Belépés
nagyuska.blog.xfree.hu
"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. "- Kölcsey Ferenc Parainessis Kölcsey Kálmánhoz Juhászné Szunyogh Mária Marika
1947.09.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
x
  2012-02-04 22:21:18, szombat
 
  Lévay József
AZ ARADI NAP.

Jaj be búsan néz az őszi
Nap sugára
Az aradi vártömlöcnek
Ablakára!
Fogva ül ott tizenhárom
Magyar vitéz,
S a hazáért a vérpadra
Fellépni kész.

Seregünkben mind vezér volt,
Hős, hatalmas;
Lobogójuk száz csatán is
Diadalmas.
Bátran néznek szeme közé
A halálnak;
Vele szemben nemcsak egyszer,
Százszor álltak.

Elítélték mindnyájokat
Szinte lopva,
Szőttek-fontak hamis vádat
A nyakokba.
Bélyegezték felségsértő
Pártütőnek,
Hogy a tiprott szabadságért
Kardra költek.

S uramfia! az ítélet
Gyász bitófa,
Mintha rablók, útonállók
Lettek volna.
Mintha méltók sem volnának
Egy lövésre,
Katonához, férfiuhoz
Illőb végre!

Csikorog a tömlöcajtó
Vasas zárja.
Jertek, jertek hű vitézek
A halálra!
Bucsuzni kell itt egymástól
Mindörökre:
Meg van ásva sírotoknak
Néma gödre.

És kijönnek vérző szívvel,
Haloványan,
Kezet fognak, könnyeznek is
Egynehányan;
De az a köny nem a bánat
Gyenge habja:
Egy sincs köztük, a ki hitét
Megtagadja.

Most a bucsu már csak egy-két
Katonás szó,
Föld zajából fel magasba
Messze hangzó:
«Isten áldjon! együtt leszünk
Fent az égben,
Élő tanuk árva hazánk
Szent ügyében.»

És lépdegél a keserves
Útra sorba
A vértanuk dicsőülő
Kis csoportja.
Csak egy lépés a bitóról
A menny tája;
Elrepülő lelkeiket
Angyal várja...

S ki az az egy, a ki még él
S áll magában?
Hősök hőse, félisten volt
A csatákban...
Damjanicsra hej! bosszusak
Vérbirái,
S rajta gyáván itt akarnak
Bosszut állni.

Hű bajtársi zord halálát
Nézze végig,
Haljon ujra mindenikkel,
Úgy itélik;
Lelkét gyötrő kín tüzében
Hadd fürössze,
Vad rémület, szörnyü kétség
Törje össze.

S áll közöttük gyenge mankón
Támaszkodva,
Mint leomló félben álló
Templom tornya;
Mint oroszlán, mely vas közé
Vagyon zárva,
Ingerkedő, dévaj sereg
Játékára.

«Első voltam én a harcon.
Jól tudjátok!
Utolsónak mért hogy éppen
Most hagyátok?...
Jól van így is! mindenütt csak
Azt kerestem,
Hogyha esem, óh szabadság
Érted essem!»

S bátran fellép, égi fény gyul
Hős szemében...
De a hóhér reszket, sápad
Félelmében.
«Bátorodjál, szegény pára!
Mit félsz nálam?
Jól vigyázz! hogy föl ne borzold
A szakállam!»

Oly vigan megy, mintha menne
Vigalomba,
Nem rabszolga-kézzel ásott
Sírhalomba;
Mintha mi sem vonzaná e
Föld határán,
S bús hazáját váltaná meg
Vére árán.

És repíti szellemét az
Angyal szárnya,
S a kinyilt menny becsukódik
Ő utána.
Arad felett zajlik sűrű
Őszi felleg,
Benne vihar, benne villám
Harcra kelnek.

Aradi vár! aradi vár!
Halál völgye,
Honszeretet, vértanuság
Szentelt földje!
Viruljanak környékeden
Vérvirágok;
Örök emlék s hála könnyét
Sírni rájok!


 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
x
  2012-02-04 10:25:13, szombat
 
  Lévay József
LÁTOGATÓK.

Szeretem az estvét, az estveli csendet,
A lámpa világa derengve ha gyul;
Miért nappal a szív hiába esengett,
Gyötrelme nyügétől ekkor szabadul.
Felnyílik a lélek titkos birodalma
S a hallgatag érzés bátran ömöl dalba.

Ajtó, ablak zárva... ment vagyok a bajtul,
Édes lesz az ábránd, könnyü a dolog...
Ottkünn a sötétben éjszaki szél zajdul
S egy-két járó-kelő gyors lépte kopog.
Majd az is elhangzik a távoli részen
S önmagamé leszek osztatlan, egészen.

Egy lelket se' várok, egy lélek se' moccan,
Ringathat ölében biztos nyugalom...
A lámpavilágot nézem, nézem hosszan,
Amint játszadozva rezeg a falon.
És im' lendül a lég... látogatni járnak
Lebbenve, suhanva, igézetes árnyak.

