Belépés
bubszi.blog.xfree.hu
"A mosollyal fizetni lehet.A mosollyal kárpótolni lehet.A mosollyal életet lehet adni.És van mosoly, melyért meghal az ember." Antoine de Saint-Exupé... Babóthné Bátki Ildikó
1968.05.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/28 oldal   Bejegyzések száma: 277 
április 11.*&*KÖLTÉSZET NAPJA*
  2011-04-10 07:45:06, vasárnap
 
  A KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából

Gát utcai szülőháza és a szárszói panzió - földi és szellemi világrajövetelének helyszíne - ma emlékmúzeum, s évtizedek óta az ő tiszteletére ünnepeljük április 11-én a költészet napját.József Attila (1905-1937)

Akár meg is fordíthatnánk a két dátumot: József Attila akkor született meg országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír után döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig csak "jó költő"-ként számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló - ezért gyakran félreértett -, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték -, s aki egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett.

A feleségét és három gyermekét 1908 nyarán hűtlenül elhagyó apa, József Áron szappanfőző munkás alakja a "világhiányt" - a rejtőzködő és teremtményei iránt közönyös Istent - megtestesítő motívumként élt tovább fia lírájában. A családfenntartás gondjaiba beleroppant, 1919 karácsonyán rákban meghalt Mama (Pőcze Borbála) pedig - az anya-magzat kapcsolat modellje alapján - az individualizációs folyamatot, az egyén és a világ viszonyát metaforizálta az "elvegyüléstől" a "kiválásig", a gyermekléttől a felnőtté válásig.


A pályakezdő József Attila merőben másképp viszonyult hajdani nélkülözéseihez, mint élete második felében. Kortársai 1929-30-ig "nevető költőként" jellemezték a "csodagyereknek tartott árvát", akinek tizenhét éves korában jelent meg első kötete, Szépség koldusa címmel, Juhász Gyula prófétikus előszavával; aki anyja halála után - Jolán nővére előnyösnek látszó házassága révén - polgári környezetben és színvonalon nevelkedhetett: a makói gimnáziumi évek után előbb a szegedi, majd a bécsi egyetemen, később a párizsi Sorbonne-on tanult, és szinte kérkedett "gazdag szenvedéseivel" Nem én kiáltok (1924) és Nincsen apám, se anyám (1929) című kötetei verseiben.

Az "ucca és a föld fia" az egyetemi kurzusok és a szívós önfejlesztés hatására igazi intellektuális költő lett: kivételes verbális képességét, kreativitását és kifinomult fogalmi gondolkodását minden létező stílusban érvényesítette, miközben az ősi lírai tradíciókat a modern törekvésekkel szintetizálta. Egyszerre volt "magyar, de európai", aki az avantgárd irányzatok, a "tiszta költészet", az antik versformák, népdalok, regösénekek, a Kalevala, sőt magyar nóták ritmus-, rím- és dallamképletét követve is hitelesen fejezte ki magát.

"Botrányai" már kora ifjúságától kezdve "híressé" tették. Tizenkilenc éves volt, amikor istenkáromlási pert indított ellene az ügyészség Lázadó Krisztus című verse miatt; Horger Antal, a szegedi egyetem konzervatív felfogású nyelvészprofesszora pedig - Tiszta szívvel című verse szellemiségét kifogásolva - eltanácsolta a tanári pályáról. 1930 januárjában Babits Mihály vereseskötetét durván kipellengérező "tárgyi kritikai tanulmányt" tett közzé A Toll című polgári radikális folyóiratban - s ezzel önsorsrontó módon maga nehezítette meg költői érvényesülését, hiszen Babits nemcsak a Nyugat főszerkesztője, hanem a Baumgarten Alapítvány főkurátora is volt.


Egész életében mecénásokra szorult, mégsem tudott - s nem is akart - megalázkodóan beilleszkedni a magántulajdon szentségét hirdető és a tömegeket kizsákmányoló, erkölcstelen társadalomba. Kudarcait - különösen a nagypolgári neveltetésű, kiváló intellektuális partnernek ígérkező Vágó Mártával tervezett házasság meghiúsulását - már 1929-ben, úgynevezett népies korszakában, a Bartha Miklós Társaság tagjaként aktív közéleti tevékenységgel, az Előörs című lapnál pedig vitriolos kritikák írásával feledtette.

