Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
szeretettel
  2012-04-23 19:22:15, hétfő
 
  DECEMBEREgy nagy fénygömb jelent meg el
ő
ttem. Ragyogó fénysugarak törtek el
ő
bel
ő
le, miközben a fénygömbbe visszatér
ő
sugarak er
ő
senkifakultak voltak. És a következ
ő
szavakat hallottam:

Amikor a körciklus végére érsz, visszatérsz majd Hozzám, minden életforrásához, és eggyé válsz Velem - egyek leszünk, éppúgy, mint akezdetekkor.
December 1.
Hagyd magad mögött a tegnapot, és add át magad ennek a csodálatos új napnak, tudván, hogy azcsak a legeslegjobbat tartogatja számodra, és számíts arra, hogy csak a legeslegjobbat hozhatjamagával. Lásd az Én kezemet mindenben, ami történik, és vedd észre az új mennyország és új földszületését. Ne félj, mert Nekem örömöt jelent, hogy neked adom a királyságot, nem holnap, vagymajd valamikor, hanem ma. Elfogadod, hogy ma bármi megtörténhet? Fel vagy készülve alegcsodálatosabb történésekre? Ha igen, akkor az sietteti a dolgok létrejöttét, és lehet
ő
vé teszi, hogyminden helyzet csak a legeslegjobban alakulhasson. Mivel a legjobbat keresed, valójában segítedannak létrehozását. Ezzel a nagyon pozitív hozzáállással megteremted a megfelel
ő
körülményeket,a megfelel
ő
környezetei az új kibontakozásához. Olyanná válsz, mint egy bábaasszony, aki mindenmódon segíti az új élet megszületését.
December 2.
Úttör
ő
kre mindig szükség van, mert
ő
k azok a lelkek, akiknek van erejük és bátorságuk el
ő
retörniaz új felé.
Ő
k azok, akik el
ő
tt valamilyen látomás, cél lobog, és akik ezt a látomást állandóan ébrentartják, és látják megvalósulását. De mindenki önálló egyéniség, ezért nem lehet senkitönt
ő
formában másokhoz hasonlatossá mintázni. Szabadnak kell lenned, hogy növekedhess ésfejl
ő
dhess, hogy ösztönzési jelentsenek a lényedet átható és mozgásban tartó bels
ő
sugallatok,lelkednek szava.i Élj a Szellem szerint, cselekedj a Szellem szavai szerint, t
ű
njenek bármilybolondosnak is ezek a bels
ő
sugallatok. Sokkal kényelmesebb hátrad
ő
lni, és várni, hogy majd valakimás megteszi az els
ő
lépést, azt a bizonyos ugrást az ismeretlenbe. Ehhez az ugráshoz hit ésbátorság kell, ha neked nincs meg a kell
ő
hited és bátorságod, ne próbáld visszatartani vagymegállítani azokat az úttör
ő
ket, akiknek megvan. De légy örökre hálás, mert nélkülük az Én újmennyországom és új földem soha nem jöhetne létre
December 3.
Része vagy az egésznek, és minden léleknek megvan a maga szerepe, amelyet az egészen belül játszania kell. Ezért ne kritizálj senkit, ne légy türelmetlen senkihez, hanem ismerd fel, hogy nincskét egyforma lélek, és hogy a tökéletes egész, a teljesség felépüljön, sok különböz
ő
alkatrészre vanszükség. Láttál már darabokra szétszedett órát? Az órának sok-sok különféle alkatrésze van, ésamint ott látod
ő
ket magad el
ő
tt heverni, kíváncsian gondolsz arra, hogy miképpen képesek ezekegy tökéletes id
ő
mér
ő
szerkezetté összeállni. De amikor olyasvalaki, aki némileg ért az órákhoz,megfog minden egyes alkatrészt, és odateszi a megfelel
ő
helyre, láthatod, hogy az óra nemcsakhogy jár, hanem a pontos id
ő
t is mutatja. Amíg minden alkatrész a megfelel
ő
helyen marad, ésbetölti szerepét, minden simán megy. Most már tudod, miért mondom állandóan, hogy találd meg asaját helyed az élet óriási egész rendszerében, és ha megtaláltad, add magadból a legeslegjobbat.
December 4.
Tanuld meg értékelni mindazt, és vigyázni mindarra, amit adnak neked. Ezt csak akkor fogodmegtenni, amikor rájössz, hogy mindened, amid van. T
ő
lem származik. Amikor igazán szereted azt,aki ad neked, vigyázni fogsz az ajándékra, amit kapsz t
ő
le. Amikor nem vigyázol az Énajándékaimra, ez az Irántam, minden ajándék adományozójához való hozzáállásodat tükrözi. Aszeretet jelenti a kulcsot. Amikor ismered a szeretet jelentését, akkor soha nem mulasztod majd elszeretni és óvni mindazt, ami rád lett bízva. A kisgyermeknek sem adsz értékes készüléket, hogy játsszék vele, mert tudod, hogy nem fog rá vigyázni, és valószín
ű
leg tönkreteszi. Én sem adhatokoda neked mindent, ami átadásra vár, amíg meg nem tanulsz vigyázni rá, és amíg nem tudod úgyfelhasználni, ahogy kell - szeretettel és gondossággal. Ezért, miel
ő
tt egyre többet és többetadhatnék át neked az Én ajándékaim közül, türelmesen várnom kell, amíg készen nem állsz azelfogadásukra.
December 5.
Miért jársz csukott szemmel és bezárt tudattal, és miért mulasztod így el, hogy felismerd igaziörökségedet? Ébredj rá, hogy nem kell kívül keresned a bölcsességet, a tudást és a megértést, mertaz mind ott van benned, és arra vár, hogy felszínre hozd. Amikor ennek tudatára ébredsz, sohatöbbé nem fogod azt érezni, hogy az egyik lélek értelmesebb, intelligensebb, mint a másik. Tudnifogod, hogy amint a lelkek tudatára ébrednek, hogy lelkük mélyén rendelkeznek mindennel,képesek lesznek mindent végrehajtani, és mindent megérteni, egy teljesen új világ fog feltárulni aszámukra. Te önmagadban egy egész világ vagy, olyan világ, amelyben megvan a fény, a szeretet, abölcsesség, az igazság és a megértés, amelyek mind arra várnak, hogy felszínre kerüljenek, hagydabba hát a küls
ő
világban való keresésüket. Szánj id
ő
t az elcsendesedésre, és találd meg mindezeketa dolgokat önmagadon belül. Tanuld meg megérteni önmagad, és amint ez sikerül, meg fogod majdérteni a többi lelket, az életet, és Engem
December 6.
Ne engedd, hogy az intellektuális büszkeség, vagy a különböz
ő
el
ő
ítéletek, vélemények, vagy azelfogultság lezárják és eltorlaszolják az utat, ne zárd el magad az igazságtól, mert az nem ahagyományos vagy ortodox módszerek révén érkezik, haladsz az új felé, ezért fel kell készülnödsok új megoldásra, módszerre, eszközre. Amikor egy gyermek az iskolában magasabb osztálybalép, meg kell tanulnia még több dologra figyelni, kiterjeszteni a figyelmét, és befogadni éselfogadni az összes új tantárgyat, amelyet majd tanulnia kell. Ugyanígy van ez az Új Korba valóbelépéssel is, hajlandónak kell lenned kitárulni, más utakat keresni, új tapasztalatokat kipróbálni,kilépni az ismeretlenbe. Készen kell állnod arra is, hogy hibákat kövess majd el, és hogy tanulj ahibáidból, tudván, hogy amint ezt teszed, bölcsességed, tudásod, megértésed egyaránt növekedni,fejl
ő
dni fog. Ne aggódj! Az els
ő
osztályból nem egyenesen a hatodik osztályba fogsz kerülni!Lépésr
ő
l lépésre tárul majd föl el
ő
tted az út, és fokozatosan kell haladnod rajta.
December 7.
Amikor nem vagy összhangban a dolgok isteni rendjével, a diszharmóniát és a széthúzást, az egységhiányát vonzod magadhoz. Úgy érzed, hogy az ár ellen úszol, sehová nem jutsz, és csak kimerítedmagad. Miért nem úszol inkább az árral, együtt haladva vele, és összhangba kerülve mindazzal, amitörténik? Amint megtanulsz majd így cselekedni, érezni fogod, hogy összhangban, harmóniábanvagy mindennel és mindenkivel a környezetedben. Többé már nem fogod úgy érezni magad, mintegy fájós ujj, amely kiválik a többi közül, hanem tökéletesen beilleszkedsz a környezetedbe. Éreznifogod, hogy összhangban vagy magaddal, és ez a bels
ő
harmónia kívül is tükröz
ő
dni fog. Az életsimán, zökkenésmentesen halad majd, és minden tökéletesen a helyén lesz. Meg fogod látni, aminta csodák állandóan egymás után jönnek létre. Ez az életmód természetessé válik majd számodra,mert összhangban vagy Velem, és Én benned és általad munkálhatok, hogy létrehozhassam az Éncsodáimat és dics
ő
ségeimet.
December 8.
Napjában hányszor figyelsz tudatosan Rám? Napjában hányszor Ismered fel az Én kezemetmindabban, ami történik, és hányszor adsz hálát Nekem? Ma szánj rá id
ő
t, és próbálj meg állandóankapcsolatban maradni Velem. Kezdetben ezt nem fogod egyszer
ű
nek találni, mert el fogszkalandozni az élet f
ő
- és mellékútjain másfelé, ha már hosszú id
ő
szakokon át egyszer sem gondolszRám tudatosan. El
ő
ször is azt kell megtanulnod, hogy tudatodat visszairányítsd Énrám, ésmegfékezd céltalan csapongását. Ahogyan ezt teszed, fokozatosan egyre inkább tudatosan figyelszmajd Rám. Megtanulsz úgy élni, hogy lényed Bennem legyen, és tudni fogod egységünk jelentését:azt, hogy nincs elkülönülés, szétválás, hogy ÉN benned VAGYOK, és te pedig Bennem, és hogy miegyek vagyunk
December 9.
Ahhoz, hogy megszabhasd az el
ő
tted álló nap ritmusát, tempóját, meg kell tanulnod csendben lenni,és korán reggel, ébredéskor, miel
ő
tt még elmédet lekötnék a nap eseményei, id
ő
t szánni aráhangolódásra. Életed ilyenkor kora reggel olyan, mint egy darab tiszta vászon, amelyen mégegyetlen színfolt sincs. Ügyelj rá, hogy ébredéskor az els
ő
ecsetvonások nagyon tiszták éshatározottak legyenek, hassa át
ő
ket a szeretet, a bels
ő
sugallat, és az az érzés, amellyel az el
ő
ttedálló új napra csak a legeslegjobbat várod. Tapasztalni fogod, milyen nagyon nyugodt, érzékeny ésfogékony állapotban vagy. Ebben az állapotban képes teszel elmédet ráirányítani a legmagasabbszint
ű
és legkívánatosabb útra. Kezdd az új napot az arra való felkészüléssel, hogy minden, amitvállalsz, csakis a legjobban alakul. Lépésr
ő
l lépésre lásd meg, ahogy az el
ő
tted álló napodrakibontakozik, feltárul a tökéletes menetrend. A tegnap már mögötted van, el
ő
tted pedig egy új éscsodálatos nap áll, te pedig összhangban vagy az egész élettel.
December 10.
Ne vesztegess id
ő
t és energiát arra, hogy csapkodsz magad körül, mint a partra vetett hal, éskörülményeid és sorsod alakulásáért valaki mást okolsz. Egyszer
ű
en tudd, hogy sorsod,körülményeid alakulása a te kezedben van. Így hát te magad is rendbe hozhatod azt, másoksegítsége nélkül, ha id
ő
t szánsz arra, hogy megtaláld a bels
ő
békét és csendet, és várjál Rám. Semminem marad rejtve el
ő
led, ha megkeresed, és mindent feltársz El
ő
ttem, és azon vagy, hogyvégrehajtsd az Én akaratomat, és egyedül csak az Én akaratomat. Csak akkor fogod megtudni, hogymi az Én akaratom, ha megtanulsz elcsendesedni. Ne próbálkozz túlságosan görcsösen, engedd elmagad, lazíts, és találd meg szívednek és tudatodnak a békéjét, amely minden ajtót megnyit, ésfeltárja az igazság fényét. Látni fogod, hogy sokkal többet elérsz, amikor el tudsz lazulni, ésmindent az Én kezembe teszel. Aztán várj Rám nagyon nyugodtan, és engedd, hogy a te legkisebber
ő
feszítésed nélkül a dolgok szabadon és természetesen áramoljanak, és így igaz tökéletességükbenfeltáruljanak.
December 11.
Annak legjobb módja, hogy szeretetet és boldogulást hozz az életedbe, az, ha megáldasz mindent,és hálát adsz minden gyarapodásért, amelyben T
ő
lem kapott ajándékként van részed. Amintmegtanulsz megáldani mindent, és hálát adni mindenért, valójában a boldogulás és a b
ő
ség egyikfontos törvényét helyezed át a gyakorlatba, mivel a szeretetet és az áldást a gyarapodás kíséri.Látod, amint a gyermeked fejl
ő
dik, és egyre szebb és okosabb lesz, amikor szeretetet és áldást adszneki. Látod, amint a növények, a virágok és az állatok reagálnak a szeretetre és az áldásra. Te isreagálsz arra, amikor szeretetet és áldást kapsz. Most indulj, és te is tégy ugyanígy mindenkivel,akivel kapcsolatba kerülsz, adj mindenkinek szeretetet és áldást. Látni fogod, hogy minél inkább eztteszed, az annál egyszer
ű
bbé válik, és egyre könnyebben tudod megnyitni a szíved, míg végül aszeretet és az áldás állandóan áramolni fog lelkedb
ő
l, és az élet öröme annyira eltölt, hogy képesvagy bel
ő
le b
ő
séggel adni a világnak.

December 12.
Amikor látod, hogy egy jó zongoristának hány órát kell minden nap gyakorolnia ahhoz, hogy egycsodálatos koncertet adhasson, meg fogod érteni, miért kell állandóan ébernek lenned, hogy ezt aspirituális életed úgy élhesd, ahogy azt élni kell. Ez nem jelenti azt, hogy er
ő
lködnöd kellene, aztviszont igen, hogy állandóan figyelned kell, és tudatában kell lenned, hogy mi történik, különösenkezdetben. Éppúgy, mint ahogy a zongorista is gyakorol a tökéletesség eléréséért, és ennekérdekében számtalanszor újra és újra végig kell mennie egy-egy nehezebb részleten mindaddig,amíg nincs a teljesítményével teljesen megelégedve, neked is újra és újra végig kell mennedugyanazon a területen, ugyanazokat a leckéket sajátítva el ismételten, amíg végül annyira arészeddé nem válnak, hogy el sem tudod választani
ő
ket magadtól, mert már beivódtak a tudatodba,a lelkedbe. Ne felejtsd el, hogy ezt az életet senki más nem élheti helyetted: senki más nemgyakorolhat helyetted. Csak te vagy képes arra. Akkor hát miért nem kezdesz hozzá most mindjárt?
December 13.
Akkor jönnek létre csodálatos események, amikor nyitott és készséges lelkekben és lelkek általmunkálhatok. Mindazok a lelkek, akik tanúi a csodálatos események, történések létrejöttének,képesek azokban az Én kezemet meglátni, és felismerik, hogy önmaguktól nem lennének képesekmindezt véghezvinni.
Ő
k tudják, hogy Én valóban bennük és általuk munkálok, és ily módonmegismernek és megszeretnek Engem. Ezért soha ne mulassz el hálát adni mindenért, amiéletedben történik. Tartsd a szívedet nyitva, elmédet pedig ne engedd negatív gondolatokbéklyóiban verg
ő
dni, hogy ne kelljen id
ő
t vesztegetni az új el
ő
retörését feltartóztató régi gondolatisémák eltakarítására. Soha ne felejtsd el, hogy az egyszer
ű
ség jelenti az Én ismérvemet. Ezért, ha azélet túl bonyolulttá válik a számodra, biztos lehetsz benne, hogy letértél a vágányról, és amilyengyorsan lehet, vissza kell találnod rá. Légy olyan, mint a kisgyermek, egyszer
ű
, és mindenbonyolultságtól mentes, és élvezd az életet a maga teljességében!
December 14.
Légy mindig tudatában, hogy mindenb
ő
l a legjobb származik, és hogy minden tapasztalatmegadatik a számodra ahhoz, hogy el
ő
segítse a fejl
ő
désedet és növekedésedet. Meg kell értened,hogy saját önálló tapasztalat nélkül nem lennél képes megérteni embertársaidat, vagy kitárni feléjüka szívedet, hanem csak távol tartanád magad a problémáiktól, s
ő
t, még el is ítélnéd
ő
ket. Atapasztalatokban, mindegy, hogy azok mennyire különösek vagy nehezek, meghatározott céllalrészesültél, fordíts ezért id
ő
t rá, hogy megkeresd azt a célt. Próbáld meg az Én kezemet észrevennimindenben, és megérteni, hogy semmi nem történik véletlenül, és olyan dolog, mint jó szerencse,nem létezik. Ismerd fel, hogy te az életben a legjobbat, vagy a legrosszabbat vonzod magadhoz. Ezlehet béke, nyugalom, csöndesség, vagy éppenséggel káosz és z
ű
rzavar. Mindez belülr
ő
l jön, a sajáttudatállapotodból, ezért ne a környezetedet hibáztasd. A csiga mindent magával cipel, még a házátis. Te mindent önmagadon belül hordozol, és az tükröz
ő
dik kifelé.
December 15.
Az isteni szikra minden emberben ott van, csak sok lélekben a felszínre kell hozni, és szítani kell,hogy lángra kapjon. Ébredj föl szendergésedb
ő
l, ismerd fel a benned rejl
ő
isteni természetet, ésápold, és hagyd növekedni, kivirágozni. A mag csak akkor indulhat növekedésnek, ha márelvetették a talajba. Megvan benne minden képesség, hogy kifejl
ő
djék, de az a képesség mindaddigszendergésre van ítélve, amíg meg nem kapja a megfelel
ő
körülményeket, amelyek közöttnövekedhet és fejl
ő
dhet. Te önmagadon belül rendelkezel a mennyország királyságával, de amígerre rá nem ébredsz, és el nem kezded keresni, nem fogod megtalálni, és az ott marad, ahol van. Sokolyan lélek van ebben az életben, akik nem fognak ráébredni erre:
ő
k olyanok, mint a tasakokbantárolt vet
ő
magok. Akarnod kell összetörni a béklyóidat ahhoz, hogy szabad légy. Mihelyst a vágymegjelenik, minden elképzelhet
ő
módon meg fogod kapni a segítséget. De el
ő
ször a vágynak kellmeglennie benned.
December 16.
Alakulj át tudatod megújítása által! Milyen fontosak e szavak! Már sokszor hallottad
ő
ket, de mittettél a megvalósításuk érdekében? Mit jelentenek neked e szavak? Szánj rá id
ő
t, és gondolkodj elróluk, amíg él
ő
, vibráló szavakká nem válnak az életedben, és amíg azt nem érzed, hogyátalakulóban vagy tudatod megújítása által. Beszélsz a békér
ő
l és a harmóniáról, az újmennyországról és az új földr
ő
l, az Én akaratom végrehajtásáról, a szeretetr
ő
l és a fényr
ő
l, amelykisugárzik a világba, és az újba való belépésr
ő
l, de mit teszel valójában mindezek érdekében? Úgyélsz-e, hogy el
ő
segíted mindezeknek a dolgoknak a létrejöttét? Nem kezdesz inkább olyanná válni,mint egy papagáj, amely csupa olyan dolgot ismételget, ami semmit nem jelent számára? Imádkozzszüntelenül a mélyebb és tisztább megértésért, és adj hálát, és haladj el
ő
re és felfelé. Demindenekel
ő
tt élvezd az életet, és engedd megtörténni azokat a dolgokat, amelyek átalakítják azéletedet.
December 17.
Amikor kapcsolatban vagy Velem, és a legnagyobb vágyad, hogy végrehajtsd az Én akaratomat,látni fogod, hogy minden cselekedetet nem a saját énedért, hanem az egésznek, a közösségnek a javáért kell végrehajtani. Ez a spirituális élet csak a tökéletesen elkötelezett és odaadó lelkeknekvaló, akik hajlandók saját énjüket a háttérbe szorítani, és az egész részévé válni. Az emberiség nagyrésze ezt nem tudja könnyen megtenni, mert sok lélek nem hajlandó feladni az egyéniségétRagaszkodni akarnak az úgynevezett ,,jogaikhoz", és pontosan azt teszik, amit akarnak, anélkül,hogy bárki másra tekintettel lennének. Ezért, ha bármikor úgy érzed, hogy az élet nem úgy megy,ahogy te szeretnéd, és nem vagy összhangban a teljességgel, szánj rá id
ő
t, hogy megtaláldönmagadban azt, ami a diszharmóniát okozza, és soha ne keress magad körül b
ű
nbakot, akitokolhatsz a bajaidért. Amikor ráébredsz, hogy önmagadon belül van az a valami, ami adiszharmóniát okozza, késedelem nélkül helyrehozhatod a problémát.
December 18.
Hagyd abba a dolgok utáni görcsös kapaszkodást, és egyszer
ű
en hagyd, hogy a dolgokkialakuljanak. Ne engedd, hogy az aggódás gúzsba kössön és elvakítson, hanem tanuld meg mindenterhedet átadni Nekem, hogy szabadon hajthasd végre az Én akaratomat, és járhasd útjaimat. Nemtudlak használni téged, ha a saját gondjaid kötnek le, és képtelen vagy meglátni a fától az erd
ő
t,lazíts hát, és engedd el magad. Csendesedj el, és gondolkozz az élet csodáiról. Gondolataidirányuljanak Rám. Nyisd ki a szemed, és láss Engem mindenben, és adj örök hálát. Amikor márképes vagy Engem mindenben meglátni, szíved olyannyira telve lesz hálával, hogy nem tudsz nemhálát adni, mivel az egyszer
ű
en felpezseg benned, és kiáramlik bel
ő
led. Nem tudod elrejteni aszeretettel és hálával telt szívedet, mert az mindenben visszatükröz
ő
dik, így mindenki láthatja.Amikor az öröm és a hála állapotában vagy, másokat is vonzani fogsz magadhoz, mert mindenkiélvezi, ha olyan lélekkel lehet együtt, akiben túlcsordul a szeretet, mert a szeretet szeretetet vonz.
December 19.
Ez a spirituális élet egy cselekvéssel és változásokkal teli élet. Ne engedd, hogy eluralkodjék rajtadaz önelégültség, mert ha önelégült vagy, nagyon könnyen belekerülhetsz egy olyan kerékvágásba,amely egy id
ő
után megreked, és pangást eredményez. Neked kell elvégezned a saját spirituálismunkádat. Neked kell végrehajtanod a keresést, a kutatást a saját magad módján. Nézd meg, holkell változnod, majd cselekedj a szükséges módon a változás létrehozása érdekében, ha a változáskényelmetlen, akkor minél gyorsabban zajlik le, annál könnyebben elviselhet
ő
. Sokkal kevésbéfájdalmas dolog a sebr
ő
l gyorsan letépni a kötést, mintha ugyanazt lassan hajtanák végre. Éppenezért ne pazarolj sok id
ő
t a gondolkodásra, hanem tedd meg azt, amir
ő
l tudod, hogy meg kelltenned, habozás nélkül tedd meg azt a bizonyos ugrást az újba, és tudd, hogy az sokkalcsodálatosabb lesz, mint az a régi dolog, amelyet magad mögött hagytál. A változással együtt jön azélet. egy teljes és ragyogó élet. Mindez felkínáltatik neked. Fogadd el, és adj örök hálát érte!
December 20.
Keresd

meg el
ő
ször a királyságot, tégy Engem mindenben az els
ő
helyre, azután minden mást megfogsz kapni. Már hallottad mindezt, de mit teszel a megvalósulása érdekében? Megéled ezeket aszavakat? A Szellem útjai els
ő
dlegesnek számítanak az életedben? Az egyedül Velem töltött id
ő
többet jelent számodra, mint bármi más? Örömöt jelentenek számodra a csendben, nyugalombantöltött id
ő
szakok, vagy esetleg kényelmetlenül, feszélyezve érzed magad ilyenkor? Mindig aztakarod, hogy valamivel el legyél foglalva, és nagy gondot jelent tested és elméd elcsendesítése? Avilágon több millió olyan lélek van, aki nem bírja elviselni a csendet, nekik szükségük van azállandó zajra és nyüzsgésre.
Ő
k azok, akik nem ismerik, mit jelent az, hogy el
ő
ször keressék meg azÉN királyságomat, és tegyenek Engem az els
ő
helyre az életükben. Ezek a lelkek kívül-belülnyugtalanok. Azt mondom neked, hogy a béke és nyugalom órái, melyeket együtt töltünk, nagyonértékesek a háborgó világban. Keresd a békés, csendes alkalmakat, és ha megtaláltad
ő
ket, merülj elbennük.
December 21.
Tanulj meg a saját határaidon, er
ő
dön és képességeiden túllépve élni, hogy a körülötted lév
ő
emberek saját maguk gy
ő
z
ő
dhessenek meg arról, hogy ÉN VAGYOK az, aki benned és általadmunkál. Ily módon azok a lelkek, akiknek nincs hitük és meggy
ő
z
ő
désük, megismernek majdEngem, de nem szavak által, hanem egy közvetlenül el
ő
ttük megnyilvánuló élet által. Amíg nemígy élsz, nem fogod elismerni, hogy ÉN VAGYOK a vezet
ő
d és a társad, és hogy te az életedetteljes egészében Nekem és az Én szolgálatomra ajánlottad fel. El kell rugaszkodnod a vízfenékr
ő
l,és tökéletes hittel és bizalommal be kell úsznod a mély ismeretlenbe, tudván, hogy semmilyen bajnem érhet, mert ÉN veled VAGYOK. Soha nem fogod megtudni, hogy ez valóban így van-e, amígnem vagy hajlandó valamit tenni ennek érdekében, hagyd abba a biztonságos játékot, és haddmutassam meg neked, mi történhet, ha elengeded magad, és hagyod, hogy Én vegyem át azirányítást, és úgy használjalak téged, ahogy Én akarom.
December 22.
Amint adsz, úgy fogsz te is kapni. Ezek nemcsak üres szavak, hanem ez a törvény. Amint megéledezeket a szavakat, és átülteted
ő
ket a gyakorlatba, látni fogod, milyen csodálatosan igazak.Tapasztalni fogod, hogy amint elkezded adni, amid van, egyre többet és többet adnak neked is. Nefélj semmit
ő
l, ne tarts vissza magadnak semmit, egyszer
ű
en csak adj, és egyre csak adj! A nyílt ésnemes szív, amely nagylelk
ű
en ad, csak a legjobbat vonzza magához. Legyen a te szíved is nyílt ésnemesen adakozó, hogy ne tarts vissza semmit, és legyen benne örökre a szívedben az adakozásszelleme. Találd meg azt, amid van, és amelyb
ő
l adni tudsz, és utána add, teljesen mindegy, hogymi az, mert minden ajándék, amelyet felajánlanak, segít tökéletesíteni az egészet, a teljességet. Nevárj arra, hogy majd valaki más kihúzza bel
ő
led az ajándékaidat, hanem adjál készségesen abból,amid van. Amint így teszel, látni fogod, hogy az, amit adsz. hol illeszkedik a teljességbe, azegészbe, hasonlóan ahhoz, mint amikor a kirakós játék valamely kis darabja bekerül az
ő
t megillet
ő
helyre, és azzal kiegészítheti a teljes képet
December 23.
Adj Nekem lehet
ő
ségei arra, hogy benned és általad munkálhassak, hogy létrehozhassam az Éncsodáimat és dics
ő
ségeimet. Mindig legyen szemed el
ő
tt az Én örök és határtalan szeretetem, az Énhatártalan b
ő
ségem, és az Én bekövetkez
ő
csodáim és dics
ő
ségeim. Tartsd magad el
ő
tt az újmennyország és új föld látomását, azt, hogy az Én akaratomat hajtod végre, hogy béke és harmóniavan a földön, és hogy mindenki felé jóindulat áramlik. Lásd lelki szemeiddel, amint óriásifényvárosok jönnek létre az egész világon, ahol a békéé és a szereteté a korlátlan hatalom. Sohasemmikor ne veszítsd el ezt a látomást, mert azzal segíted el
ő
e látomásnak az éteri síkból valólehozását, és ezeknek a csodáknak a földi síkon való megvalósulását manifesztálódását, mindenkiszámára való láthatóvá válását, ha e látomást határozottan és tisztán fenntartod magadban. Minéltisztább e látomás, annál gyorsabban fog megvalósulni, megnyilvánulni. Adj örök hálát, amiért aszemeid felnyíltak, és hogy tudod, mit kell tenni. Most akkor indulj hát, és hajtsd végre, ne csakgondolkodj rajta!
December 24.
A változások bámulatba ejt
ő
gyorsasággal jelenhetnek meg. Már hosszú ideje készülsz ezekre aváltozásokra. Az id
ő
k során, napról napra, hónapról hónapra, évr
ő
l évre. nagy-nagy türelemmelkészítettem el
ő
a helyet ezeknek a változásoknak a bekövetkezésére. Minden lehet
ő
ség megadatottszámodra az alkalmazkodáshoz és a felkészüléshez - mostanra tehát már készen kell állnod, hogyminden nehézség nélkül képes legyél továbblépni. Csak a tudatosságtól, és a tudatosságnövelésének képességét
ő
l függ, hogy tudsz-e alkalmazkodni a végbemen
ő
változásokhoz Azok alelkek, akik birtokában vannak a Krisztus-tudatosságnak, ebben az id
ő
ben úgy gyúlnék össze,mintha csak mágnes vonzaná
ő
ket. Lehet, hogy ennek az adott id
ő
pontban nincsenek mindigtudatában, hanem az a megel
ő
z
ő
napokon világosodik meg számukra. Ez a tudatosság az, amelyegyre több és több lelket vonz egymáshoz, hogy mindnyájan tudatában lehessetek a bennünk él
ő
Krisztusnak, és hogy örökké hálásak legyetek ennek tudatáért.
December 25.
Napról napra egyre jobban és jobban töltsön el és hasson át a Krisztus-tudatosság. Képes vagy afényben élni, és a fénnyel eggyé válni, mígnem a sötétség utolsó foszlánya is elt
ű
nik bel
ő
led, éseközben egyre több fényt sugárzol ki a világba. Tudnod kell, hogy mindez benned kezd
ő
dik. Nekedkell el
ő
ször rendbe tenned a saját házadat, és meg kell lennie benned a hitnek és a bizalomnakahhoz, hogy végre tudod hajtani ezt: hajtsd is hát végre! Kifelé az tükröz
ő
dik, ami benned van. Eznem olyan dolog, amiért küzdeni kell, hanem olyan, ami szépen magától megtörténik, ha hagyod, ésha a szívedet és tudatodat megtölt
ő
d szeretettel és megértéssel Ez az emelkedett tudatállapot bennevan a leveg
ő
ben, amelyet belélegzel. Lélegezd be mélyen, és hadd tölt
ő
djék fel vele egész lényed.Ez olyannyira nagyszer
ű
érzés, hogy nem tudod magadban tartani, lélegezd ezért ki, így gondoskodjróla, hogy állandóan mozgásban legyen és növekedjék!
December 26.
Mit vársz az élett
ő
l? A legeslegjobbat? Vagy talán azok közé a lelkek közé tartozol, akik mindigattól tartanak, hogy a legrosszabb fog bekövetkezni, és hogy a dolgok rosszul fognak alakulni? Haigen. meg is érdemled, amiben részed lesz, mert azt vonzod magadhoz, amit szeretsz, vagy azt, amitgy
ű
lölsz, és amit
ő
l félsz. Amikor a tudatod negatív, úgy vonzod magadhoz a negatív dolgokat, mintmágnes az acélt, és azoknak a lelkeknek a társaságában fogod találni magad, akik hasonlóangondolkodnak, mert a hasonló emberek vonzódnak egymáshoz. Amikor a tudatodat a szeretet töltiel, amikor szinte kicsordul bel
ő
led az életöröm, és amikor a szívedet hála tölti el mindenkiért ésmindenért látni fogod, hogy azokat a boldog, örömteli lelkeket fogod vonzani magadhoz, akikszeretetet és örömöt sugároznak magukból mindenhol, ahol járnak. Életedet el fogja tölteni minden jó. amit az élet felkínálhat. Miért nem látod meg minden helyzetben a legjobbat? Lásd már most,amint a legeslegjobbat vonzod magadhoz!
December 27.
Lehet, hogy sokszor kell elindulnod hittel, úgy, hogy nem látod pontosan az okát annak, amit éppenvégrehajtasz, de ne habozz, ha a lelkedben tudod, hogy amit teszel, helyes. Kell, hogy legyen hitedahhoz, hogy képes légy lépéseket tenni az ismeretlen felé, mert lehet, hogy a különféle küls
ő
hatások oly sok irányba fognak húzni, hogy a végén úgy érzed, darabokra szakadsz. Meg kelltanulnod, hogy ilyen esetekben magadba nézzél, és tökéletes bels
ő
megérzéssel tudd, hogy amitteszel, azt Én irányítom, és tökéletes eredménnyel fog járni. Er
ő
s hitre és nagy bátorságra vanszükség ahhoz, hogy elindulj, és kövesd a mélyr
ő
l érkez
ő
bels
ő
késztetéseket, különösen, ha az,amit teszel, kimondottan
ő
rültségnek hat mások szemében. Ezért nem tudnád az adott dolgottökéletes hit és bels
ő
bizonyosság nélkül végrehajtani. A választás mindig a te kezedben van,válassz hát, és válassz helyesen úgy, hogy kezedet határozottan az Én kezemben tartod. Soha nemfoglak magadra hagyni téged, hanem vezetni fogom minden lépésedet.
December 28.
Legyen

egység a sokféleségen belül. Lásd, hogy a sok ösvény mind a középpont felé, Hozzámvezet, mindegyik különböz
ő
, és mégis, mindegyik ugyanabba az irányba mutat. Minél közelebbvannak ezek az ösvények a középponthoz, annál nagyobb közöttük az egység, mígnem az összeseggyé nem válik Bennem, és már nincs többé sokféleség, hanem csak tökéletes egység. Látni fogod,hogy a világban meglév
ő
sok fényközpont esetében egyre inkább ez játszódik le. Amint a világhelyzete egyre komorabb lesz, és rosszabbodik, úgy válnak ezek a fényközpontok egyrefényesebbé, mígnem a fény le nem gy
ő
zi a sötétséget. Jó, ha tágabb képet lehet látni arról, amivégbemegy, de az is nagyon fontos, hogy ráébredj, hogy minden benned kezd
ő
dik. Ismerd fel, hogyami az egyénen belül játszódik le, az mind kikerül a világba, és tükröz
ő
dik a világ helyzetében.Ezért olyan lényeges, hogy önmagadon belül, a szívedben és a tudatodban béke legyen, és hogy aharmónia, a megértés, és a mély szeretet áramoljon közted és a többi ember között.
December 29.
Nyisd meg a szívedet, és fogadd el az Én összes jó és tökéletes ajándékomat. Ezek mind rád várnak,de sok lélek nem nyitja ki a szívét, és nem nyújtja ki a kezét, hogy elfogadja jogos örökségét. Vagyfélnek ezt megtenni, vagy úgy érzik, méltatlanok rá, vagy egyszer
ű
en nem hiszik el, hogy ott van,és ezzel eltaszítják maguktól mindazt, ami arra vár, hogy igényt tartsanak rá. Amikor pénzed van abankban, de nem vagy hajlandó elfogadni, hogy az ott van, és nem vagy hajlandó a hitetlenségedmiatt felvenni bel
ő
le, csak te magad fogsz szenvedni a hiánya miatt és neked kell boldogulninélküle. Az Én raktáraim csordultig tele vannak, és mindenem, amim van, a tiéd, neked azonbantenned kell valamit, hogy ezek a dolgok eljussanak hozzád, igényt kell tartanod arra, ami a tiéd.Nem fogod tudni ezt a spirituális életet élni, amíg nem hiszed el, hogy minden a tiéd, és amíg igénytnem tartasz rá. Az új mennyország és az új föld már itt van.

December 30.
Te vagy az Én kezem és lábam. Nekem benned és általad kell munkálnom ahhoz, hogy feltárhassamaz Én csodáimat és dics
ő
ségeimet. Téged kell használnom, hogy lehozd a földre az Énkirályságomat, hogy létrehozd az új mennyországot és új földet. Amíg tudatára nem ébredsz, hogyNekem szükségem van rád, mindig csak hallani fogsz err
ő
l a csodálatos új mennyországról és újföldr
ő
l, de azt nem fogod meglátni, nem fogsz benne élni, és látni, ahogy az benned és körülöttedm
ű
ködik. Mi a haszna az Utópiáról való álmodozásnak? Valósággá kell tenni, de az csak akkortörténhet meg, amikor elkezded megélni, és már nem beszélsz róla, ha látsz egy fuldoklót, nem fograjta sokat segíteni, ha csak a partról kiabálsz, mit tegyen. Be kell ugranod a vízbe, és tenned kellvalamit, hogy kimentsd
ő
t. Ezért nincs sok értelme, ha csak olvasol, vagy tanulsz arról, miként kellaz új mennyországot és új földet létrehozni. Most kell elkezdened úgy élni, hogy létrehozhasd!
December 31.
Ha már er
ő
s hittel megtettél egy lépést el
ő
re, soha ne nézz vissza, vagy ne kezdd el sajnálnimindazt, amit magad mögött hagytál. Egyszer
ű
en számíts arra, hogy a legcsodálatosabb jöv
ő
várrád, és gondoskodj róla, hogy az létre is jöhessen, hagyd magad mögött mindazt, ami régi, azok adolgok már elmúltak. Légy hálás a leckékért, melyeket megtanultál, és a megszerzetttapasztalatokért, amelyek mind el
ő
segítették növekedésedet, fejl
ő
désedet, és lehet
ő
vé tettékszámodra a dolgok mélyebb megértését, de soha ne próbálj ragaszkodni hozzájuk. Ami rád vár, azsokkal, sokkal csodálatosabb annál, amit magad mögött hagytál. Amikor már az életedet az Énközvetlen irányításon és vezetésem alá helyezted, hogy alakulhatna bármi is rosszul? Amikormegtettél egy lépést el
ő
re, és kíváncsi vagy, hogy vajon jól tetted-e, és engeded, hogy mindenfélekétely és félelem a tudatodba furakodhasson, akkor kezdenek majd felhalmozódni benned a dolgok,és akkor fogod azt érezni, hogy a döntésed súlya rád nehezedik, és a földre kényszerít. Ezért engeddel magad, ereszd el a múltat, és haladj el
ő
re szeretettel és hálával teli szívvel
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 19:18:50, hétfő
 
  NOVEMBERLelki szemeim el
ő
tt a föld dámatábla formájában jelent meg, amelyrenagy fekete és fehér négyzetek voltak festve. Amikor esni kezdett azes
ő
, a fekete festék belefolyt a fehérbe, és az egész tábla piszkosszürkévé vált. Ezután még nagyobb es
ő
jött, és az egész alegtisztább fehérré változott át.
És
akkor a következ
ő
szavakat hallottam:
Legyen hited! Tarts ki, és tudd, hogy az egész Föld, és minden, amirajta van, óriási tisztuláson megy keresztül. Minden nagyon, nagyon jó, mert minden az Én tervem szerint halad. A tökéletes béke legyenveled.
November 1.
A természetben nincs semmi görcsösség vagy feszültség. A növényi mag végighalad teljeséletciklusán: nem kell tennie semmit, csak hagynia, hogy minden megtörténjék vele. Neked iscsupán hagynod kell, hogy minden megtörténjék. Miért nem hagyod, hogy átalakulj csodálatoslepkévé? Lépj ki a bábból, abból a zárt és sz
ű
k térb
ő
l, ahol eddig voltál, és szabadulj meg halandóelméd és gondolataid korlátaitól! Amikor a kígyó vedlik, lassan kibújik a régi b
ő
réb
ő
l, és otthagyjaazt, ahol levedletté, hogy elenyésszen, elporladjon. A rák, ahogy fejl
ő
dik és növekszik, kinövi apáncélját, és nagyobb, az el
ő
z
ő
nél szebb páncélt növeszt. A madárfióka feltöri a tojás héját, ésteljesen átalakult állapotban bújik el
ő
bel
ő
le. És utána szabad, szabad, szabad! Ugyanez fog történniveled is. Egy új szabadság, új öröm, egy egész új világ vár arra, hogy feltárulhasson el
ő
tted, amikorvégre hajlandó leszel kilépni a régi merev és bénító szokások, gondolatok és eszmékszövevényéb
ő
l, és rászánod magad az átalakulásra.
November 2.
Amikor els
ő
alkalommal tanulsz valamit, legyen az autóvezetés, úszás, vagy valamely hangszerhasználatának megtanulása, kínosan ügyelsz minden mozdulatodra. Sok hibát ejtesz tanulás közben,de soha nem adod fel. Kijavítod a hibáidat, és addig próbálkozol, amíg el nem sajátítasz mindent,amit kell. Utána azt tapasztalod, hogy többé már nem szükséges minden mozdulatodra különgondolni, mert azok automatikusan követik egymást, egyetlen áramló folyamattá állnak össze, és teélvezed
ő
ket, mert már nem jelentenek er
ő
feszítést. Ugyanígy van ez a spirituális élettel is Ahogyegyre inkább a részeddé válik, már nem kell emlékeztetni magad, hogy tudatosan figyelj Rám, és azÉn isteni jelenlétemre, mert már tudatában vagy annak. Többé már nem kell összhangba kerülnödVelem, mert állandóan összhangban vagyunk. Minden oly természetessé válik, mint a leveg
ő
vétel.Ebben az állapotban tudod, hogy ÉN benned VAGYOK, és te Bennem vagy, és hogy egyekvagyunk
November 3.
Lépj a mai napba szeretettel, örömmel és hálával teli szívvel, túláradó örömöt érezve azért, hogyélhetsz, hogy azt tehetsz, amit éppen teszel, hogy ott lehetsz, ahol vagy, és figyeld, amint e naptökéletessége feltárul. Áldottak azok a lelkek, akik láthatják a körülöttük lév
ő
szépséget, örömöt ésharmóniát, és azt teljességgel élvezni tudják, és áldottak a lelkek, akik Engem mindenben ésmindenkiben felismernek, és hálát adnak mindenért. Az öröm olyan, mint egy víztócsa közepébedobott k
ő
, a hullámok, melyeket a k
ő
kelt, kifelé terjednek a tócsa szélei felé, majd visszatérnek aközepére, örömöt hozva mindenkinek, akivel útjuk közben találkoznak. A szeretet olyan, mint agyógyító balzsam, begyógyít minden sebet, minden sérülést, minden szomorúságot, szeress hát azÉn isteni szeretetemmel, szeresd a szeretnivalókat, és azokat, akiket látszólag nem lehet szeretni,szeresd azokat a lelkeket, akik nem ismerik a szeretet jelentését, szeresd az úgynevezettellenségeidet. Amikor szíved szeretettel van telve, nem ismersz ellenséget. A szeretet az alapjaennek a spirituális életnek.
November 4.
Mindig tartsd a szemed nyitva, és legyél mindig éber! Vedd észre, hogy mindenben ott van az Énkezem, és adj örök hálát! Tudatosság nélkül oly sok mindent elmulasztasz, ami pedig ott vanközvetlenül el
ő
tted, vagy éppen önmagadban. Sok lélek úgy megy végig az életen, hogy nem látjameg a körülötte lév
ő
csodákat, a természet csodatév
ő
szépségeit, és így elszalasztja az életcsodáinak élvezetét is. Amikor tudatában vagy a körülötted lév
ő
apró dolgok szépségének,harmóniájának, békéjének és nyugalmának, érezni fogod, hogy e tudatosságod mindaddignövekszik majd, amíg egyszer csak azt nem érzed, hogy az egész életed egy csodaország lett, s tegyermek módjára, tágra nyitott szemekkel jársz mindenhol, megcsodálva mindent, ami e világbantörténik. Azt fogod várni, hogy a legragyogóbb dolgok történjenek, és így magad is el
ő
segíted azoklétrejöttét. Az életedben soha nem lesz egyetlen unalmas pillanat sem. Semmit nem fogsz magátólértet
ő
d
ő
nek tartani, hanem mindenért hálát adsz majd. A hála szélesre tárja az ajtót, és azonkeresztül még több csoda fog belépni életedbe, ezért soha. soha ne mulassz el hálát adni!
November 5.
Fogadd el a minden élettel való egységedet, fogadd el a Velem való egységedet. Ne húzódj el t
ő
le,arra gondolván, hogy nem vagy méltó egységünk elfogadására. A méltatlanságnak ez az érzése az,ami az embereket elválasztja T
ő
lem, a teremt
ő
jükt
ő
l. Hosszú-hosszú ideig az emberek csak azthallották, hogy szerencsétlen b
ű
nösök, és nem méltók arra, hogy Velem éljenek és beszéljenek.Hosszú-hosszú ideig elválasztották magukat T
ő
lem, mígnem már nem is ismernek többé Engem, ésmár fel sem ismerik, hogy ÉN bennük VAGYOK. Szám
ű
zz örökre minden ilyen Velem kapcsolatoshamis eszmét! ÉN a szeretet VAGYOK. ÉN benned VAGYOK. Fogadd el örömmel és csodálattalegységünket! Fogadd el úgy, mint egy kisgyerek, és ne pazarolj id
ő
t és energiát arra, hogy a sajáteszeddel próbálod megtalálni a magyarázatot, ha ehhez az élethez intellektuálisan közelítesz, sok-sok id
ő
t fogsz elvesztegetni, és nem fogod meglátni ennek az életnek az egyszer
ű
ségét Az Énútjaim egyszer
ű
ek, ne bonyolítsd
ő
ket tovább saját magadnak!
November 6.
Kivételes id
ő
k járnak. Lásd meg az Én óriási és ragyogó tervem kibontakozását! Most van itt azideje a legcsodálatosabb változások el-érkezésének, légy tehát felkészülve, hogy bármikor bármibekövetkezhet. Semmi eseti vagy véletlenszer
ű
dolog nincs abban, hogy vannak olyan lelkek, akikmostanság összefognak az el
ő
ttünk álló hatalmas munka elvégzése érdekében. Egy nagyonhatározott terv van kibontakozóban, te magad is bontakozzál ki azzal együtt! Ne aggódj semmimiatt, szám
ű
zz minden félelmet magadból! Ismerd fel, hogy az Én kezem mindenben ott van, lásdmindennek a tökéletességét, és adj örök hálát érte. Állj készen, és légy hajlandó elfogadni afelel
ő
sségeidet. Ez az élet nem a munkakerül
ő
knek, vagy azoknak a lelkeknek való, akik félnek afeladatoktól, a felel
ő
sségt
ő
l. Az Új Kor er
ő
t, bátorságot és odaadást, valamint sziklaszilárd hitet ésmeggy
ő
z
ő
dést követel. Ez az Új Kor egy csodálatos kaland, ezért kalandvágyó szellemre vanszükség ahhoz, hogy belevessük magunkat, és részévé váljunk, haladj együtt mindazzal, amitörténik, csendesen és békében, minden er
ő
lködés nélkül, mert minden nagyon, nagyon jó.
November 7.
Megtaláltad már azt, amivel hozzá tudsz járulni az egészhez, a teljességhez? Érzed-e, hogy sikerülbeilleszkedned, vagy úgy érzed, hogy kint állsz, és befelé tekintgetsz, kíváncsian keresgélve, vajonhol lehet a helyed? Miért nem lépsz be most rögtön, és találod így meg gyorsabban a saját helyedet?Ha már úgy érzed, része vagy az egésznek, a legjobbat akarod majd adni magadból. Én ezt afolyamatot az órához hasonlítom, amelynek sok apró alkatrésze van. Minden alkatrészre szükségvan ahhoz, hogy az óra mutatni tudja a pontos id
ő
t. És arra csak akkor lesz képes, ha minden egyeskis alkatrész a helyén van, és végzi a maga dolgát. Minden lélek arra vágyik, hogy akarják
ő
t,szükség legyen rá. Amikor azt érzed, hogy szükség van rád, elkezdesz növekedni, kinyílni,kivirágozni, és a legjobbat adod magadból. Soha ne felejtsd el, hogy Nekem szükségem van rád.Ajánld fel magad Nekem újra minden nap, hogy úgy használhassalak, ahogy jónak látom, ésnövekedjél er
ő
ben és képességekben.
November 8.
Miért fogadnál el bármilyen korlátozást életed akármely területén? Érezd, ahogy napról napra n
ő
éskitárul tudatosságod! Várd, hogy az új kibontakozzék benned és el
ő
tted, és ha változásokat követela részedr
ő
l, légy hajlandó fenntartások nélkül változni. Amikor m
ű
sort akarsz váltani a rádión, akészülék gombját addig kell forgatnod, amíg rá nem akadsz az új állomásra. Azután gondosan rákell hangolnod a készüléket, hogy a vétel tiszta legyen, és ne zavarják torzítások a m
ű
sort. Amikormár elég nagy a vágyad arra, hogy kimozduljál a régib
ő
l, és elhagyd azt, mindent megteszel annakérdekében, hogy szándékodat véghezvidd. A rádión is minden gombot beállítasz, hogy ráhangolj azúj állomásra, és a vétel hangos és tiszta legyen. Amikor azután a vétel már tiszta, csendben kellmaradnod, és figyelni, és amikor megértetted a m
ű
sor értelmét, el kell kezdened cselekedni, és tennivalamit annak szellemében. Miért várnál még egy napot? Hangolj rá az új adóra most!
November 9.
Legyen a hited er
ő
s és megingathatatlan! A hitet meg kell élni, és ki kell mutatni, nem pedig csakbeszélni róla. Amikor állandóan használod, egyre er
ő
sebb és er
ő
sebb lesz. A hit nem olyan dolog,amit id
ő
nként leveszel a polcról, használod, majd visszateszed ugyanoda egészen a következ
ő
alkalomig. Ahogy megtanulsz hittel élni. megtanulod, hogy megláss Engem mindenkiben, ésmindenben, ami történik, és hogy felismerd, nincs olyan hely, ahol ÉN nem VAGYOK ott. Egyfajtabels
ő
tudatosság kell annak felismeréséhez, hogy minden, ami az életben a legjobb, belülr
ő
l fakad.Amikor felismered, hogy önmagadon belül minden megvan, abba fogod hagyni az
ő
rök keresést,kutatást. Nem fogsz tovább azért küzdeni és harcolni, hogy elérd a lehetetlent, hanem csendben ésbizalommal megtalálod a tárházat, amely csordultig van az eddig soha ki nem mondott kincsekkel.Most van itt az ideje, hogy hittel élj, nem pedig holnap, vagy majd egy olyan napon, amikor úgyérzed, er
ő
sebb vagy és több bizalmad van. Valósítsd meg hited a gyakorlatban most mindjárt, éslásd, hogy milyen csodálatosan m
ű
ködik!
November 10.
Napról napra új dolgokat veszel észre önmagadon belül, és a küls
ő
világban. Azt látod, hogy újgondolatokat, új módszereket fogadsz el, és teszel magadévá. A tudatosságod tágul, és képes egyretöbbet és többet befogadni. Egyes emberek gyorsabban tanulnak, mint mások, az Új Korba valóbelépés ezért nem fogja mindenkinek ugyanazt jelenteni. Lesznek lelkek, akik képesek majdegyenesen belevetni magukat. Más lelkek lassan fognak haladni felé. meggy
ő
z
ő
dve el
ő
bb mindenlépesük biztonságosságáról Lesznek, akik mászva fogják elérni, és minden lépést fájdalmasnaktalálnak, mert ellenállnak a végbemen
ő
változásoknak. Nehezteléssel fogadják az új módszereket ésgondolatokat, és arra vágynak, hogy hagyják
ő
ket nyugodtan élni ugyanazon a régi módon, ahogyaddig éltek, mondván, hogy ami elég jó volt apáiknak és anyáiknak, az elég jó lesz nekik is. Enneka hozzáállásnak az jelenti a megoldását, hogy fel kell hagyni a változásokkal valószembehelyezkedésnek, és rá kell hangolódni az életre, és együtt áramlani vele. Az id
ő
k változnak,és gyorsan változnak, és ha nem változol te is velük, bizony lemaradsz.
November 11.
Minden. amire szükséged van. ott van önmagadon belül, és csak arra vár, hogy felismerd, fejleszd,és el
ő
hozd magadból. A kicsiny makkban óriási tölgy lakozik. Benned is hatalmas lehet
ő
ségekvannak. Éppúgy, ahogy a makkot el kell ültetni, és ápolni kell, hogy növekedni tudjon, és óriásitölgyfává n
ő
hessen, a benned lév
ő
lehet
ő
ségeket is fel kell ismerni, miel
ő
tt a felszínre hozhatók éstökéletesen kihasználhatók lennének, ha ez nem történik meg, ott fognak szunnyadni bennedkihasználatlanul. Sok lélekkel megtörténik, hogy ezek a hatalmas lehet
ő
ségek soha nem fejl
ő
dnekki ebben az életben, és gyakran átkerülnek egyik életb
ő
l a másikba. Mennyire felesleges ez afolyamat! Most van itt az ideje, hogy felszínre hozd és felhasználd mindazt, ami benned van! Tudd,hogy képes vagy mindenre, mert ÉN ott VAGYOK, hogy er
ő
t adjak és irányítsam mindenmozdulatodat és döntésedet, amíg a kicsiny makkhoz hasonlóan ki nem törsz kötelékeidb
ő
l, ésszabaddá nem válsz, hogy hatalmas tölggyé n
ő
hess
November 12.
Soha ne vesztegess id
ő
t arra, hogy úgy érzed, nagyon hosszú utat kell megtenned ebben a spirituáliséletben. Ehelyett bátorítson és er
ő
sítsen meg annak tudata, hogy milyen nagy utal tettél meg eddigis, és adj örök hálát ezért. Ismerd fel, hogy mennyi minden van, amiért hálásnak kell lenned! Veddkörbe magadat csodálatos gondolatokkal, csodálatos dolgokkal, csodálatos emberekkel, lásd azigazság fényét ragyogni mindenben és mindenkiben. Önmagadból, a lelked mélyér
ő
l ragyogjon ez afény. És tudd, hogy kívülr
ő
l semmi nem képes eloltani, csupán a saját negatív hozzáállásod. Légyezért mindig pozitív hangulatban! Mindig a fény ösvényét válaszd, és ne figyelj a sötétségre, mertazzal, hogy nem figyelsz rá, er
ő
t sem adsz neki. Egyre több és több fényre van szükség, amint avilágban egyre nagyobb lesz a szellem iránti éhség,
ő
rizd meg ezért bels
ő
fényedet, és tápláld, hogyminél er
ő
sebben, fényesebben égjen. Légy a fény, és hagyd, hogy ragyogva világítson bel
ő
led, ésvisszaszorítsa a sötétséget. Légy a szeretet, és hagyd, hogy a szeretet szabadon áramolhassonbel
ő
led, és segíts kielégíteni a világban meglév
ő
hatalmas szükséget.
November 13.
Amikor az életben a legjobbat várod, azt magadhoz vonzod, kezdd el most mindjárt mindenben ésmindenkiben a legjobbat várni, és figyeld, ahogy a legeslegjobb létrejön. Várd, hogy mindenigényed teljesül. Várd, hogy megtalálod a megoldást minden problémára. Várd minden szinten ab
ő
séget. Számíts rá, hogy spirituálisán fejl
ő
dni fogsz. Életedben ne fogadj el korlátozásokat,egyszer
ű
en tudd, és fogadd el, hogy az Én összes jó és tökéletes ajándékom a tiéd, amintmegtanulod helyesen megítélni az értékeidet, és az életedben az els
ő
dleges dolgokat az els
ő
helyretenni. Várd, hogy növekedni fogsz képességekben és szépségben, bölcsességben és megértésben.Várd, hogy téged használjalak fel arra, hogy az Én isteni szeretetem és fényem benned és általadáramoljon. Fogadd el, hogy felhasználhatlak téged az Én munkámhoz. Végezd azt tökéletes hittel ésbizalommal, és vedd észre, amint az Én csodáim és dics
ő
ségeim létrejönnek, de nemcsak egyszer-egyszer, hanem állandóan, hogy egész életed valóban az öröm és a hálaadás éneke legyen.
November 14.
Hány alkalommal mondtam már, hogy Nekem úgy van rád szükségem, ha szabad vagy, hogyelvégezhesd mindazt, amit el kell végezni? Mikor fogod megtanulni elengedni magad, és szabaddáválni? Soha nem fogod megismerni a szabadság jelentését, amíg nem vagy hajlandó elengednimagad, amíg nem bízol abban, hogy ezt képes vagy megtenni, és amíg meg nem teszed az els
ő
néhány küzdelmes lépést. Csak te tudod ezt megtenni, senki más nem teheti meg helyetted. Félszattól, hogy mi vár rád a sarkon túl, hogy mit tartogat számodra a jöv
ő
? Hol van a hited és abizalmad? Miért nem tanulsz meg teljességgel és pompásan az örökkévaló jelenben élni, és hagyni,hogy Én vegyem kézbe a jöv
ő
det? Csodálatos dolgok vannak a birtokomban, amelyek rád várnak,hogy szabad légy, hogy ne kapaszkodj többé abba, amid van, csak azért, mert félsz, hogyelveszítesz mindent. Légy hajlandó mindent elveszíteni azért, hogy valami sokkal, sokkalnagyobbat kapj helyette. Minden az Én kezemben van, és minden nagyon, nagyon jó

