Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
A V e s z e d e l e m E m b e r e
  2012-02-24 19:51:03, péntek
 
  MOTTO: Mi vagyunk a gojok farkasa.

Kissingerrel kapcsolatban egyre több tanulmány jelenik meg nyugaton. Kétségtelenül jelen idők egyik legnagyobb személyisége. Pontosabban úgy lehetne jellemezni, hogy a láthatatlan hatalomnak látható megjelenése. Gnosztikus szóhasználattal: az Idea /eszme/ megnyilvánulása. Sőt --- ne botránkozzunk meg, hiszen már-már ki is mondják --- Ő a testet öltött Ige, a szocialista új világrendet hirdető Szabaditó!

E szerepköre miatt nevezzük őt az Apokalipszis szavával a Veszedelem emberének, aki eljövendő volt a Vég előtt s aminek várása miatt az emberek meghalnak a félelemtől...

Nem csoda, ha a történelem legvészterhesebb napjaiban a megkínzott Föld kiveti mélyéből monstrumait, az emberek lelkének mélyét megfekszi a leírhatatlan félelem Valamitől.

Nézzük meg, hogy a szinte dugva kézről-kézre adott ismertetésekben milyen képet lehet festeni erről az emberről. Nevét a sajtó, rádió, tv szuggesztív erővel belevési minden földi halandó agyába: DOKTOR KISSINGER, DOKTOR KISSINGER. Tanuld meg te buta goj új gazdád, új istened nevét. Minduntalan ebbe a kissé ligeti mutatványos bódék csodasztárjának sulykolt propagandájára emlékeztető modorban.

Mindenhogyan arra akarnak minket rávenni, hogy Kissingerről valamilyen felsőbbrendű ember képe alakuljon ki bennünk. Ahogy otthon annakidején verték a meghódolt nép fejébe: Sztálin a világ dolgozóinak vezetője. Most Kissinger lépett a helyébe sokkal nagyobb méretben. Ő a nagy Mediátor, aki egy akolba vonja a Szovjetet az USÁ-val s ezen keresztül megteremti a Világállamot és világbékét.

Valóban eredményesnek mondható működése e téren néhány éves külügyérkedése óta. így: megfékezte az arabok ,,túlzásait", Vietnámot, Laoszt, Kambodzsát átjátszotta a kommunistáknak, ,,törvényesítette" a berlini falat, a kelet-német kommunista államot elismerte, kidobta Nemzeti Kínát az ENSz-ből, olyan szerződéseket kötött a Szovjettel /búza, hús, ipartelepek, nyersanyag/, amelynek révén ez az életképtelen szisztéma továbbra is rajtaülhet százmilliók nyakán, megcsinálta a détente-nek becézett hazaárulást, egymásután állítja fel pártfogó főnökével, Rockefellerrel a Szovjetben a Chase-Manhattan bank leányvállalatait, ugyanígy Kínában is és Pekingben felállítják a Harvard-Yenching egyetemet /Rockefeller/, ügyes ,,ügyetlenkedéssel" átjátszotta a volt Portugál-Afrika területeket a kommunistáknak, sőt megkísérelte a Panama-csatornát is ,,fölszabadítani" az USA fennhatósága alól és végül, de nem utolsósorban inflációt zúdított a kapitalista országok nyakába azzal a szándékkal, hogy a nyugati életszínvonalat közelebb szorítsa a kommunista országok színvonalához, minek folytán a kelet-nyugat fúziója könnyebben keresztülvihető lenne.

Mindaz, amit itt felsoroltunk egyenként és összesen is az emberiség elleni merénylet és árulás. Méretében oly kolosszális, hogy a legtöbb embernek még csak mértéke sincs ahhoz, hogy felismerje. Ami túlhaladja az ember felfogóképességét, az számára nem is létezik.

Erre az egyszerű lélektanra van felépítve az egész bűncselekmény. És még valamire: a mérhetetlen emberi butaságra. Az összeesküvők egyik figurája, Hopkins mondta igen helyesen: túlságosan buták az emberek ahhoz, hogy megértsék a mi dolgainkat. Ahogy a cion bölcsei mondják: a goj olyan, mint a részeg állat. Még csak arra sem képes, hogy felismerje tulajdon ellenségét és azt, hogy mi is történik vele. Ha mégis akad aki felismeri --- nos hát az egy bitang náci.

