Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
A kátyúba jutott ember I.
  2012-01-03 19:07:42, kedd
 
 
A kátyúba jutott ember -- I. rész
I.

A világban mutatkozó válságot két csoportba oszthatjuk: szándékosan előidézett és nem-szándékosan előidézett. Talán jobban fején találnánk a szöget, ha azt mondanánk, hogy gonoszságból előidézett válság és tudatlanságból, kellő áttekintés hiánya folytán előidézett válság.

A gonoszság által előidézett válság: a bolsevizmus /beleértve a trockij-ista világkormányt/, a cionizmus, valamint napjainkban az infláció.

A tudatlanságból, az előrelátás hiányából keletkezik az ú.n. fogyasztói, agyonkommercializált társadalom, amely gravitációs gyorsulással viszi az emberiséget az élelem- és energiaválság öngyilkosságába.

Az alternatíva iszonyú: választanunk kell a meggyilkoltatás vagy az öngyilkosság között. A világtörténelem első olyan válsága ez, amelyben az egyetemes emberiség forog veszélyben.

Az ember kialakította magának a demokrácia ideálját, amelyben a hatalom a ,,népé". A nép az időnkénti szavazáskor lemond bizonyos szabadságjogokról és azokat átutalja választott képviselőjére. Ez a sok kicsi jogból összetevődött hatalmas jog tovább összpontosul a kormányférfiakban. Ezeknek jogát nevezzük Hatalomnak. --- Így foglalható össze a demokrácia szerkezete. Groteszk módon, minél szélesebb tömegek sorakoznak föl a szavazásban, annál kevésbé érvényesül azok akarata. Mégis minden tökéletlensége ellenére a történelem egyik legjobb politikai rendszere.

A demokráciában a kormányférfinak azon kell fáradoznia, hogy minél több szavazatot nyerjen el. Kormányzása idején pedig arra kell ügyelnie, hogy a társadalom különböző rétegeinek érdekeit valahogy egyensúlyban tartsa s lehetőleg mindenkinek kedvében járjon. Más szóval nagyperspektívájú, mindent átfogó és jövőbetekintő kérdésekkel már csak azért sem foglalkozik, mert azok megoldása veszélyezteti népszerűségét, esélyeit szavazatnyerésre. Minduntalan zsonglőr módján kell bűvészkednie különböző klikkek érdekei és a szavazópolgárok szimpátiája között. A demokrácia ennek folytán elpusztítja államférfiait, ahogy erre Madách rámutat a görög jelenetben. A demokrácia kormányférfia tulajdonképpen nem valamely cél felé vezető politikus, hanem egy kiegyenlítő szerv a sok összeütköző apró érdek halmazában. Nem vezető, nem államférfi, hanem sereghajtó.

Egy hasonlattal talán úgy lehetne mondani, hogy a birkanyájban a pásztornak csak annyi szerepe van, hogy lehetőleg egyenletesen szétossza a legelősávot. A pásztornak nincs meg az a kapacitása, hogy észrevegye a szakadékot vagy árvizet, amely felé a nyáj halad, mert figyelmét mindig csak a napi probléma, és rendfenntartása köti le.

Nem is volna mindebben semmi baj, ha az élet, a természet rendje végtelen terjedelmű, békés és kies, szelíd vizű tájakból állna csupán. Mindaddig, amíg a legelés feltételei hosszú időre biztosítva vannak, a legtökéletesebb intézmény valóban a demokrácia.

Ebben terünk el először a kommunizmustól. Mert a nemzetiszocializmus nem forradalmi megmozdulás: elfogadjuk a demokráciát mindaddig, amíg azon belül a békés fejlődés lehetősége fennáll. Válságos időben azonban nem engedhetjük meg azt, hogy a helyi érdekeket összehangoló klikkuralom és a válság fölismerésére nem is képes szavazók széles körén múljon a nemzet sorsa. Vagyis nem engedhetjük meg, hogy ily szükségidőben zsonglőrök vezessék az országot. Ilyenkor kell fellépnie egy államférfinek, aki független a szavazatok és az olcsó népszerűség béklyójától.

Válság idején az államférfi csak diktatórikus eszközökkel tudja megvédeni népe érdekét, korlátozza a szabadságot, kényszerít valaminek a tevésére. Az utca idiótája ilyenkor --- természetesen --- a szabadságjogok, emberi jogok tiprásáról kiabál.

