Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
Balla lgnácz: Az óratorony.
  2018-01-09 08:35:07, kedd
 
  Balla lgnácz:

Az óratorony.

Torre dell'orologio


A vén piazzán át szellő oson . . .
S az óratorony úgy áll ott merően,
Mint óriás, vén, barna étkezőben
Egy díszes torta fehér abroszon,
Csipkés díszü nagy czukrászsütemény
S fehér czukorkadísz köröskörül,
A mely két figurával tetején,
Mint marczipánnal összetömörül.

A nap letűz a térre már ragyogva
És fénye oly heves és oly vad,
Hogy szinte félek: ez a tornyos torta
Tüzes csókjától egyszerre elolvad.

Körötte ott, ezer galamb szemelget
S csak szárnyverésük veri fel a csendet,
A mint fel-felsuhannak, ringva, szállva,
A két bronzember óriás karjára,
A kik kezükben a zömök pörölylyel,
- A karjukat merev vonalban tartva -
Ott állanak merően és közönynyel
S lesújtani készülnek a harangra.

Alattuk óriási kék lapon
Nagy ákom-bákom arany csillagképek
Jelzik rejtelmesen, hallgatagon,
Lassú forgással a nagy mindenséget.

Nagy álmos csend és béke mindenütt.

De most a két bronzember a nagy csendben
Pörölyóvel a zengő érczre üt.
A szél elkapja a mély hangokat
S a sok galamb mind zúgva szerterebben,
Mint megzavart száz rajzó gondolat.

Vasárnapi Ujság 1911. január 15.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: A szerelem könyvéből...
  2017-11-21 07:43:23, kedd
 
  Balla Ignácz:

A szerelem könyvéből...


Még ugy érzem, karomba tartlak,
Még arczomhoz simul hajad
S le kell tagadnom már az üdvöt,
Amit bogyónyi ajkad ad.!

Kacagunk, játszunk, hogyha látnak
S összesírunk, ha nincs tanunk.
. . . Ó, hogy igy kell a boldogságot
Hazugsággal megváltanunk!

a_het_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: A szerelem könyvéből..
  2017-11-18 08:26:17, szombat
 
  Balla Ignácz:

A szerelem könyvéből..


Csak ugy buzognak ajkamról a szók
És nem tudom, hogy vaj' miről beszélek.
E vallomások nem fülnek valók,
Ilyent nem ejt ajak, csupán a lélek.
Hivőn, rajongva rád vetem szemem
S hogy láthatlak, az örömtől nem látlak,
Csak szőke hajad fényét érezem
S hogy mennyire, ó, mennyire imádlak !

a_het_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: Ifjúság.
  2017-11-16 08:01:26, csütörtök
 
  Balla Ignácz:

Ifjúság.


Fehér ruhában, szép fejét lehajtva
Egy szőke lány mellettem elhaladt
És roskadó lelkemből mind kicsalta
A dalt, a szfnt, a fényt, a sugarat.

De éreztem, verőfénye is elfogy.
Mint északfény hófödte jéghegyen,
Mely felragyog egy pillanatra, csakhogy
Az éj utána sötétebb legyen.

S éreztem, amint hófehér ruhája
Eltűnt a szürke messzeségbe, már
Kialudt lelkem északfénypompája,
Megdermedt bennem dal, szin, fény, sugár.

Mint kifosztott király, karom kitárva,
Megálltam e verőfényromokon:
- Talán te, épp te voltál álmom álma,
Akit kerestem, lelkemmel rokon?

Talán te voltál az, kinek szavától
Kialvó pernye újra lángra kap
S kigyúl köröttem a jégfödte távol,
Amint lelkemből rája tűz a nap?

Talán te, épp te voltál . . . Hisz éreztem,
Szemed kicsalt dalt, színt, fényt, sugarat . . .
Az ifjúság volt az, aki mellettem
Fehér ruhában, csöndben elhaladt.

a_het_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: És jött az est . . .
  2017-10-25 07:17:51, szerda
 
  Balla Ignácz:

És jött az est . . .


És jött az est . . . A csipkés házereszre
Feltűzte lopva lágy ködfátyolát,
S kanóczos, kampós botját vállra vetve
Egy ember jött az utczasarkon át.

Lidérczként imbolyg a kanócz felette,
Most ott áll meg egy perczre, most emitt
S a lámpákat hogy sorra költögette,
Az utcza félve felveté szemit.

