Belépés
bedmarika47.blog.xfree.hu
Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál! Béd Józsefné
1947.06.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
- József Attilára emkékezünk -
  2017-04-11 09:41:52, kedd
 
   
  - József Attila -

Életrajz

József Attiláról szólva nem elég azt mondani, hogy ellentmondásokban bővelkedő életútja volt, mert az volt szinte nemzedéke valamennyi jelentősebb tagjának is - ezt mérte rájuk a sors: a nagy világégést követő kiútkeresés összes kényszerességével és bizonytalanságával. A korán árvaságra jutó József Attila azonban mintha a többieknél is sebezhetőbb és kiszolgáltatottabb lett volna. A fő esztétikai művében ,,világhiány"-nak nevezett állapot számára személyes élmény volt és maradt. Hiába próbált közösséghez tartozni vagy a szerelemben megkapaszkodni. ,,Légy, ami lennél: férfi" - írta, teljesíthetetlen feladatként élve meg a felnőtté válást. Attól, hogy Horger Antal nyelvész professzor a szegedi egyetemről eltanácsolta, máshol - egy másik egyetemen - nemcsak folytathatta, de be is fejezhette volna tanulmányait. Ő azonban ragaszkodott a kiűzetés parancsához: kiválasztottsága zálogának tekintette

********** Bédné Marika : 2017 . 04 . 11 . 09 : 40


********** Forrás : Internet ********************

******************** Élete
Családja

Édesapja József Áron (1871-1937), bánáti szappanfőző munkás volt, édesanyja Pőcze Borbála (1875-1919), szabadszállási születésű, a Kiskunságból Pestre került parasztlányból lett mosónő. 1900. december 23-án kötöttek házasságot Budapesten, a Ferencvárosban.[4] József Attila anyai nagyszülei Pőcze Imre (1844-1931) és Demeter Julianna (1846-1905).[5] Nővérei József Jolán (1899-1950)[6] és József Etelka (1903-2004).[7] A költő gyermekkorában gyakran megfordult nagyapja, Pőcze Imre, az ,,öreg Dörmögő" egykori csőszházában, mely ma emlékházként működik.[8]
Gyermekkora, tanulmányai
József Attila és Etelka arcképe[9]

József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, a Ferencvárosban, a Gát utca 3. szám alatt. Hatodik gyermekként jött a világra, három testvére még az ő születése előtt meghalt.

A gyermek csupán hároméves volt, amikor az apa 1908. július 1-jén elhagyta őket. A család úgy tudta, elindult szerencsét próbálni Amerikába, valójában Romániába ment, de családját végleg magára hagyta.[10]

Az édesanyjának csak nagy nehézségek árán sikerült gyermekeit eltartania: napszámos munkát végzett, úri házakhoz járt mosni, vasalni és takarítani, ám ennek ellenére sem tudta biztosítani gyermekeinek a legalapvetőbb szükségleteket. Végül úgy döntött, hogy 1910 februárjában két kisebb gyermekét, Etelt és Attilát, a Gyermekvédő Liga gondjaira bízza. A testvérek 1910. március 21-én Öcsödre kerültek nevelőszülőkhöz, Gombai Ferenc parasztgazda házába. A gyermekek a házimunkában, az állatok etetésében és legeltetésében segítettek, cserébe kapták az ellátást. Csak 1911 nyarán látogatta meg őket édesanyjuk. József Attila az öcsödi református elemi iskolában kezdte meg tanulmányait az 1911/12-es tanévben.

Nevelőszülei a gyermek füle hallatára beszélték meg szomszédaikkal, hogy az Attila név nem létezik, és innentől fogva Pistának szólították. Fontos tényező volt életében, hogy később Attila hun vezérről szóló olvasmányokat talált. Ez természetesen felkeltette érdeklődését az irodalom iránt, hisz ezek a legendák újra megerősítették identitástudatát.

Amíg a két gyermek távol volt, édesanyjuk folyamatosan azon munkálkodott, hogy számukra jobb életkörülményeket teremthessen. Szerzett egy bérlakást a Gubacsi úton, majd munka közben súlyos baleset érte, a lábadozás során addig szerzett javai elkallódtak. Etel és Attila 1912. június 19-én tértek haza Öcsödről, bár a család továbbra is nagy szegénységben élt a Ferencvárosban. Gyakran kellett költözködniük egyik lakásbérleményből a másikba.