November 15.
Az élet egyszer
ű
! Miért kellene bonyolulttá tenned a magad számára? Miért választod a kanyargósutat, amikor az egyenes ösvény ott áll el
ő
tted? Hagyd, hogy az élet megnyíljék el
ő
tted, és nepróbáld er
ő
ltetni kitárulását. A virág kinyílását sem er
ő
ltetheted, mert ha megpróbálod,türelmetlenségeddel tönkreteszed annak a virágnak a szépségét és tökéletességét. Mindennekmegvan a maga ideje, ezért kerülj összhangba az élettel, áramolj vele együtt, és vedd észre, amint azÉn csodáim és dics
ő
ségeim igaz tökéletességükben feltárulnak. Amikor valami nem a kell
ő
id
ő
bentörténik, oly sok mindent feltart, ahelyett, hogy el
ő
segítene, hogy szinte elképzelni is nehéz. Ezértvárj Rám csendben és bizalommal, és soha ne próbálj meggondolatlanul el
ő
rerohanni, és valamitnem a megfelel
ő
id
ő
ben tenni! Ugyanakkor soha ne vonszold magad, és ne vesztegess értékes id
ő
t.Ismerd fel, hogy minden mögött, amit teszel, egy ragyogó rendszer és terv húzódik meg, és adj örökhálát!
November 16.
Az életben az els
ő
dleges és legfontosabb megtanulnivaló a szeretet. A szeretet olyan er
ő
s, hogymegtörhetetlen, és mégis megfoghatatlan. A szeretetet ismerheted, érezheted, és ennek ellenéremégsem lehet belekapaszkodni, mert ha megpróbálod, úgy csúszik ki a

kezedb
ő
l, mint a higany Aszeretetet nem lehet birtokolni, mert oly szabad, mint a szél, és arra halad, amerre
ő
látja jónakHaladj együtt vele. A szeretet az egység és teljesség. Nem ismer korlátozást, sem akadályokat. Aszeretettel a szabadság jár együtt. A félelem az, amely a lelket gúzsba köti és korlátozza, a szeretetpedig felszabadít és elvágja a béklyókat. A szeretet megnyit minden ajtót, életeket változtat meg, ésmeglágyítja a legkeményebb szívet is. A szeretet kreatív, épít, szépséget, harmóniát és egységethozva létre. A dolgok érdekében hat, és nem azok ellen. A szeretet olyan örömet hoz, amit nemlehet elnyomni. Végigtáncolja és végigénekli az életet. A te szívedben van szeretet? Mások irántiszeretet? A szeretet benned jön létre, és belülr
ő
l terjed kifelé, egyre csak kifelé.
November 17.
Úgy érzed, hogy része vagy az újnak? Úgy érzed, hogy tökéletes összhangban vagy az egésszel, ateljességgel, vagy inkább kényelmetlenül és feszélyezve érzed magad? Ha ez utóbbit érzed, sokkal jobban teszed, ha kilépsz a körb
ő
l, és keresel egy másik utat. Csak azok a lelkek állnak készen azújra, és lesznek képesek szabadon belépni abba, akik összhangban vannak vele, akik hajlandókminden sajnálkozás nélkül hátrahagyni a régit, és akikben megvan a kalandszellem, a kaland irántivágy, ha még mindig ragaszkodni akarsz a régi ortodox és konvencionális szokásokhoz éseszmékhez, és félsz szakítani a régi mintákkal, akkor még nem állsz készen az újra. Az újhozbátorságra, er
ő
re, elhatározottságra, és annak mély bels
ő
megérzésére van szükség, hogy amitteszel, az helyes. Amikor a hited és bizalmad Bennem van, és tudod, hogy ÉN vezetlek ésirányítalak, akkor képes leszel megtenni mindazt, amit a legmélyebb szeretettel és örömmel kell megtenni.
November 18.
Használj fel mindent, amid van, az egész, a közösség hasznára, javára. Ne akard azt összegy
ű
jtenivagy felhalmozni, hanem oszd meg másokkal, mert amint megosztod, az elkezd növekedni, míg hamegpróbálsz ragaszkodni valamihez, és valamit vagy valakit birtokolni, biztos, hogy el fogodveszíteni. Ez a törvény, és amint e törvény szerint élsz, látni fogod magad körül, hogy ez mennyireigaz. Ha van néhány csomag vet
ő
magod, és beteszed
ő
ket egy szekrénybe, majd elfeledkezel róluk,semmi nem történik velük, és ott maradnak, ahová tetted
ő
ket. Ha viszont fogod és elülteted
ő
ket aföldbe, és ápolod
ő
ket, nemcsak hogy ki fognak kelni, és növekedésnek indulnak, hanem még többmagot fognak teremni. Így van ez mindennel, amid van, soha ne próbálj ragaszkodni hozzá, hanemoszd meg boldogan másokkal, és figyeld, ahogy mennyiségben és min
ő
ségben is egyre csak n
ő
.Amikor a hozzáállásod helyes, tudod, hogy minden igényed csodálatosan teljesül, és hogymindenem, amim van. a tiéd.
November 19.
Nincs szükséged rá, hogy az életben önmagad próbálkozz a dolgok alakításával, vagy hogymegpróbáld latba vetni a befolyásodat. Csupán annyit kell tenned, hogy nagyon csendesen ésbizalommal követed az Én utasításaimat, amelyeket a csendben fogsz megkapni. Vannak olyanlelkek, akik határozottan hallják az ÉN hangomat, mások ösztönösen cselekszenek, megint máslelkeknek a cselekvését irányítom. Én sokféle módon munkálok, de mindenki tudja, mikor tartom azirányítást ÉN a kezemben, mert a szeretet és az igazság ismérvei ott vannak mindenben. Amintengedelmeskedsz majd az Én utasításaimnak, észreveszed, hogy egymás után következnek be acsodák, és meglátod majd mindenben az Én kezemet Meg fogod érteni, hogy önmagadtól nemtudnád létrehozni azokat a csodákat, és hogy valóban Én munkálok benned, és Nekem adsz majdtiszteletet és dics
ő
séget, és örök halát. Mindig ismerd el, hogy honnan származik a bölcsességed, aszereteted, a tudásod, és hogy honnan jön maga az élet. ÉN VAGYOK a Mindenek Mindensége, ésa te életed Énbennem rejlik. Egyek vagyunk.
November 20.
Légy békében és nyugodj az Én szeretetemben. Már sokszor hallottad ezeket a szavakat, és kíváncsivagy, miért kell
ő
ket megismételni. Ezek a szavak olyanok, mint a víz: nagyon lassan és csendesenelkoptatják a régit, és új utat találnak. Egyre beljebb és beljebb hatolnak, fokozatosan egyremélyebbre jutva lelkedben, míg úgy nem érzed, részeddé váltak. Többé már nem csupán szavak,hanem életre keltek, és munkálnak már otthonra leltek benned, úgy érzed, megéled
ő
ket, éstökéletes békében nyugszol az Én szeretetemben. Soha ne neheztelj az ismétlésért, hanem légyörökké hálás, amiért az Én szeretetem oly nagy, hogy hajlandó VAGYOK türelmesen és kitartóantovábbmenni, és hogy soha nem foglak elereszteni. Kinyújtottam a kezemet utánad, és szükségemvan rád. Nagyon különleges helyed van az Én óriási, átfogó tervemben, és Én várom, hogyfeltárhassam el
ő
tted, amikor már készen állsz rá

November 21.
Soha nem fogod megtudni, hogy valami m
ű
ködik-e, amíg ki nem próbálod. Soha nem fogod tudni,hogy van-e elektromos áram a vezetékben, csak ha ráteszed a kezed a kapcsolóra, és felkapcsolod,valamilyen cselekvést kell végrehajtanod ahhoz, hogy bizonyíthasd, hogy az adott dolog m
ű
ködik-evagy sem. Így van ez a hittel is. Hasztalan dolog csak üldögélni, és a hitr
ő
l beszélni, ha nem élsz ahit szerint, és ha senki nem látja, mit jelent az számodra. Hasztalan a hit szerinti életr
ő
l beszélni,amikor biztonságodat a bankszámlád jelenti, és tudod, hogy azt igénybe veheted, amikor csak jónaklátod, ha azonban nincs semmid, és képes vagy a mélybe vetni magad, és végrehajtani a látszólaglehetetlent, mert a hited és a biztonságod Bennem gyökeredzik, és Bel
ő
lem ered, akkor beszélhetsza hit szerinti életr
ő
l, és él
ő
bizonyítéka lehetsz annak. Indulj el, és vesd alá próbának a hitedet, ésnézd meg, mi történik!
November 22.
Mindig az élet naposabb oldalát lásd meg! Csak a legeslegjobbnak a bekövetkezésére számíts, ésgondoskodj róla, hogy az be is következzék! Soha ne okolj senki mást a nehéz sorsodért,helyzetedért. A magad ura vagy, t
ő
led függ, hogy megfordítod-e a képet, hogy megnézd, mi van amásik oldalán, ha úgy döntesz, hogy az élet komor oldalát akarod látni, ne várd, hogy azokat alelkeket fogod magadhoz vonzani, akik ismerik az igazi szabadság örömét, mert mindig a hasonlódolgok vonzzák egymást, csak azokat a lelkeket fogod vonzani, akik ugyanolyan helyzetbenvannak, mint te magad. Amikor a világ tetején állsz, és a szeretet szabadon áramlik bel
ő
led,mindenkit vonzani fogsz, mert mindenki élvezi egy örömteli lélek társaságát. Tanulj meg felemelniegy személyt, vagy helyzetet, és soha ne engedd, hogy valaki másnak a hozzáállása belerángasson akétségbeesés mélységeibe! Azért vagy itt, hogy békét, harmóniát, szépséget és tökéletességetteremts, mindazt, ami az életben a legjobb, indulj hát neki, és tégy valamit ennek érdekében!
November 23.
Amikor azt mondom neked, hogy ,,Szeresd a többieket", ez nem jelenti azt hogy el kell viselned
ő
ket, vagy hogy nagyon er
ő
sen kell próbálnod szeretni
ő
ket De amikor megnyitod a szíved, ésképes vagy megtölteni szeretetteljes, szép gondolatokkal, látni fogod, hogy szeretni akarod majdmindazokat a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülsz, függetlenül attól, hogy kik
ő
k. Ez nem más.mint az Én egyetemes szeretetem szabad áramlása, amely nem ismer megkülönböztetést,diszkriminációt, és nem válogatja ki azokat, akiket szeretni kell, illetve azokat, akiket nem. Az Énszeretetem minden egyes lélek irányába egyforma Az, hogy abból mennyit vagy hajlandó elfogadni,t
ő
led függ. Ne félj kimutatni ezt a szeretetet! Ez a szeretet túlnyúlik a személyiség határain, és alegmagasabb rend
ű
. Tanulj meg tökéletesen nyíltszív
ű
nek,
ő
szintének lenni, és soha ne szégyelldkimutatni a mások iránti szeretetedet. A szeretet a leghatalmasabb egyesít
ő
er
ő
az univerzumban,ezért szeress, szeress, szeress!
November 24.
Gyümölcseir
ő
l meg fogod ismerni
ő
ket, hogy Mellettem vannak-e, vagy Ellenem, hogy a fényheztartoznak-e, vagy a sötétséghez. Nyisd ki a szemed, és biztos megértéssel tudni fogod. Szálljmagadba, és a szíved megmondja. Saját magad végezd el a vizsgálatot és az értékelést, és nehallgass senkire, semmire a küls
ő
világban, mert ha a mindenféle küls
ő
suttogásokra ésmendemondákra figyelsz, olyan nagy bizonytalanságban fogod találni magad, hogy nem fogodtudni, mi az igazság, és mi nem az, és teljesen elveszíted utadat. Minden lélek megtalálhatjaönmagán belül az igazságot, de ez azt jelenti, id
ő
t kell szánnia arra, hogy a lelkében kutasson utána.Saját magának kell a gondolataiba mélyednie, és megtalálni saját útját. Sok lélek túl lusta ahhoz,hogy ezt megtegye.
Ő
k sokkal könnyebbnek találják, ha meghallgatják, mit mondanak mások, éselfogadják, amit hallanak, anélkül, hogy megvizsgálnák a saját lelküket. Csendesülj el, és tudnifogod az igazságot, az igazság pedig felszabadít téged.
November 25.
Az Új Korban nincs szükség szenvedésre. Azon lelkek számára, akik belépnek az újba, a szenvedésnem létezik többé, ha te még mindig azt érzed, hogy a szenvedés szükséges, akkor nem az újatképviseled, hanem er
ő
sen meg vagy ragadva a régiben. És ott is maradsz, további szenvedésekbenrészesülve, amíg a saját szabad akaratodból tovább nem lépsz, és el nem fogadod, hogy nincs többszenvedés. Összpontosíts ennek az új életnek a csodáira és örömeire, és fogadd el a legeslegjobbat,amely a te igazi örökséged. Ez nem azt jelenti, hogy struccként kelljen viselkedni, és félj az élett
ő
l,és ne nézz szembe vele, hanem azt, hogy látni kell ennek a ragyogó életnek a valóságát, amely atiéd, és azzal, hogy azt meglátod, segítesz létrehozni. Minél tisztábban látod, annál gyorsabban foglétrejönni. Fogadd el az új mennyország és új föld látomását, és tartsd mindig ott a tudatodban, mertez egyáltalán nem elérhetetlen álom, hanem valóság, és te része vagy ennek a valóságnak.
November 26.
Óriási szükség van stabil és megbízható lelkekre, olyanokra, akik mindig a megfelel
ő
helyenvannak a megfelel
ő
id
ő
ben, és azt teszik, amit tenni kell. Szükség van olyan lelkekre, akik úgyélnek, hogy semmi nem zavarja meg
ő
ket, mert teljesen urai minden helyzetnek, és életüket éscselekvésüket bels
ő
békéjük és nyugalmuk irányítja. Az
ő
biztonságuk Bennem van, ezért semminem billenti ki
ő
ket egyensúlyukból. Tudják, mit tesznek, és hogy miért teszik, és valódifelel
ő
sségérzetük van. Tökéletesen rájuk lehet bízni egy munka végrehajtását, legyen az a munkabármi, mert tökéletesen végre is hajtják. Vizsgáld meg a szíved! Te megbízható vagy? Megvanbenned az a felel
ő
sségérzet, hogy egy munkát elejét
ő
l a végéig tökéletesen elvégezz? Mindig amegfelel
ő
helyen vagy a megfelel
ő
id
ő
ben? Fontos, hogy id
ő
t szánj annak vizsgálatára, hogy holvannak a hiányosságaid, majd gondoskodj róla, hogy meg tudd szüntetni
ő
ket
November 27.
Legyen szereteted és bizalmad másokban, mert amikor egy lélek érzi a szeretetet és bizalmat,lehet
ő
vé vélik, hogy kinyíljon és fejl
ő
djék, hogy azután feladatokat és felel
ő
sségeket vállalhasson,és ereje és képességei fejl
ő
dhessenek. A gyermekt
ő
l sem várható, hogy képességei fejl
ő
djenek, hamindent elvégeznek helyette. Meg kell
ő
t tanítani arra, hogy önállóan gondolkozzék, hozzondöntéseket, és ne a szüleit
ő
l várja mindezt. Nem könny
ű
dolog látni, amikor a szeretteid rosszuldöntenek, mégis, id
ő
nként ennek is meg kell történnie, hogy megtanulhassanak bizonyos leckéket.A leckék megtanulásának megvan a könnyebb módja, de gyakran, amikor a nehezebbik módontanulják meg
ő
ket, örökre bevés
ő
dnek a tudatba. Soha ne légy tehát túlságosan védelmez
ő
, tanuldmeg levenni kezedet azokról a lelkekr
ő
l, akiknek gondját viseled, függetlenül attól, hogy kik
ő
k,vagy milyen korúak, hadd tanulják meg vállalni saját felel
ő
sségeiket, és, ezen túlmen
ő
en, élvezni afelel
ő
sség vállalását, és egymás fejl
ő
désének el
ő
segítését.
November 28.
A mai nap egy új nap, és t
ő
led függ, milyenné teszed. Az els
ő
gondolatok, amelyek ébredéskoreszedbe jutnak, beszínezhetik az egész napot. Lehetnek ezek boldog, pozitív, vagy ellenkez
ő
leg,szomorú, lehangoló gondolatok. Soha ne engedd, hogy olyan küls
ő
körülmények, mint például azid
ő
járás, befolyásoljanak. Kint akár az es
ő
is szakadhat, de ha szívedet szeretet és hála tölti be, azegész hangulatodra a napsütés és a kék ég lesz jellemz
ő
. Látod-e, hogy milyen hatalmas felel
ő
sségnyugszik a válladon? Az élet olyan, amilyenné teszed, ezért soha ne hibáztass senki mást azállapotodért vagy helyzetedért, hanem tudd, hogy mindazt te magad hozod létre. Változtasd meg ahozzáállásodat, és megváltoztathatod az egész szemléletedet. Végy fel egy épít
ő
jelleg
ű
, konstruktívszemléletmódot az élettel kapcsolatban! Építsd fel a legjobbat abból, amit magad körül látsz, atöbbit pedig hagyd figyelmen kívül! Ne adj neki életer
ő
t, így el fog t
ű
nni el
ő
led. Várj Reám ezen anapon csendben és bizalommal, és tudd, hogy ez a nap magán viseli az Én áldásomat.
November 29.
Milyen értékeket tartasz fontosnak az életben? Ha egyszer
ű
en csak az anyagiakat, amelyek ma mégitt vannak, de holnapra már nyomukat sem látni, akkor egész életedet csak azzal töltheted, hogy ide-oda rohangálsz, mint mókus a ketrecben, anélkül, hogy bárhová is eljutnál. Ha viszont a Szellemútjait keresed, azokat önmagadban kell keresned, hogy megtalálhasd
ő
ket, és ezt csak akkor tudodmegtenni, ha elcsendesülsz, és felszínre hozod mindazokat a felbecsülhetetlen kincseket, amelyekmélyen benned rejt
ő
znek. Ezeket kívül nem fogod meglelni, mert minden, ami az életben számít,önmagadon belül rejlik. Szabadon dönthetsz abban, hogy mik azok a dolgok, amelyek nekedszámítanak. Senki nem fog azzal próbálkozni, hogy befolyásoljon, mert minden léleknek szabadakarata van. T
ő
led függ, hogy életedre a felfordulás lesz-e jellemz
ő
, vagy a siker. A fény ott van,miért nem követed? A szeretet ott van, miért nem fogadod el? Semmi nem tagadtatik meg t
ő
led,amikor teljes szíveddel, tudatoddal, lelkeddel és er
ő
ddel keresed

November 30.
Nem tudsz továbblépni a nagyobb feladatok felé, amíg nem rendezted kapcsolataidat, és amígmásokkal nem kerültél olyan szeretetteljes, békés és harmonikus viszonyba, amelyen belül nincshelyük a nehezteléseknek vagy a rossz-akaratnak. A gyomokat ki kell húzni a földb
ő
l, miel
ő
tt mégmegfojtanák az ott fejl
ő
d
ő
egyéb növényeket. Most rángass ki életedb
ő
l minden gyomot miel
ő
tt túler
ő
sen gyökeret eresztenének, és megfojtanák azokat a szép növényeket, amelyek lelkedbenfejl
ő
dnek. Spirituálisán nem tudsz fejl
ő
dni és növekedni, ha a szívedben bármilyen gy
ű
lölet,féltékenység, ellenszenv, türelmetlenség vagy félreértés lakozik. Gyorsan hozd rendbe anézeteltéréseidet, és tartsd áramlásban a szeretetet. Soha ne várj a másikra, hogy
ő
tegye meg azels
ő
lépést. Mindig tehetsz te is valamit, miért nem teszel hát valamit most rögtön? Soha ne halaszdholnapra, amit ma is meg lehet tenni! Sok dolog vár arra, hogy kibontakozhassék, de ennek akibontakozásnak a megfelel
ő
légkörben kell megtörténnie, a szeretet, a szeretet és a még többszeretet légkörében.
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 19:14:53, hétfő
 
  OKTÓBERLelki szemeim el
ő
tt hulló
ő
szi falevelek jelentek meg, majd megláttamegy fát, amelyen már egyetlen levél sem volt. Ekkor a következ
ő
szavakat hallottam:
Ne csüggedj! Az életer
ő
benned van, és abból az életer
ő
b
ő
l fogel
ő
törni az új. Tudnod kell, hogy a réginek meg kell halnia, hogy az újmegszülethessek.
Október 1.
Tanulj meg igazi optimista módjára élni, és a legjobbat várni mindent
ő
l, amit elvállalsz. Tudd, hogya vállalt feladatot képes vagy tökéletesen végrehajtani, és azt meg is teszed, és hogy a munkádban,vagy az életedben nem fogsz semmit kapkodva, gondatlanul végezni. Mindent végezz Nekem, és azÉn dics
ő
ségemre, és akkor mindent szeretettel, és a legnagyobb tökéletességgel kell tenned. Ez azegy vonatkozik a megjelenésedre és a viselkedésedre is. Amikor mindent Értem teszel, és alegnagyobb vágyad az, hogy az Irántam érzett szereteted miatt végrehajtsd az Én akaratomat,mindent jól akarsz majd végezni. Mindig a legjobban akarsz majd kinézni, és a legjobbat akarodmagadból adni, és ennél kevesebbel soha nem fogsz megelégedni. Néha id
ő
t kell szánnod arra,hogy megvizsgáld, hol kell változnod, majd hajlandónak kell lenned végrehajtani a változást. Tanuljmeg változni, és változz gyorsan, s légy tisztában azzal, hogy minden változás valóban a legjobbérdekében történik.
Október 2.
Minden léleknek van valamije, amit megoszthat másokkal. Adottságok és javak sokféle különböz
ő
szinten léteznek. Lehet, hogy anyagi javakkal nem rendelkezel, de biztos lehetsz benne, hogymásfajta adottságaid vannak, legyenek azok bármik. Ne tartogasd
ő
ket a magad számára, hanemlégy hajlandó megmutatni, feltárni, majd, ahogy kell, felhasználni
ő
ket, de sohasem a saját éneddics
ő
ítésére, hanem mindig az Én tiszteletemre és dics
ő
ségemre. Ne birtokolj semmit, de amid van,azt használd ki és élvezd teljességgel. Mid van, amit adhatsz? Ha még nem tudod, szánj id
ő
t rá,hogy megtaláld. Adj teljes szívedb
ő
l, és adj örömmel, és légy hálás azért, hogy van mit adnod,legyen az bármi is, ha úgy döntöttél, hogy ezt a teljességgel Nekem és az Én munkámnak szenteltspirituális életet fogod élni, akkor már nem ragaszkodhatsz többé semmihez. Fel kell ismerned,hogy mindened, amid van, az Enyém, ezért azt meg kell osztanod másokkal, az egésszel.
Október 3.
Óriási felel
ő
sséget tartasz a kezedben, mert Én átadom neked az Én összes jó és tökéletesajándékomat. Elindultál az Új Kor felé vezet
ő
ösvényen, és állandóan egyre jobban és jobbanbehatolsz e Korba, és részévé válsz annak. Mivel te vagy a felel
ő
s minden cselekedetedért, ezérttöbbé már nem hozhatsz fel mentségeket saját magad védelmében, amikor elmulasztasz megtennivalamit, amit meg kell tenni, mondván, hogy nem tudtad, vagy nem ismerted fel, hogy el kellvégezni az adott dolgot. Tudod, miképpen kell irányítani gondolataidat és tetteidet, irányítsd hát
ő
ket! Soha ne próbálj a tudatlanság mögé bújni, hanem légy tisztában azzal, hogy megvan bennedminden tudás, minden bölcsesség, minden értelem, csupán állandóan mentened kell a határtalanb
ő
ség tárházából. Adj örök hálát, amiért ismered az igazságot, és amiért ez az igazság lehet
ő
véteszi, hogy elvégezd, amit az élet vár t
ő
led. Legyen veled a tökéletes béke.
Október 4.
Hogy akarsz mély spirituális életet élni, ha nem vagy hajlandó valamilyen er
ő
feszítésre annakérdekében, hogy tégy érte valamit? Nem élhetsz más lelkek tapasztalataiból, dics
ő
ségeib
ő
l,diadalaiból, a Velem való egységükb
ő
l. Mindezt neked kell keresned, és megtalálnod a magadszámára. Kezdj el most mindjárt önállóan gondolkodni, és a saját lábadra állni, és ne támaszkodjtöbbé senki másra, ha valaki már egy ideje mankóval jár, és nem hajlandó eldobni, hogymegpróbáljon anélkül boldogulni, akkor úgy fogja leélni az életét, hogy mindig a mankótól függmajd a sorsa, és teljesen elfelejti a saját lábát használni. Ezért olyan fontos, hogy szellemileg,spirituálisan a saját lábadon állj, és a sugallatot belülr
ő
l, ne pedig kívülr
ő
l kapd. Ezt mindenki másformában kapja. Erre nincs egységes módszer. Találd meg a saját módszered, és kezdj hozzá mostmindjárt aszerint élni!
Október 5.
Hogyan használod ki az életedet? Elégedett vagy azzal, ha úgy sodródsz keresztül rajta, hogy aztteszed, amit akarsz, úgy élsz, ahogy akarsz, és soha nem gondolsz senki másra? Szabadon tehetedezt is. Nagyon sok lélek él így, és kés
ő
bb azután csodálkozik, hogy boldogtalan és elégedetlen.Csak akkor fogsz valódi elégedettségre és békére lelni a szívedben, ha megtanulsz saját magadról,saját énedr
ő
l elfeledkezni, lemondani, és másokért élni. ÉN itt VAGYOK, hogy mutassam neked azutat, de elindulni neked kell rajta. Senki más nem indulhat el rajta helyetted, senki más nem élhetimeg a te életedet helyetted. Tanulj meg adni, ne csak mindig kapni. Miért nem adsz az egyikszinten, és veszed el, amit kapsz, egy másik szinten? Az élet kétirányú dolog, folyamatosadakozásból, és a kapott dolgok befogadásából áll, ha csak önmagadnak élsz, nem találhatod megaz életben az igazi boldogságot és megelégedettséget. Adj az egészért, adj az egész javára, és légyegészséges!
Október 6.
Ezt a napot olyanná teheted, amilyenné csak akarod! Abban a pillanatban, amikor reggel felébredsz,eldöntheted, milyen legyen számodra a mai nap. Lehet az elképzelhet
ő
legcsodálatosabb,legihletettebb nap is, de ez csak rajtad áll. Szabadon választhatsz. Miért ne kezdhetnéd a napothálaadással, hogy megnyisd a szívedet? Minél hálásabb vagy, annál inkább megnyílsz azok felé acsodálatos események felé, amelyeket a mai nap hozhat. A szeretet, a dicséret és a hála szélesretárja a kapukat, és lehet
ő
vé teszi, hogy a fény beáramolhasson, és feltárhassa mindazt, ami azéletben a legszebb, határozd el, hogy ma a szokásosnál is sokkal pozitívabb leszel, és hogy csakis alegjobbat várod, és vonzod magadhoz. Legyen megingathatatlan a hited és

a bizalmad, hogy képesvagy erre, és meg is teszed ezt. A legkisebb mértékben se kételkedj abban, hogy képes vagy eztmegtenni. Tudd, hogy Velem minden lehetséges, és hogy mindent Velem együtt teszel.
Október 7.
Vágysz-e arra, hogy teljesítsd az Én akaratomat, vagy még mindig félsz, hogy esetleg túl nagy áratkell érte fizetned? Ne feledd, Én mindent kérek, éppen ezért, semmit nem tarthatsz vissza. Csakamikor mindent odaadsz - és mindent szabadon és szeretettel adsz -, akkor áramlik vissza hozzádminden. Túl nagynak t
ű
nik számodra ez az áldozat? Amikor valamit szeretettel adnak, fel semmerül, hogy az áldozat lenne, hanem inkább igazi
ő
römnek, boldogságnak, gyönyör
ű
ségnek érzik.Miért késlekedsz? Amikor mindent szabadon adsz, és te nem birtokolsz semmit, akkor minden atiéd. Nincs semmi vesztenivalód, ugyanakkor elnyerhetsz mindent, és az egész világ a lábad el
ő
tthever. Tudod, hogy mindened, amid van, T
ő
lem, mindennek a forrásából származik, és mindenb
ő
lszabadon lehet meríteni, amikor szükség van rá. Ezért meríthetsz az Én határtalanul b
ő
séges ésgazdag tárházamból, amely ott áll minden olyan lélek számára, aki szeret Engem, és mindenbenEngem tesz az els
ő
helyre.
Október 8.
Tarts egyetlen dolgot szem el
ő
tt, és lásd magad teljesnek, egésznek, tökéletesnek, és olyannak, akitaz Én hasonmásomra teremtettek. Soha ne becsüld alá magad, és ne gondold magadról alegrosszabbat. Tudatosítsd gondolkodásodat, és érezz nagyon pozitívan önmagad iránt, ha hibátkövettél el, tanulj meg megbocsátani magadnak, majd haladj tovább el
ő
re és felfelé. Nincsszükségem arra, hogy ostorozd magad, és tele legyél önsajnálattal. Nem jöttél még rá, hogy amikorilyen vagy, elzárkózol T
ő
lem, és Én nem tudok veled mit kezdeni? Maradj nyitott, és tanulj ahibáidból! Teljesen felejtsd el saját éned, amikor embertársaidnak szeretetet és szolgálatot nyújtasz.Amint elkezdesz másokra gondolni, saját énedet el is felejted. A szolgálat nagy gyógyító, ésnagyszer
ű
en megújítja a bels
ő
egyensúlyt és stabilitást. Találd meg hát magadban azt, ami alegjobb, amiben a legjobb vagy, és amikor már tudod, mi az, indulj el, és add át másoknak teljesszíveddel! Haladj egyre csak el
ő
re, soha ne hátra!
Október 9.
Minden lélek arra vágyik, hogy az életben a legjobbat kapja. Ez a legjobb ott vár rád, hogy amikorkészen állsz, elfogadhasd, hajlandónak kell azonban lenned teljes szíveddel, valódi örömmelelfogadni, anélkül, hogy méltatlannak vagy felkészületlennek éreznéd magad rá, ha úgy érzed, nemérdemled meg, vagy nem vagy felkészülve rá, gátat emelsz valódi örökséged elé, és az nem tudeljutni hozzád. Ezért ügyelj rá, hogy ne legyen benned semmi, ami feltartóztatná örökségedelfogadását. ÉN az életet, a mindenben b
ő
ségesebb életet ígérem. ÉN a szépséget, harmóniát, békét,szeretetet ígérem. A Szellem útjai a te útjaid. Járd ezeket az utakat, élj tökéletes összhangban az Én

