Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
5 Mózes 21-25-ig terjedő fejezetei
  2016-08-24 23:34:41, szerda
 
   
  21. fejezet

1Ha valakit meggyilkolva találnak a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked, hogy birtokba vedd - ott hever a földön, és nem tudni, ki ütötte agyon -,2akkor menjenek ki a véneitek és a bíráitok is, és mérjék meg a távolságot a meggyilkolt ember körül lévő városokig.3Amely város a legközelebb esik a meggyilkolthoz, annak a városnak a vénei vegyenek a csordából egy fiatal tehenet, amelyet még nem dolgoztattak, és amely még nem húzott igát.4És annak a városnak a vénei vigyék le a fiatal tehenet egy völgybe, ahol víz folyik, s ahol nem szántanak, és nem is vetnek, és szegjék nyakát a fiatal tehénnek ott, a völgyben.5A papok, Lévi fiai álljanak elő, mert ők azok, akiket Jehova, a te Istened kiválasztott, hogy szolgálják őt, és hogy áldást mondjanak Jehova nevében, s az ő szavuk szerint rendezzenek minden erőszakos tettel kapcsolatos vitás ügyet.6Azután a meggyilkolthoz legközelebb eső város vénei mind mossák meg kezüket a fiatal tehén fölött, amelynek a nyakát szegték a völgyben,7és feleletként mondják ezt:Nem a mi kezünk ontotta ezt a vért, és nem is látta szemünk a vérontást.8Ne ródd fel ezt népednek, Izraelnek, amelyet megváltottál, ó, Jehova, és ne hagyd, hogy ártatlan vér ontásának vétke legyen a te néped, Izrael között.És nem tulajdoníttatik nekik a vérbűn.9Te pedig kitisztítod az ártatlan vér ontásának vétkét magad közül, mert azt teszed, ami helyes Jehova szemében.10Amikor hadba mész ellenségeid ellen, és Jehova, a te Istened a kezedbe adja őket, te pedig fogságba viszed őket,11és meglátsz a foglyok között egy szemrevaló nőt, megkedveled, és feleségül veszed,12akkor vidd be a házadba. Borotválja meg a fejét, ápolja körmeit,13vegye le fogsága ruháját, lakjon a házadban, és egy teljes holdhónapig sirassa apját és anyját. Csak utána hálj vele, és vedd magadnak menyasszonyul, legyen a feleséged.14Ha nem lelsz benne gyönyörűséget, küldd el, ahogy lelke kívánja, de pénzért semmiképpen se add el. Ne zsarnokoskodj felette, miután megaláztad.15Ha egy férfinak két felesége van, az egyiket szereti, a másikat gyűlöli, és azok, a szeretett és a gyűlölt is fiúkat szülnek neki, és az elsőszülött fiú a gyűlölté,16akkor majd azon a napon, mikor örökséget ad a sajátjából fiainak, nem teheti elsőszülöttjévé a szeretettnek a fiát a gyűlölt feleség fiának, az elsőszülöttnek a rovására.17Hanem ismerje el elsőszülöttnek a gyűlöltnek fiát, és adjon neki két részt mindenéből, mert ő nemzőképességének a zsengéje. Az elsőszülöttségi jog az övé.18Ha valakinek makacs és lázadó fia van, aki nem hallgat apjának a szavára vagy anyjának a szavára, és helyreigazítják, de nem hallgat rájuk,19akkor az apja és anyja fogják meg, és vigyék ki a város véneihez a helység kapujába,20és mondják ezt a város véneinek:Ez a fiunk makacs és lázadó. Nem hallgat a szavunkra, falánk és részeges.21Akkor a város minden férfia kövezze azt meg, és meg kell halnia. Így gyomláld ki magad közül, ami gonosz; és egész Izrael meghallja majd, és félni fog.22Ha valaki olyan bűnt követ el, hogy halálbüntetést érdemel, és megölik, te pedig oszlopra akasztod,23ne maradjon holtteste egész éjjel az oszlopon, hanem temesd el őt még aznap, mert átkozott Isten előtt a felakasztott ember; és ne szennyezd be földedet, melyet Jehova, a te Istened ad neked örökségül.

