Belépés
nagyuska.blog.xfree.hu
"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. "- Kölcsey Ferenc Parainessis Kölcsey Kálmánhoz Juhászné Szunyogh Mária Marika
1947.09.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
Gágyor József
  2011-12-08 12:49:41, csütörtök
 
  GÁGYOR JÓZSEF versei :

............ ........... ......Itt a beírt versek címe van.A versei című lap kommentjeiben elolvashatod a verseket!
Kérlek oda a kommentbe, írd be a verset, amit hoztál!...... .............. Előre is köszönöm!


...... ........... .....CÍMEK...... ........... ........... .......HÁNYADIK KOMMENTBEN TALÁLOD?......KI GYŰJTÖTTE?

A királynő postása_______________________(#)- Gizella Lapu
Anyanyelv________________________(#)- Gizella Lapu
Aranyeső esőben________________________(#)- Gizella Lapu
Az anyaföldtől messze, messze,________________________(#)- Gizella Lapu
Az én ha­zám________________________(#)- Gizella Lapu
Álomballada________________________(#)- Gizella Lapu
Bálvány________________________(#)- Gizella Lapu
Bilincs________________________(#)- Gizella Lap
Énekeljünk!________________________(#)- Gizella Lapu
Feketefenyők_______________________(#)- Gizella Lapu
Fenyőfa_______________________(#)- Gizella Lapu
Gyer­mek­ko­rom­nak óri­á­sa______________________(#)- Gizella Lapu
Ima világosságért_______________________(#)- Gizella Lapu
Isten fohásza az Emberhez_______________________(#)- Gizella Lapu
Könnyek_______________________(#)- Gizella Lapu
Könyörgés________________________(#)- Gizella Lapu
Mint ap­ró ka­vics a ten­ger­be________________________(#)- Gizella Lapu
Nyári eső________________________(#)- Gizella Lapu
Ott fenn az Úrnak________________________(#)- Gizella Lapu
Platánok________________________(#)- Gizella Lapu
Sakktábla________________________(#)- Gizella Lapu
Se itt, se ott________________________(#)- Gizella Lapu
Szavak szerelme________________________(#)- Gizella Lapu
Színes szerelem________________________(#)- Gizella Lapu
Szófajok, álljatok csatasorba!________________________(#)- Gizella Lapu
Takácsok________________________(#)- Gizella Lapu
Zász­lók________________________(#)- Gizella Lapu

Gyűjtők névsora


Gizella Lapu - Ausztráliából
 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-12-06 13:32:52, kedd
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 06:45:46

Gágyor József -

Az én ha­zám
(A tri­a­no­ni bé­ke­dik­tá­tum év­for­du­ló­já­ra)

Az én ha­zám a
ko­szo­rús
Kár­pát-me­den­ce,
a Mátyusföld egy
gyöngy­szem ben­ne.

Szét­té­pett ró­zsa-
fü­zé­rünk
ál­dott gyön­gye,
csil­log raj­ta a
Szent Szűz kön­­nye.

Bá­jos Csal­ló­köz,
erek­lyénk
gyön­gyös ke­reszt­je,
Tün­dér Ilo­na
arany­kert­je.

Va­rá­zsos Er­dély,
a gyön­gyök
gyön­gyé­nek gyön­gye,
Csa­ba ki­rály­fi
ősi föld­je.

Má­tyás Gömörje,
Bod­rog­köz,
Kas­sa vi­dé­ke,
gyön­gyös gyö­nyö­rök
ékes­sé­ge.

Zoboralja, a
Ga­ram és
az Ipoly men­te...
A sok gyöngy­szem mind
szer­te, szer­te.

Csil­lo­gó gyön­gyök,
az egyik
szebb, mint a má­sik,
de min­den gyöngy­szem
könny­ben ázik.


 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-12-06 11:15:38, kedd
 
  Gágyor József -


Bilincs
A lélek az Úr legdrágább kincse,
A test a lélek földi bilincse.

Amikor lehull földi bilincsünk,
Az Úr szabaddá teszi a lelkünk:

Sorompót nyit, hogy mennybe menjünk
 
 
1 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
G József
  2011-11-23 05:29:32, szerda
 
  Gizella Lapu ...... ........... ........... ........... ........... ............ 2011-11-23 04:49:59

Gágyor József -
Szófajok, álljatok csatasorba!

Napfényes élet, vagy katakomba?
Szófajok, álljatok csatasorba!
Igék, a vezényszó jöjjön tőletek:

,,Főnevek, rajta, gyülekezzetek!
Határozószók és ti, számnevek,
A főneveknek segítsetek!
Névelők, legyetek pajzsok,
És utóvédek, ti névutók,
Ne legyenek a seregben
Megalkuvók és megfutók.
Ha kell, a főnevek helyére,
Névmások, bátran álljatok,
Kötőszók és igekötők,
Szent köteléket alkossatok!
Módosítószók, ügyeljetek, ha
Valakit a hév elragad,
Az igazságnak isteni medrét
Elhagyni nekünk nem szabad.
S ti, indulatszók, legyetek némák,
Ha szitkot szórni volna jó,
Ki nyelv ellen indít harcot,
Az így is, úgy is alávaló.
Melléknevek, ti osszátok majd
A hősöknek a rendjelet,
Ha összefogunk, nincs oly erő, mely
Legyőzné e sereget."

