Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
Dr. Halász József Újévi üzenete
  2015-12-30 21:07:13, szerda
 
  Az nyilvánvaló, hogy a világválság 2015-ban felgyorsult hátrányos hatása 2016-ban tetőződik.

Ez választási kényszer elé állítja az emberiséget: vagy elkezdi az áttérést az ősi civilizáció társadalomszervezésén alapuló Földanya Világkorszaka (az Aranykor) koreszméjére (paradigmájára), vagy elhalasztja azt a nyugati civilizáció anyagközpontú eszméjének továbbéltetésével.

A választás nem lehet más (természetesen a Bilderberg-Szabadkőművesség kedvezményezettjei kivételével), mint az áttérés megkezdése a Földanya Világkorszakára.

A jelenlegi helyzet szerint a választás következményei sokak számára ismeretlenek, ezért számukra vállalhatatlan a választás felelőssége, így marad a kisebbség akaratának érvényesülése, vagyis a korszakváltás kezdetének elodázása, a nyugati civilizáció koreszméjének továbbéltetése.

Néhány emberben a nyugati civilizáció egyes időszakainak ,,megaranyozott" képe él, ezért annak módosításában látják a Korszakváltást.

A hatvanas években terjedt el egy vicc:

Egy ember a porszívógyárban dolgozik, de lakásában nincs porszívója. Gondolja, ha minden alkatrészből kilop egyet a gyárból, azokból otthon összeállíthat egy porszívót. De akárhogy illeszti egymáshoz az alkatrészeket, az összeállított szerkezet nem porszívó, hanem kalasnyikov lesz.

A nyugati civilizáció eszmei alapja a zsidókereszténység. Ennek magyarországi változata a Szent Korona Tan. Ezért annak ,,alkatrészeit" [az ószövetség könyveit, az újszövetség evangéliumait, a próféták írásait, a Corpus Iuris Hungarici törvényeit (pl. István Intelmeit, az Aranybullát, vagy az 1926. évi XXII. tc-et), illetve törvénytervezeteit (pl. Werbőczy Hármaskönyvét)] bármilyen sorrendben illesztjük össze, soha nem lesz emberközpontú rendszer, mindig ugyanazt a diktatórikus rendszert kapjuk, amely válságba sodorta a világot.

Van, aki azt mondja, a magyar nemzet ezerkétszáz éves története maga a nemzet. Ezért, ha az ezerkétszáz éves történetünket elvetjük, elveszítjük a magyar nemzetet.

Ez csúsztatás!

Ezerkétszáz éves történetünk olyan ,,alkatrészeket" tartalmaz, amelyeket felépítő elemek egy része felhasználható olyan ,,alkatrészek" elkészítéséhez, amelyek az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének szerves részei. Vannak olyan alkatrészek, amelyeket teljes egészében ki kell dobni, de az alkatrészek jelentős részéből csak néhány - megosztottságot és szabadság-akadályozást erősítő - elemet kell eltávolítani.

Néhány példa arra, hogy a fenti Szent Korona Tan ,,alkatrészek" miként jelentkeznek a Szent Korona Értékrendben:

1. Az Ószövetség Isten helyére állítja Jahvét, és ez a szemlélet hatja át a könyveket, tehát ez nem lehet a Jézusi Tanítás alapja (ahogyan XXIII. János pápa is megállapította), vagyis ezt az alkatrészt minden elemével együtt (benne a csak tiltás tartalmazó tíz parancsolatot) ki kell dobni, ennek használati utasításával, a Talmuddal együtt.

2. Az Újszövetség evangéliumai számos olyan részt tartalmaznak, amelyek azt bizonyítják, hogy Jézus nem Jahvét, hanem Istent követi, így ezek részei az ősi civilizáció ,,alkatrészeinek" is, feltéve, hogy annak rendszer-részeivel nem ellentétesek.

