Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
szeretettel
  2011-11-05 12:53:39, szombat
 
  Balog József : Kilencvenhárom Godotegy

mondom; nem tudom kicsoda Godot, de nem mondhatom, mert Beckett azt mondta, ha tudná, kicsoda Godot, akkor azt írta volna meg aki, s nem Godot, akirôl nem tudja, kicsoda.

kettő

így nem tudom, kicsoda Godot.

három

Balzac egyik regényében szerepel egy hasonló (ugyanaz?) nevű figura, aki a regény elején Indiába utazik, ott hatalmas vagyonra tesz szert, aztán sohasem tér haza.

négy

pedig akik Franciaországban maradtak szüntelenül várják.

öt

szerintem a színház az utalás művészete, és nem a teljes ábrázolásé - írja Peter Brook.

hat

a teljes ábrázolás az irodalom szándékai szerint való dolog, a színházban a közvetlen cselekvés sűrített jelenvalósága utal a színházon kívüli valóság nehezen fölfejthető, rejtett és időben egymástól távolesô eseményeinek összefüggéseire.

hét

Beckett nem azt akarja, hogy a színészei játszanak, azt akarja, hogy megtegyék, amit mond nekik - nyilatkozta Jean Martin színész, miután Beckett elmondta neki, mit kell tennie.

nyolc

úgysem csinálod úgy, ahogy mondom.

kilenc

csináld csak, ahogy tudod - mondta Sam.

tíz

Vladimir az elsô felvonás elején egyik kérdésében arra keresi a választ, hogy Estragon barátja valóban arra célzott-e, hogy ôk ketten - tehát Estragon és Vladimir - rossz helyen várakoznak?

tizenegy

négy mondattal késôbb ő maga válaszol -, akkor holnap megint eljövünk.

tizenkettő

Beckett a második felvonás elejére a következőket írja: Másnap. Ugyanabban az időben. Ugyanott.

tizenhárom

a Godot próbáit 1991. november 5.-én kezdtük egy néhány négyzetméteres pinceteremben, és kilenc hónappal később egy több emeletes, hatalmas egyetemi előadóban mutattuk be.

tizennégy

mintha nem is mozdultunk volna.

tizenöt

országút mellette fa.

tizenhat

este.

tizenhét

Jeles András a kaposvári Godot előadásról beszélt az egyik Magyar Napló számban, és azt mondta - szabadon idézem -, hogy a gyerek megjelenéséig minden megrendítően hiteles volt, s aztán elkezdett hazudni minden, mert a képzelt és bejátszott színházi tér nem bírja el egy gyermek valódi jelenlétét.

tizennyolc

mielőtt olvastam volna az interjút eldöntöttem, hogy a mi előadásunkban nem jelenik meg a fiú.

tizenkilenc

Tompa Gábor Szolnokon úgy rendezte meg az előadást, hogy a színen mindvégig látható televízió közvetítette a fiú mondatait - a kép kivilágosodott, megjelent egy gyerekarc és beszélni kezdett.

húsz

azért nem jelenik, mert ő már nem létezik, mert nincsen, mert, ahogy Godot egyre erősebben van, úgy tűnik el mindenki más, és marad csak Estragon és Vladimir - Vladimir, aki utolsó reménységként hajlandó még eljátszani a fiút is, hogy jön a fiú, és beszél, és ô is beszél hozzá, és ígéretet is kap, hogy Godot ugyan ma nem jöhet, de holnap feltétlenül eljön, ezt az ígéretet kapja, és sugárzô arccal hinné el, csak Estragon nem, nem játszik tovább.

huszonegy

és ekkor a világosság hirtelen eltűnik.

huszonkettő

felkél a hold, megáll, ezüstös fénnyel.

huszonhárom

ez az előadásunk hatvanötödik perce, ez az ezüst, és ezt szeretem, ahogy ekkor a csend.

huszonnégy

szeretem, ahogy órákkal késôbb Vladimir vagy Estragon vagy Pozzó vagy Lucky egy mozdulata, egy mondata visszatér, megérkezik, mint régen várt indiai utazó, és minden másképpen van, s mégis a mozdulat vagy mondat sugarában elkezd minden hasonlítani arra, ami volt és nincsen már, s aztán minden megy tovább a becketti balett ritmusa szerint.

huszonöt

tartalma szerint Beckett a felejtést írja, a persona kihullását az időből és iszonyatos erőfeszítését arra, hogy találjon valamit - mozdulat, mondat, fény, csend, sötét -, ami Ó, azok a szép napok szülötte még, és megmaradt; de aztán Beckett ezt nem engedi, mert nem hiszi, hogy bármi is maradna, vagyis, ami marad, az éppen az erőfeszítés, a küzdelem, a szünet nélküli akarás algoritmusa - sötét, mozdulat, csend, mondat, fény.

huszonhat

a Fiút Godot úr küldte.