Mind jó ismerősöm... nagymessziről jőnek...
Mind égi jelenség, nem földi alak,
Emlékei rég mult izgalmas időnek.
Eltünt nap után még felszállt sugarak...
Lebbenve suhannak s szivem meg se' döbben,
Sőt magasztalódik bűvös közelökben.

Ő néz legelől rám nagy, okos szemével,
Kit folyton emésztett a honszeretet...
Tar homloka boltját bánatja fedé el
A letiport nemzet gyászsorja felett.
Ihletett ajkáról a mint szava zendül,
Láng lobog a szívben, könny pereg a szembül.

Mennyei beszédjét elmerülve hallom...
«Ott, ahol én járok, fény áradt elém,
Csüggedő reménnyel kelle bár meghalnom,
A bús haza sorsát ott sem feledém.
Most is komor a lég, tájéki sötétek:
Buzdítani, védni jöttem le közétek!»

Kézfogva közelget zárt néma lakomba
Két dalnok is... édes, aranyszívü pár.
Lényöket felfogni földi eszem tompa,
Tisztultan alakjok oly isteni már!
Hol az ész nem láthat, a szeretet lát, im!
Omoljatok ide keblemre barátim!

Sértetlen, örökzöld lantjok koszoruja,
Körülöttük bájos harmónia zeng...
Látják a jövendőt szebb fényben, ujulva
S láng-szemök a multon mélázva mereng.
Ah! hogy egy kis felhőt, mely soha nem széled
Dicsőült arcukon ott hagyott az élet!

És szellemi sorban érkeznek utánok
Az egykori hívek, az egykori jók,
Mind, a kiket onnan még visszakivánok,
Eltüntök után is hű látogatók.
Nyájas bizalommal szállnak le körültem,
Mint mikor éltökben kedvöknek örültem.

Ez komolyan hallgat, bár nem őrzi titkát;
Az meg csupa jóság és játszi kedély;
Ez a túlvilágra mély szerelmet vitt át
S még most is emészti a bús szenvedély...
Ismerősnek látszik, csakhogy mégse' földi,
Az érzelem, a mely lényöket eltölti.

Ám ti is itt vagytok a mennyei körben,
Kikért ez a szív még életre dobog,
Kik velem osztoztok bánatban, örömben
Oh! már ma kevés, de kedvelt alakok...
Röppenő szellemek biztatnak az éggel:
Ti vontok a földhöz édes kötelékkel.

S szeretem az estvét, az estveli csendet,
A lámpa világa derengve ha gyul;
Miért nappal a szív hiába esengett,
Gyötrelme nyügétől ekkor szabadul.
Felnyílik a lélek titkos birodalma
S a hallgatag érzés így ömlik e dalba!


 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
l józsef
  2012-01-17 04:28:58, kedd
 
  Gizella Lapu ...... ........... ........... ........... ........... ........... .............. 2012-01-10 05:52:03


lévay józsef: szinjáték a tátra alatt

Csendesen, mikor már
A nap szekerének
Küllői nyugaton
Búcsúfényben égnek:
A visszatekintő
Sugarak áthatják
S halvány biborszinre
Festik az ég alját.

Kezdődik a felhők
Lengése, járása,
Száz meg száz alakra
Csudás változása:
Emberek, állatok,
Óriás növények,
Képzelet-alkotta
Mesés tünemények.

Kékes boltozatról
Függő bájos leplek,
Tündéri foszlányok
Himbálnak, lebegnek:
Nem tudni, nem látni,
Honnan került rájok
Lelket andalitó
Tarka szinpompájok.

A bűvös látványra
Hallgatagon néznek
Gránit-óriások,
A tátrai bérczek,
Mélyen elmerengők
A ritka gyönyörben,
Magok is szereplők
Az ünnepi körben.

Keletről a hold is
Fénylő köntösében
Közelit részt venni
Az est ünnepében,
S figyel a természet,
Látva, miként készül
Isteni szinjáték
Belépti dij nélkül.


 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
L József
  2011-07-30 18:43:49, szombat
 
  Lévay József.

(1825-1918.)MIKES.

Egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását -
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül
Nagy Törökországban!...
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczinak lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában!

Peregnek a fákról az őszi levelek,
Kit erre, kit arra kergetnek a szelek,
S más vidékre száll a
Csevegő madárka
Nagy Törökországból...
Hát én merre menjek, hát én merre szálljak,
Melyik szögletébe a széles világnak,
Idegen hazámból!?

Zágon felé mutat egy halovány csillag,
Hol a bércek fején hókorona csillog,
S a bércek aljában
Tavaszi pompában
Virágok feselnek...
Erdély felé mutat, hol minden virágon
Tarka pillangóként első ifjuságom
Emléki röpkednek.

Ah, mért nem szállhatok hozzád, szülőföldem,
Mikor minden bokrod régi ismerősem!
Mért vagy szolgaságban,
Gyászos rabigában
Oly hosszú időkig?
Ha feléd indulok, lelkem visszatartja
Az édes szabadság bűvös-bájos karja,
Vissza, mind a sírig!...

Itt eszem kenyerét a török császárnak,
Ablakomra titkos poroszlók nem járnak
Éjjeli setétben,
Hallgatni beszédem'
Beárulás végett...
Magános fa vagyok, melyre villám szakad,
Melyet vihar tördel, de legalább szabad
Levegővel élhet.

S egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását -
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül,
Nagy Törökországban.
Körülöttem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában.


 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
L József
  2010-05-24 07:09:42, hétfő
 
  Lévay József

LÉVAY JÓZSEF
A nádori palotában

Vége a nagy ámításnak!
Nem nyer itt szívet magának
Többé a pokol.
Megszökött a színes, gyáva,
És hazátlan, meggyalázva
Szerte bujdokol.
Hol a fényesarcú
Hitszegő lakott,
Töltött fegyveremmel
Én sétálgatok.

Fuss, áruló ördögfajzat,
Míg lelked gyötrelme zaklat
Földön, tengeren,
S ha nézsz a tenger vizébe,
Képed visszatükrözése
Hóhérod legyen.
Hol a fényesarcú
Hitszegő lakott,
Töltött fegyveremmel
Én sétálgatok.

Õs Budát ne emlegessed,
Hol bajúszod megnevelted,
S többet nem tevél...
Fuss, fuss e kies vidékről,
Melyen a magyar kenyérből
Árulást evél.
Hol a fényesarcú
Hitszegő lakott,
Töltött fegyveremmel
Én sétálgatok.
1848. szeptember

 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
L József
  2010-01-13 15:18:13, szerda
 
  Lévay József

LÉVAY JÓZSEF : TÉLAPÓ

Itt zörget már Télapó is,
Ki eddig távol lakott,
De nem nyitunk ő kelmének
Se ajtót, se ablakot.

Más volna, ha kérne szállást
Szegény vándor idegen,
Nyerne tőlünk szíves látást
S jó meleget idebenn.

A komor tél, bár haragszik
A hóviharral fenyeget,
Haragjában mégse von meg
Tőlünk minden örömet.

Nyájas estve kályha mellett
Üldögél a hű család,
Szövögetik a bűbájos
Mesék tündérfonalát.

Beköszönt a szent Karácsony
A szobácska felvidul
A fenyő gallya csecse - becse
Ajándékkal kivirul.

A gyermekek gyönge szíve
Boldogsággal megtelik.
S azt, ki mindezt küldi nékik
Imádsággal tisztelik.

A Megváltó észrevétlen
Hozzájok beérkezett
És feléjük, szinte érzik,
Hívogatva nyújt kezet.

,,Értetek ma földre szálltam:
jertek hozzám, kisdedek!
Kedvencek vagytok ti nálam,
A Mennyország tietek.!
 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
L József
  2010-01-12 21:35:40, kedd
 
  Lévay József

LÉVAY JÓZSEF: JÓ ÉJSZAKÁT!

Azoknak is, kiket szerettünk,
S kik ott lebegnek már felettünk
A csillagok közt égi körbe
S utánok itt mi összetörve
Sírjok felett zengünk örökre
Jó éjszakát: jó éjszakát"!

(1892. XII. 9.)
 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
L József
  2010-01-12 21:35:10, kedd
 
  Lévay József
LÉVAY JÓZSEF: EMLÉKSOROK

Szólott az ész a szívhez: tarts velem!
Testvérem vagy, tehát követelem.
Szólott a szív: bár testvéred vagyok,
de nálad olykor majd jéggé fagyok.
 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
L József
  2010-01-12 21:34:30, kedd
 
  Lévay József

LÉVAY JÓZSEF: SZERETEM

Megszépül, megifjul körében az élet,
Ott még ez a szív is új tavaszt remélhet.

(...)

Szeretem, ha távol epedek utána,
Napjaimnak gondja, éjeimnek álma...
Elüldözhet tőle haragos végzetem,
Síromig üldözhet, de ott is szeretem.
 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
L József
  2010-01-12 21:28:28, kedd
 
  Lévay József

LÉVAY JÓZSEF: GONDVISELŐ JÓ ATYÁM VAGY

Gondviselő jó Atyám vagy
Ó, én édes Istenem!
Látom én, hogy minden elhagy
E világon csak Te nem,
Hozzád vágyom, benned élek,
Üdvöt mástól nem remélek.

Mint az alélt bús virágra
Megújító harmatot;
Vérző szívem fájdalmára
Csak te hintesz balzsamot,
Könnyű sorsom terhe rajtam,
Ha imára nyílik ajkam.

Rám-rám derült ismeretlen
Utamon egy kis öröm:
Azt is a te véghetetlen
Jóságodnak köszönöm,
Hálakönnyem tündöklése
A te neved hirdetése.

Gyenge vagyok, lankadoznak
Buzgóságom szárnyai,
Bármily híven vágyakoznak
Színed elé szállani,
Ó, adj erőt, hogy míg élek,
egyedül csak nékem éljek!

Ó, add, hogyha majd bevégzem
E múlandó életet,
Lelkem tisztán és egészen
egyesüljön Teveled:
El ne vonjon semmi többé,
Tied legyek mindörökké!
 
 
0 komment , kategória:  Lévay József 1.  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 68305 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2286
  • e Hét: 5812
  • e Hónap: 21451
  • e Év: 54847
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.