Belépés
klementinagidro.blog.xfree.hu
Embernek lenni! Csak embernek lenni, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld-szülte földnek És Isten-lehelte szépnek. Gidró Klementina
1975.11.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 29 
Nagypéntek
  2018-03-30 14:31:59, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Nagypéntek
  2018-03-30 14:31:03, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Imádság Nagyböjtre
  2016-02-24 14:32:35, szerda
 
  Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
nindennap
egyre jobbak legyünk. Amen.

Theodor Burzer nyomán


 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Karl Rahner: Előkészületi imádság
  2016-02-24 14:31:54, szerda
 
  az elmélkedéshez Jézus szenvedéséről és haláláról

Jézus szenvedéséről és haláláról Urunk, Jézus Krisztus, Megváltónk és Üdvözítőnk, áldott szent kereszted előtt térdelek. Megnyitom szívemet és lelkemet drága szenvedésed szemlélésére. Keresztedet állítom szegény lelkem elé, hogy jobban megértsem és szívembe véssem, mit tettél és szenvedtél értem. Kegyelmed segítsen, hogy elűzzem szívem tompaságát és közömbösségét. és elfelejtsem mindennapjaimat ebben a félórában, amikor szeretetem, bánatom és hálám nálad időzik. Szívek királya, megfeszített szereteted karolja át gyönge, szegény, fáradt és meggyötört szívemet. Adj nekem bensőséges érzelmet irántad. Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok: a részvétet és szeretetet irántad, a figyelmet és hűséget, hogy támogassanak, amikor szent szenvedésedről és halálodról elmélkedem.


 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Szíriai Szent Efrém: A keleti egyház nagyböjti imádsága
  2016-02-24 14:31:17, szerda
 
 
Életem Ura és Uralkodója,
ne engedd hozzám a jóra való restség,
könnyelműség, pénzvágy
és megszólás szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak
a józanság, alázatosság,
állhatatosság és szeretet lelkét!

Igen, Uram és Királyom,
add, hogy megismerjem bűneimet
és meg ne ítéljem felebarátomat,
mert Te áldott vagy mindörökké,

Ámen. 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Nagyböjt
  2016-02-24 14:30:13, szerda
 
 
Milyen mélységes keserűségtől szabadítottál meg engem a te jöveteled által oly gyakran, jó Jézus! Milyen gyakran árasztottad megsebzett lelkiismeretemre irgalmasságod kenetét, és hányszor töltötted meg csordultig az öröm olajával (vö. Zsolt 44,8), amikor bánkódva, könnyek között, sóhajtozva és panaszkodva találtál rám? Milyen gyakran talált engem szinte kétségbeesett állapotban az imádság, és mennyiszer engedte, hogy megvigasztaljon és ujjongással töltsön el az elnyert megbocsátás! Aki hasonlóan érez, tudja, hogy az Úr Jézus valóban az az orvos, aki Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. (Zsolt 146,3) Akik ellenben nem tapasztalták meg ezt, higgyenek annak, aki így szól: Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. (Iz 61,1) Ha még mindig kételkednének, lépjenek közelebb, vizsgálják meg, és tapasztalják meg önmagunkon, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.
(Mt 9,13)


 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Nagyböjt- ének, zsoltár
  2016-02-24 14:29:34, szerda
 
  Nagyböjt
Ének
Zsoltár

Boldog, akinek megbocsátotta vétkét
és eltörölte bűnét az Isten.
Boldog ember, akinek gonoszságát fel nem rója,
és akinek lelkében nincsen álnokság

Amíg erről hallgattam,
elmerevedtek csontjaim,
sóhajtozásomnak nem volt vége.
Mert rám nehezedett kezed
éjjel és nappal,
életerőm ellankadt,
mint a föld a nyári hőségben.

Megvallottam akkor neked hibámat,
nem rejtegettem tovább bűnömet.
Így szóltam: "Megvallom hibáimat az Úrnak!"
És te megbocsátottad bűnömet.