3. Az újszövetségi levelek közül Saulus-Pál két levelét emelem ki:

- a Rómaiakhoz írt levélben a megosztottság (itt: annak származáshoz kötő szentesítése - amely szerint a zsidók a szent olajfa ágai, a gójok a vad olajfáé) az ősi civilizáció eredet-értelmezésével és az ,,egy apától és egy anyától származás" elvével (ld. Kézai) ellentétes, viszont

- a Korinthusiakhoz írt első levélben szereplő ,,szeretet himnusza" azokat a jellemzőket fogalmazza meg - általában ellentett értelemmel -, amelyekkel a szeretet a hagyományokon keresztül minden Teremtménynek a szabadság lehetőségét adja, vagyis ez a rész azonos a Szent Korona Értékend egyik alaptételével.

4. István Intelmeinek a Szent Koronához való hűségre és a szeretetre vonatkozó részei az ősi civilizáció rendszerének is alkotóelemei, de - kiemelten - az Intelmekben szereplő idegenek szerep-megítélése és az Ószövetségre történő hivatkozás idegen attól.

5. Az Aranybullának az a része alapvetően ellentétes a Szent Korona Értékrenddel, amely az ellentmondás és ellenállás jogának gyakorlását kirekesztően határozza meg, viszont az idegenekkel és a birtoklási jog tartalmával kapcsolatos rendelkezési részben azonosak azzal.

6. Az 1926. évi XXII. tc. visszaállítja a kétkamarás törvényhozást, ami - kettős egységben összehangolt érdekképviseleti formában - része a Szent Korona Értékendnek is, viszont az alsó- és a felsőház összetétele és törvénykezési feladata alapvetően eltér attól.

7. Werbőczy Hármaskönyve a Szent Korona Értékrenddel azonosan állapítja meg, hogy a ,,természeti törvények" Isten Iránymutatását tartalmazzák, viszont jogszabály-rendszerét ,,egyéb törvényként" építi fel, a félévezredes ,,túlélési szokásjogra" építve, így ellentmond a ,,természeti törvényeknek", ezen keresztül a Szent Korona Értékrendnek.

Változatlanul ellepi a világhálót a válság következményeinek ,,leleplezése", nemcsak meg nem jelölve az okot és annak megszüntetési lehetőségét, de még azt sem felismerve, hogy minden következménynek kiváltó oka van. Így aztán a következmény megszüntetésére tett javaslatok (ha egyáltalán vannak) tüneti kezelés szintűek.

Pedig mindenki olvasta - remélem - Madách: ,,Az ember tragédiáját", és ezért tudhatja az alapösszefüggést az ok és az okozat között:

,,Nem a kakas szavára kezd viradni,

De a kakas kiált, merthogy virad"

Egyre több gondolat jelenik meg a világhálón az anyagtalan világ jelenlétének bizonyítására, feltételezésére, és az anyagi világ diktatúrája földön kívüli támogatásának reményére (igazából: fenyegetésére) egyaránt.

Egyre többen fordulnak őstörténetünkhöz, ősi istenhitünkhöz, keresve a válság megszüntetéséhez lehetőséget nyitó kulcsot.

Csak kulcs-csomó van, és a Teremtővel kötött Szövetség megtestesítője, a Szent Korona helyét jelentő Főterem kulcsának megtalálása a tényleges ,,kulcskérdés".

Vannak, akik az előző Világkorszak kulcsaival akarják kinyitni a Földanya Világkorszakának szobáit. Ők Isten templomában kufárkodnak az anyagi világ rozsdás és mérgező áruival.

Vannak, akik kulcsot kapták a Földanya Világkorszakának valamelyik szobájához. Nekik fel kell ismerniük, hogy a náluk lévő kulcs nem szabadbejárású szobát nyit, hanem egy olyan helyet, amelyben az ajtók a Földanya Világkorszakának Főterméből nyílnak, ami összehangolja a belőle nyíló összes teremben lévő ismereteket és az ismeretek alkalmazását.

Amikor a belső ajtókat nyitó kulcsot (az anyagtalan-, vagy az anyagi világ egyik ajtaját nyitó kulcsot) megtalálja valaki, a régi Világkorszak szabályai alapján csak találgathatja, hogy milyen érték van abban a teremben, ahova - az első kulcs megtalálása után - be fog jutni.

