Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
4 Mózes 6-10-ig terjedő fejezetei
  2016-08-23 23:55:54, kedd
 
   
  6. fejezet

6Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:2,,Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik:Ha egy férfi vagy egy nő különleges fogadalmat tesz, hogy Jehova nazireusaként él,3akkor tartózkodjon a bortól és a mámorító italoktól. Ne igyon borecetet vagy mámorító italból készített ecetet, ne igyon szőlőből készült italt, és szőlőt se egyen, se frissen, se szárítva.4Nazireusságának egész ideje alatt ne egyen semmi olyat, ami a szőlőtőről származik, se az éretlen szőlőszemet, de még a héját se.5Nazireusi fogadalmának egész ideje alatt ne érje borotva a fejét;míg le nem telnek azok a napok, amelyekre elkülönítette magát Jehovának, legyen szent, megnövesztve hajfürtjeit.6Jehovának való elkülönítettségének egész ideje alatt ne közelítsen egyetlen halott lélekhez sem.7Még apjáért, anyjáért, fivéréért vagy nővéréért se szennyezze be magát, amikor meghalnak, mert az ő Istenének fogadott nazireusság jele van fején.8Nazireusságának minden napján szent ő Jehovának.9De ha valaki hirtelen hal meg mellette, és ezért beszennyezi nazireusságának fejét, akkor borotválja meg a fejét azon a napon, amelyen megállapítják a megtisztulását. A hetedik napon borotválja meg.10A nyolcadik napon pedig vigyen két gerlét vagy két fiatal galambot a papnak a találkozás sátrának bejáratához.11És a pap készítse el az egyiket bűnért való felajánlásként, a másikat pedig égő felajánlásként, és végezzen érte engesztelést, mivel vétkezett a halott lélek miatt. Majd szentelje meg annak a fejét azon a napon.12Az pedig nazireusságának napjain éljen Jehova nazireusaként, és vigyen egy első életévében levő fiatal kost vétkességért való felajánlásnak;a korábbi napok nem számítanak, mert beszennyezte nazireusságát.13Ez a nazireusok törvénye: Azon a napon, amikor letelnek nazireusságának napjai, vigyék őt a találkozás sátrának bejáratához.14Mutasson be Jehovának felajánlásként egy ép, első életévében levő fiatal kost égő felajánlásként;egy ép, első életévében levő nőstény bárányt bűnért való felajánlásként;egy ép kost közösségi áldozatként;15egy kosár, olajjal elegyített finomlisztből készült, karika formájú kovásztalan kenyeret, olajjal megkent kovásztalan lepényeket, és az azokhoz tartozó gabonafelajánlást és italfelajánlásokat.16És a pap mutassa be ezeket Jehova előtt, és ajánlja fel bűnért való felajánlását és égő felajánlását.17Majd mutassa be a kost közösségi áldozatul Jehovának a kosár kovásztalan kenyérrel együtt; és a pap mutassa be az ahhoz tartozó gabonafelajánlást és italfelajánlást.18A nazireus pedig borotválja le nazireusságának fejét a találkozás sátrának bejáratánál, majd vegye nazireussága fejének haját, és tegye a tűzre, amely a közösségi áldozat alatt van.19Vegye el a pap a kos megfőtt lapockáját, és vegyen el egy karika formájú kovásztalan kenyeret a kosárból, meg egy kovásztalan lepényt, és tegye ezeket a nazireus tenyerébe, miután az leborotválta nazireusságának jelét.20És a pap lengesse meg ezeket meglengetett felajánlásként Jehova előtt. Szent ez, a pap számára van, a meglengetett felajánlás szegyével és az adomány combjával együtt. A nazireus ezután ihat bort.21Ez a fogadalmat tevő nazireus törvénye, a Jehovának tett felajánlásáé a nazireusságát illetően, azon felül, mint ami a módjában áll. A fogadalma szerint, melyet fogad, a szerint tegyen, nazireusságának a törvénye miatt."22Jehova ekkor szólt Mózesnek, ezt mondva:23,,Beszélj Áronnal és fiaival, és mondd el nekik:Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik:24Áldjon meg Jehova, és őrizzen meg téged.25Ragyogtassa rád arcát Jehova, és találj kegyet az ő szemében.26Emelje fel Jehova az arcát feléd, és rendeljen neked békét.'« 27 És helyezzék nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket."

