Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
szeretettel
  2011-11-25 12:29:10, péntek
 
 


10Octave így közelebb került Duveyrier-ékhez. Gyakran megtörtént, hogy Duveyrier-né hazafelé a bátyja üzletén ment át, s pár percig elbeszélgetett Berthe-tel. Mikor Octave-ot először meglátta az egyik pult mögött, barátságos szemrehányást tett neki, hogy miért nem váltotta be régi ígéretét, hiszen azt mondta, hogy egyik este meglátogatja őt, és akkor a zongoránál kipróbálják Octave hangját. Pedig azt akarja, hogy a következő szezon egyik első fogadónapján újból előadják A tőrök megáldatnak című kórust, de szeretné, ha az énekkar teljes lenne, ehhez még két tenorra volna szüksége.

- Ha nem kellemetlen magának - mondta egyik nap Berthe Octave-nak -, vacsora után felmehetne a sógornőmhez. Várja magát.

A fiatalasszony mindig a főnöknő közömbösen udvarias hangján beszélt Octave-val.

- Ma este inkább a rekeszekben csinálnék rendet - felelt Octave.

- Ezzel ne bajlódjék, más is megcsinálhatja... Ma szabad estét kap.

Octave kilenc óra tájt felment Duveyrier-néhez, aki a nagy fehér-arany fogadószobában várta. Nyitva volt már a zongora, égtek a gyertyák is. A zongora melletti asztalkára helyezett lámpa a nagy szobának csak egy részét világította meg valamennyire. A háziasszony egyedül volt, és Octave kötelességének tartotta, hogy Duveyrier hogyléte iránt érdeklődjék. Az asszony azt mondta, a férje jól van, de a kollégái felkérték, készítsen jelentést egy nagyon komoly ügyről, és most éppen elment hazulról, mert bizonyos adatokat akart még beszerezni.

- A Provence utcai ügyről van szó - mondta természetes egyszerűséggel.

- Hát az ő kezében van? - csodálkozott Octave. Egész Párizst felkavarta a titkos leánykereskedelem botrányos ügye: kiderült, hogy tizennégy éves kislányokat kerítettek magas állású urak számára. Clotilde még hozzátette:

- Bizony sokat vesződik ezzel az üggyel. Két hét óta nincs egy szabad estéje.

Octave ránézett, Trublot-tól tudta, hogy Bachelard ma estére vacsorára hívta meg Duveyrier-t, és hogy utána majd Clarisse-hoz mennek, ott fejezik be a szórakozást. De Clotilde nagyon komoly volt, férjéről mindig fontoskodva beszélt, nagyképű biztonsággal számolt be a rendkívüli eseményekről, amelyek oly gyakran elszólítják a családi tűzhely mellől.

- Hát bizony, ha valakinek emberi sorsok felett kell döntenie... - mormolta, mert zavarba jött az asszony tiszta tekintetétől.

Octave nagyon szépnek találta az üres lakásban magányosan várakozó Clotilde-ot. Vöröses hajkoronája alatt még sápadtabbnak tetszett kissé hosszú arca, amely a kötelességeihez konokul ragaszkodó asszony rendíthetetlen nyugalmát tükrözte. Derekát magas, halcsontos fűzőbe szorította, szürke selyemruhát viselt, barátságosan, de hűvösen beszélt Octave-val, mintha csak áthághatatlan fal volna köztük.

- Nos? Kezdhetjük? - kérdezte. - Ugye nem haragszik, hogy ezzel terhelem magát?... És kérem, engedje ki a hangját, amennyire csak tudja, hiszen nincs itt a férjem... Talán már magának is dicsekedett, hogy nem szereti a zenét...

Olyan megvetően mondta, hogy Octave szinte kötelességszerűen kockáztatott meg egy kis nevetést. Clotilde, aki elég erős volt ahhoz, hogy leplezze férjével szemben érzett fizikai undorát, legfeljebb ezzel támadta őt mások előtt, és ennyi is csak néha-néha csúszott ki a száján, ha már nagyon elkeseredett a zenével kapcsolatos csipkelődései miatt.

- El sem tudom képzelni, hogy valaki ne szeresse a zenét - mondta Octave, mert kedveskedni akart az asszonynak.

Clotilde a zongorához ült. A kottatartón már nyitva állt egy régi dalokból összeállított gyűjtemény. Grétry Zémire és Azor-jából választott ki egy dalt. Octave bizony kezdő volt, csak éppen hogy ismerte a kottát, ezért az asszony először félhangon dúdolgatott vele. Alig hangzott el az előjáték, és Octave máris énekelt:

Ha a férfi szeretni kezd,
Szíve csupa jóság...

- Nagyszerű! - kiáltott fel Clotilde elbűvölten. - Igazi tenor! Semmi kétség, igazi tenor!... Folytassa, kérem.

Octave-nak hízelgett az elismerés, rázendített a következő sorokra:

Reszketek a szerelemtől,
Reszketek előtted.

Clotilde sugárzott az örömtől. Már három éve keres egy igazi tenort! Elmesélte Octave-nak, hogy már hányszor érte csalódás, például Trublot-nál is. Tulajdonképpen meg kellene vizsgálni, mi lehet az oka, hogy a társaságbeli fiatalemberek között alig akad egy-egy tenor. Valószínűleg a dohányzás teszi.

- Most nagyon figyeljen - mondta -, ezt nagyon szépen hangsúlyozzuk... Bátran vágjon bele.

Hűvös arca érzelmesre lágyult, szinte epedő tekintettel nézett Octave-ra, aki azt hitte, hogy az asszony ellágyult, jómaga is tűzbe jött, vonzónak találta Clotilde-ot. A szomszéd szobákban mindenütt csend, a nagy fogadószoba félhomálya zsongító gyönyörűséggel borult rájuk, Octave mellkasa az asszony haját súrolta, amint közelebb hajolt a kottához, és szinte borzongva sóhajtotta el:

Reszketek a szerelemtől,
Reszketek előtted.

A zenei mondat végén úgy tűnt el Clotilde arcáról a rajongás, mintha csak álarc hullott volna le róla. Megint hűvös és nyugodt volt. Octave feszengve lépett hátrább, nem akarta, hogy megismétlődjék a Hédouinnénál elszenvedett kudarc.

- Maga nagyon jó énekes lesz - mondta az asszony -, de erősebben kell hangsúlyoznia az ütemeket... Figyeljen csak... így.

És most ő énekelt, hússzor is újrakezdte, hogy "Reszketek előtted". Aprólékos, nőies gondossággal dolgozott ki minden hangot, a zene a kisujjában volt, rajongása kimerült a gépies pontosságban. Hangja fokozatosan erősödött, éles feljajdulásaitól visszhangzott a szoba, mikor mindketten arra lettek figyelmesek, hogy a hátuk mögött valaki hangosan kiáltozik:

- Nagyságos asszony! Nagyságos asszony!

Duveyrier-né riadtan ugrott fel. Clémence, a szobalány rontott be így.

- Mi az? Mi történt?

- A nagyságos asszony édesapja elájult. Az íróasztalra borult, és most nem mozdul. Úgy félünk tőle!

Ekkor Clotilde, bár meglepetésében nemigen értette, miről van szó, felállt a zongora mellől, és Clémence-szal együtt kisietett. Octave nem mert utánuk menni, tanácstalanul topogott ide-oda. De zavara és habozása csak néhány pillanatig tartott, mert mikor sietős lépteket, kétségbeesett hangokat hallott, nem töprengett tovább, átsietett egy sötét helyiségen, ahonnan Vabre szobájába jutott. Itt voltak már a cselédek is. Julie, a szakácsnő, a kötényét sem tette le, Clémence és Hippolyte gondolatban még folytatták a megkezdett dominójátszmát. Rémült arccal állták körül az aggastyánt, miközben Clotilde az apjához hajolt, szólongatta, könyörgött neki, hogy csak egy szót, egyetlenegy szót mondjon legalább. De az irományok közé borult fej meg sem moccant. Homlokát beleütötte a tintatartóba, bal szemére tinta freccsent, és vékony vonalban folyt le az ajkáig.

- Szívroham lehet - mondta Octave. - Nem hagyhatjuk így, fektessük ágyba.

Duveyrier-né elvesztette a fejét. Hűvös közönye mögül lassanként előtört az izgalom, és megállás nélkül ismételgette:

- Gondolja? Azt hiszi?... Istenem, istenem, szegény apám!

Hippolyte nem nagyon igyekezett, viszolygott a gondolattól, hogy hozzá kell nyúlnia az öregemberhez, attól tartott, hogy a karjai között hal meg. Octave erélyesen rászólt, hogy segítsen már. Ketten aztán ágyba tették az öreg Vabre-t.

- Hozzon be langyos vizet! - rendelkezett tovább Octave, Julie-hez fordulva. - Mossa le az arcát!

Clotilde nem bírt tovább uralkodni magán, kikelt a férje ellen. Miért nincs ilyenkor itthon? Mitévő legyen, ha valami jóvátehetetlen történik? Mintha csak akarattal csinálná, mindig távol van, mikor szükség volna rá, pedig Isten a tudója, hogy igazán ritkán van rá szükség! Octave félbeszakította a panaszkodást, kérte, hogy küldjön valakit Juillerat doktorért. Ez eddig senkinek sem jutott eszébe. Hippolyte máris indult, örült, hogy levegőre kerülhet.

- Így magamra hagyni engem! - folytatta Clotilde. - Igazán nem is tudom, de biztosan ezerféle dolgot kellene elintézni... Ó, szegény apám!

- Ne értesítsem a családot? - próbált segíteni Octave. - Talán helyes volna, ha idehívnám a két fivérét...

Clotilde nem felelt. Két nagy könnycsepp buggyant ki a szeméből. Miközben Julie és Clémence az aggastyán vetkőztetésével bajlódtak, az asszony arra kérte Octave-ot, hogy maradjon, Auguste úgy sincs otthon, valami megbeszélése van ma este, Théophile meg... jobb is, ha nem jön fel, apja menten meghalna, ha csak meglátná. Elmondta, hogy az öreg Vabre személyesen ment át Théophile-ékhoz, hogy megkérje tőlük az elmaradt lakbért, de nagyon gorombán fogadták, különösen Valérie. Kereken megtagadták a bérfizetést, és követelőztek, hogy az apjuk tegyen eleget az ígéretének, fizesse már ki azt az összeget, ami Théophile házasodásakor lett volna esedékes. Az apját nagyon felizgatta ez a szóváltás, igazán nyomorúságosan érezte magát, mikor visszajött Théophile-éktól, valószínűleg ez a jelenet váltotta ki a szívrohamot.

- Asszonyom - szólalt meg most Clémence -, már egész hideg az egyik oldala.

Duveyrier-né most még jobban felháborodott. De hallgatott, mert félt, hogy a kelleténél többet mond a cselédek előtt. Törődik is a férje az ő érdekeikkel! Csak legalább ismerné a törvény előírásait! Nem bírt egy helyben maradni, fel-alá járt az ágy mellett. Octave az asztalon heverő töméntelen jegyzetet nézegette, a nagy tölgyfa dobozban aprólékos gonddal osztályozott kartotékokat... Ez a munkának nevezett ostobaság töltötte be az öreg Vabre egész életét. "Isidore Charbotel: 1857-es kiállításon Atalanta, 1859-ben Androklész oroszlánja, 1861-ben M. P*** arcképe" - olvasta az egyik kartonon, mikor Clotilde odalépett hozza, és fojtott hangon, elszántan mondta:

- Menjen el érte.

Octave csodálkozva nézett rá, az asszony meg szinte egy vállrándítással tolta félre a Provence utcai ügyre vonatkozó jelentés meséjét, ez is csak olyan ürügy, mint a többi, amit a világ számára talált ki. Felindulásában nem törődött a látszattal.

- Tudja, a Cerisaie utcában... Mindenki tud róla.

Octave tiltakozni próbált.

- Esküszöm, hogy...

- Kérem, ne védje! Örülök, hogy így áll a dolog. Tőlem akár ott is maradhatna... Ó, istenem, ha nem szegény apámról volna szó!

Octave megadta magát... Julie közben egy törülköző sarkával próbálta letisztítani az öregember arcát, de a tinta megszáradt, a kékes foltok ott maradtak a bőrén. Duveyrier-né szólt is Julie-nek, hogy ne dörzsölje olyan erősen, majd ismét Octave-hoz lépett, aki már indulóban volt.

- Kérem, ne szóljon senkinek - suttogta. - Felesleges felverni a házat... Üljön kocsiba, szóljon be neki és mindenképpen hozza haza.

Amikor Octave elment, lerogyott egy székbe, a beteg ágyánál. Az öregember nem nyerte vissza az eszméletét, a szoba komor csendjét csak hörgő lélegzése törte meg. Az orvos még mindig nem jött, Duveyrier-né a két cselédlánnyal maradt, akik rémülten egyre őt bámulták. A fájdalom megtörte, és keservesen felzokogott.

Bachelard nagybácsi a Café Anglais éttermébe hívta meg Duveyrier-t. A vacsorameghívásnak nem volt semmi különösebb oka, talán csak a hiúságának hízelgett, hogy egy tanácselnököt vendégelhet meg, és megmutathatja, hogyan költekezik egy kereskedő. Trublot-t és Gueulint is meghívta. Négyesben lesznek, nők nem kellenek a vacsoránál, a nők nem élvezik az evést: nem méltányolják a szarvasgombát, csak zavarják az emésztést. Egyébként a körutak nagyvendéglőiben mindenki ismerte a nagybácsit, aki pompás vacsorákat rendezett, ha egy-egy üzletfél érkezett valahonnan Brazíliából vagy Indiából. Ilyenkor Bachelard akár háromszáz frankot is kifizetett egy terítékért, nagyvonalúan költekezett a francia kereskedelem becsülete érdekében. Dühödten szórta a pénzt, mindenből a legdrágábbat követelte, néha akár élvezhetetlen ínyencfalatokat is rendelt: volgai kecsegét, tiberiszi angolnát, skót fajdkakast, svéd túzokpecsenyét, schwarzwaldi medvetalpat, amerikai bölénypúpot, görög törpetököt meg rendkívüli primőröket: decemberben őszibarackot, júliusban fogolypecsenyét, az asztalt drága virágokkal, ezüsttel, kristállyal rakatta tele, és mindezt olyan ceremóniával, hogy egészen felforgatta a vendéglőt; nem beszélve a borokról, melyekért fel kellett kutatni a pincét, mert ismeretlen márkákat követelt, egyik bort sem találta elég régi évjáratúnak, elég ritkának, mindig olyan különlegességről álmodozott, amiből egy pohárka is legalább negyven frankba kerül, mert csak egy-egy palackkal akad belőle.

A ma esti vacsorát igazán nehezen lehetett úgy összeállítani, hogy a számla összege magas legyen, hiszen nyáron minden olcsóbb. Már az előző napon megállapodtak az igazán figyelemre méltó vacsoramenüben: spárgakrémleves, pástétom Pompadour-módra, kétféle előétel: genfi módra készített pisztráng és bélszínszelet Chateaubriand-módra, utána Lucullus-módra készített sármányt és ráksalátát, majd őzlapockát szolgáltak fel: a kertészné módra elkészített articsóka után csokoládéfelfújt és gyümölcssaláta következett. Az egyszerű és igazán pompás vacsorához fejedelmi borok kerültek az asztalra: a leveshez madeira aszú, az előételekhez ötvennyolcas évjáratú château-filhot, a pisztránghoz johannisbergi és pichon-longueville-i, a rákhoz negyvennyolvas évjáratú château-lafite, a sülthöz sparling-moselle, a csemegéhez meg jégbe hűtött pezsgő. Bachelard sajnálkozva emlegetett egy palack százötven éves johannisbergi bort, amit három nappal ezelőtt tíz Lajos-aranyért adtak el egy töröknek.

- Igyék, uram, egész nyugodtan - kínálgatta megállás nélkül Duveyrier-t. - A jó bor nem száll az ember fejébe! Ezzel is úgy vagyunk ám, mint az étellel, a jó soha nem árt meg.

Ő maga azonban mértékletes volt, ezen az estén úriembert játszott, rózsát tűzött a gomblyukába, megborotválkozott, a haját lesimította, meg a poharakat sem pusztította, pedig máskor vacsora közben rendszerint tört-zúzott. Trublot és Gueulin mindenből jócskán ettek. A nagybácsi elmélete igaz lehetett, mert a gyomorbajos Duveyrier-nek sem lett semmi baja, pedig mindenből alaposan kivette a részét, és a ráksalátából többször is szedett a tányérjára. De az arcán a vörös foltokat szederjesre színezte a vér.

Kilenc órakor még asztalnál ültek. A nyitott ablakon át levegő áramlott be, a gyertyák lobogó lángjában csillogtak az ezüst- és kristályedények, lankadoztak a terítékek mellé rakott kosarakban pompázó virágok. Két főpincér ügyelt arra, hogy a kiszolgálás rendben menjen, de rajtuk kívül mindegyik vendég széke mögött állt egy-egy pincér, aki kenyeret kínált, bort töltött és a különböző fogások előtt kicserélte a terítéket. Friss levegő áradt be a körútról, a teremben mégis fullasztó meleg volt, a levegő megtelt a kitűnő ételek és italok fűszeres illatával.

A pincérek felszolgálták a kávét, a konyakot és a szivart, majd visszavonultak. Bachelard nagybácsi elégedett sóhajtással dőlt hátra a székében:

- De jól érzem magam!

Trublot és Gueulin kényelmesen nyújtózkodva dőlt hátra.

- Csudára jóllaktam - mondta az egyik.

- Egy falat sem férne már belém - így a másik. Duveyrier szuszogva biccentett, és csak ennyit dünnyögött:

- Az a rák!...

Bárgyú nevetéssel néztek egymásra. Családi bosszúságok nem zavarták őket, a négy jóllakott polgár hátradőlve nyugodtan emésztett, bőrük zsírosan fénylett. A vacsora sokba került, de egymás közt lehettek, nem volt köztük hölgyike, aki kihasználta volna elbágyadásukat, kigombolkoztak, hasukat kényelmesen kidüllesztették, szemüket félig lehunyták, eleinte még a beszédhez is lusták voltak, csak úgy magukban élvezték az asztal örömeit. Később azonban előrekönyököltek, örvendeztek, hogy nincs velük nő, nem kell vigyázniok az illemre. Kivörösödött képüket összedugták, és vége-hossza nem volt a nőhistóriáknak.

- Én már mindenből kiábrándultam - jelentette ki Bachelard. - Csak az erény ér valamit.

Duveyrier helyeslően biccentett.

- Búcsút mondtam a gyönyörnek... Mit tagadjam, alaposan kivettem belőle a részem. Minden lányt ismertem a Godot-de-Mauroy utcában... a szőkéket, a vöröseket, a barnákat, némelyiknek remek teste volt... Elégszer megfordultam a montmartre-i garnikban is, a mi környékünkön, a sikátorokban jó sok ilyen zughely akad. Hát ott aztán csudálatos hölgyikéket talál az ember. Rondák, de hogy tudnak...

- Hagyjuk a bárcásokat! - szólt közbe Trublot fensőbbségesen. - Kellenek a fenének, nem érik meg a pénzt!

A sikamlós beszélgetés nagyon kellemesen borzolta Duveyrier idegeit. Aprókat kortyolt a köményesből, dölyfös, merev jogászarca meg-megvonaglott az érzékiségtől.

- Én meg egyszerűen nem szenvedhetem a bűnt - mondta. - Felháborít... Az ember nem szerethet egy nőt, ha nem becsülheti. Képtelen volnék egy ilyen szerencsétlen teremtéssel bizalmas viszonyba keveredni... Az persze más, ha megbánást tanúsít, mikor az ember kihúzza a fertőből, hogy a becsület útjára vezesse. A szerelemnek ez a legfontosabb hivatása... Ugye értik, hogyan gondolom? Így lesz az utcalányból tisztességes szerető. Az ilyennek én sem tudok ellenállni.

- Na, nekem éppen elég tisztességes szeretőm volt - jelentette ki Bachelard. - Mondhatom, ezek még a többinél is rosszabbak, és hát mégiscsak szajhák, csalják az embert a háta mögött, mindenféle betegséget lehet tőlük összeszedni. Nemrégen volt dolgom egy ilyennel. Igazán rendes kis nőnek látszott, a templomkapuban ismerkedtem vele össze. A Ternes környékén béreltem neki egy divatáruüzletet, hogy legyen valamije, persze ebbe az üzletbe sohasem tette be a lábát egyetlen vevő sem. Akár hiszik, akár nem, ez a nő a fél várossal hált.

Gueulin röhögött, vörös haja a szokottnál is borzasabb volt, homloka verejtékezett. Szivarral a szájában dünnyögte:

- Na és az a másik... az a nagy magas, a passyi cukorkaüzletből... azután meg az, aki ott kint lakott egy hónapos szobában, tudja, az, amelyik az árváknak gyűjtött... Na meg a kapitánynak az özvegye!... Aki mindig a kardvágás helyét mutogatta a hasán... Mind - érti, bátyám? -, mind csalta magát! Most már, ugye, megmondhatom magának?! Egy este alig tudtam lerázni magamról a kapitány özvegyét. Mindenáron akart velem, de én nem vagyok olyan hülye! Az ember soha nem tudhatja, hogy az ilyen nőkkel mibe keveredik!

Látszott, hogy ez Bachelard elevenébe vágott. De nem mutatta, megdörzsölte nehéz szemhéját:

- Barátocskám, ezeket mind megkaphatod! Az enyém sokkal különb.

Nem volt hajlandó egyebet mondani, boldoggá tette a többiek kíváncsiskodása. Közben valósággal égett a vágytól, hogy fecseghessen, és hogy a többiek rájöjjenek, micsoda kincset rejteget ő.

- Tisztességes lány - mondta végül -, éspedig igazi! Becsületszavamra!

- Ugyan, ugyan, szüzek már nincsenek! - kételkedett Trublot.

- Jó családból való? - érdeklődött Duveyrier.

- A család a lehető legjobb - jelentette ki Bachelard. - Képzeljenek el valami gyermekien tisztát. Kész csoda. És én így kaptam meg. És teljesen tudatlanka, semmi fogalma az életről.

Gueulin csodálkozva hallgatta, majd legyintett, és kételkedve dünnyögte:

- Ja... tudom már!

- Ugyan honnan tudnád! - tört ki dühösen Bachelard. - Senki sem tud róla, ő csak az enyém. Senki meg nem nézheti, senki nem nyúlhat hozzá... Még mit nem!

Duveyrier-hez fordult:

- Magának van szíve, maga megérti, miről van szó! Amikor meglátogatom, már a gondolattól is meghatódom, és láthatja, hogy egészen megfiatalít ez a szerelem. Végre van egy puha fészek, ahol nem kell szajhákat látnom... És ha tudná, milyen finom, üde kis teremtés, olyan a bőre, mint a virágszirom, micsoda vállak, micsoda combok! Tudja, egyáltalában nem sovány, kerek, rugalmas, mint az őszibarack!

A tanácselnök fejét elöntötte a vér, arcán a vörös foltok csaknem kicsattantak. Trublot és Gueulin a nagybácsit nézték, szerettek volna a képébe vágni, olyan utálatos volt a vakítóan fehér műfogsorával és a nyálazó szájával. Hogyan? Ez a roncs, ez a minden mocsokban meghempergett, vörös orrú, löttyedt képű vén dög dugdos valahol egy bimbózó ártatlanságot, azt mocskolja be, az ütődött korhely kedélyességével keres nála polgári keretet undorító bűnei számára?!

Bachelard pálinkáspohara szélét nyalogatta, és elérzékenyülten mondta:

- Igazán nem kívánok mást, mint hogy boldoggá tegyem a kicsikét. De már pocakot eresztek, akár az apja lehetnék!... Becsületszavamra, ha találnék egy rendes fiatalembert, hát nekiadnám ezt a kislányt, persze feleségül! Másként szó sem lehet róla!

- Két embert tenne boldoggá - sóhajtott Duveyrier meghatottan.

A teremben már fojtóan sűrű és meleg volt a levegő. Egy pohárka likőr végigömlött a szivarhamutól mocskos abroszon. Az urak levegőre kívánkoztak.

- És ha megmutatnám maguknak?! - szólalt meg váratlanul Bachelard, mikor felállt az asztaltól.

A másik három összenézett. Hát persze hogy szívesen megnéznék, ha ez Bachelard-nak örömet szerez. Közönyt színleltek, de csámcsogó élvezettel gondoltak arra, hogy a csemegézést az öreg kis barátnőjénél fejezik be. Bachelard egészen belesápadt a saját nagylelkűségébe, és izgatottan kapkodott. Duveyrier figyelmeztette a társaságot, hogy Clarisse vár rájuk. A nagybácsi azonban fogadkozott, hogy le sem ülnek a kicsikénél, éppen csak megnézik, és máris mennek tovább. Míg Bachelard kifizette a számlát, a többiek pár percig az utcán ácsorogtak. Mikor a nagybácsi melléjük lépett, Gueulin úgy tett, mintha nem is tudná, merre kell menniök.

- Indulhatunk, bátyám! Merre megyünk?

Bachelard elkomorodott, szeretett volna Fifivel elhencegni, de rettegett, hogy valaki elrabolja tőle ezt a kincset. Jobbra-balra forgatta a fejét, mint aki fél valamitől, majd határozottan kijelentette:

- Nem, nem megyünk.

Megmakacsolta magát, nem törődött Trublot ugratásaival. Még csak ürügyet sem hozott fel arra, hogy miért változtatta meg elhatározását. Nem tehettek mást, Clarisse lakása felé indultak. Gyönyörű este volt, elhatározták, hogy gyalog mennek, jó kis egészségügyi séta lesz, jót tesz majd az emésztésnek. Végigmentek a Richelieu utcán, nagyjából biztosan álltak a lábukon, de az ital mégiscsak a fejükbe szállt, a járdát nagyon keskenynek találták.

Gueulin és Trublot ment elöl, Bachelard és Duveyrier bizalmas beszélgetésbe merülve ballagott a két fiatalember mögött. A nagybácsi esküdözött, hogy a tanácselnökkel szemben igazán nem bizalmatlan, neki megmutatta volna a kicsikét, hiszen tudja, hogy milyen finom érzésű ember, de a fiatalokban, ugye, mégis könnyelműség lenne ennyire megbízni! Duveyrier helyeselt, bevallotta, hogy régebben neki is voltak aggályai Clarisse-szal kapcsolatban, eleinte el is rejtette a barátai elől, de mikor a lány kétségbevonhatatlanul bebizonyította a hűségét, akkor már szívesen hívta meg az ismerőseit a barátságos kis fészekbe. Ó, Clarisse nem afféle könnyű nő; nem feledkezik az meg magáról! De van benne érzés, és nagyon egészséges gondolkozású! A múltja... hát az bizony nem egészen makulátlan, de ezt kár volna a szemére vetni, nem volt senki, aki irányítsa, de meg különben is, mióta őt szereti, nem lépett le a tisztesség útjáról. Duveyrier ki nem fogyott a szóból, szünet nélkül beszélt, míg a Rivoli utcán végigmentek, a nagybácsi meg bosszankodott, hogy egy szót sem mesélhet az ő kicsikéjéről. Alig bírta megállni, hogy fel ne világosítsa a tanácselnököt: fűvel-fával hál az ő drágalátos Clarisse-a.

- Igen, bizony, ez így van - dünnyögte. - De higgye el, hogy fő az erény!

A Cerisaie utca kihalt volt és csendes, a ház mintha aludt volna. Duveyrier meglepődött, hogy nem lát világosságot a harmadik emeleti ablakban. Trublot komoly képpel azt mondta, hogy Clarisse talán addig is lefeküdt, míg megérkeznek; de az is lehet, fűzte tovább Gueulin, hogy a konyhában kártyázik a cselédlánnyal. Kopogtak a kapun. A lépcsőházban megült a csend, semmi sem mozdult, még az egyenletesen égő gázláng sem rebbent. A házmester, mikor meglátta a négy urat, kisietett a fülkéjéből.

- Kérem, nagyságos úr, itt van a kulcs!

Duveyrier csodálkozva állt meg a lépcsőn.

- Őnagysága talán nincs itthon? - kérdezte.

- Nincs, kérem... és tessék gyertyát is vinni!

A házmester gyertyatartót nyomott Duveyrier kezébe, és sápadt, alázatos arcán kegyetlen gúny villant fel. A két fiatalember és a nagybácsi mélyen hallgatott. Behúzták a nyakukat, libasorban mentek felfelé, lépteik koppanása felverte a lépcsőház komor csendjét. Duveyrier ment legelöl, el sem tudta képzelni, mi történt Clarisse-szal, szinte öntudatlanul lépdelt, mint egy holdkóros, reszkető kézzel tartotta maga elé a gyertyát, melynek lángja furcsa árnyékokat rajzolt a falra, mintha megroggyant bábuk menetelnének a lépcsőn.

A harmadik emeleten Duveyrier-t olyan gyengeség fogta el, hogy képtelen volt a kulcslyukat megtalálni. Trublot nyitotta ki helyette az ajtót. A zárban megforduló kulcs akkorát csikordult, mintha egy katedrális boltívei vernék vissza a hangját.

- Nicsak! Olyan, mintha senki sem lakna itt!

- Szinte kong - tette hozzá Bachelard.

- Kedves kis családi sírbolt - tréfálkozott Gueulin.

Beléptek. Duveyrier ment elöl, magasra emelte a gyertyát. Az előszoba teljesen üres volt, még a fogasok is eltűntek. Üres volt a nagyszalon, üres a kisszalon: sehol egy bútordarab, sehol egy függöny, de még csak egy függönyrúd sem. Duveyrier dermedten bámult maga elé, majd felnézett, a tekintete körbejárta a falakat, mintha valami nyílást keresne, amin át minden kiröppent.

- Ezt nevezem nagytakarításnak! - tört ki az elképedés Trublot-ból.

- Talán a falakat akarják javítani - mondta komoly képpel Gueulin. - Nézzünk be a hálószobába, talán oda hordták be a bútorokat.

A hálószoba is teljesen üres volt, és szomorúbb látványt nyújtott, mint a többi helyiség, mert a letépett tapéta mögött a sivár vakolat meztelenkedett. Az ágy helyén hatalmas lyukak éktelenkedtek a falban, valamikor az ágymennyezetet tartó rudak voltak ideékelve. Az egyik félig nyitott ablakon át beáramló nedves levegő a közterek pállott szagával töltötte meg a szobát.

- Istenem, istenem - hebegett Duveyrier. Zavara könnyekben oldódott fel, mikor az ágy helyére nézett, és látta, hogy egy darabon a matracok ledörzsölték a papírtapétát.

Bachelard atyailag vigasztalta:

- Fel a fejjel! Velem is megtörtént már, én is kibírtam... Fő az, hogy a becsületen nem esett csorba, az ördögit!

A tanácselnök csak a fejét rázta, átment a mosdófülkébe, onnan meg a konyhába. Mindenütt egyforma pusztítás. A mosdófülke faláról leszakították a viaszosvásznat, a konyha falából meg kihúzták még a szögeket is.

- Nahát, ez már túlzás, ez igazán elképesztő - mondta Gueulin elbűvölten. - A szegeket mégis meghagyhatta volna!

Trublot, akit a vacsora meg a séta alaposan kifárasztott, unta ezt a kihalt lakást. De Duveyrier, mintha csak az utolsó cseppig ki akarná kanalazni keserűségét, gyertyával a kezében fáradhatatlanul jött-ment, a többiek meg kényszeredetten követték. Újból meg újból átment mindegyik szobán, megint látni akarta a nagyszalont, a kisszalont, a hálószobát, gyertyafény mellett gondosan végigvizsgált minden zugot, a barátai meg szépen sorban mentek utána, hatalmas árnyékuk táncot járt a csupasz falakon. A parkett keservesen nyikorgott lépteik alatt. Még mélabúsabbá tette az egész képet az, hogy az üres lakásban teljes rend volt, sehol egy papírdarab, sehol egy szalmaszál, a gondosan elmosogatott tál sem lehet tisztább, a házmester csupa komiszságból alaposan kitakarított.

- Na, én már nem bírom tovább - jelentette ki Trublot, mikor már harmadszor járt a nagyszalonban. - Fizetnék egy ülőalkalmatosságért!

Mind a négyen a szoba közepén álldogáltak.

- Hát mikor látta utoljára? - kérdezte Bachelard.

- Tegnap! - tört ki Duveyrier.

Gueulin a fejét csóválta. Teringettét! Ez aztán gyors munka volt! De most Trublot felkiáltott, meglátott a kandallón egy piszkos gallért meg egy összenyomorított szivart.

- Ne panaszkodjon! - mondta nevetve. - Hagyott magának valami emléket... Ez is valami!

Duveyrier hirtelen ellágyulással nézte a gallért.

- Huszonötezer frankot költöttem a bútorra! Huszonötezer frankot!... De nem, nem a pénzt sajnálom!

- Nem gyújt rá erre a szivarra? - szólt közbe Trublot. - Hát akkor, ha megengedi... Lyukas ugyan, de ha az ember cigarettapapírral beragasztja...

A tanácselnök gyertyájánál rágyújtott, majd kényelmesen leült a fal mellé:

- Sebaj! Elüldögélek én itt is... Alig bírom már a lábamat...

- De hát mondják meg nekem, hol lehet! - töprengett Duveyrier.

Bachelard és Gueulin egymásra néztek. Kényes helyzet ez. A nagybácsi azonban férfiasan döntött: elmesélte a szerencsétlennek Clarisse kalandjait, csalásait, elmesélte, hogy a háta mögött naponta cserélgette a szeretőit. Egészen biztos, hogy Payannal, a legújabb szeretőjével szökött meg, ezzel a markos kőfaragólegénnyel, akiből a szülővárosa művészt akar nevelni. Duveyrier ámuldozva hallgatta a szörnyűségeket. Elkeseredetten tört ki:

- Nincs már tisztesség ezen a földön!

És hirtelen támadt közlékenyseggel elmondta, mi mindent tett a lányért, vádolta, hogy ez a teremtés az emberi lét legtisztább érzéseibe vetett hitét ingatta meg, lelki bánatot emlegetett, de ezzel csak esetlenül takargatta a durva érzékiségén esett sérelmet. Clarisse nélkülözhetetlenné vált a számára. De a szemébe fog még nézni, mert azt akarja, hogy piruljon, és lássa, vajon meghalt-e szívében minden nemes érzés.

- Ugyan hagyja - kiabált Bachelard, aki nagyon élvezte a tanácselnök balszerencséjét -, hiszen megint bolonddá tenné magát. Higgyen nekem, csak az erény ér valamit. Szerezzen magának egy jólelkű kicsikét, aki ártatlan, mint a ma született bárány... Akkor aztán nincs mitől félni, nyugodtan alhat.

Trublot közben hátát a falhoz támasztva, lábát előrenyújtva szivarozott. Elmélázva pihent, meg is feledkeztek a jelenlétéről.

- Ha éppen látni akarja, én megadhatom a címét - mondta. - Jóban vagyok a cselédlányával.

Duveyrier meglepetten fordult hátra, mintha a padlóból jött volna ez a hang, és amint meglátta Trublot-t, aki pöfékelve eregette a levegőbe mindazt, amit Clarisse meghagyott, úgy érezte, hogy a berendezésre költött huszonötezer frank megy füstbe. Dühösen legyintve válaszolt:

- Nem! Méltatlan hozzám... Majd ha térden állva kér tőlem bocsánatot!

- Na, tessék! Jön vissza! - mondta Gueulin, és kifelé fülelt.

Léptek hangzottak az előszobából, majd hangot hallottak: "Mi az, talán mindenki meghalt?" Octave érkezett meg. Elképedten látta a tárt ajtókat, az üres szobákat, és nagyot nézett, mikor a tanácselnök kezében égő egy szál gyertya szegényes fényénél meglátta a kopár szoba közepén álló három férfit meg a földön ülő Trublot-t. Pár szóval felvilágosították a történtekről.

- Döbbenetes! - kiáltotta.

- Odalent nem szólt magának senki? - kérdezte Gueulin.

- Egy szót sem. A házmester nyugodtan hagyta, hogy feljöjjek... Ejnye... szóval meglógott. Nem is olyan meglepő. Különös szeme volt, és olyan furcsán viselte a haját!

Részletek után érdeklődött, néhány percen át egészen megfeledkezett a szomorú hírről, ami idehozta. Mikor eszébe jutott, hirtelen Duveyrier-hez fordult:

- Igaz is! A kedves felesége küldött magáért... Haldoklik az apósa!

- Igazán?

- Az öreg Vabre... - dünnyögte Bachelard. - Gondoltam, hogy erre hamarosan sor kerül.

- Hát, amikor az ember már nem fiatal! - jegyezte meg bölcselkedve Gueulin.

- Akkor bizony jobb, ha beadja a kulcsot - tette hozzá Trublot, miközben egy második cigarettapapírt csavart a szivarja köré.

Az urak végre elhatározták, hogy távoznak az üres lakásból. Octave többször is elmondta, ő becsületszavát adta, hogy akármilyen állapotban legyen is Duveyrier, azonnal hazaviszi. A tanácselnök olyan gondosan zárta be az ajtót, mintha megcsúfolt érzelmeit hagyta volna a lakásban, de mikor leértek, elrestellte magát, és a kulcsot már Trublot adta vissza a házmesternek. A kapu előtt hang nélkül kezet szorítottak. Octave és Duveyrier a várakozó kocsiba ültek.

- A mennykőbe is! Mégis megmutatom maguknak! - mondta Bachelard a két fiatalembernek, amikor hármasban maradtak a kihalt utcán.

Ide-oda topogott, nagyon felizgatta ennek a tökfilkó tanácselnöknek a kétségbeesése, pöffeszkedve gondolt a saját szerencséjére, amit szerinte kizárólag agyafúrtságának köszönhet. Nem bírta ki, hogy el ne hencegjen a boldogságával.

- Ide hallgasson, bátyám! - mondta Gueulin. - Ha megint azt csinálja, hogy elvisz bennünket a kapuig, aztán otthagy...

- Nem! A mennykőbe is! Most igazán megmutatom! De meg ám! Boldogan!... Mindjárt éjfél, de nem baj, majd felkel, ha lefeküdt volna... Az apja kapitány volt, Menu nevezetű, a nagynénje is igen rendes teremtés, a Lille melletti Villeneuve-ben született, becsületszavamra! A Saint-Sulpice utcai Mardienne fivéreknél kérdezősködhet utána bárki... A kutyafáját! Ami kell, az kell! Majd most meglátják, hogy mit ér az erény!

Jobbról Gueulinba, balról Trublot-ba karolt, mindnyájan jól kiléptek, közben kocsi után néztek, hogy minél előbb odaérjenek.

Octave közben a kocsiban röviden beszámolt az öreg Vabre rohamáról, nem titkolta, hogy Duveyrier-né ismeri a Cerisaie utcai lakás címét.

Kis ideig hallgattak, majd a tanácselnök fájdalmas hangon kérdezte:

- Mit gondol, megbocsát majd nekem?

Octave hallgatott. A robogó kocsiban sötét volt, csak néha-néha villant be egy gázláng fénye. Duveyrier-t aggodalom fogta el, amint hazafelé közelegtek, és újabb kérdést tett fel:

- Azt hiszem, még az a legokosabb, ha addig is kibékülök a feleségemmel. Nem gondolja?

- Ez talán helyes volna - mondta Octave, aki nem térhetett ki a válasz elől.

Ezek után Duveyrier úgy érezte, itt az ideje, hogy bánkódjék az apósa miatt. Hiszen olyan okos és olyan hihetetlenül munkabíró ember volt! De minden bizonnyal meg tudják még menteni! A Choiseul utcai ház kapuja nyitva állt, és Gourd ajtaja előtt egész csoportosulás támadt. Julie a gyógyszertárba szaladt le, és kikelt az urak ellen, akik egymástól ugyan szépen megdögölhetnek, ha betegek, úgy látszik, csak a munkások tudnak meleg étellel vagy meleg itallal segíteni egymáson; az öreg Vabre már két órája hörög ott fent, akár százszor megfulladhatott volna, egyik gyermeke sem vette magának a fáradságot, hogy egy darabka cukrot dugjon a szájába. "Nincs ezeknek a szívében érzés - mondta Gourd -, képtelenek a kezüket megmozdítani, azt hiszik, hogy leesik a fejükről a korona, ha, mondjuk, beöntést adnának az apjuknak." Hippolyte még rálicitált, elmesélte, hogy milyen buta képet vág ott fenn a nagysága, ölbe tett kézzel nézi, hogyan kínlódik az a szegény öregúr, akivel csak a személyzet törődik. Mikor Duveyrier feltűnt a kapuban, egyszeriben csend lett.

- Mi újság ott fenn? - kérdezte.

- Az orvos éppen mustártapaszokat rak a betegre - válaszolt Hippolyte. - Milyen nehezen találtam meg a doktor urat!

Fent Duveyrier-né jött elibük a fogadószobában. Kivörösödött szemhéján, csillogó tekintetén látszott, hogy sokat sírt. A tanácselnök erősen zavarban volt, kitárta a két karját, magához ölelte az asszonyt, és úgy suttogta:

- Szegény Clotilde-om!

Az asszonyt meglepte ez a szokatlan gyengédség, visszahúzódott. Octave a zongora elé állt, de így is meghallotta, mikor a férj fojtott hangon mondta:

- Bocsáss meg, felejtsük el sérelmeinket e szomorú pillanatban... Látod, visszajöttem hozzád, örökre visszajöttem... Nagyon megbűnhődtem!

Duveyrier-né nem felelt, kibontakozott a férje karjából, és Octave miatt megint csak úgy viselkedett, mint aki semmiről nem akar tudni.

- Nem zavartam volna magát, kedvesem, hiszen tudom, hogy a Provence utcai nyomozás ügye mennyire sürgető. De olyan egyedül voltam, úgy éreztem, hogy igazán szükséges a maga jelenléte... Szegény apámnak vége. Menjen, nézze meg, éppen nála van az orvos.

Amikor Duveyrier átment a szomszédos szobába, az asszony Octave mellé lépett. A zongora nyitva maradt, a Zémire és Azor kottája is a tartón volt még. Míg a házastársak beszélgettek, Octave úgy tett, mintha a kottát böngészné. A lámpa most is csak a szoba egyik sarkát világította meg. Duveyrier-né pár pillanatig szó nélkül nézte a fiatalembert, olyan nyugtalanság gyötörte, hogy feladta szokásos tartózkodását.

- Ugye, ott találta meg?

- Igen, asszonyom!

- Hát akkor nem értem!

- Az a perszóna megszökött tőle, a bútorokat is elvitte... Gyertyával a kezében állt ott a puszta falak között.

Clotilde elkeseredetten legyintett. Mindent értett. Szép arca undort és csüggedést fejezett ki. Nem elég, hogy elveszíti az apját, most még csak az hiányzik, hogy a férjének ez a szerencsétlenség ürügyet szolgáltasson arra, hogy közeledjék hozzá. Jól ismerte már, ha nincs kihez járjon, hát mindig az ő nyakán fog lógni. Minden téren kötelességteljesítő asszony volt, és már előre reszketett a gondolattól, hogy nem tud majd kitérni a gyűlöletes robot elől. Pár pillanatig a zongorát bámulta. Könnyek szöktek a szemébe, és csak ennyit mondott Octave-nak:

- Köszönöm.

Ők is átmentek Vabre szobájába. Duveyrier sápadtan hallgatta, amint Juillerat doktor fojtott hangon ismertette a helyzetet. Súlyos hűdésről van szó, a beteg még elhúzhatja holnapig, de a gyógyulásra nincs semmi remény. Clotilde éppen e végzetes szavakra lépett be, leroskadt egy székre, és a szeméhez szorította ronggyá gyűrt, csuromvíz zsebkendőjét. Annyi ereje mégis volt, hogy megkérdezze az orvost, legalább magához térhet-e még szegény apja. Az orvos ezt valószínűtlennek tartotta, de mintha megértette volna, hogy mi rejlik a kérdés mögött, hozzátette: reméli, hogy Vabre úr már régen elrendezte az ügyeit. Duveyrier, aki gondolatban még mindig a Cerisaie utcában járt, most hirtelen feleszmélt. A feleségére nézett, majd azt mondotta, hogy az apósa senkit nem avatott be az ügyeibe. Ő sem tud semmit, legfeljebb annyit, hogy Gustave fiával kapcsolatban ígéreteket tett, gyakran mondta, hogy az unokáját előnyben részesíti, így akarta viszonozni, hogy öregségére magukhoz vették. Mindenesetre, ha van végrendelet, majd elő is kerül.

- A családot értesítették? - kérdezte Juillerat doktor.

- Szent isten! Bizony nem! - suttogta Clotilde. - Úgy megrendültem!... Első gondolatom az volt, hogy megkértem Mouret urat, keresse meg a férjemet.

Duveyrier megint a feleségére pillantott. Most teljesen értették egymást. A tanácselnök óvatosan közeledett az ágyhoz, hosszan nézte az élettelenül elnyúlt öregembert, akinek mozdulatlan arcán sárga foltok ütköztek ki. Az óra egyet ütött. Az orvos azt mondta, hogy most elmegy; a szokásos gyógyszerekkel hiába próbálkozott, mást nem tehet. Reggel korán újból eljön.

Octave-val együtt indult el, Duveyrier-né azonban visszaszólította a fiatalembert.

- Azt hiszem, helyesebb, ha várunk holnapig - mondta neki. - Holnap majd valami ürüggyel felküldi hozzám Berthe-et, Valérie-t is felkéretem, majd ők azután közlik a hírt a két fivéremmel... Szegények, hadd aludjanak nyugodtan legalább ma éjszaka! Elég, ha mi átsírjuk az éjszakát.

Férj és feleség kettesben maradtak az aggastyán mellett, akinek köhögése borzongató hangokkal töltötte be a szobát.
11

Amikor Octave másnap reggel nyolc órakor lejött a szobájából, nagyon meglepődött, hogy már az egész ház tud az öreg Vabre tegnap esti rohamáról és reménytelen állapotáról. A ház lakóit egyébként nem nagyon érdekelte a beteg sorsa, inkább az örökség kérdése foglalkoztatott mindenkit.

Pichonék csokoládéjukat iszogatták apró ebédlőjükben. Jules behívta Octave-ot.

- Hát jó kis felfordulás lenne, ha most csak úgy meghalna. Akkor aztán furcsa dolgokat látnánk, azt hiszem... Mit gondol? Csinált végrendeletet?

Octave nem válaszolt a kérdésre, az iránt érdeklődött, honnan tudták meg a történteket. Marie a péknétől hallotta, de különben is, a cselédek emeletről emeletre híresztelték, beszélték már az egész utcában. A kis Lilitte belemártotta ujjait a csokoládéjába, Marie ráütött a kezére, azután ő is beszélni kezdett:

- Mennyi pénz maradhatott utána!... Ha csak századrészét hagyta volna ránk! Na de ettől nem kell félnünk!

És mikor Octave elmenőben volt, még odaszólt neki:

- Elolvastam a könyveit, Mouret úr... Ugye, lesz olyan kedves és visszaviszi őket?

Octave sietve ment lefelé, nyugtalanul gondolt arra, hogy megígérte Duveyrier-nének, felküldi hozzá Berthe-et, még mielőtt kiszivárogna a hír. A harmadik emeleten Campardonnal találkozott, aki éppen elmenőben volt.

- Hallom, hogy örököl a főnöke! - mondta az építész.

- Úgy mesélték nekem, hogy az ingatlanon kívül még majdnem hatszázezer frank marad az öreg után... Hát nem csoda! Nem költött egy vasat sem, míg Duveyrier-éknél élt, Versailles-ból is hozott valamicskét, ehhez még hozzárakosgatta a húsz-egynéhány ezer frank házbért... Ekkora falaton csak meg tudnak osztozni hárman!

Így tartotta szóval Octave-ot, míg lefelé ment mögötte. A második emeleten azonban Juzeurnével találkoztak, az asszony lent járt, hogy utánanézzen, vajon mit művel Louise, akit már egy órával ezelőtt elküldött négy garas ára tejért, és még mindig nem jött vissza. Juzeurné is belekapcsolódott a beszélgetésbe, természetesen mindenről értesült már ő is.

- Senki sem tudja, hogyan rendelkezett az öreg Vabre - suttogta szokott szelíd hangján. - Lehet ám, hogy még nagy felfordulás lesz!

- Ugyan - mondta vidáman az építész -, szívesen cserélnék velük! Egyszerű az egész... három egyenlő részre kell felosztani mindent, fogja mindenki a magáét, és kész!

Juzeurné egy pillanatra áthajolt a lépcsőkorláton, majd felfelé lesett, és mikor már meggyőződött arról, hogy senki sem hallhatja őket, suttogva mondta:

- Na és ha nem találnak annyit, amennyire számítanak?... Mert sok mindent beszélnek ám!

Az építész nagyot nézett, de azután vállat vont. Ugyan, mesebeszéd! Vén zsugori volt az öreg Vabre, harisnyaszárba dugdosta a pénzt. Máris sietett tovább, mert a Saint-Roch templomban Mauduit abbé várta. Lefelé indult, de három lépcső után még visszaszólt Octave-nak:

- A feleségem panaszkodik magára, miért nem megy be hozzá néha elbeszélgetni?

Juzeurné is visszatartotta a fiatalembert.

- És engem mennyire elhanyagol! Pedig azt hittem, hogy szeret kicsit... Van egy üveg különleges likőröm, ha eljön, megkóstolhatja! El sem tudja képzelni, hogy milyen finom!

Octave megígérte, hogy meglátogatja, azután sietett le az előcsarnokba. De mielőtt a kapualjból nyíló raktárajtóhoz ért volna, még át kellett mennie a traccsoló cselédlányok között. Ezek is a haldokló vagyonát osztogatták. Ennyi jár Clotilde nagyságának, ennyi Auguste úrnak, ennyi meg Théophile úrnak. Clémence már egyenesen számadatokat mondott: Hippolyte-tól mindent tud, amit ő mond, az igaz, mert Hippolyte látta is a pénzt az egyik szekrényben. Julie azonban kétségbe vonta Clémence adatait. Lisa elmesélte, hogy az első gazdája, egy vénember, jó alaposan rászedte, felfordult, és még csak a piszkos ágyneműjét sem hagyta őrá. Adèle eltátotta a száját, ámulva hallgatta ezeket az örökösödési históriákat, valósággal látta, amint összeomlanak az ötfrankosokból rakott óriási oszlopok. A kapu előtt, a járdán, Gourd ünnepélyes ábrázattal beszélgetett a szemközti papírkereskedővel. Ő már olybá vette, hogy a háztulajdonos nem is él.

- Engem csak az érdekel, hogy kié lesz a ház! - mondta. - Mindent felosztottak, rendben van! De a ház! A házat mégsem vághatják háromfelé!

Octave végre belépett az üzletbe. Josserand-nét pillantotta meg először, kicsinosítva, befűzve, harcra készen ült a pénztárban. Berthe az anyja mellett állt, nagyon igyekezhetett, hogy idejében leérjen, mert csak sebtében kapott magára egy csinos pongyolát, és nagyon izgatottnak látszott. Mindketten elhallgattak, mikor Octave-ot meglátták. Josserand-né félelmetes tekintettel mérte végig a fiatalembert:

- Szóval, uram, maga így szereti a céget és a főnökeit?... A leányom ellenségeinek az összeesküvéséhez csatlakozik!

Octave védekezni akart, szerette volna megmagyarázni a helyzetet, de Josserand-né nem engedte szóhoz jutni, azzal vádolta, hogy Duveyrier-ékkel töltötte az éjszakát, velük együtt kutatott a végrendelet után, hogy mindenfélét belehamisíthassanak. És mikor a fiatalember mosolyogva kérdezte, hogy ugyan mi haszna lenne neki mindebből, Josserand-né leintette:

- Mi haszna... mi haszna... Magának egész egyszerűen azonnal értesítenie kellett volna bennünket, ha már az Isten úgy rendelte, hogy szemtanúja legyen a szerencsétlenségnek. Ha elgondolom, hogy a leányom még most sem tudna semmit, ha én nem szólok neki! Egész biztosan kifosztják, ha az első hírre nem rohanok le hozzá... A maga haszna, uram, a maga haszna... Mit tudom én, mi haszna van ebből! Duveyrier-né ugyan hervadt teremtés már, de vannak emberek, akik nem nagyon válogatósak, és talán vele is beérik.

- De mama! - szólt közbe Berthe. - Clotilde olyan tisztességes asszony!

Josserand-né lenézően vállat vont.

- Hagyd csak! Tudhatod, hogy az emberek mi mindent megtesznek a pénzért!

Octave-val elmondatták, hogy mint volt az öreg Vabre szélütése. A két asszony többször összenézett, hát persze hogy úgy van, amint az anya mondta, persze hogy mindenféle mesterkedés folyt odalent. Igazán kedves Clotilde-tól, hogy ennyire kímélte a családot minden izgalomtól. Végül hagyták, hogy Octave munkához fogjon, de azért csak gyanúsnak tartották a szerepét ebben az ügyben. Izgatottan tovább tárgyalták az ügyet.

- Na és ki fizeti meg a szerződésben kikötött ötvenezer frankot? - mérgelődött Josserand-né. - Ha egyszer a föld alatt lesz, futhatunk a pénzünk után!

- Ugyan, az ötvenezer frank! - mondta Berthe zavartan. - Tudod, hogy ő is azt vállalta, amit ti, hogy félévenként fizet tízezer frankot... Még nem múlt el fél év, jobb, ha várunk.

- Várni? Mire? Hogy majd a hazajáró lelke hozza neked a pénzt?... Te mafla! Hát azt akarod, hogy kifosszanak? Azt már nem! Követelni fogod, hogy azonnal fizessék ki az örökségből! Mi meg ráérünk fizetni, mi még, hála istennek, életben vagyunk! Mit tudják ők azt, hogy fizetünk vagy nem fizetünk, de ő csak fizessen, ő meghalt!

Megeskette a lányát, hogy nem enged, soha az életben nem szolgáltatott okot arra, hogy őt bárki is hülyének nézze. Miközben így nekivadult, egyszer-egyszer felfelé figyelt, mintha a mennyezeten át szeretné meghallani, hogy mi történik az első emeleten, Duveyrier-éknél. Az öreg Vabre szobája éppen az üzlethelyiség felett lehetett. Auguste, mikor az anyósától értesült a helyzetről, azonnal felment az apjához. De Josserand-nét ez nem nyugtatta meg, nagyon szeretett volna ő is ott lenni. Azt képzelte, hogy odafent bonyolult fondorlatokat szőnek.

- Menj fel már! - tört ki mélyről jövő indulattal. - Auguste túlságosan gyenge, megint csak becsapják majd!

Berthe felment. Octave a kirakatot rendezte, és végighallgatta a két asszonyt. Amikor egyedül maradt Josserand-néval, és látta, hogy ő is az ajtó felé indul, megkérdezte, hogy illendőségből nem kellene-e bezárni az üzletet. Azt remélte, hogy így hozzájut egy szabadnaphoz.

- Ugyan miért tartanánk zárva! Várjunk, míg meghal! Kár lenne elszalasztani a vevőket!

Octave éppen egy vég pipacsvörös selymet hajtogatott. Josserand-né, hogy enyhítse az előbbi nyers kitörését, odaszólt neki:

- Azért nem kellene éppen pirosat tenni a kirakatba!

Az első emeleten Berthe az apja mellett találta Auguste-öt. A szoba most is pontosan olyan volt, mint tegnap, nyirkos és barátságtalan, most is a haldokló elnyújtott, kínos hörgése töltötte be. Az aggastyán mereven, érzéketlenül, bénán feküdt az ágyon. A kartotékokkal teli doboz most is elfoglalta az egész asztalt, minden a helyén volt, mintha egyetlen bútordarabot sem mozdítottak volna el, egyetlen fiókot sem nyitottak volna ki. Duveyrier-ék azonban igen levertnek, az átvirrasztott éjszakától fáradtnak látszottak, tekintetük nyugtalanul rebbent ide-oda. Hippolyte-ot már hét órakor elküldték a Bonaparte gimnáziumba, hogy hozza haza Gustave-ot, a fiukat. A tizenhat éves vékony, koraérett fiú haza is jött már, csupa riadalom volt, hogy ezt a váratlan szabadnapot egy haldokló mellett kell eltöltenie.

- Ó, édesem, milyen rettenetes csapás! - mondta Clotilde, és megcsókolta Berthe-et.

- De hát miért is nem szóltatok nekünk? - kérdezte a fiatalasszony, és éppen úgy húzta el a száját, mint az anyja szokta. - Mellettetek lettünk volna ebben a nagy bánatban.

Auguste a tekintetével figyelmeztette, hogy maradjon csendben. Nem alkalmas idő ez a veszekedésre. Várhatnak még. Juillerat doktor ma már itt volt egyszer, megint eljött, de most sem mondott semmi biztatót, a beteg aligha éli túl ezt a napot. Auguste éppen erről suttogott a feleségének, mikor Théophile és Valérie is megérkezett.

Clotilde azonnal elibük sietett, megcsókolta Valérie-t, és megint csak ezt mondta:

- Ó, édesem, milyen rettenetes csapás!

De Théophile nagyon harcias kedvében érkezett, még csak a hangját sem tompította, mikor megszólalt:

- Hát ott tartunk már, hogy a szenesemberektől kell megtudnom, hogy haldoklik az apám!... Azt akartátok, ugye, hogy ne zavarjon benneteket senki, mikor kikutatjátok?!

Duveyrier felháborodottan állt fel. De Clotilde egy mozdulattal leintette, és nagyon halkan odasúgott a fivérének:

- Szerencsétlen! Hát még az apánk végórái sem szentek előtted?... Nézd csak, szemléld a művedet! Igen, igen, te izgattad fel annyira, mikor kijelentetted, hogy nem vagy hajlandó kifizetni a házbért!

Valérie elnevette magát:

- Ugyan, ezt senki sem gondolhatja komolyan!

- Nagyon is komolyan gondolom! - vágott vissza Clotilde felháborodottan. - Nagyon jól tudtátok, milyen boldog, mikor felveheti a lakbért!... Ha elhatároztátok volna, hogy megölitek, akkor sem csinálhattátok volna jobban!

Egyre élesebb hangot ütött meg, mindegyikük a másikat vádolta azzal, hogy meg akarja kaparintani az örökséget. A mindig mogorva és higgadt Auguste rendreutasította őket:

- Hallgassatok! Várhattok még, most igazán nyugton maradhatnátok.

Mindenki belátta, hogy a szemrehányás jogos, és letelepedtek az ágy köré. A nyirkos szoba csendjét most csak a haldokló hörgése törte meg. Berthe és Auguste az ágy lábánál ült, az utoljára érkezett Théophile és Valérie már messzebb kényszerültek, ők az asztal mellé telepedtek; Clotilde az ágy fejénél foglalt helyet, a férje mögötte, Gustave-ot meg, akit a nagyapja annyira szeretett, egészen odanyomták az ágy széléhez. Hang nélkül nézték egymást, de tekintetük világosan beszélt, összeszorított ajkuk hang nélkül is elárulta gondolataikat, a kisírt szemű, sápadozó örökösök zaklatott, kétségek között hányódó töprengéseit. A két fiatal házaspárt leginkább a halottas ágyhoz közel álló iskolás gyerek bőszítette fel, világos, hogy Duveyrier-ék arra számítanak, Gustave láttára megpuhul az öreg, ha visszanyerné az eszméletét.

Ez a fogás is arra vallott, hogy nincs végrendelet, és a két Vabre fiú lopva fürkészte az egyik sarokban a padlóhoz rögzített pénzszekrényt, amit apjuk még a versailles-i közjegyzői irodából hozott magával. Az öreg mániákusan zárt el ide mindenféle kacatot. A Duveyrier házaspár már biztosan kikutatta az éjszaka ezt a pénzszekrényt. Théophile erősen gondolkozott, milyen cselfogással tudná őket beszédre bírni.

- Mondjátok csak - suttogta a tanácselnöknek -, nem volna helyes, ha értesítenénk a közjegyzőt?... Az apánk esetleg változtatni akar a végrendeletén.

Duveyrier először meg sem hallotta, amit a sógora mondott. Nagyon unta magát itt, és gondolatban egész éjszaka Clarisse-nál járt. Határozottan az volna a legokosabb, ha kibékülne a feleségével, de hát Clarisse olyan mulatságos volt, mikor, mint egy csibész, egy mozdulattal ledobta magáról az ingét... Clarisse-t látta, mikor réveteg tekintettel a haldoklót nézte, mindent odaadott volna, csak még egyszer, csak még egyetlenegyszer a magáénak mondhassa. Théophile-nak meg kellett ismételnie a kérdését.

A tanácselnök összerezzent.

- Megkérdeztem már Renaudint - válaszolta. - Nincs végrendelet.

- De hátha itt van valahol!

- Itt sincs, meg a közjegyzőnél sincs.

Théophile Auguste-re nézett. Most már igazán nyilvánvaló, hogy Duveyrier-ék átkutatták az egész szobát. Clotilde megértette ezt a pillantást, és nagyon bosszankodott. Ugyan mi lelte a férjét? A fájdalom elvette a józan eszét? Közbeszólt:

- Papa egész biztosan megtett mindent, amit kellett... jaj, istenem, úgyis elég korán tudjuk meg.

Sírva fakadt. Valérie és Berthe is elszomorodott, mindketten csendesen zokogni kezdtek. Théophile lábujjhegyen visszament a székéhez. Megtudta, amit tudni akart. Ha az apjuk visszanyeri az eszméletét, ő bizony nem engedi, hogy Duveyrier-ék arra használják fel a kamasz fiukat, hogy nagyobb részt kapjanak az örökségből. Amint leült, észrevette, hogy Auguste is a szemét törölgeti, ettől úgy meghatódott, hogy maga is zokogásban tört ki, a halálra gondolt, rettenetes lenne, ha vele is ez a betegség végezne. Most már az egész család zokogott. Csak Gustave nem tudott sírni. Zavarában lesütötte a szemét, és hogy lefoglalja magát, lélegzését a haldokló hörgéséhez igazította, valahogyan úgy, mint a tornaórán, mikor lépést tart a többivel.

Közben múlt az idő. Tizenegy órakor mégis volt valami változatosság, mert újból eljött Juillerat doktor. A beteg állapota súlyosbodott, sőt kétségessé vált az is, hogy magához tér-e, felismeri-e a gyermekeit, mielőtt meghal. Mikor Clémence bejelentette Mauduit abbét, mindnyájan újból felzokogtak. Clotilde elébe sietett, ő részesült először a pap vigasztalásában. Mauduit abbénak mindnyájukhoz volt egy jó szava, úgy beszélt, mint aki teljes egészében átérzi a családot sújtó bánatot. Azután végtelen tapintattal a vallás törvényeit említette, nem engedhetik, hogy ez a lélek az egyház erősítése nélkül költözzék el.

- Már gondoltam rá - suttogta Clotilde.

Théophile-nak azonban ellenvetései voltak. Apjuk nem tartotta magát a vallás előírásaihoz, sőt hajdan nagyon is haladó nézeteket vallott, hiszen Voltaire-t olvasta. Ha már egyszer nem tudják kikérni a véleményét, hát a legokosabb, ha elhagyják ezt a ceremóniát. A vita hevében még hozzátette:

- Olyan volna, mintha egy szekrényt áldoztatna meg.

A három asszony rászólt, hogy hagyja már abba.

Mindhárman nagyon megrendültek, igazat adtak a papnak, elnézést kértek, hogy nem ők maguk értesítették, de a váratlan csapás egészen megzavarta őket. Ha a haldokló beszélni tudna, egész biztosan nem tiltakozna, hiszen mindig kerülte a különcködést. Ők hárman felelnek ezért.

- Fel kell venni a halotti szentségeket, ha már másért nem, hát az ismerősök miatt.

- Bizony így van - helyeselt élénken Mauduit abbé. - Az olyan társadalmi helyzetben levő embernek, mint az önök apja is, jó példával kell elöljárnia.

Auguste nem nyilvánított véleményt. De Duveyrier, akit a vita kizökkentett álmodozásából - pedig éppen az járt az eszében, hogy milyen is volt Clarisse, amikor lábát magasra felemelve harisnyát húzott -, erélyesen követelte, hogy a haldoklót részesítsék az utolsó szentségekben. Ez egyszerűen elengedhetetlen, családjának egyetlen tagja sem halt még meg a szentségek felvétele nélkül. Juillerat doktor eddig tapintatosan félrehúzódott, még arra is ügyelt, nehogy meglássák rajta, hogy mint szabadgondolkodó, mennyire megveti az efféle ceremóniákat. Most azonban a pap mellé lépett, és mintha csak egy kollégához szólna, akivel gyakran találkozik hasonló alkalmakkor, halkan, bizalmasan odasúgta neki:

- Igyekezzék, kérem, nincs már sok hátra.

A pap sietve távozott. Bejelentette, hogy a szentostyáért és az utolsó kenetért megy, hogy felkészüljenek mindenre.

- Na, szép dolog, ha már akaratuk ellenére is megáldoztatják a haldoklókat! - dünnyögte makacsul Théophile.

