Belépés
nagyuska.blog.xfree.hu
"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. "- Kölcsey Ferenc Parainessis Kölcsey Kálmánhoz Juhászné Szunyogh Mária Marika
1947.09.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
Friedrich Gottlieb K
  2012-01-29 19:31:47, vasárnap
 
 
Friedrich Gottlieb Klopstock - Ő és Én

Tavasz árnyában leltem őtet,
S lelánczolám virágfonással.
Puhán alvék, s nem érezé.
Rá néztem, s e tekintetemmel
Éltével egy lőn életem.
Érzettem, s ah! nem tudtam azt.

Szó nélkül csácsogék feléje,
S rezegtetém virágfonásom,
S álmából ő felébredett.
Rám néze, s e tekintetével
Éltemmel egy lőn élete;
S körülölelt Elysium!

Fordította - Kazinczy Ferenc
 
 
1 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
x
  2012-01-25 11:59:35, szerda
 
  Az ő halála
szerző: Friedrich Gottlieb Klopstock, fordító: Kazinczy Ferenc

Aludj csendesen, Te legnagyobbika törzsöködnek,
Mert a legszelidebb valál! —
Az voltál Te; s azt vési felőled szirtjeibe
A holtak itélője, az igaz história.

Sokszor akartalak Téged énekleni. Kész lantom
Magától zengett a legkedvesebb hangokkal felőled.
Engedtem őt zengeni. Mert, valamint Te
Útáltad mind azt, a mi nem vala magában nemes,

Úgy útálom én
A legutolsó eltünéséiglen
Enyésző felhőcskéjét
A tömjénezők oltárának, a hízelkedést.

Most már bátran énekelhetlek. A kígyó-nyelv sem
sziszegheti mostan
Felém az enyésző felhőt. Mert megholtál:
Ah; de szerettelek Tégedet, s bánatomban kezem
Ájúltan esik el húrjaimról.

Egy isteni szózat hangját tehát
Egy láng-szót: Fiad törekedve, viaskodva, szomjan,
Elöntve a büszkeség könyeitől, vizsgálja majd:
Ha Téged elérhet-e?

Előre nyújthatja Friedrich bízvást megőszűlt fejét
A jövendőbe: ha felőle
Elérést említend-e
A holtak itélőjének szirt-írása.

Aludj csendesen Terézia! — Te alszol-e?
Nem; Te most oly tetteket tészesz a fentebb világokon,
Melyek még szelídebbek,
Megjutalmazva önnön magok által!


 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
x
  2012-01-20 11:39:30, péntek
 
  Blidli
szerző: Friedrich Gottlieb Klopstock, fordító: Kazinczy Ferenc

Bájarczod, Blidli, mindig
Szemeim előtt lebeg;
De őket köny zavarja,
Mert az nem vagy magad.

Ezt látom, hogyha a reggel
Süt rám, ezt hogyha a hold
Pillant le rám, s kesergek,
Mert az nem vagy magad.

Ama kútfőre, melynél
Megvallá, hogy szeret,
Ama bokorra, mely közt
Remegve vála el:

Kénytetlek, kedves tűnet,
Változz el hirtelen!
Változz el, kedves tűnet,
S oh légy Blidlim maga! 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
x
  2012-01-17 04:32:31, kedd
 
  Klopstock, Friedrich Gottlieb: Nyáréj (Die Sommernacht in Hungarian)

Die Sommernacht (German)
Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab

In die Wälder sich ergießt, und Gerüche

Mit den Düften von der Linde

In den Kühlungen wehn;So umschatten mich Gedanken an das Grab

Der Geliebten, und ich seh in dem Walde

Nur es dämmern, und es weht mir

Von der Blüte nicht her.Ich genoß einst, o ihr Toten, es mit euch!

Wie umwehten uns der Duft und die Kühlung,

Wie verschönt warst von dem Monde,

Du o schöne Natur!Nyáréj (Hungarian)
Ha a holdfény a nagy erdőn elömöl,

s a sok illat lebegőn ha betölti

a szagos hársfavirággal

a hüvös levegőt:im, e sírnál, hol a Kedves nyugoszik,

sereg emlék veti rám sürü árnyát,

s csak az alkony, nem az illat

lebeg itt körülem.Ez a hűs, ó, ti halottak, s ez a hárs-

szagu szellő lebegett körülöttünk,

s gyönyörű volt ragyogó hold

sugarán a világ!