7. fejezet
1Azon a napon, amelyen Mózes végzett a hajlék felállításával, felkente és felszentelte azt meg annak minden berendezését, valamint az oltárt és annak minden felszerelési tárgyát. Tehát felkente és felszentelte azokat.2Utána Izrael fejedelmei, atyáik háznépének a fejei ajándékot hoztak, mivel ők voltak a törzsek fejedelmei, és ők álltak a számba vett emberek élén.3Elhozták felajánlásukat Jehova elé:hat fedett szekeret és tizenkét szarvasmarhát;egy szekér volt két fejedelemért, és egy bika mindegyikükért; elvitték ezeket a hajlék elé.4Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek:5,,Fogadd el ezeket tőlük, mert ezeket használják majd fel a találkozás sátra körüli szolgálat végzésére, és add ezeket a lévitáknak, mindegyiknek a szolgálatának megfelelően."6Mózes pedig elfogadta a szekereket és a szarvasmarhákat, és odaadta azokat a lévitáknak.7Két szekeret és négy szarvasmarhát adott Gerson fiainak, a szolgálatuknak megfelelően,8és négy szekeret meg nyolc szarvasmarhát adott Mérári fiainak, az Itamárnak, Áron pap fiának a keze alatt végzett szolgálatuknak megfelelően.9De Kehát fiainak nem adott egyet sem, mert a szent hely körüli szolgálat volt az övék. Ők a vállukon hordozták, amit hordozniuk kellett.10A fejedelmek tehát elhozták ajándékukat az oltár felavatásakor, a felkenetésének napján, és bemutatták a fejedelmek felajánlásukat az oltár előtt.11Majd Jehova ezt mondta Mózesnek,,Egyik nap az egyik fejedelem, a másik nap a másik fejedelem mutassa be felajánlását az oltár felavatására."12Az első nap Nahson, a Júda törzséből való Amminádáb fia mutatta be felajánlását.13Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;14egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;15egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;16egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;17közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Nahsonnak, Amminádáb fiának a felajánlása.18A második nap Netánel, Cuárnak a fia, Issakár fejedelme hozott ajándékot.19Bemutatta felajánlását: egy százharminc sekel súlyú ezüsttálat, egy hetvensekelnyi ezüstedényt, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;20egy tízsekelnyi aranypoharat tele füstölőszerrel;21egy fiatal bikát, egy kost, egy első életévében levő hím bárányt égő felajánlásnak;22egy kecskegidát bűnért való felajánlásnak;23közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarhát, öt kost, öt kecskebakot és öt hím bárányt, egyéveseket. Ez volt Netánelnek, Cuár fiának a felajánlása.24Harmadik nap Zebulon fiainak a fejedelme, Eliáb, Hélonnak a fia következett.25Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;26egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;27egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;28egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;29közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Eliábnak, Hélon fiának a felajánlása.30Negyedik nap Rúben fiainak a fejedelme, Elicúr, Sedeurnak a fia következett.31Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;32egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;33egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;34egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;35közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Elicúrnak, Sedeur fiának a felajánlása.36Ötödik nap Simeon fiainak a fejedelme, Selumiel, Curisaddainak a fia következett.37Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;38egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;39egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;40egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;41közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Selumielnek, Curisaddai fiának a felajánlása.42Hatodik nap Gád fiainak a fejedelme, Eliasáf, Déuelnek a fia