Belépés
klementinagidro.blog.xfree.hu
Embernek lenni! Csak embernek lenni, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld-szülte földnek És Isten-lehelte szépnek. Gidró Klementina
1975.11.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
József Attila: Csendes kévébe...
  2017-08-30 18:47:08, szerda
 
 

József Attila:
Csendes kévébe...

Csendes, kévébe kötött reggel
zsömle-zizegésű világ,
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát.

Ím, a könnyű szél elősurran,
tereget szép búzamezőt
tovaringatja lágy fodorban
a zümmögő időt.
 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Aratási szokások és hiedelmek
  2016-07-29 00:51:15, péntek
 
 


Aratási szokások és hiedelmek

Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. Elszórt adatok vannak arra vonatkozóan, hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak az első kévének. Ebből a baromfinak adtak egészség- és termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító szerepe is volt.
Az aratókat elsőként meglátogató gazdát megkötözték, és csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát. A legtöbb hagyomány azonban az aratás végéhez kapcsolódik. Egy kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy jövőre is biztosítva legyen a jó termés. Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú. Általában a földesúrnak készítették, de az utolsó kalászokból egy kis csomót mindenki hazavitt. Az aratókoszorú különféle formájú és nagyságú lehetett: korona, csigaszerû, koszorú alakú. Az aratókoszorút a mestergerendára akasztották, és vetéskor a koszorúból kimorzsolt szemeket a vetőmag közé keverték. A magának arató család nem rendezett ünnepséget. Az aratóbálokat elsősorban az uradalmakban rendezték.

A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén e napon szedték az ún. annababot. Medvesalján Anna-nap előtt egy héttel kell kiszedni a hagymát, mert akkor tovább eláll. A Drávaszögben is ekkor szedik ki a vöröshagymát. Doroszlón és Topolyán úgy vélik, hogy Anna a kötényében hordja a bogarakat, ilyenkor rajzanak a legyek, s ahol nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja.

A Szent Annának szentelt kedd évszázadok óta asszonyi dologtiltó nap. Szent Annát Szeged környékén Kedd asszonya néven is emlegetik.

Anna kedvelt névünnep, melynek mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is virágzó szokásként említhetjük a füredi Anna-bált.
 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Bálint Dániel - Aratás
  2016-07-29 00:50:33, péntek
 
 


Bálint Dániel - Aratás

Suhog a kasszapenge, zizeg a tarló,
asszonyi kezekben, kapkod már a sarló.

Rendre fekszik mostan a büszke gabona,
jaj szavát elnyomja, az aratók dala.

Kévébe kötik most, a sok szalmaszálat
keresztbe hordani, sok legény s lány fárad.

Nyüzsög most a határ, minden életre kél,
karavánnak tűnik, a sok lőcsös szekér.

Forró nap sugarán, az arató elfárad,
mégis üresek, a hűvös parasztházak.

Bezzeg a szérűk, most csak úgy zsibognak
szorgos férfikezek, nagy kazlakat raknak.

Hatalmas kazlak lettek, nagyobb, mint a ház,
unokának a nagypapa emígyen magyaráz:

Jön majd a cséplőgép, zakatolva nagyot,
az rázza ki a kalászból a magot!

Szürkületi alkony, vett a munkának véget,
hazafelé látni a sok munkás népet.

De megcsal a szemem, nem is haza mennek,
falunak főterén, ím egybe gyülekeznek.

Máglya fénye adja nékik a világot,
középre egy legény, s nagyot kiáltott:

Dolgoztunk eleget, a munkának vége,
az arató bálba, dalunk szálljon égbe!

Előkerül a jó bor, és még néhány falat,
az öregek isznak, a fiatalság mulat.

Jó kedvel zárul a fárasztó napjuk,
haza kéne menni! Szól mostan az anyjuk.