22. fejezet
1Ha látod, hogy testvéred bikája vagy juha csatangol, ne menj el mellette szánt szándékkal. Tereld vissza testvéredhez.2Ha pedig nincs közel hozzád a testvéred, vagy nem ismered őt, akkor vidd haza a házadhoz, és legyen nálad, míg testvéred nem keresi, és akkor add vissza neki.3Így tegyél szamarával, de így tegyél köntösével is, és mindennel, amit elvesztett a testvéred, amit elveszít és te megtalálsz. Nem szabad elmenned amellett.4Ha látod, hogy testvéred szamara vagy bikája összeesik az úton, ne menj el mellettük szánt szándékkal. Mindenképpen segíts neki felállítani azokat.5Nő ne vegyen fel férfiruhát, és férfi se viseljen női ruhát, mert mind utálatos Jehovának, a te Istenednek, aki ilyesmit tesz.6Ha madárfészket találsz útközben egy fán vagy a földön, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákkal együtt.7Bocsásd el az anyát, a fiókái pedig a tieid lehetnek, hogy jól menjen sorod, és hogy meghosszabbítsd napjaid.8Ha új házat építesz, készíts a tetődre korlátot, nehogy vérbűnnel terheld házadat, ha valaki leesik róla.9Ne vess szőlődbe kétféle magot, nehogy a szentélybe kerüljön a teljes termése a magnak, melyet elvetsz, valamint a szőlő termése.10Ne szánts bikával és szamárral egyszerre.11Ne viselj gyapjúból és lenből vegyesen szőtt ruhát.12Készíts magadnak bojtokat a téged befedő ruha négy sarkára.13Ha egy férfi feleségül vesz valakit, és vele hál, de meggyűlöli őt,14és szégyenteljes tettekkel vádolja, rossz hírbe keveri, és ezt mondja:Ez az az asszony, akit elvettem, és hozzá közeledve nem találtam bizonyítékát szüzességének,15akkor a lány apja és anyja vigyék el lányuk szüzességének bizonyítékát a város véneihez a kapuba.16És a lány apja mondja a véneknek: »Feleségül adtam lányomat ehhez az emberhez, és az meggyűlölte őt.17Most pedig szégyenteljes tettekkel vádolja, ezt mondva:Nem találtam lányod szüzességének bizonyítékát.Íme, itt van lányom szüzességének bizonyítéka.És terítsék ki a köntöst a város vénei előtt.18A város vénei pedig fogják a férfit, és fegyelmezzék meg.19Bírságolják meg száz ezüstsekelre, és adják azt a lány apjának, mert rossz hírbe kevert egy izraelita szüzet, az asszony pedig maradjon a felesége. Nem válhat el tőle egész életében.20De ha a dolog igaznak bizonyul, és nincs bizonyítéka a lány szüzességének,21akkor vigyék ki a lányt apja házának a bejáratához, és a város férfiai kövezzék halálra, mert gyalázatos ostobaságot követett el Izraelben, szajhálkodott apja házában. Így gyomláld ki magad közül, ami gonosz.22Ha rajtakapnak egy férfit, hogy olyan asszonnyal hál, akinek ura van, mindkettőjüknek meg kell halniuk, a férfinak, aki az asszonnyal hált, és az asszonynak is. Így gyomláld ki Izraelből, ami gonosz.23Ha szűz lány jár jegyben egy férfival, és megtalálja valaki a városban, és vele hál,24vigyétek ki mindkettőjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek meg őket, hogy meghaljanak. A lányt, mert nem sikoltozott a városban, és a férfit, amiért meggyalázta embertársának a feleségét. Így gyomláld ki magad közül, ami gonosz.25De ha a mezőn talál rá a férfi a lányra, aki jegyben jár, megragadja azt, és vele hál, akkor csak a férfi haljon meg, aki vele hált,26a lánnyal azonban ne tegyél semmit. A lánynak nincs halálos bűne, mert olyan ez, mint amikor egy férfi rátámad embertársára és meggyilkolja, igen, lelket gyilkol meg.27Ugyanis a mezőn találta őt. Az eljegyzett lány sikoltozott, de nem volt senki, aki megszabadíthatta volna.28Ha egy férfi el nem jegyzett szűz lánnyal találkozik, megragadja azt, vele hál, és kitudódik a dolog,29a férfinak, aki vele hált, ötven ezüstsekelt kell adnia a lány apjának, és a lány legyen a felesége, amiért meggyalázta. Nem válhat el tőle egész életében.30Egyetlen férfi sem veheti el apjának a feleségét, nehogy felfedje apjának a ruhaszárnyát.