A Főteremben ma még ott van az eredet- és a szabadság akadálya, amelyek lebontása nélkül nem tudjuk kinyitni az ajtókat, hiába van ahhoz kulcsunk.

A Főterem központisága - az eredet- és a szabadság-akadályok lebontásának mértékétől függő hatékonysággal - az anyagnak a Lélek Fényével történő formálását és uralását biztosítja.

Az anyagtalan világ ajtói mögött a Lélek Fényének értékei vannak, amelyek irányt mutatnak a cél eléréséhez, amit Badiny Jós Ferenc így fogalmazott meg: ,,Csodaszarvas mondánk Nimrud két fiára vonatkozó része az Égi Rend szerint való. Ez pedig nem más, mint az Égi Rend szerinti, vagyis az Égből a Földre vetített hun-magyar őstörténet".

Az anyagi világ ajtói mögött azoknak az értékeknek a lehetőség-tára van, amelyek az Égi Rend érvényesülésének anyagi feltételeit jelentik a Földanya Világkorszakában.

A Főterem kapujának - amelyen keresztül a Földanya Világkorszakába beléphetünk -, a kulcsát a Szent Korona Értékrenddel már megkaptuk. A kapu nyitva áll. Látjuk az eredet- és szabadság-akadályok mögött az anyagtalan- és anyagi világ ajtóit.

Meg kell találnunk a Főteremből nyíló összes ajtó kulcsát ahhoz, hogy megérezzük és megértsük, az Égből a Földre a hun-magyar őstörténettel vetített Égi Rend (vagyis a Teremtővel kötött Szövetség) mit jelent a Földanya Világkorszakában.

Mindenki meghívott arra, hogy a küldetése szerinti szobába belépjen. Aki legyőzi önmagában az eredet- és a szabadság akadályait, kulcsot kap, vagy - ha más már kinyitotta az ajtót - beléphet a megfelelő anyagtalan- és anyagi értékeket őrző szobába, és gyakorlattá teheti azokat. Ezzel fogadja el a meghívást, vagyis ezzel válik megébredtté (beavatottá).

Az eredet akadályának legyőzésével elfogadja, hogy az Isteni Iránymutatás - és nem az anyagi világ érdekeinek érvényesítése - határozza meg az ember és a Világmindenség létet.

A szabadság akadályának legyőzésével cselekvő szabaddá válik, vagyis megőrzi a szabadság szereteten keresztül érvényesülő, hagyományokkal irányított akadálytalanságát, és nem engedi meg az anyagi világ szabadság-akadályainak újraépülését.

Ez az üzenet a meghívás közvetítése.

Aki elfogadja, megtalálja a lehetőséget arra, hogy részese legyen a Teremtő és az Ember Szövetségének, és a Szövetségben lévő többi emberrel együtt kinyissa a Földanya Világkorszakának ajtóit és használja az ott lévő értékeket.Kelt Szegeden, 2015. Álom havának 30. napján

Halász JózsefVIDEÓ : Újévi üzenet 2015. Álom havának 30. napján


Link
 
 
0 komment , kategória:  Dr.Halász József írásai  
Az alkotmányozásról és az alkotmányozási jogról röviden
  2015-04-14 22:32:24, kedd
 
  Dr. Halász József : Az alkotmányozásról és az alkotmányozási jogról röviden:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Dr.Halász József írásai  
Dr. Halász József : A Minőség Forradalma
  2015-01-03 22:01:33, szombat
 
 Rá kell jönnünk, igaza volt Németh Lászlónak.

Egyedül a Minőség Forradalmával tudjuk megteremteni a Kert (Gondoskodó) Magyarországot, amely megszűnteti a történelem során számtalanszor ismétlődő erkölcsi, társadalmi és gazdasági válságok okát. Az ok egyes következményei ellen fellépő Mennyiség Forradalma csak a szenvedhetetlen iga átmeneti lazítását képes elérni.