törvényeimmel, és figyeld, ahogy minden igaz tökéletességében a helyére kerül. Ne legyen bennedfeszültség, idegesség. Egyszer
ű
en fogadd el teljes és hálatelt szívvel azt, ami a tiéd, és soha nefelejtsd el kifejezni szeretetedet és nagyrabecsülésedet mindazért, amib
ő
l b
ő
séggel részesülsz.
Október 10.
Mindaz, ami a lelked mélyén van, kifelé is tükröz
ő
dik. Amikor rend, harmónia, szépség és békességvan benned, az mind-mind visszatükröz
ő
dik abban, amit teszel, mondasz és gondolsz, ha viszontzavar, rendetlenség, diszharmónia él a lelkedben, azt nem rejtheted el, mert látszani fog életedminden területén. Amikor valamilyen változás jön, annak belülr
ő
l kell elindulnia, s onnan kellterjednie kifelé, ha ez így történik, akkor a változás tartós lesz, és semmi nem lesz képes kibillenteniegyensúlyából. Ne d
ő
lj hátra kényelmesen, azt várva, hogy az életed majd magától megváltozik,hanem kezdj cselekedni, és tégy valamit a változás érdekében. Most mindjárt kezdheted azzal, hogya saját bels
ő
állapotodat veszed kezelésbe. Nem kell vámod senki másra, hogy megváltozzék,minden további késedelem nélkül végrehajthatod saját magad megváltoztatását. Adj állandó hálát,hogy képes vagy minden akadály nélkül tenni valamit a változás érdekében, ha viszont akadályokmerülnek fel, akkor azok benned vannak, és ezért te vagy az, aki képes tenni valamit amegszüntetésük érdekében.
Október 11.
A Szellem gyümölcse az öröm, legyen ezért több öröm, több vidámság és több nevetés azéletedben. Nagyon fontos, hogy mindenben egyensúly és mértékletesség legyen annak érdekében,hogy az életet teljességgel élvezni lehessen. Lehet, hogy a munkát, amelyet végzel, élvezed, és úgyérzed, nincs szükséged változásra. Id
ő
nként el kell szakadni a szokványos napi tennivalóktól, ésvalami egészen mással kell foglalkozni, hogy megváltozhasson életed ritmusa, ha ezt teszed, látnifogod, hogy teljesen felfrissülve leszel majd képes visszatérni a munkádhoz, és azt új lendülettel ésélvezettel fogod végezni. Az élet soha ne legyen teher. Nem azért élsz itt a Földön, hogy a világgondja rád nehezedjék. Azért vagy itt, hogy az élett
ő
l a legtöbbet kapd, és élvezd minden pillanatát,mert kiegyensúlyozott életet élsz, és az életben állandó adakozás és elfogadás zajlik.
Október 12.
Tudsz-e igazán szeretni, amikor az élet állandóan próbáknak vet alá, és úgy érzed, minden ésmindenki összeesküdött ellened? Könny
ű
szeretni, amikor minden simán, gond nélkül megy.Amikor viszont akadályokkal találod szembe magad, hajlamos vagy bezárni a szíved, és leállítani aszeretet áramlását, holott ilyenkor van igazán szükség arra, hogy a szeretet még nagyobb legyen.Amikor képes vagy szeretni minden küls
ő
körülmény ellenére, akkor biztos lehetsz benne, hogy azÉn isteni szeretetem áramlik benned és általad, és hogy ez a csodás szeretet végülgy
ő
zedelmeskedni fog. A szeretet soha nem adja fel, próbálkozik így, próbálkozik úgy. mindaddig,amíg a végén nem diadalmaskodik. A szeretet finom, tapintatos, mégis er
ő
s és kitartó. Mint ak
ő
zetet szétmállasztó víz, úgy halad el
ő
re, s találja meg útját a legkeményebb szívekhez is. Ezértválaszként soha ne fogadd el azt, hogy ,,nem". Szeress, és kitartóan szeress, és nézd, ahogy az útmegnyílik el
ő
tted.
Október 13.
Adj örök hálát az Én jó és tökéletes ajándékaimért, amit T
ő
lem kapsz. Ismerd fel, hogy mindigmegvan mindened, bármikor is van rá szükséged. Én tudom, mire van szükséged, még miel
ő
ttkérnéd. Te vagy a sáfárja mindannak, amit Én neked juttatok, légy ezért jó sáfár. Soha ne próbáljsemmit birtokolni, hanem használd mindazt, amid van, nagy bölcsességgel és megértéssel. Úgy jöttél erre a világra, hogy nem volt semmid, és úgy is fogsz távozni bel
ő
le, hogy nem lesz semmid.Mindent, amid van, Én adtam neked, hogy használd, amíg itt vagy ezen a Földön. Élvezz mindent,és adj hálát mindenért, de ne próbálj meg ragaszkodni semmihez. Mindent ingyen kaptál, szabadonadd hát tovább a körülötted lév
ő
lelkeknek. Ossz meg mindent másokkal, és készítsd el
ő
a helyetannak a sok-sok mindennek, amit magadhoz vonzol. Tudd, hogy minden igényed csodálatosanteljesül, amikor az Én törvényeim szerint élsz.
Október 14.
A megbízhatóság jelenti a felel
ő
sség lelkét. A megbízhatóság abban testesül meg, hogy mindig amegfelel
ő
helyen vagy a megfelel
ő
id
ő
pontban, és azt teszed, amir
ő
l tudod, hogy meg kell tenni.Soha nem halasztod holnapra azt, amir
ő
l tudod, hogy ma kell elvégezni, ha valamihez hozzáfogsz,azt véghezviszed, bármekkora ellenállással találod is szembe magad. Az akadályok soha nembátortalanítanak el, hanem azokat lépcs
ő
fokoknak és legy
ő
zend
ő
kihívásoknak tekinted.Sziklaszilárd vagy, mert biztonságod és megingathatatlanságod belülr
ő
l fakad, és a küls
ő
körülmények, a körülötted lév
ő
káosz és z
ű
rzavar nincs rád hatással. Bármi történik is. te nemismered az ,,egyszer fenn, egyszer lenn" érzését. Ezt jelenti az, hogy tökéletesen megbízható vagy, amegbízhatóság az, amikor er
ő
s és bátor vagy. Ahogy megbízhatóan egyre több és több felel
ő
sségetvállalsz, úgy leszel egyre er
ő
sebb és er
ő
sebb, és végül minden terhet képes leszel elviselni.
Október 15.
Élj és dolgozz, de ne feledkezz meg a játék és a szórakozás élvezetér
ő
l sem. Mindenbenegyensúlyra van szükséged, ha túl sokat dolgozol, és nem játszol, életed egyoldalúvá válik, ésunalmassá, érdektelenné válsz te magad is. Keresd a tökéletes egyensúlyt mindenben, amivelfoglalkozol, és akkor az életet valódi örömnek fogod találni. Az életben változatosságra vanszükséged - miért ne törnél tehát ki, és próbálkoznál valami egészen új és más jelleg
ű
dologgal?Nem azért, mert unod azt, amit most csinálsz, vagy mert el akarsz menekülni el
ő
le, hanem azért,mert rádöbbensz, hogy változásra van szükséged, ha ezt minden b
ű
ntudat nélkül meg tudod tenni,látni fogod, hogy mindazt, amit meg kell tenned, új szemlélettel, s
ő
t, mi több, valódi élvezettelleszel képes megtenni. Mi haszna az életnek, ha nem élvezed, és nem élvezettel teszel mindent, amitvállalsz, akár munkáról, akár játékról van szó?
Október 16.
Terjeszd ki szeretetedet és együttérzésedet mindenkire, ne csak azokra a lelkekre, akik szeretnektéged, hanem azokra is, akik gy
ű
lölnek, és rosszindulatúan kihasználnak. Amint fokozodtudatosságodat, és ennek eredményeként magasabb szint
ű
tudatállapotba kerülsz, képes leszelmindent más szemszögb
ő
l látni, és akkor megérted majd, hogy nincsenek ellenségeid. Ezért, amikoraz élet látszólag ellened fordul, ne keményítsd meg a szíved, és ne akarj bosszút állni. Egyszer
ű
entudd és fogadd el, hogy ÉN veled VAGYOK, ÉN vezetlek és irányítalak téged, és hogy mindennagyon, nagyon jó. Majd engedd el magad, és minden helyzetre úgy tekints, hogy csakis a legjobbszármazhat bel
ő
le. Amikor ezt mar hajlandó vagy megtenni, akkor fogod meglátni az Én csodáimatés dics
ő
ségeimet, és a kétely leghalványabb árnyéka nélkül megérteni, hogy a saját er
ő
db
ő
l nemlennél képes ilyen csodák létrehozására. Er
ő
sítsd meg ezért a szívedet, és hadd legyen Enyém atisztelet és dics
ő
ség.
Október 17.
Minden, ami létezik, része a tökéletes egésznek, és ugyanúgy része annak minden, amit teszel,mondasz, gondolsz és érzel. Ezért semmilyen módon ne korlátozd magad, hanem érezd azt, ahogyegyre jobban és jobban kinyílsz, kitárulsz, növekszel, és egyre többet és többet fogadsz magadba. Ahatárt soha nem éred el, mert nincsenek határok. Az élet végtelen, és te része vagy ennek avégtelenségnek. Állandóan tágítsd tudatosságodat. Hol van benned az a kalandos szellem, amelyarra buzdít, hogy félelem nélkül kilépj az ismeretlenbe az igazi izgalom és várakozás bizserget
ő
érzésével? Ha egyszer
ű
en csak ugyanazon a régi úton jársz napról napra, akkor sehova nem fogsz jutni, és nem reménykedhetsz a spirituális fejl
ő
désben sem. Akarnod kell el
ő
rehaladni, és ha már asaját döntésed alapján elhatároztad magad erre. meglásd, mindenhonnan segítséget kapsz majd. Azels
ő
lépést azonban mindig neked kell megtenned. Ne vesztegesd hát az id
ő
t a tétlenséggel, hanemtedd meg az els
ő
lépést el
ő
re, és lásd meg, amint a csodák egymás után történnek majd azéletedben
Október 18.
ÉN vagyok a menedéked és az er
ő
d. ÉN jelentem számodra a gyors segítséget, amikor gond ésbánat gyötör. Tanulj meg hívni Engem, támaszkodni Rám, meríteni Bel
ő
lem, tanuld meg teljeshitedet és bizalmadat Belém helyezni, amint ezt teszed, látni fogod, hogy minden nehézség ésprobléma semmivé foszlik. Minden problémának megvan a tökéletes megoldása. Keresd, és megfogod találni! Ne töltsd az id
ő
det a problémákon való rágódással és az önsajnálattal, hanememelkedj felül rajtuk! Adj hálát, amiért a megoldás rögtön megjelenik, amint kitágítodtudatosságodat, és hiszed, hogy elméd elcsendesítésekor a megoldás ott vár, hogy kézbe vedd, éscselekedj annak szellemében. ,,Alakulj át elméd megújításával." Minden problémát megoldhatszegyszer
ű
en azzal, ha tudod, hogy a megoldás ott van, csak el kell csendesülnöd, és id
ő
t kell szánni akeresésére és megtalálására. Ne rohangálj tovább körbe-körbe, mert azzal nem jutsz sehova. HívjálEngem!
Október 19.
Ha eltévedtél, a helyes irány újbóli megtalálásának leggyorsabb és legkönnyebb módja az, haelcsendesedsz, és a csendben és békében keresed meg a helyes útirányt, hajlandó vagy id
ő
t szánni acsendes visszavonulásra és a lelkedben való keresésre, vagy inkább úgy érzed, hogy ez id
ő
pazarlás,és neked tovább kell menned, hogy elvégezd mindazt, amit el kell végezni? Minden léleknekszüksége van valamilyen irányra, mert anélkül valóban teljesen el lehet tévedni az életútveszt
ő
jében. Miért nem töltesz akkor Velem minden nap egy rövidke kis id
ő
t, hogy eldöntsd,milyen irányba menj tovább? Miközben tanulod, hogy ezt miképpen kell tenned, megérzed majd ebens
ő
séges kapcsolat iránti mély bels
ő
igényedet, és vágyakozni fogsz rá, hogy egyre több id
ő
t töltsVelem ebben a tudatállapotban. Maradj ezért éber, és elégítsd ki lelked ezen vágyait, soha ne söpördfélre
ő
ket türelmetlenül, mondván, nincs rájuk id
ő
d. Én azt mondom neked, hogy mindenre van id
ő
.
Október 20.
Nem vagy te is része az egésznek? Akkor miért különülsz el azzal, hogy rendezetlen, kaotikus életetélsz? Amint a tudatodat gyönyör
ű
gondolatokkal töltöd meg, amint gyönyör
ű
szavakat mondasz, ésgyönyör
ű
dolgokat hajtasz végre, úgy válsz eggyé a gyönyör
ű
egésszel, amely az ÉNvilágegyetemem, univerzumom, amelybe minden tökéletesen beilleszkedik. Ahogy minden egyénkeresi és megtalálja a bels
ő
békét és harmóniát, úgy fog a béke és harmónia uralkodni a világban.Ennek a békének és harmóniának el kell kezd
ő
dnie valahol, miért nem hagyod, hogy bennedkezd
ő
djék el? Ismerd fel, hogy azáltal, hogy elvégzed a saját feladatodat, segíthetsz békét ésharmóniát hozni a világba. A hatalmas óceánok is icipici vízcseppekb
ő
l állnak, és a tengerparthomokfövenyét is apró homokszemcsék alkotják. Ezért mindenki, akinek lelkében békesség van,békét hozhat a küls
ő
világba. Miért nem végzed el hát a saját feladatodat most? Er
ő
sítsd megszívedet, és adj örök hálát, amiért tudod, hogy neked is van szereped, amelyet teljesítened kell!Indulj hát és teljesítsd!
Október 21.
Terjeszd ki tudatosságodat, és tudd, hogy ÉN VAGYOK minden, ami létezik. Folytasd, egyre csakfolytasd tudatosságod kiterjesztését, és lásd, hogy az ÉN VALÓM mindent magában foglal. Érezd,ahogy növekszel, fejl
ő
dsz, s letépsz magadról minden bilincset, amely eddig meggátoltanövekedésedet, kiteljesedésedet. Ahogy a földbe elültetett kicsiny mag áttöri küls
ő
burkát, és elkezdn
ő
ni, terjeszkedni, és azzá fejl
ő
dni, ami valójában benne rejlik, úgy fog a te valódi éned isnövekedni, kitágulni, amíg azzá nem válsz, ami valójában vagy, és meg nem látod ennek azegésznek a csodáját. És amikor megláttad, tudd, hogy egy vagy minden élettel, most és mindörökké,és hogy soha többé nem fogsz elkülönülni t
ő
le, mert ÉN benned VAGYOK, és te benne vagy az ÉNVALÓMBAN. Képes leszel mindent végrehajtani, és tudd, hogy sem mi sem lehetetlen, mert az ÉNVALÓM az, amely benned és általad munkál. Amikor felismered és elfogadod az ÉN VALÓMAT,bármi lehetséges lesz.
Október 22.
Állj meg egy pillanatra elfoglaltságaid közepette, és vizsgáld meg, mit teszel az els
ő
helyre! Amunkát? A kellemes életet? Igényeidet? Vágyaidat? El
ő
ször keresd meg az Én királyságomat.Találd meg Velem a közvetlen kapcsolatot, és minden mást meg fogsz kapni. Nem látod, hogy aVelem való bens
ő
séges kapcsolatod sokkal többet jelent, mint bármi más, mert minden egyéb ebb
ő
la kapcsolatból ered? Végezd el a te részed, és tedd az els
ő
dleges dolgokat az els
ő
helyre. Egykútból csak akkor tudsz vizet húzni, ha fogsz egy vödröt, leengeded a kútba, telemeríted vízzel, ésfelhúzod. Neked is tenned kell valamit az eredményért, szükség van a te er
ő
feszítésedre is, el kellvégezned a magad feladatát. Azzal nem fogod tudni felhúzni a mélyb
ő
l a vizet, ha csak ott állsz akút káváján, és lefelé bámulsz a vízbe. Ugyanígy van ez a spirituális életben is, azáltal, ha csakálldogálsz, és másokat figyelsz, amint megtalálják egységüket Velem, te nem fogod tudni ugyanaztmegtenni. Minden léleknek saját magának kell önmagán belül keresnie és megtalálnia Engem.
Október 23.
Ha olyan helyzetben találod magad, amelyet nehezen tudsz elfogadni és megszeretni, mindig vanvalami, amit ilyen esetben megtehetsz, ha akarsz: amint visszavonulsz a csendbe, és Engem keresel,Én rávilágítok a helyzet igazságára. Feltárom el
ő
tted, hogy miért vagy ott, ahol vagy, és miértteszed azt, amit éppen teszel. Biztos lehetsz benne, hogy az adott helyzet létrejöttének nagyon jóoka van, és hogy rendkívül fontos leckéket kell megtanulni vele kapcsolatban. Mindaddig, amígmeg nem változtatod a hozzáállásodat, és meg nem tanulod szeretni a helyet, ahol vagy, azembereket, akik körülötted vannak, és azt, amit végzel, az adott helyzetben kell maradnod. Amintmegtanultad a megtanulandó leckéket, és ha már igazából szereted azt, amit végzel, és azt szívvel-lélekkel Nekem, és az Én kedvemért végzed, akkor továbbléphetsz abból a helyzetb
ő
l. Figyeld meg,hogy a szeretet minden ajtót megnyit a számodra!
Október 24.
Az, hogy valami helyes és megfelel
ő
volt tegnap, nem jelenti azt, hogy ma is az. Ezért jó, haegyszerre mindig csak egy napot élsz meg, és teljességgel az örökkévaló, ragyogó jelenben élsz,mert amikor ezt már fenntartások és el
ő
ítélet nélkül meg tudod tenni, képes leszel minden ellenállásnélkül elfogadni a változást, és az életed könnyedén, zökken
ő
mentesen haladhat el
ő
re. Sokkalkönnyebb ezt mondani, mint megtenni, különösen, ha úgy érzed, minden simán megy, és mármélyen gyökeret eresztettél biztonságosnak vélt jelen helyzetedben. A biztonságod Bennem legyen,soha ne egy adott helyzetben, egy tervben, személyben vagy dologban, mivel az, ami ma még ittvan, lehet, hogy holnapra elt
ű
nik. De ÉN mindig itt VAGYOK a végtelen örökkévalóságban. Ezértkeress, és találj meg Engem, és ne félj semmit
ő
l! Jöjjenek csak a változások, de te tudd, hogyminden változás a legjobb érdekében történik, és hogy ezekre a változásokra szükség van azegésznek, a teljességnek a növekedése, b
ő
vülése érdekében.
Október 25.
Minél nagyobb célokat t
ű
zöl magad elé, annál jobb. Soha ne korlátozd magad semmilyen módon!Egyszer
ű
en tudd, hogy végre tudsz hajtani bármit, amit kit
ű
ztél magad elé, mert a segítséget és azer
ő
t Bel
ő
lem meríted, és vereség, vagy kudarc mint olyan, nem létezik. Minden, ami magán viseliaz Én jelzésemet, csak sikeres lehet, és csak a legnagyszer
ű
bb eredmények származhatnak bel
ő
le.Tartsd ezért tudatosságodat magas szinten, kerülj összhangba az élettel, és lásd meg alegcsodálatosabb eredményeket! Ezekre az eredményekre azonban csak akkor számíthatsz, hatökéletes összhangban vagy a benned lév
ő
legmagasabb jóval, és ha szabadon tudsz együtt haladnimindazzal, ami történik, és ha felül tudsz kerekedni minden akadályon, amely utadat keresztezi,hogy feltartson. Az életben sok olyan dolog van, ami meggátolhatja, hogy elérd a célodat. Söpördezeket félre, és egyetlen másodpercre se engedd közel magadhoz a kudarc gondolatát. Teljesbizonyossággal tudd, hogy képes vagy boldogulni, és boldogulni is fogsz, és mindenben, amitvállalsz, siker fogja kísérni utadat.
Október 26.
Egyetlen útra sem lehet azt mondani, hogy kizárólag az a helyes, és az összes többi rossz, vagytéves. A hegymászóknak mindig választaniuk kell, hogy a közvetlenül felfelé men
ő
egyenesösvényen másznak-e föl a csúcsig, vagy keresnek egy másik, könnyebb útvonalat. A választás t
ő
lükfügg. Arról te döntesz, hogy melyik a számodra helyes spirituális út, és bizonyára azt fogod követni,amelyiket választottad. Vannak olyan útkeres
ő
lelkek, akik még nem találták meg a saját útjukatebben az életben.
Ő
k egymás után próbálják ki a különböz
ő
szellemi ösvényeket, és mindegyikenhaladnak egy ideig, majd ráébrednek, hogy az nem nekik való, és elindulnak egy másikon. Eztegészen addig így csinálják, amíg rá nem találnak a helyes ösvényre. Meg fogják találni a helyesutat, ha szorgalmasan keresik, és soha nem hagynak fel a kereséssel, ha te már megtaláltad aszámodra helyes ösvényt, haladj rajta folyamatosan el
ő
re, és ne vesztegess id
ő
t azzal, hogy vissza-visszatekintgetsz, és kritizálod azokat a lelkeket, akik még keresik a saját útjukat.
Október 27.
Egy új elmélet olyan, mint az a növényi mag, amelyet házad melegében ültettél el. A magot nemlehet azonnal kivinni ebb
ő
l a környezetb
ő
l, amíg kell
ő
en meg nem er
ő
södött ahhoz, hogy kilehessen ültetni arra a helyre, ahol el kell majd viselnie a küls
ő
elemek hatásait. Ez a helyzet egy újelmélet esetében is: az nem húzható el
ő
úgy. mint ahogy a b
ű
vész húzza el
ő
a nyulat a kalapból. Id
ő
kell ahhoz, hogy testet, formát öltsön. Néhány embernek ki kell próbálnia, miel
ő
tt a sokaság elékerülhetne. A próba végrehajtásához nagy szeretetre és türelemre, elkötelezettségre és odaadásravan szükség. Jelenleg ez a folyamat zajlik az Új Kor esetében, ami még egy nagyon új dolog. Sok újgondolat, elképzelés, elmélet születik, és mindegyiket ki kell próbálni, meg kell érteni, meg kellszeretni, és ápolni kell. Amikor ott vagy az Új Kor élvonalában, készen kell állnod, hogy félelmetnem ismerve haladj el
ő
re, és próbának vesd alá az új dolgok legújabbikát.
Október 28.
Gyakorlással minden javítható. Minél jobban megtanulsz egy meghatározott életet élni, az annálinkább a részeddé válik, és te is egyre szabadabban élsz és mozogsz benne, lényed annál inkábbhozzáidomul. Nem maradhatsz mozdulatlan, ezért hagyd magad szabadon és örömmel növekedni,fejl
ő
dni, kitárulni. Szakítsd el azokat a láncokat, amelyek a múltban megkötötték életedet. Emelkedjfelül a félelmeken, amelyek akadályozták tudatod tágulását, és vakságban tartottak olyannyira, hogynem láthattad tisztán az el
ő
tted feltáruló ragyogó látomást Mutasd meg, mit jelent számodra a hit, éstudd, hogy a látszólag lehetetlen is lehetségessé válik. Hozd le az Én királyságomat a földre, éstanuld meg teljesíteni az Én akaratomat, és járni az Én útjaimat. Nem számít, hogy els
ő
lépéseidmennyire gyengék és botladozók, meg kell tenned
ő
ket. Az sem számít, hányszor esel el. Olyankormindig szedd össze magad, és próbálkozz újra és újra!
Október 29.
Mindig a legjobbat keresd, mindig a legjobbat fogadd el, és soha ne elégedj meg a másodiklegjobbal. Lehet, hogy ennek megvalósítása nehézséget jelent számodra, különösen, ha már csaknagyon nehezen tudsz el
ő
teremteni valamit. Ilyenkor kell fokoznod a tudatosságodat, és sohaegyetlen másodpercig se gondolj a hiányra, hanem csakis a b
ő
ségre. Lásd a b
ő
séget, és adj hálát azÉn végtelen és határtalan tárházamért. Miért elégszel meg a második legjobb elfogadásával, amikora legeslegjobb ott vár, hogy elfogadd, és hogy megáldhasson téged? Amikor képes vagy nagydolgokban gondolkodni, egész életed kitágul önmagadon belül és körülötted. Ne feledd, hogyminden belülr
ő
l indul, és veled kezd
ő
dik. Most mindjárt kezdd el megváltoztatni agondolkodásodat! Belülr
ő
l találd meg a helyes irányt, és hagyd, hogy az fokozatosan éreztesse ahatását kifelé is, mint ahogy az éleszt
ő
dolgozik a tésztában. Mindig ismerd fel mindenben az Énkezemet, és adj örök hálát! Semmit ne végy magától értet
ő
d
ő
nek, hanem ismerd fel, hogy mennyireáldott vagy!
Október 30.
Tanulj meg önként adni mindenb
ő
l, amid van. Tanuld meg ugyanakkor kegyesen elfogadni ismindazt, amit neked adnak, és használd azt bölcsen az egésznek a b
ő
vítése, jobbítása érdekében.Amikor adsz, adj szabadon, önként, és ne számold annak értékét, amit adsz. Az, amit a helyesszellemben, teljes szívb
ő
l, és a legtisztább szeretettel adnak, nagy örömet és áldást hoz sokaknak,megtöbbszöröz
ő
dik, és tovább növekszik. Mindig tartsd fejben, hogy soha ne akarj senkitbefolyásolni azzal, hogy adsz. Adj, és aztán felejtsd el, hogy adtál! Amikor munkát végzel, végezdazt szeretettel, és légy hálás, hogy megvan az adottságod és képességed a munka elvégzéséhez.Végezd tökéletesen, és soha ne azért, amit nyerhetsz általa. Amikor megtanulsz mindent az Éntiszteletemre és dics
ő
ségemre végezni, el lehet mondani, hogy megtanultad az igaz és önzetlenadakozás m
ű
vészetét. Akkor a legnagyobb örömet fogod találni mindenben, amit adsz, és egészhozzáállásod és szemléleted megfelel
ő
és helyes lesz.
Október 31.
A hit jóval többet kíván annál, hogy csak ellazulva hátrad
ő
lj, és mindent Rám bízzál Neked ismegvan a magad feladata, amelyet el kell végezned, mert ,,amilyen a hited, úgy látod hasznát"Amikor a teljes hited és bizalmad Bennem van. minden lehetséges. Élj a hit szerint, és mutasd megaz Én törvényeimet minden léleknek, hogy láthassák azokat. Dolgozzunk egyként, éljünk egyként,létezzünk egyként, Én benned, és te Bennem. Amikor teljesen megértetted, hogy Én bármire képesvagyok, akkor felismered, hogy képes vagy megtenni bármit, mert ÉN benned és általad munkálokSemmi nem lesz elvégezve, amíg hozzá nem kezdesz, és el nem végzed. Én benned VAGYOK, éste vagy az Én kezem és lábam. Ajánld fel a kezedet és a lábadat Nekem, és az Én szolgálatomra,hogy semmi ne tarthassa fel a munkát, és hogy minden akadálytalanul menjen. Ügyelj rá, hogytökéletes harmóniában és összhangban dolgozz az Én törvényeimmel, és lásd meg, ahogy a csodákegymás után sorra bekövetkeznek, és adj örök hálát mindenért!
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 19:11:17, hétfő
 
  SZEPTEMBERLelki szemeim el
ő
tt egy mély, sötét kút jelent meg. melynek tetején egyvödör volt

kötéllel a fülén. Láttam, amint a vödröt leengedik a kútba,és amikor felhúzták a sötétségb
ő
l, csordultig volt tiszta, friss vízzel.
És
a következ
ő
szavakat hallottam:
Minden lélek legmélyén a Szellem tisztasága lakozik. Keresd ezt aSzellemet, amíg meg nem találod, és ha megtaláltad, húzd föl amélységb
ő
l.
Szeptember 1.
Dicsérettel és hálával teli szívvel nagy magasságokba szárnyalhatsz. A kicsiny pacsirtáhozhasonlóan azonban neked is külön er
ő
feszítést kell tenned ehhez, vagyis el kell rugaszkodnod atalajról. Nem kell ennek az er
ő
feszítésnek görcsösnek lennie: lehet örömteli, könnyed is. Miértmaradnál lehorgonyozva, amikor a cselekvésed révén teljesen megváltoztathatod az életedet?Állítsd a mércédet magasra, minél magasabbra állítod, annál jobb. Számíts a legcsodálatosabbeseményekre - ne valamikor a jöv
ő
ben, hanem most rögtön. Indulj el el
ő
re határozott, er
ő
s lépéssel,mély. csalhatatlan bels
ő
tudatoddal érezve, hogy el fogsz érni minden célt, amit kit
ű
zöl magadnak.Miért nem teszel már ma valamilyen pozitív lépést? Miért nem kezded pörgetni a kerekeket? Hamár elvégezted a magad részét, meg fogsz kapni minden segítséget, amire szükséged van, de addignem. Bízzál azon képességedben, hogy mindent végre tudsz hajtani, mert ehhez az er
ő
t T
ő
lemkapod. Mindenre képes vagy, amikor hited és bizalmad Bennem van.
Szeptember 2.
Amikor az a vágy hajt, hogy békét és harmóniát hozzál a világba, el
ő
ször a saját szívedben kellmegtalálnod ezt a békét és harmóniát. Id
ő
pazarlás a békér
ő
l beszélni. Keresned kell, és meg kelltalálnod azt a békés tudatosságot, amelyet semmi és senki nem tud megzavarni, és ha mármegtaláltad, ebben az állapotban kell maradnod. Ebben a tudatállapotban képes leszel arra, hogyhatékony légy, és segíts békét, harmóniát vinni sok ember életébe. El
ő
ször a saját életedbenmeglév
ő
békének és harmóniának légy tudatosan birtokában, kés
ő
bb, mint amikor a víztócsaközepébe követ dobnak, ennek a bels
ő
békének és harmóniának a hullámai elindulnak kifelé, és soklélek életét megérintik és megváltoztatják. ,,Ki mint vet, úgy arat." Amikor viszályt ésdiszharmóniát vetsz, viszályt és diszharmóniát aratsz, míg ha békességet és harmóniát vetsz,békéb
ő
l és harmóniából hatalmas termést takaríthatsz be nemcsak a magad számára, hanemmindazon lelkek számára is, akikkel kapcsolatba kerülsz.
Szeptember 3.
Adj, és mindig csak adj! Soha ne akarj semmit fölhalmozni! Gondoskodj róla, hogy mindenállandóan szabadon áramolhasson! Legyen szó valamilyen adottságról, a szeretetr
ő
l, pénzr
ő
l vagytulajdonról, tartsd állandó áramlásban, mozgásban! Ha így teszel, látni fogod, hogy amit mozgásbantartasz, az ezerszeresére fog növekedni. A testedben lév
ő
életer
ő
t nem lehet fölhalmozni, folytonosmozgásban, keringésben kell lennie, mert csak így tehetsz szert újabb, frissebb és még nagyobbéleter
ő
re, és csak így válhat lényed igazán él
ő
vé. így van ez mindennel, tarts mozgásban mindent,és soha ne tartóztasd fel az áramlást! Figyeld, amint az élet igaz tökéletességében feltárul el
ő
tted.Lásd, hogy minden igényed pontosan a megfelel
ő
id
ő
ben teljesül. Tudd, várd, hogy igényedteljesülni fog, és soha ne engedj semmilyen kételyt a tudatodba férk
ő
zni! Állj hozzá mindenhezpozitívan, és ne tör
ő
dj vele, hogy látszólag milyenek a küls
ő
körülmények, érezd, ahogy egymásután t
ű
nnek el a fösvény gondolatok, miközben felváltja
ő
ket a gyarapodás és a b
ő
ség. Legyentökéletes hited abban, hogy minden nagyon, nagyon jó, és minden tökéletesen fog alakulni, mertminden az Én kezemben van.
Szeptember 4.
Mindig tartsd lelki szemeid el
ő
tt a tökéletesség, a harmónia és a szépség eszményképét, és lásd aztmeg mindenben és mindenkiben! Engedd, hogy a benned lév
ő
szeretet utat találjon magának, mint aföld alatti rejtekéb
ő
l felszínre tör
ő
víz, és áramoljon egyformán mindenki felé. Ne legyen benned amegkülönböztetés érzése, mert te is, embertársaid is egyaránt Bel
ő
lem származtok: mindenkiugyanahhoz az egyetlen nagy családhoz tartozik. Az egyetemes szeretet az egyes emberekben, azegyénekben kezd
ő
dik, és belülr
ő
l terjed kifelé, a külvilág felé. Amikor minden egyén felismeri ezt,és engedi, hogy a benne lév
ő
szeretet szabadon áramoljon, nagy változások jönnek majd létre avilágban, mert a szeretet az, ami átalakít és megszüntet minden gy
ű
löletet, féltékenységei,irigységet, kritikát és mohóságot. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek háborút, rombolást és haláltokoznak. A szeretet életet teremt - örökkévaló, b
ő
séget nyújtó életet. A szeretet békét, örömöt,igazi és tartós boldogságot és megelégedettséget hoz. És, mindenekfölött, összetartást és egységet,ha tehát rákeveredtél a f
ő
urakra és a mellékutakra, és eltévedtél, gyere vissza a szeretet ösvényére,amely egyenesen Hozzám vezet, és ott fogsz találni Engem, amint lelked mélyén várok.
Szeptember 5.
Amikor elhatározod magad, hogy az Én akaratomat teljesíted, és az Én útjaimat járod, teljesszívedb
ő
l kell ezt tenned, akármit jelentsen is az. Amikor az Én akaratomnak való feltétel nélküliengedelmesség nagyon fontos leckéjét tanulod, a rosszat és a jót egyformán el kell fogadnod. Csakakkor kapsz meg mindent, amikor te is odaadsz mindent. Ebben a spirituális életben nem tehetedmeg, hogy a tortából csak a mazsolát csipegeted ki, a többi részét pedig otthagyod: vagy mindentmegeszel, vagy nem kapsz semmit. Sok lélek szereti az életben kiválogatni a csak neki tetsz
ő
dolgokat, és figyelmen kívül hagyni mindazokat a részleteket, amelyek nincsenek összhangbanalantasabb vágyaival. Ezzel a hozzáállással nem lehet spirituális életet élni, ez azoknak a dolgoknaka kiválogatását jelenti, amelyeket le akarsz csinálni, nem pedig azokét, amelyeket Én követelek megt
ő
led, ha ilyen a hozzáállásod, nem várhatod, hogy a dolgok megfelel
ő
en alakuljanak számodra.Nekem maradéktalan felajánlkozásra és odaadásra van szükségem részedr
ő
l, miel
ő
tt csodákatm
ű
velhetnék benned és általad. Most, hogy már tudod ezt, miért nem teszel valamit az érdekében?
Szeptember 6.
Egyszerre mindig csak egy napot élj meg! Ne próbálj el
ő
rerohanni, el
ő
készületeket tenni aholnapra, mert lehet, hogy a holnap soha nem jön el. Élvezd ki teljesen a mai napot, élvezd úgy.mintha ez lenne életed utolsó napja. Tedd meg mindazt a csodálatos dolgot, amire már régótavágyakozol, de ne zabolátlanul vagy meggondolatlanul, hanem igazi örömmel. Légy olyan, mint akisgyermek, aki nem gondol a holnappal, és már elfelejtette, mi történt tegnap, mert úgy él, minthaaz egyetlen id
ő
, ami számít, a most lenne. A most a legizgalmasabb id
ő
, amelyet valaha is ismertél,ne szalaszd el hát egyetlen másodpercét sem! Élj állandó készenlétben, készen arra, hogy bármelypillanatban bármi megtörténhet Ha így élsz, készen állsz és nyitott vagy mindenre, amibekövetkezhet. A változások jönni fognak, és amikor jönnek, nagyon gyorsan jönnek. Er
ő
sítsd mega szíved mély hálában, amint a változások egymás után érkeznek. Mindig a legjobbat lásd mindenvégbemen
ő
változásban.
Szeptember 7.
Amikor legközelebb olyan munkát kellene végezned, amely nem nyerte meg a tetszésedet, mégmiel
ő
tt egyáltalán hozzákezdenél, szánj id
ő
t rá, hogy megváltoztasd a vele kapcsolatos teljesszemléletedet. Lásd magad, amint az adott munkát az Én részemre végzed, és ha az Énirántamérzett szereteted olyan, amilyennek lennie kell, akkor igazi örömet és élvezetet fogsz találni abban,hogy tökéletesen végezd el azt a munkát, legyen az bármi is. S
ő
t, látni fogod, hogy b
ő
ségesen leszid
ő
d mindenre, amit el kell végezned. Soha ne fecsérelj id
ő
t önmagad gy
ő
zködésére, hogy nincsid
ő
d, és túlságosan elfoglalt vagy. Egyszer
ű
en fogj hozzá, és végezd, amit végezned kell! Hagyd,hogy életed zökkenésekt
ő
l mentesen, békésen, a rohanás érzése nélkül teljen. Amikor jól kezded anapot, szeretettel és hálával teli szívvel, és azzal a kellemes várakozással, hogy napod csodálatosanfog alakulni, és minden tökéletesen a helyén lesz, akkor minden úgy is fog történni, mert mindaz,amit magadhoz vonzol, abba az irányba hat majd.
Szeptember 8.
Hadd munkáljak benned és általad! Hagyd, hogy az Én szeretetem és fényem szabadon áramoljonbeléd és rajtad keresztül a világba! Ismerd fel, hogy ez most olyan, mint a kezdetekben, amikoregyütt éltünk és beszélgettünk, tudd, hogy végigmentél a teljes körfolyamaton, a teljes cikluson, ésújra visszatértél, és eggyé váltál Velem, a Szeretett Lénnyel. Ne álmodozz err
ő
l, ne vágyakozz arra,hogy így legyen, egyszer
ű
en vedd tudomásul, hogy most így van, és többé már nem leszelkülönülés, szétválás. Többé már nem kell elveszve és egymagadban vándorolnod a vadonban,nem tudva, melyik irányba fordulj. Ismerd fel, hogy minden lépésedet Én vezetem és irányítom, ésahogy egyre jobban tudatára ébredsz az Én létemnek és az Én isteni jelenlétemnek, többé már sohanem fogsz újra eltévedni. Adj tehát örök hálát, és szíved legyen olyannyira eltelve örömmel éshálával, hogy mindig juttasd kifejezésre háládat, és minden lélegzeted súgja azt, hogy ,,Köszönömneked, Szeretett Lény"

Szeptember 9.
Amikor egy lélek az élett
ő
l a lehet
ő
legtöbbet akarja kapni anélkül, hogy adna, az a lélek nem fogtudni valódi és tartós boldogságra és örömre lelni, mert a másokra való gondolás, és a másokért valóélet jelenti a mély bels
ő
öröm és elégedettség forrását. Senki nem lehet boldog akkor, ha csakmagának él Akármikor azt érzed, hogy az életben elégedetlen vagy. biztos lehetsz benne, hogy azértérzel úgy, mert már nem gondolsz másokra, és túlságosan el vagy foglalva ön-magaddal. Aváltozáshoz vezet
ő
utat ilyenkor az jelentheti, ha elkezdesz gondolni valaki másra, és teszel értevalamit, hogy a saját énedr
ő
l teljesen elfeledkezz. Oly sok segítségre szoruló lélek van, hogymindig van valami, amit másokért tehetsz. Nyisd ki hát a szemed, tárd ki a szíved, és engedd, hogya fény mutassa neked az utat, és a szeretet vezérelje tetteidet! Hadd töltsön el és öleljen körbe az Énszeretetem, és járjon át a tökéletes békesség!
Szeptember 10.
Amikor egy magot elültetsz a földbe, az a mag valószín
ű
leg úgy néz ki, mint bármelyik másik mag:barna, össze van száradva, és úgy t
ű
nik, nincs benne semmi életer
ő
. Ennek ellenére bizalommalhelyezed a földbe, és a megfelel
ő
id
ő
pontban a mag fejl
ő
désnek indul, és tudja, milyen növénnyéfog fejl
ő
dni. Te csak a csomagoláson látható feliratból tudod, hogy mit ültettél el, de tökéletesenbízol benne, hogy az adott magból az adott növény lesz majd, és ez pontosan be is következik.Amikor elmédben a helyes eszméket és gondolatokat plántálod el, azt teljes bizalommal kell tenned,tudván, hogy azokból az eszmékb
ő
l és gondolatokból csak tökéletes dolog származhat. Ahogy abizalmad meger
ő
södik és megingathatatlanná válik, az elplántált épít
ő
gondolatok és eszmékterebélyesedni és fejl
ő
dni kezdenek. Ily módon végre tudsz hajtani bármit. A munkát amindenkiben meglév
ő
bels
ő
energia végzi. És ez mutatja, hogy ÉN benned VAGYOK.
Szeptember 11.
Amíg el nem kezded a gyakorlatba átültetni mindazt, amit tanulsz, nem fogod tudni, hogy a tanultdolgok a te esetedben m
ű
ködnek-e vagy sem. Lehet, hogy mások számára m
ű
ködnek, de mi ahelyzet veled? Ne feledd, hogy nem sütkérezhetsz valaki másnak a saját mély bens
ő
spirituálisélményeiben. Bizonyos mértékig segít, ha olvasol, tanulsz, vagy hallasz és beszélsz róluk. De t
ő
ledfügg, hogy megéld és gyakorold
ő
ket a saját életedben, ha az a vágyad, hogy a Szellem, a hit általéljél. Senki nem kényszeríthet arra, hogy ezt az életet éld. Minden lélek tökéletesen szabadon,önállóan választhat. Te mit választottál? Azt, hogy csak ülsz, és életed hátralév
ő
részét másokélményeinek hallgatásával töltöd? Vagy elkezdesz-e itt és most egy teljesen Nekem szentelt életetélni, áttéve a gyakorlatba az eddig tanult csodálatos dolgokat, hogy lásd, azok miként m
ű
ködnek?
Szeptember 12.
Sok lélek nagyon nehezen hídja elfogadni, hogy minden emberrel szeretetteljes kapcsolata legyen.Ez az elkülönülés az oka a világban meglév
ő
összes bajnak, okozója minden harcnak és háborúnak.Ahol a dolgok rendbetételét el kell kezdeni, az a saját lelked, és az azokkal a lelkekkel való sajátszemélyes kapcsolataid, akikkel rendszeresen érintkezel, hagyd abba a másokra való mutogatást, ésazoknak a lelkeknek a kritizálása, bírálását, akikkel az életben nem tudsz jól kijönni. Tedd inkábbrendbe a saját házad táját! Magad körül is épp elég megoldandó gondot, problémát fogsz találni,nem kell ezeket még azzal is tetézned, hogy embertársaidat darabokra téped, és a hibáikra,kudarcaikra mutogatsz, azt hajtogatva, mit, hol rontottak el. Amikor hajlandó vagy szembenézniönmagaddal, és rendbe tenni a dolgokat a saját lelkedben, akkor képes leszel majd embertársaidnakegyszer
ű
en a saját példádon keresztül segíteni, minden kritika, türelmetlenség és szóáradat nélkülis. Szeresd embertársaidat úgy. ahogy Én szeretlek téged! Segíts nekik, áldd
ő
ket, bátorítsd
ő
ket, éslásd meg bennük a legjobbat!
Szeptember 13.
Teljes bizonyosságoddal tudnod kell, hogy Én soha nem rakok rád nagyobb terhet, mint amitelbírsz, és hogy azt a terhet soha nem kell egyedül cipelned, mert ÉN mindig veled VAGYOK.Csináljunk ezért mindent együtt! Amikor igazán tudatában vagy ennek a segítségnek, soha többénem fogod azt érezni, hogy a feladataid, felel
ő
sségeid súlya túl nagy lenne, akármilyen nagyfeladatokról legyen is szó. Nekem azokra a lelkekre van szükségem, akik hajlandók vállalni afeladatokat, felel
ő
sségeket, és nem hátrálnak meg t
ő
lük, mert Nekem olyan odaadó lelkekben éslelkek által kell munkálnom, akik hajlandók teljesen elfeledkezni a saját énjükr
ő
l a Nekem, és azembertársaiknak végzett szolgálatuk során, hajlandó vagy ezt megtenni? Ez a spirituális élettökéletes odaadást és következetességet követel. Következetes vagy a Nekem végzett munkádban?Az Én szolgálatomnak szenteled minden napodat? Engedelmeskedsz-e az Én leghalkabbsuttogásomnak is? Mostanra már biztosan tudod, hogy csak akkor m
ű
ködik minden együtt a jóérdekében, ha igazán szeretsz, és mindenben az els
ő
helyre teszel Engem.
Szeptember 14.
Tarts egyensúlyt mindenben! Dolgozz keményen, de tanulj meg ugyanilyen elszántan játszani, éstedd azt, amit szeretsz, legyen az bármi. Mindaddig, amíg igazi örömet találsz benne, nem számít,hogy örömödet az egyszer
ű
ben, avagy az extravagánsban, a különcségben leled-e meg. Amikorolyasmit végzel, amit élvezel, nem számít, hogy az mennyire fárasztó, nem kimerültnek fogodérezni magad t
ő
le, hanem élénknek és emelkedettnek. A munkának soha nem szabadtaposómalomnak, rabszolgamunkának lennie, és különösen nem szabad annak lennie, amikor ahozzáállásod megfelel
ő
, és élvezed, amit teszel, ha életedben egyensúly van, akkor megtalálhatodaz élet teljességét, és sem a munka, sem pedig a játék nem fog benne túlsúlyba kerülni. Mindkett
ő
egyformán rossz, ha túlsúlyba kerül. Soha ne hasonlítsd össze saját örömeidet senki másnak azörömével, nem biztos, hogy amit te élvezettel teszel, az másnak is ugyanazt az örömet nyújtja.Csináld azt, amit szeretsz, és hagyd, hogy mások is azt csinálják, amit szeretnek. Élj, és másokat ishagyjál élni!
Szeptember 15.
Soha ne feledd, hogy amikor valamire er
ő
sen vágyódsz, azt képes vagy elérni. Amikor az egységre,teljességre vágyódsz, elérheted, ha mindent megteszel, hogy létrehozd. A szeretetedb
ő
l a vágy,hogy eggyé válj Velem, úgy következik majd. mint éjszakából a nappal, és ennek bekövetkezésétsemmi nem állíthatja meg. Ez olyan dolog, amely mindenkinek a lelke mélyén végbemegy, és ha avágyakozás magja el lett ültetve, a magocska egyre csak n
ő
ni és n
ő
ni fog. Mi a legmélyebb vágyad?Mindent oda akarsz adni Nekem? Hajlandó vagy-e feladni azokat az apró önz
ő
szokásokat ésvágyakat, amelyek elkülönülést okozhatnak? Neked kell meghoznod a saját döntésedet, és tudnod,mi a szíved vágya. Ne várd senki mástól, hogy megmondja neked, mi az. Ezt neked kell tudnodminden küls
ő
segítség nélkül ÉN itt VAGYOK, hogy segítsek neked. Mindig kérd az Énsegítségemet!
Szeptember 16.
Az élet

túláradóan telis-tele van új dolgokkal, de ahhoz, hogy életedbe befogadhasd az újat, helyetkell neki teremteni a régi kiürítésével. A kiürítési folyamat nagyon fájdalmas lehet, mert amikormár kiürítetted a régit, úgy érezheted, nincs semmid, amibe kapaszkodhatnál, és úrrá lesz rajtad azegyedüllét és a mindent
ő
l való megfosztottság érzése. Esetleg azt gondolod, hogy az élet teljesenfakó és üres, nincs semmi értelme, és már-már azon vagy, hogy kétségbeesésedben az ég felé emeldkezedet. Tudatosítsd magadban, hogy amikor ilyen id
ő
szakon mész keresztül, akkor ezeket azérzéseket a régit
ő
l való megszabadulás folyamata okozza, hogy utána fel tudjál tölt
ő
dni az újjal.Soha ne add fel a reményt, hanem tarts ki egészen addig, amíg teljesen üressé nem válsz, és mindenrégi ki nem ürül a lelkedb
ő
l. Utána a Szellembe és az igazságba vetett új hittel elölr
ő
l kezdhetszismét mindent. Olyan lehetsz, mint a kisgyermek, és teljességgel élvezheted az új élet csodáját,ahogy fokozatosan feltölt
ő
dsz vele.
Szeptember 17.
ÉN VAGYOK a szeretet. Ahhoz, hogy ismerj Engem, szívedben szeretetnek kell lennie, mertszeretet nélkül nem ismerhetsz Engem. Tartsd a szeretetet szabad áramlásban, és tanuld megszeretni, amit csinálsz, szeresd a környezetedet, és szeress minden lelket, aki körülötted van.Szeress, és soha ne számold, mi mennyibe kerül, soha ne várj jutalmat. Szeretetb
ő
l soha nem leheteleget adni, ezért ne félj, hogy sokat adsz, ne is próbáld emiatt megállítani a szeretet áramlását, mégakkor sem, ha durva visszautasításban van részed. Ilyenkor könny
ű
bezárni a szíved, ésvisszahúzódni a sértést
ő
l való félelmedben. Ne tedd ezt! Így csak keménnyé és rideggé válsz, ésilyen állapotban soha nem leszel képes egy másik léleknek segíteni, mert senki nem vonzódikolyasvalakihez, akinek kérges, szeretet nélküli szíve van. A szeretet kapcsán légy bölcs és megért
ő
,így megtarthatod a tökéletes egyensúlyt. Az éleiben az els
ő
dleges lecke az, hogy megtanulj szeretni.Ne vesztegesd hát az id
ő
t, hanem gyorsan tanuld meg ezt a leckét!
Szeptember 18.
Gondok nélkül telik az életed? Elégedett vagy azzal, amit végzel? Úgy érzed, hogy ki vagy békülvea világgal, vagy életed inkább sikerek és kudarcok egymást váltogató sorozatából áll? Elégedetlenvagy azzal, ahogy élsz, vagy a munkáddal, amit végzel? Nehezen találod meg az összhangot akörülötted él
ő
lelkekkel? Elégedetlenségedért a veled kapcsolatban álló embereket, akörülményeidet és a helyzetedet okolod? Úgy érzed netalán, hogy ha valahol máshol lennél, akkorminden rendben lenne, és békében élnél? Amikor lelked mélyén tökéletesen megbékélt vagy, nemszámít, hol élsz, vagy kivel vagy, vagy milyen hétköznapi, unalmas munkát végzel. Semmi nemlesz képes kizökkenteni az egyensúlyodból, mert lelked mélyén tökéletesen kiegyensúlyozott ésharmonikus vagy. Ahelyett, hogy harcolsz és hadakozol a körülményeid ellen, tanuld meg, hogyankell igazodni hozzájuk, és találd meg a lelked mélyén lév
ő
bels
ő
békét és megértést.
Szeptember 19.
ÉN VAGYOK minden élet forrása. Amikor összhangba kerülsz Velem, s megtalálod a helyesritmust, minden akadályok nélkül, gördülékenyen történik. Sok lélek tudni szeretné, hogy miért vantele az élet a sikerek és kudarcok váltakozásával, vagy hogy sok dolog miért nem sikerül. Alegtöbben azonnal készek saját magukon kívül mindent és mindenki mást hibáztatni. Amikor id
ő
tszánsz rá, hogy kiderítsd, miért nem vagy összhangban és harmóniában az élettel, nagyon gyakrantapasztalni fogod, hogy az els
ő
dleges dolgokat nem az els
ő
helyre teszed, és nem fordítasz id
ő
t arra,hogy elvonulj a csendbe, és megtudd a békében és a nyugalomban, hogy Én mit kívánok t
ő
led.Ehhez id
ő
kell, türelem, hit és meggy
ő
z
ő
dés. Azt is meg kell tanulnod, hogy csendben légy. Én aztakarom, hogy megtanuld egyedül Velem megoldani a problémáidat. Vágyom rá, hogy teljesen Rámszámíts mindenben, és hogy felismerd, hogy er
ő
d. bölcsességed és értelmed mind T
ő
lem származik.
Szeptember 20.
Amikor úgy érzed, hogy elérkeztél valaminek a határára, és már egyetlen lépést sem tudsz tenni,vagy amikor úgy t
ű
nik, céltalanná vált az életed, micsoda nagyszer
ű
lehet
ő
ség áll el
ő
tted, hogymindent újrakezdj! Ez olyan dolog, amire minden lélek képes, ha igazán akarja, és ha képes igazalázattal elfogadni, hogy csak a saját életét dúlja fel, amikor megpróbálja egyedül kézbe venni asorsát. Az újrakezdés sikeresebb lehet, ha hajlandó az életét átadni Nekem, és hagyni, hogy Énirányítsam azt. Adj állandóan hálát ezért az új napért, és az új lehet
ő
ségért, hogy mindentújrakezdhetsz. Ismerd fel, hogy Nekem szükségem van rád, és hogy amikor negatív állapotbanvagy, elzárod magad T
ő
lem. Hívj Engem, és Én válaszolni fogok neked. Veled leszek a bajban.Felemellek majd, és ráirányítalak a helyes ösvényre, és vezérelni fogom minden lépésedet. ÉNmindig veled VAGYOK
Szeptember 21.
A neked szóló tervem tökéletes, és pontosan a megfelel
ő
id
ő
pontban fog megvalósulni. Soha nepróbálj semmit siettetni, hanem kísérd figyelemmel, ahogy minden kibontakozik, és kialakul, haúgy érzed, hogy az élet nagyon lassan halad el
ő
re, ne légy türelmetlen. Tanulj meg várni Rámtökéletes hittel és bizalommal, és tudd, hogy a megfelel
ő
id
ő
ben minden bekövetkezik, mertvalóban mindennek megvan a maga ideje és id
ő
szaka. Ne feledd, hogy nem tudod megváltoztatni azévszakokat, nem tudod megváltoztatni sem az ég, sem az árapály mozgását. A világegyetem az Énkezemben van, és senki nem képes kárt tenni benne. Haladj el
ő
re tökéletes hittel és bizalommal, ésengedd, hogy csodáim és dics
ő
ségeim feltáruljanak. Ne félj semmit
ő
l, légy er
ő
s és bátor. Amikorlelkedben tökéletes béke van, képes leszel ellenállni a küls
ő
feszültségeknek. Engedd ezért, hogyeltöltsön és körbefogjon az Én békém és szeretetem, és légy teljes békében, amint végrehajtod
az
Én akaratomat.
Szeptember 22.
Ne

vesztegess id
ő
t a hiábavaló gondolatokra és fecsegésre! Használj fel minden pillanatot aszeretetteljes, pozitív, épít
ő
gondolatokra és szavakra. Légy tudatában, hogy a kivetített gondolatoksegíthetnek, de árthatnak is, gondolataidat és szavaidat ezért tartsd kordában, és ne azok uraljanaktéged. Miért nem élvezed az életet teljes mértékben? Erre csak akkor vagy képes, amikor id
ő
ben,szavakban és tettekben a legjobbat adod ön-magadból. Nyisd ki a szemed, tárd ki a szíved, és lásdés érezd meg a legeslegjobbat mindenben és mindenkiben magad körül, ha nehezen találod meg alegjobbat, egyszer
ű
en keresd tovább, amíg meg nem találod, mert az ott van, és vár rád. A világonnagyon sok csodálatos dolog van. Miért nem szánsz id
ő
t arra, hogy figyelj ezekre, és megtöltsdvelük az életedet, hogy a kellemetlen, boldogtalan és diszharmonikus dolgok ne verhessenek tanyátaz életedben? Az élet olyan, amilyenné teszed. A saját életedet te milyenné teszed?
Szeptember 23.
Teniszezni nem lehet úgy, ha csak állsz a pályán egy teniszüt
ő
vel és labdával a kezedben. Fel kellemelned az üt
ő
t, és a labdát át kell ütnöd a hálón. Cselekedned kell. Ugyanígy van ez a hit esetébenis. Tenned kell valamit, hogy bizonyíthasd magadnak, hogy a hit segít, ha aszerint élsz. Minéltöbbször próbálod ki, és ismered fel, hogy segít, annál magabiztosabbá válsz, és a végén márhajlandó leszel hittel megtenni bármilyen lépést gondolkodás nélkül, mert tudod, hogy mindenlépést együtt teszünk meg, és bármi lehetséges, amikor hajlandó vagy így cselekedni. Miel
ő
tt teljesönbizalommal a mély vízbe ugrasz, hinned kell abban, hogy tudsz úszni, mert máskülönbenmegfulladsz. Miel
ő
tt hozzákezdenél a hit szerinti élethez, hinned kell abban, hogy képes vagy a hitszerint élni. A hit hitet nemz. Honnan tudhatnád, hogy képes vagy-e bízni Bennem, ha nempróbálod ki, és nem látod, hogy képes vagy-e rá?
Szeptember 24.
Sorsdönt
ő
id
ő
k járnak, és minden lélekre a maga megfelel
ő
helyén van szükség. Úgy képzeld ezt el,mint egy óriási, gigantikus méret
ű
kirakós játékot, amelyet valaki megpróbál összerakni, mindenpici darabnak megvan a maga helye. Te a számodra kijelölt, megfelel
ő
helyen vagy? Ezt csak tetudhatod. Úgy érzed, tökéletesen be tudsz illeszkedni a teljességbe, ebbe a nagy-nagy zenekarba,anélkül, hogy fülsért
ő
en hamis, disszonáns hangot képeznél? Lelkedben békességnek, harmóniánakés nyugalomnak kell lennie, hogy helyzeted szilárd legyen, és megfelelj a bekövetkez
ő
eseményekkihívásainak. Ezért szükség van arra, hogy elvonulj, és megtaláld magadban azt a bels
ő
békét,amelyet semmi és senki nem zavarhat meg. Légy olyan, mint egy horgony, er
ő
s, és szilárd, hogy aküls
ő
viharok ne lehessenek rád hatással, vagy ne sodorhassanak el jogos helyedr
ő
l. Maradjmozdulatlan, és tudd, hogy minden nagyon, nagyon jó, és hogy minden az Én tökéletes tervemszerint halad el
ő
re. Ne zavarja semmi a szívedet, hanem helyezd Belém teljes bizalmadat, hitedet ésbiztonságodat.
Szeptember 25.
Miközben tanulod, hogyan kell adni, úgy fogsz majd te is kapni. Nyisd meg a szíved, és adjmindent, amit csak tudsz, azokból az adottságaidból, amelyeket te kaptál. Adjál a szeretetedb
ő
l, abölcsességedb
ő
l, a megértésedb
ő
l, tudásodból. Adjál az eszmeib
ő
l és a kézzelfoghatóból. Adjál,adjál, és továbbra is csak adjál, anélkül, hogy gondolnál önmagadra, vagy számolnád, mi mindentadsz, vagy hogy neked milyen hasznod származik abból, ha adsz. Teljes szívvel és örömmel kelladnod, ha így teszel, látni fogod, hogy magának az adásnak a puszta ténye is kimondhatatlanörömöt és boldogságot jelent. Minden léleknek van valamije, amit adhat, találd hát meg te is, hogyneked mid van, és azután azt add oda. Soha ne feledd, hogy sokféle szinten lehet adni. Ne csak aztadd, amit könnyen adsz, hanem adj olyat is, amit
ő
l fáj megválni, és eközben fejl
ő
djék és táguljonlelked, mert csak a legjobb származhat abból, ha adsz.
Szeptember 26.
Lazítsd el magad, és tudd, hogy van id
ő
mindenre. Mindenki számára egyformán telik az id
ő
, de afontos az, hogy tudod kihasználni. Teljesen kihasználod, és élvezed minden pillanatát, vagyszétforgácsolod-e azáltal, hogy az els
ő
dleges dolgokat nem az els
ő
helyre teszed? Ne légy tovább azid
ő
rabszolgája! Miért nem teszed inkább te a saját szolgáddá az id
ő
t? Akkor soha nem tudnauralkodni rajtad, hanem te uralnád
ő
t. Fogadd el, hogy egyszerre csak egyféle dolgot tudsz végezni,végezd azt el tökéletesen, majd kezdj hozzá a következ
ő
tennivalódhoz. Soha ne tekints túl messzireel
ő
re, hiszen egyszerre csak egyetlen pillanatot élhetsz át, ha túlságosan hosszú távra tervezel el
ő
re,esetleg csalódni fogsz, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy eltervezted. Sok dologmegváltozhat, és a tervedben nem számolhatsz mindennel el
ő
re. A legjobb az, ha teljesen apillanatban élsz, és hagyod, hogy a jöv
ő
alakítsa önmagát