Rögtön ezután nagy izgalom fogta el mindnyájukat. Clotilde észrevette, hogy a haldokló szeme tágra nyílt. Felsikoltott, és az egész család a betegágy köré sereglett. Az aggastyán tekintete lassan körbejárt rajtuk, de a fejét most sem mozdította. Juillerat doktor elámultan hajolt föléje, figyelni akarta a végső agóniát.

- Apám, mi vagyunk itt, megismer bennünket? - szólalt meg Clotilde.

Vabre merev tekintettel nézett rá, ajka mozgott, de hang nem jött ki rajta. A rokonok egymást taszigálták, mindegyik szerette volna a haldoklót még egyszer szóra bírni. Valérie-nek csak a többiek mögött jutott hely, lábujjhegyre állt, hogy ő is lásson valamit, és csípősen mondta:

- Hiszen megfojtjátok így! Álljatok kicsit hátrább. Hiába akar mondani valamit, így nem érti meg senki!

A többiek hátrább húzódtak. Az öreg Vabre tekintete kutatóan járta körül a szobát.

- Egész biztosan akar valamit - suttogta Berthe.

- Itt van Gustave - hajtogatta Clotilde. - Ugye, apám, látja... eljött az iskolából, hogy megcsókolhassa magát. Csókold meg a nagyapádat, kedvesem.

Amikor a gyerek borzadva hátrált, átkarolta és visszatartotta, leste, hátha mosoly csillan fel a meggyötört arcon. Auguste is figyelte, hogy hova irányul a haldokló tekintete, és kijelentette, hogy az asztalt nézi, biztosan írni akar valamit. Mindnyájukat mondhatatlan izgalom fogta el, mindnyájan a haldokló körül szorgoskodtak. Odatolták az asztalt, papírt, tintát, tollat hoztak. Végül felültették és három párnával megtámasztották a hátát. Az orvos csak tekintetével jelezte, hogy nyugodtan csinálhatják.

- Adják kezébe a tollat - mondta Clotilde reszketve, de közben gondosan ügyelt, hogy a fia állandóan a haldokló szeme előtt legyen.

A szobában ünnepélyes csend lett. Az egész család az ágy mellé sereglett, feszülten figyeltek mindnyájan. A haldokló már alig ismert rá valamelyikükre is, kiejtette kezéből a tollat. Egy pillanatig az asztalt meg a kartotékokkal teli dobozt nézte, azután lecsúszott a párnáiról, előrebukott, mint egy bábu, majd végső erőfeszítéssel kinyújtotta a karját, és úgy markolt a kartonok közé, mint egy vidám kisgyerek, aki kedvére turkálhat valami szennyben. Arca kiderült, beszélni akart, de csak azt az egyetlen szótagot hebegte, amellyel a csecsemők egész érzésvilágukat fejezik ki:

- Ga... ga... ga... ga...

Élete nagy munkájának, a csodálatos statisztikai tanulmánynak mondott búcsút. Feje egyszerre csak előrebukott. Meghalt.

- Sejtettem - mondta az orvos, és mikor látta a családtagok rémületét, ő maga fektette vissza a halottat, ő fogta le a szemét.

Hát csakugyan vége? Auguste visszatolta az asztalt, a többiek dermedten, hangtalanul álltak. Azután kitört belőlük a sírás. Istenem, nem remélhetnek már semmit, hát majd csak szétosztják a vagyont. Clotilde gyorsan kiküldte Gustave-ot, hogy megkímélje a rettenetes látványtól, majd összetörten Berthe vállára hajtotta a fejét és zokogott. Berthe és Valérie vele együtt sírtak. Az ablak előtt Théophile és Auguste állt, mindketten nekikeseredetten törölgették a szemüket. De talán Duveyrier volt a legkétségbeesettebb, zsebkendőjét az arcához szorította, és szinte fuldoklott a zokogástól. Nem, Clarisse nélkül nem tud élni, inkább haljon meg ő is, most, azonnal. A gyászos hangulatban úgy elfogta a szeretője utáni bánat, hogy a roppant keserűség valósággal megrázta.

- Asszonyom - jelentette Clémence -, a szentségek...

Mauduit abbé jelent meg az ajtóban. Mögötte egy ministránsgyerek lesett be kíváncsian. Amikor a pap meglátta, hogy mindnyájan sírnak, kérdő tekintetet vetett az orvosra, aki széttárta a karját, mintha csak azt akarná mondani, hogy igazán nem az ő hibája. Az abbé imát mormolt, kényszeredett arccal távozott, vitte vissza a szentostyát.

- Rossz jel - mondta Clémence az előszoba ajtajában álldogáló cselédeknek -, nem jó ám csak úgy ide-oda sétáltatni a Jóistent... Majd meglátják, hogy nem telik bele egy év, és visszajön...

Az öreg Vabre-t csak harmadnap temették. Duveyrier mégiscsak rányomatta a gyászjelentésre, hogy "a halotti szentségek ájtatos felvétele után". Octave szabad volt, mert a temetés napján nem nyitották ki az üzletet. A szabadnapnak nagyon örült, már régóta szeretett volna kicsit tenni-venni a szobájában, átrendezni a bútorokat, és berakni pár könyvét az időközben alkalmilag vásárolt kis könyvszekrénybe. A szokottnál korábban kelt fel, már készen is volt a rendezgetéssel, mikor Marie nyolc óra tájt bekopogott hozzá.

- Nem jött át a könyvekért - mondta -, hát magam hoztam vissza mindet.

Nem volt hajlandó belépni Octave szobájába, pirulva botránkozott a gondolattól, hogy belátogasson egy fiatalemberhez. Viszonyuk egyébként szinte magától értetődően megszűnt, mert Octave teljesen elhanyagolta a fiatalasszonyt. Marie azért továbbra is kedves volt hozzá, valahányszor összetalálkoztak, mindig mosolyogva üdvözölte.

Octave nagyon jókedvű volt aznap reggel. Tréfásan kötekedett Marie-val.

- Ugye, Jules tiltja meg magának, hogy betegye hozzám a lábát? Árulja csak el, hogy is van most Jules-lel? Kedves magához? Érti, mire gondolok? Na, feleljen szépen!

Marie nevetett, cseppet sem botránkozott meg.

- Meghiszem azt! - Mikor elviszi, ürmöst itat vele, és olyanokat beszél neki, hogy egész eszeveszetten jön haza... - Ó! Nagyon kedves. Tudja, nekem kicsit sok is. Igaz persze, hogy ha már... akkor inkább velem, mint mással.

Aztán elkomolyodott és hozzátette:

- Tessék, visszahoztam a Balzac-könyvet is. Nem voltam képes végigolvasni... Túlságosan szomorú. Ennek az úrnak csak kellemetlen mondanivalói vannak.

Olyan könyveket kért tőle, amikben sok szó esik szerelemről, kalandokról, idegen országokban való utazásokról. Azután a temetésről beszélt: ő csak a gyászmisén vett részt, de Jules kimegy a temetőbe is. Ő sohasem félt a halottaktól, tizenkét éves korában egy teljes éjszakát virrasztott át halott nagynénje meg nagybátyja mellett, akik egyszerre haltak meg valami járványos lázban. Jules viszont mindig iszonyodott attól, hogy halottakról beszélgessenek, tegnap már meg is tiltotta, hogy a háziurat említse előtte, aki lent, az első emeleten, kiterítve fekszik, de hát miről beszéljen, ha nem a ház halottjáról, Jules sem talál más témát, mindkettőjüknek folyton ez a szegény öregúr jár az eszében, de beszélni nem akarnak róla, így aztán órák is elmúlnak, míg egypár szót váltanak egymással. Ez már igazán kellemetlen, már csak Jules miatt is nagyon szeretné, ha a halottat mielőbb kivinnék a házból. Marie boldog volt, hogy kedvére kibeszélheti magát, kérdésekkel ostromolta Octave-ot: látta a halottat? Nagyon elváltozott? Igaz, hogy valami rémség történt, mikor a koporsóba tették? Igaz, hogy a matracokat is felvágták, mikor végrendelet után kutattak? Nagyon sok mindent beszélnek ám egy ilyen házban, ahol olyan sok cseléd jön-megy! A halál mégiscsak nagy dolog, itt most mindenkit csak ez foglalkoztat.

- Már megint Balzacot akar adni nekem? - kérdezte, mikor belenézett a könyvekbe, amiket Octave előkészített a számára. - Nem, ezt tegye csak vissza... Olyan, mint az életben, mintha nem is regényt olvasnék.

Amikor Marie visszaadta neki a Balzac-kötetet, Octave a kezénél fogva be akarta húzni a szobájába. Nagyon tetszett most neki a fiatalasszony, akit annyira érdekelt a halál, mulatságosnak, elevennek és egyszeriben nagyon kívánatosnak találta. De mikor Marie megértette, hogy mit akar, elpirult, kiszabadította magát, és szinte menekülve távozott.

- Köszönöm a könyveket, Mouret úr... a templomban majd találkozunk.

Amikor Octave felöltözködött, eszébe jutott ígérete, hogy meglátogatja Campardonnét. A temetés tizenegy órára volt kitűzve, így jó két órája szabad volt még, ezt a legokosabban úgy töltheti el, ha néhány látogatást tesz a házban. Rose-t még ágyban találta, Octave mentegetőzött, hogy igazán nem szeretné zavarni, de Rose erősködött, hogy csak jöjjön be. Olyan ritkán látják, pedig ő úgy örül, ha egy kicsit elszórakozhat!

- Tudja, kedves Octave, nekem kellene most odalent kiterítve, koporsóba zárva feküdnöm - kezdte a beszélgetést.

Bizony, a háziúrnak már jó, ő már végzett az élettel. Octave csodálkozott, hogy ennyire elfogta a mélabú, és megkérdezte, hogy talán rosszabbra fordult az egészségi állapota?

- Nem, köszönöm, csak egyformán vagyok. De néha már nagyon elegem van... Achille kénytelen a dolgozószobájában ágyaztatni magának, mert engem annyira idegesít, mikor éjszaka forgolódik... És tudja-e már, hogy addig könyörögtünk Gasparine-nak, míg végre otthagyta a divatáruüzletet? Olyan hálás vagyok neki, olyan gyengéden ápol!... Istenem, már régen meghaltam volna, ha nem lenne hozzám mindenki ilyen jó.

Gasparine a cselédsorsra jutott szegény rokon alázatosságával éppen most hozta be Rose reggelijét. Felültette, párnákkal támasztotta meg a hátát, és asztalkendőjével letakart tálcán tette elibe a kávéját.

A csipkés ágyneműk között, hímzett hálóingben heverésző Rose alapos étvággyal evett. Megfiatalodott, fehér bőrével, apró fürtökbe göndörített szőke hajával nagyon üde és bájos volt.

- Az étvágyammal nincs baj, nem a gyomrom beteg - mondta, miközben vajas kenyeret mártogatott a kávéjába.

Két könnycseppet hullatott a csészéjébe. Gasparine rászólt:

- Ha sírsz, rögtön szólok Achille-nak... Talán nincs meg mindened? Hát nem úgy élsz, mint egy királynő?

Mire befejezte a reggelit, és egyedül maradt Octave-val, már meg is vigasztalódott. Csupa tetszelgésből már megint a halálról beszélt, de csak olyan kedves-vidáman, ahogyan egy puha ágyban lustálkodó asszony csacsog valamiről. Édes istenem, majd ő is eltávozik az élők sorából, ha rákerül a sor, de hát mégiscsak igazuk van a többieknek, ő tulajdonképpen nem boldogtalan, szépen eléldegélhet, az övéi igazán megkímélik az élet nehéz küzdelmeitől - mondta, és máris a nem nélküli bálvány zavartalan önzésébe süppedt.

- Ugye, gyakrabban jön majd? - szólt, mikor a fiatalember indulóban volt. - Mulasson jól, ne szomorkodjék túl sokat a temetésen. Ó, hiszen az ember mindennap közelebb kerül a halálhoz, meg kell szokni a gondolatát.

Ugyanezen az emeleten lakott Juzeurné is. Octave kopogtatására a kis Louise nyitott ajtót. A vendéget a szalonba vezette, egy percig riadozó mosollyal bámulta, majd közölte, hogy úrnője éppen öltözködik, de hamarosan elkészül. Juzeurné máris belépett, fekete gyászruhájában még szelídebbnek, még finomabbnak látszott.

- Biztosan tudtam, hogy ma délelőtt meglátogat - pihegte leverten. - Egész éjszaka csak úgy álmodoztam, magát láttam... Érthető, az ember képtelen aludni, mikor halottal van egy fedél alatt. - Bevallotta, hogy az éjszaka háromszor is felkelt, és a bútorok alá nézett.

- Ejnye, hát miért nem hívott be engem?! - tréfálkozott a fiatalember. - Az ágyban kettesben nem féltünk volna.

Juzeurné bájosan szégyenkezve tiltakozott:

- Ne beszéljen ilyen csúnyákat!

Kezét Octave ajkára tapasztotta, a fiatalember természetesen belecsókolt a tenyerébe. Az asszony szétnyitotta ujjait, és nevetett, mintha csiklandoznák. Octave nekibuzdult ettől a játéktól, és szerette volna egy lépéssel továbbvinni a dolgot. Átölelte, magához szorította az asszonyt, aki nem is próbált kibontakozni a karjaiból.

- Na, jöjjön szépen, legyen kedves - súgta neki.

- Jaj, ma igazán nem!

- Miért éppen ma nem?

- Ó, hát egy halott fekszik itt alattunk... Nem, nem, én képtelen volnék!

Octave erősen magához ölelte, az asszony magaelengedően tűrte. Lélegzetük egymás arcát melegítette.

- Akkor hát mikor? Holnap?

- Soha!

- De hiszen maga szabad, a férje olyan komiszul viselkedett, hogy igazán nem tartozik neki semmivel... Talán csak nem attól fél, hogy gyereke lesz?

- Nem, nem lehet gyerekem, mondták az orvosok.

- Hát ha semmi komoly oka nincs, igazán butaság lenne...

Erőszakoskodni kezdett, de az asszony ügyesen kisiklott a karjaiból. Azután ő maga ölelte át Octave-ot, moccanni sem engedte, behízelgő hangon suttogott a fülébe:

- Mindent, amit akar, csak ezt nem!... Értse meg, ezt soha! Soha! Inkább meghalnék... ez egészen, egészen biztos! Erre megesküdtem... Nem is fontos, hogy tudja, miért... Hát maga is csak olyan durva, mint a többi férfi, akit semmi sem elégít ki, ha egyvalamit nem kap meg. Pedig én nagyon szeretem magát. Mindent tehet velem, drága, csak ezt az egyet nem!

Átengedte magát a leghevesebb, a legbensőségesebb becézéseknek, de görcsös idegességgel taszította el magától a férfit, mihelyt azzal az egyetlen, tilos dologgal próbálkozott. Ellenállásában volt valami képmutató tartózkodás, félelem a lelkiatyától, meggyőződés, hogy a bocsánatos bűnökért feloldozást kap, de a halálos bűn miatt alaposan meggyűlne a baja gyóntatójával. Meg aztán egyéb, be nem vallott érzések is megerősítették tartózkodásában: a kizárólagosan egy feltételhez kötött tisztesség és becsület, a női hiúság, hogy kezében tartsa a férfiakat, úgy, hogy soha nem elégíti ki őket, a ravasz kéjvágy, mert élvezte, hogy végigcsókolják minden porcikáját, anélkül, hogy a teljes kielégülés durván leterítené.

Ezt így jobban szerette, és ehhez makacsul ragaszkodott. Büszke volt rá, hogy mióta a férje olyan aljasul elhagyta, egy férfi sem dicsekedhetik azzal, hogy magáévá tette. És elvégre ő tisztességes asszony!

- Bizony, egyetlen férfi sem kaphatott meg! Én aztán felemelt fővel járhatok! Pedig az én helyemben hány meg hány szerencsétlen asszony lépett volna rossz útra!

Gyengéden eltolta magától Octave-ot, és felemelkedett a heverőről.

- Engedjen... Az a halott odalent túlságosan kínoz. Mintha az egész ház tele volna vele.

A temetés ideje is közeledett már. Még a gyászmenet előtt a templomba akart érni, hogy ne kelljen részt vennie az előkészületeken. Amikor Octave-ot kikísérte, eszébe jutott a beígért likőr, visszahívta, elővette az üveget, és két pohárkát hozott. Virágillatú, túlcukrozott, sűrű italt töltött, és egy nyalánk kislány boldog elragadtatásával szürcsölte. Akár cukron is elélt volna, a vanília- meg a rózsaillatú édességek úgy hatottak rá, mint egy gyengéd simogatás.

- Ez erőt ad! - mondta.

Behunyta a szemét, mikor Octave az előszobában szájon csókolta. Likőrtől cukros ajkuk egymásba olvadt.

Már csaknem tizenegy óra volt. A holttestet még nem ravatalozták fel, mert a temetkezési vállalat emberei a szomszédos kocsmában feledkeztek, és nem rakták fel a gyászkárpitokat. Octave kíváncsiságból lement, hogy megnézze. A bejáratot már nagy fekete függöny zárta el, de a kapu fölé még csak most szegezték a gyászdrapériákat. A járdán beszélgető cselédlányok bámultak felfelé, a teljes gyászba öltözött Hippolyte meg nagy méltóságosan noszogatta a munkásokat.

- Na, most aztán mire jó neki? Semmire! - magyarázgatta Lisa a kiszikkadt özvegyasszonynak, aki egy hete szolgált Valérie-nél. - Az egész környék ismeri az esetet! Meg akarta szerezni magának az apósa hagyatékát, a Sainte-Anne utcai mészárossal csináltatott magának egy gyereket, mert a férje olyan gyenge lábon állt, hogy azt hitte, hamarosan felfordul... De a férj még mindig megvan, az öreg meg, tessék, elpatkolt. Na? Jól bevásárolt azzal a nyavalyás kölyökkel!

Az özvegy utálkozva csóválta a fejét.

- Úgy kell neki - mondta. - Megjárta a disznólkodásával... Hát ennél az asszonynál aztán nem maradnék! Ma telik le a próbaidő, reggel már fel is mondtam neki! Hát nem a konyhámba rondított az a piszkos Camille kölyök!

De Lisa máris futott Julie-hez, akit leküldtek, hogy mondjon meg valamit Hippolyte-nak. Pár pillanatig beszélgetett vele, azután máris visszajött Valérie cselédjéhez.

- Hát ember legyen, aki ebben a felfordulásban kiismeri magát! A maga asszonya alighanem jobban tette volna, ha nem szerzi be azt a gyereket! Nyugodtan bevárhatta volna, hogy felfordul az ura, mert az öreg pénzét még most sem találták meg... A szakácsnő azt mondja, olyan pofákat vágnak egymásra, hogy a vak is láthatja, ezek még ma összeakaszkodnak.

Adèle ért most a kapuhoz, és a köténye alatt hozta a négy sou ára vajat, mert Josserand-né szigorúan meghagyta neki, hogy soha ne mutogassa, amit vásárol. Lisa erőszakoskodott, mégis megnézte, dühbe gurult, és hülye libának titulálta Adèle-t. Még hogy négy sou ára vajért szaladgáljon le valaki! Majd ő megtanítaná azt a zsugori bandát, hogyan kell etetni a cselédlányt! De az ám! Már őelőttük belakna a vajból, a cukorból, a húsból, meg mindenből! A cselédek egy idő óta bujtogatták Adèle-t, ne tűrjön tovább, és a lány hajlott is a biztatásra. Lecsípett egy darabka vajat, és csak úgy kenyér nélkül nyomban bekapta, nézzenek csak ide, mire képes ő!

- Felmegyünk? - kérdezte.

- Nem - mondta az özvegy -, látni akarom, mikor lehozzák. Ezért vártam a vásárlással is.

- Én is! - csatlakozott hozzá Lisa. - Azt mondják, hogy koporsóstul négy mázsa is megvan. Jó kis pusztítást végezne a gyönyörűséges lépcsőházukban, ha elejtenék!

- Én bizony felmegyek, nem akarom látni - mondta Adèle. - Hogyne! Hogy aztán megint vele bajlódjak, mint a múlt éjszaka, mikor azt álmodtam, hogy megráncigálja a lábamat, és veszekszik a szemét miatt.

Elment, de még hallotta a másik két cselédlány csúfolódó megjegyzéseit. A cselédszobákban egész éjszaka Adèle rémlátásain szórakoztak. A lányok nyitva hagyták az ajtókat, mert féltek egyedül. Az egyik tréfás kedvű kocsis kísértetesdit játszott, és a cselédek elfojtott sikolya, vihogása reggelig hallatszott a hosszú folyosón. Lisa ajkát biggyesztve mondta, hogy soha el nem felejti ezt az éjszakát. De azért mégis nagyszerű hecc volt!

Hippolyte most méltóságos magatartását sutba vetve, ráripakodott a munkásokra:

- Részeg disznó! Fordítva akasztja!

Az egyik munkás valóban fordítva akarta felakasztani a táblát, amelyen az elhunyt nevének kezdőbetűi álltak. Az ezüsttel szegélyezett gyászleplek végül is a helyükre kerültek, már csak a zsinórokat kellett volna felrakni, amikor szegényes bútorokkal megrakott kézikocsi ért a kapu elé. Egy suhanc húzta, hátulról meg egy magas, sápadt lány segített neki. Gourd, aki barátjával, a szemközti papírkereskedővel beszélgetett, a gyász kötelező méltóságával mit sem törődve, rohant a kapuhoz.

- Nocsak, nocsak, mi jutott eszébe?!... Ostoba fickó, nem látja, mi történik nálunk?

A sápadt lány közbeszólt:

- Kérem szépen, én vagyok az új bérlő... a bútorokat hoztuk.

- Ma nem lehet! Jöjjenek holnap! - kiabált dühösen a házmester.

A lány elképedten bámult a házmesterre, majd a gyászdrapériákra nézett. A fekete kárpitokkal bevont kapualj nagyon megdöbbenthette, de erőt vett magán, magyarázgatni kezdte, hogy mégsem hagyhatja az utcán a bútorait. Gourd erre nekitámadt:

- Persze, maga az a tűzőnő, maga bérelte ki a fenti szobát, mi?... Már megint a háziúr rögeszméje! Százharminc frankot hoz az egész, és mennyi bajunk volt már azzal az asztalossal is!... Pedig mennyire fogadkozott, hogy munkásembernek soha többé nem adja ki! Na, tessék! Most elölről kezdődik az egész, méghozzá egy nővel!

Hirtelen eszébe jutott, hogy Vabre már halott.

- Igen, igen, nézhet, éppen a háziurat temetjük, és ha egy héttel előbb halt volna meg, akkor maga biztosan nem lenne most itt!... Na, gyerünk, gyerünk, még mielőtt lehozzák a koporsót!

Dühös haragjában maga tolta meg a kocsit, a gyászdrapériák széjjelváltak, majd lassan összecsukódtak a kocsi után. A magas, sápadt lány is eltűnt a fekete leplek mögött.

- Ez jókor érkezett! - jegyezte meg Lisa. - Nagyon kellemes lehet temetés közben hurcolkodni!... Én ugyan odamondogattam volna a házmesternek!

De abban a pillanatban elhallgatott, amikor a kapu előtt újból megjelent Gourd, a cselédlányok réme. A házmester nagyon dühös volt, úgy hallotta, hogy Théophile meg a felesége öröklik a házat. Örömest fizetne száz frankot a saját zsebéből - magyarázgatta a papírkereskedőnek -, csak Duveyrier lenne az új háziúr, aki elvégre mégiscsak valaki: bírósági ember! Közben a ház lakói jöttek már kifelé. Most éppen Juzeurné lépett ki, rámosolygott Octave-ra, aki a ház előtt összetalálkozott Trublot-val. Lejött Marie is, érdeklődve állt meg a kapualjban, figyelte, hogyan szerelik össze az állványt, amire majd a koporsó kerül.

A házmester felnézett a második emeleti lakás leeresztett redőnyű ablakaira.

- Csudálatos népség ez! - állapította meg. - Az ember azt hinné, hogy készakarva csinálnak mindent másként, mint mi... Tessék! Már három nappal ezelőtt elutaztak.

Lisa gyorsan elbújt Valérie cselédje mögé, mert észrevette Gasparine-t, aki éppen most hozta le az ibolyából kötött koszorút, az építész figyelmességének tanújelét.

Campardon továbbra is jó viszonyban akart maradni Duveyrier-ékkel.

- A kutyafáját! - lepődött meg a papírkereskedő. - De csinosan öltözködik a másik Campardonné.

Teljes jóhiszeműséggel nevezte így Gasparine-t, akit a környék kereskedői mind ezen a néven emlegettek. Lisa nehezen fojtotta vissza a kikívánkozó nevetést. A kapu előtt ácsorgó cselédlányokat nagy csalódás érte: lehozták a koporsót, amíg ők kint tátották a szájukat. Hülyeség volt kívülről bámulni a gyászdrapériákat! Gyorsan besereglettek a kapualjba, négy ember éppen akkor hozta ki a koporsót az előcsarnokból. A gyászkárpitoktól sötét kapualj mögött hidegen világított az udvar gondosan felmosott kövezete. A kis Louise Juzeurné mögé sompolygott, és lábujjhegyre ágaskodva, sápadtan és tágra nyílt szemmel bámészkodott. A halottvivők nagyot szuszogtak a lépcsőház alján. A falak műmárvány borítása és a lépcsőkorlátok aranyozott díszei hidegen csillogtak a tejüveg ablaktáblákon beszűrődő sápadt fényben.

Lisa igazi párizsi leány volt, nem szenvedhette a háziurakat, és most gyűlölködve tréfálkozott:

- Na tessék, elmegy és még csak a lakbért sem vette fel!

Gourd-né a rossz lába miatt eddig nem moccant a karosszékéből, de most kínos-keservesen felállt. A templomba nem bírt volna elmenni, de a férje lelkére kötötte, hogy adja meg a halottnak a tiszteletet legalább akkor, mikor a házmesterlakás előtt elviszik. Ez kijár egy háziúrnak! Gourd-né az ajtóig vánszorgott, és mikor a koporsó odaért, meghajtotta fejét.

Juillerat doktor tüntetően kívül maradt, míg a Saint-Roch templomban a gyászszertartás folyt. De nem maradt egyedül, egész csoport férfi állt meg kint a templomlépcsőn. Nagyon kellemes idő volt, gyönyörű júniusi nap. Dohányozni igazán nagy illetlenség lett volna, hát politizálni kezdtek. A templom főkapuja nyitva maradt, kihallatszott az orgona fel-felzúgó hangja, az égő gyertyák mint a csillagok világítottak a fekete leplek között.

- Hallották már, hogy Thiers a jövő évben a mi választókerületünkben lép fel? - kérdezte Léon Josserand nagyképűen.

- Úgy?! Persze, maga köztársasági, és nyilván nem fog rá szavazni - mondta Juillerat doktor.

Léon egyre megfontoltabb politikai nézeteket vallott, ahogyan Dambreville-né buzgólkodása előbbre segítette a pályafutását. Most csak kurtán válaszolt:

- Miért ne?... A császárság nyílt ellenfele!

Nagy vita kezdődött. Léon a taktikát emlegette, Juillerat doktor meg makacsul kitartott az elvek mellett. Az orvos szerint a burzsoázia eljátszotta a szerepét, akadály a forradalom útjában, mióta megvagyonosodott, még a hajdani főnemességnél is ostobábban, megátalkodottabban akadályozza a jövő kibontakozását.

- Maguk mindentől reszketnek, a legsötétebb reakció karjába vetik magukat, mihelyt úgy érzik, hogy saját érdekeiket fenyegeti veszély.

Campardon egyszeriben felfortyant:

- Ugyan, kérem, én is voltam jakobinus meg ateista, akárcsak maga. De hála istennek, megjött az eszem... Nem, nem, nekem még a maga Thiers-e sem kell. Zavaros fejű ember az, eszmékkel játszadozik!

Azonban a beszélgető urak közül a szabadelvűek, Josserand, Octave, de még Trublot is, aki fütyült a politikára, mind kijelentették, hogy Thiers-re szavaznak. A hivatalos jelölt, Dewinck, egy Saint-Honoré utcai nagy csokoládégyár tulajdonosa volt, akinek a rovására igen sok tréfát csináltak. Dewincket még a klérus sem támogatta, nyugtalanul figyelte a Tuilériákkal való kapcsolatait. Campardon sem lelkesedett érte, ő már teljesen átpártolt a klérushoz.

- Inkább a szívét fúrta volna át Garibaldinak az a golyó, ami a lábát sebesítette meg! - tört most ki minden átmenet nélkül.

És nehogy sokáig lássák az ilyen felfogású urak társaságában, bement a templomba, ahol Mauduit abbé reszketeg hangja felelgetett a kórus síralmaira.

- Tessék, ezt már egészen átjárta a tömjénfüst - dünnyögött az orvos vállrándítva. - Haj! Milyen alapos tisztogatásra volna itt szükség!

A római kérdés nagyon izgatta. Megint a választásokra terelődött a szó, amikor Léon az államminisztert idézte, aki kijelentette, hogy a császárság a forradalom gyermeke, de hivatása a forradalom fékezése. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy meg kell leckéztetni a császárt, de a vélemények megoszlottak, mikor a jelöltek személye szóba jött. Aggodalom ébredt bennük egyes nevek emlegetésénél: álmaikat a vörös rém lidérce nyugtalanította. Gourd hibátlan öltözékben feszített mellettük, hallgatta őket, de a beszélgetés csak hideg megvetést ébresztett benne, ő egész egyszerűen a tekintélyuralom híve volt.

A gyászszertartás közben véget ért, a vitatkozók elhallgattak, mikor a templomból a gyászinduló utolsó, fájdalmas akkordja hangzott ki.

- Requiescat in pace! Amen.

A Père-Lachaise temetőben, mikor a koporsót sírba eresztették, Trublot, aki az egész idő alatt egy percre sem engedte el Octave karját, észrevette, hogy barátja megint összemosolyog Juzeurnével.

- Ó, ó, ez a boldogtalan asszonyka... Mindent, amit akar, csak azt az egyet nem! - csúfolódott suttogva.

Octave összerezzent. Szóval Trublot is! De barátja megvetően legyintett, nem, ő nem, hanem egy másik barátja, különben meg akárki, akit mulattat az efféle cicázás.

- Bocsánat - fejezte be -, ha az öreget elföldelték, be kell számolnom valamiről Duveyrier-nek.

A rokonság hallgatagon, szomorúan elvonult. Trublot félrevonta a tanácselnököt, és elmondta neki, hogy találkozott Clarisse cselédlányával, de nem tudta meg a keresett címet, mert a költözködés előtti napon összepofozkodott a két nő, és a cseléd faképnél hagyta Clarisse-t. Így az utolsó reménysugár is kialudt. Duveyrier zsebkendőjébe temette az arcát, és családjához csatlakozott.

Még aznap este megkezdődött a veszekedés. Rettenetes katasztrófa sújtott le a családra. Az öreg Vabre nem hagyott maga után végrendeletet - ez a vállrándító közönyösség nem is olyan ritka a közjegyzőknél. Hiába kutatták át a bútorokat, a végrendelet csak nem került elő, és ami ennél is rettenetesebb volt, egy garast sem találtak az annyira biztosnak vélt hétszázezer frankból, sehol egy kötvény vagy részvény; mindössze hétszázharmincnégy frank került elő - csupa félfrankos -, ennyi volt az ütődött öregember dugott pénze. És a haragjukban sápadozó örökösök nagyon is egyértelmű bizonyítékokból, számadatokkal teli jegyzetfüzetből, tőzsdeügynökségek leveleiből megismerték az öregúr életének titkos bűnét, a nekivadult, fékezhetetlen játékszenvedélyt, a kétbalkezes tőzsdézést, amit nagy statisztikai munkájának ártalmatlan rögeszméjével takargatott. A Versailles-ban összekuporgatott pénz, a házbérek, a gyermekeitől kikunyerált aprópénz, mind, mind elúszott a tőzsdézésen, sőt az utóbbi években már odáig jutott, hogy három alkalommal jelzálogkölcsönt vett fel a házra, amit a végén százötvenezer frankkal terhelt meg. A család porig sújtottan állt a híres pénzszekrény előtt, azt hitték, hogy egész vagyont rejteget, holott nem volt benne más, mint egy csomó ártalmatlan limlom, a lakásban összeszedett vackok, öreg kulcsok, cserépdarabok, mállott szalagok, összetört játékok, amiket valamikor a kis Gustave-tól csent el az öreg.

Vége-hossza nem volt az örökösök dühös kifakadásának. A halottat csak vén csalóként emlegették. Mégiscsak felháborító, hogy így alattomban elpocsékolta a pénzt, becsapta az egész világot, piszkos komédiát játszott, hogy dédelgessék, Duveyrier-ék vigasztalhatatlanok voltak. Tizenkét éven át etették az öreget, egyetlenegyszer sem követelték rajta Clotilde nyolcvanezer frankos hozományát, amiből mindössze tízezer frankot kaptak meg. Na, de az mégiscsak tízezer frank, fakadt ki dühösen Théophile, aki egy garast sem kapott meg az ötvenezer frankból, amit házassága alkalmával ígért neki az apja. De Auguste erre még epésebben panaszkodott, szemére vetette az öccsének, hogy ő legalább három hónapon át bezsebelte a kamatokat, bezzeg neki egy fillér haszna sem volt az ötvenezer frankból, pedig neki is szerződésben ígérte az apja. És Berthe az anyja biztatására sértő szavakkal méltatlankodott, hogy ilyen tisztességtelen családba került. Valérie meg azon dühöngött, hogy annyi éven át olyan ostobák voltak, és lakbért fizettek, mert féltek, hogy az öreg kitagadja őket. Most sehogy sem bírta lenyelni ezt a sérelmet, sajnálta a kifizetett pénzt, ami becstelenségre folyt el, csak a bűnös tobzódást segítette elő.

Két héten át lázasan tárgyalta az egész ház az eseményeket. Végül kiderült, hogy az örökösöknek csak az ingatlan jut a jelzálog kifizetése után, tehát csak a ház értékének felén osztozkodhatnak a Vabre-örökösök. Így mindegyiküknek ötvenezer frank járna, ami sovány vigasz, de ezzel is be kell érniök. Théophile és Auguste már döntött is, ők ketten eladják a saját házrészüket. Duveyrier a felesége nevében intézkedett. Megmagyarázta a két fivérnek, hogy milyen oktalanul cselekednének, ha a törvényszéken tartanák meg az árverést, és rábeszélte őket, hogy az ő közjegyzőjének, Renaudinnek az irodájában árverezzék el a házat. Renaudin becsületességéért ő személyesen felel. A közjegyző nagyon okosnak tartaná - mondta a két sógorának -, ha a kikiáltási ár alacsony volna, száznegyvenezer franknál nem magasabb. Ez biztosan ügyes fogásnak bizonyul majd, az árverezők csak úgy tolonganak, elkapja őket a láz, egymásra licitálnak és olyan magasra verik fel a kikiáltási árat, hogy az felülmúlja minden várakozásukat. Théophile és Auguste bizakodva nevettek. Az árverésen Renaudin közjegyző öt-hat kínálat után hirtelenében Duveyrier-t jelentette ki utolsó árverezőnek, és száznegyvenkilencezer frankos vételárért neki ítélte a házat. Ebből még csak a jelzálogkölcsönt sem tudták kifizetni. Ez volt a kegyelemdöfés. Sohasem tudódtak ki a szörnyű veszekedés részletei, amely aznap este játszódott le Duveyrier-éknél. A ház méltóságos falai mögül nem hallatszott ki a sok hangos kitörés. Théophile gazembernek mondta a sógorát, és nyíltan vádolta, hogy megvesztegette a közjegyzőt, megígérte neki, hogy kinevezteti békebírónak. Auguste meg egyenesen a törvényszéket emlegette, azt mondta, hogy bíróság elé állítja Renaudint, hiszen az egész környék beszél már a közjegyző gazságairól. De ha nem is tudta meg senki, hogy miként jutott el a rokonság egészen a pofozkodásig - mert azt beszélték, hogy végül összeverekedtek -, de azt hallották, amikor az ajtóban búcsúzóul odamondogattak egymásnak, és olyan kifejezéseket használtak, amik igazán riasztóan hangzottak a lépcsőház előkelő csendjében.

- Piszok gazember - kiabálta Auguste. - Feleannyi gazságot sem csinálnak azok, akiket te ítélsz kényszermunkára!

Théophile ment el utoljára, nem engedte magára csapni az ajtót, dühében fuldoklott, köhögött, úgy ordítozta:

- Tolvaj! Tolvaj!... De tolvaj ám!... Te meg a méltó párja vagy! Hallod? Te tolvaj perszóna!

Úgy vágta be az ajtót, hogy a ház valamennyi ajtaja belereszketett. A hallgatózó Gourd nagyon megrémült. Tekintete végigszaladt az emeleten, de csak Juzeurné finom arcélét pillantotta meg. Behúzta a nyakát, lábujjhegyen ment vissza a portásfülkébe, csak ott nyerte vissza ismét méltóságteljes magatartását. Elvégre nem kell mindenről tudomást venni, és ő bizony nagyon boldog volt az új háztulajdonossal, és igazat adott neki.

Pár nap múlva Auguste és nővére valahogyan kibékültek. A ház alaposan meglepődött. Meglátták Octave-ot, mikor Duveyrier-ékhez ment. A tanácselnököt mégiscsak nyugtalanították a történtek, és úgy döntött, hogy öt éven át elengedi Auguste-nek az üzletbért, így legalább befogja az egyik csalódott örökös száját. Mikor Théophile tudomást szerzett erről, feleségével együtt lement a bátyjához, és megint csak nagy veszekedés robbant ki. Tessék, hagyta magát lekenyerezni, a tolvajbanda mellé szegődött! De Josserand-né is éppen az üzletben tartózkodott, és tőle hamarosan megkapták a magukét. Egyenesen kijelentette Valérie-nek, hogy jó lenne, ha ő is csak annyira adná el magát, mint Berthe. Valérie kénytelen volt visszakozni, de közben ő is megmondta a magáét.

- Hát azt képzelik, hogy pont mi megyünk el üres kézzel? Vigyen el az ördög, ha még egyszer fizetek lakbért! Szerződésem van! Talán mégsem merészkedik annyira ez a börtöntöltelék, hogy kirakjon bennünket!... Rólad pedig, kedves Berthe, majd kiderül hamarosan, hogy mennyiért vagy kapható!

Az ajtók megint viharosan csapódtak be. Halálos gyűlölködés kezdődött a két házaspár között. Octave-ot teljesen bizalmába fogadta a család, ő közvetített Auguste és Duveyrier között, és most a veszekedésnél is jelen volt. Berthe csaknem a karjai közé ájult, miközben Auguste körülnézett az üzletben, mert félt, hogy vevők is hallgatták a veszekedést. De nem, idegenek semmit nem hallottak, Octave-ot meg még Josserand-né is a bizalmára méltatta. Duveyrier-ék viselkedését azonban továbbra is igen szigorúan ítélte meg.

- Az üzletbér is valami - mondta -, de ragaszkodom ahhoz, hogy az ötvenezer frankot is kifizessék!

- Hát igen, ha te is megfizeted, amit te ígértél - kockáztatta meg Berthe.

Josserand-né úgy tett, mintha nem is értené, miről beszél a lánya:

- Ehhez ragaszkodom! Jegyezd meg magadnak!... Még mit nem! Hogy az a vén gazember Vabre a markába röhögjön a föld alatt! Azzal ugyan ne hencegjen, hogy bolonddá tett engem! Micsoda piszok társaság! Nem létező pénzt ígérgetnek!... Ne félj, lányom, majd megfizetik neked, mert ha nem, hát kikaparom a föld alól, és szembeköpöm!
12

Egyik reggel, mikor Berthe is éppen az anyjánál volt, Adèle jött be, és rémüldözve mondta, hogy Saturnin kint áll egy emberrel. Chassagne doktor, a moulineaux-i elmegyógyintézet igazgatója már többször figyelmeztette a szülőket, hogy nem tarthatja a fiút zárt intézetben, mert az elmebaj jellegzetes tüneteit nem állapította meg rajta. A felelősségtől is megijedt, mikor megtudta, hogy Berthe hogyan vette rá a bátyját a háromezer frankról szóló engedményezés aláírására. Attól tartott, hogy ezért még kérdőre vonhatják, és okosabbnak látta, ha Saturnint hazaküldi a szüleihez.

A család nagyon megrémült. Josserand-né attól félt, hogy a fiú megfojtja; megpróbálta jobb belátásra bírni a kísérőt, de az nem tágított.

- Az igazgató úr azt üzeni, hogy ha valaki jó arra, hogy pénzt adjon a családjának, legyen jó arra is, hogy velük együtt éljen.

- De hiszen őrült! Legyilkol bennünket!

- Akkor nem volt őrült, mikor aláírattak vele egy okiratot? - kérdezte a kísérő, és már ment is.

Saturnin különben nyugodtnak látszott, zsebre vágott kézzel lépett be, mintha csak a Tuilériákban sétált volna, és onnan jönne haza. Egy szót sem beszélt arról, hogy hol is volt eddig. Megcsókolta könnyező apját, csattanós csókokat nyomott a félelemtől reszkető anyja és Hortense nővére arcára is. Arca felragyogott, mikor észrevette Berthe-et, kisgyerek módjára simogatta, becézte a húgát, aki gyorsan felhasználta az alkalmat, és közölte az elérzékenyült Saturninnel, hogy férjhez ment. A fiú nem jött dühbe, mintha nem is fogta volna fel mindjárt, hogy miről van szó, talán el is felejtette, hogy valamikor mennyire felbőszítette Berthe férjhezmenetelének gondolata. De mikor a fiatalasszony le akart menni az üzletbe, üvölteni kezdett, mit bánja ő, ha férjhez ment, csak maradjon itt, maradjon vele, legyen mindig a szeme előtt. Josserand-né már legszívesebben menekült volt, hogy bezárkózzék, és Berthe, amikor meglátta az anyja rémült arcát, hirtelenében úgy határozott, hogy Saturnint magához veszi. Majd csak felhasználják valami munkára az üzlet pinceraktárában, ha egyébre nem is, de arra biztosan jó lesz, hogy a csomagokat összekösse.

Auguste még aznap este beadta a derekát, viszolygott ugyan, de engedett Berthe kívánságának. Alig három hónapos házasok voltak, de máris valami néma egyenetlenség vert éket közéjük. Két különböző vérmérséklet, két különböző nevelés ütközött össze ebben a házasságban, a mogorva, kicsinyes, szenvedély nélküli férj, és a párizsi álfényűzés üvegházában nevelődött élénk, önző és tékozló gyermek módjára élő asszony, aki magának akarta megszerezni a lét minden örömét. A férj képtelen volt felfogni, miért akar a felesége örökké jönni-menni, látogatóba járni, üzleteket bújni, sétálni, egyik színházból a másikba rohanni, örökösen ünnepélyekre, kiállításokra szaladgálni. Josserand-né hetenként kétszer-háromszor eljött a leányáért, magával hurcolta a vacsoraidőig, boldog volt, hogy a fiatalasszonnyal mutogathatja magát, és henceghet a pompás ruhákkal, amiket végre nem ő fizetett. A férj elsősorban a túlságosan fényűző ruhák miatt lázongott, nem értette, mire jó ez. Miért öltözködik valaki a társadalmi helyzetén és a vagyonán felül? Mire való így pazarolni a pénzt, amire égető szükség volna az üzletben? Szólásmondása volt, hogy hordjon csak gyapjúruhát, aki selymet ad el más nőknek. De Berthe ilyenkor az anyja dühödt módján válaszolt: talán bizony azt akarja a férje, hogy mezítelenül járjon? Auguste-nek kedvét szegték a fiatalasszony kétes tisztaságú alsószoknyái is. Berthe nem törődött azzal, hogy milyen a fehérneműje, úgysem látja azt senki. És ha férje mégis figyelmeztetni merte, papagáj módjára betanult mondásokkal forrasztotta torkára a szót:

- Az ember inkább irigyeltesse, mint sajnáltassa magát... A pénz az pénz, ha volt egy frankom, másoknak mindig azt mondtam, hogy kettő van.

Berthe, mióta férjhez ment, nekigömbölyödött, egyre jobban hasonlított az anyjára. Hol volt már a közömbös és anyai pofonokkal hajlítható lány?! Önfejű asszony lett belőle, aki makacsul mindent a saját kedve szerint akart elrendezni. Auguste néha elképedten figyelte ezt a gyors asszonnyá érést. Berthe-nek kezdetben legyezgette a hiúságát, hogy gondosan megválasztott, előkelően szerény ruhákban trónolhat a pénztárban. De hamarosan elege volt az üzletből, szenvedett az egy helyben üléstől, fenyegetően mondta, hogy előbb-utóbb belebetegszik, de mégis beletörődött a sorsába, csak éppen mártírképet vágott, mintha az életét áldozná fel a család boldogulásáért. És attól kezdve minden pillanatban kirobbant a harc férj és feleség között. Berthe megvetően vonogatta a vállát Auguste háta mögött, akárcsak az anyja az apja háta mögött, ifjúsága családi veszekedések közepette telt el, ő is szünet nélkül veszekedett a férjével, úgy bánt vele, mint egy jöttmenttel, akitől pénzen kívül semmi egyebet nem vár, szemében a férje nem volt más, mint férfi, aki lenézésen kívül egyebet nem érdemel - hiszen az anyja elsősorban ezt verte a fejébe.

- Mennyire igaza volt a mamának! - ezzel a kiáltással fejezett be minden vitát.

Pedig Auguste az első időkben nagyon igyekezett a kedvében járni. Szerette a békességet, csendes, nyugodt kis otthonról álmodozott, rigolyás volt, mint egy vénember, mértékletes és takarékos legényember korában felvett szokásai szerint szeretett volna élni. Félemeleti lakása kicsi volt, kivette a második emeleti udvari lakást, ötezer frankot adott ki a bútorokért, és azt képzelte, hogy őrülten költekezett. Eleinte Berthe is büszke volt a tujafából készült, kék selyemmel kárpitozott hálószobára, de később, mikor meglátogatta egyik barátnőjét, aki bankárhoz ment feleségül, már megvetette a saját lakását. Az első veszekedések a cselédlányok miatt törtek ki. Berthe megszokta, hogy elbutított, szánalmas lányok szolgálják ki, akik még kenyérrel sem lakhatnak jói kedvükre, akiket agyon lehet dolgoztatni, és nem számít az sem, ha kínjukban egész délutánokat zokognak a konyhában. Auguste - pedig éppenséggel nem volt lágyszívű ember - egyszer meggondolatlanul vigasztalni kezdte az egyik cselédlányt, akit aztán egy óra múlva kénytelen volt kitenni a házból, mert őnagysága zokogva, dühösen követelte, hogy válasszon: vagy ő, vagy ez a perszóna. Ekkor került hozzájuk egy lány, aki elég ravaszdinak látszott ahhoz, hogy tűrhető helyzetet teremtsen magának. Rachel alighanem zsidó volt, bár tagadta, és azt sem mondta meg, hogy hova való. Huszonöt éves, kemény vonású, nagy orrú, fekete lány volt. Berthe menten kijelentette, hogy két napig sem tűri a házban, de mikor látta, hogy mindig hang nélkül engedelmeskedik, mindent megért, de nem szól semmit, lassanként megszokta, mintha csak megadta volna magát. Megtartotta, mert Rachelnek igen sok jó tulajdonsága volt, és mert valami különös félelmet érzett a lánnyal szemben. Rachel zokszó nélkül vállalta a legnehezebb munkákat, száraz kenyérrel is beérte, lassacskán teljesen ő irányította a háztartást, figyelt és hallgatott, érezte, hogy eljön majd a sorsdöntő óra, amikor asszonya már nem tagadhat meg tőle semmit.

A házban egyébként a háziúr hirtelen halálát követő nagy izgalom után a földszinttől a padlásszobákig ismét teljes nyugalom honolt. A lépcsőházban megint áhítatos csend uralkodott, pisszenés sem hallatszott ki a polgári otthonok végtelen tisztességét őrző, zárt mahagóni ajtók mögül. Az a hír járta, hogy Duveyrier kibékült a feleségével. Valérie és Théophile meg senkivel nem álltak szóba, mereven, méltóságosan jártak-keltek. A ház soha nem árasztott kérlelhetetlenebb erkölcsösséget. Gourd papucsban és házisapkában, olyan ünnepélyes képpel jött-ment, mint egy sekrestyés a templomban.

Egyik este, tizenegy óra felé, Auguste percenként kiállt az üzletajtóba, jobbra-balra nyújtogatta a nyakát, úgy leste az utcát. Egyre nagyobb türelmetlenség gyötörte. Berthe éppen vacsorázott, mikor az anyja meg a nővére bejöttek érte, elvitték magukkal, a vacsorát be sem tudta fejezni. Már több mint három órája, hogy elmentek, és még mindig nem jöttek, pedig Berthe fogadkozott, hogy zárásra itthon lesz.

- Istenem, istenem - nyögte ki végül, kezét tördelve.

Megállt Octave előtt, aki az egyik pulton éppen címkéket tűzdelt a selyemvégekre. Ilyen késő este már nemigen tévedt vevő a Choiseul utca eldugott kis üzletébe, csak azért tartottak nyitva, hogy rendbe rakják az árukat.

- Maga talán tudja, hova mentek a hölgyek? - kérdezte.

Octave meglepetten és ártatlan képpel nézett rá.

- De, kérem, hiszen mondták magának... Valami előadásra...

- Előadás... előadás... - dünnyögött a férj. - Az az előadás már tíz órakor véget ért... Ilyenkor már minden tisztességes asszonynak otthon a helye.

Fel-alá járkált, görbe pillantásokat vetett a segédre, akit magában azzal gyanúsított, hogy a nők kezére játszik, vagy legalábbis az ő pártjukon áll. Octave titokban ugyancsak aggódva pillantgatott Auguste-re. Még soha nem látta ilyen idegesnek. Ugyan mi van vele? Amint megfordult, észrevette, hogy az üzlet hátsó részében Saturnin dolgozgat, alkoholba mártott szivaccsal fényesít egy tükröt. A család lassanként szolgamunkára fogta a bolondot, hogy legalább a kenyeréért megdolgozzék. Saturnin szeme ma este különös tűzben izzott. Octave mögé somfordált, és nagyon halkan odasúgta neki:

- Vigyázni kell... Valami cédulát talált. Az ám, egy papír van a zsebében... Vigyázzon, ha a magáé...

Visszaosont, és tovább dörzsölte a tükröt. Octave nem értette a dolgot. Az őrült egy idő óta nagyon barátságos volt hozzá, hízelgett neki, mint egy állat, amely ösztönösen megszimatolja a kialakulatlan érzelmek gyengéd légkörét is. Vajon micsoda cédulát emleget Saturnin? Ő nem írt levelet Berthe-nek, legfeljebb epekedő pillantásokat vetett rá, és leste az alkalmat, hogy mikor ajándékozhatná meg valami aprósággal. Hosszas megfontolás után választotta ezt a taktikát.

- Már tíz perccel múlt tizenegy óra! Az istenit! - tört ki Auguste, aki egyébként nem szokott káromkodni.

A hölgyek éppen ebben a pillanatban érkeztek meg. Berthe nagyon csinos, gyönggyel hímzett rózsaszínű selyemruhát viselt, Hortense kékbe, az anyjuk meg mályvaszínbe öltözködött, az örökösen átalakított, feltűnő és túl díszes ruhákat hordták most is.

Elsőnek Josserand-né lépett be, nagyon határozottan, tiszteletet parancsolóan, hogy már eleve a veje torkára forrassza a szemrehányásokat, erre mindnyájan felkészültek az utcasarkon tartott tanácskozás után. Josserand-né olyan kegyes hangulatban volt, hogy még a késedelmüket is mentegette, azt mondta, kicsit tovább időztek a kirakatok előtt. A halálsápadt Auguste azonban egyetlen zokszót sem mondott, kurtán válaszolgatott anyósának, szemmel láthatóan türtőztette magát, és várt. Az anyának bőséges tapasztalatai voltak a házi perpatvarok körül, most is megérezte, hogy vihar készülődik, megpróbálta megfélemlíteni Auguste-öt, de kénytelen-kelletlen mennie kellett, és még odaszólt Berthe-nek:

- Jó éjszakát, lányom, aludj jól, és hosszú életű leszel!

Auguste türelme már fogytán volt, ügyet sem vetett Octave-ra és Saturninre, gyűrött papirost rántott ki a zsebéből, Berthe orra elé tartotta, és indulatosan kiabált:

- Szeretném tudni, hogy mi ez?!

Berthe még kalapban állt a férje előtt. Mélyen elpirult.

- Ez? Hát mi lenne? Egy számla.

- De számla ám! Megint vendéghajért! Hát talán nincs elég haj a maga fején?... De nem erről van szó! Maga ki is fizette ezt a számlát! Szeretném tudni, miből?!

A fiatalasszony zavara egyre nőtt, nagy nehezen mégis felelt:

- Hát a pénzemből!

- Nocsak! A pénzéből?! De hiszen egy garasa sincs! Vagy kapott valakitől, vagy innen csent... Jól figyeljen, mindent tudok, nagy adósságokat csinál... Sokat lenyelek a béke kedvéért, de azt nem tűröm, hogy adósságokat csináljon! Érti? Egyszerűen nem tűröm! Soha!

Kereskedői tisztessége és óvatossága nyilatkozott meg ebben a kitörésben, az adósságcsinálásnak még a gondolatát sem tűrte. Azután megállíthatatlanul folyt belőle a szó, szemére vetette a feleségének, hogy örökösen elfutkos hazulról, hogy Párizs egyik végéből a másikba jár látogatóba, annyit költ ruhára, hogy ezt egyszerűen nem bírja pénzzel. Hát szabad az ő helyzetében levő asszonynak éjszaka tizenegy óráig elmaradni, gyöngyhímzésű selyemben futkosni? Ha valakinek félmilliós hozománya van, akkor talán felléphet ilyen igényekkel! De tudja ő jól, hogy ki az igazi bűnös: az a buta anyja, aki arra nevelte a leányait, hogy két kézzel szórják a pénzt, pedig egy rongyot sem tud rájuk akasztani, mikor férjhez mennek.

- Ne sértegesse az anyámat! - kapta fel a fejét Berthe dühödten. - Igazán nem lehet semmit a szemére vetni, megtette a kötelességét... És a maga családja?... Finom emberek, mondhatom, megölték a saját apjukat!

Octave úgy tett, mint aki se lát, se hall, buzgón tűzdelte fel a címkéket. De közben fel-felsandított, és főként Saturnint tartotta szemmel, aki zsebre vágott kézzel, reszketve állt a tükör előtt, izzó tekintettel figyelte a veszekedést, mintha a következő pillanatban a férj torkának akarna ugrani.

- Hagyjuk egymás családját - felelte Auguste. - Éppen elég baj van a saját házunk táján... Hallgasson rám, értse meg, hogy nem élhet ilyen nagy lábon, mert ezután egy garast sem adok ezekre a cifraságokra! Igenis! Így határoztam! A maga helye itt van a pénztárban, éspedig egyszerű ruhában, mint olyan nőhöz illik, aki megbecsüli magát... És ha adósságot csinál, hát majd meglátja, mi lesz!

Berthe-nek még a lélegzete is elakadt, mikor látta, hogy a férj milyen kíméletlen kézzel nyúl a szokásaihoz, a szórakozásaihoz és a ruháihoz. Hiszen így megfosztja mindentől, ami neki kedves, mindentől, amit magáénak álmodott, mikor férjhez ment. De igazi asszonyi ravaszsággal hallgatott a vérző sebről. Arcát eltorzította a düh, ürügyet keresett a kitörésre:

- Nem tűröm, hogy sértegesse az anyámat!

Auguste vállat vont.

- Ugyan, a maga anyja! Hiszen egészen olyan, mint ő, valósággal megcsúnyul, mikor így dühöng... Alig ismerek magára, mintha az anyját látnám! Szavamra mondom, ijesztő!

Berthe egyszeriben lecsillapodott, a férje szeme közé nézett, úgy mondta:

- Tessék, mondja az anyám szemébe, amit az előbb mondott. Majd kihajítja magát!

- Mit, hogy kihajít engem! - dühöngött a férj. - Már megyek is!

És valóban indult kifelé. Éppen ideje volt, mert Saturnin izzó tekintettel lopózott a közelébe, hogy hátulról nekitámadjon és torkon ragadja. A fiatalasszony egy székre roskadt, és maga elé suttogta:

- Egek ura! Hát ehhez sem mennék feleségül, ha egyszer elölről kezdhetném!

Adèle már lefeküdt, és Josserand maga nyitott ajtót. Éppen nekikészülődött a címszalagírásnak, bár egy idő óta rosszullétekről panaszkodott, mégis elhatározta, hogy átdolgozza az éjszakát. Zavarba jött, amikor Auguste-öt meglátta, szégyellte volna, ha valaki rajtakapja ezen a munkán, és valami sürgős elvégeznivalót emlegetett, mikor a vejét bekísérte az ebédlőbe. Hirtelenében azt találta ki, hogy a Saint-Joseph üveggyár legutóbbi leltáráról kell másolatot készítenie. Auguste rögtön a tárgyra tért, nyíltan vádolta Berthe-et, szemére vetette, hogy adósságokat csinál, majd elmondta a vendéghaj miatt kitört veszekedést. A szerencsétlen ember csak hallgatta, a kezei reszkettek, lesújtva, könnyezve dadogott. Hát a leánya is eladósodik, örökös marakodások között él, akárcsak ő maga! Hát életének minden nyomorúsága folytatódik a gyermekében? Közben attól is rettegett, hogy veje előhozza a hozománykérdést is, és majd csalónak mondja őt. Auguste biztosan tisztában van már mindennel, azért mert így rájuk rontani késő éjszaka.

- A feleségem már ágyban van - dadogta tehetetlenül. - Ugye, nem volna semmi értelme, hogy felébresszük?... De miket is kell megtudnom magától! Pedig higgye el nekem, ez a szegény kis Berthe igazán nem olyan komisz. Legyen türelemmel... Majd én beszélek vele... De igazán nem hinném, kedves Auguste, hogy mi bármit is tettünk volna maga ellen.

Fürkészően nézegette a fiatal férjet, és megnyugodott, úgy érezte, hogy még nem tudja, mi az igazság a hozomány körül. Josserand-né ebben a pillanatban jelent meg a hálószoba ajtajában. Fehér hálóruhájában ijesztő látványt nyújtott. Auguste nagyon elszánt volt, mégis visszahőkölt, mikor meglátta anyósát, aki valószínűleg az ajtóban hallgatózott, mert tétovázás nélkül nekitámadt Auguste-nek:

- Remélem, nem azért jött, hogy a tízezer frankját követelje? Csak két hónap múlva lesz esedékes... Akkor majd megkapja, tisztelt uram. Mi nem vagyunk olyanok, hogy meghalunk, csak fizetni ne kelljen!

Ez a fensőbbséges biztonság végleg összetörte Josserand-t. Felesége azonban nem hagyta ennyiben, váratlan kijelentésekkel képesztette el a vejét, egy pillanatra sem engedte szóhoz jutni.

- Maga aztán igazán nem viselkedik valami okosan. Ha megbetegíti Berthe-et, orvost hívhat hozzá, a gyógyszer is pénzbe kerül, ezt is csak a maga zsebe bánja... Otthagytam magukat az előbb, láttam, hogy valami ostobaságra készül. Hát csak rajta! Akár verje is a feleségét! Az én anyai szívem nyugodt, mert Isten szeme mindent lát, és a büntetés soha nem marad el.

Auguste végre szóhoz jutott és elmondhatta a sérelmeit. Megint az örökös ide-oda járkálásról, a költséges ruhákról beszélt, sőt odáig merészkedett, hogy Berthe nevelését hibáztassa. Josserand-né végtelen lenézéssel hallgatta, és csak ennyit mondott a férjének:

- Kedvesem, még csak választ sem érdemel ez az ostobaság. Az én lelkiismeretem nyugodt, a többire fütyülök. Valóságos angyalt bíztunk rá, és ő csak sértegetni tud. A jövőben intézze, ahogy tudja, én többé nem avatkozom semmibe.

- Ha így folytatódik, a leánya még meg is csal engem! - kiáltotta Auguste dühbe gurulva.

Josserand-né már távozóban volt, de most visszafordult, és a veje szeme közé nézett:

- Kérem, maga mindent elkövet, hogy ez megtörténjen!

Ezzel méltóságosan, mint egy hatalmas, háromkeblű, fehérbe burkolt Ceres, visszatért a hálószobába.

Az apa még néhány percig tartóztatta Auguste-öt. Békítgette, és arról beszélt, hogy jobb, ha az ember nem ellenkezik a nőkkel. A férj végül lecsillapultan, bocsánatra készen távozott. Az apa magára maradt az ebédlőben, leroskadt a kis lámpa előtt, és kicsordultak a könnyei. Hát ennek is vége, innen sem várhat semmi örömet, nem győzi idővel, éjszakánként nem lesz képes annyi címszalagot írni, hogy titokban támogathassa a leányát. Mintha csak saját személyében alázták volna meg, úgy fájt neki a gondolat, hogy a gyermeke eladósodhat. Betegnek érezte magát, megint csak újabb csapás érte, és félt, hogy egy este cserbenhagyja az ereje. Végül kínlódva letörölte könnyeit, munkához látott.

Lent az üzletben Berthe, arcát kezébe rejtve, mozdulatlanul állt egy ideig. Az egyik boltiszolga felrakta az ablakvédő táblákat, és visszament az alagsorba. Octave úgy érezte, hogy valamit mondania kell a fiatalasszonynak. Mióta Auguste elment, Saturnin a nővére háta mögött hadonászott, integetett neki, mintha arra biztatná, hogy jöjjön és vigasztalja már meg. Az arca szinte ragyogott, szaporán hunyorgatott, közben attól való félelmében, hogy Octave nem érti meg, mit akar, csókokat szórt a levegőbe, mint egy gyermek, aki nem bír az érzéseivel.

Octave jelekkel kérdezte meg a bolondtól:

- Micsoda? Azt akarod, hogy megcsókoljam?

- Igen, igen - bólogatott lelkesen Saturnin.

Berthe mindebből semmit sem vett észre.

Mikor aztán látta, hogy a fiatalember mosolyogva a húga mellé áll, lekuporodott az egyik pult mögé, hogy ne zavarja őket. A gázlámpa magas lánggal lobogott az elcsendesedett, bezárt üzlet síri nyugalmában, ahol mindent átjárt a selyemvégek kikészítésénél használt szerek nehéz szaga.

- Kérem, asszonyom, ne vegye ennyire a szívére! - szólalt meg Octave gyengéden.

Berthe összerezzent, mikor észrevette, hogy Octave szorosan mellette áll.

- Igazán sajnálom - mondta -, higgye el, nem tehetek róla, hogy magának végig kellett néznie ezt a kínos jelenetet. Kérem, ne nehezteljen a férjemre, biztosan rosszul érzi magát ma este... Minden családban előfordul ilyen összezördülés...

Hangja zokogásba fulladt. Valósággal könnyzáport ontott arra a gondolatra, hogy férje igazságtalanságait takargatja a világ előtt. Saturnin nyugtalanul pillantott ki a pult alól, de rögtön visszahúzódott, mikor látta, hogy Octave végre rászánta magát, és megfogja a fiatalasszony kezét.

- Fel a fejjel, asszonyom! - kérlelte a fiatalember.

- Nem, nem, ezt nem bírom elviselni - zokogott Berthe. - Hiszen maga is hallotta... Kilencvenöt frank ára vendéghajért! Hiszen manapság már minden asszonynak van!... De ő semmit nem lát, semmit nem fog fel! Annyit ért a nőkhöz, mint a tyúk az ábécéhez. Egy nő sem volt az életében, soha, egy sem!... Jaj, milyen szerencsétlen vagyok.

És féktelen keserűségében mindent elmondott. Szerelemből ment hozzá - úgymond -, most meg még a felvenni való rongyot is sajnálja tőle! Talán nem teljesíti ő a kötelességét? Talán kifogásolhat valamit nála? Sosem kényszerült volna arra, hogy a saját zsebéből fizesse ki a vendéghajat, ha a férje nem gurul dühbe, mikor őt kérte, hogy vásárolja meg neki! A legapróbb csacsiságért is mindig ilyen jelenetet csinál, neki semmi után nem szabad vágyódnia, nem kívánhatja meg a legértéktelenebb csecsebecsét sem, mert mindjárt ilyen dühös ellenkezésbe ütközik... Természetesen benne is van önérzet, soha többé semmit sem kér tőle, inkább nélkülöz, de nem alázkodik meg feleslegesen. Pedig már két hete olyan nagyon vágyódik egy érdekes csatra, a Palais-Royal egyik ékszerüzletének a kirakatában látta, amikor arra járt az anyjával.

- Tudja, három strasszcsillagból összeállított hajdísz... Olyan kis semmiség az egész, talán száz frankba kerül... Két héten át beszéltem már róla reggeltől estig, hát azt hiszi, megértette a férjem?

Octave álmában sem remélhetett volna ennél jobb alkalmat. Nagy merészen nekivágott:

- Igen, tudom, miről van szó! Többször hallottam, hogy beszélt róla... Nézze, asszonyom, a maga szülei olyan kedvesek voltak hozzám, maga meg olyan szívélyesen fogadott, hogy bátor voltam...

