Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jeremiás 30-34-ig terjedő fejezetei
  2016-09-24 01:40:03, szombat
 
   
  Jeremiás 30. fejezet

1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:2,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Írd le magadnak könyvbe mindazokat a szavakat, amelyeket mondok neked.3Mert ,íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és egybegyűjtöm népemnek, Izraelnek és Júdának foglyait - így szól Jehova -, és visszahozom őket arra a földre, amelyet ősatyáiknak adtam, és újra birtokba veszik azt."4És ezeket a szavakat mondta Jehova Izraelnek és Júdának.5Mert bizony így szól Jehova:,,Remegés hangját hallottuk, rettegés van, és nincsen béke.6Kérdjétek csak meg és lássátok, vajon szül-e a férfi. Miért láttam hát, hogy minden életerős férfi az ágyékán tartja kezét, mint a szülő asszony, és minden arc elsápadt?7Ó, jaj! Mert nagy nap az a nap, és nincs hozzá hasonló. Nyomorúság ideje az Jákobnak, de megmenekül abból."8,,És azon a napon az történik - ez a seregek Jehovájának kijelentése -, hogy letöröm igáját nyakadról, és kötelékeidet kettészakítom. Nem tartják őt többé szolgasorban idegenek.9Szolgálni fogják Jehovát, Istenüket, és Dávidot, a királyukat, akit támasztok nekik."10,,Te pedig ne félj, ó, szolgám, Jákob - ez Jehova kijelentése -, és ne rettenj meg, ó, Izrael! Mert íme, megmentelek téged a messzeségből, és leszármazottaidat fogságuk földjéről. Visszatér Jákob, nem lát háborúságot, gondtalanul él majd, és nem lesz, aki rémületet keltene."11,,Mert én veled vagyok, hogy megmentselek - ez Jehova kijelentése. - Pusztítani fogok minden nemzet között, ahová szétszélesztettelek, de téged nem pusztítalak el. Helyreigazítalak megfelelő mértékben, mert semmiképp sem hagylak büntetés nélkül."12Mert ezt mondja Jehova:,,Nincsen gyógymód összeomlásodra. A rajtad ejtett seb tartós.13Senki sem képviseli ügyedet fekélyed miatt. Nincs orvoslás, nincsen gyógyír számodra.14Mindnyájan elfeledtek, akik oly nagyon szerettek. Nem téged keresnek. Bizony ellenség csapásával sújtottalak, a kegyetlenkedő fenyítésével, rengeteg vétked miatt. Bűneid megsokasodtak.15Miért kiáltasz összeomlásod miatt?Fájdalmad gyógyíthatatlan rengeteg vétked miatt, bűneid megsokasodtak. Én tettem ezt veled.16Azért akik téged emésztenek, mind megemésztetnek, és ellenségeid mind-mind fogságba mennek. Zsákmányul ejtőid zsákmánnyá lesznek, és minden fosztogatódat prédává teszem."17,,Mert gyógyulást hozok neked, és meggyógyítom a rajtad ejtett sebeket - ez Jehova kijelentése. - Mert elűzött asszonynak neveztek téged:Ez Sion, akit senki sem keres."18Ezt mondja Jehova:,,Íme, egybegyűjtöm Jákob sátrainak foglyait, és megszánom hajlékait. Újjáépítik a várost a maga dombján, és a lakótorony az őt megillető helyen fog állni.19Hálaadás hallatszik majd belőlük, és nevetőknek hangja. Megszaporítom őket, és meg nem fogyatkoznak, megsokasítom őket, és nem lesznek jelentéktelenné.20Fiai olyanok lesznek, mint hajdanán, és közössége előttem szilárdan megáll. Elnyomóit mind szemügyre veszem.21Őbelőle származik majd fenségese, és belőle kerül ki uralkodója. Közel engedem őt, és ő közeledni fog hozzám.",,Mert ki ez, ki zálogba adta szívét, hogy közeledjen énhozzám?- ez Jehova kijelentése. -22Népem lesztek, én pedig Istenetek leszek."23Íme!Kitört Jehova szélvihara, a dühödt harag, az elsöprő fergeteg.A gonoszok feje fölött fog kavarogni.24Jehova lángoló haragja nem fordul vissza addig, míg végre nem hajtja és véghez nem viszi szívének gondolatait. A napok befejező részében fogtok erre figyelmet fordítani.