Szeptember 27.
Soha ne

fecsérelj id
ő
t és energiát olyan vágyakra, hogy bárcsak valahol máshol lehetnél, és valamimást végezhetnél. Fogadd el helyzetedet, és légy tisztában azzal, hogy nagyon konkrét,meghatározott oka van annak, amiért éppen ott vagy, ahol vagy, és azt végzed, amit éppen végzel.Meg kell értened, hogy semmi nem történik véletlenül, hogy meg kell tanulnod bizonyos leckéket,és hogy az a helyzet, amelyben vagy. azért lett kijelölve számodra, hogy a lehet
ő
leggyorsabbanmegtanulhasd
ő
ket, és azután tovább folytathasd utadat ezen a szellemi ösvényen el
ő
re és felfelé.Biztosan nem akarsz az életben egyetlenegy helyen leragadni, t
ű
njék az a hely bármilyen védettnekés biztonságosnak is! Gondold el, milyen unalmas és eseménytelen lenne az élet, ha ezt az utatválasztanád! Az élet tele van izgalmas dolgokkal és boldog várakozással, ha hajlandó vagy félelemnélkül haladni az ismeretlen felé, és a következ
ő
lépést tökéletes hitben és bizalomban Velem, avezet
ő
ddel és társaddal, megtenni Ne félj, ÉN mindig veled VAGYOK.
Szeptember 28.
Soha ne feledd, hogy a szíved, a lelked és a szellemed teljes megváltoztatásával tehetsz valamit avilág sorsáért. Amikor ezt felismerted, és vállalod a feladataidat, és teszel valamit a világért, akkor jönnek majd a változások, el
ő
ször apránként, majd egyre jobban szétterjedve, amíg mindent el nemérnek. Gondold csak meg, menynyire csodálatos, mennyire bátorító az a tudat, hogy tehetsz valamita világ sorsának jobbításáért azzal, ha belül megváltozol, és a változásokat kisugárzod magadból akülvilág felé! Áldottak, akik hajlandók tenni, akik nyitottak, és meglátják a változás szükségességét,majd tesznek is annak érdekében, áldottak, mert
ő
k olyanok, mint a tésztában az éleszt
ő
, amelymegkeleszti a kenyeret Éleszt
ő
nélkül nem kelne meg a kenyér. Változások nélkül mindenmozdulatlan maradna, megmerevedne és elhalna. Változz hát, és nyílj meg igaz örömmel éshálaadással, és légy hálás, amiért képes vagy erre, és kezdj el most mindjárt cselekedni!
Szeptember 29.
Sokszor hallhattad már, hogy ,,Az élet olyan, amilyenné teszik". Te vajon mit tettél életed alakításaérdekében? Nem jöttél még rá, hogy te irányítod az életedet, a boldogságodat, a sikereidet,örömeidet és szomorúságodat? Az élet lehet csodálatos, izgalmas és ragyogó, de rajtad múlik, hogyazzá tedd, és ennek érdekében a legjobbat várd t
ő
le. Egyszerre csak egy napot éljél, és azt éld meg amaga teljességében. Soha ne tölts id
ő
t a holnap miatti aggódással, szorongva, hogy vajon mithozhat a holnap, és ne légy elkeseredve, mert úgy érzed, hogy nem tudsz megbirkózni a jöv
ő
kihívásaival. Mindig az élet szebbik oldalát nézd, és összpontosítsd figyelmed az örökkévaló jelenre, az állandó mostra. Azért, mert a tegnap nem alakult zökken
ő
mentesen, az még nem jelentiazt, hogy a mai nap és ugyanolyan lesz, hagyd magad mögött a tegnapot! Tanulj bel
ő
le, de neengedd, hogy megmérgezze a mai napot. Ez a nap még el
ő
tted áll. érintetlenül, makulátlanul. Mihezfogsz kezdeni vele?

Szeptember 30.
Fontos az

életben, hogy legyen valamilyen célod, és szüntelenül haladj e cél felé. Láss az életedbenegy valódi célt és tervet, bár meglehet, hogy nem látod mindig tisztán a célt, mert amikor lent vagya völgyben, vagy ha az út kanyargós, nem láthatod, hogy mi van a következ
ő
kanyaron túl.Tapasztalni fogod, hogy id
ő
nként hozzájutsz olyan felemel
ő
spirituális élményhez, amely átsegít anehéz helyzeteken, és lehet
ő
vé teszi, hogy továbbhaladhass, akármilyen nehézséggel kelljen isszembenézned. T
ű
zz ki nagy célt! Minél nagyobb ez a cél. annál jobb. Folyamatosan haladj felé, ésközben fejl
ő
dj, nyílj ki, hogy miel
ő
bb odaérhess. Soha nem d
ő
lhetsz kényelmesen hátra, és nemlehetsz elégedett magaddal, soha nem maradhatsz mozdulatlan. Az élet létráján mindig nyúlni kell akövetkez
ő
létrafok után, és tudod, hogy minden létrafokkal közelebb jutsz a

célodhoz, mindegy,hogy az milyen messze van még. Tarts hát ki, és soha ne add fel!
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 19:07:10, hétfő
 
  AUGUSZTUSLelki szemeim el
ő
tt betakarításra kész, érett gabonától aranyló mez
ő
jelent meg. És a következ
ő
szavakat hallottam:
Mindennek megvan a maga megfelel
ő
ideje. Soha ne halaszd holnapraazt, amir
ő
l tudod, hogy ma kellene megtenned, hanem áramolj együttaz élet ritmusával, és legyen benned tökéletes béke.
Augusztus 1.
Hangolódj össze Velem a békében és csendben. Hogyan várhatod, hogy meghallod az Én nyugodt,lágy hangomat, amikor a lelkedben felfordulás van, és túlontúl elfoglalt vagy, hogy id
ő
t fordíts arra,hogy csendben légy és figyelj? Amikor megtanulsz csendben lenni, képes leszel majd erre,függetlenül attól, hogy éppen mit csinálsz, és hol vagy. Képes leszel majd elhúzni magad körül abéke és csend függönyét, és megtalálni magadban a békének azt a központját, amelyet senki nemtud megzavarni. Ott fogsz megtalálni Engem, lelked legbens
ő
középpontjában. Rá fogsz ébredni aVelem, minden teremtés forrásával, való egységedre. A béke és egység ezen állapotábantökéletesen ura leszel minden helyzetnek, és pontosan tudni fogod, mit és miképpen kell tenned. Eztminden ember meg tudja tenni, ha akarja, ez nem csak a kevesek kiváltsága. Miért nem keresed háta csendet most mindjárt, hogy megtaláld a tökéletes békét?
Augusztus 2.
Tanulj meg spontán módon, ösztönös megérzés alapján cselekedni, és azt tenni, amit a szíved éppendiktál, nem pedig csak azt, amir
ő
l az elméd azt súgja, hogy ésszer
ű
vagy értelmes. A tiszta szeretetsugallta cselekedetek némelyike nagyon ésszer
ű
tlennek, s
ő
t bolondosnak is t
ű
nhet másokszemében, de ez nem számít. Amikor bels
ő
késztetést érzel a cselekvésre, cselekedj, és ne állj lemérlegelni, vagy azon csodálkozni, hogy miért teszed azt, amir
ő
l úgy érzed, tenned kell. A szeretetsugallatára végrehajtott jelentéktelen cselekedetnek nagyon is messzire nyúló hatása lehet. Lehet,hogy kezdetben ez egyáltalán nem látszik. Ne pazarolj id
ő
t arra, hogy a hatásait, eredményeitkeresed, tedd csak. amit tudod, hogy tenned kell, a dolog többi részét pedig hagyd Rám. Néhahosszú id
ő
be telik, amíg a szeretet-mag csírázni kezd egy kemény, rideg szívben, de ha már el lettplántálva, el
ő
bb-utóbb el
ő
bújik. Neked mindössze a saját dolgodat kell hittel elvégezned, és tudnodkell, hogy minden nagyon, nagyon jól van.
Augusztus 3.
Amikor az egyik ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Gondolj arra, hogy az újonnan megnyíló ajtó mégnagyobb csodákat, dics
ő
ségeket és meglepetéseket tár majd fel. Minden helyzett
ő
l várd a legjobbat,és tégy annak érdekében, hogy a legjobb dolog jöjjön ki bel
ő
le. Soha ne keseredj el, és ne légyszomorú, amikor látod, hogy az orrod el
ő
tt becsukják az ajtót. Nyugodt lélekkel tudd, hogy mindena jó érdekében m
ű
ködik együtt azon lelkek esetében, akik igazán szeretnek Engem, és mindenbenEngem tesznek az els
ő
helyre. Érezd, hogy minden újabb tapasztalattal tovább fejl
ő
dsz, növekszel,kitárulsz, és keresd ennek okát. Tanulj a tapasztalatokból, és határozd el, hogy soha nem követed elkétszer ugyanazt a hibát, amennyiben látszólag hibáztál, mert nagyon sokat lehet tanulni a hibából,ha nem hagyod, hogy kedvedet szegje. Az élethez való egész hozzáállásod nagyon fontos, ezérttudnod kell, hogy az élet olyan, amilyenné teszed. Tedd életedet egy csodálatos, örömteli, izgalmaséletté, amelyben bánni bármely pillanatban megtörténhet, mert az Én akaratomat hajtod végre.
Augusztus 4.
Miért nem kezded minden napodat azzal, hogy összhangba kerülj a benned lév
ő
legmagasabb jóval?Aztán vidd magaddal ennek az összhangnak az érzését mindenbe, amit a nap folyamán végzel, haddáramoljon a béke és a szeretet szabadon benned és általad, és érjen el mindenkit, akivel találkozol.Minden embertársadban lásd az Én teljességemet és tökéletességemet, és tarts is ki ebben. Amikorígy teszel, embertársaid minden tökéletlensége elt
ű
nik, és a tökéletesség fényében fogod látni
ő
ket,mert az Én szememmel fogsz látni, és Én mindenben és mindenkiben csak a tökéleteset látom.Lényeddel Engem tükrözzél: légy egy Velem. Tudatod legyen az egység és a teljesség tudata Tudd,hogy ÉN benned és általad munkálok, és hogy minden gondolatodat és tettedet Én vezérlem ésirányítom. Tudd, hogy amint életedbe belép a harmónia, szépség és rend, a káosz és z
ű
rzavarkirepül az ablakon. Mindaddig, amíg ilyen tudatállapotban maradsz, minden nagyon, nagyon jólesz.
Augusztus 5.
Helyezd magasra a mércéidet, minél magasabbra helyezed
ő
ket, annál jobb. Ne légy gondatlan vagykapkodó semmiben, amit magadra vállalsz. Mindig a tökéletesség legyen a célod. Lehet, hogy atökéletesség elérése lehetetlennek t
ű
nik, ennek ellenére te próbáld meg, tégy meg mindent, amier
ő
db
ő
l telik. Soha ne elégedj meg a középszer
ű
vel, vagy azzal, amit lélektelenül, szeretet nélkülvégeznek. Tégy mindent, legyen az bármi, az Én tiszteletemre és dics
ő
ségemre, mert amikor célodaz, hogy mindent Értem tegyél, akkor ez a cél mindig a legmagasabb rend
ű
lesz, és addig nemleszel elégedett, amíg a t
ő
led telhet
ő
legjobbat nem adod. Tanuld meg elfelejteni a saját énedet amások részére végzett szolgálat közben. Minden szinten igazi örömet találsz majd abban, ha adsz.Soha ne felejtsd el, hogy sok különböz
ő
szint van, amelyeken adhatsz, kezdve a legmagasabbtól alegalacsonyabbig, a szellemit
ő
l a fizikai szintig. Bármely szint legyen is az, ahol adsz, adj, és adjteljes szívedb
ő
l, és látni fogod: ahogy adsz, úgy kapsz majd te is

Augusztus 6.
Csendesítsd el lelked, és légy fogékony az élet dolgaira. Minél nyugodtabbá, csendesebbé válsz,annál fogékonyabb leszel, mert csak a csendben tudod meghallani az Én nyugodt, lágy hangomat. Acsendben ébredhetsz tudatára a téged körbevev
ő
csodáimnak. Nagyon érzékennyé, fogékonnyáválsz az élet fontos dolgaira, és az érzékenységnek ebben az állapotában szélesen kitárulhatnak azajtók, és bármi megtörténhet. Akármennyire elfoglalt is vagy, keresned kell és meg kell találnod abéke és nyugalom, elcsendesülés id
ő
szakait, mert ezeknek nem kell hosszú id
ő
szakoknak lenniük.Látni fogod, hogy az a néhány pillanat, amelyet csendes, bens
ő
séges kapcsolatban töltesz Velem,csodákat fog m
ű
velni mindenben, amit teszel. Nem fogsz belekapni meggondolatlanul, szélvészmódjára egy feladatba, vagy nem csinálsz meg valamit csak azért, mert azt meg kell csinálni, hanema hozzáállásod mindenben, amit vállalsz, áldást, dicséretet és hálaadást fog tükrözni. Mivel adolgokhoz való hozzáállásod helyes, csakis a legjobb származhat bel
ő
le, és áldást hoz mindazonlelkeknek, akiket a hozzáállásod érint.
Augusztus 7.
Járj a tényben, és soha ne félj attól, ha az igazság fénye teljes er
ő
vel rád vet
ő
dik. Amikor nincsrejtegetnivalód, szégyellnivalód, akkor olyan szabad vagy. mint a kisgyermek, akiben nincsenekgátak és szorongások, és aki valódi örömmel fejezi ki magát. Pezseg benne az öröm, és ez az örömfert
ő
z
ő
, ezért átsugárzik mindenkire, aki kapcsolatba kerül vele. Az örömet nem lehet elrejteni vagymagadba zárni, mert százféle módon fedi fel magát: egy tekintetben, egy szóban, egy kifejezésben.Az öröm vonzza az embereket, mert az örömteli, boldog lelkek mindenkit magukkal ragadnak, ezértmindenki szeret a társaságukban lenni. Az öröm úgy vonzza a lelkeket, mint acélt a mágnes, míg aboldogtalanság és a negatív érzések taszító hatásúak, Amikor tudod, hogy a neked megfelel
ő
dologgal foglalkozhatsz, és a megfelel
ő
helyen vagy,
ő
römet és szabadságot fogsz sugároznimagadból. Minden simán, zökken
ő
mentesen alakul számodra, és minden a megfelel
ő
helyére kerül.A legjobbat vonzod magadhoz: másként nem is tehetsz, mert a hasonló dolgok vonzzák egymást.
Augusztus 8.
Ahogy megtanulod végrehajtani az Én akaratomat, és járni az Én útjaimat, kezded majd megismernia bels
ő
béke és harmónia jelentését. Szíved csordultig lesz szeretettel, megértésed tágulni fog.türelmesebbé és nyitottabbá válsz, és tisztán fogod látni, hogy sok olyan ösvény van, amelyHozzám vezet. Megtanulsz élni és élni hagyni, és többé már nem fogod úgy érezni, hogy csak a teutad az egyetlen út. Soha többé nem leszel fölényes, ellentmondást nem túró semmivelkapcsolatban, hanem nagyon csendesen és nagy bizalommal haladsz majd utadon, és teszed azt,amir
ő
l úgy érzed, számodra helyes Többé nem fogsz azzal próbálkozni, hogy más lelkeketmegváltoztass, hanem megtanulsz úgy élni, hogy mások kíváncsiak legyenek arra, hogy mi az, amibenned megvan, és bennük nincs. Soha ne feledd, hogy példákon keresztül sokkal jobban tudsztanítani, ha csendesen haladsz, az Én akaratomat végrehajtva, az sokkal nagyobb hatással lesz azemberekre, mint az, ha csodálatos szónoklatot tartasz nekik a háztet
ő
r
ő
l, miközben nem úgy élsz.ahogyan prédikálsz
Augusztus 9.
Mindig vegyél fel optimista szemléletmódot mindennel kapcsolatban, és szám
ű
zz magadból mindenkomorságot és negatív érzést. Az életben sok csodálatos ember, dolog és élmény vesz téged körbe.Miért nem figyelsz rájuk, és adsz hálát értük, és engedsz el magadtól mindent, ami kellemetlen,örömtelen vagy terhes? A hozzáállásoddal és a szemléletmódoddal az életben a legjobbat vagy alegrosszabbat vonzod magadhoz. Ezért, ha a körülményeidet, az életet, vagy az emberekethibáztatod a balszerencsédért, nézz magadba, és lásd, mit tehetsz a hozzáállásod megváltoztatásaérdekében. Amint elkezded megváltoztatni hozzáállásodat, apránként észreveszed majd, hogyváltozások történnek, és kezdesz ráébredni, milyen óriási mértékben áldott vagy, és igazán milyencsodálatos ez az élet. Micsoda örömet és kiváltságot jelent élni, ott lenni, ahol vagy, azt csinálni,amit csinálsz, körbevéve oly sok csodálatos dologgal és emberrel! Kezdd el most mindjárt keresni
ő
ket! Ott vannak a közeledben, nem kell hát nagyon távolra tekintened.
Augusztus 10.
Akarsz valamit tenni annak érdekében, hogy segíts a világ helyzetén? Ha igen, akkor nézzmagadba, mert soha ne feledd, hogy minden az egyénen belül kezd
ő
dik. Amint a tudatodat átállítoda szeretetre, békére, harmóniára és egységre, az egész világgal kapcsolatos tudatod is változni fog.Amikor azonban belekezdesz ebbe a folyamatba, nem lesz mindig túl kellemes minden. Találnifogsz olyan sötét foltokat, amelyeket tisztáznod kell magadban. Látni fogod, hogy érzéseid,gondolataid nem mindig a legnemesebbek, és hogy a neked tetsz
ő
és nem tetsz
ő
dolgok sokkalhangsúlyozottabban jelennek meg, mint képzelted. Érezni fogod, hogy nagyon hajlamos vagydiszkriminálni ott, ahol nem szabadna diszkriminációnak léteznie, mert az Én szememben mindenkiegyforma. Látni fogod azt is, hogy a mások iránti szereteted sem teljesen olyan, mint amilyenneklennie kellene. Kezdd el kirakosgatni az asztalra az összes kártyádat, és határozd el magad, hogytenni fogsz valamit a dolgok javítása érdekében, és ehhez mindjárt kezdjél is hozzá. Jobb alkalomnem is lehetne erre. ÉN itt VAGYOK, hogy segítsek neked. Hívjál Engem, és engedd, hogy Énvezessem minden lépésedet!
Augusztus 11.
Minden szempontból harmóniában, összhangban vagy az élettel? Egységben tudod magad akörülötted lév
ő
összes lélekkel, és béke van benned? Része vagy a világban jelenleg tombolókáosznak és z
ű
rzavarnak, vagy hozzájárulsz-e életeddel a világ problémáinak megoldásához? Amostani id
ő
k nem alkalmasak a kerítés tetején való láblógatásnak. Vagy dolgozol a fényért, vagynem, a választás a te kezedben van. Vagy Velem vagy, vagy ellenem. Hited és meggy
ő
z
ő
désed nemlehet langymeleg, sem tessék-lássék. Lélekb
ő
l, szívb
ő
l jöv
ő
nek kell lennie, vagy semmilyennek.Akkor van szükségem rád, ha lángolsz, égsz az Énirántam érzett szeretett
ő
l, ha magadat teljesenNekem és az Én m
ű
vemnek szenteled, és ha hajlandó vagy végrehajtani az Én akaratomat bármiáron. Én mindent kérek, és, csak ha mindent odaadsz, kaphatsz meg te is mindent. Semmit nemfogok visszatartani t
ő
led, és tudni fogod, hogy mindenem, amim van, a tiéd.
Augusztus 12.
Nem

tudsz mindent megtenni, amit kellene, ha feszült vagy. Fordíts id
ő
t az egyedüllétre, és ilyenkorcsinálj valami egyszer
ű
dolgot, amit élvezel, de ügyelj arra, hogy ez olyan dolog legyen, amit temagad választottál, ne pedig olyan, amit valaki más ajánlott. Amikor ezzel az egyszer
ű
és számodraélvezetes dologgal foglalkozol, érezni fogod, hogy képes vagy mindent a tudatosság más szintjér
ő
llátni. A teher megsz
ű
nik, és tapasztalni fogod, hogy sokkal többet leszel képes tenni. Ezzel együttsoha ne próbálj túl messzire el
ő
retekinteni, mert az már önmagában is nagy feszültséget ésszorongást jelenthet. Egyszerre csak egy lépést tudsz megtenni, tedd hát meg azt a lépést, és akövetkez
ő
lépés majd pontosan a megfelel
ő
id
ő
ben fog jönni. Engedd, hogy az élet magátólkibontakozzék, és ne próbáld manipulálni különféle módokon. Ne légy bosszús és türelmetlen,amikor a dolgok nem egészen úgy m
ű
ködnek, ahogy elgondoltad. Ehelyett inkább keresd, és lásdmeg a történések mögött meghúzódó szándékot és tervel, és ismerd fel, hogy minden annakérdekében történik, ami a legjobb.
Augusztus 13.
Tanulj meg mások eszével gondolkodni, és mások lelkével érezni, és tanuld meg azt tennimásoknak, amit te magad is szeretnél, ha mások tennének neked. Tanulj meg megérteni másokat, ésteljesen belépni életükbe és szívükbe, szeretetet és megértési sugározva feléjük, és eloszlatva ezzelminden bírálatot, ítéletet és rosszallást. Ismerd fel, hogy a szeretet átalakít, és jóvá változtat mindenkeser
ű
séget és gy
ű
löletet, és hogy a megértés megnyitja a korábban zárt, rideg, és semmire nemreagáló, tartózkodó szíveket. Ültesd át életedben a gyakorlatba azt a mondást, mely szerint ,,Neellenkezz az ördöggel, hanem nyerd
ő
t meg a jóval!" Ezt könnyebb kimondani, mint megtenni, deamíg az emberek nem leszik ezt meg és nem élnek eszerint, az emberiségnek nem lehet részebékében és jóakaratban. Ezeket a szavakat hallották, olvasták és prédikálták az emberek már atörténelem hosszú-hosszú korszakai alatt is, de még soha nem sikerült megvalósítani
ő
ket, ezértvannak háborúk, ezért folyik a pusztítás, ezért van gonoszság és gy
ű
lölet a világban. És ezek adolgok mindaddig tovább fognak élni, amíg az emberiség meg nem tanulja, hogy igaz életet kellélni, nem csak beszélni róla, és amíg ezek a csodálatos szavak a mindennapi életben életre nemkelnek, és vibrálni nem kezdenek.
Augusztus 14.
Ahogy saját adottságaiddal és képességeiddel hozzájárulsz az egészhez, a teljességhez, ugyanúgykerül az élet nagy kirakós játékában a helyére minden képdarabka, hogy e darabkák együtt kiadják atökéletes egészet. Mik a te saját adottságaid vagy képességeid? Miért nem osztod meg
ő
ketmásokkal, és miért nem hagyod abba a rejtegetésüket? Ezekre az adottságokra, képességekre mindszükség van. Lehet, hogy úgy érzed, sok adottságod van, de lehet, hogy azt gondolod, csak nagyonkevés, vagy éppen semmi olyan dolog nincs, amit a közösségnek adhatnál, ha ez utóbbit érzed,akkor nem jól érzed. Te is tudsz adni valami olyan egyedülállót magadból, amit senki más nemadhat, és erre a valamire szükség van. A te feladatod, hogy megtaláld, mi az, és azután add át.Sokféle különböz
ő
dologra van szükség ahhoz, hogy az egész, a teljesség kialakulhasson. Mindenpici csavarra, fogaskerékre és rugóra szükség van ahhoz, hogy egy óra m
ű
ködni tudjon az él
ő
testminden szervére, minden apró sejtjére és atomjára szükség van, hogy felépülhessen a teljestökéletes test. Amikor már képes vagy önmagadat az egész részeként látni, többé nem akarod majdvisszatartani azt, amit adnod kell
Augusztus 15.
Nehéznek érzed, hogy szeresd embertársaidat? Ne próbálkozz vele, és ne kényszerítsd magad erre,mert nem fogod tudni rávenni magad, hogy olyan valakit szeress, akit nem tudsz szeretni. De amintEngem keresel, és az Én segítségemet kéred, el fogom ültetni a szeretet magját a szívedben. Ezutánmár csak nagy gondossággal és csendesen ápolnod kell ezt a magot, és figyelned, ahogy magátóln
ő
ni kezd, anélkül, hogy neked bármit tenned kellene. Reménytelen küzdelem azzal próbálkozni,hogy rávedd magad, hogy szeress valakit. Látni fogod, hogy a hasonló dolgok vonzzák egymást, éshogy teljes természetességgel fogsz egyesekhez jobban vonzódni, mint másokhoz, és akikhezvonzódsz, azok közé könnyebben tudsz beilleszkedni: de mindez ne zavarjon. Fokozatosan, aspirituális fejl
ő
déseddel párhuzamosan, és az Én isteni szeretetem megismerésével együtt,megismered majd az egyetemes szeretet jelentését is, hadd alakuljon ez ki a legtermészetesebbmódon, úgyhogy neked nem kell er
ő
feszítést tenned ennek érdekében, csupán legyen benned egymély bels
ő
vágyakozás arra, hogy nagyobb legyen a mások iránti szereteted.
Augusztus 16.
A hozzáállásod rendkívül fontos, sokkal fontosabb, mint gondolnád. Éppen ezért, ha valamit nemtudsz a megfelel
ő
hozzáállással elvégezni, inkább ne is hajtsd végre egyáltalán, amíg meg nemtudod változtatni a hozzáállásodat. Amit teszel, azt tedd valódi élvezettel, és ismerd fel, hogy barmilegyen is a feladatod, arra szükség van az egész, a teljesség zökken
ő
mentes m
ű
ködéséhez. Soha nefélj vállalni feladataidat, hanem azok végrehajtásával együtt növekedjék a bölcsességed, ésfejl
ő
djenek a képességeid Tudd, hogy soha nem kapsz több feladatot, mint amennyit képes vagyellátni. Fontos, hogy minden egyes feladat el
ő
segítse, hogy mindig egy kicsivel nagyobber
ő
feszítést tegyél, és így egyre jobban b
ő
vüljön tudatod. A feladatok célja nem az, hogy maguk alátemessenek és túlterheljenek, hanem az, hogy segítsék a növekedést, fejl
ő
dést. Ne neheztelj azokérta feladatokért, felel
ő
sségekért, amelyeket kapsz, hanem légy hálás értük. Tudd, hogy nem kapnádmeg
ő
ket, ha Én nem érezném, hogy képes vagy a vállalásukra. Mindig keresd az Én segítségemet!ÉN VAGYOK a te állandóan készenlétben álló segítséged és vezet
ő
d. Hívjál Engem!
Augusztus 17.
Tanulj meg nagyon rugalmasnak és alkalmazkodónak lenni. Ugyanakkor mindig egy stabil bels
ő
tudat alapján cselekedj, hogy a küls
ő
körülmények és állapotok ne befolyásolhassanak, és ne kelljenazoktól függened. Ismerd föl, és tudatosítsd magadban, hogy a küls
ő
életed a bels
ő
életedtükröz
ő
dése, tükörképe. Amikor belül, a lelkedben béke van, kifelé is békét sugárzol, mert amikor aszíved csordultig van szeretettel, nem tudsz mást tenni, mint visszatükrözni és kisugározni magadköré azt a szeretetet. Ami mélyen benned van, azt nem tudod elrejteni, mert a küls
ő
állapotodtükörképe a bels
ő
állapotodnak. Az az id
ő
, amelyet békében és csendben töltesz el, soha nem vészkárba. Minden léleknek szüksége van arra, hogy id
ő
t találjon a csendre, nyugalomra, hogyátgondolja a lélek mélyén lév
ő
érzéseket, azokat a fontos dolgokat, amelyek az életben igazánszámítanak, és amelyek az életet azzá teszik, ami, vagyis, a Szellem útjait. Az nem számít,mennyire zsúfolt a napod. Az elcsendesülés percei a lényegesek, mert ezek jelentik életed valódigerincét.
Augusztus 18.
Az önmagaddal való tör
ő
dés ne kerítsen annyira hatalmába, hogy elmulaszd az élet mindencsodáját. Id
ő
zz el az élet minden szépségén és csodáján. Járj tágra nyílt szemmel, és értékelj magadkörül minden szépséget. Válassz ki egy napot, és azt élvezd ki tökéletesen, hassa át mindenpillanatát a szeretet és a hála. Amikor felbukkan valamilyen diszharmónia, gyorsan nézz körül, éskeress valamilyen harmonikus dolgot, amellyel fel lehetne váltani a diszharmóniát. Ezt gyorsanhajtsd végre, mert a negatív és káros gondolatok sebesen n
ő
nek, és terjednek, mint kertben a gyom,amely megfojtja az összes szép és finom növényt, ha hagyják elszaporodni. Tanuld megszabályozni a gondolataidat, hogy azok csak szépséget, harmóniát és szeretetet sugalljanak, ha márkell
ő
en gyökeret eresztettek a pozitív gondolatok, önkéntelenül is csak a legjobbat fogod keresniminden helyzetben. Csak ekkor leszel majd képes ellazulni, elengedni magad, és belépni a Szellemörömébe és szabadságába.
Augusztus 19.
Miért nem kezded most mindjárt elfogadni a szellemi sugallatot és útmutatást els
ő
kézb
ő
l, nempedig valaki máson keresztül? Nem ismered fel, hogy megvan benned minden bölcsesség, mindentudás, minden megértés? Nem kell azt kívül keresned, viszont ez azt jelenti, hogy id
ő
t kell szánnodarra, hogy elcsendesedj, és lemenj lelked mélyéig, hogy megtaláld. Nincs annál csodálatosabb, éssemmi nem ér többet, mint közvetlenül kapcsolatba kerülni Velem, minden teremtés forrásával. Id
ő
tkell tehát szánnod erre, és ha szükséges, id
ő
t kell teremtened rá, hogy megtaláld e kapcsolatot. Elkell jutnod odáig, hogy mindig tudatosan érezz Engem, és tudatában légy isteni jelenlétemnek, hogyhajlandó légy bevonni Engem a teljes életedbe, állandóan Velem élni és beszélni, megosztva Velemmindent, sikereidet és kudarcaidat egyaránt. Amikor a szeretet áramlik, és te egy vagy Velem, akkormindennél jobban azt akarod majd, hogy mindent megosszál Velem.
Augusztus 20.
Minden léleknek meg kell tanulnia az önfegyelmet, és ez annál könnyebb, minél korábban kerül ráa sor az életben. Kezdetben az önfegyelem valódi er
ő
feszítést igényelhet, mert olyan dolgokmegtételére kell kényszeríteni magad, amelyek ellen az alsóbbrend
ű
éned tiltakozik. Meg kelltanulnod ,,nemet" mondani saját magadnak, de minél keményebb és határozottabb vagy magaddalszemben, annál hamarabb fog lelkedben a béke uralkodni. Jó, ha rendszeres id
ő
közönként kézbeveszed magad, és ellen
ő
rzöd, hol vagy gyenge és elnéz
ő
magaddal szemben. Mindez azt jelenti,hogy nagyon becsületesnek kell lenned, és hogy nem találhatsz kifogásokat magad számára. Az issegíthet, ha leírod, miben érzed úgy, hogy változtatnod kell, így közvetlenül ott lehetnek el
ő
ttedmindazok a dolgok, amelyek változtatásra szorulnak. Ezután tégy valamit a leírt dolgok érdekében,ha úgy érzed, képtelen vagy legy
ő
zni bizonyos gyengeségeidet. Én nem kérlek rá, hogy sajáter
ő
db
ő
l tedd meg. ÉN mindig itt VAGYOK, hogy segítsek neked. Miért nem hívsz Engem?
Augusztus 21.
Mindenkinek volt már olyan tapasztalata, amikor valami, amit valaki mondott vagy tett, teljesenkibillentette az egyensúlyából, ha neked is volt ilyen élményed, talán el
ő
fordult, hogy ahelyett,hogy tüstént szembenéztél volna a dologgal, hagytad, hogy az hatalmába kerítsen, és befolyásoljaegész szemléletmódodat, mígnem a végén már úgy érezted, szinte gúzsba vagy kötve, és senkiheznincs egy jó szavad sem. Lehet, hogy a napot a legjobb szándékkal kezdted, szívedben szeretettelmindenki iránt, és azzal az elhatározással, hogy mindenhol, ahová nézel, csak a legjobbat veszedmajd észre, ha legközelebb ugyanilyen élmény ér, ismerd fel, mi történik valójában, és azonnalfokozd tudatosságodat. Hívj Engem! Állandóan gondolj Rám, hogy tudatosan érezz, és légytudatában isteni jelenlétemnek. Figyeld meg, hogy mekkora különbséget jelent majd ez a számodra!Ha gondolataidat gyorsan Felém és az Én isteni szeretetem felé tudod irányítani, amikor negatívhelyzetbe kerültél, minden teljesen megváltozhat. Legközelebb jusson eszedbe ez az ötlet! Próbáldki, és figyeld, hogy beválik-e!
Augusztus 22.
Egyáltalán nem számít, hogy hol vagy, vagy éppen mit csinálsz, ÉN mindig veled VAGYOK. Deha ennek nem vagy teljesen a tudatában, az életen csak vak ember módjára fogsz végigmenni, akinem látja a körülötte lév
ő
csodákat és szépségeket, és tapogatózva keresi útját a sötétségben.Amikor viszont tudatában vagy az Én létemnek, akkor a szemed valóban látni, a füled pedigvalóban hallani fog. Az élet minden apró dolga új és mélyebb jelentéssel fog bírni számodra. Nemfogsz már semmit természetesnek, eleve adottnak tekinteni, hanem észreveszed, hogy mindenben,ami az életedben történik, terv- és célszer
ű
ség vonul végig, ez jut kifejezésre. Mindenben, ami veledtörténik, valódi örömöt és felemel
ő
érzést fogsz találni. A Szellem szemével fogsz látni. Meg fogodérteni az életben igazán fontos dolgokat, és hogy az élet csordultig tele van örömmel ésboldogsággal. Tisztán látni fogod, hogy mindabban, ami történik, nincs semmiféle véletlen. Felfogod ismerni az Én kezemet mindenben, és szíved szeretettel és hálával telik meg.
Augusztus 23.
Hadd áramoljon a Szellem energiája benned általad! Tárd ki magad ez el
ő
tt a végtelen energia el
ő
tt,és ismerd fel, hogy igazi titka a Velem való szoros kapcsolatban, a végtelen, örök forrásból valómerítésben rejlik. Ez a forrás mindig itt van, hogy meríthessen bel
ő
le minden lélek, aki készen állarra, hogy helyesen használja fel az egész javára. Készen kell állnod, miel
ő
tt kaphatnál, kérned kell.Nem lesz rád er
ő
ltetve semmi, amíg nem vagy felkészülve. Elhiszed, hogy Velem mindent el tudszérni, hogy Velem minden lehetséges? Elfogadod-e ezt tényként, vagy még mindig engeded, hogykételyek és félelmek mérgezzék életed tökéletességét? Az életben van egy tökéletes ritmus, ésamikor azt fel tudod venni, akkor vele együtt haladsz minden er
ő
feszítés nélkül, örömöt ésemelkedettséget érezve. Miért nem veszed fel hát a ritmust, találod meg az összhangot, és élvezedaz életet a maga teljességében?
Augusztus 24.
Mutasd a szívedet! Van benned olyasmi, ami széthúzást és megosztottságot okoz? Van benned megnem értés, féltékenység, irigység vagy bármilyen más negatív érzés, amely esetleg fékez
ő
hatást fejtki?
Ő
szintén és egyenesen kell szembenézned magaddal, és becsületesnek kell lenned magadhoz. Akétely leghalványabb árnyéka nélkül tudni fogod, ha történetesen te magad vagy az a bizonyoshomokszem, amely gátolja az Én tervem tökéletes gépezetének m
ű
ködését, ha kényelmetlenül érzedmagad, és azt veszed észre, hogy kifogásokat keresel magadnak, és megpróbálod megindokolnitetteidet és gondolataidat, akkor biztos lehetsz benne, hogy lelked mélyén van valami, amit meg kellváltoztatni, ha felismered ezt, ne hagyd, hogy e felismerés megbénítson, hanem rögtön kezdj hozzászemléletmódod és hozzáállásod megváltoztatásához. ÉN mindig itt VAGYOK, hogy segítsek. HívjEngem, és Én segíteni fogok legy
ő
zni minden akadályt, amely látszólag az utadban áll, ésmegakadályozza, hogy egységben érezd magad az egésszel, a teljességgel.
Augusztus 25.
Soha semmikor ne érezd úgy, hogy nincs semmid, amit adhatnál. Óriási mennyiség
ű
adnivalóvalrendelkezel, és látni fogod, hogy minél kevesebbet gondolsz erre, annál jobban fog alakulni minden.Minél inkább gondoskodsz másokról, minél inkább másokért élsz, és minél inkább képes vagymások szolgálata közben teljesen elfeledkezni saját énedr
ő
l, egyáltalán nem gondolva arra, hogy temit kaphatsz az élett
ő
l, annál boldogabb leszel. Soha ne tegyél olyat, hogy egyik kezeddel adsz, amásikkal pedig elveszel. Amikor adsz valamit, legyen az bármi, add minden befolyásolási szándéknélkül, hogy amit adtál, azt tökéletesen szabadon lehessen felhasználni. Amikor adsz, adjálb
ő
séggel, szabadon és teljes szívedb
ő
l, és aztán felejtsd el, hogy adtál. Ez az elv minden szintenvonatkozik az ajándékokra, legyenek azok anyagi, spirituális-szellemi, kézzelfogható, avagy nem-kézzelfogható ajándékok. Amikor adsz, mindig adj nagylelk
ű
en, és soha ne félj, hogy hiánytszenvedsz majd, mert ha ett
ő
l félsz, akkor nem adsz
ő
szintén, ha
ő
szintén adsz, nem fogsz hiánytlátni semmiben.
Augusztus 26.
Hatalmas munkát kell végezned. Csendes, kitartó munkával nagyobb és több szeretetet kelllétrehozni a világban. Ez a munka olyan, mint a tésztába rakott éleszt
ő
é, amely csendben ésmindenféle felhajtás nélkül teszi a dolgát, és enélkül a kenyér csak tömör massza lenne. Ezértszeresd a körülötted lév
ő
lelkeket, szeresd, amit csinálsz, szeresd a környezetedet, és szeresd azokata lelkeket is, akik látszólag az ellenségeid. Sokkal méltóságteljesebb a látszólag szerethetetlentszeretni, mint egyszer
ű
en csak azokat a lelkeket, akik szeretnek téged. Érezd meg minden lélekbena szeretet iránti igényt, és hagyd, hogy te magad a szeretet közvetít
ő
jévé váljál, akin keresztül aszeretet áramlik, hogy kielégítse a lelkek szeretetigényét. Ahogy minden lélek megtanul magáért aszeretet kedvéért szeretni, úgy fog a világ nehéz sorsa könnyebbé válni, mert a szeretet magávalviszi a könnyedséget oda, ahol komorság és sötétség volt addig. A szeretet az egyes emberekben, azegyénben kezd
ő
dik, nézz tehát te is a szíved mélyére, és hozd el
ő
a szeretetet. Adj bel
ő
le szabadon,valódi örömmel!
Augusztus 27.
Adj hálát mindenért! Tartsd szívedet kitárva, hadd áramoljon bel
ő
le a hála soha véget nem ér
ő
folyamban. Oly sok dolog van, amiért hálásnak lehet lenni! A hála nyitva tartja a szemed, hogymegláthass Engem, és az Én csodáimat, így nem mulaszthatsz el semmit, és megláthatsz Engemmindenben, ami történik. Tudod, hogy életed egy rendszer és terv szerint zajlik, ezért semmi nemvéletlen benne. Minden kapcsolat ennek a tervnek megfelel
ő
, és minden cselekedet irányítássaltörténik. Tökéletes hitednek kell lennie ahhoz, hogy képes légy így érni - hitednek abban, hogy azéletedet Én vezérlem és irányítom. Ez azt jelenti, hogy el
ő
ször mindenedet át kell adnod Nekem,hogy Én úgy használhassam, ahogy jónak látom. Meg kell tanulnod, hogy csak akkor kapsz megmindent, ha el
ő
bb odaadsz mindent. Ezt csak akkor tudod megtenni, amikor már megtanultál teljesszíveddel, tudatoddal, lelkeddel és er
ő
ddel szeretni Engem, mert szeretet nélkül nem tudodmegtenni ezeket a lépéseket, nem tudod élni ezt az életet. Tárd ki hát szíved, és szeress!
Augusztus 28.
Létfontosságú annak megtanulása, hogy az els
ő
dleges dolgokat az els
ő
helyre kell tenni, mertminden csak akkor fog tökéletesen alakulni, amikor az els
ő
dleges dolgok állnak az els
ő
helyen.Vizsgáld meg a szíved, és találd meg azt, amit az els
ő
helyre teszel. Mi ez a dolog? Te magad és asaját jóléted? Vagy a munkád és anyagi körülményeid? Elégedett vagy-e azzal, hogy úgy haladjvégig az életen, hogy egyáltalán nem vagy tudatában az Én létezésemnek, és abban bízol, hogy azÉn segítségem nélkül is éppen olyan jól fogsz boldogulni, és hogy nincs szükséged Rám? Teljesenszabadon vehetsz fel olyan álláspontot, amilyet csak akarsz. Senki nem akadályoz meg ebben. Deezzel együtt a következményeket is vállalnod kell, ha a dolgok rosszul alakulnak. Ne feledd, hogyamikor tudod, mi a helyes, és te azt választod, hogy a saját utadat fogod járni, a felel
ő
sséged mégnagyobb, mert akkor már nem hivatkozhatsz arra, hogy ezt nem tudtad. Soha ne hozd fel azt amentséget, hogy olyan sok dolgod van, és nincs id
ő
mindent belezsúfolni a napba. Én azt mondom,hogy amikor az els
ő
dleges dolgokat az els
ő
helyre teszed, mindenre jut id
ő
.
Augusztus 29.
Ebben a spirituális életben el kell végezned a magad feladatát. ÉN mindig itt VAGYOK, hogysegítsek azoknak a lelkeknek, akik segítenek önmagukon, de neked kell megtenned az els
ő
lépést.Soha nem fogsz megtanulni semmit, ha mindent elvégeznek helyetted. Egy gyermeket sem lehetmegtanítani semmire, ha mindent elvégeznek helyette, hagyni kell
ő
t, hogy önállóan, saját magategyen meg dolgokat. Egyáltalán nem számít, hogy kezdetben milyen lassan vagy ügyetlenül csinálvalamit, neked félre kell állnod, és nagyon türelmesnek kell lenned vele. Nagyon türelmesen ésszeretetteljesen Nekem is félre kell állnom, és végig kell néznem, amint a saját feladatodat végzed,és hibákat követsz el. Soha ne felejtsd el azonban, hogy a hibáidból tanulni, és ezen keresztülprofitálni fogsz, semmi nem történik hiába. Állandóan új leckéket tanulsz, és te haladsz a spirituálisösvényen. Minden lépésed, akármilyen kicsi is az, közelebb visz a célhoz, a Velem való egységedfelismeréséhez, és haladsz az ösvényen mindaddig, amíg fel nem ismered, hogy nincs elkülönülés,hogy mindenki egy, és hogy része vagy ugyanannak az egyetlen ragyogó életnek.
Augusztus 30.
Kíváncsi vagy néha, hogy miért vagy ott, ahol vagy, és miért csinálod azt, amit csinálsz? Szoktakilyen kétségek kínozni? Kutass mélyen a szívedben, és válaszold meg ezeket a kérdéseket
ő
szintén.Azután, ha úgy érzed, hogy még mindig egyike vagy a hitetlen Tamásoknak, vonulj vissza acsendbe, hogy megkeresd a belülr
ő
l jöv
ő
megvilágosodást, és megtaláld a választ arra a kérdésre,hogy hol illeszkedsz az egész óriási rendszerbe. Biztosíthatlak arról, hogy nem véletlenül vagy ott,ahol vagy. Lehet, hogy az élet nagyon kemény hozzád Lehet, hogy sok megpróbáltatáson kellettkeresztülmenned. Az is lehet, hogy még a tüzes kemencét is megjártad. Ám biztos lehetsz benne,hogy mindennek megvan az oka! Mi ez az ok? Az, hogy leégjen rólad minden, ami értéktelen,silány, és semmi más. csak a színtiszta arany - a benned lév
ő
VALÓM - maradjon meg, és hogy Énmunkálni tudjak benned és az ÉN VALÓM által annak érdekében, hogy létrehozzam az Éncsodáimat és dics
ő
ségeimet mindenki csodálatára.
Augusztus 31.
A megnyilatkozás törvényeinek megtanulásához rendkívül fontos leckéket kell elsajátítani - atürelmet kitartást és állhatatosságot. Meg kell tanulnod a bels
ő
fegyelmet, és hajlandónak kelllenned teljes egészében követni az Én utasításaimat, t
ű
njenek azok bármily furcsának is. Életedbencsak akkor kezdenek majd a legcsodálatosabb dolgok történni, és akkor fogod valóban felismerni azÉn törvényeim megélését és bizonyságát, amikor ezeket a leckéket már mind elsajátítottad, és agyakorlatba is átültetted. Soha ne felejtsd el, hogy neked is kell tenned valamit ennek érdekében, azéletet valóban élned kell, nem pedig csak azzal tölteni, hogy imádkozol, és reménykedsz, hogyvalami majd történni fog. Az imádkozás szükséges, de nem elegend
ő
. Meg kell tanulnod olyanéletet élni, hogy mindenkinek utat mutass vele. Az nem elég, ha csak beszélnek a hitr
ő
l. Úgy kellélned, hogy a körülötted lév
ő
minden lélek láthassa, mit jelent a hit szerint élni, mit jelent az, hateljes hitedet és bizalmadat Belém, Urad-Istenedbe, a benned lév
ő
isteni énedbe helyezed
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 19:03:37, hétfő
 