1930-ban csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz: szemináriumokat vezetett, Karl Marx közgazdasági tételeivel forradalmasította a hagyományos proletárlírát, vállalta az illegalitással járó veszélyeket. (Döntsd a tőkét, ne siránkozz című kötete példányait 1931 tavaszán az ügyészség elkoboztatta, Lebukott című verséért pedig bíróság elé idézték.) Élettársat is a mozgalomból választott. Szántó Judit munkásnő-szavalóművész - a moszkvai emigrációban élő Hidas Antal proletárköltő elvált felesége - otthont teremtett számára, de szellemileg nem tudta inspirálni.


Ekkortájt kezdte meg első pszichoanalitikus kezelését dr. Rapaport Samunál, aki vele stilizáltatta tanulmányköteteit, így a költő egyszerre mélyült el a lélekelemzés szakirodalmában és önnön tudattalanjában. Líráját és fogalmi gondolkodását a fizikai és a szellemi világ rejtett összefüggéseinek kutatása, az ellentétekből gyúrt új minőség létrehozásának a vágya hatotta át. A "mindenséggel mérte magát", miközben a világhiány betöltésére hivatott művészetről, ihletről és intuícióról, a szemlélhetetlen világegészt láthatóvá tevő műalkotásról elmélkedett (Költészetbölcseleti írások, Irodalom és szocializmus). Prózai művei - például a Hegel, Marx, Freud című, befejezetlen tanulmánya és töredékes gondolatkísérletei - arról tanúskodnak, hogy az "adott világ varázsainak mérnöke" a mélylélektani gondolkodást is az igazságos társadalmért vívott osztályharc szolgálatába kívánta állítani.

Eredeti gondolatait és intellektuális törekvéseit idegenkedve fogadták az illegális mozgalomban. Érthető, ha a méltatlan támadások után a csalódott költő lírája is áthangolódott. Külvárosi éj (1932) című kötetében már nem tömegeket buzdító, agitatív versek sorakoztak, hanem a Mondd, mit érlel..., A város peremén, a Holt vidék elégikus, meditatív, kérdező, önmegszólító költeményei, melyeket A Toll, a kolozsvári Korunk és a Népszava közölt először.

Lírai kedélyváltásához a pszichoanalitikus látásmód adott szemléleti mintát. A tudata mélyén lappangó szorongásokat - a vizuális-tartalmi sűrítménynek tekinthető álomszimbólumok mintájára - fogalmi-képi metaforák nyelvén fejezte ki (Ritkás erdő alatt, Óda, Téli éjszaka, Eszmélet, Kései sirató, Iszonyat). Saját válogatásában megjelent verseskötete, a Medvetánc (1934) már pontosan tükrözi az univerzum mértékegységéhez igazodó, kozmikus érvényű költészet eszményeit.

Az "analízis-függővé" vált költőben egyre kínzóbban éledtek újra a korai megrázkódtatások tetszhalott emlékei. Öcsödi lelencélményei: a szeretetet adó és visszavonó anya iránti ambivalens érzelmek, a nevétől-személyiségétől való megfosztatás traumája, a gyerekkori verések és a falubeli kölykök csúfolása - melyeket akkor élt át, amikor a cselédmunkára kényszerülő Mama 1910-12 között állami gondozásba adta két kisebb gyermekét - olyan versek, prózai művek, mélylélektani följegyzések formájában támadtak pszichodrámaszerűen új életre a múltfaggató költő emlékezetében, mint az Egy kisgyerek sír (1933), a Kései sirató (1934), az Iszonyat (1934). a Levegőt! (1935), a Szabad-ötletek jegyzéke, két ülésben (1936) vagy a Curriculum vitae (1937).
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
április 11.*&*KÖLTÉSZET NAPJA*
  2011-04-10 07:42:16, vasárnap
 
  Április 11. a Magyar Költészet Napja. Ki ne tudná, hogy ez a nap József Attila születésnapja? És ki ne tudná, hogy április 11. Ferencváros számára különösen fontos ünnep? Hiszen József Attila itt született a Gát utca 3-ban, s az 1920-as évekig folyamatosan Ferencvárosban lakott, tanult és dolgozott. A Középső-Ferencvárosban számtalan ház és utca őrzi az emlékét. Szülei a Soroksári úton laktak és dolgoztak, laktak a Páva utcában, a Ferenc téren, a Bokréta utcában, József Attila az Ipar utcában járt elemi iskolába, a Mester utcai Világ moziban árult vizet, ott, ahol a "Mama" takarított...