31. fejezet
1,,Abban az időben - ez Jehova kijelentése - Istenévé leszek Izrael minden családjának, ők pedig népemmé lesznek."2Ezt mondja Jehova:,,Kegyet talált a pusztában a kardtól megmenekültek népe, amikor Izrael úton volt, hogy meglelje nyugalmát."3Megjelent nekem a távolból Jehova, és ezt mondta:,,Időtlen időkig tartó szeretettel szerettelek téged. Ezért vonzottalak szerető-kedvességgel.4Újjáépítelek még, és újjáépülsz, ó, Izrael szüze! Felékesíted még magad tamburinjaiddal, és elmész a nevetők táncába.5Ültetsz te még szőlőket Szamária hegyein! Ültetni fognak az ültetők, és élvezni fogják azok gyümölcsét.6Mert lesz egy nap, amikor majd így kiáltanak az őrök Efraim hegyvidékén:Keljetek fel, menjünk fel Sionba, Jehova Istenünkhöz!"7Mert ezt mondja Jehova:,,Hangos szóval, örvendezve kiáltsatok Jákobnak! Harsányan kiáltsatok a nemzetek élén! Hirdessétek!Mondjatok dicséretet, és így szóljatok:Ó, Jehova, mentsd meg népedet, Izrael maradékát!8Íme, elhozom őket észak földjéről, és egybegyűjtöm őket a föld legtávolabbi részeiről. Ott lesznek közöttük a vakok, a sánták, a várandós és szülő asszonyok is, mindnyájan. Nagy gyülekezetként térnek ide vissza.9Sírva jönnek majd, és jóindulatért esedeznek, miközben vezetem őket. Vizek völgyeihez viszem őket helyes úton, ahol nem vetnek nekik gáncsot. Mert Atyja lettem Izraelnek, Efraim pedig elsőszülöttem."10Halljátok meg Jehova szavát, ó, ti nemzetek! Hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok:,,Az, aki szétszórta Izraelt, egybe is gyűjti, és megőrzi őt, mint pásztor a nyáját.11Mert Jehova megváltja Jákobot, és visszaszerzi őt a nála erősebb kezéből.12Eljönnek majd, és örömmel kiáltanak Sion magaslatán. Felderülnek Jehova jósága miatt, a gabona, az újbor, és az olaj miatt, a nyáj és a csorda kicsinyei miatt. Olyan lesz a lelkük, mint a jól öntözött kert, és nem lankadnak el többé."13,,Akkor örvendezni fog a szűz a táncban, az ifjak és az idős férfiak is együtt. Gyászukat ujjongásra fordítom, megvigasztalom őket, és felvidítom őket bánatukból.14Kövérséggel üdítem fel a papok lelkét, és népem betelik jóságommal"- ez Jehova kijelentése.15,,Ezt mondja Jehova:Hang hallatszik Rámában, siralom és keserves sírás:Ráhel siratja fiait. Nem akar vigasztalódni fiai miatt, mert nincsenek többé."16Ezt mondja Jehova:,,Tartsd vissza hangodat a sírástól, és szemedet a könnyektől, mert van jutalma fáradságodnak - ez Jehova kijelentése. - Vissza fognak térni az ellenség földjéről.17Van reményed a jövőre - ez Jehova kijelentése. - Visszatérnek a fiak az ő területükre."18,,Bizony hallottam Efraim kesergését:Helyreigazítottál, hogy helyreigazítást kapjak, mint egy tanulatlan borjú. Téríts vissza, és én készségesen visszatérek, mert te vagy Jehova, az én Istenem!19Mert miután visszatértem, sajnálatot éreztem, és miután okultam, a combomra csaptam. Szégyenkeztem, és megalázottnak éreztem magamat, mert ifjúságom gyalázatát hordoztam."20,,Vajon nem drága fiam nekem Efraim, avagy nem dédelgetett gyermekem?Mert ahogy ellene szólok, úgy meg is emlékezem még róla. Ezért indult meg érte a bensőm. Bizony megszánom őt"- ez Jehova kijelentése.21,,Állíts magadnak útjelzőket. Helyezz el magadnak jelzőoszlopokat. Irányítsd szívedet az országútra, az útra, amelyen menni fogsz. Térj vissza, ó, Izrael szüze! Térj vissza ide, a városaidba!22Meddig fordulsz még erre-arra, ó, hűtlen leány?!Bizony újat teremtett Jehova a földön:asszony keresi az életerős férfi kegyeit!"23Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:,,Fogják még mondani ezt a szót Júda földjén és városaiban, amikor egybegyűjtöm foglyaikat:Áldjon meg téged Jehova, ó, igazságos lakóhely, ó, szent hegy!24Ott lakik majd Júda és minden városa együtt, a földművesek, és akik útra kelnek nyájukkal.25Mert felüdítem a megfáradt lelket, és minden lankadt