Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
Vámbéry Ármin orientalista tudós, politikus,utazó, felfedező
  2018-08-30 21:58:26, csütörtök
 
  Vámbéry Ármin orientalista tudós, politikus, utazó, felfedező

Egy egyetemi tanárnak, és híres tudósnak szinte kötelessége tisztes, példamutató polgári életet élni. Látszólag Vámbéry Ármin, a híres keletkutató is így tett. Angliában hősként ünnepelték, professzor volt a Budapesti Tudományegyetemen, részt vett a Magyar Földrajzi Társaság megalapításában, és az Akadémia is beválasztotta végül a tagjai közé. A sánta dervissel, Vámbéry Árminnal ismerkedünk meg, aki lehet hogy más szerepet is vállalt a korának a történelmében...

Vámbéry Ármin


Vámbéry német származású szegény zsidó családban született 1832-ben a Pozsony melletti Szentgyörgyön, de magát mindig is magyarnak vallotta, ezért is változtatta a Wamberger nevet Vámbéryre. A szegény sorsú fiatalember - bátran kijelenthetjük - korának legnagyobb nyelvtehetsége volt, és ez feledtette iskolázottságának hiányát. Később egyetemi tanár korában folyton a szemére vetették, hogy még érettségije sincs. Ez azonban tévedés, és rosszindulatú rágalom volt, mert annyira szegény volt abban az időben, amikor elvégezte a pozsonyi protestáns líceumot, hogy nem tudta kifizetni a bizonyítványa árát. 25 éves korára már kéttucatnyi nyelvet beszélt és házitanítóként tartotta fenn magát. Ekkor kezdett érdeklődni a török nyelv iránt. ,,Egy csomó európai nyelv állítólagos elsajátítása után áttértem a török nyelv tanulására és figyelmem a keleti tudományokra fordítottam.(...) Ez időtől fogva nem hagyott többé nyugton a fékezhetetlen kalandvágy." Időközben gazdag pártfogókra tett szert, így lehetővé vált, hogy Konstantinápolyba, a mai Isztambulba utazzon, ahol teljesen asszimilálódott és még a Szultánhoz is bejáratos lett. Ekkor kapja a későbbi útjain használt Resid Efendi nevet.
Vámbéry Ármin (fenti képen szegény dervisnek öltözve)

A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 1861-ben újra elindult Kelet felé, mert a Törökországban talált források alapján úgy gondolta, hogy a magyarság őseit Közép-Ázsiában kell keresni. Itthon persze senkit sem érdekelt a magyarok eredete, még úgy sem Közép-Ázsia. ,,Egész Európában vajmi keveset tudtak még akkor Középázsiáról és a magyar tudóstársaim is merőben tájékozatlanok voltak e távol vidékek dolgaiban." Pont ebben az időben kezdődött Oroszország közép-ázsiai expanziója, így Vámbéry volt az egyik utolsó utazó, aki a közép-ázsiai iszlám kultúrát még az orosz befolyás előtt láthatta. Törökországon keresztül Perzsiába utazott, a mai Irán területére, ahol szegény efendiként bejárta az országot, majd csatlakozott egy Mekkából Közép-Ázsiába hazatérő tatár csapathoz. Türkmenisztánon keresztül a mai Üzbegisztánban található Khoraszanba (ma Hiva) ment először zarándoktársaival, majd Bokhara, Szamarkand és az Amu-Darja folyón keresztül Herat volt útvonala. Rengeteg veszélyes helyzetbe került, és szó szerint élet-halál kérdése volt, hogy megőrizze inkognitóját. ,,Inkognitómnak olyan emberekkel szemben kellett megállnia a tűzpróbát, kik Indiában és Törökországban való járásuk-kelésük közben már találkoztak európaiakkal is." Annyira jól beszélte azonban a helyi nyelveket és megismerte a szokásokat, az iszlám vallást, hogy tökéletesen tudta játszani a szerepét.

Csak a szokásos: külföldön ismert, itthon nem...

Vámbéry 1864 májusában sok szenvedés és nyomorgás után érkezett vissza Pestre. ,,...hogy minő éhséget, hideget és fáradalmat kellett tűrnöm Szamarkandtól Meshedig, toll azt leírni nem képes, az európai olvasó pedig, olvasva, szinte hihetetlennek tartaná." Mindehhez még hozzá kell tenni, hogy Vámbéry Ármin egy gyerekkori betegség folytán a jobb lábára sánta volt, és így még jobban tudjuk értékelni ennek az embernek a teljesítményét. Képzelhetjük, hogy mekkora csalódás érte, amikor itthon alig vettek tudomást arról, amit tett. ,,Lelkemnek annál fájóbban esett egészen figyelmen kívül hagyott megérkezésem szomorú pillanata és honfitársaim bántó közömbössége. (...) Úgy látszott, hogy az Akadémia körében, amelynek pedig kiküldöttje voltam, minél kevesebb érdeklődést keltett szerencsés végű vállalkozásom." Védhetjük a magyar hivatalos szerveket, hogy osztrák, vagy egyéb idegen befolyás alatt álltak, de nem csodálkozhatunk azon, hogy Vámbéry nem akart itthon maradni ezek után. ,,Könnyen szántam rá magam, hogy kimegyek Angliába és az ázsiai utazások leghivatottabb fóruma, a londoni földrajzi társaság előtt lépek fel utazásom eredményeivel." Bécsben, Németországban, majd Angliában is megbecsüléssel fogadták a tudós utazót. ,,Nyomban tisztán állt előttem, hogy itt elememre találtam és hogy megleltem úti tapasztalataim értékesítésének egyetlen és legjobb piacát." Kiadta az Utazások Közép-Ázsiában című írását, ami a lopva írogatott kis jegyzetei alapján készült. A nagy siker után további útleírásokat és tudományos cikkeket jelentetett meg. A legmagasabb körökben is megfordult, az angol királyi udvar is szívélyesen fogadta. Itthon kínnal, keservvel, de elismerték végre a munkásságát, és 1865 és 1905 között a Budapesti Tudományegyetem keleti nyelvek tanára lett, majd 1872-ben részt vett a Magyar Földrajzi Társaság megalapításában, és az Akadémia is beválasztotta a tagjai közé.

A politika útjain

Vámbéry itthon és Angliában is belekeveredett a politikai életbe. Itthon nevéhez kötődik az ún. ugor-török háború. A magyarok eredete című könyvében Vámbéry azt bizonygatja, hogy a magyarság a török népek rokona. Tette ezt abban az időben, amikor az Akadémiát áthatotta a finnugor elmélet, és ellenfelei lesöpörték az érveit. Angliában ázsiai tapasztalatai miatt kénytelen beleszólni a politikába. ,,Mikor Ázsiából hazatérve, részt vettem az akkor támadt politikai kérdések vitájában s mint az események úgyszólván szemtanúja, egy és más dolgokról megkérdeztetve, felvilágosításokkal szolgáltam a vezető államférfiaknak, minden jó szándékom mellett sem kerülhettem el, hogy politikai pályára lépjek." Írásaiban - rendszeresen publikált a londoni The Times-ban is - és előadásaiban, mint az iszlám világ elismert szakértője szerzett megbecsülést. Az angol közvélemény eleinte gyanakodva nézte az idegent, de amikor sorban igazolódtak be az előrejelzései és elemzései, keresett politikai szakértővé vált. (Lám, mégsem Nógrádi György volt az első. - Ny.Gy.)

Nem volt csoda, hogy Angliát érdekelte Közép-Ázsia, mert a kellős közepében voltunk a kelet felé terjeszkedő Orosz Birodalom, és az indiai gyarmatbirodalmáért aggódó Brit Birodalom hidegháborújának. Mindkét fél igyekezett politikai befolyását minél jobban kiterjeszteni a térségre, mivel ezek a két birodalom között helyezkedtek el. S itt jöttek jól Vámbéry testközeli tapasztalatai, illetve gyerekkora óta tartó oroszellenessége. Hősünk szívvel-lélekkel az angol érdekek mellé állt. Török kapcsolatai révén bejáratos volt II. Abdülhamid szultán udvarába, aki azt várta tőle, hogy az Oszmán Birodalom álláspontjának hírvivője, és európai kapcsolattartója legyen.