huszonhét

Pozzó Godot nevét hol Godet-nek, hol Goden-nek mondja.

huszonnyolc

Estragon Gogó-nak nevezi Vladimirt, míg Vladimir Didi-nek hívja Estragont.

huszonkilenc

a Fiú pedig Albert úrnak szólítja Vladimirt az elsô felvonásban, a másodikban viszont már nem ismeri fel.

harminc

Balzac Mercadet című színművében szerepel - Mercadet üzletfeleként - egy Godeau nevű úr, aki bár visszatér Indiából, de üzletfele - Mercadet - hiába várja tőle a pénzét - jóllehet az a hír járja, meggazdagodott Indiában ez a Godeau - mégsem jelenik meg soha a közönség előtt.

harmincegy

a másik Godeau profi kerékpárversenyzô volt.

harminckettő

1953. január 5-én a Godot-ra várva párizsi ősbemutatóján Lucky szerepét egy Jean Martin nevű színész játszotta.

harminchárom

Beckett saját fordítású angol Godot kiadása alá ezt írta: tragikomédia két felvonásban.

harmincnégy

a Michael Meyerberg-féle miami premiert így hirdették: két fôldrész nevetőgörcse.

harmincöt

Pozzótól Estragon az első felvonásban azt kérdezi - Ön Godot úr?

harminchat

Estragon a második felvonásban megnevezni Pozzót, és az Ábel illeteve Káin neveket használja.

harminchét

a Fiú a második felvonásban Vladimir megszólításaként az Albert úr elnevezést használja, ugyanakkor sem Albert, sem Vladimir úrnak nem ismeri fel.

harmincnyolc

Jean Anouilh szerint a Godot Pascal Gondolatok-ja a Fratellini fivérek elôadásában.

harminckilenc

1976 szeptemberében a belgrádi BITEF találkozón a Beckett rendezte Beckett-előadás, Godot-ra várva - a berlini Schiller Theater színészeitôl - egy realista darab realista megvilágítása a Fesztiválról beszámoló Eörsi István szerint, Pályi András viszont azt írja, hogy Beckett mítoszparódiát írt (és rendezett meg) a Godot-ban.

negyven

Stefan Wigger - a Vladimirt játszó színész a berlini előadásban - aggályoskodott a steril játékmód miatt, aztán eltáncolta Vladimir szerepét.

negyvenegy

ez játék, hogy élni tudjunk.

negyvenkettő

válaszolta a színész aggodalmára Beckett.

negyvenhárom

zongorázik, bevásárol, főz, nagyokat sétál.

negyvennégy

órákig tétlenül, mozdulatlanul figyel.

negyvenöt

egyedül Luckyt nem nevezik soha sehol másként a darabban, mint annak, aki - Luckynak.

negyvenhat

és szolgaként említik meg.

negyvenhét

de engem nem érdekelt Lucky szolgasága, nem érdekelt, hogyan és miért uralja Pozzó, nem érdekelt egy makogó, nyáladzó, beszűkült elméjű roncs.

negyvennyolc

az érdekelt, ami Luckyban szabad, szabadabb Pozzó hatalmánál, és szabadabb annál, amilyen szabadsággal Vladimir és Estragon tartják romlásban önmagukat.

negyvenkilenc

a személyiség tudatos redukciója, az önként választott szimbiózis Pozzóval, a szánalmat keltő nagyság büszke asszisztenciája volt nekem Lucky - az individuum, amelyik nem vesz részt, amelyik elszenved, és a cselekvők helyett folyamatosan gondolja a poklot, a tűzvészt, ami végezetül a mennyezetet is elborítja, s fölviszi ezt a fellegek közé.

ötven

azt a Luckyt, aki a személyes isten létét annak apátiájával, athambiájával és apháziájával együtt tartja bizonyítottnak.

ötvenegy

aki szerfölött szeret mindannyiunkat néhány kivétellel, nem tudni miért, de majd megtudjuk, és szenved.

ötvenkettő

lehorgasztja a fejét, az űrbe bámul.

ötvenhárom

Pozzó vak.

ötvennégy

Pozzó vak?

ötvenöt

állítólag.

ötvenhat

Beckett megismétli, hogy neki a hallás egyre fontosabb a látáshoz képest.

ötvenhét

az öcsémmel - aki Estragont játssza az elôadásban - lefordíttatom Martin Esslin Beckettről szóló tanulmányát, aminek két címet is ad: Az egyén nyomában az első változat, míg a végleges így hangzik - Az egy-én nyomában.

ötvennyolc

Samuel Beckett Dublinban született 1906-ban egy anyagellenőr fiaként.