lelket megelégítek."26Erre fölébredtem, és láttam. Édes volt az alvás nekem.27,,Íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és bevetem Izrael házát és Júda házát ember magvával és háziállat magvával."28,,És ez történik majd:ahogy virrasztottam felettük, hogy gyomláljak, irtsak, romboljak, pusztítsak és bajt hozzak, úgy virrasztok majd felettük, hogy építsek és ültessek - ez Jehova kijelentése. -29Azokban a napokban nem mondják többé:Az apák ették az éretlen szőlőt, de a fiak foga vásott el.30Mindenki a maga vétke miatt fog meghalni. Minden embernek, aki az éretlen szőlőt eszi, a saját foga vásik el."31,,Íme! Jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.32Nem olyan szövetséget, amilyet ősatyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ők megszegték, noha én férjuruk voltam nekik - ez Jehova kijelentése."33,,Mert ez az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök ama napok múltán:törvényemet bensőjükbe helyezem, és a szívükbe írom. Én Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek"- ez Jehova kijelentése.34,,Nem tanítja többé ki-ki a társát és ki-ki a testvérét, így szólva:Ismerjétek meg Jehovát!, mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig - ez Jehova kijelentése. - Mert megbocsátom vétküket, és bűnükről nem emlékezem meg többé."35Ezt mondja Jehova, Ő, aki gondoskodott a napról, hogy világítson nappal, s törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, Ő, aki felkorbácsolja a tengert, hogy zúgjanak habjai;Ő, akinek neve:seregek Jehovája:36,,Ha eltűnhetnek színem elől e rendelkezések - ez Jehova kijelentése -, akkor az Izrael magvát alkotók is megszűnnek nemzet lenni előttem mindenkor."37Ezt mondja Jehova:,,Ha meg lehet mérni az egeket odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait odalent, akkor én is elvetem Izrael egész magvát mindazért, amit tettek- ez Jehova kijelentése."38,,Íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és felépül a város Jehovának a Hanánel tornyától a Szeglet kapuig.39És kijjebb megy még a mérőzsinór egyenesen a Gáreb dombjáig, és elkanyarodik Góa felé.40A tetemek és a zsíros hamu egész völgye, és az egész teraszos föld a Kidron völgyéig, egészen a Ló kapu szegletéig napkelet felé, szent lesz Jehovának. Nem gyomlálják ki, nem is rombolják le többé, időtlen időkig."

32. fejezet
1Ezt a szózatot intézte Jehova Jeremiáshoz Sedékiásnak, Júda királyának tizedik évében, vagyis Nabukodonozor tizennyolcadik évében.2Abban az időben Babilon királyának hadserege ostromolta Jeruzsálemet, és Jeremiás próféta felügyelet alatt volt az Őrség udvarában, amely Júda királyának házában van.3Sedékiás, Júda királya ugyanis felügyelet alá helyezte őt, ezt mondva:,,Miért prófétálsz te ilyeneket:Ezt mondja Jehova:Íme, Babilon királyának kezébe adom ezt a várost, ő pedig elfoglalja;4Sedékiás, Júda királya sem menekül meg a káldeusok kezéből, mert bizony Babilon királyának kezébe kerül, és ennek szája beszélni fog amannak szájával, és ennek szemei látni fogják amannak szemeit;5,Babilonba viszi Sedékiást, ő pedig ott marad mindaddig, míg rá nem fordítom figyelmemet - ez Jehova kijelentése;hadakoztok a káldeusok ellen, de nem jártok sikerrel."6És Jeremiás ezt mondta:,,Jehova szava így szólt hozzám:7Íme, Hanamel, Sallumnak, apai nagybátyádnak a fia jön hozzád, és ezt mondja:Vedd meg magadnak az anatóti szántóföldemet, mert tiéd a kiváltás joga, hogy megvedd azt."8Idővel Hanamel, apai nagybátyám fia el is jött hozzám az Őrség udvarába Jehova szava szerint, és így szólt hozzám:,,Vedd meg, kérlek, az anatóti szántóföldemet, amely Benjámin földjén van, mert téged illet az örökség, és tiéd a kiváltás joga. Vedd meg magadnak."Akkor felismertem, hogy Jehova szava volt az.9Megvettem hát az anatóti szántóföldet Hanameltől, apai nagybátyám fiától. Kimértem