De ezek mellett a perzsa sahokkal, is jó viszonyt ápolt, így egyáltalán nem túlzás, hogy Vámbéry aktívan befolyásolta korának a politikáját, mint tanácsadó és politikai közvetítő. ,,Anélkül, hogy akartam volna, elismert ázsiai politikus lett belőlem, és mindenki az ország (Anglia) hű barátjának tartott." Vámbéry Oroszországban látta a legnagyobb veszélyt, így minden erejét és befolyását arra használta fel, hogy egy közös koalíciót hozzon létre az oroszok ellen. Az oszmán és a magyar érdekek itt közösek voltak, hiszen a nacionalista mozgalmak a status quót, azaz a soknemzetiségű Oszmán Birodalmat és az Osztrák - Magyar Monarchiát éppúgy fenyegették. Pontosan látta, hogy a nagy, soknemzetiségű birodalmak széthullása ennek a világnak a végét fogja jelenteni.

Vámbéry az orosz cári birodalomról

,,Ezek voltak a Törökország jelenlegi helyzetével és jövőjével kapcsolatos nézeteim. Kritika érhet azért, mert egy rothadó helyzet fenntartásán dolgozom egy talán jobb kormányzat ellen. De magyarnak születtem és a lelkem angol, s ezért közös érdekeinket s nem humanitárius elveket kell szem előtt tartanom, mely utóbbiak szépen hangozhatnak a szószékről, de nincs helyük a politikában. Mint magyarnak el kell hárítanom a halálos csapást, mellyel Oroszország a hazámat fenyegeti a Balkán-félszigeten való folytonos beavatkozásával, szabadságára és kultúrájára büszke európaiként pedig Angliát, a szabadság és a civilizáció dicső bajnokát kell védelmeznem, melynek pozíciója nagy veszélybe kerül, ha Oroszország valaha is eljut Konstantinápolyba és Kis-Ázsiába."

A régimódi James Bond?

Mivel a magyar utazó ennyire befolyásos lett az európai, és ázsiai udvarokban, így egyáltalán nem meglepő, hogy felfigyeltek rá a titkosszolgálatok, elsősorban az angol. A britek tudni akartak az oroszok szándékairól, és Vámbéry az akkori török szultánig érő kapcsolatrendszere hasznos információforrás volt a számukra. A Brit Nemzeti Levéltár 2005-ben feloldotta a titkosítás alól azt a dokumentumot, amely azt bizonyítja, hogy az Arminius Vambery néven nyilvántartott ügynök értesüléseket szolgáltatott a gyengülő Oszmán Birodalomról. Mivel a magyar orientalista fiatal kora óta erősen kötődött a törökökhöz, nem túlzó az a feltételezés sem, hogy talán a Szultán parancsára kedvezőbb képet festett az angoloknak a már erősen hanyatló Oszmán Birodalomról a valóságosnál.

Ki gondolta volna, hogy a híres tudós, keleti utazó kém is volt egy személyben? Tudása, utazásai, és teljesítménye azonban a mai napig megkérdőjelezhetetlen, mint ahogy az előrelátása is. A balkáni puskaporos hordó, és a pánszlávizmus eszméje valóban tönkrezúzta mind az Oszmán Birodalmat, mint a Monarchiát, és végérvényesen elindította a lejtőn a szeretett Angliáját is.

Forrás:

Vámos Magda: Resid Efendi - Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1966.

Horváth Gyula: Kettős ügynök volt a híres keletkutató? Hihetetlen magazin Különszám 2015. szeptember-december

Frei Tamás: Dosszié - az 1001 éjszaka meséi Link: ei Tamás: Dosszié https://m.youtube.com/watch?v=8WghVLcjgyg

(Nyitray György - Puskaporos szaru - Szent Korona Rádió)

Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Lovagrendek a Magyar Királyságban
  2018-07-19 21:18:55, csütörtök
 
 Hazánkban a keresztesháborúk idején alakultak meg az első lovagrendek, amelyek tagjai az olyan szokásos fogadalmak mellett, mint szegénység, az engedelmesség és a szüzesség, arra is kötelezték magukat, hogy egész életükben harcolni fognak az egyház ellenségei, vagyis a hitetlenek ellen...


Lovagrendek Magyarországon


A szerzetes lovagokat nem szentelték pappá, mert a feladatuk a harc és a vérontás volt, ám mivel Magyarország nem tartozott a keresztes háborúk legbuzgóbb részvevői közé, nálunk a lovagok nem háborúra készültek, hanem más feladatokat láttak el rendjeik megbízásából. A szervezetek belső felépítése ennek ellenére megegyezett a külhoni rendekével: a lovagokon kívül papok is szolgálhattak bennük, akik a többi szerzetes lelki gondozását végezték. Érdekes, hogy az első lovagnak általában Nagy Károly frank császárt tartják, pedig a lovagság intézményét nem ő, hanem Madarász Henrik német császár hozta létre, -éppen ellenünk- a magyarok hadjáratainak a megfékezésére. Az idők azonban gyorsan változtak, és hamarosan Magyarországnak is lovagkirálya lett, mégpedig I. István. A későbbi évszázadok során aztán nekünk is olyan híres lovagi uralkodóink lettek, mint László, III. Béla, II. András, Károly Róbert, Nagy Lajos, vagy éppen Hunyadi Mátyás.


A templomosok

Mind közül a leghíresebb lovagrend, a templomosok első képviselői II. Géza uralkodása alatt (1141-1162) érkeztek Magyarországra. 1169-ben pedig már a birtokukban volt a dalmáciai Vrána, amely a kedvező fekvése miatt a magyarországi templomos lovagok központja lett. A templomosoknak főként a mai Horvátország területén álltak rendházaik, de Győrött, Esztergomban, Székesfehérváron, és Budán is akadtak érdekeltségeik. 1217-ben a lovagok elkísérték II. András királyunkat az ötödik keresztes hadjáratra, ami után az uralkodó felvette a Jeruzsálem királya címet is.
Néhány évtizeddel később a lovagok a tragikus kimenetelű muhi csatában tüntették ki magukat a tatárok ellen vívott harcban. Az ütközetben szinte mindegyik odaveszett közöttük Jakab nagymester is. Azok, akik túlélték az ütközetet mindvégig IV. Béla mellett maradtak. Hősies helytállásukért bőséges jutalmat kaptak. A királyi adományoknak köszönhetően a lovagrend virágzásnak indult. A magyar történelemben az utolsó tettük Károly Róbert (1288-1342) trónra segítése volt. Bár Franciaországban ekkor már folyt ellenük a hírhedt per, Magyarországon a rend még teljesen birtokában volt javainak, hatalmának és kiváltságainak. Nem sokkal később azonban nálunk is perbe fogta őket az egyház, ám a magyarországi templomosok nem érzékelték milyen veszélyek leselkednek rájuk. A francia testvéreik alulmaradtak a Szentszék ellen, a magyar rendtagoknak azonban hajuk szála sem görbült. A lovagok a testvérrendjükbe a johannitákhoz léptek be, ahová a vagyonukat is magukkal vihették. Ám ahogyan világszerte, úgy nálunk is számos legenda kering még mindig a feloszlatott lovagrendről. Várakból kivezető titkos föld alatti folyosók, gondosan elrejtett kincsek, bizonyos társadalmi csoportok, szövevényes kapcsolatok adnak bőven munkát azoknak, akik igyekeznek felderíteni a templomosok rejtett történetét.


A johanniták

A Keresztelő Szent Jánosról elnevezett lovagrend szinte a megalakulásuk után azonnal kapcsolatba került hazánkkal. 1135-ben egy Petronilla nevezetű nemes hölgy házat vásárolt Jeruzsálemben, hogy a Szentföldre zarándokoló magyaroknak szállással szolgálhasson, és az adásvétel létrejöttében a johanniták segítettek neki. Viszonzásul a nemes hölgy a rend magyarországi megtelepedésénél segédkezett, méghozzá olyan sikeresen, hogy tizenkét évvel később II. Géza királyunk Esztergom mellett megalapította az első johannita rendházat, és bőségesen ellátta őket adományokkal is. Egy évszázad múlva pedig a lovagrendnek már 19 rendháza állt az országban. Tagjaik három osztályt alkottak: nemesi lovagok, papok, és fegyveres szolgák. Közölük a lovagok köpenyükön villásvégű keresztet viseltek, ami alapján a köznép csak kereszteseknek hívta őket. A rend a gyógyítás mellett a harcokból is kivette a részét. Ők is ott voltak Andrással a Szentföldön, szolgálták Nagy Lajost az itáliai hadjáratai során, Zsigmondot pedig a törökök ellen. De ott voltak Hunyadi János mellett is Nándorfehérváron. A törökök előretörésével azonban a rend élete is megváltozott. II. Szulejmán 1530-ban elfoglalta az addigi központjukat Rodosz szigetét, ezért át kellett települniük Máltára. Ma is használatos nevüket a Máltai Lovagrendet e sziget után kapták. A magyarországi rend 1576-ban szűnt meg. Több kísérlet után 1924-ben alakult meg újra a magyarországi tagozat, ám a háború után ezt is feloszlatták. 1984 óta működik újra a magyar Máltai Lovagrend, amely napjainkban főleg karitatív tevékenységéről ismert, noha nemzetközi szinten szoros kapcsolatot ápolnak politikai és gazdasági élet meghatározó személyeivel.