Ezek után nem csoda, hogy Kissinger a Szovjet teljes bizalmát bírja. Nem is átallott olyan kijelentésre vetemedni, hogy könnyebben tud boldogulni a Szovjettel, mint az amerikai Kongresszussal.

Nem csak jelenében, múltjában is vannak elgondolkoztató sötét pontok. 1946-ban az Oberammergauban létesített amerikai Hírszolgálati Iskolában még jelentéktelen oktató volt, de ugyanakkor BOR fedőnév alatt a KGB állományában is szerepelt mint szovjet kém. Az erről szóló leleplezést F. A. Capell írta meg. Érdekes tudni erről a pamfletről, hogy Feisal király közvetlenül meggyilkolása előtt több példányt megrendelt belőle. Nincs kizárva, hogy ezért kellett meghalnia unokaöccse kezétől, aki bejáratos volt az amerikai radikális körökbe és jó marxista lévén még a keletnémet KGB listáján is szerepelt.

Kiisinger vörös múltja a CIA-nak is tudomására jutott 1961-ben, de pozíciójához képest --- a Harvard egyetem tanára volt ekkor --- nem tartották az ügyét biztonsági kockázatnak.

A kémelhárító szervezet nyomozásának eredményeképpen csupán egyszer rótták meg 1955-ben erősen kommunista-barát írásai miatt.

Kennedy elnöksége idején futott föl pályája tüneményes magasságokba. Az elnök tanácsadója lett különleges ügyekben, így a berlini kérdésben, majd egy sereg fontos hivatal tanácsadójául nevezték ki. Csakhamar a Bilderberger és Pugwash konferencia állandó meghívott tagja lett.

Erős kapcsolata volt egy Burchett nevű ausztráliai kommunista újságíróval, akinek az akkori liberális kormány nem is engedte meg Ausztráliába való visszatérését. Egy másik munkatársa, az ugyancsak zsidó Sonnenfeldt, a Szovjet javára való kémkedés ügyében annakidején vizsgálat alatt volt.

Kissinger az USA Külügyi Szolgálat igazgatójává azt a W. O. Hall-t nevezte ki, akit a Szovjet javára történt kémkedéséért 1972-ben leváltottak. Helyette Kissinger a homoszexuális Sutteriin-t hozta be, közismert marxistát. Ugyancsak Kissinger nyomására a SALT egyik főtisztviselőjévé a Szovjettel szimpatizáló B. Klossont nevezték ki. Többek között Klosson volt az, aki Kennedy gyilkosát, Oswaldot útlevéllel és pénzzel látta el és lehetővé tette az USÁ-ba való visszatérését.

Chilébe USA követül egy Popper nevű zsidó szovjet ügynököt nevezett ki. Rockefeller Dél-Amerika kommunista frakcióiba egyébként jó hatezer millió dollárt tömött segély formában. Taivani követül az ugyancsak zsidó-bolsevista Ungert nevezte ki. Unger közismert volt radikális fölforgató tevékenykedéséről.

Kétségtelen, hogy Kissinger több szolgálatot tett a Szovjetnek, mint az összes KGB ügynökök együttvéve.

Kissinger kedves barátja, az amerikai szovjet követ Dobronyin szerint Kissinger izraeli tárgyalásai során nemcsak az USÁ-t, hanem a Szovjetuniót is képviseli.

1957-ben a hírhedt CFR megbízásából Kissinger könyvet írt Nuclear Weapons and Foreign Policy címmel, amelyben kifejti, hogy általános háború mint politikai eszköz többé nem jöhet számításba mert az emberiség pusztulásával járna. Kissinger ,,korlátolt háború" elvét érvényesülni láthattuk az ,,érthetetlen" vietnámi háborúban, annak szégyenteljes vezetésével.