József Attila 1912/13-ban először az Ipar utcai fővárosi népiskolában, egy költözés után pedig a mai Mester utca 67. szám alatti iskolában járta a II. osztályt. Napjait nagyrészt az utcán töltötte, a kenyérkeresés szabályos és szabálytalan módjaival is megpróbálkozott. Már gyermekkorában kemény fizikai munkát is vállalt, hogy a család szegénysége enyhüljön, erről a következő sorai tanúskodnak:

,,Kivettem a részemet az üzletek előtt való álldogálásokból - volt úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba és reggel fél nyolckor, mikor már sorra kerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűtenivalónk. Színes papírforgókat csináltam és árusítottam a jobb sorsban élő gyerekeknek. Kosarakat, csomagokat hordtam a vásárcsarnokban." (József Attila: Curriculum vitae, részlet)

Sokat betegeskedett, 1913 vége felé súlyos tüdőgyulladás döntötte ágynak. 1914 első felében Jolán nővérével történt egyik heves vita után Attila először próbált öngyilkos lenni: lúgkővel akarta megmérgezni magát, de helyette tévedésből keményítőt ivott. József Jolán állást szerzett a Bőrklinikán, majd 1914. augusztus 22-én feleségül ment Pászti Elemérhez. A család ekkor a férj Üllői út 63. szám alatti lakásába költözött át. 1914. október 14-én Pászti a frontra indult.

A Gát utca 2010-ben

Emléktáblája a szülőház falán

Szoba-konyha 2010-ben állandó kiállítás

Még azon év végén édesanyjuk súlyosan megbetegedett: méhrákot állapítottak meg nála. A nőgyógyászati klinikán kapott rádiumos kezelést. József Attila a IV. és a V. osztályt újra az Ipar utcai iskolában végezte. 1915 januárjában Pászti a harctérről hazatért, Jolánnak pedig 1915 májusában gyermeke született, emiatt a lakás szűkösnek bizonyult. A Mama ekkor két kisebb gyermekével átköltözött a Ferenc térre. 1915. szeptember 14-én Pászti Elemér másodszor is a frontra vonult, Jolán gyermeke meghalt, így követte családját a Ferenc téri lakásba, ahol egészen a Mama haláláig laktak.

Mivel a háborús nyomor növekedett, a Mama betegsége pedig egyre súlyosbodott, tovább romlott a helyzetük. Attila jócskán kivette részét a család eltartásából, a boltok előtt állt sorba élelmiszerért és alkalmi munkákat vállalt. Ez időtájt rikkancsként is dolgozott.

Etel elvégezte a polgári iskolát, Attila pedig beiratkozott az 1916-1917-es tanévben az Üllői út 54. szám alatti polgári iskola I. osztályába. A tanítási szüneteket feltehetőleg szabadszállási rokonainál töltötte. József Jolán szerint az I. polgári végzésének idején keletkezhettek József Attila első költeményei, köztük a Kedves Jocó! című.

A Mamán fokozatosan úrrá lett a betegsége, 1917 őszén kórházba került, s munkaképtelenné vált. A gyermekeknek kellett gondoskodniuk az eltartásáról. József Attila is súlyos beteg volt ugyanekkor, szeptember 12. és október 21. között skarláttal feküdt a Szent László Kórházban.

József Jolán Makai Ödön ügyvédnél lett alkalmazott, hamarosan baráti, majd szerelmi kapcsolat kezdett kibontakozni kettejük közt. Jolán és Pászti Elemér házasságát 1918. április 29-én felbontották, az ügyvéd közbenjárására 1917. november 25. körül Etel és Attila Monoron kapott elhelyezést egy menhelyen. Etel itt maradt 1918. június közepéig, azonban Attila még 1918 elején megszökött innen. 1918-ban Budapesten folytatta a polgári iskolát. 1918 májusában karját törte, valószínűleg ennek is szerepe lehetett abban, hogy a tanév végén megbukott szabadkézi rajzból.

1918 nyarán a ,,Károly király gyermeknyaraltatási akció" keretei közt József Attila néhány hetet tölthetett Abbáziában (ma Opatija). Ellátásuk rossz volt és a lakosság viselkedése is ellenséges volt irányukban.

1919 nyarán a Mama már nem tudott felkelni az ágyból, 1919 őszén a Telep utcai szükségkórházba került, ahol egy iskolai tanteremből kialakított kórteremben töltötte élete utolsó napjait. Enyhíteni kívánva a család nyomorán, Attila még anyja halála előtt a szabadszállási rokonokhoz utazott, ott kapta a hírt, hogy édesanyja 1919. december 27-ről 28-ra virradó éjszakán elhunyt. Ez a tragédia élete meghatározó élményévé vált, s költészetében is mély nyomot hagyott. Az asszony halála után Jolán vette magához két testvérét, Attilát és Etust, Makai pedig a gyermekek hivatalosan kinevezett gyámja lett.

József Attila szeptemberben beiratkozott a IV. osztályba, ám iskolába feltehetőleg nem járt, 1920. január 10-én kimaradt a polgáriból. Az ősz folyamán hosszabb időt töltött Szabadszálláson. Később a makói gimnáziumba került internátusba. Itt ismét költeményeket írt, méghozzá az internátus igazgatójának lányához, Gebe Mártához.

József Attila 1920 januárjában néhány napig még a Ferenc téren lakott, január közepével Etel nővérével együtt átköltözött Makaiék Lovag utcai lakásába. Hogy a rokonokat megtévessze, Makai Etát mint szobalányt, Attilát pedig mint annak testvérét mutatta be. Sógorukat idegenek jelenlétében ,,doktor úr"-nak, Jolánt pedig Lucie-nek kellett szólítaniuk. Makai Ödön Lippe Lucie álnéven vette feleségül Jolánt 1919-ben,[11] 1928-ban váltak el, hogy születési nevén is feleségül vehesse. A két gyermek a cselédszobában lakott. 1920 júniusától egészen nagykorúságáig Makai Ödön volt József Attila gyámja.

Miután Nyergesújfalura küldték, hogy a szaleziánus rendnél legyen kispap, csak hét hetet töltött ott, mivel kiderült, hogy a görögkeleti felekezet tagja. 1920 nyarán hajósinasként dolgozott az Atlantica Tengerhajózási Rt. Vihar, Török és Tatár nevű vontatógőzösein, kotróhajóin, ezek Budapest közelében tartózkodtak. Feladata a fedélzet sikálásából, ruhák mosásából és más nehéz fizikai munkákból állt.
Szobra Makón, a róla elnevezett gimnázium előtt

1920 júliusában a polgári iskola IV. osztályában letette a magánvizsgáját. Gyámja a makói magyar királyi állami főgimnáziumba íratta be, valamint a Délmagyarországi Közművelődésügyi Egylet (DEMKE) makói internátusában szerzett számára helyet. Attila már betegen érkezett meg Makóra 1920. október elején, a hónap végéig tüdőcsúcshuruttal feküdt a makói kórházban.

Hogy tanulmányait a gimnázium V. osztályában folytathassa, le kellett tennie a különbözeti vizsgát. Atyai baráti kapcsolatot alakított ki egyik előkészítő tanárával, Galamb Ödönnel, aki kollégiumi nevelője is volt. József Attila 1921-től kezdett folyamatosan verselni. Az 1920-1921-es tanév június 29-én tartott záróünnepélyén önképzőköri jutalmakban részesítették, mivel jó rendű volt az év végi tanulmányi eredménye. Mezőhegyesen töltötte a nyári szünetet, itt korrepetált, s ezért cserébe kapott szállást és ellátást.

1928-ban Jolán nővére ismét feleségül ment Makai Ödönhöz,[12] de még abban az évben el is váltak.


********** Forrás : Internet ********************

**********
**********

**********
 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Címkék: közművelődésügyi, délmagyarországi, identitástudatát, kiválasztottsága, teljesíthetetlen, nyergesújfalura, álldogálásokból, szabadszálláson, vásárcsarnokban, nevelőszülőkhöz, vontatógőzösein, szükségkórházba, munkaképtelenné, megpróbálkozott, megkapaszkodni, ferencvárosban, nagykorúságáig, szabadszállási, gyermekkorában, legeltetésében, magánvizsgáját, keletkezhettek, cselédszobában, közbenjárására, internátusában, megerősítették, záróünnepélyén, élelmiszerüzem, szükségleteket, tengerhajózási, szomszédaikkal, parasztlányból, költészetében, tüdőgyulladás, igazgatójának, betegeskedett, volt szinte, nagy világégést, korán árvaságra, szerelemben megkapaszkodni, felnőtté válást, szegedi egyetemről, másik egyetemen, kiűzetés parancsához, költő gyermekkorában, gyermek csupán, édesanyjának csak, legalapvetőbb szükségleteket, testvérek 1910, állatok etetésében, öcsödi református, gyermek füle, József Attilára, József Attila, József Attiláról, Horger Antal, Bédné Marika, Édesapja József Áron, Pőcze Borbála, Kiskunságból Pestre, Pőcze Imre, Demeter Julianna, Nővérei József Jolán, József Etelka, Gyermekvédő Liga, Gombai Ferenc, József Jolán, Pászti Elemérhez, Pászti Elemér, Kedves Jocó, Szent László Kórházban, József Jolán Makai Ödön, Attila Monoron, Gebe Mártához, Makaiék Lovag, Makai Etát, Makai Ödön Lippe Lucie, Makai Ödön, Miután Nyergesújfalura, Atlantica Tengerhajózási Rt, Szobra Makón, Délmagyarországi Közművelődésügyi Egylet, Galamb Ödönnel, Makai Ödönhöz,
Béd Józsefné (#1)   2017-04-11 10:14:26


Béd Józsefné (#2)   2017-04-11 10:19:12


Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Gesztenye  Nő kalapban  Őszi levelek  Az Úr munkája tökéletes  Jó éjszakát , szép álmokat  Cukor tartó  Hit  Nasi délutánra  Szent László királlyal a boldo...  Őszi kép  Tüneményes cicusok !  Magyar szentek és boldogok  Egy új könyvet kaptunk  Szíves üdvözlet  Hazafelé . . .  Nők őszi öltözékben  Őszi kép  Magyar nyelv napja November 1...  Vasaló  Harmónia......  Facebookon kaptam  Remek délutánt  Bűnbánat  Bűnbánat  Fűszer dobozok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi levelek  Bűnbánat  Tészta szűrő  32. évközi hét szerda 11.13  Egy új könyvet kaptunk  A magyar nyelv napja 11.13  Kellemes teázást  Útravaló – 2019. novembe...  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Virágok kosárban  Hazafelé . . .  Facebookon kaptam  Jó reggelt kávéval  Jó éjszakát , szép álmokat  Bűnbánat  Megváltás  A magyar nyelv napja 11.13  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok kedves...  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Nők őszi öltözékben  Székely János: Európának csak ...  Facebookon kaptam  Szülinapra  Facebookon kaptam  Posertube  Én mindent megtettem Nem bánt...  Nő kalapban  Őszi kép  Patrónusát ünnepelte Pannonhal...  Ne siess. Pihenj.  Őszi csendélet  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Azt kívánom . . .  Bűnbánat  Kőszegen a Missziós kereszt  Vízcseppes rózsa  Naplemente  Őszi csokor  Naplemente  Én csak munkás vagyok...  Őszi csendélet  A keresztény ember nem fakír  Ne siess. Pihenj.  Png rózsa  Jó reggelt kávéval  Virágok ládában  Virágszirmok hullnak . . .  Könyv az avarban  Facebookon kaptam  Vizsga  Szèp estét kedves látogat...  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Ifjúsági 2  Áprily Lajos: A csavargó halá...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina...  Tejes kannák  Őszi csendélet  Őszi csendélet  Szép őszi napot  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi csendélet 
Bejegyzés Címkék
volt szinte, nagy világégést, korán árvaságra, szerelemben megkapaszkodni, felnőtté válást, szegedi egyetemről, másik egyetemen, kiűzetés parancsához, költő gyermekkorában, gyermek csupán, édesanyjának csak, legalapvetőbb szükségleteket, testvérek 1910, állatok etetésében, öcsödi református, gyermek füle, irodalom iránt, legendák újra, lábadozás során, család továbbra, költözés után, utcán töltötte, kenyérkeresés szabályos, család szegénysége, következő sorai, üzletek előtt, élelmiszerüzem előtt, orrom előtt, jobb sorsban, család ekkor, férj Üllői, frontra indult, szülőház falán, nőgyógyászati klinikán, harctérről hazatért, lakás szűkösnek, frontra vonult, háborús nyomor, család eltartásából, boltok előtt, polgári iskolát, tanítási szüneteket, gyermekeknek kellett, ügyvéd közbenjárására, tanév végén, lakosság viselkedése, iskolai tanteremből, család nyomorán, szabadszállási rokonokhoz, tragédia élete, asszony halála, gyermekek hivatalosan, makói gimnáziumba, internátus igazgatójának, rokonokat megtévessze, cselédszobában lakott, szaleziánus rendnél, görögkeleti felekezet, fedélzet sikálásából, róla elnevezett, polgári iskola, makói magyar, hónap végéig, makói kórházban, különbözeti vizsgát, nyári szünetet, közművelődésügyi, délmagyarországi, identitástudatát, kiválasztottsága, teljesíthetetlen, nyergesújfalura, álldogálásokból, szabadszálláson, vásárcsarnokban, nevelőszülőkhöz, vontatógőzösein, szükségkórházba, munkaképtelenné, megpróbálkozott, megkapaszkodni, ferencvárosban, nagykorúságáig, szabadszállási, gyermekkorában, legeltetésében, magánvizsgáját, keletkezhettek, cselédszobában, közbenjárására, internátusában, megerősítették, záróünnepélyén, élelmiszerüzem, szükségleteket, tengerhajózási, szomszédaikkal, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 50 db bejegyzés
e év: 614 db bejegyzés
Összes: 4697 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 3238
  • e Hónap: 8740
  • e Év: 153640
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.