Kegyvesztett németek, eredeti magyarok

Miután András jó szolgálatát vette mind a templomos, mind a johannita lovagoknak, úgy gondolta, hogy a Szentföldről menekülni kényszerülő teuton rend hasonlóan hasznos lehet a számára. Azért telepítette le őket Erdély déli részén, a Barcaságban, hogy védelmezzék az országot a keleti betörések ellen. A lovagrend azonban hamarosan túllépte a hatáskörét, és elfelejtették, hogy ők itt valójában vendégek voltak. Saját pénzt verettek, királyi engedély nélkül kővárakat építettek, újabb földeket foglaltak el, és egy önálló államot akartak alapítani. Ellenszegültek Andrásnak, aki 1225-ben fegyverrel verte ki őket az országból. Ezek után nem is csoda, hogy uralkodóink a továbbiakban meglehetősen bizalmatlanul álltak a külföldi lovagrendekhez. De hogy mégse csak külhoni vitéz parádézzon nálunk fényes páncélban, két világi lovagrendet is alapítottak a középkorban: a Szent György, valamint a Sárkány Rendet...

1326. április 24-én Károly Róbert létrehozta az első közép-európai világi lovagrendet, amelyet Szent Györgyről nevezett el. Ennek szabályzata előírta, hogy a harcosok kötelesek térdig érő fekete posztóköpenyt viselni, amelyre csuklyát kellett varrni, a köpeny belsejébe pedig e szavakat hímezték: ,,Valósággal igaz vagyok e baráti renddel, szemben." A lovagrend nagymestere a mindenkori magyar király lett, egyszerre összesen legfeljebb ötven tagja lehetett, és évente csak egy új tagot lehetett felvenni, de azt is csak a lovagok egyhangú hozzájárulásával. Évi három alkalommal - január 8-án, április 24-én és szeptember 8-án a lovagok összegyűltek, hogy megtárgyalják a rend dolgait. Április 24-e Szent György napja különleges ünnep volt a számukra, amelyen bőkezűen adakoztak. Kardjuk pengéjébe Szent György-keresztet marattak, a keresztvas pedig a legyőzött sárkányt ábrázolta. Körükben a legfőbb véteknek az számított, ha egy lovag a rendtársának az ellenségével tartott fent barátságos viszonyt. Amennyiben ez kiderült, hitszegés miatt kizárták az illetőt a rendből...

Károly Róbert után Luxemburgi Zsigmond volt a másik királyunk, aki lovagrendet alapított. Ez számos tekintetben a Szent György Rend ellentéte volt, aligha véletlenül. A Sárkányos Rendről egy korábbi cikkünkben részletesen olvashatnak. http://szentkoronaradio.com/blog/2017/12/11/tiszta-szandekunk-es-torekvesunk-jele ul-es-jelkepeul/


Egyedi vonások

A magyar lovagok számos tekintetben különböztek a nyugat-európai társaiktól, amelyik egyik oka, hogy nálunk a nemesi előjogok minden elképzelhető előnyt biztosítottak, így a lovagi cím legfeljebb presztízst jelenthetett, anyagi vagy egzisztenciális hasznát nem láthatták. (Nálunk nem voltak Nincstelen Walterok, vagy Földnélküli Jánosok - Ny. Gy.) Akik kiérdemelték e becses rangot, felszerelésükben és harcmodorukban azok sem utánozták a nyugati szokásokat. A magyar lovagot zárt sisak és lemezpáncél védte, legfontosabb fegyvere pedig a hosszú egyenes kard, a lándzsa, és a buzogány volt. Mindez azonban nagyon sokba került, és csak a módosabb urak engedhették ezt meg maguknak. Ezért a legtöbben lovagi páncél helyett finom, vékony bőrrétegekből készült kordovánvértet hordtak, kard helyett pedig íjat és nyílvesszőket vittek magukkal a hadjáratokra.


Játékok és viadalok

Hazai lovagjaink hétköznapi életéről sajnos igen keveset tudunk. Érdekes, hogy nálunk nem maradtak fent a lovagi költészet darabjai, amiből rekonstruálhatók lennének a vitézek szerelmi ügyeik, hőstetteik, erőpróbáik, és mindennapjaik. A magyar lovagi líra feltehetően a lovagokkal együtt veszett ki Közép-Európából a török hódítás idején. Így aztán a lovagi életet a tárgyi emlékekből rakhatjuk ki újra. Tudjuk például, hogy Mátyás idejében a nemesek erőszeretettel adták a gyermekeiknek a Roland, vagy a Trisztán nevet. Az is valószínű, hogy az első lovagi tornát a mai Óbuda területén rendezték meg 1189-ben, a hazánkon átvonuló Barbarossa Frigyes német-római császár tiszteletére. Magyarországon a lovagi játékoknak két változatát ismerték: a párviadalt, és a tornajátékot. Párviadalkor a lovagok egyesével, teljes fegyverzetben, de többnyire tompa hegyű tornalándzsával küzdöttek egymás ellen. Ellenfelük pajzsán törtek lándzsát, és a céljuk az volt, hogy kivessék a másikat a nyeregből. A tornajátékok ellenben tömeges viadalok voltak, ahol a résztvevők először lándzsával, majd életlen karddal, később pedig tompa buzogánnyal küzdöttek. A győztesek jutalma pedig tekintélyes volt: adományok és címek mellett egy-egy aranypáncélért is megküzdhettek olykor.

Forrás:
Bán Mór: Hunyadi - a hajnalcsillag fénye/ 9. fejezet. A vitézi iskola
Bolyki Tamás: A templomosoktól a sárkányosokig. Lovagrendek Magyarországon. Hihetetlen magazin különszám 2015. szeptember-december.

(Nyitray György - Puskaporos szaru - Szent Korona Rádió)


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Három orvos cenzúrázott publicisztikája a gender-tudományról
  2018-07-14 17:44:14, szombat
 
 Orvosi szemmel a homoszexualitásról... címmel közölt egy komoly tanulmányt a Mindset nevű pszichológiai szaklap. Aztán hamarosan törölték az oldalról, de az internet nem felejt (lásd az alábbi képet). Most egy az egyben közöljük a cenzúrázott tanulmányt.

Ahhoz, hogy a témakörben tisztán lássunk alapfogalmak kimondására van szükségünk. A tudomány oly mértékben specializálódott, hogy mára szinte minden és mindenki megkérdőjelezhetőnek tűnik. Nem tudunk többet, mint régen, de abban is bizonytalanabbak vagyunk. Köszönhető mindez annak a szellemi kútmérgezésnek, amiből mára az internet által, majd mindenki kiveszi a részét.

Ahhoz, hogy ezt a pusztító folyamatot lefékezzük, megállítsuk, majd visszafordítsuk szükséges az alapállás tisztázása. Akármennyire szeretnék elhitetni, hogy nincsenek megkérdőjelezhetetlen alapfogalmak, igenis vannak. Azon állítások igazak, amelyek apodiktikusak, vagyis nem szükségeltetnek magyarázatot, önmagukban van az igazság.Természetesen ez nem jelenti, azt, hogy nem következnek belőlük más állítások. Csak az alapállás eredményezhet igaz állítást. Nincs többféle alapállás. Alapállásból csak egy van. Ami nem nevezhető alapállásnak, abból tulajdonképpen nem következik semmi.

Az alapállásban a középpontban levés van. Minden aszerint van vagy nincs, hogy mennyire van a középpontban, vagy azonkívül. Minden, ami benne van a középpontban az van és ami nincs benne az csak olyan mintha lenne, még akkor is ha oly közel van hozzá, és akkor is ha olyan mintha lenne. Csak a varázslat része és a pusztulásba visz.

A normalitás az alapállásból következik. Nélküle nincs. Az egészségnek az alapállás a sine qua non-ja. Az alapállástól eltérés betegséget eredményez. A beteg állapot a normálistól eltérő.

A deviált szexuális identifikáció és orientáció, magyarul a fajtalanság egy ilyen állapot. Az ember deviációja az alapállástól az emberiség deviációját is okozza.

Az ember-ember, neme szerint a férfi-férfi és a nő-nő. Ebből következik, hogy az ember vagy férfi vagy nő. A férfi különbözik a nőtől és fordítva. Nem lehet valaki nő is és férfi is, vagy férfiként nő és fordítva. Minden ellenkező állítás hazugság.