Ezért fohászkodik minden igaz
a csapások idején.
Hiába tör rá a víznek árja,
hullámai őt el nem érik.
Te vagy oltalmam, megóvsz minden bajtól,
a szabadulás örömével veszel körül engem.

Vígadjatok és ujjongjatok az Úrban, igazak,
és örvendjen minden tiszta szívű.

32. zsoltárból
Olvasmány

Így szól az Úr : Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden igát! Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, ruházd föl, és ne zárkózz el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
Izajás 58,6-8

vagy

Jézus mondta:Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. (...) Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
Máté 6,6.16-18

Ének
Csönd
Könyörgések

Istenünk, Atyánk, te azt akarod, hogy Krisztusban új teremtmények legyünk. Hozzád imádkozunk!

Urunk, új eget és új földet ígérsz. Újítsd meg reményünket!

Egyszülött Fiad által megmentettél a rabszolgaságból. Nyisd meg előttünk a szabadság útját!

Add, hogy meghalljuk szavadat, és szerető szívvel befogadjuk!

Halottak voltunk, és a lélek által új életre vezettél; és nekünk, bűnösöknek újra és újra tiszta szívet ajándékozol.
Miatyánk
Ima

Veled, föltámadt Krisztus, felfedezésről felfedezésre haladunk. Ahogy megpróbáljuk felfedezni, mit is kívánsz, életünk megnyílik a Szentlélek előtt. És a Lélek beteljesíti bennünk azt is, amit még remélni sem mertünk.

vagy

Élő Isten, múltunkat Krisztus szívébe rejted, és jövőnkről is gondoskodsz.

 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Nagyböjt Keresztút
  2016-02-24 14:28:52, szerda
 
 
Nagyböjt Keresztút

Erre az ünnepre készülődve mindenki szeretné, ha igaz szívvel járulna az úr asztalához, hogy a bűneitől megtisztulva vegye magához a kenyeret, és emlékezve Krisztus szenvedésére, kicsit többet tudjon meg a misztériumból, ami átjárja ezt az időszakot.

Énis szeretném ha a nagyböjti idő úgy teljen, hogy necsak a test böjtöljön,, hanem a lélek számára is megfelelő táplálék legyen amit magunkhoz veszünk.

HA végig kísérjük Krisztus szenvedését, és péntekenként részt veszünk a keresztúti ájtatosságon, magától jön a megtisztulási szándék a szent gyónásra.

Arra pedig fel kell készülni, jó keresztény módjára kerülni a bűnre való hajlamot, a lelki tisztulás érdekében.
Őszintén és jól kell gyónni.

Kis segítség, hogyan kell ezt tenni:

Először is meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket.

Jézusom! Te meghaltál a bűneimért.Segíts, hogy én meghalljak a bűnnek!Hiszen tudjuk, hogy minden tudatos bűn istengyilkosság.
Ebben énis részt vettem jelen bűneimmel.
Tudjuk végzetes következményei vannak a bűnnek itt a földön is, de odaát méginkább.Ezért szívből bánom, és utálom gonoszságomat, és botor bátorságomat hogy bűnöztem.

Töviskoronás megfeszített, bocsásd meg az én és a világ minden gondolati bűnét.
Ki tudná elviselni a Te kínodat?

Szemedet a vér homályosította el, de láttad a vérszomjas tömeget és imádkoztál értük, mert nem tudják mit cselekszenek.
Bánom és szégyellem, hogy tetszéssel néztem szemérmetlenségeket és kíváncsiskodtam.
Segíts Szentlélek Úristen!

Ajkadat hét szóra nyitottad ki. nem törődve a fájdalmaiddal. A jobb latornak az üdvösséget, a világnak a Szűz Máriában anyát adtál.
Míg végül minden "beteljesedett"amit az Atya kiengesztelésére és üdvünkért vállaltál.

