Belépés
klementinagidro.blog.xfree.hu
Embernek lenni! Csak embernek lenni, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld-szülte földnek És Isten-lehelte szépnek. Gidró Klementina
1975.11.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 38 
Elhagyom bűneimet Jézusért! (Laszlo Osvald)
  2016-05-03 00:59:33, kedd
 
  Elhagyom bűneimet Jézusért! (Laszlo Osvald),,De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az Úr -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen."
Ezékiel próféta könyve 18. fejezet 21-23.verse

Nehezen kezdek el írni akár egy sort is. Olyan mélyen érintenek ezek a szavak, hogy szinte felfoghatatlan. Az egész világ azt várja el, hogy fejlődjünk. Legyen több iskolai végzettséged, legyen jobb telefonod, legyen nagyobb autód, legyen nagyobb házad, és ezzel együtt az egód is nagyobb lehet. Nincsen ez így jól, és mégis azt látom, hogy erre hajtunk. Felcserélődtek az értékek.

E közben pedig azt látjuk, hogy az Isten is azt várja el tőlünk, hogy fejlődjünk. Hagyjuk el a korábbi régi bűnös életünket, térjünk meg Hozzá, és akkor minden jobb és minden szebb lesz. Meglehetősen szomorú vége lehetne az életnek úgy, hogy ez ígéret nem hangzott volna el. Én, mint bűnös ember, aki sokszor tusakodok magammal, a jellememmel azért, hogy elhagyjam a korábbi rossz dolgokat, pozitív irányba terelem a gondolataimat az, hogy elolvasom, hogy azok, akik viszont az Ő igazsága szerint élnek, azok élni fognak.

Egy másik megdöbbentő dolog a megbocsátás. Sokat beszélünk a megbocsátásról, de igazán nem tudjuk mit jelent, addig, amíg nekünk meg nem bocsátott valaki, vagy mi meg nem bocsátottunk valakinek. Ez az érzés felemelő, de a megbocsátásig vezető út nagyon nehéz. Rengetegszer találkozom azzal, hogy tíz húsz, negyven éves sebeket emlegetünk, és igazán csak felületesen bocsátottunk meg valakinek. Az igazi megbocsátás akkor teljes, ha ki tudjuk irtani az emlékezetünkből a rosszat, ha többet eszünkbe sem jut.
Az hogy az Isten így meg tud bocsátani nekem, nagyon sokat jelent. Számtalan bűnt követtem már életem során, és ha Isten nem mondaná ezt, amit ma reggel üzen nekünk, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, nem nagyon lenne miért tovább folytatni ezt a napot.


Egy utolsó szempontot szeretnék kiemelni. Azt, hogy nem elég, hogy bocsánatot kérünk, el i kell hagynunk a bűnt azért, hogy fejlődhessünk, és teljes mértékben az Istenéi lehessünk!
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Az aranyszájú... (Árvai Pálma)
  2016-04-11 14:13:20, hétfő
 
  Az aranyszájú... (Árvai Pálma)“De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetéstüktől pedig ne ilyedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet."


Péter első levele 3:15

Jóannész Khrüszosztomosz görög egyházatyáról jegyeztek fel egy történetet, mely mindannyiunk tanulságául szolgálhat.

Egy alkalommal az uralkodó elé állították, aki a következőket mondta neki:

- Ha kitartasz amellett, hogy keresztény legyél, száműzlek atyád földjéről.

Khrüszosztomosz határozottan válaszolt:

- Felség, az egész világ az én Atyám földje, nem tud engem száműzni.

- Akkor elveszem minden vagyonodat! - folytatta az uralkodó.

- Ezt sem teheti, - mondta meggyőződéssel az egyházatya, mert az én kincseim a mennyben vannak.

Az uralkodó sem hagyta magát, tovább folytatta:

- Akkor olyan helyre küldelek, ahol egyetlen barátod sem lesz, akivel beszélhetnél.

- Felség ezt sem teheti meg,- jelentette ki határozottan az egyházatya - mert van egy olyan Barátom, aki mindig mellettem van, s aki közelebb áll hozzám, mint egy testvér. Ő maga Jézus Krisztus.


Az uralkodónak már csak egy fegyvere maradt. Így szólt Khrüszosztomoszhoz:

- Akkor elveszem az életedet!