A nemiség egy élőlény fizikai (genetikai) nemi jellegének és belső lelki-tudati állapotának összessége. Ilyen értelemben beszélünk hímneműekről és nőneműekről, az ember esetében férfiról és nőről. A fogantatás pillanatában eldől, hogy milyen nemű lesz fizikai értelemben az ember. Ez kizárólagosan meghatározza az egészséges fejlődési útját mind fizikai mind lelki tudati értelemben. Minden, ami ettől az eredendő fejlődési úttól megfosztja (deviatio), eltéríti, az útnélküliséget (deviációt) eredményez és kizárja az egészséget.
A deviációt előidéző okok fizikai és szellemi természetűek. Ilyenek pl.: a policiklikus biszfenolok, az exogén hormonok szervezetbe jutása, az érzékiséget gerjesztő irodalom és mass-média, az úgymond tudományosnak nevezett kutatások stb.

Az egészséges nemi érés, identifikáció a környezet által meghatározóan befolyásolt. A család, melyben a szülők, mint férfi és nő jelennek meg, a kisgyermekek közössége, ahol nemisége szerint játszhat a gyerek, a nagyközösség, ahol a fiú és leány a nemisége szerint identifikálódhat a sportban, divatban, kommunikációban, hierarchiában, és a felnőtt-társadalom, ahol elfoglalhatja méltó helyét a férfi és a nő.

Az ember predesztinált (praedestinatio - előre meghatározott megérkezés, több mint lehetőség, de kevesebb, mint bizonyosság) nemisége egy fizikai és szellemi-lelki érési folyamaton megy keresztül.

Már intrauterin meghatározó fizikai és nem fizikai természetű ingerek érik a magzatot. A világba kilépve a születés után egyből megkezdődik az orientáció. A fiú gyermek fiús dolgokkal játszik, a fiúk között keresi a helyét, barátait, ha kell védi családját és hazáját, míg a lány gyermek lányos dolgokkal játszik, lányok között keresi a helyét, beteljesedve anyaként éli le életét. A fiú legénnyé érik, a lány kisasszonnyá és nagyjából 15-18 éves kor körül elementáris erejűvé válik a vonzódás az ellenkező nemű iránt. Ez az erő transzcendens jellegű. Magasabb szellemisége a szétszakadt kettőt eggyé tenni akarásában rejlik, tehát eredendően szellemi természetű.

Ebben az időszakban a legveszélyeztetettebb az egészséges nemi fejlődés. A férfi-férfi és a nő-nő identifikáció befejeződésével a veszély nagy fokban lecsökken.

A ,,homoszexualitás" terminológia szerint két azonos nemű ember egymással folytatott szexuális kapcsolata.
De az úgynevezett ,,homo-szexualitás" kapcsolatban is azt látjuk, hogy a két látszólagosan azonos nemű vonzódásában is, az egyik a férfi, a másik a nő szerepét próbálja torz módon eljátszani, így próbálva előidézni a polaritást, mintegy előfeltételként ahhoz, amit csinálnak.

A homoszexuális szót Kertbeny Károly (eredetileg Karl Maria Benkert,19.sz.) nevű magyar származású szexuálisan deviált író, újságíró alkotta meg. Addig a pederaszta, szodomita, aberrált, degenerált, magyarul a fajtalanság elnevezéseket használták. A terminológiai zűrzavar fokozására bizonyos szómágiába sorolható technikákat alkalmaznak. A ,,homo" azonosat, és embert is jelent egyszerre. Szóösszetételben az utána következő jelentéssel való azonosságát fejezi ki. A ,,homoszexuális" kifejezés tehát nagyjából ezt hazudja és sugallja: ember, aki eredendő szexualitásával önazonos, szemben vele a ,,heteroszexuális", aki hetero vagyis különböző, a szexualitásától eltérő, más mint kellene lennie és semmiképpen nem önazonos eredendő jellegével. A fajtalankodókra elterjedt egyik kifejezés a ,,meleg" is azt meta-kommunikálja, hogy minden normális ember hideg, vagyis frigid, vagyis abnormis. A homo-fóbia kifejezés tulajdonképpen már-már értelmezhetetlen.

Tudósok hada próbálja több mint egy évszázada bizonyítani, hogy a létezés alapvető eleme a fajtalanság, sokszor odáig elmenve, hogy az egészséges szexualitás a deviáció (a heteroszexualitás elnevezés is ennek jegyében született a fentebb említett Kertbeny Károlytól). Számtalan elmélet született annak igazolására, hogy genetikai és pszichológiai okokkal magyarázva az egyén és a társadalom felelősségét a szexuális deviancia kérdésköréből száműzzék. Ezen erőtér egyik egyede Alfred Kinsey szexuálisan deviált ,,kutató". Munkásságát a Rockefeller Alapítvány támogatásával végezte. Publikációi, melyben a férfi és női szexualitásról ír nagyon kártékony hatást fejtettek ki a nyugati világ értelmiségének és közembereinek a témával kapcsolatos felfogásában. Egyebek mellett azt állítja, hogy mindenki kicsit ,,homoszexuális". A szexuális deviációt előidéző és katalizáló behatásokat egyébként rendre tetten lehet érni az úgynevezett tudományos kutatások, irodalmi alkotások, filmipar, divat, oktatás területén.

1973-ban a megfelelően előkészített és de facto kriminális módszerekkel megdolgozott Amerikai Pszichiátriai Társaság az általa kiadott Pszichiátriai kézikönyvből (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)) törölte a mentális betegségek listájáról a deviáns szexualitást, és bevezette az ego-dystoniás szexualitás orientáció ( olyan egyén, aki nem kiélhető szexuális orientációja miatt van diszharmóniában) fogalmát. A WHO (World Health Organisation) 1990-ben, a Kínai Psychiátria Társaság 2001-ben törölte a betegségek listájáról a homoszexualitást. Az ezt megelőző kiadások még egyértelműen abnormis, szociopáthiás személyiségzavarként ill. személyiségfejlődési zavarként vagyis betegségként definiálták a fajtalanságot. Ennek következményeként az addig betegként számontartott és gyógykezelt egyének előtt az Orvostudomány becsukta kapuit. Magukra hagyta és kiszolgáltatta őket egy olyan felforgató erőnek, amelynek semmi sem kevésbé fontos, mint ezek a beteg emberek. Sőt megágyazott, annak a folyamatnak, amit ma ,,genderideológiaként" ismerünk.

A fajok között a fajtalanság aránya elenyésző. Az állatoknál statisztikailag nulla, az embernél a komolyan vehető kutatások adatai szerint 1% alatti az összes szexuális deviancia együttvéve. Ehhez képest a HIV-sal (a betegség amit okoz eredetileg nem AIDS, hanem GRIDS - gay-related immundeficiency syndrome), hepatitis a, b, c vírussal, szifilisszel, gonorrhoeaval való fertőzőttség 50-szer gyakoribb az egészséges populációhoz képest. A nők között a mellrák kockázata és egyéb nőgyógyászati daganatos megbetegedések jelentősen nagyobb számban fordulnak elő, a deviáns szexualitás következtében rendre megjelennek az egyéb deviáns magatartásformák pl.:kábítószerabusus, öngyilkosság stb. A fajtalankodó férfiak a fekáliával való gyakori érintkezésük okán nemcsak önmagukra, hanem környezetükre per contactem is fertőző forrást jelentenek. Promiszkuitásuk miatt nagy számban fertőzik partnereiket. A mindkét nem iránt vonzódók megfertőzik az egészséges populációt. A fajtalanság járványügyi kockázata jelentős.

A nemiség minden döntésre kihat. Viszonyulási alap a világhoz. Meghatározza, hogy miképpen dönt az ember a legalapvetőbb helyzetektől a komplikáltabb döntési mechanizmusokig. Egy szexuálisan deviált identifikációs és orientációs zavara miatt másképpen dönt, mint egy egészséges nemiségű. Alapvető lenne, hogy ne kerülhessenek döntéshozó pozícióba, főleg ne gyerekek közelébe.

Az egészséges nemi éréshez egészséges környezeti ingerek kellenek. A deviatív behatásnak az a lényege, hogy a környezeti ingereket próbálják deformálni, következményszerűen a megváltozott környezet, majd nemi érési és identifikációs zavart okoz. A nagy energia ráfordítások (pénz, kutatások, média, felvonulások, lobby stb.) hatékonysága 1% körüli szintre elegendő. Világméretekben mérve a szexuális devianciák aránya még a leglojálisabb kutatások szerint is 1-2 %. Mi lehet ennek a tevékenységnek az oka és célja?