23. fejezet
1Kasztrált férfi, akinek összezúzott a heréje, vagy levágták a hímvesszejét, nem jöhet Jehova gyülekezetébe.2Törvénytelen gyermek nem jöhet Jehova gyülekezetébe. Még a tizedik nemzedéke közül sem jöhet senki sem Jehova gyülekezetébe.3Ammonita vagy moábita nem jöhet Jehova gyülekezetébe. Még a tizedik nemzedékük közül sem jöhet senki sem Jehova gyülekezetébe, időtlen időkön át,4amiért nem segítettek meg titeket kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és amiért felbérelték ellened Bálámot, Beór fiát a mezopotámiai Petorból, hogy átkozzon meg téged.5De Jehova, a te Istened nem volt hajlandó Bálámra hallgatni, hanem Jehova, a te Istened áldásra változtatta érted az átkot, mert szeretett téged Jehova, a te Istened.6Ne keresd velük a békét és az ő javukat egész életedben időtlen időkön át.7Ne utáld az edomitát, mert a testvéred ő. Ne utáld az egyiptomit, mert jövevény voltál országában.8Azok a fiaik, akik harmadik nemzedékként születnek nekik, bemehetnek Jehova gyülekezetébe.9Ha táborba szállsz ellenségeid ellen, őrizkedj minden rossztól.10Ha történetesen olyan férfi van közötted, aki nem tiszta, mert éjszakai magömlése volt, akkor menjen ki a táboron kívülre. Ne menjen be a táborba.11Estefelé mosakodjon meg vízzel, és naplementekor bemehet a táborba.12Legyen egy helyed a táboron kívül, és oda menj ki.13Legyen nálad egy ásóbot is a felszerelésed között, és ha leguggolsz kint, áss azzal egy gödröt, és fedd be ürülékedet.14Mert Jehova, a te Istened a táborodban jár, hogy megszabadítson, és neked adja ellenségeid;legyen hát szent a táborod, hogy ne lásson közötted semmilyen illetlenséget sem, és el ne forduljon tőled, nem kísérve téged.15Ne add ki a rabszolgát urának, amikor hozzád menekül urától.16Lakjon teközötted azon a helyen, amelyet kiválaszt valamelyik városodban, ahol tetszik neki. Ne bánj vele rosszul.17Izrael lányai közül senki se legyen templomi prostituált, és Izrael fiai közül se legyen senki sem templomi prostituált.18Ne vidd prostituáltnak a bérét vagy kutyának az árát Jehovának, a te Istenednek a házába egyetlen fogadalom miatt sem, mert utálatosak ezek Jehovának, a te Istenednek, mindkettő utálatos.19Testvéredtől ne vegyél kamatot:kamatot pénzre, kamatot eledelre vagy kamatot bármire, amire kamatot kérhetnek.20Az idegentől vehetsz kamatot, de testvéredtől ne vegyél kamatot, hogy Jehova, a te Istened megáldjon mindenben, amibe belefogsz azon a földön, melyre mész, hogy birtokba vedd.21Ha fogadalmat teszel Jehovának, a te Istenednek, ne halogasd a megadását, mert Jehova, a te Istened számon fogja kérni tőled, és még bűnöddé lesz neked.22Ha viszont nem teszel fogadalmat, nem lesz bűnöddé.23Tartsd meg ajkad kijelentését, és tégy aszerint, amit fogadtál Jehovának, a te Istenednek önkéntes felajánlásként, amit a te száddal mondtál.24Ha embertársad szőlőjébe mész, egyél szőlőt, míg jól nem lakik a lelked, de semmilyen edényedbe ne tegyél belőle.25Ha embertársad lábon álló gabonájába mész, csak az érett kalászokat tépd le, de sarlóval ne vágj embertársad lábon álló gabonájába.