 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Benedek Elek - Aratáskor
  2016-07-29 00:49:52, péntek
 
 


Benedek Elek - Aratáskor

Megérett a búza, sárgul a kalásza
Piroslik a szeme, kész az aratásra.
Dűl a kalásztenger, a kalongyák gyűlnek,
Aratók danája hangzik mindenünnet.
Amerre én járok, mindenütt aratnak,
Izzad a szegény nép, tüzében a napnak.
Arcát a tüzes nap perzseli keményen,
Bánja is a jó nép, dolgozik serényen.
Peng a kasza, sarló, csendül hegy, völgy, róna,
Nincs az a muzsika, amely szebben szólna:
Még a pacsirta is elhallgat dalával,
A levegő-égben némán lebeg, szárnyal.

 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Drégely László - Aratás
  2016-07-29 00:48:49, péntek
 
 


Drégely László - Aratás

Süt a nap, meleg van
Rekkenő a hőség,
Mégis a faluban
Jár a sok cséplőgép.
Kövér búza pereg,
Megtelnek a zsákok,
Holnap már új lisztből
Sülnek a kalácsok.
 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Az aratási munkák befejezése
  2016-07-29 00:48:11, péntek
 
 A munka befejezése után aratóünnepet tartottak az ország minden területén. Aratókoszorút készítettek az aratók, amelyet a következő évig a mestergerendára kötöttek a lakószobában. A koszorú kalászainak búzaszemét megetették az állatokkal. A néphiedelem szerint így a jószágot megóvták a betegségtől.
Az aratási munkák befejezése mindenkinek valódi ünnep volt. A kétkezi munkát csak a sarló segítette, amelyet csak a XIX. század végén váltott fel a kasza. A két aratószerszám egészen más munkamegosztást igényelt: sarlóval a nők és a férfiak egyaránt kivették részüket a munkából, a kaszát azonban csak a férfiak használták. Napjainkban hagyományőrző rendezvények elevenítik fel a sarlós és a kaszás aratást. Ami nekünk hagyományőrzés, az őseinknek természetes volt.
Fohászkodtak, imádkoztak, az eszközeiket a templom falához tették, és a pap megszentelte. Hagyomány volt az aratókoszorú vitele is, amit az utolsó kalászokból készítettek, és a gazda házához vitték. A koszorúvivőt nyakon öntötték, hogy ne hiányozzon a búzának az eső.


 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Mentovics Éva - Aratás
  2016-07-29 00:47:20, péntek
 
 


Mentovics Éva - Aratás

Érik már a búza,
sárgul a határ,
hajlongó kalászát
érleli a nyár.

Morognak a gépek,
zajuk messze száll -
a sok gabonára
malomgarat vár.

 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
József Attila-Aratásban
  2016-07-29 00:46:25, péntek
 
 


József Attila-Aratásban

A búzát vágja sok szilaj legény
- Marokszedő leány halad nyomukba -
A síma réz-orcájok kipirulva.
És villog a nap kaszájok hegyén.

A rengő búza hódoló remény.
Tikkadtan fekszik lábaikhoz hullva;
Mint fáradt gyermek, anyjára borulva.
És ihatnék a kutya is, szegény.

Egy szomjazó legény hűs fához lábol,
Jó hosszút kortyant öblös kulacsából
És visszaindul, várja a dolog.

A nap forró haragja újraéled,
A homlokokról izzadság csorog,
De gyűl a keresztekbe-rakott élet.
 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Kis János -Aratáskor
  2016-07-29 00:45:45, péntek
 
 


Kis János -Aratáskor

(Részlet)


Nem hint már balzsamot violák illatja,
Nem nevet már rétek cifra rajzolatja,
Nem lepi zöld vetés a termő halmokat,
Nem nevelnek a fák színes virágokat,
Késő rózsát nyílni már nem szemlélhetünk,
Sétálván nem szívja estve lélekzetünk
A kaszált rendeknek enyhítő illatját.
Eltünt a nyár dísze! A föld ábrázatját
Az ősz gazdagítja most bőv áldásokkal,
S az öröm s a remény tapsol víg hangokkal.
Mindenfelé látszik a szorgalom bére,
Az esztendő siet munkája bérére.
Lobognak a búza arany kalászai,
Az ért szemek miatt görbednek szárai.
A bajuszos árpa ezüst színnel játszik,
S a domb oldaláról messzére ellátszik.