Egyre világosabb a nyugat gondolkodói előtt ma már, hogy a XX. század demokráciája csak diktatúrával menthető meg. Annál inkább, mert már nem csak a demokrácia megmentéséről, hanem egyáltalán a jövő generációk életfeltételeinek biztosításáról, magának az embernek fennmaradásáról van szó. Csakhogy már úgy át vagyunk Itatva a marxista-leninista befolyással, hogy sokan egyenesen a kommunizmusban látják a megoldás lehetőségét. Az ember mindig is nagyon hajlamos a mítoszok, a fikciók hamis befolyására, sokkal inkább, mint a józan, reális valóságokkal való számolásra.

Csakhogy a kommunista diktatúra ideológiai rendszerénél fogva élet- és emberellenes. Fikciós mámorában távol esik minden ember és dologismerettől. Azt hiszi, hogy a vagyont a gazdagoktól veszi el és adja a szegényeknek, holott a valóságban a termelő, a produktív rétegtől vesz el és juttat az improduktív rétegnek. Ez a tény az oka annak, hogy a nagy Szovjetunió minden tekintetben lemarad a kapitalisták mögött legyen az technika, tudomány, vagy az olyan nagyon materialista termelés terén. A kommunizmus a legimproduktívabb szisztéma, ami valaha is volt a Földön, amelynek ,,normális" körülmények között magától össze kellett volna omlania régen. A marxi maszlagtól megszállott szektacsoport csak erőszakkal és terrorral tudja fenntartani ezt a társadalompolitikailag életképtelen rendszert. A bolsevizmus egy eszelős kisebbségnek, egy fanatikus fikcióba gabalyodott csoportnak bűnös és gonosz uralma. Az élet tényei már réges-régen rácáfoltak létjogosultságára. A kommunizmus azért kiabálja tele a világot vívmányai és eredményei propagandájával, mert tudatában van rendszere kudarcának. Szimpla lélektani jelenség, miután 60 éves fennállása alatt semmit sem valósított meg a legendás álmokból.

A cionizmus éppúgy élet- és emberellenes, mert kizárólag a zsidóság érdekeit tartja szem előtt a világ összes többi népének rovására. Ez megint kisebbséguralom alapon áll, mint a bolsevizmus, amelynek belső lényegével amúgy is teljesen azonos.

A harmadik fajta diktatúra a milliomosok vezette ,,jóságos" világkormány. Mint az előző kettő, ez is egy klikkrendszer kisebbséguralmát tételezi föl s minden esélye megvan arra, hogy Világcionizmusba forduljon át. Eszközében ez a legliberálisabb, mert a szerzést és a magántulajdont elismerni látszik. A kommunisták fikciós ábránd-világát és gyűlölködő fanatizmusát józanabb, több ember- és dologismereten alapuló tudományos teóriájával helyettesíti, /Trockijizmus./ Eszközeiben ugyan hatalmas, de a teória, amelynek szolgálatába állítja, hamis, életidegen s miként a bolsevizmus is, többször megbukott a nagy életvalóságokon. Csak idő kérdése, hogy mikor nyúl az utolsó eszközhöz: a terrorhoz.

Mindezek után érthetővé válik, hogy olyanok, akiknek semmi közük sincs hozzánk és akik a nagy ,,náci" gyűlöletben nevelkedtek, mind többet beszélnek arról, hogy egyedül egy jobboldali diktatúra vezethet ki a káoszból. Felismerték azt, hogy mind a cionizmus, mind a bolsevizmus a Hazugság --- tehát az emberellenesség --- uralmát jelenti s csak egyetlen út maradt a világ számára: a nemzetiszocializmus. Felismerték, hogy a nemzetiszocializmus nem más, mint a jó értelemben vett demokrácia szükségállapota.

Arra, hogy a nemzetiszocializmus egy szükségállapot-demokrácia rávilágít a háború alatti Németország magatartása, amikor nem egyszer bizonyítékát adta annak, hogy a demokráciát nem akarja megalázni, sőt együtt akar vele működni abban, hogy a demokráciát rákfenéjétől,a világ zsidóságától megszabadítja. Így pl. Dünkirchennél lehetővé tette az angolok ,,dicsőséges" visszavonulását, amit az idióták ,,csodának" mondanak, annyira nem értik a mögötte meghúzódó koncepciót. Továbbá a francia flotta meghagyása a francia felséglobogók alatt, becsületszóra szabadon mozgó hadifoglyok példája is erről tanúskodik. A háború utolsó napjaiban Hitler még mindig abban bízott, hogy a demokrácia észre tér és felismeri a bolsevizmusban tulajdon betegségét.

