Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
B o l o n d k e r é k
  2012-02-24 19:48:49, péntek
 
 
Valahányszor olyan hazai írás kerül az ember kezébe,
amelynek tárgya a társadalomtudomány és politika köréből való,
hirtelen oly érzés lép föl az emberben, mintha nem is magyarul olvasna,
ösztönösen érzi, hogy valami baj van a kréta körül: vagy az, aki írta, vagy az,
aki olvassa, hibbant kell legyen.

Sokszor inkább csak homályosan sejtjük, mint értjük a mondatot, mint egykor az iskolában a latin költők verseit. Ennek egyik oka talán az, hogy az írók oroszból fordított kommunista pártnyelven írnak és --- számunkra --- majdnem értelmetlen szavakat hasznainak (pl. tömegesség; demokratikus jogosítványok, állampolgári népessel, garanciás feltételek stb.) szokatlan összetételben és dagályos mondatfűzésben.

Valamikor a Szabad Nép kötelező olvasásakor került az intelligencia hasonló kutyaszorítóba, a szavak, mondatok özönszerű inflációjából egyszerűen lehetetlen volt kihámozni az értelmet. Pártnyelv lett a ligeti mutatványos bódék kikiáltóinak látogatókat elszédítő rabulisztikája s ,,Itt látható az egyiptomi sötétség, üvegbúra alatt megvilágítva."

Ez a stigma ma is fölismerhető mindazokon az otthoni írásokon, amelyek --- furcsa módon --- azon buzgólkodnak, hogy megtalálják a nemlétező demokrácia érvényesülését a politika, bürokrácia, technológia, stb. ágazataiban. Jókedvű óráján azt mondaná az ember ezekről a komolykodva összeülő tisztes teoretikusokról, hogy a demokrácia bohócai.

Még az elmúlt évben otthon a Hazafias Népfront keretében, írók, teoretikusok és szakemberek sorozatos előadást tartottak arról, hogy miként érvényesül hazánkban a demokrácia. (Risum teneatis, amici --- ha már latin költőkről volt szó.) Igen részletesen, ,,gondolatgazdag" viták során elemezték ki, hogy miként kell a demokráciának ,,az élet és kultúra minden vonalán fellépnie" s miként ütik fel a fejüket ,,természetes súrlódások". Mit jelent az, hogy a súrlódás alulmarad, vagy túlmegy a természetes kereten". (Érdeklődéshiány, vagy paternalisztikus jelleg a szabadságjogok háttérbe szorulása, stb., stb.)

Ezek a derék s talán játékos kedvű elvtársak úgy elkomolykodtak ezzel a demokráciával, mint a varieté színpadok zsonglőrjei a folyton eltűnő majd visszavarázsolt kártyánál.

Rettenetes rákfenéje minden bolsevizmusnak, hogy miként csűrjek és csavarják a szavakat, a gondolatokat úgy, hogy végül is demokráciának lássék a --- proletárdiktatúra. Mondani sem kell, hogy kóklerség s fejre állás nélkül az nem megy --- hiszen így csinálják a bohócok is.

Mert egyik-másik előadó talán mégsem olyan idióta, vagy gazember, hogy fel ne ötlene a fejében az, hogy miféle demokrácia ez? Hogy csak egy pártból és egy jelöltből való választás komédiáján nyugszik az államrend és a törvényhozás alapja, ép elmével nem mondható demokráciának. S ha már a kiindulás alapjában, azaz a nép megkérdezésénél nem érvényesül a demokrácia, micsoda bolond logika egyáltalán arról értekezni, hogy miként van jelen az, ami --- nincs?

Ady fájdalmas sorai markolnak lelkünkbe:

Cirkusz-ponyvák
Bohóc-sorsa leng előttünk.

Régi mondás: a sok beszed arra való, hogy igazi szakadékunkat eltakarjuk vele. Nézzük meg hát néhány szemelvényben, miként próbálják eltakarni a bolsevista diktatúrát a boldogtalan nép elől.

Így ír pl. egy Gombár (?) Csaba gyanús nevű tollnok:

,,Ami miatt az ú. n. polgári demokrácia ... bírálható, az az, hogy a történelmi ígéreteket nem váltották be, amiből részben az következik, hogy a szocializmus építése során a szocialista társadalom politikai rendszerén belül kialakuló és kialakítandó demokráciánál ezeket a történelmi ígéreteket érvényesíteni kell..."