Az én ajkammal mennyit vétettem!
Bocsásd meg mindazt amit szóval, torkossággal vétettem.

Kezedet - lábadat odaszegezték a keresztfához, szent sebeidre kérlek, bocsásd meg, amit tettem, vagy a bűn keresésével vétkeztem, holott ezeket jótettekre adtad nekem.

Szíved érzelmeit ki tudná még csak átgondolni is?
Csupa engedelmesség és irgalom töltötte be míg csak utolsót nem dobbant.
Te látod mennyi aljasság, és hamisság és gonoszkodás élt szívemben.
Szívedből kifolyó víz és vér mossa meg az én szennyes szívemet, hogy ezentúl csak érted dobogjon.Hogyan vétkezhetünk?

Gondolattal: Gőg, mások lenézése, híúság, hitetlenkedés. bizalmatlanság elkeseredés, aggódás, zúgolódás.
Bűnös ábrándozás, és kívánság, anyagiasság, nagyigényűség, irigykedés, harag, tisztátalanság, bosszúvágy, szívtelenség,fösvénység, zsugoriság, mások becsapása, kihasználása.
Szeretetlenség, mást leértékelő, elítélő, lenéző gondolat.

Szemünkkel: Tetszéssel nézünk szemérmetlenséget, TV színdarab, könyv, kép.
Másnak adtam, kíváncsiskodtam.

Szánkkal:Dicsekvés, fecsegés, megszólás, rágalom, ócsárlás, pletykaság, illetlen beszéd, durva kifejezések. Isten káromlása. szitkozódás, nagyzolás, haragos kitörés, dühöngés.
Torkosság, ételben , italban, részegeskedés, mértéktelenség, túlzott dohányzás, kábítószer élvezése.

Füllel: Tisztátalan megszóló beszédek hallgatása.

Kézzel:Tisztátalan érintés magamon, máson, érzékies csókolózás, lopás, kártevés, hanyag munka, kötelesség elmulasztássegítés mulasztás. Restség, hanyagság, kényelemszeretet., időpazarlás.

SZívünkkel: szívtelenség, fukarság, nem segítettünk a bajban lévőkön.
Bűnös vágyak, pénz élvezet és örömvágy. Bocsánatkérés elmulasztása, bosszú forralása.

A családi élettel kapcsolatban:

tisztességtelenség,egymás iránt. engedetlenség, makacskodás, szótlanság, irigykedés, féltékenység, hazug vádaskodás, veszekedés, békétlenség, hűtlenség, rossz példaadás, Bűnös barátság.öntelt büszkeség.Mások lenézése, magalázása. követelőzés, meg nem értés mások gyengesége iránt.Szomorúság okozása, a hibázó bűnös figyelmeztetések elmulasztása, botránkoztatás.

Túlzott testápolás:Figyelmetlen közlekedés, a jóvátétel elmulasztása, kötelesség elmulasztása, ima, szentmise elmulasztása, Szentírás, jó könyv, elolvasásának mulasztása.

Gyónni kell , ha durva, akarva súlyos bűnt követtünk el.
Bocsánatos bűnöket lehetőleg havonta bánjuk meg, HA rossz gyónást végeztél szentségtörően áldoztál.


 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Aki a Magasságbelinek oltalmában lakozik
  2016-02-24 14:28:12, szerda
 
 
" Aki a Magasságbelinek oltalmában lakozik, s a Mindenható árnyékában marad, mondja az Úrnak: menedékem vagy és váram, Istenem, benned bízom én. Mivel hozzám ragaszkodik, megmentem őt, fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet."


