Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
M. Kornis Aranka: Velencze.
  2018-07-10 07:26:58, kedd
 
  M. Kornis Aranka:

Velencze.


Hol legszebben cseng a campanille
És márványlépcsőt csókolgat a hab,
S csudákat mível még a szerelem -
Ott voltam én is tán legboldogabb !

Esténként a hűs lagunák vízén
Daloltunk édes, röpke dalokat,
És másnap reggel bágyadt-álmosan
Etettük a kis kék galambokat.

Bejártuk buzgón és figyelmesen
A fejedelmi doge-palotát,
S úgy mentünk onnan mélán, csöndesen
A piazettán a templomba át.

Suttogva léptünk, titokzatosan,
S megnéztünk mindent, amit csak lehet:
Mozaikját, dús arany díszeit
S a kifaragott oszlopfejeket.

S elnéztük, hány nö lép szerelmesen
Férje karjára simulva tova;
A szent Márk-tér nagy, ives temploma,
A boldogoknak szentelt csarnoka !

Kéz kézben jöttünk némán kifelé, -
Egy rejtett pillér árnyas oldalán
Térdére rogyva halkan zokogott
Zilált hajjal egy halovány leány . . .

Tolnavármegye, 1902. junius 8.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: Két bérc.
  2018-06-06 07:33:12, szerda
 
  M. Korniss Aranka:

Két bérc.


Egymással szemben állanak.
Nem hozza őket közelebb
Az idő, mely a századok
Útvesztőjébe lepereg.

Csak két forrás rohan alá
Vágyó morajjal ormirul.
S a völgyben lenn szerelmesen
Csacsogva egymáshoz simul.

S búbánatos, izzó sóhaj
Párája röppen szét, amint
Tövükben két indás bokor
Egymásba fonja karjait.

Ki tudja . . . tán vad láva forr
E két bére titkos mélyiben -
Farkasszemet néznek azért
Tovább is büszkén, hidegen . . ,

Tolnavármegye, 1902. nov. 9.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: Talány.
  2018-06-05 07:30:26, kedd
 
  M. Korniss Aranka:

Talány.


Szerelmednek, ha fonnyad s elvirult
Hiába keresed nyomát,
Mint egy elsárgult szirom megmaradt
Kábitón édes rózsaillatát.

A szerelemnek muítja nem lehet:
Örömnek esak jelenje van;
Könnyű lába iramlik s elsuhan

Ó, a boldogság és a szerelem
Szines, megfejthetlen talány;
Ha egykor szerettél s már nem szeretsz,
Hogy igaz volt, él sem hiszed talán.

Ki tudná fölkutatni tengeren
Rég elhaladt hajó nyomát,
Vagy hogy sebes szárnyával a madár
Egykor vaj merre szállt a légen át ? . . .

Tolnavármegye, 1902. nov. 23.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: Ha csókoltad . . .
  2018-06-01 08:18:23, péntek
 
  M. Korniss Aranka: Ha csókoltad . . .

Ha csókoltad vonagló meleg ajkam,
Én megcsókoltam kezedet;
S ha csókot szórtál rebbenő szememre.
Én híven visszadtam,
Százszorosán - nem mondok sokat -
Minden csókodat!

S körül suhogtak bár parittyakövek,
Gőggel emeltem föl fejem,
S veled kergettem verejtékes arccal
Kóborló üstökösnek
Zivatarok kuszált egén át
Lengő uszályát . . .

S ha egyetlen foszlánya, csillogása
Forró kezed közt megmaradt.
Ujjongva szikrázott föl két szememben
S visszhangzott erdőn s tarka réten
A nevetésem

S ha te sírtál befelé, férfimódra:
Melegen és asszonyosan,
Sűrűn zuhogó záporként omolva
Hullt bő könyem békódra,
Melytől erős térded megrogygyan
Nehéz utadban.

És rójjuk együtt fényben vagy borúra
Mint két középkori lovag,
Kik egymással szoros ércláncra fűzve
Mentek a háborúba:
A győzelem dús mámorába -
Vagy a halálba !

Tolnavármegye, 1904. nov. 6.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: Szánalom.
  2018-05-31 07:37:44, csütörtök
 
  M. Korniss Aranka:

Szánalom.


Miért hogy titkon tőrt viselnek
Az irigykedő emberek,
Hogy mellettük elmenőn is
Gyötrő sebeket ejtenek;
Miért röpködnek durva hangok,
Miért karcol a szemek nyila,
Miért lesz az ajkon káromlássá
A suttogón kezdett ima;
Miért törtet mint vakon előre,
Embert ember miért nyom el,
S egymás nyakára hágva dőrén
Hova sietnek ezreivel ?
Nincs köztük egy se, ki szelíden
Kart karba fűzve megy tova,
Mind szilaj öklét mutogatja
És nem irgalmaz meg soha . . .

És mégis tudnak könyörögni,
Nem oly rosszak az emberek,
Hányszor láttál enyhe pillát,
Amelyen érző köny remeg.
Ó tudnak sírni, könyörülni,
Nem is rosszak az emberek,
Megkönyezik a nagy nyomort mind
S megállnak gyáván, tóveteg,
Ha lágy lelkűk tükrébe markol
Az összezúzó fájdalom -
De koldusérzés kél szivükben:
Nem szeretet, csak szánalom !