,,Csuda érdekes gyerek volt Attila, állandóan mosolygott, kissé félretartott fejjel, közben egyik kisujja körmét a szájánál tartotta... Valahányszor a Ferenc téren golyóztunk és ő nyert, örömében felugrott az egyik padra és szétszórta közöttünk... a golyókincseket... Kezében mindig volt papír, ceruza, mert már akkor verselt" (Kiss László, József Attila egykori pajtása)
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
április 11. &*KÖLTÉSZET napja*
  2011-04-08 20:48:14, péntek
 
 

Hazánkban 1964. óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt.

József Attila születésének 98. évfordulóján a fővárosban idén versmondó-maraton, dalnokverseny, költészeti fesztivál, illetve számos előadás, felolvasóest és kiállítás várja az irodalomkedvelő, vagy egyszerűen csak kultúrára szomjazó érdeklődőket.

Az ünnep nyitányaként pénteken reggel nyolc órától folyamatos versmondásra invitálnak mindenkit a II. kerületi Fillér Utcai Általános Iskola tanárai és diákjai. A másodízben megrendezett non-stop verselésre bárki jelentkezhet, aki vállalja, hogy egy szabadon választott magyar költő - legalább négysoros - alkotását előadja. Az iskola 400 tanulója és ötven pedagógusa mellett számos más oktatási intézményből, illetve óvodából érkeznek vállalkozók, de a szervezők neves közéleti személyiségek, színészek, politikusok részvételére is számítanak. Az este nyolc óráig tartó maratoni versmondásra akár az utcáról is betérhet bárki, aki kedvet érez a szavaláshoz, az egyetlen megkötés az, hogy valamely magyar költő tollából származó alkotást adjon elő. A rendhagyó vers-napot Jordán Tamás, a Nemzeti Színház főigazgatója nyitja meg.

A sokéves múltra visszatekintő költészet napi Dalnokverseny idén a Nemzeti Színházba költözik. A korábbiakhoz hasonlóan ez alkalommal is költő veteránok és ifjú titánok mérik össze erejüket a verselésben, az elkészült alkalmi mesterműveket pedig jeles zeneszerzők ültetik át lágy - vagy éppen keményebb - dallamokra. A vetélkedés a korábban megszokotthoz hasonló módon és szabályok szerint zajlik, de számos új elemmel is bővül majd.

A két részből álló Dalnokverseny és gálaest április 11-én 19.00-tól kezdődik; az ifjú és éltesebb poéták mellett közreműködnek többek között: Csukás István, Darvas Ferenc, Gerendás Péter, Geszti Péter, Márta István, a Merlin Kommandó, Nádasdy Ádám, Presser Gábor, Sebő Ferenc, Spiró György, Varró Dániel és Várady Szabolcs és Hobo. A műsorvezető Mácsai Pál, a rendező Jordán Tamás lesz.
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
***ÁPRiLiS** BOLONDJA***
  2011-03-23 18:27:38, szerda
 
  Április 1. - Bolondok napja Április elseje a bolondok napja, a tréfálkozások, jókedvű átverések napja, amikor a viccesebb kedvűek rettegésben tartják embertársaikat beugratásaikkal. Az áprilisi tréfa több évszázados hagyományokra tekint vissza. Talán egy középkori bolondünnepre lehet visszavezetni. Szent György havának első napja a bolondok, bolondozók és másokat bolonddá tevők ünnepe. Nálunk Magyarországon április 1-jei tréfának tartják az erre a napra időzített beugratásokat.

Áprilisi tréfa - ókori tavaszköszöntő ünnep

Április 1-je az ismerősök rászedésének, megtréfálásának a napja. Régebben gyakran teljesíthetetlen megbízást adtak annak, akit április bolondjának szemeltek ki, és mikor a becsapott visszatért és persze nem tudta elvégezni a megbízatást, jót nevettek rajta. Sok helyen még ma sem a becsapás, hanem lehetetlen feladatokkal való megbízás az igazi áprilisi tréfa.