De fénye gyenge. Épp csak, hogy pislákol.
A hunyó nappal küzd, de nem ragyog
S a távozó nap utolsó csókjától
Kigyúlnak a tetők s az ablakok.

És nőnek, kúsznak fölfelé az árnyak,
A köd még egyre hull alább, alább
S amint országa nő a vak homálynak,
Sugárkévéket szór a fénynyaláb.

Az utcza tündöklő mezt ölt magára,
A sok láng izzik az üveg megett
S pazar királyként szőr a pocsolyába
Rubint, aranyat, drága kincseket.

Sugárlándsái a szemedbe vágnak,
Habár a túlsó utczasarkon állj.
Pedig nem szárnya nőtt meg e sok lángnak,
Nem a fény nőtt meg. Nem. Csak a homály!

a_het_1903.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: Az éjszaka
  2017-07-04 05:10:27, kedd
 
  Balla Ignácz:

Az éjszaka


Kinyílt zaj nélkül szobám ajtaja
És nesztelen besuhant kis szobámba
És mellém ült az éjszaka.
Sötét szeme az álmok temetője
És ajka szent vágyak ravatala.

Serczegve lobbant ki a lámpaláng.
Kioltá tán ruhája lebbenése.
Nagy szűzi csend borult le ránk.
S könnyű sötét fátylát most rámborítva
E nagy csendben mi egybeolvadánk.

Kint a perczek futása elakadt.
Nem élt más semmi, csak a bánat
S a fájdalom, a mely szentté avat
Sírás se hangzott és sikoly se tört fel
S mégis könnyet szült minden pillanat.

A könnyek - Ó ti véres ezredek,
Fehérre kifakult ti szent vércsöppek,
Kik szívből a szembe özönletek
S e hosszú útban és a szem tüzétől
Kifakult büszke bibor szinetek !

. . . S a könnyek folynak, egyre hullanak,
Némán két fénylő óriási szemből.
És egyre terjed, zúg a könnypatak.
Mintha a világ minden szenvedése
E két órjás szemben lobogna csak !

A könny csak hull, csak terjed egyre még
S már mintha várost, országot elfödve
Egész világ felett özönlenek,
- E nagy könnyóczeán alatt dermedten
Holt világot rejt a tengerfenék.

Elönté árját bűnös föld felett
A szenvedések órjás vízözönje,
A mely vérből és könnyből született.
És nem maradt Noé bárkáján senki,
Csak én, az éjszaka s a képzelet . . .

S míg a megváltás galambját lesem,
Magányomban, kigyulladt forró szemmel,
- Az éjszaka rámhajol csendesen,
Álomujjakkal arczom simogatja
S álomcsókkal lecsókolja szemem . . .

Vasárnapi Ujság 1909. junius 6.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla lgnác: Napfoltok.
  2017-06-03 06:30:47, szombat
 
  Balla lgnác:

Napfoltok.


Dermedten áll a nap egy pillanatra,
Amint a földből feltör a sirám:

- És bontja a nap fényét sugarakra,
De csak hogy árnyék nőjön, hinti rám.
Hogy árnyékból a fényözönt sóvárgva,
Mig életosztó tűzed szomjazom,
Keservem fuljon el emésztő vágyba
S vulkánmorgássá nőljön sóhajom,
Kitör olykor kövülő szivem vágya
És érzem, e vágy ölelkezni űz.
Tölcsére kérgét áttöri a Iáva,
Hogy egyesüljön veled, égi tűz.
Tűzoszlopok törnek fel óriás ívbe,
Fönt lángra lobbanak a fellegek,
Hogy onnan, mint a meddő vágy a szinbe,
Ölembe ismét visszaessenek
S beléveszszen mind a hűlő salakba,
Mely érzést, vágyat mindent eltemet . . .

A naparc elborul egy pillanatra
És egy napfoltot szűl e döbbenet.

Jövendő_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla lgnác: Serenata.
  2017-06-02 06:23:08, péntek
 
  Balla lgnác:

Serenata.


Most mégy aludni . . . Ép utolsót lobban
A lámpa ablakodban.

A sok árnyék mind hosszú ágyadhoz oson
És áthajol a vánkoson.

Meglopják csókját e vállnak, e karnak
S szelíden betakarnak.

Susognak-búgnak, mint szellő virág felett,
Ha távozik a kikelet.

Ha érzik már sóhaja ősznek-télnek . . .
Megérted mit beszélnek ?

Jövendő_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: Patience.
  2016-11-12 07:19:12, szombat
 
  Balla Ignácz:

Patience.


