Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Példabeszédek 26–30:33-ig terjedő fejezetei
  2016-08-04 19:51:05, csütörtök
 
   
  26. fejezet

1Mint a hó nyáron és az eső aratáskor, úgy nem illik a dicsőség az ostobához.2Ahogy okkal menekül a madár, és repül el a fecske, úgy az átok sem jön ok nélkül.3Az ostor a lónak való, a zabla a szamárnak, a bot pedig az ostobák hátának.4Ne felelj az ostobának az ő bolondsága szerint, nehogy vele egyenlő legyél.5Felelj csak az ostobának az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemében.6Mint aki megcsonkítja lábát, és erőszakot iszik, olyan az, aki ostobának a kezére bíz valamit.7Vajon merít-e vizet a sánta lába? Úgy van példabeszéd a bolondok szájában.8Mint aki a követ kőhalommal fedi be, olyan az, aki dicsőséget ad az ostobának.9Mint ahogy a részeg ember kezébe kerül a tövis, úgy kerül példabeszéd az ostobák szájába.10Mint az íjász, aki mindenre rálő, olyan az, aki felfogadja a bolondot, vagy aki felfogadja az arra járót.11Ahogy az eb visszatér okádásához, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba.12Láttál már olyan embert, aki bölcs a maga szemében? Több remény van az ostoba felől, mint felőle.13Azt mondta a lusta:,,Fiatal oroszlán van az úton, oroszlán van a köztereken!"14Az ajtó forog a sarkán, a lusta meg az ágyában.15Bemártja kezét a lusta a lakomás tálba, de túl fáradt ahhoz, hogy szájához vigye.16Bölcsebb a lusta a maga szemében, mint hét olyan, aki értelmes feleletet ad.17Mint aki ebet ragad fülön, olyan az a járókelő, aki dühbe gurul a veszekedésen, amelyhez nincs is köze.18Mint az őrült, aki tüzes dárdát hajít, nyilakat és halált lő,19olyan az az ember, aki becsapja embertársát, és azt mondja: ,,Hiszen csak tréfáltam!"20Ahol nincs fa, kialszik a tűz, és ahol nincs rágalmazó, lecsendesedik a viszály.21Mint faszén a parázsra és fa a tűzre, olyan a zsémbes ember a veszekedés szítására.22A rágalmazó szavai olyanok, mint amit az ember mohón lenyel, és lekerül a has legbelsejébe.23Mint ezüstmáz a cserépdarabon, olyan a buzgó ajak gonosz szív mellett.24Ajkaival álcázza magát a gyűlölő, belül azonban cselt sző.25Bár kedvesen szól, ne higgy neki, mert hét utálatosság van az ő szívében.26Elfedezi a gyűlöletet a csalárdság, de leleplezik galádságát a gyülekezetben.27Aki vermet ás, beleesik abba, és aki elhengeríti a követ, arra gurul az vissza.28A hazug nyelv gyűlöli azt, akit összetör, és a hízelgő száj bukást okoz.

27. fejezet

1Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit szül az a nap.2Dicsérjen téged az idegen, ne a te szád, az idegenből jött, és ne a te ajkaid.3Nehéz a kő, súlyos a homok, de amikor a bolond bosszant, az mindkettőnél nehezebb.4Van kegyetlen düh és túláradó harag, de a féltékenység előtt ki állhat meg?5Jobb a nyílt feddés az eltitkolt szeretetnél.6Hűségből valók a sebek, melyeket az ejt, aki szeret, ám a gyűlölőnek csókjaiért könyörögni kell.7A jóllakott lélek még a lépes mézet is megtapossa, az éhes léleknek viszont minden keserű édes.8Mint a fészkéből menekülő madár, olyan a lakhelyétől menekülő ember.9Az olaj és a füstölőszer megvidámítja a szívet, és a barát kedvessége is a lélekből jövő tanácsa által.10Barátodat és apád barátját el ne hagyd, és a testvéred házába be ne menj szerencsétlenséged napján. Jobb a közelben levő szomszéd, mint a messzi testvér.11Légy bölcs, fiam, és örvendeztesd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki gúnyol engem.12Az eszes, aki meglátta a bajt, elrejtőzött, de a tapasztalatlanok, akik belementek, elszenvedték a büntetést.13Ha valaki kezességet vállalt idegenért, vedd el a ruháját, és az idegen nő miatt vegyél tőle zálogot.14Aki hangosan áldja embertársát kora reggel, átokul számítják azt be neki.15A csepegő, lyukas tető, mely elűz a tartós eső napján, és a zsémbes feleség hasonló.16Aki oltalmába fogadta, a szelet fogadta oltalmába, és jobbja olajat fog.17A vasat vassal élesítik. Így élesíti az egyik ember a másik arcát.18Aki megóvja a fügefát, az eszi annak gyümölcsét, és aki őrzi urát, azt tisztelik.19Amint a vízben az arc arcot tükröz vissza, úgy az egyik ember szíve is a másik emberét.20A seol és a pusztulás helye meg nem elégednek; az ember szeme sem elégszik meg.21A tisztítóedény az ezüstnek való, és a kemence az aranynak; az embert pedig a dicsérete alapján próbálják meg.22Még ha összetörnéd is a bolondot mozsártörővel a mozsárban a darált gabona közt, akkor sem távozna el tőle bolondsága.23Ismerned kell juhaid külsejét. Fordítsd szívedet nyájad felé,24mert a kincs nem tart időtlen időkig, sem a diadém valamennyi nemzedéken át.25A zöld fű eltűnt, megjelent az új fű, a hegyek növényzetét begyűjtötték.26A fiatal kosok ruházatodért vannak, a kecskebakok pedig a mező ára.27Bőven van kecsketej eledelül, háznéped eledeléül, és lányaid megélhetésére.


28. fejezet

1A gonosz menekül, amikor senki sem üldözi, az igazságos azonban olyan, mint a magabiztos oroszlán.2Az ország törvényszegése miatt sok az egymást követő fejedelem, de a tisztán látó ember által—aki tudja, mi a helyes—a fejedelem sokáig fennmarad.3Az életerős férfi, aki szűkölködik, és becsapja az alacsony sorút, olyan, mint a mindent elmosó eső, mely nem hagy eledelt.4Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a gonoszt, akik viszont betartják a törvényt, fölgerjednek ellenük.5A rossz emberek nem értik az ítéletet, de akik Jehovát keresik, azok mindent megértenek.6Jobb a feddhetetlenül járó szűkölködő, mint aki görbe utakon jár, bár gazdag.7Az értelmes fiú betartja a törvényt, de aki falánkokkal társul, az megszégyeníti apját.8Aki kamattal és uzsorával sokasítja értékeit, az csak annak gyűjt, aki kegyet gyakorol az alacsony sorúakkal.9Aki elfordítja fülét a törvény hallásától, annak még az imája is utálatos.10Aki rossz útra viszi a becsületeseket, az a saját vermébe esik bele, a feddhetetlenek azonban jót vesznek majd birtokba.11A gazdag ember bölcs a maga szemében, de az alacsony sorú, ha tisztán látó, megvizsgálja őt.12Amikor ujjonganak az igazságosak, nagy az ékesség, de ha felkelnek a gonoszok, álruhát ölt az ember.13Aki elfedezi törvényszegéseit, nem lesz sikeres, aki viszont megvallja és elhagyja azokat, irgalomra lel.14Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki viszont megkeményíti szívét, az bajba jut.15Mint a morgó oroszlán és a támadó medve, olyan a gonosz uralkodó a szegény nép felett.16Az olyan vezető, aki híján van az igazi tisztánlátásnak, bővelkedik fondorlatos tettekben, aki viszont gyűlöli a tisztességtelen hasznot, meghosszabbítja napjait.17Az az ember, akit vérbűn terhel valamely lélek miatt, a sírba menekül. Ne tartsák vissza.18Aki kifogástalanul jár, megmenekül, aki viszont elferdíti útjait, egyszer csak elesik.19Aki műveli az ő földjét, annak lesz elég kenyere, aki pedig értéktelen dolgokat hajszol, az a szegénységgel fog megelégedni.20A hűségesen cselekvő ember sok áldást kap, aki viszont hirtelen akar meggazdagodni, nem marad ártatlan.21Nem jó a részrehajlás, sem az, hogy egy életerős férfi egy darab kenyérért törvényszegést kövessen el.22Az irigy szemű ember értékes dolgokat igyekszik megszerezni magának, de nem tudja, hogy ínségbe jut.23Aki megfedd egy embert, az végül nagyobb jóindulatra talál, mint aki hízeleg nyelvével.24Aki kirabolja apját és anyját, majd azt mondja:,,Ez nem törvényszegés",az társa a rombolónak.25A dölyfös lelkű viszályt szít, de aki Jehovában bízik, megkövéredik.26Aki a saját szívében bízik, az ostoba, aki viszont bölcsességben jár, megmenekül.27Aki ad a szűkölködőnek, nem fog nélkülözni, aki viszont elrejti szemét, azt sok átok éri.28Amikor felkelnek a gonoszok, elrejtőzik az ember, amikor pedig elvesznek, megsokasodnak az igazságosak.


29. fejezet

1Az olyan ember, akit többször is megfeddnek, de megkeményíti nyakát, hirtelen megtörik, és nem lesz gyógyulása.2Amikor megsokasodnak az igazságosak, örül a nép, de ha gonosz uralkodik, sóhajtozik a nép.3A bölcsességet szerető ember megörvendezteti apját, de aki szajhákhoz társul, értékeket pusztít.4Igazságossággal fenntartja a király az országot, a megvesztegetésre törekvő ember azonban lerombolja.5Az az életerős férfi, aki hízeleg társának, hálót vet annak lába elé.6A rossz ember törvényszegésében csapda van, az igazságos viszont örömmel kiált és örvend.7Az igazságos ismeri az alacsony sorúak jogos kérelmét, a gonosz viszont nem veszi figyelembe az ilyen ismeretet.8A dicsekvő férfiak lángba borítják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot.9Ha a bölcs ember perbe száll a bolond emberrel, az felindul, és nevet is, így hát nincs nyugalma.10A vérszomjas emberek gyűlölik a feddhetetlent, a becsületesek pedig keresik annak lelkét.11A bolond szabadjára ereszti indulatát, de a bölcs nyugton tartja mindvégig.12Ahol az uralkodó odafigyel a hazug beszédre, minden szolgája gonosz lesz.13A szegény és az elnyomó találkozik;Jehova világosítja meg mindkettő szemét.14Ahol a király hűen ítéli az alacsony sorúakat, megszilárdul a trónja mindenkorra.15A vessző és a feddés ad bölcsességet, a szabadjára engedett fiú azonban megszégyeníti anyját.16Amikor megsokasodnak a gonoszok, bőven van törvényszegés, az igazságosak viszont meglátják majd azok elestét.17Fenyítsd meg fiadat, és nyugalmat hoz neked, és nagy gyönyörűséget szerez lelkednek.18Ahol nincs látomás, a nép elvadul, de boldogok, akik betartják a törvényt.19A szolga nem okul a szóból, mert érti ugyan, de nem fogad szót.20Láttál már beszédében hirtelenkedő embert? Több remény van az ostoba felől, mint felőle.21Ha valaki már fiatal korától elkényezteti szolgáját, az később az élete során hálátlan lesz.22A haragos ember viszályt szít, és sok a törvényszegése annak, aki hajlamos dühbe gurulni.23A földi embert gőgje megalázza, aki viszont alázatos szellemű, dicsőséget szerez.24Aki társa a tolvajnak, gyűlöli a saját lelkét. Ha átokmondó esküt hall is, nem jelent abból semmit.25Az emberektől való rettegés csapdát állít, aki viszont Jehovában bízik, annak védelemben lesz része.26Sokan keresik az uralkodó arcát, de Jehovától van az ember ítélete.27Az igazságtalan ember utálatos az igazságosaknak, aki pedig egyenes úton jár, utálatos a gonosznak.


30. fejezet

1Agurnak, Jáké fiának szavai, fontos üzenet. Az életerős férfi kijelentése Itielnek, Itielnek és Ukálnak.2Mindenkinél oktalanabb vagyok, és nincs bennem emberi értelem;3nem tanultam bölcsességet, és nem ismerem a Legszentebb ismeretét.4Ki ment fel az égbe, hogy onnan alászállhatna?Ki gyűjtötte össze a szelet mindkét markába? Ki göngyölte a vizet köntösébe? Ki emelte meg a földnek minden végét? Mi az ő neve? És mi az ő fiának a neve, tudod-e?5Isten minden beszéde színtiszta. Pajzs ő a hozzá menekülőknek.6Semmit se tégy szavaihoz, hogy meg ne feddjen, és hazugnak ne bizonyulj.7Két dolgot kérek tőled. Ne tagadd meg ezeket tőlem, mielőtt meghalok:8A hamisságot és a hazug szót messze vesd el tőlem. Ne adj nekem se szegénységet, se gazdagságot. Hadd egyem a nekem előírt táplálékot,9nehogy elteljek, és megtagadjalak ezt mondva:,,Kicsoda Jehova?",s nehogy elszegényedjem, és lopjak, és Istenem nevét gyalázzam.10Ne rágalmazd a szolgát ura előtt, hogy meg ne átkozzon téged, és vétkesnek ne tartsanak.11Van olyan nemzedék, mely apját átkozza, és anyját nem áldja.12Van olyan nemzedék, mely tiszta a maga szemében, pedig saját ürüléke sincs lemosva róla.13Van olyan nemzedék, melynek szeme, ó, mily felfuvalkodott!S amely felemeli ragyogó szemét.14Van olyan nemzedék, melynek fogai kardok, s melynek állkapcsai ölőkések, hogy felemésszék az elnyomottakat a földről, és a szegényeket az emberek közül.15A piócáknak két lányuk van, kik így kiáltanak:,,Adjál! Adjál!"Három dolog van, mely meg nem elégszik, és négy, amely nem mondja:,,Elég!"16A seol, a bezárt méh, a föld, mely nem kapott elég vizet, és a tűz, mely nem mondja:,,Elég!"17A szemet, mely gúnyt űz apjából, és nem hajlandó engedelmeskedni anyjának, a völgy hollói fogják kivájni, és a sasfiókák fogják felfalni.18Három dolog van, ami túlontúl csodálatos nekem, és négy, amelyet ki nem ismertem:19a sas útja az égen, a kígyó útja a kősziklán, a hajó útja a tenger szívében, és az életerős férfi útja a leánnyal.20Ilyen a házasságtörő asszony útja:eszik, majd megtörli száját, és azt mondja:,,Nem követtem el semmi rosszat."21Három dolog alatt remeg a föld, és négy dolog alatt meg nem állhat:22a rabszolga alatt, ha királyként uralkodik;az ostoba alatt, ha elég eledele van;23a gyűlölt asszony alatt, ha feleségül veszik;és a szolgálólány alatt, ha kifosztja úrnőjét.24Négy teremtmény van, mely a földön a legkisebbek közé tartozik, mégis ösztönösen bölcs:25a hangyák erőtlen nép, mégis nyáron készítik elő eledelüket;26a szirtiborzok nem hatalmas nép, mégis sziklaszirtre rakják házukat;27a sáskáknak nincs királyuk, mégis csoportokra osztva vonulnak mindannyian;28a gekkó a kezeivel kapaszkodik, és ott van a király fenséges palotáiban.29Hárman vannak, akik szépen járnak, és négyen, akiknek szép a járásuk:30az oroszlán, mely a legerősebb a vadállatok közt, és nem hátrál meg senki elől,31az agár, vagy a kecskebak, és a saját népéből való hadsereg királya.32Ha ostobán cselekedtél, felemelve önmagad, és ha gondolataidat erre összpontosítottad, tedd kezedet a szádra.33Mert a tej köpülése vajat hoz elő, az orr szorítása vért hoz elő, a harag nyomása pedig veszekedést hoz elő.

 
 
0 komment , kategória:  Példabeszédek könyve/Ószöv.  
Címkék: tapasztalatlanok, megvesztegetésre, törvényszegéseit, meghosszabbítja, tisztességtelen, engedelmeskedni, igazságossággal, tisztánlátásnak, megörvendezteti, elszegényedjem, felfuvalkodott, becsületeseket, feddhetetlenül, kifogástalanul, törvényszegést, megfelelhessek, törvényszegése, feddhetetlenek, igazságosaknak, megszégyeníti, megsokasodnak, sziklaszirtre, mozsártörővel, gyönyörűséget, törvényszegés, megtagadjalak, gondolataidat, cserépdarabon, szűkölködőnek, alászállhatna, szegénységgel, feddhetetlent, lecsendesedik, bölcsességben, meggazdagodni, gyülekezetben, lónak való, ostobák hátának, maga szemében, sánta lába, bolondok szájában, követ kőhalommal, részeg ember, ostobák szájába, arra járót, ostoba felől, lakomás tálba, zsémbes ember, veszekedés szítására, ember mohón, buzgó ajak, hízelgő száj, Kicsoda Jehova,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.25. 23:27 Bajnokok Ligája - A Bayern a negyeddöntő kapujában, döntetlen Nápolyban
02.25. 22:37 Koronavírus - Találtak két új fertőzöttet Németországban
02.25. 22:25 Duna House-csoport: 265,3 millió forint adózott eredmény a negyedik negyedé...
02.25. 22:24 Szlovák jégkorongliga - Gyetván győzött a MAC
02.25. 22:24 A KENÓ nyerőszámai
02.25. 22:24 Jégkorong Erste Liga - Egyenlített a Gyergyó és a Ferencváros
02.25. 22:23 Férfi kézilabda NB I - Simán nyert a Veszprém és a Szeged is
02.25. 22:23 Koronavírus - Újabb négy halott Észak-Olaszországban
02.25. 22:22 A máglyagyújtással és a koporsóégetéssel véget ért a mohácsi busójárás
02.25. 22:22 Kadet vívó Európa-bajnokság - Aranyérmes a női kard-, bronz a férfi párbajt...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
02.25., mint ENSZ emléknap  Szelfi  Mindenkiben a nagy Ő-t látni c...  Egy nap ...  Szent II. János Pál pápa nagyb...  Jézus Krisztus egyik legnagyob...  Meditáció  Elhunyt Csukás István! mese ír...  Borsmentaolaj mint a tüdő tisz...  Cirmos rózsák  Mi érzelmi analfabéták vagyunk...  Gerberák  Isten ígéretei  Posertube  Kellemes délutánt  Rohanok  Rózsaszín rózsák  Dáliák  Útravaló – 2020. február...  Ki ne várná február végét  Tulipánok  Csukás István : A bűvös virág  Mit kéne tenni . . . ?  Rajzos nő  Facebookon kaptam  Szalay Fruzsina versei  Sáfrány virágok  Mindenkiben a nagy Ő-t látni c...  Csokor vázában  Nő kalapban  Naplemente  Ki ne várná február végét  Bagoly virágokból  Szenvedélyesen szerette Istent...  Tél temető virágok  Facebookon kaptam  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Szalay Fruzsina versei  Esti kép  Az egyik legboldogabb pillanat  Gerbera  Gyengédség  Csüngő fukszia  Kellemes délutánt kívánok  Sáfrány virágok  Gerberák  Kassa - Kétszázhetvenkilencedi...  Romantika  Esti kép  Ady Endre : Jóság síró vágya  Isten ígéretei  Mérlegelek  Egy nap ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pihi  Png virág  Szalay Fruzsina versei  Nagyböjt kívül és belül  Orchidea  Facebookon kaptam  Zöld almák  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Orchidea  Facebookon kaptam  Tulipán  Mérlegelek  Volt apám, volt anyám Hazánkér...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tél temető virágok  Facebookon kaptam  Mitől lehetünk mogorvák?  Nő kalapban  Nehéz elhinni  Png virág  Nagyon csinos  Meditáció  Egy nap ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ferenc pápa nagyböjti üzenete ...  Miért hordjuk a jeggyűrűt ott?  Gerberák  Pihi  SzepesMária Csendesebb utakon....  Az egyik legboldogabb pillanat  Facebookon kaptam  02.25., mint ENSZ emléknap  Naplemente  Tél temető virágok  Jó éjszakát  Szent Mátyás apostol 02.24  Sáfrány virágok  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina... 
Bejegyzés Címkék
lónak való, ostobák hátának, maga szemében, sánta lába, bolondok szájában, követ kőhalommal, részeg ember, ostobák szájába, arra járót, ostoba felől, lakomás tálba, zsémbes ember, veszekedés szítására, ember mohón, buzgó ajak, hízelgő száj, holnapi nappal, idegenből jött, bolond bosszant, mindkettőnél nehezebb, féltékenység előtt, nyílt feddés, eltitkolt szeretetnél, gyűlölőnek csókjaiért, lépes mézet, éhes léleknek, fészkéből menekülő, lakhelyétől menekülő, füstölőszer megvidámítja, barát kedvessége, lélekből jövő, testvéred házába, közelben levő, messzi testvér, zsémbes feleség, szelet fogadta, egyik ember, másik arcát, eszi annak, másik emberét, pusztulás helye, ember szeme, ezüstnek való, embert pedig, dicsérete alapján, bolondot mozsártörővel, darált gabona, diadém valamennyi, hegyek növényzetét, kecskebakok pedig, igazságos azonban, magabiztos oroszlán, egymást követő, tisztán látó, fejedelem sokáig, alacsony sorút, mindent elmosó, feddhetetlenül járó, megszégyeníti apját, csak annak, alacsony sorúakkal, törvény hallásától, feddhetetlenek azonban, alacsony sorú, morgó oroszlán, támadó medve, gonosz uralkodó, igazi tisztánlátásnak, tisztességtelen hasznot, sírba menekül, életerős férfi, darab kenyérért, végül nagyobb, saját szívében, megvesztegetésre törekvő, igazságos viszont, alacsony sorúak, gonosz viszont, ilyen ismeretet, bölcsek elfordítják, bölcs ember, bolond emberrel, becsületesek pedig, bölcs nyugton, uralkodó odafigyel, hazug beszédre, elnyomó találkozik, király hűen, alacsony sorúakat, trónja mindenkorra, szabadjára engedett, igazságosak viszont, élete során, törvényszegése annak, saját lelkét, uralkodó arcát, ember ítélete, szelet mindkét, vizet köntösébe, földnek minden, hozzá menekülőknek, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 87
  • e Hét: 1141
  • e Hónap: 10200
  • e Év: 31774
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.