A hajnal pirosra festi az ég táját,
Munkára serkenti az aratók nyáját,
S inti, hogy vegyék fel várt uzsorájokat.
Melly vidám orcával hagyják ott házokat!
Máris éles sarlót fog kiki markába,
S ropogva vágja azt az ért gabonába.
A kötöző nyomban követi ezeket,
S aranyszín kévékből rak hosszú rendeket.
A kepék sűrűen feltornyozva állnak,
S kedves mulatságot a szemnek formálnak.
A terhelt szekerek mennek csikorogva,
Lassú ökrök húzván csak alig mozogva.
Sok öreg és gyermek a tarlót elfedi,
S a szerteszét fekvő kalászokat szedi,
Míg végre a míves örvendő lármája
Hirdeti, hogy véget ért terhes munkája.

Ti dús gazdák, kik a föld zsírját szívjátok,
Ki áld meg bőséggel, jól meggondoljátok.
Jertek, s a jó égnek adjatok hálákat!
Nem hoz ugyan a föld önkényt gabonákat.
A naptól megbarnúlt szántóvetők nyája
Szükség, nagy szorgalmat hogy fordítson rája.
De mit ád a munkás gondos mívelése?
Csepeghet-e esőt verítékezése?
Hol vesz édes napfényt s lengeteg szeleket?
El tudja-e űzni a fergetegeket?

Hogy minden jó után fárasztó pályában
Fusson, ez az ember sorsa. De hiában
Erőlködik, ha rá kegyes szemmel nem lát
Az áldások atyja. Hazám, megengedj hát,
Ha énekem vádol háládatlansággal. -
Hol van a kegyesség? Mennyi gonoszsággal
Mocskolják fiaid gyönyörű vidéked!
Igaz, hogy osztályúl bőség jutott néked,
S áldott termékenység; reád örökös zöld
S boldog ég mosolyog. De, tudd meg, sok szép föld
Mellynek hajdan híres volt termékenysége
Puszta most. Had, éhség, s idők irígysége
Vadonsággá tették, s az utas szemének
Nyomát sem mutatja régi szépségének.

 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
Ady Endre -Arat a MAGYAR
  2016-07-29 00:44:49, péntek
 
 


ADY ENDRE -Arat a MAGYAR

Árkokban s délben kuruttyol a béka
S csüggedt arató,
Prometheusznak paraszt ivadéka,
Meg-meglopja rohanva a Napot.

Félelmes balsors minden faluvégen
S Nap-leső paraszt:
Életet s reményt így aratnak régen
Magyarországon, rothadás között.

Erről s arról is felhők gomolyognak:
Senki sem lesi
És dehogy várja sohasem a jobbat,
Csak gonoszabbul mindjárt ne legyen.

Rothadunk lábon, még leteperetlen,
Üldöz, ver az Ég
S tán jól teszi, ne is hagyjon veretlen,
Mert nemcsak Éggel veretjük magunk.

Veretjük földdel s ránk-táplált haraggal,
Zsiványos, bolond,
Dühös és földes, úri here-haddal:
S mégis Nyár ez s még - ez is az övék.

Be jó békának s be rossz az embernek
S szép mégis a Nap
S learatjuk rothadtan is, mi termett
S tán jön Jövő, mely válogatni fog.

Most áll az ország, kuruttyol a béka
S minden arató,
Prometheusznak magyar ivadéka,
Reszket, búsong, gyűlöl s mégis - arat. 
 
0 komment , kategória:  Aratás  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 78922 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3137
  • e Hét: 21220
  • e Hónap: 53201
  • e Év: 53201
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.