következett.43Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;44egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;45egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;46egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;47közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Eliasáfnak, Déuel fiának a felajánlása.48Hetedik nap Efraim fiainak a fejedelme, Elisáma, Ammihud fia következett.49Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;50egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;51egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;52egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;53közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Elisámának, Ammihud fiának a felajánlása.54Nyolcadik nap Manassé fiainak a fejedelme, Gamáliel, Pédacurnak a fia következett.55Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;56egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;57egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;58egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;59közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Gamálielnek, Pédacur fiának a felajánlása.60Kilencedik nap Benjámin fiainak a fejedelme, Abidán, Gideóninak a fia következett.61Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;62egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;63egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;64egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;65közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Abidánnak, Gideóni fiának a felajánlása.66Tizedik nap Dán fiainak a fejedelme, Ahiézer, Ammisaddainak a fia következett.67Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;68egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;69egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;70egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;71közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Ahiézernek, Ammisaddai fiának a felajánlása.72Tizenegyedik nap Áser fiainak a fejedelme, Págiel, Okránnak a fia következett.73Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;74egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;75egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;76egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;77közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Págielnek, Okrán fiának a felajánlása.78Tizenkettedik nap Naftali fiainak a fejedelme, Ahira, Énánnak a fia következett.79Felajánlása egy százharminc sekel súlyú ezüsttál volt, egy hetvensekelnyi ezüstedény, a szent hely sekele szerint, mindkettő tele olajjal elegyített finomliszttel gabonafelajánlásnak;80egy tízsekelnyi aranypohár tele füstölőszerrel;81egy fiatal bika, egy kos, egy első életévében levő hím bárány égő felajánlásnak;82egy kecskegida bűnért való felajánlásnak;83közösségi áldozatnak pedig két szarvasmarha, öt kos, öt kecskebak és öt hím bárány, egyévesek. Ez volt Ahirának, Énán fiának a felajánlása.84Ez volt Izrael fejedelmeinek a felajánlása az oltár felavatására azon a napon, amikor azt felkenték: tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüstedény, tizenkét aranypohár;85százharminc sekel volt mindegyik ezüsttál, hetven sekel volt mindegyik edény, az edények ezüstje összesen kétezer-négyszáz sekelnyi volt a szent hely sekele szerint;86a füstölőszerrel teli tizenkét aranypohár poharanként tíz sekel volt a szent hely sekele szerint, a poharak aranya összesen százhúsz sekel volt.87Az égő felajánlásra szánt jószág összesen tizenkét bika volt, tizenkét kos, tizenkét hím bárány, egyévesek, és a hozzájuk tartozó gabonafelajánlások, valamint tizenkét kecskegida bűnért való felajánlásnak;88a közösségi áldozat jószága pedig összesen huszonnégy bika, hatvan kos, hatvan kecskebak és hatvan, egyéves hím bárány volt. Ez volt a felajánlás az oltár felavatására, miután azt felkenték.89Mózes pedig amikor csak bement a találkozás sátrába, hogy beszéljen vele, hallotta a hangot, amely beszélt vele a bizonyság ládáján levő fedél fölül, a két kerub közül;és ő szólt hozzá.