neki a pénzt: hét sekelt és tíz ezüstöt.10Szerződést is írtam róla, lepecsételtem, és tanúkat állítottam, amikor kimértem a mérlegen a pénzt.11Utána fogtam az adásvételi szerződést, a parancsolat és a rendelkezések szerint lepecsételtet is, meg a nyitva hagyottat is,12majd átadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Néria fiának, aki Mahásiás fia volt. Mindez apai nagybátyám fia, Hanamel szeme láttára, az adásvételi szerződést aláíró tanúk szeme láttára, és mindazon zsidók szeme láttára történt, akik az Őrség udvarában ültek.13Ekkor a szemük előtt megparancsoltam Báruknak:14,,Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Fogd ezeket a szerződéseket, ezt az adásvételi szerződést, igen, a lepecsételtet is, meg a nyitottat is, és tedd őket egy cserépedénybe, hogy sok napig megmaradjanak.15Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Fognak még házakat, földeket és szőlőket vásárolni ebben az országban."16Miután átadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Néria fiának, így imádkoztam Jehovához:17,,Ó, legfőbb Úr, Jehova!Íme, te alkottad az egeket és a földet nagy erőddel és kinyújtott karoddal. Mindez nem lehetetlen neked,18aki szerető-kedvességet cselekszel ezrekkel, és aki megfizetsz az atyák vétkéért őutánuk fiaik keblébe. Te vagy az igaz Isten, a Nagy, az Erős, akinek seregek Jehovája a neve.19Nagy vagy szándékaidban, és bővelkedsz a cselekedetekben. Szemedet nyitva tartod az emberek fiainak minden útja felett, hogy mindenkinek a maga útjai szerint és tetteinek gyümölcse szerint fizess.20Jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén mind a mai napig, és Izraelben is, meg az emberek között, hogy nevet szerezz magadnak, amint a mai napon is van.21Kihoztad népedet, Izraelt Egyiptom földjéről, jelekkel és csodákkal, erős kézzel és kinyújtott karral, és nagy félelmet keltve.22Idővel nekik adtad ezt a földet, amely felől megesküdtél ősatyáiknak, hogy nekik adod:egy tejjel és mézzel folyó földet.23Be is vonultak és birtokba vették, de nem hallgattak szavadra, és nem jártak törvényed szerint. Mindazt, amit megparancsoltál nekik, hogy megtegyék, nem tették meg. Ezért rájuk hoztad mindezt a veszedelmet.24Íme!Az ostromsáncokkal elérték a várost, hogy elfoglalják, és a város az ellene harcoló káldeusok kezébe fog kerülni a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt. Bekövetkezett, amit megmondtál, és íme, látod is.25Te mégis azt mondtad nekem, ó, legfőbb Úr, Jehova:Vedd meg magadnak a földet pénzen, és állíts tanúkat, noha a város a káldeusok kezébe fog kerülni."26Akkor Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:27,,Íme, én vagyok Jehova, minden test Istene. Van-e bármi is, ami lehetetlen volna nekem?28Ezt mondja hát Jehova:Íme, ezt a várost odaadom a káldeusok kezébe, és Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe, ő pedig elfoglalja.29Bejönnek a káldeusok, akik harcolnak e város ellen, lángba borítják ezt a várost, és fölégetik tűzzel;a házakat is, amelyeknek tetején Baálnak füstölögtettek áldozati füstöt, és más isteneknek öntöttek italfelajánlásokat, csak hogy bosszantsanak engem.30Mert Izrael fiai és Júda fiai ifjúságuktól fogva azt cselekszik, ami rossz a szememben, mert Izrael fiai csak bosszantanak kezük munkájával - ez Jehova kijelentése. -31Mert ez a város attól a naptól fogva, hogy felépült, mind a mai napig csak haragra ingerel és dühbe hoz engem, hogy eltávolítsam színem elől32Izrael fiainak és Júda fiainak minden gonoszsága miatt, amit bosszantásomra cselekedtek ők maguk, a királyaik, fejedelmeik, papjaik meg prófétáik, Júda emberei és Jeruzsálem lakosai.33Hátukat fordították felém, és nem arcukat, pedig tanítottam őket, korán felkeltem és tanítottam, de egyikük sem figyelt, hogy elfogadta volna a fegyelmezést.34Utálatosságaikat elhelyezték abban