Belépés
nagyuska.blog.xfree.hu
"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. "- Kölcsey Ferenc Parainessis Kölcsey Kálmánhoz Juhászné Szunyogh Mária Marika
1947.09.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 30 
x
  2013-02-26 09:57:48, kedd
 
  Tőzsér Árpád - Parisz
Zsarolja ölével szép forrásnimfa,
embert szőke szíl, gyertyánok, füzek:
törzsükbe idegen nő nevét írja,
alkusz, ki felszínt vesz, s mélyével fizet.

Bűvöli gyakran egy távoli látvány:
Helenét villantják neki a korok.
Oinónéval hál zöld mohaágyán,
s messzi gyöngyarcban Gorgó-szem forog.

A barlanglakók fölött a kék ég,
kökörcsin-kertek a tar Gargaroszon:
mind csalárd forma, ármányos szépség -
esténként mégis a hegycsúcsra oson.
Áll a sötétlő sziklák közt lesben:
istennőkre vár, mióta lehel,
mindig a voltban, s délibáb-leszben,
mennyég és föld között, se alá, se fel.

 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
x
  2013-02-03 09:53:36, vasárnap
 
 
Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 07:56:08

Tőzsér Árpád -
Sorok Orpheusznak

Az ittlét: mintha nagyítót tartasz
a semmi fölé, áttetszik az ének,
s nincs alatta tárgy, a szemidegnek
nincs jelentése, csak rettenetének.

Csukd rá hát lupédra gyöngéd szemhéjad,
nagy műtét vár rád, bár még látod
a fényt, a fákat: angyalszem kell, hogy
úgy lásd, mint ők, a vélt világot.

Ők. A halk vadak, akikhez képest
árulás vagy, a másként képzelt
tárgyaké. Az lát, ki innen hal meg,
de túlról vesz magának optimétert.


 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
x
  2012-11-12 21:04:43, hétfő
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 09:07:31

Tőzsér Árpád -
Szótlanul

Jön még tavasz, ha már végső a tél? -
kérdi az agg a zord isteneket.
Csönd van, kojtol a csent hasáb s alél,
Althaia hiába ügyeskedett.
Születésünk s végünk hiteltelen,
hisz egyikre sem emlékezhetünk.
Tavasz és tél (a tünékeny jelen
e két vége) kétes semmibe csüng.

Ha Aeolus tömlőiből a szél
kisüvít, s le-lehasad egy sor ág,
s nem a (széthullt) szimmetria s gyökér
mítosza tartja már a koronát:
csak az ősz biztos, a hulló levél,
az ön-kékjükbe bukó íriszek,
fű, fa, mi él, minden hitelben él,
elfárad a faj, s hulltával fizet. -

Ajánlás
Sűrű hanga között magas haraszt,
idei levél holt avarra hull. -
A vég előtt a szó írott malaszt.

 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
x
  2012-02-17 15:31:01, péntek
 
  Tőzsér Árpád - Aszfodélosz
Sziklák kőtábláin tízezer mítosz. -
Számtalan Tithónosz, tücsökposzáta
ciripel: millió sípból sivítoz
az ember előtti Holdfény-szonáta.

Szeléné kerek szemérme rebben,
buggyan a mag, mint hegyből a láva,
belső öröm zúg fákban, kövekben. -
Nincs itt egy hang sem embernek szánva!

A föld torkában zengnek a vizek,
egekbe hajló cédrust szél mos,
törött amforát formáz a sziget,
s az amforában aszfodélosz.
 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
t
  2011-11-24 19:40:01, csütörtök
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... 2011-11-24 10:03:22

Tőzsér Árpád -


Csontvár

Mit akartál hát? Valld be, hogy semmit,
tán csak felnőni látszataidhoz,
s most, hogy a képzet mennyeket nem nyit,
és számos kórság, láz, érlob kínoz,
levonul rólad, mint ár, a látszat,
s nyílnak a test aknái sötéten,
s elképzeled ott, lent is a lázat,
jelentését az alvilág-mélyben:
várpincékben jársz (miket a fent fed),
e vágatok nem ismernek napfényt,
testüregek, hol vak belső szervek
bókolnak fáradt bányalovakként.