24. fejezet
1Ha egy férfi elvesz egy nőt, és férjura lesz annak, és az asszony nem lel tetszésre a szemében, mert valami illetlenséget talál benne, akkor írjon neki válólevelet, adja a kezébe, és bocsássa el a házától.2Az pedig menjen el a házból, és menjen egy másik férfihoz feleségül.3Ha az utóbbi férfi is meggyűlöli, és válólevelet ír neki, a kezébe adja, és elbocsátja a házából, vagy ha az utóbbi férfi, aki feleségül vette, meghal,4első ura, aki elbocsátotta őt, nem veheti újra feleségül, miután már beszennyeződött, mert utálatos az Jehova előtt. Ne vidd bűnbe a földet, melyet Jehova, a te Istened ad neked örökségül.5Ha valaki új feleséget vesz magának, ne menjen hadba, és ne vessenek rá ki semmit. Maradjon felmentve a házában egy évig, és örvendeztesse meg a feleségét, akit elvett.6Senki se vegyen zálogba kézimalmot vagy annak felső őrlőkövét, mert lelket venne zálogba.7Ha rajtakapnak valakit, hogy testvérei, Izrael fiai közül elrabolt egy lelket, zsarnokoskodott felette, és eladta őt, akkor annak az emberrablónak meg kell halnia. Gyomláld ki magad közül, ami gonosz.8Ügyelj rá, hogy leprás fertőzés idején mindent gondosan úgy tegyél, ahogy a lévita papok oktatnak majd benneteket. Gondosan tegyétek meg, amit nekik parancsoltam.9Emlékezetben kell tartani, mit tett Jehova, a te Istened Mirjammal az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból.10Ha kölcsönadsz embertársadnak, bármilyen kölcsönt, ne menj be a házába, hogy elvedd tőle, amit zálogba ad.11Maradj kívül, és akinek kölcsönt adsz, az hozza ki a zálogot neked.12Ha bajban van az az ember, ne feküdj le úgy, hogy nálad van a záloga.13Add vissza neki zálogát, amint lemegy a nap, feküdjön le az ő ruhájában, és áldjon téged; ez pedig igazságosságnak számít tőled Jehova, a te Istened előtt.14Ne csapd be a bérest, aki bajban van és szegény, akár testvéred, akár jövevényeid közül való, akik a földeden vannak a kapuidon belül.15Még aznap add meg a bérét, ne menjen le a nap felette, mert bajban van, és a bére után emeli fel lelkét;nehogy Jehovához kiáltson ellened, és bűnöddé legyen az neked.16Apát nem szabad megölni a gyermekei miatt, és a gyermekeket sem szabad megölni apjuk miatt. Mindenki a saját bűne miatt haljon meg.17Ne ferdítsd el a jövevény vagy az apátlan fiú ítéletét, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját.18Emlékezz rá, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, és Jehova, a te Istened megváltott téged onnan. Ezért parancsolom neked, hogy ezt tedd.19Ha aratnivalódat aratod a szántóföldeden, és ott felejtesz egy kévét a szántóföldön, ne menj vissza érte. Legyen az a jövevényé, az apátlan fiúé és az özvegyé, hogy Jehova, a te Istened megáldjon téged kezed minden munkájában.20Ha levered olajfád termését, ne menj fel ágai közé azután. Ami megmarad, az a jövevényé, az apátlan fiúé és az özvegyé.21Ha szőlődben szüretelsz, ne szedd össze, ami megmarad utánad. Legyen az a jövevényé, az apátlan fiúé és az özvegyé.22Emlékezz rá, hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén. Ezért parancsolom neked, hogy ezt tedd.