Bármennyire is félelemetes dolog is volt ez, az egyházatya nem rendült meg. Ugyanolyan meggyőződéssel és hittel mondta:

- Azt nem teheti. Az én életem el van rejtve Istenben.
Khrüszosztomosz később az Aranyszájú Szent János nevet kapta. Talán éppen ezért, mert röviden, tömören képes volt megfogalmazni azt, amiben hitt.

Isten üzenete ma reggel, hogy ne rettenjünk meg, ha fenyegetnek bennünket, ne ijedjünk meg, ha nem néznek jó szemmel ránk hitünk miatt, hanem ugyanúgy ragaszkodjunk Krisztushoz, és legyünk készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőlünk a bennünk élő reménységet.
Legyünk mi is aranyszájúak!
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Engedelmesség és szeretet (Szilárd)
  2016-04-06 15:15:29, szerda
 
  Engedelmesség és szeretet (Szilárd)

,,Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak."
(János evangéliuma 14. fejezet 21. vers.)

Két életkép a szeretet és az engedelmesség viszonyáról:

1. életkép: Szerelmespár ül egymásba kapaszkodva egy padon a tavaszba öltözött park közepette. A fiú kedvese fülébe súgja: - Én annyira szeretlek, hogy mindent megtennék érted, még csillagokat is lehoznám neked az égről.

Néhány évvel később. A férj a fotelben ül, újságot olvas. Felesége kéri, szaladjon le a boltba kis kenyérért. A válasz az újság mögül: - Tudod, hogy szeretlek. - Akkor legalább porszívózz fel, míg én leszaladok! - jön az újabb kérés. Majd a válasz: - Tudod, hogy szeretlek. - és a férfi tovább olvassa az újságot.

Vajon milyen szeretet az, ami ilyen apróságokra sem képes?

2. életkép: Egy ünnepélyes keresztségi istentiszteleten vagyunk. A lelkész épp hitvallás kérdéseit teszi fel: - Elfogadod-e Jézus Krisztust személyes Megváltódként? Elfogadod-e átformáló kegyelmének és hatalmának ígéretét, hogy szerető, Krisztus- központú életet élj otthonodban és a világ előtt? A válasz: IGEN.

És ma, Jézus arra kér: - Gyere, szeretnék veled beszélgetni, megmutatni a Biblián keresztül, mi létezésed valódi értelme, Lelkemmel vezetni teljes megértésben! - S a válasz: Szeretlek Uram, de bocsi, ma csak egy reggeli dicséretnyi időm veled foglalkozni.

Ha így van - szól a Mester - akkor csak arra kérlek mindennapi teendőidet végezd azzal a szeretettel, alázattal, odafigyeléssel, precizitással, becsülettel, ahogy én tenném a helyedben. S a válasz: Jézus, én szeretlek, de ha így tennék, nem tudnék érvényesülni ebben a világban.

Vajon milyen szeretet az, ami kimondja, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben, de közben a törvénytelenséget teszi?

A szeretet és az engedelmesség szoros kapcsolatáról János levele így tanít:

,,Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban" (1Ján.3:18; 22-24)
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Bátorítás (Laszlo Osvald)
  2016-04-05 14:12:06, kedd
 
  ,,Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek."
János evangéliuma 14. fejezet 29. verse

Nagymértékű figyelmességgel találkozunk, amikor valaki pontosan megmondja, hogy mi fog történni! Mert ha minden paraméter a helyén van, ha minden információ a rendelkezésünkre áll, akkor már csak felkészülten kell várni az eseményeket.

Ha elolvassuk az egész fejezetet, (és ha van időnk rá, akkor meg miért ne tennénk meg, és ha nincs, akkor miért ne szakíthatnánk időt rá még valamikor a mai nap folyamán) akkor láthatjuk, amint Jézus a Szentlélek ígéretét adja a tanítványoknak bátorítva őket ezzel. Jézus megismétli korábbi kijelentését oly módon, hogy új részletekkel egészíti ki azt. Ezzel egyrészt világossá teszi, hogy ő a halál közelében is vállalja mindazt, amit korábban mondott. Nem vonja vissza, hanem megerősíti kijelentését. Másrészt arról szól, hogy a jövő nem a vereség, hanem a győzelem jegyében bontakozik ki. Az üdvtörténeti események feltartóztathatatlanul haladnak előre. Jézus tudja és hirdeti azt, ami rövidesen bekövetkezik, tehát ezzel megerősíti azt, hogy ő valóban nem csupán ember, hanem Isten, akinek a szava megáll, és a jövőre vonatkozó kijelentése hiteles.