A Minőség Forradalma mélymagyarságunk felemelkedését jelenti, hígmagyarságunk megszűntetésével.

A Minőség Forradalmával az Édent teremtjük újjá a Kert (Gondoskodó) Magyarországban, mintát adva az emberiségnek az emberi életre.

A Minőség Forradalmával megteremtjük az anyagtalan és anyagi világ kettős egységét, ehhez eszközül az Istenszülő az Emberre kegyelmezte tevékenysége végrehajtásának egy részét abban a Szövetségben, amelyet a Szent Korona jelképez, és amely Iránymutatását a Szent Korona Értékrend közvetíti.

A Minőség Forradalmának alapja az ebbe a Szövetségbe vetett hit, vagyis a meggyőződés és a bizalom kettős egysége.

A meggyőződéshez a Teremtő akaratába beavatottá, a Tudás népévé kell válnunk, megébredve az ezerkétszáz éves tetszhalálból.

Ehhez a lélek- és agymosás eredményét, a hígmagyarságot le kell vetkőznünk.

Ehhez az ,,ént" vissza kell nemesíteni ,,személlyé", hagyományaink szerint gyakorolva a minden Teremtmény szabadságának feltételeit biztosító szeretetet.

A Minőség Forradalmával újjáteremtett Kert (Gondoskodó) Magyarország a Teremtett Világ elemei szabadság-érdekeinek összehangolását jelenti az anyag Lélek Fénye által vezérelt uralásával és alakításával. Ennek megvalósítását szolgálja az Összehangolt Önellátás.

A Minőség Forradalma az erkölcsi, társadalmi és gazdasági válságot okozó nyugati civilizáció gondolkodási mód mintájának (paradigmájának) felváltását jelenti a hagyományainkban élő ősi civilizáció Értékendjével.

A paradigmaváltás eszmei, szabályozási (jogi) és feltétel-biztosítási (gazdasági) részei egymással rendszerkapcsolatban állnak.

A Minőség Forradalma nem ember által létrehozott szervezetben valósul meg, hanem a Teremtő és az Ember Szövetségének Iránymutatását a mindennapokra alkalmazó Szent Korona Tagokban.

Az a feladatom, hogy a jelen kor lehetőségeit felhasználva közvetítsem a Minőség Forradalmához szükséges Tudást, és az annak gyakorlattá válását eredményező módszereket.

Ennek részeként mutatom be a felvételen a célig, a Kert (Gondoskodó) Magyarország megteremtéséig vezető lépéseket, és ennek részeként készítettem el ,,kézikönyvként" a Szent Korona Értékrend honlapot. (http://szkertekrend.hu)

Kérem a Minőség Forradalmához minden Szent Korona Tagra a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét.

Így legyen!


Kelt Szegeden, 2015. Fergeteg havának 2. napján.


Link


Az olyan nemzetnek, mint a miénk, még lélegzetet vennie is radikálisan kell

Ady Endre fenti gondolatát Tomory Zsuzsa ajánlotta figyelmembe a ,,Minőség forradalma" c. írásomat méltató levelében.

A Minőség forradalma valóban gyökeres változtatást, radikális lélegzetvételt jelent.

Egyben azt is mutatja, hogy mi a radikalizmus.

Mindenkinek módjában áll a liberális-kapitalista alapon álló ,,radikális" pártprogramokat összehasonlítani a Szent Korona Értékrend honlapon szereplő, Minőség forradalmát jelentő, pártrendszeren felülálló programmal.

Az évek során az ellenem felhozott vádak visszatérő eleme, hogy nem vagyok képes kompromisszumra.

Így igaz.

Lényegi kérdésben nem vagyok hajlandó megalkuvásra.

Az Alkotmány az Alkotó (Teremtő) Iránymutatása Alkotása (Teremtménye) a Világmindenség (benne Magyarország) működtetésére, ezért örök és változtathatatlan. Ebből eredően: Magyarország alkotmányossága 973-ban, a szabadságunk eladását jelentő Quedliburgi Szerződés megkötésével függesztődött fel, és nem 1944. március 19-én.