ötvenkilenc

a realisztikus művészet groteszk tévedése a vonal éás a felszín nyomorúságos visszaadása - replikázott Sam.

hatvan

A színház, ma című könyvében (Gondolat, 1970. szerkesztette Lengyel György a Madách Színház rendezôje) 68 írót, rendezőt, teoretikust, esztétát közölnek külön megszólalóként, de Samuel Beckett nincsen a szerzők között, csak hivatkozásként említtetik - elôször a 138. oldalon, s később még tizenötször.

hatvanegy

1983. április 17-én Vaclav Havel a prágai börtönből levelet ír Samuel Beckettnek, megköszönvén az ír drámaíró tiltakozó magatartását, s közli, hogy a Godot-ra várva című színművét mát 17-18 évesen volt szerencséje olvasni, s ma, amikor már bizonyára idôsebb, mint Beckett volt a darab írásának idején, meghatja az, hogy Beckett fölemeli érte a szavát.

hatvankettő

nincs teória és nincs esztétika a nyelv nem modellez nem közvetít nem képez le a dramaturgia nem funkcionál a dialógusok nem szólnak a monológok nem jelentenek a szín nem változik a felvonás nem kezdôdik és nem ér véget a holnap holnap is jelenidő.

hatvanhárom

az emberek hülyék - Vladimir.

hatvannégy

Ionescu 1951-ben írta Székek című darabját, melynek tárgya ,,a világ irrealitása, metafizikai üressége... maga a semmi" - s ez az egész megbukott a bemutatón, de Ionescu híve lett a bukás után többek között Beckett is.

hatvanöt

abszurd dráma nincs, csak Martin Esslin Az abszurd dráma című könyvében.

hatvanhat

a négy evangélista közül csak egy beszél az üdvözült latorról.

hatvanhét

feltehetően mind a ketten elkárhoztak - mondja Vladimir a Godot-ra várva első felvonásának ötödik oldalán.

hatvannyolc

isten fehér szakállát Lucky említi, majd a darab végén a Fiútól Vladimir kérdez Godot szakálláról, amire a Fiú rövid habozás után válaszol.

hatvankilenc

azt hiszem, fehér, uram.

hetven

,,... igen, ez Beckett..." - nyilatkozta Edward Albee.

hetvenegy

Estragon szeretné, ha lenne valami - várunk, és közben nem történik semmi - mondja, s közben ez történik - nem a várakozás, mert az van -, hanem a kimondás történik, a semmi aktivizálása, ezért nem lehet a várakozással berendezni Beckett színpadát, és ezért nem lehet a semmivel sem berendezni, csak azzal, ami van nekik közben; hogy életben vannak.

hetvenkettő

hogy az egyik fázik, a másik éhes.

hetvenhárom

hogy az egyik elalszik, a másik ébren marad.

hetvennégy

hogy az egyiknek fáj a lába, a másiknak a vizeléssel van problémája.

hetvenöt

fájnak.

hetvenhat

akkor fájjon a nézőnek az idő.

hetvenhét

személyenként, külön-külön.

hetvennyolc

úgy közös, hogy egyszerre történik.

hetvenkilenc

hogy egyszerre nevetnek a sebek.

nyolcvan

röhög a hús.

nyolcvanegy

az is lehet, hogy meghalt.

nyolvankettő

a kiszáradt fa is levelet hajt egyetlen éjszaka alatt.

nyolcvanhárom

az is lehet, hogy holnap egy erősebb kötelet hoz Vladimir és Estragon, az is lehet, hogy holnap megmenekülnek, hogy holnap fölkötjük magunkat, az is lehet.

nyolcvannégy

azt hiszem, Beckett eredeti kiindulópontja az eredendő bűn lehetett - írja Tompa Gábor a szolnoki Godot-ra várva rendezője.

nyolcvanöt

azt hiszem, Beckett eredeti kiindulópontja eredendő.

nyolcvanhat

augusztus 15-én mutatják be Samuel Beckett Godot-ra várva című darabját Szarajevóban, a Tito marsall útján álló Ifjúsági Színházban.

nyolcvanhét

az ősbemutatón, Párizsban olajlámpával világítottak, a fa szerepét egy fogasra bízták.

nyolvannyolc

a hátsó színfalat csak maradék rongyokból bírták összevarni.

nyolvankilenc

a fogast sötét krepp-papírral burkolták.

kilencven

előadásunkban magasra helyeztem a színpad tere fölé a kiszáradt fát, hogy a gyökereit is látni lehessen, a szünetben dróttal mindig egyetlen zöld levelet drótoztam az ágra, egy levelet, amit az előadás elôtt egy élő fáról téptem le.

kilencvenegy

a három olajlámpáról, melyet a bemutatón a rendezô Blin használt, néhány kritikus azt hitte, hogy a szentháromságot szimbolizálják.

kilencvenkettő

végül három embert fogadtak föl a lámpák mozgatására.

kilencvenhárom

GODOT
 
 
0 komment , kategória:  Balog József : Kilencvenhárom  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1340
  • e Hét: 4552
  • e Hónap: 23634
  • e Év: 23634
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.