Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
János 1 könyve 2-5-ig terjedő (befejező) fejezetei
  2016-09-08 21:52:48, csütörtök
 
   
  2. fejezet

1Kicsiny gyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy ne kövessetek el bűnt. És ha valaki mégis bűnt követ el, van segítőnk az Atyánál:Jézus Krisztus, aki igazságos.2És ő engesztelő áldozat a bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.3És abból tudjuk, hogy megismertük őt, ha továbbra is megtartjuk a parancsolatait.4Aki azt mondja:,,Megismertem őt", és mégsem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság.5Aki viszont megtartja az ő szavát, abban igazán tökéletessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk, hogy egységben vagyunk vele.6Aki azt mondja, hogy egységben marad vele, maga is köteles továbbra is úgy járni, ahogyan ő járt.7Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az a szó, amelyet hallottatok.8Másfelől új parancsolatot írok nektek, egy tényt, amely igaz az ő esetében és a tiétekben, mivel múlóban van a sötétség, és fénylik már az igazi világosság.9Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és mégis gyűlöli a testvérét, az mind ez ideig a sötétségben van.10Aki szereti a testvérét, a világosságban marad, és az ő esetében nincsen semmi, ami megbotránkoztató.11Aki viszont gyűlöli a testvérét, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét.12Írok nektek, kicsiny gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért.13Írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írok nektek, kisgyermekek, mert megismertétek az Atyát.14Írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmarad bennetek, s legyőztétek a gonoszt.15Ne szeressétek a világot, se a világban levő dolgokat. Ha valaki a világot szereti, nincs meg benne az Atya szeretete;16mert mindaz, ami a világban van - a test kívánsága, a szem kívánsága és az életben birtokolt javak látványos fitogtatása -, nem az Atyától származik, hanem a világtól származik.17Azonkívül a világ elmúlóban van, s ugyanígy a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.18Kisgyermekeim, az utolsó óra ez, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, úgy már most is sok antikrisztus támadt;ebből a tényből ismerjük fel, hogy az utolsó óra ez.19Közülünk mentek ki, de nem voltak közülünk valók;mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradnak. Ámde kimentek, hogy felszínre kerüljön, hogy nem mindenki közülünk való.20Nektek pedig felkenetésetek van a szenttől;mindnyájatoknak van ismeretetek.21Nem azért írok nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek, és mert semmi hazugság nem származik az igazságból.22Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus?Ez az antikrisztus;az, aki tagadja az Atyát és a Fiút.23Aki tagadja a Fiút, annál egynél sincs az Atya sem. Aki vallja a Fiút, annál ott van az Atya is.24Ami titeket illet, maradjon meg bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok. Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is egységben maradtok majd a Fiúval, és egységben az Atyával.25Azonkívül ez az az ígéret, amelyet ő maga ígért nekünk:az örök élet.26Ezeket azokról írom nektek, akik megpróbálnak félrevezetni benneteket.27Ami pedig titeket illet, a felkenetés, amelyet tőle kaptatok, megmarad bennetek, és nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson titeket;hanem amint a tőle kapott felkenetés mindenre nézve tanít benneteket(és igaz, és nem hazugság),és ahogyan tanított is titeket, maradjatok egységben ővele. 28Most hát, kicsiny gyermekek, maradjatok egységben vele, hogy amikor ő nyilvánvalóvá lesz, beszédbeli nyíltságunk legyen, s ne kelljen megszégyenítve távoznunk tőle a jelenlétekor.29Ha tudjátok, hogy ő igazságos, akkor felismeritek, hogy mindaz, aki igazságosságot gyakorol, őtőle született.