Kissinger a Pugwash konferencián összegyűlt kommunista intellektueleket arra buzdította, hogy küldjék a fiatalokat a Harward egyetemen létesített Nemzetközi Szemináriumra, amelynek ő az előadója. Ez a szeminárium döbbenetesen hasonlít pl. a magyarországi kommunista ,,népnevelő" szemináriumokra. Moszkva úgy nyilatkozott, hogy ez a ,,békés koegzisztencia" a legbiztosabb út a reakciós erők felszámolására.

Troubled Partnership c. könyvében Kissinger rámutat arra, hogy az emberiség érdeke a Szovjetunió és csatlósainak a kapitalista Nyugattal való egyesülése. Nyugat szocializálódását, a kommunizmus kapitalizálódását /ez az a bizonyos ,,enyhülés"/ úgy kell szabályozni, hogy az életszínvonal kiegyenlítődjék. Ezt nevezi Nagy Vonalnak /Grand Design/. A Szovjetunióval való háborús szövetségből most már át kell menni a közösségbe. Az USA hamarosan be kell lássa, hogy saját cselekvési szabadságát és szuverenitását az emberiség érdekében fel kell adnia. Így írt jó 10 évvel ezelőtt az USA leendő külügyminisztere.

A Végső Megoldás --- írja a koncentrációs táborok elől elmenekült zsidó ugyanazzal a hírhedt és hazug ,,náci Végső Megoldásra" emlékeztető kifejezéssel --- mindaddig nem valósítható meg, amíg a nemzetek ragaszkodnak szuverenitásukhoz. /Lásd Cion Bölcsei 5/11 jegyzőkönyv: ,,...a gojok kénytelenek lesznek nekünk olyan nemzetközi hatalmat rendelkezésünkre bocsátani, amelynek révén minden erőszak nélkül fokozatosan felemésztjük az egyes államok erejét és megalakítjuk a Világkormányt./ A Nagy Vonal, az Atlanti Commonwealth nemzetek fölötti szervének eléréséig --- írja --- még hosszú az út, sok akadállyal és munkálkodással kell különböző átmeneti fázisok közbeiktatásával megtalálni a Végső Megoldást. Így jelenthette ki Kissinger 1975-ben, hogy a kommunizmus Európában 10 éven belül meg fog valósulni. Ezt ugyan képmutató sajnálkozással állapította meg, de valahogyan az volt az értelme, hogy ez inkább figyelmeztetés akar lenni az USA felé, hogy ha az amerikai reakciósok sokáig vonakodnak a ,,tények felismerésével", le fognak maradni Európa mögött a nagy szocialista egyesülés áldásaiban.

A ,,Teremtő Új Világrendben", a Szovjettel való unióban semmi értelme a régi, kapitalista idők torzsalkodásainak, háborúinak. Ilyen csökevény háború volt pl. a közelmúltban Vietnámban. Mert ha a nagy Világunió megvalósul, akkor így is-úgy is a nagy szocialista Szisztéma lesz úrrá Vietnámban is, tehát a reakciósok részéről fölösleges életáldozat ellenállni s szembeszállni a kommunistákkal. Ezért nem volt szabad már kezdettől fogva az USÁ-nak győzelemre törő hadviselést vezetni Vietnámban s végül is ezért kellett onnan kivonulnia. A vietnámi háború utolsó hónapjaiban Kissinger kedvenc tábornoka, Haig, ultimátum elé állította a nyakaskodó vietnámi kormányt, hogy ha nem egyezik ki az északi kommunistákkal, akkor az USA különbékét köt Hanoival. A szocialista jövőhöz való bölcs alkalmazkodás belátja, hogy eleve semmi értelme a ,,haladó eszmékkel" való szembeszállásnak s minél előbb valósul meg a szocializmus /bolsevizmus/ az egyes országokban, annál jobb. Kevesebb élet, kevesebb vagyon pusztul el --- mondja a jóságos emberbarát tanácsadó. Ugyanez áll Angoláról, Mozambiqueról s ezen az alapon van most folyamatban a reakciósok alól való felszabadítás Rhodesiában és Dél-Afrikában.

