Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
Balla Ignácz: Nyár.
  2018-08-15 07:51:50, szerda
 
  Balla Ignácz:

Nyár.

I.

Nyári hajnal a tengeren . . .

A tenger csöndes, lágy és bársonyos.
És sima, mint halvány ezüstös pázsit.
S hajnal-álmából ébredőn a szél
Még álmos-lustán egy utolsót ásit.

Mint óriási púpos állatok,
Ott messze, messze a hegyek, nyugotnak,
Pókos lábuk maguk alá szedik
S a vizbe lomhán belékuporodnak.

A nap, mint egy tivornyás vén diák,
Botorkálódzva ér az ég ivéhez.
Vén korhely arcza püffedt és fakó,
Szeme hunyorgó s szivarfüsttől véres.

A lomha nagy púpos hegy-állatok
Pirulva, szégyenlősen elméláznak
És korhely kedvvel játszva most, a nap
Hátára ül az egyik óriásnak . . .

II.

Dunai kép.

Reng-ring a lég . . . Mint nyár olvadt aranyja
Ömlik a déli hő . . . a déli láz.
A víz ezüst tükrében házak . . . S rajta
Villogva, rengve, felcsillámló rajba
Ezernyi rőt aranykigyó czikáz.

A nap sugárlándzsákat szór a földre.
És izzanak kőgátak, házfalak.
Villódzó fény siklik a víztükörbe'
S hajómunkások bronztestén megtörve
Sugár tűzlándzsák mind lesiklanak.

Öblös dereglyék . . . tátva szájuk odva.
Korhadt bordájuk megreng, megropog.
S lent félmeztelen zsákhordók csoportja . . .
Poros zsákjuk széles vállukon hordva,
Nyüzsögnek, mint bronztestü cziklopok . . .

Vasárnapi Ujság 1909. szeptember 26.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: Ersys.
  2018-08-10 08:01:41, péntek
 
  Balla Ignácz:

Ersys.


Megállok itt e vad erdőirtásban,
El kellett jönnöm. Szivem nem pihent.
Ezt a helyet meg kellett hogy még lássam,
Hol csókkal loptam egy ajkról az ,,igen"-t.

,, - Itt ágat old az út. Megy balra, jobbra.
Az merre visz ? Hová ? Én nem tudom.
Emitt virág is nőtt már a számomra
És tündérrétre értem ez uton.
Sövényerődje kapuit kitárta,
Virágheroldcsoport a várfokon . . .
E tündérország szőke királylánya
Szerelmesen átfonta homlokom. "

S megállok. Lábam az avarba ásom :
,, - Elég ! Forduljunk vissza. Ne tovább !
A napsugár is, ez erdőcsapáson,
Lankadtabb már, bágyadt és tétovább.
A sok fénynyel tele csak én aggattam
És fénye lelkem visszsugára volt.
Hiába keresném a rőt avarban,
Amit szeszélyem rája pazarolt.
Csak akkor láttam én tündérországnak,
Mikor lelkemben élt e ragyogás.
A targalyok ma már arczomba vágnak
S a rét se lenne már olyan csodás.
Hát vissza !"

Az erdő lombkarját kitárja,
S hogy lábam a lejtőnek neki vág.
Mint láthatlan angyalok könnyárja
Pereg le rám lassan a hársvirág . . .


a_het_1903.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla lgnácz: Az óratorony.
  2018-01-09 08:35:07, kedd
 
  Balla lgnácz:

Az óratorony.

Torre dell'orologio


A vén piazzán át szellő oson . . .
S az óratorony úgy áll ott merően,
Mint óriás, vén, barna étkezőben
Egy díszes torta fehér abroszon,
Csipkés díszü nagy czukrászsütemény
S fehér czukorkadísz köröskörül,
A mely két figurával tetején,
Mint marczipánnal összetömörül.

A nap letűz a térre már ragyogva
És fénye oly heves és oly vad,
Hogy szinte félek: ez a tornyos torta
Tüzes csókjától egyszerre elolvad.