Ez a legfontosabb alapkérdés. Ebben nem vagyok kompromisszumra kész.

A közszabadság érvényesülése, valamint a kötelezettségek és jogok összhangja kizárja a megosztottság minden megnyilvánulási formáját.

Ez a társadalomszervezést meghatározó alapelv. Ebben sem vagyok kompromisszumra kész.

A jogrendszer a társadalmi együttélés alulról épülő szabályozása. Ebből eredően a jogalkotás döntési folyamat, aminek indítópontja, a döntési helyzet a településeken jelentkezik.

Ez a szabályozási rendszer alapja. Ebben sem vagyok kompromisszumra kész.

Az állam területe, természetes értékei az államalapító és államalkotó nemzetek örök és egyetemes tulajdona, amelyen birtokjogot csak a tulajdonosok gyakorolhatnak.

Ez az élettér függetlenségének alapja. Ebben sem vagyok kompromisszumra kész.

Hatalomgyakorlásra csak az államalapító és államalkotó nemzetek tagjai jogosultak.

Ez az Isteni Iránymutatás érvényesülését biztosító alapelv. Ebben sem vagyok kompromisszumra kész.

Az emberek és a nemzet érdekeinek összehangolása (konföderalizmus) az állam működésének alapja, ami kizárja az ember és a nemzet feletti érdekérvényesítést (föderalizmust).

Ez az államon belüli is kívüli kapcsolatok alapja. Ebben sem vagyok kompromisszumra kész.

Kompromisszumképtelenségem oka az, hogy a Szent Korona Értékrendet újjáteremtő Minőség Forradalma ezekben az elvekben nem tűr megakuvást.

Ezért radikális.


Kelt Szegeden, 2015. Fergeteg havának 3. napján.

Halász József


 
 
0 komment , kategória:  Dr.Halász József írásai  
Halász József : A földtörvényről
  2013-06-24 09:07:20, hétfő
 
  A földtörvényről

Az már sajnos természetes, hogy megfelelő ismeret, rendszerszemlélet nélkül lépnek fel a diktatúra következményei ellen neves emberek.

Ugyancsak sajnálatosan természetes, hogy még csak válaszra sem méltatják azokat a figyelemfelhívásokat, amelyek a következmény elleni fellépés hatástalanságára hívják fel a figyelmet.

Tegnapi, Morvai Krisztinának és Gaudi-Nagy Tamásnak írt nyílt levelemben ennek a strucc-szemléletnek a veszélyére hívtam fel a figyelmet.

Ez történt a földtörvény elleni tiltakozással kapcsolatban is (Ángyán Józsefnek írt nyílt levél, A Lisszaboni Szerződés és a földtörvény).

Vegyétek már észre, magyarok, hogy amíg az EU tagjai vagyunk, addig nincs lehetőségünk egyetlen olyan számunkra hátrányos következmény kivédésére, amelynek tagságunk az oka.

Ebből természetes módon következik, hogy meg kell szüntetni EU tagságunkat ahhoz, hogy a földtörvény megvédje a magyar földet a hazai és idegen zöldbáróktól, és a magyar föld kincsei kizárólag a magyarokat gazdagítsák.

Az EU-tagságunk megszüntetésére vonatkozó népszavazási kezdeményezés sikere jelenti minden, EU-tagságunkból eredő hátrány (így a számunkra kedvezőtlen földtörvény) végleges megszűnését.

Azoknak, akik azt mondják, hogy a kilépés Magyarország számára hátrányos lenne, azt mondom, hogy ismerjék meg a Lisszaboni Szerződést, egyenlegezzék le a gyakorlati előnyöket és hátrányokat, és ennek ismeretében gondolják át kijelentésüket.

Azt, hogy a földtörvény miért jelenti a Lisszaboni Szerződésből eredő jogharmonizációt, leírtam, aki még nem tette meg, olvassa el. Ha nem ért egyet az ott leírtakkal, álljon ki nyilvános vitára!