  JÚLIUSLelki szemeim el
ő
tt egy kirakós játék jelent meg, amelynek darabjaiegy óriási asztalon voltak szétszórva. Figyeltem, ahogy a képet kirakják, és láttam, hogy a játék minden egyes darabja tökéletesenbeilleszkedett a számára kijelölt helyre. És ekkor a következ
ő
szavakat hallottam
Amikor a téged megillet
ő
helyen vagy, és a saját meghatározottfeladatodat végzed, semmilyen konfliktus nem alakulhat ki, és az Éntervem valódi tökéletességében bontakozhat ki.
Július 1.
Örvendezz, és adj örök hálát, amiért tudod, hogy örökké fogsz élni! Egyszer egy nap tedd ezt meg,minden egyes pillanatot teljességgel és pompásan átélve, megfeledkezve a múltról, nem aggódva a jöv
ő
miatt, és egyszer
ű
en elfogadva, hogy az élet örök, nincs se kezdete, se vége. Tudatosságodállandóan fejl
ő
dik és tágul, kezded megérteni az örök élet titkát és csodáját, és felismered, hogyegységben vagy Velem, az élet Teremt
ő
jével. Lépésr
ő
l lépésre haladsz el
ő
re és egyre feljebb,eltelve békével, nyugalommal és higgadtsággal, megértve, hogy mivel minden az Én kezemben van,neked nincs miért izgatnod magad. Amikor megpróbálsz túl messzire el
ő
retekinteni, akkor válik azélet igazi teherré, és hoz sok lélek számára félelmet, bizonytalanságot, s
ő
t, még a hitüket is elveheti.Válj olyanná, mint a kisgyermek, szabaddá és örömtelivé, és akkor az élet is folyamatos örömforráslesz számodra. Higgy az életben, és éld azt meg a maga teljességében!
Július 2.
Addig, amíg ki nem próbálod, nem tudsz bizonyítani semmit. Bizalommal rá kell szánnod magad,és végre kell hajtanod a látszólag lehetetlent. Meg kell tanulnod önmagadon és korlátaidon túllépveélni, hogy bebizonyítsd, Velem minden lehetséges. Azzal, ha csak a saját kis behatárolt énedenbelül élsz, és félsz túlnyúlni korlátaidon, félsz próbának alávetni az életet, semmire nem fogsz jutni,és azt sem fogod meglátni, hogy mindenben az Én kezem van. Ne félj semmit
ő
l, tudd, hogy ÉNmindig veled VAGYOK, és irányítom, vezetem minden lépésedet. Mutasd meg a világnak, hogyminden mindennel együtt, közösen m
ű
ködik a jó érdekében azoknak a lelkeknek a számára, akikigazán szeretnek, és mindenben az els
ő
helyre tesznek Engem. Számíts a csodákra, és lásd meg
ő
ket, amint létrejönnek! Ismerd föl az új mennyország és új föld megnyilvánulását miközben élnitanulod ezt az életet, és azon igyekszel, hogy sikeres legyen. Lásd, hogyan jönnek létre a csodákegymás után, mert te ezt az életet éled, és a gyakorlatban valósítasz meg mindent
Július 3.
Kapcsolódj be a dallamba, találd meg a saját hangod, és énekeld szólamodat hangosan és tisztán,mert te is része vagy az élet hatalmas zenekarának. Megvan a saját szereped, amelyet játszanod kell,ezért ne próbáld senki másnak a szerepét átvenni! Keresd és találd meg a sajátodat, és ragaszkodjhozzá. Amikor megtanulod a saját szerepedet el
ő
adni, minden tökéletes rendben lesz veled. Azok alelkek érzik az egész harmóniájából kibillenve magukat, akik valaki másnak a szólamát akarják játszani. Soha ne próbálj senki másra hasonlítani, és ne akard azt csinálni, amit más csinál. Nemakarom, hogy mindegyik
ő
tök egyforma legyen, mint a hüvelyben sorakozó borsószemek. Nekemúgy van szükségem mindenkire, hogy mindenki különbözzék a másiktól, és mindenkinek legyenekmeg a saját önálló adottságai és tulajdonságai. Az ugyanabból az egy hangszerb
ő
l álló zenekarnagyon unalmas hangzást képviselne. Minél több hangszer olvad egybe tökéletes harmóniában egyzenekaron belül, annál gazdagabb és csodálatosabb hangzást képes az a zenekar el
ő
varázsolni tagjai játékából.
Július 4.
Áldottak legyenek azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert teljesül az
ő
vágyuk.Amikor a vágyad elég er
ő
s, teljesülni fog, mert szüntelenül kutatni fogod a választ, és nem lelszelégedettséget, amíg meg nem találtad. Meglesz az elhatározottságod, a türelmed, kitartásod ésállhatatosságod ahhoz, hogy megmozgass minden követ, csak hogy megtaláld, amit ezen aspirituális úton keresel - a Velem való egységed felismerését. Soha ne csüggedj, és ne érezd, hogyszivárványt kergetsz, hanem tudd, hogy végül meg fogod találni, amit keresel, ha nem buksz el azúton, vagy nem adod fel célodat kétségbeesésedben. Mivel minden akadályt érdemes legy
ő
zni a célelérése érdekében, határozd el, hogy megtalálod az akadályt elkerül
ő
utat, és soha semmikor neérezd, hogy bármi is legy
ő
zhetetlen vagy lehetetlen. Légy er
ő
s és bátor, menj egyre tovább éstovább, és bizonyos, hogy elérsz a célodhoz!
Július 5.
A b
ő
séggel kapcsolatos gondolataid meghatározzák, hogy igényeid teljesülnek-e vagy sem. Amikora hiányra, a szegénységre gondolsz, amikor a félelmet, aggodalmat, alacsonyrend
ű
séget,mohóságot, önzést, szorongást beengeded a tudatodba, és amikor ezekre a negatív állapotokragondolsz, a legrosszabbat vonzod magadhoz. Amikor koldusként gondolsz magadra, koldus vagy,mert megfosztod magadat az élet jó dolgaitól, amelyek mind a tieid, amennyiben gondolkodásodatés hozzáállásodat is megváltoztatod, és ezek felé a dolgok felé fordítod. Most mindjárt kezdj a jómódra gondolni! Lásd magad, amint az összes igényed csodálatos módon teljesül. Ne gondoljmagadra úgy, hogy bármiben is hiányt szenvedsz, mert ha valamiben hiányod van, akkor az a hiánya saját tudatodban van. Miért állítod meg az Énáltalam nyújtott óriási, határtalan b
ő
ség áramlását akorlátok közé szorult tudatoddal? Amikor kezded megérteni és elfogadni, hogy minden dologhonnan származik, és amikor mindenért szabadon és örömmel hálát tudsz adni Nekem, minden jó éstökéletes ajándék adományozójának, akkor már semmiben, egyáltalán semmiben nem lesz hiányod

Július 6.
Helyezd Belém teljes hitedet és bizalmadat, és tudd, hogy Én soha nem foglak magadra vagycserbenhagyni. Minden, amit elvállalsz, lehetséges lesz, mert Velem mindenre képes lehetsz. Éljhittel. Azt akarom, lásd, hogy minden helyzet jóra vezet, függetlenül attól, hogy látszólag milyenkülönösnek t
ű
nik. Légy hajlandó hitedet és bizalmadat id
ő
r
ő
l id
ő
re újra és újra próbára tenni, mertmi haszna annak, ha csak beszélsz a hitr
ő
l és bizalomról, de nem veted alá
ő
ket valódi próbának, ésnem látod, hogy számodra igazából mit is jelentenek? Hajlandó vagy-e teljes hittel elindulni, ésvégrehajtani a látszólag lehetetlent, de nem csupán virtusból, hanem azért, mert a kételyleghalványabb árnyéka nélkül tudod, hogy hited honnan származik? Amíg próbára nem tetted, ésmegingathatatlannak nem találtad hitedet, ne beszélj róla! Merítsd er
ő
det és képességedet Bel
ő
lem!Amikor Én veled vagyok, ki az, aki ellened lehet?
Július 7.
Nem mondhatod azt, hogy szeretsz Engem, miközben embertársaidat gy
ű
lölöd, mert a szeretet és agy
ű
lölet olyanok, mint az olaj és a víz: nem keverednek egymással. Amikor igazán szeretsz Engem,embertársaidat is szeretni fogod. Szeretni fogsz másokat, szeretni fogjátok egymást. Könyörületet ésmegértést fogsz tanúsítani mások iránt. Amikor másokat szeretsz, akkor fogsz Engem szeretni. Azemberek olyan szorosan össze vannak fonódva egymással, hogy nem választhatók szét. Milyennagy a mások iránti szereteted? Hajlandó vagy a végs
ő
kig elmenni egy másik lélek érdekében? Aszeretetet nem kell szavakkal kifejezni, a lettekb
ő
l tökéletesen látható és érezhet
ő
. A szeretetsugárzik. A szeretet a csend nyelve. Érthet
ő
és elfogadható egyetlen szó kimondása nélkül is. Olyannemzetközi nyelv, amelyet a szív ért meg, nem az elme. Nem számít, milyen nemzetiség
ű
vagy, aszeretetet mindig át tudod adni, ki tudod fejezni tökéletes csöndben is. A szemeddel, a szíveddel,magatartásoddal, egész lényeddel közvetíteni tudod, amit egy másik lélek iránt érzel.
Július 8.
Kezdd a napodat helyesen úgy, hogy egységben vagy Velem! Ha így teszel, semmi olyan nemtörténhet veled a nap során, ami kibillenthet az egyensúlyodból. Amikor elkezded élni ezt aspirituális életet, tudatosan kell törekedned az összhang megtalálására, de amint egyre inkább ígyélsz, és ez az élet a részeddé válik, többé már nem lesz szükség erre az er
ő
feszítésre, és az életedolyan lesz, mint te magad. Nagy örömöt és szabadságot fogsz találni benne. Nem kell id
ő
d felétimádságokkal töltened, amelyekben megbocsátásért könyörögsz, félve attól, hogy rosszat követszel, vagy aggódva amiatt, hogy a rossz irányban, az ár ellenében haladsz. Amikor hibákat követsz el,fogadd el azonnal a megbocsátást, és légy eltökélve, hogy nem követed el újra ugyanazokat ahibákat. Menj tovább, amíg ez a fajta élet teljesen természetessé, er
ő
feszítésekt
ő
l mentessé nemválik, és valódi örömöt nem hoz számodra, és amíg nem tudod, mit jelent egységben lenni Velem, stökéletes békében élni.

Július 9.
Ahhoz, hogy rá tudjál állni az élet ritmusára, meg kell tanulnod a csend átélésének m
ű
vészetét, mertminél nyugodtabbá, csendesebbé válsz, annál tisztábban tudod visszatükrözni saját lelkedtulajdonságait. Milyen egyszer
ű
a környezetet, a helyzetet, vagy a körülményeket okolni éshibáztatni az állapotodért! Épp ideje felhagyni ezzel, és észrevenni, hogy csak saját magadatokolhatod mindenért. Amikor keresed és megtalálod a bels
ő
békét és csendet, semmi és senki nemlesz képes kívülr
ő
l megzavarni, vagy kibillenteni az egyensúlyodból. Nézz szét magad körül -láthatod a természet szépségét és tökéletességét. A természetben minden összhangban, ritmusbanvan. Az Én univerzumomban tökéletes a rend. Semmi nincs, ami sértené a harmóniát, mindennekmegvan az ideje és az oka. Minden lélek megtapasztalhatja ezt, és részesülhet bel
ő
le, ezért te is lépjbe ebbe az összhangba! Áramolj vele, és légy része az Én univerzumom rendjének!
Július 10.
Rendkívül fontos, hogy helyesen és pozitívan állj hozzá a mai naphoz, és mindahhoz, amit ez a naptartogat a számodra! Csupán már hozzáállásod milyenségével is képes vagy napodat befolyásolni,és sikeressé tenni, vagy elrontani. Nagyon fontos ebb
ő
l a szempontból, hogy a nap eseményeimilyen reakciókat váltanak ki bel
ő
led, ha a reakcióid negatívak és agresszívek, máris gátakatemelsz, és ellenkezést váltasz ki, mindenhol hibát találsz, és másokat fogsz okolni a hibákért.Annyira vak vagy, hogy nem veszed észre, hogy te magad vagy a hibás, ezért egész nap sért
ő
döttenviselkedsz. Amikor reakcióid pozitívak és épít
ő
jelleg
ű
ek, minden akadály elhárul, és tapasztalnifogod, hogy mindenhonnan segítséget és együttm
ű
ködést kapsz Ha hibáztál, ismerd be, kérjelnézést érte, és lépj tovább, ha így teszel, nem kell értékes id
ő
t fecsérelni arra, hogy megpróbálodreakciódat indokolni, és igazadat bizonygatni. Sok tanulságot kell levonnod, sok leckét kellmegtanulnod. Tanuld meg
ő
ket gyorsan, és próbáld meg soha nem elkövetni kétszer ugyanazt ahibát.
Július 11.
Mit jelent számodra az élet? Teljes mértékben élvezed? A legjobbat várod t
ő
le? Elfogadod-e, hogyvégtelen, és nincs se kezdete, se vége? Ennek tudata lelkesít
ő
és felemel
ő
-e számodra, vagy inkábbijeszt
ő
és nyomasztó? Most, ebben az id
ő
ben az élethez való hozzáállásod a lehet
ő
legfontosabb,mert sok-sok csoda most van kialakulóban, és szükséges, hogy együtt haladj ezekkel azeseményekkel, és ne tiltakozz ellenük. Ez a kibontakozás ideje, nem pedig a harcé és küzdelemé,éppen ezért légy nyugodt, vedd észre igaz valójukban, tökéletességükben a kibontakozó csodákat,és adj örök hálát. Adj hálát azért, mert élsz, és mert része lehetsz mindannak, ami most zajlik. Adjhálát a gyors változásokért, és változz a változásokkal együtt. Ezeknek a változásoknak csakis alegjobb lehet a célja, ezért ne félj hát, hanem haladj el
ő
re örömteli szívvel! Érezd, hogy része vagy aváltozás egész folyamatának, magának az egésznek, és az újnak!

Július 12.
Mindenhol a szépség vesz léged körbe. Nyisd

ki a szemed, lásd meg, és adj érte örök hálát! Hagyd,hogy a szép dolgok átalakítsanak, és a t
ő
led telhet
ő
legnemesebbre és legjobbra ösztönözzenektéged. A szépség a legjobbat hozza ki bel
ő
led, és egyesít a Mindenhatóval. A benned lév
ő
szépségetnem tudod benn tartani, sugározd hát ki! Töltsd meg a szíved és lelked gyönyör
ű
gondolatokkal, éstükrözz vissza Engem, mert a szépség ÉN VAGYOK! Keresd a szépséget mindenben, és amikorelég hosszú ideig elég mélyre tekintesz, meg fogod látni. Emelkedj fölül az élet hitvány és csúnyadolgain, mert azáltal, hogy felülemelkedsz rajtuk, el
ő
segítheted átalakításukat, nemesebbéformálásukat. A szépség a látó szemében van, tehát mélyen a lelkedben. Úgy indulj el ma, hogymindenkiben és mindenben meglátod a szépet, és ez így is lesz majd. A szeretet és a szépség kéz akézben járnak, ezért engedd, hogy az Én egyetemes szeretetem szabadon áramoljon benned ésrajtad keresztül, egységet hozva létre.
Július 13.
Túlságosan sok lélek pazarol id
ő
t és energiát arra, hogy a világban meglév
ő
bajokért másokathibáztasson, ehelyett fel kellene ismerniük, hogy már azzal is sokat tehetnének a hibákmegszüntetéséért, ha el
ő
ször önmagukon belül tennének rendet. Kezdd azzal, hogy el
ő
ször a sajátházad táját rakod rendbe! Amikor egy követ beledobnak egy tócsa közepébe, a hullámok a vízbepottyanás helyét
ő
l terjednek kifelé, viszont a k
ő
t
ő
l indulnak el, a tócsa közepét
ő
l. Kezddönmagaddal, és akkor képes leszel békét, szeretetet, harmóniát és megértést sugározni magadból akörülötted lév
ő
lelkek felé. Most mindjárt kezdj cselekedni! Jobb világot szeretnél látni magadkörül, tégy hát érte valamit, és ne csak másokra mutogass, hanem tekints befelé, önmagadba,vizsgáld át a szíved, igazítsd ki a hibáidat, és találd meg a választ magadban! Ha ez megtörtént, márkell
ő
tapasztalattal léphetsz tovább, és valódi segítséget jelenthetsz a szomszédodnak, és mindenléleknek, akivel kapcsolatban vagy. A változás az egyénnel kezd
ő
dik, majd továbbterjed aközösségre, a városra, a nemzetre, és végül a világra.
Július 14.
Mindennek fejl
ő
dnie és tágulnia kell Biztos, hogy nem akarsz egész életedben gyerek maradni, akitmások etetnek, öltöztetnek, és aki helyett mindent elvégeznek, ha megfigyelsz egy gyereket,láthatod, miképpen akar változni, és új dolgokat kipróbálni. Állandóan kísérletezik és tanul,fejl
ő
dik, tágul. Ez a feln
ő
tté válás, a változás természetes folyamata. A gyermeknek nem kellküzdenie, hogy ez végbemehessen nála, mert az egész természetesen jön. Ugyanígy van ez az ÚjKor kialakulásával is, amely már itt van el
ő
tted. Nem kell harcolnod és küzdened, hogy belépj ebbeaz Új Korba, nem kell félned az ismeretlent
ő
l, nem kell tör
ő
dnöd a körülötted végbemen
ő
változások és fejl
ő
dés gyorsaságával. Tekints el
ő
re igazi örömmel és várakozással mindarra, amikialakulóban van. Semmi nem lehet túlzottan nagy, túlzottan csodálatos, semmi nem lehetetlen.Lásd, amint az Én csodáim igazi tökéletességükben kibontakoznak, és adj örök hálát!

Július 15.
Segíthetsz lehozni az Én mennyországomat a földre, amikor már felismered, hogy Én vezetlektéged, és Én mutatom neked az utat. Az összes irányt mélyen önmagadban fogod megtalálni, ezértnem fordulhat el
ő
, hogy letérj az útról, vagy rossz útra tévedj. Keresd magadban, és kövesd amegfelel
ő
irányt, és lásd meg, ahogy a csodák egymás után jönnek létre! Egyetlen unalmaspillanatod sem lehet, amikor Én vezetlek és irányítalak téged. Állandóan keress, és találj megEngem! Nem kell nagyon messze keresned, ott VAGYOK benned, lelked közepén, de tudatosangondolnod kell Rám. Miközben élsz, jössz-mész, és Bennem hordozod lényed, új mennyországot ésföldet teremtesz. A teremtésben nincs semmi feszültség. Én azt mondtam: ,,Legyen világosság!", ésVilágosság lett. Azt mondom, ,,Lásd meg az Én új mennyországomat és új földemet". Ezért lásd aztmeg, adj örök hálát érte, és élj benne tökéletes szeretetben, békében és harmóniában.
Július 16.
Sok lélek keresi a választ a világban jelenleg meglév
ő
káoszra és z
ű
rzavarra. A helyzet napról naprarosszabb lesz, de ne félj, mert a dolgoknak el
ő
ször rosszabbodniuk kell, miel
ő
tt jobbrafordulhatnának. A kelés el
ő
ször meggy
ű
lik, és csak utána fakad ki, hogy a benne lév
ő
összes méregeltávozhassák. A világ dolgainak el
ő
ször szintén meg kell érniük, meg kell gy
ű
lniük, miel
ő
tt agy
ű
lölet, mohóság, féltékenység és önzés mérgei a felszínre törhetnek, és megtörténhet a gyógyulás.Nekem úgy van szükségem rád, hogy tökéletes béke legyen lelkedben. Ezt a békét akkor találodmeg, ha lelkedet Rám szegezed, és fokozod a tudatosságodat, csak a legjobbat látva megmindenben. A világ helyzetén nem fogsz tudni segíteni, ha hagyod magad elmerülni benne.Immúnisnak kell lenned a betegségre, máskülönben te magad is elkapod, és akkor semmilyenmódon nem segíthetsz. Nekem szükségem van a segítségedre. Úgy van rád szükségem, ha szabadvagy ha tökéletes béke uralkodik benned, mert akkor tudlak csak használni.
Július 17.
Érd el, hogy mindent, amit teszel, Nekem és az egésznek a javára ajánld! Amikor az egészért élsz,éned embertársaid szolgálatában a háttérbe szorul, és amikor
ő
ket szolgálod, Engem szolgálsz.Minden oly szorosan összefonódik, hogy nem lehet elválasztani semmit semmit
ő
l, Én benned, és teBennem. ÉN ott VAGYOK mindenben és mindenkiben, ott VAGYOK tehát a szomszédodban, abarátodban, és az ellenségedben is. Akárhol VAGYOK, ott szeretet van, mert ÉN VAGYOK aszeretet. Töltsd meg a szíved és a lelked szeretettel, mert a szeretetre minden és mindenki reagál,mivel a szeretet mindenb
ő
l a legjobbat hozza el
ő
. Ahol szeretet van, ott van az Én Szellemem, ésahol az Én Szellemem van, ott van a te spirituális életednek a forrása. Keresd mindig azt, amimélyen benned van, és ne fecsérelj több id
ő
t arra, hogy az életre vonatkozó választ magadon kívülkeresd!
Július 18.
Meg kell tanulnod a saját lábadon állni, és megtalálni a saját önálló utadat, amely beleillik a nagyátfogó tervbe. Csak Bel
ő
lem, minden élet és minden teremtés forrásából meríts, és akkor nemtévedhetsz el. Soha ne add fel, ha az el
ő
rehaladás küzdelmessé válik, hanem kitartóan menj tovább,és tudd, hogy csupán egy nehéz útszakaszon kell keresztüljutnod. Minél gyorsabban, és a lehet
ő
legkisebb ellenállás és bosszankodás mellett jutsz át rajta, annál jobb, de közben, minden lépésselfontos és szükséges leckéket kell megtanulnod. Meg kell tanulnod, hogy tarts ki, hogy légy nagyontürelmes és következetes, és hogy ne add fel egykönnyen. Tartsd a célt szemed el
ő
tt. Tudd, hogymerre tartasz, mi az, amit el kell érni, és azután már soha ne engedd ki a célt a kezedb
ő
l, amíg elnem érted, és meg nem valósítottad. Ebben a spirituális életben nem lehetsz félénk. Olyan bels
ő
er
ő
re és tudatra van szükséged, amelyet semmi nem képes megingatni vagy egyensúlyábólkibillenteni. Legyen er
ő
d és biztonságod Énbennem.
Július 19.
Ne csak beszélj az új mennyországról és az új földr
ő
l, t
ő
led függ, hogy elhozod-e a saját életedbe,és valósággá teszed-e. Ne beszélj a szeretetr
ő
l, hanem élj úgy, hogy mindenki láthassa, mit jelentszeretni. A tettek nélküli szavak jelentéktelenek és hasztalanok. Olyanok, mint a forró leveg
ő
,amely semmivé foszlik. Neked kell lehoznod a földre az Én királyságomat az életeden és ahozzáállásodon keresztül, életed tehát példa, egy örömteli példa, amelyet mindenki követni akarmajd. Senki nem akar az életen túlterhelve végigmenni, megfosztva örömt
ő
l, önállóságtól. Áldottaz, aki örömöt hoz azoknak a lelkeknek, akik teher alatt teng
ő
dnek, és híján vannak az életpezsgésének. Add át minden terhedet Nekem, és hozz örömet és szabadságot minden léleknek,akikkel kapcsolatban vagy. Légy számukra öröm és sugallat, és tükrözz Engem mindenben, amitteszel, mondasz és gondolsz. Legyen lelkedben tökéletes béke, amikor az Én akaratomat hajtodvégre, és az Én útjaimat járod, Engem dics
ő
ítve.
Július 20.
Csak a legeslegjobbra számíts, és arra, hogy minden, még a látszólag leglehetetlenebb igényed isteljesülni fog. Soha semmikor ne korlátozd magad, vagy ne érezd azt, hogy nem lenne szabad túlsokat várnod. Lásd az igényeidet tökéletesen tisztán, adj hangot nekik, és légy tökéletes hittel ésbizalommal aziránt, hogy teljesülni fognak. Azt azonban, hogy ez miképpen történik majd. Rámkell bíznod. Ahhoz, hogy teljesüljenek, különféle csatornákon keresztül kell munkálkodnom, deVelem minden lehetséges. Engedj hát, és lásd, amint az Én csodáim és dics
ő
ségeim létrejönnek, adjörök hálát, és használj mindent mindig az egész javára és hasznára. Te nem emberi törvények,hanem isteni törvények szerint élsz, ezért bármikor bármi megtörténhet. Várd a csodákat, ésgondoskodj róla, hogy bekövetkezzenek. Mindig gondolj a jómódra és a b
ő
ségre, és tudd, hogyezzel olyan er
ő
ket hozol m
ű
ködésbe, amelyek el fogják ezeket hozni. Minél pozitívabb vagy, annálgyorsabban következik ez be.

Július 21.
Miért próbálsz máson keresztül útmutatásra lelni? Miért nem fordulsz közvetlenül Hozzám? Nemtudod, hogy ÉN benned VAGYOK? Nem tudod, hogy azért VAGYOK itt, hogy megválaszoljakminden kérdést, hogy segítsek megoldani minden problémádat, és hogy vezessem és irányítsamminden lépésedet, ha te hagyod? Én soha nem er
ő
ltetem rá Magam senkire. Neked kellelhatároznod, hogy keresni fogsz és megtalálsz Engem, és ha ezt teszed, ÉN itt VAGYOK, várom,hogy átvehessen az irányítást, hogy szeretetet tölthessek beléd, és rajtad keresztül másokba is, éshogy mutathassam neked az utat, ha már választottál, és megengedted Nekem, hogy átvegyem akormányrudat, elengedheted magad, és egyszer
ű
en csak kövesd lépésr
ő
l lépésre az Énutasításaimat. Látni fogod, ahogy létrejönnek majd az Én csodáim és dics
ő
ségeim, és ahogy azéletedben is egymás után történnek majd a csodák. Tudni fogod, hogy amikor valami helyes, és Énteljes áldásomat adtam rá, semmi és senki nem állhat az útjába, mert az a megfelel
ő
id
ő
ben igaztökéletességében fog létrejönni.
Július 22.
Mindenem, amim van, a tiéd. Gondolj e szavak csodájára, és engedd kitárulni tudatodat, hogy betudd fogadni e szavakat, és megismerd igazi jelentésüket! Tapasztald meg, amint az életedbenvalósággá válnak, és soha többé ne fogadj el semmiféle korlátozást, mert az Én ígéreteim valóraválnak, hiszen azok nem csalfa ígéretek. Tarts ki hitedben, és soha ne engedd, hogy hitedmeginogjon. Azok a lelkek kapnak mindent, akik várnak Rám, és akik teljes hitüket és bizalmukatBelém helyezik. Vedd észre, ahogy a csodák egyre-másra feltárulnak el
ő
tted! Ismerd fel a csodát azélet apró dolgaiban és a nagy dolgokban egyaránt Nyisd ki a szemed, hogy ne mulassz el semmit,nyisd meg a szíved, és engedd a szeretetet áramolni. A szeretet szeretetet vonz. Minden lélek arravágyik, hogy szeressék - miért nem adsz hát szeretetet? Ahogy te adod, úgy fogod te is kapni aszeretetet. De tanulj meg szabadon adni, minden befolyásolás nélkül, és élvezd az életet a magateljességében.
Július 23.
Ébredj föl, és élj! Éld azt a teljes és ragyogó életet, amely igaz örökségedet jelenti. Ne féljsemmit
ő
l! Megvan benned minden bölcsesség, minden energia, er
ő
és tudás. Szakítsd ki magadbóla kétely, a félelem és a bizonytalanság gyomjait, hogy ne vegyék el az éltet
ő
leveg
ő
t a lelkedmélyén lév
ő
szépséges kertt
ő
l, és hogy e kertben csakis a legjobb, a legnemesebb n
ő
hessen valódiszabadságban és tökéletességben. Engedd ki magadból, ami a lelkedben van, hogy az kívülvisszatükröz
ő
dhessék, elrejteni úgysem tudod, bármilyen er
ő
sen próbálnád is, ha lelkedben káosz ész
ű
rzavar uralkodik, az kívülr
ő
l is látható abból, ahogy nézel, viselkedsz, abból, amit teszel, és amikörülötted van. Nem tudod elrejteni azt, ami a lelkedben van, akárhogy próbálkozol is. Amikorgondolataid a legnemesebbek, legmagasztosabbak, azok szépsége és tökéletessége kívül isvisszatükröz
ő
dik. Olyan vagy, mint egy tökéletesen kifényesített tükör, semmi nem maradhat rejtveel
ő
le
Július 24.
Az életben úgy haladj, hogy lelkedet a béke érzése

hassa át, és magad is csodálkozni fogsz, milyensok mindent végre tudsz hajtani. Csendben és bizalomban sokkal többet tudsz végezni, mint zavartlelkiállapotban. Amikor képtelen vagy arra összpontosítani, amit éppen csinálsz, az azt jelenti, hogyaz adott dolgot csak tessék-lássék módon, és ezért nem a legjobb képességed szerint végzed.Láthatod, mennyire fontos, hogy mindenhez megfelel
ő
en állj hozzá, hogy az életet teljes egészébenélvezni tudd. Én azt akarom, hogy élvezd az életet, és hogy az életben a legjobbat találd meg. Látnifogod, hogy amikor tudod, merre tartasz, és mit csinálsz, nem pazarolsz majd id
ő
t ahatározatlanságra, hanem egyenesen haladsz el
ő
re, és teszed a dolgod. Szánj id
ő
t arra, hogyközvetlenül T
ő
lem tudd meg, mit várnak t
ő
led. Ezt azonban csak békében és csendben tudodmegtenni, ezért találj id
ő
t rá. Ez nagyon fontos kulcs.
Július 25.
Most van az ideje az építésnek, a teremtésnek, az egységnek és harmóniának, a békének ésszeretetnek, a teljességnek és az eggyé válásnak. Állandóan tartsd ezeket a pozitív, épít
ő
, kreatívgondolatokat a tudatodban, és soha ne engedd eltávolodni
ő
ket magadtól. Tégy érte, hogy életrekeljenek, munkáljanak, és otthonra leljenek benned, és vedd észre, amint az új mennyország és újföld látomása formát és anyagi valóságot ölt, hagyd, hogy kiteljesedjenek a lelkedben. Amintkezdesz ráhangolódni az Új Kor eszméjére és igazi jelentésére, ez az Új Kor fokozatosan elkezdmajd kibontakozni benned, és rájössz, hogy kölcsönösen részi vagytok egymásnak. Ez egy óriási,hatalmas dolog, olyan, mint egy szenderg
ő
óriás, aki csak arra vár, hogy felébredhessen álmából, ésakit, ha már egyszer elkezd mocorogni, semmi nem lesz képes megállítani. Nincs semmi, ami ellenharcolni kellene, többé már nincs szükség küzdelemre. Egyszer
ű
en tanulj meg várni Rám, és hagyd,hogy az Én tökéletes tervem kibontakozzék.
Július 26.
ÉN benned VAGYOK Minden lélekben ugyanúgy VAGYOK jelen - egyikben sem VAGYOK jobban ott. mint a másikban, jelenlétem érzékelése csupán tudat kérdése. Vannak lelkek, akik jobban tudatában vannak a bennük rejl
ő
isteni tulajdonságoknak, mint mások, és képesek azokból aforrásokból meríteni, és azok szerint a források szerint élni. Ezért úgy t
ű
nhet, hogy
ő
k valamiféletermészetfölötti tulajdonságokat élnek meg és mutatnak a külvilág felé. Pedig nincs itt szósemmiféle természetfölötti dologról,
ő
k egyszer
ű
en az Én törvényeim szerint élnek, és úgyhasználják a mindenkiben meglév
ő
energiát, ahogy azt használni kell. A leveg
ő
is ott van, hogybelélegezhessék, de az már t
ő
led függ, hogy belélegzed-e. Az elektromos áram is ott van, hogymindenki használhassa, de el
ő
bb meg kell zabolázni, majd felkapcsolni, és használni Máskülönbencsak van, de nem mutogatja az erejét, amely arra vár, hogy felszabadulhasson. Ugyanez a helyzet abenned lév
ő
spirituális energiával is. Ott él benned, hogy használd, de amíg nem csatlakozol rá, ésnem kapcsolod be, mint a villanyt, továbbra is kihasználatlanul marad

Július 27
.Amikor egy leckét nem akarsz megtanulni egy adott módon, ugyanaz a lecke más formában fogmegjelenni el
ő
tted. Mindig van a tanulásnak könny
ű
módja, de ha te azt visszautasítod, akkor anehezebb és bonyolultabb módszert tálalja eléd az élet. Miért nem tanulod meg a leckéket akönnyebbik módon? Miért nem vagy olyan, mint a kisgyermek, kíváncsi, és fogékony mindenre,ami az életben történik, s miért nem bontakozol ki mindennel együtt a legtermészetesebb úton?Pedig a neked szóló tervem pontosan az, hogy így tegyél - miért bonyolítod hát magadnak az életetfeleslegesen? Ha bonyolulttá teszed a dolgokat, feltartóztatod a saját haladásodat, fejl
ő
désedet.Amint megtanultál Engem minden más elé helyezni, látni fogod, hogy minden tökéletesen a helyérekerül. Amikor képes vagy fokozni a tudatosságodat és azt az életben a spirituális szinten tartanimindazon dolgok terén, amelyek igazán számítanak és fontosak, óriási változásokat fogsztapasztalni, és az életed minden er
ő
feszítés nélkül fog kitárulni. Az élet nagyon egyszer
ű
. Miértbonyolítanád saját magadnak?
Július 28.
Imádkozz szüntelenül. Legyen életed a szeretet és a hálaadás állandó imája. Az élet nagyon. nagyon jó, de ne feledd, hogy mindig olyan, amilyenné te teszed. így, ha gondolkodásod negatív, a rossz,negatív dolgokat fogod vonzani magadhoz, és sötét felh
ő
borul életedre, amely elválaszt a legszebb jótól, ha állandóan pozitív a szemléleted, mindenben és mindenkiben a jót látod, akkor életed egekék, és körülötted és lelkedben minden csupa napsütés. Töltsd meg életedet szeretettel, hittel,reménnyel és elégedettséggel. Tanuld meg szeretni az életet, mert ha szereted, életed állandóimádság lesz, és akkor valóban szüntelenül imádkozol majd. Az ima jelenti számodra a Velem valóbels
ő
egyesülést, amikor együtt élünk és egymással beszélünk, ahogy kezdetben tettük. Az ima aSzellem tápláléka, a lélek táplálója, amely minden léleknek mélységesen mély bels
ő
igénye. Érezdmeg e bels
ő
igényt, és elégítsd ki!
Július 29.
Amikor azt mondom neked, hogy az Én ragyogó tervem lépésr
ő
l lépésre bontakozik majd ki,esetleg arra gondolhatsz, hogy az lassan fog végbemenni. Kedvesem, most már semmi nem foglassan történni. Minden felgyorsul. Ennek ellenére, a terv egy kibontakozó folyamat lesz, mertminden tökéletes id
ő
zítéssel fog végbemenni, hagyd, hogy minden eljöjjön, és ne próbáljmegállítani semmit, mert félsz attól a sebességt
ő
l, amellyel érkezik. Az Én id
ő
zítésem tökéletes.Miért nem fogadod el? Ne legyen benned ellenállás, hanem a terv kibontakozásával találj rá atökéletes szabadságra és örömre. Igazán csodálatos tervr
ő
l van szó, és te része vagy ennek atervnek. Megvan benne a saját szereped, amelyet el kell játszanod, ezért olyan fontos, hogymegtaláld a szereped, és ezt most kell megtenned. Ne tölts el még egy napot úgy, hogy nem találszrá. Amikor id
ő
t fordítasz a csendes félrevonulásra, a csendben tudni fogod, mi a szereped.

Július 30.
Adj állandóan hálát mindenért! Sok-sok dolog van, amiért hálásnak kell lenni: nyisd ki a szemed,nézz körbe, és lásd, mennyire áldott vagy. Miközben így teszel, érezni fogod, hogy eltölt a szeretetés hála elsöpr
ő
érzése, és hogy az egész élet és lét új értelmet nyer. A körülötted lév
ő
emberektöbbet fognak jelenteni számodra, mert szíved telve van az irántuk érzett szeretettel, és mélyebbmegértést és türelmet tanúsítasz irántuk. Érezni fogod, hogy hálás vagy nekik, a szeretetükért, atársaságukért, azért, hogy azok, amik. Szemed rányílik minden szépre és harmonikus dologra, atermészet csodáira. Olyan szemmel fogsz látni, amely valóban lát, olyan füllel fogsz hallani, amelyvalóban hall, és a szeretet és megértés hangján fogsz beszélni. Az élet jó és szép lesz számodra,mert semmit nem veszel eleve adottnak, hanem méltányolsz és értékelsz mindent, és mindenben azÉn kezemet látod.
Július 31.
A pozitív, kreatív, szeret
ő
gondolataid hatalmas er
ő
t képviselnek, sokkal-sokkal nagyobbat, mintamit el tudsz képzelni, mert a gondolatok er
ő
t jelentenek. Ezért szám
ű
zzél magadból mindennegatív gondolatot! Mindig nézd az élet naposabb oldalát, mert minél több örömet és szeretetetsugárzol ki magadból, annál több örömet és szeretetet fogsz magadhoz vonzani. Szeress mindenlelket magad körül, mert majd látni fogod, hogy végül mindenki reagál a szeretetre. A gyerekek ésaz állatok azonnal reagálnak, mert bennük nincsenek olyan gátak, amelyek visszahúznák
ő
ket. Okúgy érzik, hogy a szeretet ösztönösen áramlik, mivel nem gyanakszanak tisztességtelengondolatokra és szándékokra, hanem egyszer
ű
en elfogadják, és örömmel viszonozzák a szeretetet,és reagálnak rá, a feln
ő
ttek ugyanakkor nagyon gyakran gyanakvóak, és úgy képzelik, hogy aszeretet mögött biztosan valamilyen hátsó gondolat rejlik. Soha ne engedd, hogy az indítékaiddal,szándékaiddal kapcsolatos gyanú bezárja a szívedet bárki felé. Amikor az indítékaid, szándékaidtiszták, és valódiak, hagyd, hogy a szeretet teljes er
ő
vel áramoljon, míg az összes gát le nem d
ő
l. Aszeretet az élet kulcsa. És ezt a kulcsot ott
ő
rzöd magadban
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 19:00:03, hétfő
 
  JÚNIUSLelki szemeim el
ő
tt egy nagy és súlyos ajtó jelent meg. amelyet nagyonnehezen leheteti kinyitni, mert a csuklópántjai szorultak. Majd láttam,amint valaki néhány csepp olajat csepegtet a pántokra, és az ajtó finoman engedett, mígnem már a kéz egyetlen ujjának leheletnyiérintésére is kinyílt. És

a következ
ő
szavakat hallottam:
Használd minél többet a szeretet olaját, mert a szeretet az, amelymindent megkönnyít. A szeretet mindig rálel a helyes útra. Nyisd mega szíved, és hagyd, hogy a szeretet szabadon áramoljon.
Június 1.
Miért nem teszed szokásoddá, hogy az élet dolgaihoz jó hangulatban, örömmel, várakozással telveközelíts, tökéletesen bízva abban, hogy csakis a legjobban lesz részed? Azt akarom, hogy az életbencsak a legjobbat kapd. Nem akarom, hogy a válladon nehéz terhet cipelve, a világ gondjaitólmegtörve haladj végig az életen. Szabadon van rád szükségem, hogy munkálni tudjak benned ésrajtad keresztül, hagyj fel az aggodalmaskodással, és add át Nekem minden gondodat és terhedet.Tudd, hogy a mennyek királysága benned van, és arra vár, hogy felismerd. Ismerned kell, hinnedkell benne, és azután meg kell teremtened. A mennyek királysága egy tudatállapot, és mindenkineklehet
ő
sége van rá, hogy keresse és megtalálja. Minden léleknek vágyakoznia kell a mennyekkirálysága után, miel
ő
tt meglelhetné. Ennek a vágynak élnie kell, és olyan er
ő
snek kell lennie, hogysemmi ne állhasson az útjába.
Június 2.
Mindent megtehetsz, ha a hited és bizalmad Bennem van, és ha nincsenek benned kételyek ésfélelmek, amelyek visszatartanak a cselekvést
ő
l. Az életben nincs semmi, amit ne tudnál megtenniés elérni, ha a hozzáállásod és szemléleted helyes, és ha teljesen bízol a képességeidben. Megvanminden hatalmad, minden bölcsességed, er
ő
d, értelmed és tudásod. Én vagyok az, aki bennedmunkálok, aki lehet
ő
vé teszi, hogy elérd a látszólag lehetetlent. Soha ne félj magasra törni, soha nehátrálj meg, ha a lehetetlent lehetségessé kell tenni. Ne zárd be magad a korlátaid közé, élj messzekívül ezeken a korlátokon, és így add meg Nekem a lehet
ő
séget, hogy megmutathassam, miképpenválhat minden lehetségessé Velem, ha nem adod meg Nekem ezt a lehet
ő
séget, miként várhatnád el,hogy megtudd, mi mindent lehetne elérni, amikor ÉN melletted VAGYOK, és ÉN vezetem ésirányítom az életedet? Engedd, hadd vegyem át ÉN az irányítást, és figyeld, mi történik


Június 3.
Hol van a hitet és bizalmad? A spirituális életet nem élheted a Bennem való hit és bizalom nélkül.Állandóan keress Engem a csendben, hadd tárjam fel el
ő
tted a következ
ő
lépést, amelyet meg kelltenned, majd tedd meg ezt a lépést félelem nélkül, igazi örömmel. Hogyan gondolhatod, hogy azéletben elvállalod a nagyobb feladatokat, és komolyabb felel
ő
sségeket kapsz majd, ha még nemtanultál meg engedelmeskedni, és elvégezni az egyszer
ű
bb feladatokat? Hogyan remélheted, hogy avilág sorsát a lelkedre veszed, ha még azt sem tanultad meg, miképpen kell másokat szeretni, ésnem tanultál meg másokkal békében és harmóniában dolgozni? A gyermeknek el
ő
bb járni kellmegtanulnia, miel
ő
tt futni kezd. Neked meg kell tanulnod szeretni másokat, és békét, harmóniáthozni közvetlen környezeted életébe, miel
ő
tt képes lennél a világ harmóniájának megteremtésére.El
ő
ször magadat tedd rendbe, ha ez megtörtént, akkor már fel tudlak használni embertársaidmegsegítésére és szolgálatára.
Június 4.
Soha ne légy teljesen elégedett az életszemléleteddel! Mindig van valami új és izgalmastanulnivaló, és csak akkor fogsz tudni tanulni, ha nyitott és érzékeny maradsz a világban folyóeseményekre. A legújabb dolgot nem mindig könny
ű
megérteni. Ez ne keserítsen el, hanem inkábblégy hajlandó bizalommal elfogadni, és tudd, hogy az elfogadással egyre inkább meg fogod érteni.Mély bels
ő
tudatoddal érezni fogod, hogy az új eszmék, új módszerek és új gondolatok igazak-evagy sem, ha bels
ő
tudatod azt súgja, hogy rendben vannak, engedd, hogy az új igazságok belédivódjanak, még ha nem érted is
ő
ket tökéletesen. A megértés fényei, mint a hajnali pirkadat,fokozatosan bontják ki majd sugaraikat, s te egyszer csak ráébredsz az egésznek a jelentésére.Életed hátralév
ő
részét nem folytathatod ugyanazon a régi módon, hajlandónak kell lenned valamiúj dologba belekezdeni.
Június 5.
Tudod-e, mit jelent szeretni, azt érezni, hogy szíved olyannyira tele van örömmel és hálával, hogymár nem tudod magadban tartani, és engedni kell, hadd pezsegjen ki, és terjedjen szét mindenkörülötted lév
ő
lélekhez? A jólétnek és az élettel való összhangnak a csodálatos, pezsdít
ő
érzése ez.Minden félelem, minden gy
ű
lölet, féltékenység, irigység és mohóság elt
ű
nik, amikor szeretet van,mert a szeretet jelenlétében nincs helyük ezeknek a negatív, romboló er
ő
knek. Amikor szíved hideg,és nem érzel szeretetet, ne csüggedj, hanem nézz körül, és keress valamit, amit szerethetsz. Lehet azvalamilyen nagyon kicsiny dolog is, de az a pici szeretet-szikra, amelyet e dolog iránt érzel, képesteljes lényedet t
ű
zbe hozni, amíg a szeretet fel nem lángol benned. Egy nehéz ajtót csak egy picikulcs tud kinyitni. A szeretet a kulcsa minden zárt ajtónak. Tanuld meg használni a szeretetet,mígnem az összes ajtót ki nem nyitottad! Kezdd ott, ahol éppen most vagy! Nyisd ki a szemed,nyisd meg a szíved, lásd meg a helyet, ahol hiányzik a szeretet, s irányítsd oda szíved szeretet-sugarát!