Körötte ott, ezer galamb szemelget
S csak szárnyverésük veri fel a csendet,
A mint fel-felsuhannak, ringva, szállva,
A két bronzember óriás karjára,
A kik kezükben a zömök pörölylyel,
- A karjukat merev vonalban tartva -
Ott állanak merően és közönynyel
S lesújtani készülnek a harangra.

Alattuk óriási kék lapon
Nagy ákom-bákom arany csillagképek
Jelzik rejtelmesen, hallgatagon,
Lassú forgással a nagy mindenséget.

Nagy álmos csend és béke mindenütt.

De most a két bronzember a nagy csendben
Pörölyóvel a zengő érczre üt.
A szél elkapja a mély hangokat
S a sok galamb mind zúgva szerterebben,
Mint megzavart száz rajzó gondolat.

Vasárnapi Ujság 1911. január 15.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: A szerelem könyvéből...
  2017-11-21 07:43:23, kedd
 
  Balla Ignácz:

A szerelem könyvéből...


Még ugy érzem, karomba tartlak,
Még arczomhoz simul hajad
S le kell tagadnom már az üdvöt,
Amit bogyónyi ajkad ad.!

Kacagunk, játszunk, hogyha látnak
S összesírunk, ha nincs tanunk.
. . . Ó, hogy igy kell a boldogságot
Hazugsággal megváltanunk!

a_het_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: A szerelem könyvéből..
  2017-11-18 08:26:17, szombat
 
  Balla Ignácz:

A szerelem könyvéből..


Csak ugy buzognak ajkamról a szók
És nem tudom, hogy vaj' miről beszélek.
E vallomások nem fülnek valók,
Ilyent nem ejt ajak, csupán a lélek.
Hivőn, rajongva rád vetem szemem
S hogy láthatlak, az örömtől nem látlak,
Csak szőke hajad fényét érezem
S hogy mennyire, ó, mennyire imádlak !

a_het_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: Ifjúság.
  2017-11-16 08:01:26, csütörtök
 
  Balla Ignácz:

Ifjúság.


Fehér ruhában, szép fejét lehajtva
Egy szőke lány mellettem elhaladt
És roskadó lelkemből mind kicsalta
A dalt, a szfnt, a fényt, a sugarat.

De éreztem, verőfénye is elfogy.
Mint északfény hófödte jéghegyen,
Mely felragyog egy pillanatra, csakhogy
Az éj utána sötétebb legyen.

S éreztem, amint hófehér ruhája
Eltűnt a szürke messzeségbe, már
Kialudt lelkem északfénypompája,
Megdermedt bennem dal, szin, fény, sugár.

Mint kifosztott király, karom kitárva,
Megálltam e verőfényromokon:
- Talán te, épp te voltál álmom álma,
Akit kerestem, lelkemmel rokon?

Talán te voltál az, kinek szavától
Kialvó pernye újra lángra kap
S kigyúl köröttem a jégfödte távol,
Amint lelkemből rája tűz a nap?

Talán te, épp te voltál . . . Hisz éreztem,
Szemed kicsalt dalt, színt, fényt, sugarat . . .
Az ifjúság volt az, aki mellettem
Fehér ruhában, csöndben elhaladt.

a_het_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: És jött az est . . .
  2017-10-25 07:17:51, szerda
 
  Balla Ignácz:

És jött az est . . .


És jött az est . . . A csipkés házereszre
Feltűzte lopva lágy ködfátyolát,
S kanóczos, kampós botját vállra vetve
Egy ember jött az utczasarkon át.

Lidérczként imbolyg a kanócz felette,
Most ott áll meg egy perczre, most emitt
S a lámpákat hogy sorra költögette,
Az utcza félve felveté szemit.

De fénye gyenge. Épp csak, hogy pislákol.
A hunyó nappal küzd, de nem ragyog
S a távozó nap utolsó csókjától
Kigyúlnak a tetők s az ablakok.

És nőnek, kúsznak fölfelé az árnyak,
A köd még egyre hull alább, alább
S amint országa nő a vak homálynak,
Sugárkévéket szór a fénynyaláb.

Az utcza tündöklő mezt ölt magára,
A sok láng izzik az üveg megett
S pazar királyként szőr a pocsolyába
Rubint, aranyat, drága kincseket.