Ó, mily édes volt a látszatokban
hinni, hogy lám a fény a valóság!,
s milyen csalódás látni: ellobban,
minden, mi él, az öröknek hitt láng,
nézed, lent, valód dúcait, vázát
(ki rótta össze?, miféle kontár?),
teretlen szelek rengetik, rázzák -
sejted te már rég: az ember csontvár,
lent moh, fent fényes város - szeretted! -,
déli verőben tündöklő Baalbek -
égi küldött élt, festett helyetted,
s néhány elgyötört bányaló hal meg.

 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
t
  2011-11-24 19:38:57, csütörtök
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 07:56:08

Tőzsér Árpád -

Henye verbéna

Kövér lápon henye verbéna,
a világ agapéval hárít, szeret.
Villámló szemmel koldul a béna
a részvéttől létet, tere.

Ki van soron, mely horda tör be,
ahogyan Attila tört be régen?
Mely világ roppan majd vázként össze
a másik szeretetében?

Hol volt az első nagy mésalliance,
Jézus Krisztusnál, Nagy Konstantinnál?
Sarki jég, távol, magadban riansz,
s akár már bürköt is innál.

Járdákon csupor fillértől csördül,
a csuprot a nyomor fegyverként fogja. -
Lovas áll, mögötte sötét gond ül,
eszme, ló önmaga foglya.


 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
T Árpád
  2011-11-24 10:14:47, csütörtök
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 09:07:31

Tőzsér Árpád -
Gőz a víz fölött

A sosem látott nagybátyám Amerikában megért
a fogalom-létre, lebeg áttetszően, tökéletes absztrakció.
Egy, a tízes években készült, elsárgult fényképről ismerem:

a fején keménykalap, áll féllábbal talán a bostoni gőzhajó
feljáróján, másik lába a Ferenc József-i etikett-monarchiában,
ő maga a kettő között, gőz a víz fölött, lebeg. Habozik.

Felszálljon? Fogja a palló korlátját lazán. Végül elindul.
Cseppet sem tántorog, csak mint aki a hajót vizsgálja:
elég erős-e? Száz évvel Fulton után vagyunk. 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
T Ár­pád
  2011-11-12 16:25:30, szombat
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 07:02:16

Tő­zsér Ár­pád - Fér­fi­kor, így jöjj!