Jézus tanítványainak tovább kell tanulniuk, állandóan tanulniuk kell ahhoz, hogy megfeleljenek Krisztus igényének. A Szentlélek emlékeztet arra, amit Jézus tanított. Az ember feledékeny, szükség van arra, hogy megújuljon, felidéződjék az elfelejtett kijelentés. Hitbeli kérdésekben a Szentlélek utal vissza Jézus kijelentésére.

Jézus úgy megy el, hogy békességet hagy maga után: nem úgy, mint a világ. Békessége ugyanis nem függvénye a külső körülményeknek, hanem annak ellenére is valóság lehet. Megtanít felülemelkedni azon, ami még van, és arra tekinteni, ami már van. Még itt van a gonosz ellenségeskedést szító, békétlenséghez vezető ereje, de már itt van Jézus békéltető, az ellenséget és az ellenségeskedést legyőző, békességet jelentő hatalma. A békesség - amely a belső és külső rendezettséget egyaránt magában foglalja - Jézus ajándéka. Ezt a békét senki és semmi nem veheti el, mert ajándékozójának hatalma mindenkinél nagyobb.
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Egy Apa vallomása (Árvai Pálma)
  2016-04-04 11:36:54, hétfő
 
  Egy Apa vallomása (Árvai Pálma)
“Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem!Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hírdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az Ő nevében reménykednek majd a népek."
Máté evangéliuma 12:18-21


Milyen szép vallomás! A mennyei Apa vallomása a Fiúról:"Ime az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem!" Szeretettel és melegséggel beszél arról, aki az irántunk érzett szeretete miatt elhagyta a mennyet, hogy a kozmikus küzdelembe döntő bizonyítékot hozzon.

Ő, akit Isten Lelke vezetett, nem hozott igazságtalan ítéletet, nem szított viszályt, nem kiáltozott, lármázott, nem hallatta hangját az utcákon, hanem csendben, szinte észrevétlenül végezte reményt nyújtó munkáját.

Bármennyire is dolgozott Lucifer azon, hogy elhitesse az angyalokkal - és később az emberrel az ellenkezőjét, az Apa vallomása szeretett Fiáról, és az ezzel összhangban lévő élete bizonyította, hogy ő visszafogadja a megtérő bűnöst, és kész megbocsátani, gyógyulást adni a legreményvesztettebb embernek is.

Isten ma is ugyanúgy dolgozik. Nem adja fel. Kitartóan dolgozik akkor is, amikor látszólag már nincs remény: “megreped a nádszál" és már csak pislákol a láng, szinte csak füstülög. A legreménytelenebb helyzetekből is képes kihozni minket. Ne engedjük, hogy Lucifer meggyőzzőn, hogy már túl messzire mentünk, hogy már úgy is mindegy. Isten győzelemre szeretné vinni a csatát bennünk is! Benned és bennem is. Döntsünk ezért ma újból mellette!
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Feltámadt! (Szilárd)
  2016-03-30 13:27:59, szerda
 
  Feltámadt! (Szilárd)
2016-03-30 01:00:00.000+02:00
,,Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt."
(Lukács evangéliuma 24. fejezet, 6. vers)

Évente rengeteg turista keresi fel, valami különös élményre várva Jeruzsálemben a Damaszkuszi kapuval szemben lévő Sírkertet. Majd bent a rendezett virágágyások, és elcsendesedésre kialakított helyeken kívül nem talál mást, mint egy egyszerű, két részre osztott sziklába vájt üreget.S mi van ebben az üregben, a sírban? Egy ókeresztény feliraton kívül, semmi. Sokan nem is értik, miért olyan különleges ez a puritán hely, és számukra sokkal megkapóbb a Via Dolorosa végén álló Szentsír-templom csillogása.

S mi a nyitott, üres sír titka? Az, hogy Jézust nem lehet bezárni, konzerválni, majd elővenni, ha épp szükség van rá. Ő nem a csodalámpában lakó dzsinn, akivel kényünk-kedvünk szerint varázsolhatunk.Másrészt a csodát nem a sírban kell keresni, hanem szerte a világon, ahol a Feltámadt és Élő Megváltó ma is megszólítja a sírdogáló Máriákat, ahol megjelenik a félelemtől bezárkózott tanítványoknak.