(Ígéretet érvényesíteni...? --- Csak nem Kazárföldön beszélnek így?

A továbbiakból kiderül, hogy e ,,történelmi ígéretek" (?) feltétlenül pozitívak, mert ezek kialakulása mindig ,,népi behatásra" jött létre. Más szóval a görög demokrácián kezdve egészen a salgótarjáni bányász-sztrájkig a pozitív értékek népiek. Minden, amit nem a nép csinál, az rossz, negatív.

Nyilván Marxnak bámulatosan buta elmélete ködük itt föl a jóember fejében, amely szerint minden ,,haladó" eszme a nép találmánya s minden rossz, reakciós, az individuumé", Következésképpen a volt uralkodó rend és a nagy individuumok alkotása --- nem kóser.

Valóban a fejére kell álljon előbb az ember, hogy Marxról olyat állítson, hogy ,,népi származású".

De mit lehet egyáltalán kezdeni olyan előadóval, aki eleve beleköti magát ilyen naiv kategóriába? És ugyanakkor, amikor az individuumok nagyságát tagadja, valamilyen perverz fétis-bűvöletben --- ezt a Marxot a tévedhetetlenség oltárára emeli? Az a sanda gyanúnk, hogy csak a goj individuumok a gonoszak Gombár elvtárs szemében, de ha zsidóról van szó, az kivétel.

Ki tudja végül, hogy ez a Gombár elvtárs e nagyszerű, de kissé ködös értelmű ,,történelmi ígéret" kifejezése alatt nem Jehovának a zsidók felé tett ama ígérete értendő, amely szerint a választett nép fog uralkodni a világ többi népe fölött és a Jeruzsálemi Nagytemplom kapui éjjel-nappal tárva lesznek a világ kincseinek befogadására? Történelminek ez --- elég történelmi, ígéretnek meg igazán ,,érvényesíthető".

Ügyes bukfenccel lep meg a szerző ebben a hosszú körmondatban:

,,Amennyiben mi a jogintézményeket a demokratikus jogoknak, kötelességeknek, eljárásoknak, --- művelettípusoknak jogilag szabályozott intézményeként mérlegeljük, akkor el kell döntenünk, hogy tényleg komolyan gondoljuk-e ezeket, vagy pedig úgy foglalunk állást, hogy ezek amolyan jogi formalitások, a lényeg az, hogy a mi társadalmunk egésze demokratikus, demokratikus abban az értelemben, hogy a régi, kizsákmányoló társadalmak alóli felszabadulásunkat lehetővé tette."

Mintha megkérdezné bohóctársaitól: ,,Tényleg, komolyan gondoljuk ezeket?" És el nem maradhat minden kommunistának elcsépelten kornyikáló refrainje: ,,a régi, kizsákmányoló társadalmak alóli felszabadulás". --- Mert a régi kizsákmányoló társadalmak alól nem a magyar nép szabadult föl, hanem a --- zsidóság.

Aztán ismét előjön a marxi rögeszme, amit Kissinger is oly fennen hirdet:

,,Történetfilozófiailag és a gyakorlati politikai törekvéseket tekintve a szocializmus fejlettebb társadalom, és így nagyobb ígéret az emberiség számára, mint a kapitalizmus."

Erre az ostobaságra az Átalakuló Világ sorozatunkban már bőven kitértünk. Egy mondatban: a szocialista egy rosszul sikerült kapitalista. A ravaszabb zsidó --- kapitalista, az ügyetlenebb zsidó --- szocialista. A szocializmus annyiban valóban ,,fejlettebb" forma, mert ezen át valósítható meg Izrael uralma a Földön.

Így dolgozik az örök zsidó a Cionista Világállam érdekében a bolsevizmus örve alatt.

Nyelvezetük pedig azért homályos számunkra (,,történelmi ígéret"), mert még a háttérben rejtőzködnek. Még nem jött el az ideje a nyílt beszednek. A cionisták és a Jegyzőkönyvekben járatosak megértik a kifejezést, a hülye gojnak pedig legyen a ló magva-féle szocialista demokrácia!