És hosszúkás dobozt húzott ki a zsebéből, kinyitotta, vattára fektetve benne ragyogott a három csillag. Berthe izgatottan állt fel.

- De hát ez képtelenség! Nem akarom... Igazán helytelenül tette.

Octave ártatlan képet vágott, ezer ürügyet talált ki, hogy Berthe-nek megkönnyítse az ajándék elfogadását. Dél-Franciaországban mindenki rendjén valónak tartja az ilyen ajándékozást. És hát igazán értéktelen apróságról van szó! Berthe kipirult, nem sírt már, tekintetét le nem vette a tokról, és szeme versenyt csillogott a hamis kövekkel.

- Könyörgöm, asszonyom... Hogy kimutassa a jóindulatát, csak azért, hogy lássam, nincs kifogása a munkám ellen.

- De, kérem, ezt igazán nem szabad, ne is erőltesse... Megbánt vele.

Saturnin előbújt rejtekhelyéről, és elbűvölten nézte az ékszert, mintha ereklyét látna. De éles hallása figyelmeztette, hogy Auguste közeledik. Halk csettintéssel intette óvatosságra a nővérét, aki, mielőtt a férje belépett volna, az utolsó pillanatban elszánta magát:

- Hát jó - hadarta suttogva, és zsebébe süllyesztette a tokot. - Majd azt mondom, hogy Hortense-tól kaptam.

Auguste szólt, hogy oltsák el a lámpát, majd feleségével együtt felment aludni. A veszekedésre egy szóval sem tért vissza, lelke mélyén boldog volt, hogy felesége vidám, megbékélt, mintha semmi baj nem lett volna köztük. Az üzletre mély sötétség borult, és mikor Octave is távozóban volt, erős, forró kéz ragadta meg a kezét, és úgy szorongatta, hogy majdnem összeroppant. Saturnin búcsúzott így tőle, aki az alagsorban maradt, ott volt a fekhelye.

- Barát... barát... barát... - hajtogatta féktelen rajongással.

A számításaiban kudarcot vallott Octave egyre hevesebb ifjúi vággyal kívánta Berthe-et. Kezdetben csak régi tervére gondolt, hogy elcsábított nők segítségével biztosítsa a jövőjét, de Berthe-ben most már nemcsak a főnök feleségét látta, nemcsak az járt a fejében, hogy az asszony meghódítása a cég korlátlan urává teheti, elsősorban a fényűző, vonzó és bájos párizsi nőt kívánta meg benne, Marseille-ben ilyen nem akadt a hálójába. Szinte szomjúhozva leste az apró, kesztyűs kezet, a magas sarkú cipőbe bújtatott kicsiny lábat, vágyakozva gondolt a csecsebecsékkel borított gyengéd kebelre, de még a gyanús fehérneműkre is, és a túl díszes ruhák alól áradó kétes illatra, és ez a hirtelen támadt szenvedély még a takarékoskodó természeténél is erősebbnek bizonyult, ajándékokat vásárolt Berthe-nek, és olyan könnyű kézzel szórta a pénzt, hogy hamarosan elherdálta a Dél-Franciaországból hozott ötezer frankot, amit azóta ügyesen megkétszerezett, bár erről soha senkinek sem beszélt.

Őt magát is megzavarta, hogy ilyen félénkké vált, mikor szerelmes lett. Határozottsága egyszeriben eltűnt, nem tudott kíméletlenül a célra törni, sőt élvezte a tétlen, kéjes várakozást, nem hirtelenkedett el egyetlen lépést sem. Egyébként gyakorlatias gondolkozása most egyszeriben cserbenhagyta, és Berthe meghódítását végül már olyan rendkívül nehéz feladatnak tekintette, amelynek sikere magas diplomáciát, türelmet, óvatosságot követel. A felsülésnek még a gondolata is rémülettel töltötte el, élénken élt még benne a Valérie-nél és Hédouinnénál elszenvedett kudarc emléke. De szorongással teljes zavarának mélyén mégiscsak az imádott nővel szemben érzett áhítatos félelem és Berthe becsületességébe vetett feltétlen hit, a vágytól megbénított, kétségbeesett szerelem teljes vaksága rejlett.

Octave nagyon boldog volt, hogy a fiatalasszonnyal végül is elfogadtatta az ajándékot, és a házastársak veszekedését követő napon arra gondolt, hogy okos lenne, ha jó barátságba kerülne a férjjel. A főnöke asztalánál étkezett, mert Auguste mindig gondoskodott az alkalmazottai ellátásáról, hogy állandóan szemmel tarthassa őket. Octave végtelen előzékenységet tanúsított iránta, figyelemmel hallgatta mondanivalóit, lelkesen helyeselte elgondolásait. Főként azt igyekezett elhitetni vele, hogy teljesen neki ad igazat a feleségével szemben, és színleg még az asszony megfigyelésére, apró-cseprő árulkodásokra is vállalkozott. Auguste nagyon felengedett, egyik este még azt is megvallotta a fiatalembernek, hogy egyszer már majdnem elküldte, mert azt képzelte, hogy összejátszik az anyósával. Octave-ban meghűlt a vér, és olyan utálattal nyilatkozott Josserand-néról, hogy most már igazán tökéletessé válhatott köztük az összhang, hiszen véleményük mindenben megegyezett. A férj alapjában véve jó, csak éppen kellemetlen ember volt, akivel könnyen meg lehetett férni; de rögtön kijött a sodrából, ha elköltötték a pénzét, vagy megbántották erkölcsi felfogásában. Octave-nak még fogadkozott is, hogy soha többé nem jön dühbe, mert a veszekedés után olyan fejgörcsöt kapott, hogy három napra szinte belehülyült.

- Maga megért engem - mondta a fiatalembernek. - Békességet akarok magam körül... Ezenkívül fütyülök mindenre, kivéve persze az erényt, no és azt sem szeretném, ha a feleségem megszökne a pénztárral. Hát ez csak nem sok?! Igazán nem követelek tőle képtelen dolgokat!

Octave valósággal lelkesült bölcs életfelfogásáért, és együttesen dicsőítették a békésen folydogáló élet szelíd örömeit, a selyemvégek mérésével eltöltött mindig egyforma napokat. Octave, hogy a főnöke kedvében járjon, még a nagyvonalú kereskedelemről szőtt elképzeléseit is feladta. Egyik este ugyanis beszélgetés közben észrevette, hogy Auguste mennyire megriad, amikor a nagy, modern üzletekről álmodozva, főnökének is azt tanácsolta, amit annak idején Hédouinnénak, hogy vegye meg a szomszédos házat, akkor legalább bővítheti az üzletét. Auguste rémüldözve hallgatta. Neki, a garasokban számoló kereskedőnek már ez a négy pult is annyi gondot okozott, hogy majd szétpattant a feje. Octave sietve visszakozott, és máris a kiskereskedelem becsületes biztonságáért lelkesedett.

A napok csendben folytak. Octave úgy érezte már magát a házban, mint valami meleg, pelyhes fészekben. A férj megbecsülte, még Josserand-né is biztatóan nézett rá, pedig a fiatalember ügyelt arra, nehogy túlságosan udvarias legyen hozzá. Berthe meg igazán elragadó bizalmassággal bánt vele. De legodaadóbb barátja mégis Saturnin lett; Octave világosan látta, hogy szótlan ragaszkodása, kutyahűsége egyre erősödik, ahogyan ő is egyre hevesebben vágyódik a fiatalasszony után. A bolond fiú sötét féltékenységgel figyelt mindenki mást Berthe körül, ingerültté vált, és harapásra készen vicsorgott, ha egy férfi csak közelébe is ment a húgának. De ha Octave fesztelenül föléje hajolt, ha felvidította, és Berthe-ből kitört a boldog szerelmes ellágyult kacagása, akkor Saturnin is megnyugodva nevetett, az ő érzéki örömük visszfénye csillant fel az arcán. A szerencsétlen fiú mintha csak ebben az ösztönösen magáénak érzett női testben élvezte volna a szerelmet, és mintha a boldogság kéjes háláját érezné a kiválasztott szerelmes iránt. Lépten-nyomon elfogta Octave-ot, gyanakodva körülnézett, és mikor meggyőződött arról, hogy kettesben vannak, Berthe-ről kezdett beszélni. Szaggatott mondatokkal mindig ugyanazokat az apróságokat mesélte róla.

- Kicsi korában ilyen gömbölyű volt a kis keze, lába, kövérke volt, rózsaszínű és olyan vidám... Úgy kapálózott, ha letették a földre! Letérdeltem, gyönyörködtem benne... Akkor aztán puff! puff! puff! a gyomromba rugdosott... és az olyan jó volt! Olyan jó!

Így ismerte meg Octave Berthe egész gyermekkorát, apró bajaival, játékaival együtt, szinte maga előtt látta, hogyan növekedett ez a kiscicához hasonlóan féktelen, játékos kedvű, bájos teremtés. Saturnin üres koponyája áhítatosan őrizgette a rég feledésbe ment legapróbb események emlékeit is, a napot, mikor megszúrta az ujját és ő szívta ki a sebet, a reggelt, amikor a karjai között tartotta, mert a kicsi fel akart mászni az asztalra. De állandóan visszatért a nagy tragédiára, a kislány betegségére.

- Ó, ha látta volna!... Éjszaka egész egyedül voltam vele. Ütöttek, hogy feküdjek már le. De én mezítláb visszaszöktem hozzá... egész egyedül. Sírtam, mert olyan fehér volt. Tapogattam, hogy nem hideg-e a teste... Aztán már békén hagytak mellette. Jobban ápoltam én, mint ők, ismertem az orvosságokat, amit én adtam neki, azt mindig bevette... Hányszor, de hányszor húztam magamhoz a fejét, amikor panaszkodott. Olyan jól megvoltunk... Azután meggyógyult, és engem megint vertek, ha vissza akartam hozzá menni.

Szeme csillogott, nevetett, sírt, mintha mindez csak tegnap történt volna. Akadozó szavaiból világosan kibontakozott, hogy miként fejlődött ki benne ez a furcsa gyengédség: a szerencsétlen lélek önfeláldozása a kislány betegágyánál, akiről már lemondtak az orvosok. Testét-lelkét adta volna a drága betegnek, anyai gyengédséggel ápolgatta mezítelen testét. Érzelmi élete, férfiösztöne itt akadt el, itt bénult meg, vonzalma mindörökre a szenvedésnek ehhez a tragédiájához tapadt, még most is belereszketett, ha rágondolt. A kislány meggyógyult, és bár hálátlanul viselkedett, neki Berthe maradt mindene: úrnője, aki előtt reszket, gyermeke, nővére, akit a haláltól mentett meg, bálványa, akit féltő rajongással imád. Ezért üldözte a férjet a megbántott szerelmes gyűlölködésével, ezért nem fogyott ki a szidalmakból, ha róla beszélt, ezért öntötte ki szívét Octave előtt.

- Már megint alig bírja kinyitni a szemét. Utálatos ezzel az örökös fejfájásával! Tegnap meg hogyan csoszogott! Hallotta?... Nézze csak, hogy les ki az utcára... Ugye, micsoda hülye!... Piszkos dög... piszkos dög!

Auguste minden mozdulata dühbe hozta a bolondot. Később ijesztő ajánlatokkal állt elő.

- Ha akarja, mi ketten leszúrhatjuk, mint egy disznót!

Octave csitította. Saturnin nyugodt napjaiban sugárzó arccal futkosott Octave-tól Berthe-hez, elmondta az egyiknek, mit mondott róla a másik, üzeneteket közvetített, a szakadatlan gyengédség eleven szálát jelentette köztük, akár a lábuk elé vetette volna magát, hogy tapossanak rajta, mint egy szőnyegen.

Berthe nem szólt többé az ajándékról, és mintha észre sem vette volna Octave reszkető figyelmességét, nyugodt, baráti hangon bánt vele. A fiatalember még soha nem fordított ekkora gondot az öltözködésére, simogató, melegbarna tekintetét alig vette le Berthe-ről, ellenállhatatlannak vélte tekintetének bársonyos puhaságát. De Berthe csak a hazugságaiért volt hálás, csak akkor, ha segített neki, hogy a férje ne tudjon a kiruccanásairól. Valami cinkosság szövődött így köztük: Octave a fiatalasszony kezére játszott, hogy időnként eljárogathasson az anyjával, és ha a férj gyanút fogott, Octave menten készen állt az ügyes magyarázattal. Berthe végül cseppet sem feszélyezte magát, lázasan futott örömei után, és minden egyebet Octave leleményességére bízott. És mikor hazatérve egy szövetrakás mögött találta Octave-ot, baráti, meleg kézszorítással mondott neki köszönetet.

Berthe egy ilyen alkalommal mégis nagyon megrémült. Éppen egy kutyakiállításról jött haza, Octave az alagsor felé indult, és intett a fiatalasszonynak, hogy jöjjön utána. Egy számlát nyújtott át neki, akkor hozták, mikor nem volt otthon. Hatvankét frank ára hímzett harisnyáról szólt. Berthe elsápadt, és őszinte rémülettel kérdezte:

- Úristen! A férjem is látta?

Octave gyorsan megnyugtatta, elmondta neki, hogy milyen nehéz volt eltüntetni a számlát Auguste elől. Azután zavartan, fojtott hangon tette hozzá:

- Kifizettem.

Berthe úgy tett, mintha keresgélne a zsebében, de egy garasa sem volt, és csak ennyit mondott:

- Majd megadom... Nem is tudja, milyen hálás vagyok magának! Belehaltam volna, ha Auguste meglátja.

Megfogta Octave két kezét, és egy pillanatig szorongatta. De a hatvankét frankról többé nem esett szó.

Berthe-ben egyre követelőzőbbé vált a szabadság és az örömök utáni vágy, azt akarta, hogy megkapjon mindent, amit lány korában a házasságtól remélt, hiszen az anyja arra tanította, hogy mindezt a férfitól kell követelnie. A hosszú évek során soha ki nem elégített éhség gyötörte, mintha csak bosszút akart volna állni, amiért lány korában annyit nélkülözött a szüleinél, ahol nem került vaj a kenyérre, hús helyett mócsingot evett, hogy jusson cipőre, keserves kínlódással alakítgatta át a ruháit, vállalnia kellett a nyomorúságot, a szennyet, hogy jólétet hazudhassanak a világ előtt. De főként azért a három télért akarta magát kárpótolni, amikor Párizs sáros utcáin báli cipőben kellett szaladgálnia férjvadászatra, a gyötrelmesen unalmas estékért, amikor követelőző gyomrát ribizliszörppel csapta be, a bamba fiatalemberekre pazarolt erőltetett mosolyokért és szűzies kedveskedésekért, a kétségbeejtő kínlódásért, amikor a tudatlan leánykát kellett megjátszania, holott mindennel tisztában volt, az esőben, sárban való hazagyaloglásokért, az ágya dermesztő hidegségéért, az anyai pofonokért, amelyektől még most is lángolt az arca. Még huszonkét éves korában is kétségbeesetten, megalázottan, mintha csak nyomorék volna, félmeztelen testét nézegette esténként, nincs-e valami fogyatékossága. És most, hogy végre megkaparintott egy férfit, könyörtelen volt és védtelen áldozatként bánt vele, mint a vadász, aki durva ökölcsapással végez a nyúllal, amelynek üldözése úgy kifárasztotta, hogy már alig liheg.

A házastársak között egyre szélesebb volt a szakadék, hiába erőlködött a férj, aki úgy szerette volna megóvni békességét. Elkeseredetten védelmezte álmos és rigolyás nyugalmának csöndes búvóhelyét, szemet hunyt az apróbb hibák felett, de még a nagyokat is lenyelte, mert örökösen rettegett, hogy valami olyan gyalázatosságra jön rá, ami végleg kihozza a sodrából. Tűrte Berthe hazugságait, úgy tett, mintha elhinné, hogy a nővére és az anyja kedvességének köszönheti azt a halom apróságot, amit a fiatalasszony a saját pénzéből semmiképpen sem vásárolhatott; sőt már azért sem veszekedett, ha esténként elment hazulról. Octave így titokban kétszer is színházba vitte az anyja és a nővére társaságában. Nagyon kellemes két este volt, és a hölgyek egymás között megállapították, hogy Octave igazán tudja, mi illik.

Berthe eddig a legkisebb összezördülésnél is azt vágta a férje fejéhez, hogy ő tisztességes asszony. Auguste legyen boldog, hiszen ő úgy viselkedik, ahogy kell! Ő is úgy gondolkozott, mint az anyja, hogy a férjnek csak akkor van joga a haragra, ha rajtakapja a feleségét. Első mohóságában, mikor éhségét túlontúl kielégíthette, ez a szó szűkebb értelmében vett tisztesség igazán nem esett különösebben nehezére. Hűvös vérmérsékletű volt és önzőbb, semhogy átengedje magát a szenvedély viharainak, nem erényességből kereste a kielégülést önző örömökben. Octave udvarlása csak a hiúságának hízelgett a leány korában elszenvedett kudarcok után, amikor azt hitte, hogy nem kell egy férfinak sem. Ezenkívül hasznot is húzott a fiatalember vonzalmából, és ezt teljes lelki nyugalommal élvezte, hiszen a pénz imádatában nőtt fel. Az is előfordult, hogy öt órán át tartó kocsikázás díját fizettette ki a segéddel, máskor meg harminc frankot kért tőle kölcsön a férje háta mögött, azzal az ürüggyel, hogy nincs nála a pénztárcája, és már sietett el hazulról. Ezt sem adta meg soha. Ez a fiatalember úgysem fontos neki, nem volt vele semmiféle szándéka, számítás nélkül használta ki, ahogy éppen a kedvtelései vagy a véletlen események hozták. Közben a mártír feleség megbántott ábrázatával járt-kelt, aki mindenek ellenére szigorúan teljesíti kötelességét.

Egyik szombati napon rettenetes veszekedés tört ki férj és feleség között, mert egy frank hiányzott Rachel piaci elszámolásából. Mikor Berthe elszámolt a lánnyal, Auguste szokása szerint már hozta is a következő heti háztartáspénzt. Aznap este Josserand-ékat várták vacsorára, és a konyhában mindenféle sütni-főznivaló volt előkészítve: nyúl, birkacomb, karfiol hevert az asztalon. A mosogató mellett Saturnin kuporgott a konyhakövön, és nővére meg sógora cipőjét fényesítette. A veszekedés azzal kezdődött, hogy hosszadalmasan magyarázták egymásnak, mire is mehetett el az egy frank? Hogyan tűnhetik el egy frank? Auguste újból össze akarta adni az elszámolást. Rachel közben zavartalan nyugalommal nyársra húzta a birkacombot, nagyon ügyesen mozgott ez a morcos és zárkózott lány. Mindig hallgatott, de mindent megfigyelt. Auguste végül odaadott ötven frankot, és már indult, hogy lemegy az üzletbe, de megint csak visszafordult, nem hagyta nyugton a hiányzó pénz.

- Mégiscsak meg kell lennie - mondta. - Talán kölcsönkérted Racheltől, és elfelejtetted.

Berthe egyszeriben nagyon megsértődött.

- Miért nem mindjárt azzal gyanúsítasz, hogy kosárpénzt csinálok!... Mondhatom, kedves vagy!

Ezzel kezdődött, és hamarosan a legbántóbb szavakkal támadtak egymásra. Auguste, bár sokat áldozott a békességért, most nem volt engedékeny, megdühödött, mikor meglátta a nyulat, a birkacombot, a karfiolt, kihozta sodrából ez a nagy halom ennivaló, amit a felesége egyetlen estén akar feltálalni a szüleinek. A háztartáskönyvben lapozgatott, és minden tételnél méltatlankodott. Az Isten sem érti ezt! Biztosan összejátszik a cseléddel, és keres a konyhapénzen.

- Még hogy én! Én! Én! - kiáltotta a végsőkig feldühített Berthe. - Én játszom össze a cseléddel!... De hisz maga fizet neki, hogy leskelődjön utánam! Igen, mindig rajtam a szeme, egyetlen lépést sem tehetek, hogy meg ne lesné! Felőlem még a kulcslyukon is beleshet, mikor inget váltok. Nem teszek én semmi rosszat! Fütyülök a maga kémkedésére... De azt már ne merészelje mondani rólam, hogy én játszom össze a cseléddel!

Ez a váratlan kirohanás egy pillanatra meghökkentette a férjet. Rachel azonban még az ürücombot sem eresztette el, mikor Berthe felé fordult, és kezét szívére téve tiltakozott:

- Ó, asszonyom, hogyan is gondolhat ilyent?... Rólam, aki úgy tisztelem!

- Ez megbolondult! - mondta Auguste vállrándítva. - Ne is védje magát, lányom... Teljesen bolond!

Ijedten megfordult, mert háta mögül valami zajt hallott. Saturnin vágta földhöz az egyik félig kitisztított cipőt, hogy a húga segítségére siessen. Az arca eltorzult, kezét ökölbe szorította, hebegett, hogy megfojtja ezt a disznó alakot, ha még egyszer azt meri mondani a nővérére, hogy bolond. Auguste riadtan menekült a vízcsap mögé, úgy kiabált:

- Mégiscsak tűrhetetlen, hogy egy megjegyzést sem tehetek, mert ez rögtön beleavatkozik!... Megtűröm, ha kell, de hagyjon békén! Ezt a kellemességet is az anyjának köszönhetem! Kutyául fél tőle, az én nyakamba akasztotta, csapjon engem agyon, ne őt! Köszönöm szépen... Tessék, most meg késsel jön! Fogják már le!

Berthe elvette a kést a bátyjától, egy pillantásával lecsendesítette, a halálsápadt Auguste meg tovább morgolódott. Mindig késsel hadonászik! Olyan könnyen megszúrhatja, és egy bolondot még csak kérdőre sem vonhatnak, a törvény sem tehetne ellene semmit! Mégsem járja, hogy valaki egy ilyen testvérrel őriztesse magát, aki moccanni sem engedi a férjet, jogos felháborodásában is torkára forrasztja a szót, lenyeleti vele még a gyalázatot is!

- Nincs magában egy csepp tapintat sem - jelentette ki Berthe megvetően. - Úriember nem vitatkozik a konyhában.

Ezzel bement a hálószobába, az ajtót jól bevágta maga után. Rachel a sütője körül szorgoskodott, mintha meg sem hallotta volna az urak veszekedését. Meg akart maradni a helyén, úgy tett, mintha soha semmiről sem venne tudomást, és túlzottan tapintatos volt, még csak fel sem nézett, mikor az asszonya kiment, egyetlen arcizma sem rándult, mikor az úr még egy darabig ott topogott a konyhában. Auguste aztán hamarosan a felesége után sietett. Rachel közönyösen folytatta a munkáját, sütőbe tette a nyulat.

Auguste a hálószobában találta meg Berthe-et.

- Értsd meg, édesem, nem neked szólt az egész, hanem a cselédlánynak, aki meglop bennünket... Mégiscsak meg kell találni azt az egy frankot!

A fiatalasszony idegesen megrázkódott, halotthalványan nézett a férjére:

- Hagyjon már békén az egy frankjával!... Nem egy frankot akarok, hanem havi ötszázat! Igenis! Ötszáz frankot, hogy öltözködhessem... Maga a konyhában, a cseléd előtt beszéli meg a pénzügyeket! Hát jó! Legalább most én is beszélek a pénzről! Elég régen türtőztetem magam... Ötszáz frankot akarok!

Auguste teljesen elképedt e követelés hallatára. De Berthe máris olyan nagy jelenetbe kezdett, amilyent az anyja húsz éven át kéthetenként rendezett az apjának. Talán azt képzeli, hogy mezítláb jár majd? Ha valaki megnősül, legalább tisztességesen ruházza és etesse a feleségét! A koldulás is jobb, mint ez a garasoskodó élet! Arról aztán ő igazán nem tehet, hogy a férje olyan élhetetlen kereskedő, de élhetetlen ám! Nincs egy ötlete, nem tud valami értelmeset kezdeni, csak garasoskodik! Micsoda ember! Minden gondolatával azon kellett volna lennie, hogy gyorsan meggazdagodjék, és a feleségét úgy járassa, mint egy királynőt, hadd pukkadjon mérgében az a népség ott a Hölgyek Örömében. De kár erről beszélni is... Az ilyen ügyefogyottság mellett egyszerűen elkerülhetetlen a csőd! Berthe egész szóáradata nem volt egyéb, mint a pénznek szóló sivár dicshimnusz, áhítatos tiszteletadás, mert leány korában mindig azt látta, hogy az emberek minden csúfságra hajlandók, csak hogy elhitessék a világgal, hogy pénzük van.

- Ötszáz frank! - döbbent meg Auguste. - Jobb lesz, ha mindjárt becsukom a boltot!

Az asszony hidegen nézett rá.

- Szóval nem ad. Rendben van, majd adósságot csinálok.

- Már megint adósságot! Szerencsétlen!

Elöntötte a düh, elkapta a felesége karját, és a falhoz lökte. Az asszony a haragtól fuldokolva, hang nélkül az ablakhoz rohant, felszakította, mintha ki akarna ugrani, de visszafordult, és most ő taszigálta a férjét az ajtó felé.

- Menjen innen, mert valami szörnyűséget követek el!

Mikor a férj már kívül volt, lármásan elreteszelte az ajtót. Auguste egy pillanatig tehetetlenül állt az ajtó előtt, hallgatózott, de azután sietve az üzletbe indult, hajtotta a félelem, mert a félhomályban Saturnin vad tekintete csillant eléje. A bolondot a rövid küzdelem zaja kicsalta a konyhából.

Octave éppen egy öreg hölggyel foglalkozott, selymet adott el neki, de azonnal észrevette, hogy Auguste milyen feldúlt. A szeme sarkából figyelte, hogy lázasan fel-alá járkál a pultok között. Amikor a vevő távozott, Auguste kitört:

- Barátom, ez megbolondult - mondta, anélkül, hogy a feleségét megnevezte volna. - Bezárkózott... Tegye meg nekem, menjen fel és beszéljen vele. Szavamra, attól félek, hogy valami szerencsétlenség történik!

A fiatalember úgy tett, mintha tétovázna. Nagyon kényes dolog az ilyesmi! Végül is önfeláldozóan vállalkozott rá. Fent Saturninbe botlott, aki Berthe ajtaja előtt őrködött. A bolond fenyegetően felmordult, mikor meghallotta a lépteket. De amint ráismert Octave-ra, felderült az arca.

- Ó, te vagy... - mormolta. - Téged igen... Csak hogy ne sírjon. Légy kedves, találj ki valamit... És aztán maradj ám. Ne félj semmit. Itt vagyok. Ha a cselédlány leselkedne, nekimegyek.

Leült a padlóra és őrizte az ajtót. A sógorának a cipője még mindig a kezében volt, fényesíteni kezdte, hogy teljék az idő.

Octave elszánta magát és kopogott. Semmi nesz, semmi válasz. Megmondta, hogy ő van itt. A zár azonnal csikordult, Berthe kinyitotta az ajtót és behívta. Azután idegesen megint rátolta a reteszt.

- Maga bejöhet, de ő nem!

Haragosan járkált az ágy és a nyitott ablak között. Összefüggéstelenül beszélt. Vacsorázhat a szüleivel, ha akar, igen, mindjárt azt is megmagyarázhatja, hogy ő miért nincs ott, mert ő bizony le nem ül az asztalhoz! Különben is inkább lefeküdne. És lázas kézzel máris rángatta a paplant, veregette a párnákat, felhajtotta a takarókat, egészen megfeledkezett Octave-ról, és már a blúzához nyúlt, hogy kigombolja. Azután hirtelen másról beszélt.

- Képzelje, megütött! Megütött, megütött, megütött!... Azért, mert szégyellek mindig rongyokban járni, és kértem tőle ötszáz frankot.

Octave csak állt a szoba közepén, és békítő szavakon törte a fejét. Kár ennyire felizgatnia magát. Majd csak rendbe jön minden. Végül félénken megkockáztatta:

- Ha nehézségei vannak valami számla kifizetésénél, miért nem fordul azokhoz, akik szeretik? Én igazán boldog lennék!... Hiszen csak kölcsön. Majd később megadná.

Az asszony ránézett, majd kis szünet után válaszolt:

- Soha! Még csak feltételezni is... Mit gondolnának rólam!

Olyan határozottan utasította vissza, hogy a pénzkérdés nem is jöhetett még egyszer szóba. De haragja mégis mintha csillapodott volna. Hevesen lélegzett, megnedvesítette arcát. Halálsápadtan, kicsit bágyadtan, de nagyon nyugodt, elszánt tekintettel állt a férfi előtt. Octave-ot elfogta a szerelmes ember félénksége, amit alapjában véve ostobaságnak tartott. Ilyen hevesen még soha nem szeretett, a jóképű kereskedősegéd kellemkedését sutává tette a vágy ereje. Miközben tétova mondatokkal békülékenységet tanácsolt, magában józanul számítgatta, vajon mi lenne, ha a karjába szorítaná. De megbénította a félelem, hogy megint visszautasíthatják. Az asszony hallgatagon, eltökélten nézte, homlokán egyre mélyült a vékony redő.

- Hát, istenem - folytatta dadogva -, elnézőnek kell lenni... A férje nem rossz ember... Ha ügyesen bánik vele, mindent elérhet nála...

A szavak üresen csengtek, mindkettőjüket ugyanazok a gondolatok foglalkoztatták. Magukban vannak, szabadok, meglepetéstől nem kell tartaniok, az ajtó zárva. Ez a biztonság, a hálószoba bágyasztó zártsága megtette a magáét. De Octave mégsem merte megtenni az első lépést. Természetének nőies vonása, nőismerete a szenvedélynek e percében úgy kifinomult, hogy szerelmi játékukban szinte ő volt a nő. Berthe ekkor, mintha csak egy rég tanult lecke jutott volna az eszébe, leejtette a zsebkendőjét.

- Ó, köszönöm - mondta, mikor a fiatalember visszaadta neki.

Kezük egymáshoz ért, és ez a villanásnyi összesimulás közelebb hozta őket egymáshoz. Berthe most már lágyan nevetett, derekát ingatta, eszébe jutott, hogy a férfiak nem szeretik a karómerev nőket. Ha az ember meg akar fogni egy férfit, akkor nem butáskodik, megenged egy-két apróságot, úgy tesz, mintha észre sem venné.

- Mindjárt besötétedik - szólalt meg Berthe, és ment, hogy becsukja az ablakot.

Octave követte, és a függönyök árnyékában Berthe átengedte neki a kezét. Hangosabban nevetett, gyöngyöző kacagással, kecses mozdulatokkal bódította, és mikor Octave végre nekibátorodott, hátravetette a fejét, kivillant fiatal, szép nyaka, amelyen a vidámságtól lüktettek az erek. Octave eszét vesztve csókolta meg.

- De igazán... - mondta zavartan, és úgy tett, mintha kedvesen rendre akarná utasítani.

De Octave megragadta, a megvetett ágyra dobta, és vágya kielégítésénél előbújt lényének minden durvasága, az epekedő imádattal takart megvetés, amit a nők iránt érzett. Az asszony hallgatagon, örömtelenül adta meg magát. Amikor szenvedő arccal, meggyötört csuklóját dörzsölve felállt, sötét pillantást vetett Octave-ra, és tekintetében benne volt a férfiak iránt érzett minden lenézése. A hálószobában teljes volt a csend. Csak az ajtó mögül hallatszott a kefe ütemes súrlódása. Saturnin fényesítette a férj cipőjét.

Octave-nak diadalmámorában Valérie és Hédouinné jutott eszébe. Ez már mégiscsak valami, most már nemcsak a kis Pichonné szeretője! Úgy érezte, hogy kiköszörülte a csorbát. Azután észrevette Berthe egy szenvedő mozdulatát, elrestellte magát, és nagyon gyengéden megcsókolta. Az asszony különben egykettőre összeszedte magát, arca megint gondtalan és határozott volt. Legyintett, mintha csak azt mondaná: "Annyi baj! Hát megtörtént!" De mégiscsak úgy érezte, hogy valami mélabúsat kell mondania:

- Ó, ha a maga felesége lettem volna!

Octave meglepetten, csaknem nyugtalanul nézett rá, de azért tovább csókolgatta, és így suttogott:

- Bizony, milyen jó lett volna!

Nagyon kellemes hangulatban vacsoráztak Josserand-ékkal együtt. Berthe még sohasem volt ilyen kedves, szüleinek egy szót sem szólt a veszekedésről, a férjét végtelen szerénységgel üdvözölte. Auguste félrehúzta Octave-ot, és elragadtatottan, melegen hálálkodott neki, úgy szorongatta a kezét, hogy Octave zavarba jött. Egyébként mindnyájan elhalmozták kedveskedésükkel. Saturnin, aki ma este nagyon illedelmesen viselkedett az asztalnál, rajongva nézte, mintha csak ő is élvezte volna a bűn édességét. Még Hortense is figyelemre méltatta, Josserand-né meg csupa anyai biztatás volt, amikor a poharát megtöltötte.

- Azt hiszem, megint nekikezdek a festésnek... - mondta Berthe a vacsora végén. - Már olyan régen készülődöm, hogy egy szép csészét festek Auguste-nek.

Ez a kedves ötlet nagyon meghatotta a férjet. Octave, mikor leültek a vacsorához, az asztal alatt lábát a fiatalasszony lábára tette, mintegy birtokba véve a meghitt polgári lakoma alatt. Berthe azonban valami néma nyugtalansággal figyelte Rachelt, állandóan magán érezte a lány fürkésző tekintetét. Meglátszana talán? Ezt a lányt vagy el kell küldeni, vagy le kell pénzelni!

A fiatalasszony egész meghatódott, mikor az apja, aki mellette ült, papirosba csavarva odacsúsztatott neki tizenkilenc frankot.

- Tudod, ez abból a kis különmunkámból van... Ha adósságod lenne, fizesd ki szépen.

Az apja és a szeretője között ült, az egyik a térdét érintette, a másik gyengéden a lábát nyomogatta, és ő határozottan jól érezte magát. Az élet szépnek ígérkezik! Valamennyien magaelengedően élvezték a családi körben töltött kellemes estét, amelynek derűjét nem zavarta semmi vita. Ekkora nyugalom nem is lehetett magától értetődő, valami történhetett, az hozta ezt az örömet. Csak Auguste szeme volt megint karikás, fejgörcs gyötörte, de erre számított is ennyi izgalom után. Kilenc óránál nem is bírta tovább, lefeküdt.
13

Gourd egy idő óta titokzatosan és nyugtalanul jött-ment a házban. Fürkésző tekintettel, fülét hegyezve, zajtalanul örökösen ott járkált a két lépcsőházban, sőt, a lakók azt is észrevették, hogy éjszakánként is tart őrjáratot. Minden bizonnyal a ház tisztessége foglalkoztatta, megszimatolhatott valami becstelenséget, ami talán zavarta az udvar hideg sivárságát, az előcsarnok áhítatos békéjét, a lakások tisztes családi erényeit.

Egyik este Octave belebotlott a házmesterbe, aki mozdulatlanul állt a folyosó végében, valósággal odalapult a cselédlépcsőre nyíló ajtóhoz, és még gyertya sem volt a kezében. Octave meglepődve kérdezte, hogy mi járatban van.

- Csak körül akarok nézni, Mouret úr - válaszolt röviden, majd mégis rászánta magát, hogy nyugovóra tér.

A fiatalember nagyon megdöbbent. Elképzelhető, hogy a házmester megsejtett valamit Berthe és az ő kapcsolatából? Talán éppen utánuk lesett? Viszonyukat örökös akadályok nehezítették ebben a szigorúan őrzött házban, ahol a lakók a legmerevebb elveket vallották. Ritkán közeledhetett barátnőjéhez, az volt az egyetlen öröme, ha Berthe délutánonként valami ürüggyel otthagyhatta az üzletet, és ő valamelyik elhagyott sikátorban találkozott vele, hogy egy órán át egymásba karolva sétáljanak. Pedig Auguste július vége óta minden kedd éjszaka távol volt, Lyonba kellett utaznia, mert elkövette azt a butaságot, hogy részesedést vállalt egy bukófélben levő selyemgyárban. Berthe azonban mindeddig vonakodott attól, hogy kihasználja ezt az éjszakai lehetőséget. Rettegett Racheltől, félt, hogy valami ügyetlenséget követ el, és teljesen kiszolgáltatja magát a lánynak.

Octave éppen egy ilyen kedd estén kapta rajta a házmestert, amint a szobája mellett leselkedett. Ezután még jobban nyugtalankodott. Egy hét óta szünet nélkül kérlelte Berthe-et, hogy jöjjön fel hozzá, mikor már az egész ház alszik, de hiába volt minden könyörgés. Ezt is tudná a házmester? Octave bosszúsan feküdt le, félelem és vágy gyötörte. Szerelme fájdalmas, őrült szenvedéllyé vált, és dühösen látta, hogy a szíve milyen ostobaságokba viszi. Már nem találkozhatott Berthe-tel az elhagyott sikátorokban anélkül, hogy ne vásárolt volna neki valami apróságot, amit a fiatalasszony megcsodált egy kirakatban, így például tegnap a Madeleine átjáróban olyan vágyakozva bámult egy kis kalapra, hogy Octave bement az üzletbe és megvásárolta neki: virágfüzérekkel díszített, elragadóan egyszerű rizsszalma kalapka, de ez a kétszáz frankos kis semmiség mégiscsak sok egy kicsit!

A bőre átforrósodott, sokáig forgolódott az ágyában, de egy óra tájt mégiscsak elaludt. De hamarosan halk kopogtatásra ébredt.

- Én vagyok - suttogott egy női hang.

Berthe volt. Ajtót nyitott, és a sötétben vadul magához szorította. De az asszony nem ezért jött. Mikor gyertyát gyújtott, látta, hogy milyen izgatott. Octave-nál tegnap nem volt elég pénz, nem tudta kifizetni a kalapot, Berthe meg örömében még azt a könnyelműséget is elkövette, hogy megadta a címét, küldjék el neki a számlát. Most úgy rettegett, mi lesz, ha délelőtt a férje szeme láttára adják át neki, hogy még ide is felmerészkedett. Igaz, a házra mély csend borult, és abban is biztos volt, hogy Rachel mélyen alszik.

- Ugye, kifizeti holnap reggel? - könyörgött, és máris igyekezett kisurranni.

De Octave megint a karjába szorította.

- Maradj!

Még bódult volt az álomtól, dideregve suttogott a fülébe, bevonszolta magával a meleg ágyba. Berthe már lebontotta a haját, levetkőzött, csak alsószoknya és hálókábát volt rajta, és Octave szinte mezítelennek érezte, mikor vállát csókolta, amely még őrizte a pongyola melegét.

- Igazán elengedlek egy óra múlva... Maradj!

Berthe maradt. A falióra a szoba kéjes csendjében egymás után verte el az órákat, és Octave olyan meghatóan könyörgött, hogy Berthe ellenállása megtört, és nem volt ereje az ellenkezéshez. Négy óra tájt, mikor végre igazán le akart menni, elaludtak egymás karjaiban. Nappali világosság ömlött be az ablakon, mikor felébredtek. Kilenc óra volt. Berthe felsikoltott.

- Istenem! Végem van!

Egy ideig csak kapkodtak. Az asszony kiugrott az ágyból, szemét alig bírta nyitva tartani a fáradtságtól és az álmosságtól, a ruhája után kapkodott, és közben alig tudta magába fojtani a rémület sikolyait. Octave is megijedt, az ajtó elé ugrott, nehogy Berthe-nek eszébe jusson világos nappal ilyen öltözékben kimenni. Talán megbolondult? Akárkivel összeakadhatna a lépcsőházban, és mindjárt kész volna a baj, gondolkozni kell, hogy mit tehetnek, ki kell találni valamit, hogyan is tudna észrevétlenül lejutni. Berthe makacsul egyre csak menni akart, nekiugrott az ajtónak, de Octave nem engedte kinyitni. A fiatalembernek végül a cselédlépcső jutott az eszébe. Jobbat kitalálni sem lehetne, a konyhán át egykettőre a lakásba juthat. Csakhogy reggelenként Marie Pichon mindig a folyosón van! Octave ezért úgy gondolta, okosabb lesz, ha lefoglalja, míg Berthe leoson. Gyorsan nadrágba bújt és kabátot kapott magára.

- Istenem, meddig tart még?! - kínlódott Berthe. Most úgy érezte magát ebben a szobában, mintha tüzes kemencében volna.

Octave végre nyugodtan, mintha semmi sem történt volna, kiment, de nagyon meglepődött, mikor meglátta, hogy Saturnin Marie-nál üldögél, és békésen figyeli a rendezgető asszonyt. A bolond mostanában is szívesen megbújt Marie-nál, mint hajdanában, itt boldog volt, mert a fiatalasszony békén hagyta, tudta, hogy innen nem kergetik el. Marie kedvesen megtűrte maga mellett, nem tudott ugyan semmiről sem beszélni vele, de így mégsem volt egyedül. Csendesen dúdolgatta kedvenc románcát.

- Nicsak! Itt van a szerelmese is! - tréfált Octave, és azon ügyeskedett, hogy az ajtót csukva tartsa maga mögött.

Marie elvörösödött. Hogy ez a szegény Saturnin... Micsoda képtelenség! Hiszen valósággal szenved, ha véletlenül a kezéhez ér valaki! A bolond is megharagudott. Ő nem akar szerelmes lenni, soha, soha! Ha valaki ilyent hazudik róla a húgának, hát annak vele gyűlik meg a baja. Octave-ot váratlanul érte ez az ingerült hang, csitítani kezdte Saturnint.

Berthe közben kiosont a lépcsőházba. Két emeletet kellett lefelé mennie. Már az első lépcsőfoknál megállította a Juzeurné konyhájában felhangzó éles nevetés. Reszketve lapult meg a világítóudvarra nyíló, tárt ablak mellett. A szokásos reggeli szájalás, mocskolódás lármája csapott be a szűk udvarról, mintha szennycsatorna áradt volna meg. A cselédlányok dühe most Louise ellen fordult, szidták, hogy a kulcslyukon leselkedik a szobájukba, mikor lefekszenek. Hát ez aztán gyönyörű dolog! Pedig még tizenöt éves sincs ez a taknyos. Louise meg csak nevetett, nevetett egyre hangosabban. Egy szóval sem tiltakozott, bizony látta már Adèle fenekét, hű, micsoda látvány! És ez a Lisa milyen sovány! Victoire-nak meg micsoda hasa van. Horpadt, mint egy öreg hordó! A cselédlányok hiába próbálják förtelmes szidalmakkal befogni a száját. Valamennyien dühöngtek, hogy Louise így kiteregeti a szennyesüket, tehetetlenségükben az asszonyaikon álltak bosszút, most azokat vetkeztették pőrére. Hát aztán? Lisa még mindig nem olyan sovány, mint a másik Campardonné, ez még keszegnek is rossz volna, na, finom falat jutott az építésznek, Victoire meg csak annyit mondott, hogy a világ minden asszonya, akár Vabre-nak, akár Duveyrier-nek, akár Josserand-nak hívják, boldog lehet, ha ennyi idős korára olyan jó karban levő hasa lesz, mint neki, Adèle pedig kijelentette, hogy ő bizony nem adná oda a fenekét a két Josserand lány vacak hátulsójáért. Berthe mozdulatlanul állt, valósággal megbénította a rázúduló moslékáradat, eddig nem is gyanította, hogy ilyen szennycsatorna közelében él. Dermesztő rémület fogta el, mikor látta, hogy micsoda szennyeseket tereget a cselédség, miközben az urak éppen mosakodnak.

Egyszerre felharsant egy hang:

- Az úr jött a meleg vízért!

Ajtó, ablak azonnal becsapódott. Síri csend lett. Berthe még egy darabig nem mert moccanni, mikor meg végre rászánta magát, hirtelenében arra gondolt, hogy Rachel biztosan a konyhában van és őt várja. Újból elfogta a rémület. Most már rettegett attól, hogy hazamenjen, legszívesebben az utcára rohant volna, hogy mindörökre elmeneküljön innen. Félve nyitotta ki az ajtót és fellélegzett, mikor látta, hogy a cselédlány nincs a konyhában. Gyermekes öröm fogta el, hogy végre otthon lehet, megmenekült. Beszaladt a hálószobába. De a vetetlen ágy előtt ott állt Rachel. Kifejezéstelen tekintettel nézte az ágyat, majd az asszonyát. Berthe megdöbbent, úgy elvesztette a fejét, hogy mentegetőzni kezdett, a nővére rosszullétét emlegette. Dadogott, ő maga is érezte, hogy milyen szánalmasan átlátszó ez a hazugság, megrémült, látta, hogy nincs tovább, és kitört belőle a zokogás.

Jó ideig tartott így. Egy szót sem váltottak, a hálószoba mély csendjét csak a zokogás törte meg. Rachel közönyös cselédarca meg sem rándult, túlzott tapintattal, mint aki mindent tud, de semmit el nem árul, hátat fordított úrnőjének, a párnákat igazgatta, mintha most vetné be az ágyat. De mikor az asszonyát egyre jobban megrémítette ez a hallgatás, kétségbeesett zokogása egyre hangosabbá vált, a lány portörlés közben tisztelettudó, nyugodt hangon szólt neki:

- A nagyságos asszony rosszul teszi, hogy így kínozza magát, nem olyan jó ember az úr!

Berthe abbahagyta a sírást. Megfizeti ezt a lányt, és kész. Mindjárt adott is neki húsz frankot. Azután úgy érezte, hogy nagyon szűkmarkú volt, máris aggódni kezdett, úgy látta, mintha a lány megvetően húzná el a száját, utánament a konyhába, behívta és egy csaknem teljesen új ruhát ajándékozott neki.

Octave meg éppen akkor rémült meg újból Gourd-tól. Amint kilépett Pichonéktól, meglátta, hogy a házmester megint a cselédlépcsőre vezető ajtó mögött leselkedik, éppúgy, mint az este. Utánament, de még csak szólni sem mert hozzá. Gourd komoly képpel lépdelt lefelé a főlépcsőn. A harmadik emeleten megállt, kulcsot vett elő, és bement annak az előkelő úrnak a szobájába, aki hetenként egy éjjel szokott itt dolgozni. Az ajtó egy pillanatra nyitva maradt, és Octave most végigpillanthatott a szobán, mely mindig olyan szigorúan volt elzárva a világ elől, mint egy kripta. Az előkelő úr nyilván dolgozott az éjszaka, mert a szobában elképesztő rendetlenség volt: összevissza dobált takarók, a hatalmas ágyon, az üres tükrös szekrényben ételmaradék - valami rákféle lehetett - és megkezdett borospalackok, két piszkos mosdótál is hevert elöl, az egyik az ágy előtt, a másik meg egy széken. Gourd menten kiürítette és tisztogatni kezdte a tálakat, arca most is olyan mozdulatlan és hűvös volt, mint egy nyugalmazott bíróé.

Octave-ot kínos bizonytalanság gyötörte, mikor a Madeleine átjáróba futott, hogy kifizesse Berthe kalapját. Mire hazaért, úgy döntött, hogy beszélni fog Gourd-ékkal. Gourd-né mély karosszékében terpeszkedve a házmesterfülke két virágcseréppel díszített nyitott ablakánál levegőzött. Az ajtóban Pérou anyó álldogált, alázatos és riadt arccal várakozott.

- Nem jött levelem? - kérdezte Octave, mert nem akart ajtóstul rontani a házba.

Gourd éppen akkor érkezett le a harmadik emeleti szobából. Ezen a takarításon kívül semmi egyéb munkát nem vállalt a házban, de nagyon megtisztelőnek tartotta az előkelő úr bizalmát, aki jó árat fizetett azért, hogy a mosdótálak ne kerüljenek más kezébe.

- Nem, Mouret úr, nincs postája - felelte.

Látta ugyan, hogy Pérou anyó ott várakozik, de úgy tett, mintha észre sem venné. Előző nap kiborított egy dézsa vizet az előcsarnokban, és Gourd olyan dühbe gurult, hogy kidobta az öregasszonyt. Pérou anyó most a pénzéért jött, reszketett a házmestertől, és alázatosan lapult a falhoz.

Octave nem sietett, kedvesen beszélgetett Gourd-néval, a házfelügyelő közben ráripakodott az öregasszonyra.

- Szóval fizessem ki?... Mennyi jár magának?

De Gourd-né közbeszólt:

- Nézd csak, kedvesem, megint itt megy ez a lány a ronda állatjával!

Lisa volt, aki néhány nappal ezelőtt egy spánielt szedett fel az utcán. A házmester azóta megállás nélkül veszekedett vele. A háziúr nem tűr itt kutyát. Sem kutyát, sem nőt! Már megtiltották neki, hogy az udvarra vigye a kiskutyát, az utcán is elvégezheti a dolgát. Reggel óta esett, és az állat biztosan sárosan jött be. Gourd üvöltözve kirohant:

- Nem tűröm, hogy összejárkálja a lépcsőt!... Vigye fel az ölében!

- Még mit nem! Hogy bepiszkítson? - vágott vissza szemtelenül Lisa. - De nagy szerencsétlenség, ha a cselédlépcsőn meglátszik a lába nyoma!... Eridj csak, kutyukám!

Gourd el akarta kapni a karját, de csaknem elvágódott, és tombolva szidta a piszok cselédnépséget. Örökösen hadilábon állt velük, szünet nélkül ágált benne a hajdani szolga, aki most már magát szolgáltatja ki. Lisa azonban hirtelen visszafordult, megmutatta, hogy a Montmartre sikátoraiban növekedett, szaporán kerepelte:

- Ide hallgass! Jobb lesz ám, ha békén hagysz, te kivakarózott inas... Menj és öblögesd a herceg úr éjjeliedényeit!

Ez volt az egyetlen gorombaság, ami Gourd-nak mindig torkára forrasztotta a szót. A cselédek tudták ezt, és alaposan ki is használták. A dühtől reszketve, morogva húzódott vissza. Igenis büszke arra, hogy a herceget szolgálta ki. Ez a piszok perszóna még két óráig sem maradhatott volna meg ott! Azután a reszkető Pérou anyónak támadt:

- Nyögje ki végre, mi jár magának!... Mit beszél? Tizenkét frank hatvanöt centime... Hát ez képtelenség! Hatvanhárom óra, hatvanháromszor húsz centime... Mit? Maga a negyedórát is felszámolta? Azt már nem! Előre megmondtam, hogy megkezdett negyedórákért nem fizetek!

De egyáltalán nem sietett kifizetni, reszkessen csak tovább az öregasszony. Feleségéhez és Octave-hoz fordult, ő is beleszólt a beszélgetésükbe. A fiatalember ravaszul éppen arról beszélt, hogy mennyi bajjal járhat egy ilyen ház felügyelete, és egyre azon ügyeskedett, hogy szóba kerüljenek a lakók is. Milyen sok furcsa dolog történhetik az ajtók mögött? A házmester azonban ünnepélyesen közbeszólt.

- Ami ránk tartozik, azzal törődünk, ami nem tartozik ránk, azzal nem törődünk. Nézze csak, ez például kihoz a sodromból! Nézze, nézze csak!

A kapualj felé mutatott, a tűzőnőre, aki éppen a temetés napján költözött a házba. A magas, sápadt lány kínosan vonszolta magát, betegesen sovány nyaka, pipaszár lába miatt még feltűnőbb volt előrehaladott állapota. Hatalmas hasát valósággal tolta maga előtt.

- De hát mit nézzek rajta? - kérdezte Octave ártatlanul.

- Hogyan? Hát nem látja?... Ez a has! Ez a has!

Bizony, ez a has keserítette el úgy a házmestert. Egy hajadon terhes hasa. Isten a tudója, hogy szerezte be, egész lapos volt, mikor lefoglalózta a lakást. Különben nem is kapta volna meg, az szent igaz! Azóta meg egyre nő a hasa, emberfia nem látott még ilyent!

- Elképzelheti, uram - magyarázta Gourd -, hogy dühös lettem én is, meg a háziúr is, mikor észrevettük, hogy hányadán állunk. Hát nem lett volna kötelessége, hogy szóljon? Mégsem lehet csak úgy befurakodni valahova, ha egyszer valakivel ilyesmi van... Eleinte alig látszott, ekkor még megjárta, nem is igen szóltam érte. Szóval azt reméltem, tudja majd, hogy mi illik, de nem, szó sincs róla, szemlátomást, rémületesen nő. És nézze, nézze csak, mekkora már! Nem is próbálja visszatartani, dehogy!... Nekiereszti... Már a kapu sem elég széles neki!

Tragikus mozdulattal még mindig a lányra mutatott, aki a cselédlépcső felé tartott. A házmester úgy érezte, hogy ez a has valósággal árnyékot vet az udvar hideg tisztaságára, de még az előcsarnok műmárvány borítására és az aranyozott pléhdíszekre is. Ez a dagadó has tölti meg a házat a tisztességtelenség levegőjével, még a falak is borzonganak tőle. Ahogy dagadt, egyre jobban zavarta az emeletek tisztes erkölcseit.

- Becsületszavamra mondom, uram, ha ez így folytatódik, mi inkább visszavonulunk a magunk otthonába, Mort-la-Ville-be, ugye asszony? Mert hála istennek, nekünk van miből élnünk, nem szorulunk senkire... És hogy egy ilyen házat cégéresítsenek egy ilyen hassal! Mert csak cégéresíti, uram, mindenki utánanéz, mikor bejön a kapun!

- Nagyon rossz színben van - mondta Octave, és tekintetével követte a lányt, de nemigen mert sajnálkozni rajta. - Mindig szomorú, sápadt, elhagyatott... pedig biztosan van szeretője.

Gourd e szavakra hirtelen kitört:

- Na, tessék! Hallod, asszony?! Mouret úr is úgy gondolja, hogy szeretője van. Ez csak világos, ilyen dolgok nem teremnek csak úgy, maguktól... Hát kérem, uram, már két hónapja lesek utána, de férfinak még az árnyékát sem láttam. Parázna egy perszóna lehet ez! Haj, ha elkapom a pasasát, de kivágom innen! De nem vagyok képes elcsípni, ezen dühöngök.

- Talán nem jár hozzá senki - kockáztatta meg Octave.

A házmester csodálkozva nézett rá.

- Ezt alig hinném. Nem, én nem hagyom ennyiben, egyszer majd mégiscsak elkapom. Még hat hetem van, mert októberre felmondtam neki... Pont az hiányzik, hogy itt betegedjen le! Mert, kérem, hiába méltatlankodik Duveyrier úr, hiába követeli, hogy intézze ezt el másutt, ne minálunk, ez a perszóna még képes lesz valami rossz viccre, és nem vár addig... Ezt a sok bajt mind elkerülhettük volna, ha nincs az a vén zsugori Vabre. Csak azért, hogy százharminc frankkal többje legyen! Beszélhettem én neki! Pedig tanulhatott volna abból a másik esetből, az asztalossal! Dehogy tanult! Kellett neki még egy tűzőnő is. Hát tessék, rondítsa csak be a házat munkásokkal! Adjon csak lakást a munkája után élő piszok népnek!... Ha munkásnépséget fogad be valaki, az csak készüljön is fel az ilyesmire!

És kezét előrenyújtva, még mindig a cselédlépcsőn felfelé vánszorgó fiatal nő hasára mutatott. Gourd-nénak kellett lecsillapítania a férjét, kérlelte, hogy ne vegye ennyire szívére a ház tisztességét, mert csak magát betegíti meg. Mikor Pérou néni halk köhintéssel merészelte jelezni, hogy ő is itt van, Gourd haragja megint ellene fordult, egész egyszerűen levonta a béréből azt a pár garast, amit a negyedóráért felszámított. Az öregasszony már eltette a tizenkét frank hatvan centime-ját, mikor Gourd felajánlotta neki, hogy visszafogadja, de csak három sou órabérért. Pérou anyó sírva fakadt, és belenyugodott.

- Akadnak erre a munkára elegen - mondta a házmester. - Maga már nincs olyan jó erőben, két sou érőt sem dolgozik meg egy óra alatt.

Octave megnyugodott, és egy pillanatra felment a szobájába. A harmadik emeleten Juzeurnével találkozott, aki éppen hazatérőben volt. Most már minden délelőtt le kellett mennie, hogy utánanézzen Louise-nak, mert a lány mindig elcsatangolt, ha vásárolni küldték.

- Milyen büszkén megy el mellettem - mondta szokott finom mosolyával. - Látszik, hogy valahol nagyon kényeztetik!

Ez a megjegyzés nyugtalanította a fiatalembert. Úgy tett, mintha tréfára fogná az egészet, és követte az asszonyt a szalonba. Csak az egyik függöny volt félrehúzva, a szőnyegek és ajtófüggönyök még lágyabbá tompították a félhomályt, mintha puha párnák között szendergett volna ez a szoba, az utcazajból is csak halk zümmögés szűrődött be. Juzeurné maga mellé ültette a fiatalembert a széles, alacsony heverőre. De Octave most nem kezdte el csókolgatni a kezét, mire gúnyolódva megkérdezte:

- Hát nem szeret már?

És visszafojtott kacagással maga nyújtotta oda a kezét. Octave az ajkához emelte, ha az asszony megsejtett volna valamit, így talán eltereli a gyanúját. De Juzeurné hamarosan visszahúzta a kezét.

- Nem, nem, ne is erőlködjék, hiszen nem telik már benne öröme. Ó, én megérzem, és hát természetes is.

Hogyan? Vajon mit akar ezzel mondani? Átfogta a derekát, és kérdésekkel ostromolta. De az asszony nem felelt, átengedte magát az ölelésnek, de tagadóan rázta a fejét. Octave cirógatni kezdte, hogy szóra bírja.

- Hát, istenkém, ha egyszer mást szeret - suttogta végül.

Valérie nevét említette, eszébe hozta azt az estét Josserand-éknál, mikor tekintetét le sem vette az asszonyról. Mikor Octave esküdözött, hogy Valérie soha nem volt az övé, Juzeurné megint csak kacarászott, tudja ő ezt nagyon jól, csak meg akarta tréfálni. De azt is tudja ám, hogy volt valaki más! Hédouinné! És Octave még erélyesebb tiltakozása még nagyobb kedvre derítette. Hát akkor ki? Ugye Marie Pichon? Ezt aztán már igazán nem tagadhatja. Octave mégis tagadott, de az asszony csak a fejét rázta: nem, az ő kisujja nem hazudik soha! És a fiatalember, hogy újabb neveket vegyen ki belőle, úgy cirógatta, úgy becézte, hogy az egész teste reszketett már.

De Berthe nevét mégsem mondta ki. Octave abbahagyta a játékot, de akkor az asszony megint csak rákezdett:

- Most pedig az utolsó következik!

- Miféle utolsó? - kérdezte szorongva.

Az asszony összeszorította a száját, ő bizony nem mond többet, és addig makacskodott, míg Octave egy csókkal szét nem nyitotta az ajkát. Nem, igazán nem mondhat nevet, az illető házassága éppen az ő ötlete volt, és ezzel elmesélte Berthe férjhezmenetelének történetét, de a fiatalasszony nevét egyszer sem ejtette ki. Erre Octave mindent megvallott, s valami gyáva gyönyörűséggel élvezte az asszony gyengéd keblére hajolva elsuttogott gyónást. Milyen csacsi is, hogy őelőtte titkolózott! Talán azt gondolta, hogy féltékeny lesz? De hát miért is féltékenykedne, hiszen, ugye, ő soha nem engedett Octave-nak! Na igen, hát olyan gyerekes csacsiságokat, mint, ugye, most is, de azt... azt soha! És elvégre ő tisztességes asszony - és szinte összeszidta Octave-ot, hogy őt féltékenységgel gyanúsítja.

A férfi karjai között dajkálta, az asszony elbágyadt, felemlegette azt a kegyetlent, aki egyheti házasság után elhagyta. Egy ilyen boldogtalan asszony sokat tud ám a szív viharairól! Már régen megsejtette Octave kisded játékait, mert ő olyan, hogy minden csókot meghall, ami elcsattan a házban. És a kanapén kényelmesen elhelyezkedve bizalmas beszélgetésbe merültek, melyet időnként cirógatásokkal szakítottak meg, és alig vették észre, hogy simogató kezük bejárta egymás testének minden porcikáját. Juzeurné azt mondta, hogy Octave nagy szamár. Valérie-t a saját hibájából szalasztotta el. Miért nem jött hozzá tanácsért, ő egykettőre megszerezte volna neki az asszonyt. Azután a kis Pichonné felől kérdezgette: rémes lábai vannak ennek az asszonykának, és ugye különben is olyan fakó jószág. De állandóan visszatért Berthe-re, erre az elragadó teremtésre, akinek olyan csodálatos bőre van, s a lába meg, mint egy grófnőé. Közben tovább játszadoztak, és az asszony hamarosan kénytelen volt ellökni magától Octave-ot.

- Hagyjon, ejnye, ne legyen olyan léha!... Egyébként sem lelné benne örömét. De igen? Ó, ezt csak azért mondja, hogy kedveskedjék nekem. Az már igazán csúnya lenne, ha örömet találna ebben... Ezt csak tartsa meg neki. Viszontlátásra, maga rossz fiú!

Ezzel elküldte, de ünnepélyesen megígértette vele, hogy gyakran eljön majd gyónni, de igazán semmit ne titkoljon el, ha azt akarja, hogy szívügyekben tanácsadója legyen.

Octave megnyugodva távozott. Az asszony visszaadta jókedvét, elszórakoztatta bonyolult erényességével. Mikor belépett az üzletbe, Berthe kérdően pillantott rá, aggódott a kalapszámla miatt, de Octave megnyugtatóan intett neki. Nem is gyötrődtek tovább az ijesztő reggeli kaland miatt. Amikor Auguste ebéd előtt hazaért, már minden a megszokott kerékvágásban ment, Berthe a pénztárban unatkozott, Octave meg udvariaskodva mért le valami tafotaselyemből egy hölgynek.

De a két szerelmes ettől kezdve még ritkábban találkozhatott. Octave-ban vad vágy lobogott, az asszony minden lépését kísérte, kétségbeesetten sürgette, mindegy, mikor, mindegy, hol, csak találkozzanak. De Berthe-nél az üvegházban nevelődött lányok közönye korántsem változott át lobogássá, a bűnös szerelemben csak a titkos kiruccanásokat, a kocsiban, színházban vagy étteremben töltött költséges perceket szerette. Nevelése most hozta meg gyümölcseit, kiütközött belőle a pénzvágy, a cicoma és a hamis fényűzés szeretete, hamarosan eljött az idő, mikor szeretője éppen olyan teher volt számára, mint a férje: úgy érezte, hogy Octave is túl sokat követel tőle ahhoz képest, amit nyújt neki, és háborítatlan nyugalommal úgy intézte, hogy a szeretője boldogsága sohase legyen teljes. Félelmét is eltúlozta, állandóan visszautasította a férfit. Octave-nál találkozni? Soha többé! Egyszerűen meghalna félelmében, nála meg, otthon, igazán képtelenség, akármelyik pillanatban rajtakaphatják őket, de különben is itt a házban szó sem lehet róla! A férfi könyörgött neki, hogy csak egy órára jöjjön vele szállodába, Berthe erre sírva fakadt, hát ennyire sem tiszteli?! A költekezés azonban csak nem hagyott alább, szeszélyei egyre követelőzőbbé váltak, a kalap után egy alençoni csipkelegyező után vágyódott, a kirakatokban véletlenül megpillantott költséges semmiségekre áhítozott. Octave ugyan nem mert tőle semmit megtagadni, de mikor látta, hogy megtakarított pénze hogyan válik semmivé, fösvénysége mégis lázadozott. A gyakorlatias gondolkozású fiatalembert végül is bosszantotta, hogy az asszony örökösen pénzébe kerül, pedig semmit sem kap meg tőle, legfeljebb a lábához érhet az asztal alatt. Párizsban határozottan balszerencse üldözi: először egyik felsülés a másik után érte, azután meg ez a buta szívszerelem, amitől a pénztárcája egészen lapos lesz. Igazán senki sem vádolhatja azzal, hogy a nők révén boldogul! Haditerve eddig csak kudarcot hozott, és önmaga előtt is titkolt dühében most azzal vigasztalgatta magát, hogy ez a kudarc voltaképpen becsületére válik.

Pedig Auguste nem állott útjukban. A rosszul sikerült lyoni üzlet óta még gyakrabban gyötörte fejgörcs. Berthe-et elsején boldog meglepetés érte, férje este háromszáz frank ruhapénzt tett a hálószoba ingaórája alatt álló asztalkára. Az asszony ugyan többet követelt, de cseppet sem remélte, hogy akár csak egy garast is kap, és most hálás ellágyulással borult Auguste karjába. A férjnek ebből az alkalomból olyan kellemes éjszakában volt része, amilyen a szeretőnek még sohasem jutott.