a házban, amely az én nevemet viseli, hogy beszennyezzék.35Ezenkívül felépítették Baál magaslatait, amelyek a Hinnom fiának völgyében vannak, hogy fiaikat és leányaikat átvigyék a tűzön Moloknak, amit nem parancsoltam nekik, és fel sem ötlött szívemben, hogy ezt az utálatosságot cselekedjék, és így bűnbe vigyék Júdát.36Most azért így szól Jehova, Izrael Istene erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy Babilon királyának kezébe kerül a kard, az éhínség és a járványos betegség által:37Íme, egybegyűjtöm őket minden országból, ahova szétszórtam őket haragomban, dühömben és nagy felháborodásomban, és visszahozom őket erre a helyre, és gondom lesz rá, hogy biztonságban lakjanak.38Népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek.39Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy mindenkor féljenek engem, és jó dolguk legyen nekik is, és fiaiknak is őutánuk.40És időtlen időkig tartó szövetséget kötök velük:nem térek el mögülük, hogy jót tegyek velük. Szívükbe adom az irántam való félelmet, hogy ne forduljanak el tőlem.41Ujjongani fogok felettük, hogy jót tegyek velük, és elültetem őket ezen a földön hűségben, egész szívemmel, egész lelkemmel."42,,Mert ezt mondja Jehova:Ahogy elhoztam erre a népre mindezt a nagy veszedelmet, úgy hozom el rájuk mindazt a jóságot, amiről velük kapcsolatban beszélek.43Fognak még földeket vásárolni ebben az országban, amelyről azt mondjátok:Elhagyatott pusztaság ez, ahol nincsen ember, se háziállat. A káldeusok kezébe került.44Pénzen vesznek majd földeket maguknak, szerződést írnak róla, lepecsételik és tanúkat állítanak Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén, Júda városaiban, a hegyvidék városaiban, az alföld városaiban és a déli vidék városaiban, mert visszahozom foglyaikat - ez Jehova kijelentése."

33. fejezet
1És Jehova szava így szólt Jeremiáshoz másodszor, amikor még el volt zárva az Őrség udvarában:2,,Ezt mondja Jehova, a föld Alkotója, Jehova, aki megformálta azt, hogy megszilárdítsa, ő, akinek neve Jehova:3Kiálts hozzám, és én válaszolok neked. Készséggel elmondok neked nagy és felfoghatatlan dolgokat, amelyeket nem ismersz."4,,Mert ezt mondja Jehova, Izrael Istene e város házairól és Júda királyainak házairól, amelyeket lerombolnak az ostromsáncok és a kard miatt;5azokról, akik harcba szállnak a káldeusokkal, hogy megtöltsék a helyeket azoknak az embereknek a tetemeivel, akikre lesújtottam haragomban és dühömben, és akiknek minden gonoszsága miatt elrejtettem arcomat e város elől:6Íme, gyógyulást és egészséget hozok neki. Meggyógyítom őket;bőséges békét és igazságot tárok eléjük.7Visszahozom Júda foglyait és Izrael foglyait;felépítem őket, és olyanok lesznek, mint kezdetben.8Megtisztítom őket minden vétküktől, amellyel vétkeztek ellenem, megbocsátom minden vétküket, amellyel vétkeztek ellenem, és amellyel törvényszegést követtek el velem szemben.9A város ujjongás nevévé, dicséretté és gyönyörűséggé lesz nekem a föld minden nemzete előtt, amelyek meghallják mindazt a jót, amit teszek velük. Rettegni és remegni fognak mindazon jóság és mindama béke miatt, amelyet adok neki."10,,Ezt mondja Jehova:Ezen a helyen, amelyről azt mondjátok majd, hogy kietlen, és nincsen ember, se háziállat, Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, amelyek elhagyatottak, és nincsen ember, se lakó, se háziállat, hallatszani fog még11ujjongás hangja és örvendezés hangja, vőlegény hangja és menyasszony hangja, azoknak hangja, akik ezt mondják:Magasztaljátok a seregek Jehováját, mert Jehova jó, mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége!Hálaadó felajánlást hoznak majd Jehova házába, mert én visszahozom a föld foglyait, és olyanok lesznek, mint kezdetben- így szól Jehova."12,,Ezt mondja a seregek Jehovája:Ezen a kietlen helyen - ahol nincsen ember, se