3. fejezet
1Nézzétek, milyen szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek hívjanak bennünket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.2Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de eddig még nem vált nyilvánvalóvá, mik leszünk. Viszont tudjuk, hogy amikor ő nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő, mert látni fogjuk őt, úgy, amint van.3És mindaz, akiben megvan ez a belé helyezett reménység, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta.4Mindaz, aki bűnt gyakorol, törvénytelenséget is gyakorol, s így a bűn törvénytelenség.5Azt is tudjátok, hogy ő azért vált nyilvánvalóvá, hogy elvegye a bűneinket, és őbenne nincsen bűn.6Mindaz, aki egységben marad vele, nem gyakorol bűnt;aki bűnt gyakorol, az egy sem látta, és nem is ismerte meg őt.7Kicsiny gyermekek, senki ne vezessen félre titeket; aki igazságosságot gyakorol, az igazságos, mint ahogy ő is igazságos.8Aki kitart a bűnben, az Ördögtől származik, mert az Ördög kezdettől fogva vétkezik. Az Isten Fia azért vált nyilvánvalóvá, hogy lerontsa az Ördög munkáit.9Mindaz, aki az Istentől született, nem tart ki a bűnben, mert az ilyenben megmarad az Ő szaporítómagja, és nem gyakorolhat bűnt, mert az Istentől született.10Ebből a tényből ismerhetők fel az Isten gyermekei és az Ördög gyermekei:mindaz, aki nem gyakorol igazságosságot, nem az Istentől származik, és az sem, aki nem szereti a testvérét.11Mert azt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást;12nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól származott, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvérének a cselekedetei viszont igazságosak.13Ne csodálkozzatok azon, testvérek, hogy gyűlöl titeket a világ.14Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreket. Aki nem szeret, az a halálban marad.15Aki gyűlöli a testvérét, az mind emberölő, és tudjátok, hogy egy emberölőnek sincs örök élete, amely megmaradna őbenne.16Abból ismertük meg a szeretetet, hogy ő odaadta értünk a lelkét;és nekünk kötelességünk odaadni a lelkünket testvéreinkért.17Akinek pedig megvannak e világ létfenntartásra való javai, és látja, hogy a testvére szükségben van, s mégis bezárja előtte gyengéd könyörületének ajtaját, abban mi módon marad meg az Isten szeretete?18Kicsiny gyermekek, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.19Ezáltal fogjuk tudni, hogy az igazságból származunk, és meg fogjuk nyugtatni a szívünket őelőtte20mindabban, amiben talán elítél minket a szívünk, mert az Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud.21Szeretteim, ha a szívünk nem ítél el minket, beszédbeli nyíltságunk van az Isten felé;22és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azokat tesszük, amik kedvesek a szemében.23Igen, a parancsolata az, hogy higgyünk a Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan parancsolatot adott nekünk.24Ezenfelül, aki megtartja az ő parancsolatait, egységben marad vele, ő pedig egységben az ilyennel;és így ismerjük fel, hogy egységben marad velünk, a szellemnek köszönhetően, amelyet adott nekünk.

4. fejezet
1Szeretteim, ne higgyetek minden ihletett kijelentésnek, hanem tegyetek próbát az ihletett kijelentésekkel, hogy lássátok, vajon az Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.2Erről ismeritek fel az Istentől való ihletett kijelentést:minden ihletett kijelentés, amely vallja Jézus Krisztus testben való eljöttét, az Istentől származik,3de amely ihletett kijelentés nem vallja Jézust, az egy sem az Istentől származik. Továbbá ez az antikrisztus ihletett kijelentése, amelyről hallottátok, hogy jön, és most már a világban van.4Ti az Istentől származtok, kicsiny gyermekek, és legyőztétek azokat a személyeket, mert nagyobb az, aki veletek van egységben, mint az, aki a világgal van egységben.5Ők a világból származnak; ezért szólják azt, ami a világtól ered, és a világ hallgat rájuk.6Mi az Istentől származunk.Aki megszerzi az Isten ismeretét, hallgat ránk;aki nem az Istentől származik, nem hallgat ránk. Így ismerjük fel az igazság ihletett kijelentését és a tévelygés ihletett kijelentését.7Szeretteim, továbbra is szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és megszerzi az Isten ismeretét.8Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet.9Az Isten szeretete azáltal vált nyilvánvalóvá az esetünkben, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött Fiát a világba, hogy életet nyerjünk általa.10A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért.11Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is kötelesek vagyunk szeretni egymást.12Istent soha senki nem látta. Ha továbbra is szeretjük egymást, megmarad bennünk az Isten, és a szeretete tökéletessé lett bennünk.13Abból ismerjük fel, hogy egységben maradunk vele, ő pedig egységben velünk, hogy a szelleméből adott nekünk.14Ezenkívül mi magunk láttuk és tanúskodunk róla, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ Megmentőjéül.15Aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, azzal az Isten egységben marad, ő pedig egységben az Istennel.16És mi magunk megismertük és elhittük azt a szeretetet, amelyet az Isten érez irántunk. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, egységben marad az Istennel, az Isten pedig egységben marad ővele.17Így lett tökéletessé nálunk a szeretet, hogy beszédbeli nyíltságunk legyen az ítélet napján, mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.18A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem akadályozólag hat. Valóban, aki fél, nem lett tökéletes a szeretetben.19Ami minket illet, mi azért szeretünk, mert először ő szeretett minket.20Ha valaki azt állítja:,,Szeretem az Istent",és mégis gyűlöli a testvérét, akkor az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát.21És az a parancsolatunk van tőle, hogy aki szereti az Istent, az szeresse a testvérét is.