Egyes elméletek szerint a szexuálisan deviáltak ,,mesterséges" szaporításának szükségszerű oka, hogy per vias naturales képtelenek a szaporodásra. Más elméletek szerint, bűntudatuk csillapítása okán szeretnék, ha minél több hasonló lenne hozzájuk. És vannak elméletek, melyek valami összeesküvésféle támadás részének tekintik az ember ellen.

Az alapállásból következően az állítás az, hogy ez a tevékenység egy részténykedés, taktika a ,,nagy háborúban", aminek lényege a normalitás erőinek felőrlése és a káosz fokozása. Zászlóshajó abban az értelemben, hogy általa modellezhető az egész, nagy és összehangolt támadás az egészséges világ ellen. Első lépésben az abszolútum relatívizálása történik. Ezt követi a ,,tudományos" kutatásokkal alátámasztott igazolása annak, hogy nincs olyan, hogy normális. Megfelelő döntéshozók kiválasztása, pozícióba helyezése és érdekelté tétele abban, hogy elfogadottá tegyék a devianciát, törvényeket alkossanak a védelmében stb. A folyamat fontos része a tevékeny tudatlanok képzése és orientációja. Az ő feladatuk a deviancia normálisként való megjelenítése képzésben, médiában, felvonulásokon, jogi és érdekképviseletek működtetése stb. És végül a más véleményen levők hiteltelenítése, büntetése, példastatuálás.

A világméretű folyamatokat nézve a jövő globálisan és lokálisan a következőképpen alakulhat a szexuális devianciák tekintetében. Vannak országok, ahol a lobby stratégiai részcélját elérve, törvénybe iktathatta az egyneműek házasságát és gyermek örökbefogadását. Ezekben az országokban az úgynevezett "pride" vonulásokon több százezren menetelnek a legszélsőségesebb módon. Társadalmaikban kötelezően el kell fogadni azt, hogy a deviancia az normális. Felütötte fejét a pedofíliát helyzetbe hozni akarók mozgalma ésatöbbi. Ezek a társadalmak az úgynevezett liberális társadalmak.

A szexuálisan deviáltak döntő többsége a szabadosság doktrínájának követője, minden vonzatával együtt. Liberális politikai érzelmű, távol áll tőle a patriotizmus, elutasítja az Isten, Haza, Család hierarchikus létszemléletét. A liberális társadalmakban meghatározóvá vált ez a tulajdonképpen saját országgal való ellenséges magatartás. És még hosszan lehetne sorolni, hogyan pusztította el ezeket a közösségeket a deviáció. Itt valójában már nem beszélhettünk ellenállásról. Globális értelemben ez a nyomás fokozódni fog azokra a térségekre, ahol még nem ilyen előrehaladott a helyzet, pl.: Közép és Kelet-Európa, Ázsia és Közel-Kelet országai. Az ellenállás csak lokálisan vagy helyesebben fogalmazva parciálisan van jelen némely nagyobb történelmi múltú országokban. A globális erőtér fokozott nyomást fog kifejteni ezen országokra a lehetséges minden eszközét bevetve. Azonban álláspontunk szerint, ha megfelelő szellemi orientációból következő műveletek lelassítják, megállítják visszafordítják a folyamatot, akkor a szexuális devianciák népszerűsítése és a vele párhuzamban lévő devianciák elvesztik taktikai erejüket és elnémulnak.

Dr. Jancsó Gábor, Dr. Olajos Attila, Dr. Sávay Sándor

(Szent Korona Rádió)


Forrás: Link

Elrettentő jövőkép Kanadából, ahol már szinte kötelező...

Kanada, ahol már a katolikus iskolákban is van gender-kurzus, hogy 7 évesen megtanulják a szexpózokat, és ahol a homoszexualitás a legnagyobb érdem. Vannak 4 éves "nemváltók", 12 évesen élhetnek szexuális életet legálisan. Tabunak számit a bevándorlás problémája, és egy sor egyéb társadalmi probléma, de kötelező jó példaként elfogadni a buzeránsokat. Olvasónk levele.


A TELJES CIKK AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓ EL :


Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Tanárok rontják meg a gyerekeket az iskolákban az LMBTQ
  2018-07-14 17:30:12, szombat
 
  Tanárok rontják meg a gyerekeket az iskolákban az LMBTQ fertőjével (hanganyag)

Leleplező hanganyagot készített az egyik olvasónk a "Budapest Pride" egyik nyilvános beszélgetéséről. Nem számítottak arra sem, hogy elmegy Budaházy György és kérdéseket fog feltenni. Gyakorló tanárok fejtik ki, hogyan kellene az iskolában megjeleníteni a homoszexualitást, "elfogadóbbá" tenni a többi gyereket ezzel a jelenséggel kapcsolatban, amihez még iskolai füzeteket is készítettek, illetve tanároknak mindenféle "kézikönyvet" terjesztenek. Van olyan köztük, aki szerint kívánatos lenne, hogy minden fiú gyermekből "meleg" legyen, akit az anyja egyedül nevel. Egy másik "tanár" a médiatáborban nem korlátozza a szexuális szabadságot. Az iskolákhoz és a KLIK-hez fordultunk kérdéseinkkel.

A felvétel a cikk végén található linken hallgatható meg

Az ominózus, iskolásoknak szánt füzet INNEN tölthető le a Labrisz honlapjáról. Link

Vegyük sorra ezeket a "tanárokat" és "pedagógusokat", illetve szervezőket, akik gyermekeinket akarják megrontani az LMBTQ-val!

Kövesi Györgyi,
aki nyíltan fel is vállalja a deviáns nézeteit (Labrisz egyik koordinátora), mégis engedik gyerekekkel foglalkozni. A Labrisz honlapja szerint: "Latin, orosz, etika szakos középiskolai tanárként illetve kollégiumi nevelőtanárként is dolgozom az állami szektorban. Fontos Ügyem az emberi jogi nevelés a fiatalok körében."

Rédai Dorottya (a videón rosszul szerepel a neve, nem Révai Dorottya), a propagandaanyag egyik szerkesztője, aki szintén "óratartóként és képzőként" dolgozik. Genderszakból doktorált CEU-s (lásd itt). Link
Mint megtudtuk “hívásra" járják az iskolákat, de az ELTÉ-n is tartott már előadást Link "Szex az iskolában" címmel...

Virág Zsolt: ő a legmilitánsabb "homoszexuális". Nem volt jelen ezen a beszélgetésen, de hivatkoznak rá, úgyhogy ő is megérdemli, hogy megemlítsük. Egyik főszervezője a Pride-oknak és az iskolákat megrontó Szimpozion Egyesületnek az alapítója is. Ami a legdurvább, hogy állami kitüntetést is kapott a Bajnai-kormány alatt, 2010-ben: "Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozata".

Bővebb életrajza itt tekinthető meg. Link

Itt pedig egy beszélgetés látható vele, ami videó bemutatja a Szimpozion tevékenységét. Link

Nem mellesleg Magyar Ellenállók és Antifaiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért elnökségi tagja, az általuk szervezett Demokrácia Akadémia szakmai igazgatóhelyettese.

Bite Zsolt: VIII. kerületi, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pedagógus-asszisztense. Kérdés, hogy mennyire terjeszti az LMBTQ propagandát, mint médiatanár, de a nyilvános FB-oldalán Link igen, tehát már ezzel is rossz példát mutat a gyerekeknek, mint például a 2017-es felvonulás galériájával. Link

Az iskola honlapja szerint 5-7. évfolyamosoknak tart fotó-videó szakkört. A Szent Korona Rádió e-mailben megkereste (lásd alább) az általános iskolát, hogy mi az ő álláspontjuk, például ezen kijelentés kapcsán: "Nem korlátoztam a szexuális szabadságukat. (...) Esténként forgattunk... vagyis nappal forgattunk, megvágtuk az anyagot, majd a nap hátralévő részében azt csináltunk, amit akartunk. Khhmm... " Az iskolától magyarázatot várunk, hogy ez milyen tábor volt, hány évesek, milyen diákok vettek rajta részt... Ha válaszolnak, frissítjük a cikkünket!Link


A Szent Korona Rádió levele a Vajda Péter VIII. kerületi általános iskolához:

E-mail: igazgato@vajdaiskola.hu, info@vajdaiskola.hu


Tisztelt Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola!
Ezúton szeretnénk tájékoztatást kérni, hogy mi az állásfoglalásuk Bite Zsolt nevű "médiaszakkört" vezető pedagógusi-asszisztens kijelentéseivel, ami ebben a cikkben hallható, 5:20-tól.

szentkoronaradio.com/blog/2018/07/13/tanarok-rontjak-meg-a-gyerekeket-az-iskolakb an-az-lmbtq-fertojevel-hanganyag/

"Nem korlátoztam a szexuális szabadságukat. (...) Esténként forgattunk... vagyis nappal forgattunk, megvágtuk az anyagot, majd a nap hátralévő részében azt csináltunk, amit akartunk. Khhmm... "

Bite Zsolt által említett, a kapolcsi Művészetek Völgyében tartott médiatábornak köze volt-e az Önök általános iskolájához, azon részt vettek-e az Önök intézményében tanuló diákok?