A kártya asztalt odatoltuk
A nagyanyó elé,
Aki igy szólt, amig a kártyát
Lassan leemelé :
,,- Fiamuram, figyeljen mostan
S te is, kis unokám.
Egymás mellé került, látjátok :'
Coeur-apród s carreau-dame !"

A zöld ernyős kis lámpa fényét
Ránk hinté szerteszét
S mi az asztal alatt megfogtuk,
Lopva egymás kezét.
S a nagyanyó egy másik kártyát
Vetett fel újólag:
,,- Vetélytársként, szegény coeur-apród,
Itt áll a picklovag."

Egymásra néztünk újra lopva
És felvillant szemünk :
- Egy hollószivű picklovagtól
Mi meg nem rettenünk ! . . .
A nagyanyácska bús mogorván
Nézett maga elé
S a kártyáit háromszor is tán,
Jól összekeveré.

És rakta, rakta, magyarázta
A kártya hogy mint áll:
,,- Dámánktól jobbra picklovag van
S balról carreau-király.
S a coeur-apródot messzeküldték .
Nincsen, ó, épp most itt,
Pedig a carreau-király nyiltan
A picklovaghoz szít!

Az ördög ezt a picklovagot,
Nem, nem birok vele ! . . ."
. . . S szemünk, ahogy egymásra néztünk,
Könnyekkel volt tele.
,,- Carreau-király a gazdag pickhez . . .!
(S elcsuklik a szavam)
Jó nagyanyácska, a kártyának,
Ó jaj, igaza van !"

A nagyanyácska bús mogorván
Nézett maga elé
S a kártyáit most tizszer is tán,
Jól összekeveré.
És rakta, rakta, magyarázta:
,,- Az apród visszatért,
És visszahozta régi lánggal,
Szivében mind a vért!

S balról a lóherés kis treffászt,
Ugy-e látjátok ott ?
Ez azt jelenti, hogy az úton
Ő meggazdagodott.
A carreau-dáma is a régi
S a régi helyin állj
És most. egyedül ül fölöttük
A nagy carreau-király.

Szivén a jég csak megtört végre,
E hűség meghatá
S a carreau-dame-rá, coeur-apródra
Áldását adja rá . . .!"
. . . Elhallgatott... a zengő csendben
Boldogan nézve szét
S mi hálatelten megcsókoltuk
Keskeny fehér kezét . . .


A Hét. 1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: Alkony az erkélyről
  2016-08-16 08:03:30, kedd
 
  Balla Ignácz:

Alkony az erkélyről


Milyen más innen ez a város...
Az utczák, mint órjások karjai
Fonódnak .és ölelkeznek itt össze
És messze-messze úgy elkeskenyednek,
Mint finom ujjak gigászok kezén.
Apró házak fölött ellátok messzire,
Ahonnan meddő tűzfalak tekintnek rám
S nagy bérkaszárnyák, - felnégyelt szörnyek -
Most mind oly emberi alakot öltnek.
Elmetszett kőtestükben a vak ablakok
Kiszélesednek a lehulló árnyban,
Miként sötétben a szem pupillája.
Bent, a szobában, feleségem
Chopin etűdöt játszik zongorán
S köröskörül a házkémények füstje
Mintha ütemre és melodikusán
Szállongana fel vékonyán
A szürke, fénytelen vak égre.
Ott messze, messze lefejezett házak
S azokon túl, sudárnyi gyárkéményen
Nagy bokrétában áll a füst,
Miként virág a násznagyi boton.
A szomszédban az épülő nagy ház
Favázaiból, mint órjás csápokból,
A melyeket a földbe lebocsájtott,
Magába szívta már az élet erejét
S a tót napszámosok most ernyedetten
Szélednek el s fáradtan fütyörésznek.
Melódiák mint húrok elpattannak
S félben maradnak püffedt ajkukon.
A háztetők bádog-csipkés csúcsáról,
Mint égi szikrát rabló görcsös ujjak,
Magasba nyúlnak a telefon póznák
S fém-végükön már ott ragyog a holdfény.
Az égnek óriás csodakagylója
Kinyílik lassan tejfehér testével,
A melyben lágyan ott ragyog már,
Miként hatalmas sárga gyöngyszem,
- A hold.

Vasárnapi Ujság 1910.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 203 db bejegyzés
e év: 2015 db bejegyzés
Összes: 31912 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 129
  • e Hét: 21508
  • e Hónap: 71344
  • e Év: 1296293
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.