Kárpáty Csilla


 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
Friedrich Gottlieb K
  2012-01-16 16:47:09, hétfő
 
  A két sír
szerző: Friedrich Gottlieb Klopstock, fordító: Kölcsey Ferenc

Ki sírja ez?
"Vándor, Rochefoucauldé."
Kié az a még porhanyóbb?
"Corday fekszik itt."

Megyek s virágokat szedek,
Sírhalmotok behinteni,
Mert a hazáért holtatok.
"Ne szedj."

Megyek s szomorfűzt ültetek,
Mely lengjen sírotok felett,
Mert a hazáért haltatok!
"Ne ültess ─

"De majd ha sírni tudsz;
(Látjuk tekintetedben
Jó vándor, azt,
Hogy nem tudsz sírni még te)

Jőj akkor sírjainkhoz vissza,
És sírj,
De vérkönyűket!
Mert hiában haltunk a hazáért"

 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
x
  2012-01-13 13:21:44, péntek
 
  Az Isten szemlélése
szerző: Friedrich Gottlieb Klopstock, fordító: Kazinczy Ferenc

Reszketve örűlök;
S el nem hihetném,
Ha a nagy Igérő
Az örökkévaló nem volna!

Mert tudom, érzem:
Bűnös vagyok!
Tudnám s érzeném
Ha bár az isteni világ

Világosabban nem mutatná is mocskaimat;
Ha bölcsebb tekinteteim előtt
Fel nem fedezné is
Lelkem halálos képét!

Megbukott térddel,
Imádó bámulással
örvendezek én!
Látni fogom az Istent!

Elmélkedj ezen a legmennyeibb gondolaton
A melyet gondolhatsz,
Oh, te, a ki mindig közelebb jutsz a test sírjához,
De halhatatlan vagy!

Nem, mintha a szentek szentjébe
Merészlenél hatni!
Sok meg nem gondolt, nem magasztalt, nem dicsőített
Mennyei malasztok vannak a szentek szentjében.

Csak messziről, csak egy meggyengitett sugárt
Hogy meg ne haljak!
Egy nékem földi éj által meggyengített sugarát
Látom én a te dicsőségednek.

De nagy volt az, a ki így mert imádkozni:
Ha kegyelmet találtam előtted; engedjed
Látnom dicsőségedet! —
Az örökkévalóhoz imádkozni, s meghallgatott!

A Golgotha földjébe nem ment be;
Ő rajta hamarább boszúlta meg
Hogy egyszer — csak.egyszer — nem hitt.
Be nagynak mutatja maga a büntetés is.

Őtet az atya
Egy éjjébe. rejtette a hegynek,
Midőn a véges előtt elment
A fiú dicsősége!

Midőn a Sinain a trombita
S a mennykő szava hallgatott!
Midőn isten felől
Isten szólott!

Be nem leplezve éjbe,
Egy napnak világában,
Melyet árnyékok láthatóbbá nem tesznek
Néz ő, úgy tartjuk, századok óta már!

Az idő határán kívűl,
Érzése nélkül annak a perczentésnek,
Melyet perczentés követ,
Látja ő már.

A te dicsőségedet,
Szent!
Szent!
Szent!

Legnevezetlenebb örvendezése lelkemnek,
Gondolatja a jövendő szemlélésnek!
Te vagy az én nagy bizodalmam,
Te vagy az a kőszirt, a melyre hágok, s az égre nézek fel.

Mikor a bűn rettegése,
A halál rettegése,
Ijesztve fenyeget,
S ledőjt.

Ezen a kőszirten hagyj állanom, oh te,
Kit már az isten halottjai szemlélnek,
Ha majd a meggyőzhetetlen halál
Mindenhatósága körűl vesz.

Emeld fel magadat, lelkem, a halandóság felett,
Tekints fel, s nézz; s majd besugározva
Látod az atya fényességét
A Jézus Krisztus arczulatjában.

Hosianna! Hosianna!
Az istenség teljessége
Az ember Jézus Krisztusban
Lakozik.

Alig zeng még a Cherubim hárfája,
Reszket az!
Alig zeng még pendítése,
Reszket az! reszket az!

Hosianna! Hosianna!
Az istenség teljessége
Az ember Jézus Krisztusban
Lakozik.

Még akkor is, mikor egyike az isteni sugároknak világunkra,
Azt a vérjövendőlést világosabban fényeltette, betölt,
Midőn ő megvetett, elhagyott volt,
A milyen megvetett, elhagyott nem volt más.