A demokráciának ez a betegsége, válsága nem az olajkrízissel, nem az inflációval és nem Izrael problémájával kezdődött. Ezek már a demokrácia hullafoltjai. A válság észrevehető lett a századforduló idején, fokozatai voltak a Reserve Bank System megalapítása, az I. Világháború, Versailles, a bolsevizmus, az európai dinasztiák bukása, az orosz fehérforradalom elárulása, a gazdasági válság és a II. Világháború. A demokrácia haldoklásának ezek a tünetei s a nyakas, önmagát halálra ítélt rendszer az utolsó gyógyszert, a talpraállás utolsó esélyét, a nemzetiszocializmust elvetette. Legjobban Churchill cinikus kijelentése fejezi ezt ki a háború katasztrófája után: ,,a helytelen disznót vágtuk le". Hogy lehet az, hogy egy nagynak mondott ,,államférfi" ennyi borzalom után jött csak rá a tévedésre, arra, hogy melyik ,,disznót" kellett volna levágni? Hogy lehet az, hogy nem bomlott föl elméje, amikor az okozott katasztrófára rádöbbent? Ezek a kérdések rávilágítanak arra, hogy ez az ember vagy kezdettől fogva őrült volt, vagy gazember. De mindenesetre benne nyilvánult meg a zsidóság által szétrágott, tönkretett demokrácia.

A demokrácia igazi ellensége a zsidó-bolsevizmus és az amerikai szalonbolsevizmus /világkormány/. Ha ezt a Nyugat egyszer felismeri, akkor első dolga az lesz, hogy olyan blokád alá fogja, a Szovjetet, mint tette a 30-as évek derekán a német nemzetiszocializmussal. Biztosra vehetjük, hogy 2-3 évi blokád után az egész kommunista blokk belső felfordulás folytán szétesne. A nemzetiszocializmus a blokád következtében nemhogy megroppant volna, hanem annyira megerősödött, hogy a zsidóságnak háborúval kellett rátörnie. A szovjet paradicsomban egy ilyen blokád következtében az éhség és nyomor zendülésbe vinné a népet s az elsöpörné az egész marxi-lenini szisztémát zsidaival együtt. A nyugati demokrácián élősködő zsidók éppen ezt nem akarják. Az USA úgy viselkedik, mint egy hülye óriás, akit egy okos törpe /zsidóság/ rángat egy kötélen.

A zsidóság érdekét szolgálja a Nyugat, amikor millió tonnaszámra szállítja az élelmet a kommunista blokkba, ott ipartelepeket létesít, bankokat állit föl. A koegzisztencia, amit mostanában détente kifejezéssel újítanak föl, nem más, mint az ébredező világ álomba ringatása, félrevezetése, nehogy felismerje igazi ellenségét. A világtörténelmi eseménnyé fölfújt helsinki konferencia amelyen egyébként ismét a szovjet arroganciáról és nyugat-gyűlöletről győződtünk meg --- azért volt szükséges,hogy az új generációban a ,,fasizmus" iránt, mutatkozó érdeklődést ellensúlyozza. A szovjet ugyanis azzal vádolja a Nyugatot, hogy nemcsak nem elég radikális a fejét felütő neo-fasizmus elleni harcban, hanem azt bizonyos mértékben elő is mozdítja. --- Az előbbiekből tudjuk, hogy mi sem természetesebb, mint az igazi, zsidómentes demokráciának a jobboldali mozgalmak iránti szimpátiája. Annak oka, hogy ma egyre több kutató és szakember előítélet nélkül tanulmányozza a nemzetiszocialista tanokat, abban rejlik, hogy mind a bolsevizmus, mind a nyugati fogyasztói társadalom rendszere olyan válságba vitte a világot, amelyen semmiféle détente sem tud segíteni. Egyre világosabbá válik az új generáció előtt, hogy az alapokig kell lerombolni mindazt, amit a zsidó plutokrácia az utóbbi száz év alatt magának felépített és amivel válságba sodorta az embert. A lerombolás és az utána következő Új Rend felépítése: nemzetiszocializmus.

Mindaddig, amíg a nemzetiszocializmus mint a demokrácia szükségállapota nem kerül fölül, válság válságra következik és a gonoszság szándékosan előidézett válságai mellé fel fog sorakozni a tudatlanság és perspektívanélküliség folytán előidézett válság. Ha valamikor a történelemben, akkor most van szüksége a világnak Vezérre, államférfira.
 
 
0 komment , kategória:  A kátyúba jutott ember I.   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 194
  • e Hét: 1236
  • e Hónap: 12779
  • e Év: 378269
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.