8. fejezet
1És szólt Jehova Mózesnek, ezt mondva:2,,Beszélj Áronnal, és mondd el neki: »Amikor meggyújtod a lámpákat, a hét lámpa a lámpatartó előtti területet világítsa meg."3És Áron így is tett:úgy gyújtotta meg a lámpákat, hogy a lámpatartó előtti területet világítsák meg, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.4A lámpatartó ilyen művű volt: vert aranyból készült. Ágai és virágai is vert művűek voltak. A szerint készítette el Mózes a lámpatartót, ahogy Jehova mutatta neki a látomásban.5Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:6,,Válaszd ki a lévitákat Izrael fiai közül, és tisztítsd meg őket.7Ezt tedd velük, hogy megtisztítsd őket: Hints rájuk bűntől megtisztító vizet; borotválják le az egész testüket, mossák ki ruháikat, és tisztítsák meg magukat.8Azután vegyenek egy fiatal bikát, és hozzá való gabonafelajánlásnak olajjal elegyített finomlisztet; majd vegyél egy másik fiatal bikát is bűnért való felajánlásnak.9Ezután vidd a lévitákat a találkozás sátra elé, és gyűjtsd egybe Izrael fiainak egész közösségét.10És mutasd be a lévitákat Jehova előtt, és Izrael fiai tegyék kezüket a lévitákra.11Áron pedig lengettesse meg a lévitákat Jehova előtt mint meglengetett felajánlást Izrael fiai közül, és szolgáljanak Jehova szolgálatában.12A léviták pedig tegyék kezüket a bikák fejére. Azután az egyiket mutassák be bűnért való felajánlásként, a másikat pedig égő felajánlásként Jehovának, hogy engesztelést végezzenek a lévitákért.13Állítsd a lévitákat Áron és a fiai elé, és lengettesd meg őket mint meglengetett felajánlást Jehovának.14Különítsd el a lévitákat Izrael fiai közül, a léviták legyenek az enyémek.15Azután a léviták menjenek be, hogy a találkozás sátránál szolgáljanak. Így tisztítsd meg őket, és lengettesd meg őket mint meglengetett felajánlást.16Mert ők odaadottak. Nekem adattak Izrael fiai közül. Mindazok helyett, akik megnyitják anyjuk méhét, Izrael fiainak minden elsőszülöttje helyett választom ki őket magamnak.17Ugyanis Izrael fiai közül minden elsőszülött az enyém, embertől kezdve az állatig. Azon a napon szenteltem őket magamnak, amikor lesújtottam Egyiptom földjén minden elsőszülöttre.18És a lévitákat választom minden elsőszülött helyett magamnak Izrael fiai közül.19És odaadom a lévitákat mint odaadottakat Áronnak és a fiainak Izrael fiai közül, hogy végezzék Izrael fiainak a szolgálatát a találkozás sátrában, és hogy engesztelést szerezzenek Izrael fiaiért, nehogy csapás legyen Izrael fiai között, amiért a szent helyhez közelednek Izrael fiai."20Mózes, Áron és Izrael fiainak az egész közössége így is tett a lévitákkal. Összhangban mindazzal, amit Jehova parancsolt Mózesnek a léviták felől, Izrael fiai mindent úgy tettek velük.21A léviták tehát megtisztították magukat, és kimosták ruháikat, s ezután Áron meglengettette őket meglengetett felajánlásként Jehova előtt. Áron utána engesztelést végzett értük, hogy megtisztítsa őket.22A léviták csak ezután mentek be, hogy végezzék a szolgálatukat a találkozás sátrában Áron és a fiai előtt. Ahogy Jehova parancsolta Mózesnek a léviták felől, úgy tettek velük.23Jehova ekkor beszélt Mózessel, ezt mondva:24,,Ez vonatkozik a lévitákra:Huszonöt éves korától fogva jöjjön és csatlakozzon a találkozás sátrának szolgálatát végzők csoportjához.25De ötvenéves kor felett vonuljon vissza a szolgálatot végzők csoportjából, és ne szolgáljon többé.26Segítsen testvéreinek a találkozás sátrában a kötelezettségek teljesítésében, de ne végezzen szolgálatot. Így tegyél a lévitákkal a kötelezettségeiket illetően."