Június 6.
Minden, ami az életedben végbemegy, tudatosságod miatt történik, ha növeled tudatosságodat,ezzel együtt egész lényed, egész életszemléleted magasabb szintre kerül, és elkezdheted élni teljesés ragyogó életedet, amely igaz örökségedet jelenti. Mások bizonyára beszélnek neked err
ő
l, ésláthatod, ahogy mások meg is élik ezt, de amíg a tudatod részévé nem válik, és el nem fogadod,hogy mindez a tiéd, semmi nem fog történni. A látszólag legegyszer
ű
bb és leggyermekibb léleksokkal könnyebben képes elfogadni a mennyek királyságát, mint az a mélységesen intellektuálislélek, aki azt gondolja, eszével tudja az összes választ, viszont a tudata még nem ért el magasabbszinteket. Minden lélek képes elérni egy emelkedett tudatállapotot. Ez azonban olyan dolog, amitbelülr
ő
l, bels
ő
megértésb
ő
l, bels
ő
sugallatból és ösztönös megérzésb
ő
l kell elérni, s ezekhez nincsszükség küls
ő
tudásra és bölcsességre. Ez a tudatállapot ott van minden lélekben, és csak arra vár,hogy felismerjék, felszínre hozzák, és átéljék.
Június 7.
Miért nem jeleskedsz mindenben, amivel foglalkozol? Ahhoz, hogy bármiben jó legyél, állandóangyakorolnod kell, amíg tökéletesen el nem sajátítod. Miért képzeled, hogy ebben a spirituáliséletben tökéletes eredményeket érhetsz el azzal, ha csak kontárkodsz benne? Hagyd abba akontárkodást, és vesd bele magad a dologba szívvel-lélekkel! Ez az élet, ahhoz, hogy m
ű
ködhessék,megkövetel mindent, amid csak van. Miért nem adod hát neki mindenedet, és nézed meg, mitörténik? Mindegy, hogy az életben mir
ő
l van szó, semmi nem fog élni, és részeddé válni, amíg kinem próbálod a gyakorlatban, és meg nem nézed, hogy m
ű
ködik. Most mindjárt kezdj belemerülnie spirituális élet megélésének m
ű
vészetébe! Kitartóan kísérletezz vele, és ne veszítsd a kedved, hanem érsz el eredményeket azonnal. Egyszer
ű
en folytasd az elvek alkalmazását, és végül látni fogod,mennyire csodálatosan kialakul minden. Ez egy valóban ragyogó élet, ha hajlandó vagy teljesenennek szentelni magad.
Június 8.
Mi az els
ő
gondolatod, amikor reggel felébredsz? A tiszta öröm hangja szólal-e meg benned, amiértegy újabb gyönyör
ű
nap elé nézel, avagy már el
ő
re rettegsz attól, amit a nap hozhat? Nehezen tudszráhangolódni a leend
ő
kre, és er
ő
lködnöd kell, hogy felvedd a nap ritmusát? Tudsz úgy ébredni,hogy szívedben a dicséret és a hálaadás éneke szól? Micsoda különbséget jelent majd számodra,amikor ébredéskor ezt hallod, és azzal kezded a napot, hogy felteszed a rózsaszín
ű
szemüveget, ésmindent azon keresztül látsz egész nap. Kelj fel jobb lábbal! Ne aggódj a holnap miatt, az egyetlendolog, ami számít, a mai nap, az, amit ma teszel, és hogy mit tudsz kihozni ebb
ő
l a napból.Egyszer
ű
en tudd, hogy képes leszel a mai napot sikeressé tenni, és hogy ma mindent tökéletesenfogsz csinálni. Tudd, hogy mindent, amit mondasz, szeretettel fogod mondani, hogy minden, amiregondolsz, csak a legnemesebb lesz, és hogy ma mindenb
ő
l csakis a legjobbal fogod kapni

Június 9.
Része vagy az Én végtelen tervemnek. A hatalmas, átfogó képen belül neked is van egy szereped,amelyet el kell játszanod. Lehet, hogy ez a szerep csak egy icipici szerep, de az egésztökéletességének szempontjából nagyon lényeges. Soha semmikor ne érezd úgy, hogy a szerepedolyan kicsi, hogy nincs is rá szükség. Ki vagy te, hogy ezt megítélhesd? Nekem úgy van rádszükségem, hogy a téged megillet
ő
helyeden játszod a saját szerepedet, ha még nem találtad meg aszereped, rajtad a sor, hogy keresd, és keresd mindaddig, amíg rá nem találsz. Lásd önmagad, amintbeilleszkedsz a téged megillet
ő
helyre, átadva az egésznek, amit át kell adnod: és érezd ezzel, hogyannak a csodálatos egésznek lényeges alkotóeleme vagy, és többé már nem vagy különálló, vagyelválasztott. Ezt a lépést senki más nem teheti meg helyetted. A keresést, a szereped megtalálásátneked saját magadnak kell véghezvinned. Senki más nem képes a te saját életedet helyettedmegélni. Azt csak egyedül te élheted meg.
Június 10.
Ha egyszer már ráléptél erre a spirituális útra, az élet soha nem lehet unalmas vagy egyhangú, mertez az út mozgásba hozza az életet, és semmi nem marad állandó. Az új szabadon és igaztökéletességgel lesz képes feltárulni körülötted és benned. Elégedett vagy azzal, ha minden a magarégi megszokott módján megy tovább? Módodban áll ezt a lehet
ő
séget választani, de ha választásodvalóban ez, ne várd, hogy életedben valamilyen csodás felemel
ő
dolog fog történni. Nemszámíthatsz nagy változások bekövetkezésére, nem várhatod, hogy Én majd felhasznállak tégedarra, hogy segíts elhozni az új mennyországot és az új földet. A saját útjukat választó lelkeknekhajlandóknak kell lenniük elfogadni a következményeket, de azok a lelkek, akik hajlandók az Énakaratom szerint cselekedni és az Én útjaimat járni, megteremtik az Új Kort. Miért vársz holnapig adöntéssel? Válassz most!
Június 11.
A csendben lehet mindent tisztázni. A csendben érheted el a békét, és találhatsz meg Engem. ÉNmindig itt VAGYOK, de te addig nem láthatod meg e csodálatos valóságot, amíg el nemcsendesülsz, és nem keresel Engem a csendben. Ezt bármikor megteheted, és minél gyakrabbanteszed meg a gyakorlatban, annál természetesebbé válik, mígnem már a lélegzés természetességévelleszel rá képes. Nem kell elrohannod, hogy magadban légy, és megtalálhass Engem, hiszen mindig,és mindenben, amit teszel, képes leszel megtalálni Engem. Nem számít, hogy körülötted milyenkáosz és z
ű
rzavar van, vagy hogy milyen küls
ő
zajokat hallasz. Elérheted a bels
ő
békét és csöndet,és megtalálhatsz Engem. Amikor már megtaláltál, az igazság fénye fog megvilágítani mindenhelyzetet, mert ahol ÉN VAGYOK, ott nincs sötétség, és nincsenek problémák. Ott csak béke van
Június 12.
Az élet szépsége mindenhol ott van körülötted. Nyisd ki a szemed, és lásd meg, idd magadba,becsüld meg, sugározd vissza, és válj a részévé! Amikor szépséget akarsz látni, meg fogod látni,míg, ha csúnyaságot, akkor azt is meglátod. A választás mindig t
ő
led függ. Meríts mélyen a szépségforrásaiból, és önkéntelenül is vissza fogod tükrözni a szépséget, mert ami belül van, az tükröz
ő
dikkifelé is. Olyan vagy, mint egy tükör: nem tudod elrejteni, ami benned van, bármennyire próbálnádis, mert azt, ami belül van, nem lehet benn tartani. El
ő
bb vagy utóbb, de a küls
ő
világ számára ismegnyilvánul, hagyd ezért, hogy szabadon áramoljon, és soha ne próbáld megállítani áramlását.Fokozd tudatosságodat, és képes leszel mindenben és mindenkiben meglátni a szépséget. Látnifogod az Én visszatükröz
ő
désemet, mert ÉN VAGYOK a szépség, a harmónia és a tökéletesség.Tanuld meg kifejezni ezt a szépséget és harmóniát mindenben, amit gondolsz, mondasz és teszel.
Június 13.
Olyan nagyon fontos, hogy mindenhez a helyes szemlélettel állj hozzá! Spirituálisán nem tudszfejl
ő
dni és kiterjeszkedni, ha a hozzáállásod negatív, és az életben csak a nehézségeket ésakadályokat látod. Minden helyzetnek megvan a jó oldala is, csak id
ő
t kell áldozni arra, hogymegtaláld, éppúgy, mint ahogy mindig van valami olyan dolog is, amiért hálát lehet adni. Akkorvagy képtelen meglátni saját helyzetedben a legjobbat, a körülötted lév
ő
lelkekben a jót, és ezt acsodálatos életet, amely a tiéd, amikor szívedb
ő
l hiányzik a szeretet. Milyen óriási mértékben áldottvagy te! De mindaddig, amíg nem vagy hajlandó ezt elfogadni, felismerni, és hálát adni érte.letakart szemmel járkálsz csak a világban, sorsod felett siránkozva. Szánj id
ő
t az önmagaddal valószámvetésre, és ha úgy érzed, teljesen elakadt az életed, a helyzet megváltoztatásának leggyorsabbmódja az, ha elkezdesz másoknak adni. Az élet olyan, amilyenné alakítják. Te milyenné alakítod ate életedet?
Június 14.
Miért ítéled el magad látszólagos hiányosságaidért, tévedéseidért, hibáidért és kudarcaidért?Ahelyett, hogy az életedben meglév
ő
negatívumokon rágódsz, miért nem alakítod át agyengeségeidet er
ő
sségekké, és a hibáidat, kudarcaidat erényekké azáltal, hogy engeded a pozitívdolgokat kifejez
ő
désre jutni az életedben? Lelked mélyén találd meg a valódi szépséget, erényt és jóságot. Bízzál benne, hogy mindezek ott vannak, és hogy rájuk találsz, amikor keresed
ő
ket.Amikor nem akarod meglátni magadban a legjobbat, és inkább a benned lév
ő
negatívumokonrágódsz, el kell fogadnod ennek következményeit, mivel azt vonzod magadhoz, amit agondolataidban érlelsz. Olyan vagy, amilyennek gondolod magad. Gondold a legjobbat, és akkorcsakis a legjobbat fogod magadhoz vonzani! Tudd, hogy mindent képes vagy véghezvinni, amikorÉN veled VAGYOK, amikor vezetlek és irányítalak. Amikor elfogadod, hogy ÉN ott VAGYOKbenned, hogyan is lehetne ez másképp?
Június 15.
Óriási energiát tartasz a kezedben, gondoskodj róla, hogy azt helyesen használd fel az egész javára.Az energiát, ami egyben hatalmat is jelent, fel lehet használni pozitív vagy negatív módon, csupánt
ő
led függ, miképpen használod. Amikor csak a legjobbat akarod látni, és pozitív módon használodfel, a legcsodálatosabb dolgok mehetnek végbe. Amikor az elektromos energiát pozitív módonhasználják, hatalmas gépeket lehet vele meghajtani, városokat lehet kivilágítani, a legkáprázatosabbdolgokat lehet vele m
ű
velni. Amikor azonban nem a megfelel
ő
módon használják, az eredménypusztító lehet. Ugyanez érvényes a szellemi energiára is, amely még nagyobb energiát jelent, mintaz elektromos energia. A szellemi energia csak arra vár, hogy felhasználják, de helyesen kellfelhasználni, ha így tesznek vele. csak jó következményekkel járhat, és látni fogod, amint a csodákegymás után bontakoznak ki igaz tökéletességükben. Azok a lelkek, akik készen állnak, és felvannak készülve ennek az energiának a megfelel
ő
használatára, szolgálatukon keresztül már mostabban segédkeznek, hogy elhozzák az új mennyországot és új földet.
Június 16.
Gondoskodj róla, hogy az életben mindig legyen célod! Soha ne elégedj meg azzal, hogy csaksodródsz az életen keresztül, mint a kormánylapátját vesztett hajó, amelyet a szél szeszélye ide-odadobál, határozott cél nélkül le sem jutsz messzire. Tudnod kell, merre tartasz, és mit csinálsz.Túlságosan sok olyan lélek van, aki engedi magát hánykolódni az élet tengerén, és semmilyenkülönösebben épít
ő
jelleg
ű
, konstruktív dolgot nem tud felmutatni. Találd meg a bels
ő
békét és abizonyosságot, és minden feszültség, szorongás nélkül kövesd azt az utat, amelyr
ő
l tudod, hogy atiéd. Tedd azt, amir
ő
l tudod, hogy tenned kell, mert az a valami, amit tenned kell, belülr
ő
l,lelkedb
ő
l tárult fel el
ő
tted, nem pedig kívülr
ő
l. Mindig tudd a lelked mélyén, hogy amit teszel, azhelyes, ha ezzel tisztában vagy, akkor már elindulhatsz el
ő
re, és minden akadályt igazi er
ő
vel ésmeggy
ő
z
ő
déssel söpörhetsz félre. Tudd, hogy ÉN VAGYOK az irányt
ű
d, ÉN VAGYOK a vezet
ő
d,és ÉN vezetlek el célodhoz, mindegy, hogy az oda vezet
ő
út milyen nehéznek t
ű
nik majd.
Június 17.
Soha ne feledd, hogy minden út Hozzám vezet! Lehetnek olyan utak, amelyek kanyargósabbak éstekervényesebbek, mint a többi. Némelyik út számodra nagyon idegennek, mi több, feleslegesnekt
ű
nhet, de ez ne aggasszon. Egyszer
ű
en hagyd, hogy minden lélek megtalálja az
ő
saját útját, és aztkövesse, te is megtalálod a magadét. Nem számít, hogy az esetleg mennyire különbözik a többit
ő
l.Tudd, hogy mindenki végül ugyanazt a célt fogja elérni: a Velem való egység felismerését létezikegy egyenes és keskeny csapás, amely közvetlenül Hozzám vezet, de ez sok lélek számára túlegyszer
ű
nek és közvetlennek t
ű
nik, nem tudják elfogadni, hogy az esetleg Hozzám vezethet.
Ő
kezért inkább a nehezebb és kanyargósabb utakat választják, gondolván, hogy önfeláldozással ésszenvedéssel nagyobb érdemeket gy
ű
jtenek az úton. Ez a szenvedés valójában teljességgelfelesleges, de az embereknek végül is szabad akaratuk van, ezért tökéletesen szabadon dönthetik el,melyik utat kívánják választani, ha tehát, és másokat is hagyj élni, és ne kritizáld
ő
ket.
Június 18.
Az elkövetkez
ő
id
ő
kben sok, egymásnak ellentmondó eszme, gondolat és irányzat jelenik meg.Mindezek alaposan próbára tesznek majd téged, és magadra leszel utalva. Ne akarj belekapaszkodniminden utadba es
ő
szalmaszálba. Egyszer
ű
en keresd a támaszt önmagadon belül, merítsd er
ő
detBel
ő
lem, és haladj utadon békében. Minden kétség és félelem elt
ű
nik lelkedb
ő
l, s te ott állsz majdsziklaszilárdan, bels
ő
bizonyosságod tudatában. Jottányit sem számít majd, kint milyen er
ő
veldühöng a szél és a vihar, mert téged a küls
ő
világ érintetlenül hagy. Akkor van rád szükségem,amikor er
ő
s és bátor vagy, és az igazságot a lelkedb
ő
l ismered, ezért azt senki nem veheti el t
ő
led.Ne engedd, hogy a világban jelenleg tomboló konfliktusok és elkeseredettség örvénye magávalrántson. Találd meg önmagadon belül a béke menedékét, és ismerj Engem, mert ÉN VAGYOKszámodra a horgony. ÉN VAGYOK számodra a biztonságos rév. Engedd, hogy békém ésszeretetem megtöltse a lelked, és körbeöleljen!
Június 19.
Mit jelent számodra az életkor? Félsz az öregségt
ő
l? Vagy te is azok közé tartozol, akik könnyedénveszik a korukat, és tudják és megértik, hogy a fiatalság forrása az ember saját tudatában van?Amikor szellemedet fiatal, friss és éber állapotban tartod, nem lehet öregedésr
ő
l beszélni, ha azéletben sokféle érdekl
ő
dési köröd van, és teljességgel élvezed az életet, hogyan tudnál valaha ismegöregedni? Az emberek korlátok közé szorítják magukat, amikor azt gondolják, hogy hetven év jelenti az élet teljességét. Sok lélek számára ez az életkor még csak a kezdetet jelenti, amikorráébrednek az élet csodájára, és ebben a ráébredésben elkezdik azt élvezni. Szám
ű
zz magadból azöregkorral kapcsolatos minden gondolatot! Az öregségre vonatkozó gondolkodás csak egy általánossablon, amely annyira er
ő
ssé vált, hogy már olyan, mint egy kemény dió, amelyet szinte nem lehetmegtörni. Kezdd el most mindjárt az öregséggel kapcsolatos gondolkodásod megváltoztatását!
Június 20.
Nagyon-nagyon fontos, hogy az adakozáshoz való hozzáállásod helyes legyen! Adj csendben,magabiztosan, és, mindenekfölött, szeretettel és örömmel. Minden, amit vonakodva adnak, nem amegfelel
ő
rezgéseket hordozza magában, ezért nem adhatja ki magából a tökéletes hatást. Ügyeljarra, hogy mindent, amit teszel, szeretettel tegyél, még ha nem érted is pontosan, hogy miért teszedazt, amit éppen teszel. Még a legszokványosabb, legunalmasabb munka is, ha szeretettel végzik,csodálatos és elragadó eredménnyel járhat. Éppen ezért hagyd, hogy a szeretet szabadonáramolhasson mindenben, amit vállalsz. Ismerd fel, hogy amit teszel, arra szükség van, és nincsolyan munka vagy cselekedet, amely túl apró vagy jelentéktelen lenne. Amikor minden lélek alegeslegjobbat adja magából, a teher és a felel
ő
sség nem a kevesek vállaira fog nehezedni. A teheraz egész számára könnyebb lesz, és végül már nem terhet, hanem valódi örömet fog jelenteni.Figyeld a hozzáállásodat, és járulj hozzá az egész, a teljesség öröméhez, és sima, zökken
ő
mentesm
ű
ködéséhez!
Június 21.
Az, hogy a tegnap nem teljesen úgy sikerült, ahogy kellett volna, mit sem számít, lezárult éselszállt, ez ellen már nincs mit tenni. A mai nap viszont egészen más, még el
ő
tted áll, érintetlenül,tisztán, és t
ő
led függ, sikerül-e a legcsodálatosabb nappá tenned. Hogyan kezded a napjaidat? Nefeledd, ezzel senki más nem tör
ő
dik! Ez olyan dolog, amit neked, egyedül neked kell eldöntened.Próbáld meg a napot bels
ő
békével és megelégedettséggel kezdeni azáltal, hogy id
ő
t adsz magadnaka csendes gondolatokhoz, és engeded, hogy a béke eltöltse lelked, és körbefogja lényed. Ne rohanjneki a napnak felkészületlenül és bels
ő
harmónia nélkül, ha mégis így teszel, könnyen magaddalviheted reggel ezt a kiegyensúlyozatlan tudatállapotot, ami azután az egész napodat és mindazokat alelkeket is befolyásolni fogja, akikkel napközben kapcsolatba kerülsz. A te választásodon múlik,hogy milyen lesz a mai napod, s ha döntöttél, alakítsd annak megfelel
ő
en. Miért nem választaszmost?
Június 22.
A változás, a szív és az értelem változása, jelenti a kulcsot, amely minden ajtót megnyit számodra.Amikor biztonságod Bennem van, nem fogsz tartani a változásoktól, legyenek azok látszólagbármilyen drasztikusak is. Egyszer
ű
en tudd, hogy minden változás annak érdekében történik, hogyaz egész számára a lehet
ő
legeslegjobbat hozza, mindegy, hogy személyi, személyes változásokról,vagy az országban, illetve a világban végbemen
ő
változásokról van-e szó. Fogadd el egyszer
ű
en,hogy ezeknek a változásoknak el kell jönniük, és haladj együtt velük, haladj el
ő
re és felfelé, ésfogadd el, ha Én azt mondom neked, hogy a legjobb még hátravan. Amikor gyorsan, és mindenellenállás nélkül belépsz az újba, azt sokkal csodálatosabbnak fogod találni, mint a régit. Miértbonyolítanád az életedet azzal, hogy ellenállsz az újnak? Mert az ellenállással csak azt teszed. AzÉn kezemet semmi nem tartóztathatja fel. A labda már elkezdett gurulni, elérkezett az új nap, és teis része vagy annak, csak el kell fogadnod, és együtt kell haladnod vele, ha nem teszed, lemaradsz.
Június 23.
Hogyan reménykedhetnél a fejl
ő
désben és növekedésben, ha nem feszíted meg er
ő
det, és nemteszed magad próbára? Miben rejlik a hited és a biztonságod? Honnan meríted er
ő
det és energiádat?Életedet a saját er
ő
dre alapozva próbálod élni, a saját énedre bízva, hogy átvigyen az életforgatagán? Ha igen, akkor nem leszel képes elviselni a körülötted meglév
ő
feszültségeket,terheket. De ha mindent az Én kezembe teszel, és hagyod, hogy Én vezesselek és irányítsalak, képesleszel bármit megtenni, mert Velem minden lehetséges. Azt érzed, hogy a teher, amit viszel, túlnehéz, és hogy olyan feladatot kaptál, amely messze nagyobb annál, mint amit el tudnál végezni?Miért nem kezded most mindjárt átadni Nekem az összes terhedet és gondodat, és hagyni, hogy Énnavigáljalak át a háborgó vizeken? Én keresztülvezetlek minden nehézségen, hogy eljuss a nyugodtés csendes vizekre, és megszabadítalak minden feszültségt
ő
l, ha hited és bizalmad teljes egészébenBennem van
Június 24.
Ezen a napon szenteld magadat Nekem, az Én szolgálatomnak, és az emberiség szolgálatának. Aszolgálat csodálatos gyógyító, mert amikor szolgálat közben elfeledkezel önmagadról, érezni fogod,hogy a legcsodálatosabb módon fejl
ő
dik és tárul ki tudatod. Nagy magasságokba fogsz elérni, nagymélységekbe fogsz hatolni, és az élet szeretete és megértése kezd jelentéssel megtelni számodra. Eza nap számtalan lehet
ő
séget kínál képességeid kipróbálására és a fejl
ő
désre. Fogadd el mindegyiketszeretettel és hálával teli szívvel, és érezd, ahogy tudatosságod és bölcsességed növekszik. Éld mege lehet
ő
ségeket maradéktalanul, gazdagon, korlátoktól mentesen. Csak a legeslegjobbat várdmindent
ő
l és mindenkit
ő
l, és gondoskodj róla, hogy az a legeslegjobb be is következzék. Tartsdszívedet nyitva mások felé, keresd másokban a legnemesebb jót, és dolgozz úgy, hogy lelkedet ezaz emelkedett tudatállapot töltse ki. Bátoríts másokat minden lehetséges módon, minden léleknekszüksége van bátorításra. Amint másoknak segítesz, érezni fogod, ahogy te magad is velük együttfejl
ő
dsz.
Június 25.
Kéresd, és találd meg a Szellem szabadságát! Mert ahol igaz szabadság van, ott béke van, és aholbéke van, ott szeretet is van, és a szeretet az, amely minden ajtót megnyit. Ahol szeretet van, ottnincs bírálat, elítélés, és ítélet, mert tudod és megérted, hogy Bennem és az Én szeretetembenmindenki egy. Lásd az emberiség családját, és azt, hogy mindenki az Én hasonmásomra lettteremtve, hatolj át a küls
ő
burkon, be egészen az anyag legbens
ő
bb lényegéig, ahol nincselkülönülés, és minden tökéletes egységbe olvad össze. Lásd mindenkiben és mindenben alegjobbat. Amikor lelkedben tökéletes béke van, már nem töltesz id
ő
t azzal, hogy másokat próbáljmegváltoztatni. Egyszer
ű
en megtanulsz létezni, és létezésedben megteremted a minden élettel valóegység érzését, és ekkor a béke és szeretet fog benned korlátlanul uralkodni.
Június 26.
Amikor a kiscsibe el
ő
bújt a tojásból, vagy a pillangó az egykori önmagát jelent
ő
bábból,visszamenni már nem tudnak korábbi létformájukba, hanem folyamatosan kell új életformájukatfelvenni. Az

új dolgok iránti megnyílás legyen számodra egy napról napra, óráról órára, percr
ő
lpercre zajló folyamat. Érezd az izgalmat és a várakozást mindenben, ami történik. Ebben aspirituális életben soha nem fordulnak el
ő
unalmas pillanatok, ha állandóan készenlétben állsz,mindig történik valami, hagyd, hogy történjék, és soha ne próbáld feltartóztatni a fejl
ő
dést, hanemhaladj vele együtt. Én mondom neked, hogy minden, ami kialakul, az egész javát, fejl
ő
dését fogjaszolgálni. Találd meg az élet tökéletes ritmusát, és a legjobbat add át neki magadból, haladj vele, neellene, mert csak így találod meg a szíved és lelked békéjét, és amikor a lelkedben béke van, akkornyitott vagy, és készen állsz az új kialakulására
Június 27.
Légy

készen bátran, félelem nélkül haladni el
ő
re, és látszólag új módszereket, új elveket és újelképzeléseket alkalmazni. Légy hajlandó régi akadályokat ledönteni, és az igazság fényét feltárni.Azért mondom, hogy ,,látszólag új", mert semmi nem új. Amit itt az új jelent, az a teljeskörforgáson való végighaladás, a Velem való egységed újbóli megtalálása, a Velem való együttélésés beszélgetés újbóli megtanulása úgy, ahogy kezdetben volt, és a Szellemben és igazságban valóújjászületés. Érezd, ahogy fejl
ő
dsz, és kitárulsz. Érezd, hogy a régi leválik rólad, és vedd fel az újatörömmel és halát adva. Milyen ragyogó is az az új, mennyire csodálatosak is az Én útjaim! Mindigérezz Engem, és légy állandóan tudatában az Én isteni jelenlétemnek, és örvendezzél, mert az Énkirályságom itt van. Töltse el lelked, és öleljen körbe az Én békém és szeretetem. Er
ő
sítsd meg aszívedet mély szeretetben, dicséretben és hálában, és legyen veled a tökéletes béke, amikornekiindulsz a mai napnak, és végrehajtod az Én akaratomat, és az Én útjaimat járod. Engemmagasztalva.
Június 28.
Amikor egy szekrény csordultig tele van, és kinyitják az ajtaját, minden, ami benne van, menten ésmegállíthatatlanul kibukik. Amikor megnyitják a zsilipeket, a víz hatalmas er
ő
vel, energiával törel
ő
re, magával ragadva mindent, mi az útjában áll. A benned lév
ő
spirituális er
ő
, energia ugyaneztteszi, amikor felismerted, és felszabadítod, semmi nem állíthatja meg folyását. Felbuzog, kiömlik,félresöpörve minden negatív érzést és diszharmóniát, elhozva magával a békét, szeretetet,harmóniát és megértést. A szeretet az, amely gy
ő
zedelmeskedni fog a világon, a szeretet az, amelyegyesíteni fogja az emberiséget. Minél el
ő
bb felszabadítod ezért a benned lév
ő
szeretet hatalmasenergiáját, és hagyod szabadon folyni, áramolni, annál hamarabb leszel tanúja a világbékének és azegész emberiség harmóniájának és egységének. Amikor a szívedben szeretet van, mindenkib
ő
l alegjobbat hozod el
ő
, mert a szeretet csak a legjobbat látja meg, és ezért csak a legjobbat hozza el
ő
.Ne félj, nyílj meg, ne tarts vissza semmit, és hagyd, hogy minden szabadon áramoljon.
Június 29.
Ne engedd, hogy az elvégzend
ő
feladatok saját magad túlterheléséhez vezessenek. Tanulj megegyszerre csak egy lépést megtenni, és tudd, hogy minden egyes lépés egy lépéssel közelebb visz acélodhoz. Ne próbálj futni, miel
ő
tt járni tudnál, és ne vállalj olyat, ami meghaladja er
ő
det, mert haolyan feladatot vállalsz, akkor vonszolnod kell magad, és minden lépés külön er
ő
feszítést jelentMárpedig a helyes hozzáállás nem ez, az ilyen hozzáállást nem hatja át az Én örömöm ésszabadságom. Ez a hozzáállás azt jelenti, hogy saját er
ő
db
ő
l próbálod elvégezni a feladatot, és azt is jelenti, hogy elkülönítetted magad T
ő
lem, és elvesztetted szem el
ő
l a célt Hagyd abba, amitcsinálsz, és változtasd meg az egész hozzáállásodat! Adj át Nekem mindent, lazulj el, és teljesen újmódon végezd tovább a feladatot, immár élvezve. A hozzáállás megváltoztatása egy szempillantásalatt megtörténhet, változz tehát, változz gyorsan, és táncold-énekeld végig a napot kéz a kézbenVelem.

Június 30.
Érzel-e Engem, és tudatában vagy-e az Én isteni jelenlétemnek? Úgy ébredsz-e minden nap, hogyszívedben a szeretet és a hala dala szól? Készen állsz-e mindarra, amit a nap hozhat, tudván, hogycsodálatos nap áll el
ő
tted, mert Én el
ő
tted haladok, hogy el
ő
készítsem az utat. A legjobbat várod-eett
ő
l a naptól, és azon leszel, hogy minden tökéletesen a helyén legyen? Képes vagy-e meglátni avilágban meglév
ő
minden szépséget és csodát, vagy inkább a világ kaotikus állapotára koncentrálsz,az emberiséget okolva minden bajért? Ismerd fel, hogy hit nélkül nem élheted ezt az életet, mert ahit révén válik minden lehet
ő
vé. A hiten keresztül érhetsz el mindent, de önmagadtól semmire nemvagy képes, hadd munkáljak Én benned és rajtad keresztül, hogy mindenki megismerhessen, ésszerethessen Engem, és hogy mindenki az Én útjaimat akarja járni, és az Én akaratomatvégrehajtani
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 18:55:03, hétfő
 
  MÁJUSLelki szemeim el
ő
tt egy magas hegy jelent meg, amelynek csúcsa felh
ő
be burkolózott. Láttam, amint sok lélek haladt a csúcs felé ahegyoldalon, és észrevettem, hogy amikor a felh
ő
höz értek,elbizonytalanodtak, és látszólag féltek átmenni rajta. Ekkor akövetkez
ő
szavakat hallottam:
Ne félj! Hatolj keresztül az ismeretlenség felh
ő
jén, át a ragyogónapsütésbe, és tudatosan gondolj Rám, és isteni jelenlétemre, mert ÉNott VAGYOK mindenhol. Nincs olyan hely, ahol ÉN nem VAGYOKott.
Május 1.
A hatalmas, vaskos ajtók kicsiny zsanérokon fordulnak. Az óriási események nagyon kiskezdetekb
ő
l alakulnak ki. Elmondom, hogy ami Findhornban oly szolid keretek között kezd
ő
dött,világméret
ű
, egyetemes mozgalommá fog n
ő
ni és tágulni, a revelációból, vagyis istenikinyilatkoztatásból revolúció. vagyis gyökeres átalakulás lesz. Az Én útjaim nagyon különösek ésnagyon csodálatosak, ezek az utak nem a te útjaid. Járd az én útjaimat tökéletes hittel ésbitalommal, és lásd, ahogy az Én csodáim és dics
ő
ségeim kibontakoznak. Az Új Kor tavasza itt van,tökéletes harmóniában, szépségben és b
ő
ségben tör el
ő
, érkezését semmi nem tudja megállítani.Mindennek megvan a maga ideje és szezonja, és most van itt az Új Kor születésének ideje. Nemerülj hát el a múltban, hagyd magad mögött! Lásd, mit tartogatok számodra ezen az új és ragyogónapon! Lásd az Én csodálatos ígéreteim megvalósulását, és adj örök hálát mindenért. Mindiglebegjen szemed el
ő
tt az új mennyország és új föld látomása.
Május 2.
Ha nincs a szívedben szeretet, nem tudsz végigmenni ezen a szellemi úton, mert a szeretet jelenti akulcsot. A szeretet mutatja az utat. A szeretet maga az út. Felesleges id
ő
pazarlás a szeretetr
ő
lbeszélni. A szeretetet éld meg és mutasd meg a saját életedben. Áraszd el szeretettel embertársaidat,és ezen keresztül teljesen felejtsd el énedet. Minél jobban szereted
ő
ket, annál jobban szeretszEngem. A türelem nem elég, igazi szeretetre van szükség. A szeretet soha nem birtokló. A szeretetfelszabadítja a szeretett lényeket. Soha nem tudsz segíteni egy léleknek, ha birtokló vagy, mertminden léleknek teljesen szabadnak kell lennie ahhoz, hogy megtalálja magát, és élhesse azÉnáltalam irányított saját életét. Amikor birtokolsz egy lelket, gátolod a spirituális fejl
ő
dését, és eztsoha nem szabad tenned, mert nagyon súlyos felel
ő
sséget vállalsz magadra. A Szellem szabadságaminden egyes ember számára nagyon lényeges.

Május 3.
Amikor a hozzáállásod pozitív, képes vagy a közvetlenül el
ő
tted álló dolgokon túl tekinteni,belelátva a mélységekbe, a dolgok lényegébe. Lásd nagyon tisztán az igényeidet, és minden kétségnélkül tudd, hogy azok az igények csodálatosan teljesülnek, és adj hálát igényeid teljesüléséért.Soha ne mulassz el hálát adni! A mindenért való hála törvénye alapvet
ő
spirituális törvény. Képesvagy igazából hálás lenni mindenért? Képes vagy meglátni a jót minden helyzetben? Azt akarom,hogy egyre inkább próbáld meg ezt a törvényt átültetni a gyakorlatba, különösen, amikor egylátszólag nagyon nehéz helyzettel kell szembenézned. Vizsgáld meg a dolgot igazságosan és
ő
szintén, nézz át rajta, vizsgáld meg alulról, fölülr
ő
l, és járd körbe, hogy lásd minden oldalát.Amikor befejezted, érezni fogod, hogy a helyzettel kapcsolatban teljesen megváltozott aszemléleted. Ami els
ő
ránézésre katasztrófának látszott, mostanra lehet
ő
séggé változott, éselszántságot fogsz érezni magadban, hogy sikerre vidd a lehet
ő
séget azáltal, hogy megpróbálod ahelyzetb
ő
l a legeslegjobbat kihozni.
Május 4.
Légy tökéletes békében. Ne er
ő
lködj, hogy olyasmit megérts, amit nem neked kell megértened.Amikor közölni kívánok veled valamit, azt er
ő
feszítés nélkül fogom tenni, mert az igazság fényétráirányítom majd arra a dologra, amit közölni akarok. Az adott dolog feltárul majd el
ő
tted, és jelentését illet
ő
en nem foglak kétségek között hagyni. Amikor azt mondom, hogy az élet könnyed,er
ő
feszítések nélküli, akkor azt pontosan úgy is értem. Az életben túl sok a feszültség, azer
ő
feszítés. Hogyan reménykedhetnél abban, hogy lelked békében legyen, amikor állandóaner
ő
lködsz és küszködsz? Töltsön el és öleljen körbe az Én mindenek felett álló békém, mert halelked mélyén béke van, akkor kifelé is békét sugárzol, és minden lélek, akivel találkozol, éreznifogja ezt a békét. Semmi ne zavarjon, és ne csüggesszen! Egyszer
ű
en tudd, hogy minden az Énkezemben van, és minden nagyon, nagyon jó. Er
ő
sítsd meg hát a szívedet mély szeretetben,dicséretben és hálában, és indulj utadra ezen a napon békében.
Május 5.
Nézd a körülötted lév
ő
természet és szépség b
ő
ségét, és mindenben ismerj fel Engem! Napközben, jártadban-keltedben, vajon hányszor állsz meg egy pillanatra, hogy körbetekints a csodákon, éshálát adj mindenért? Többnyire annyira sietsz, hogy sok mindent elmulasztasz, és nem tudodbefogadni mindazokat a csodákat és szépségeket, amelyek felemelnék és felfrissítenék lelkedet.Pedig csak annyit kell tenned, hogy kinyitod a szemed, és érzékenységgel, tudatosan tekintesz avilágra. Most mindjárt kezdjél hozzá, légy egyre tudatosabb az életben igazán fontos dolgok terén,amelyek boldogsággal töltik el a szívet, felfrissítik a Szellemet, és emelik a lelki tudatosságot.Minél több szépséget fogadsz magadba, annál több szépséget fogsz tudni kisugározni. Minél többszeretetben van részed, annál több szeretetet kell adnod. A világnak egyre több és több szeretetre,szépségre, harmóniára és megértésre van szüksége, és te vagy az, akinek ezt mind át kell adnia.Miért nem tárod ki szívedet most, és kezded el az adakozást?
Május 6.
Ne légy elégedett magaddal, amikor életedben z
ű
rzavar uralkodik, hanem kérj útmutatást ésirányítást belülr
ő
l, a lelked mélyér
ő
l, és legyél hajlandó elfogadni a kívülr
ő
l érkez
ő
segítséget. Sokolyan alkalom van, amikor az Én csatornáimat kell igénybe vennem, hogy megvilágíthassak egyhelyzetet, különösen, amikor holtpontra jutnak a dolgok, vagy amikor túlságosan közel vagy egyadott helyzethez, és azt pontosan ezért nem látod át teljesen tisztán. Ezekben az esetekben légyhajlandó elfogadni a kívülr
ő
l jöv
ő
segítséget, bár ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindenalkalommal odarohanj valakihez, ha egy problémát kell megoldanod. Fontos, hogy megtanulj asaját lábadon állni, önállóan gondolkodni, és önmagadon belül keresni a megoldást, amikor csaklehetséges. Nem szabad spirituálisán ellustulnod, és valaki másra számítani olyan dologban,amelyr
ő
l tudod, hogy neked egyedül kell megoldanod. Id
ő
és türelem kell ahhoz, hogyelcsendesedj, és lehatolj lelked mélyére a válasz megléteséért, de a spirituális fejl
ő
désben csakakkor reménykedhetsz, ha megtanulod ezt a gyakorlatban végrehajtani.
Május 7.
Lelked legbens
ő
középpontja legyen oly nyugodt, mint a sima víztükör, hogy mindenlegeslegjobbat torzítások nélkül tükrözhessen vissza, hogy azután ezt a legeslegjobbat képes légy aküls
ő
világba kisugározni. Ne engedd, hogy bármi kedvedet szegje, vagy zavarjon, tudd, hogyminden tökéletesen alakul, és fogadj be mindent a magad ritmusában, anélkül, hogy aggódnál avilág dolgai miatt. Tanulj meg nevetni önmagadon, különösen, ha azon kapod magad, hogy kezdesztúl komollyá válni, és a világi nehézségek maguk alá gy
ű
rnek. Amikor úgy érzed, túlságosankomoly vagy, engedd el magad, lazíts és kezdd el élvezni az életet. Látni fogod, hogy mindenfeszültség és idegesség elt
ű
nik, ha azt érzed, hogy már nem bírod cipelni a válladra nehezed
ő
súlyosterhet, azonnal vesd le magadról, és pihenj meg, lazulj el. Tapasztalni fogod, hogy pihent és ellazultállapotban sokkal többet leszel képes tenni, mint amikor gumiszalag módjára szinte pattanásigteljesen megfeszíted magad.
Május 8.
Ez a spirituális élet olyan lelkeket igényel, akik teljes mértékben ennek az

életnek kötelezik elmagukat, mert elkötelezettség nélkül összeroskadsz az úton. Az életben nagyon sok olyan hatás van.amely könnyen kibillenthet egyensúlyodból, ha nem vagy céltudatos és maradéktalanul elkötelezett.A teljes és dics
ő
séges élet megélése azt jelenti, hogy azt állandóan élni kell, nem lehet csupánrészid
ő
ben annak szentelni magad. Éjjel-nappal készenlétben kell állnod, ébernek kell lenned, éstudnod kell egyik pillanatról a másikra cselekedni, anélkül, hogy a saját éned vagy az önérdek alegkisebb mértékben is megjelenne gondolatodban. Lesznek esetek, amikor tökéletes hittel ésbizalommal kell majd haladnod el
ő
re anélkül, hogy tudnád annak okát. Ösztönösen és bels
ő
sugallatalapján kell majd cselekedned, és amikor így teszel, meglehet, hogy látszólag minden ok és értelemnélkül fogsz cselekedni. De ha tudod, hogy valami helyes, haladj el
ő
re, és tedd azt, s tudd, hogy afény minden ereje mögötted áll, mert ÉN veled VAGYOK
Május 9.
Haladj az árral, ne pedig ellene! Amikor úgy érzed, változásra van szükség, légy hajlandó változni,és ne próbálj ellenállni. Légy nagyon rugalmas Maradj nyitott, és ügyelj rá, hogy soha ne vedd felazt a hozzáállást, hogy ,,Ami jó volt a szüleimnek, jó lesz nekem is", ha ilyen a szemléleted, aváltozás soha nem fog eljönni, márpedig a változásoknak be kell következniük. Az új nemilleszthet
ő
a régi mintába, mert már túln
ő
tt annak határain, és több helyre van szüksége. Adj nekitöbb helyet úgy, hogy vele együtt a saját tudatod is táguljon, ha nincs ellenállás, akkor ennek afolyamatnak nem kell fájdalmasnak lennie. Amikor egy növény cserépben n
ő
tt föl, id
ő
nként át kellültetni nagyobb cserépbe, hogy gyökerei tovább fejl
ő
dhessenek. Amikor tudatod már kin
ő
tte a régielveket, kereteket, engedni kell, hogy kitágulhasson, s új birodalmakat járhasson be. Ez a folyamat alegtermészetesebb módon mehet végbe, minden feszültség vagy stressz nélkül. Egyszer
ű
en engeddel magad, lazíts, és érezd, amint tudatod a lélegzetvétel természetességével változik és tágul, ésátlép a régib
ő
l az újba.
Május 10.
Soha ne mulassz el hálát adni minden leckéért, amit megtanulsz, függetlenül attól, hogy az esetlegmennyire nehéz. Ismerd fel, hogy a legnehezebb leckéb
ő
l is csupán a legjobb dolog jöhet ki, éshogy minden nehézség csupán újabb lépcs
ő
fok az úton. Vannak fontos leckék, amelyeket meg kelltanulni, és minél korábban tanulod meg
ő
ket, annál jobb. Soha ne próbálkozz azzal, hogy kibújszalóluk, vagy megkerülöd
ő
ket, hanem tekintsd
ő
ket annak, amik, és nézz szembe velük becsülettelés
ő
szintén. Ne légy olyan, mint a lemezjátszó t
ű
je, amely elakadt a lemez egyik hornyában, és újraés újra lejátssza ugyanazokat a régi dallamokat, te se kövesd el újra és újra ugyanazokat a régihibákat, ha változni akarsz, megteheted, ha másmilyen akarsz lenni, és diadalmas életet akarsz élni,egyszer
ű
en el kell határoznod magad, hogy ezt akarod, és utána meg is fogod tenni. Miért nemkezded most rögtön a legeslegjobbat meglátni az életben, és úgy élvezni az életet, ahogy azt élveznikell?
Május 11.
ÉN VAGYOK minden dolog forrása. ÉN VAGYOK b
ő
ségednek a Forrása. Gondolj a b
ő
ségre,gondolj a jólétre. Soha egyetlen másodpercig se gondolj a hiányra vagy szegénységre. Amikorkorlátokra gondolsz, korlátokat hozol létre, te magad vonzod
ő
ket magadhoz. Miel
ő
tt mégtudatában lennél, máris azt látod, hogy gátat emeltél az Általam nyújtott határtalan b
ő
ség szabadáramlása elé. Legközelebb, amikor azt érzed, hogy valamib
ő
l hiányt szenvedsz, ne akörülményeidet vagy a helyzetedet hibáztasd, hanem szánj id
ő
t arra, hogy magadba nézz, ésmegvizsgáld, mi az, ami lelkedben az áramlás akadályát jelenti. Valaminek a hiányától valófélelem? A félelem gyorsabban képes akadályt okozni, mint bármi más. Add át nekem mindenfélelmedet és aggodalmadat, és engedd, hogy Én tartsalak életben, hadd töltsem meg lelkedet er
ő
velés kitartással, hittel és bizalommal, ha a spirituális értékeid rendben vannak, látni fogod, hogy életedtöbbi része is tökéletesen helyrezökken majd
Május 12.
Nem ismerhetsz Engem, nem járhatod az Én útjaimat, és nem hajthatod végre az Én akaratomat, hanem szeretsz Engem, Engem pedig nem szerethetsz addig, amíg másokat is nem szeretsz. Sok lélekbeszél az Irántam való szeretetér
ő
l, mégsem tudja, mit jelent önmagát és embertársait szeretni. Akulcs mindig a szeretet, és a legfontosabb lecke a szeretet megtanulása. Meg kell tanulnod szeretni,amit csinálsz, szeretni a körülötted él
ő
lelkeket, szeretni a környezetedet, szeretni a helyet, aholélsz, szeretni a leveg
ő
t, amelyet belélegzel, szeretni a földet, amelyen jársz. Szeress mindent, amirecsak a tekintetedet ráveted. Amikor valamit kedvelsz, az nem elég, azt a valamit szeretned kell,mégpedig teljes szíveddel. Jó, ha id
ő
nként leltárt készítesz magadban, és megvizsgálod, mennyiszeretet van benned. Tekintsd mindennapi életedet, és nézd meg, mennyi szeretetet viszelmindabba, amit teszel, mondasz és gondolsz.
Május 13.
Ne akard többé hasonlóvá tenni magad másvalakihez, hanem szánj id
ő
t lelked vizsgálatára, hogymeglásd, mennyire szükségem van rád, és mennyire tökéletesen illesz bele a teljes képbe. Soha neérezd, hogy olyan ember vagy, aki nem arra a helyre való, ahol éppen van, vagy aki nincsösszhangban környezetével, és kiesett a ritmusból. Amikor önmagad lehetsz, minden bels
ő
feszültség megsz
ű
nik, mert többé már nem próbálsz az lenni, ami nem vagy. Tulajdonképpen márnem próbálkozol, hanem csak vagy. Ezért lelkedben tökéletes a béke, és ez kifelé is tükröz
ő
dik.Béke, nyugalom, higgadtság árad bel
ő
led. Amerre csak mész, mindenhol jó légkört teremtesz.Áldás, segítség, és felemel
ő
er
ő
vagy az utadat keresztez
ő
lelkek számára, és a körülötted lév
ő
világban békét és harmóniát teremtesz. Most engedd, hogy békém és szeretetem eltöltsön éskörbeöleljen téged. Er
ő
sítsd meg szívedet, és adj örök hálát, amiért Én feltárom el
ő
tted az utat.
Május 14.
Amint szorgalmasan kutatsz, biztosan meg fogod találni, amit keresel, a Velem, minden életForrásával való egységet. De ennek a keresésére id
ő
t kell szánnod. Ez nem olyan dolog, ami csakúgy az öledbe pottyan anélkül, hogy ne éreznél mélységes vágyat, hogy Engem ismerj, hogymegismerd az igazságot, és azt addig kutasd, amíg meg nem találod mindazt, amit az igazság jelentszámodra. A bels
ő
tudásnak ez a mélységes spirituális megtapasztalása csak azoknál a lelkeknél jelenik meg, akiknek igaz célja a megismerés, ezért kell
ő
elhatározottság nélkül soha ne nyúljfelületesen ezekhez a spirituális élményekhez. T
ő
led függ, hogy ebbe az irányba haladsz-e, ésmegtapasztalod-e lelkedben az élményt. Mennyire tökéletesen üres és felületes az élet. amíg el nemkezded a maga teljességében élni, és mindent próbának nem vetsz alá, hogy lásd, mennyiregyakorlati ez a spirituális élet, és érdemes-e ezt élni! Kezdj el most rögtön tenni valamit ennekérdekében! Ne csak elméletben foglalkozzunk a spiritualitással! Váljék az él
ő
vé, vibrálóvá, éstestesüljön meg, hogy mindenki láthassa! Hadd lássam, hogy elkezded végre az igazi életedet élni!
Május 15.
Legyen hited önmagadban és abban a képességedben, hogy az Én segítségemmel mindent végretudsz hajtani! Ennek a hitnek a birtokában mindent, amit az életben vállalsz, valódi tökéletességgelés igaz örömmel fogsz tudni elvégezni. Az élet arra való, hogy élvezd, miért kellene hát úgyvégighaladnod rajta, hogy egyik lábadat a másik után vonszolod, mintha óriási terhet cipelnél,amely alatt csak görnyedezel? Lehetnek súlyos felel
ő
sségeid, de nem kell feltétlenül megroppannodalattuk. Amikor pozitívan viszonyulsz hozzájuk, teljes szívvel élvezheted ezeket a felel
ő
sségeketabban a tudatban, hogy nem kell egyedül hordoznod a súlyukat. Nem kell, mert ÉN itt VAGYOK,és Velem mindent megoszthatsz. Soha nem vagy egyedül. Minél hamarabb rájössz erre, és fogadodel ezt tényként annál hamarabb fog egész hozzáállásod megváltozni mindenhez, amit magadravállalsz, és annál hamarabb leszel képes alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, amelyben vagy, ésélvezni mindent, amit csinálsz.
Május 16.
Kimondott szavaid és szíved merengései legyenek mindenkor elfogadhatók Számomra. Jobbcsendben maradni, és semmit nem mondani, mint szádat szólásra nyitni, és hagyni, hogyátgondolatlan szavak hagyják el az ajkad, amelyeket esetleg már kimondásuk pillanatában meg isbánsz. Az
ő
szinte szókimondás felesleges fájdalmat és szenvedést okozhat, ezért tanuld megvisszafogni a nyelved, és számolj tízig, miel
ő
tt kimondanál valamit. Csupán egy röpke másodpercigtart mondani valami bántó dolgot, de hosszú ideig tart begyógyítani az így ejtett sebet. Amikormegtanulsz mindent Nekem, és az Én tiszteletemre és dics
ő
ségemre tenni, nem fogsz helytelenülcselekedni, ha rászánod az id
ő
t, és nagyon türelmes leszel, meg fogod látni a mindenkiben mélyenmeglév
ő
isteni szikrát. Utána már képes leszel t
ű
zzé szítani ezt a szikrát, és ezt soha ne próbáld megkioltani kritikával, türelmetlenséggel és a megértés hiányával. Tudni fogod, hogy az Én szemembenminden lélek egyenl
ő
.
Május 17.
Minden dolog része az egésznek, és te is része vagy ennek az egésznek. Amikor ezt teljességgelmegérted, és képes vagy elfogadni, soha többé nem fogsz újra elkülönülést tapasztalni. Soha többénem leszel már képes elhúzódni ett
ő
l az egészt
ő
l, mert ez jelenti az él
ő
t, a gyakorlatba való átlépést,amely az egészei, a teljességet életer
ő
vel és valósággal tölti meg. Most mindjárt kezdj aszerint élni,és átültetni a gyakorlatba mindazt, amit eddig tanultál, és ne maradjanak tovább ezek a tanítások avalóságtól távol álló üres szavak. Egy mag sem n
ő
ki addig, amíg nem ültetik földbe, és nem kapjameg a kell
ő
gondozást. A lélek mindaddig nem tágul ki, nem fejl
ő
dik, és nem találja megönkifejezésének módját, amíg nem kerül a megfelel
ő
környezetbe, nem veszi körül szeretet ésmegértés, ha a szükséges feltételek megvannak, kezdetüket veszik az események, és a változásokgyorsan megtörténnek. A régi hátramarad, s homályba vész a ragyogó új világító fényében, ésakadálytalanul mehet végbe a tudatosság fejl
ő
dése és tágulása