Móka, ugratás, nevetés a jókedv napján

Senki sem szereti, ha beugratják, de ez a nap mégsem telhet úgy el, hogy ne próbálnánk mi is másokat átverni, esetleg felvidítani. Sőt sokunk azzal a gondolattal kel fel ezen a napon, hogy valakit biztosan megviccel, már jó előre kiterveli a maga kis tréfáit. Ezért ma mindenki legyen óvatosabb, figyeljen jobban a kollégák, a család, a barátok és ismerősök apró kis "gaztetteire". Figyeljünk arra, hogy a vicc, tréfa, átverés ne legyen sértő, bántó, durva, ízléstelen.
Kellemes Bolondok Napját! .)


 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
***ÁPRiLiS** BOLONDJA***
  2011-03-23 18:21:13, szerda
 
  Munkahelyi tréfák

Munkahelyen történt.
Egy darab papírt felragasztottak egy csaj hátára ezzel a felirattal:
Ha rám mosolyogsz, megfoghatod a fenekem.
Állítólag a csajszi egész nap vigyorgott, mert azt hitte, tetszik a fiúknak.
Egy másik alkalommal, mikor az ötlet szerzője munkahelyet váltott, fiús
társaságba kerül, csaj, csak elvétve volt. Akkor egy fiú hátára ragasztották,
ami akkora sikerrel járt, hogy még hónapok múlva is emlegették.
Beküldte: Jutka
****************************
A '70-es évek közepe táján. öcsém viccelt meg e-napon. Reggel azzal kezdte,
hogy Béla, ki van kötődve a cipőd. Megnéztem, nevetett, s mondta, Április
bolondja, Május szamara.... Nem dúltam, nem fúltam ( jössz, te még az én
utcámba... Gondoltam)
Véletlen hamarabb értem haza, mint ő. ;-)
Kb. 8 méterre volt az ágyam a csengőnkhöz, és véletlen volt vezetékem otthon.
Összehoztam, hogy minél kevésbé vegye észre, s rákötöttem a nyomógombunkra az
egyik felét, a másik pedig az ágyamnál volt. ( !!!! 8 voltos volt!!!!! )
Lefeküdtem olvasni.
Hazajött a kedves öcsém.
- Hány percet adjak neki? - gondolkoztam. Adtam 5-öt, talán 10-et.......
Megszólalt a csengő.
- János, én tanulok, nézd már meg ki az! - kértem.
Kiment, visszajött..... - S mondta senki nem volt ott, lehet, hogy elment.
2 perc múlva, csengő szól. Öcsém megy, de megint senki.
Megint 2 perc, öcsém szalad, de szintén senki.
Mérges lett mikor visszajött a szobába, nyitva hagyta az ajtót és lesbe állt.
Vártam... vártam... még mindig vártam...
Feladta, jött volna el, de megint szólt a csengő, és megint senki.
Milyen mérges volt...... ..... - Pedig csak egy cipőfűzővel kezdődött.
Mellesleg, kis vita és nagy röhögés közepette nem volt semmi gond. :-) DDD
Mind a mai napig szeretet van közöttünk és marad is! :-)
Beküldte: Huszár Béla

Saját történet a régi szép időkből.

Én az osztályvezetőmet küldtem fel még akkoriban létező telexszobába
a hangosbemondón keresztül. Az volt a legfelső emelet, lift nélkül. Laci abban az időben
nagyon elhízott és minden egyes lépcsőfok egy kínszenvedés volt neki.
Alig ért fel és tudta meg, csak kamu volt, már újabb felszólítást kapott, miszerint
várják a portán. Ott is szembesülnie kellett azzal, hogy ez is csak átverés volt. :-)
Lihegve lépett be az irodába és egyenesen felém tartott:
"Valld be, ez a te műved volt?"
Én egy ideig ártatlanságot színleltem, mint akinek fogalma nincs semmiről sem, de
kolleganőimet látva, amint majd meg pukkadnak a visszafojtott nevetéstől, én is
elnevettem magam. Szerencsére a főnök is értette a tréfát és mikor végre kiszuszogta
magát, velünk együtt nevetett. Viszont, mikor valóban hívták valahova a hangosbemondón,
akkor már telefonon meggyőződött a valódiságáról. :-) 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
***ÁPRiLiS** BOLONDJA***
  2011-03-23 18:20:17, szerda
 