Az üres sír ma azt hirdeti; Megváltód él és szeretné letörölni könnyeidet, szeretne veled reggelizni, ebédelni, vacsorálni, szeretne együtt utazni veled, szeretne tanítani, veled együtt dolgozni, szeretne rajtad keresztül másokhoz szólni, szeretne életed minden mozzanatának részévé válni.

Az üres sír látványa késztessen hálára és annak hirdetésére:

,,nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én!" (Ézs.38:18-19)
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Ne ítélgessünk! (Laszlo Osvald)
  2016-03-22 15:46:58, kedd
 
  Ne ítélgessünk! (Laszlo Osvald)
2016-03-22 00:30:00.000+01:00


,,Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást."
Róm 14,3


Pedig milyen jók vagyunk az ítélet mondásban. Elég, ha valaki egyszer elront valamit onnan kezdve, ő már csak olyan lesz. Amikor középiskolás voltam, nem tartoztam az éltanulók csoportjába, sőt inkább az igazgató úr napirendjét gazdagítottam rendszerint. (kölcsönös volt a szimpátia)

Elismerem, hogy nem voltam könnyű eset, de idővel próbáltam megváltozni. Tényleg, elismertem minden hibámat, és megpróbáltam jó gyerek lenni. De egyszerűen képtelenség volt (persze most úgy tűnhet, mintha a felelősséget szeretném áthárítani J). Akármit tettem, mindig ugyanaz maradtam a tanáraim szemében. Azért hogy bejuthassak a főiskolára iskolát kellett váltanom, mert nem kaptam hármasnál jobbat. Átmentem másik iskolába, és ,,könnyű szerrel" jutottam be a főiskolára.


Milyen könnyen hozunk ítéletet egymás felett. Ha valami nem tetszik, megbélyegezzük egymást, és ujjal mutogatunk a másikra, hogy az milyen, magunkban pedig nem találunk hibát. Pál apostol nagyon komoly felhívást intéz a hívőknek. Nézzünk tükörbe, és vizsgáljuk meg a mi cselekedeteinket és a mi viselkedésünket. Még ha egy közösségben eltérő nézetek is alakulnak ki, nem szabad, hogy ezért úgy tekintsünk a másikra, mint aki nem Krisztus szolgája. Nem ítélgetnünk kell egymást, hanem elfogadnunk egymást. A változás, az jön Krisztus ismeretével. Ez egy folyamat, amely az ember életét végig kíséri. Sosem áll meg a változás folyamata, mert a cél az, hogy olyanokká váljunk, amilyen Krisztus!
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Fel a kezekkel! (Szilárd)
  2016-03-16 15:39:15, szerda
 
  Fel a kezekkel! (Szilárd)
2016-03-16 01:00:00.000+01:00
,,És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra üljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig."
(Mózes második könyve 17. fejezet 11-12.vers)

Fel a kezekkel! Ma, nem a bankrabló rosszfiúk, vagy az őket üldöző rendőrök kiáltják, hanem az Úr, aki annak idején hatásos módon mutatta meg a népnek Refidimben, hogy az Ő segítsége nélkül emberi erőfeszítéseik kudarcra vannak ítélve.

Fel a kezekkel! - szólt Isten Mózeshez. Miközben Józsué a völgyben harcol, te gyere fel a hegyre és nyújtsd felém kezeidet. Ha nem így teszel, azt fogod látni, hogy gyermekeitek alulmaradnak Amálekkel szemben, akik az úton alattomban a gyengékre támadtak (5Móz.25:18).

Fel a kezekkel! - mondhatta magában Mózes, miközben érezte, hogy kezei elernyednek, és lassan lehullnak, ahogy a vér kimegy belőlük. Ám Áron és Húr látva mindezt, kezeiket ők is felemelték, megfogva és tartva Mózes kezeit.

Fel a kezekkel! Ha fontos számodra küzdő családod sorsa, vagy ha rossz szokásaiddal, bűneiddel komolyan és véglegesen le akarsz számolni, meg akarsz változni, mert ,,Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel." (Márk 9:29).

Fel a kezekkel! - ma Jézus szólít téged, mert ,,nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." (Ján. 15:5)

S ha fáradt a kezed, és úgy érzed nem bírod tovább tartani, nézz körül és lásd, nem vagy egyedül. Melletted is ott áll 'Áron' és 'Húr', aki segít, hogy kitarts az imában a teljes győzelemig.