9. fejezet
1És szólt Jehova Mózeshez a Sínai-pusztában, a második év első hónapjában azután, hogy kijöttek Egyiptom földjéről, és ezt mondta:2,,Készítsék el Izrael fiai a pászkaáldozatot annak meghatározott idejében.3Ennek a hónapnak a tizennegyedik napján, a két este között készítsétek el a meghatározott időben. A rá vonatkozó összes rendelet és szokásos eljárás szerint készítsétek el."4Mózes tehát beszélt Izrael fiaival, hogy készítsék el a pászkaáldozatot.5Erre ők elkészítették a pászkaáldozatot az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján a két este között, a Sínai-pusztában. Ahogy Jehova parancsolta Mózesnek, mindent úgy tettek Izrael fiai.6De voltak emberek, akik tisztátalanná váltak valamilyen halott emberi lélek miatt, és nem tudták elkészíteni a pászkaáldozatot azon a napon. Ezért odajárultak Mózes és Áron elé azon a napon.7Ezt mondták neki ezek az emberek:,,Tisztátalanok vagyunk emberi lélek miatt. Miért legyünk meggátolva abban, hogy bemutassuk Jehovának a felajánlást a meghatározott időben Izrael fiai között?"8Mózes ekkor ezt mondta nekik:,,Álljatok oda, és hadd halljam, mit parancsol Jehova felőletek."9Jehova pedig beszélt Mózessel, és ezt mondta:10,,Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik:Ha egy ember közületek vagy nemzedékeitek közül történetesen tisztátalan lesz valamilyen lélek miatt, vagy messzi úton van, ő is készítse el a pászkaáldozatot Jehovának.11A második hónap tizennegyedik napján a két este között készítsék el. Kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg.12Ne hagyjanak belőle semmit sem reggelre, és egyetlen csontját se törjék el. A pászkára vonatkozó rendeletek alapján készítsék el.13De ha valaki tiszta volt, nem volt úton, és elmulasztotta elkészíteni a pászkaáldozatot, azt a lelket ki kell irtani népe közül, mert nem mutatta be a felajánlást Jehovának a meghatározott időben. Az az ember felelni fog bűnéért.14Ha jövevény lakik köztetek jövevényként, ő is készítse el a pászkaáldozatot Jehovának. A pászka rendelete szerint és a szokásos eljárás szerint tegye ezt. Egy rendeletetek legyen, a jövevénynek is, és a földetek szülöttjének is."15Aznap, amikor felállították a hajlékot, a felhő befedte a Bizonyság sátrának a hajlékát, este pedig tűznek tűnő valami maradt a hajlék felett reggelig.16Így volt ez folyamatosan: Nappal a felhő fedte be, éjjel pedig tűz látszott fölötte.17És ha a felhő felemelkedett a sátor fölül, Izrael fiai is útnak indultak rögtön azután, és ahol a felhő leszállt, ott táboroztak le Izrael fiai is.18Jehova utasítására indultak útnak Izrael fiai, és Jehova utasítására táboroztak le. Míg a felhő a hajlék fölött nyugodott, addig táboroztak.19S ha a felhő sok napon át időzött a hajlék fölött, Izrael fiai is eleget tettek Jehova iránti kötelezettségüknek, hogy ne induljanak el.20De volt, hogy a felhő néhány napot maradt a hajlék fölött. Jehova utasítására maradtak letáborozva, és Jehova utasítására indultak útnak.21Néha a felhő estétől reggelig maradt; reggel a felhő felemelkedett, ők pedig útnak indultak. Akár nappal volt, akár éjszaka, ha a felhő felemelkedett, ők is útnak indultak.22Akár két nap volt, akár egy hónap vagy még több nap, míg a felhő a hajlék fölött időzött, ott maradva fölötte, Izrael fiai tovább táboroztak, és nem indultak útnak, de amikor felemelkedett, ők is útnak indultak.23Jehova utasítására táboroztak le, és Jehova utasítására indultak útnak. Eleget tettek Jehova iránti kötelezettségüknek, Jehova Mózes által adott utasításának megfelelően.