  Pár ötlet sulisoknak, sulisoktól:


A kilincseket összefogkrémezzük.
A villanykapcsolókat beragasztózzuk
Az osztályban körbe bugyikat, melltartókat és alsónadrágokat teszünk ki.
Wc papírral körbedobáljuk az osztályt. A falra felírjuk: "Nyilvános vécé"
Osztályt cserélünk. A németesek beülnek angolórára, az angolosok németórára. Tesiórára mindenki felmentést írat otthon
Fürdőruhában megyünk suliba

********************


 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
***ÁPRiLiS** BOLONDJA***
  2011-03-23 18:19:11, szerda
 
 

Április bolondja

Közeleg április elseje, a tréfák ünnepe, amikor megengedett egy-két füllentés és beugratás. Kevesen gondolnák, hogy a gyerekesnek látszó szórakozásnak komoly lélektani háttere van. Pszichológusok szerint ennyi hazugság és tréfa szükséges is a kiegyensúlyozott lelki élethez.

A hazugsághoz mindig is felemásan viszonyult a társadalom. Egyfelől elítéljük a hazugságot, megbízhatatlannak tartjuk, és kerülni kezdjük, akit egyszer rajtakaptunk füllentésen. Másfelől viszont minden nap elejtünk apró hazugságokat, leginkább saját kényelmünk érdekében. Ilyen például, amikor őszinte véleményünket finomítjuk, vagy hiányos emlékezetünkre hivatkozunk, amikor számon kérnek valamit rajtunk, ahelyett, hogy bevallanánk: nem is volt kedvünk megcsinálni.

Egy évben egyszer szabad a káröröm

A szorongás azonban, ha észrevétlenül is, minden hazugságnál bennünk marad, félünk, hogy lebukhatunk, és a megszégyenülés kellemetlen érzését senki sem kívánja magának. Április elseje, a tréfák és füllentések ünnepe viszont arról szól, hogy büntetlenül téveszthetünk meg másokat. Pszichológusok szerint az áprilisi beugratás lélektanilag arról szól, hogy szabadon rászedhetünk másokat anélkül, hogy mi magunk kárt szenvednénk.

Évente egyszer tehát szabad manipulálni környezetünket, még szégyenkezni sem kell miatta, sőt, magunknak is (kár)örömet szerzünk. Kis túlzással azt is lehet állítani, hogy április elseje lélektani igénye az embereknek.

Április elsején volt a szilveszter

Ennek megfelelően gyökerei is régre nyúlnak vissza: már az 1600-as évek elejéről vannak írásos dokumentumok egy német tartományból, melyben részletesen beszámolnak az áprilisi tréfákról, de valószínűleg már korábban is ismert volt a tréfaünnep. Onnan ered, hogy a Gergely-naptár német bevezetése előtt április elsején ünnepelték az újévet. Az 1500-as években azonban átálltak a január elsejére, de ha valaki meg akarta tréfálni ismerősét, április elsejére küldött neki újévi meghívást. A bolondot aztán, aki elhitte, és megjelent az újévi ünnepségen, kikacagták, és kinevezték április bolondjának.

Április bolondja az, akit általános népszokás szerint április 1-én tréfásan rászednek, akivel a bolondját járatják, hogy aztán jól kikacagják. Az áprilisba küldés elterjedt szokás mindenfelé, s az április bolondját a francia poisson d'avril-nak, az angol Aprilfool-nak az olasz Calandrino-nak, a német Aprilsnarr-nak hívja. Honnan ered a tréfás szokás, nem tudják biztosan. Mondják, hogy az április hónap csalfa, változó volta adja magyarázatát; mondják, hogy egy ősi kelta szokás maradványa, mikor is április kezdetén bohó, vidám tavaszi ünnepeket ültek; mondják, hogy IX. Károly egy rendeletéből ered, amely rendelkezés 1564-ben az uj esztendőt április 1-éről áttette január 1-ére. Akkor is szokásban voltak az újévi ajándékok, de a rendelet után az emberek januárban az áprilisi, áprilisban a januári ajándékokkal biztatgatták egymást. Szigligeti Edének van ilyen című vígjátéka.