háziállat - és minden városában lesz még legeltetőhelye a pásztoroknak, akik nyájukat pihentetik.13A hegyvidék városaiban, az alföld városaiban, a déli vidék városaiban, Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban is át fognak még menni a nyájak a számláló keze alatt- így szól Jehova."14,,Íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és valóra váltom a jó szót, amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondtam.15Azokban a napokban és abban az időben sarjadékot, igazságos sarjat támasztok Dávidnak. Ő majd jogot és igazságot szolgáltat az országban.16Azokban a napokban Júda megszabadul, és Jeruzsálem biztonságban lakozik majd. Így fogják hívni:Jehova az igazságosságunk."17,,Mert ezt mondja Jehova: »Nem vész ki Dávidtól a férfi, aki Izrael házának trónján üljön.18A lévita papok közül sem vész ki a férfi előlem, hogy egészen elégő felajánlást mutasson be, gabonafelajánlást füstölögtessen és áldozatot ajánljon fel mindenkor."19Jehova szava ezután így szólt Jeremiáshoz:20,,Ezt mondja Jehova:Ha majd fel tudjátok bontani a nappallal kötött szövetségemet és az éjszakával kötött szövetségemet, hogy ne legyen se nappal, se éjszaka a maga idejében,21akkor felbomolhat a szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem is, hogy ne legyen fia, aki királyként uralkodjon a trónján, és szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is.22Ahogy az egek serege megszámlálhatatlan, és a tenger homokja is mérhetetlen, úgy sokasítom meg szolgámnak, Dávidnak a magvát, és a nekem szolgáló lévitákat."23Jehova szava még így szólt Jeremiáshoz:24,,Nem vetted észre, mit beszélnek némelyek e nép közül?Ezt mondják:A két családot, amelyet Jehova kiválasztott, el is veti.Népemmel tiszteletlenül bánnak, hogy az már ne is legyen nemzet előttük.25Ezt mondja Jehova:Ha nem kötöttem volna meg szövetségemet a nappallal és az éjszakával, ha nem szabtam volna meg az ég és a föld törvényeit,26akkor Jákobnak, és az én szolgámnak, Dávidnak a magvát is elvetném, hogy ne vegyek magvából uralkodókat Ábrahám, Izsák és Jákob magva fölé. Mert egybegyűjtöm foglyaikat, és meg fogom szánni őket."

34. fejezet
1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz, amikor Nabukodonozor, Babilon királya, annak egész hadereje és a föld minden királysága, a keze alatt álló birodalom és az összes nép hadat viselt Jeruzsálem ellen, és minden városa ellen:2,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene:Menj, és mondd meg Sedékiásnak, Júda királyának, igen, mondd meg neki:Ezt mondja Jehova:,,Íme, Babilon királyának a kezébe adom ezt a várost, és ő felégeti tűzzel.3Te sem menekülsz meg a kezéből, mert bizony elfognak, és a kezébe fogsz adatni. Szemeid meglátják Babilon királyának szemeit, és az ő szája a te száddal fog szólni, és Babilonba mész."4De halld meg Jehova szavát, ó, Sedékiás, Júda királya:,,Ezt mondja rólad Jehova: »Nem kard által halsz meg.5Békében fogsz meghalni, és ahogy égetést rendeztek atyáidnak, a korábbi királyoknak, akik előtted voltak, úgy fognak égetést rendezni neked is, és jaj, uram! kiáltással siratnak meg, mert,én mondtam ki e szót - ez Jehova kijelentése.""6Jeremiás próféta pedig elmondta mindezeket a szavakat Sedékiásnak, Júda királyának Jeruzsálemben,7amikor Babilon királyának hadserege hadat viselt Jeruzsálem ellen és Júda minden megmaradt városa ellen, Lákis és Azeka ellen;ugyanis ezek a megerősített városok maradtak meg Júda városai közül.8Ezt a szózatot intézte Jehova Jeremiáshoz, miután Sedékiás király szövetséget kötött az egész néppel, amely Jeruzsálemben volt, hogy szabadulást hirdessenek nekik,9és szabadon bocsássa ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, a héber férfit és a héber nőt, hogy ne tartsák szolgasorban őket, vagyis zsidó testvéreiket.10Engedelmeskedett is minden fejedelem