Verjétek vissza a támadókat,
Ne öljetek, csak védekezzetek,
Hadd tudják meg ott, Bratislavában,
Hogy nektek van érező szívetek!

Mikor a nyelvtörvényt elfogadták

Mikor a nyelvtörvényt elfogadták,
Délután jégeső esett,
A délelőtti hívó rímre
A válaszrím megérkezett.


 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-11-15 15:10:47, kedd
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 06:45:46

Gágyor József -

Zász­lók

Te kék és te zöld,
- Kü­lö­nös átok -
Mi­ért nem le­het­tek
Igaz ba­rá­tok?

Mi­ért kell egy­mást
Örök­ké ver­ni,
Mért nem tud­já­tok
Egy­mást sze­ret­ni?!

Csak a pi­ro­sat
És a fe­hé­ret?
Egy­más­ban szin­tén
Lás­sa­tok szé­pet!

Bo­rul­jon vég­re
A kék a zöld­re,
Oly sze­lí­den, mint
Az ég a föld­re.

S a ha­rag­vó­kat
- Szűn­jön az ár­mány -
Ölel­je át a
Tün­dér szi­vár­vány.

 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-11-01 13:23:06, kedd
 
  Gágyor József -


Álomballada
Álmomban virág
Voltam a réten,
Ahol tehenek
Legeltek éppen.
Te is ott voltál
És virág voltál,
Szerelmes szívvel
Fölém hajoltál.
P-ÉN-TE-k volt, e nap
Minket zárt egybe,
Két kóró között
Csupán ÉN és TE.
Ám jött egy TE-h-ÉN,
Lelegelt minket,
Elválasztotta
Forró szívünket.

 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-10-27 08:44:31, csütörtök
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ... 2011-02-19 06:45:46

Gágyor József -

Gyer­mek­ko­rom­nak óri­á­sa

Gyer­mek­ko­rom­nak óri­á­sa
Egy te­re­bé­lyes öreg hárs­fa.
De sok­szor mász­tam fel re­á­ja!

Oly vas­tag volt a vén fa tör­zse,
Két kis ka­rom nem ér­te kör­be,
S én még­is mász­tam, kúsz­tam nyög­ve.

Az al­só ágat meg­ra­gad­va
Húz­tam fel ma­gam a ma­gas­ba,
Az­tán mind fel­jebb, ma­ga­sabb­ra.

A hárs­vi­rá­gok il­lat­ár­ja
Tes­tem és lel­kem ál­tal­jár­ta.
Dalt zen­gett sok-sok kis­ma­dár­ka.

Szor­gos mé­hecs­kék zön­gi­csél­tek,
Bú­jócs­káz­tak a tán­cos fé­nyek,
Az ár­nyas lom­bok meg me­sél­tek.

Ma azt a hárs­fát új­ra lá­tom,
De az óri­ást nem ta­lá­lom.
Az már csak álom, álom, álom.

 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-08-27 18:54:39, szombat
 
  Gizella Lapu...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... 2011-11-24 09:56:38

Gágyor József -


Isten fohásza az Emberhez

Ti a Mindenség Urának neveztek engem,
óh, ha igazán ismernétek,
Inkább szolgának neveznétek.
A Végtelenben nincs nagyobb árva
Mint én, önmagamba zárva.
Apám és Anyám, jaj, nem volt nékem,
És sohasem volt gyermekségem.
Nincs senkim, kihez fohászt rebegjek,
Nehéz a sorsa az Isteneteknek.
Határtalan a királyságom,
Határtalan az árvaságom.
Tér és Idő, nincs hossza, vége,
Ám a lelkemben még sincs béke.
Szeretnék boldog Isten lenni,
Szeretni és szeretve lenni,
De mosolyogni még nem látott senki.
Kiben bízzam? Végső reményem
Az Embernek hívott teremtményem.
Igaz, már kétszer csalódtam benne,
Emlékszem még az édenkertre
S a golgotás nehéz keresztre,
Melyre a Megváltó volt felszegezve.
Hiszem, az ember Ember lesz végre,
S megértőn néz majd Istenére,
Ki íme, két kezét összetéve
Teremtményét, az Embert kéri,
Legyen a Megváltója néki 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-06-22 08:00:11, szerda
 
  Gágyor József -


Szavak szerelme
Egy igekötő
- Kacér leányka -
Egy főnév szívét
Megbabonázta.

Így szólt a lányka:
Az én nevem Be,
Nevem is súgja:
Jöjj a szívembe!

Így szólt az úrfi:
Én az ÉK vagyok,
Piros szívedbe
Beléhatolok.

És megszületett
Szemüknek fénye,
A legszebb szavunk,
Az áldott B-ÉK-E. 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
x
  2011-06-05 13:00:49, vasárnap
 
  Gágyor József -


Színes szerelem
Útra kelt a Fehér,
Nem volt neki párja,
Meglátta a Piros,
Elindult utána.
Lábuk alatt a Zöld,
Fejük felett a Kék,
A szerelem tüze
Rózsaszín lánggal ég.
A Sárga vidáman,
Megértőn mosolyog,
Még kacsint is egyet,
Előtte nincs titok.

 
 
0 komment , kategória:  Gágyor József 1.  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 68305 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2064
  • e Hét: 5590
  • e Hónap: 21229
  • e Év: 54625
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.