5. fejezet
1Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, szereti azt, aki attól született.2Abból ismerjük fel, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és cselekedjük a parancsolatait.3Mert az Isten szeretete azt jelenti, hogy megtartjuk a parancsolatait;a parancsolatai pedig nem megterhelőek,4mert minden, ami az Istentől született, legyőzi a világot.És ez az a győzelem, amely legyőzte a világot: a hitünk.5Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?6Ez az, aki víz és vér által jött el:Jézus Krisztus;nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, ami tanúskodik, mert a szellem az igazság.7Mert hárman vannak, akik tanúskodnak,8a szellem, a víz és a vér, s a három egyetértésben van.9Ha az emberektől való tanúságot elfogadjuk, az Istentől való tanúság nagyobb, mert az Istentől való tanúság az a tény, hogy tanúskodott a Fiáról.10Aki hisz az Isten Fiában, annak megadatott a saját esetében a tanúság. Aki nem hisz az Istenben, az hazuggá tette őt, mert nem hitt az adott tanúságban, amellyel az Isten tanúskodott a Fiáról.11Az adott tanúság pedig az, hogy az Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet a Fiában van.12Akinél ott van a Fiú, annál megvan ez az élet;akinél nincs ott az Isten Fia, annál nincs meg ez az élet.13Azért írom nektek ezeket, hogy tudjátok, hogy örök életetek van, nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében.14És mi azzal a bizalommal vagyunk iránta, hogy bármit kérünk is az akarata szerint, ő meghallgat minket.15Továbbá, ha tudjuk, hogy meghallgat minket bármivel kapcsolatban, amit kérünk, akkor tudjuk, hogy meglesznek nekünk a kért dolgok, mivel kértük azokat tőle.16Ha bárki meglátja, hogy a testvére olyan bűnnel vétkezik, amely nem von maga után halált, kérni fog, és ő életet ad annak, igen, azoknak, akik nem úgy vétkeznek, hogy halált vonnának magukra. Van olyan bűn, amely halált von maga után. Ez az a bűn, amelyre nézve nem mondom neki, hogy kéréssel álljon elő.17Minden igazságtalanság bűn;de azért van olyan bűn, amely nem von halált maga után.18Tudjuk, hogy mindaz, aki az Istentől született, nem gyakorol bűnt, hanem Az, aki az Istentől született, őrzi őt, és a gonosz nem keríti hatalmába.19Tudjuk, hogy az Istentől származunk, de az egész világ a gonosz hatalmában van.20Ám tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és értelmi képességet adott nekünk, hogy megszerezzük az igaznak ismeretét. És mi egységben vagyunk az igazzal az ő Fia, Jézus Krisztus által. Ez az igaz Isten és az örök élet.21Kicsiny gyermekek, őrizzétek meg magatokat a bálványoktól!

 
 