Elfogadhatónak tartják-e, hogy az Önök egyik munkatársa, egy nyilvános LMBTQ rendezvényen nyíltan amellett foglal állást, hogy az iskolákban is erősíteni kell az LMBTQ szellemiségét?

Az Önök iskolájában tartott-e előadást a Labrisz, Szimpozion Egyesület, vagy bármilyen, az LMBTQ életvitelt propagáló, család- és erkölcsellenes szervezet?

Tervezik-e az Önök iskolájában, a diákok között terjeszteni a Labrisz füzetét az LMBTQ-s "helyzetekről"? (A cikkben megtalálható.)

Köszönettel válaszukat:
Ostenburg-Morawek Gyula
Szent Korona Rádió

Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnökének levele a Klebelsberg Központhoz:

E-mail: ugyfelszolgalat@kk.gov.hu, elnok@kk.gov.hu
Tisztelt Klebelsberg Központ!

Ezúton szeretnék érdeklődni a Budapest Pride egy hónapos rendezvénysorozat keretében megtartott egyik, nyilvános beszélgetésről, miszerint iskolákban terjesztik és még intenzívebben terjesztenék egyes "pedagógusok" az LMBTQ erkölcs és családromboló szellemiségét. Beszámolóik szerint évente 30-40 iskolába is eljutnak.

A hanganyag itt hallgatható meg: szentkoronaradio.com/blog/2018/07/13/tanarok-rontjak-meg-a-gyerekeket-az-iskolakb an-az-lmbtq-fertojevel-hanganyag/

A cikkben megtalálhatók a pedagógusok és egyéb szereplők, illetve az iskolába szánt füzetek is.

Érdeklődnénk, hogy Kövesi Györgyi középiskola és általános iskolai tanárt, Bite Zsolt (VIII. kerület Vajda Péter általános és sportiskola) médiaszakkört vezető és "szexuális szabadságot" nem korlátozó “médiatábort" szervező “pedagógust", az elhangzottak alapján alkalmasnak tartják-e a pedagógusi, tanári pályára?

Érdeklődni szeretnénk, hogy a Klebelsberg Központnak van-e befolyása arra, hogy különböző “civil" szervezetek (kimondottan a Szimpozion Egyesület és a Labrisz) milyen előadásokat tarthatnak az iskolákban, például LMBTQ témában? Ezeket az előadásokat az iskoláknak engedélyeztetni kell-e, vagy saját hatáskörben lehet ilyeneket szervezni?

A Klebelsberg Központ tervezi-e, hogy fellép az egyre erőteljesebb LMBTQ propagandával szemben az általános és középiskolai intézményekben?
Véleményem szerint a 1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) 6. § (1) "A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez." és a “(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön." és (6) * A gyermeknek joga van ahhoz, (...) hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia." törvényi hivatkozások alapján az LMBTQ propagandát ki kell tiltani az iskolai, nevelői intézményekből és az LMBTQ-t képviselő személyek nem alkalmasak nevelői, pedagógusi beosztásra, így a gyermekekkel való foglalkozásukat meg kell tiltani, amire ékes bizonyíték a hivatkozott beszélgetés is.

Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!
Barcsa-Turner Gábor
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom - társelnök

(Cikkünket frissítjük a fejlemények függvényében)


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Trianoni felvonulás a Vármegyével
  2018-06-05 21:06:56, kedd
 
  Trianoni felvonulás a Vármegyével: “Sortűz lesz az oláh gyászindulója..."

2018-ban immár tizenhetedik alkalommal rendezte meg demonstrációját a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a gyalázatos trianoni békediktátum ellen. A felvonulás az előző évektől eltérően nem a kultikus helyről, a Regnum Marianum kereszttől, hanem a festői szépségű Vajdahunyad vár elől indult.

A felvonulást Kónyi-Kiss Botond a HVIM alelnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, “bár manapság szokássá vált a politika világában feladni az elveket, az eredeti célkitűzéseket, mi, vármegyések egy jottányit sem engedünk eszméinkből és elhatározásainkból, így a trianoni gúnyhatárok ledöntéséről sem vagyunk hajlandóak lemondani. Akkor sem, ha a kishitűség bűnével megmérgezett tömegek számára érthetetlennek és feleslegesnek tűnik az igazság mellett kiállni. Mi a világ megváltoztatásáért indultunk harcba, és nincs ennél kisebb szándékunk."

A Szerb Nagykövetség előtt Barcsa-Turner Gábor a mozgalom alelnöke beszédében kifejtette, hogy a cél továbbra is az Apostoli Magyar Királyság értékeinek védelme, és annak teljes restaurációja, a teljes revízió, az igazság képviselete. A szervezet ezért nem ismeri el a gúnyhatárokat, a trianoni utódállamokat, és köztük a Magyar Köztársaságot sem, mely illegitim államformának tekinthető. Továbbá kifejtette, hogy a Délvidék méltatlanul van kezelve az elcsatolt részek között, magyarságának helyzetével a közvélemény keveset foglalkozik, s míg Erdély, Felvidék is kedvelt turisztikai célpont, Délvidék ezen szempontból is elhanyagolt. Kiemelte, hogy a magyar kormány még csak retorikailag sem foglalkozik olyan figyelemmel ezen országrésszel, mint más részekkel. “Orbán Viktor is zsinagógát jár avatni Délvidékre Soros fiával, a szerb vezetőkkel" - fejtette ki Barcsa-Turner Gábor.

A Román Nagykövetséghez való megérkezés után meghallgathattuk az erdélyi tagszervezet vezetőjének levelét, amit beszámolónk végén egészében leközlünk.

Ezután Szabó László fehérvári vármegyés elszavalta elhunyt bajtársuk, Simon Péter versét. Ezen állomáson katona nótákat is előadott a Magyar Csárdás Project (Bartha Z. Ágoston, tekerő és Farkas Márton, ének), köztük a ,,Megüzenem a Romám királnyak...." kezdetűt is közkívánatra, aminek dalszövege eléggé egyértelműen fejezte ki, hogy milyen harcikedvvel bírnak a felvonulók, például a “sortűz lesz az oláh gyászindulója", vagy a “Magyar honvéd az oláhra vadászik." Az állomás zárasaként elénekeltük közösen a székely himnuszt.

A felvonulás utolsó állomása a Szlovák Nagykövetség volt. Dobay Gergely szónoklatában a felvidéki magyarságot ostorozta tétlenségéért és önfeladásáért, mivel a legnagyobb veszélyt jelenleg a felvidéki magyarságra nem az állami elnyomás, hanem az asszimiláció jelenti. Az elmúlt 20 évben 110 ezerrel csökkent a felvidéki magyarok száma, mely nem a demográfiai mutatóknak köszönhető, pusztán az emberi butaságnak és lustaságnak. Beszéde végén felszólította anyaországi testvéreit, hogy járjanak Felvidékre, ismerjék meg vadregényes tájait, “mert ha visszaszeretjük, akkor előbb-utóbb vissza is szerezzük". A rendezvény végén elénekeltük az Apostoli Magyar Királyság himnuszát, a Boldogasszony Anyánk címűt, majd a Vármegyés Hiszekeggyel zártunk.

Tóth Bálint, erdélyi vármegyés levele:
Tisztelt bajtársak!

Egy helyre volna szükségem. Egy végtelenül csendes és félhomályos helyre, távol mindentől mi emberi de közel mindahhoz ami már nem az. Egy helyre, hol meghallgatásra lelnék, hogy elmondjam, én minden nap találkozom Trianonnal.

Tisztelt egybegyűltek! Több nemzettársammal együtt, kik még nem néznek félre, ha rájuk tekint ez a 98 éves démon, láthatjuk gúnyos mosolyát, lekezelő, gyűlölettel teljes tekintetét. Ezt a démont mint ördögöt a tömjén, annyira irritálja, nyelvünk, kultúránk és történelmünk, mely rája nézve súlyos igazságokat hordoz magában.

Történelem...mondják sokan, ez már a múlté, ne foglalkozzunk vele. Az igazság azonban az, hogy kicsit sem történelem, mert, ha az lenne, ma nem kellene felemelnünk a hangunk az ellen ami nap mint nap éri a magyar nemzetet, a gyűlölet, sovinizmus és elnyomás ellen. A letörölt feliratok, pénzbírságok, levett zászlók és börtön, mind-mind a jelen Trianonja és nem a múlté.