Így le­he­tek csak
erős a baj­ra -
ci­ga­ret­tá­ra:
gyujtok a dal­ra.
Föl­di bajt ol­dó
tűz­pi­ros dal­ra.
Pá­va­to­rok­kal
szó­lok a nap­ba.
Csil­la­go­kat rúg
hu­szon­két évem:
mor­zsa-vi­lág­gal
be so­se ér­jem.
A Min­den­sé­get
ma­gam­ba szed­jem,
de só­ra, szén­re
es­sen szét ben­nem.
Meg­ol­dó szem­mel
vi­lá­gom jár­jam:
ha bim­bót lá­tok,
vi­rág­gá lás­sam,
hogy­ha gazt lá­tok,
tűz­láng­gá néz­zem:
jár­jon az em­ber
szekfű-fehérben.
De tor­kig áll­jak
bár a vi­rág­ban:
kis fü­vek mér­gét
fel­ki­a­bál­jam.
Le­gyen fü­lem, ha
bá­nat-tó ümget -
Úr­ra font kan­tárt
csak úron tűr­jek.
Fagy-fe­gye­lem­be
vér-me­leg ked­vet,
csend-száj­ba bá­tor
szót kö­ve­tel­jek.
Bá­tor el­mék­nek
bá­tor a lá­ba:
aka­rom: áll­junk
vad ka­ri­ká­ba.
Vad ka­ri­ká­ba,
meg­vál­tó tánc­ra,
min­den­ki jár­ja,
fér­fi-mód jár­ja.
S egy aka­rat­ra
len­dít­ve lá­bunk
a for­ga­tag­ban
ös­­sze­ki­ált­sunk
Vi­lá­got ron­tó
nyers erők kel­nek:
nem elég fél­ni
már egyér' egy­nek.
Túl az ideg s bőr
szab­ta ha­tá­ron:
aki most fáj, az
ős­sej­tig fáj­jon.
Ki ve­lünk tán­col,
ki ve­lem jár­ja:
Anyánk ké­pén a
vi­lág a rá­ma.
Min­den­ki mind­ér'!
Pötty, kü­lön-fé­nyek
szünjenek! - Tánc­ba,
kör­tánc­ba, né­pek!
Tü­dő tá­gul­jon,
csiz­ma­szár rogy­jon,
tör­jön aranycsepp
- zen­dül­jön tor­kom.
Fér­fi­kor, így jöjj!
Így gyújt­sak dal­ra
pá­va­to­rok­kal,
így szól­jak nap­ba.
Sza­kad­jak meg bár,
tor­kom­ba buk­jon
szó he­lyett sós vér:
ne hagy­jam jus­som.
Jus­som a szó­ra,
igaz­ra, szép­re
gye­hen­na-ol­tó
hűs em­ber­ség­re.
Szól­jak ha­lá­lig
harcverest, bát­rat, -
Fér­fi­kor, így jöjj,
vi­gyáz­lak, vár­lak.

Link
Frans Masereel - Prométheusz 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
T Árpád
  2011-03-17 18:18:38, csütörtök
 
  Gizella Lapu ...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 2011-04-07 10:06:29


Tőzsér Árpád

Frivol rímek három költőhöz


A mizantróphoz

Ő és ő! Hát nem muris?
Magyarul Sie az úr is,
s Er a hölgy is, az is úr:
ő az ő-vel
így is, úgy is csak kiszúr.

Gyűlölök vagy szeretek,
a Létből elveretek,
Stirner legyen veletek!


A létbevetetthez

Bőrög, cepe, csanazsák,
hancsik, eszváta, barhét-ing, hátyi,
Szajla, Dregoly, Dolyina,
minden ablakból Sirokra látni.

A Bajipáston Toplákék,
Darnóban úrigomba. -
Igen, a parasztlét meg a Lét
mondja itt magát tollba.


A semleges szenthez

Vers - kihez, hogyha nincs Szulamit. -
Poétánk olyasmit tud, amit
csak szent tud s a félig szerzetes
Wittgenstein. Hát ilyen szerzet ez!

Itt sincs hím- s nőnem. S nincs élvezet.
Nyelvrács van, semleges szerkezet,
rag, képző, és semmi begyedem! -
Forog a szövegűr-egyetem. 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
T Árpád
  2011-02-19 09:10:01, szombat
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 09:07:31

Tőzsér Árpád -
Nő, dupla Axel előtt
Ébredezem Éles fényként jár át a felismerés: nem érdekem
a felkelés Az idegenségem emitt is bizonyos s amott is az lenne
Kortalan hímringyók könyökölnek baluszteres mellvédeken

Valami csoportképen vagyok Jégpályán? Valaki hátulról fogja
két könyökemet mintha emelne talán egy dupla Axel előtt
A fogott nő sohasem tudja kinek a foglya

Emelnek s nem tudom alulról ki támaszt s meg sem ütközöm:
maga a pörgés ami kitámaszt az emelésív szeleteihez rendelt
térpontok A férfinak csak az ellendarabjaihoz van közöm 
 
0 komment , kategória:  Tőzsér Árpád 1.  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 30 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 68305 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2286
  • e Hét: 5812
  • e Hónap: 21451
  • e Év: 54847
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.