Tolnavármegye, 1904. ápr. 10.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Kornis Aranka: Dalaim.
  2018-04-19 07:39:39, csütörtök
 
  M. Kornis Aranka:

Dalaim.


Oly bánatos minden dalom !
Csak tépelodöm s nem tudom,
Miért oly búsak e dalok:
Hiszen boldog vagyok . . .

De lehet, hogy rég valaha,
Mikor a Mars csillagzata,
Volt még ezüstfényü hazám,
Sokat sirtam talán.

Azt hiszem, könyezö patak
Voltam más csillagzat alatt,
Nedves szemem homok között
Bús szirtet öntözött.

Vagy tán sápadt virág valék
A messzetünt századba rég,
Ki nem virult, csak egy napot:
Hajnalra megfagyott.

Vagy tán magános pálmafa
Lehettem régen valaha,
S szőttem sóvárgó álmákat
Egyedül, hallgatag.

S ebből a világból maradt,
Mint könycsepp a pillák alatt,
Dalomban tétova ború,
Sejtelmes, szomorú . . ..

Tolnavármegye, 1901. junius 9.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: Az élet útja.
  2018-04-12 07:22:43, csütörtök
 
  M. Korniss Aranka:

Az élet útja.


Hajnalban mosolyogva
Indultunk szép utunkra - -
Hogy bíztunk csillagunkba' !
Hittük a fürj nekünk dalol
És nem les ránk gyűrűs kígyó
A suttogó bokor alól . . .

S alkonytájt mosolyogva
Simultunk össze újra.
Tekints vissza utunkra,
S e két mosoly közt, Íme lásd.
Hány kihullt köny jelez egy-egy
Bus kálvária-állomást.

Tolnavármegye, 1901. április 14.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: Ellenfelek.
  2018-03-09 07:10:59, péntek
 
  M. Korniss Aranka:

Ellenfelek.


Kettétört az asszony állhatatossága,
Mint felolvadt hótömb hullott a parázsra;
Elveszté az örök, nagy emberi csatát - -
A hajnal pirosan ömlött a légen át.

Sirva borult a nö karcsú két karjára
Lelke üdvössége csókjainak ára:
,,Bocsássátok meg ó, ti irgalmas egek,
Vagy sújtsatok le rám - vétkeztem, szeretek !"

A férfi ujjongva tért meg hajiokába
Lüktető mámor van a szivébe zárva,
S vlg ajkán repdes a boldog győzelmi dal:
,,Ismét egy uj gyönyör, egy ujabb diadal . . ."

a_het_1904. október 2.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: Szürkület.
  2018-02-03 09:17:20, szombat
 
  M. Korniss Aranka:

Szürkület.


Sötétülő leplét takarja
A küzködők estéli napra
A kitartó, győzelmes félhomály -
Csönd van; rohanva csak az óra jár . . . .

Lelkemben néma kétkedéssel
Hánykodom a pamlagülésen:
Vaj küzdjünk-e elfojtott vágyakért,
Odaadjuk-e a mát a holnapért?

Szárnyfakasztó alkonyóra
Megszólal titkon duruzsolva:
>A másik perc ily ifjan nem talál,
A ma az élet, a holnap halál!

Emlékszel-e egy ősanyámra
Mákonyt hinteni jött szempllládra
Egy röpke óra halk-szerelmesen,
S úgy bántál vele mint ma én velem !

S jöttek libegő fényes szárnynyal
Mámortelt percek ó de hányan,
Suhanva jött hány édes pillanat
S te csak balgán álmodtál ezalatt . . . <

Sötétülő leplét takarja
A küzködő estéli napra
A kitartó gyözelmes félhomály -
Csönd van ; rohanva csak az óra jár.

Jövendő_1904. Aug. 21.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
M. Korniss Aranka: A sphynx
  2018-02-01 08:45:31, csütörtök
 
  M. Korniss Aranka:

A sphynx


Asszony:

Mondd el te sphynx, vagy nem tudod te sem,
Csak tündérálom tán a szerelem ?
Mesebeli lepkének gondolod?
Vagy vannak itt a földön boldogok,
Akiknek igaz szerelem jutott?

A sphynx:

Ezt nem tudom, bár minden mást tudok . . .
A homok nő, sok ezred fut tova,
De teljes mámort nem leltem soha:
Csak a tikkasztó vágyat ismerem,
A szárnyas vágyat, mely sosem pihen !
Ha ezüst köddel jő az éjszaka
S fölkél csodás, kétszarvú csillaga -
Nyított pillámra szender nem borúl
S bár fekszem némán, mozdutatlanúl
Nem nyugszom soha pillanatra sem;
Vad, lázas vágytól dobog kőszívem:
A boldogságnak álmát kergetem,
Boldogságét, mely nem rokon velem,
Rózsás, habkönnyű foszlányt kergetek
Mely lidérctűzben előttem lebeg - -
Halld, földi asszony, amit mondhatok :
A szerelemben véled egy vagyok,
Te űzöd, mig vágy s ifjúság elvész,
Én, amig márványtestem elenyész . . .

Utunk a végtelenbe vész. -

Jövendő_1904. Aug. 21.
 
 
0 komment , kategória:  M. Korniss Aranka  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 606
  • e Hét: 5317
  • e Hónap: 12015
  • e Év: 36557
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.