Belépés
keresztenyhivek.blog.xfree.hu
Milyen csodálatos igazság : Isten a mi Kősziklánk! Római Katolikusok - Beatrix Rózsa
1978.02.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Ó, végtelen Szeretet
  2015-08-07 16:11:43, péntek
 
 A kép nagyban:

Link
 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Jöjj, Szentlélek Istenünk
  2015-02-21 11:50:21, szombat
 
  Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből,
hogy érezzük fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene,
lelkünket fényed hassa át!

Édességes vigaszunk, drága vendég,
szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak
enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta Fény,
szállj meg szívünk rejtekén,
híveidnek napja légy!

Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben
ellohad minden élő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra
hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd
a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!

Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd
vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj
boldog kimúlást mindörökké mennyeket! Amen
 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
A Szentlélekhez
  2015-01-26 12:45:58, hétfő
 
  Szentlélek adj nekünk ISTENFÉLELMET, hogy tisztelettel és szeretettel legyünk Teremtőnk iránt.

Amen

Forrás: Adoremus ( könyörgés ) 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Szentlélek, úgy kérünk
  2015-01-15 17:59:16, csütörtök
 
  Szentlélek, úgy kérünk , szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
reménységünk Belőled fakad, hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad.

Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
aki értünk életét adta. Mi is átadjuk most szívünk, mindenünk. 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Katona István: Jöjj, Szentlélek ...
  2015-01-12 19:37:41, hétfő
 
  Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,
taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat,
legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát,
segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,
gyújtsd lángra a szívemet egészen
az Isten- és emberszeretet tüzével.

Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,
töltsd el bensőmet az együttérzés erejével,
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el,
és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,
add, hogy megnyíljon szemem és mindenben
felismerjem az Atya szépségének ragyogását.

Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,
add, hogy a mulandó dolgok kísértései között
mindig az örökkévaló legyen a mértékem
és bölcsességed fénye világítson a sötétben.

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,
újítsd meg akaratom erejét,
hogy követve indításaidat,
bátran fussam végig a ,,pályát".

Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,
védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól,
szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől,
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,
töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával,
hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve
örömmel szolgáljalak Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,
taníts meg az Írás titkait megértenem,
hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban,
Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át
az örök Kánaánba. Ámen
 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Jó tanács Lelke, áradj rám
  2014-12-08 13:29:57, hétfő
 
  Szentlélek, most Máriával kérlek, aki felszólított, hogy Hozzád folyamodjam. Áradj
ki rám minden ajándékoddal! Jöjj el életembe a szeretet ajándékával, hogy ezentúl
Benned tudjam imádni Istent mindenekfelett és felebarátomat úgy szeretni, mint
önmagamat.
Áraszd rám bölcsességed, hogy mindenben, amit teszek és gondolok, amit érzek és
elhatározok, mindig a Te fényedben tudjak gondolkodni, dolgozni és dönteni.
Jó tanács Lelke, áradj rám, hogy ismereteimmel és szavaimmal tudjak szeretetben
segíteni azoknak, akik tanácsomat kérik.
 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Ima a Szentlélek vezetéséért
  2014-10-12 17:45:07, vasárnap
 
  Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.

Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.

Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.

Add meg nekem Uram, azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Ima a Szentlélek hét ajándékáért
  2014-10-12 17:39:58, vasárnap
 
  Szentlélek Úristen, ki az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származol, ki mindenható vagy és egylényegű az Atyával és Fiúval, szívem alázatosságában leborulva imádlak és az angyalokkal, és szentekkel magasztallak Téged. Neked köszönöm, hogy a szent keresztségben Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé lettem. Te vagy minden természetfölötti kegyelem forrása és bőkezű adományozója. Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd el szívemet hétszeres ajándékoddal.
Jöjj, ó Bölcsesség Lelke, taníts meg, hogy minden gondolatomat és cselekedetemet egyedül Istenre irányozzam.
Jöjj el, Értelemnek Lelke, hogy szent hitem igazságait és az isteni titkokat üdvösen megértsem.
Jöjj el, Tanácsnak Lelke, hogy minden ügyemben és kételyemben a helyeset megismerjem, és a jót válasszam.
Jöjj el, Erősségnek Lelke, hogy szerencsétlenségben és bajban, a gonosz léleknek és a világnak kísértősei között, mindenkor hozzád ragaszkodjam. Jöjj el, tudománynak Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjak.
Jöjj el, Jámborságnak Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljak neked, parancsaidat és sugallataidat hűségesen betartva Uramnak, Istenemnek egész szívvel szolgáljak.
Jöjj el, Isteni Szent Félelem Lelke, hogy Isten szent fölségének jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzem, és szorgosan elkerüljek mindent, ami neked visszatetszik.
Jöjj Szentlélekisten, áraszd el lelkemet ajándékaiddal és erősíts meg a keresztény erényekben, hogy a tökéletesség útján járhassak és majdan az Atyával és a Fiúval Téged magasztaljalak mindörökkön örökké. Ámen

Aki használja a Lélek adományait, (ajándékait) annak meglesznek a gyümölcsei is.
Szent Pál felsorolta a Szentlélek gyümölcseit:
,,szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás."
(Gal 5,22- 23).
Tapasztaltad magadban ezeket a gyümölcsöket? Tudd meg, hogy ez a kegyelem műve benned.
 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Atya teremtő szeretet Lelke /ének
  2014-08-13 12:26:18, szerda
 
  Atya teremtő szeretet Lelke,
áradj szét!
Fiú megváltó szeretet Lelke,
áradj szét!
Egyház vezető szeretet Lelke,
áradj szét!
Szentség pecsétje, szeretet Lelke, áradj szét!

Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!
Szívből jövő imádság Lelke,
áradj szét!
Mélyből fakadó sóhaj Lelke,
áradj szét!

Isteni üzenet dicső Lelke,
áradj szét!
Megbocsátás irgalmas Lelke,
áradj szét!

Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!

Szabadságom tüzes Lelke,
áradj szét!
Imádságom kitartó Lelke,
áradj szét!
Szenvedésem tűrő Lelke,
áradj szét!
Békességem gyönyörű Lelke,
áradj szét!

Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!

Dicsőítelek Atya Lelke,
szent kegyelem!
Magasztallak Fiú Lelke,
örök örömem!

Téríts meg engem Isten Lelke,
legyél életem!
Tarts meg engem szeretet Lelke,
te vagy Istenem!

Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!


 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
Teremtő Lélek
  2014-08-09 12:50:58, szombat
 
  Teremtő Lélek, jöjj közénk,
látogasd híveid szívét,
töltsd malaszttal a kebleket,
melyeknek alkotója vagy.
Te, kit Védőnek mondanak,
s mellénk a magas ég adott,
tűz, élő forrás, szeretet,
te, lelkek lelki olaja.
Ajándékoddal hétszeres,
te, ujj az Isten jobb kezén,
te, ki az Atya megígért
szavával áldod torkaink.
Érzékeinkbe gyújts te fényt,
szívünkbe öntsd szerelmedet,
s mi bennünk testi gyöngeség
örök erőddel izmosítsd.
Ellenségünket űzzed el,
s a békét tüstént hozd közel,
előttünk járva, mint vezér!
S kerüljünk mindent, ami árt.
Általad tudjuk az Atyát,
s ismerjük, adjad, a Fiút,
Tebenned higgyük szellemét,
mind a kettőnek, Végtelen.
Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényű Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig.
Amen. 
 
0 komment , kategória:  Szentlélek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 327
  • e Hónap: 1798
  • e Év: 91628
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.