25. fejezet
1Ha vita támad férfiak között, és ítéletre állnak elő, akkor ítélkezzenek felettük, és az igazságosról jelentsék ki, hogy igazságos, a gonoszról pedig jelentsék ki, hogy gonosz.2Ha a gonosz verést érdemel, akkor a bíró fektesse le, és veressen rá maga előtt gonosz tettének megfelelő számban.3Negyvenet verethet rá. Többet nem, mert ha még sokat veret rá ezeken felül, megszégyenül testvéred a szemedben.4Ne kösd be a bika száját, amikor csépel.5Ha testvérek laknak együtt, és egyikük meghal, de nincs fia, akkor a halottnak a felesége ne menjen kívülálló, idegen férfihoz. Menjen oda hozzá a sógora, ő vegye el feleségül és kössön vele sógorházasságot.6Majd az elsőszülött, akit az asszony fog szülni, viselje halott fivérének a nevét, hogy ki ne töröltessen a neve Izraelből.7Ha pedig a férfi nem leli kedvét abban, hogy elvegye fivérének az özvegyét, akkor az özvegyasszony menjen a kapuba a vénekhez, és mondja ezt:A férjem fivére nem hajlandó fenntartani fivérének a nevét Izraelben. Nem akar sógorházasságot kötni velem.8Hívják a férfit a városának vénei, beszéljenek vele, az pedig álljon oda, és mondja:Nem lelem kedvem abban, hogy feleségül vegyem.9Ekkor fivérének az özvegye menjen oda hozzá a vének szeme láttára, húzza le annak saruját a lábáról, köpjön az arcába, és feleljen ekképpen:Így kell tenni az olyan férfival, aki nem építi fivére háznépét.10És legyen ez a neve Izraelben:lehúzott sarujú háznép.11Ha férfiak összeverekszenek, és az egyikük felesége odamegy, hogy kiszabadítsa férjét az őt ütlegelő kezéből, és kezét kinyújtva megragadja a férfi szeméremtestét,12akkor vágd le az asszony kezét. Ne sajnálja szemed.13Ne legyen zsákodban kétféle súlymérték, egy nagyobb és egy kisebb.14Ne legyen házadban kétféle éfa, egy nagyobb és egy kisebb.15Pontos és igaz súlymértéked legyen. Pontos és igaz éfád legyen, hogy meghosszabbítsd napjaid a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked.16Mert mindaz, aki ilyeneket tesz, mindaz, aki igazságtalanul cselekszik, utálatos Jehova, a te Istened előtt.17Emlékezetben kell tartani, mit tett veled Amálek az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból,18hogyan találkozott veled az úton, és vágta le azokat, akik hátramaradtak, mindazokat, akik mögötted botorkáltak, amikor te kimerült és fáradt voltál; és nem félte Istent.19Ha majd Jehova, a te Istened nyugalmat ad minden ellenségedtől körös-körül a földön, melyet örökségül ad neked Jehova, a te Istened, hogy birtokba vedd, töröld ki Amáleknek még az emlékét is az ég alól. Ne feledkezz meg erről.

 
 
0 komment , kategória:  5 Mózes  
Címkék: megszabadíthatta, összeverekszenek, beszennyeződött, meghosszabbítsd, elsőszülöttjévé, sógorházasságot, elsőszülöttségi, helyreigazítják, igazságosságnak, zsarnokoskodott, mindkettőjüknek, tulajdoníttatik, embertársadnak, elsőszülöttnek, megszabadítson, mindkettőjüket, meggyilkolthoz, halálbüntetést, felajánlásként, igazságtalanul, szántóföldeden, prostituáltnak, szeméremtestét, szüzességének, gyülekezetébe, szajhálkodott, ellenségedtől, örvendeztesse, hátramaradtak, szégyenteljes, naplementekor, felszerelésed, embertársának, menyasszonyul, zsarnokoskodj, emberrablónak, meggyilkolt ember, legközelebb esik, vénei vegyenek, fiatal tehenet, vénei vigyék, fiatal tehénnek, meggyilkolthoz legközelebb, fiatal tehén, nyakát szegték, kezedbe adja, foglyok között, teljes holdhónapig, egyiket szereti, másikat gyűlöli, sajátjából fiainak, gyűlölt feleség, Istened Mirjammal,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.22. 13:11 Áder János részt vesz a holokauszt-világfórumon Izraelben
01.22. 12:51 Új mélyagyi stimulációs eszközt ültettek be egy idős betegnek Szegeden
01.22. 12:51 BRFK: megerőszakolt egy nőt egy szomáliai férfi Budapesten
01.22. 12:41 Vízilabda Eb - Málta lett az utolsó a férfitornán
01.22. 12:21 Jubileumi koncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar a Papp László Budapest Spor...
01.22. 12:11 Keleti Ágnes is köszöntötte a diákolimpia legsikeresebb iskoláit és testnev...
01.22. 12:11 Aegon Irodalmi Díj - Új név, átalakult a jelöltkiválasztás
01.22. 11:51 A magyar kultúra napja - Emmi: sorra újulnak meg a színházak az egész orszá...
01.22. 11:51 Tavaly több mint 40 százalékkal bővült az elektromos autók értékesítése Mag...