Nyáron üres volt a ház, és még a szeptember is csendesen telt el. A második emeleti lakók Spanyolországba utaztak tengerparti üdülőhelyre, és Gourd lenézően vonogatta a vállát: micsoda különcködés! Hiszen a legelőkelőbb emberek is beérik Trouville-lal. Duveyrier-ék, mihelyt Gustave szünideje megkezdődött, villeneuve-saint-georges-i birtokukra mentek. Két hétre még Josserand-ék is elutaztak egy Pontoise környéki baráti családhoz, de közben azt terjesztették, hogy fürdőhelyre utaztak. Octave úgy érezte, ez a nyugalom, a lezárt lakások, a mély csendben szendergő lépcsőház sokkal kevesebb veszélyt rejteget. Addig kérlelte, addig gyötörte Berthe-et, míg az asszony egy este, mikor Auguste éppen Lyonba utazott, az otthonában találkozott vele. De az a találka csaknem rosszul végződött, mert Josserand-né, aki már két nappal előbb hazaérkezett, egy vendéglői vacsorával úgy elrontotta a gyomrát, hogy Hortense nyugtalankodni kezdett, és lement a húgáért. Rachel szerencsére még éppen tisztogatta a rézedényeket, és a cselédlépcsőn át megszöktethette Octave-ot. A következő napokon Berthe alaposan kihasználta ezt a riadalmat, s megint csak visszautasította, mikor találkát kért. Octave is, Berthe is elkövették azt a hibát, hogy a cselédlányt nem fizették meg szolgálataiért. Rachel közönyösen, hányaveti tisztelettel szolgálta ki őket, mint aki nem lát, nem hall semmit. De az úrnője állandóan pénzért nyafogott, Mouret úr meg túlságosan sokat költött ajándékokra, és Rachel egyre jobban utálta ezt a vircsaftot, ahol őnagysága szeretője tíz sou-t sem ad a cselédlánynak, amikor hölgyénél hál. Hát csak nem képzelik, hogy mindörökre megfizették húsz frankkal meg egy öltözet ruhával? Azt már nem! Nagyon tévednek! Annál sokkal többre értékeli magát! Ettől kezdve már nem volt olyan készséges, nem zárta már rájuk az ajtót, de ezek ketten észre sem vették, hogy milyen dühös kedvében van. Az ember nincs borravalózó kedvében, mikor azon dühöng, hogy nincs egy hely, ahol nyugodtan csókolózhatna, és emiatt még össze is zördülnek egymással. A ház egyre csendesebbé vált, és Octave, miközben szünet nélkül egy nyugodt zug után kutatott, mindenütt Gourd-ba botlott, akit terhes hasak látomása kísértett, és nyugtalanul, nesztelenül surrant a folyosókon, örökösen a falakat is megbotránkoztató becstelenségek után szimatolt.

Juzeurné közben a legbölcsebb tanácsokkal traktálta és együtt siránkozott a halálosan szerelmes, kedves fiúval, aki nem találkozhatik szíve hölgyével. Octave-ot már olyan heves vágy gyötörte, hogy arra gondolt, kikönyörgi Juzeurnétól, adja kölcsön a lakását. Az asszony talán hajlott volna a kérésre, de Octave félt, hogy Berthe megharagszik, ha bevallja neki, hogy elárulta titkát. Arra is gondolt, hogy Saturnint veszi segítségül, a bolond alighanem hű kutyaként őrködne valamelyik félreeső szoba ajtaja előtt. Csakhogy Saturnin hangulatváltozásai kiszámíthatatlanok voltak, hol tolakodóan dédelgette a húga szeretőjét, hol duzzogott rá, hol meg hirtelen támadt gyűlölködéssel, gyanakvó tekintettel méregette. Szinte úgy rémlett, mintha féltékenységi rohamai volnának, mintha nőiesen ideges és heves féltés gyötörné. Főként azóta viselkedett így, mióta délelőttönként egyszer-kétszer a kis Pichonnénál találta Octave-ot, aki jókedvűen nevetgélt a fiatalasszonnyal. Mostanában ugyanis Octave alig ment el Marie ajtaja előtt úgy, hogy be ne tért volna hozzá, valami különös vágy, a szenvedély hirtelen fellobbanása hajtotta, de ezt önmagának sem vallotta be, imádta Berthe-et, őrülten kívánta, és a bírásnak ebben a vágyában újjászületett benne a másik asszony iránti végtelen gyengédség, szerelem, melynek édességét sohasem érezte, míg viszonyuk volt. Szüntelenül megújuló gyönyörűséget szerzett neki, hogy nézhette, érinthette, incselkedhetett vele, eljátszadozott az asszonnyal, olyan férfi módjára, aki kicsit rossz lelkiismerettel szeretné visszahódítani, mert hiszen titokban már mást szeret. És az ilyen napokon, mikor Saturnin rajtakapta, hogy Marie szoknyája körül legyeskedik, tekintetében fenyegetés izzott, úgy nézett, mintha máris neki akarna ugrani, és csak akkor bocsátott meg, hunyászkodó állatként csak akkor nyalogatta meg a kezét, mikor látta, hogy hűségesen, gyengéden megint Berthe körül forgolódik.

Szeptember is vége felé járt, és a lakók lassan hazaszállingóztak. Octave-nak kínjában őrült gondolata támadt. Rachel egyik nővére férjhez ment, vidéken tartották az esküvőt, és a lány azt kérte, hogy elmaradhasson egy éjszakára kedden, mikor az úr úgyis Lyonban van. Octave megpróbálta rávenni Berthe-et, hogy töltsék együtt az éjszakát a cselédszobában, hiszen senkinek eszébe sem jutna, hogy ott lehetnek. Berthe először megsértődött, hevesen tiltakozott, de mikor Octave könnyes szemmel kérlelte, és már azt emlegette, hogy elhagyja Párizst, mert itt túlságosan sok szenvedés jut ki neki, a fiatalasszony megingott, nem tudott megbirkózni a férfi érveivel, elvesztette a fejét, és végül engedett. Mindent megbeszéltek. Kedden este vacsora után, hogy minden gyanút eltereljenek, mindketten felmentek Josserand-ékhoz egy csésze teára. Ott találták Trublot-t, Gueulint, Bachelard nagybácsit, sőt késő este megérkezett Duveyrier is, aki időnként délelőtti teendőkre hivatkozva Párizsba jött és a Choiseul utcai lakásban aludt. Octave úgy tett, mintha teljesen fesztelenül csevegne az urakkal, de mikor éjfélt ütött, megszökött tőlük, felment, hogy bezárkózzék Rachel szobájába, Berthe is odajön majd egy óra múlva, mikor már az egész ház alszik.

A cselédszobában félórán át rendezgetett. Berthe undorodott a cselédágytól, és Octave megígérte, hogy mindent áthúz, ő maga gondoskodik minden szükséges holmiról, ügyetlen, lassú mozdulatokkal ágyazott, félt, hogy meghallhatják. Azután, akárcsak Trublot szokta, leült egy utazókosárra, és türelemre intette magát. A cselédlányok egymás után jöttek fel aludni, a vékony falakon át hallotta, ahogy vetkőznek, és dolgukat végzik. Az óra egyet ütött, majd negyed kettőt, fél kettőt. Nyugtalanság fogta el, vajon miért várakoztatják meg ennyire? Josserand-éktól legkésőbb egy órakor eljött már, legfeljebb tíz percig tarthat, míg lemegy a lakásba, és a cselédlépcsőn át feljön ide. Mikor a kettőt ütötte, már attól félt, hogy valami szerencsétlenség történt. Végül megnyugodva felsóhajtott, úgy hallotta, hogy Berthe léptei közelegnek. Kinyitotta az ajtót, hogy világítson neki. De a meglepetéstől valósággal megdermedt. Trublot a kulcslyukon át kétrét görnyedve lesett be Adèle szobájába. A hirtelen világosságra ijedten kapta fel a fejét.

- Ejnye! Megint maga van itt? - kérdezte bosszús zavarában.

Trublot elnevette magát, szemmel láthatóan cseppet sem feszélyezte, hogy ilyen késő éjszakai órában itt találkozik a barátjával.

- Képzelje csak - magyarázta halkan -, ez a hülye Adèle nem adta oda a kulcsát, mikor lement Duveyrier-hez, a lakásába... Na, mi van magával? Vagy úgy... Nem tudta, hogy Duveyrier Adèle-lal hál? Pedig így van, barátom! Kibékült ugyan a feleségével, aki néhanapján hajlandó, de csak módjával, így aztán Adèle-hoz került... Ez a legkényelmesebb, ha Párizsba jön.

Elhallgatott, újból a kulcslyukhoz hajolt, és fogai között dünnyögte:

- Nincs itt. Úgy látszik, most tovább tartja magánál, mint a múltkor... Még egy ilyen hülye lányt! Legalább a kulcsot ideadhatta volna, hogy jó melegben várjam meg az ágyban.

Visszament a padlásra, ahol eddig is megbújt. Octave is vele ment, mert meg akarta kérdezni, hogyan végződött Josserand-éknál az estély. De Trublot nem engedte szóhoz jutni, ahogy beért a koromsötét padlástérbe, a gerendák alá, rögtön megint Duveyrier-ről kezdett beszélni. Bizony, először Julie-t akarta ez az állat, csakhogy Julie nagyon is rendes, na meg Villeneuve-Saint-Georges-ban a kis Gustave-val szűrte össze a levet, szép reményekkel kecsegtet a tizenhat éves kölyök. Itt hát felsült, Clémence-hoz meg nem mert nyúlni Hippolyte miatt, úgy vélte, hogy jobb lesz, ha nem a saját háza táján kereskedik. Azt már senki sem tudja, hogy hol és hogyan botlott Adèle-ba, alighanem két ajtó között kapta el, mert ennek a kemény derekú, repedt sarkú tramplinak egy férfi csak annyi, mint egy pofon, a háziúrral szemben meg éppen nem merészkedett volna udvariatlanságra.

- Egy hónap óta el nem maradna Josserand-éktól egyetlen kedden sem. Terhemre van már... Megkeresem neki Clarisse-t, legalább nyugtunk lesz tőle.

Octave végre megkérdezhette, hogyan ért véget az estély. Berthe éjfél után nyugodtan hazament. Akkor most már biztosan Rachel szobájában lesz. De Trublot boldog volt, hogy összeakadt Octave-val, és nem engedte olyan könnyen szabadulni.

- Milyen hülyeség, hogy ennyi ideig várakoztat ez a lány - folytatta. - Álltó helyemben elalszom. A főnököm befogott a felszámolásnál, barátom! Hetenként három éjszaka le sem fekhetem... Ha legalább Julie itt volna, az majd adna nekem egy kis helyet. De Duveyrier csak Hippolyte-ot hozta magával a nyaralóból. Mondja, ismeri Hippolyte-ot? Tudja, az a nagydarab, ronda zsandár, aki Clémence-szal van! Na, az előbb láttam, mikor egy szál ingben besomfordált Louise-hoz, ahhoz a lelencbékához, akinek Juzeurné mindenáron meg akarja menteni a lelki üdvét. Hát ezzel aztán nagy sikere lesz "Mindent, amit akar, csak azt nem" őnagyságának! Az a tizenöt éves idétlenség, ez a kapu alatt felszedett rongycsomó, na, ez aztán finom csemege annak az izzadt tenyerű, nagy csontú fickónak. Miattam csinálhatják, de mégiscsak utálatos!

A bosszús Trublot ma éjszaka csak úgy ontotta magából a bölcselkedést. Megállás nélkül dünnyögött:

- Így van ez. Amilyen az úr, olyan a szolgája... Ha az urak ilyen példát adnak, akkor hogyan lenne becsületes a cselédnépség?! Pusztul itt az országban minden, az már biztos!

- Na, jó éjszakát, én megyek - mondta Octave.

De Trublot még mindig nem engedte. Felsorolta neki a cselédszobákat, ahol lefekhetne, ha nem volna éppen nyár, és nem lenne ilyen üres a ház. És az a legrosszabb, hogy a cselédek, ha csak a folyosó végére mennek is, kétszer ráfordítják a kulcsot a zárban, annyira félnek, hogy egyikük meglopja a másikat. Lisánál nincs mit kereskedni, ennek a lánynak alighanem furcsa kedvtelései vannak. Ott még nem tart, hogy Victoire-ral próbálkozzék, bár tíz évvel ezelőtt nagyon is megfelelt volna neki. Azután Valérie-t kárhoztatta, hogy ilyen megátalkodottan cserélgeti a szakácsnőit. Igazán elviselhetetlen. Az ujján számolgatta a Valérie háztartásában elvonuló cselédhadat: az egyik csokoládét követelt reggelire, egy másik azért ment el, mert az úr csúnyán evett, a harmadikat a rendőrség vitte el, éppen mikor a húst tette be a sütőbe, volt egy, akinek olyan vaskos keze volt, hogy mindent összetört, a következő meg egy külön cselédet tartott magának, azután meg olyan jött, aki az asszony ruháit hordta, és megpofozta Valérie-t, mert egy megjegyzésre merészkedett. Csak egy hónap alatt ennyi lány! Még annyi ideig sem maradtak, hogy az ember megfogdoshatta volna valamelyiket a konyhában!

- Ezek után jött Eugénie. Biztosan maga is emlékszik rá, tudja, az a szép, nagydarab lány. Barátom! Tréfán kívül egy Vénusz, megfordultak utána az utcán... Tíz napon át az egész ház izgalomban volt miatta, a hölgyek őrjöngtek mérgükben. A férfiak megvadultak! Campardonnak csak úgy csörgött a nyála, Duveyrier meg mindennap feljött, azzal az ürüggyel, hogy megnézi, nem csorog-e be a tetőn át az eső. Valóságos forradalom tört ki, a pincétől a padlásig tűzbe jött ez az istenverte ház... De bizony én gyanakodtam. Túlságosan nagy dáma volt! Higgye el, barátom, az én véleményem szerint a nő lehet csúnya, buta, az a fő, hogy legyen rajta mit ölelni. Ez nálam az elv, meg a gusztusom is ilyen... És micsoda orrom volt. Eugénie-nek az lett a vége, hogy kirepült, amikor az asszonya észrevette, hogy az ágyneműje fekete, mint a korom, mert minden reggel a Gaillon téri szenesembert fogadta az ágyában. Valóságos vagyonba került a szurtos ágyneműk kimosása. Na és aztán mi történt? A szenesember alaposan megbetegedett tőle, a második emeleti lakók kocsisa meg, akit Párizsban hagytak a gazdái, tudja, az az otromba kocsis, aki sorra öleli mindegyiket, hát az is szép kis ajándékot kapott Eugénie-től, még most is húzza a lábát. De ezt ugyan nem sajnálom, mindig utamban volt.

Octave végre mégis le tudta rázni a nyakáról. Kifelé indult a vaksötét padlásról, mikor Trublot hirtelenében elcsodálkozott:

- Úgy? És maga mit keres itt a cselédlányoknál? Nana, maga csirkefogó! Szóval ide járogat?!

Jóízűen nevetett. Titoktartást fogadott Octave-nak, és kellemes éjszakát kívánt neki, mikor végre elengedte. Ő eltökélte, hogy megvárja ezt a szutykos Adèle-t, aki nem tudja abbahagyni, ha egyszer férfit érez maga mellett. Duveyrier csak nem meri reggelig ott marasztalni.

Rachel szobájában újabb csalódás érte Octave-ot. Berthe nem jött fel.

Elöntötte a düh: a bolondját járatta vele, megígérte, hogy jön, de csak azért, hogy békén hagyja. Míg neki minden porcikája égett a türelmetlen vágytól, az asszony nyugodtan alszik, boldog, hogy egyedül lehet a széles hitvesi ágyban. Nem ment vissza a saját szobájába aludni, megmakacsolta magát, ruhástul dőlt le a cselédágyra, és egész éjszaka bosszúterveken törte a fejét. Most nagyon idegesítette a hideg, sivár cselédszoba, ahol a szennyes falakból a szegénység és az ápolatlan női test szaga áradt. Még önmagának sem merte bevallani, hogy megbántott szerelme milyen alantas elégtételről ábrándozik. Valahol távol hármat ütött az óra. Balról tenyeres-talpas cselédlányok horkolása hallatszott, egyszer-egyszer mezítelen talp csosszant a kövezeten, s már hallatszott is a csorgás, szinte rezgett bele a padló. De legjobban az idegesítette, hogy jobb felől szakadatlan nyögdécselést hallott, valaki fájdalmasan jajgatott lázas álmatlanságában. Végre rájött, hogy a tűzőnő hangját hallja. Talán csak nem vajúdik? Egészen egyedül van ez a boldogtalan, itt kínlódik valamelyik nyomorúságos lyukban, ahol alig fér már a nagy hasától.

Négy óra tájt egy kis szórakozáshoz jutott. Hallotta, amint Adèle megérkezett, majd rögtön utána bement hozzá Trublot. Veszekedni kezdtek. A lány védekezett, mit tehet ő arról, hogy a háziúr ott marasztalta?! Trublot azzal gyanúsította, hogy újabban nagyon fenn hordja az orrát. Adèle erre elsírta magát. Nem, ő igazán nem! Micsoda bűnéért veri őt a Jóisten, hogy így rávetik magukat a férfiak? Alighogy megszabadul az egyiktől, máris itt van a másik, hát sohasem lesz már vége? Pedig ő igazán nem kezd ki eggyel sem, nem telik öröme a hülyeségeikben, készakarva járkál piszkosan, csakhogy egynek se jöjjön meg rá a kedve. A fészkes fülemülét! Még jobban veszkődnek utána, örökösen több dolga akad. Egyszerűen belegebed! Mintha nem volna éppen elég, hogy Josserand-né is örökké hajtja, most azt akarja, hogy minden reggel mossa fel a konyhát.

- Könnyű maguknak! - zokogta. - Maguk addig alusznak utána, ameddig jólesik. Bezzeg én gürcölhetek... Nincs igazság a földön! Jaj de szerencsétlen vagyok!

- Hát akkor aludj, nem kínozlak - törődött bele Trublot jóindulatúan és szánakozva. - Pedig, tudod, akad éppen elég asszony, aki most szívesen cserélne veled!... Ha már egyszer szeretnek, te szamár, hát hagyd magad szeretni!

Megvirradt már, mire Octave elaludt. Mély csend borult az egész házra, már a tűzőnő sem nyögött, két kezével átfogta a hasát, és olyan csendes volt, mint egy halott. A nap már besütött a keskeny ablakon, mikor a fiatalember hirtelen ajtónyitásra ébredt. Berthe jött fel, valami ellenállhatatlan erő hajtotta, eleinte visszariadt a gondolattól, de aztán ürügyeket talált önmaga számára: meg kell néznie a szobát, rendbe kell rakni, hátha Octave mindent szanaszét hagyott dühében. Különben is azt hitte, hogy már nem találja ott a férfit. Amikor meglátta, hogy milyen sápadtan pattant fel a keskeny vaságyról, milyen fenyegetően néz rá, döbbenten megállt, és félve, lehajtott fejjel hallgatta haragos szemrehányásait. A férfi noszogatta: feleljen hát, legalább valami mentséget hozzon fel. Berthe végül zavartan mondta:

- Az utolsó pillanatban mégsem voltam képes! Olyan nagyon közönséges lett volna... Szeretem magát, erre esküszöm! De nem itt! Nem itt!

És mikor látta, hogy közelebb lép hozzá, riadtan hátrált, nem akarta, hogy a férfi kihasználja a helyzetet. Octave-nak kedve lett volna rá: nyolc óra elmúlt, a cselédlányok már mind lementek, Trublot is éppen most távozott. De amikor meg akarta fogni az asszony kezét, és azt mondta, hogy aki szeret, az nem nézi, hogy hol szeret, Berthe nyafogott, hogy nem bírja elviselni ezt a szagot, és rést nyitott az ablakon. De Octave megint magához húzta, és Berthe szinte beleszédült, annyit beszélt neki az éjszakai kínlódásáról. Már-már úgy érezte, hogy engednie kell, mikor egyszeriben a durva szavak özöne csapott be a világítóudvarról.

- Te disznó, te piszok! Hagyod abba rögtön!... Már megint a fejemre esett a mosogató rongyod!

Berthe reszketve bontakozott ki a férfi karjából, és kétségbeesetten szólalt meg:

- Hallod?... Jaj, ne, nem itt, könyörgöm! Nem bírnám ezt a szégyent!... Hallod ezeket a lányokat? A hideg ráz tőlük. Már a múltkor is azt hittem, hogy rosszul leszek... Nem, eressz, igazán mondom, hogy a jövő kedden majd a te szobádban...

A két szerelmes még csak moccanni sem mert, egy helyben állva kellett mindent végighallgatniuk.

- Dugd csak ki az orrod - őrjöngött Lisa -, hadd vágom a pofádba.

Most Adèle hajolt ki a konyhaablakon.

- Micsoda cirkuszt csapnak egy kis rongy miatt! Ott kezdem, hogy a tegnapi mosogatásnál használtam először... De különben is csak véletlenül, magától esett ki!

Helyreállt a béke, és Lisa megkérdezte, hogy előző nap mi került náluk az asztalra. Már megint pörkölt? Milyen nyavalyás népség! Ő bizony karajt venne magának egy ilyen utolsó helyen! És egyre biztatta Adèle-t, hogy csórjon magának cukrot, húst, gyertyát, már csak azért is, hogy megmutassa, azt csinál, amit akar, mert ő bizony sohasem éhes, Victoire-ra hagyja Campardonék meglopását, még csak nem is osztozkodik vele.

- Ajaj - felelt Adèle, akit már sikerült elrontani -, egyik este krumplit dugtam a zsebembe. Hogy égette a combomat! De azért jólesett, csuda jólesett!... meg aztán én az ecetet is szeretem, most már fütyülök rájuk, húzok egyet a tartóból, ha kedvem támad rá!

Most Victoire könyökölt ki, a pálinkával kevert ribizlilikőr alját szürcsölgette, amit reggelenként néha Lisa fizetett neki a kedvességéért, hogy takargatta éjszakai és nappali kiruccanásait. Mikor észrevette, hogy Juzeurné konyhájából Louise öltögeti rá a nyelvét, Victoire nekitámadt:

- Megállj csak, neveletlen taknyos! Mindjárt megmondom, hova dugd a nyelvedet!

- Na gyerünk, te vén részeges! - kiabált vissza a gyereklány. - Láttalak ám tegnap, mikor a tányérok közé hánytál!

A mocskolódás árja egyszeriben megint felcsapott a bűzös lyuk falai közül. Még Adèle is cafatnak titulálta Louise-t: már neki is városiasan forgott a nyelve. Most Lisa hangja csattant fel:

- Majd befogom én a száját, csak dühítsen minket! De az ám, te kis riherongy, majd elmondok mindent Clémence-nak. Majd kapsz tőle... Micsoda egy dög ez! Cucli kéne neki, nem férfi!... De csitt, jön az az alak. Ez is egy finom csirkefogó, mondhatom!

Hippolyte jelent meg Duveyrier-ék konyhaablakában, az úr cipőjét tisztította. A cselédlányok akármit is gondoltak róla, mégis udvariasak voltak vele, mert a kiváltságosak közé tartozott, lenézte Lisát, aki viszont olyan dölyfös megvetést tanúsított Adèle-lal szemben, amilyenre még a gazdag urak sem képesek a szegényebbekkel. A lányok Clémence és Julie kisasszony után érdeklődtek nála. Hát, istenem, majd meghalnak unalmukban ott a falun, de különben meglehetősen vannak. Azután másról kezdett beszélni:

- Hallották, hogy az éjszaka hogyan kínlódott az a nő a hasával?... Jaj de idegesítő volt! Még jó, hogy megy innen, már a legszívesebben átkiáltottam volna neki: "Nyomj egyet, és legyen már vége!"

- Hát bizony igaza van - mondta Lisa -, a világon semmi sem idegesítőbb, mint az olyan nő, akinek örökös hasfájása van... Hála a papnak, én nem tudom, mi az, de annyi biztos, hogy csendben maradnék, magamban kínlódnék, de nem zavarnám mások éjszakáját.

Victoire csak úgy, a tréfa kedvéért belekötött Adèle-ba.

- Ide hallgass, te dagadt!... Hátulról vagy elölről csinálták neked az első gyereket?

Mindegyik konyhában ocsmány röhögés csattant fel. Adèle rémülten védekezett:

- Még hogy gyerek!... Na hiszen, még csak az kéne. Először is nem szabad, de meg én nem is akarok gyereket!

- Ugyan, lányom - mondta Lisa komoly hangon -, gyereke mindenkinek lehet ám... Az istenkéd téged is csak olyanra csinált, mint akárki mást!

Azután Campardonnéról kezdett beszélni, annak legalább nem kell gyerektől félnie: ez az egyetlen jó az állapotában. Sorra vették a házban lakó összes hölgyeket, Juzeurné elővigyázatos, Duveyrier-né meg utálja az urát. Valérie nagysága házon kívül szerzi be a gyereket, mert az ura még arra is képtelen, hogy beszegje egy gyerek fülét. És a sötét, csatornaszerű udvarról egyre-másra csapott fel a hangos vihogás.

Berthe arca egyre jobban elsápadt, nem mert kimenni, lesütötte szemét, zavartan és tehetetlenül állt, mintha meggyalázták volna Octave szeme láttára. A férfi dühöngött a cselédekre, sejtette, hogy túl sok ocsmányságot beszéltek összevissza, és hogy most nem kezdhet Berthe-tel semmit. Vágya elszállt, fáradtság és mély szomorúság fogta el. A fiatalasszony összerezzent. Lisa éppen az ő nevét említette.

- Na, ha már ezekről a jó firmákról beszélünk, hát mondhatom, hogy az egyik nagyon is sokat enged meg magának... Ide hallgass, Adèle, igaz, hogy a kisasszonykád, a Berthe, csak úgy, önmagában is jól elszórakozott, mikoriban még te mostál rá?

- Most ő használja a segéd úr seprűnyelét... Tud is vele bánni...

- Pszt! - sziszegte Hippolyte.

- Ugyan miért? Ma nincs itthon az a trampli cselédje... alattomos egy dög az, majd megeszi az embert, ha az asszonyára csak egy szót is mer szólni! Mindenki tudja róla, hogy zsidó, és megölt valakit ott, a falujában... Lehet, hogy a csinos Octave suttyomban őt is ellátja. Alighanem azért tartja a gazdája, hogy gyereket csináljon ez a nagy bika!

Berthe-et mondhatatlan szorongás gyötörte, könyörögve nézett a szeretőjére, mintha segítségért esedezne, úgy dadogott szenvedő hangon.

- Istenem, istenem!

Octave erősen megszorította Berthe kezét, ő maga is fuldoklott a tehetetlen dühtől. De mit tegyen? Nem mutatkozhatott, nem inthette csendre ezeket a perszónákat. A mocskolódás folytatódott, a fiatalasszony még soha nem hallott ilyen szavakat. Micsoda szennycsatorna árad itt ki minden reggel a közvetlen közelében, és neki még csak sejtelme sem volt erről! Most épp gondosan titkolt szerelmüket hempergették meg a konyhaszemétben, mosogatólében. Mindent tudtak ezek a lányok, azt is, amiről soha nem beszélt nekik senki. Lisa azután elmesélte, hogy Saturnin tartja a gyertyát a szerelmeseknek, Victoire meg a férj fejgörcsein vihogott, ez az alak igazán csináltathatott volna magának még egy szemet, de persze nem a fejére. Még Adèle is gúnyt űzött hajdani kisasszonyából, kiteregette a rosszulléteit, gyanús alsóneműit, apró testi hibáit. Mocskos tréfák szennyezték be csókjaikat, találkáikat, mindazt, ami szerelmükben még jó és kedves volt.

- Hé! Vigyázzatok odalent! - kiáltott közbe Victoire. - A nyakamra rothadt a tegnapi répa. Lerepítem annak a dög házmesternek!

A cselédek csak úgy gonoszságból gyakran ledobáltak mindenféle szemetet, amit aztán a házmesternek kellett összesöpörnie.

- Na, adjunk még hozzá egy kis büdös vesét! - hetvenkedett Adèle is.

Erre aztán lerepült az udvarra minden, ami a fazekak, lábasok aljában maradt. Lisa meg közben tovább acsarkodott Berthe-re és Octave-ra, sorra kiteregette a hazugságaikat, amivel hiába próbálgatták leplezni a házasságtörés szennyes meztelenkedését. Ők ketten meg kéz a kézben álltak egymással szemben, még a szemüket is képtelenek voltak elfordítani, kezük megdermedt, tekintetükkel beismerték egymás előtt viszonyuk aljasságát, az úri nép gyengeségeit, amit a cselédek gyűlölködése teregetett most elibük. Mi is az ő szerelmük? Paráználkodás a romlott hús és buggyant főzelék sistergő záporában!

- És tudják, ráadásul a fiatalúr kutyába sem veszi a nőt. Csak azért kezdett ki vele, hogy könnyebben boldoguljon... Hiába affektál, nem más, mint egy zsugori, lelkiismeretlen fickó, szerelmes pofát vág, közben veri a nőket.

Berthe látta, hogy Octave elsápad, arca úgy eltorzult, hogy szinte megijedt tőle.

- Én mondom, hogy összeillenek - kezdett rá újból Lisa. - Szerintem nem ér többet az a nőszemély sem! Elrontott, kőszívű teremtés, kutyába sem vesz semmit, ami nem az ő mulatságára van. Pénzért fekszik le, de pénzért ám! Ismerem én az ilyent! Fogadni mernék, hogy nem is élvezi, mikor férfival van!

Berthe szeme megtelt könnyel. Octave csak nézte gyötrődő arcát. Mintha mezítelenre vetkőztették, véresre nyúzták volna őket egymás előtt, és még csak nem is védekezhettek. A fiatalasszony már valósággal fuldoklott a pöcegödör levegőjétől, mindenáron menekülni akart. Octave nem tartóztatta, utálkoztak önmaguktól, és ez gyötrelemmé tette együttlétüket, sóvárogtak a nyugalom után, hogy látniok se kelljen egymást.

- Ugye, megígérted, hogy jövő kedden majd nálam?!

- Igen, hogyne.

És fejvesztetten menekült. Octave egyedül maradt, ide-oda topogott, ügyetlenül kötötte csomóba a magával hozott ágyneműt, már nem hallgatta a cselédlányok szájalását, de egy mondatra mégis felfigyelt:

- Igazán mondom, hogy Hédouin úr tegnap este meghalt... Na, ha a szép Octave ezt előre tudja, hát biztosan kitartóbban sürgölődött volna Hédouinné körül, mert annak aztán van mit aprítani a tejbe.

Egész mivoltában megrendítette ez a hír, amit innen, ebből a szennycsatornából kellett megtudnia. Hédouin meghalt! Végtelen megbánást érzett. Hangosan gondolkozott, és akaratlanul is válaszolt:

- Hát bizony nagy szamárságot csináltam!

Amint Octave végre lefelé indult a fehérneműcsomaggal, a cselédlépcsőn összetalálkozott Rachellel, aki a szobája felé tartott. Ha néhány pillanattal tovább időznek, a lány ott kapja őket. Lent még könnyek között találta az asszonyt, de semmit sem tudott kihúzni belőle, sem vallomást, sem pénzt. Rögtön megértette, hogy távollétét kihasználva találkoztak, megrövidítették, valósággal a zsebéből húzták ki a borravalót. Dühösen, sötét és fenyegető tekintettel bámult a fiatalember arcába. Octave-ot valami furcsa, kisfiús bátortalanság fogta el, egyszerűen nem mert odacsúsztatni egy tízfrankost a lánynak. Szerette volna elhitetni, hogy ő egy cseppet sem elfogódott, ezért Marie ajtajához ment, gondolta, kicsit eltréfálkozik vele, azonban az egyik sarokból dörmögést hallott, és hirtelen visszafordult. Saturnin kuporgott ott, de most felemelkedett, és mintha megint féltékenységi rohama volna, úgy kiáltott rá Octave-ra:

- Jól vigyázz! Örök harag!

Éppen október nyolcadika volt, és a tűzőnőnek még délelőtt ki kellett hurcolkodnia. Gourd egy hét óta szünet nélkül rettegve figyelte a lány hasát, amely óráról órára nőtt. Ez a has ugyan nem vár nyolcadikáig! A tűzőnő könyörgött a háziúrnak, hogy maradhasson még pár napig, legalább míg megszüli a gyermekét, de hiába esedezett, csak méltatlankodó visszautasításban volt része. A fájdalmak minden pillanatban rátörtek, a múlt éjszaka már azt hitte, hogy megszületik a gyermeke, és egy lélek sem lesz mellette. Kilenc óra felé megkezdte a hurcolkodást, a kis kézikocsi már ott állt az udvaron, és ő segített a suhancnak, közben a bútorokhoz támaszkodott, le-leült a lépcsőre, mikor kétrét görnyedt egy heves görcstől.

Gourd azonban nem lett okosabb. Sehol egy férfi. Csúfot űztek belőle. Egész délelőtt visszafojtott dühvel kóválygott ide-oda. Octave is összetalálkozott vele, és megborzongott már a gondolattól is, hogy a házmester ismerheti szerelmük titkát. De ha Gourd tudott is a dologról, most is udvariasan köszönt, mert ami nem tartozik rá, ahhoz semmi köze - mint mondani szokta. Ma délelőtt például a titokzatos hölgy előtt is leemelte a sapkáját, mikor kisurrant a harmadik emeleti úrtól, és csak könnyed verbénaillat jelezte, hogy itt járt, udvariasan köszönt Trublot-nak, a másik Campardonnénak és Valérie-nek is. Ezek urak, és neki semmi köze az ő dolgaikhoz, semmi köze ahhoz sem, ha rajtakapja a fiatalembereket, mikor kisurrannak a cselédlányok szobájából, sem ahhoz, ha a házban lakó hölgyek árulkodó pongyolákban járkálnak a lépcsőházban. De ami őrá tartozik, ahhoz igenis van köze, és le nem vette volna a szemét a tűzőnő négy darabból álló szegényes bútorzatáról, talán azt remélte, hogy végre kibújik az egyik fiókból a férfi, aki után annyira leskelődött.

A tűzőnő háromnegyed tizenkettőre kiürítette a szobát és elindult. Viaszsápadt arca most is szomorúságról, reménytelen elhagyatottságról beszélt. Alig vonszolta magát. Gourd nem bírt megnyugodni, míg a lány kint nem volt az utcán. Amikor visszaadta a házmesternek a kulcsot, Duveyrier éppen kifordult az előcsarnokból, az éjszakai izgalmak még mindig lázban tartották, a vörös foltok csaknem kicsattantak az arcán. Nagyon zordon képet vágott, a kérlelhetetlenül szigorú erkölcs megbotránkozásával szemlélte, amint ennek a perszónának a hasa elvonult előtte. A tűzőnő szégyenkezve hajtotta le a fejét, megadóan követte a kis kocsit, most is olyan letörten lépkedett, mint mikor ideérkezett, és a temetkezési vállalat gyászdrapériái összecsapódtak mögötte.

Gourd végre diadalmaskodott. Mintha most kivonult volna a házból minden becstelenség, amitől még a falak is berzenkedtek. Odakiáltott a háziúrnak:

- Hát ettől szerencsésen megszabadultunk!... Higgye el, valósággal fellélegzem, mert ez már, becsületszavamra, utálatos volt! Mázsás kő esett le a szívemről... Higgye el, uram, ha valamit is adunk magunkra, nem tűrhetünk meg a házban nőt, főként olyant nem, aki a két keze munkájából él!
14

Berthe a következő kedden sem tartotta be Octave-nak tett ígéretét. Most azonban előre szólt neki, hogy ne várja, és este, üzletzárás után néhány szóval mentegetőzött is. Zokogva mondta el, hogy előző nap már nagyon vágyódott a vallás vigasza után, meggyónt, és még most is reszketve gondol vissza Mauduit abbé fájdalmas hangú dorgálására. Mióta férjhez ment, nem jár templomba, de a cselédek mocskolódása után olyan szomorúnak, olyan elhagyatottnak, olyan tisztátalannak érezte magát, hogy gyermekkorának hitéhez menekült, a megtisztulás és az üdvösség reményének lángja lobbant fel benne. A pap együtt könnyezett vele, és ő visszaborzadt bűnétől. Octave tehetetlenül, dühösen vonogatta a vállát.

Három nappal később újabb találkát ígért neki a következő keddre. Egy alkalommal, mikor a Panoráma-átjáróban adott légyottot a szeretőjének, chantillyi csipkesálakat pillantott meg az egyik kirakatban, azóta epekedő tekintettel szüntelenül ezekről a sálakról beszélt. Hétfőn délelőtt a fiatalember, hogy az ajánlat durvaságát kissé enyhítse, mosolyogva mondta neki, hogy ha betartja a szavát, akkor egy kis meglepetés várja nála. Berthe megértette, miről van szó, és megint sírva fakadt. Nem, nem, most már nem is megy, Octave előre elrontotta a légyott minden örömét. Ő éppen csak úgy megemlítette azt a sálat, a tűzbe vágja, ha Octave megvásárolja neki. Másnap azonban mégis pontosan megállapodtak mindenben: éjszaka fél egykor hármat koppant Octave ajtaján.

Berthe aznap úgy érezte, hogy Auguste nagyon furcsán viselkedett, mikor Lyonba indult. Rajtakapta, hogy Rachellel sugdolózik a konyhaajtó mögött, egyébként is szokatlanul sárga volt, didergett, állandóan lehunyta az egyik szemét, de mikor fejfájásról panaszkodott, Berthe megnyugtatta, hogy az utazás majd jót tesz neki. Mihelyt egyedül maradt, kisietett a konyhába, nyugtalansága nem szűnt meg egészen, és megpróbált a cselédlánynál tapogatózni. Rachel változatlanul zárkózott volt és tisztelettudó, most sem bizalmaskodott, éppen úgy viselkedett, mint az első napokban. A fiatalasszony azonban mégis úgy érezte, mintha valamiért elégedetlenkedne, és arra gondolt, alighanem nagy hibát követett el azzal, hogy először húsz frankot meg egy ruhát adott neki, majd egyszerűen beszüntette a bőkezűséget. De hát mit tehetett volna, hiszen neki magának sem volt pénze soha.

- Szegény Rachel - szólította meg a lányt -, nem vagyok magával nagyon bőkezű, ugye?... De nézze, igazán nem az én hibám. Nem feledkezem meg magáról, majd kárpótolom.

Rachel hidegen válaszolt:

- A nagyságos asszony semmivel sem tartozik nekem.

Berthe két használt inget keresett elő, és neki adta, hogy legalább a jó szándékát mutassa. De a lány, mikor kezébe vette az ingeket, kertelés nélkül kijelentette, hogy konyharongynak megfelelnek.

- Köszönöm, de én csak vásznat hordok, a kartontól kiütést kapok.

Berthe mégis megnyugodott, mert úgy vélte, hogy a lány nagyon udvariasan beszélt. Bizalmat mutatott iránta, bevallotta neki, hogy az éjszakát házon kívül tölti, még arra is megkérte, hogy minden eshetőségre számítva hagyjon égve egy lámpát. Elreteszelik a főlépcsőre nyíló ajtót, ő majd a konyhán át megy, és a kulcsot is magával viszi. A cselédlány nyugodtan hallgatta a rendelkezéseket, mintha csak arról lett volna szó, hogy másnapra marhasültet készítsen.

Berthe a szüleinél vacsorázott, Octave meg ravasz cselfogásból Campardonék meghívását fogadta el. Úgy tervezte, hogy tíz óráig marad, majd bezárkózik a szobájába, és türelmesen várakozik fél egyig.

Campardonéknál nagyon családias hangulatban vacsoráztak. Az építész felesége és az unokanővére között ült, hosszan méltatta az egyes fogásokat, a házikosztot, amiről úgy vélekedett, hogy bőséges és egészséges. Ma este rizses csirke, marhasült és pirított burgonya került az asztalra. Mióta az unokanővére vette kezébe az egész háztartást, mindnyájan túl sokat ettek, Gasparine nagyszerűen értett a bevásárláshoz, kétszer annyi hús került az asztalra, mint azelőtt, és sokkal kevesebbet fizetett érte, mint akárki más. Campardon háromszor is vett a csirkéből, Rose meg rizzsel tömte magát, Angèle a roast beefre tartogatta az étvágyát, imádta a véres húsokat. Lisa titokban kanálszámra etette vele a vért. Csak Gasparine volt étvágytalan, alig nyúlt az ételekhez, mint mondta, a gyomorszűkülete miatt van így.

- Egyék hát, ez erőt ad - kínálgatta Octave-ot az építész -, mit lehet tudni, hátha szüksége lesz rá.

Campardonné Octave-hoz hajolt, és suttogva megint arról áradozott neki, hogy Gasparine milyen szerencsét hozott a házra: havonta legalább száz százalékkal olcsóbb a háztartás, a cselédlányok tisztességet tanulnak a keze alatt, Angèle meg mindig szem előtt van, és jó példát lát maga előtt.

- No és Achille úgy érzi magát, mint hal a vízben - suttogta. - Nekem meg nincs semmi gondom, az égvilágon semmi... Képzelje, még meg is mosdat... Akár a kezemet se mozdítsam meg, a háztartás minden gondját-baját magára vállalta.

Ezután meg az építész mesélt arról, hogyan állította falhoz azokat az alakokat a közoktatásügyben.

- Képzelje csak el, barátom, hogy már se vége, se hossza nem volt a sok huzavonának az évreux-i munkáim miatt... Én, ugye, ez csak természetes, mindenekelőtt a püspök úr kedvét kerestem. Csakhogy az új konyhai tűzhelyek meg a gőzfűtés berendezésének a költségei húszezer franknál is többre rúgtak. Erre egyáltalában nem volt előirányzat, és húszezer frankot bizony nem könnyű elvenni a karbantartás amúgy is szűkmarkú előirányzatából. Csak háromezer frankkal gazdálkodhattam a szószéknél, de ez is majdnem tízezer frankba került, na, ez újabb hétezer frank, tessék ezt a hiteltúllépést valahogyan eltitkolni... Ma délelőtt azután elhívtak a minisztériumba, ahol egy hosszú, keszeg alak először alaposan nekem rontott. Hát ezt már nem! A fejéhez vágtam őexcellenciáját, megfenyegettem, hogy Párizsba hívom, majd ő tisztázza ezt az ügyet. Egyszeriben nagyon udvarias lett, hű, de még micsoda udvarias, még most is nevetek, ha eszembe jut! Ha egy püspök áll mögöttem, hát akár lebontom és újjáépítem az egész Notre-Dame-ot és fütyülök arra, hogy a kormány mit szól hozzá.

Mindnyájan jót derültek a miniszter rovására, akiről csak megvetéssel beszéltek, miközben tömték magukat. Rose kijelentette, hogy többet ér, ha az ember az egyházzal tart. A Saint-Roch-beli munkák óta Achille-t elhalmozták megbízatásokkal, a legelőkelőbb családok versengenek érte, egyszerűen nem bírja már, egész éjszakákon át dolgozik. Az Isten határozottan velük van, áldja is az egész család reggeltől estig.

Már a csemegénél tartottak, mikor Campardon felkiáltott:

- Igaz is, barátom, tudja már, hogy Duveyrier megtalálta a...

Majdnem kimondta Clarisse nevét. De még idejében eszébe jutott, hogy Angèle is köztük van, oldalról a leányra pillantott, és befejezte a mondatot:

- Megtalálta a rokonát. Hiszen tudja, kiről van szó.

És arcjátékkal, szemhunyorgatással értette meg magát Octave-val, aki az első pillanatban egy kukkot sem fogott fel az egészből.

- Bizony, Trublot-val találkoztam, ő mesélte nekem. Tegnapelőtt, mikor úgy szakadt az eső, Duveyrier bemenekült egy kapu alá, s mit gondol, kit látott ott? A rokonát, amint éppen az esernyőjét rázogatja... Trublot meg már egy hete keresgélte az illetőt, hogy valahogyan visszaszerezze neki.

Angèle illedelmesen a tányérjába bámult, nyelte a nagy darab húsokat. A családban szigorúan ügyeltek arra, hogy mindig illedelmes kifejezéseket használjanak.

- Csinos a rokon? - kérdezte Rose Octave-tól.

- Ahogy vesszük - válaszolt a fiatalember. - Aki az ilyent szereti, annak csinos.

- Egyik nap odatolta a képét az üzletbe - mondta Gasparine, aki bár maga is sovány volt, nagyon lenézte a sovány embereket. - Mutatták nekem... Valóságos paszulykaró.

- Az nem számít - állapította meg az építész. - Szóval Duveyrier megint horogra akadt... Na, szegény felesége...

Azt akarta mondani, hogy Clotilde most biztosan fellélegzik és boldog. Csakhogy megint eszébe jutott Angèle, és fájdalmas hangon állapította meg:

- A rokonok között nem mindig teljes az egyetértés... Hát, istenem, torzsalkodás minden családban előfordulhat.

Lisa, aki asztalkendőt tartott a karján, ránézett Angèle-re. A kislánynak őrült nevethetnékje támadt, felkapta a poharát, hosszan ivott, hogy elrejthesse az arcát.

Octave valamivel tíz óra előtt elköszönt, azzal az ürüggyel, hogy nagyon fáradt, és megy aludni. Rose ugyan nagyon kedves volt hozzá, ő mégsem érezte jól magát ebben a kedélyes körben, mert úgy érezte, hogy Gasparine egyre ellenségesebb szemmel nézi. Pedig nem vétett ellene semmit. De a lány megvetette benne a szépfiút, a ház minden nőjével meggyanúsította, és felháborodással töltötte el ez a gondolat. Ő ugyan cseppet sem kívánta Octave-ot, csupán a férfi szerencséje töltötte el valami ösztönös haraggal, mert nő volt, olyan nő, akinek a szépsége hamar elvirágzott.

Amint Octave elment, a család is lefekvéshez készülődött. Rose esténként, mielőtt aludni ment volna, egy teljes órát töltött a mosdófülkében, tetőtől talpig lemosta magát, illatszerrel dörzsölte be egész testét, figyelmesen vizsgálgatta a szemét, száját, fülét, és még szépségtapaszt is ragasztott az állára. A pompás pongyola után most pompás hálóingbe bújt, főkötőt tett a fejére. Ma éjszakára velencei csipkével díszített inget és főkötőt választott. Gasparine segített neki, a keze ügyébe igazította a mosdótálakat, feltörölte utána a kiömlött vizet, mosdókesztyűvel ledörzsölte, és ezekben az apró, intim szolgálatokban sokkal ügyesebb volt, mint Lisa.

- Jaj de jó nekem - nyújtózkodott el Rose az ágyban, mialatt Gasparine kisimította a takarókat, és megigazította a párnát. Jóízűen nevetett, kényelmesen elnyúlt a nagy ágy közepén, egészen egyedül.

Az ember azt hitte volna róla, hogy kövérkés, ápolt szépasszony, aki csipkés ágyban várja szívszerelmét. "Jobban tudok aludni, ha úgy érzem, hogy csinos vagyok" szokta mondogatni. És hát neki ezenkívül úgysem jut más öröm.

Campardon is bejött a felesége szobájába.

- No, készen vagyunk? Akkor hát jó éjszakát, nyuszikám!

Neki még dolgoznia kell. Fenn marad. De Rose haragudott, azt akarta, hogy pihenjen, butaság, hogy így öli magát.

- Igazán feküdj le... ígérd meg, hogy lefekteted.

Az unokanővér nem válaszolt, éppen egy pohár cukros vizet és egy Dickens-regényt készített az éjjeliasztalra. Rose fölé hajolt, és kiszaladt a száján:

- Nagyon csinos vagy ma este!

És száraz ajkkal, keserű szájjal csókolta meg jobbról-balról. Arcára kiült a szegény és csúnya rokon beletörődése. Egy ideig Campardon is elnézegette a feleségét, arca nekivörösödött, álla reszketett a kínosan nehéz emésztéstől. Ő is megcsókolta Rose-t.

- Jó éjszakát, angyalkám...

- Jó éjszakát, drágám... De aztán feküdj ám le azonnal!

- Ne félj! - mondta Gasparine. - Ha tizenegy órakor nem alszik még, felkelek és egyszerűen ráoltom a lámpát.

Campardon egy Rameau utcai szabó szeszélyes elképzeléseinek megfelelő svájci stílusú villa tervrajza felett ásítozott. Tizenegy óra tájt lassan vetkőzni kezdett, közben a bájos, ápolt Rose járt az eszében. A cselédlányok miatt megvettette a saját ágyát, de máris indult Gasparine-hoz. A túlságosan keskeny ágyban alig tudtak kettesben aludni, állandóan egymást lökdösték. Különösen Campardon feküdt kényelmetlenül, az ágy szélén szorongott, reggelre teljesen elzsibbadt a lába.

Mikor Victoire elkészült a mosogatással, és felment a szobájába, Lisa szokása szerint azonnal Angèle-hez sietett, hogy megnézze, nincs-e valamire szüksége a kislánynak. Angèle az ágyban várt rá. A szülőknek sejtelmük sem volt arról, hogy ez minden este így van: a kislány szobájában véget nem érő kártyajátszmák folytak a takaró egyik kisimított sarkán. Ma este bataille-t játszottak, és közben állandóan az unokanővérre, erre a piszkos dögre terelődött a szó. Lisa kíméletlenül teregette ki a kislány előtt Gasparine szennyesét. Mindketten ilyenkor bosszulták meg magukat az egész napi képmutató engedelmességért, és Lisa valami aljas élvezetet talált Angèle megrontásában, a serdülőkor válságától amúgy is megzavart kislány beteges kíváncsiságának kielégítésében. Ma éjszaka különösen haragudtak Gasparine-ra, mert két napja elzárta a cukrot, pedig Lisa azelőtt mindig teletömte a zsebét, hogy aztán odaszórja a kislány ágyára. Micsoda egy dög ez a Gasparine! Még azt sem hagyja, hogy egy kis cukrot ropogtasson az ember, mielőtt elalszik.

- Pedig a kedves papa ugyancsak tömi bele a cukrot! - mondta Lisa buja nevetéssel.

- Bizony tömi - suttogta Angèle, és ő is nevetett. - Hogyan is csinálja vele a papa?... Na, mutassa csak!

Erre Angèle a cselédlány nyakába borult, mezítelen karjaival magához szorította, hevesen szájon csókolta:

- Hát így... meg így!

Az óra éjfélt ütött. Campardon és Gasparine nyöszörögtek szűk ágyukban, Rose meg a nagy hitvesi ágyban kényelmesen elterpeszkedve, könnyekig meghatódva Dickenst olvasott. A lakásban mély csend uralkodott, szemérmetes éjszaka borult a család tisztes nyugalmára.

Octave, miközben szobája felé tartott, észrevette, hogy Pichonéknál vendégek vannak. Jules behívta, és mindenáron meg akarta valamivel vendégelni. Vuillaume-ék voltak a fiataloknál, kibékültek velük abból az alkalomból, hogy Marie, aki szeptemberben lebetegedett, most felkelhetett a gyerekágyból. Még arra is hajlandók voltak, hogy ezen a keddi napon a fiataloknál vacsorázzanak, és megünnepeljék leányuk szerencsés felépülését, aki még csak egy napja járhatott fenn. Marie, hogy megbékítse az anyját, aki nem szívelte az újszülött kislányt, elhatározta, hogy a gyereket egy Párizs környéki faluba adja dajkaságba. Lilitte az asztalra borulva elaludt, mert a szülei rátukmáltak egy pohár tiszta bort, hogy igya meg a kishúga egészségére.

- Na, elvégre két gyerek még hagyján - mondta Vuillaume-né, és koccintott Octave-val. - De nehogy újrakezdje, kedves vőm!

Mindnyájan elnevették magukat, de az öregasszony még a száját sem húzta el.

- Nincs ezen semmi nevetnivaló... Ebbe a másodikba még csak beletörődünk, de ha egy harmadik is jön, hát esküszöm...

- Mert ha már egy harmadik is jönne, akkor már igazán se szívük, se eszük... - fejezte be felesége mondatát az öreg Vuillaume. - Az ördögbe is! Az élet nem tréfadolog, az ember fékezze magát, ha nincsenek garmadával a százasai, hogy kedvére költekezzék.

Octave-hoz fordult:

- Nézze, uram, én kitüntetést kaptam. Nos hát, higgye el, otthon nem tűzöm fel, nehogy bepiszkolódjék a szalag... Gondolkozzék csak, ha én meg a feleségem lemondunk az örömről, hogy otthon is kitüntetéssel járkáljak, akkor a gyerekeink is nyugodtan lemondhatnak arról az élvezetről, hogy egyre-másra gyereket csináljannak... Ez így van, uram! A legkisebb dologban is takarékoskodni kell!

Pichonék nagyban fogadkoztak, hogy követik a tanácsot. Ilyesmi még egyszer nem fordul elő, az biztos!

- Ahogy én megszenvedtem - sóhajtott Marie.

- Inkább a lábamat vágatnám le - jelentette ki Jules.

Vuillaume-ék elégedetten bólogattak. A fiatalok komoly ígéretet tettek, és ők megbocsátottak. És mikor tízet ütött az óra, meghatottan csókolták meg egymást. Jules vette a kalapját, hogy elkíséri őket az omnibuszig. A régi szokások feléledésétől úgy elérzékenyedtek, hogy a lépcsőházban újra összecsókolóztak. Marie Octave-val együtt a lépcsőkorlátra könyökölve nézett utánuk. Mikor eltűntek, visszamentek az ebédlőbe.

- Látja, mégsem olyan rossz asszony a mama - mondta. - Alapjában véve igaza is van, bizony nem könnyű az élet, ha sok a gyerek.

Becsukta az ajtót, leszedte az asztalról a poharakat. A lámpa füstölögve égett, a szoba szinte átmelegedett a kis családi ünnepségtől. Lilitte tovább aludt a viaszosvászonnal borított asztal szélére borulva.

- Megyek aludni - dünnyögte Octave.

Ezzel leült, hiszen itt olyan kellemesen érezte magát.

- Jé! Már lefekszik? - csodálkozott a fiatalasszony. - Magánál ritkán fordul elő, hogy ilyen rendes! Biztosan valami dolga van holnap korán reggel.

- Dehogy - felelte Octave. - Csak éppen álmos vagyok... De azért tíz percet még maradhatok.

Berthe jutott az eszébe. De hiszen csak fél egykor jön fel, van még ideje. De a reménység, hogy egy egész éjszakán át az övé lesz, mikor már heteken át forró vággyal kívánta, most korántsem hozta lázba a vérét. Egész nap égett a türelmetlenségtől, gyötrődve számolgatta a perceket, szünet nélkül a közelgő boldogságra gondolt, és a várakozás ellankasztotta örömét és vágyakozását.

- Iszik egy pohárka konyakot? - kínálta Marie.

- Köszönöm, hogyne!

Arra gondolt, hogy a konyak majd felélénkíti. Mikor Marie elvette a poharat, Octave megfogta a kezét, de a fiatalasszony csak mosolyogva, nyugodtan nézett rá. Octave-ot megkapta az asszonyi kínoktól sápadt arc bája, úgy érezte, hogy lappangó szenvedélye újból hevesen fellángol, torka összeszorult, a szája kiszáradt. Egy este atyai csókot nyomott a homlokára, és visszaadta a férjének, de most érezte, hogy vissza kell szereznie, és ebben a hirtelen támadt, heves vágyban hamuvá égett Berthe utáni vágyakozása, szertefoszlott, mint valami távoli emlék.

- Hát már nem fél tőlem? - kérdezte, és erősebben szorította az asszony kezét.

- Nem, hiszen köztünk soha többé nem lehet... de azért mi örökre jó barátok maradunk.

Elárulta neki, hogy mindent tud. Saturnin beszélhetett róluk valamit. Egyébként meg észrevette ám, hogy Octave-ot éjszakánként néha meglátogatja az a bizonyos valaki. Mikor látta, hogy a fiatalember belesápadt az ijedtségbe, gyorsan megnyugtatta: soha senkinek sem mondja el, ő igazán nem haragszik, sőt sok boldogságot kíván neki.

- Hiszen én férjes asszony vagyok, hát igazán nem vehetem rossz néven.

Octave a térdére ültette, és szinte kiáltva mondta:

- De én téged szeretlek!

És igazat mondott, ebben a pillanatban csak Marie-t szerette igazi és mélységes szenvedéllyel. Új szerelme és a másik asszony utáni vágyakozás jegyében elmúlt két hónap nyomtalanul tűnt el. Úgy érezte, mintha el sem ment volna ebből a kis szobából, újra átélte a pillanatot, amikor Jules háta mögött megcsókolta Marie-t, aki mindig olyan odaadó, egyenletesen szelíd. Ez maga a boldogság volt, miért is dobta el magától? Belefájdult a szíve, úgy megbánta. Ismét magáénak akarta az asszonyt, úgy érezte, egész életére boldogtalan lenne, ha nem kaphatja meg.

- Engedjen! - könyörgött Marie, és megpróbált kibontakozni a férfi karjából. - Nem tudja, mit csinál... megbánt ezzel... Hiszen maga mást szeret, mire való mégis engem kínozni?

Így védekezett szelíden és bágyatagon, egyszerűen csak visszautasította azt, amiben úgysem találta örömét. De Octave nekivadult, még jobban magához szorította az asszonyt, és a durva szövetruhán át csókolgatta a keblét.

- Téged szeretlek, te nem is értheted... Esküszöm neked mindenre, ami szent, hogy nem hazudok. Bárcsak a szívembe látnál... Könyörgöm, légy kedves hozzám! Csak még ez egyszer, azután soha többé, ha úgy akarod! Ma nagyon fájna, hidd el, belepusztulnék.

És Marie elgyengült, erejét megbénította a férfi parancsoló vágya. Engedett jóságból, félelemből és butaságból. A kis Lilitte felé hajolt, talán azért, hogy az alvó gyermeket átvigye a szobába. De a férfi visszatartotta, félt, hogy felébreszti a gyermeket. És Marie megint ugyanazon a helyen adta oda magát, mint tavaly, mikor engedelmes asszonyként hullott a férfi karjai közé. A késő éjszakai óra nyugalma áradt szét az egész házban, s békességes csend borult a kis szobára. A lámpa lángja hirtelen lelohadt, és sötétben maradtak volna, ha Marie fel nem emelkedik, hogy magasabbra csavarja a belet.

- Haragszol rám? - kérdezte Octave gyengéd hálával, fáradtan a boldogságtól, melyhez hasonlót soha nem érzett.

Marie elengedte a lámpát, hűvös ajka viszonozta Octave búcsúcsókját:

- Nem haragszom, ha egyszer ez örömet szerzett magának. De azért mégsem rendes dolog az illető miatt. Köztünk már úgy sincs semmi.

A szeme könnybe lábadt, szomorú volt, de nem haragudott. Mikor elváltak, Octave lehangolt volt, szeretett volna lefeküdni, aludni. Kielégült szenvedélye után keserűnek érezte a száját, mintha romlott hús íze maradt volna a fogai között. De minden pillanatban megérkezhetik a másik asszony, várni kell rá, és ez a gondolat most elviselhetetlen súllyal nyomta, és miután éjszakákat virrasztott át azzal, hogy vágytól lángolva őrült terveken törte a fejét, hogy csak egy órára a szobájába jöhessen, most azt kívánta, bárcsak történne valami katasztrófa, ami lehetetlenné teszi, hogy Berthe idejöjjön. Az is lehet, hogy most sem tartja be a szavát. De ezzel a reménnyel alig merte kecsegtetni magát.

Éjfélt ütött az óra. Octave fáradtan álldogált, félve fülelt, hogy mikor hallja meg Berthe szoknyájának suhogását a szűk folyosón. Fél egykor már valósággal szorongás gyötörte, egy órakor azt remélte, hogy megmenekült, de megkönnyebbülésébe valami titkos harag vegyült, a férfi bosszúsága, akiből egy asszony bolondot csinál. Mikor azonban ásítozva elszánta magát, hogy levetkőzik, felhangzott a három könnyed koppantás. Megérkezett Berthe. Octave bosszankodott, de hiúságának mégiscsak hízelgett a dolog, és karját kitárva ment Berthe elé. De az asszony eltolta magától, reszketve hallgatózott a sebtében becsukott ajtónál.

- Mi baj van? - kérdezte Octave fojtott hangon.

- Nem tudom, félek, olyan sötét a lépcsőház, azt képzeltem, hogy valaki jön utánam... Istenem, milyen őrültség egy ilyen kaland! Egészen biztos, hogy valami baj ér bennünket!

Mindketten megdermedtek ettől a gondolattól. Meg sem csókolták egymást. Pedig Berthe nagyon bájos volt fehér pongyolájában, tarkóra csavart aranyfényű hajával. Octave nézte, és sokkal szebbnek találta, mint Marie-t, de már nem kívánta, jelenléte csak teher volt számára. Berthe leült, hogy kicsit kifújja magát. Egyszerre csak úgy tett, mintha nagyon megharagudnék, megpillantott az asztalon egy dobozt, és rögtön kitalálta, hogy csak az a csipkesál lehet benne, amiről már egy hete beszél.

- Elmegyek - jelentette ki, de még csak fel sem állt.

- De miért?

- Talán azt képzeled, hogy eladom magam? Állandóan sértegetsz, megint elrontod minden örömömet, ezt az éjszakát... Miért vetted meg? Hiszen megmondtam, hogy ne merészeld!

Felállt és végül mégiscsak beleegyezett, hogy megnézze. De amikor levette a doboz tetejét, olyan nagy csalódást érzett, hogy méltatlankodva kiáltott fel:

- Hiszen ez nem is chantillyi csipke, hanem lamai!

Octave, aki mostanában kevésbé volt bőkezű az ajándékozásnál, valóban engedett a fösvénység kísértésének. Magyarázgatni kezdte, hogy a lamai csipke is lehet gyönyörű, ez itt éppen olyan szép, mint egy chantillyi, dicsérte az árut, mintha csak a pult mögött állna, rábeszélte, hogy tapogassa meg a csipkét, esküdözött, hogy örökké eltart. De Berthe csak a fejét rázta, majd megvetően szakította félbe:

- Hát persze, ez száz frankba kerül, a másik meg háromszáz lett volna.

És amikor látta, hogy a férfi elsápad, enyhíteni akart a szavain, és hozzátette:

- Mégis nagyon kedves tőled, köszönöm... Nem a pénz teszi az ajándékot, hanem a szándék.

Megint leült. Csend volt. Octave egy kis idő múlva megkérdezte, nem feküdnének-e le? De igen, hogyne, majd lefekszenek. Csakhogy ő még most is olyan izgatott, olyan buta rémület fogta el a lépcsőházban. És megint a félelemről beszélt, hogy milyen nyugtalan Rachel miatt, elmesélte, hogy meglátta Auguste-öt, amint az ajtó mögött a cselédlánnyal suttogott. Pedig olyan könnyű lenne megfizetni a lány hallgatását, csak néha-néha kellene öt frankot adni neki. De persze ehhez öt frank kellene, és neki soha nincs pénze, neki semmije sincs. Hangja érdessé vált, a kendőről nem beszélt ugyan, de csalódása annyi haragot, annyi keserűséget váltott ki belőle, hogy végül a szeretőjét is azokkal az örökös szemrehányásokkal halmozta el, melyekkel a férjét szokta gyötörni.

- Hát élet ez? Az embernek soha egy garasa, a legkisebb csacsiság miatt is nyelni kell, megalázkodni... Már torkig vagyok az egésszel! Torkig!

Octave a mellényét gombolta ki, és közben fel-alá járkált, de most az asszony elé állt, úgy kérdezte:

- Tulajdonképpen miért mondod nekem mindezt?

- Hogyan? Hogy miért mondom? Végtére is vannak dolgok, amelyeket már a tapintat is sugallhatna magának, hogy ne nekem kelljen pirulva előhozni ilyesmit. Magának már réges-régen meg kellett volna vásárolni azt a lányt, hogy nyugodt lehessek felőle.

Elhallgatott, majd lenéző gúnnyal hozzáfűzte:

- Ez talán mégsem tette volna tönkre magát.

Újból csend lett. Octave fel-alá járkált, és megjegyezte:

- Sajnálom, hogy magának nem vagyok elég gazdag!

Erre már elmérgesedett a hangulat, és olyan kíméletlenül veszekedtek, mintha csak házastársak lennének.

- Miért nem mindjárt azt mondja, hogy a pénzéért szeretem! - kiabált Berthe nyersen, ahogyan az anyjától megtanulta, és önkéntelenül is az anyja megszokott kifejezéseit használta. - Persze, én pénzéhes asszony vagyok! Mi? Hát igenis szeretem a pénzt, mert józan asszony vagyok! Mondhat, amit akar, a pénz mégiscsak pénz. Ha volt egy frankom, másoknak mindig azt mondtam, hogy kettő van, mert az ember inkább irigyeltesse, mint sajnáltassa magát.

Octave csüggedten szakította félbe, a hangja elárulta, hogy már csak békességre vágyik:

- Ide hallgass, ha téged ennyire bosszant, hogy az a sál csak lamai, kapsz egy chantillyit is.

- Eh, a maga sálja! - folytatta Berthe végleg nekivadulva. - Fütyülök a maga sáljára! Egészen más bánt engem, érti?... Hiszen maga pont olyan, mint a férjem! Maguk azt sem bánnák, ha mezítláb járkálnék az utcán! Pedig hát, ha valakihez egy nő tartozik, már a jóérzés is azt diktálja, hogy etesse és ruházza. De ezt soha, egy férfi sem képes megérteni. Ha én annyiban hagynám, hát maguk miatt akár egy szál ingben mászkálhatnék!