és az egész nép, amely belépett a szövetségbe, mely szerint szabadon bocsátja ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, hogy ne tartsák őket tovább szolgasorban. Engedelmeskedtek hát, és elengedték őket.11De aztán meggondolták magukat, kezdték visszahozni a szolgákat meg a szolgálóleányokat, akiket már szabadon bocsátottak, és szolgákká és szolgálóleányokká tették őket.12Jehova szava ezért így szólt Jeremiáshoz Jehovától:13,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene:Én szövetséget kötöttem ősatyáitokkal azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földjéről, a szolgák házából, és ezt mondtam:14Hét év elteltével mindegyikőtök engedje el a testvérét, a héber embert, aki eladatott neked, és aki hat éven át szolgált neked. Bocsásd szabadon magadtól.Ám ősatyáitok nem hallgattak rám, fülüket sem mozdították.15Ti pedig a mai napon megtértek, és azt teszitek, ami helyes a szememben, hiszen mindenki szabadulást hirdet a társának, és szövetséget köttök előttem abban a házban, amely a nevemet viseli.16Aztán meggondoljátok magatokat, és megszentségtelenítitek a nevemet;visszahozza ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, akit szabadon bocsátottatok lelkük kívánsága szerint, és szolgáitokká meg szolgálóleányaitokká teszitek őket.17Ezért így szól Jehova:Ti nem engedelmeskedtetek nekem, hogy szabadulást hirdetett volna mindenki a testvérének, és mindenki a társának. Íme, én majd szabadulást hirdetek nektek - ez Jehova kijelentése - a kardra, a járványos betegségre és az éhínségre! Iszonyattá teszlek titeket a föld minden királysága előtt.18És kiszolgáltatom azokat az embereket, akik megszegték szövetségemet, mivel nem tartották meg a szövetség szavait, amelyet előttem kötöttek a borjú által, melyet kettévágtak, hogy átmenjenek a részei között19- tehát Júda fejedelmeit, Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari tisztviselőket, a papokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között -,20igen, odaadom őket ellenségeik kezébe és a lelkükre törők kezébe, és hulláik az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak lesznek eledelévé.21Sedékiást, Júda királyát és fejedelmeit odaadom ellenségeik kezébe, a lelkükre törők kezébe és a babiloni király hadseregének kezébe, akik elvonulnak tőletek.22Íme, parancsot adok - ez Jehova kijelentése -,és bizony visszahozom őket ehhez a városhoz.Harcolni fognak ellene, elfoglalják és fölégetik tűzzel. Júda városait elhagyatott pusztasággá teszem, és nem lesz lakójuk."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Címkék: engedelmeskedtek, engedelmeskedett, nabukodonozornak, utálatosságaikat, helyreigazítalak, teremtményeinek, gyógyíthatatlan, jelzőoszlopokat, tamburinjaiddal, megparancsoltam, szolgálóleányát, helyreigazítást, cselekedetekben, jelentéktelenné, igazságosságunk, ostromsáncokkal, megparancsoltál, tisztviselőket, bosszantásomra, tiszteletlenül, felkorbácsolja, füstölögtessen, törvényszegést, magasztaljátok, gyülekezetként, tizennyolcadik, összeomlásodra, megemésztetnek, meggondoljátok, felfoghatatlan, kiszolgáltatom, megvigasztalom, legeltetőhelye, szántóföldemet, megszilárdítsa, füstölögtettek, szavakat mondta, ágyékán tartja, szülő asszony, seregek Jehovájának, rajtad ejtett, kegyetlenkedő fenyítésével, maga dombján, dühödt harag, elsöprő fergeteg, gonoszok feje, napok befejező, kardtól megmenekültek, távolból Jehova, nevetők táncába, őrök Efraim, nemzetek élén, Izrael Istene, Jehova Izraelnek, Visszatér Jákob, Kitört Jehova, Jehova Istenünkhöz, Mert Atyja, Felderülnek Jehova, Jehova Jeremiáshoz Sedékiásnak, Izraelt Egyiptom, Jehova Jeremiáshoz, Jeremiáshoz Jehovától,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.23. 20:12 Az amerikai kormányzat megszigorítja várandós külföldi állampolgárok beutaz...