 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
Szentírási elmélkedések a nagyböjti időre
  2016-02-24 14:27:31, szerda
 
 
Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység

Nagyböjt első napjai

Iz 58,9b-14

Akkor majd, ha szólítod, az Úr válaszol, ha kiáltasz, így szól: ,,Íme, itt vagyok!" Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a hamis beszédet, ha lelkedet adod az éhezőért, és a meggyötört lelket jóllakatod, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli verőfény. Az Úr vezet majd téged szüntelen, kopár vidéken is jóllakatja lelkedet, és csontjaidat megerősíti; olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, melynek nem apad el vize. Felépítik majd a tőled származók az ősi romokat, a régi nemzedékek alapjait megerősíted; a rések befalazójának neveznek majd téged, aki helyreállítod az utakat, hogy lakjanak ott. Ha visszatartod lábadat szombaton, hogy ne járj kedvteléseid után szent napomon, a szombatot gyönyörűségnek nevezed, s az Úr szent napját dicsőségesnek, és megdicsőíted azzal, hogy nem jársz a magad útjain, nem keresed kedvtelésedet, és nem folytatsz szóbeszédet: akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, felviszlek a föld magaslataira, és táplállak téged atyádnak, Jákobnak örökrészével. Bizony, az Úr szája szólt.

Lk 5,27-32

Ezek után kiment, és látott egy Lévi nevű vámost a vámnál ülni. Megszólította őt: ,,Kövess engem!" Erre az otthagyott mindent, fölkelt és követte őt. Lévi ezután nagy lakomát készített neki a házában. Nagy sereg vámos és még sokan mások is ültek velük az asztalnál. A farizeusok és az írástudók felháborodva megkérdezték a tanítványait: ,,Miért esztek és isztok a vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus ezt válaszolta nekik: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra."

Sokszor tapasztaljuk azt és panaszkodunk, hogy Isten nem hallgatja meg kérésünket, imádságunkat, kétségbeesett kiáltásunkat. Pedig lehet, hogy csak arról van szó, hogy ő szent Fia által megszólított: ,,Kövess engem!", mi pedig hallatlanra vettük, és a helyünkön maradtunk. Hiába várjuk hát, hogy Isten ,,lépjen", előbb nekünk kell megtennünk a soron következő lépést: Krisztus nyomába szegődnünk. Ahogy a követésre való felszólítás visszhangtalan marad bennünk, elakad a fejlődésünk is: egy helyben toporgunk mindaddig, míg rá nem szánjuk magunkat, hogy kifogások keresése és alkudozás helyett elinduljunk oda, ahová Krisztus hív bennünket.

Ne gondoljuk, hogy csupán életünk egyetlen nagy eseményéről van szó. Jézus minden pillanatban elhalad mellettünk, és hív, hogy hagyjuk ott régi életünket és kövessük őt. Aki ezeket a kisebb hívásokat semmibe veszi, hogyan hallaná és hogyan valósíthatná meg a ,,nagy hívást", hogyan remélhetné, hogy egykori nagy döntésében Jézus mellett hűségesen ki fog tartani? Ugyanakkor Jézus szemében senki sem reménytelen eset. Ahol mi botrányt és züllést látunk, ott ő reménykedik, hogy szava: ,,Kövess engem!" nem talál süket fülekre. És ha valaki elindul a követés útján, azt nem hagyja cserben, hanem mindaddig mutatja előtte az utat, míg az út végére jutva célba nem ér.

Imádság:

Urunk, segíts bennünket, hogy hívásodat meghallva készségesen kövessünk Téged, míg ez a követés egyre bensőbbé alakul és bensőségesebbé válik. Add, hogy ne a külső keretekkel törődjünk, hanem ugyanazon körülmények között vagy épp a folyamatos változásban nap mint nap megújítsuk odaadásunkat Irántad. Add, hogy a szeretet kinyilatkoztatására adott igenjeink ritmusában egyre mélyebbé váljék Hozzád való tartozásunk, s jelenléted mind jobban átjárja mindennapjainkat, amíg csak be nem tölti egész életünket.

Amen

Forrás: Adoremus (könyörgés)

 
 
0 komment , kategória:   Nagyböjt   
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 29 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 78922 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1302
  • e Hét: 4115
  • e Hónap: 61473
  • e Év: 61473
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.