Nem a bűnösök látták,
Hanem az angyalok,
Az atya fényességét
A fiú arczulatjában.

Látom, látom a tanút!
Hét irtóztató éjféleken
Kételkedett ő! küszködött ő,
Imádva a legbúsabb kínokkal

Látom őtet!
Megjelen néki a feltámadott!
Sebeibe tészi kezeit!
Menny és föld forog körűlte!

Az atya fényességét látja a fiúnak arczulatjában!
Hallom, hallom őtet! így szól,
— Menny és föld forog körülte! — így szól:
Uram! Istenem!


 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
c
  2012-01-11 21:05:37, szerda
 
  Hermann és Thuznelda
szerző: Friedrich Gottlieb Klopstock, fordító: Kazinczy Ferenc

Hah! amott jön izzadtsággal, római vérrel,
Csataporral elborítva! Ily szép nem volt
Hermann még soha is! nem szikrázott
Még soha is szeme így!

Jer, reszketek örömömben! Nyujtsd ide a sast
És a csepegő kardot! Jer, pihegd ki, nyugodd ki
Ölelésim közt magad,
A mennydörgő csata után.

Nyugodj itt, hogy az izzadságot homlokodról
S arczádról a vért felszáraszszam. Be ég arczád
Hermann! Hermann! Thuznelda
Így még nem szeretett soha!

Még akkor sem, mikor a tölgyárnyékban
Barna karoddal vadon megkapál,
Futva maradtam veszteg, s képeden láttam
A halhatatlanságot, mely most

Tiéd már! — Beszéljétek el minden ligetnek
Hogy Augustus istenei között
Szepegve iszsza a nektárt! hogy Hermann,
Hermann halhatatlanb!

Miért fodorítod hajamat? Nem fekszik-e némán a holt
Atya előttünk? — Oh, ha seregét
Maga vezette volna Augustus, ő
Még véresebben feküdnék!

Hagyd nekem fodorítni hajaidat, Hermann,
Hogy a koszorúra fürtözve lobogjon!
Zigmár az istenek közt van!
Kövessed őt, ne sirasd !


 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
x
  2012-01-10 20:54:51, kedd
 
  Klopstock, Friedrich Gottlieb: Fannyhoz (An Fanny in Hungarian)

An Fanny (German)
Wenn einst ich tot bin, wenn mein Gebein zu Staub

Ist eingesunken, wenn du, mein Auge, nun

Lang über meines Lebens Schicksal,

Brechend im Tode, nun ausgeweint hast,Und stillanbetend da, wo die Zukunft ist,

Nicht mehr hinaufblickst, wenn mein ersungner Ruhm,

Die Frucht von meiner Jünglingsträne,

Und von der Liebe zu dir, Messias!Nun auch verweht ist, oder von wenigen

In jene Welt hinübergerettet ward:

Wenn du alsdann auch, meine Fanny,

Lange schon tot bist, und deines AugesStillheitres Lächeln, und sein beseelter Blick

Auch ist verloschen, wenn du, vom Volke nicht

Bemerket, deines ganzen Lebens

Edlere Taten nunmehr getan hast,Des Nachruhms werter, als ein unsterblich Lied,

Ach! wenn du dann auch einen Beglückteren

Als mich geliebt hast, laß den Stolz mir,

Einen Beglückteren, doch nicht Edlern!Dann wird ein Tag sein, den werd ich auferstehn!

Dann wird ein Tag sein, den wirst du auferstehn!

Dann trennt kein Schicksal mehr die Seelen,

Die du einander, Natur, bestimmtest.Dann wägt, die Waagschal in der gehobnen Hand,

Gott Glück und Tugend gegeneinander gleich;

Was in der Dinge Lauf jetzt mißklingt,

Tönet in ewigen Harmonien!Wenn dann du dastehst jugendlich auferweckt,

Dann eil ich zu dir! säume nicht, bis mich erst

Ein Seraph bei der Rechten fasse,

Und mich, Unsterbliche, zu dir führe.Dann soll dein Bruder, innig von mir umarmt,

Zu dir auch eilen! dann will ich tränenvoll,

Voll froher Tränen jenes Lebens

Neben dir stehn, dich mit Namen nennen,Und dich umarmen! Dann, o Unsterblichkeit,

Gehörst du ganz uns! Kommt, die das Lied nicht singt,

Kommt, unaussprechlich süße Freuden!