10. fejezet
1És szólt Jehova Mózesnek, ezt mondva:2,,Készíts magadnak két trombitát. Vert ezüstből készítsd azokat, és szolgáljanak neked a közösség összehívására és a táborok indítására.3Ha mindkettőt megfújják, akkor a megállapodás szerint gyűljön össze veled az egész közösség a találkozás sátrának a bejáratánál.4Ha csak az egyiket fújják meg, akkor a fejedelmek mint Izrael ezreinek a fejei gyűljenek össze veled a megállapodás szerint.5Amikor hullámzó trombitaszót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak.6Amikor másodszor fújtok hullámzó trombitaszót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Fújjanak hullámzó trombitaszót minden egyes alkalommal, amikor közülük egy útnak indul.7Ha a gyülekezetet hívjátok össze, fújjátok meg, de a trombitaszó ne legyen hullámzó.8Áron fiai, a papok fújják meg a trombitákat, és időtlen időkig tartó rendeletül legyen ez nektek nemzedékeiteken át.9Ha hadba vonultok földeteken az elnyomóitok ellen, akik szorongatnak benneteket, akkor fújjatok riadót a trombitákkal, és meg fog emlékezni rólatok Jehova, a ti Istenetek, és megmenekültök ellenségeitektől.10Örvendezésetek napján, ünnepi időszakaitokban, valamint hónapjaitok elején fújjátok meg a trombitákat égő felajánlásaitok és közösségi áldozataitok felett; és legyen ez emlékeztető nektek Istenetek előtt. Én vagyok Jehova, a ti Istenetek."11Történt, hogy a második évben, a második hónapban, a hónap huszadik napján a felhő felemelkedett a Bizonyság hajléka fölül.12Izrael fiai pedig útnak indultak az indulásuk rendje szerint a Sínai-pusztából, majd a felhő megállapodott Párán pusztájában.13Ez volt az első alkalom, hogy Jehova Mózes által adott utasításának megfelelően indultak el.14Elindult hát először Júda fiainak háromtörzsenkénti beosztású tábora az egész seregével, és Nahson, Amminádábnak a fia állt a sereg élén.15Az Issakár fiainak törzséből való sereg élén Netánel állt, Cuárnak a fia.16A Zebulon fiainak törzséből való sereg élén pedig Eliáb állt, Hélonnak a fia.17Lebontották a hajlékot, és Gerson fiai meg Mérári fiai mint a hajlék hordozói útnak indultak.18Azután útnak indult Rúbennek a háromtörzsenkénti beosztású tábora a seregével, és Elicúr, Sedeurnak a fia állt a sereg élén.19A Simeon fiainak törzséből való sereg élén Selumiel állt, Curisaddainak a fia.20A Gád fiainak törzséből való sereg élén pedig Eliasáf állt, Déuelnek a fia.21Majd útnak indultak a kehátiták mint a szentély hordozói, és mire megérkeztek, amazok felállították a hajlékot.22És útnak indult Efraim fiainak háromtörzsenkénti beosztású tábora a seregével, és Elisáma, Ammihudnak a fia állt a sereg élén.23A Manassé fiainak törzséből való sereg élén Gamáliel állt, Pédacurnak a fia.24A Benjámin fiainak törzséből való sereg élén pedig Abidán állt, Gideóninak a fia.25Az egész tábor utóvédjeként Dán fiainak háromtörzsenkénti beosztású tábora indult útnak a seregével, és Ahiézer, Ammisaddainak a fia állt a sereg élén.26Az Áser fiainak törzséből való sereg élén Págiel állt, Okránnak a fia.27A Naftali fiainak törzséből való sereg élén pedig Ahira, Énánnak a fia.28Így indultak el Izrael fiai a seregeikkel, amikor útra keltek.29Mózes ekkor ezt mondta Hobábnak, aki a midiánita Réuelnek, Mózes apósának a fia volt:,,Útnak indulunk arra a helyre, amelyről Jehova ezt mondta: »Nektek adom.« Gyere velünk, és mi jót teszünk veled, mert Jehova is jót mondott Izrael felől."30De ő ezt mondta neki:,,Nem megyek, hanem visszatérek a saját földemre, a rokonaimhoz."31Mózes erre ezt mondta:,,Kérlek, ne hagyj el minket, mert te jól tudod, hogy hol táborozhatunk a pusztában;légy a mi szemünk.32Ha pedig eljössz velünk, akkor bizony amilyen jót tesz velünk Jehova, mi is olyan jót teszünk veled."33Elvonultak hát Jehova hegyétől háromnapi járásnyira, Jehova szövetségének a ládája pedig háromnapi járásnyira vonult előttük, hogy pihenőhelyet keressen nekik.34És Jehova felhője felettük volt nappal, amikor kivonultak a táborból.35Amikor csak a láda elindult, Mózes ezt mondta:,,Kelj föl, ó, Jehova, és széledjenek szét ellenségeid! Meneküljenek előled, akik mélységesen gyűlölnek!"36Amikor pedig megpihent, Mózes ezt mondta: ,,Térj vissza, ó, Jehova, Izrael ezreinek sokaságához!"
 
 
0 komment , kategória:  4 Mózes  
Címkék: ellenségeitektől, pászkaáldozatot, nazireusságának, italfelajánlást, időszakaitokban, szarvasmarhákat, felajánlásaitok, nemzedékeiteken, megtisztították, kötelezettségek, füstölőszerrel, felajánlásként, teljesítésében, felajánlásukat, hetvensekelnyi, mindegyikükért, felállításával, megtisztulását, szolgálatuknak, örvendezésetek, felkenetésének, meglengettette, felajánlásnak, megállapítják, felemelkedett, finomliszttel, szarvasmarhát, fejedelmeinek, finomlisztből, szolgálatában, ammisaddainak, megállapodott, nazireusaként, nazireusságát, felállították, elmulasztotta, férfi vagy, mámorító italoktól, szőlőtőről származik, éretlen szőlőszemet, fejét azon, hetedik napon, találkozás sátrának, egyiket bűnért, másikat pedig, halott lélek, első életévében, korábbi napok, nazireusok törvénye, azokhoz tartozó, kost közösségi, kosár kovásztalan, Beszélj Izrael, Beszélj Áronnal, Jehova Mózesnek, Ahogy Jehova, Jehova Mózeshez, Jehova Mózes,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.23. 09:12 BUX: 44 535,21 pont, -0,14 százalék a nyitáskor
01.23. 09:11 Tőzsde - Veszteséges kezdés az európai tőzsdéken
01.23. 09:11 Balázs Attila feladta nyolcaddöntőjét a bangkoki tenisztornán
01.23. 09:11 Ügyészség: kirabolta társait egy visszaeső bűnöző az egri börtönben
01.23. 09:11 Elkezdődött a Szőke Tisza roncsainak kiemelése Szegeden
01.23. 09:00 Rekordmennyiségű heroint találtak a pénzügyőrök Röszkén
01.23. 08:51 Szijjártó: Indonézia és Magyarország ötszázmillió dolláros közös befektetés...
01.23. 08:51 Eljárás indul a budaörsi szemészeti szakrendelő engedélyének ügyében
01.23. 08:51 BÉT - Iránykereséssel indulhat a kereskedés az elemző szerint
01.23. 08:51 Szakértő: a bölcsek tanácsa nem fogja megoldani a Fidesz és a néppárt ügyét
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Köszöntelek oldalamon  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli png  Goethe szokása  Mókus magához ölel egy virágot  Győztesek útján  Téli kép  2. évközi hét szerda 01.22  Január 22. – A magyar ku...  Téli kép  Cica pillangóval  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Ki volt?  Tízpontos  Facebookon kaptam  Szalagos fánk recept  A bölcsesség kezdete  Követés  Téli kép  Fehér rózsák  Január 22. – A magyar ku...  Esik a hó  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Kutyus sálban  Az önkéntesek  Reményik Sándor: Ha számbavett...  Goethe szokása  Az utolsó szolgálat  A bölcsesség kezdete  Mai szentek 01.22  Szívküldi  Délutáni pihi  A bölcsesség kezdete  Tízpontos  Balga  Új imaház  Ismételgesd...  Könyvek, mondjátok el nekem  "10 vitamin " A legfontosabb ...  Png nő  Ünnep - Kétszázhatvanegyedik n...  Szèp álmokat  Facebookon kaptam  Január 22. – A magyar ku...  Csillag esik, föld reng  Remény és hit  Grazban a műkorcsolya férfi r...  Új imaház  Figyelő  Facebookon kaptam  Könyvek, mondjátok el nekem  Piros liliomok  Elképesztően bájos családi por...  Missa de Angelis - Gloria (wit...  Szívküldi  Rózsa csokor vázában  Az önkéntesek  Kellemes délutánt kívánok  Gyerek gügyögés  Png nő  Az ember a tűz mellé huzódik.  Mai vicc - aranyos - Skót kar...  Szeretettel kedves Látogatókna...  Fo-gyó-kú-ra  Rubens: Vénusz a tükör előtt 1...  Szalagos fánk recept  Csokoládé, mint vérnyomás csök...  Erényes cselekedetek  Halló Január!  Tett és kérés  A döntéseid, a reményeidet tük...  Kezdet és befejezés  Orchidea  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nők rózsával  Grazban a műkorcsolya férfi r...  Ismételgesd...  Szükséges  Könyvek, mondjátok el nekem  Kellemes teázást  Új imaház  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Balga  Szép francia kép  Szèp álmokat  Facebookon kaptam  Szokás  Facebookon kaptam  Hogy örömet szerezzek kínozómn...  Szèp álmokat  Fölényes győzelemmel jutott Eb...  Amikor még piciny voltál, olya...  Sárga rózsa  Piros liliomok  Szèp estét  Hálátlanul aratol  Hóember  Mai szentek 01.22 
Bejegyzés Címkék
férfi vagy, mámorító italoktól, szőlőtőről származik, éretlen szőlőszemet, fejét azon, hetedik napon, találkozás sátrának, egyiket bűnért, másikat pedig, halott lélek, első életévében, korábbi napok, nazireusok törvénye, azokhoz tartozó, kost közösségi, kosár kovásztalan, ahhoz tartozó, közösségi áldozat, karika formájú, kovásztalan lepényt, nazireus tenyerébe, leborotválta nazireusságának, meglengetett felajánlás, adomány combjával, nazireus ezután, fogadalmat tevő, nazireusságát illetően, fogadalma szerint, szerint tegyen, törvénye miatt, arcát feléd, hajlék felállításával, fejei ajándékot, törzsek fejedelmei, számba vett, szekér volt, bika mindegyikükért, találkozás sátra, szolgálatának megfelelően, szolgálatuknak megfelelően, keze alatt, szent hely, vállukon hordozták, oltár felavatásakor, felkenetésének napján, fejedelmek felajánlásukat, oltár előtt, egyik fejedelem, másik fejedelem, oltár felavatására, százharminc sekel, hetvensekelnyi ezüstedény, hetvensekelnyi ezüstedényt, edények ezüstje, poharak aranya, hozzájuk tartozó, találkozás sátrába, bizonyság ládáján, lámpatartó előtti, szerint készítette, lévitákat Izrael, egész testüket, fiatal bikát, másik fiatal, lévitákat Jehova, bikák fejére, egyiket mutassák, lévitákat Áron, léviták legyenek, léviták menjenek, találkozás sátránál, napon szenteltem, lévitákat választom, lévitákat mint, fiainak Izrael, találkozás sátrában, szent helyhez, egész közössége, léviták felől, fiai előtt, szolgálatot végzők, kötelezettségek teljesítésében, pászkaáldozatot annak, tizennegyedik napján, meghatározott időben, első hónapban, hónap tizennegyedik, pászkaáldozatot azon, ember közületek, pászkaáldozatot Jehovának, pászkára vonatkozó, felajánlást Jehovának, pászka rendelete, szokásos eljárás, rendeletetek legyen, földetek szülöttjének, felhő befedte, hajlék felett, felhő fedte, felhő felemelkedett, sátor fölül, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 534
  • e Hét: 5121
  • e Hónap: 15914
  • e Év: 15914
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.