Octave-ot teljesen kimerítette ez a viharos családi jelenet, egy szóval sem válaszolt, megfigyelte, hogy Auguste néha így szabadul meg az asszonytól. Lassan levetkőzött, várta, hogy majd csak lecsillapul a vihar. Vetkőzés közben balsikerű szerelmi ügyeire gondolt. Pedig ezt az asszonyt olyan forrón kívánta, még a terveit is halomra döntötte miatta. Nos hát, a forrón kívánt asszony itt van a szobájában, de csak veszekszik, elveszi az éjszakai nyugalmát, úgy viselkedik, mintha már legalábbis féléves házasok volnának.

- Nem lenne jobb, ha lefeküdnénk? - kérdezte Octave. - Annyi örömet vártunk ettől az éjszakától! Olyan csacsiság azzal tölteni az időt, hogy kellemetlenkedjünk egymásnak!

Csupa békülékenység volt, vágytalanul, de udvariasan át akarta ölelni. Berthe ellökte magától, és könnyekben tört ki. Octave már csak egyet kívánt, mielőbb legyen vége az egésznek. Dühösen rúgta le a cipőjét, elhatározta, hogy akár Berthe nélkül is lefekszik.

- Talán még azt is hánytorgassa fel, hogy eljárogatok hazulról - mondta zokogásba fúló hangon. - Vesse a szememre, hogy túl sok pénzébe kerülök... Tudom jól, hogy az egész a miatt az átkozott kendő miatt van. Ha bezárhatna egy ládába, hát tudom, hogy megtenné. Barátnőim vannak, igenis eljárogatok hozzájuk, ez talán mégsem bűn... Ami meg a mamát illeti...

- Na, én lefekszem - mondta a férfi, és bedobta magát az ágyba. - Vetkőzz le, s hagyd a mamádat, de annyit mondhatok, hogy csúnya egy természetet örököltél tőle.

Berthe gépiesen vetkőzni kezdett, közben egyre izgatottabban, egyre hangosabban beszélt:

- A mama mindig megtette a kötelességét, maga meg itt ne kritizálgassa! Megtiltom, hogy a nevét is ki merje ejteni!... Még csak az kellene, hogy a családomat sértegesse!

Az alsószoknyájának szalagja csak nem akart kibomlani, dühösen tépte le a csomót, azután az ágy szélére ült, és a harisnyáját húzta le.

- Jaj, mennyire sajnálom, hogy gyenge voltam magával szemben! Az ember jobban meggondolná az ilyesmit, ha mindent előre látna.

Most már csak egy szál ing volt rajta, lába, karja csupasz volt, de az ing különben is alig takarta a gömbölyű asszonyka meztelenségét. Haragtól pihegő keble kibuggyant a csipkék közül. Octave, aki eddig duzzogva a fal felé fordult, most egyszerre az asszony felé fordult.

- Szóval sajnálja, hogy belém szeretett?

- Bizony sajnálom, hiszen maga képtelen arra, hogy megértse a szívemet!

Most szembefordulva, közelről nézték egymást, ádáz arcukon nyoma sem volt a szerelemnek. Berthe a lefeküdni készülő asszony bájos mozdulatával hajolt előre, behajlított lábát felemelte az ágy szélére, keble megfeszült, de Octave meg sem látta a rózsaszínű testet, hátának lágyan hajló vonalát.

- Ó, istenem, ha elölről kezdhetném! - tette még hozzá Berthe.

- Akkor persze valaki mással kezdene, mi? - mondta Octave hangosan és durván.

Berthe elnyújtózott mellette a takaró alatt, és éppen ilyen ingerült hangon akart visszavágni, mikor ökölcsapások döngették meg a szobaajtót. Rémülten hallgattak el, mozdulatlanul, dermedten feküdtek, egy pillanatig nem voltak képesek felfogni, hogy mi történik.

Fojtott hang szólalt meg:

- Nyissátok ki! Úgyis tudom, hogy henteregtek! Nyissátok ki, vagy összetörök itt mindent!

A férj hangja volt. A szerelmesek még mindig nem moccantak, a fejük zúgott, képtelenek voltak egy épkézláb gondolatra, tehetetlenül, bénán, mint két halott, feküdtek egymás mellett. Berthe végre kiugrott az ágyból, ösztönösen menekülni akart a szeretőjétől, mialatt Auguste az ajtó mögött tovább követelőzött:

- Nyissátok ki!... Nyissátok ki, ha mondom!

Rettenetes zavar, leírhatatlan szorongás fogta el őket.

Berthe fejvesztetten keringett a szobában, halálos rettegéssel, sápadtan kereste a menekülés útját. Octave nekitámaszkodott az ajtónak, mintha csak így akarná megerősíteni, minden ökölcsapásra hatalmasat dobbant a szíve. De ez így mégsem tarthat sokáig, ez a hülye fráter még felveri az egész házat, végül mégiscsak ki kell nyitni az ajtót. De mikor Berthe megértette, hogy mire készül, a karjába kapaszkodott, a rémülettől tágra nyílt szemmel könyörgött neki: ne, az istenért, ne tegye! Mi lesz, ha késsel vagy pisztollyal támad nekik?! Octave-ra is átragadt Berthe rémülete, már ő is halálsápadt volt. Suttogva könyörgött az asszonynak, hogy öltözködjék fel, és ő maga is nadrágot rántott magára. A félmeztelen Berthe azonban csak kapkodott, még a harisnyáját sem találta meg. A férj közben tovább tombolt az ajtó előtt.

- Szóval nem nyitják ki... nem is felelnek... Na jó, majd meglátják, mi lesz.

Octave a legutóbbi bérfizetéskor egy kisebb javítást kért a háztulajdonostól. A meglazult zárat két új csavarral kellett volna megerősíteni. Az ajtó most hirtelen megreccsent, a zár lepattant, és a nagy lendülettel nekiugró Auguste a felcsapódó ajtón át a szoba közepére zuhant.

- Az istenit! - káromkodott.

Csak egy kulcs volt nála, az ökle vérzett, esés közben belevágta valamibe. Mikor halálsápadtan feltápászkodott, szégyen és harag fogta el a gondolatra, hogy ilyen nevetségesen jutott be, hadonászott, és neki akart menni Octave-nak. Octave erősebb volt, mint a férj, kínosan érintette ugyan, hogy mezítláb, átabotán gombolt nadrágban kell szembeszállnia vele, mégis elkapta mindkét csuklóját, és rákiáltott:

- Kérem, ön erőszakkal tört be hozzám... Ez minősíthetetlen eljárás. Tessék úriember módjára viselkedni!

Kis híján megütötte. Rövid küzdelmük alatt Berthe egy szál ingben menekült a tárva maradt ajtón át, rémületében azt képzelte, hogy férje vérző öklében konyhakés villan, és szinte hátában érezte az acél hidegét. Amint a vaksötét folyosón rohant, pofonok csattanását vélte hallani, de elképzelni sem tudta, hogy ki adta és ki kapta a pofonokat. Már azt sem tudta megkülönböztetni, hogy melyiknek a hangját hallja:

- Rendelkezésére állok, amikor óhajtja!

- Rendben van, majd hall felőlem!

Egy ugrással a cselédlépcsőn termett. Mintha tűzvész elől menekülne, úgy futott két emeletet lefelé. A bezárt konyhaajtó előtt megtorpant, a kulcsot fenn hagyta a pongyolája zsebében. De különben sem égett a lámpa, az ajtó alól nem szűrődött ki fény: egészen biztos, hogy a cselédlány árulta el őket. Lélegzetvételnyi időt sem vesztegelt, felfelé rohant, megint elvágtatott Octave szobája előtt. A két férfi dühösen kiabált.

Még mindig dulakodnak. Talán lesz még ideje. Futott le a főlépcsőn, azt remélte, hogy a férje nyitva hagyta a lakás ajtaját. Bezárkózik majd a szobájába, nem enged be senkit, de megint csak zárt ajtóba ütközött. Otthonából kizárva, fejét vesztve, ruhátlanul rohant emeletről emeletre, mint az üldözött vad, mely nem tudja, hol bújhatna meg. A világért sem mert volna bekérezkedni a szüleihez. Az is átvillant a fején, hogy a házmesternél keres menedéket, de szégyenkezése megint csak továbbkergette. A korláton áthajolva figyelt felfelé, szíve a torkában dobogott, füle zúgott a nagy csendben, szeme káprázott, az volt az érzése, hogy a nagy sötétből vakító fény villan elő. Csak a kést látta maga előtt, Auguste véres öklében villant a kés, hideg pengéje rögtön a bordái közé vágódik! Hirtelen valami zajt hallott, azt képzelte, hogy Auguste közeleg, velejéig megdermesztette a halálos rémület. Éppen Campardonék lakása előtt állt, eszét vesztve, őrjöngve rángatta, csaknem leszakította a csengőt.

- Irgalmas isten! Tűz van? - kérdezte belülről egy riadt hang.

Az ajtó máris kinyílt. Lisa gyertyával a kezében, nesztelen léptekkel csak most jött ki a kislány szobájából. A kétségbeesett csengetés éppen az előszobában ugrasztotta meg. Csak döbbenten bámult, mikor az ajtó előtt az egy szál ingben reszkető Berthe-et pillantotta meg.

- Mi történt?

A fiatalasszony becsapta maga mögött az ajtót, pihegve támaszkodott a falhoz, akadozva mondta:

- Csitt! Hallgasson!... Meg akar gyilkolni.

Lisa nem tudott értelmesebb magyarázatot kihúzni belőle. Hamarosan megjelent az előszobában Campardon is, Gasparine ágyában riadt fel a szokatlan lármára. Sebtében csak egy alsónadrágot kapott magára, duzzadt arca verejtékezett, összetapadt sárga szakálla csupa tollpihe volt. Levegő után kapkodott, igyekezett nyugodtan viselkedni, mintha magányos pihenéséből felriasztott férj lenne.

- Maga az, Lisa? - kiáltott ki a szalonból. - Micsoda butaság ez? Mit keres itt a lakásban?

- Féltem, hogy nem zártam be rendesen az ajtót, egyre az motoszkált a fejemben, nem bírtam elaludni, és lejöttem, hogy utánanézzek... De nemén, hanem a hölgy...

Most meg az építész döbbent meg, mikor meglátta az előszobafalhoz támaszkodó, félmeztelen Berthe-et. Szemérmesen az alsónadrágjához kapott, attól tartott, hogy nincs rendesen begombolva. Berthe-nek talán eszébe sem jutott, hogy ő maga is félmeztelen...

- Kérem, uram, engedje meg, hogy itt maradjak... Meg akar ölni - hajtogatta.

- De kicsoda?

- A férjem!

Az építész mögött most megjelent az unokanővér is. Magára kapott valami ruhát, az ő kócos haja is csupa pihe volt, lapos melle löttyedten lógott ruhája alatt, melyből hegyesen meredtek elő a csontjai, nagyon haragudott, hogy megzavarták örömében. Mikor meglátta a félmeztelen, gömbölyded és bájos asszonyt, végleg kijött a sodrából.

- Mit követett el a férje ellen? - kérdezte.

Berthe erre az egyenes kérdésre úgy restelkedett, olyan zavarba jött, hogy alig volt képes válaszolni. Ráébredt meztelenségére, és feje búbjáig elpirult. Reszketett a szemérmes szégyenkezéstől, keblén keresztbe fonta a karját, mintha bújni akarna a pillantásuk elől. Akadozva dadogta:

- Ott talált... Rajtakapott.

Campardon és Gasparine azonnal megértették, és megbotránkozva néztek össze. Lisa, akinek égő gyertyája megvilágította a jelenetet, úgy tett, mintha osztaná gazdái felháborodását. De a kérdezősködést nem folytathatták, mert Angèle is kiszaladt az előszobába, a szemét dörzsölgette, úgy tett, mintha mély álomból ébredt volna fel. Mikor megpillantotta a félmeztelen hölgyet, megtorpant, és koraérett, vézna kislánytestén borzongás futott végig.

- Jaj! - tört ki belőle.

- Nem történt semmi, menj aludni! - kiáltott rá az apja.

Azután rájött, hogy valamivel mégiscsak meg kell magyaráznia Berthe jelenlétét, hát mondott valami butaságot, ami éppen az eszébe jutott.

- A hölgynek megrándult a bokája. Bejött hozzánk, hogy segítsünk neki... Menj az ágyadba, még meghűlsz!

Lisából csaknem kitört a nevetés, mikor pillantása találkozott Angèle tágra nyílt tekintetével. A kislány végre rászánta magát, hogy visszabújik az ágyába, kipirult, szinte boldog volt, hogy ilyent láthatott. Az előbb már Campardonné is kiáltozott a hálószobájából. Még nem oltotta el a lámpát, mert nagyon lekötötte a Dickens-regény, de most ő is tudni akarta, hogy mi történik, ki van odakint? És miért nem jönnek őt megnyugtatni?

- Jöjjön, asszonyom - mondta az építész, és befelé indult Berthe-tel. - Lisa, maga várjon egy kicsit.

A hálószobában Rose most is a nagy ágy közepén terpeszkedett. Fejedelmi fényűzés közepette, egy bálvány háborítatlan nyugalmával trónolt a párnákon. A regény nagyon elérzékenyítette, szíve fölé tette a Dickens-kötetet, amit most keblének lágy pihegése emelgetett. Amikor az unokanővére néhány szóval tájékoztatta, ő is szemmel láthatóan felháborodott. Hogyan képes egy asszony a saját férjén kívül más férfit megtűrni? Rose már undorodott attól, amitől elszokott. Az építész zavart kíváncsisággal nézegette Berthe keblét; ez betetőzte Gasparine felháborodását.

- Hát ez már mégiscsak sok! - kiáltotta. - Vegyen fel valamit, igazán képtelenség!... Vegyen magára valamit!

És ő maga vetette Berthe vállára Rose egyik ott heverő kötött kendőjét, de ez alig ért a fiatalasszony combjáig, és az építész most önkéntelenül is a lábait nézegette.

Berthe csak remegett. Biztonságban érezhette volna magát, reszketve mégis mindig az ajtót figyelte. Szeme könnyben úszott, úgy kérlelte az ágyban fekvő hölgyet, aki olyan nyugodtnak, olyan elégedettnek látszott.

- Kérem, asszonyom, hadd maradjak itt! Mentsen meg... Meg akar ölni.

Mindhárman hallgattak. Lopva, kérdően pillantottak egymásra, de korántsem titkolták, hogy mennyire helytelenítik az ilyen bűnös magatartást. No és igazán nem illik csak úgy beállítani éjfél után, egy szál ingben, mit sem törődve azzal, hogy mit szólnak ehhez a háziak. Nem, ez mégsem járja, ez igazán tapintatlanság. Mindnyájukat kínos helyzetbe hozta.

- Fiatal lány van a háznál - szólalt meg végül Gasparine. - Kérem, asszonyom, gondolja meg, milyen felelősség ez nekünk!

- Jobb helyen lenne a szüleinél - javasolta az építész -, és ha megengedi, hogy odakísérjem...

Berthe újból megrémült.

- Nem, nem, itt van a lépcsőházban. Megöl.

És könyörgőre fogta: meghúzódik egy széken reggelig, másnap majd szép csendesen kilopakodik. Az építész és a felesége már engedtek volna, a férfit megnyerték a fiatal teremtés gömbölyded bájai, az asszonyban meg élénk kíváncsiságot ébresztett az éjszakai rajtakapás története. Gasparine azonban kérlelhetetlen maradt. De ő is kíváncsi volt, és végül megkérdezte:

- Tulajdonképpen hol is volt, asszonyom?

- Odafent... a folyosó végén, ott... abban a szobában...

Campardon égnek emelte a két karját.

- Hogyan? Octave-nál? Hihetetlen! - kiáltotta.

Egy ilyen bájos, gömbölyű asszonyka Octave-val. Azzal a nyápiccal?! Valósággal megsértődött. Rose is kellemetlenül meglepődött, és ez szigorúbbá tette. Gasparine meg egyenesen magánkívül volt, a fiatalember iránt érzett ösztönös gyűlölete most valósággal a szívét mardosta. Már megint Octave! Tudta ő jól, hogy mindegyik nőt megkapta, de abban biztos, hogy ő nem lesz olyan ostoba, nem melengeti neki egyiket sem itt a lakásában!

- Képzelje magát a mi helyzetünkbe - mondta kíméletlenül. - Mondtam már, hogy fiatal lány van a házban.

- Meg azután mit mondanának a házban? Mit szólna a férje, akivel mindig a legjobb viszonyban voltam... - tette hozzá Campardon. - Vabre úr joggal csodálkoznék. Nem tehetünk úgy, mintha nyíltan helyeselnénk az ön viselkedését. Kérem, asszonyom, távol áll tőlem, hogy ítéletet mondjak az ön magatartása felett, de, ugye, ez mégiscsak... hogy is mondjam? Elég könnyelműség volt ugyebár?

- Mi, persze, nem vetünk önre követ - folytatta Rose. - Csakhogy a világ olyan rossz! Végül még azt mondanák, hogy nálunk volt találkája... És hát a férjem nagyon kényes embereknek dolgozik. Mindent kockáztatna, ha a jó hírén a legkisebb folt esne... Ne vegye rossz néven, asszonyom, ha megkérdezem: hogyan lehetséges, hogy a vallás nem óvta meg önt ettől? Mauduit abbé még tegnapelőtt is igazán atyai szeretettel beszélt magáról!

Berthe csak állt hármójuk között, riadt tekintetét mindig arra fordította, aki éppen beszélt. Rémülten látta, milyen helyzetbe került, és nem értette, miért is van ő itt. Miért is csengetett be ide? Mit akar ezektől az emberektől, hiszen csak terhükre van?! Csak most látta meg őket igazából: az ágy közepén terpeszkedő asszonyt; az alsónadrágos férjet meg az unokanővért a kopott szoknyában, mindkettőjük haja ugyanannak a párnának pihéitől fehérlett. Igazuk van. Az ember nem ronthat be így senkihez. És mikor az építész lassan az előszoba felé terelte, elment, még csak nem is felelt Rose valláserkölcsi intelmeire.

- Elkísérhetem a szülei lakásáig? - kérdezte Campardon. - Higgye el, náluk a helye.

Berthe rémült mozdulattal tiltakozott.

- Akkor várjon kicsit, körülnézek a lépcsőházban, mert vigasztalhatatlan lennék, ha a legkisebb baja esnék.

Lisa gyertyával a kezében most is ott állt az előszoba közepén. Az építész magához vette az égő gyertyát, kiment a lépcsőházba, majd azonnal visszajött.

- Esküszöm, hogy senki sincs kint... Meneküljön gyorsan!

Berthe, aki eddig egy hangot sem szólt, most vadul lerántotta a válláról a gyapjúkendőt, és földhöz csapta:

- Tessék, ez a maguké... Minek nekem, úgyis megöl!

És úgy, ahogy jött, egy szál ingben tűnt el a sötétségben. Campardon kétszer is ráfordította a kulcsot, dühösen dünnyögött:

- Eh, hagyj minket békén, edd meg, amit főztél!

És amikor a háta mögött álló Lisa elnevette magát, még hozzátette:

- Hát igaz is, hiszen minden éjszakára akadna egy ilyen, ha az ember befogadná őket... Mindenkinek elég a maga baja. Szívesen adtam volna neki száz frankot, de a jó híremet... hát azt már mégsem!

A hálószobában Rose és Gasparine lassan magukhoz tértek. Ki látott már ilyen szégyentelen teremtést?! Meztelenül futkos a lépcsőházban! Hát bizony vannak asszonyok, akik sem Istent, sem embert nem ismernek, ha egyszer rájuk jön. De már csaknem két óra, valamikor mégiscsak kell aludni. Még egyszer összecsókolóztak: "Jó éjszakát, kedvesem, jó éjszakát, szívem." Mikor az ember látja, hogy más házasságokban micsoda tragédiák vannak, csak akkor érzi igazán, milyen jó is, hogy ők szeretik egymást, és mindig egyetértenek. Rose elővette a Dickens-kötetet, ami közben lecsúszott a hasára, beéri ő ezzel, elolvas még néhány oldalt, azután a meghatottságtól ernyedten elalszik, és a könyv, mint minden este, szépen kicsúszik a kezéből. Campardon Gasparine után ment, először őt fektette le, majd maga is belebújt az ágyba. Mindketten bosszúsan morgolódtak, az ágy kellemetlenül kihűlt, legalább fél óráig tart, míg újra bemelegítik. Lisa, mielőtt aludni ment volna, még egyszer benézett Angèle-hez.

- Őnagysága megrándította a lábát... Mutassa csak szépen, hogy is volt ez? - szólt a kislányhoz.

- Hát így! - válaszolt Angèle. A cselédlány nyakába borult és szájon csókolta.

Berthe didergett a hideg lépcsőházban. A gőzfűtést csak november elsején kezdik meg. Félelme valamennyire csillapodott. Lement a lakása elé, hallgatózott: néma csend. Megint felszaladt, de Octave szobájáig mégsem merészkedett, csak messziről fülelt, mindenütt síri csend, még suttogást sem hallott. A szülei lakásának ajtaja előtt lekuporodott a lábtörlőre, valami olyasmit gondolt, hogy itt várja be Adèle-t, mert úgy rettegett a gondolattól, hogy anyjának mindent be kell vallania, mintha még kislány volna. De a lépcsőház ünnepélyes csendje újabb aggodalommal töltötte el. Olyan sötét, olyan komor volt itt minden. Senki nem látta, mégis szégyenkezett, hogy egy szál ingben üldögél a tisztes, aranyozott bádogdíszek és műmárvány lapok között. A magas mahagóni ajtók mögül szemrehányást leheltek feléje az erkölcsös hitvestársi hálószobák. A ház még soha nem árasztott magából ennyi erényességet. A lépcsőház ablakain később bevilágított a hold, az ember azt hihette volna, hogy templomban van, az előcsarnoktól a manzárdig minden csupa áhítatot lehelt, a félhomályban szendergő emeleteket átjárta a polgári erények illata, és a sápadt világításban valósággal fehérlett Berthe meztelensége. Úgy érezte, hogy megbotránkoztatja még a falakat is, összehúzta magán az inget, elrejtette a lábát, és rémüldözve gondolt arra, hogy bármelyik pillanatban megjelenhetik előtte Gourd, mint egy házisapkás, papucsos kísértet.

Hirtelen valami neszre figyelt fel, úgy megrémült, hogy már-már ököllel kezdte verni az anyja ajtaját, mikor egy hívogató hang megállította.

Valaki lehelethalkan suttogott:

- Asszonyom... asszonyom...

Berthe lefelé nézett, de nem látott senkit.

- Asszonyom... asszonyom, én vagyok.

Ekkor megpillantotta Marie-t, aki maga is egy szál ingben volt. Meghallotta a jelenetet, kiosont az ágyból az alvó Jules mellől, és a sötét kis ebédlőben hallgatózott.

- Jöjjön be... hiszen olyan nagy bajban van. Jót akarok.

Kedvesen megnyugtatta, elmondta neki, hogy mi történt azután. A férfiak nem tettek egymásban kárt, Octave káromkodva tolta a fiókos szekrényt az ajtó felé, hogy bezárkózzék, a férj meg csomaggal a kezében távozott, gépiesen összeszedegette a felesége otthagyott holmiját, alighanem a pongyolába csavarta a cipőjét és a harisnyáját. Ezzel vége is az egésznek. Holnap majd lebeszélik őket arról, hogy párbajozzanak.

De Berthe a küszöbön maradt, félt és szégyenkezett is bemenni Marie-hoz, hiszen nem volt hozzá járatos. Marie kézen fogva vezette be.

- Itt, ezen a kanapén elalhatik. Adok magának egy kendőt, és megkeresem a mamáját... Istenem, micsoda szerencsétlenség! De ha valaki szerelmes, nemigen fontolgat.

- Na, ahogy mi ezt élveztük! - sóhajtott Berthe, és hangjából kisírt légyottjának minden ostoba és kegyetlen sivársága. - Igaza van, hogy káromkodik. Ha ő is úgy van, mint én, hát torkig lehet az egésszel!

Octave-ról kezdtek beszélgetni. De egyszerre csak elhallgattak, tapogatózva keresték egymást, és zokogva összeborultak. Meztelen karjuk görcsösen fonódott egymás vállára, zokogástól forró keblük szorosan összesimult a félrecsúszott ing alatt. Végtelen fáradtság és szomorúság fogta el őket, úgy érezték, hogy mindennek vége. Egy szót sem szóltak többé, csak könnyük csorgott, szünet nélkül zokogtak a mélyen alvó, csupa tisztesség házra boruló sötét éjszakában.
15

A ház ezen a napon is zavartalan polgári méltósággal ébredt. A lépcsőházban semmi sem emlékeztetett az éjszakai botrányra, a falak műmárvány burkolata nem őrizte meg az egy szál ingben menekülő asszony tükörképét, a szőnyegből is nyomtalanul elpárolgott meztelenségének illata. Csak Gourd szimatolgatott körül reggel hét óra tájt, mikor felment, hogy körülnézzen a lépcsőházban. De végül is mi köze az egészhez, nem tartozik reá. Mikor lefelé tartott, észrevette, hogy az udvaron Lisa és Julie lázasan tárgyal valamit. Nyilván az éjszakai botrány izgatta őket ennyire, de Gourd olyan szigorúan nézett rájuk, hogy szétrebbentek. Gourd azután kiment a ház elé, látni akarta, ott is minden rendben van-e; az utca is teljesen nyugodt volt. A cselédlányok azonban mégiscsak locsoghattak valamit az éjszakai eseményekről, mert a szomszédok meg-megálltak, a boltosok az üzletajtóból fürkészően néztek fel az emeleti ablakokra. Az olyan házakra szoktak így bámulni, ahol valami bűntény történt. Most azonban a járókelők, mikor a ház díszes homlokzata elé értek, elhallgattak és udvariasan továbbmentek.

A ház lakói közül először Juzeurné mutatkozott. Fél nyolc volt, mikor pongyolában kijött a lakásából, mint mondotta, azért, hogy Louise után nézzen. A szeme csak úgy csillogott, nyugtalan keze elárulta lázas izgalmát. Megállította Marie-t, aki éppen a tejet vitte fel. Szerette volna szóra bírni, de semmit sem tudott meg tőle, még csak annyit sem, hogy a bűnös leányt hogyan fogadta az anya. Így hát bement Gourd-ékhoz, azzal az ürüggyel, hogy ott vár néhány percig a postásra. Végül is megkérdezte Gourd-t, miért nem jött még le Octave, csak nem beteg talán? A kapus azt felelte, ő bizony nem tudja, de Octave úr egyébként sem szokott lejönni nyolc óra tíz percnél korábban. A másik Campardonné éppen most ment el a kapusfülke előtt, mindnyájan köszöntötték a fakó arcú, rideg nőt. Juzeurné ezután - mit tehetett egyebet? - visszament. Szerencséjére Campardonék lakása előtt összetalálkozott az építésszel, aki kesztyűjét húzogatva most indult hazulról. Először csak néztek egymásra, majd Campardon vállat vont.

- Szegények! - mormolta Juzeurné.

- Eh, úgy kell nekik! - mondta harapósan az építész. - Ebből majd tanulnak... Behozom egy tisztességes házba, könyörögve kérem, eszébe ne jusson nőt hozni ide... Csúfot űz belőlem, és a háztulajdonos sógornőjével hál!... Beszélhettem, én jó bolond...

Ennyi volt az egész. Juzeurné visszament a lakásába, Campardon továbbhaladt lefelé a lépcsőn, nagyon dühös volt, az egyik kesztyűjét el is szakította.

Elütötte a nyolcat, mikor Auguste átment az udvaron. Feldúlt arcán, megkínzott vonásain látszott, hogy megint kegyetlen fejgörcs gyötri. A melléklépcsőn ment le a boltba, szégyenkezett, rettegett attól, hogy bárkivel is találkozzék. De hát az üzlet az üzlet, mennie kell. Lent azután a pultok között, a pénztár előtt, ahol máskor mindig ott ült Berthe, szíve összeszorult a felindultságtól.

Az inas leemelte a kirakatokról a védőtáblákat, Auguste meg éppen az aznapra szóló utasításokat adta ki, amikor az alagsorból ijesztő hirtelenséggel Saturnin lépett elő. Az őrült szeme izzott, fogai villogtak, mint a kiéhezett farkasé. Két kezét ökölbe szorítva egyenesen a férj felé tartott.

- Hol van Berthe?... Ha csak egy ujjal is hozzáérsz, leszúrlak, mint egy disznót.

Auguste ingerülten hátrált.

- Na, most még ez is!

- Elhallgass, vagy leszúrlak! - ismételte Saturnin, és már-már nekiugrott.

Auguste okosabbnak tartotta, ha megfutamodik előle. Irtózott az őrültektől, ezekkel igazán nem lehet okosan beszélni. A kapualj felé hátrált, és odakiáltott az inasnak, hogy Saturnint zárják be az alagsorba. Amikor a bolthajtás alá ért, Valérie-be és Théophile-ba ütközött. Théophile nagyon náthás volt, nyakát vörös sálba bugyolálta, keservesen köhögött. Nyilván ők is értesültek már a történtekről, mert részvevő arccal álltak meg Auguste előtt. Az örökösödési vita során a két házaspár halálosan összeveszett, azóta szót sem váltottak egymással.

- Ne felejtsd el, hogy testvéred vagyok - szólalt meg Théophile, mikor abbahagyta a köhögést és megszorította Auguste kezét. - Most, a bajban jusson eszedbe, hogy a testvéred vagyok.

- Bizony - tette hozzá Valérie -, most diadalmaskodhatnék, mert Berthe ugyancsak szépeket mondott rám, de mi mégis sajnáljuk magát, mert mi aztán nem vagyunk szívtelenek.

Auguste, akit egészen meghatott ez a kedvesség, bevezette a házaspárt az üzletbe, közben fél szemmel állandóan Saturnint figyelte, aki megint körülötte bóklászott. Bent a boltban azután megtörtént a teljes kibékülés. Berthe nevét ki sem ejtették, csak Valérie célzott arra, hogy az egész veszekedés oka ez a nőszemély volt, hiszen soha egyetlen rossz szó sem hangzott el, míg ez a nő nem került közéjük, és most még szégyent is hozott a családra. Auguste lesütötte a szemét, hallgatott, és egyetértően bólogatott, Théophile részvevő arca nem tudta egészen leplezni az örömet. Amint figyelte, hogy milyen képet is vágnak az ilyesmihez, látszott rajta, voltaképpen örül, hogy nemcsak maga járt pórul.

- És most mitévő leszel? - kérdezte.

- Természetesen megverekszem! - felelte a férj elszántan.

Théophile öröme elpárolgott. Ő is, felesége is egészen megdermedtek ekkora bátorság láttán. Auguste beszámolt nekik az éjszakai borzalmas jelenetről, elmondta, mennyire sajnálja, hogy mégsem vásárolt revolvert, mert így kénytelen volt beérni azzal, hogy megpofozta ezt az urat. Ami igaz, az igaz, ez az úr vissza is adta a pofont, de sebaj, egyet mégiscsak kapott, és az aztán pofon volt a javából! Micsoda nyomorult fráter! Már hat hónapja űz csúfot belőle! Egész idő alatt úgy tett, mintha a feleséggel szemben neki, a férjnek adna igazat. Olyan arcátlan volt, hogy még árulkodott is az asszonyra, amikor az nem úgy viselkedett, mint kellene. Ami meg ezt a nőszemélyt illeti, maradjon csak a szüleinél, ahol megbújt, ő ugyan soha vissza nem fogadná.

- Elhinnék, hogy még a múlt hónapban is háromszáz frankot adtam neki öltözködésre! - kiáltott fel. - Olyan jó, olyan elnéző voltam! Hiszen elhatároztam, hogy beletörődöm mindenbe, csak kímélhessem az egészségem!... De hát ebbe mégsem lehet beletörődni, ezt már nem! Ez már több a soknál!

Théophile a halálra gondolt, idegesen megborzongott, szorongva mondta:

- Hülyeség lenne felnyársaltatni magad. Én bizony nem párbajoznék.

És mikor Valérie ránézett, kényszeredetten tette hozzá:

- Mármint ha velem történnék ilyesmi.

- Ez a nyomorult teremtés! - szólalt meg a fiatalasszony. - Ha az ember arra gondol, hogy két férfi felkoncolja egymást miatta! Az ő helyében nem volna többé egy perc nyugalmam.

Auguste szilárdan kitartott elhatározása mellett. Igenis, párbajozni fog. Egyébként már intézkedett. Mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy Duveyrier legyen az egyik segédje. Felmegy hozzá, tájékoztatja, és elküldi Octave-hoz. A másik párbajsegéd Théophile lenne, ha hajlandó rá. Öccse kénytelen volt eleget tenni a kérésnek, de látszott, hogy a náthája hirtelen még jobban előveszi, olyan képet vágott, mint egy nyűgös, beteg gyerek, aki arra vár, hogy megsajnálják. Mégis ajánlkozott, hogy elkíséri fivérét Duveyrier-ékhez. Ezek ugyan igazi tolvajnépség, de hát az ember bizonyos körülmények között szemet huny. Théophile is, meg a felesége is szívesen békültek volna már Duveyrier-ékkel, tisztába jöttek azzal, hogy nem vezet semmi jóra, ha továbbra is tartják a haragot. Valérie nagyon kedvesen felajánlotta Auguste-nek, hogy beül a kasszába, míg nem talál megfelelő pénztárosnőt.

- De két óra felé el kell vinnem Camille-t a Tuilériákba.

- Ó, hát most az egyszer nem viszed! - mondta a férje. - Úgyis esik.

- Nem, nem hagyhatom itthon! A gyereknek levegőre van szüksége... el kell vinnem.

A két testvér Duveyrier-ékhez indult. Théophile-t azonban heves köhögési roham fogta el már az első lépcsőnél. A karfába fogódzott, és mikor végre szóhoz jutott, még mindig elfulladva dadogta:

- Én most igazán nyugodt vagyok, mert egészen biztos lehetek Valérie felől... Nem, bizony nem kifogásolhatok nála semmit, világosan bebizonyította.

Auguste nem értette, mit akar mondani. Öccsére bámult. Nézte sárgás, élettelen arcát, petyhüdt bőrét, száraz, gyér szakállát. Ez a tekintet végképp felidegesítette Théophile-t, akit testvére bátorsága amúgy is kihozott a sodrából. Újból megszólalt:

- A feleségemről beszélek... Szegény öregem, igazán szívből sajnállak. Emlékszel, milyen ostobán viselkedtem, éppen az esküvőd napján... De hát te! Neked nem lehetnek kétségeid, hiszen a saját szemeddel láttad őket!

- Sebaj! - játszotta Auguste a rettenthetetlent. - Az az úr majd megkapja a magáét... Becsületszavamra mondom, a többire már fütyülnék, csak ne fájna ennyire a fejem!

Mikor Duveyrier-ékhez becsengettek, Théophile-nak egyszerre csak eszébe jutott, hogy a sógorát esetleg nem is találják otthon, hiszen mióta rátalált Clarisse-ra, nem törődött semmi egyébbel, sőt most már az éjszakáit is házon kívül töltötte. Hyppolite nyitott nekik ajtót. Nem adott egyenes választ, mikor megkérdezték, hogy a tanácselnököt itthon találják-e. Csak annyit mondott, hogy az urak éppen zongoragyakorlás közben találják a nagyságos asszonyt. Théophile és Auguste beljebb kerültek. Clotilde már reggel erősen befűzte magát, és most így ült a zongoránál, ujjai szabályosan, egyenletesen futottak fel-alá a billentyűkön. Minden délelőtt két óra hosszat gyakorolt, hogy megőrizze kezének könnyedségét, rugalmasságát. Közben gondolatai másutt jártak. A kottatartón nyitva álló Revue des Deux Mondes-ot olvasta, ujjai azonban gépiesen, egyenletesen mozogtak olvasás közben is.

- No lám... ti jöttetek - szólalt meg, mikor bátyjai közelebb léptek hozzá, és elvonták a hangjegyek zuhatagából, mely valósággal elszigetelte a világtól, eltakarta, mint egy felhőszakadás függönye.

Még csak meglepetést sem árult el az arca, mikor megpillantotta Théophile-t, aki különben elég mereven viselkedett, mintha mutatni akarná, hogy nem maga miatt jött. Auguste egész mesét eszelt ki a nővére számára, mert szégyen fogta el a gondolatra, hogy be kell számolnia szerencsétlenségéről, és félt, hogy megrémíti, ha párbajról beszél. De Clotilde nem hagyott neki időt a hazugságra, ránézett, és zavartalan nyugalommal kérdezte:

- Mi a szándékod a történtek után?

Auguste összerezzent, elpirult. Hát már mindenki tudja? És elszánt hangon, amivel már Théophile-nak is torkára forrasztotta a szót, kijelentette:

- Teringettét! Hát megverekszem!

- Igazán? - mondta Clotilde, és most még ő is meglepődött.

De egy szóval sem próbálta lebeszélni a bátyját. A botrány így még hangosabb lesz, de a becsületnek is eleget kell tenni. Beérte azzal, hogy emlékeztette Auguste-öt, mennyire ellenezte ő eleinte ezt a házasságot. Mit lehet várni egy lánytól, akinek fogalma sincs az asszonyi kötelességekről? Azután, mikor Auguste megkérdezte, hol van a férje, tétovázás nélkül felelt:

- Elutazott.

Auguste nagyon sajnálta, tudni akarta Duveyrier véleményét, mielőtt bármit is tenne. Clotilde végighallgatta Auguste-öt, de nem árulta el Clarisse új címét, nem volt hajlandó beavatni testvéreit házasélete bomlásának titkaiba. Végül talált egy kibúvót, és azt tanácsolta, hogy keressék fel Bachelard-t az Enghien utcában, tőle talán hasznosabb felvilágosítást kapnak. Ezzel visszaült a zongorája elé.

Théophile eddig hallgatott, de most úgy érezte, mégsem ártana, ha ő is mondana valamit.

- Auguste kért meg, hogy jöjjek fel vele - szólalt meg végül. - Megcsókolhatlak, Clotilde?... Hiszen mindnyájan olyan bajban vagyunk.

Az asszony feléje nyújtotta hűvös arcát.

- Édes fiam, csak azok vannak bajban, akik bajba keverik magukat. Én mindenkinek megbocsátok... és vigyázz magadra, úgy látom, nagyon náthás vagy.

Majd Auguste-höz fordult:

- Értesíts, ha az ügy nem jön rendbe, mert nagyon nyugtalan lennék.

Ezzel újra megeredt a hangok zuhataga, függönye újból eltakarta, eltüntette Clotilde-ot, és míg ujjai gépiesen tovább skáláztak minden hangnemben, megint belemerült a Revue des Deux Mondes olvasásába.

Amikor a fivérek leértek az üzletbe, Auguste egy kis ideig tépelődött, hogy valóban elmenjen-e Bachelard-hoz. Mert hát hogyan is közölje vele: "Kérem, a maga unokahúga megcsalt engem"? Végül úgy határozott, hogy a nagybácsitól csak Clarisse címét tudakolja meg, de a történtekről nem tájékoztatja. Mindent elrendeztek: Valérie törődik a bolttal, Théophile meg felügyel a házra, míg Auguste visszaérkezik. Kocsiért küldtek, és Auguste már éppen indulóban volt, mikor Saturnin, aki pár pillanattal előbb eltűnt az üzletből, most előbukkant az alagsorból. Hatalmas konyhakéssel hadonászott és kiabált:

- Leszúrom... leszúrom!

Megint pánik tört ki. A halálsápadt Auguste villámgyorsan ugrott a kocsiba, és becsapta maga után az ajtót.

- Már megint kés! Honnan szedi mindig ezeket a késeket?!... Könyörgöm, Théophile, küldd el innen, azon légy, hogy ne legyen itt, mire visszajövök... Mintha nem volna enelkül is elég bajom!

A boltiszolga a vállánál fogva tartotta vissza a bolondot. Valérie megmondta a kocsisnak, hogy hova hajtson. A nagydarab, vörös képű, mocskos emberen még most is látszottak az előző napi részegségének nyomai. Nem nagyon sietett az indulással, kényelmesen elhelyezkedett, lassan összefogta a gyeplőt.

- Hogy fizet, uraságod, fuvarra? - kérdezte reszelős hangon.

- Nem, órára, de gyerünk már! Jó borravalót kap!

A fiáker elindult. Az ócska és piszkos alkotmány aggasztóan himbálózott a kivénhedt rugókon. Csontváz sovány, fehér gebe volt elibe fogva, feje reszketett, kínos-keservesen ügetett előre. Auguste az órájára pillantott: kilenc óra. Tizenegy órakor összeülhetnek a párbajsegédek. Eleinte bosszantotta, hogy a kocsi olyan lassan halad. Lassanként azonban elbóbiskolt, az éjszaka le sem hunyta a szemét, és a siralmas jármű végleg elkeserítette.

A hasadt ablaküvegek csörömpölése egyre jobban elkábította, és amint magányosan himbálózott a kocsiban, lassanként lecsillapult a láz, mely eddig fűtötte a rokonság előtt. Milyen ostoba eset! Arca elszürkült, két kezébe támasztotta a homlokát, rettenetesen fájt a feje.

Az Enghien utcában újabb bosszúság érte. A bizományi raktár kapuja előtt valósággal tolongtak a teherkocsik, az egyik épp hogy el nem gázolta Auguste-öt, az üveggel fedett udvarban meg egész sereg csomagolómunkás közé került, óriási zajjal ládákat szegeztek le, egyik sem tudta megmondani, hol találja meg Bachelard-t. A kalapácsütések valósággal az agyát hasogatták, mégis kitartott amellett, hogy megvárja a felesége nagybátyját. Arca olyan szenvedő volt, hogy az egyik inas megszánta, és egy címet súgott neki: Fifi kisasszony, Saint-Marc utca, harmadik emelet. Alighanem ott lesz az öreg Bachelard.

- Tessék? - riadt fel a kocsis a szunyókálásából.

- Saint-Marc utca, de hajtson gyorsabban, ha tud.

A ló ismét gyászos ügetésbe kezdett. A körúton nekiment egy omnibusznak. Az eresztékek recsegtek, a rugók keservesen nyikorogtak, a párbajsegéd után vadászó férjet egyre sötétebb búbánat fogta el. Végre a Saint-Marc utcába jutottak.

A harmadik emeleten ősz hajú, kövérkés öregasszony nyitott ajtót. Nagyon izgatottnak látszott, és azonnal beengedte Auguste-öt, mikor Bachelard után érdeklődött.

- Jaj, nagyságos úr, maga biztosan Bachelard úr barátja. Kérem szépen, próbálja megnyugtatni. Az előbb olyan nagy bosszúság érte ezt a derék, jó urat... Ön bizonyára tudja, ki vagyok, biztosan beszélt már önnek rólam, én vagyok a Menu kisasszony.

Az elképedt Auguste-öt egy szűk udvari szobácskába vezette, itt minden olyan tiszta és nyugalmas volt, mintha vidéki otthonban volna, a kisemberek derűs létének zavartalan légköre áradt mindenből. Bájos, gyermeteg arcú, szőke lány ült egy hímzőrámára feszített papi stóla előtt, és forró könnyeket hullatott. Bachelard bácsi meg haragtól tajtékozva, kétségbeesetten, vörös orral, vérbe borult szemmel állt a szobában. Olyan feldúlt volt, hogy Auguste megjelenése cseppet sem lepte meg. Azonnal bevonta a vitába, és máris folytatta:

- Mondja, Vabre úr, ön mint tisztességes ember, mit szólna az én helyemben?... Ma reggel a szokottnál korábban értem ide, megyek be a hálószobába, még meglepetést is hoztam neki, három kockacukrot meg három-négy sou-t, és ott találom az ágyban ezzel a disznó Gueulinnel!... Hát mondja meg őszintén, mit szól ehhez?

Auguste elvörösödött nagy zavarában. Első pillanatban azt hitte, hogy a nagybácsi már tudomást szerzett szerencsétlenségéről, és most csúfot űz belőle. De Bachelard nem várt feleletre, máris folytatta:

- Ó, kisasszony, maga nem is sejti, mit tett! Itt úgy megfiatalodtam, úgy örültem, hogy végre találtam egy kedves zugot, ahol visszanyerem a boldogságba vetett hitemet!... Igen, maga angyal volt, virág volt, szóval valami ilyen üdeség, ami megvigasztalt a sok szemét nő után... És tessék! Ezzel a disznó Gueulinnel hál!

Igazi felindulás szorongatta a torkát, hangja megtört a mélységes bánattól. Minden összeomlott, siratta az elvesztett ideált, és közben nagyokat csuklott, az este túl sokat ivott.

Fifi még jobban megrendült a siralmas látványtól, és zokogásba fúló hangon dadogta:

- Igazán nem tudtam, bácsikám, igazán nem gondoltam, hogy ez ilyen rosszul esik magának.

Valóban így lehetett. Tekintete most is olyan gyermeki volt, mintha ártatlan és tiszta lelkű kislány volna, aki még azt sem tudja, mi a különbség fiú és lány között. Menu kisasszony esküdözött is, hogy szíve mélyén valóban ártatlan.

- Nyugodjon meg, Narcisse úr. Akárhogy is van, mégis nagyon szereti magát... Én szinte éreztem, hogy ez magát majd nem valami kellemesen érinti. Mondogattam is neki: "Narcisse úr bosszankodni fog, ha ezt megtudja". De hát ő még igazán nem ismeri az életet. Tudja is az ilyen, hogy mi szerez örömet, mi nem... Ne tessék sírni, a szíve most is az öné.

Minthogy sem a kislány, sem a nagybácsi nem hallgattak rá, Auguste-nek mondta el, hogy mennyi aggodalommal gondol az unokahúga jövőjére egy ilyen eset után. Hiszen olyan nehéz egy fiatal lányt tisztességesen révbe juttatni. Ő, aki harminc éven át dolgozott a Mardienne fivéreknél, a Saint-Sulpice utcai hímzőműhelyben, ott akárki kérdezősködhetik utána, ő aztán igazán tudja, hogy Párizsban milyen keserves-nehezen élhet meg egy munkásnő, ha tisztességes akar maradni. Hiába olyan jószívű ő, hiába bízta rá Fannyt a halálos ágyán a fivére, Menu kapitány, ő mégiscsak képtelen eltartani a kislányt abból az évi ezer frank örökjáradékból, ami éppen csak arra elég, hogy neki ne kelljen tovább dolgoznia a hímzőtűvel. Azt hitte, nyugodtan hunyhatja le a szemét, hiszen Fanny jó helyen van Narcisse úr mellett. És most tessék! Fifi ilyen butaságokkal bosszantja fel a bácsikáját!

- Ön talán járt már Villeneuve-ben, tetszik tudni, ott Lille mellett - mondta befejezésül. - Odavalósi vagyok. Elég nagy hely ám!...

De Auguste türelme fogytán volt. Otthagyta a nagynénit és Bachelard-hoz fordult, akinek zajos kétségbeesése már csillapult.

- Azért jöttem, hogy megtudjam magától Duveyrier új címét... Maga biztosan ismeri.

- Duveyrier címét... Duveyrier címét... - dadogott Bachelard. - Persze Clarisse címét gondolja. Várjon csak, rögtön.

Ezzel kinyitotta Fifi szobájának ajtaját. Auguste elképedten látta, hogy Gueulin lép elő. Az öreg kétszer is ráfordította a kulcsot, mikor bezárta, hogy ideje legyen rendbe hozni magát, meg azért is, hogy keze ügyében legyen, mikor majd elhatározza, hogy mi történjék vele. Amint meglátta a dúlt arcú, még mindig borzas fiatalembert, újból haragra lobbant.

- Te nyomorult! Te! Te, a saját unokaöcsém, te hozol rám gyalázatot!... A saját családodat mocskolod be, szégyent hozol ősz fejemre!... Várj csak, várj! Nem jó véged lesz! Látunk mi még téged a vádlottak padján!...

Gueulin lehorgasztotta fejét, szégyenkezve és dühösen hallgatott. Zavartan dünnyögte:

- Hallja, bátyám, ez már mégiscsak sok! Mérsékelhetné magát! Csak nem képzeli, hogy nekem olyan kellemes ez az egész!... Miért mutatott be a kisasszonynak? Én aztán igazán nem kértem! Maga cipelt ide engem! Fűt-fát idecsődített!

Bachelard megint elsírta magát:

- Mindent elvettél tőlem! Rajta kívül nem volt egyebem... Halálomat okozod, de nem is hagyok rád egy garast sem! Érted? Egy garast sem!

Erre aztán Gueulin magánkívül kiabálni kezdett:

- Hagyjon békén! Torkig vagyok!... Mit mondtam magának mindig! Most tessék! Tessék, itt van a másnapi bosszúság! Egyszer voltam olyan hülye, hogy kihasználtam az alkalmat, ezzel is jól megjártam!... Az ördög vigye el! Egy kellemes éjszaka, aztán kész, egész életemben bőghetek, mint a szopós borjú!

Fifi letörölte könnyeit. Unta magát, mihelyt nem dolgozott, fogta hát a hímzőtűjét, és tovább öltögetett a stólán, nagy szemének tiszta tekintetét időnként a két férfira emelte, mint aki nem érti, hogy voltaképpen miért is ez a harag.

- Nagyon sietnék - kockáztatta meg Auguste. - Legyen szíves, adja meg a címet, elég az utcanév és a házszám.

- Persze, persze, a cím - mondta a nagybácsi. - Várjon csak, azonnal.

És a túláradó érzelem hevében megragadta Gueulin kezét.

- Hálátlan! Neked tartogattam, becsületszavamra! Sokszor mondogattam magamban: "Ha jól viselkedik, hozzáadom..." Ötvenezer frank hozománnyal, ahogy illik... És te, te gazember, te nem vársz, fogod magad és csak úgy elkapod!

- Na, engedjen - szólt Gueulin, meghatva az öreg nagylelkűségétől. - Érzem, hogy a bajoknak még nincs vége.

De Bachelard odahúzta a lány elé, és úgy kérdezte:

- Nézz rá, Fifi, mondd meg szépen, tudnád szeretni?

- Ha ez magának örömet szerez, bácsikám - felelt a lány szerényen.

Ez a kedves válasz egyenesen szíven találta Bachelard-t. A szemét törölgette, krákogva fújta az orrát. Na jó, majd meglátjuk. Neki nem volt soha más célja, mint hogy Fifit boldoggá tegye. Hirtelen elküldte Gueulint.

- Menj el innen... Majd fontolóra veszem.

Menu kisasszony közben félrehúzta Auguste-öt, hogy elmagyarázza neki, hogyan is gondolkodik ő. Hát nincs igaza? Ha munkáshoz adta volna a kicsikét, az csak ütné-verné, ha meg hivatalnokhoz, az egy csomó gyerekkel nyomorítaná meg. Viszont Narcisse úrral jól járhat, még hozományt is kaphat, és tisztességesen férjhez mehet. Istennek hála, ők igazán jó családból valók, soha nem tűrné, hogy az unokahúga rossz útra térjen, és egyik férfi karjából a másikéba kerüljön. Nem! Ő azt akarja, hogy megfelelő helyhez jusson az életben!

Gueulin már indulóban volt, mikor Bachelard visszaszólította:

- Homlokon csókolhatod. Megengedem.

Azután ő maga tuszkolta az ajtóig, majd szívére tett kézzel állt meg Auguste előtt:

- Nem tréfálok, becsületszavamra mondom, hogy később úgyis neki adtam volna.

- Akkor hát a cím? - kérdezte Auguste türelmét vesztve.

Bachelard elcsodálkozott, mintha úgy emlékeznék, hogy egyszer már felelt erre a kérdésre.

- Mit? Hogyan? Clarisse címét? De hiszen én nem tudom!

Auguste dühösen legyintett. Mintha minden összeesküdött volna, hogy nevetségessé tegye! Bachelard, mikor látta, hogy mennyire feldúlt, azt ajánlotta neki, hogy keresse fel Trublot-t, könnyen megtalálhatja a Desmarquay tőzsdeügynökségnél. Trublot biztosan tudja a címet. A nagybácsi, mint igazi lump cimborához illik, még azt is felajánlotta fiatal barátjának, hogy elkíséri. Auguste elfogadta.

Most a nagybácsi csókolta meg Fifi homlokát:

- Tessék, mégis megkapja a kávémból kispórolt cukrot meg a három-négy sou-t. Tegye a perselyébe. A többiről majd intézkedem, addig is viselje jól magát.

A fiatal lány szerény és példás buzgalommal öltögetett. A szomszédos háztetőről beverődő napsugár bearanyozta az ártatlanságnak ezt a zugát, ahova még az utcán robogó kocsik zöreje sem hatolt. Bachelard majd elolvadt.

- A Mindenható áldja meg magát, Narcisse úr - mondta Menu kisasszony búcsúzóul. - Most már nyugodtabb vagyok... Csak a szívére hallgasson, a szíve majd jó tanácsot ad.

A kocsis közben megint elbóbiskolt, és dörmögött, mikor Bachelard megadta neki Desmarquay Saint-Lazare utcai tőzsdeügynökségének címét. Alighanem aludt a ló is, mert az ostorcsapások egész záporát kellett rázúdítani, míg elindult. A fiáker végre kínosan döcögni kezdett.

Kis ideig mindketten hallgattak.

- Mégiscsak keserves dolog ez - kezdte rá a nagybácsi. - El sem tudja képzelni, mit éreztem, mikor megpillantottam Gueulint egy szál ingre vetkőzve... Csak az értheti meg, aki maga is átment ezen.

És így folytatta tovább, kitért a legapróbb részletekre, és közben észre sem vette, hogy barátja mind kínosabban feszeng. Auguste érezte, hogy helyzete egyre visszásabb, és közölte Bachelard-ral, miért is van olyan sürgősen szüksége Duveyrier-re.

- Berthe! Ezzel a vizesnyolcassal! - kiáltott fel a nagybácsi. - Hát ez igazán megdöbbent!

Elsősorban szemmel láthatóan az unokahúga választásán csodálkozott. De némi megfontolás után felháborodott. Ő leveszi a kezét a családjáról! Éléonore nővére csak vessen magára a történtek miatt! Nem, ő természetesen nem avatkozik bele ebbe a párbajba, bár elkerülhetetlennek véli.

- Akárcsak én az előbb, mikor megláttam Fifit egy félmeztelen férfival... Nekem is az volt az első gondolatom, hogy kiirtom őket... Ha magát érné ilyesmi...

Auguste kínosan összerezzent, mire Bachelard elhallgatott.

- Ejnye, igaz is, kiment a fejemből... Maga nem szívesen hallgatja az én esetemet.

Csend lett. A fiáker mélabúsan ringatózott, Auguste-ben minden kerékfordulással alábbhagyott a harci kedv, hamuszürke arccal rázódott a kocsiban, bal szemét alig bírta nyitva tartani, úgy fájt a feje. Ugyan miért gondolja Bachelard, hogy a párbaj elengedhetetlen? Neki, a bűnös teremtés nagybátyjának, igazán nem az a szerepe, hogy vérontásra biztassa őt. Auguste-nek szüntelenül a fejében motoszkált, amit az öccse mondott: "Butaság lenne, csak felnyársaltatnád magad!" Ez a tolakodó, makacsul vissza-visszatérő mondat már úgy kínozta, mint a fejgörcs. Egészen biztos, hogy megölnék, és ez a balsejtelem gyászos ellágyulással töltötte el. Kiterítve látta és máris elsiratta önmagát.

- Azt mondtam, hogy a Saint-Lazare utcába hajtson! - kiáltott rá a nagybácsi a kocsisra. - Az nem a Chaillotnál van! Forduljon balra.

A kocsi végre célhoz ért. Elővigyázatosságból lehívatták Trublot-t, aki csak úgy, kalap nélkül szaladt le a kapualjba, hogy beszéljen velük.

- Meg tudja mondani Clarisse címét? - kérdezte tőle Bachelard.

- Clarisse címét... Hogy a csudába ne! Hát az Assas utca!

Megköszönték, és újból kocsiba szálltak, amikor Auguste visszaszólt:

- És a házszám?

- A házszám... Hát a házszámot nem tudom.

A férj egyszerre csak kijelentette, hogy legszívesebben abbahagyná az egész keresgélést. Trublot törte a fejét, hátha mégis eszébe jut a házszám, egyszer már vacsorázott ott, valahol a Luxembourg-kert mögött van, de arra már nem képes emlékezni, hogy az utca végén jobb vagy bal oldalán van a ház. A kapura rögtön ráismerne, azt rögtön meg tudná mutatni: "Tessék, ez az". Erre a nagybácsinak újabb ötlete támadt: megkérte Trublot-t, kísérje el őket, bár Auguste tiltakozott, kijelentette, hogy senkit nem akar zavarni, sőt már példálózott, hogy inkább hazamenne. De végül maga Trublot utasította vissza bosszúsan a nagybácsi ötletét. Nem, ő bizony a lábát sem teszi be oda. Az igazi okot nem mondta meg, nem mesélte el meghökkentő kalandját, a hatalmas pofont, amit Clarisse szakácsnőjétől kapott, mikor egy este utánament a konyhába, hogy megfogdossa. Hát érti ezt valaki? Még hogy pofont kapjon egy kis kedveskedésért! Hiszen ő éppen csak ismerkedni akart vele! Ilyent még nem ért, egészen belekábult.

- Nem, nem - ismételgette kifogást keresve. - Nem teszem be a lábamat olyan házba, ahol az ember csak unatkozik... Clarisse elviselhetetlenül unalmas és undok lett, nyárspolgáribb, mint akármelyik úriasszony. Ráadásul, mikor az apja meghalt, magához vette a pereputtyát: az anyját, a két nővérét, azt a nagy lókötő öccsét, de még a nyomorék nagynénjét is, szóval az egész házaló pojácaárus szemét bandát... És az a Duveyrier milyen szerencsétlenül fest közöttük! Hogy elkoszosodott!

És elmesélte, hogy azon az esős napon, mikor a tanácselnök egy kapualjban rátalált Clarisse-ra, még a lánynak állt feljebb, könnyek között vetette Duveyrier szemére, hogy sohasem tartotta őt tiszteletben. Hát igen, ő otthagyta a Cerisaie utcai lakást, nem bírta már elviselni, hogy személyes méltóságában sértegessék. Miért vette le mindig a kitüntetést, ha eljött hozzá? Talán azt képzelte, hogy tőle mocskos lesz a rendjelszalagja? Ő azért mégis békülne, de csak akkor, ha becsületére fogadja, hogy a kitüntetést nála is viseli, mert ő igenis ragaszkodik ahhoz, hogy megbecsülje, nem hajlandó eltűrni, hogy minden pillanatban így sértegessék. Duveyrier-t egészen megzavarta ez a veszekedés, újból behódolt a lánynak, hebegve és ellágyultan esküdözött: Clarisse-nak igaza van, és nagyon fennkölt lelkületűnek találta a lányt.

- Azóta nem veszi le a kitüntetését - fejezte be Trublot. - Azt hiszem, akkor is viselnie kell, mikor hál vele. Persze ennek az utcalánynak nagyon hízeleg a dolog, már csak a családja miatt is... Különben meg, minthogy az a vastag Payan szépen a nyakára hágott a huszonötezer franknak, amit Clarisse a bútorokért kapott, új berendezést vásároltatott magának harmincezer frankért. Na, ez már csak így van, Duveyrier kényre-kegyre megadta magát, mindig Clarisse szoknyáját bújja. Hogy mit eszik ezen a dögön?!

- Hát akkor én megyek, ha egyszer Trublot úr úgysem tud jönni - szólt közbe Auguste, akit ezek a pletykák még jobban felidegesítettek.

De Trublot most hirtelen kijelentette, hogy mégis elkíséri őket, nem fog mutatkozni, csak éppen a ház kapuját mutatja meg. Felment a kalapjáért, kitalált valami ürügyet, hogy miért kell elmennie, és ő is beült a kocsiba.

- Assas utca - szólt oda a kocsisnak. - Hajtson csak végig az utcán, majd szólok, hogy hol álljon meg.

A kocsis káromkodott. Assas utca... hogy a fene enné meg. Na, egyesek szeretik a sétafikálást. De bánja is ő, majd ott lesznek, mikor ott lesznek. A nagy fehér ló fújtatott, de alig jutott előbbre, minden lépésnél akkorákat biccent a feje, mintha fájdalmas kínnal köszöngetne.

Bachelard közben elmondta Trublot-nak, hogy milyen szerencsétlenség érte. Minden baját nagydobra ütötte. Bizony, ez a disznó Gueulin meg az az édes kicsike. Egy szál ingben lepte meg őket. De amikor beszámolójában ideért, eszébe jutott Auguste, aki mogorván és szenvedően gubbasztott a kocsi egyik sarkában.

- Bocsánat - dünnyögte -, mindig kimegy a fejemből.

Ezzel Trublot-hoz fordult:

- A barátunkat családi kellemetlenség érte, éppen ezért keressük Duveyrier-t... Hát igen. A feleségét ma éjszaka...

Legyintett egyet, és csak ennyit mondott:

- Ezzel az Octave-val.

Trublot nem szokta eltitkolni a véleményét, és már csaknem kimondta, hogy őt ez egy cseppet sem lepi meg. Most mégsem bökte ki egyenesen, ami a nyelvére kívánkozott, megvető haraggal csak ennyit jegyzett meg:

- Micsoda hülye ez az Octave!

A férj meg sem merte kérdezni, hogy voltaképpen mit akar ezzel mondani.

Miután ilyen módon elintézték a házasságtörést, mindnyájan gondolataikba merültek. A kocsi nehezen haladt. Mintha már órák óta döcögtek volna egy hídon, amikor Trublot, aki először riadt fel a merengésből, nagy okosan megjegyezte:

- Nem valami gyorsan megy ez a kocsi.

De a lovat semmivel sem lehetett nagyobb buzgalomra bírni. Tizenegy óra volt, mire az Assas utcába értek. Ott megint újabb negyedórát veszítettek, mert Trublot csak hencegett, nem ismert rá a kapura. Először hagyta, hogy a kocsis végighajtson az egész utcán, egyszer sem állította meg, majd visszafelé irányította, és ezt háromszor végigcsináltatta. Auguste közben minden tizedik házba beugrott, mert Trublot mindegyikről azt állította, hogy biztosan ez lesz az, de a házmester mindenütt csak annyit mondott, hogy "ilyen nevű nincs". Végre egy gyümölcsöskofa igazította el őket. Trublot a kocsiban maradt, Auguste meg Bachelard-ral együtt felment.

Clarisse suhanc öccse nyitott nekik ajtót. A szája sarkából cigaretta lógott, és a képükbe fújta a füstöt, míg a szalonba kísérte őket. Amikor Duveyrier után érdeklődtek, gúnyos képet vágott, nem szólt egy szót sem, csak illegette magát, majd eltűnt, talán azért, hogy előkeresse Duveyrier-t. A kék selyemmel kárpitozott vadonatúj, de már zsírpecsétes szalon közepén Clarisse kisebbik húga ült a szőnyegen, a konyhából behozott egy lábost, és abból eszegetett valami maradékot, a nagyobbik kislány meg ökölbe szorított kézzel verte a pompás zongora billentyűit, nyilván kezébe akadt valahol a kulcsa. Egy pillanatig mindketten a belépő vendégekre bámultak, de nem zavartatták magukat, az egyik még buzgóbban törölgette ki a lábost, a másik még vadabbul csapkodta a zongorát. A vendégek kábultan néztek egymásra, és a szomszéd szobából felhangzó üvöltésre végleg megrémültek. A béna nagynénit mosdatták odaát.

Végre Bocquet-né, Clarisse idős anyja rést nyitott az egyik ajtón és bekukkantott, de olyan mocskos volt a ruhája, hogy nem mert előbújni.

- Parancsolnak az urak? - kérdezte.

- Duveyrier urat keressük! - kiáltotta Bachelard, türelmét vesztve. - Megmondtuk már az inasnak... Jelentse be Auguste Vabre-t és Narcisse Bachelard-t.

Bocquet-né behúzta az ajtót. A nagyobbik kislány felállt egy zsámolyra, és könyökkel döngette a zongorát, a kisebbik meg egy ócska villával az odasült maradékot kaparta ki a lábasból, így telt el öt perc, mikor a zenebona kellős közepén megjelent Clarisse. A lárma szemmel láthatóan cseppet sem zavarta.

- Maga az? - szólt Bachelard-hoz, és Auguste-re ügyet sem vetett.

A nagybácsi alig tudott hova lenni a megdöbbenéstől. Clarisse úgy elhízott, hogy csak nehezen ismert rá. A hosszú lábú, fiúsan vékony, borzas fejű boszorkából hájas mamuska lett, szorosra font haja csillogott a pomádétól. Szóhoz sem engedte jutni Bachelard-t, kereken kijelentette, hogy nincs szüksége az ilyen pletykafészekre, aki mindenféle szörnyűséget mesél róla Alphonse-nak, az ám, nem tagadhatja le, magától Alphonse-tól tudja, azt beszélte róla, hogy Alphonse barátaival hál, hogy a háta mögött füvel-fával csalja.