So unaussprechlich, als jetzt mein Schmerz ist.Rinn unterdes, Leben. Sie kommt gewiß

Die Stunde, die uns nach der Zypresse ruft!

Ihr andern, seid der schwermutsvollen

Liebe geweiht! und umwölkt und dunkel!

Fannyhoz (Hungarian)
Ha sírba szálltam s csontjaim egykoron

porrá omoltak már, s te, haláltusán

megtört szemem, rég elsirattad

mostoha sorsomat életemben,s halk áhítattal messzi jövő felé

már nem tekintesz, hogyha dicső nevem:

ifjúi könnyek s hő imádat

zsenge gyümölcsei, Messiásom,hó-szemfedővel födve, s a föld szinén

itt-ott akad csak szív, amely őrzi még -

s Fannym, ha majdan rég halott léssz

már magad is, s ha kihúnyt szemednekcsöndes-mosolygó fénye, tekinteted

lelkes zsarátja, s hogyha a nép előtt

titkolva, jámbor tetteid már

megcselekedted im életedben,dalnál örök hírnévre dicsőbbeket

s ó jaj, ha nálam bárha te boldogabb

férfit szerettél: boldogabb volt,

ám nemesebb nem, e férfigőg fűt.S feltámadásom napja kel egykoron!

s feltámadásod napja kel egykoron!

Természet eggyé-fűzte szívünk

sors sose tépheti szét azontúl.S erényt, szerencsét latra vet égbe nyúlt

jobbjával Isten, s libben a serpenyő.

S abból, mi hajszás hangzavar most,

végül örök zene csendül össze.Mint megdicsőült, ifju-sudáran állsz,

s én futva hozzád indulok - ó, ne késs! -

míg egy Szeráf jobbon ragadva

színed elé vezet, üdvözültet.Jöjjön tehozzád futva fivéred is,

s forrón öleljük! s akkor e lét öröm-

könnyében ázván állok, akképp

mondogatom neved, átölellek.S ó, halhatatlan lét, a miénk leszel!

Kik nem daloltok dalt soha, jöjjetek,

s jöjj, olthatatlan szent öröm, mint

mostan e kínom, oly olthatatlan!Csak csordogálj, ó, élet! az óra üt,

szólítva cipruslombok alá hamar.

Áldozzatok hát, ó, halandók

bús szerelemnek az éj borúján!

Kárpáty Csilla


 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
x
  2012-01-10 19:36:20, kedd
 
  A koránti sirok
szerző: Friedrich Gottlieb Klopstock, fordító: Kazinczy Ferenc

Üdvöz légy nékem, tiszta hold,
Az éjnek meghitt kedvese!
Elszaladsz? Oh ne menj, mulass, bú-barát!
Imé, megáll; a fellegek ballagnak el!

Csak a tavasz ébredte szebb
Mint a nyár csendes éjjele,
A midőn fürtjein harmatcsepp ragyog,
S piros orczával jő fel a vig dombokon!

Barátim, ah, már sír'tokat
Hideg, komoly moh nőtte be!
Be boldog voltam én, míg véletek
Láthattam a reggel tüzet s a csendes éjt!


 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
x
  2012-01-10 19:29:49, kedd
 
  Klopstock, Friedrich Gottlieb: A rózsalánc (Das Rosenband in Hungarian)

Das Rosenband (German)
Im Frühlingsschatten fand ich sie;

Da band ich sie mit Rosenbändern

Sie fühlt' es nicht, und schlummerte.Ich sah sie an; mein Leben hing

Mit diesem Blick an ihrem Leben:

Ich fühlt' es wohl, und wußt' es nicht.Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu,

Und rauschte mit den Rosenbändern:

Da wachte sie vom Schlummer aufSie sah mich an; ihr Leben hing

Mit diesem Blick an meinem Leben,

Und um uns ward's ElysiumA rózsalánc (Hungarian)
Tavaszi árnyak közt pihent,

rózsaláncommal megkötöztem:

szenderét érezte csupán.Néztem rá, s egész életem

életén csüggött a szememben:

nem tudtam, éreztem csupán.Némán suttogtak ajkaim

és zörögtem a rózsalánccal:

szendere ekkor elröpült.Nézett rám, s egész élete

életemen csüggött szemében;

s körénk nyílt az Elysium.

Szabó Lőrinc


 
 
0 komment , kategória:  Friedrich Gottlieb Klopstock 1  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 68305 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 206
  • e Hét: 1851
  • e Hónap: 17490
  • e Év: 50886
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.