Az emberek félrevezetését jelentik azok az EU-val kapcsolatos felvetések, amelyek a földtörvényt ellenző parlamenti politikusok szájából elhangzanak.

Hogy lehet felelősen azt mondani, hogy kezdeményezni kell a Lisszaboni Szerződés négy liberális alapelvének módosítását, amikor az EU politikája ezekre az alapelvekre épül. Valóban terveznek módosítást (Orbán Viktor egyenesen új szerződésről beszél), de az az integráció fokozására és nem lazítására vonatkozik (pl. mezőgazdaság megosztott hatáskörből kizárólagos hatáskörbe kerülése, bankintegráció, költségvetési felügyelet).

Tudomásul kell venni, hogy egy soha valóra nem váló álom azt képzelni, hogy bármikor is kikerül a termőföld az EU-s tőke meghatározásból. Ugyanígy, amíg az EU tagjai vagyunk, nem lehet megtiltani idegeneknek, hogy termőföldet vásároljanak.

Idéztem a Lisszaboni Szerződés Működési Szabályzatának 106. cikk (2) bekezdését és az ezt harmonizáló földtörvénybeli 1. § (3) bekezdést.

Ki nem veszi észre, hogy a nagybirtokrendszer - az ,,integrált termelésszervezés" - egy jogharmonizált kifejezés, aminek forrása a ,,sajátos feladatok ellátására" létrehozott ,,jövedelemtermelő monopóliumjellegű vállalkozás" (vagyis a multinacionális cégforma), amelyre gyakorlatilag nem vonatkoznak az EU szabályai, de kötelesek létrehozni az EU-tagállamoknak.

Ez ikertestvére az integrált bankrendszernek.

Így nyilvánvaló, hogy az - esetleges (házszabálytól eltérés miatti) újraszavazás után is változatlan tartalmú - földtörvényt aláírja Áder János, hiszen annak kifogásolt részeit nem a Magyar Országgyűlés írta, hanem azok a Lisszaboni Szerződésből eredő jogharmonizációs kötelezettségünk következményei.

Legyünk már józanok végre, magyarok!

Ésszel gondolkozzunk, és a szerint tegyünk!

Természetesen van megoldás, de végre meg kell látnotok!

Kelt Szegeden, 2013. Napisten havának 23. napján.

Árpád sarja, Halász József


VIDEÓ :Link
 
 
0 komment , kategória:  Dr.Halász József írásai  
dr.Halász József : A tisztaságról, Fürkész hír
  2012-06-26 08:16:55, kedd
 
  A tisztaságról

Nyílt levél dr. Balogh Sándor professzor úrnak

Kedves Sándor!

Olvastam Botos László jóvoltából a Magyarok Nemzeti Világtanácsa főtitkáraként írt, ,,A magyarság bajban van" című felhívásodat és az MVSz Sajtószolgálata által közzétett válaszodat Komoróczy Gézának, amit a HETEK c. folyóiratban megjelent interjúra írtál.
Ugyancsak olvastam a MVSz Sajtószolgálata által nyilvánosságra hozott ,,Kulturkampf a magyar írásért - Kísérlet a székely-magyar rovásírás kazárosítására" című levelet.

Írásomnak ,,A tisztaságról" címet kellett adnom, mert a fenti megnyilatkozások és a MVSZ kapcsolatokban megmutatkozó zsidókeresztény alapja lényeges tartalmi ellentmondást, és - ennek kapcsán - kétségbe vonható eszmei tisztaságot tartalmaznak.
Amíg a Komoróczi Gézának írt leveled és a székely-magyar rovásírás hamisítási kísérlete azt mutatja, hogy a ,,szent olajfa" magyarellenességét - joggal - kifogásoljátok, ugyanakkor elfogadhatónak tartjátok, hogy minket a zsidókereszténységgel vadhajtásként ebbe az olajfába oltottnak, és ezzel Isten fogadott gyermekeinek minősítenek. (Rómaiaknak írt levél szerint)

Sajnálom, hogy ennek a tudati kettősségnek nemzetvesztéssel fenyegető tarthatatlanságát és az érvekkel alátámasztott figyelemfelhívásomat ,,történelemhamisításnak" minősítetted.
Ez, és az a tény, hogy a MVSZ VIII. Világtalálkozóját a zsidókeresztény alapú Szent Korona Tan szellemében rendezik, számomra azt jelenti, hogy a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzeti Világtanács egyaránt annak a nyugati civilizációnak a szekértolója, ami a jelenlegi végveszélybe sodorta az emberiséget.