Sugárlándsái a szemedbe vágnak,
Habár a túlsó utczasarkon állj.
Pedig nem szárnya nőtt meg e sok lángnak,
Nem a fény nőtt meg. Nem. Csak a homály!

a_het_1903.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla Ignácz: Az éjszaka
  2017-07-04 05:10:27, kedd
 
  Balla Ignácz:

Az éjszaka


Kinyílt zaj nélkül szobám ajtaja
És nesztelen besuhant kis szobámba
És mellém ült az éjszaka.
Sötét szeme az álmok temetője
És ajka szent vágyak ravatala.

Serczegve lobbant ki a lámpaláng.
Kioltá tán ruhája lebbenése.
Nagy szűzi csend borult le ránk.
S könnyű sötét fátylát most rámborítva
E nagy csendben mi egybeolvadánk.

Kint a perczek futása elakadt.
Nem élt más semmi, csak a bánat
S a fájdalom, a mely szentté avat
Sírás se hangzott és sikoly se tört fel
S mégis könnyet szült minden pillanat.

A könnyek - Ó ti véres ezredek,
Fehérre kifakult ti szent vércsöppek,
Kik szívből a szembe özönletek
S e hosszú útban és a szem tüzétől
Kifakult büszke bibor szinetek !

. . . S a könnyek folynak, egyre hullanak,
Némán két fénylő óriási szemből.
És egyre terjed, zúg a könnypatak.
Mintha a világ minden szenvedése
E két órjás szemben lobogna csak !

A könny csak hull, csak terjed egyre még
S már mintha várost, országot elfödve
Egész világ felett özönlenek,
- E nagy könnyóczeán alatt dermedten
Holt világot rejt a tengerfenék.

Elönté árját bűnös föld felett
A szenvedések órjás vízözönje,
A mely vérből és könnyből született.
És nem maradt Noé bárkáján senki,
Csak én, az éjszaka s a képzelet . . .

S míg a megváltás galambját lesem,
Magányomban, kigyulladt forró szemmel,
- Az éjszaka rámhajol csendesen,
Álomujjakkal arczom simogatja
S álomcsókkal lecsókolja szemem . . .

Vasárnapi Ujság 1909. junius 6.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla lgnác: Napfoltok.
  2017-06-03 06:30:47, szombat
 
  Balla lgnác:

Napfoltok.


Dermedten áll a nap egy pillanatra,
Amint a földből feltör a sirám:

- És bontja a nap fényét sugarakra,
De csak hogy árnyék nőjön, hinti rám.
Hogy árnyékból a fényözönt sóvárgva,
Mig életosztó tűzed szomjazom,
Keservem fuljon el emésztő vágyba
S vulkánmorgássá nőljön sóhajom,
Kitör olykor kövülő szivem vágya
És érzem, e vágy ölelkezni űz.
Tölcsére kérgét áttöri a Iáva,
Hogy egyesüljön veled, égi tűz.
Tűzoszlopok törnek fel óriás ívbe,
Fönt lángra lobbanak a fellegek,
Hogy onnan, mint a meddő vágy a szinbe,
Ölembe ismét visszaessenek
S beléveszszen mind a hűlő salakba,
Mely érzést, vágyat mindent eltemet . . .

A naparc elborul egy pillanatra
És egy napfoltot szűl e döbbenet.

Jövendő_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
Balla lgnác: Serenata.
  2017-06-02 06:23:08, péntek
 
  Balla lgnác:

Serenata.


Most mégy aludni . . . Ép utolsót lobban
A lámpa ablakodban.

A sok árnyék mind hosszú ágyadhoz oson
És áthajol a vánkoson.

Meglopják csókját e vállnak, e karnak
S szelíden betakarnak.

Susognak-búgnak, mint szellő virág felett,
Ha távozik a kikelet.

Ha érzik már sóhaja ősznek-télnek . . .
Megérted mit beszélnek ?

Jövendő_1905.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Ignác 1885-1976  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27
  • e Hét: 5993
  • e Hónap: 18182
  • e Év: 42724
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.