01.22. 11:51 A brit uralkodócsaládról készül animációs sorozat az HBO Max számára
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szent Ágnes szűz és vértanú 01...  Tündöklés  Png kislány  Dobszay Péterrel interjú a Kla...  Facebookon kaptam  16 szép kép a varázslatosan be...  Vízcseppes rózsa  Dobos  Png nő  Evés és élet  Napraforgó  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Evés és élet  Png torta  feleségként, anyaként milyen l...  Igazság és hazugság  Facebookon kaptam  Nem számít  Mókuska oké  Boldog Névnapot  Kék-fehér virágos torta  Többet ér  Hamar felejtünk  Png fiú csokorral  Harmónia......  Haraggal elválni  Útravaló – 2020. január ...  Győzelem  Kellemes kávézást!  Ne csüggedj, mert én vagyok Is...  Facebookon kaptam  Ahhoz fogj...  Png fiú csokorral  Kellemes délutáni pihenést! .....  Reviczky Gyula : Szerelem filo...  Boldog Névnapot  Nem tudod  Boldog Névnapot  Barát irigysége  Png nő  Halogatás  Emile Verhaeren: A fagy  Hogyan látunk...?  Kék-fehér virágos torta  Róka  Tündöklés  Én is remélem......  Szent Ágnes szűz és vértanú 01...  Facebookon kaptam  Madár etető  Erősítsd a lelkedet!  Téli kép  Nők hóban  Téli kép  Az áradó idő sodrában  Mókuska oké  Facebookon kaptam  Téli naplemente  Boldog Névnapot  Marváoi vár Portugáliában  Az áradó idő sodrában  Reviczky Gyula : Szerelem filo...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Erősítsd a lelkedet!  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Posertube  Rózsaszín rózsa  Téli kép  Jogtalanság  Téli képek  Haraggal elválni  Harmónia......  Facebookon kaptam  Boldog Névnapot  Facebookon kaptam  Mókuska oké  Png nő  Facebookon kaptam  Esik a hó  Boldog Özsébet ünnepelték a Sz...  Mire születtél?  Tündérek műve sok minden  Facebookon kaptam  Tanácsok 40 felettieknek  Boldog Névnapot  Vallomás  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Pásztor Árpád: Hó  Szèp estét kedves látogat...  Hóember  Facebookon kaptam  Hogyan látunk...?  Szèp napot kívánok  Amíg meleg 
Bejegyzés Címkék
meggyilkolt ember, legközelebb esik, vénei vegyenek, fiatal tehenet, vénei vigyék, fiatal tehénnek, meggyilkolthoz legközelebb, fiatal tehén, nyakát szegték, kezedbe adja, foglyok között, teljes holdhónapig, egyiket szereti, másikat gyűlöli, sajátjából fiainak, gyűlölt feleség, gyűlöltnek fiát, szavára vagy, város véneihez, helység kapujába, város véneinek, fiunk makacs, város minden, felakasztott ember, anya rajta, fiókákon vagy, fiókákkal együtt, fiókái pedig, tieid lehetnek, tetődre korlátot, szentélybe kerüljön, teljes termése, szőlő termése, téged befedő, férfi feleségül, lány apja, város vénei, lány apjának, izraelita szüzet, asszony pedig, dolog igaznak, lány szüzességének, lányt apja, város férfiai, asszonnyal hált, mezőn talál, férfi haljon, lánynak nincs, férfi rátámad, mezőn találta, eljegyzett lány, lány legyen, tizedik nemzedéke, tizedik nemzedékük, mezopotámiai Petorból, táboron kívülre, táboron kívül, felszerelésed között, rabszolgát urának, bérét vagy, árát Jehovának, házába egyetlen, érett kalászokat, férfi elvesz, másik férfihoz, utóbbi férfi, kezébe adja, lévita papok, zálogot neked, földeden vannak, kapuidon belül, bére után, gyermekei miatt, saját bűne, jövevény vagy, özvegy ruháját, apátlan fiúé, igazságosról jelentsék, gonoszról pedig, gonosz verést, bíró fektesse, bika száját, neve Izraelből, özvegyasszony menjen, férjem fivére, nevét Izraelben, városának vénei, pedig álljon, özvegye menjen, vének szeme, olyan férfival, neve Izraelben, egyikük felesége, férfi szeméremtestét, asszony kezét, megszabadíthatta, összeverekszenek, beszennyeződött, meghosszabbítsd, elsőszülöttjévé, sógorházasságot, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1092
  • e Hét: 3293
  • e Hónap: 14086
  • e Év: 14086
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.