A Magyarságtudományi Intézet (aminek alapítója a felhívásodat nekem átküldő Botos László) a magyar értékek feltárását, őstörténetünk következetes és történelemhamisítást leleplező írásokkal a zsidókereszténység és a magyarság összeférhetetlenségét bizonyítja, ugyanakkor - a bizonyítékok alapján megállapíthatóan - ezzel a tisztasággal ellentétes tevékenységet is folytat.
Botos László jól ismeri munkásságomat, amely az Szent Korona Értékrenddel közvetített ősi civilizáció iránymutatásainak visszaállítását tartja célnak. Ennek tudatában kért fel a Magyarok Világszövetsége által kiadott Magyarságtudományi Füzetek tervezésekor a Szent Koronával foglalkozó füzet megírására. Ezt köszönettel elfogadtam, de - megismerve a többi füzet szerzőinek szellemiségét - fel kellett ajánlanom, hogy lemondok erről a megtiszteltetésről, mert nem akartam kakukktojás lenni a ,,szent olajfára" épített fészekben. Így lett egységes a füzetsorozat, hiszen Tóth Zoltán József - aki a Szent Koronáról szóló füzetet írta - a Polgárok Házában tartott előadásán egyértelművé tette, hogy összeegyeztethetőnek tartja a Szent Koronát a liberális-kapitalista diktatúra érdekeit kontinensünkön képviselő Európai Unióval, ami annak közvetlen okozója, hogy ,,A magyarság bajban van".

Felhívásod kérdései között szerepel az MVSZ és a MSZ szoros kapcsolatának kiépítésére vonatkozó lehetőség felvetése is, teljes joggal, hiszen a Magyarok Szövetségének vezetése - a birtokomban lévő dokumentum bizonysága szerint - elkötelezettje a zsidókeresztény egyháznak, tehát az MVSZ és az MSZ közötti különbség nem lényegi, hanem személyi ellentéttel magyarázható.

Kedves Sándor!

Tudom azt, hogy a magyarság túlnyomó része valamelyik zsidókeresztény egyházhoz tartozónak valja megát, tehát ,,istvános". Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy a zsidókeresztény egyházak társtettesei az emberiség pusztításában annak a ,,szent olajfának", amibe őket, az eredendően ,,árpádosokat" vadhajtásként tűzzel, vassal, a magyarság kiirtásának fenyegetésével beoltották.

Ezért szeretettel és tisztelettel kérlek két dologra:

1. Döntsétek el, hogy a zsidóság világbirodalom-kialakítási törekvését támogatjátok-e.
Amennyiben igen, akkor vállaljátok fel az egyetemes magyarság előtt nyíltan a ,,szent olajfa" támogatását, amit a zsidókeresztény egyházakon keresztül tesztek.
Ha viszont nem támogatjátok a zsidó világbirodalom kialakulását, akkor legyetek magyarok, annak tiszta, atyai eleink hagyományait szentnek, bennünket Isten édes gyermekeinek tartó tartalommal és formában.
Ez becsületbeli ügy, mert így tisztességes a magyarsággal szemben, és nem egy kívülálló javaslata arra, hogy mit tegyetek.

2. Kérlek, a magyarok félrevezetésének további elkerülése végett kérdéssorodat az alábbi kérdéssel kezd:

(Igen - nem válasz) Akarja-e, hogy a keresztényeket nem Isten édesgyermekeinek tartó zsidókereszténység által támogatott Magyarok Világszövetségének vagy Magyarok Szövetségének, illetve ezek egységének tagja legyen?