Hála Kissingernek és klikkjének lassan egy tipikusan marxista ideológia és ,,etika" kezd úrrá lenni a nyugati közhangulatban. Az ember csak akkor ember, ha szocialista, pláne kommunista. Láthatjuk a kirívó értékelési különbséget napjainkban, amikor 5 baloldali ausztrál újságírónak Timorban bekövetkezett halála fölött még az ENSz-ben is háborognak, ugyanakkor senki sem tiltakozik amiatt, hogy Kambodzsában a felszabadulást követően eddig több mint félmillió embert gyilkoltak le a haladószellemű szocialisták. A legfőbb érték, valóban, a gaz-ember --- ahogy otthon találón eltorzítják a nagy kommunista jelszót.

A Time megjegyzi, hogy a Szovjet mindig kihangsúlyozza, hogy mennyire értékeli a kissingeri détente-t. De miért is ne tenné? Az USA olyan hiteleket ad neki, amely a saját állampolgárainak elérhetetlen. Áron alul kapja a búzát, húst, stb., megépítik neki a világ legnagyobb traktorgyárát, bonyolult kompjutereket ajándékoznak neki s végül saját technikai és tudományos tapasztalatait átadva lehetővé teszi a Szovjet számára a legmodernebb fegyverek gyártását. Így használja fel Kissinger a détente-t az USA gyengítésére és a Szovjet erősítésére. Chester Ward admirális kereken ki is mondta: két lehetőségből egy marad fenn az USA számára --- vagy Kissinger politikája, vagy maga az USA mint nemzet.

Érdekes tudni, hogy a Watergate ügy hátterében is Kissinger áll. Abból indult ki az ügy, hogy Nixon elrendelte Kissinger munkatársai telefonjának lehallgatását, hogy fény derüljön arra, hogy a Biztonsági Intézkedések egyes pontjai miért kerültek nyilvánosságra. A nyomozást az FBI hajtotta végre. Rockefeller kapta meg legelőször a hírt Nixon intézkedéseiről s azonnal értesítette Kissingert. Kissinger ravasz kétszínűséggel rávette Nixont arra, hogy a kémkedés leleplezésére szervezzék meg az ú. n. Watergate csoportot, amit röviden fedőnevén ,,vízszerelőknek" /plumber/ neveztek el. Ennek a csoportnak volt a feladata eltussolni a ,,szabadságjogokat megsértő" FBI intézkedéseket. Egy D. Young nevű Kissinger-ember volt ügyesen ide beépítve mint a csoport vezetője. Ennek segítségével az egész botrányt Nixon nyakába varrták. Érdekes és jellemző a Watergate per során, hogy noha a csoport tagjait szabadságvesztésre ítélték, vezetőjük az a bizonyos Young még csak bírósági kihallgatásra sem került. Ügyesen átgondolt csapdába így csalták be Nixont azért, hogy végre tőle is megszabaduljanak s helyette a félénk és erélytelen Fordot hozzák be, aki már sokkal kisebb akadály a Nagy Vonal megvalósulásáért folytatott harcban. Érthető az is, hogy miért van folyamatban napjainkban az FBI és a hasonló biztonsági szervek elleni nagy támadás. Rockefeller az FBI-t egyszerűen és tömören fasiszta organizációnak mondja. Tipikus zsidó érvelés, mint az is, hogy mindenki fasiszta, aki nem zsidó.

A ,,fasiszta" nemzeti tanács egyik tagja úgy vélekedett Kissingerről, hogy oly született beteges hazudozó, hogy még a hazugságleleplező gépet /lie detector/ is kijátszaná.

Amikor az újságírók Kissingernek személyével kapcsolatos kérdést tettek föl, Kissinger tréfás komolysággal így hárította el magától a kérdést: ,,Nem, nem mondom meg maguknak, ki vagyok. Senkinek sem fogom soha megmondani." Miként Jago mondja az Othelloban: Ne kérdezz felőlem, amennyit tudsz, annyit tudsz.

Jól megjátszott zsidó titokzatoskodás a felsőbbrendűség benyomásának keltése céljából. Így lett már-már a világ ura az az ember, akit Európa 1938-ban a népek szemétdombjára kivetett. A Veszedelem Embere, a bibliai Pusztító Utálatosság.
 
 
0 komment , kategória:  A V e s z e d e l em E m bere   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 276
  • e Hét: 1318
  • e Hónap: 12861
  • e Év: 378351
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.