Tisztelt barátaim! Úgy látom és gondolom az itt jelenlevők is érzékelik, hogy az az erő ami Trianont létrehozta, napjainkban egyre fokozottabb intenzitással működik és rombol. Tevékenysége kihat egész európára és népeire. Innentől fogva, a normális emberek arra kell törekedjenek, hogy a környező népekkel összefogva ellenállásba ütköztessék ezt a folyamatot. A környező népek egy öntisztító folyamatba kell kezdjenek, kiűzve magukból a gyűlölet démonát és kelet Európa népei harcba kell szálljanak egy szent cél érdekében: Megmenteni Európából azt ami még megmaradt.

Tisztelt jelenlevők! Akik ma nem akarnak ezen veszély ellen tenni, sőt nem látják annak, azok táplálják Európa Trianonját, azok eledelül szolgálnak a fehér ember, az európai népek, a normalitás Trianonjának. A család Trianonjának. Akik pedig tenni akarnak ellene, azok tudtára kell adják mindenkinek, hogy nem kell nekünk sokszínűség, hamis kiforgatott emberi jogok, vallástalan üres konzervatív steril mindennapok, nekünk a saját ősi jogaink kellenek, a kultúránk, a keresztény hitünk és dolgos, szent mindennapjaink. Csak ennyit kérünk és ennyi legyen megadatva, románnak, szerbnek, szlováknak, ukránnak, mert a nemzetek Európájának fia, három dolgot kell szívében hordoznia: Isten, haza, család! Rázzuk a jelenbe a világot, vigyük el a valóság tüzét a Platóni barlangokba, mutassunk utat, hogy gyermekeink követhessenek! Isten óvja Európát és adjon, hitet, hűséget, bátorságot fiainak!


Még több kép a rendezvényünkről.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Trianon felvonulás a Vajdahunyad várától
  2018-06-01 23:07:00, péntek
 
  Új helyszínről indul a felvonulás a HVIM-mel: Vesszen Trianon 2018-ban is!

2018-ban is megtartja a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a Trianon-felvonulását, mint minden évben megalakulása óta. Ezúttal a Vajdahunyad várától indul a felvonulás. A rendezvény kapcsán mozgósító videót is kiadtak a vármegyés harcosok.

Videó: Trianon Felvonulás mozgósító - 2018 Link

A Liget projekt munkáltai miatt sajnos nem indulhatunk kultikus helyszínünkről, a Regnum Marianum Emlékkereszttől. Gyülekezőnk helyszíne a Vajdahunyad vára és a Csónakázótó közti füves terület lesz.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Hunyadi János levele V. Miklós Pápának
  2018-05-16 21:51:32, szerda
 
 Hunyadi János levele V. Miklós Pápának. Egy pár száz éves gondolat arról, miért is harcolunk.

Boldogságos Atyám és félve tisztelendő Uram!

Ha jól emlékszem, csaknem száz éve már, hogy a törökök támadó fegyverei Európa határaira törtek, megsértve Istent és embert. Hamarosan leigázták, s egyik vereséget a másik után mérve rájuk, dölyfös csúfsággal romba, gyászba, szolgaságba döntötték, vallásukban megrontották, pogány szokásokra, erkölcsökre, törvényekre, ocsmány nyelvük használatára kényszerítették Görögországot, Macedóniát, majd Albániát és sok más földet, melyek puszta említése is szánalmat ébreszt. Semmit sem hagytak épen, szent vagy világi dolgot, mondom, semmit, aminek tűzzel-vassal, rabigával, rémuralommal ártani lehetett. Gyalázatba döntöttek mindent, amihez közel értek. Erőszakosságuk vihara elérte lassan összes szomszédjainkat. Újabban már szinte Európa szívéig, végül ennek az országnak, Hazánknak határáig hatolt. Csodálná atyám, aki tudná, hogyan volt képes ez a mi hazánk ennyi s oly súlyos szenvedés eltűrésére inkább, mint elhárítására. Vélem, ha hite meg nem tartja, erői nem tartották volna meg.

Hatvannál több esztendeje, úgyszólván szakadatlan viseljük a harcok dühét, magunk gondján, magunk: egyetlen nemzet fegyvereire utalva. Itt állunk, immár kimerülten a sok harctól, vereségtől, gyásztól és fájdalomtól. Halálnak halálával pusztulunk. Mennyi rémségre emlékezünk! Láttuk gyakran az ellenség táborát a várfalakról: az égő háztetőket; sírással, futással, szükséggel telve mindeneket; azután a feldúlt földeket, gyászoló házakat, testvéreink holttestét martalékul az ellenség kezében, a győzők gúnyolódását, az ellenséges rabigát, nyomorúságos életre hajszolt hadifoglyok menetének gyalázatát. Rövidre fogva, többet szenvedtünk, mint egyszerű hadiállapotban. Nekünk, kik megmaradtunk, s emlékezünk a szabadságra, alig maradt egyebünk, mint fegyverünk s bátorságunk. Gyakran jártunk a végveszély szélén, s nem tudom a sors reánk, vagy foglyainkra rakott-e súlyosabb bilincseket és terheket. De bármilyen nehéz mindez, inkább akartuk elviselni, mint a szolgaságot, mindig súlyosabbnak éreztük a hit kárát, mint az anyagiakét. Hát nem elég ennyi jogos fájdalom? Hiszen nincs olyan kegyetlenség, amit rajtunk el ne követtek volna, és sohasem elég: akár győzünk, akár vesztünk: mindig itt az ellenség; gyűlölete, mellyel ellenünk harcol, még nagyobb, mint hatalma.

Most is készül az ellenség. Szárazon és tengeren, nagy zsoldon tartott roppant seregével, inkább kiirtásunkra, mint legyőzésünkre tör. Szomszédjainkat támadja, háborúra ingerel. Elhatároztuk, hogy inkább mi támadunk a várt ellenségre, semhogy késlekedvén megtámadtassunk; elindítjuk inkább, nehogy szenvedőn kelljen tűrnünk a háborút. Elég volt; látni annyi igába hajtott férfit, meggyalázott nőt, fejekkel telerakott szekeret, bilincsbe vert rabok gyalázatos elárverezését, vallásunknak ezt az évente ismétlődő megcsúfolását. Elég, mondom, a kegyes hiszékenységből, ég ostoraként tűrni a szerencsétlen országok, keresztény nevünknek sírhelyeinek szenvedését, hol az emberek akik annyi nagy hajótörés után még megmaradtak, már csak nyögnek, nem élnek...

Számban, kincsekben hatalmasak kikkel fegyvereinket összemérjük. Attól tartok, a törökkel kezdett háborút egész Ázsiával kell lefolytatnunk. A kitartásban van egyetlen bizodalmunk, hogy elhárítsuk a szolgasorsot a keresztényekről. Most vagy nem kellett volna ajánlani s elkezdeni a háborút; vagy ha már elkezdtük viseljük, és végezzük az ügy nagyságához méltóan. El is végezzük, ha megszorítjuk az ellenséget és nem tágítunk előbb, mígnem kiűzvén Európából, reménységünk beteljesül. Nem csekély az ok, mely kitartásra ösztönöz ebben a háborúban. Ellenségeink, kik annyiszor támadtak ránk, sohasem fogják abbahagyni a támadásunkat, ha le nem verjük őket. Velük nincs, és nem is lehet tartós béke. Tehát szilárdan helyt kell állni, gonddal végezvén kötelességünket. Mi helyt is állunk, ha boldogságod segítséget ad hozzá. Ha egyszerre cselekszünk, rövid lesz a dolog, csak ne lohasszák le reménységünket megszakításokkal, halogatásokkal. Itt van ez a sereg, méltó a zsoldra; olyan harcosokból, kik nem időnként, hanem állandóan fegyverben élnek, s égnek a vágytól, hogy megbosszulják szenvedéseiket örök ellenségükön, a keresztény név engesztelhetetlen ellenségén. Ne halassza tehát a segítséget, Európa megszabadítása székének díszére, dicsőségére válnék.

Kelt hadi előrenyomulásom közben, Rácország, másképpen Szerbia földjén a Duna gázlójánál, melyet köznyelven Kövesnek mondanak Szent Mihály havának 17. napján, az Úr 1448. esztendejében."

Forrás:
Bán Mór: Hunyadi - Isten árnyéka árnyéke című kötet


Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Antifa mozgolódás a Becsület Napja ellen
  2018-01-29 20:22:58, hétfő
 
  Hazánkban még gyerekcipőben jár az antifa mozgalom, de minden évben egyszer megpróbálnak komolyabb létszámot felmutatni, az esetek 100%-ban eredménytelenül. Idén is közeledik az egyetlen nap, amikor antifasisztákat lehet látni a szabad ég alatt.