Május 18.
Tedd másoknak azt, amit szeretnél, hogy mások is tegyenek neked. Gondolkodj el ezen a törvényen,majd kezdj bele a megvalósításába. Amint a gyakorlatban alkalmazni kezded e törvényt, éreznifogod, hogy minden önzés és önérdek elt
ű
nik, és az embertársaid iránti szeretet kerül az els
ő
helyre.Igaz szabadságot és boldogságot akkor találsz, amikor másokért gondolkodsz és élsz. Amikor atudatosságnak ebben az emelkedett állapotában vagy, bármi megtörténhet, mert az élet akadályoknélkül szabadon áramolhat. Ne akadályt lássál, láss csupán lehet
ő
ségeket. Amikor tévedsz, hozdhelyre a tévedésed, és tanulj mindenb
ő
l. Minden problémára megvan a válasz, a megoldás, keresd,amíg meg nem találod. Soha nem kell hiába keresned, mert ha szorgosan kutatsz minden válaszután, bizonyosan meg fogod lelni
ő
ket. De nem szabad elfelejtened, hogy soha nem számíthatszarra, bármi is majd az öledbe hullik anélkül, hogy a saját feladatodat el ne végeznéd, és ne tennédmeg azt, amir
ő
l tudod, hogy meg kell tenned. Én azoknak a lelkeknek segítek, akik segítenekönmagukon.
Május 19.
Hagyd magad mögött a tegnapot, és ne pazarolj több id
ő
t azoknak a hibáknak és kudarcoknak aboncolgatására, amelyek esetleg tönkretették a napot, azok már megtörténtek, nem lehet segítenirajtuk. Adj hálát egy új napért, azért a napért, amelyet még semmi nem rontott el. Ez a nap mostmég tiszta és ragyogó, és t
ő
led függ, hogy meg
ő
rzöd-e ilyennek. Te dönt
ő
d el, hogy most rögtönnekiindulsz-e tökéletesen bízva abban, hogy csodálatos lesz ez a nap. Minden tökéletesen a helyérekerül, minden simán fog menni. Mindenkivel, akivel találkozol, öröm és élvezet lesz beszélni, ésegyetlen negatív vagy kellemetlen gondolat vagy ötlet sem jelenik meg a tudatodban. Az új naplelkesít
ő
kezdetén minden nagyon, nagyon jó. Minden tökéletes, és ilyen tökéletesnek fogodmeg
ő
rizni az Én állandó segítségemmel, útmutatásommal, és azzal, hogy tudatosan gondolsz Rám,tudatában vagy az Én isteni jelenlétemnek, és csendben és bizalommal vársz Rám.
Május 20.
Ahol ÉN VAGYOK, ott szabadság van. Ahol ÉN VAGYOK, ott az élet teljessége van, ésleírhatatlan öröm. Minden lélek képes megtalálni a tudatosságnak ezt az állapotát, csupán id
ő
t kellfordítani arra, hogy csendben legyen, és önmagán belül keresse. ÉN benned VAGYOK, ezért hagydabba a kívül való keresést, hagyd abba a szivárványok kergetését, és találd meg mélyen ön-magadban azt, amit keresel. Mi haszna van annak, ha ezekkel a tényekkel elméletileg tisztábanvagy? Miért nem hagyod az elméletet, és kezdesz hozzá mindannak a gyakorlati megvalósításához,amit mar tudsz? Miért nem kezded most mindjárt, és érzel tudatosan Engem, és az Én isteni jelenlétemet? Miért nem hívsz, hogy megoszthassam mindenedet veled, miért nem fordítasz id
ő
tarra, hogy Velem élj és beszélj, és hogy figyelj az Én csendes, lágy hangomra? Gyere közelebb,egyre közelebb! Érezd, hogy egyek vagyunk, érezd a mélyen benned lév
ő
tökéletes béke csodáját,mert tudatában vagy, hogy egy vagy Velem.
Május 21.
Soha ne próbálj beavatkozni senki másnak az életébe. Minden léleknek meg kell találnia a sajátútját, és célját a saját önálló módján kell elérnie. Vannak, akik ezt meditációval, vannak, akikelmélkedéssel, imádsággal, munkával, vagy az emberekkel való kapcsolatok révén érik el, haddtalálja meg minden lélek a saját útját, amelyet követni tud. Ne legyenek elkanyarodó zsákutcák, nekelljen rátérni a f
ő
utakra, mellékutakat keresgélni, értékes id
ő
t és energiát pazarolva ezzel. Kövesdaz egyenes és keskeny csapást. Tartsd szemedet a célon, ami nem más, mint az, hogy felismerd aVelem, az Uraddal és Isteneddel, a benned rejl
ő
isteni természettel való egységet. Soha ne veszítsdel a hitedet, amikor az el
ő
rejutás nehéz, és az út akadályokkal teli, csak tarts ki, és tudd, hogy megfogsz érkezni célodhoz. Ez a spirituális élet nem a bátortalan, gyáva lelkeknek való, akik félnekszembenézni az igazsággal, és egyenesen belemenni a fénybe. Légy er
ő
s, és szívedben bátor. Tedda kezed az Enyémbe, és Én irányítom minden lépesedet az úton, neked csak hagynod kell, hogyvezesselek.
Május 22.
Ha nem engeded, hogy egy kisgyermek saját maga csináljon dolgokat, hogy egyedül egyen, hogyönállóan járjon, öltözködjék föl, írjon, rajzoljon és kifejezze saját magát, soha nem fog fejl
ő
dni, ésönállóvá válni, nem lesz képes megállni a saját lábán, és önálló döntéseket hozni. Félre kell állnod,és hagynod kell, hogy hibákat kövessen el, hosszú id
ő
t kell szánni arra, hogy mindent, amit tanul,tökéletesen elsajátítson. Nagyon türelmesnek kell lenned, várnod és figyelned kell, és nem szabadazzal tör
ő
dnöd, mekkora kísértést érzel, hogy id
ő
megtakarítás céljából megtegyél valamit agyermeked helyett. Nyisd ki a szemed, és ismerd fel, hogy az élet olyan, akár egy iskolaiosztályterem, és te állandóan tanulsz. Milyen sokszor kell Nekem is félreállnom, és nagy szeretettelfigyelni, amint ügyetlenkedsz, és az élettel küszködsz, hogy megtanulhass valamilyen létfontosságúleckét, amelyet, ha egyszer már megtanultál és elsajátítottál, többé nem lehet elfelejteni! Az Énszeretetem és türelmem végtelen.
Május 23.
Bármit teszel, végzel, tedd azt szeretettel, tedd az Én tiszteletemre és dics
ő
ségemre, és soha neérezz gondot miatta. Amikor mindent a helyes hozzáállással teszel, akkor mindennek tökéletesenkell sikerülnie. Vidd hát bele ezt a helyes hozzáállást mindenbe, amit végzel. Mindig lebegjen aszemed el
ő
tt az a mondás, hogy ,,A munka láthatóvá tett szeretet": ha ezt érzed, örömmel ésmegelégedéssel fogsz dolgozni, és a munka soha nem lesz fárasztó robot, vagy olyan dolog, amit elkell végezni. Mekkora különbséget fog jelenteni neked és a körülötted él
ő
lelkek számára amunkához való helyes hozzáállás! Ha boldogulni akarsz abban, amit csinálsz, tanuld meg szeretni,és a helyes módon kezelni annak a bizonyos helyes hozzáállásnak a révén. Gyakran csupán arra vanszükség, hogy hozzáállásodat negatívról pozitívra változtasd, amivel még a leghétköznapibbmunkát is nemesebbé teheted. Minden lélek más és más munka esetében találja meg a harmóniát.Te miben találod meg a harmóniát? Van valami, amit szeretettel végzel? Ha igen, akkor végezd azt!

Május 24.
Mozdulj ki a kis pocsolyádból, tágítsd ki tudatodat, és ismerd fel, hogy nincsenek határok. Sokember képtelen önmagánál, vagy annál a csoportnál, közösségnél tovább látni, amelyben él.Annyira lekötik a kicsinyes, apró-csepr
ő
dolgok, hogy nehézséget jelent számára bármilyen módonis kinyílni, továbblépni. Ez az a terület, ahol óriási változásoknak kell bekövetkezniük, mégpedigigen gyorsan. Ne elégítsen ki csupán annak az elfogadása, amit képes vagy megérteni, hanem legyélhajlandó továbbmenni, és belevetni magad a mély vízbe, s végrehajtani a látszólag lehetetlent, haígy teszel, er
ő
det megfeszíted. Feszítsd csak meg, egészen addig, amíg már úgy érzed, nem bírod,mert szétpattansz, és akkor feszítsd még tovább. Élj valami újdonságnak a sodrásában. Ne félj azújtól és az ismeretlent
ő
l, hanem egyszer
ű
en, lépésenként haladj el
ő
re tökéletes hittel és bizalommal,tudván, hogy minden lépés a csodálatos új mennyország és új föld felé vezet.
Május 25.
Tudod-e
ő
szintén azt mondani, hogy szereted embertársaidat, hogy érdekel a sorsuk, hogy becsülöd,és úgy ismered
ő
ket, akár a családodat? Vagy éppen csak elviseled
ő
ket, és nagyon meger
ő
ltet
ő
nektartod, ha együtt kell lenned velük? Nem mondhatod, hogy szeretsz Engem, ha embertársaidat nemszereted, mert a kapcsolatok olyannyira szorosan összefonódottak, hogy lehetetlen valakit úgyszeretni, hogy a másikat nem szereted. Vagy külön id
ő
t töltesz azzal, hogy kiválasztod, kit fogszszeretni, és azt, akir
ő
l úgy érzed, esetleg nem tudnád szeretni? A szeretetben nem lehetmegkülönböztetés, diszkrimináció, mert az isteni szeretet mindenkire egyformán kiterjed. Az isteniszeretet minden embert az Én képmásomban látja, b
ő
rszínt
ő
l, fajtól, nemt
ő
l, hitt
ő
l vagy vallástólfüggetlenül. El kell jutnod odáig, hogy képes legyél meglátni és megérteni minden élet egységét,együvé tartozását, megtanulni, mi az igaz jelentése az egész emberiség nagy családjának, ésfelismerni, hogy ÉN VAGYOK mindennek a forrása.
Május 26.
Hozd le az Én mennyországomat a földre! T
ő
led függ, hogy ezt megteszed-e azzal, ahogy élsz, ésahogy az élethez hozzáállsz. Az élet csodálatos, de ki kell nyitnod a szemed, és meg kell látnod acsodáját és tündöklését. Légy hajlandó minden jót meglátni az életben, és ezekre összpontosítani,figyelmen kívül hagyva a rossz, a negatív, a romboló hatású dolgokat, amelyeknek nem szabadéleter
ő
höz jutniuk. Ott vannak körülötted a természet csodái és szépségei, mégis képes vagy úgyeltölteni az egész napot, hogy észre sem veszed, mi van a közeledben. Milyen sokféle dolgotelmulasztasz az életben azzal, hogy egyszer
ű
en kizárod a tudatodból, és nem akarod tudatosságodatolyan szintre emelni, ahol összeolvadhatsz az egész élettel! Hagyj id
ő
t magadnak, hogy megállhass,nézhess és hallhass, hogy ne mulassz el semmit, és élvezhess mindent! Majd adj örök hálátmindezért, és már ma kezdj el egy jobb világot kialakítani magad körül!
Május 27.
Minden léleknek id
ő
nként el kell vonulnia a világtól, hogy megtalálja a mindenek felett álló,tökéletes békét. Minden léleknek er
ő
t kell gy
ű
jtenie, helyre kell állítania bels
ő
egyensúlyát, és ezcsak békében és csendben történhet. Amikor a bels
ő
egyensúly már helyreállt, bárhová mehetsz, ésbármit tehetsz, mert a küls
ő
káosz és z
ű
rzavar semmilyen módon nem lehet rád hatással. A bels
ő
egyensúly a Mindenható titkos helyén jelenik meg. Rátalál a Velem való egységedre, amelylehet
ő
vé teszi, hogy tovább menj, amikor úgy érzed, elérkeztél er
ő
dnek, képességeidnek,lehet
ő
ségeidnek a legvégs
ő
határához, és egyetlen lépést sem tudsz már tenni. Ezek a hittel, és azÉn er
ő
mre támaszkodva az ismeretlen felé megtett lépések azok, amelyek csodákat m
ű
velnek, éséleteket változtatnak meg. Ezek azok a lépések, amelyek lehet
ő
vé teszik a lehetetlent, és lehozzákaz Én királyságomat a földre, és elhozzák az új mennyországot és új földet, haladj mindig e felé acél felé. Amikor változásra van szükség, változz, és változz gyorsan! ÉN mindig veled VAGYOK.Meríts er
ő
t Bel
ő
lem!
Május 28.
Miel
ő
tt nekiindulnál egy magas hegy megmászásának, biztos, hogy megvizsgálnád felszerelésedminden egyes darabját, hogy lásd, azok épek-e, hogy a kötélen nincsenek-e apró szakadások, hiszenaz életed függene az eszközeid épségét
ő
l. Választanál magad mellé egy jó hegyi vezet
ő
t, akibentökéletesen meg kellene bíznod, hajlandónak kellene lenned arra, hogy ellenkezés nélkül kövesd evezet
ő
utasításait, és engedelmeskedj parancsainak. Ugyanígy van ez ebben a spirituális életben is.Amíg nem tanultál fegyelmet és engedelmességet, amíg el nem dönt
ő
d, hogy végrehajtod az Énakaratomat, és engedelmeskedsz az Én hangomnak, nem remélheted, hogy nekiindulhatsz ennek akalandos életnek, mert az nem lenne biztonságos a számodra, ha úgy érzed, megrekedtél egyponton, vess számot magaddal, és találd meg lelked mélyén azt a valamit, ami gátolja mozgásodat.Mit teszel az önfegyelem érdekében? Tudsz már ,,nemet" mondani magadnak? Hogy állsz azengedelmességgel? Hajlandó vagy követni az Én akaratomat, akármilyen áron is?
Május 29.
Te vagy a fénypont a szellememben. Te vagy a szeretet helye a szívemben. Amikor ezt képes vagyelfogadni, amikor képes vagy magadat a makrokozmosz mikrokozmoszaként látni, már soha többénem fogod magad alábecsülni, vagy nem fogsz rosszat gondolni magadról. Meg fogod érteni, hogyte valóban az Én hasonmásomra lettél teremtve, hogy mi egyek vagyunk, és hogy semmi és senkinem tud szétválasztani minket, ha úgy érzed, eltávolodtál t
ő
lem, azt magadnak köszönheted, mertÉn soha nem válok külön t
ő
led. Te az vagy az individuum szintjén, ami Én az egyetemességszintjén. Csoda-e hát, ha újra meg kell születned, hogy elfogadd ennek az igazságnak a csodáját?Oly sok lélek olyan messzire elkóborolt, és annyira elkülönült T
ő
lem, hogy felhelyeztek Engem amennyekbe olyan nagy magasságokba, hogy megközelíthetetlen VAGYOK. ÉN benned VAGYOK,elrejtve lelked nagy-nagy mélységeiben, és arra várok, hogy felismerj, és felhozzál onnan.

Május 30.
Beszélhetnek neked a spirituális igazságokról, de azok csak akkor válnak valósággá számodra, csakakkor élnek, munkálnak benned, és válnak lényed szerves részévé, amikor átéled, gyakorlatiéletedbe belehelyezed, és kinyilvánítod
ő
ket. Saját magadnak kell gondolkodnod, élned, és mindentkidolgoznod. A saját lábadon kell állnod, és soha nem szabad várnod, hogy majd valaki másmegteszi a dolgokat helyetted. Fordulj magadba, kutasd lelkedet minden válaszért, és meg fogodtalálni a válaszokat. Lehet, hogy hosszú id
ő
be telik majd. Lehet, hogy meg kell tanulnodtürelmesnek lenni, és várni Rám, de ha hited és meggy
ő
z
ő
désed elég er
ő
s, meg fogsz találnimindent, amit keresel. Tanulj meg tudatoddal nyújtózni, növekedni és kitágulni. Tanulj megmeríteni a forrásból, amely forrása minden hatalomnak, minden tudásnak, minden bölcsességnek ésminden megértésnek. Állandóan fordulj Hozzám, a te Uradhoz, Istenedhez, a benned rejl
ő
isteniénedhez. Én soha nem hagylak magadra, nem hagylak cserben, mert most már biztosan tudod, hogyÉN mindig veled VAGYOK.
Május 31.
Most rögtön kezelj hozzá tudatod kitágításához, és kezdj el a mindenben való b
ő
ségre gondolni,mert csak ezen a módon fog teljesülni minden igényed. Azt akarom, hogy tudd, örömet jelentSzámomra, hogy átadom neked a királyságot, mert a királyság az, amelyb
ő
l minden más eredni fog.Ezért kell azt el
ő
ször megkeresned, utána részesülhetsz majd minden másban. Ismerem mindenigényedet, és minden igényed csodálatosan teljesülni fog. Hidd ezt el teljes szíveddel. Soha,semmikor ne engedd, hogy akár csak egyetlen kétely is árnyékot vessen ennek csodájára. Fogadd elaz Én szavam, élj aszerint, és lásd, amint a csodák egymás után végbemennek. A csodák idejénekezzel még természetesen nincs vége. Amint éled a maradéktalanul Nekem szentelt életedet,kimondatlan csodáknak leszel tanúja. Látni fogod, hogyan válik a lehetetlen lehetségessé.Mindenben fel fogod ismerni az Én kezem munkáját. Szívedben túlcsordul majd a szeretet és hálamindazért, ami történni fog.
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 18:51:04, hétfő
 
  ÁPRILISLelki szemeim el
ő
tt egy repülni tanuló madárfióka jelent meg. Els
ő
próbálkozásai nagyon er
ő
tlenek voltak, de ahogy egyre többet éstöbbet használta szárnyait, azok egyre er
ő
sebbek lettek, mígnem amadárka rátalált a repülés szabadságára, és er
ő
lködés nélkül képesvolt nagy magasságokba emelkedni, s
óriási
távolságokra elrepülni. Ésa következ
ő
szavakat hallottam:
A hitet a gyakorlás hozza meg. Élj hited szerint, amíg az olyan er
ő
ssénem válik, mint a megingathatatlan szikla, és találj rá a Szellem igazszabadságára.

Április 1.

A tavasz valódi teljességében bontakozik ki. Ez az Új Kor tavasza, amellyel együtt az Új Kor isugyanazzal a teljességgel alakul ki. Te része vagy ennek az új életet hozó tavasznak, amely együttérkezik a tökéletes szabadság és lemondás csodálatos érzésével, és segít kitörni a régikötöttségekb
ő
l egy új, tágas, és korlátok nélküli világba. Érezd, ahogy tudatod minden iránybanfejl
ő
dik, kitágul, és tudd, hogy bármely pillanatban bármi megtörténhet. Légy olyan, mint a futó astartvonalnál, ki minden izmát megfeszítve várja, hogy a startjelre elrugaszkodhassak. Oly sokdolog történik most minden szinten! Változások jönnek, s te része vagy ezeknek a változásoknak,haladj hát velük! Légy hajlandó változni, és változz gyorsan, amikor és ahol csak szükséges! Nekéslekedj, s ne maradj el! Lépj be a történések sodrába gyorsan és magabiztosan, tökéletesönbizalommal és hittel.

Április 2.

Mindennek megvan a maga ideje és id
ő
szaka. Az, hogy mindennek a pontos idejét tiszta bels
ő
felismeréssel tudd, és hogy a bels
ő
sugallatok nyomán tökéletes önbizalommal gyorsan légy képescselekedni, csupán attól függ, hagyod-e, hogy Én vezéreljem az életed. Amikor a lelked békébenvan, az id
ő
nek nincs jelent
ő
sége, csak akkor érzed ügy, hogy az id
ő
ólomlábakon jár, és a nap sohanem akar véget érni, ha boldogtalan vagy, és nem találod a helyed. Amikor élvezed azt, amit éppencsinálsz, az id
ő
gyorsan elrepül, és te azt kívánod, bárcsak több órából állna egy nap. Fontos, hogymegtanulj tökéletes örömöt érezni mindenben, amit vállalsz, és mindenhez a helyes szemlélettelhozzáállni. így sokkal többet leszel képes tenni, és amit teszel, azt szeretettel fogod tenni, ezértannak eredménye tökéletes lesz. A tökéletesség legyen a célod mindenkor. Amikor valamitszeretettel teszel, azt Énértem teszed.

Április 3.
Boldogságod és megelégedettséged kulcsa lelked mélyén, saját szívedben és tudatodban rejt
ő
zik.Nagyon fontos, hogy miként kezded el napjaidat, felkelhetsz jobb lábbal, de bal lábbal is.Ébredhetsz úgy, hogy szívedet öröm és hála tölti be az új napért, azért, mert élsz, magának azéletnek a csodájáért, és azért, mert összhangban és harmóniában vagy az élet ritmusával. Várhatod alegjobbat az el
ő
tted álló naptól, ezért azt vonzani fogod magadhoz. De sért
ő
dötten, megbántottlélekkel, rosszkedv
ű
en, és a mindenség ritmusából kiesve is nekiindulhatsz a napnak. Te vagy afelel
ő
s azért, amit a mai nap hozni fog, és mivel ezt tudod, jóval nagyobb a felel
ő
sséged, mintazoknak a lelkeknek, akik ennek nincsenek tudatában, és így nem is tudnak róla. Lelkiállapotodértsenki mást nem hibáztathatsz. Teljes egészében te vagy érte a felel
ő
s, mert a te lelked egyedül csakbenned van.
Április 4.
Hol állsz az élet létráján? Elérted-e az abszolút mélységet, és elindultál-e már felfelé? Hajlandóvagy-e életedben mindent feladni, hogy Engem tehess az els
ő
helyre, nem azért, mert félsz, hanemaz Énirántam való mély szereteted, és annak okán, hogy vágyakozol teljesíteni az Én akaratomat, és járni az Én útjaimat? Képes vagy-e azt mondani: ,,Legyen a Te akaratod szerint", és képes vagy-eennek szellemében élni, és hajlandó vagy-e megtenni bármit, amit kérek t
ő
led, függetlenül attól,hogy mások szemében az mennyire t
ű
nik különösnek vagy bolondosnak? Ehhez bátorság,mélységes bels
ő
megértés, és annak biztos tudata kell, hogy semmi nem lesz képes kibillentenitéged egyensúlyodból. Csak az er
ő
s lelkek fogják tudni követni ezt a spirituális utat. Ez az út nemazoknak a lelkeknek való, akik inkább a maguk útját választják, és nem akarnak hallgatni az Énszavamra. Ebben a spirituális életben nincs mód lerövidíteni egyetlen utat sem. Neked kell keresnedés megtalálnod a saját üdvösségedet.
Április 5.
Amikor a kisgyermek járni kezd. el
ő
ször csak tétova lépéseket tesz, amíg kell
ő
önbizalmat nemgy
ű
jtött össze, eközben lépései határozottabbakká, magabiztosabbakká válnak, míg aztán végülképessé nem válik imbolygás nélkül járni. Majd megtanul futni és ugrani, de egyszerre mindig csakegy fázisnak kell a végére érni. így van ez a hittel is. Fokozatosan kell felépíteni, egyszerre sohanem jelenik meg azonnal. Ahogy a hitedet mindig újra próbára teszed, úgy fog benned növekedni,amíg aztán képes nem leszel kilépni a sorból, és teljesen a hited szerint élni. tudván, hogybiztonságod Bennem gyökeredzik és nyugszik. Tudod, hogy Velem mindenre képes vagy, mert ÉNVAGYOK, aki benned és általad munkál mindennek a létrehozásáért, és hogy a saját er
ő
db
ő
lugyanazokat a dolgokat nem lennél képes végrehajtani. Mindig ismerd el azt a forrást, amelyb
ő
l asegítséget, az er
ő
t és a sugallatot kapod, és soha ne mulassz el hálát adni mindezért. Semmit netekints magától értet
ő
d
ő
nek, ,,természetesnek", hanem mindenben ismerd fel az Én kezemnek amunkáját.

Április 6.
A mindennapi életben sok olyan apró dolog van, amely könnyen megbonthatja az egységet, ésdiszharmóniát okozhat. Emelkedj felül ezeken a dolgokon, és lépj egységre másokkal az élet igazánfontos dolgaiban: az Énirántam érzett szeretetben, a mások iránti szeretetben, az egésznek, aközösségnek, a teljességnek az érdekéért való életben és munkában, az önös én, és mindazoknak azapró-csepr
ő
kis incidenseknek az elfelejtésében, amelyek a személyes tetszésb
ő
l és nem-tetszésb
ő
ltáplálkozva állandóan felütik a fejüket. Amikor egy lélek er
ő
sen érzi, hogy az útja helyes, éskereken visszautasítja, hogy engedjen ennek vagy annak a nyomásnak, el
ő
bb-utóbb valaminekengednie kell. Amikor egy darab gumiszalagot annyira széthúzol, hogy az már nem tud továbbnyúlni, vagy elszakad, vagy, ha hirtelen elengeded, visszacsapódik, és sérülést okoz. De ha képesvagy finoman elengedni, visszanyeri eredeti hosszát anélkül, hogy elszakadt vagy szükségtelenfájdalmat, szenvedést okozott volna. Miért nem tárod fel szíved, és engeded ki finoman a bennelév
ő
feszültséget? A szeretet és a megértés mindig segít simává tenni az utat.
Április 7.
Csak tudatosságod tágításával válhatsz nyitottá és fogékonnyá a körülötted lév
ő
új dolgok iránt,hangolódhatsz rá az új gondolatokra, az új ideákra és az élet újfajta felfogására. Ne csak azt lásd,ami a közvetlen környezetedben van, hanem igyekezz messzire nézni, beletekinteni magasabbdimenziókba, magasabb birodalmakba, és megnyílni a Szellem útjai el
ő
tt. Sok olyan dolog van, amiösztönösen érthet
ő
és elfogadható, ámbár az elme számára átjárhatatlan - miért áldoznál hát drágaid
ő
t arra, hogy megpróbálj mindent az elméddel világossá tenni? Miért nem vagy hajlandóösztönösen és bels
ő
sugallataidra hagyatkozva élni és cselekedni? Ha így tennél, a tudatosságemelkedett állapotában lennél, és fogékonnyá válnál az újra. Benned és rajtad keresztül bontakoznaki az új, amelyet tisztán továbbsugározhatnál mások felé. Emeld ki ezért tudatosságodat anegatívumokból, s helyezd át a pozitívumok világába, hagyd el a romboló, és
ő
rizd meg az épít
ő
energiákat, lépj a sötétségb
ő
l a fénybe, a régib
ő
l az újba, s figyeld, mi történik. Látni fogod, hogy arégi tovasodródik, miközben feltárja el
ő
tted a csodálatos újat.
Április 8.
Ne támaszkodj senkire. Nincs szükséged küls
ő
támaszokra és biztatásokra, mert minden ott vanmélyen a lelkedben. A bels
ő
béke után vágyakozik mindenki, holott az ott van. csak id
ő
t kell szánnia megkeresésére. Áldozol-e id
ő
t arra, hogy meglásd az igazságot, vagy mindent úgy fogadsz el,ahogy hallod, látod vagy olvasod? Amikor valamit belül, a lelked mélyén tudsz azt, kívülr
ő
l semmivagy senki nem rendítheti meg. Az a valami számodra végtelenül valóságos, és az sem számítana,ha az egész világ ellened fordulna, és mindenki azt mondaná, hogy tévedsz. Képes lennélnyugodtan továbbmenni utadon anélkül, hogy bármi megzavarna, vagy elvesztenéd egyensúlyodat.Ez jelenti a bels
ő
tudat, a bels
ő
megértés örömét és erejét. Ez képes megadni számodra a mindenenfelülemelked
ő
, tökéletes békét. Amikor tehát bármilyen kétséged van bármivel kapcsolatban,fordulj magadba, keresd az igazságot, és Én fel fogom tárni azt el
ő
tted, majd menj tovább utadonbékében és bizalomban.

Április 9.
Szilárd alapok nélkül nem tudsz er
ő
s templomot építeni. Szeretet nélkül, a mások iránt és

azÉnirántam érzett szeretet nélkül nem tudod felépíteni az új mennyországot és új földet. A szeretet azélet apró dolgaiban kezd
ő
dik, és azokból terjed szét mindenfelé. Ültesd el a szeretet magjaitmindenhol, ahol jársz, és figyeld, ahogy ezek a magok n
ő
nek, virágba szökkennek és virulnak. Méga legkeményebb szívekbe elültetett szeretetmagok is növekedésnek indulnak egyszer, talán hosszúid
ő
be telik, míg a magok kicsíráznak, de ha szeret
ő
gondossággal ápolják
ő
ket, semmi nemgátolhatja meg növekedésüket. Ne mondj le hát senkir
ő
l, egyszer
ű
en szüntelenül ontsd magadból aszeretetet, s ne engedd, hogy szíved megkérgesedjék, hagyj fel azzal a próbálkozással, hogy mindigigazolást keresel a magad vagy cselekedeteid számára. Ne hibáztasd többé a másik embert. Kutasdsaját szívedet, hozd magad egyenesbe, s találd meg szíved és lelked tökéletes békéjét. Azután márigazi szabadságban és örömmel mehetsz bárhová, szeretetet és még több szeretetet sugározvamagadból. A szeretetb
ő
l soha nincs elég, hagyd, hadd áramoljon szabadon.
Április 10.
Az életed olyan, amilyenné teszed. Miért nem keresed minden helyzetben a legjobbat, és élvezed kitökéletesen, függetlenül attól, hol vagy és éppen mit csinálsz? Soha ne fecsérelj id
ő
t és energiátarra, hogy azt kívánod, bárcsak máshol lehetnél, és valami mást csinálhatnál. Lehet, hogy nemfogod mindig megérteni, miért kerültél egy adott helyzetbe, de biztos lehetsz benne, hogy jó okavan, és a kell
ő
tanulságot is le lehet vonni bel
ő
le. Ne küzdj ellene, hanem találd meg a tanulságot,gyorsan tanuld meg a helyzetb
ő
l mindazt, amit lehet, hogy tovább tudj lépni, mert ugye nem akarszegy helyben maradni? Amint felhagysz az ellenállással, és egyszer
ű
en elfogadod a megtanulandóleckéket, tanulságokat, s a saját tempódban, kényelmesen feldolgozod
ő
ket, az életet is sokkalkönnyebbnek fogod találni, s
ő
t, még élvezni is fogod a lezajló változásokat. A növény nem áll ellena növekedésnek vagy a változásnak, egyszer
ű
en beleolvad ezekbe a folyamatokba, együtt haladvelük, és így bontakozik ki igaz tökéletességében. Miért nem teszed te is ugyanezt?
Április 11.
Itt élsz a világban, de nem vagy annak tulajdona. Nem kell engedned, hogy a világ hóbortjai,szokásai magukkal rángassanak. Élvezd e szokásokat, de ne próbáld birtokolni
ő
ket, és azt sehagyd, hogy
ő
k birtokoljanak téged. Az Új Korban semmi szükség a vezeklésre, vagy arra, hogykörbejárva hangoztasd, milyen szerencsétlen b
ű
nös vagy, aki nem méltó arra, hogy az Én szeretettgyermekemnek neveztessék. Minden ilyen tanítás a régi korokhoz tartozik, ezért hamis és valótlan.Fogadd el, hogy mi egyek vagyunk, s hogy ÉN ott VAGYOK benned. Érezd, amint kiemelkedsz ahamis tanítások sötétségéb
ő
l, és átlépsz a ragyogó fénybe, hagyd magad mögött a régit, haddteljesedjék be rajta a természetes elmúlás t
ő
rvénye. Lépj be az újba, újjászületve Szellemben ésigazságban, és ismerd meg az igaz szabadság érzését. Szabad állapotodban van rád szükségem, nempedig éned és aggodalmaid béklyóiban szenvedve. Légy olyan, mint a kisgyermek, szabad ésörömteli, és élj az örökkévaló jelenben.

Április 12.
Adj hálát mindenért, amid van, mindenért, amit kapsz, és mindenért, amit ezután fogsz kapni.Valójában soha ne hagyj föl a hálaadással, mert a hálaadás az élethez való pozitív hozzáállást jelenti, és magának a hálaadásnak a ténye az, amellyel a legjobb dolgokat vonzod magadhoz. Segítnyitva tartani szívedet és szellemedet, segíti tudatosságod tágulását. Mindig találni fogsz valamit,amiért hálát adhatsz, és ahogy elkezdesz így cselekedni, és számolni az áldásokat, azok egyre csakgyarapodni fognak. Ráébredsz, milyen mérhetetlenül áldott vagy, és hogy mindenem, amim van, atiéd, s hogy az Én b
ő
ségem raktárai csordultig tele vannak, és semmiben nem szenvedsz hiányt.Minden igényed csodálatosan teljesül, és a tudatosságnak abban az állapotában képes leszel adni, ésadni, nem számolva semminek az árát, mert kapni úgy kapsz, ahogy adsz. Ahogy adsz, úgy készítedel
ő
a helyet annak az egyre több dolognak, ami visszaáramlik hozzád.
Április 13.
Én vagyok a forrása mindennek, amire szükséged van, és mindenem, amim van, a tiéd. Végtelenb
ő
ségemmel mindenki, te is rendelkezhetsz, de tudatosságodat a b
ő
ség hassa át, és ne gondoljhiányra vagy sz
ű
kösségre. Érezd, ahogy tudatosságod tágul, és egyre csak tágul, s hagyd határok,korlátok nélkül tágulni, mert a korlátok gátat képeznek az állandó áramlásban. A korlátokkal jön afélelem, a félelem pedig a megtorpanást, leállást hozza magával, és amikor valami leáll, a körforgásmegszakad, és az, ami leállt, elhal. Tartsd fenn a körforgást, az áramlást. Mindenhol mindenkiállandóan adjon, s ugyanígy kapjon, és ismerd meg a végtelen b
ő
ség jelentését. Tudd, hogy te egyvagy Velem, egy vagy a világ minden gazdagságával, és hogy semmi ne legyen az éné, semmi nelegyen felhalmozva. Minden ott van, és bölcs felhasználásra vár. Légy jó sáfárja az Én jóságomnakés tökéletes ajándékaimnak. Kérd az Én útmutatásomat és tanácsomat, ha helyesen akarod használnikifogyhatatlan tárházamat.
Április 14.
Fontos, hogy minden helyzetben mindenkor egyensúlyi állapot legyen. Látni fogod, hogy amikormindent, amit magadra vállalsz, az Én irányításom alatt végzel, mindig mindent tökéletes egyensúlyfog áthatni. Ezért kell engedned, hogy az élet a dolgok er
ő
ltetése nélkül bontakozzék ki, mert ha eztörténik, semmi nem sikerülhet rosszul, és semmi nem eshet ki a maga ritmusából. Ez nem azt jelenti, hogy csak ülj, és ne tégy semmit, s csak várd, hogy majd minden az öledbe hullik. Azt jelenti, hogy állandóan ébernek kell lenned, tudatosságodat magas szinten kell tartanod, a legjobbatkell várnod, szilárdan hinned kell, hogy minden nagyon, nagyon jó. Csorbítatlan hitben ésbizalomban kell vámod Rám. A kétség legkisebb árnyéka nélkül kell tudnod, hogy ÉN VAGYOKaz állandó vezet
ő
d és társad. Tudnod kell, hogy útjaidat Én, egyedül Én vezérlem, hogy mindenmegtett lépésed határozott és biztos legyen, és hogy mindent, amit teszel, szeretettel tegyél

Április 15.
Milyen könny
ű
a világ helyzete miatt elégedetlenkedni, panaszkodni, saját magadon kívül mindenkimást hibáztatva érte! Könny
ű
azt mondani, ,,Miért nem tesznek már valamit, hogy jobb legyen?" Demi lenne, ha te tennél valamit, hogy javíts a helyzeten? Soha ne d
ő
lj hátra tehetetlennek érezvemagad, azt képzelve, hogy semmit nem tehetsz a jobbítás érdekében. Képes vagy segíteni, és asegítséget máris elkezdheted! Kezdheted azzal, hogy a saját házad táját rendbe hozod. Képes vagyelsimítani minden félreértést, és megpróbálhatod jobbá tenni mindazt, ami rossz. Képes vagykitágítani tudatosságodat, hogy az életre egy másik és szélesebb látószögb
ő
l tekints. Meg tudsztanulni türelmesebbnek, nyitottabbnak, szeret
ő
bbnek lenni, és egy érmét két különböz
ő
oldalróllátni. Most rögtön hozzáfoghatsz, hogy szám
ű
zzél gondolataidból minden keser
ű
séget, kritikát ésnegatív érzést. Miközben végzed e jobbító munka rád es
ő
részét, látni fogod, hogy mindenkinek, azegésznek segítesz vele, de ezt a munkát nem végezheted egymagad. Végezd az Én segítségemmel!
Április 16.
Miért nem teszed - természetesen anélkül, hogy egy másik léleknek, ami kárt okoznál - az életbenazt, amit élvezettel teszel, ami csakis el
ő
nnyel jár saját magad és mindazon lelkek számára, akikértfelel
ő
sséget érzel? Tanuld meg a dolgokat a megfelel
ő
id
ő
ben, a megfelel
ő
módon, nagyobber
ő
feszítések nélkül megtenni! A kisgyermekek tudják, hogyan kell élvezni az életet. Válj olyanná,mint egy kisgyerek, akiben nem élnek tilalmak, és tanuld meg korlátok, aggodalmak vagyöntudatosság nélkül élvezni az életet! Ne azért tegyél mindig bizonyos dolgokat, mert úgy érzed,meg kell tenni, vagy neked kell megtenni
ő
ket. Amikor valamit kényszer alatt tesznek, mindenöröm és kellemesség elszáll bel
ő
le. Tanulj meg mindent azért megtenni, mert szívesen, örömmelteszed. Bármit, amit adnod kell, add az adás puszta szeretetéért, az élet puszta szeretetéért, és lásd,mennyire másmilyenné válik számodra az élet!
Április 17.
Keresd és találd meg a közvetlen kapcsolatot Velem, és
ő
rizd meg e kapcsolatot, történjék bármi iskörülötted. Ez a Velem, az Istenivel való kapcsolat a forrása minden hatalomnak, és ez a hatalomaz, amely csodákat m
ű
vel. Mi más jelenthetné a csodákat, ha nem az Én, mindenben megnyilvánulóisteni törvényeim? Élj, dolgozz ezen törvények szerint, és minden megtörténhet. A minden élettel,minden bölcsességgel és minden hatalommal való azonosulás nyitja meg az ajtókat, és teszilehet
ő
vé, hogy e törvények benned m
ű
ködhessenek. Miért kellene félreállnod, és azt figyelned,amint mások életében egyre-másra történnek a csodák, amikor ezek a csodák a te életedben éppenúgy megtörténhetnek? A csodák akkor fedik fel magukat, amikor ráhangolódsz erre a hatalomra ésegységre, és el tudod fogadni, hogy Velem mindenre képes vagy, mert ÉN VAGYOK, aki er
ő
t öntbeléd, aki támaszt nyújt neked, és aki benned és rajtad keresztül munkál. Ismerd fel, hogyönmagadban semmi vagy, de Velem valóban képes vagy mindenre, és akkor látni fogod, hogyéletedben egymást követik majd a csodák.

Április 18.
A béke önmagunkon belül kezd
ő
dik. Ott él minden lélekben, mint egy kicsiny mag, amely csak arravár, hogy kicsírázhassák, és n
ő
hessen, virágozhassák. Miel
ő
tt azonban fejl
ő
désnek indulna, megkell kapnia a megfelel
ő
feltételeket, körülményeket, a kell
ő
környezetet és a helyes bánásmódot.Légy csendben, és teremtsd meg a megfelel
ő
körülményeket. Légy csendben, és add meg neki alehet
ő
séget, hogy gyökeret ereszthessen, ha a létfeltételek már adottak, a magocska tovább fog n
ő
ni,életének ebben az érzékeny els
ő
szakaszában azonban segítségre, ápolásra van szüksége. A világbékéjének kulcsa tehát önmagadon belül van. Ne fecsérelj id
ő
t arra, hogy a világban uralkodókáoszt és z
ű
rzavart figyeled, hanem kezdjél hozzá rendet rakni önmagadban! Csendesen dolgozz azÉn akaratom szerint. Err
ő
l nem kell beszélned, hanem egyszer
ű
en élj ennek megfelel
ő
en. Alakítsdát a saját életedben meglév
ő
káoszt és z
ű
rzavart békévé, higgadtsággá, nyugalommá, válj hasznostagjává annak a társadalomnak és világnak, amelyben élsz. Kezdd az átalakítást saját bels
ő
világodazon részével, ahol tudod, hogy képes vagy tenni valamit, és szépen, fokozatosan haladj bels
ő
világodból a küls
ő
világ felé.
Április 19.
Amikor az élet azt kéri t
ő
led, hogy változz meg, lásd tisztán, mire van szükség, és változz mindenellenállás nélkül, tudván, hogy minden változás a legeslegjobbat hozza magával. A változás nemmindig kényelmes, és különösen nem az a megrögzött gondolkodású és életmódú emberek számára,hajlandónak kell lenned arra, hogy a szép, kényelmes, régóta meglév
ő
elképzeléseket, ideákat,gondolkodási sablonokat egymás után kidobáld, mígnem tökéletesen szabaddá és nyitottá nem válszvalami teljességgel újnak és forradalminak a befogadására. Ez az a pont, ahol a nehézségek gyakranfellépnek. Sok ember, miután megismert, elfogadott és átvert valami új dolgot, ragaszkodni akarhozzá, és nem hajlandó megválni t
ő
le. Miért nem lehet az új dolgokat csupán egy-egy lépcs
ő
foknaktekinteni a még nagyobb és még csodálatosabb felfedezések, élmények felé vezet
ő
úton, amelyekmind arra várnak, hogy feltáruljanak el
ő
tted, amikor már el
ő
készítetted a helyet számukra? Avödröt, amely tele van, nem lehet megtölteni, el
ő
bb ki kell üríteni. Nem lehet rögtön besétálni azújba úgy, hogy még a régi szokások és szemléletek töltik be a világodat, amelyekt
ő
l még csakmegszabadulni sem akarsz. Változz meg hát, de változz gyorsan, mert szükségem van rád.
Április 20.
Akármire vállalkozol is, azt az Én áldásommal tedd. Soha ne vesd bele magad meggondolatlanulsemmibe úgy, hogy el
ő
tte nem kéred az Én áldásomat. Vonulj el a csendbe, és érezd, ahogy abékesség és a nyugalom átjárja lényed, és akkor abban a tökéletesen békés állapotban kérjed, ésfogadd el az Én áldásomat. Utána menj utadra tökéletes hittel és bizalommal, és tedd, amit tennedkell. Tudd, hogy ÉN veled VAGYOK az úton, és hogy minden tökéletesen fog alakulni. Minélnagyobb a végrehajtandó feladat, annál inkább szükséged van az Én áldásomra. Miért nem kezdeszhozzá, hogy bevonj Engem életed minden apró területére, majd fokozatosan egyre több, ésfontosabb részébe, míg végül már egyetlen lépést sem tennél anélkül, hogy el
ő
ször megkeresnélEngem, és kérnéd a teljes áldásomat? Készülj fel, hogy nagy lépéseket tegyél el
ő
re, látszólaglehetetlen helyzetekbe, de ne félj, mert Én el
ő
tted haladok, hogy el
ő
készítsem az utat. Tartsd fenntudatosságodat, maradj kapcsolatban Velem, és cselekedj bátran mindenben, amit vállalsz, legyenaz bármi.

Április 21.
Mindenkinek van helye a világban, de mindenkinek saját magának kell keresnie, és megtalálnia azta helyet, ahová be tud illeszkedni, ha félsz magadra vállalni az új elhúzásának felel
ő
sségét, nepróbáld megállítani azokat a lelkeket, akik hajlandók erre. Ismerd fel, hogy azok a lelkek, akikkell
ő
en felkészültek, és megvan a bels
ő
hajtóerejük, sugallatuk ennek a feladatnak a vállalására,meg fogják azt tenni, mivel ez az
ő
munkájuk. Találd meg jogos helyedet az egész óriási tervenbelül, és ha nem tartozol az élvonalba, ne engedd, hogy ez a tény zavarjon. Ne feledd, mindenféleemberre szükség van az egésznek, a teljességnek a felépítéséhez. Egyszer
ű
en fogadd el sajátmunkádat, és tedd, amir
ő
l tudod, hogy teljes szíveddel tenned kell. Engedd, hogy azok a lelkek,akik vezet
ő
k és nagy felel
ő
sséggel járó posztokra kerültek, haladjanak el
ő
re. Add meg nekik a teljestámogatást, és légy irántuk tökéletesen lojális: szükségük van a támogatásra és a h
ű
ségre, és aztméltányolni is fogják. Er
ő
sítsd meg szívedet az irántuk való mély szeretetben, dicséretben éshálában, és mindig a legeslegjobbat add magadból.
Április 22.
Milyen gyakran hallottad már azt a megjegyzést, hogy
,,Mennyire repül az id
ő
!"
? Amikor telvevagy örömmel és boldogsággal, és a legjobbat adod magadból, és másokért élsz, szívedben érezve ateljesség jóságát, akkor az id
ő
valóban repül, és te élvezed minden másodpercét. Bár benne élsz azid
ő
ben, mégsem kell hagyni, hogy terhedre váljék, és magával rántson. Van id
ő
mindenre,mindazon dolgokra, melyeket csinálni szeretnél, mert megteremted rájuk az id
ő
t. Mindenkinekugyanannyi ideje van, de csak az számít, hogy mennyire tudod kihasználni az id
ő
det, ezért soha nepanaszkodj, hogy némely lelkeknek több ideje van, mint másoknak. Soha ne légy az id
ő
rabszolgája, hanem tedd azt a te szolgáddá! El kell döntened, hogy mit akarsz tenni, és haeldöntötted, irány el
ő
re, és tedd, amit elterveztél, látni fogod, hogy lesz id
ő
d tökéletesenvégrehajtani, amit szeretnél.
Április 23.
Húzódj közel Hozzám, és Én közel húzódom tehozzád! Rajtad áll, hogy megtedd az els
ő
lépést ahelyes irányba azáltal, hogy közvetlen kapcsolatot teremtesz Velem, a többi pedig majd szépenkialakul. Minden lélek másképpen indul el, de csak az számít, hogy elindulj, és ne tör
ő
dj azzal,hogy kezdetben mennyire tétovák, bizonytalanok a lépéseid. Egyszer
ű
en csak tudd, hogy ha mármegtetted azt a legels
ő
lépést, minden további lépésed er
ő
sebb és magabiztosabb lesz. Észre fogodvenni, hogy egyik csoda a másikat követi majd, amint végrehajtod az Én akaratomat, és látod,ahogy az Én törvényeim formát öltenek. Hited er
ő
ssé és megingathatatlanná válik, amint a leges-legjobbat várod, és azt magadhoz vonzod Lásd, ahogy ez bekövetkezik, és nemcsak egyszer, hanemid
ő
r
ő
l id
ő
re újból és újból, mindaddig, amíg többé már nem kételkedhetsz az Én eszközeimcsodájában, és Belém nem helyezed teljes hitedet és bizalmadat, s nem hagyod, hogy Én vegyem áta vezetést, és irányítsam egész életedet.