Mily érdekes a következő idézet is:

,,...nem erről van szó, hogy csak okos és becsületes emberek kerüljenek a politikai posztokra. Mindenképpen erre kell törekedni, de a demokratikus intézmények önmagukban nem garanciák erre. Garanciát az nyújt, hogy ha egy küldetés, egy választás félresikerül, akkor ezen változtatni tudjon".

Az ilyen beszédre mondják otthon, hogy ,,ó-héber duma". Ha valóban úgy volna minden, ahogy az előadó mondja, akkor látni kellene annak a ,,garanciáját" is, hogy a választó nép változtatni tudjon azon, hogy egyetlen jelöltből ,,válasszon" magának parlamenti képviselőt. És vajon az elmúlt 34 év alatt mikor változtatott a nép egy félresikerült jelöltön? Amikor mégis változtatni akart, vagy perbe fogtak egyeseket, vagy behívták a szovjet csapatokat s vérbe fojtottak mindent.

Persze, az elvtársaknak megvan erre a válasza a pártkatekizmusban: a jelölt teljesen bírja a választópolgárok bizalmát, valamint a Párt is letéteményese a nép bizalmának.

De, ha ez így van, akkor mi a csodának kell megjátszani a választást, miért nem jelöli ki direkt úton a jóságos Párt a legmegfelelőbb jelöltet?

Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, hogy a választási komédia kizárólag a nyugatnak szól s ezzel vezetik felre a gyanútlan és tájékozatlan polgári demokrata olvasót. Ezzel a komédiával hitetik el a nyugati buta gojókkal, hogy no hiszen a parlament nyugati demokratikus értelemben lett megválasztva.

Így épül föl az otthoni kommunista diktatúra a nyugat tudatlanságán és közönyén.

Régen valamikor azt magyarázták a népnek, hogy egyedül Isten tudja azt, hogy mi jó a népnek, az Egyház és az uralkodó pedig végrehajtják Isten akaratát. Mindennek a helyébe otthon ma a Párt lépett, magára öltve az isteni jogokat: jutalmakat oszt és büntet, mindentudó és mindenható. (Lásd Cion Bölcsei XXIV. sz. jegyzőkönyvét.)

Aztán egy váratlan crescendoba tör ki Gombár elvtársból a ,,kacagj bajazzo" travesztája:

,,... a demokráciát éltető két nagy érték, a szabadság és egyenlőség..."

Ha szabadság van otthon, miért a Vasfüggöny az őrtornyokkal? Miért a kiutazási korlátozás? Miért oly unalmasan egyformára szabott az otthoni sajtó? Ha szabadság van otthon, akkor miért nem árusítják az otthoni kioszkokban az Út és Cél-t és a többi emigrációs termékeket? Miért nem indult soha még a választásokon egyetlen nem-kommunista jelölt?

Ami pedig az otthoni egyenlőséget illeti, a legtalálóbban Orwell fogalmazta meg így: ,,A népi demokráciában minden ember egyenlő, de vannak még egyenlőbb emberek."

Ezek a még egyenlőbb emberek a --- zsidók. Népi demokráciában és kapitalista demokráciában egyaránt.

Szépen és okosan értekezik a továbbiakban arról, hogy a szabadságjogok érvényesítése miként csorbítja az egyenlőséget. Ha nem olyan komolyan csinálná, azt hinné az ember, hogy kabaréban szórakozik Hacsek és Sajó nyomorult humorán.

Talán ne folytassuk.

Ki tudná megmondani, hogy hány zsidó ügyelt föl ezen a Hazafias Népfront írótáboron? És hány szerencsétlen magyar igyekezett együtt gajdolni velük?

A honi népi demokrácia olyan bolondkerék, amit szocialista zsidók hajtanak és amelynek szerkezetét kapitalista zsidók gyártották.

A kép valóban lehangoló. Csak a hazautazgató buta goj életkedvét nem veszi el.
Hipnotizáltan azt szajkózza,
hogy otthon minden megváltozott.

Bizony megváltozott.
 
 
0 komment , kategória:  B o l o n d k e r é k  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 251
  • e Hét: 251
  • e Hónap: 11794
  • e Év: 377284
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.