- Vegye tudomásul, öregem, ha azért jött, hogy itt tömje meg a bendőjét, már hordhatja is az irháját... Vége már a régi időknek! Megkövetelem, hogy ezentúl tiszteljenek.

Hosszan kifejtette, hogy igenis ragaszkodik az úri formákhoz, ez a szenvedélye hatalmasan kiterebélyesedett, valósággal rögeszméjévé vált. A szeretője vendégeit egymás után irtotta el a háztól, illemrohamokat kapott, megtiltotta a dohányzást, megkövetelte, hogy nagyságos asszonynak szólítsák, és időnként ünnepélyes látogatásokat tegyenek nála. Hol volt már a hajdani csintalan és eredeti lány? A felületes máz lekopott róla, és most csak az előkelő dáma szerfelett eltúlzott szerepét játszotta, és a szerep mögül időnként vaskos kifejezésekkel, durva mozdulatokkal tört ki igazi mivolta. Duveyrier-t lassanként megint magány vette körül, a mulatságos fészek helyett kérlelhetetlen polgári légkör, ahol családi otthonának kellemetlenségein kívül még szenny és lárma is várta. Trublot szerint a Choiseul utcai lakásban sem több az unalom, és legalább kevesebb a szenny.

- Nem magához jöttünk - válaszolt Bachelard, aki végre összeszedte magát, hiszen megszokta az ilyenféle hölgyek viharos fogadtatását. - Duveyrier-vel kell beszélnünk.

Clarisse csak ekkor pillantott a másik vendégre. Először azt hitte, hogy végrehajtó, mert tisztában volt azzal, hogy Alphonse-nak egyre rosszabbul áll a szénája.

- Eh, bánom is én - mondta. - Tőlem akár el is vihetik és megtarthatják maguknak... Nekem ugyan nem nagy élvezet a pattanásait ápolgatni.

Egyáltalában nem leplezte az undorát. Különben is biztos volt abban, hogy kegyetlenségével még jobban magához láncolja a férfit. Kinyitott egy ajtót:

- Na, gyere már, ha egyszer az urak annyira akarják!

Duveyrier alighanem az ajtó mögött hallgatózott, mert most azonnal belépett, erőltetett mosollyal kezet szorított velük. Már nem volt olyan fiatalos, mint hajdan, mikor az estéket a Cerisaie utcában töltötte, Clarisse-nál. Csüggedtnek, levertnek látszott, komor lett és lefogyott, időnként összerezzent, mintha nyugtalanító dolgok történnének a háta mögött.

Clarisse ott maradt, tudni akarta, miről van szó. Bachelard viszont nem akart előtte beszélni, és ebédre hívta meg Duveyrier-t.

- Tartson velünk, Vabre-nak szüksége volna magára. Őnagysága lesz olyan kedves és megengedi...

Clarisse azonban végre észrevette, hogy a húga a zongorát döngeti, felpofozta és kihajította a szobából, egy füst alatt a kisebbiknek is adott egy nyaklevest, és kitaszította a lábosával együtt. Pokoli felfordulás kerekedett. A béna nagynéni megint üvöltözött, attól félt, hogy most majd őt verik el.

- Hallod, kicsikém? - topogott Duveyrier. - Az urak meghívtak.

Clarisse ügyet sem vetett rá, aggódó gyengédséggel tapogatta a zongorát. Egy hónap óta zongorázni tanult. Életének nagy álma volt ez, valami ködös becsvágy, úgy érezte, hogy csak akkor lesz belőle igazi társaságbeli hölgy, ha megtanul zongorázni. Már megnyugodott, hogy a zongorának nem történt semmi baja, de a szeretőjét még mindig visszatartotta, csak éppen hogy kellemetlenkedjék neki. Közben az egyik ajtó mögül megint Bocquet-né dugta be a fejét: most is gondosan ügyelt arra, hogy a szoknyáját ne mutogassa.

- Megjött a zongoratanárod - mondta.

Clarisse egyszeriben mást gondolt, rákiáltott Duveyrier-re:

- Jól van, kotródj már!... Majd Théodore-ral ebédelek. Semmi szükségünk rád!

Théodore, a zongoratanár, széles, rózsaszín képű belga volt. Clarisse azonnal a zongora elé ült, a tanár meg tanítványa ujjait dörzsölgette, hogy ruganyosabbak legyenek, azután ráhelyezte a kezét a billentyűkre. Duveyrier pár pillanatig habozott, szemmel láthatóan kellemetlenül érintette a dolog. Az urak azonban vártak rá, indult hát, hogy cipőt húzzon. Mikor visszajött, Clarisse éppen skálákkal bajlódott, hamis hangok viharos zenebonája töltötte meg a szobát, Auguste és Bachelard már-már belebetegedtek. Duveyrier viszont, aki majd megőrült felesége Mozartjától, Beethovenjétől, most egy pillanatra megállt a szeretője mögött, az arca ugyan idegesen rángott, mégis mintha élvezte volna a hangokat, vendégeihez fordulva suttogta:

- Csodálatosan tehetséges!

Csókot lehelt Clarisse hajára, csendesen távozott, otthagyta Théodore-ral. Az előszobában a csúfondáros képű kamasz egy frankot kért tőle dohányra. Bachelard a lépcsőházban lefelé menet csodálkozva beszélt arról, hogy Duveyrier így behódolt a zongora varázsának, mire a tanácselnök esküdözött, hogy ő sohasem vetette meg a zenét, az eszményképről példálózott, elmondta, hogy Clarisse egyszerű skálázása milyen húrokat pendít meg szívében. Nem bírt lemondani arról, hogy nyers férfivágyát ne ékítse az érzelmesség gyengéd virágaival.

Közben Trublot egy szivart adott a kocsisnak, és nagy érdeklődéssel hallgatta, amit mesélt. Bachelard mindenképpen Foyot-nál akart ebédelni, már éppen ideje, hogy egyenek, és különben is, evés közben jobban elbeszélgethetnek. Amikor a kocsi nagy nehezen újból nekiindult, tájékoztatta Duveyrier-t a történtekről.

A tanácselnök nagyon elkomolyodott.

Auguste már Clarisse-nál is egyre rosszabbul érezte magát, már ott sem szólt egy hangot sem, a véget nem érő kocsizástól meg teljesen összetört, a feje majd szétpattant. Magába roskadtan ült.

Amikor a tanácselnök megkérdezte, hogy mit szándékszik tenni, kinyitotta a szemét, egy pillanatig csupa szorongás volt az egész ember, majd megint csak ezt ismételte:

- A kutyafáját! Hát megverekszem!

De a hangja már korántsem csengett eltökélten, a szemét lehunyta, mintha csak azt kérné, hogy hagyják békén, majd hozzátette:

- Hacsak maguk nem találnak valami más megoldást.

Az urak ezután komoly tanácskozást tartottak a kínosan zötyögő kocsiban. Duveyrier - akárcsak Bachelard - elkerülhetetlennek vélte a párbajt. A tanácselnököt ugyan nagyon felizgatta a vérontás gondolata, és képzeletében szinte látta, hogy a vér sötét hulláma miként szennyezi be ingatlanának lépcsőházát, de a becsület megkívánja, és a becsülettel nem alkudozik az ember. Trublot szabadabb eszméket vallott: hallatlan ostobaság becsületben kérdést csinálni abból, amit puszta illendőségből női gyengeségnek nevezett. Auguste csak szemrebbenéssel jelezte, hogy helyesli az álláspontját, Duveyrier és Bachelard dühödt harci kedve már felbőszítette, elvégre az ő feladatuk mégiscsak a békítés volna. Mit sem törődtek kimerültségével, megint elmeséltették vele az éjszakai jelenetet, az adott pofont meg a kapott pofont, a házasságtörés egykettőre érdektelenné vált, kizárólag ezt a két pofont vitatták, ezt magyarázgatták, ezt elemezték, hogy kielégítő megoldást találjanak.

- Micsoda szőrszálhasogatás! - tört ki végül Trublot megvetően. - Mindegyik kapott egy pofont! Nem tartoznak egymásnak semmivel!

Duveyrier és Bachelard nagybácsi meghökkenten bámultak egymásra. Közben már a vendéglő elé értek, és a nagybácsi kijelentette, hogy mindenekelőtt jól megebédelnek, ettől a fejük is kitisztul. Mindnyájukat meghívta, bőséges ebédet rendelt, különleges ételeket és italokat rakatott az asztalra, három órán át ettek-ittak a vendéglő különszobájában. A párbajról szó sem esett. A beszélgetés természetesen már az előételnél a nőkre terelődött. Fifivel és Clarisse-szal foglalkoztak egész idő alatt, őket magyarázgatták, boncolgatták, mérlegelték. Bachelard most önmagát hibáztatta, nehogy a tanácselnök lássa, hogy milyen csúful elbántak vele, Duveyrier meg valahogyan el akarta feledtetni azt az estét, mikor a nagybácsi sírni látta a Cerisaie utcai üres lakásban, és úgy hazudozott, hogy milyen boldog is ő, hogy már maga is elhitte, és egészen ellágyult. Auguste viszont sem enni, sem inni nem tudott a fejgörcse miatt, az asztalra könyökölt, úgy tett, mintha a beszélgetésre figyelne, de csak zavaros tekintettel bámult maga elé. A csemegénél Trublot-nak hirtelen eszébe jutott a kocsis, aki a vendéglő előtt várakozott, kivitte neki az ételmaradékokat és a palackok aljában hagyott bort, nagyon rokonszenves volt neki ez az ember, mert mint mondotta, bizonyos jelek arra vallanak, hogy valamikor pap lehetett. Három óra volt. Duveyrier elpanaszolta, hogy az esküdtbíróság következő ülésszakában ülnöki tisztet kell betöltenie. Bachelard közben alaposan berúgott, köpött egyet, Trublot nadrágját találta el, de ez még csak észre sem vette, így, a tömény italok kortyolgatása közben, szépen be is fejeződött volna a nap, ha Auguste hirtelen magához nem tér:

- Akkor hát mitévők leszünk? - kérdezte.

- Tudod mit, barátocskám - válaszolt a nagybácsi, aki egyszerre letegezte -, ha te sem bánod, hát szép simán kihúzunk az ügyből... Hülyeség az egész, nem párbajozhatsz.

Ez a megállapítás senkit sem lepett meg. Duveyrier helyeslően biccentett. A nagybácsi folytatta:

- A tanácselnök úrral felmegyek ahhoz az alakhoz, és ne legyen Bachelard a nevem, ha nem kér tőled bocsánatot a marha... Már attól begyullad, hogy engem meglát, mert hiszen éppen nála nincs semmi keresnivalóm. Az emberekre meg fütyülök.

Auguste kezet szorított vele, de nem látszott, hogy különösképpen fellélegezne, mert a fejgörcs már elviselhetetlenül gyötörte. Végre elindultak a vendéglőből. A fiáker a járda szélénél állt, benne a még mindig falatozó kocsis. Most lerázta magáról a morzsákat, és Trublot hasába bökött, mintha régi barátok volnának. Csakhogy a ló még semmit sem kapott, nem is volt hajlandó elindulni, nekikeseredetten ingatta a fejét. Addig noszogatták, míg mégiscsak végigkocogott a Tournon utcán. Négy óra volt, mire a Choiseul utcába értek. Auguste hétórás fuvardíjat fizetett ki. Trublot a kocsiban maradt, kijelentette, hogy most ő foglalja le, Bachelard-t úgyis meg akarja hívni vacsorára.

- Te aztán jól elmaradtál! - mondta Théophile, a bátyja elé sietve. - Már azt hittem, valami baj ért.

És mikor a többiek is beértek az üzletbe, elmondta, hogyan múlt el eddig a nap. Kilenc órától kezdve leselkedett a házban. Semmi sem mozdult. Két órakor Valérie a Tuilériákba ment Camille fiukkal. Fél négy tájt látta Octave-ot elmenni hazulról. De semmi egyéb nem történt, még csak Josserand-éknál sincs semmi mozgolódás, és mikor Saturnin, aki már a bútorok alatt is keresgélte a nővérét, felment az anyjához, hogy ott kérdezősködjék, Josserand-né, alighanem azért, hogy megszabaduljon a bolondtól, becsapta az orra előtt az ajtót, és kijelentette, hogy Berthe nincs náluk. Saturnin azóta fogcsikorgatva kódorog.

- Na jó - mondta Bachelard -, mi most megvárjuk azt az urat. Innen majd látjuk, mikor hazaér.

Auguste már azt sem tudta, hol áll a feje, kínosan erőlködött, hogy talpon maradjon. Duveyrier azt tanácsolta neki, feküdjön ágyba. A fejgörcsnek ez az egyetlen orvossága.

- Menjen fel nyugodtan, most nincs szükségünk magára. Majd aztán beszámolunk az eredményről... Magának igazán nem használnak ezek az izgalmak, kedves barátom.

És a férj felment, hogy lefeküdjék.

Duveyrier és Bachelard még öt órakor is Octave-ra várakozott. A fiatalember minden különösebb cél nélkül járkált a környéken, csak a fejét akarta kiszellőztetni, meg akart szabadulni a szörnyű éjszaka emlékétől. Közben elhaladt a Hölgyek Öröme előtt, megállt, hogy üdvözölje Hédouinnét, aki mély gyászban állt az üzlet előtt, s mikor megtudta, hogy Octave kilépett Vabre-éktól, nyugodtan megkérdezte, miért is ne jöhetne vissza az ő cégéhez. Octave nem sokat gondolkozott, mindjárt meg is állapodtak. Megígérte, hogy már másnap kezdi a munkát; elköszönt az asszonytól, és a szívében valami homályos megbánással kószált tovább. A véletlen mindig felborítja a számításait. Egészen elmerült a tervezgetésben, már egy órája a környéket járta, mikor egyszer csak körülnézett, és észrevette, hogy a Saint-Roch átjáróba jutott. Az átjáró legsötétebb zugában, egy rossz hírű szálloda kapujában éppen Valérie búcsúzkodott egy dús szakállú úrtól. A fiatalasszony elpirult, megfutamodott, belökte a templom párnázott ajtaját, de mikor észrevette, hogy Octave mosolyogva követi, megállt az előtérben, bevárta, és szívélyesen beszélgetni kezdtek.

- Miért menekül előlem? Talán haragszik rám?

- Hogy haragszom-e? Ugyan miért haragudnék?... - válaszolt Valérie. - Tőlem akár széttéphetik egymást, ha nekik úgy tetszik, én aztán nem törődöm vele!

A családjáról beszélt. Most Berthe-tel szemben érzett régi ellenszenvét sem leplezte, először csak célozgatott, figyelte, Octave hogyan fogadja ezt, de mikor észrevette, hogy a fiatalember torkig van a szeretőjével, és hogy az éjszakai drámától még most is keserű a szája íze, nem zavartatta magát, kimondott mindent, ami a szívét nyomta. Még hogy ez az asszony őt vádolta azzal, hogy eladja magát! Őt, aki soha semmi ajándékot, soha egy fillért nem fogadott el! Vagy ha igen, hát legfeljebb virágot, pár szál ibolyát! Most már aztán világos, hogy kettőjük közül ki adta el magát. Megmondta ő előre, eljön még a nap, mikor kiderül, hogy ki mennyiért kapható!

- Na, azt hiszem, nem egy csokor ibolya árát költötte rá!

- Bizony, bizony - hümmögött gyáván Octave. Most ő tett csúnya megjegyzéseket Berthe-re: komisz természetű, és ráadásul még túl kövér is - mondta, mintha csak bosszút akarna állni a kellemetlenségekért, amik miatta érték. Egész nap várta a férj segédeit, s most hazamegy, megnézi, kereste-e valaki. Buta egy história ez a párbaj, Berthe igazán megkímélhette volna ettől. Még siralmas találkájukról is beszámolt, elmesélte, hogyan veszekedtek, és hogyan tört rájuk Auguste, még mielőtt egy kicsit is kedvesek lettek volna egymáshoz.

- Szentül esküszöm, hogy meg sem csókoltuk egymást!

Valérie jóízűen nevetett. A vallomások meleg és bizalmas légköre magával ragadta, úgy beszélt Octave-val, mint egy barátnő, aki mindenről tud. Közben-közben hazatérő ájtatoskodók zavarták meg őket, de azután az ajtó megint halkan becsukódott, és ők magukra maradtak a zöld posztóval bevont ajtóközben, mintha eldugott, áhítatos hangulatú rejtekhelyen bújtak volna meg.

- Magam sem tudom, miért élek együtt ilyen emberekkel! - tért vissza Valérie megint a családjára. - Ó, persze, egy pillanatig sem állítom, hogy tökéletes vagyok. De az igazat megvallva, egy cseppet sem furdal a lelkiismeret, annyira nem érzek velük semmi közösséget... Pedig ha tudná, mennyire untat a szerelem!

- No, no, talán mégsem untatja olyan nagyon! - mondta vidáman Octave. - Az ember nem mindig olyan buta, mint mi voltunk tegnap... Akadnak kellemes pillanatok!

Valérie most gyónni kezdett. Korántsem a férje iránti utálat vitte rossz útra hat hónappal a házasság után, nem az, hogy a férjét szüntelenül hidegrázás gyötri, hogy gyerekesen tehetetlen, örökösen nyafog, ó, szó sincs róla, nemegyszer megesik, hogy nem is kívánja az egészet, mégis megteszi, csak azért, mert mindenféle furcsa dolog jut az eszébe. Olykor minden összeomlik benne, betegnek érzi magát, szeretne meghalni. Senki, semmi nem tartja vissza, hát mindegy, miben keres menekülést.

- Hát igazán soha nincsenek kellemes percei? - kérdezte újból Octave, akit nyilván csak ez az egy érdekelt.

- Bizony semmi olyasmit nem érzek, amiről általában beszélni szoktak - válaszolt Valérie. - Erre akár megesküszöm!

Octave szánakozó rokonszenvvel nézett rá. Ingyen és öröm nélkül: hát ez bizony nem éri meg a sok bajlódást, az örökös rettegést, hogy rajtakapják. Sebzett hiúságának balzsam volt ez a vallomás, mert még mindig bántotta az asszony hajdani elutasítása. Hát ezért nem volt hajlandó akkor este! Meg is említette:

- Emlékszik még? Egy rohama után...

- Emlékszem. Maga tulajdonképpen tetszett nekem, de akkor annyira nem kívántam ezt!... És tudja, jobb is így, most utálnánk egymást.

Apró, kesztyűs kezét a férfi felé nyújtotta. Octave kezet szorított vele, és helyeslően mondta:

- Igaza van, jobb ez így... Tulajdonképpen csak azokat az asszonyokat szeretjük igazán, akiket nem kaptunk meg.

Kellemes ellágyulás fogta el őket. Egy pillanatig kéz a kézben, meghatottan álltak, azután szó nélkül kinyitották a párnázott ajtót. Valérie a templomban a takarítónő őrizetére bízta Camille fiát. A gyerek elaludt, az anyja letérdeltette, ő maga is térdre ereszkedett egy pillanatra, arcát a kezébe temette, mint aki buzgó imába merül. Éppen felállt, mikor Mauduit abbé lépett ki az egyik gyóntatószékből és atyai mosollyal üdvözölte.

Octave csak keresztülment a templomon. Mikor hazaért, izgalom fogta el az egész házat. Csak Trublot nem vette észre, ő még mindig a kocsiban álmodozott. Az üzletajtóban álló kereskedők komoly képpel bámulták. A szemközti papírkereskedő még most sem vette le kutató tekintetét a ház homlokzatáról, mintha csak a köveket kérdezgette volna, de a szenes és a gyümölcsárus asszony kíváncsisága már lecsillapodott, a környék visszanyerte hűvös méltóságát. Lisa, aki éppen Adèle-lal locsogott a kapualjban, kénytelen-kelletlen beérte azzal, hogy Octave képébe bámult. Gourd köszöntötte a fiatalembert, és szigorú pillantással nézett a két lányra. De ezek már a baromfiárak miatt siránkoztak. Octave ment felfelé, mikor Juzeurné, aki már reggeltől lesben állt, a félig nyitott ajtón át megragadta a kezét, behúzta az előszobába, és homlokon csókolta:

- Szegény gyermekem! - suttogta. - Menjen csak, nem akarom feltartani. Ha majd az egész befejeződött, jöjjön vissza, és beszélgessünk.

Octave éppen csak felért a szobájába, máris megjelent nála Duveyrier és Bachelard. Először megrökönyödött, mikor a nagybácsit meglátta, mindjárt meg akarta nevezni a segédeit. Az urak azonban nem is válaszoltak, először is a korukat emlegették, és alaposan megmosták a fejét a viselkedéséért. Később, mikor a beszélgetés során Octave megemlítette, hogy mielőbb el akar költözködni a házból, mindketten ünnepélyesen kijelentették, hogy a tapintatnak ez a bizonyítéka elégséges az ő számukra. Elég volt a botrányból, ideje már, hogy feláldozza szenvedélyét a tisztességes emberek nyugalmáért. Duveyrier máris elfogadta a felmondást és távozott. Bachelard meg, amint a tanácselnök kihúzta a lábát, azonnal meghívta Octave-ot, legyen a vendége ma este vacsorára.

- Rendben van? Számítok magára! Korhely kedvünkben vagyunk, Trublot már lent vár bennünket... Éléonore-ra meg fütyülök. De azért mégsem akarok vele találkozni, előresietek, nehogy meglásson bennünket.

Máris lement, Octave-ot egészen elbűvölte, hogy kalandja ilyen jól végződött, és öt perc múlva csatlakozott a nagybácsihoz. Besurrant a kocsiba, és a búbánatos ló, miután hét órán át hurcolta a férjet, most sántikálva indult a Vásárcsarnok egyik vendéglője felé, ahol olyan kitűnően készítik a pacalt.

Duveyrier az üzletben találta meg Théophile-t. Valérie is csak most ért haza, és hármasban beszélgettek, mikor Clotilde is csatlakozott hozzájuk, ő egy koncertről jött. Nyugodtan ült a hangversenyteremben, mint mondta, biztos volt abban, hogy olyan megoldást találnak, amely mindenkit kielégít. Azután elhallgattak. A két házaspár mégiscsak feszengett kicsit. Ráadásul Théophile-t olyan rettenetes köhögési roham fogta el, hogy majd kiköpte a tüdejét. Minthogy a kibékülés mindnyájuk érdeke volt, végül is kihasználták a családot ért újabb bajokból járó elérzékenyedést. A két asszony összecsókolózott, Duveyrier megesküdött Théophile-nak, hogy az öreg Vabre hagyatéka egyszerűen tönkreteszi, de azért mégis megígérte, hogy kárpótolja a sógorát, három évre elengedi neki a lakbért.

- Meg kell nyugtatni ezt a szerencsétlen Auguste-öt - mondta végül a tanácselnök.

Mikor felért Auguste lakásához, rettenetes üvöltözést hallott a hálószobából, mintha egy állat vérét vennék. Saturnin üvöltözött így, konyhakéssel a kezében lopakodott az ágyhoz. Parázsló szemmel, habzó szájjal vetette magát Auguste-re.

- Felelj! Hova dugtad?! - ordította. - Add vissza, vagy leszúrlak, mint egy disznót!

A férj egy pillanat alatt felriadt keserves szendergéséből, és menekülni próbált, de Saturnin elkapta az inge csücskét, az őrültek erejével leszorította, a nyakát úgy nyomta az ágy széléhez, egy mosdótál fölé, mintha levágásra szánt állatot tartana a markában.

- Na, most a kezemben vagy... Leszúrlak, leszúrlak, mint egy disznót!

Szerencsére segítség érkezett, és Auguste megmenekült. Saturnin őrjöngött, kénytelenek voltak bezárni. Értesítették a rendőrbiztost, és két órával később a család hozzájárulásával megint elvitték a moulineaux-i zárt intézetbe. De szegény Auguste csak tovább reszketett. Amikor Duveyrier beszámolt neki, hogy miként rendezték az ügyet, így válaszolt:

- Inkább megverekedtem volna. Az ember nem védekezhet egy bolond ellen... De micsoda őrület jött rá erre a gazemberre... Engem akart leszúrni, mert a nővére felszarvazott! Hát én torkig vagyok! Becsületszavamra torkig vagyok!
16

Szerdán reggel, mikor Marie lekísérte Berthe-et a szüleihez, Josserand-né még mindig nem tért magához, ez a csapás büszkeségében sebezte meg, halálsápadt volt, és egy hangot sem szólt.

Olyan nyersen ragadta meg a leánya kezét, mint egy nevelőnő, aki sötétkamrába zárja a hibán kapott növendéket. Hortense szobája felé vitte, betaszította Berthe-et, és csak azután szólalt meg:

- Tűnj el, ne is mutatkozz!... Apád halála leszel.

Hortense éppen mosakodott, és most elképedten nézett fel. Berthe szégyenében pirulva, zokogva borult a nyitott ágyra. Azonnali és viharos magyarázkodásra számított, egész védekezését erre építette fel, elhatározta, hogy ő is kiabálni fog, ha az anyja elragadtatná magát. De ez a hangtalan durvaság, és az, hogy úgy bánnak vele, mint egy csitri lánnyal, aki a befőttből torkoskodott, egyszerűen megfosztotta minden erejétől, és könnyezve rémüldözött, mint gyermekkorában, mikor a sarokban állt, és szentül ígérgette, hogy ezentúl engedelmes lesz.

- De hát mi történt? Mit csináltál? - kérdezte a nővére, aki még jobban elcsodálkozott, mikor meglátta Berthe-en a Marie-tól kölcsönkapott ócska vállkendőt. - Talán megbetegedett az a szerencsétlen Auguste ott Lyonban?

Berthe nem volt hajlandó válaszolni. Nem, majd később, olyan dolgok történtek, amikről nem beszélhet, és könyörgött Hortense-nak, menjen ki, hagyja egyedül a szobában, itt legalább békén kisírhatja magát, így telt el az egész nap. Josserand elment az irodájába, nem is sejtett semmit, és Berthe még este sem mutatkozott, mikor az apja hazatért. Eddig visszautasított minden ennivalót, de végül mohón felfalta a szerény vacsorát, amit Adèle titokban hozott neki. A lány Berthe mellett maradt, és mikor látta, hogy milyen jó étvággyal eszik, megszólalt:

- Ne keseregjen úgy, egyen csak, az jót tesz... Nincs semmi baj, a ház egészen nyugodt. Ne féljen, nem esett kár egyikben sem, csak a szájukkal ölték egymást.

- Igazán? - sóhajtott megkönnyebbülten a fiatalasszony.

Azután kikérdezte Adèle-t, aki terjengősen beszámolt az egész napról, az elmaradt párbajról, meg arról, hogy mit mondott Auguste úr, mit csinált Duveyrier meg Vabre. Berthe hallgatta, úgy érezte, hogy újjászületik, tömte magába az ételt, és újra kért kenyeret. Bizony butaság volt így emészteni magát, mikor a többiek már nyilván napirendre tértek az ügy felett.

Mikor Hortense tíz óra tájt bejött hozzá, már felszáradtak a könnyei, és vidáman fogadta a nővérét. Visszafojtott nevetéssel derültek, mikor Berthe felpróbálta a nővére egyik pongyoláját, ami szűk volt neki, a házaséletben kigömbölyödött mellén pattanásig feszült a szövet. Sebaj! Majd átvarrja a gombokat, és holnap már felveheti. Mindketten úgy érezték, mintha ifjúkoruk napjait élnék át újból ebben a kis szobában, ahol éveket töltöttek egymás mellett. Mindketten ellágyultak, és olyan szeretettel közeledtek egymáshoz, amilyent csak valamikor régen éreztek. Egy ágyban kellett aludniok, mert Josserand-né a lomok közé vitette Berthe kislánykori ágyát. Mikor lefeküdtek egymás mellé, és eloltották a gyertyát, tágra nyílt szemmel bámultak a sötétbe, aludni nem tudtak, hát beszélgetni kezdtek.

- Igazán nem akarod nekem elmesélni? - kérdezte újból Hortense.

- De, édesem - válaszolt Berthe -, te mégiscsak hajadon vagy, igazán nem tehetem... Auguste-tel volt valami nézeteltérésem. Tudod, visszajött...

Mikor hirtelen abbahagyta, a nővére türelmetlenül szólalt meg:

- Ugyan! Ugyan... De nagy ügyet csinálsz belőle! Te Jóisten, az én koromban már mégiscsak érthetek egyet-mást.

Erre Berthe vallani kezdett, eleinte keresgélte a szavakat, de azután mindent kipakolt, beszélt Octave-ról, beszélt Auguste-ről. Hortense hanyatt fekve hallgatta a sötétben, és csak egy-egy kurta kérdéssel szakította félbe, vagy egy-két szóval véleményt mondott: "Na és akkor mit mondott neked?... Na és te? Te mit éreztél?... Hát ez érdekes, de nem szeretném, ha velem esne meg ilyesmi... Igazán? Hát ez így van?!" Éjfélt, azután egyet, majd kettőt ütött az óra, de ők még mindig hányták-vetették a történteket. Az álom kiment a szemükből, testük átforrósodott az ágyneműk között. Berthe elrévedezett, szinte megfeledkezett a nővéréről, most már voltaképpen hangosan gondolkozott, kitért a legkényesebb részletekre is, így könnyített testén-lelkén.

- Ó, nekem sokkal egyszerűbb lesz Verdier-vel - jelentette ki Hortense váratlanul. - Mindent úgy fogok csinálni, ahogy ő akarja.

Verdier nevének hallatára Berthe egy mozdulattal elárulta meglepetését. Azt hitte, hogy ez a házassági terv már füstbe ment, mert annak a nőnek, akivel az ügyvéd már tizenöt éve együtt élt, gyermeke született, éppen akkor, mikor a férfi már ott akarta hagyni.

- Hát mégis úgy gondolod, hogy a felesége leszel? - kérdezte.

- Ugyan miért ne?... Elég buta voltam, hogy eddig is vártam. A gyerek meg fog halni. Lány, és méghozzá görvélykóros.

Undorral fröcskölte a "szerető" szót, a férjhez adandó tisztes polgárlány gyűlölködésével beszélt arról a perszónáról, aki annyi ideje együtt él egy férfival. Ezt a gyereket is csak ravaszkodásból hozta a világra, hát persze, ürügy volt az egész... ezt sütötte ki, mikor rájött, hogy Verdier azért vásárolja neki az ingeket, nehogy meztelenül küldje el magától, és azért tölti az éjszakát egyre gyakrabban házon kívül, mert hozzá akarja szoktatni a rövidesen bekövetkező váláshoz. No, majd elválik, hogy mint lesz.

- Szegény nő! - szólta el magát Berthe.

- Mit?! Szegény? - tört ki Hortense epésen. - Látszik, hogy neked is van valami a füled mögött!

De mindjárt meg is bánta kíméletlenségét, átkarolta nővérét, megcsókolta, s esküdözött, hogy nem akarta megbántani. Majd mindketten elhallgattak. De nem aludtak még el, tágra nyitott szemmel bámultak a sötétbe, és tovább beszélgettek.

Másnap délelőtt Josserand rosszul érezte magát. Éjjel két óráig makacs kitartással írta a címszalagokat, pedig már egy idő óta állandóan gyengélkedett, panaszkodott, hogy egyre erőtlenebb. Reggel mégis felkelt, felöltözködött, de mikor az irodába akart indulni, olyan kimerültség fogta el, hogy egy hordárral levelet küldött a Bernheim fivéreknek és értesítette őket rosszullétéről.

A család reggelihez készülődött. A tejeskávét mindig terítetlen asztalról fogyasztották el, az előző napi vacsorától még ételszagú ebédlőben. A ház hölgyei pongyolában, mosdatlanul, egyszerűen feltűzött hajjal ültek asztalhoz. Mikor Josserand-né meglátta, hogy férje otthon marad, elhatározta, hogy Berthe-et nem dugdossa tovább, unta már a titkolózást, ráadásul minden percben attól rettegett, hogy egyszer csak beállít Auguste, és jelenetet rendez.

- Nicsak! Te itt reggelizel? Mi történt? - kérdezte Josserand nagy meglepetéssel, mikor meglátta álmosan pislogó lányát Hortense szűk pongyolájában.

- Azt írta a férjem, hogy Lyonban marad - válaszolt Berthe -, és azt gondoltam, hogy veletek töltöm a napot.

A két nővér előre megállapodott ebben a hazugságban. Josserand-né most is olyan ridegen viselkedett, mint egy nevelőnő, de nem hazudtolta meg őket. Az apa azonban zavartan vizsgálgatta Berthe-et, valami bajt sejtett, furcsának találta az egészet, és már éppen meg akarta kérdezni, hogy mi lesz az üzlettel, ha ő sincs ott, mikor Berthe vidáman, kedveskedően, akárcsak hajdanában, jobbról-balról megcsókolta.

- Igazán nem titkolsz előttem semmit? - kérdezte habozva.

- Micsoda ötlet! Miért gondolod, hogy titkolnék valamit?

Josserand-né beérte egy vállrándítással. Ugyan mire jó ennyire óvatoskodni? Legfeljebb egy órát nyernek, ez aztán nem éri meg a fáradságot: az apának így is, úgy is le kell nyelnie a békát. Vidám hangulatban reggeliztek, Josserand boldog volt, hogy leányai között lehet, mintha csak visszatértek volna a régi napok, amikor alighogy felébredtek, kislányálmaikkal szórakoztatták az apjukat. Elnézte őket, amint vajas kenyeret mártogatnak a kávéjukba, és az asztalra könyökölve tele szájjal nevetnek, ő még most is az ifjúság hímporát látta rajtuk; és a múlt hiánytalanul újjáéledt, mikor ránézett a lányaival szemben ülő rideg képű anyára. Josserand-né hatalmas, rengő termetét most zöld selyemruha fedte, délelőttönként hordta el ezt az öreg ruhát, csak úgy, fűző nélkül.

Egy kínos jelenet mégiscsak megzavarta a reggelit. Josserand-né hirtelen kérdőre vonta a cselédet:

- Hát maga mit eszik itt?

Már percek óta figyelte Adèle-t, aki papucsban, nehézkesen forgolódott az asztal körül.

- Semmit, nagyságos asszony - felelte.

- Hogyhogy semmit?... De hiszen rágcsál, látom, nem vagyok vak! Tessék! Még most is tele a szája! Nekem aztán hiába szívja be a képét, akkor is látom... A zsebében van valami! Azt eszi!

Adèle zavarba jött, szívesen megfutamodott volna, de Josserand-né elkapta a szoknyájánál fogva.

- Na lám! Már egy negyedórája nézem, hogy valamit szedeget a zsebéből és a markából tömi a szájába... Mi az a finom? Mutassa csak!

Benyúlt a zsebébe, és egy maroknyi főtt szilvát szedett ki. A leve még most is folyt.

- Hát ez meg micsoda? - kiáltott dühösen.

Adèle, mikor látta, hogy a tagadás mit sem ér, szemtelenkedni kezdett:

- Hát szilva! - felelte hetykén.

- Szóval maga megzabálja a szilvámat! Hát ezért tűnik el olyan gyorsan, ezért nem látjuk viszont az asztalon!... Ki hitte volna! A zsebébe dugdossa!

Nekitámadt a lánynak, hogy megissza az ecetet, hogy minden eltűnik, ha elöl hagy egy krumplit, hát biztosra veheti, hogy csak hűlt helyét találja.

- Maga feneketlen bendő!

- Ha enni adna - vágott vissza Adèle -, akkor békén hagynám a krumpliját!

Ezzel betelt a mérték. Josserand-né felemelkedett. Fenséges volt és félelmetes.

- Elhallgasson, maga nagyszájú!... A többi cseléd már teljesen elrontotta! Mihelyt a fatornyos hazájából idekeveredik egy ilyen hülye, hát a többiek rögtön kitanítják mindenféle disznóságra... A templomba járásról leszokott, de bezzeg lopni megtanult!

Lisa és Julie valóban úgy felheccelték Adèle-t, hogy most nem is volt hajlandó engedni.

- Ha olyan hülye vagyok, mint mondja, hát nem kellene úgy kihasználni... De nem is hagyom magam tovább!

- Takarodjon! Mehet azonnal! - kiáltotta Josserand-né, és színpadias mozdulattal az ajtó felé mutatott.

Reszketve ült le, Adèle meg még egy szilvát bekapott, mielőtt kényelmesen kicsoszogott a konyhába. Nem sokat törődött az egésszel, minden héten kapott ilyen felmondást. Az asztalnál kínos csend támadt. Hortense végül megjegyezte, nincs semmi értelme annak, hogy egyre-másra kidobják a lányt, aztán mégis mindig visszatartják. Hát persze hogy lop, persze hogy elszemtelenedett, de mégis inkább ez legyen náluk, mint egy másik, ez legalább dolgozik rájuk, más lány egy hét alatt itt hagyná őket, még akkor is, ha kedvére ihatná az ecetet, és akkor tömne szilvát a zsebébe, mikor jólesik neki.

A reggeli ellágyult, meleg hangulatban fejeződött be. Josserand elérzékenyülten beszélt a boldogtalan Saturninről, akit előző nap, mikor ő éppen nem volt otthon, megint csak el kellett vitetni "oda". Az apa úgy tudta, hogy Saturnin dühöngeni kezdett lent az üzletben, neki ezt a mesét adták elő. Mikor felpanaszolta, hogy alig látja Léont, Josserand-né szótlan lett, hidegen csak annyit mondott, hogy éppen ma várja a fiát, talán itt is ebédel. A fiatalember egy héttel ezelőtt szakított Dambreville-nével, mert az asszony, hogy betartsa az ígéretét, össze akarta házasítani egy fonnyadt, fekete özvegyasszonnyal, pedig Léon Dambreville egy dúsgazdag unokahúgát szerette volna feleségül venni. A ragyogó szépségű kreol lány eddig az Antillákon élt, és szeptemberben került a nagybátyjához, mikor az apját elvesztette. Rettenetes jelenetek zajlottak le a két szerető között. Dambreville-nét féltékenység gyötörte, nem akarta az unokahúgát Léonhoz adni, nem tudott beletörődni a gondolatba, hogy lemondjon a fiatalsága teljében pompázó, gyönyörű fiatal lány javára.

- És hogyan áll Léon házassági terve? - kérdezte Josserand óvatosan.

A felesége először csak illedelmes mondatokkal felelgetett, hiszen közöttük volt Hortense is. Most rajongott Léonért, ez a fiú még sokra viszi, mondogatta, sőt néha a férje fejéhez vágta, hogy hála istennek, Léon az anyjához hasonlít. Léon nem hagyja majd, hogy a felesége lába kilógjon a cipőből. Egyre jobban tűzbe jött:

- Hát a fiú végtére is megelégelte! Egy ideig csak jó volt neki, igazán nem ártott, de ha a nagynéni nem adja az unokahúgot, hát alászolgája, ne várjon tőle semmit!... Én azt mondom, jól teszi!

Hortense illedelmesen a szájához emelte a csészét, úgy tett, mintha a kávéján kívül semmi nem érdekelné, Berthe meg - hiszen ő már mindent hallhatott - lenéző fintorral fejezte ki, hogy mit gondol bátyja sikereiről. A család éppen fel akart állni az asztaltól, Josserand egészen felfrissült, sokkal jobban érezte magát, sőt már azt emlegette, hogy mégiscsak bemegy az irodájába, mikor Adèle egy névjegyet hozott be. A vendég hölgy a szalonban várakozik.

- Hogyan? Idejött? Ilyen korán?! - lepődött meg Josserand-né. - Én meg csak így, fűző nélkül!... Na, annyi baj legyen, majd megkapja tőlem a magáét!

Éppen Dambreville-né érkezett. Az apa és két leánya az ebédlőben maradt, és tovább beszélgetett, az anya meg a szalonba indult. Mielőtt benyitott volna, nyugtalan pillantással nézett végig öreg, zöld selyemruháján, megpróbálta begombolni, helyrenyomta kibuggyanó keblét.

- Bocsásson meg, kedves asszonyom - szólt mosolyogva a vendég -, erre jártam, gondoltam, megnézem, hogy vannak.

A barátnőjét látogató kedves asszony fesztelen könnyedségével beszélt. A frizurája hibátlan volt, a ruháját meg mintha csak jól fűzött derekára öntötték volna. De tétova mosolya, a társaságbeli nő könnyedsége mögött valami gyötrelmes, egész lényét lázas reszketésben tartó szorongás lappangott. Először ezernyi apróságról beszélt, Léon nevét még csak ki sem ejtette, majd elszánta magát, egy levelet húzott ki a zsebéből, most kapta a férfitól.

- Ez a levél... ezt a levelet írta - suttogta elszorult, könnybe fúló hangon. - De miért neheztel rám? Mondja, kedves asszonyom... miért? Azt írja, hogy soha többé nem teszi be hozzánk a lábát!

Lázas mozdulattal nyújtotta át a levelet. Josserand-né szenvtelenül olvasta végig. Kegyetlen szűkszavúsággal, három sorban bejelentett szakítás volt.

- Hát istenem, Léonnak talán igaza is van - mondta, és visszaadta a levelet.

De Dambreville-né nyomban dicsérni kezdte az özvegyet: alig harmincöt éves, kiváló teremtés, meglehetősen gazdag, ügyes és tevékeny asszony, aki előbb-utóbb minisztert csinál a férjéből. Ő, ugye, megtartotta az ígéretét, ragyogó partit keresett Léon számára, miért haragszik hát? Nem várt választ, görcsös reszketéssel szánta el magát, és kimondta unokahúgának, Raymonde-nak a nevét. De hiszen ez képtelenség! Egy tizenhat éves vadóc, aki semmit sem tud az életről.

- De miért ne? - hajtogatta Josserand-né minden mondat után. - Miért ne vehetné feleségül, ha egyszer őt szereti?!

- Nem! Nem, nem szereti, nem szeretheti!

Végül Dambreville-né vergődve megadta magát.

- Hiszen én csak azt akartam, hogy kicsit hálás legyen! - kiáltotta. - Én csináltam embert belőle, nekem köszönheti, hogy ülnök lett, nászajándékul pedig az államtanácsi előadói kinevezést kapná... Asszonyom, kérve kérem, mondja meg neki, hogy jöjjön vissza, beszélje rá, hogy szerezze meg nekem ezt az örömet. A szívéhez fordulok, az ön anyai szívéhez, igen, minden fennkölt érzéséhez...

Összekulcsolta a kezét, hangja megtört. Csend lett, szótlanul ültek egymással szemben. És Dambreville-né egyszerre csak hangosan elsírta magát, legyőzötten, önfeledten zokogta:

- Ne Raymonde-ot, ó, csak ne Raymonde-ot!

Szerelmi téboly volt ez, egy asszony kitörése, aki nem tud belenyugodni az öregségbe, aki az asszonyi kor lázas válságában görcsösen kapaszkodik az utolsó férfiba.

Megragadta és könnyeivel áztatta Josserand-né kezét, megalázkodott előtte, mindent bevallott neki, szünet nélkül hajtogatta, hogy csak az anyja beszélhet Léon lelkére, megesküdött, hogy hűséges szolgálója lesz, csak szerezze neki vissza Léont. Nem azért jött, hogy ilyeneket mondjon, sőt magában fogadkozott, hogy az érzéseiből semmit nem árul el, de a szíve majd megszakad, igazán nem bír magával.

- Hallgasson már, kedvesem, pirulok maga miatt - felelt Josserand-né neheztelő hangon. - Leányaim vannak, meghallhatják magát... Nem tudok, nem akarok tudni semmiről. Ha valami elintéznivalója van Léonnal, intézzék el egymás között. Soha nem vállalkoznék ilyen kétértelmű szerepre.

De azért elhalmozta tanácsokkal. Az ő korában meg kell tanulni a lemondást: a vallás nagy vigasz ilyenkor. De át kell engednie az unokahúgát, ha áldozatával ki akarja engesztelni az eget. Különben is az özvegy éppenséggel nem felel meg Léonnak, kellemes külsejű feleségre van szüksége, ha a házába társaságot akar hívni. És csodálattal beszélt a fiáról, saját hiúságának hízelegve részletezte jó tulajdonságait, amelyek méltóvá teszik a legszebb nőre is.

- Gondolja csak meg, kedvesem, még harmincéves sincs. Igazán nem szeretném megbántani magát, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az anyja lehetne... Maga lesz az őrangyala. Tudja ám ő, hogy mivel tartozik magának, de hát, ami elmúlt, az elmúlt. Csak nem képzelte, hogy mindörökre megtarthatja magának?

És mikor látta, hogy a szerencsétlen asszony nem hajlandó érteni az okos szóból, egyszerűen vissza akarja kapni Léont, Josserand-né méregbe jött.

- Ugyan, asszonyom, hagyjon már békén! Szamárság tőlem, hogy így kímélgetem magát... A fiúnak már elege van magából! Ez igazán érthető! Gondoljon a korára! Én magam figyelmeztetném a fiamat a kötelességére, ha még egyszer engedne a maga követelőzésének, mert kérdem magától, mi értelme lehet most már ennek maguk között?... Ma éppen idejön, és ha maga rám számított...

De Dambreville-né csak az utolsó mondatot hallotta. Már egy hete hajszolta Léont, de még csak nem is láthatta. Az arca felderült, szívből jövő kiáltással tört ki belőle:

- Ha idejön, megvárom!

Máris elhelyezkedett, mint élettelen, súlyos tömeg roskadt egy karosszékbe, tekintete a semmibe meredt, hallgatott, olyan volt, mint egy csökönyös állat, mely még az ütéseknek sem enged. Josserand-né nagyon sajnálta, hogy többet mondott a kelleténél, dühöngött, hogy ez a nő így megcövekeli magát, kidobni nem merte, tehát egyedül hagyta. Különben is nyugtalanul figyelt az ebédlő felé, úgy vélte, hogy Auguste hangját hallja.

- Becsületszavamra, asszonyom, ilyet még nem értem! - mondta, és becsapta az ajtót. - Tapintatlanabb már nem is lehetne.

Valóban Auguste jött fel, már egy napja fontolgatta, hogy a felesége szüleivel hogyan tárgyalja meg a történteket. Josserand egyre derűsebb volt, végleg lemondott arról, hogy irodába megy, gondolta, egyszer ő is kirúg a hámból, és éppen sétálni hívta a lányát, mikor belépett Adèle, és jelentette, hogy Berthe nagysága férje van itt. Mindenki megrökönyödött. A fiatalasszony elsápadt.

- Tessék? A férjed? - kérdezte az apa. - De hiszen Lyonban van!... Hát mégis hazudtatok nekem? Valami szörnyű történhetett... már két napja érzem...

És mikor Berthe ki akart szaladni, visszatartotta.

- Beszélj! Összevesztetek? A pénz miatt, ugye? Vagy talán a hozomány miatt? A tízezer frankon, amit nem fizettünk meg neki?

- Igen, igen, erről van szó - hebegte Berthe, majd kirántotta magát az apja kezéből és elmenekült.

Hortense ugyancsak felállt, a húga után futott, és mindketten bemenekültek a hálószobába. Repülő szoknyájuk a pánik szelét kavarta fel, és az apa egy pillanat alatt magára maradt az asztalnál az elcsendesedett ebédlőben. Elsápadt, rosszulléte, halálos fáradtsága egyszerre kiült az arcára. Elérkezett hát a szorongó szégyenkezéssel rettegett pillanat: a veje most majd kérdőre vonja a hozománybiztosítási kötvény miatt, és ő nem tehet egyebet, be kell vallania, hogy ő is tudott annak a becstelen embernek a fogásáról.

- Tessék, tessék, kedves Auguste-öm - mondta rekedten. - Berthe most vallotta meg nekem, hogy veszekedtek. Nem érzem magam kifogástalanul, és itthon kényeztetnek... Igazán kétségbe ejt, hogy nem tudom magának megadni azt a pénzt. Tudom, hibát követtem el, mikor megígértem...

Kínlódva folytatta, mint a bűnös, aki beismerő vallomást tesz. Auguste meglepődve hallgatta. Utánajárt és már régebben tudta, hogy milyen csúf mesterkedés folyt a nem létező kötvény körül, de mégsem merte volna követelni a tízezer frankot, félt, hogy ha egy szót is szólna erről, Josserand-né menten kijelentené, hogy menjen az öreg Vabre sírjához, és előbb vegye fel a tőle járó tízezer frankot. De ha már egyszer Josserand ezt hozta szóba, ő is ezzel kezdte. Ez volt az első sérelme.

- Ugyan, kérem, mindent tudok. Tisztában vagyok azzal, hogy csúful rászedett a meséivel. Nem is törődnék azzal, hogy a hozományból semmit nem látok, de az a képmutatás felháborít! Mire volt jó ennyit regélni egy nem létező biztosításról?! Mire volt jó megjátszani a kedveset, a figyelmeset, minek kínálták fel, hogy részletekben előre kifizetik a pénzt, amiről maga azt állította, hogy csak egy év múlva kapja meg. Közben egy vasa sem volt!... Az ilyen eljárást egyformán nevezik az egész világon!

Josserand már-már nyitotta a száját, hogy odakiáltsa neki: "Ők voltak, nem én!", de restellte magát a családja miatt, lehajtott fejjel vállalta magára a gyalázatot. Auguste folytatta:

- Egyébként meg mindnyájan ellenem voltak. Duveyrier és az a csirkefogó közjegyzője is finomul jártak el, hiába kértem én, hogy a házassági szerződésben említsék meg azt a kötvényt, legalább mint biztosítékot! Befogták a számat... Pedig ha tovább követelőzöm, maga csalást követ el! Igen, igen! Csalást!

Az apa halálsápadtan állt fel e vád hallatára, éppen válaszolni akart, azt akarta mondani, hogy életének hátralevő napjaiban csak azért dolgozik, hogy megvásárolhassa leánya boldogságát, de ebben a pillanatban szélvészként rontott be Josserand-né. Teljesen magánkívül volt Dambreville-né makacssága miatt, bánta is már ócska zöld selyemruháját, ügyet sem vetett arra, hogy dühösen ziháló keble szétrepesztette a mállott selymet.

- Mit? Hogy? Ki beszél itt csalásról? Ez az úr itt?... Jobb lesz, ha előbb elmegy a Père-Lachaise temetőbe, és utánanéz, hátha az apja kinyitja a bugyellárisát!

Auguste számított erre a kitörésre, mégis szörnyen megsértődött. Josserand-né meg emelt fővel, ellentmondást nem tűrő határozottsággal hozzátette:

- Nálunk megvan a maga tízezer frankja. Igen. Itt tartjuk egy fiókban... De csak akkor kaphatja meg, ha Vabre úr visszajön, hogy megadja, amivel ő tartozik... Finom kis család ez! Játékos apa, aki mindenkit falhoz állít, tolvaj sógor, aki bezsebeli az egész örökséget!

- Tolvaj? Tolvaj? - dadogott a végsőkig ingerelt Auguste. - A tolvajok itt vannak, asszonyom.

Lángoló arccal álltak egymással szemben. Josserand szétválasztotta őket. Ezek a durvaságok végleg megtörték. Könyörgött nekik, hogy csillapodjanak, majd olyan reszketés fogta el, hogy kénytelen volt leülni.

A vő rövid hallgatás után újrakezdte:

- Akárhogy is legyen, nem akarok szajhát látni az otthonomban... Tartsák meg a pénzüket, de tartsák meg a lányukat is. Azért jöttem, hogy ezt megmondjam.

- Maga most egészen mással hozakodik elő - jegyezte meg nyugodtan az anya. - Rendben van, erről majd beszélünk.

Az apa rémülten bámulta őket, annyi ereje sem volt, hogy felálljon. Most már semmit sem értett. Mit beszélnek ezek? Ki a szajha? Mikor aztán felfogta a szavak értelmét, mikor rádöbbent, hogy a lányáról van szó, szívébe hasított valami. Úgy érezte, halálos sebet ütöttek rajta, és maradék életereje is elhagyta. Irgalmas Isten! Hát saját gyermeke okozza a halálát? A gyermekében bűnhődik meg minden gyengeségéért? A gyermekében, akit nem tudott nevelni? Hiszen öregségét már a puszta gondolat is megrontotta, hogy Berthe eladósodhat, saját életének minden gyötrelmét újból átszenvedte, mikor megtudta, hogy a leánya örökös veszekedések között él a férjével. És íme, most már a házasságtörésig, egy nő lealjasodásának az utolsó fokáig süllyedt. Ez a bűn végleg fellázította a derék ember egyszerű és becsületes lényét. Dermedten, némán hallgatta a másik kettő vitáját.

- Előre megmondtam magának, hogy majd még meg is csal! - kiáltotta Auguste diadalmaskodó méltatlankodással.

- Én meg erre azt mondtam, maga mindent el is követ, hogy ez bekövetkezzék! - jelentette ki Josserand-né a győztes hangján. - Nem adok igazat Berthe-nek, hülyeséget csinált, és hamarosan megkapja tőlem a magáét... De most úgysem hallja, hát közölhetem, hogy kizárólag maga tehet róla!

- Én tehetek róla?!

- De maga ám, kedvesem. Nem ért a nőkhöz... Tessék, vegyünk csak egy példát. Talán bizony méltóztatott a keddi fogadónapjaimra eljárni? Ugye, hogy nem! Jó, ha félórát itt töltött, azt is legfeljebb háromszor egy szezonban! Ha még úgy fáj is valakinek a feje, attól még tudhatja, hogy mi illik... Nem állítom, hogy ez valami szörnyű bűn, de akkor is mutatja, hogy maga nem tud alkalmazkodni.

Hangjából csak úgy sipított a lassan felgyülemlett harag, hiszen mikor férjhez adta a leányát, arra számított, hogy a veje benépesíti majd a szalonját. De Auguste nem hozott vendégeket, sőt ő maga sem járt a keddi teákra: Josserand-né ábrándjainak befellegzett, soha nem versenyezhet Duveyrier-ék hangversenyeivel.

- Persze én senkit nem kényszeríthetek arra, hogy nálam szórakozzék - tette hozzá gúnyosan.

- Na, itt aztán senki nem szórakozik - vágott vissza Auguste.

Josserand-né egyszeriben kikelt magából.

- Rajta, csak sértegessen!... Vegye tudomásul, hogy Párizs legelőkelőbb társasága járna hozzám, ha akarnám. Maga nélkül is tudják, hogy ki vagyok!

Már szó sem volt Berthe-ről, a személyeskedő vitában teljesen háttérbe szorult a házasságtörés. Josserand még mindig úgy bámulta őket, mintha lidércnyomásos álmot látna. Nem, ez képtelenség, a leánya nem okozhat neki ekkora bánatot; kínlódva felállt, szótlanul kiment, hogy megkeresse Berthe-et. Ha itt lesz, ha Auguste nyakába borul, ha kimagyarázkodnak, vége lesz minden bajnak. Berthe éppen Hortense-szal vitatkozott, mert a nővére noszogatta, kérjen bocsánatot a férjétől. Hortense már unta a húgát, és félt, hogy sokáig meg kell osztania vele a szobáját. A fiatalasszony először makacskodott, végül mégis követte az apját. Amikor beléptek az ebédlőbe, Josserand-né még javában kiabált a leszedetlen asztal mellett:

- Becsületszavamra, nem sajnálom magát! Nem én!

Amikor észrevette Berthe-et, megint szigorú és méltóságos képet vágott. A felesége láttára Auguste tiltakozóan hadonászott, mintha csak el akarná hessegetni.

- Ejnye már - hangzott Josserand csendes, reszkető szava. - Mi van veletek? Egyszerűen nem értem, megbolondulok ettől a sok zagyva beszédtől... A férjed téved, ugye, kislányom? Te majd szépen megmagyarázod neki... Kicsit kímélni kell ám az öreg szülőket. Csókoljátok meg egymást az én kedvemért!

Berthe csak félszegen állt szűk pongyolájában. Ő ugyan megcsókolta volna Auguste-öt, de megtorpant, mikor a férje tragikus borzadállyal hátrált előle.

- Hát nem akarod, kislányom? - folytatta az apa. - Neked kell megtenned az első lépést... Maga meg, fiam, bátorítsa, legyen vele megértő.

A férfi végül kitört:

- Bátorítani? Még mit nem!... Félmeztelenül találtam azzal az emberrel együtt! Még azt akarja, hogy megcsókoljam? Maga csúfot űz belőlem!... Félmeztelen volt!

Josserand döbbenten bámult. Megragadta Berthe karját.

- Hallgatsz?... Szóval igaz?... Térdre!

De Auguste már az ajtónál volt. Menekült.

- Kár a fáradságért. Még egyszer nem fognak meg a komédiázásukkal!... Ne próbálják megint a nyakamba akasztani! Egyszer is éppen elég volt! Értik? Soha többé, inkább gyerünk a törvény elé. Adják csak valaki másnak, ha maguknál útban van! Persze, maga sem különb nála!

Mikor kiért az előszobába, még egy kiáltással könnyített magán:

- Ha valaki ringyót nevel a lányából, ne sózza tisztességes ember nyakába!

Az előszobaajtó becsapódott, utána csend lett. Berthe gépiesen újból az asztal elé ült. Lesütött szemmel nézte a csészéje aljában maradt kávét, az anya meg mélységes felindulásában hatalmas léptekkel fel-alá viharzott. Az apa a szoba másik végében letörten, magányosan ült, arca sápadt volt, mintha végóráit élné. Az olcsó, vásárcsarnoki vaj avas szaga átjárta az ebédlő nehéz levegőjét.

- Elment ez a faragatlan fráter, most már beszélhetünk - szólalt meg Josserand-né. - Na tessék, tisztelt uram. Most láthatja a pipogyaságának az eredményét. Beismeri végre, milyen hibákat követett el? El tudja képzelni, hogy akárki is merne ilyen veszekedést rendezni valamelyik Bernheim fivérnél, a Saint-Joseph üveggyár valamelyik tulajdonosánál? Ugye, hogy nem? Ha rám hallgatott volna, ha zsebre teszi a főnökeit, ez az alak térden csúszik előttünk, mert világos, hogy csak pénzt akar... Akinek pénze van, becsülete van. Az ember inkább irigyeltesse, mint sajnáltassa magát. Ha volt egy frankom, másoknak mindig azt mondtam, hogy kettő van... De maga! Mit bánta maga, ha mezítláb járok, aljasul, alávalóan kijátszotta a feleségét és a leányait, éhenkórász életre kényszerített bennünket. Hallgasson! Ne védekezzen! Minden bajunknak maga az oka!

Josserand még csak meg sem moccant, tekintete elhomályosult. A felesége elébe állt, dühödt vágy sarkallta, hogy jelenetet rendezhessen, de mikor látta, hogy a férje nem mozdul, újból fel-alá járkált.

- Jó, jó, játssza csak a fölényest. Tudhatná, hogy cseppet sem hat rám... Aztán majd meglátjuk, hogy merészel-e egy rossz szót is szólni a családomra azok után, amik a maga családjában történnek. Bachelard egy zseni! A nővérem meg maga a finomság! Ide hallgasson! Kíváncsi a véleményemre? Hát vegye tudomásul, hogy az apám még most is élne, ha maga nem viszi sírba... A maga apja meg, hát a magáé...

Josserand arca már hamuszürke volt. Csak suttogni tudta:

- Könyörgöm, Éléonore... beszélj az apámról... beszélj a családomról, amit csak akarsz, de könyörgöm, hagyj békén. Nem vagyok jól.

Berthe szánakozva nézett rá.

- Hagyd már, mama.

Josserand-né erre még dühösebben a lányára támadt.

- Te még hátravagy, várj csak... Már egy álló napja türtőztetem magam, de jól vigyázz, ez már nekem is sok... Ezzel a vizesnyolcassal! Elképesztő! Hát nincs már benned semmi büszkeség? Én meg azt képzeltem, hogy csak kihasználod, éppen csak annyira vagy kedves vele, hogy a szívét tegye bele az üzletbe, ebben segítettelek, biztattalak... De hát mondd, mi hasznod volt az egészből?

- Semmi, igazán semmi - dadogott a fiatalasszony.

- Hát akkor miért kezdtél vele? Az aljasságodnál csak a hülyeséged nagyobb!

- De furcsa vagy, mama, az ember ilyen dolgoknál igazán nem gondolkozik!

Josserand-né megint fel-alá járkált.

- Úgy!... Nem gondolkodik! Hát igenis gondolkozni kell!... Már bocsánat, de így félrelépni... Ennek igazán semmi értelme! Mondtam neked valaha is, hogy csald meg a férjedet? Vagy talán én megcsaltam az apádat? Rajta, kérdezd csak meg. Majd ő megmondja neked, hogy rajtakapott-e engem egy férfival is!

Most lassabban, kimértebben lépkedett, nagyokat csapkodott a mellére, és a zöld selyemruha alatt ide-oda csúszkált a keble.

- Soha nem vétkeztem, soha nem feledkeztem meg magamról, még gondolatban sem! Az én életem tiszta... Pedig csak az Isten a tudója, hogy az apád mellett mit kellett kiállnom! Minden mentségem meglett volna, az én helyemben minden asszony megbosszulta volna magát! De nekem van józan eszem, ami megmentett ettől... Magad is láthatod, nincs az apádnak egy szava sem ellenem. Csak ül itt, és nem tud rám semmit kitalálni... Én bezzeg beszélhetek, én tisztességes vagyok... Ó, te hülye liba, még nem is tudod, milyen butaságot csináltál!

És fölényesen gyakorlati erkölcsleckét adott neki a házasságtörés kérdéséről. Hát talán Auguste ezek után nem úgy bánik majd vele, mint jogos ura és parancsolója? Rettenetes fegyvert adott a kezébe! Hiába békülnek össze, Berthe egy szóval sem veszekedhetik vele, mert a férje rögtön ezzel áll majd elő. Na, ez aztán kellemes élet lesz! Nagy öröm lesz mindig meghunyászkodni! Vége! Fuccs az apró előnyöknek, kedvességnek, elnézésnek, amit egy jó férjből kipréselhetett volna! Egy asszony maradjon tisztességes, hogy legalább kinyithassa a száját a saját otthonában!

- Az Isten a tanúm - mondta -, hogy én még akkor is meggondoltam volna, ha maga a császár környékez meg!... Túl nagy a kockázat!

Még lépett egyet-kettőt, hallgatott, mintha töprengene valamin, majd hozzátette:

- Különben is, ez a legnagyobb gyalázat!

Josserand csak nézte a feleségét, nézte a lányát, ajka mozgott, de nem beszélt, egész megkínzott lénye néma könyörgés volt: hagyják már abba ezt a rettenetes veszekedést! De Berthe, aki az erőszak elől mindig meghátrált, az anyja leckéztetésétől megsértődött. Eladó lány korában olyan nevelést kapott, hogy most egyáltalában nem érezte magát bűnösnek, és végül kitört:

- Eh! - mondta, és nyeglén az asztalra könyökölt. - Nem kellett volna hozzáadni olyan emberhez, akit nem szeretek... Utálom, hát egy másikkal kezdtem.

És így folytatta tovább. Kurta, szaggatott mondatokban elevenítette fel házasságának történetét: a férjvadászattal töltött három telet, hogy mi mindenféle alaknak akarták odalökni, hogy milyen kudarcok érték a polgári szalonokban, amikor a testét felkínálta ezeken a törvényesített utcasarkokon, azután arról beszélt, hogy az anyák diszkrét és szalonképes prostitúcióra oktatják a lányaikat, ha nincs hozományuk, kitanítják őket, hogy tánc közben hogyan simuljanak, hogyan engedjék át a kezüket egy ajtó mögött, ártatlankodó szemérmetlenséggel hogyan gerjesszenek étvágyat a hülyékben, míg egy szép estén végre férjet fognak, a függöny mögött belekapaszkodnak egy férfiba, és mikor az nem lát, nem hall a vágytól, hurokra kerítik, mint ahogyan az utcalány csíp fel egy férfit.

- Hiába, ő is un engem, én is unom őt - jelentette ki. - Nem az én hibám, hogy nem értettük meg egymást... Már másnap olyan képet vágott, mint aki úgy érzi, hogy jó alaposan becsapták, igen, elhidegült, levert volt, mint mikor elszalaszt egy üzletet... Ami engem illet, hát én sem találtam őt valami kellemesnek. Na, ha a házasság csak ennyi örömet nyújt! Ezzel kezdődött minden. Bánom is én! Ez elkerülhetetlen volt, de nemcsak én vagyok a hibás!

Elhallgatott, majd mélységes meggyőződéssel hozzátette:

- Ó, mama, most már nagyon megértelek! Emlékszel, hányszor mondogattad, hogy torkig vagy?

Josserand-né csak állt a lánya előtt, méltatlankodó ámulattal hallgatta.

- Én? Még hogy én mondtam ilyent?! - kiabálta. De Berthe belemelegedett, nem hagyta abba.

- Százszor is mondtad... Szeretném tudni, mit csináltál volna az én helyemben! Auguste nem olyan jó ám, mint a papa! Ti már a második héten verekedtetek volna a pénz miatt... Auguste mellett mondtad volna ám igazán, hogy a férfiak csak arra jók, hogy az ember rászedje őket!

- Én? Még hogy én mondtam ezt?! - hajtogatta az anya magánkívül.

És olyan fenyegetően közeledett a lányához, hogy az apa már könyörögve összetette a kezét, mint aki kegyelmet kér. A két nő hangjának harsanása mindig szíven találta, mindig megrázta, és úgy érezte, hogy a láthatatlan seb egyre mélyül. Könnyek csordultak ki a szeméből, dadogva mondta:

- Hagyjátok abba! Kíméljetek!