...Kérd, hogy segítse harcod, védjen derítse arcod! Hogyha Uradnak vallod, Ő majd megerősít...
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
Ismeri az Úr az övéit (Zoboki Nóra)
  2016-03-14 14:12:42, hétfő
 
  Ismeri az Úr az övéit (Zoboki Nóra)
2016-03-14 00:15:00.000+01:00


"Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: ,,Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!""

Timóteushoz írt 2. levél 2:19
Tudja, hogy mit tettél, és mit nem,
mit mulasztottál, és mit kellett volna kihagyni.
Tudja, hogy honnan jöttél, hova mész,
mikor születtél, és mikor fogsz meghalni.
Tudja, hogy mire gondolsz, mit érzel,
mit szeretnél, és mit szeretnél mindenképpen elkerülni.
Tudja, hogy mit kellene változtatnod, és mit megerősítened,
mit elhagynod, és mit megtanulnod.
Tudja, hogy hol élsz,
milyen kísértéseid, örömeid és bánataid vannak.
Tudja, hogy miben veszítetted el a reményt,
és miben reménykedsz még mindig.
Tudja, hogy mi fáj és mennyire,
tudja, mikor akarnál minden fájdalmat belekiabálni egy sötét verembe,
mert látszólag nincs senki, aki megértene.
Tudja, hogy mit adtál már fel, és mit szeretnél még ezután.
Tudja, miben fáradtál el és mihez nincs több erőd.
Tudja, hogy ki vagy, és azt is, hogy ki lehettél volna, ha végig hallgatsz Rá.
Tudja, hogy kik fontosak Neked.
Tudja, mikor kelsz fel és mikor fekszel le.
Tudja, hány hajszálad van, a sejtjid pontos összegét is ismeri.

De nem ellenedre, hanem a javadra akarja ezt a tudást használni.
Veled van, ha igényled és segít, ha te is akarod.
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
„Azért vannak a jó barátok...” (Sz-Cs. Andi)
  2016-03-13 13:46:12, vasárnap
 
  ,,Azért vannak a jó barátok..." (Sz-Cs. Andi)
2016-03-13 02:31:00.000+01:00


,,Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!"
Példabeszédek könyve 22:24-25

Senki sem kérdezte meg tőled, hogy akarsz-e ahhoz a családhoz tartozni, ahova megszülettél. Senki sem sorakoztatott fel előtted száz, ezer vagy ki tudja hány párt - akik jobb esetben kisbabát szerettek volna - , hogy válaszd ki a szüleidet. Ebbe nincs beleszólásod. És abba sem, hogy szíved választottja milyen rokonokat hoz magával a közös "nagycsaládba". Kedves, szeretetteljes vagy éppen nem túl szívélyes emberi kapcsolatok kuszasága. Valakikkel szeretsz időt tölteni, valakikkel pedig próbálod a kötelezőnél is kevesebbre csökkenteni a találkozások számát.

És van egy masik kör, melybe igenis van beleszólásod. Akiket te választasz magadnak, mint egy második családot. A barátaid, akikkel nem köt össze legtöbbször semmilyen vérségi szál, mégis sokkal jobban ragaszkodsz hozzájuk, mint egynémely "kedvesrokonhoz". Társak a jóban és a rosszban, őrültségben és a legkeményebb, legembertpróbálóbb időszakokban.

Ma reggel Isten velük kapcsolatban küldi üzenetét hozzád. Jól válaszd meg ezt a kört, mert ezek az emberek különösen nagy hatással lehetnek rád és te is rájuk. Segíthetik életedet, de lehetnek olyanok is, akiknek befolyására elveszíted a helyes irányt. Ezért kérd a bölcsességet Istentől! Kérd tőle a barátokat!

Miután elolvastad a fenti reggeli igét, tegyél meg még valamit. Gondolj a barátaidra! A nagybetűsekre, és ma reggel adj hálát értük igazán! Ma reggel köszönd meg, hogy Isten keresztezte útjaitokat egymással! Emlekezz vissza a legvidámabb percekre, pörgesd végig agyadban a legnagyobb kihívásokat, melyeket együtt élhettél meg velük, és adj hálát mindezért! Éld át újra a régi történeteket, és imádkozz ma reggel különlegesen értük! Kérd életükre Isten jelenlétét, áldását, és kérd, hogy formáljon téged az Úr igazán jó baráttá!
 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhitat  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 38 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 78922 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 732
  • e Hét: 18815
  • e Hónap: 50796
  • e Év: 50796
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.