Április 24.
Úgy érzed, hogy nem vagy képes szeretni bizonyos embereket? El
ő
ször érj el annyit, hogy ne utáld
ő
ket! Ne legyél többé türelmetlen velük, és hagyd abba a kritizálásukat! Ily módon megteheted azels
ő
lépéseket a helyes irányba. Kés
ő
bb fokozatosan szánjál id
ő
t a megismerésükre, hogykideríthesd, mi mozgatja
ő
ket, és mi az, ami benned létrehozta a t
ő
lük való elkülönülést. Kutassmagadban, tárd fel, mi az, ami benned és a velük való kapcsolatodban félresiklott, és soha nehibáztass senki mást. Amikor képes vagy szembenézni önmagaddal és a saját hiányosságaiddal,akkor már jó úton vagy a helyes irány felé, és képes leszel megtalálni a tökéletes megoldástproblémáidra. Miel
ő
tt még teljesen tudatára ébrednél, minden lélek felé meg fog változni az egészhozzáállásod, és teljesen más lesz a velük való kapcsolatod. Mindig van valami, amit azonnalmegtehetsz! Akkor hát miért nem teszed, ahelyett, hogy valaki másra vársz, hogy
ő
tegye meg azels
ő
lépést?
Április 25.
Meg kell engednem, hogy az életben hibákat kövess el, de amikor felismered e hibákat, és az Énsegítségemet kéred, ÉN mindig ott VAGYOK, hogy segítsek és mutassam neked az utat. A temunkádat azonban Én nem fogom helyetted elvégezni. Meg kell tanulnod, hogy önállóan végezd el.Ez a spirituális élet nem a gyenge, határozatlan jellemeknek való, hanem azoknak a lelkeknek, akiker
ő
sek, és biztosak önmagukban, akik meg akarják találni a válaszokat, és hajlandók elindulni azúton, hogy megleljék azokat, legyen bármi is az ára. Félsz attól, hogy hibákat követsz el? Félsz amély vízbe merészkedni? Addig soha nem fogsz megtanulni úszni, amíg el nem rugaszkodsz alábaddal a vízfenékr
ő
l. Spirituálisán csak akkor fejl
ő
dhetsz, ha a saját lábadon állsz. Ne féljsemmit
ő
l, csak haladj el
ő
re tökéletes hittel és bizalommal, és tedd. ami szerinted helyes, figyelmenkívül hagyva minden ellentétes véleményt. Vezessen az a bels
ő
tudat, amely T
ő
lem származik.
Április 26.
Miért nem teszed a mai napot egy csodálatos nappá azzal, hogy jobb lábbal indulsz neki, és abban apillanatban kapcsolatba lépsz Velem, mihelyst felébredsz? Miért nem töltöd meg szíved szeretettelés érzel hálát egy ilyen napért, amelyet a legjobbért és a legnemesebbért való várakozás tölt ki?Amikor az új nap els
ő
pillanatai örömteliek és felemel
ő
k, a következ
ő
pillanatokat is ilyennekfogod találni, és amint a pillanatok órákká szaporodnak, látni fogod, hogy a napodat az öröm és abéke kíséri végig. Amikor súlyos lelki teherrel ébredsz, kedélytelennek és lehangoltnak érzedmagad, magaddal cipeled ezt az állapotot egész nap, hacsak nem teszel valamit ellene. KeressEngem, hogy megtaláld szíved és tudatod tökéletes békéjét, ami akkor jön el, ha minden gondodatés aggodalmadat átadod Nekem, s amikor egyetlen vágyad az, hogy végrehajtsd az Én akaratomat,és az Én útjaimon járj

Április 27.
Miért ne lehetnél az életben optimista, aki mindig a legjobbra számít, mindig a legjobbat találja,mindig a legjobbat hozza létre? Az optimizmus er
ő
t ad, a pesszimizmus gyengeséghez ésvereséghez vezet. Ragyogjon a Szellem ereje benned és általad, szép, békés és harmonikus világotteremtve körülötted. Amikor optimistán tekintesz az életre, felemeled a körülötted lév
ő
lelkeket, ésaz élet reménységével és hitével töltöd el
ő
ket. Mindig tapasztalni fogod, hogy a hasonló dolgokvonzzák egymást, hogy optimizmusod optimizmust hoz létre, amely lavina módjára tör el
ő
re ésnöveli erejét. Az életben mindig van remény, még ha az kezdetben csupán egy pici pislákoló szikrais. Amikor azonban ezt a pici szikrát a megfelel
ő
légkörben remény és szeretet veszi körül, lángralobban, és a láng mindaddig n
ő
és n
ő
, amíg már te magad is a csillapíthatatlan és kiolthatatlanSzellem erejét
ő
l égsz, ha a t
ű
z egyszer meggyulladt, semmi nem lesz képes megállítani terjedését.
Április 28.
Amikor valaki szóval vagy tettel megbánt, nem könny
ű
odatartani neki arcod másik felét is. Azösztönös reakció ilyenkor az, hogy az ember visszavág, de ez az a pont, amikor a reakciókra alegnagyobb gonddal kell figyelni, és ahol az önkontrollt és a maradéktalan önzetlenséget agyakorlatba át kell ültetni. Azok a lelkek, akik nem tanulták meg az önfegyelmet, annyi jót adnakvissza, amennyit kapnak, és ezt teljesen rendben lév
ő
nek is tartják. Utána pedig csodálkoznak, hogymiért van olyan nagy káosz és zavar a világban. Annyira vakok, hogy nem látják meg, hogy amígnem tanulják meg teljes szemléletüket megváltoztatni, és nem kezdik el szomszédjaikat is éppúgyszeretni, mint önmagukat, nem is reménykedhetnek a világ folyásának megváltoztatásában. Minéltöbb a szeretet és a jóakarat, annál gyorsabban jön el a változás. De az egész folyamat bennedkezd
ő
dik. Éppen ezért, minél korábban rájössz erre, annál hamarabb fognak körülötted végbemennia változások, amelyek azután a világban is megmutatkoznak. Miért nem teszel ennek érdekébenvalamit már most?
Április 29.
Nyílj meg, és engedd magadba áramolni az Én isteni szeretetemet és fényemet. Tárd ki szívedajtajait, és ne engedd, hogy bármi is gátolja ezt az áramlást. Tartsd ezeket az ajtókat kitárva, hogy aszeretet és a fény szabadon áramolhasson benned és rajtad keresztül, és hogy az életer
ő
t mindigérezhesd magadban. Amikor szíved ajtajai zárva vannak, és a szeretet és fény áramlása megreked,egész életed holtpontra jut. pangani kezd, és a pangó vízben semmi nem marad életben. Ezért kelltudatosan kitárva tartanod azokat az ajtókat, és mindig merítened Bel
ő
lem, minden élet forrásából,hogy szíved soha egyetlen percre se száradjon ki, és ne kezdjen pangani. Az a patak, amelyfolyásához már nem merít utánpótlást a forrásából, kiszárad. Amikor nem merítesz életer
ő
-utánpótlást T
ő
lem, te is hamarosan kiszáradsz, és hasznavehetetlenné válsz. Gondolj ezért tudatosanRám, és folyamatosan merítsd életer
ő
det Bel
ő
lem. A döntést te hozod napról napra, óráról órára,percr
ő
l percre.

Április 30.
Adni hatalmas örömet jelent. Ahogy megtanulsz adni, és teljes szíveddel adni, azokból azadottságokból és képességekb
ő
l, amelyek a sajátjaid (mindenkinek más és más adottságai ésképességei vannak, és ezek mind más és más szinten hatnak), méltóságod és lelki képességeid isannak megfelel
ő
en növekednek, ha boldog, napsugaras természeted van, és ebb
ő
l a természetedb
ő
lmindenhol mindenkinek adsz, az ezerszeresen fog visszaáramolni feléd, mert a napsugaraskedélyállapotot mindenki viszonozza. Soha ne feledd, hogy ,,Amint vetsz, úgy aratsz", ha kritikát,türelmetlenséget, h
ű
tlenséget és negatív érzéseket vetsz el, ugyanezeket a tulajdonságokat,érzéseket fogod learatni, mert ezeket vonzod magadhoz. Miért nem kezded el most mindjártelültetni az öröm, a boldogság, a szeretet, a gondoskodás és a megértés magvait, és megvárni, hogymi lesz az eredményük? Egész életszemléleted meg fog változni, és látni fogod, hogy az életben alegjobb dolgokat vonzod magadhoz. Az örömet, amit adsz, a körülötted lév
ő
lelkek mindvisszatükrözik, mert mindenki szereti az örömteli adakozót, és szeretettel reagál az adakozásra
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
szeretettel
  2012-04-23 18:47:04, hétfő
 
  MÁRCIUSLelki szemeim el
ő
tt
egy
szélmalom jelent meg. Er
ő
s szél fújt, és avitorlaszárnyak nagy sebességgel

forogtak Majd a szél elült, és avitorlaszárnyak abbahagyták
a
forgást, mivel mozgásuk teljesmértékben a szélt
ő
l függött. És a következ
ő
szavakat hallottam:
Biztonságodat ne tedd függ
ő
vé az élet dolgaitól, hanem helyezd azt azÉn kezembe, mert lelked legmélyén Én vagyok minden hatalom és er
ő
forrása.

Március 1.

Várd a csodát! Várd, hogy a csodák egymás után megjelenjenek, és ne tégy semmi olyat, amibármilyen módon korlátozná eljövetelüket. Minél nyitottabb vagy, annál jobb, mivel így semminem állhatja útját az Én törvényeim áramlásának, hiszen a csodák egyszer
ű
en az Én törvényeimérvényesülését, m
ű
ködését jelentik. Áramolj együtt e törvényekkel, és bármilyen csodamegtörténhet! Lásd, amint kibontakozik az Én tervem tökéletessége! Nincs értelme a rohanásnak, asietségnek. Amikor valami kibontakozik, feltárul, ez a kibontakozás történhet nagyon gyorsan is, demagát a folyamatot a béke és nyugalom, a tökéletes id
ő
zítés és pontosság érzése övezi. Ne féljsemmit
ő
l, mert semmi félnivalód nincs, ha hitedet és bizalmadat Belém helyezted. ÉN bennedVAGYOK lásd tehát, amint a tervem tökéletessége lelkedben, és a küls
ő
világban is feltárul.Minden a lelked mélyér
ő
l indul el, és úgy halad kifelé, ne engedd hát, hogy önmagadban bármi isfékezze haladását, hagyd, hogy el
ő
jöjjön minden, és fedezd fel az új mennyországot, az új földet!

Március 2.

Sok lélek beszél a hitr
ő
l, de nem aszerint él. Ugyanezek a lelkek arról is beszélnek, hogy szeretnekEngem, de nem ismerik a szeretettel kapcsolatos legfontosabb dolgot. Csak id
ő
fecsérlés arrólbeszélni, hogy szeretsz valakit, akit még nem is láttál soha, miközben képtelen vagy szeretni akörülötted lév
ő
lelkeket, akiknek pedig szükségük lenne a szeretetedre, bölcsességedre ésmegértésedre. El
ő
ször meg kell tanulnod szeretni azokat, akik általam kerültek a közvetlenkörnyezetedbe, ezután már tudni fogod, mit jelent Engem
ő
szintén szeretni. Miért kellenebotorkálva végighaladnod az életen, amikor határozott lépésekkel is haladhatsz, hittel ésbizalommal, tudván, hogy ÉN melletted állok? ITT VAGYOK, feléd nyújtom minden jó éstökéletes ajándékomat, de ha te nem fogadod el
ő
ket nem is fogod tudni hasznukat venni. Ingyenadom neked ezeket, szabadon kell elfogadnod
ő
ket, és azután használd
ő
ket bölcsen, mindenkihasznára, el
ő
nyére.

Március 3.

Fel kell készülnöd az Új Korban bekövetkez
ő
csodálatos változásokra, ha képes vagy elfogadni, ésúgy magadba szívni azokat, mint ahogy az itatóspapír szívja magába a tintát, a változások nagybékében és harmóniában jönnek majd létre benned és körülötted. Azt fogod érezni, hogy aváltozásokkal együtt változol anélkül, hogy azok indokolatlan hatással lennének rád - olytermészetesen fogsz bennük élni, mozogni és lélegezni, mint ahogy a hal úszik a vízben. Mindenfeszültség nélkül leszel képes elfogadni új környezetedet, és tökéletesen alkalmazkodni hozzá. Agyermek az óvodából az általános iskolába kerül, onnan pedig a középiskolába. Ez a folyamatsemmilyen nehézséget nem jelent számára, mert minden a megfelel
ő
tempóban, lépésr
ő
l lépésretörténik, és minden új tantárgyat és új körülményt a megfelel
ő
id
ő
ben ismer meg és fogad el. Azóvodából nem kerülhetne egyenesen a középiskolába, mert akkor teljesen elveszne. Ne aggódj!Nem fogunk túl gyorsan haladni. Minden az Én tökéletes id
ő
zítésem szerint történik.

Március 4.

Milyen sok id
ő
és energia vész el csupán azért, mert nem szánsz id
ő
t, és nem veszed a fáradságotarra, hogy elcsendesedj, és várjál Rám! Elcsendesedés és várakozás - ez jelenti minden helyzetneka titkos megoldását. Miért nem bizonyítod ezt be magadnak azzal, hogy átülteted a megoldást agyakorlatba, és megfigyeled, miként m
ű
ködik? Minden csak elmélet marad mindaddig, amíg avalós életben ki nem próbálod. Ez az élet nagyon valóságos, nagyon gyakorlati élet, telecselekvéssel, történéssel. Semmi elméleti nincs benne, de csak rajtad múlik, hogy tégy valamitennek bizonyítása érdekében. Kint már kivilágosodott, de amíg szét nem húzod a függönyöket, asötétben fogsz ülni. A víz ott van a csapban, de ha nem nyitod ki, és nem hagyod, hogy a víz folyjékbel
ő
le, a víz nem fog magától megmozdulni. Az étel is ott lehet a tányérodon, de amíg be nemteszed a szádba, és meg nem eszed, semmit nem fog használni. Ne várj hát tovább, hanem cselekedjmost rögtön!

Március 5.

Gondolkodj a teljességben, légy magad is a teljesség, és tanúskodjék életed a teljességr
ő
l. Ahhoz,hogy teljes ember lehess, ismerned kell magad, tudnod kell, merre haladsz, és mit teszel, haladjel
ő
re bizalommal, és élj teljes, dics
ő
séges, tartalmas életet. Soha ne kételkedj magadban, és abban,hogy képes vagy a teljességre. A teljesség létrehozását a kétségek, félelmek és az aggodalmakgátolják meg, hagyd hát abba az aggódást, és oszlasd el minden félelmedet és kételyedet abban atudatban, hogy ÉN mindig veled VAGYOK, és hogy Velem minden lehetséges. Ne feledd azonban,hogy hited és bizalmad legyen Bennem, az Uradban, Istenedben, a benned él
ő
isteni hatalomban.Járj Velem kéz a kézben, mindig kérd az Én tanácsomat, hadd vezesselek és irányítsalak téged Én.ÉN benned VAGYOK, ezért kívülr
ő
l semmi nem gátolhatja közvetlen kapcsolatunkat. Ezzel atudattal érezd magad biztonságban. Amikor biztonságod Bennem van, minden igazán nagyon,nagyon jó lesz.

Március 6.

Egyszerre csak egyféle gondolatod lehet. Ügyelj ezért arra, hogy ez a gondolat épít
ő
, pozitív ésszeret
ő
gondolat legyen, egy id
ő
után azt látod majd, hogy épít
ő
jelleg
ű
dolgokat mondasz, ésszeret
ő
én cselekszel. Tulajdonképpen teljes szemléleted pozitív lesz, életed szeretettel, örömmel,boldogsággal, egészséggel, sikerrel és harmóniával telik meg. Amikor mindenre érzékeny vagy, ésnegatív, romboló gondolataid vannak, azok aláássák egész lényedet. Szemléletmódod komorráválik, kedélytelennek, s
ő
t, fizikailag betegnek érzed magad. Próbáld megérteni, hogy ezt azállapotot te magad idézed el
ő
a helytelen gondolkodásmóddal. Változtass gondolkodásodon, ésezzel megváltoztathatsz mindent. Elképzelheted, hogy nyakig ülsz a problémákban, és hogy csakisa helyzeted okolható sanyarú lelkiállapotodért, de valóban így van ez? A gondolataid vajon nem a tesaját gondolataid? Nem vagy-e szabad, és nem fokozhatod-e a tudatosságodat, és nem lehetnek-eszeret
ő
, pozitív és konstruktív gondolataid, amelyek el
ő
idézhetik jólétedet? A választás lehet
ő
ségemindig a te kezedben van.

Március 7.

Mindaddig nem reménykedhetsz abban, hogy a világban békét és harmóniát tudsz teremteni, amígezt a békét és harmóniát saját magadban nem találtad meg. Mindent saját magaddal kell kezdeni.Kis lépésekkel, szerény eredményekkel kell elindulni, és aztán hagyni, hogy azok növekedjenek,táguljanak. Az er
ő
s és hatalmas tölgy kicsiny makkocskából fejl
ő
dik ki, de abban a kicsinymakkocskában mégis benne rejlik minden. A te lelkedben is benne rejlik a világ békéje, miért nehagynád hát, hogy az n
ő
jön és kitáguljon benned, mígnem már nem bírja elviselni a bezártságot, ésfel nem tör, békességet és harmóniát hozva a világnak? Ez a folyamat benned indul el, légy tehátpontosan tudatában létfontosságú szerepednek, amelyet el kell játszanod, hogy el
ő
segítsd a világbékességét és harmóniáját. Soha ne állj félre, és ne okolj senki mást a világ helyzetéért, hanemkezdj cselekedni, és tégy érte valamit te magad is. Légy tökéletes békében, miközben az Énakaratomat hajtod végre, és az Én útjaimat járod. Engem dics
ő
ítve.

Március 8.

Azért vagy ezen a világon, hogy jót adj a világnak. Azért vagy itt, hogy szeretetet, fényt ésbölcsességet sugározz minden rászoruló lélek felé. Feladatod van, és ezt a feladatot csak akkortudod elvégezni, ha a saját problémáidat már megoldottad, és eggyé tudsz válni az egésszel, ateljességgel, ha nem állsz már többé másoktól elkülönülve, miközben kritizálod
ő
ket. Összhangbanérzed magadat a körülötted lév
ő
lelkekkel? Ki vagy-e békülve a világgal, vagy a gondolataidkonfliktusokat, kritikát és rombolást, bomlasztó indulatokat tükröznek? Soha ne feledd, hogy aszeretet, az öröm és a boldogság megteremti a kellemes, jó légkört, és egymáshoz vonzza ahasonlóan gondolkodó lelkeket. Figyeld tehát magad, és most rögtön kezdjél hozzá csakis alegjobbat magadhoz vonzani. Egész hozzáállásodat és szemléletedet egy szempillantás alatt megtudod változtatni. Akkor miért nem teszed? Légy összhangban az élettel, és találd meg a mindenenfelülemelked
ő
, tökéletes békét!

Március 9.

Ahogy megtanulsz szolgálatodon keresztül másoknak adni, szíved megnyílik, és nyitva marad.Minél többet adsz önként és örömmel, annál több szeretet tör el
ő
bel
ő
led, és annál több szeretetetvonzol magadhoz. Minél több szeretetet adsz, annál többet kapsz te is. Ez a törvény. Soha necsüggedj el, ha a szeretetet nem viszonozzák azonnal. Egyszer
ű
en csak tudd, hogy el
ő
bb vagy utóbbviszonzásra talál, ezért továbbra is áramoljon bel
ő
led a szeretet, mert a szeretet a ,,nem" szót sohanem fogadja el válaszként. A szeretetet nem lehet legy
ő
zni. A szeretet nem húzódik vissza félénkcsigaként a házába, ha falba ütközik, és durva elutasításban részesül. A másik orcáját fordítja oda,és továbbra is csak szeret, és szeret. Te meg tudod ezt tenni? Saját er
ő
db
ő
l nem, de Velem, az Énsegítségemmel mindent megtehetsz. Mindig kérd az Én segítségemet, és Én soha nem hagylakcserben. Tapasztalni fogod, hogy minden nehézség nélkül képes vagy szeretni, és szeretni, és azutánis csak szeretni.

Március 10.

Miért nem használod, ami a tiéd, és amit szabadon használhatsz? Mi haszna annak, ha van aszobádban egy lámpa, de te nem gyújtod fel, hogy fénnyel áraszd el a szobát? Miért nem fordulszmindig Hozzám segítségért és meger
ő
sítésért, és miért nem használod a reád váró csodálatosajándékokat? Hagyd abba a magad erejéb
ő
l való küszködést, mert ha már megismersz ésmegszeretsz Engem, attól kezdve mindig figyelni akarsz majd Rám, és kívánni fogod isteni jelenlétemet. A fényben akarsz majd járni, mert ahol fény van, ott a sötétség többé már nem létezik.Te hozod létre a fényt a saját pozitív, alkotó, teremt
ő
életeddel és léteddel, éppen ezért ne engedd,hogy bármilyen rossz, negatív dolog elhomályosítsa a lelkedben ezt a fényt. Lehet, hogy erretudatosan kell majd törekedned, amíg minden negatívság ki nem kerül a lelkedb
ő
l, és amíg megnem tanulsz állandóan pozitívan gondolkodva élni. Lehet, hogy kezdetben ez igen nagy er
ő
feszítéstigényel részedr
ő
l, de fokozatosan természetessé válik majd, mint a lélegzetvétel.

Március 11.

Munkálkodj az Én törvényeim szerint, ne azok ellenében, ha ellenükre teszel, vesztes csatát vívsz,és sehova nem jutsz, ha feszültség van benned, kutasd a lelked, és találd meg, mi az, ami ellenharcolsz, és ami a feszültséget okozza. Biztos lehetsz benne, hogy van a lelkedben valami, amihátráltatja el
ő
rehaladásodat, és meggátolja, hogy elérd a legjobbat. Legyen egyetlen vágyad, hogyaz Én akaratom szerint cselekedhess, és az Én útjaimat járhasd. Ne engedd, hogy bármi is utadbaálljon, és megakadályozza ennek teljesülését. Amikor id
ő
t szánsz lelked kutatására, tudni fogod,hogy Én mit akarok t
ő
led, és azután mar csak rajtad áll, hogy késedelem nélkül engedelmeskedsz-e.Amikor harmóniában dolgozol és élsz, tudni fogod az igazi szabadság, a szív, a tudat és a Szellemszabadságának jelentését. Tapasztalni fogod, hogy ki nem mondott bölcsesség és megértés áradbel
ő
led. Amikor ebben a tudatállapotban vagy, fel tudlak használni, hogy segíts lehozni az újmennyországot és új földet.

Március 12.

A kétség legkisebb árnyéka nélkül tudd, hogy tökéletes vagy, és nincs benned hiányosság, mégakkor is, ha ÉN VAGYOK az, aki tökéletes. Most azonnal kezdd el a legjobbat meglátni magadban,és ezáltal hozd el
ő
a legjobbat magadból. Az a legjobb ott van, mélyen benned, de annyiraelrejt
ő
zött, hogy nehéz meglátni. Amikor id
ő
t szánsz annak tudatosítására, hogy egyek vagyunk,meg fogod látni magadban a legeslegjobbat, felhagysz azzal, hogy lebecsüld magad, és el fogodoszlatni a valódi éneddel kapcsolatos összes hamis képet. Állandóan mondogasd magadnak, hogy,,Én és az én Szeretettem Egyek vagyunk", és mindaddig tégy így, amíg ezek a szavak valóban jelenteni nem kezdenek valamit számodra. Amikor úgy érzed, hogy hangulatod a mélyponton van.mondd el e szavakat csendben magadban, és érezd, amint fokozatosan kiemelkedsz areményvesztettség ingoványából és az önsajnálatból Mondogasd ezt magadban mindaddig, amíg felnem ismered ezeknek a szavaknak a valóságát, és nem látod meg az egész élet teljességét, és amígnem tudod, hogy része vagy annak az életnek.

Március 13.

Alakulj át tudatod megújításával! A kígyó nem tud tovább n
ő
ni, amíg a régi b
ő
rét le nem vedli. Akiscsibe sem tud kijönni addig a tojásból, amíg fel nem töri. A csecsem
ő
sem képes megszületni, hael
ő
nem bújik anyjának méhéb
ő
l. Ezeknek a természetes folyamatoknak végbe kell menniük, hogybekövetkezzék a változás. Lépésr
ő
l lépésre zajlanak le, és semmi nem állíthatja meg
ő
ket, ha akiscsibének nincs ereje feltörni a tojást, elpusztul. Mindennek megvan a megfelel
ő
ideje.Megpróbálhatod megakadályozni a változások bekövetkeztét, mert biztonságban érzed magad ott,ahol éppen vagy, és inkább ott maradnál az általad ismert kis világod határai között, semmint hogykimozdulj onnan, és belépj egy ismeretlen világba, de az ismert kis világod határai közöttfuldokolni fogsz, és végül elpusztulsz. Próbáld megérteni és elfogadni annak szükségességét, hogyváltozni kell, és követned kell minden változást, ami a jelenben zajlik. Szedd össze magad, és adjhálát ezekért a változásokért, és válj te magad is azok részévé!

Március 14.

A te feladatod az, hogy megteremtsd az új mennyországot és új földet. Ezért hát ne gondolj sokat avilágban lév
ő
bajokra és szomorúságokra, a betegségekre és szenvedésre, a háborúkra ésviszálykodásokra. Ne engedd, hogy te is belekeveredj ezekbe, mert ha engeded, a betegségnekleszel része, nem pedig a gyógyításnak. Amint fokozod tudatosságodat, védetté, immúnissá válsz avilág bajaival szemben. Ott élhetsz és dolgozhatsz a bajok közepette, azok mégsem lesznek képesektéged semmilyen módon megérinteni vagy befolyásolni. Az orvosnak és a n
ő
vérnek isimmúnisaknak kell lenniük, hogy szabadon tudják kezelni a halálosan fert
ő
z
ő
betegségeket, és hogyne legyen félelem bennük. Ne legyen benned félelem, amint a világ sorsának, helyzeténeksúlyosbodását figyeled. Soha ne ess kétségbe, és ne csüggedj! Egyszer
ű
en csak tarts ki hitedben,figyelmedet irányítsd Rám, és tudd, hogy minden nagyon, nagyon jól van

Március 15.

Amint haladsz el
ő
re az új felé. mindenkor tudatosan gondolj Rám és isteni jelenlétemre, és irányítsdRám figyelmedet. Ez segíteni fog abban, hogy magasabb szint
ű
tudatállapotban maradhass, hogyezáltal nehézségek nélkül tudjál el
ő
rehaladni. Vonjál be mindenbe, amit teszel, mondasz ésgondolsz, oszd meg Velem mindenedet. Amikor már nincs semmi rejtegetnivalód, meg fogodismerni a Szellem igaz szabadságát. Szabadon van rád szükségem, hogy csodáim úgy tárulhassanakfel el
ő
tted, hogy a lelkedben semmi ne állhasson az útjukba. Sokat kell majd várni a teljesfeltárulásra, hiszen az még csak most kezd
ő
dött el. Képzeld el, hogy mindazok a csodák ésgyönyör
ű
séges dolgok, amelyekr
ő
l eddig még csak nem is álmodtál, csak arra várnak, hogyfeltárják magukat el
ő
tted! Olyan érzésed lesz majd, hogy egy teljesen új világba lépsz be, amely újlehet
ő
ségekkel, új törvényekkel, új gondolatokkal van teli. Tekints minél messzebbre! Mindiglebegjen a szemed el
ő
tt az Új Kor látomása! Egyszer csak azt veszed majd észre, hogy alegtermészetesebb módon belépsz ebbe a korba, és az a részeddé válik.

Március 16.

Ne
legyen benned a versenykényszer érzése. Amikor felismered, hogy mindenkinek megvan a sajátrésze, amelyet felajánlhat a többieknek, a közösségnek, az egésznek, minden versenyszellem elt
ű
nikmajd, és képes leszel ellazulni, és önmagad lenni. Mennyivel egyszer
ű
bbé válik az élet, amikorfelhagysz azzal a próbálkozással, hogy valami olyan legyél, ami nem vagy. Megvan a magadszerepe az egészen belül, igyekezz hát azt a legjobb képességed szerint eljátszani. Azt mondom,hogy szeretni kell másokat. Szereted-e a többieket vagy csak éppen türelmes vagy velük, éskifogásokat keresel magadnak, mondván, hogy igazán nem várható el, hogy bizonyos lelkekkelközösséget vállalj, mivel világok választanak el benneteket? Mindnyájan az Én szeretteim vagytok,és minél hamarabb felismered ezt, annál jobb, mivel az Én szememben mind egyek vagytok, és azÉn szeretetem egyformán árad mindegyik
ő
tök felé. Amikor el tudod fogadni, hogy egy vagyVelem, azt is el fogod tudni fogadni, hogy egy vagy a többi lélekkel is.

Március 17.

Minden tudásod és minden bölcsességed, ami benned rejlik, fokozatosan feltárul lelkedb
ő
l. Az életállandó feltárulás, fejl
ő
dés. Amikor gyermek voltál, meg kellett tanulnod bizonyos alapvet
ő
leckéket. Amikor például kinyújtottad a kezed, hogy megérintsd a tüzet, azt mondták a feln
ő
ttek,hogy a t
ű
z forró, és megégetné a kezed. De ha nem hallgattál az int
ő
szavakra, és a magad feje utánmenve megérintetted a tüzet, megégetted magad, amit nagyon fájdalmasnak találtál. Mindenesetremegtanultad, hogy még egyszer ne nyúlj bele a t
ű
zbe. Ebben a spirituális életben is meg kelltanulnod bizonyos alapvet
ő
leckéket, és ha ezekhez nem tartod magad, viselned kell akövetkezményeket. Vannak, akik gyorsan tanulnak, és hamar készen állnak, hogy továbblépjenekfontosabb tudnivalókra, amíg végül azt nem érzik, hogy annyira harmóniában élnek, hogy már nemkell újabb leckéket tanulniuk, hanem csak együtt áramlani az élettel, tökéletes összhangban ésegységben mindennel. Ez a tudatosság legvégs
ő
állapota, amelyet mindenkinek el kell érnie

Március 18.

Beleadod-e teljes szíved abba, amit teszel? Nem tudod létrehozni az új mennyországot és új földet,ha az, amit teszel, nem viseli magán a szeretet és az odaadás jelét. Ügyelj arra, hogy bármit, amitteszel, az Én tiszteletemre és dics
ő
ségemre tedd! Ha erre gondolsz, tökéletesen akarsz majd végeznimindent. Ne felejtsd el, hogy soha ne azért végezz el egy munkát, mert azt el kell végezni. Vagy hamégis úgy gondolod, hogy kényszerb
ő
l végzed, akkor még miel
ő
tt nekifognál, vonulj félre, kérjmegbocsátást, és találd meg a hangot, ha hozzáállásod megváltozott, és úgy érzed, lelked békébenés harmóniában van, akkor menj, és végezd el a munkát. Látni fogod, hogy amennyibenhozzáállásod helyes, akkor nemcsak hogy tökéletesen tudod elvégezni a feladatot, hanemgyorsabban is. Minél több lélek tudja a helyes szellemben elvégezni mindazt, amit el kell végezni,annál gyorsabban érkezik el az Én mennyországom a földre.

Március 19.

Légy olyan, mini egy nyitott könyv, ne rejts el semmit, hanem mutasd meg minden lapodat, hogymindenki olvashassa
ő
ket. Amikor nincsen semmi rejtegetnivalód, akkor tudod igazán, hogy milyenérzés teljesen szabadnak lenni, bilincsek, béklyók nélkül élni. Oszd meg, ami a szívedben van, és nefélj, hogy nevetség tárgya leszel. Állandóan gondolj Rám és az Én isteni jelenlétemre, és tégymindent a kisgyermek egyszer
ű
ségével. Az egyszer
ű
ség jelenti ennek a spirituális életnek azismérvét, semmi bonyolultság nincs benne, ha mégis bonyolultnak érzed, az csak azért van, mertazzá teszed magadnak, változtasd meg hát a hozzáállásodat, és figyeld, mi történik. Ne vesztegesstöbb id
ő
t szivárványok kergetésével. Minden, amire szükséged van, ott van mélyen benned, és arravár, hogy feltáruljon és felfedje magát. Csak annyit kell tenned, hogy csendesülj el, és szánj id
ő
tannak keresésére, ami bens
ő
dben van, ha ezt teszed, biztosan megtalálod. A válasz ott van. Legyélnagyon türelmes, várjál Rám, és a megfelel
ő
id
ő
ben minden feltárul majd el
ő
tted.

Március 20.

Amit gondolsz, amit teszel, és ahogy viselkedsz, az mind-mind óriási hatással lehet a világ sorsára.Éppen ezért most mindjárt kezdd el az életet a szebbik oldala fel
ő
l szemlélni, és minden felmerül
ő
helyzetben a legjobbat keresd, ha kell
ő
mélységbe nézel, meg fogod találni ezt a szebbik oldalt, ottvan, de esetenként annyira elbújik, hogy úgy t
ű
nhet, elveszett. Tudd, hogy minden dolog jól alakulazoknak a lelkeknek a számára, akik igazán szeretnek Engem, és mindenben Engem tesznek az els
ő
helyre. Hitednek er
ő
snek és megingathatatlannak kell lennie. Er
ő
snek kell lenned, ki kell tartanod,mindegy, hogy milyen sötét vagy komor helyzetben vagy. Még talán arra is szükség lehet, hogylásd a dolgok rosszabbra fordulását, miel
ő
tt a helyzet javulni kezd. Egyszer
ű
en tudd, hogy minden amaga valódi tökéletességében a megfelel
ő
id
ő
ben ki fog alakulni, és hogy minden az Én kezembenvan. Ismerd fel, hogy ÉN OTT VAGYOK mindenhol és mindenben, hogy nincs olyan hely, aholnem VAGYOK OTT, és hogy a végs
ő
cél a tökéletesség

Március 21.

Itt van a tavasz. Itt van az Új Kor. Ébredj föl szendergésedb
ő
l, és fedezd fel az id
ő
k csodáját, mertezek az id
ő
k, amelyekben élsz. igazán csodálatosak. Mindenben, ami történik, lásd meg a legjobbat!Várd a változásokat, és haladj velük, ne engedd, hogy lelkedben bármi is feltartóztassa
ő
ket. Sohane félj az újtól, az ismeretlent
ő
l, hanem bátran vágj neki, tudván, hogy ÉN mindig veled VAGYOK,és soha nem hagylak magadra, nem hagylak cserben. Ismerj fel Engem mindenben, és adj Nekemtiszteletet, dics
ő
séget. Tudd, hogy az Arany Kor felé tartasz, ezért ne aggódj, és ne is küzdj a mostzajló változások ellen. A ragyogó hajnalt megel
ő
zi az éj legsötétebb órája. A hajnal itt van,tökéletes ütemben érkezik, semmi nem tartóztathatja fel. Az univerzum egésze ugyanebben atökéletes ritmusban m
ű
ködik. Miért nem teszed hát te is ezt?

Március 22.

Amikor er
ő
s vágyat érzel, hogy a helyes dolgot tedd, és a helyes utat kövesd, azt fogod tenni.Er
ő
snek kell lenned, hogy ellen tudj állni az utadat nehezít
ő
kísértéseknek, és hogy fel tudd ismerniazok valódi mibenlétét. Minden egyes legy
ő
zött kísértéssel nagyobb lesz bels
ő
er
ő
d és kitartásod, ésképes leszel rendületlenül szembenézni bármivel. Az Én útjaim nagyon különösek, de ne feledd, Éna teljes képet látom, míg te csupán annak egy kicsiny töredékét. Az élet színpadán Én az összesszerepl
ő
t látom, te csak a hozzád legközelebb állókat Egyenként mindegyiknek megmutatom azutat, amelyet
ő
k aztán követnek, s kiveszik saját részüket az egész hatalmas, mindenre kiterjed
ő
tervvégrehajtásából - így tárul fel a terv igazi tökéletességében. Figyeld ezt a feltárulást, és élvezdcsodájának ragyogását. Fogadd be mindenest
ő
l hálával teli szívvel, és lásd, hogy mindenben, amitörténik, ott van az Én kezem.

Március 23.

Miért nem kezdesz most mindjárt a b
ő
ségre, gazdagságra gondolni? Ismerd fel, hogy aszegénységnek nincs érdeme. Azt akarom, megértsd, hogy a pénz önmagában sem nem jó, sem nemrossz - egyszer
ű
en van. Azért van, hogy használják, mozgásban kell tartani, nem pedig felhalmozni.A pénz nagy hajtóer
ő
, hatalom, és a hatalommal bölcsen kell bánni. Az elektromos energia szinténegyfajta hajtóer
ő
, amelyet nem lehet esztelenül kezelni, mert ha azt tennéd, az elektromos áramütéselpusztítana téged. Miért kezelik akkor a pénzt felel
ő
tlenül? Amikor el tudod már fogadni a Szellemvalódi szabadságát, lerázhatod magadról a korlátok, a hiány minden érzését. Tanuld meg igazbölcsességgel felhasználni mindazt, amid van, és értsd meg, hogy mindent, amit neked juttatok, azÉn tiszteletemre és dics
ő
ségemre kell felhasználnod - jó sáfár módjára kell gondoznod az összesÉnáltalam adott szép és tökéletes ajándékot.

Március 24.

Ne akarj túl messzire el
ő
re tekinteni, vagy a túl távoli jöv
ő
re vonatkozóan terveket sz
ő
ni, mert haezt teszed, lehet, hogy mindent meg kell változtatnod. A legjobb, ha mindent hagysz kibontakozni,és látni fogod, a dolgok jóval gyorsabban történnek annál, mint ahogy elképzeled
ő
ket. Ne kerítsenhatalmába a türelmetlenség, egyszer
ű
en várjál Rám, és lásd, ahogy minden a legcsodásabb módonfeltárul. Az id
ő
zítésnek azonban pontosnak kell lennie. Amikor a tél ideje lejárni látszik, mindigúgy érzed, soha nem fog véget érni, de még miel
ő
tt felfognád, mi történik, a tavasz már szinteészrevétlenül kezdi átvenni a helyét. Ugyanez a folyamat megy végbe az új esetében is. Éppúgy,mint a tavasz, hopp, már itt is van, és a tél, a régmúlt, szépen az emlékek sorába lépett. De lehet,hogy te ezt még nem érezted meg vagy fogadtad el teljesen, és amíg a teljes megértés és elfogadásbe nem következik, szemed sem nyílik rá a változás csodájára. Nyisd ki a szemed, és ne mulassz elsemmit mindabból, ami most végbemegy.

Március 25.

Amint egyre több és több szeretet áramlik ki a világba, csodálatos gyógyulás megy végbe. Minthabalzsamot öntenének a sebekbe, amely gyógyírja, s újra egészségessé teszi a sérült testet. A szeretetminden emberben belül kezd
ő
dik. Ott benn a lelkedben, és aztán növekszik, mint az elvetett mag,amely a talajból kibújva feltárja csodás szépségét és teljességét. Most éppen ez a folyamat játszódikle. Sok lélek érzi, hogy valami történik vele, de zavarban vannak, és nem értik, mi okozza a furcsaérzést. Az érzés forrását kívül keresik, reménykedve, hogy találnak valami ráutaló nyomot, jelet,amely megadja a rejtély nyitját. Más lelkek pezsgést éreznek, de félnek attól, amit éreznek, mivel azérzés újszer
ű
, különös és ismeretlen, ezért megpróbálják kizárni azt tudatukból. Semmi nem leszképes megállítani a szeretetnek ezt a felszabadulását, kiáramlását, amely olyan, akár a palackba zártszellem, a dzsinn, ha már kiszabadult, nem lehet
ő
t újra visszazárni. Nem lehet elrejteni, ésfigyelmen kívül hagyni sem. Fokozatosan kezdi feltárni magát mindenkiben. Megérkezett, s mostmár mindig itt lesz.

Március 26.

A lépcs
ő
nek mindig van egy újabb foka, amelyre fel kell kapaszkodni. Ne légy gyáva, menj tovább,felfelé, mindig a legmagasabb felé törve. Az élet maga a mozgás, a változás, a fejl
ő
dés. Egyetlenlélek sem maradhat állandóan ugyanabban az állapotban. A természet nem maradhat mozdulatlan,állandó változásban van, tágul, egyik állapotából a következ
ő
be lépve. A makk hatalmas, terebélyestölggyé fejl
ő
dik, a bimbó növekszik, és gyönyör
ű
virág fakad bel
ő
le, a búzaszem pedig kalászbaszökken. Minden állandó változásban van, ha benned nem megy végbe változás, biztos lehetszbenne, hogy valami nincs rendjén. Meg kell keresned az okot, és valamit tenned kell amegszüntetése érdekében. Ne állj ellen a változásnak, hanem haladj vele, és fogadd el. Lehet, hogynem mindig kényelmes dolog együtt élni a változásokkal, de légy hajlandó elfogadni némikényelmetlenséget annak érdekében, hogy a dics
ő
séges új kialakulhasson benned és általad, ésátalakíthasson olyan új emberré, aki telve van fénnyel, szeretettel és sugallattal.

Március 27.
Béke

legyen veled. A Velem való egység megtapasztalása egyet jelent a békés állapottal, mert abéke a lélek mélyéb
ő
l ered. s a küls
ő
világban tükröz
ő
dik vissza. Amikor már megtaláltad a bels
ő
békét és a stabilitást, bárhová mehetsz, mert bármit el tudsz viselni. Még a sötét halállal isnyugodtan farkasszemet nézhetsz, nem kell semmit
ő
l tartanod, mert a bels
ő
béke olyanhiggadtsággal és nyugalommal párosul, amit semmi és senki nem képes megzavarni vagymegsemmisíteni. Ahogy gyermeki egyszer
ű
séggel és minden bonyolultság nélkül felismered éselfogadod a Velem való igaz kapcsolatot, úgy fogja betölteni egész életedet az öröm és a hálaadás.Ekkor már nem jelenhet meg benned a félelem, s életed is olybá t
ű
nik majd, hogy elkerüli minden,ami rossz, és tökéletes védelmet élvez, mert ahol nincs félelem, ott teljes a védettség. A félelem az,amely megnyitja az utat a veszély el
ő
tt, és sebezhet
ő
vé tesz. Szám
ű
zd ezért magadból a félelmet,hadd töltse el lelked, és öleljen körbe az Én békém és szeretetem, és adj ezért örök hálát.

Március 28.

Én Szellem VAGYOK. Mindenhol és mindenben OTT VAGYOK. Nincs egyetlen olyan hely sem,ahol ÉN nem VAGYOK OTT. Amikor ezt a tényt teljességgel megérted, és képes vagy elfogadni,akkor tudni fogod, hogy a mennyei királyság benned van, és abbahagyhatod keresését, és befeléfordulhatsz lelked felé. Önmagadban megtalálod mindazt, amit most keresel. Milyen kevés lélekteszi ezt manapság! A legtöbben óriási buzgalommal keresik a válaszokat mindenhol, kivéve alelkük mélyén, ha képes vagy elfogadni, hogy ÉN ott VAGYOK benned, többé soha nem fogodmagad egyedül érezni, többé soha nem kell majd önmagadon kívül keresni a megoldástproblémáidra. De amikor felmerül bármi, ami válaszra vár, csak a békét és a csendes nyugalmat kellmegkeresned önmagadban, majd feltárni a kérdéseidet és problémáidat el
ő
ttem, és ÉN megadomrájuk a választ. Meg kell azonban tanulnod engedelmeskedni, és pontosan követni azt, amit énlelked mélyéb
ő
l feltárok el
ő
tted. Meg kell tanulnod, hogy az Én igém szerint élj, és ne csakmeghalld azt.

Március 29.

Élj a lehel
ő
legegyszer
ű
bben, és minden ízében élvezd azokat az egyszer
ű
csodákat és szépségeket,amelyeknek mindenki egyformán örülhet, de amelyeket oly gyakran természetesnek vesznek. Légyolyan, mint a gyermek, aki képes észrevenni és élvezni az élet látszólag jelentéktelen apró csodáit:egy virág szépségét, egy madár dalolását, a napkelte ragyogását, az ablaküvegen leperg
ő
es
ő
cseppeket. Mennyire egyszer
ű
ek, és mégis mennyire igaz szépség
ű
ek mindezek a dolgok, haolyan szemmel nézed
ő
ket, amelyek képesek valóban látni, és ha felhagysz az állandó rohanással,ami miatt nem vagy képes észrevenni az apró csodákat. Látod magad körül az Én csodáimat ésszépségeimet? Vagy elméd annyira tele van a mindennapok gondjával, bajával, hogy vakká, sükettéváltál, és meggörnyedsz a terhek alatt, és így semmit nem látsz, mert annyira el vagy mélyedvemagadban? Miért nem próbálsz már ma tudatosan figyelni a körülötted történ
ő
dolgokra?

Március 30.

Semmi nem történik véletlenül. A teljes életen egy tökéletes rendszer és terv vonul végig, te részevagy ennek a teljességnek, és így ennek a tökéletes rendszernek és tervnek is. Amikor azt látod,hogy életedben különös dolgok történnek, és csodálkozol, hogy azoknak miért kell veledmegtörténniük, gondolkozz el, hogy az események miképpen illeszkednek össze, és máris látnifogod mindennek az okát. Az okok nem biztos, hogy mindig azok, amiket vársz, de ennek ellenérelégy hajlandó elfogadni
ő
ket, tanulni bel
ő
lük, és ne hadakozz ellenük. Az életnek nem szabadgörcsösnek lennie. A napsugárban fürd
ő
virág sem er
ő
lködik, hogy kibontsa szirmait, miért kellenehát akkor neked er
ő
lködnöd, hogy megnyílj határtalan szeretetem sugaraiban? Ha er
ő
lködsz, az a tedolgod, de az er
ő
lködés nem illik bele a számodra készült tökéletes tervembe. Az Én ismérvem azegyszer
ű
ség, élj tehát egyszer
ű
életet. Maradj állandó kapcsolatban Velem, és figyeld magad, ahogymegnyílsz az Én szeretetemben!

Március 31.

Amikor összhangban vagy az élet ritmusával, úgy érzed, mindent a megfelel
ő
id
ő
ben teszel. Azösszhang eléréséhez csupán annyi szükséges, hogy id
ő
t fordíts a csend átélésére, hogy ennek révénközvetlen kapcsolatba kerülhess Velem. Ez az, amiért a béke és nyugalom órái olyannyiralétfontosságúak számodra - jóval fontosabbak annál, mint gondolnád. A hangszer, ha le vanhangolódva, hamis hangot ad, amikor le vagy lehangolódva, veled is ugyanez történik. A hangszertfelhangolt állapotban kell tartani, neked is összhangban kell lenned a világgal, és ezt csak akkortudod elérni, ha id
ő
t szánsz a nyugalomra. Száguldás közben ezt ugyanúgy nem lehet megtenni,mint ahogy egy hangszert sem lehet akkor felhangolni, amikor játszanak rajta. Az egyes hangokatcsak a csendben lehet meghallani és kiigazítani. Csak a csendben vagy képes meghallani lágyhangomat, és én csak a csendben tudom megmondani neked, mit kell tenned.
 
 
0 komment , kategória:  Eileen Caddy NYISD MEG LEL  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák