Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ézsaiás befejező 61-66-ig terjedő fejezetei
  2016-08-07 03:02:11, vasárnap
 
   
  61. fejezet

1A legfőbb Úrnak, Jehovának a szelleme van rajtam, mert Jehova felkent, hogy jó hírt mondjak a szelídeknek.Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a szemek teljes megnyílását a raboknak;2hogy hirdessem Jehova jóakaratának esztendejét és Istenünk bosszújának napját; hogy megvigasztaljak minden gyászolót;3hogy fejdíszt nyújtsak a Sion felett gyászolóknak, ezt adjam nekik a hamu helyett, az ujjongás olaját a gyász helyett, a dicséret köntösét a csüggedt szellem helyett. Az igazságosság nagy fáinak fogják őket hívni, Jehova ültetésének, az ő ékességére.4És újjáépítik a régóta feldúlt helyeket, föltámasztják a régmúlt lepusztult helyeit, és megújítják a feldúlt városokat, a nemzedékek óta pusztán heverő helyeket.5,,Idegenek állnak majd ott, és terelgetik nyájaitokat, és az idegenből valók lesznek földműveseitek és vincellérjeitek.6Titeket pedig Jehova papjainak fognak nevezni, Istenünk szolgáinak mondanak benneteket. A nemzetek javait eszitek majd, és dicsőségükkel büszkélkedtek.7Szégyenetek helyett kétszeres rész lesz. A megaláztatás helyett örömmel kiáltanak majd osztályrészük miatt. Ezért kétszeres részt vesznek birtokba földjükön. Időtlen időkig tartó öröm lesz az övék.8Mert én, Jehova, szeretem az igazságosságot, és gyűlölöm a rablást és az igazságtalanságot. Megadom híven fizetségüket, és időtlen időkre szóló szövetséget kötök velük.9Utódjaik ismertek lesznek a nemzetek között is, és leszármazottaik a népek körében. Akik látják őket, mind felismerik, hogy ők azok az utódok, akiket Jehova megáldott."10Ujjongva ujjongok Jehovában. Örül a lelkem Istenemben, mert a megmentés ruháiba öltöztetett engem; az igazságosság palástját terítette rám, mint a vőlegényre, aki papi módon fölteszi fejdíszét, és mint a menyasszonyra, aki fölékesíti magát díszeivel.11Mert ahogy a föld előhozza sarjadékát, és a kert kisarjasztja, amit belevetettek, úgy sarjasztja ki a legfőbb Úr, Jehova az igazságosságot és a dicséretet minden nemzet előtt.

62. fejezet
1Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg fel nem ragyog igazságossága, mint a fényesség, és megmentése, mint az égő fáklya.2,,És meglátják a nemzetek igazságosságodat, ó, asszony, és a királyok mindnyájan dicsőségedet. Új névvel illetnek majd, amelyet Jehova szája határoz meg.3Ékes korona leszel Jehova kezében, és királyi turbán Istened tenyerén.4Nem mondanak többé teljesen elhagyott asszonynak, és nem mondják többé földedet pusztaságnak, hanem így neveznek majd:Örömömet lelem benne; és földedet: Asszony, akinek férjura van. Mert Jehova örömét leli benned, és férjura lesz földednek.5Mert ahogy az ifjú feleségül veszi a szüzet, és férjura lesz annak, úgy vesznek feleségül téged a fiaid. És ahogy a vőlegény ujjong a menyasszony felett, úgy fog ujjongani feletted a te Istened.6Falaidra, ó, Jeruzsálem, őrállókat rendeltem. Ne hallgassanak se nappal, se éjjel!
Ti, akik Jehovát emlegetitek, ne nyugodjatok,7és ne hagyjatok nyugtot neki, míg meg nem szilárdítja, igen, míg dicséretté nem teszi Jeruzsálemet a földön."8Jehova megesküdött jobbjával és erős karjával: ,,Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek, és nem isszák idegenből valók újborodat, amelyért te fáradoztál,9hanem akik betakarítják, azok eszik majd, és dicsérni fogják Jehovát; és akik leszüretelik, azok isszák azt az én szent udvaraimban."10Vonuljatok ki, vonuljatok ki a kapukon! Törjetek utat a népnek! Töltsétek fel, töltsétek fel az országutat! Tisztítsátok meg a kövektől! Állítsatok jelt a népeknek!11Íme, maga Jehova hallatta ezt a föld legtávolabbi részéig: ,,Mondjátok Sion leányának: »Íme! Jön már megmentésed. Íme, a jutalom, amelyet ad, nála van, és a fizetség, amellyel fizet, előtte."12És a szent népnek fogják őket nevezni, Jehova megváltottjainak; téged pedig Keresettnek hívnak majd, és így: Város, amelyet nem hagytak el teljesen.

63. fejezet
1Ki ez, aki Edomból jön, élénk színekkel tarkított ruhában Bocrából; ez, akinek tiszteletre méltó az öltözéke, aki erőtől duzzadva vonul?,,Én, aki igazságosságban szólok, aki erőtől duzzadok a megmentéshez."2Miért vörös az öltözéked, és miért olyan a ruhád, mint a borsajtóban taposóé?3,,Magam tapostam a taposókádat, és egy ember sem volt velem a népekből. Tapostam őket haragomban, és tiportam rajtuk dühömben. Kilövellő vérük befröcskölte ruhámat, és egész öltözékemet beszennyeztem.4Mert a bosszú napja van szívemben, és eljött megváltottaim esztendeje.5Körülnéztem, de nem volt segítő; megdöbbentem, hisz nem volt, aki támogatást ajánlott volna fel. Így hát karom szerzett nekem megmentést, és dühöm támogatott.6Tapodtam a népeken haragomban, és megrészegítettem őket dühömmel, és a földre folyattam kilövellő vérüket."7Jehova szerető-kedvességét emlegetem, Jehova dicséretét, mindazok szerint, amiket megadott nekünk Jehova; igen, Izrael háza iránti nagy jóságát, amelyet megadott nekik irgalmassága szerint és szerető-kedvességének bősége szerint.8És így szólt:,,Bizonnyal az én népem ők, fiak, akik nem lesznek hamisak."Így hát az ő Megmentőjük lett.9Minden gyötrelmükben gyötrelmet élt át, és az ő követe mentette meg őket. Szeretetében és könyörületében megváltotta őket, fölemelte és hordozta őket a hajdankor minden napján.10Ők azonban fellázadtak, és megbántották szent szellemét. Ekkor ellenségükké vált, ő maga harcolt ellenük.11És megemlékeztek a hajdankor napjairól, szolgájáról, Mózesről:,,Hol van Ő, aki fölhozta őket a tengerből nyája pásztoraival? Hol van Ő, aki belé helyezte szent szellemét;12Ő, aki Mózes jobbjánál vezette az Ő szépséges karját;Ő, aki szétválasztotta előttük a vizeket, hogy időtlen időkig fennmaradó nevet szerezzen magának;13Ő, aki úgy járatta őket a tajtékzó vizeken át, hogy—miként a ló a pusztában—el nem botlottak?14Mint mikor a jószág lemegy a völgybe, úgy pihentette meg őket Jehova szelleme."
Így vezetted népedet, hogy szépséges nevet szerezz magadnak.15Tekints le az égből, nézz ki fenséges lakhelyedről, a szentség és szépség lakhelyéről! Hol van buzgalmad és teljhatalmad, bensőd megindulása és irgalmasságod? Visszatartják magukat tőlem.16Hiszen te vagy a mi Atyánk;még ha Ábrahám nem ismerne is minket és Izrael nem ismerne is el bennünket, te, ó, Jehova, te vagy a mi Atyánk! Régtől fogva Megváltónk a neved.17Ó, Jehova, miért térítesz el minket útjaidról? Miért keményíted meg szívünket, hogy ne féljünk téged? Térj vissza szolgáidért, örökséged törzseiért!18Rövid ideig volt szent népednek tulajdona. Ellenfeleink megtapodták szentélyedet.19Olyanok lettünk már rég, mint akik felett nem uralkodtál, és akik nem neveztettek a nevedről.

64. fejezet
1Ó, bárcsak széthasítottad volna az egeket, hogy leszállj, úgy, hogy a hegyek is megrendültek volna miattad,2mint amikor a tűz a rőzsét lángra lobbantja, és a tűz a vizet felforralja, hogy megismertesd a nevedet ellenségeiddel, hogy remegjenek miattad a nemzetek!3Amikor félelmetes dolgokat cselekedtél, amelyeket nem remélhettünk, leszálltál. Megrendültek miattad a hegyek.4Ősidők óta senki sem hallotta, sem fülébe nem jutott, és szem sem látta, hogy volna olyan Isten rajtad kívül, aki a rá várakozó javára cselekszik.5Elébe jöttél az ujjongónak és az igazságosan cselekvőnek, akik megemlékeznek rólad útjaidon.Íme, megharagudtál, amikor folyton csak vétkeztünk—régóta így van ez;és megmentésben részesülnénk?6Olyanok lettünk valamennyien, mint aki tisztátalan, és minden igazságos cselekedetünk olyan, mint havivérzéskor a ruha; mind elhervadunk, akár a levelek, és vétkeink, miként a szél, elhordanak bennünket.7Senki sincs, aki segítségül hívná nevedet, senki sem kel föl, hogy hozzád ragaszkodjon; mert elrejtetted előlünk arcodat, és megolvasztasz minket vétkünk erejével.8Most pedig, ó, Jehova, te vagy a mi Atyánk! Mi vagyunk az agyag, te pedig a Fazekas; mindannyian kezed munkája vagyunk.9Ne haragudj felettébb, ó, Jehova, és ne emlékezz meg örökké vétkünkről! Nézd csak, kérünk: mindannyian a te néped vagyunk.10Szent városaid pusztává lettek. Sionból puszta lett, Jeruzsálemből elhagyatott pusztaság.11Szent és szépséges házunk, ahol dicsértek téged ősatyáink, a tűz martalékává lett, és minden, ami kívánatos volt nekünk, elpusztult.12Vajon ezek láttán is visszafogod magad, ó, Jehova?Hallgatni fogsz, és hagyod, hogy a végsőkig nyomorgassanak bennünket?

65. fejezet
1,,Hagytam, hogy megkeressenek, akik nem kérdezősködtek felőlem. Hagytam, hogy megtaláljanak, akik nem kutattak utánam.Itt vagyok, itt vagyok! - mondtam a nemzetnek, amely nem hívta segítségül nevemet.2Kitártam kezemet naphosszat egy makacs nép felé, amely nem a jó úton jár, és a maga gondolatait követi;3a nép felé, amely olyanokból áll, akik szemtől szemben bosszantanak engem szüntelen, akik áldozatokat mutatnak be a kertekben, áldozati füstöt füstölögtetnek a téglákon,4és a sírhelyek közé telepednek; akik őrbódékban töltik az éjszakát, disznóhúst esznek, sőt tisztátalanságok levese van edényeikben;5azok felé, akik így beszélnek: »Tartsd távol magad. Ne közelíts hozzám, mert szentséget adnék át neked.Ezek füst az orromban, egész nap égő tűz.6Íme, meg van írva előttem. Nem fogok hallgatni, hanem megadom a jutalmat, megadom a jutalmat a saját keblükbe7a vétkeikért, és ősatyáik vétkeiért is egyszersmind-így szól Jehova.-Mivel áldozati füstöt füstölögtettek a hegyeken, és gyaláztak engem a dombokon, mindenekelőtt kimérem fizetségüket a keblükbe."8Így szól Jehova:,,Mint ahogy újborra lelnek a fürtben, és azt mondják:Ne pusztítsd el, hisz áldás van benne, ugyanúgy cselekszem én is a szolgáimért, hogy ne pusztítsak el mindenkit.9Utódot hozok elő Jákobból, és hegyeim örökösét Júdából; választottaim veszik birtokba, és szolgáim fognak ott lakni.10Sáron juhok legelőjévé lesz, és Akor völgye marhák pihenőhelyévé népem számára, amely engem keres.11De ti azok vagytok, akik elhagyjátok Jehovát, akik elfelejtitek szent hegyemet, akik asztalt terítetek a jó szerencse istenének, és akik kevert bort töltötök színültig a sors istenének.12Majd gondom lesz rá, hogy a kard legyen sorsotok, és mindannyian leborultok a levágatásra, mert szóltam, de nem feleltetek, beszéltem, de nem figyeltetek;folyton azt tettétek, ami rossz a szememben, és azt választottátok, amiben nem lelem örömöm."13Azért ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova:,,Íme, szolgáim enni fognak, de ti majd éheztek. Íme, szolgáim inni fognak, de ti majd szomjaztok. Íme, szolgáim örvendezni fognak, de ti szégyent vallotok.14Íme, szolgáim örömmel kiáltanak majd jó szívállapotuk miatt, de ti kiáltozni fogtok szívetek fájdalmában, és jajgattok szellemetek megtörése miatt.15Neveteket eskünek hagyjátok hátra választottaim számára, és a legfőbb Úr, Jehova megöli mindegyikőtöket, de a szolgáit más néven nevezi majd;16úgyhogy aki áldást szeretne nyerni a földön, az a hit Istene által nyer áldást, és aki esküt tesz a földön, az a hit Istenére fog esküdni;mert a korábbi nyomorúságok feledésbe merülnek, mert elrejtetnek azok szemeim elől.17Mert íme, új egeket és új földet teremtek, és a korábbi dolgok észbe sem jutnak, és fel sem ötlenek senkinek a szívében.18Hanem ujjongjatok, és mindörökké örüljetek annak, amit teremtek. Mert íme, Jeruzsálemet örömforrássá teremtem, és népét az ujjongás forrásává.19Örülni fogok Jeruzsálemnek, és ujjongok majd népem miatt; nem hallatszik benne többé sírás hangja, sem panaszkiáltás hangja."20,,Nem lesz ott többé néhány napot élt csecsemő, sem öregember, aki ne töltené be napjait; mert százéves korában is gyermekként hal meg az ember, a bűnös pedig, ha százéves is, megátkoztatik.21Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét.22Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt. Mert mint a fának napjai, olyanok lesznek népem napjai, és kezük munkáját teljesen javukra fordítják választottaim.23Nem fáradnak hiába, nem veszedelemre szülnek, mert Jehovától megáldott utódok ők, leszármazottaikkal együtt.24És úgy lesz, hogy még mielőtt kiáltanának, én már válaszolok, még beszélnek, és én már meghallgattam.25A farkas és a bárány együtt fog legelni, az oroszlán szalmát eszik, mint a bika, a kígyónak pedig por lesz az eledele. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen"—így szól Jehova.

66. fejezet
1Ezt mondja Jehova: ,,Az egek a trónom, a föld pedig lábzsámolyom. Ugyan hol az a ház, amelyet építeni tudnátok nekem, és hol az a hely, amely nyugvóhely lenne számomra?"2,,Hisz mindezeket a saját kezem alkotta, így jöttek létre mindezek — ez Jehova kijelentése. — Én arra tekintek, aki lesújtott és megtört szellemű, és aki remeg a szavamtól.3Aki bikát vág, olyan, mint aki embert üt agyon. Aki juhot áldoz, olyan, mint aki kutyának szegi nyakát. Aki ajándékot ajánl fel—disznóvér! Aki tömjént mutat be emlékeztetőül, olyan, mint aki áldást mond rejtelmes szavakkal. Egyúttal ők azok, akik a maguk útjait választották, és lelkük az utálatosságaikban leli örömét.4Én is meg fogom választani, milyen módokon bántsam őket, és rájuk hozom, amitől rémüldöznek, mert szóltam, de senki sem felelt, beszéltem, de senki sem figyelt; szüntelen csak azt tették, ami rossz a szememben, és azt választották, amiben nem lelem örömömet."5Halljátok meg Jehova szavát, ti, akik remegtek a szavától: ,,Testvéreitek, akik gyűlölnek benneteket, akik kirekesztenek titeket a nevem miatt, azt mondták: »Dicsőség Jehovának!« Meg is jelenik majd örvendezésetek közepette, és ők lesznek azok, akik megszégyenülnek."6Zúgás hangja a városból! Hang a templomból! Jehova hangja ez, aki megfizet ellenségeinek érdemük szerint.7Mielőtt az asszony vajúdni kezdett volna, már szült is. Mielőtt fájások törhettek volna rá, fiúgyermeket hozott világra.8Ki hallott már ilyesmit? Ki látott ezekhez hasonlót? Vajon világra hoznak-e vajúdva egy országot egyetlen nap alatt? Vagy megszületik-e egy nemzet egyszerre? Mert vajúdni kezdett Sion, és meg is szülte fiait.9,,Hát én csak megnyissam a méhet, de a szülést már ne indítsam meg?—így szól Jehova.—Vagy talán a szülést megindítom, de a méhet bezárom?"—így szól Istened.10Örvendezzetek Jeruzsálemmel és örüljetek vele mindnyájan, akik szeretitek őt! Ujjongva ujjongjatok vele mindnyájan, akik keseregtek miatta,11mert megelégedésig szopjátok majd teljes vigasztalásának emlőjét, mert gyönyörűséget találva szívjátok majd dicsőségének mellbimbóját.12Mert ezt mondja Jehova:,,Íme, kiterjesztem feléje a békét, mint egy folyót, és a nemzetek dicsőségét, mint egy áradó patakot, és szopni fogjátok. Az oldalán hordoz majd és térdén simogat benneteket.13Mint a férfit, akit édesanyja vigasztal, úgy foglak vigasztalni benneteket, és Jeruzsálem által vigaszra leltek.14Látni fogtok, és ujjong majd szívetek, csontjaitok is sarjadozni fognak, mint az üde fű. Jehova keze ismertté lesz a szolgái előtt, de az ellenségeire kimondja ítéletét."15,,Mert íme, Jehova úgy jön el, mint a tűz, és szekerei olyanok, mint a szélvész, hogy fizetségül tomboló dühvel eressze ki haragját és tűzlángokkal dorgálását.16Mert mint a tűz, úgy fog hozzá Jehova a perhez, igen, a kardjával, minden testtel szemben; és sokan lesznek, akiket Jehova megöl.17Akik megszentelik és megtisztítják magukat a kertekért a középen álló mögött, akik megeszik a disznóhúst meg a förtelmességet, sőt még az ugró rágcsálót is, azok együtt pusztulnak el mind—ez Jehova kijelentése.—18 Ami a munkájukat és gondolataikat illeti, eljövök, hogy egybegyűjtsek minden nemzetet és nyelvet, ők pedig eljönnek, és meglátják majd dicsőségemet."19,,Jelt helyezek el közöttük, és elküldök néhány megmenekültet a nemzetekhez: Társisba, Púlba és Ludba, azokhoz, akik kifeszítik az íjat, Tubál és Jáván földjére, a távoli szigetekre, akik nem hallották híremet és nem látták dicsőségemet; és beszélni fognak dicsőségemről a nemzetek között.20És elhozzák minden testvéreteket az összes nemzetből ajándékul Jehovának, lovakon, szekereken, fedett kocsikon, öszvéreken és gyors tevekancákon, föl az én szent hegyemre, Jeruzsálembe—ezt mondja Jehova—, úgy, amint Izrael fiai hozzák az ajándékot tiszta edényben Jehova házába."21,,És közülük is veszek némelyeket a papok közé, a léviták közé"—így szól Jehova.22,,Mert ahogy az új egek és az új föld, amelyeket alkotok, megállnak előttem—ez Jehova kijelentése—,úgy fognak megállni a ti utódaitok és nevetek is."23,,És úgy lesz majd, hogy újholdról újholdra és sabbatról sabbatra eljön minden test, hogy meghajoljon előttem—így szól Jehova.—24Kimennek, és látni fogják azoknak az embereknek a tetemeit, akik törvényszegően viselkedtek velem szemben; mert nem pusztulnak el rajtuk a férgek, és tüzük sem alszik ki; iszonyattá lesznek minden test előtt."
 
 
0 komment , kategória:  Ézsaiás könyve/Ószövetség  
Címkék: megváltottjainak, igazságosságodat, tisztátalanságok, megrészegítettem, megszégyenülnek, igazságosságban, szétválasztotta, leszármazottaik, vigasztalásának, mindegyikőtöket, vincellérjeitek, megvigasztaljak, ellenségeiddel, örvendezésetek, széthasítottad, füstölögtetnek, nyomorgassanak, földműveseitek, igazságosságot, könyörületében, ellenségeidnek, törvényszegően, kérdezősködtek, szőlőskerteket, választottátok, förtelmességet, füstölögtettek, irgalmasságod, megtaláljanak, gyönyörűséget, testvéreteket, örvendezzetek, szívállapotuk, visszatartják, megkeressenek, dicsőségemről, megtört szívűeket, szemek teljes, hamu helyett, ujjongás olaját, gyász helyett, dicséret köntösét, csüggedt szellem, igazságosság nagy, régóta feldúlt, régmúlt lepusztult, feldúlt városokat, idegenből valók, nemzetek javait, megaláztatás helyett, nemzetek között, népek körében, Mert Jehova, Mondjátok Sion, Dicsőség Jehovának,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.26. 23:49 Dézsi Csaba András: kemény kampányon vagyunk túl
01.26. 22:29 Vízilabda Eb - A játékosok elérték a kitűzött célt
01.26. 22:09 Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) nyerte meg a győri polgármester-választást...
01.26. 21:59 Vízilabda Eb - Märcz Tamás: leírhatatlan érzés hazai környezetben nyerni
01.26. 21:49 Helikopter balesetben életét vesztette Kobe Bryant
01.26. 21:49 Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) nyerte meg a győri polgármester-választást
01.26. 21:29 Újraválasztották a korábbi polgármestert a Nógrád megyei Bokor községben
01.26. 21:29 Koronavírus - A Vuhanban élő olaszok elutasították a hazaszállítást
01.26. 21:19 Koronavírus - Franciaország a hét közepén hazaszállítja a Vuhanban rekedt á...
01.26. 21:19 Koronavírus - Az Egyesült Államokban azonosították a negyedik megbetegedést
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Boldog szülinapot a ma ünneplő...  A skót Petőfi születésének nap...  Facebookon kaptam  Kislány sapkában  Facebookon kaptam Krisztina...  Vándor  Levendula csokor  Erőtlenül erős  Hóesés  Gramofon  Az ördög elvitte a fináncot  Png nő  Aranyosi Ervin: Megértő szeret...  Szőlőmetszés - Vidám Szüret  Facebookon kaptam  Miről szól az elegancia?  Kívánok neked mindent, ami csa...  Png nő  Egy Mauchline-i kópé sírfelir...  Gyerekkoromban – öt-hat ...  Himnusz Szent Margitról  Orchidea  Téli kép  Csokor vázában  Dália csokor  Sárga rózsák  Kutya széken  Piros rózsa  Facebookon kaptam  A gomba jótékony hatásairól  Nő rózsával  Robert Burns: Falusi randevú  Kellemes pihenést  Facebookon kaptam  Szép délutánt Mindenkinek!!!!  Levendula csokor  Tavaszi szerelem  Néha a legnehezebb  Png kutya  Kávézó nők  Hóvirág  Téli kép  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Téli kép  Png nő  Reményik Sándor: A lélek él  Mai harmónia kártyám  Vicc  Kislányok téli öltözékben  Körte balerina  Angyal hóesésben  Erőtlenül erős  Kelj föl  Facebookon kaptam  A gomba jótékony hatásairól  Nő rózsával  Alvó baby  Facebookon kaptam  Kislányok téli öltözékben  Vízcseppes rózsa  Téli kép  Az ördög elvitte a fináncot  Hóember  Nő rózsával  Agresszív alma  1900. január 25-én született F...  Téli kép  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Orchídeák  Hóember  Orchidea  Orchidea  Hóember  Facebookon kaptam  Egy Mauchline-i kópé sírfelir...  Téli kép  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Apátság  Néha a legnehezebb  Facebookon kaptam  Új könyv 1956-ról  Rónay György: FEKETERIGÓ  Tudnod kell!  Gyimóthy Gábor: NYELVLECKE  Tudnod kell!  Facebookon kaptam  1900. január 25-én született F...  Festőművész  Síelő maci  Mai harmónia kártyám  Téli kép  Facebookon kaptam  Emlékezet  Téli kép  Szép délutánt Mindenkinek!!!!  Png kutya  Útravaló – 2020. január ...  Pihenő kutyusok 
Bejegyzés Címkék
megtört szívűeket, szemek teljes, hamu helyett, ujjongás olaját, gyász helyett, dicséret köntösét, csüggedt szellem, igazságosság nagy, régóta feldúlt, régmúlt lepusztult, feldúlt városokat, idegenből valók, nemzetek javait, megaláztatás helyett, nemzetek között, népek körében, lelkem Istenemben, megmentés ruháiba, igazságosság palástját, föld előhozza, kert kisarjasztja, dicséretet minden, nemzetek igazságosságodat, királyok mindnyájan, ifjú feleségül, vőlegény ujjong, menyasszony felett, föld legtávolabbi, szent népnek, borsajtóban taposóé, bosszú napja, népeken haragomban, földre folyattam, hajdankor minden, hajdankor napjairól, tengerből nyája, tajtékzó vizeken, jószág lemegy, rőzsét lángra, vizet felforralja, nevedet ellenségeiddel, igazságosan cselekvőnek, végsőkig nyomorgassanak, maga gondolatait, sírhelyek közé, saját keblükbe7a, sors istenének, kard legyen, korábbi nyomorúságok, korábbi dolgok, ujjongás forrásává, bűnös pedig, fának napjai, bárány együtt, oroszlán szalmát, kígyónak pedig, föld pedig, saját kezem, maguk útjait, utálatosságaikban leli, nevem miatt, asszony vajúdni, országot egyetlen, nemzet egyszerre, szülést megindítom, méhet bezárom, nemzetek dicsőségét, áradó patakot, oldalán hordoz, szolgái előtt, ellenségeire kimondja, középen álló, ugró rágcsálót, távoli szigetekre, összes nemzetből, ajándékot tiszta, papok közé, léviták közé&#8221, megváltottjainak, igazságosságodat, tisztátalanságok, megrészegítettem, megszégyenülnek, igazságosságban, szétválasztotta, leszármazottaik, vigasztalásának, mindegyikőtöket, vincellérjeitek, megvigasztaljak, ellenségeiddel, örvendezésetek, széthasítottad, füstölögtetnek, nyomorgassanak, földműveseitek, igazságosságot, könyörületében, ellenségeidnek, törvényszegően, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 34
  • e Hét: 611
  • e Hónap: 20097
  • e Év: 20097
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.