Nyugat-Európában teljesen megszokott, hogy szinte minden nacionalista rendezvényen túlerőben vannak a szélső-balos antifasiszták. Annak ellenére, hogy Magyarországon többször próbáltak már mozgósítani még egyetlen alkalommal sem sikerült ütőképes csapattal előállniuk.

Amikor létszámuk 10 fő fölé emelkedik minden esetben külföldi elvtársaik megjelenése áll a háttérben.

Az elmúlt években próbálkoztak ugyan hazánkban is tüntetésekkel, de egyik nagyobb blama lett számukra, mint a másik. Ennek elsősorban az az oka, hogy míg Nyugaton militáns mozgalmi jelleget öltöttek a deviáns fiatalok, addig nálunk a “bel-pesti fajtajelleges", testnevelésből felmentettek játszótere lett ez a térfél, és az ütőképes utcai megjelenés helyett sokkal inkább egyfajta modern hippie mozgalom az, ami jellemző rájuk.

A Becsület Napja közeledtével viszont ismét aktivizálódtak hosszú hónapok óta teljesen inaktív webes felületeik, és ismét utcai ellen-demonstrációval próbálkoznak megzavarni a kegyeleti megemlékezést.

Zavaros írásukból az derül ki, hogy a Becsület Napja szervezőit a regnáló kormány szövetségeseinek tartják, annak ellenére, hogy Orbán Viktor a tavalyi megemlékezés után személyesen ígérte meg, hogy ellehetetleníti a rendezvény jövőjét. A szervezőktől kapott információk alapján eddig tartja is magát ígéretéhez, és minden lehetséges jogi akadályt az aktivisták elé gördít, de őket ez nem gátolja meg, és biztosra ígérik:

Idén is egy budapesti közterületen fogunk tisztelegni a Kitörés hősei előtt. Az antifasisztákat pedig évek óta töretlenül várjuk, reméljük egyszer megérkezni is sikerül majd nekik. Sőt, még egy jó tanáccsal is a szolgálatukra leszünk: Ebédeljetek meg rendesen az utcai megjelenés előtt, és akkor nem kell elhalasztani a “nácizmus elleni harcot" gyorséttermi kitérő miatt, ahogy az tavaly történt.


A 2018-as Becsület Napja kapcsán minden információ egy helyen érhető el a Festung Budapest blogon. Link


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Szász Péter előadása a Magyar Szigeten a bevándorlás
  2017-09-26 21:59:52, kedd
 
  Szász Péter előadása a Magyar Szigeten a bevándorlás és kereszténység kapcsán

Be kell-e fogadnunk a menekülteket keresztényként akkor, amikor Európa vallási vezetői is erre buzdítanak? Mit tehet egy hithű keresztény...


Előadás: Szász Péter: keresztényként be kell-e fogadnunk a bevándorlókat?


Link

Míg a jobboldal megvédené életterünket, identitásunkat a bevándorlóktól, Európa vallási vezetői igen gyakran ezzel ellentétesen foglalnak állást.
Szász Péter előadásában vallási szempontból vizsgálja a kérdést, hogy hogyan kell egy vallásos és Európához hű embernek viszonyulni a problémához.
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
Ősszel Baj…dan
  2017-07-30 12:19:02, vasárnap
 
 Kik szerveznék a magyar Majdant ősszel, milyen lefolyással, mi lenne a menetrend és ez mit okozna? Biztonságpolitikai szakértő olvasónk írása.

Évekkel ezelőtt indult folyamatok, szerveződések állnak most a szemünk előtt egy irányba. Ezek a szervezetek nagyon sok helyen megtalálhatók a világban és minden országban ugyanazzal a céllal lettek létrehozva. Szervezés és irányítás egy üzleti érdek képviseletében. Az NGO-k a politikai világ cégei, olyan üzleti vállalkozások amelyek fő célja az őket létrehozó pénzügyi érdekkör társadalom manipuláló szándékainak megvalósítása. A nemzetállamok ,,demokratikus" irányítása mára már nemcsak a politikai pártok által történik, hanem a különböző működési profillal létrehozott civil szervezetek csápjai nyúlnak be a Parlamentbe, igazságszolgáltatásba, rendvédelembe és a titkosszolgálatokba egyaránt.

Ezek az úgynevezett civil szervezetek vezetői nagyon képzettek, szervezettek, és összehangolják a tevékenységeiket. Gyakorlatilag az állam- és alkotmányellenes professzionális terrorszervezet országhatárokon átnyúló politikai szárnyai. Amit eddig Magyarországon láthattunk belőlük az a puha vonal. Céljuk a minél szélesebb körű szimpátia elnyerése, minél több közösségi véleményformáló befolyásolása közvetlenül, vagy a média által. Feladatuk, hogy a nemzetközi médiának úgy mutassák be a mostani helyzetet, hogy az a ,,népakart" megnyilvánulása.

A civil szervezetek fizetett alkalmazottjai indulatokat keltenek rendezvényeken, szándékosan provokálnak közösségi oldalakon, és olyan tüntetéseket szerveznek, amelyeknek egy része koreografált. A liberális külföldi sajtó tudatos lejárató szándéka megágyaz annak a nemzetközi véleménynek, hogy Magyarországon diktatúra van és a kormányváltásnak nincs más módja mint a civil szervezetek erőszakos fellépése és ez lesz az első hullám.

Második hullám:

Nem a gulyásmarcik, kunhalmiágik jelentik az igazán nagy veszélyt az alkotmányos rend megdöntésére, hanem a jelenleg még nem látható fegyveres egységek. A PMC csapatok már több országban bizonyítottak és sebészi pontossággal indították az akciókat az aktuális célország állami vezetése ellen. Ezekben az előre kitervelt professzionálisan kivitelezett akciókban gyorsan felszámolták a zavargások álcája alatt a célország rendfenntartásának irányítását, foglaltak el kiemelten védett állami intézményeket és kaptak el állami vezetőket. A liberális média ezt úgy mutatta be, hogy a népharag képes volt elsöpörni a reguláris rendfenntartó erőket, és az állami vezetők profi testőrgárdáját is.

Elhitették a világgal (amiről utólag mindig kiderült, hogy hazugság), hogy Egyiptomban, Líbiában, Ukrajnában stb... az elégedetlenkedő gulyásmarcik képesek voltak az erőszakos kormányváltásra! Nos ez bizony egy ökörség. Valóságban, amikor a felforgatás a soft stádiumnak a csúcsára ér, egy utasításra aktivizálódnak a PMC egységek és a lehető leggyorsabban lefejezik az állami rendet. Elfogják, elkergetik vagy elpusztítják a regnáló kormány tagjait és egy ideiglenes, a ,,népakaratnak" és a zavargást finanszírozó érdeknek megfelelő vezetők veszik át a helyüket. Ezeket az egységeket még a tervezési stádiumban összeszervezik a célország titkosszolgálatainak, rendvédelmének olyan jelenlegi, vagy leszerelt vezetőivel, akik megvásárolhatók és/vagy a liberális jövőképben hisznek. Óriási szerepük van ezeknek a főtiszteknek, tábornokoknak: a kormány és a kormányhű rendvédelmi vezetők kiiktatása után át kell vegyék a titkosszolgálatok, rendőrség, katonaság irányítását, nehogy valóban bevessék a reguláris erőket a tüntetők és a PMC-k ellen.

Vezetők nélkül, a jelenlegi állami rend összeomlik és hiába fognak fegyvert azok a magyar emberek, akik zsigerből elutasítják a liberalizmust, a bevándorlást, hogy idegen pénzügyi érdekkör irányítsa újból az országot. Vezetők, utánpótlás, remény nélkül ezek a harcoló szakadárok idővel felmorzsolódnak. Az őszre várható eseményeket polgári szinten egyelőre az ismeretterjesztéssel lehet megelőzni: minél többen lássanak át azon a technikán, amit sok országban alkalmaztak már. Minél többen tudják azt, hogy az első célpontok ebben a mesterséges zavargásban a vezetők lesznek és amennyiben a kormányt kiiktatják, utána már nem egy demokratikusan megválasztott magyar érdekkör fogja irányítani az országot.

Ami ezután várható az a Rákosi-korszakra lesz hasonlítható, mert ez történt a fönt említett országokban is! Politikai alapú üldözések, bebörtönzések és a nemzeti önrendelkezés megszüntetése. Ezt pedig nem hagyhatjuk...

Konsztantyin Kobzár (olvasónk)


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent Korona Rádió  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 3462
  • e Hónap: 50533
  • e Év: 2078741
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.