Áprilisi tréfák
Április elsejét nagyon várják a vicces és jókedvű fiatalok, hogy elbolondítsák egymást. Régebben cédulákat is küldözgettek egyik a másikhoz, aztán mondták, hogy nem nekem szól s adtak egy másik címet, hogy vigye oda az illető. Mondóka is volt: Csiribiri bakveréb, a bolondot küld elébb. A másik mondóka: Áprilisnak bolondja, felmászott a toronyba, azt kérdezte hány óra, féltizenkettő, bolond mind a kettő. - Akinek csak eszébe jut, hogy április 1-e van, nagyon vigyáz, nehogy valaki elbolondítsa.

Április 1 a néphagyományban
Ez a nap a szerencsétlenebbek közül való. Ilyenkor kellett futó növényeket - babot, dinnyét, tököt - ültetni, hogy hosszúra és szépre fejlődjön a növény. Egyes vidékeken megválasztották árpilis bolondját, de ez a tradíció hazánkban inkább a pünkösdhöz és a pünkösdi király választáshoz kötődik.

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
**A VIZ **VILÁGNAPJA** 03.22.*
  2011-03-21 09:50:56, hétfő
 
  Mulatságcseppek - A víz világnapja

Mindennapjaink egyik legtermészetesebb mozdulata, hogy kinyitjuk a csapot, megtöltjük poharunkat és egy jót kortyolunk az egészséges ivóvízből. De közben gondolunk-e arra, vajon hány és hány embernek nem adatik meg ez a lehetőség; hogy embertársaink közül hányan nélkülözik a tiszta ivóvizet, amely életünk és egészségünk legfontosabb eleme?


. Az ivóvíz értékes és sérülékeny természeti kincs, ezért megóvása érdekében egyéni és nemzetközi szinten egyaránt odafigyelésre és összefogásra van szükség. A Víz Világnapján, március 22-én világszerte a víz védelmének fontosságára hívják fel a figyelmet


Mekkora vízlábnyomot hagyunk magunk után? Vajon elegendő-e a testünkben lévő víz mennyisége egy kávé előállításához? Egy négytagú család havonta mennyit takaríthat meg, ha folyadék-szükségletét csapvízzel elégíti ki? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők ezen a két napon a Fővárosi Vízművektől. Sőt, ennél több is megtudható a vízről, a Fővárosi Vízművekről - a Fővárosi Vízművektől.
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
**A VIZ **VILÁGNAPJA** 03.22.*
  2011-03-21 09:44:58, hétfő
 
  A 2011-es víz világnapja jelmondata: Víz a városokért, városok a vízért!

Az ez évi témaválasztás célja, hogy felhívja a figyelmet a városi vízkészletekre, a városok megnövekedett vízigényére, e terület kihívásaira és lehetőségeire. A városok rendkívül gyors növekedése sürgető feladatokat ró a vízügyi szektorra. A városokat még komolyabban érintik a légszennyezettségből, a környezetet érő káros hatásokból adódó problémák.

Az ENSZ 1992-es Rio de Janeiro-i konferenciáján a víz világnapjává nyilvánította március 22-ét. Az először 1993-ban megtartott rendezvénysorozat életre hívásával a tagországok célja az volt, hogy a figyelmet a Föld vízkészletének végességére irányítsák.


Ha minden évben ugyanazon a napon kampányokkal, rendezvényekkel, akciókkal felhívják a figyelmet a víz szerepének minden aspektusára, talán kialakítható egy állandó odafigyelés és felelősségérzet a társadalomban. Tehát a világnap szervezői nem csak a nagy szervezetek, kormányok aktivitására építenek, hanem a mikrokörnyezet szemléletében is változást remélnek.

A rendezvények sokszínűsége mutatja, mennyi értelmezése, szerepe, felhasználása van a víznek életünkben. A világnap kapcsán minden évben szó esik a vízkészletek mennyiségéről, minőségéről, fontosságáról - vagyis nélkülözhetetlenségéről.
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
**A VIZ **VILÁGNAPJA** 03.22.*
  2011-03-21 09:37:54, hétfő
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
     1/28 oldal   Bejegyzések száma: 277 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 105468 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 452
  • e Hét: 6307
  • e Hónap: 13125
  • e Év: 13125
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.