- Hát ez már mégiscsak rettenetes! - kezdte rá újból Josserand-né még hangosabban. - Ez a szerencsétlen itt még rám keni a paráznaságát! Éppen csak azt nem mondja, hogy én csaltam meg a férjét... Mit? Hát talán én vagyok a hibás? Mert hiszen tulajdonképpen azt mondja... Talán az én hibám...

Berthe tovább könyökölt az asztalnál, sápadt volt, de elszánt.

- Ha másként neveltél volna, biztosan...

Nem fejezhette be. Az anyja olyan hatalmas pofont adott neki, hogy Berthe feje a viaszosvászon térítőre csuklott. Már tegnap óta készülődött erre a pofonra, valósággal viszketett tőle a tenyere, mint hajdanában, mikor a kislány alvás közben megfeledkezett magáról.

- Nesze neked nevelés! - kiabálta. - Ütött volna agyon a férjed!

A fiatalasszony nem mozdult a helyéről, karjára hajtott fejjel zokogott. Elfelejtette, hogy huszonnégy éves, ez a pofon visszahozta a régi időket, a régi pofonok emlékét, amikor az élete csupa reszkető képmutatás volt. Önálló, felnőtt mivoltának eltökéltsége nagy kislánybánatban foszlott semmivé.

Berthe keserves zokogásának hallatára rettenetes felindulás fogta el az apát. Most már felállt, magánkívül lökte félre a feleségét:

- Hát meg akartok ölni?... Hát térden csússzak előttetek?

Josserand-né már könnyített a mérgén, nem volt több mondanivalója, fenséges némasággal távozott, de a hirtelen kinyitott ajtó mögött a fülelő Hortense-ba ütközött. Megint csak kitört a vihar:

- Szóval te végighallgattad ezt a mocskot?! Az egyik disznóságokat csinál, a másik meg szórakozik rajta! Szépen összeilletek! Te nagy Isten, hát ki nevelt titeket?

Hortense nyugodtan lépett be az ebédlőbe.

- Semmi szükség a hallgatózásra, a konyha túlsó végén is hallani lehet benneteket. A cselédlány majd megszakad nevettében... De különben is férjhez menő korban vagyok, tudhatok már mindenről.

- Persze, Verdier, mi? - mondta az anya keserűen. - Mondhatom, nagy gyönyörűséget szerzel nekem te is... Egy kölyök halálára vársz. Arra ugyan várhatsz, hallom, hogy erős, nagy gyerek. Úgy kell neked!

Hortense sovány arca belezöldült a hirtelen méregbe. Összeszorított fogai között sziszegte:

- Ha olyan erős meg nagy, Verdier legalább könnyebben otthagyhatja. Majd én teszek róla, hogy ez minél hamarabb meglegyen; aztán majd nézhettek... Igenis, én magam döntök a férjhez menésemről. Mondhatom, tartósak azok a házasságok, amiket te kalapálsz össze!

És mikor az anyja feléje lépett, még odaszólt neki:

- Ide hallgass! Engem nem lehet ám pofozni!... Ezt ne felejtsd el!

Keményen néztek egymásra, Josserand-né hátrált meg, vereségét fölényeskedő megvetéssel próbálta leplezni. Az apa azonban azt hitte, hogy elölről kezdődik a hadakozás. Amint vergődve néznie kellett, hogyan emészti egymást a három nő, az anya és leányai, mindazok, akiket szeretett, úgy érezte, hogy egész világ omlik össze körülötte, a szoba túlsó végébe menekült, mint akit halálos csapás ért, és magában akar elpusztulni. Zokogva hajtogatta:

- Nem bírom tovább... Nem bírom tovább...

Az ebédlőben ismét csend volt. Berthe most is karjára hajtotta az arcát, testét még mindig görcsös sóhajok rázták meg, de lassanként már lecsillapult. Hortense nyugodtan leült az asztal másik oldalára, megvajazott egy darabka pirítóst, hogy kicsit összeszedje magát. Azután lemondó bölcselkedéssel keserítette a húgát: náluk elviselhetetlen az élet, Berthe helyében inkább a férjétől tűrné a pofonokat, mint az anyjától, ez valahogy természetesebb, de azért ha ő férjhez megy Verdier-hez, egyszerűen kiteszi az anyja szűrét, nehogy az ő házasságában is ilyen jelenetekre kerüljön sor. Adèle éppen ebben a pillanatban lépett be, hogy leszedje az asztalt, de Hortense azért csak tovább beszélt, kijelentette, hogy alighanem felmondják nekik a lakást, ha ez még egyszer előfordul. A cselédlány is így vélekedett: be kellett csuknia a konyhaablakot, mert Lisa és Julie már nagyon hegyezték a fülüket. Ő egyébként az egész esetet nagyon mulatságosnak tartotta, még most is nevetett. Berthe nagysága kapott egy hatalmasat... Mennyit összebeszéltek mindenféle öldöklésről, és tessék, ő járt a legrosszabbul! Azután vastag derekát ingatva, mély filozófiával jegyezte meg: a ház tulajdonképpen fütyül az egész históriára, az élet megy tovább, egy hét múlva már senkinek eszébe sem jut a hölgy a két gavallérjával. Hortense helyeslően biccentett, majd közbevetőleg megjegyezte, hogy a vaj rossz, elrontja a szája ízét. Na persze, a huszonkét sou-s vaj csak szemét lehet. Adèle még azt is hozzátette, hogy nem is takarékoskodnak, ha ezt használják, mert a lábas aljában undorító üledék marad utána. Miközben Adèle magyarázott, valami tompa puffanásra lettek figyelmesek. Mintha a padló is megremegett volna. Berthe nyugtalanul kapta fel a fejét.

- Mi volt ez? - kérdezte.

- Talán a nagyságos asszony meg az a másik hölgy a szalonban - vélekedett Adèle.

Josserand-nénak a megdöbbenéstől még a lélegzete is elakadt, mikor átment a szalonon. Egy hölgy ült ott egymagában.

- Hogyan! Maga még mindig itt van? - kiáltott, mikor rájött, hogy Dambreville-nét látja, akiről már teljesen megfeledkezett.

Az asszony nem moccant. Mintha csak átcsapott volna felette a családi veszekedés, a kiabálás, az ajtócsapkodás zaja, nem látott, nem hallott semmit abból, ami körülötte történik. Mozdulatlanul, révedező tekintettel ült, a szerelem kínja valósággal elbódította, összetörte. Egyvalami mégis erősen foglalkoztatta: Léon anyjának tanácsai felkavartak benne mindent, elhatározta, hogy megfizeti a drága árat a boldogság foszlányaiért.

- De kérem, elvégre mégsem alhat itt! - mondta Josserand-né. - A fiam értesített, hogy ne várjam.

Dambreville-né a hosszú hallgatástól zsibbadt ajakkal, mintha álomból ébredne, megszólalt:

- Máris megyek. Bocsásson meg... Kérem, mondja meg neki, azt üzenem, hogy meggondoltam. Beleegyezem... Igen, gondolkozom a dolgon, lehet, hogy hozzáadom ezt a lányt, ha egyszer kell... De én adom hozzá, és azt kívánom, hogy tőlem kérje meg a kezét, csakis éntőlem, érti?... Csak jöjjön vissza, jöjjön vissza...

Lázasan könyörgött. Azután makacsul, mint az olyan nő, aki már mindent feláldozott, de nem akar üres kézzel távozni, halkabban hozzátette:

- Feleségül veszi, de nálunk fog lakni... Különben nem lesz belőle semmi. Inkább végleg elvesztem őt!

Ezzel elment. Josserand-né megint kedves volt vele. Az előszobában még vigasztalgatta is, megígérte, hogy még az este elküldi hozzá a fiát. Léon engedelmes lesz s gyengéd, hiszen biztosan örül majd, hogy az anyósánál élhet. Amikor becsukta az ajtót Dambreville-né mögött, szánakozó gyengédséggel gondolta:

"Szegény kisfiam! Hogy még mit fog ettől elszenvedni!"

De ebben a pillanatban ő is felfigyelt a tompa puffanásra, amitől valósággal megremegett a padló. Mi ez megint? Most meg a cseléd tör-zúz a konyhában? Visszasietett az ebédlőbe, és a leányait kérdezte:

- Mi az? Talán a cukortartó esett le?

- Nem, mama... nem tudjuk, mi lehet.

Kiment, Adèle-t kereste, és meglátta, hogy a hálószoba ajtajánál hallgatózik.

- Maga meg mit csinál itt? - kiáltott rá. - A konyhában minden összetörik, maga meg az úr után leskelődik. Persze, persze, szilvalopással kezdik, és egészen mással végzik. Maga már jó ideje gyanús nekem! Maga, lányom, rosszban sántikál!

A lány először csak tágra nyílt szemmel bámult. Azután közbevágott:

- Szó sincs róla... Inkább azt hiszem, hogy az úr elesett odabent.

- Úristen! Igaza van - sápadozott Berthe. - Mintha valaki lezuhant volna!

Most mindnyájan a szobába rohantak. Az ágy előtt aléltan feküdt Josserand, a fejét beleverte egy székbe, jobb füléből szivárgott a vér. Az anya, a két leánya és a cseléd körbefogták, tapogatták. Csak Berthe zokogott, még nem felejtette el a pofont, és könnyen állt nála a sírás. És mikor mind a négyen nekiálltak, hogy az ágyra emeljék, meghallották, amint suttogta:

- Vége... megöltek.
17

Múltak a hónapok, megérkezett a tavasz. A Choiseul utcában azt beszélték, hogy Octave és Hédouinné hamarosan összeházasodnak.

Pedig hát a dolgok nem mentek olyan gyorsan. A Hölgyek Örömében Octave ismét elfoglalta régi posztját, és munkaköre napról napra kiszélesedett. Hédouinné a férje halála óta nem tudta ellátni a szüntelenül szaporodó üzleti teendőket, a nagybátyja meg, az öreg Déleuze, semmivel sem törődött már, a köszvénytől alig bírt mozdulni a karosszékéből, így a tevékeny fiatalember, akit a nagyvonalú kereskedelemről szőtt álmai is hajtottak, rövid idő alatt szinte magától értetődően döntő szerephez jutott az üzletben. Most már nem álmodozott arról, hogy a nők révén próbál boldogulni, most inkább fázott a nőktől. Buta szerelmi kalandja Berthe-tel még mindig bántotta. Úgy gondolta, hogy a legokosabb, ha szép lassan Hédouinné üzlettársa lesz, azután majd kezdődhet a hajrá a milliók után. Még nem felejtette el, milyen nevetséges kudarcot vallott Hédouinnénál, most egyszerűen férfinak tekintette, ahogy az asszony ezt el is várta.

Kapcsolatuk azóta nagyon bensőségessé vált. Hosszú órákra bezárkóztak a hátsó irodába. Annak idején, mikor még magában fogadkozott, hogy elcsábítja az asszonyt, kipróbált minden taktikát, igyekezett kihasználni az üzlet iránti nagy vonzalmát, a vállához hajolva suttogta fülébe a számokat, leste az alkalmat, mikor számolhat be egy szerencsés üzletről, hogy megpróbálja kihasználni az asszony ellágyulását. Most már nem számítgatott, egyszerű, derék ember módjára csak az üzlettel törődött. Nem is kívánta már az asszonyt, bár emlékezetében még őrizte testének könnyű borzongását, mikor összesimulva keringőztek Berthe lakodalmán. Lehet, hogy az asszony szerette őt. Mindenesetre jobb, hogy így vannak egymással, igaza volt, mikor azt mondta, hogy a cégnél rendnek kell lennie, esztelenség volna olyasmit akarni, ami aztán reggeltől estig csak zavarná munkájukat.

Kettesben nézték át az üzleti könyveket, kettesben állították össze a megrendeléseket, és munkájuk végeztével gyakran ottfeledkeztek a keskeny íróasztal előtt. Octave ilyenkor az üzlet kiterjesztéséről álmodozott. A szomszédos ház tulajdonosánál már tapogatózott, az szívesen belemenne az eladásba, akkor aztán felmondhatnának a játékkereskedőnek meg az esernyősnek, külön selyemosztályt rendezhetnének be. Az asszony komolyan hallgatta, bár még nem mert belevágni a dologba. De Octave kereskedői rátermettsége egyre nagyobb rokonszenvvel töltötte el, saját akaraterejét, üzleti érzékét, saját jellemének komoly és gyakorlatias alapvonását fedezte fel a kedves és udvarias eladó modora mögött. Ezenfelül Octave-ban volt valami tűz, valami vonzó merészség, ami belőle hiányzott. A férfi üzleti lelkesedése, álmodozása magával ragadta: más álmok sohasem nyugtalanították. Octave úrrá vált felette.

Végül egy este, mikor a vakító gázláng fényében egymás mellett ültek, és a számlákat nézték át, az asszony csendesen megszólalt:

- Kérem, Mouret úr, beszéltem a nagybátyámmal. Hozzájárul a házvásárláshoz. Csakhogy...

Octave vidáman közbevágott:

- Na, akkor Varbe-éknak befellegzett!

Az asszony elmosolyodott, majd szemrehányóan mondta:

- Hát ennyire haragszik rájuk? Ez nem helyes, maga az utolsó, aki rosszat kívánhat nekik.

Sohasem hozta szóba Berthe és Octave szerelmi ügyét, és ez a célzás, maga sem tudta, miért, de nagyon kínosan érintette a fiatalembert. Elvörösödött, dadogva magyarázkodott.

- Hagyjuk, hagyjuk, ez nem tartozik rám - szólt Hédouinné még mindig mosolyogva és nagyon nyugodtan. - Bocsásson meg, csak úgy kicsúszott a számon, pedig magamban megfogadtam, hogy ezt soha nem említem magának... Elvégre maga fiatal. Csak magukra vessenek a nők, akik hajlandók, nincs igazam? Ha a feleség nem képes vigyázni magára, vigyázzon rá a férj!

Octave fellélegzett, rájött, hogy az asszony nem haragszik rá. Gyakran félve gondolt arra, hogy elhidegül tőle, ha tudomást szerez régi viszonyáról.

- Maga félbeszakította a mondanivalómat - kezdte újra komolyan Hédouinné. - Még azt akarom mondani, hogy ha megvásárolom a szomszédos házat, és a duplájára emelem az üzleti forgalmat, nem maradhatok egyedül... kénytelen leszek újból férjhez menni.

Octave megdöbbent. Hogyan?! Máris kilátásban volna egy férj, és ő nem tud róla? Rögtön úgy érezte, hogy előnyös helyzete veszélyben forog.

- A nagybátyám - folytatta az asszony - maga is ezt javasolta... Persze e percben még nem sürgős. Nyolc hónapja vagyok gyászban, megvárom az őszt. De ha az üzletről van szó, az ember nem törődhet a szívével, az üzlet követelményeit kell szem előtt tartani... Feltétlenül szükség van egy férfira.

Megfontoltan beszélt, mintha csak egy üzletkötésről lenne szó, Octave meg elnézte ezt az egészséges és szabályos szépséget, a gondosan befont fekete fürtökkel keretezett arcot. Most sajnálkozni kezdett, hogy mióta özvegységre jutott, nem próbálkozott újból az elcsábításával.

- Ez mindenképpen komoly dolog - hebegte -, meg kell gondolni.

Az asszony helyeselt. A korát emlegette.

- Öreg vagyok már. Öt évvel idősebb, mint maga...

Octave izgatottan félbeszakította, úgy vélte, hogy pontosan érti az asszony gondolatát. Megragadta a kezét, felindultan ismételgette:

- Ó, asszonyom... ó, asszonyom!

De Hédouinné felállt, elhúzta a kezét, majd lejjebb csavarta a gázlángot:

- Hagyjuk, mára elég ennyi... Magának nagyon jó elképzelései vannak, természetes, hogy magára gondolok, mikor a megvalósításról van szó. Csakhogy vannak ám nehézségek, töviről hegyire meg kell fontolni mindent... Magát alapjában véve nagyon komoly embernek ismerem. Latolgassa magában a tervet, én magam is fontolóra veszem a magam szempontjából. Ezért hoztam magának szóba, később majd megint beszélünk róla.

Heteken át nem esett több szó az ügyről. Az üzletben minden a régi kerékvágásban haladt. Minthogy Hédouinné most is mosolygós nyugalommal viselkedett, és soha még csak célzást sem tett gyengédebb kapcsolat lehetőségére, Octave is hasonló nyugalmat mutatott, sőt lassan maga is nyugodt és sugárzóan egészséges lett, akárcsak az asszony. Bízott a dolgok ésszerű kimenetelében. Hédouinné gyakran mondogatta, hogy az értelmes események maguktól is bekövetkeznek, ezért ő soha semmit nem sürget. A fiatalemberrel való bizalmas viszonyáról megindult szóbeszédet meg sem hallotta.

A Choiseul utcában az egész ház elkönyvelte már ezt a házasságot. Octave elköltözött a szobájából és a Neuve-Saint-Augustin utcában, közel a Hölgyek Öröméhez bérelt új lakást. Nem járt senkihez, sem Campardonékhoz, sem Duveyrier-ékhez, akiket szerelmi botránya mondhatatlanul felháborított. Ha Gourd-ral találkozott, még a házmester is úgy tett, mintha nem ismerné meg, hogy ne kelljen köszönnie. Csak Marie és Juzeurné álltak meg vele egy-két pillanatra beszélgetni egy kapualjban, ha reggelenként összetalálkozott valamelyikükkel a környéken. Juzeurné szenvedélyes kíváncsisággal kérdezgette Hédouinné felől, megpróbálta rávenni, hogy jöjjön el hozzá, nála kellemesen elbeszélgethetnének. Marie meg elkeseredetten panaszolta, hogy megint teherben van, elmondta, hogy Jules mennyire elképedt, a szülei milyen rettenetesen megharagudtak, mikor ezt megtudták. Majd mikor a házasságáról szóló hírek komolyabbá váltak, Octave meglepődve vette észre, hogy Gourd milyen mély tisztelettel köszönti. Campardon még nem állt meg vele beszélgetni, de szívélyesen odabiccentett neki az utca túlsó oldaláról, és Duveyrier is nagyon kedves volt hozzá, mikor egyik este bement az üzletbe kesztyűt vásárolni. Lassan mindenki megbocsátott.

Egyébként az egész ház újból visszakerült a polgár tisztesség útjára. A mahagóni ajtók mögött az erkölcs újabb mélységei nyíltak, a harmadik emeleti úr hetenként egy éjszakán dolgozott, a másik Campardonné fennen lobogtatta szigorú elveit, a cselédek vakító fehér kötényt viseltek, a lépcsőház langyos csendjébe csak a mindig egyforma keringők elmosódott és szinte áhítatos hangulatú muzsikája szűrődött ki a lakásokból.

A levegő azonban még most is tele volt a házasságtörést követő kínos hangulattal, a műveletlen emberek ugyan nem nagyon érezték meg ezt, de a kifinomultabb erkölcsű lakók számára nagyon kellemetlen volt. Auguste makacsul kitartott amellett, hogy nem veszi vissza a feleségét, márpedig míg Berthe a szüleinél marad, a botrány nem simulhat el, hiszen szemmel látható nyomai vannak. Különben egyik lakó sem beszélt nyíltan arról, ami valójában történt, ezt mindenki restellte volna, és hallgatólagosan megegyeztek, hogy az Auguste és Berthe közötti nézeteltérések oka az a bizonyos tízezer frank. Tehát csak pénzről van szó, így sokkal tisztességesebb az egész ügy, így már hajadonok előtt is lehet róla beszélni. Vajon fizetnek a szülők, vagy nem fizetnek? A drámai kérdés így egészen egyszerűvé vált, mert a környéken nem csodálkozott és nem háborodott fel senki azon, hogy a pénzkérdés miatt pofonok csattanhatnak egy házasságban. Igaz ugyan, hogy a jó társaságnak ez a hallgatólagos megállapodása mit sem változtatott a dolgokon, és bár a ház higgadtan viselte a szerencsétlenséget, méltóságában mégis rettenetesen szenvedett.

Elsősorban Duveyrier, mint háziúr, érezte a meg nem érdemelt és makacs balszerencse súlyát. Clarisse egy idő óta úgy gyötörte, hogy néha már a feleségénél sírta ki magát. De a házasságtörési botrány is szíven találta, látta - úgymond -, amint a járókelők végigbámulnak a házon, ezen a házon, melyet az apósa és jómaga igyekeztek felékesíteni minden családi erénnyel. Ez így nem tarthat tovább, a ház jó hírét helyre kell állítani, mint mondotta, ezt már személyes becsülete is megköveteli. Auguste-öt a társadalmi illendőség nevében szüntelenül békülésre noszogatta. Auguste, sajnos, megmakacsolta magát, Théophile és Valérie állandóan szították a haragját, ők örültek a házasság összeomlásának, és úgy megtelepedtek a kasszában, mintha ez már örökös helyük volna. Minthogy a lyoni üzlettel baj volt, tőkehiány miatt a selyemüzlet is pangott; Duveyrier-nek okos ötlete támadt: Josserand-ék nyilván boldogan megszabadulnának a lányuktól, Auguste tehát ajánlja fel, hogy visszaveszi Berthe-et, de csak azzal a feltétellel, ha kifizetik az ötvenezer frank hozományt. Bachelard nagybácsi talán hajlandó lesz odaadni a pénzt, ha nagyon kitartóan kérik. Auguste először hallani sem akart az egészről, még ha százezer frankot kapna, akkor is csak ő károsodna. De az áprilisi lejáratai nagyon aggasztották, így aztán engedett a tanácselnök érveinek, aki az erkölcs védelmében szólott, és kizárólag jó cselekedetről beszélt.

Miután egyetértésre jutottak, Clotilde Mauduit abbét szemelte ki közvetítőnek. Kényes história volt ez, csakis papi személy intézheti el, anélkül, hogy rossz fényt vetne rá a közvetítés. Az abbé már amúgy is nagy fájdalommal gondolt az egyházközségének egyik legnagyobb házát sújtó sajnálatos szerencsétlenségekre, és már felajánlotta tanácsait, tapasztalatát, tekintélyét, hogy véget vessen a botránynak, amely a vallás ellenségeinek nagy örömére szolgálhatna. Azonban mikor Clotilde a hozományt említette neki, és kérte, hogy közölje Josserand-ékkal Auguste feltételeit, lehajtotta a fejét és szomorúan elhallgatott.

- A bátyám olyan pénzt követel, ami jár neki! - ismételgette Clotilde. - Értse meg, kérem, nem alkuról van szó... Egyébként a bátyám ragaszkodik ehhez.

- Ha mennem kell, megyek - mondta végül a pap.

Josserand-ék napról napra várták az ajánlatot. Valérie nyilván beszélt valamit, mert a lakók megvitatták az esetet: vajon Josserand-éknak annyira nincs pénzük, hogy otthon tartják a lányukat? Vajon fel tudnak hajtani ötvenezer frankot, hogy megszabaduljanak tőle? Josserand-né, mióta a pénzkérdés felvetődött, cseppet sem fékezte a nyelvét. Még mit nem! Ugyancsak megvesződött, míg egyszer férjhez adta Berthe-et, és most tessék, kezdheti elölről! Mintha még nem is lett volna meg az esküvő, most újra követelik a hozományt, újra kezdődnek a pénzgondok. Nincs a földön még egy anya, akinek ilyen keserves munkát kellett elölről kezdenie! Mennyi baj e miatt a liba miatt, aki ostobaságában még a kötelességeiről is megfeledkezik. Josserand-ék otthona pokollá vált, Berthe-et szünet nélkül gyötörték, még Hortense sem szólt hozzá anélkül, hogy valami bántó célzás ne lett volna szavaiban, annyira bosszankodott, hogy nem alhatik egyedül. Végül már azt is a szemére vetették, amit megeszik. Ha valakinek egyszer férje van, mégiscsak furcsa, hogy a szülei amúgy is szűkös kenyerét eszi. Ilyenkor a fiatalasszony elkeseredetten sírt valamelyik sarokban, önmagát vádolta, miért olyan gyáva, miért nem képes arra, hogy lemenjen, Auguste lábai elé vesse magát, és odakiáltsa neki: "Tessék, üss hát, szerencsétlenebb már úgysem lehetek!" Csak Josserand volt kedves a lányához. De gyermekének bűnei és könnyei halálra gyötörték, a család kegyetlensége miatt úgy kínlódott, hogy ágynak dőlt, alig kelt fel, és korlátlan időre betegszabadságot vett ki. Juillerat doktor kezelte, általános kimerültségről beszélt, azt mondta, hogy a vére felbomlóban van, és az egyik szerve a másik után mondja fel a szolgálatot.

- Ugye boldog leszel, ha majd az apád meghal bánatában? - kiáltott rá az anyja.

És Berthe még csak be sem mert lépni a beteg szobájába. Mihelyt az apa és leánya megpillantották egymást, mindketten sírni kezdtek, mindketten csak kínozták magukat.

Josserand-né végül nagy elhatározásra szánta magát. Meghívta Bachelard nagybácsit, beletörődött abba, hogy még egyszer megalázza magát. Ha pénze lett volna, a saját zsebéből is kifizetné ezt az ötvenezer frankot, csak ne lássa már otthon az asszonylányát, aki csak szégyent hozott a keddi fogadónapokra. Azután meg szörnyű dolgokat hallott a nagybácsiról, ha most nem viselkedik kedvesebben, hát ez egyszer jól megadja neki a magáét.

Bachelard az asztalnál a szokottnál is neveletlenebb volt. Alaposan becsípve érkezett, mert mióta Fifit elvesztette, nagy szenvedélyének viharában hányódott. Josserand-né szerencsére nem hívott más vendéget, attól tartott, hogy szégyent hoz rá. Bachelard a csemegénél, miközben zavaros mondatokkal ütődött korhelykalandjait adta elő, elszunyókált, fel kellett ébreszteni, hogy átvihessék Josserand szobájába, ahol már mindent úgy rendeztek el, hogy meglágyítsák a vén korhely szívét: két karosszéket toltak az apa ágya elé, az egyiket Josserand-né, a másikat Bachelard számára. Berthe és Hortense állva maradtak. Majd elválik, hogy a füstölgő lámpával megvilágított, gyászos hangulatú szobában, egy haldokló előtt meg meri-e szegni az ígéreteit.

- Narcisse - kezdte Josserand-né -, a helyzet komoly...

És lassú, ünnepélyes hangon ismertette a helyzetet, leánya sajnálatos balszerencséjét, a férj felháborító pénzéhségét, majd a kínos döntést, hogy neki kell megfizetnie az ötvenezer frankot, hogy már vége legyen a botránynak, ami szégyent hoz a családra. Azután szigorúan hozzátette:

- Emlékezz rá, mit ígértél, Narcisse... Aznap este, mikor megkötöttük a házassági szerződést, döngetted a melledet, úgy esküdöztél, hogy Berthe számíthat a bácsikája szívére! Nos! Hol van az a szív? Most igazán megmutathatod... A férjemet is kérem, segítsen nekem, ha bír, világítson rá a kötelességedre.

Az apa mélységesen irtózott az egész jelenettől, a leánya iránti szeretetből mégis suttogni kezdett:

- Ez így van, maga megígérte. Kérem, mielőtt távozom maguk közül, szerezze meg nekem azt az örömet, hogy rendesen viselkedik.

Csakhogy Berthe és Hortense, abban a reményben, hogy a nagybácsijuk hamarabb ellágyul, túlságosan gyakran töltögettek a poharába. Úgy berúgott, hogy már ki sem lehetett használni a részegségét.

- Hogyan? Mit? - hebegte, és most igazán nem volt szüksége arra, hogy túlozza a részegséget. - Csak soha nem ígérni... Kukkot sem értek. Éléonore, mondd csak, hogy van ez?

Josserand-né kezdte elölről. Ráparancsolt a síró Berthe-re, hogy csókolja meg a részeget, a férje életére könyörgött neki, azt bizonygatta, hogy szent kötelességét teljesíti, ha ideadja az ötvenezer frankot. Mikor aztán észrevette, hogy a nagybácsi megint csak elbóbiskolt, hogy egy cseppet sem hatódott meg a nagybetegtől meg a gyászos hangulatú szobától, indulatosan kitört:

- Ide hallgass, Narcisse! Ami sok, az sok. Mocskos gazember vagy. Tudok minden piszkos ügyedről. Férjhez adtad a szeretődet Gueulinhez, ötvenezer frankot adtál vele, éppen annyit, amennyit nekünk ígértél... Na, ez gyönyörű. A kis Gueulin finom dologra vállalkozott! De te, te még aljasabb vagy, a szánkból húzod ki a falatot, becstelenségre használod a vagyonodat, igen, becstelenségre, szinte a zsebünkből lopod ki a pénzt ennek a lotyónak a kedvéért!

Így még soha nem mondta ki, ami a szívét nyomta. Hortense nem tudta, mitévő legyen, zavarában az apja orvosságait rendezgette. Josserand állapota rosszabbra fordult ettől a jelenettől, lázasan fészkelődött a párnáján, reszkető hangon hajtogatta:

- Kérlek, Éléonore, hallgass, nem ad semmit... Ha valamit akarsz neki mondani, vidd innen, ne halljam.

Berthe is erősebben zokogott, és apjával együtt könyörgött:

- Elég már, mama, a papa kedvéért hagyd abba... Jaj, istenem, de boldogtalan vagyok, hogy miattam veszekedtek. Bárcsak elmehetnék valahová, bárcsak meghalnék!

Mire Josserand-né egyenesen nekitámadt Bachelard-nak:

- Adod vagy nem adod az ötvenezer frankot? Akarod vagy nem akarod, hogy az unokahúgod emelt fővel járhasson az emberek között?

Bachelard riadtan magyarázkodott, húzta az időt.

- Hallgass már meg, rajtakaptam Gueulint és Fifit... Mit tehettem volna mást, össze kellett házasítani őket... Én nem tehetek róla.

- Adod vagy nem adod a hozományt, amit ígértél? - hajtogatta Josserand-né nekivadultan.

Bachelard dülöngélt, olyan részeg volt, hogy beszélni is alig bírt.

- Nincs, becsületszavamra nincs!... Tönkrementem. Máskülönben rögtön... esküszöm, hiszen tudod...

Josserand-né fenyegető mozdulattal szakította félbe:

- Rendben van, családi tanácsot hívok össze, és gyámság alá helyeztetlek. Ha a nagybácsik elhülyülnek, kórházba rakják őket.

Bachelard-t egyszeriben mélységes megindulás fogta el. Nagyon gyászosnak találta ezt a szobát a vigasztalan lámpafényben, rápillantott a halálos betegre, akit a leányai feltámogattak, és most éppen valami feketés folyadékot adtak be neki: a szíve majd megszakadt, zokogva vádolta a nővérét, hogy soha nem értette meg őt. Pedig Gueulin árulása miatt már úgyis olyan boldogtalan. Tudhatják, hogy ő milyen érzékeny, rosszul teszik, ha azért hívják vendégségbe, hogy megszomorítsák. Végül aztán az ötvenezer frank helyett felkínálta az utolsó csepp vérét is.

Josserand-né kimerülten adta fel a harcot, mikor Adèle bejelentette Juillerat doktort és Mauduit abbét. A lépcsőházban találkoztak össze, és együtt jöttek be. Az orvos úgy látta, hogy Josserand állapota súlyosbodott, még teljesen az előbbi jelenet hatása alatt volt, melyben neki is szerepelnie kellett. Amikor az abbé Josserand-néval át akart menni a szalonba, mert, mint mondotta, közölnivalója van számára, az asszony megszimatolta, hogy kinek a megbízásából jön, és méltóságosan kijelentette, hogy itt beszélhetnek, hiszen csak családtagok hallják, az orvostól se zavartassa magát, egy orvos voltaképpen gyóntató is.

- Asszonyom - válaszolt a pap szelíden, bár némileg zavartan -, azért jöttem, mert hő vágyam, hogy a két családot összebékítsem...

Azután arról beszélt, hogy az Isten is mindig megbocsát, hangsúlyozta, hogy milyen nagy öröm lenne számára, ha a becsületes lelkeket megnyugtathatná azzal, hogy véget vet egy tűrhetetlen helyzetnek. Berthe-et csak mint "szerencsétlen gyermeket" emlegette, és a fiatalasszony ettől újra meg újra sírva fakadt. Az abbé olyan atyai hangon, olyan választékosan beszélt, hogy még Hortense is meghallgathatta. De mégiscsak meg kellett említenie az ötvenezer frankot. Eddig úgy beszélt, mintha semmi másra nem volna szükség, mint hogy a házastársak egymás karjába boruljanak, de végül is kirukkolt a kibékülés határozott feltételével: a hozománnyal.

- Abbé úr, engedje meg, hogy félbeszakítsam - szólt Josserand-né. - Bennünket valóban meghat az ön fáradozása, de soha, értse meg, kérem, soha nem bocsátjuk alkura a leányunk becsületét... Azok már szépen összebékéltek ennek a gyermeknek a rovására. Ó, tudok én mindent! Késhegyre mentek volna egymás ellen, most meg elválhatatlanok, reggeltől estig minket csepülnek... Nem, abbé úr, az alku gyalázat lenne.

- Asszonyom, én mégis úgy vélem... - kockáztatta meg a pap.

De Josserand-né túlharsogta, gőgösen folytatta:

- Tessék, itt van a fivérem! Megkérdezheti... Éppen az előbb mondogatta: "Éléonore, elhozom neked az ötvenezer frankot, rendezd ezt a kellemetlen félreértést!" Nos, abbé úr, kérdezze meg tőle, hogy mit válaszoltam... Állj csak fel, Narcisse! Mondd meg az igazat!

A nagybácsi már megint elszundikált egy karosszékben a szoba sarkában. Mocorgott, összefüggéstelen szavakat motyogott, majd nővére nógatására a szívére tette kezét, és úgy dünnyögte:

- Ha a kötelesség szava szólít, menni kell... A család mindenekelőtt.

- Hallja?! - kiáltott Josserand-né győzedelmesen. Nem beszélünk pénzről, ez méltatlan volna hozzánk!... Kérem, mondja meg nekik, mi nem halunk meg, hogy kibújjunk a fizetés alól. A hozomány megvan, oda is adtuk volna: de piszokság, ha úgy követelik, mintha a lányunk váltságdíja lenne... Auguste előbb vegye vissza magához Berthe-et, azután majd meglátjuk.

Felemelte a hangját, és az orvos, aki közben a beteget vizsgálta, kénytelen volt rászólni:

- Halkabban, asszonyom, a férje rosszul érzi magát.

Erre Mauduit abbé, akinek zavara nőttön-nőtt, az ágyhoz lépett, és jóságos szavakat intézett a beteghez. Ezután távozott, nem tért vissza az ügyre, kudarca miatti zavarát kedves mosolyával leplezte, de ebbe a mosolyba most utálkozás és fájdalom vegyült. Amikor az orvos is indulóban volt, kertelés nélkül közölte Josserand-néval, hogy a beteg menthetetlen: a legnagyobb kíméletre van szüksége, mert a legkisebb izgalom is sírba viheti. Az asszony megrendült, átment az ebédlőbe a két lányához és a nagybácsihoz, ők már előbb elhagyták a hálószobát, hogy ne zavarják a beteget, aki szemmel láthatóan aludni kívánt.

- Berthe - mormolta -, megölted az apádat. Maga az orvos mondta.

Erre mindhárman keseregni kezdtek az asztal körül. Bachelard grogot készített magának, de még ő is könnyezett.

Amikor Auguste-nek tudomására jutott Josserand-ék válasza, megint megdühödött a feleségére, fogadkozott, hogy kirúgja, ha eljön bocsánatot kérni. Pedig voltaképpen hiányzott neki Berthe, valami üresség maradt az asszony után, otthontalannak érezte magát, elhagyatottnak új kellemetlenségei között, amik éppen olyan kínosak voltak, mint házaséletének gondjai. Rachelt megtartotta, hogy Berthe-et bosszantsa, de a lány meglopta, és olyan szemtelen nyugalommal szájaskodott, mint egy feleség, úgyhogy végül már visszasírta házaséletének kellemes apróságait, az estéket, mikor együtt unatkoztak, a költséges kibéküléseket a takarók melegében. De főként torkig volt Théophile-lal és Valérie-vel, akik valósággal berendezkedtek odalenn, fontoskodva tettek-vettek az üzletben. Még azzal is gyanúsította őket, hogy néha szemérmetlenül hozzányúlnak a pénzéhez. Valérie más volt, mint Berthe, szívesen trónolt ugyan a pénztárban, de Auguste azt vette észre, hogy férfiakat csalogat magához az ostoba férje orra előtt, akinek a szüntelen nátha miatt állandóan könnyek homályosították el a szemét. Akkor már inkább Berthe! Ő legalább soha nem csalt be senkit az utcáról, csak úgy a pultokon át. És még egy dolog nyugtalanította: a Hölgyek Öröme felvirágzott, komolyan veszélyeztette az ő cégét, melynek forgalma napról napra csökkent. Persze, az a nyomorult Octave nem hiányzott neki, de ami igaz, az igaz, rendkívül tehetséges ember. Milyen jól ment volna minden, ha jobban megértik egymást. Ellágyult, megbánás fogta el, voltak órák, mikor szinte belebetegedett a magányba, úgy érezte, mintha egész élete omlana össze, és legszívesebben felrohant volna Josserand-ékhoz, hogy visszafogadja tőlük Berthe-et, csak úgy ingyen.

Egyébként Duveyrier is lankadatlanul békülésre ösztökélte, egyre jobban bántotta, hogy ilyen história erkölcsi szempontból milyen rossz fényt vet a házára. Úgy tett, mintha hinne Josserand-né szavainak, melyeket a pap közölt velük: ha a férj minden további nélkül visszaveszi a feleségét, úgy már másnap biztosan számíthatnak a hozományra. Mikor Auguste ettől dühbe gurult, a tanácselnök főként a férj szívére próbált hatni. Mikor az igazságügyi palotába ment, a rakparton elkísértette magát Auguste-tel, könnyekig meghatott hangon tanácsolta neki, bocsássa meg az őt ért sérelmeket, vigasztalan és gyáva bölcselkedéssel beszélte tele a fejét, szerinte az egyetlen elképzelhető boldogság, ha az ember valahogyan kibírja a nőt, minthogy lemondani úgysem tud róla.

Duveyrier összeroppant, a Choiseul utca lakóit aggasztotta szemmel látható szomorúsága, sápadt arca, amelyen az izgalmaktól egyre nőttek a vörös foltok. Mintha valami beválthatatlan szerencsétlenség súlya nyomasztotta volna egész lényét. Clarisse, az egyre kövérebb, egyre zabolátlanabb Clarisse gyötörte a tanácselnököt, aki jólneveltségét, előkelősködő merevségét annál elviselhetetlenebbnek érezte, minél több polgárias hájréteg rakódott a szeretőjére. Most például megtiltotta, hogy a családtagjai előtt tegezze, közben szeme láttára minduntalan a zongoratanár nyakába borult, és olyan bizalmaskodásokat engedett meg neki, hogy Duveyrier már sírt miatta. Kétszer is rajtakapta Théodore-ral, magánkívül volt, de azután térden állva kért bocsánatot, beletörődött az osztozkodásba. Clarisse egyébként szakadatlanul undorodva beszélt a pattanásairól, hogy a férfi alázatos és meghunyászkodó maradjon, sőt még azzal is próbálkozott, hogy átjátssza az egyik vaskos szakácsnőjének, de a cseppet sem válogatós lány tudni sem akart az úrról. Duveyrier élete így mindennapos gyötrelem volt a szeretője mellett, akinél családi életének pokoli változatára talált. Az egész zsibárus banda szemérmetlenül lopta, nem csináltak titkot abból, hogy az anya, a kamasz fivér, a két kislány, de még a béna nagynéni is rajta élősködik, és a zsebét is kifosztják, mikor ott alszik. Helyzete más szempontból is egyre aggasztóbbra fordult: pénze fogytán volt, és rettegve gondolt arra, hogy bírói hírnevét kockáztatja. Igaz ugyan, hogy tisztségéből nem mozdíthatják el, de a fiatal ügyvédek kaján képe már zavarta az ítélethozatalnál, és mikor önmagától is undorodva, az Assas utcai lármából és szennyből a Choiseul utcai otthonába menekült, felesége gyűlölködő hidegsége végleg lesújtotta. Ilyenkor fejét vesztve nézegette a Szajnát, mikor a bíróság felé ment, és arra gondolt, hogy egy este, mikor már betelt a mérték, beleveti magát.

Clotilde világosan látta férje levertségét, nyugtalankodott, és felháborodással gondolt a szeretőre, akinek erkölcstelensége még arra sem jó, hogy egy férfit boldoggá tegyen. Ezenkívül sok bosszúságot szerzett neki egy másik sajnálatos esemény is, amelynek fejleményei izgalomban tartották a házat. Clémence egyik reggel felment a szobájába egy zsebkendőért, és a saját ágyán rajtakapta Hippolyte-ot azzal az idétlen Louise-zal. Azóta minden csekélységért megpofozta Hippolyte-ot a konyhában. A felszolgálás rendje teljesen felborult. A legkellemetlenebb az volt, hogy a ház úrnője most már nem hunyhatott szemet a szobalány és az inas törvénytelen kapcsolata fölött: a cselédek jól mulattak az eseten, a kereskedők is tudomást szereztek a botrányról, és ha nem mond fel nekik, feltétlenül össze kell házasítani őket. Clémence-szal változatlanul elégedett volt, tehát a házasság lehetett az egyetlen megoldás. Nagyon kínos feladatnak érezte, hogy ő tárgyaljon a verekedő szerelmespárral, ezért úgy határozott, hogy megint csak Mauduit abbéhoz fordul, akinek erkölcsbírói szerepe ez esetben igazán természetes lenne. A cselédei egy idő óta határozottan sok gondot okoztak. Mikor vidéken voltak, észrevette, hogy kamasz fiának, Gustave-nak, viszonya van Julie-vel. Első pillanatban úgy gondolta, hogy elküldi a lányt, bár nem szívesen, mert szerette a főztjét, de érett megfontolás után mégiscsak megtartotta, jobbnak látta, hogy a kamasz fiú az otthonában talált szeretőt, egy tiszta, egészséges lányt, akivel sohasem lesz baj. Az ember nem tudhatja, hogy házon kívül mi mindent szedhet össze egy ilyen fiú, ha ennyire korán kezdi. Szemmel tartotta őket, de egy szóval sem avatkozott semmibe. És most tessék, itt van ez a másik kettő, bajlódhat ezekkel.

Egyik reggel, mikor Duveyrier-né éppen Mauduit abbéhoz indult, Clémence figyelmeztette az asszonyát, hogy a pap az utolsó kenetet hozza Josserand úrnak. A szobalány, miután a lépcsőházban összetalálkozott a szentségeket hozó pappal, beszaladt a konyhába, és hangosan újságolta:

- Na, ugye megmondtam, hogy még ebben az évben visszajön!

A házat sújtó bajokra célozva, még hozzátette:

- Mindnyájunkra szerencsétlenséget hozott.

A szentségek ez alkalommal még idejében érkeztek: ez valóban biztató jel a jövőre. Duveyrier-né a Saint-Roch templomba sietett, itt várta be az abbét. A pap végighallgatta, egy ideig szomorúan gondolkozott, de mégsem tagadhatta meg, hogy a szobalányt és az inast ne figyelmeztesse helyzetük erkölcstelen voltára. Egyébként, úgymond, a másik dolog miatt úgyis hamarosan visszamegy a Choiseul utcai házba, mert a szegény Josserand aligha éri meg a reggelt. Célozgatott, hogy ez a fájdalmas esemény jó alkalom lehet Auguste és Berthe összebékítésére. Azon lesz, hogy mindkét ügyet egyszerre elintézze. Igazán ideje, hogy az ég megáldja fáradozásaikat.

- Imádkoztam, asszonyom - mondta -, az Egek Ura diadalmaskodni fog.

Josserand este hétkor már agonizált. Egybegyűlt az egész család, nem hiányzott más, csak Bachelard, akiért hiába kutatták fel a kávéházakat, és Saturnin, aki még mindig a moulineaux-i zárt intézetben volt. Léon, akinek házasságát kellemetlenül késleltette az apja betegsége, méltósággal viselte fájdalmát, Josserand-né és Hortense keményen tartották magukat, csak Berthe nem bírta elfojtani hangos zokogását, és kimenekült a konyhába, hogy kímélje a haldoklót. Adèle kihasználta a zűrzavart, éppen forró bort iszogatott. Josserand egyébként nagyon szerényen halt meg. Megölte a becsületessége. Élete hiábavalóan telt el, úgy távozott, mint derék ember, aki belefáradt az élet csúfságaiba, megfojtotta azoknak a teremtéseknek kíméletlen önzése, akiket valaha is szeretett. Nyolc órakor Saturnin nevét suttogta, a fal felé fordult, és mindörökre elaludt.

Senki sem gondolta, hogy meghalt, mert kínos haláltusától tartottak. Kis ideig türelmesen várakoztak, hagyták aludni. Mikor észrevették, hogy teste kihűl, Josserand-né zokogás közben Hortense-ra támadt: őt bízta meg azzal, hogy Auguste-öt idehívja, úgy gondolta, hogy a fájdalmas végórát felhasználhatja arra, hogy Berthe-et visszajuttassa a férje karjai közé.

- Eh! Nem törődsz te semmivel! - mondta szemét törölgetve.

- Hát ki gondolta volna, hogy a papának ilyen hamar vége lesz?!... - felelte Hortense sírva. - Azt mondtad csak kilenc órakor menjek le Auguste-ért, akkor biztos, hogy végig itt tarthatjuk.

A lesújtott család némi vigasztalást talált ebben a civódásban. Már megint elügyetlenkedtek valamit, nem sikerül soha semmi. Még szerencse, hogy hátravan a temetés, akkor is összebékülhetnek.

A szertartás tisztességes volt, bár nem első osztályú temetés, mint amilyen Vabre-nak jutott. A ház egyébként most korántsem tanúsított olyan szenvedélyes kíváncsiságot, mint Vabre halálakor, elvégre nem háztulajdonos halt meg. Josserand nagyon békés halott volt, még Juzeurné álmát sem zavarta. Csak Marie sajnálkozott, hogy nem segíthetett a hölgyeknek szegény Josserand úr mosdatásánál, de már előző nap megkezdődött a vajúdás.

Gourd-né éppen csak felemelkedett a karosszékéből, mikor a koporsót elvitték a házmesterlakás előtt, úgy gondolta, ennyi is elég, az ajtóig már nem ment ki. De a temetőbe az egész ház kivonult: ott volt Duveyrier, Campardon, Vabre-ék és Gourd is. Az időjárásról beszélgettek, félő, hogy a nagy tavaszi esőzések miatt gyenge lesz a termés. Campardon csodálkozott magában, hogy Duveyrier milyen rossz bőrben van. Amikor látta, hogy a tanácselnök elsápad, csaknem elájul, amint a koporsót a sírba eresztik, magában dünnyögte:

- Megérezte a föld szagát... Adja Isten, hogy a ház lakói ne pusztuljanak tovább!

Josserand-nét és két leányát a kocsijukhoz kellett támogatni. Léon körülöttük sürgölődött, és Bachelard bácsi is segített nekik, Auguste meg félszegen hátramaradt, Duveyrier és Clotilde kocsijába ült. Clotilde nem bocsátotta el maga mellől Mauduit abbét, aki, bár nem ő végezte a szertartást, de eljött a temetőbe, hogy ezzel is kimutassa a család iránt érzett rokonszenvét. A lovak most fürgébben indultak útnak, és Clotilde mindjárt meg is kérte a papot, jöjjön el hozzájuk, mert úgy érezte, itt az alkalmas pillanat. A pap igent mondott.

A Choiseul utcában a rokonság csendben kiszállt a három gyászkocsiból. Théophile azonnal Valérie-hez sietett. A feleség otthon maradt; kihasználták, hogy az üzletet amúgy is zárva kell tartani, és Valérie felügyelete mellett nagytakarítást rendeztek.

- Szedheted a sátorfádat! - kiáltotta feleségének dühösen. - Valamennyien noszogatják. Fogadni mernék, hogy a végén még bocsánatot is kér!

Valóban mindnyájan azt kívánták, hogy mielőbb legyen már vége a kínos helyzetnek. Legalább valami haszon is legyen a bajból. Auguste nagyon jól tudta, mit várnak tőle, magányosan, erőtlenül, feszélyezetten állt köztük. A gyászba öltözött rokonság lassan átvonult az előcsarnokon. Senki nem beszélt. A lépcsőházban is hallgattak, a gyászruhák lágyan és szomorúan suhogtak felfelé, és a csendben titkos gondolatok, tervek érlelődtek. Auguste még egy utolsó ellenszegüléssel próbálkozott, előresietett, azt tervezte, hogy gyorsan hazamegy és bezárkózik, de amint kinyitotta az ajtaját, Clotilde és az abbé állította meg, ők mindvégig Auguste sarkában maradtak. A mély gyászba öltözött Berthe is odaért anyjával és a nővérével együtt. Mindhármuk szeme vörös volt a sírástól, főként Josserand-né nyújtott szánalmas látványt.

A pap maga is könnyezni kezdett, és csak ennyit mondott:

- Nos hát, barátom!

Többre nem is volt szükség, Auguste máris engedett, látta, hogy okosabb, ha most adja meg magát, amikor erre tisztességes alkalom kínálkozik. A felesége sírt, ő is sírt, és dadogva mondta:

- Gyere be... Azon leszünk, hogy ne történjen meg még egyszer.

A rokonság összecsókolózott. Clotilde minden jót kívánt a fivérének, és azt mondta, hogy ezt el is várta a jó szívétől. Josserand-né fájdalmas örömet mutatott, mint ahogy egy özvegyhez illik, akit már a váratlan szerencse sem derít fel. Az általános örömbe szegény férjét is bevonta:

- Kedves vőm, maga teljesíti a kötelességét. Az, aki közülünk az égbe költözött, most hálásan tekint magára.

- Gyere be - ismételte Auguste megindultan.

Rachel a hangok hallatára az előszobába sietett, és Berthe megtorpant, mikor meglátta a néma haragtól sápadozó lányt. De habozása csak pár pillanatig tartott, határozottan indult befelé, és fekete gyászát elnyelte a lakás félhomálya. Auguste utánament. Az ajtó becsukódott mögöttük.

A megkönnyebbülés mély sóhaja szállt végig a lépcsőházon, fellélegzett az egész ház. A hölgyek a pap kezét szorongatták, az Isten meghallgatta imáit. Duveyrier Léonnal és Bachelard-ral lemaradt a társaságtól, kínos-keservesen éppen akkor ért fel, mikor Clotilde a pappal együtt távozott, hogy azt a másik ügyet is rendbe hozzák. A tanácselnöknek utólag kellett beszámolni a szerencsés fordulatról. Duveyrier már hónapok óta vágyott erre, de most olyan furcsán viselkedett, mint aki alig ért valamit az egészből, szünet nélkül egy rögeszme gyötörte, képtelen volt bármi mással törődni. Josserand-ék felmentek a lakásukba, ő meg a felesége az abbé után indult. Még az előszobában voltak, mikor fojtott kiáltozások hangjára rezzentek össze.

- Ne ijedjen meg, asszonyom - magyarázta előzékenyen Hippolyte -, a kis hölgy vajúdik odafent... Láttam, hogy Juillerat doktor mennyire sietett hozzájuk.

És mikor magára maradt, bölcselkedve hozzátette:

- Az egyik megy, a másik jön.

Clotilde a fogadószobába vezette be Mauduit abbét. Azt mondta, először Clémence-ot küldi be hozzá, és hogy addig se unatkozzék, odaadta neki a Revue des Deux Mondes-ot, igazán kedves verseket olvashat ebben a számban. Úgy gondolta, hogy jó lesz, ha a szobalányt némileg előkészíti erre a beszélgetésre. De mikor az öltözőszobájába lépett, ott találta a férjét egy széken üldögélve.

Duveyrier reggel óta elviselhetetlenül kínlódott. Harmadszor kapta rajta Clarisse-t Théodore-ral, és mikor tiltakozni próbált, nekiment az egész zsibárus had, az anya, a fivér és a húgocskák, rúgásokkal, ököllel verték ki a lépcsőházba. Clarisse meg közben azt kiabálta, hogy tehetetlen hülye, és dühösen rendőrrel fenyegetőzött, ha még egyszer be merné tenni a lábát. Ez volt a vég; lent a házmester szánakozva közölte vele, hogy egy héttel ezelőtt feltűnt egy nagyon gazdag öregúr, most az akarja kitartani őnagyságát. Az elűzött Duveyrier először az utcán csatangolt, nem volt többé puha fészek, ahol felmelegedhetett volna, közben bement egy eldugott kis boltba, és vásárolt magának egy revolvert. Az élet csupa szomorúság, legalább eldobhatja magától, ha erre alkalmas helyet talál. Gépiesen hazafelé ballagott a Choiseul utcába, hogy részt vegyen Josserand temetésén, de közben is szüntelenül azon töprengett, hol találhatna egy zavartalan zugot. Amikor a halottat kikísérték, egyszerre csak az jutott eszébe, hogy elrejtőzködik egy sírkő mögé, és ott a temetőben öli meg magát. Ez megfelelt volna regényes hajlandóságának, a gyengéd és romantikus eszménykép utáni vágyódásának, amely merev polgári viselkedése mögött lassan felőrölte egész életét. De mikor a koporsót leeresztették, reszketni kezdett, megcsapta a sírgödör hideg lehelete. Nem, a temető igazán nem jó, másutt kell alkalmas helyet keresnie. Rögeszméje egy pillanatra sem hagyta el, mire hazaért, még komiszabbul érezte magát, letelepedett az öltözőszobában, és egyre azon töprengett, hogy a házban hol akad egy nyugodt sarok, ahol végezhet magával: talán a hálószobában, az ágy szélén? Vagy egész egyszerűen itt, ahol most mozdulatlanul ül?

- Legyen olyan kedves, menjen ki innen - szólt rá Clotilde.

A férfi már megfogta zsebében a pisztolyt.

- Miért? - kérdezte kínos erőlködéssel.

- Mert szeretnék egyedül maradni.

Azt hitte, hogy az asszony át akar öltözködni, de már úgy utálja őt, hogy nem akar előtte mezítelen vállal mutatkozni. Egy pillanatig zavaros tekintettel bámulta: milyen szép termetű, milyen vonzó, milyen márványsima a bőre, milyen rőtarany fénnyel csillognak a hajfonatai! Hiszen, ha ő is úgy akarná, minden rendbe jöhetett volna! Ingadozva állt fel, kitárta a karját, megpróbálta magához ölelni az asszonyt.

- Hát ez mi? - döbbent meg Clotilde - Mi van magával? Itt már aztán igazán nem... Szóval már nincs meg az a másik? Hát újrakezdődik az egész förtelem?

Úgy megborzongott az undortól, hogy a férfi visszahőkölt. Egy hangot sem szólt, kiment, megállt az előszobában, pár pillanatig habozott, de minthogy ajtót látott maga előtt, az árnyékszék ajtaját, belökte és nyugodtan letelepedett az ülőke közepére. Ez itt nyugodt hely, itt nem zavarhatja senki. A revolver csövét a szájába illesztette és elsütötte.

Clotilde azonban, minthogy már reggeltől kezdve nyugtalanította a férje viselkedése, most figyelte, vajon megteszi-e neki azt a szívességet, hogy visszatér Clarisse-hoz. Amint az ajtó jellegzetes csikorgásából megtudta, hogy hová ment, már nem is törődött vele, és éppen Clémence-nak csengetett, mikor megijesztette a lövés tompa dörrenése. Mi lehetett ez? Az ember azt hihetné, hogy egy kisebb revolver dörrent. Kiszaladt az előszobába, először nem merte hívni a férjét, de bentről valami furcsa lihegést hallott, szólongatni kezdte, és mikor nem kapott semmi választ, kinyitotta az ajtót. Duveyrier még csak a reteszt sem tolta be. Szeme kimeredt, inkább az ijedtségtől, mint a sebtől szédelegve siralmas helyzetben kuporgott az ülésen, arcából csörgött a vér. Elhibázta a lövést. A golyó az állkapcsának ütődött és baloldalt átfúrta az arcát. Ahhoz már nem volt bátorsága, hogy még egyszer elsüsse a fegyvert.

- Hát ezért jött ide! - kiáltotta Clotilde magánkívül. - Menjen máshová, ha végezni akar magával!

Nagyon haragudott. A látvány éppenséggel nem hatotta meg, sőt végleg felháborította. Szidta, kímélet nélkül ráncigálta, be akarta vonszolni a hálószobába, nehogy valaki ilyen helyen lássa meg. Éppen itt! És még el is hibázta! Már csak ez hiányzott.

Duveyrier csupa vér volt, a fogait köpködte, és miközben a felesége a hálószoba felé támogatta, hörögve dadogta:

- Soha nem szerettél!

Zokogott, siratta halott álmait, siratta édes ábrándjait, amik sohasem valósultak meg. Clotilde-ot valami ideges felindulás fogta el, és mikor lefektette a férjét, végre megszánta. A legkínosabb az volt, hogy Clémence és Hippolyte éppen most jöttek be a csengetésre. Először valami balesetről beszélt nekik: az úr elesett, s összezúzta az állát. De ezzel a mesével nem ment semmire, mert az inas, mikor meg akarta tisztítani a véres ülőkét, a kisseprű mögött megtalálta a revolvert. Közben Duveyrier tovább vérzett, és a szobalánynak eszébe jutott, hogy Juillerat doktor fent van Pichonéknál, a szülést vezeti le. Máris szaladt az orvosért, de már a lépcsőházban összetalálkozott vele. Marie szerencsésen megszült. Juillerat rögtön megnyugtatta Clotilde-ot, lehet, hogy az állkapocs ferdén forr össze, de nincs életveszély. A mosdótál és a vérfoltos fehérneműk között rögtön nekifogott a sebesült bekötözésének, mikor a lárma és sürgés-forgás miatt nyugtalankodó Mauduit abbé is belépett.

- Mi történt?

Ez a kérdés betetőzte Duveyrier-né izgalmát. Már az első magyarázó szavaknál elsírta magát. A pap egyébként mindent értett, hiszen jól ismerte nyája titkos bajait. Miközben a szalonban várakozott, már szinte sajnálta, hogy sikerült a békítés, sajnálta, hogy a szerencsétlen fiatalasszonyt visszakényszerítette a férjéhez, holott nem érzett semmi megbánást. Rettenetes kétség gyötörte, vajon biztos, hogy Isten akarata szerint cselekszik? Szorongása csak fokozódott, mikor a tanácselnök összezúzott állkapcsát meglátta. Közelebb lépett hozzá, erélyesen kárhoztatni akarta az öngyilkosság bűnét, de az orvos félretolta, mert még javában a beteg körül sürgölődött.

- Csak utánam, abbé úr. Majd... Látja, hogy elájult.

Duveyrier ugyanis azonnal elvesztette az eszméletét, mihelyt az orvos vizsgálni kezdte. Clotilde-ot nagyon feszélyezte, hogy a cselédek tágra nyílt szemmel bámulnak, nem volt rájuk semmi szükség, és hogy megszabaduljon tőlük, könnyeit törölgetve, halkan szólt nekik:

- Menjenek az abbé úrral a szalonba... Valamit mondani akar maguknak.

Az abbé nem tehetett egyebet, kiment velük. Ez is egy csúnya ügy. Clémence és Hippolyte követték a papot, mindketten nagyon meglepődtek. Mikor hármasban maradtak, Mauduit abbé zavaros prédikációba kezdett: az ég megjutalmazza a jó erkölcsöt, de egyetlen bűn is elég ahhoz, hogy valaki a pokolba kerüljön; még nincs elveszve semmi, még véget vethetnek a botrányos helyzetnek, megmenthetik lelki üdvüket. Miközben így beszélt, meglepetésük döbbenetté fokozódott, csak álltak ügyefogyottan: a vézna Clémence összeszorított szájjal hallgatott, és nyugtalan pillantásokat váltott a lapos képű, nagydarab legénnyel. Mi akar ez lenni? Duveyrier-né megtalálta volna náluk az eldugott törülközőket? Vagy talán rájött, hogy minden este felvisznek magukkal egy üveg bort?

- Gyermekeim - fejezte be a pap -, maguk rossz példát mutatnak. A legnagyobb bűn az, ha megrontunk másokat, és rossz hírbe keverjük a házat, amely az otthonunk... Igen, maguk bűnben élnek, és ez a bűn már nem titok senki előtt, hiszen egy hete örökösen verekszenek.

Elpirult, szemérmes tétovázással kereste a szavakat. Clémence és Hippolyte fellélegzett. Mosolyogtak és vidáman illegették magukat. Ennyi az egész? Ezért aztán igazán kár volt megijedni!

- De plébános úr! Ennek már vége - jelentette ki Clémence, és a visszahódított nő pillantásával tekintett Hippolyte-ra. - Kibékültünk már... Hippolyte mindent megmagyarázott.

A pap arcára most szomorú csodálkozás ült ki.

- Gyermekeim, maguk nem értik, mit kívánok maguktól, így nem élhetnek tovább együtt, ezzel az Istent és az embereket is megbántják... Össze kell házasodniuk.

Erre újból megdöbbenten hallgattak mindketten. Összeházasodni? Ugyan minek?

- Nem akarok én a felesége lenni! - szólalt meg Clémence. - Egészen mást tervezek!

Mauduit abbé most Hippolyte-ot próbálta meggyőzni.

- Ejnye, fiam, maga a férfi, beszélje rá, magyarázza meg neki, hogy a becsületéről van szó... Házasodjanak össze! Nem változtat ez semmit az életükön!

Az inas kicsit mókázva, kicsit zavartan nevetett. Végül földre szegzett tekintettel jelentette ki:

- Nem mondom, ez így van, de hát, ha egyszer én már házas vagyok!

Ez a válasz egyszeriben elvágta a pap erkölcsprédikációját. Egy hanggal sem mondott többet; mit használnak itt az érvek, minek itt az Istent emlegetni, már sajnálta, hogy ilyen piszkos ügyben Isten nevével hozakodott elő. Clotilde is átjött a szalonba, ő is hallotta Hippolyte válaszát, és lemondóan legyintett. Kiküldte az inast és a szobalányt, egymás mögött mentek kifelé, komoly képet vágtak, de magukban ugyancsak derültek. Egy ideig csend volt, azután a pap szemrehányóan kérdezte, hogy mire jó őt ilyesminek kitenni? Mire jó olyasmit bolygatni, amit jobb békén hagyni? Csak azt érték el, hogy a helyzet most már végképp tarthatatlan. De Clotilde megint csak legyintett: bánja is ő, van neki más gondja-baja. Egyébként meg most igazán nem mond fel nekik, nem akarja, hogy az öngyilkosságról még ma este tudjon az egész környék. Majd később elhatározza, hogy mitévő legyen.

- A legtökéletesebb nyugalom, ugye értjük egymást? - rendelkezett az orvos a hálószobából kijövet. - Tökéletesen rendbe jön, de nagy kíméletre szorul. Ne aggódjék, asszonyom!

Azután a paphoz fordult:

- Majd később megdorgálhatja, kedves tisztelendőm! Most még nem engedem át magának!... Mehetünk együtt, ha a Saint-Roch templomba megy. Elkísérem.

Mindketten eltávoztak.

A ház közben visszanyerte mélységes nyugalmát. Juzeurné elidőzött a temetőben, Trublot-val együtt olvasgatta a síremlékek feliratát, közben csábítgatta a fiatalembert, aki ugyan nem nagyon kedvelte az eredménytelen szerelmi játékokat, mégis kénytelen volt fiákerben hazavinni az asszonyt a Choiseul utcába. Louise siralmas kalandja búbánattal töltötte el a szegény hölgyet. Már megérkeztek, de ő még mindig erről a nyomorult teremtésről beszélt, akit már előző nap visszaküldött a menhelyre: kegyetlen lecke volt számára, végleg lemondott a reményről, hogy valaha is erkölcsös cselédlányra akad. Amikor a kapuhoz értek, hívta Trublot-t, jöjjön fel hozzá néhanapján kicsit elbeszélgetni. De a férfi nagy elfoglaltságára hivatkozott.

Éppen ekkor haladt el mellettük a másik Campardonné. Mindketten köszöntötték. Gourd elújságolta nekik, hogy Pichonné szerencsésen túlesett a szülésen. Mindhárman osztották Vuillaume-ék véleményét: három gyerek egy tisztviselőcsaládban igazán őrültség! A házmester még arra is célozgatott, hogy ha egy negyedik is jön, a háziúr felmond nekik, olyan közönséges, ha egy bérházban túl sok a gyerek. Mindhárman elhallgattak, mikor egy lefátyolozott nő könnyed léptekkel átsietett az előcsarnokon. Nem kérdezett semmit a házmestertől, Gourd meg úgy tett, mintha nem is látná a hölgyet, aki után verbénaillat lebegett. A harmadik emeleti előkelő úrnál délelőtt már mindent előkészített az éjszakai munkára.