Erre a kérdésre ,,nem" választ adnak azok, akik érzik, hogy válaszuk létmeghatározó, ezért nyíltan vállalják ,,árpádosságukat", annak tudatában, hogy ezzel a többséget adó ,,istvánosok" megosztónak, sőt ellenségnek tartják őket. Vállalják azért, mert érzik, hogy a visszaegységesülés útja az ,,istvánosok" megtisztulása és ezzel visszatérésük az ,,árpádosok" közé.

A javasolt kiegészítő kérdésre nemet mondók érzik, hogy - bárhol élnek a világon - ott kell lenniük azon a Magyar Küldetést összehangoló, Egységteremtő Szeren, ahol ezeregyszáz-tizenegy éve megszületett a magyarság szabadságvédő egysége, azért, hogy Árpád apánk erőösszpontosító erejével megmentsük a magyarságot.

Ennek a Szernek a Pozsonyi Csata első győztes ütközetének napján kell lennie, és ott, ahol a magyarság egyetlen és utolsó győzelmet jelentő szabadságvédő egysége létrejött, a Szeri Pusztán.

Mivel a Krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretetet a Szent Korona Értékrenddel kaptunk, és ez az ,,árpádosság" szabadságot kifejező tiszta szeretetét jelenti, mostantól úgy írom alá leveleimet, ahogyan Tőled is búcsúzom:

Árpád sarja, Halász József


Királyságról és kereszténységről (https://www.videocontrolpanel.net/vmail.aspx?t=R&l=14430106&d=26993763-4 EB7-41E7-9B7B-BF1A0AD48615), majd

Link

Gyökeres átalakításra kényszerítik a tiszta kereszténységet hirdető árpádosokat a zsidókereszténységet képviselő istvánosok (https://www.videocontrolpanel.net/vmail.aspx?t=R&l=14936473&d=BCBC84AD-3 091-4C11-976C-9A9022E2461D)


Link


Dr.Halász József honlapja :


Link


Fürkész hír

Árpád apánk erőösszpontosító erejével
Egységteremtő Szeren tetté hangolja össze küldetését

az államalapító és államalkotó Egyetemes Magyarság

a Pozsonyi Csata első győztes ütközetének napján,
Áldás havának negyedikén,

az 1111 évvel ezelőtti szabadság-őrző Nemzetegyesítés színterén,
a Szeri Pusztán, a Hétvezér emlékhelyen.

Akinek ott kell lennie, az ott lesz.

Ez a közlemény hír, nem meghívó.
Azért kell az egyetemes magyarság minél több tagjához eljutnia, hogy mindenki, aki érzi és tudja, hogy ott kell lennie, ott lehessen.

A Nemzetegyesítés iránymutatását és irányelveit megkaptuk a Teremtőtől a Szent Korona Értékrenddel, amin keresztül a Lélek Fénye közvetíti a Teremtő akaratát az anyagtalan és anyagi világ egységének visszaállítására, vagyis a Magyar Küldetés teljesítésére.

Nekem Napkelte után az őselemek számával azonos óra elmúltával ott kell lennem napnyugta előtti ugyanennyi óráig, az iránymutatás és az irányelvek átadójaként.

________________________________

Szeretettel kérem mindazokat, akik hisznek a Szabadságot adó Igazságban, nézzenek magukba, hogy ráébredjenek: Küldetésük teljesítésének ideje elérkezett, amit a Szeri Pusztán hangolunk össze tett-egységgé, az érzelem és értelem erőösszpontosításával.

Szeretettel kérem mindazokat, akik pogánynak tartják Árpád apánkat és kereszténynek a farizeusságot, tisztuljanak meg, hogy részesei lehessenek a Magyar Egységnek.
Legyenek türelmesek önmagukkal szemben, ahogyan mi is türelmesek leszünk velük.

Árpád sarja, Halász József


 
 
0 komment , kategória:  Dr.Halász József írásai  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2240
  • e Hét: 8310
  • e Hónap: 55381
  • e Év: 2083589
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.