0 komment , kategória:  1János/Újszövetség  
Címkék: megbotránkoztató, létfenntartásra, mindnyájatoknak, törvénytelenség, kijelentésekkel, megbocsáttattak, igazságtalanság, parancsolatait, szaporítómagja, könyörületének, parancsolatunk, csodálkozzatok, igazságosságot, testvéreinkért, felkenetésetek, megszégyenítve, parancsolatot, egyetértésben, kisgyermekeim, nyilvánvalóvá, parancsolatai, megismertétek, kijelentésnek, akadályozólag, kötelességünk, világosságban, kisgyermekek, meggyilkolta, felismeritek, antikrisztus, megvakította, félrevezetni, cselekedetei, kapcsolatban, kijelentését, bálványoktól, egész világ, régi parancsolat, igazi világosság, világosságban marad, sötétség megvakította, világban levő, világot szereti, test kívánsága, szem kívánsága, életben birtokolt, világtól származik, világ elmúlóban, tényből ismerjük, örök élet, tőle kapott, világ azért, Jézus Krisztus, Isten Fia, Jézus Krisztusnak, Isten Fiában, Isten Fiának,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kis tündér  Himnusza az Égi Jegyesről - va...  Vízcseppes rózsa  Esti kép  Vándor  Betty Boop  Sárközi György versei  Damiáni Szent Péter püspök és ...  Szép francia kép  Gondmentes szép napot!  Cica és a hó  Akinek igaza van . . .  Facebookon kaptam  Szent Bernadett csodálatos imá...  Tanitás  Hiszek egy hazában  Ferenc pápa: Vállaljuk Jézus ú...  Minyon tánc  Szeretet  Csendélet  Kert esőben  Akinek igaza van . . .  Naplemente  Gondmentes szép napot!  Harmónia......  Jó reggelt  Beszéljük meg  Jó éjszakát  Szeretet  Virágos  Hóvirág  Png nő  Olvadás  Zelk Zoltán - Hegedűszó  Jó éjszakát  Kéknefelejcs  Facebookon kaptam  Tiszta ezüst színű tó felett ...  Szép estét  Zarándoklat Pio atya szentély...  Akik egymást szeretik, azok a ...  Rózsás csokor  Aranyos  Fodrásznál  Köszönöm  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Hiszek egy hazában  Csaba testvér toborzója a Pass...  Egyik legnehezebb harc  Ferenc pápa: Vállaljuk Jézus ú...  Gulácsi Péter remek védésével ...  Eucharisztia - a szeretet és é...  Minden bajra két orvosság van  Facebookon kaptam  Február 21-én az anyanyelv nem...  A szép ékszer, öltöztet  KIállítás  Facebookon kaptam  Petőfi Sándor - Pacsirtaszót H...  Meghívó Bécs 2020 02 28 03 01 ...  A tél nem tart örökké  Naplemente  Facebookon kaptam  Gondmentes szép napot!  Virágos  Itt a tavasz, halihó! - Böjte ...  Dsida Jenő - Miért borultak le  A hátfájdalomról  Himnusza az Égi Jegyesről - va...  Egy halk futam egy ócska zongo...  Facebookon kaptam  Csokiból  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Virágba borult a Holt-tenger k...  Facebookon kaptam  Tanuljuk egész életünkben  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Rózsa csokor  Goethe : A kedves közelléte  Isteni szeretet  A női kézilabda olimpiai selej...  Damiáni Szent Péter püspök és ...  Naplemente  Facebookon kaptam  Álmos  Február 21-én az anyanyelv nem...  Meghívó Bécs 2020 02 28 03 01 ...  Facebookon kaptam  Png nő  Virágos  Pillangó  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Amikor valami elindul a megval...  Szèp napot kívánok  Mária-oszlop újra felállításár...  Makray János festmények:  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
egész világ, régi parancsolat, igazi világosság, világosságban marad, sötétség megvakította, világban levő, világot szereti, test kívánsága, szem kívánsága, életben birtokolt, világtól származik, világ elmúlóban, tényből ismerjük, örök élet, tőle kapott, világ azért, belé helyezett, ilyenben megmarad, tényből ismerhetők, üzenetet hallottátok, gonosztól származott, cselekedetei viszont, mind emberölő, emberölőnek sincs, lelkünket testvéreinkért, testvére szükségben, igazságból származunk, szellemnek köszönhetően, ihletett kijelentésekkel, antikrisztus ihletett, világból származnak, világtól ered, világ hallgat, igazság ihletett, tévelygés ihletett, szeretete tökéletessé, szelleméből adott, világ Megmentőjéül, szeretetben marad, ítélet napján, tökéletes szeretet, félelem akadályozólag, parancsolatai pedig, három egyetértésben, emberektől való, saját esetében, hazuggá tette, adott tanúságban, bizalommal vagyunk, akarata szerint, kért dolgok, testvére olyan, gonosz hatalmában, igaznak ismeretét, igaz Isten, megbotránkoztató, létfenntartásra, mindnyájatoknak, törvénytelenség, kijelentésekkel, megbocsáttattak, igazságtalanság, parancsolatait, szaporítómagja, könyörületének, parancsolatunk, csodálkozzatok, igazságosságot, testvéreinkért, felkenetésetek, megszégyenítve, parancsolatot, egyetértésben, kisgyermekeim, nyilvánvalóvá, parancsolatai, megismertétek, kijelentésnek, akadályozólag, kötelességünk, világosságban, kisgyermekek, meggyilkolta, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 412
  • e Hét: 2844
  • e Hónap: 8729
  • e Év: 30303
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.