Ebben a pillanatban gördült át a kapualjon a második emeleti lakók hintója. Gourd-nak éppen csak annyi ideje volt, hogy odakiáltson Juzeurnének és Trublot-nak:

- Vigyázat! Még elgázolnak bennünket, mint a kutyákat!

A lovak büszkén szedték a lábukat. A szülők a kocsi hátsó üléséről mosolyogva nézték a két szép szőke gyermeket. Az apró kezek egy rózsacsokor után kapkodtak.

- Micsoda népség! - dünnyögött dühösen a házmester. - Még csak a temetésre sem mentek el, nehogy véletlenül is eleget tegyenek az illendőségnek, úgy, mint mások... Mindenkit lenéznek, pedig ha én kinyitnám a számat!

- Mondja! Igazán... - kérlelte Juzeurné nagy érdeklődéssel.

Erre Gourd elmesélte, hogy itt voltak a rendőrségről, úgy bizony, a rendőrségről! A második emeleti lakó egy olyan piszok regényt írt, hogy a börtönbe kerül érte.

- Micsoda rémségeket firkált össze - folytatta undorodva. - Tisztességes úriemberekről írt csupa disznóságot! Azt mondják, hogy még a háziurat is megírta a könyvben, bizony, Duveyrier urat! Micsoda szemtelenség... Na, tudják ezek, hogy miért bujkálnak, miért nem barátkoznak a többi lakóval! Most legalább tudjuk, miben törik a fejüket, mikor úgy elbújnak az egész ház elől. Na és tessék! Az ilyen népség hintón jár, nehéz aranyért adja el a piszok regényeit!

Ez a gondolat különösképpen felháborította a házmestert. Juzeurné csak verseket olvasott, Trublot meg kijelentette, hogy nem járatos az irodalomban, de azért mindketten szigorúan elítélték az urat, amiért lemocskolja a könyveiben a házat, amelyben él a családja. Ekkor féktelen ordítozás, szennyes szavak lármája harsant fel az udvar túlsó végéről.

- Te kövér dög! Bezzeg jó voltam neked, mikor a gavallérjaidat dugdostam!... Idefigyelj, te nyavalyás, hallod...

Rachel kiabált, akinek Berthe felmondott, s a lány most a cselédlépcsőn ordította ki mindazt, ami a begyében volt. A szófukar és tisztelettudó lányból eddig a többi cseléd sem tudott semmi pletykát kicsikarni, de most úgy ömlött belőle a mocskolódás, mint a megrepedt csatornából a szennyvíz. Már attól is magánkívül volt, hogy az úrnője visszajött a férjéhez, akit kedvére lophatott, mióta különváltan éltek, és egyenesen őrjöngeni kezdett, mikor ráparancsoltak, hívjon fel egy hordárt, és vitesse el a ládáját. Berthe a konyhában állt, és felindultan hallgatta, Auguste meg az ajtóban maradt, meg akarta mutatni, hogy nem fél, hangtalanul fogadta a rázúduló mocskolódást és a szörnyű vádakat.

A dühös cselédlány nem hagyta abba:

- Persze akkor nem hajítottál ki, mikor az ingeidet dugdostam a felszarvazott férjed elől!... Bezzeg kellettem akkor este, mikor a szeretőd a fazekaim között húzta fel a harisnyáját, én meg a hülye urad elé álltam, hogy legalább kifújhasd magad!... Te piszok!

Berthe lélegzet után kapkodva menekült a lakás legtávolabbi zugába. De Auguste-nek ki kellett tartania: sápadozott, reszketett a lépcsőházból világgá kürtölt minden újabb gyalázatosság hallatára. Nem tudott mit mondani, egyre csak azt hajtogatta: "Nyomorult, nyomorult!" Ezzel az egy szóval fejezte ki, hogy mennyire kínlódik, mikor végig kell hallgatnia a házasságtörés durva részleteit, éppen most, mikor megbocsátott. Közben valamennyi konyhából az ajtóba szaladtak a cselédlányok. Áthajoltak a lépcsőkorláton, hogy minden szót halljanak, de még őket is megdöbbentette Rachel durvasága. Elképedve húzódtak vissza a konyhába. Ez már mégis sok. Lisa mindnyájuk véleményét fejezte ki, mikor kijelentette:

- Hát ez mégsem járja. Az ember beszél, beszél, de mégsem megy neki így az uraknak.

Azután mindnyájan visszasompolyogtak, dühöngjön csak magában ez a lány, mindenkinek kínos volt ilyen kellemetlen dolgokat hallgatni, hiszen Rachel most már az egész házat szidalmazta. Gourd megjegyezte, hogy az ember semmi jót nem várhat egy dühöngő nőszemélytől, és elsőként ő húzódott vissza a házmesterfülkébe. A finom lelkű Juzeurnét végtelenül sértette a szerelemnek ez a durva kiteregetése, úgy felizgatta magát, hogy Trublot nem tehetett egyebet, kénytelen volt bekísérni a lakásba, mert félt, hogy elájul. Milyen szerencsétlen história! A bajok már szépen elsimultak, a legkisebb ok sem volt a botrányra, a házra ismét áhítatos tisztesség borult, és akkor jön ez az undok perszóna, régi ügyeket hánytorgat fel, amik már senkit nem érdekelnek.

- Én csak cseléd vagyok, de tisztességes! - süvítette Rachel teljes erővel. - Többet érek, mint akármelyik úri cafat ebben a szemét házban!... Ne féljetek, megyek, felfordul a gyomrom, ha csak rátok nézek!

Mauduit abbé és Juillerat doktor lassan lépkedtek lefelé. Ők is hallották. Most mély békesség uralkodott a házon, az udvar kihalt, a lépcsőházban sehol egy lélek, az ajtókat mintha csak befalazták volna, egyetlen ablakfüggöny sem lebbent, a bezárt lakásokból méltóságos csend áradt.

A pap úgy állt meg a kapualjban, mint akit végtelen fáradtság görnyeszt.

- Micsoda nyomorúság! - suttogta szomorúan.

Az orvos biccentett:

- Ilyen az élet.

Rendszerint olyankor hangzottak el köztük ilyen vallomások, mikor együtt távoztak egy haldokló vagy egy újszülött mellől. Felfogásuk homlokegyenest ellenkező volt, de az emberi gyarlóságokat illetően néha-néha egyetértettek. Mindketten ugyanazokat a titkokat ismerték: a pap a hölgyek gyónását hallgatta, az orvos pedig harminc év óta segédkezett az asszonyok szülésénél, és kezelte a lányokat.

- Isten elhagyja őket - szólalt meg ismét a pap.

- Nem - mondta az orvos -, ne keverje bele az Istent. Ezeknek a nőknek vagy az egészségük, vagy a nevelésük rossz. Ennyi az egész.

A pap szempontját figyelemre sem méltatta, nem várta be a feleletet, és hevesen támadta a császárságot: annyi bizonyos, hogy egy köztársaságban sokkal jobban mennének a dolgok. Átlagember módjára érvelt, de régi gyakorló orvos lévén, aki alaposan ismerte a környék lakóinak minden ügyét-baját, mégis rá-rátapintott az igazságra. Kirohant a nők ellen, akik közül olyan sokat megront vagy elbutít az üvegházi nevelés, míg a többit örökletes idegesség tereli tévútra érzelmeiben és szenvedélyeiben, de mind, egytől egyig, vágy és öröm nélkül, ostoba és piszkos módon bukik el. A férfiakkal szemben sem volt kíméletesebb. Micsoda alakok! Álszent jómodorukkal takargatják, hogy mint rontják meg az életet. Jakobinus hévvel egy egész társadalmi osztály, a felbomlóban, pusztulóban levő burzsoázia felett kondította meg a lélekharangot: a burzsoázia felett, melynek korhadt tartóoszlopai már recsegnek-ropognak. Azután megint elkapta a hév, a friss és erős népekről beszélt, azt mondotta, hogy hamarosan itt lesz az általános jólét korszaka.

- Én hivőbb vagyok, mint maga! - mondta befejezésül.

A pap, mintha végig csendesen figyelt volna, de nem fogott fel semmit az orvos szavaiból, csüggeteg révedezésbe merült. Hallgatott, majd kisvártatva megszólalt:

- Hiszen nem tudják, mit cselekszenek, az ég legyen hozzájuk irgalmas.

Amint elhagyták a házat, lassan végigmentek a Neuve-Saint-Augustin utcán. Mindketten hallgattak, féltek, hogy talán túlságosan sokat mondtak ki, hiszen hivatásuk megkövetelte, hogy óvatosan bánjanak a szavakkal. Mikor már az utca végén jártak, felnéztek, és Hédouinnét pillantották meg, a Hölgyek Öröme ajtajában állt, és rájuk mosolygott. Mögötte mosolygott Octave is. Komoly beszélgetés után aznap délelőtt határozták el, hogy összeházasodnak. Őszig várnak az esküvővel. Mindkettőjüket jókedvre hangolta ez az egyezség.

- Jó napot, plébános úr!.- köszönt jókedvűen Hédouinné. - Maga meg mindig siet, doktor úr?

És mikor az orvos örömmel állapította meg, hogy milyen jó színben van, az asszony még hozzátette:

- No, nem sok munkája akadna, ha mindenki olyan volna, mint én.

Kis ideig elbeszélgettek. Az orvos Marie-t említette, és Octave szemmel látható örömmel hallotta, hogy hajdani szomszédnője szerencsésen túlesett a szülésen. Mikor megtudta, hogy ez a harmadik is kislány, felkiáltott:

- Ejnye, hát nem képes a férje már egy fiúra is!... Az asszonyka pedig abban bízott, hogy fiú lesz, egy fiúba még csak beletörődnének Vuillaume-ék, de ezt a harmadik kislányt nem bocsátják meg nekik soha!

- Azt meghiszem - mondta az orvos. - Mindketten belebetegedtek a méregbe, mikor megtudták, hogy a leányuk megint gyereket vár. Közjegyző előtt csináltak új végrendeletet, hogy a vejük még csak a bútoraikat se örökölhesse.

Eltréfálkoztak. Csak a pap volt hallgatag, tekintetét a földre szögezte. Hédouinné megkérdezte, hogy talán rosszul érzi magát? Igen, igen, nagyon fáradt, máris megy, és pihen kicsit. Szívélyesen elköszöntek egymástól, és a pap az orvos kíséretében a Saint-Roch utcán ment végig. Mikor a templom elé értek, Juillerat váratlanul megszólalt:

- Nem templomba járó, mi?

- Kiről beszél? - kérdezte meglepetten a pap.

- Erről a hölgyről, erről az üzletasszonyról... Ez jól megvan nélkülünk is. Sem szentostyára, sem orvosságra nincs szüksége, így van ez, ha valaki ilyen jól érzi magát, hát nem fontos neki egyik sem.

Az orvos ment tovább, a pap meg belépett a templomba.

Tiszta fény áradt be a sárgával és kékkel keretezett széles ablakok fehér üveglapjain át. Semmi zaj, semmi mozgás nem zavarta az elhagyatott templomhajót, az aranyozott szószék, a márványlapok és a kristálycsillárok mintha csendben szenderegnének a nyugodt fényben. Olyan ájtatos, olyan dús, olyan hívogató volt a templom, mint egy polgári szalon, amelynek bútorzatáról a nagy estély tiszteletére leszedték a védőhuzatokat. Csak a Hétfájdalmú Szűz oltára előtt állt egy asszony, az olvadt viaszillatot árasztó gyertyasor villódzó lobogását nézegette.

Mauduit abbé fel akart menni a lakásába, de valami ellenállhatatlan vágy, valami mélységes felindulás a templomba vitte és ott is marasztotta. Úgy érezte, hogy elmosódó, távoli hangon az Isten szólítja, de útmutatását nem képes megérteni. Lassú léptekkel ment végig a templomon, önszívében próbált olvasni, igyekezett kétségeit csitítani, de amint a szentély mögött elhaladt, természetfeletti látvány rázta meg egész valóját.

A Szűzanya liliomfehér márvánnyal borított oltára mögött, az Örökimádás kápolnájának aranyékességein, a hét aranylámpán, az arany gyertyatartókon, az ablaküvegen át beszűrődő rőtarany fényben csillogó aranyszínű oltáron túl, a távolba vesző szentségház felett, a sejtelmes homályban tragikus látvány, szívszaggatóan mezítelen dráma tárult a szeme elé: a keresztre feszített Krisztus a zokogó Mária és Magdolna között. A felülről áramló fényben a fehér szobrok élesen elváltak a kopár faltól, mintha közelednének, mintha egyre nagyobbak volnának, és ez a gyötrelmesen emberi kínhalál, ezek a könnyek az örök fájdalom égi szimbólumává váltak.

A pap megrendülten omlott térdre. Ő festette fehérre a gipszet, ő eszelte ki a világítást, ő rendezte az egészet ilyen megrázóan hatásosra, és most, hogy eltávolították a deszkázatot, most, hogy elment az építész, elmentek a munkások, elsőnek ő roskadt térdre. A Kálvária komor szele elsőnek őt sújtotta földre. Homlokán Isten jelenlétének fuvallatát érezte, meggörnyedt, kétség marcangolta, gyötörte a rettenetes gondolat, hogy rossz szolgája volt Istennek.

Ó, Uram, talán ütött az óra, és e bomlott világ fekélyeit nem szabad tovább a vallás palástja alá rejteni? Talán nem szabad többé elősegítenie nyája képmutatását, talán nem szabad szertartásmesterként mellettük állnia, hogy ostobaságaikat és bűneiket szabályos, szép rendbe igazítsa! Talán hagynia kell, hogy minden összeomoljon, még akkor is, ha a romok magát az egyházat sebzik halálra! Igen, csak ez lehet Isten parancsa, hiszen nincs ereje még mélyebbre hatolni az emberi nyomorúságban, legyőzte a tehetetlenség és az undor. A szíve összeszorult a sok aljasságtól, ami ma reggeltől kezdve feltárult előtte. Két kezét forró könyörgéssel nyújtotta előre, úgy kért bocsánatot a hazugságért, a gyáva megalkuvásért, a gyalázatos bűnrészességért. Az istenfélelem valósággal a szívébe markolt, úgy érezte, hogy Istent látja maga előtt, és ez az Isten megtagadja őt, megtiltja, hogy nevével továbbra is visszaéljen, a haragvó Istent, aki elszánta magát, hogy végre eltörli a föld színéről a bűnös népet. Lelkiismeretének béklyókból szabadult aggályai elseperték a világfi mindent elnéző türelmét, és csak a hivő rettegő, üdvösségéért küszködő hite maradt rendületlen. Istenem, hol az igaz út, miként cselekedjem ebben a végóráit élő társadalomban, mely még papjaiban is romlott?

És Mauduit abbé tekintetét a Kálváriára emelve, zokogásban tört ki. Sírt, mint Mária és Magdolna, sírt, mert az igazság halott, az ég üres. A márványlapok és ötvösremekek mögött magasló keresztre feszített gipsz-Krisztus testében nincs már egy cseppnyi vér sem.

18

Decemberben Josserand-né már nyolc hónapja viselte a gyászt, mikor először fogadott el vacsorameghívást. Egyébként úgyszólván családi összejövetelről volt szó. Duveyrier-né a szombati fogadónapjait minden szezonban egy vacsorával kezdte. Előző nap szóltak Adèle-nak, hogy majd lemegy Julie-hez, és segít neki a mosogatásnál. A hölgyek így kedveskedtek egymásnak fogadónapjaikon.

- Igyekezzen, hogy legalább most rendesen megállja a helyét - figyelmeztette Josserand-né a lányt. - Nem tudom, mi leli magát mostanában, csak lógatja kezét-lábát... Pedig hát elég testes, elég kövér.

Adèle kilenchónapos terhes volt, ez volt minden baja. Sokáig ő maga is azt képzelte, hogy csak hízik, bár nem értette, mitől, hiszen mindig korgott a gyomra, éhezett, és ugyancsak dühös volt, mikor az asszonya mindenki előtt azzal dicsekedett, hogy na tessék, nézzék csak meg ezt a lányt! És még őróla beszélik egyesek, hogy a kenyeret is kiméri a cselédnek! Talán bizony a koplalástól gömbölyödik ez a lány? Hiszen olyan kövér már, hogy maholnap be sem fér a házba! Mikor végre a buta Adèle is rájött, hogy szerencsétlenül járt, alig bírta megállni, hogy ne vágja az igazat a nagysága szemébe, aki az ő szerencsétlenségét használja ki arra, hogy elhitesse a világgal, milyen jól tartja őt.

De ettől kezdve csupa rettegés volt. Tompa agyában felébredtek szülőfalujának babonái. Úgy érezte, kárhozatra jutott, azt hitte, menten elvinnék a csendőrök, ha bárkinek is elmondaná, hogy teherben van. Mindenféle együgyű ravaszkodással titkolgatta állapotát. El nem árulta volna, hogy émelyeg, hogy elviselhetetlenül fáj a feje, hogy a belei kínozzák, kétszer is volt már úgy, hogy azt hitte, ott hal meg a tűzhely előtt, mártáskavargatás közben. Szerencsére inkább a csípője szélesedett, a hasa nem állt nagyon előre. És a nagysága még csak nem is gyanakodott, inkább büszke volt erre a csodálatos hízásra. A szerencsétlen teremtés különben is olyan erősen fűzte magát, hogy majd megfulladt, így nem volt túlságosan feltűnő a hasa, de azért elég nehéznek érezte, mikor a konyhát kellett felmosnia. Az utolsó két hónapban rettenetes kínokat állt ki, de hősies hallgatással tűrt.

Aznap este Adèle tizenegy óra tájt ment fel aludni. Rémüldözve gondolt a másnapi estélyre: megint lósson-fusson, tűrje, hogy Julie hajszolja! Hiszen lépni is alig bír már, olyan tehetetlen. A szülés csak úgy jutott eszébe, mint valami távoli, bizonytalan dolog, nem is nagyon gondolkozott rajta, jobban szerette volna, ha még sokáig így marad, hátha valahogy rendbe jön minden. Nem is készült fel, a tüneteket nem ismerte, képtelen volt arra is, hogy visszaemlékezzék egy dátumra, vagy valahogyan kiszámítsa, nem gondolkozott, nem tervezgetett, csak akkor érezte jól magát, ha hanyatt fekhetett az ágyában. Már előző nap beállt a fagy, és most harisnyában feküdt le, elfújta a gyertyát, várta, hogy majd felmelegszik. Alighogy elaludt, valami enyhe fájdalom felébresztette. Mintha csipkedné valami, először azt hitte, légy mászkál a hasán, a köldöke körül, de mikor a szúró fájdalom megszűnt, megnyugodott, megszokta, hogy furcsa és érthetetlen dolgok történnek a testében. De alig félóra múlva tompa nyilallásra ébredt nehéz álmából. Most már megdühödött. Talán bizony kólikája lesz? Na, ha alvás helyett éjjelire futkos, akkor nagyon jó erőben lesz holnap! Már egész este az motoszkált a fejében, hogy neki alighanem kólikája lesz, valami nyomást érzett a hasában, várta is, hogy majd megkönnyebbül. Most mégis vissza akarta tartani, a hasát dörzsölgette, azt hitte, hogy így csillapul a görcs. Negyedóra múlva még hevesebben jelentkezett a fájdalom.

- A kutyafáját! - dünnyögte, és rászánta magát, hogy mégis felkel.

Előhúzta az éjjeliedényt, a sötétben rákuporodott, teljesen kimerült a hiábavaló erőlködésben. A szoba jéghideg volt, didergett. Tíz perc múlva, mikor a görcsök csillapultak, visszafeküdt. De újabb tíz perc múlva elölről kezdődött az egész. Megint felkelt, megint hiába erőlködött, teljesen átfázott, mire visszakerült az ágyába, de legalább nyugton maradhatott kicsit. Azután megint csak elfogta a görcs, úgy kínozta, hogy először alig bírta ki nyögés nélkül. Hát ez mégiscsak dühítő. Hát kell vagy nem kell? A fájdalom most már gyakrabban jelentkezett, jóformán alig szünetelt, egyre kíméletlenebbül tört rá, mintha belülről egy durva kéz markolta volna meg a hasát. Végre megértette, hogy mi történik vele, borzongás járta át, és a takaró alatt nyögdécselte:

- Istenem, istenem, hát ez az!

Szorongás fogta el, szeretett volna felkelni, talán nem fáj ennyire, ha járkál. Nem bírt megmaradni az ágyban, meggyújtotta a gyertyát és kerengett a szobában. A szája kiszáradt, szomjúság gyötörte, az arca vörös-foltosan izzott. Amikor egy görcstől hirtelen összegörnyedt, valamelyik bútordarabba kapaszkodott, és a falhoz támaszkodott. Órák múltak el ezzel a gyötrelmes botorkálással, cipőt sem mert húzni, nehogy meghallják. Csak a vállára dobott ócska kendő védte a hidegtől. Elütötte a két órát, majd a hármat.

- Nincs Isten az égben - motyogta, csak hogy mondjon valamit, hogy hallhassa a saját hangját. - Milyen sokáig tart! Sohasem lesz vége!

A vajúdás egyre erősödött, már a hátuljában meg combjában érezte a nehéz fájdalmat. Ez a változatlan, makacs fájdalom szünet nélkül gyötörte, még akkor is kínozta, mikor a hasától már kicsit békén maradhatott volna. Belemarkolt a hátsójába, kezével támasztotta, hogy könnyítsen magán; támolyogva járkált tovább, a durva harisnya csak térdig takarta. Eh, nincs Isten az égben! Jámborsága fellázadt, végtére elhagyta baromi türelme, amellyel a terhességet is úgy fogadta, mint újabb robotot. Hát nem elég, hogy szüntelenül koplalt, hogy ügyefogyott, piszkos cseléd volt, akit az egész ház rugdoshatott: az urak még ráadásul teherbe ejtették! Gazemberek! Meg sem tudta volna mondani, melyik volt, az öreg vagy a fiatal? Mert húshagyókedd óta az öreg megint nekiesett. De úgyis mindegy, fütyül rá az öreg is meg a fiatal is, hiszen már kimulatták magukat, ő meg kínlódhat! Az ajtajuk előtt, a lábtörlőn kellene megszülni, micsoda pofát vágnának! De újból rémület fogta el: börtönbe csuknák, jobb, ha befogja a száját. Két fájás között dadogva hajtogatta:

- Gazemberek!... Hát szabad valakit így megnyomorítani?!... Jaj, istenem! Meghalok!

Két kezével görcsösen markolta a hátsóját, szegény agyongyötört testét, visszafojtotta a kikívánkozó sikolyokat, a fájdalomtól eltorzultan hajladozott. Körülötte minden csendes volt, aludt mindenki, Julie egyenletesen, hangosan horkolt, Lisa meg élesen sípolva szuszogott.

Négyet ütött az óra, mikor egyszerre csak azt hitte, hogy szétreped a hasa. Egy fájás közben valami megszakadt benne, ömlött belőle a víz, a harisnyája csupa lucsok lett. Egy pillanatig moccanni sem mert a rémülettől és a megdöbbenéstől, azt hitte, hogy így könnyebbül meg. Talán nem is volt teherben, talán valami más baja van, és félve nézegette, nem folyik-e el minden csepp vére.

Könnyebben érezte magát, néhány percre az egyik ládára ült. A bepiszkolt szoba nyugtalanította, a gyertya hamarosan kialszik. Járkálni már nem bírt, úgy érezte, hogy végét járja, maradék erejét összeszedve az ágyra terítette azt a kerek viaszosvászon darabot, amit Josserand-né adott neki, hogy tegye a mosdó elé. Alighogy visszabújt az ágyába, megkezdődtek a tolófájások.

Másfél órán át szünet nélkül egyre erősödő fájások jelentkeztek. A belső görcsök megszűntek, most minden has- és csípőizmát megfeszítve ő maga erőlködött, hogy megszabaduljon a testét gyötrő, elviselhetetlen, kibírhatatlan súlytól. Még kétszer leszállt az ágyról, megint azt hitte, hogy a dolgát kell végeznie, bizonytalan kézzel, lázasan reszketve tapogatózott az éjjeliedény után. Másodszor már csaknem elterült a padlón. Minden újabb erőlködésre reszketés rázta, arca izzott, felsőteste verejtékben úszott, kínjában a takarót harapdálta, különben feljajdult volna, mint ahogyan a favágó önkéntelenül is nekikeseredetten felnyög, mikor tölgyfát hasít. Valahányszor nekirugaszkodott, dadogni kezdett, mintha panaszkodna valakinek.

- Rémes... soha nem jön ki... túl nagy.

Mellkasa megfeszült, lábait szétvetette, görcsösen kapaszkodott a vaságyba, mely minden vonaglása alatt megrázkódott. Szerencsére sima szülés volt, a gyerek jól feküdt. A fej már kiért a szülőcsatornából, de egy-egy pillanatra mintha csak vissza akart volna húzódni, úgy szívta befelé a pattanásig feszült izmok ruganyossága. Rettenetes görcsbe rándult minden újabb erőlködésre, és a szörnyű fájdalmak vasabroncsként szorították a derekát. Végül már a csontjai ropogtak, azt hitte, megszakad minden porcikája, rémületében úgy érezte, hogy teste kettéválik, és a hasadékon keresztül az élete is elhagyja; a gyerek a combjai között az ágyra gurult, a bélsár és a magzatszurok véres tócsájába.

Felsikoltott, az anyák vad és diadalmas sikolya tört ki belőle. A szomszédos szobákban rögtön mocorgás támadt, álmos hangok szólaltak meg: "Na csak! Mi ez? Ölnek valakit?!... Megerőszakolnak?... Ne kiabáljon álmában!" Félelmében megint a szájába gyömöszölte a takaró sarkát, összeszorította a lábszárait, és a takarót a gyerekre gyömöszölte, aki úgy nyávogott, mint egy kismacska. Hallotta, amint Julie megfordul, és tovább horkol, Lisa is elaludt, de már nem fújtatott olyan élesen. Egy negyedórán át mondhatatlan megkönnyebbülést érzett, élvezte a békesség és nyugalom mélységes örömét. Úgy feküdt, mintha halott lenne, mintha a nemlét öröme dajkálná.

De a görcsök újra kezdődtek. Rémülten riadt fel: talán még egy másik is lesz? A legrémesebb az volt, hogy a szobára teljes sötétség borult, mire magához tért. Sehol egy gyertyacsonk, és ő itt fekszik magára hagyatva, lucskosan, a combjai között valami ragadós dologgal, azt sem tudja, mihez kezdjen vele! A kutyák számára van orvos, az ő számára nincs. Dögölj meg te is, meg a kölyked is! Eszébe jutott, hogyan is volt, mikor a szomszédban segédkezett, Pichonné szülésénél. Hogyan vigyáztak ott! Mennyire féltek, hogy baja esik! A gyerek közben elhallgatott, és mikor tapogatózva kereste, keze beleakadt valami bélfélébe, ami belőle lógott ki. Az is eszébe jutott, hogy ezt a valamit elkötötték, majd elvágták. Szeme már megszokta a sötétséget, a kelő hold kicsit meg is világította a szobát, mikor félig tapogatózva, félig ösztönétől vezetve hosszú és kínos munkába kezdett. Fel sem kelt, úgy akasztott le a feje mögül egy kötényt, leszakított róla egy szalagot, a szoknyája zsebéből ollót kotort elő, aztán elkötötte és elvágta a köldökzsinórt. Verejtékben úszott, mikor visszadőlt a párnájára. Szegény kisgyerek... hát persze hogy nem ölné meg.

De a görcsök nem szűntek, mintha még lenne benne valami, ami nem odavaló, mintha azt akarnák kinyomni ezek a fájások. Először csak óvatosan, majd teljes erővel megrántotta a köldökzsinórt. Valami elvált a testétől, egy csomóban kiesett, fogta és az éjjeliedénybe dobta. Na, Istennek hála, most már igazán vége, nem szenved tovább. Már langyos vére szivárgott a combján végig.

Talán egy órácskát szunnyadt. Hatot ütött, mikor nyugtalanul megint felriadt. Az idő sürgette, keservesen felkelt, nem fontolgatott semmit, sorba elvégezte, ami éppen eszébe jutott. Hideg holdfény világította meg a szobát. Először felöltözködött, azután ócska vászondarabba bugyolálta a gyereket, majd rácsavart még két újságot. Az újszülött meg sem nyikkant, pedig dobogott a kis szíve. El is felejtette megnézni, hogy vajon fiú-e vagy lány, szétbontotta hát a papirost. Lány. Egy szerencsétlennel több! Új hús a kocsisnak vagy az inasnak, akárcsak ez a Louise, ezt is a kapu alól szedték fel. A cselédek még nem mozgolódtak, Gourd fel sem ébredt, mikor meghúzta a zsinórt, vihette a csomagját a Choiseul átjáróba, amelynek rácsát már nyitva találta, azután zavartalanul felment a szobájába. Senkivel sem találkozott. Végre egyszer az életben szerencséje volt!

Azonnal rendbe hozta a szobáját. Az összegöngyölt viaszosvásznat az ágy alá dugta, kiöntötte az éjjeliedényt, majd nagyjából feltörölte a padlót. Egy törülközőt tett a lábai közé, mert combján még mindig folyt a vér, majd kimerülten, halálsápadtan visszafeküdt az ágyba, így talált rá Josserand-né, mikor kilenc óra tájt rászánta magát, hogy utánanéz, mert már csodálkozott, miért nem jön le. Mikor a lány panaszkodott, hogy rettenetes hasmenése volt egész éjszaka, azért ilyen erőtlen, a nagysága kiabálni kezdett:

- No persze! Már megint agyonette magát! Mindig csak a zabáláson jár az esze!

Sápadtsága mégis nyugtalanította, azt mondta, orvost hívat, de mikor a beteg esküdözött, hogy csak pihenésre van szüksége, nagyon boldog volt, hogy megspórolhat három frankot. A férje halála óta Hortense lányával együtt abból a nyugdíjból élt, amit a Bernheim fivérek juttattak neki, de azért keserűen mint kizsákmányolókat emlegette őket, még kevesebbet adott a konyhára, csak ne kelljen kiköltözködnie a lakásából, csak ne kelljen lemondania a keddi fogadónapokról, csak ne kelljen lejjebb csúszni.

- Jól van, aludjon csak - mondta. - Ebédre megesszük majd a hideg marhahúsmaradékot, este meg úgysem vacsorázunk otthon. Ha nem bír Julie-nek segíteni, hát majd megleszek maga nélkül is!

Duveyrier-éknél kedélyes hangulatban ültek az asztal körül. Összegyűlt az egész rokonság: a két Vabre-házaspár, Josserand-né, Hortense, Léon, sőt még Bachelard nagybácsi is, aki ma este jól nevelten viselkedett. Trublot-t is meghívták az egyik lemondott vendég helyébe, meg Dambreville-nét, hogy együtt lehessen Léonnal. A fiatal Josserand, miután feleségül vette az unokahúgot, megint visszakerült a nagynéni karjába, még szüksége volt rá. Társaságba mindig kettesben jártak, kimentették a fiatalasszonyt, azt mondták, hogy otthon maradt, mert náthás vagy fáradt. Ezen a vacsorán az egész társaság sajnálkozott, hogy még alig ismerik, pedig igazán szívesen látnák, olyan szép! Azután a dalműről beszélgettek, melyet majd Clotilde kórusa ad elő az estély végén. Most is A tőrök megáldatnak kerül előadásra, de öt tenor énekel, most valami tökéleteset, valami nagyszerűt hallanak. Duveyrier két hónapja megint nagyon kedves volt, ő maga toborozta a ház barátait, ha valamelyikkel összetalálkozott, mindig ugyanazt mondogatta: "Sohasem látjuk magát, igazán jöjjön el, feleségem kórusa megint együtt van". A csemege után már kizárólag csak a zenéről folyt a szó. Meleg kedélyesség, fesztelen vidámság uralkodott egész a vacsora végéig, a pezsgőbontásig.

Kávé után a hölgyek a nagyszalon kandallója elé ültek, a kisszalonban meg a férfiak verődtek össze, és komoly dolgokról kezdtek beszélgetni. A vacsora utánra hívott vendégek is szállingóztak már. Hamarosan ott volt Campardon, Mauduit abbé, Juillerat doktor, csak Trublot tűnt el asztalbontás után. Már a második mondatnál politizálni kezdtek. Az urak szenvedélyesen elemezték a parlamenti vitákat, és még mindig az ellenzéki listának a májusi választásokon Párizsban elért teljes sikeréről beszélgettek. Látszólag örültek, hogy az elégedetlen polgárság győzött, de ez a győzelem titokban aggasztotta őket.

- Hát, istenem! - jelentette ki Léon. - Thiers minden bizonnyal tehetséges ember, de a mexikói expedícióról tartott beszédeiben olyan éles hangot ütött meg, hogy semmi hatást nem ért el.

Dambreville-né kijárta, hogy Léont államtanácsi előadónak nevezzék ki, mire a fiatalember egyszeriben a másik táborhoz pártolt. Semmi nem emlékeztetett már nála a korgó gyomrú demagógra, legfeljebb a kibírhatatlan elvi türelmetlenség.

- Annak idején mindenért a kormányt hibáztatta - mondta mosolyogva az orvos. - Remélem, hogy legalább Thiers-re szavazott?

A fiatalember adós maradt a válasszal. Théophile, akinek az emésztése teljesen felmondta a szolgálatot, és aki mostanában megint kételkedett a felesége hűségében, felkiáltott:

- Én bizony rá szavaztam... Ha az emberek nem hajlandók testvérként élni egymás mellett, hát az az ő bajuk!

- No és a magáé is, ugye? - jegyezte meg Duveyrier, aki kevés beszédű lévén, talányos szavakat mondott.

Théophile riadtan nézett rá. Auguste már nem merte bevallani, hogy ő is Thiers-re szavazott. A meglepetés erejével hatott, mikor Bachelard nagybácsi legitimista hitvallást tett: a szíve mélyén ezt olyan előkelőnek tartotta. Campardon élénken helyeselt, ő maga nem szavazott, mert Dewinck, a hivatalos jelölt, vallási szempontból nem nyújtott elég biztosítékot, majd dühös szavakkal támadta a nemrég megjelent Jézus élete című könyvet.

- Nem a könyvet, a szerzőt kellene máglyára dobni! - hajtogatta.

- Kedves barátom, maga talán nagyon messzire megy - szakította félbe az abbé békítő hangon. - A tünetek tagadhatatlanul ijesztővé válnak... A pápa elűzéséről beszélnek, a parlament lázong, valóban a szakadék felé tartunk.

- Annál jobb - jelentette ki az orvos.

Erre mindenki felhördült. Az orvos megint a burzsoáziát támadta, azt jósolgatta, hogy egy pillanat alatt sepri el a nép, ha majd egyszer szóhoz tud jutni. A többiek hevesen félbeszakították, azt hangoztatták, hogy a burzsoázia képviseli a nemzet erkölcsét, munkakedvét és tőkegyűjtő képességét. Végül Duveyrier jutott szóhoz. Kertelés nélkül vallotta meg, hogy Dewinckre szavazott, nem mintha Dewinck pontosan az ő felfogását képviselné, hanem azért, mert az ő neve áll a fennálló társadalmi rend lobogóján. Bizony, megérhetjük, hogy a rémuralom újból tombolni kezd. Rouher, ez a valóban jelentős államférfi, aki Billault-t felváltotta, pontosan ezt jövendölte a képviselőházban. Virágos szavakkal fejezte be:

- Az önök listájának a győzelme az építmény első megingását jelenti. Vigyázzanak, nehogy magukat zúzza össze.

Az urak csendben hallgattak, titokban attól tartottak, hogy már úgyis túlságosan elragadtatták magukat, és személyes biztonságukat veszélyeztetik. Szinte látni vélték, hogy puskaportól és vértől szennyes munkások törnek rájuk, megerőszakolják a cselédlányukat, megisszák a borukat. A császár rászolgált, hogy megleckéztessék, ez biztos, de kezdték sajnálni, hogy ennyire erős leckét adtak neki.

- Legyenek nyugodtak! - fejezte be csúfolódva az orvos. - Megmentik magukat, ha kell, hát puskával.

De nagyon is messzire ment, és az urak azt mondták rá, hogy különc. Különben is különc hírnevének köszönhette, hogy nem veszítette el a betegeit. Most sem hagyta abba, megint elkezdte Mauduit abbéval a végeérhetetlen vitát az egyház közeli eltűnéséről. Léon most a pap mellé állt: a gondviselést emlegette, és vasárnaponként elkísérte Dambreville-nét a kilencórás misére.

Közben folyton új vendégek érkeztek, a nagyszalon megtelt hölgyekkel. Valérie és Berthe bizalmas beszélgetésbe merültek, mint két jó barátnő. Az építész magával hozta a másik Campardonnét, nyilván azért, hogy helyettesítse szegény Rose-t, aki odafent már lefeküdt, és Dickenst olvasott. Az unokanővér most éppen azt magyarázta Josserand-nénak, hogyan lehet takarékosan, szappan nélkül tisztára mosni a vászonneműt. Csak Hortense húzódott félre a többi hölgytől, várta Verdier-t, szemét le nem vette az ajtóról. Clotilde, aki Dambreville-nével csevegett, most hirtelen kitárta karját s felállt. Barátnője, Mouret-né lépett be. November első napjaiban, mikor a gyászév letelt, megtartották az esküvőt.

- És a férjed? - kérdezte a háziasszony. - Remélem, betartja az ígéretét?!

- Természetesen - válaszolta mosolyogva Caroline. - Utánam jön majd, az utolsó pillanatban valami sürgős elintéznivalója akadt.

A vendég hölgyek összesúgtak, kíváncsian nézegették, oly szép, oly nyugodt, mindig egyforma, csupa szeretetre méltó biztonság, mint azok a nők, akiknek minden sikerül. Josserand-né úgy üdvözölte, mint aki boldog, hogy újból láthatja. Berthe és Valérie abbahagyták a csevegést, zavartalan nyugalommal vizsgálgatták öltözékét, csipkével borított szalmaszínű ruháját. Auguste a kisszalon ajtajában álldogált, őt nem érdekelte a politika, és a múltnak ez a nyugodt semmibevevése szemmel láthatóan méltatlankodó megdöbbenéssel töltötte el. Ezt nem képzelte volna! A nővére meghívja felesége hajdani szeretőjének családját? És a férj haragjába a sikeres versenytárs miatt tönkrement kereskedő irigy dühe vegyült, mert a Hölgyek öröme egyre terjeszkedett, külön selyemosztályt állított fel, és az ő üzleti forgalma, hitele úgy megcsappant, hogy kénytelen volt cégtársat fogadni. Míg a társaság Mouret-nét ünnepelte, ő odament Clotilde-hoz, és a fülébe súgta:

- Tudhatnád, hogy ezt nem tűröm.

- Ugyan mit? - kérdezte a húga csodálkozva.

- Az asszony még hagyján! Nincs vele semmi bajom, de ha a férje idejön, fogom Berthe-et és mindenki szeme láttára megyek innen!

Clotilde ránézett, vállat vont. Caroline a legrégibb barátnője, és ő ne találkozzék vele csak azért, mert a fivérének ez úgy tetszik? Különben meg eszébe sem jut már senkinek az a régi história. Jobban tenné, ha nem bolygatná azt, amire már csak ő emlékszik. És mikor az izgatott Auguste Berthe-nél keresett támaszt, arra számítva, hogy feláll és vele együtt azonnal távozik, felesége a homlokát ráncolta, nyugalomra intette: megbolondult? Végleg nevetségessé akarja tenni magát?

- De hiszen éppen azért, hogy ne legyek nevetséges! - mondta Auguste nekikeseredetten.

Erre Josserand-né Auguste-höz hajolt, és ellentmondást nem tűrő hangon súgta neki:

- Ez már neveletlenség, mindenki ide néz. Viselkedjék egyszer tisztességesen.

Auguste elhallgatott, de nem adta be a derekát. E perctől kezdve valami feszélyezettség támadt a hölgyek között. Csak Mouret-né őrizte meg mosolygós nyugalmát, leült Clotilde mellé, Berthe-tel szemben. A hölgyek figyelték Auguste-öt, aki behúzódott abba az ablakmélyedésbe, ahol valamikor nyélbe ütötték a házasságát. A dühtől megint megfájdult a feje, és homlokát oda-odanyomta a hideg ablaküveghez.

Octave egyébként nagyon későn érkezett. A lépcsőházban összetalálkozott Juzeurnével, aki egy sálba burkolózva ment lefelé. Elpanaszolta, hogy a tüdejével van valami baja, csak azért kelt fel, hogy ne kelljen megszegnie Duveyrier-éknek tett ígéretét. Bágyadtságával mit sem törődve a fiatalember nyakába borult, úgy gratulált a házasságához.

- Mennyire örülök ennek a nagyszerű sikernek! Már igazán kétségbeestem maga miatt, egyszerűen nem hittem, hogy viszi valamire... Mondja, maga rosszcsont, hogyan csinálta ezt?

Octave mosolyogva csókolta az ujjait. De valaki zergekönnyed léptekkel felfelé ment, s megzavarta őket. A fiatalember nagyon meglepődött, mintha Saturnin ment volna el mellettük. Valóban Saturnin volt, már egy héttel ezelőtt hazajött a moulineaux-i zárt intézetből, mert Chassagne doktor most sem volt hajlandó tovább ott tartani, az őrültség tüneteit még mindig nem találta elég határozottnak. A fiú valószínűleg most is Marie Pichonhoz ment, mint hajdanában, mikor az estéket a fiatalasszonynál töltötte, ha a szüleinél vendégek voltak. Octave-ban egyszeriben feltámadt a régi napok emléke. Fentről mintha elmosódó énekhangot hallana, mintha Marie dúdolgatná kedves románcát, így ringatja álomba napjainak ürességét. Szinte látta maga előtt: örökösen magányos, üldögél az alvó Lilitte bölcsője mellett, kedves és semmitmondó asszonyi megadással várakozik Jules-re.

- Sok szerencsét kívánok a házasságához - ismételte Juzeurné, és gyengéden szorongatta a férfi kezét.

Octave, hogy ne vele együtt lépjen be a szalonba, elidőzött az előszobában, lassan vetette le a felöltőjét, mikor a konyhafolyosó felől a frakkba öltözött Trublot bukkant elő, hajadonfőtt. Nagyon feldúlt volt.

- Hát bizony egyáltalában nincs jól! - mondta, mikor Hippolyte bekísérte Juzeurnét.

- Kicsoda? - kérdezte Octave.

- Hát Adèle, a fentiek cselédlánya.

Mikor megtudta, hogy a lány beteg, asztalbontás után atyáskodva utánanézett. Nagyon erős hasgörcse lehetett, ráférne egy jó pohár forralt bor, de még csak cukra sincs. Mikor észrevette, hogy Octave mosolyogva, közönyösen hallgatja, félbeszakította magát:

- Ejnye! Most jut eszembe, hogy maga megházasodott, maga kópé! Ez már nem érdekli magát... Ki is ment a fejemből, mikor kettesben láttam magát "Mindent, amit akar, csak azt nem" őnagyságával.

Együtt mentek be a szalonba. A hölgyek éppen a cselédekről beszélgettek, és ez úgy lekötötte a figyelmüket, hogy először észre sem vették őket. Mindnyájan előzékenyen helyeseltek Duveyrier-nének, aki kényszeredetten magyarázgatta, miért is tartja meg Clémence-ot és Hippolyte-ot: az inas ugyan durva fráter, de a szobalány nagyon ügyesen segédkezik az öltözködésnél, ezért érdemes szemet hunyni más egyéb felett. Valérie és Berthe semmiképpen sem tudtak megfelelő lányt találni, már le is mondtak a reményről, végigjártak minden közvetítő irodát, az elrontott cselédlányok egész hada viharzott át a konyhájukon. Josserand-né heves kirohanást intézett Adèle ellen, újabb részleteket adott elő döbbenetes rendetlenségéről és ostobaságáról, de mégsem küldi el. A másik Campardonné dicshimnuszokat zengett Lisáról: valóságos gyöngyszem, semmit nem lehet nála kifogásolni, ez a lány igazán megérdemelné a kitüntetést.

- Most már egészen a családhoz tartozik - mondta. - A mi kis Angèle-ünk tanfolyamra jár most a városháza környékére, Lisa kíséri oda... Akár egész napra elmaradhatnának kettesben, mi nem nyugtalankodnánk.

A hölgyek e percben vették észre Octave-ot, amint Clotilde köszöntésére sietett. Berthe ránézett, azután teljes lelki nyugalommal tovább beszélgetett a sógornőjével. Octave és Valérie egy pillantással üdvözölték egymást, a fiatalasszony az önzetlen és szerető barátnő tekintetével nézett rá. A többiek, Josserand-né meg Dambreville-né, ha nem is lelkendeztek, rokonszenvvel és érdeklődéssel tekintettek rá.

- Csakhogy megjött! - mondta Clotilde nagyon kedvesen. - Már kezdtem aggódni a kórusunk miatt.

És mikor Mouret-né gyengéden dorgálta, hogy megváratja őket, a férj mentegetőzött:

- De kedvesem, igazán nem tehetek róla... Végtelenül sajnálom, asszonyom, és máris parancsoljon velem.

A hölgyek közben nyugtalanul figyelték az ablakmélyedést, ahova Auguste húzódott. Egy pillanatra megijedtek, mikor látták, hogy Octave hangjára megfordul. A fejgörcs nyilván erősebben gyötörte, szeme zavaros volt, mintha megtelt volna a kinti sötétséggel. Végül mégis elhatározta magát, odament a nővéréhez.

- Ha nem küldöd el őket, hát mi megyünk! - mondta neki.

Clotilde megint csak vállrándítással felelt. Auguste várt egy kis ideig, mintha időt akarna adni a nővérének, hogy alaposabban meggondolja magát, már csak azért is, mert közben Trublot átvitte Octave-ot a kisszalonba. A hölgyek még mindig nem nyugodtak meg, mert hallották, amint a férj odasúgja feleségének:

- Ha visszajön, felállsz és jössz utánam... Ha nem, hát mehetsz vissza az anyádhoz.

A kisszalonban is nagyon szívélyesen fogadták Octave-ot. Léon ugyan tartózkodó volt, de Bachelard nagybácsi, sőt még Théophile is úgy szorított vele kezet, mintha ki akarná mutatni, hogy a család mindent elfelejtett. Octave szerencsét kívánt Campardonnak, aki két nappal előbb kapta meg a kitüntetést, és már viselte a széles vörös szalagot. A boldog építész szemrehányást tett Octave-nak, hogy legalább néhanapján miért nem jön fel egy órácskára a feleségéhez, ha mégúgy megházasodik is valaki, nem szép, ha megfeledkezik tizenöt éves barátságokról. A fiatalembert meglepetés és nyugtalanság fogta el Duveyrier láttán. Felgyógyulása óta nem találkozott vele, és most viszolyogva nézte balra ferdült állkapcsát, ami riasztóan eltorzította az egész arcát. Újabb meglepetés érte, mikor a tanácselnök megszólalt: a hangja legalább két árnyalattal mélyebb lett, szinte kongott.

- Nem gondolja, hogy ez jobban áll neki? - kérdezte Trublot Octave-tól, mikor visszakísérte a nagyszalon ajtajához. - Határozottan méltóságosabb így. Láttam tegnapelőtt, mikor egy esküdtszéki tárgyaláson elnökölt... Figyeljen csak, éppen erről beszélnek.

Az urak a politikáról az erkölcsi kérdésekre tértek át. Mindnyájan Duveyrier-t hallgatták, most ismertette az urakkal annak az ügynek a részleteit, amelyben általános feltűnést keltett a szereplése. Még azt is beszélték, hogy a tanácselnököt törvényszéki elnöknek nevezik ki, és megkapja a becsületrend tiszti keresztjét. Több mint egy évvel ezelőtt elkövetett csecsemőgyilkosságról volt szó. Az elvetemedett anya, ez a vadállat - mint a tanácselnök mondotta - nem volt más, mint az a tűzőnő, aki valamikor itt, az ő házában lakott, az a magas, sápadt, komor lány, emlékezhetnek még, hogy Gourd mennyire méltatlankodott a nagy hasa miatt. És ráadásul milyen ostobán csinálta. Eszébe sem jutott, hogy ez a has árulója lehet, fogta magát, két darabba vágta a gyermekét, beletette egy kalapdobozba, és ott őrizgette magánál. Az esküdteknek persze egész nevetséges rémtörténetet adott elő, hogy a csábítója elhagyta, hogy nyomorgott, éhezett, kétségbeesetten őrjöngött, mert a csecsemőt nem tudta táplálni, szóval ez is elmondta, amit ilyenkor mindegyik elmond. De példát kell szolgáltatni. Duveyrier büszke volt, hogy a tárgyalást azzal a lenyűgöző határozottsággal tudta összefoglalni, amely időnként döntően befolyásolja az esküdtszék ítéletét.

- És ön elítélte? - kérdezte az orvos.

- Öt évre - hangzott a tanácselnök síri hangja. - Ideje már, hogy gátat emeljünk a kicsapongás elé, mert ha nem, úrrá válik egész Párizs felett.

Trublot oldalba bökte Octave-ot, mindketten tudtak a tanácselnök öngyilkossági kísérletéről.

- Na, mit szól hozzá? - suttogta. - Tréfán kívül, egészen megváltozott a hangja, most hatásosabb, nem? Olyan szívhez szóló... És ha látta volna, amint ott áll bő vörös talárjában, elferdült pofával! Szavamra mondom, féltem tőle, döbbenetesen felséges volt, az embernek a hideg futkosott a hátán.

De most elhallgatott, a hölgyeket figyelte, akik a nagyszalonban megint a cselédekről csevegtek. Duveyrier-né éppen ma mondott fel Julie-nek. Nem, igazán nem szólhat semmit a lány főztje ellen, csakhogy őszerinte az erkölcsös magaviselet mindennél fontosabb. Az igazság az volt, hogy elnézte a fiú otthoni haszontalankodását, így legalább szemmel tarthatta, de Juillerat doktor figyelmeztetése után aggódott az egészsége miatt. Julie egy idő óta betegeskedett, Duveyrier-né kérdőre vonta, és a lány szó nélkül elfogadta a felmondást, mint afféle jó házhoz tartozó szakácsnő, akinek nem szokása, hogy az urakkal feleseljen, még csak annyit sem mondott, hogy akárhogy is viselkedett, beteg mégsem volna, ha Gustave úrfi, őnagyságának a fia, nem olyan erkölcstelen. Josserand-né habozás nélkül osztotta Clotilde felháborodását, igen, erkölcsi kérdésekben kérlelhetetlennek kell lenni, ő például megtartja ezt a trampli Adèle-t, pedig nagyon mocskos, nagyon ostoba, de egy biztos, ez a liba feddhetetlenül erkölcsös.

- Szegény Adèle! Ha elgondolom! - suttogott Trublot elérzékenyülten, amint eszébe juttatták ezt a szerencsétlent, aki ott fenn dermedezik vékony takarója alatt.

Octave-hoz hajolt, és vihogva súgta a fülébe:

- Hát tudja, Duveyrier azért felküldhetne neki legalább egy üveg bordóit.

- Bizony, uraim - folytatta a tanácselnök -, a statisztikai táblázatokból látjuk, hogy a csecsemőgyilkosságok száma ijesztően emelkedik... Manapság túlzottan hallgatnak az érzelmi meggondolásokra, de főként túlságosan visszaélnek a tudománnyal, azzal a bizonyos fiziológiával, márpedig, ha ebből indulunk ki, hamarosan oda jutunk, hogy nem látunk különbséget jó és rossz között. Nem gyógyítani kell az erkölcstelenséget, hanem gyökerestül kiirtani.

Juillerat doktornak szólt ez az érvelés, aki orvosi szempontból akarta magyarázni a tűzőnő esetét.

Egyébként a többi úr csupa utálkozás, csupa szigor volt: Campardon egyszerűen nem bírta felfogni, hogyan vetemedhetik valaki bűnre, Bachelard nagybácsi a gyerekeket védelmezte, Théophile parlamenti vizsgálóbizottság felállítását sürgette, Léon a prostitúció és az állam viszonyának kérdését fejtegette, miközben Trublot Octave kérdésére Duveyrier új szeretőjéről beszélt, most egy igazán finom asszony van soron, nem éppen fiatal, de regényes hajlandóságú, az ő lelkében is ott él az ideál, a tanácselnök enélkül nem is tudja elképzelni a tiszta szerelmet, szóval egy igen kitűnő asszony, aki visszaadta a család nyugalmát, minden felesleges dráma nélkül zsebeli ki a tanácselnököt, és hál a barátaival. Csupán Mauduit abbé hallgatott mélységes szomorúsággal, szemét lesütötte, a lelke csupa kétség volt.

A kórus tagjai közben készülődni kezdtek. Égett a nagy csillár, égtek a lámpák, ragyogó fényben úszott a szalon, a hölgyek ruhái színesen kavarogtak, kacagás csendült a széksorok közül, és a nagy zsibongásban Clotilde halkan korholta Auguste-öt, mert mikor a férj meglátta, hogy a kórus többi tagjával együtt Octave is belép, megragadta Berthe karját, hogy távozásra kényszerítse. De már korántsem volt erélyes, a fejgörcs legyőzte és gúzsba kötötte, a hölgyek néma rosszallása egyre jobban megzavarta. Dambreville-né szigorú tekintete kétségbe ejtette, ma még a másik Campardonné sem állt melléje. A döntő szót Josserand-né mondta ki. Hirtelen a férj mellé lépett, megfenyegette, hogy visszaveszi a lányát, és soha nem adja meg az ötvenezer frank hozományt, amit még mindig határozottan ígérgetett. Azután Bachelard nagybácsihoz fordult, aki mögötte ült Juzeurné mellett, és megismételtette vele az ígéretét. A nagybácsi szívére tette a kezét: tudja ő a kötelességét, a család mindenekelőtt. A legyőzött Auguste meghátrált, megint az ablakmélyedésbe menekült, és égő homlokát a hideg ablaküveghez szorította.

Octave-ot valami különös érzés fogta el, mintha minden újrakezdődnék. Mintha a Choiseul utcai két év most teljesedett volna be. Mellette volt a felesége, rámosolygott, mégis mintha semmi sem történt volna az életében: a mában a tegnap ismétlődik, nincs megállás, nincs kibontakozás. Trublot megmutatta neki az új üzlettársat, a jóképű szőke úr Berthe mellett ült. Azt beszélik, hogy most ez halmozza el ajándékokkal. Bachelard nagybácsit elfogta az érzelmesség, egészen új oldaláról mutatkozott Juzeurné előtt, az asszony ellágyultan hallgatta bizalmas vallomásait Fifiről és Gueulinról. Théophile-t kétségek gyötörték, köhögésrohamok görnyesztették, félrehúzta Juillerat doktort, könyörgött neki, adjon már valamit a feleségének, amitől nyugton marad. Campardon folyton Gasparine-t nézte, közben az évreux-i egyházmegyéről beszélt, azután áttért a Dix-Décembre utcai nagy munkálatokra, Isten és a művészet mellett szállt síkra, a világgal ő mit sem törődik, igazából fütyül mások véleményére, elvégre ő művészember! A virágállvány mögött most is ott feketéllett egy frakkos hát, az eladó lányok most is mélységes érdeklődéssel figyelték: Verdier állt ott, Hortense-szal beszélt, mindketten elmerültek a keserű hangú vitában, az esküvőt tavaszig megint elhalasztották, télvíz idején mégsem lehet az utcára rakni azt a nőt meg a gyereket.

Azután rázendített a kórus. Az építész kerekre nyitott szájjal harsogta az első ütemeket. Clotilde erélyes akkordot ütött le, feljajdult. A hangok felharsantak, a zenebona erősbödött, majd úgy viharzott, hogy a gyertyalángok nyugtalanul libegtek, a hölgyek meg elsápadtak. Trublot nem vált be a basszisták között, most megint a baritonban próbálkoztak vele. Az öt tenor igazán nagyszerűen szerepelt, főként Octave, és Clotilde szívből sajnálta, hogy nem bízhatott rá szólót. Amikor a kórus elcsendesedett, és Clotilde hárfahangokkal jelezte a távolodó őrjárat ütemes, halkuló lépteit, a vendégek lelkesen tapsoltak, dicsérettel halmozták el a háziasszonyt és az urakat is. A szomszédos szoba mélyéből, a fekete frakkok hármas sora mögött Duveyrier bukkant elő, elferdült állkapcsán a vörös foltokból csaknem vér serkent az izgalomtól, összeszorította a fogait, nehogy felvonítson kínjában.

Azután ugyanazokban a csészékben ugyanúgy felszolgálták a teát, körülkínálták ugyanazokat a szendvicseket. Mauduit abbé pár pillanatra egyedül maradt az elcsendesedett fogadószobában. A tárt ajtón át a vendégsereget nézegette. Megadóan mosolygott. Megint a vallás takargató köpenyegét borította erre a romlott polgári társaságra, mint egy ceremóniamester, aki kendőzi a fekélyt, hogy késleltesse a végső felbomlást. Az egyházat meg kell menteni, ha már Isten nem válaszolt kétségbeesésének és nyomorúságának jajkiáltására.

Végül, mint minden szombaton, mikor éjfélt ütött, a vendégek lassan hazaszállingóztak. Campardon az elsők között ment el a másik Campardonnéval. Léon és Dambreville-né hamarosan követte őket, együtt távoztak, mintha férj és feleség volnának. Verdier háta már régen eltűnt, mikor Josserand-né hazaindult Hortense-szal, és közben szidta a lányát "regényes konokságáért". Bachelard nagybácsi alaposan becsípett a puncstól, és az ajtóban pár pillanatra visszatartotta Juzeurnét, akinek okos tanácsai felüdítették. Ment Trublot is, lopott egy kis cukrot, hogy felvigye Adèle-nak, és már indult volna a konyhafolyosó felé, de feszélyezte, hogy Berthe és Auguste is éppen az előszobában volt. Úgy tett, mintha a kalapját keresgélné.

Clotilde e percben kísérte ki Octave-ot és feleségét, akik a kabátjukat kérték. Pár pillanatra mindenki zavarba jött. Az előszoba nem volt nagy, Berthe és Mouret-né szorosan egymás mellé kerültek, miközben Hippolyte a felöltők között keresgélt. A két asszony egymásra mosolygott. Mikor az ajtó kinyílt, Octave és Auguste kerültek egymás mellé, mindegyik hátrább lépett, mindegyik udvariaskodott. Végre Berthe rászánta magát, fejbiccentéssel elköszönt és elsőnek sietett ki. Valérie együtt távozott Théophile-lal, most is a kedves és önzetlen barátnő tekintetével pillantott Octave-ra. Csak ők ketten mondhatnának el mindent egymásnak.

- Ugye hamarosan látjuk egymást? - búcsúzott kedvesen Duveyrier-né a két házaspártól, majd visszament a szalonba.

Octave hirtelen megállt. Észrevette, hogy a Marie-tól hazafelé tartó Saturnin a félemeleten heves gyengédséggel szorongatja a nyalka szőke üzlettárs kezét, és rajongva hebegi: "Barát... barát... barát..." Először valami furcsa féltékenység nyilallt belé. Azután elmosolyogta magát. Ez már a múlté, és emlékezetében felvonultak szerelmei, egész párizsi hadjárata, eszébe jutott ennek a derék kis Pichonnénak kedves engedékenysége, a kudarc, amit Valérie-nél vallott, akire mégis kellemesen emlékezett, ostoba viszonya Berthe-tel, ezzel csak az idejét vesztegette. De végre is célhoz ért, meghódította Párizst, és lovagiasan lépdelt a felesége mögött, akit magában most is Hédouinné őnagyságának nevezett, lehajolt az uszályához, nehogy beleakadjon a lépcsőszőnyeg rézrúdjába,

A ház most is polgári méltóságot árasztott. Szinte hallotta Marie románcának távoli zümmögését. A kapualjban a hazatérő Jules-lel találkozott: Vuillaume-né a végét járja, és látni sem akarja a lányát. Ennyi volt az egész, utoljára a vitatkozó orvos és az abbé távozott, Trublot fellopakodott Adèle-hoz, hogy ápolja kicsit. A kihalt lépcsőház bágyasztó melegben szendergett, és a csillogó ajtók tisztes hálószobákat rejtettek el a külvilágtól. Éjfél után egy órát ütött, mikor Gourd eloltotta a gázlángokat, Gourd-né az ágyban kényelmesen elfészkelődve várta. Ekkor az egész ház illedelmesen álomba merült a ráboruló ünnepélyes sötétségben. Nyomtalanul múlt el minden, az élet közömbösen és ostobán folyt tovább.

Trublot atyai gyengédséggel virrasztott Adèle mellett, és mikor reggel elment, a lány levánszorgott a konyhába, nehogy valaki gyanút fogjon. Az éjjel megenyhült az idő, Adèle kinyitotta az ablakot, mert fulladozott. A szűk udvar mélyéből Hippolyte dühös hangja harsant fel.

- Piszok népség! Ki öntött ki megint mocskos vizet?... Tönkremegy a nagysága ruhája!

Kikefélte és kiakasztotta szellőzni Duveyrier-né egyik ruháját, és most vette észre, hogy buggyant levessel van telefröcskölve. Mindegyik konyhaablakban erélyesen tiltakozó cselédlányok bukkantak fel. A zsilipet felhúzták, mocskos szavak áradata ömlött a szennycsatornából. Mikor az idő felengedett, a falak csepegtek a nedvességtől, a szűk, sötét udvarról dögletes szag áradt felfelé, mintha az emeletek titkolt rothadása olvadna össze, és a ház e szennycsatornáján át gőzölögne el.

- Nem én voltam - mondta Adèle, és kihajolt az ablakon. - Én csak most jöttem le.

Lisa hirtelen felnézett.

- No lám! Hát feltápászkodott... Ugyan mi baja volt? Igaz, hogy majdnem elpatkolt?

- Bizony, mert kólikám volt, de még milyen!

A veszekedés így félbeszakadt. Valérie és Berthe új cselédlánya - egyiket nagy dögnek, a másikat meg kis gebének nevezték el - kíváncsian bámulták a sápadt Adèle-t. Még Victoire és Julie is látni akarta, nyakukat nyújtogatva néztek felfelé. Mindnyájan gyanítottak valamit, még sincs rendjén, hogy úgy sikoltozott meg dobálta magát.

- Talán bizony kemény tojást evett! - jegyezte meg Lisa.

A többiek felröhögtek, újabb szennyáradat csapott fel. A szerencsétlen teremtés rémülten dadogott:

- Hallgassanak már ezekkel a rondaságokkal! Úgyis olyan beteg vagyok. Hát el akarnak pusztítani?

Nem, azt már nem. Igaz, hogy buta, mint a tök, és mocskos, mint egy disznó, de mégis összetartottak, nem akartak neki bajt okozni. Szinte magától értetődően az uraknak mentek neki, mélységes undorral tárgyalták a tegnapi estélyt.

- Na, már megint összeédesedtek? - kérdezte Victoire, miközben kevert pálinkáját szürcsölgette.

Hippolyte az asszonya ruháját tisztogatva válaszolt:

- A cipőm talpában több érzés van, mint ezekben... Először egymás képébe köpnek, azután mosakszanak vele, hogy megmutassák, milyen tiszták!

- Muszáj nekik megférni egymással - mondta Lisa -, csak így uraskodhatnak, mert különben eljönne a mi időnk!

Most mindnyájan megriadtak. Ajtónyitás hallatszott, és a cselédlányok már visszahúzódtak a konyhába, mikor Lisa szólt, hogy csak a kis Angèle volt: nem veszélyes a gyerek, érti a dörgést. És a sötét kürtőből az olvadás áporodott bűzével együtt csapott fel a cselédség dühe. Két év szennyesét teregették ki. Még jó, hogy ők nem tartoznak az úri népekhez, akik az orrukkal túrják ezt a mocskot, és még élvezik is, hiszen mindig újrakezdik.

- Ide hallgass, te! - kiabált Victoire hirtelen Adèle felé. - Mondd csak, kivel ettél te tojást? Nem a ferdepofájúval?

Vad nevetéstől harsogott az egész bűzös udvar. Hippolyte majd elhasította az asszonya ruháját, de bánja is ő, úgyis túl jó neki! A nagy dög meg a kis gebe kihajoltak az ablakon, és majd megszakadtak nevettükben. De Adèle, aki még nem kapott erőre, ijedten rezzent össze. A többiek javában röhögtek, mikor válaszolt:

- Milyen szívtelenek... Táncolnék örömömben, csak már meggebednétek!

Lisa kihajolt, és átszólt Julie-nek:

- Hát tudja, igazán szerencséje van, hogy egy hét múlva elmehet ebből a piszok házból!... Komolyan mondom, itt még az is lealjasodik, aki nem akar. Remélem, most különb házba kerül.

Julie a vacsorára szánt halat tisztogatta, mezítelen karját lefröcskölte a vér. Az ablakhoz lépett, az inas mellé könyökölt. Vállat vont, és bölcselkedve jelentette ki:

- Hát, istenem, akár egyik, akár másik, egykutya. Ha az ember megfordult egyikben, megfordult mindegyikben. Az egyik csak olyan szemétdomb, mint a másik.
 
 
0 komment , kategória:  ÉMILE ZOLATisztes úriház/10./  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák