Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Erdélyi Zoltán: Akarat.
  2018-06-08 08:18:24, péntek
 
  Erdélyi Zoltán:

Akarat.

R. F, barátomnak.


Munkálni, tenni, büszke jelszó,
Oh! mily sok zászlón ez lobog !
De ezt valóra váltva élni,
Az már egészen más dolog.
Sok lány közül sok nem lesz asszony,
S ez lám a jelszók sorsa is:
Marad mindig csak jelnek, szónak,
Mily sokról sül ki, hogy - hamis !

Kitűzni végczélt, pályát kezdve,
Dicső, de könnyű föladat.
Megteszszük ezt mi mindahányan,
De a czél soknál - czél marad.
Nem érjük el, mert félsikerrel
Beéri köztünk hajh ! de hány ! . . .
Filiszter lesz a hős-jelöltből,
S megint csak lány maradt a - lány.

Tartalmat adni minden pereznek,
A mely fölöttünk elröpül,
Kiszállni kérész-kurta éltünk
Szűkös határai közül;
Nem arra úszni, merre ár visz,
Vagy a szeszélyes sors ragad . . .
Ez a valódi férfi álma !
S valósulása: akarat !

A vágy e nélkül puszta sóhaj,
Homokba írott szó csupán,
Testet nem ölthet s pusztulása
Nyomot se hagy maga után.
Ez a törekvés sólyomszárnya,
Ez a kohó-tűz, ez a nap,
Aczélt a vasból ez formál át,
S ez ad hőt, fényt, színt, sugarat !

. . . A te éltedre ez a nap süt,
S meg útjait magad szabod,
Nem zsarnokod, csak hű rabszolgád :
Hatalmas, nagy akaratod !
A te jelszód nem pusztán hangzó,
Nálad minden szót tett kisér,
S ki nem hisz abban, hogy ki így küzd,
Kitűzve czélt, az czélt is ér ? ! . . .

Törj hát előre bátran, büszkén,
Excelsior ! rád pálma vár!
Bátrat segít az ég is, - sorsod
Nyomába hír, szerencse jár.
De ha büszkén is, túlmerószen
Ne csapongj ! el ne bízd magad !
Fönt izzó nap vár, s tenger mélye
Les az Ikarus-szárny alatt.

S ne szállj azért se túlon messze,
Mert lásd: a boldogság közel ;
Bármerre járj, az otthon itt van,
A kis család vár: óh jövel !
Jöjj vissza mindig, s mindig úgy jöjj,
Mint fészkéhez tér meg madár:
A kit bár táplál s szórakoztat,
De - el nem csábít más határ !

Vasárnapi Ujság 1907. május 26.
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Erdélyi Zoltán: Új esztendő.
  2018-01-01 00:07:43, hétfő
 
  Erdélyi Zoltán:

Új esztendő.


Tűnnek évek, szállnak évek,
Széjjelválnak, összeérnek,
Mint a vizén habra bab,
Míg az egyik sirba zökken,
Már a másik talpra szökken,
Percre perc jő, napra nap.

Oh mulandó állandóság,
Megrögzített változóság,
Zajló tenger : vén idő !
Mit kavarsz e forgatagba'
Mit dobál ki most a partra
Év-szolgád, a föltűnő ?

Hozz szerencsét, mennél többet,
Bő örömet, ritka könnyet,
Szórd a rózsát pazarul,
S ha tövist is juttatsz közte,
Ami sebet üt, kötözd be
Jó reménnyel vigaszul.

Bájos tündér ! Új esztendő !
Rózsaszínű a jövendő
Fátyla most még arcodon !
Jó reményünk jóra váltsad,
Hadd dicsérjük földre szálltad,
Míg a mult majd sirba von ! . . .

Pápai Hirlap -1904. 01. 02
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Erdélyi Zoltán: Csöndes-édes.
  2017-07-16 05:34:51, vasárnap
 
  Erdélyi Zoltán:

Csöndes-édes.


Csöndes-édes hangulatba'
Ring a lelkem szüntelen,
Édes ábránd, tarka álom,
Lepkehímes tündérszárnyon
Szállnak át a lelkemen.

Sejtelem csak, amit érzek,
Szó nem lesz a gondolat,
Jönnek, egymást űzve-hajtva,
Mint a vizén szél, ha hajtja,
Fölgyüremlik habra hab.

Vagy, midőn a távol égen
Bárányfelhők szállnak,
Vagy, sóhajtó, gyönge szélbe'
Hull a rózsa, s egy levélke
Táncot lejtve, szárnyra kap.

Édes érzés, tündérálom!
Oh! maradj még! el ne hagyj!
Tűnni készül ifjúságom,
S te e hulló, szép virágon
Tiszta harmat könnye vagy!

Vasárnapi Újság 1896.
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Erdélyi Zoltán: Hazugságok
  2017-07-15 11:04:59, szombat
 
  Erdélyi Zoltán:

Hazugságok


Hazug az élet! Mennyi árnya,
S ragyogó fénye mily kevés!
Hazug a szívünk tenger vágya,
Harcunk a léttel tettetés.
Üres a szó, mely légbe röppen,
Buborék, színes, pukkanó,
Elrejtőzik homályban, ködben,
Kinek is kéne a való?

Eget ostromlón mennyi eszme
Kiált reánk a zaj között!
Nagyító ködbe föleresztve
Suhognak a fejünk fölött.
Külön-külön, meg együttvéve,
Sötétlő, vészes förgeteg,
S a napvilágnál, földre érve
Elfújja könnyen egy gyerek.

Hazug szíveknek száz erénye
Titkolja bölcsen önmagát,
Csupán, hogy rejtelmes ködébe'
Erősebbnek hidd és halld szavát.
Közelről ám szemébe nézve,
Kancsit, s az arca is fakó,
Önérdek burka, hívság érve,
Képének torza a való.

Hajdan tán bölcs volt, ám ma balga,
S ki is beszél így már mai nap:
Ember vagy! ismerj önmagadra
Fürkészni mást csak úgy szabad!
Nagyot fordult a föld azóta,
Az a bölcs mondás meg nem áll.
Kápráztass! csalj! most ez a nóta,
S a kit lefőztél, megcsodál!

Ami benned van, jól elrejtsed,
Magad se tudd, s más senkise,
Nevess, ha nincs is ok nevetned,
Szomorún nem mégy semmire!
De ha sorsodnak könny az ára,
Zokogni is tudj emberül,
Arcodra bús, vagy tarka lárva,
De lárva kell okvetlenül!
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Erdélyi Zoltán: Évfordulón
  2016-12-31 11:00:34, szombat
 
  Erdélyi Zoltán:

Évfordulón


Éj van... a tegnap eltemetve :
Most verte ép' az éjfelet.
Tik-tak !... tik-tak !... egy napnak vége
S az óra nem törődve véle,
Már új reggel felé siet.

Mohón röpíti fürge szárnya,
El sem siratva a halott,
S már új hozsannával köszönti
- Mely fénysugarával elönti -
Az újra fölkelő napot.

Bánt e közönynek léhasága.
Mely tékozol csak s nem szerez !
. . . Egymás nyomába hágva, törve
Hány élet vész el ily közönybe !
Ember ! nézd : önnönképed ez !

Születni, halni egy-közös sors,
Izzó nap, s hulló hópehely
Egykép kihül, egykép elolvad,
Tegnappá tesz sok má-t a holnap,
Üt órád, fáradj, vagy heverj !

S araszszal mérjed bár a létet,
S legyen a mérték bár merész -
Kezdet, s a vég magukba zárnak :
A ki született - elmúlásnak
Gomolygó árny-ködébe vész !

.. A mint az óra lapján körbe'
Tizenkettőig nől a szám, -
Ép így lesz ifjúvá a gyermek,
S az ifjak férfivá úgy lesznek
Delelő éltük hő nyarán.

S ha dél múlt... lassan elközelget
A félhomály, az alkonyat.
Fáradt vagy .. jó éjt mondasz végre,
Az élet-nap pihenni tér le,
Megkezded hosszú álmodat!

De a mindenség arczulatja
Elmúlásoddal mit se veszt;
A míg te pályád így bevégzed,
Legott utódot küld a végzet:
Helyetted - más új létbe kezd.

... Az élet szörnyű óra-lapján
A mutató ily körbe fut:
Születünk fényre, napsugárra,
S elér mindenkit sorsa átka !
Fényből, sugárból - éjbe jut!

Vasárnapi Ujság 1906.
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Erdélyi Zoltán: Titok
  2016-06-17 06:42:08, péntek
 
  Erdélyi Zoltán:

Titok

Mély tó fölött nagy szikla fekszik,
Egy porszem tartja, - úgy lehet -
Sötét képére sima tónak
Fényes, zöld tükre fölnevet.

S madár száll rá, vagy szellő éri . . .
Szörnyű robajjal sirba dül,
Forrong, tajtékzik, hab-sebet hány
A zajló víz köröskörül.

. . . Két szív között mély, nagy titok van,
De még nincs hangja, sem jele,
Csak épp az álmok tündérlánya
Tud róla, s játszadoz vele.

Aztán egy szó, vagy egy tekintet,
S ami titok volt, már nem az!.. .
Megbántva vérzik mind a két szív,
S izzó sebükre nincs vigasz!

Pápai Hirlap 1907.

 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Erdélyi Zoltán: Valahol . . .
  2016-06-15 07:19:14, szerda
 
  Erdélyi Zoltán:

Valahol . . .

Valahol messze . . . nyári estén,
Dal szól, s a légbe elvegyül,
Fölkap belőle egy-egy hangot
Az esti szél, s tovább repül.

Valahol messze . . . egy szív vérzik,
Panaszán nem segít a jaj!. . .
S egymásra lelnek nyári estén
Szárnyatlan dal, s egy tört sóhaj.

Pápai Hirlap 1909.
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Erdélyi Zoltán: Harminc év.
  2016-03-17 13:59:54, csütörtök
 
  Erdélyi Zoltán:

Harminc év.


Éveimnek íme delelőjén állok,
Hátam mögött eltűnt életem fele,
S vágyaim még most is egyre följebb szállók -
Csak az út visz eztán lefele.
Delelőre jutva, t'án pihenni k'éne,
- Eltikkadt vándornak szűk árnyék elég! -
S föl, vagy le, valami hajt a messzeségbe,
Csak még a nyugalmat... óh! csak azt ne még!

Hajh! be nehéz út volt! Mennyi verejtékem
Hullott le a rögre!... no de itt vagyok!
Igaz, el nem érve, amért vágyban égtem:
A dicsőség napja rám még nem ragyog!
Óh! de sas szárnyára rakjatok ón-terhet,
Ki hiszi, hogy épp oly röppenve repül!?...
S rakjatok meg gonddal szállni vágyó lelket,
Melyik az, mely szárnyán meg nem sebesül?!...

Nem vádolok senkit, s nem panasztok jajjal,
Meddő nem volt e harc: a tetőn vagyok!
Büszkén állok itten légbe csapzó hajjal,
Lent a multak völgye, fönt a csillagok.
S megvárom a hajnalt! Lihegő kebellel
Hiszem most már jöttét, hisz' szabad levék,
Lent hagytam a terhet. Kit az élet csent el,
Kit a mélybe innen le magam veték!

S itt maradok addig, itten a hegy ormán,
Mig a hírnév napja reám is nevet,
Perzselő sugarát rám veti majd lomhán,
S érzem az igazi, tikkasztó delet!
S lelkem, amely addig büszke szárnyalással
Kereste az utat egyre fölfelé, -
Összevonja szárnyát s nyugodt megadással
Libben alá lassan; útját megtevé.

Föl tehát munkára! Agyam kohójából
Törj elő hevítő, izzó gondolat!
Lenyűgözött érzés! tanulj a madártól,
S adj a lant húrjára bűvös hangokat!
Legyen a szó fáklya! fényt szóró sötétbe,
Hol a bűn tobzódik, s bukik az erény!
Legyen a szó ostor! igazság nevébe'
Sajgó sebet vágó mob szörnyetegén!

... Éveimnek íme delelőjén állok,
Hála neked Isten, hogy így értem el!
Pihenni készülnek innen rendre mások,
Sikerért, bukásért lelkük vezekel.
Engemet még innen vágyaim ragadnak,
Az utam még, érzem, fölfelé vezet! -
Tavasz és a nyár csak virágokat adnak,
Gyümölcstermő ősz nyújt ért gerezdeket!

Pápai Hírlap, 1905.
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1247
  • e Hét: 4007
  • e Hónap: 16196
  • e Év: 40738
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.