01.23. 20:02 Jégkorong Erste Liga - Hosszabbításban győzött Brassóban a Ferencváros
01.23. 19:51 Labdarúgó NB I - Minél előbb biztosítani szeretné a bennmaradást a Paksi FC
01.23. 19:41 Brexit - Az alkotmányügyi bizottság javasolja az EP-nek a brit kilépési meg...
01.23. 19:21 Rali ob - Herczig Norbert fia is rajthoz áll az idei szezonban
01.23. 19:12 Debreceni polgármester: örömmel fogadjuk az új természettudományi múzeumot
01.23. 19:11 Impeachment - Demokrata párti frakcióvezető: Adam Schiff beszéde elbizonyta...
01.23. 19:01 Felmérés: a csehek leginkább a terrorizmustól félnek
01.23. 18:52 IM: Varga Judit uniós szinten is szorgalmazza az áldozatok jogainak megerős...
01.23. 18:52 Karácsony: a győriek olyan polgármestert válasszanak, aki új alapokra akarj...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Posertube  Útravaló – 2020. január ...  Sexy nők  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Reményik Sándor: Ha számbavett...  Étel és ital  Örök törvény  Balga  Tévedés  Érdekes filmek  Követés  Csillag esik, föld reng  Kezdet és befejezés  Példa és szó  Ma, Cser Zoltán (1950-2002) po...  Facebookon kaptam  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Ajándék lónak...  Szeretet  Mai harmónia kártyám  Hibázunk  Png rózsa  Hálátlanul aratol  Gyalázkodás  Ismételgesd...  Szép francia kép  Téli kép  Férfi kézilabda E.B. 01.21  Havas rózsa  Szent Fábián pápa és Szent Seb...  Aranyosi Ervin: Teremtés a hét...  Vivaldi - Négy évszak - Tél! v...  Ismételgesd...  Kreatív virágos torta  Részeges cicák  Grazban a műkorcsolya férfi r...  Új imaház  Tett és kérés  Százlábú  Levendula csokor  Facebookon kaptam  Remény és hit  Facebookon kaptam  Piros liliomok  Nők szemüvegben  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Köszöntelek oldalamon  Fölényes győzelemmel jutott Eb...  Facebookon kaptam  Png nő  Kutyus a hóban  Erényes cselekedetek  Jó éjszakát  Így gyógyítottak a régiek orvo...  Facebookon kaptam  Ki volt?  Facebookon kaptam  Örök törvény  Posertube  Olvasd  Mai szentek 01.22  Facebookon kaptam  Ellenfél  Adomány  Remény és hit  Piros liliomok  Mai szentek 01.22  Facebookon kaptam  Balga  Hóember  Facebookon kaptam  Gyerek gügyögés  Téli kép  Szalagos fánk recept  Remény és hit  A bölcsesség kezdete  Tévedés  Téli este  Lelkiismeret  Erősítsd a lelkedet!  Vajon tényleg a férfiak csak a...  Facebookon kaptam  Posertube  Mai vicc - aranyos - Skót kar...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Téli kép  Köszönöm  Sárga rózsák  Téli kép  "10 vitamin " A legfontosabb ...  Örök törvény  Facebookon kaptam  Keringő  Kezdet és befejezés  Téli csend 
Bejegyzés Címkék
szavakat mondta, ágyékán tartja, szülő asszony, seregek Jehovájának, rajtad ejtett, kegyetlenkedő fenyítésével, maga dombján, dühödt harag, elsöprő fergeteg, gonoszok feje, napok befejező, kardtól megmenekültek, távolból Jehova, nevetők táncába, őrök Efraim, nemzetek élén, föld legtávolabbi, távoli szigeteken, nála erősebb, olaj miatt, csorda kicsinyei, idős férfiak, papok lelkét, ellenség földjéről, tanulatlan borjú, combomra csaptam, életerős férfi, seregek Jehovája, szót Júda, megfáradt lelket, alvás nekem, apák ették, éretlen szőlőt, fiak foga, maga vétke, saját foga, szívükbe írom, egeket odafent, föld alapjait, város Jehovának, mérőzsinór egyenesen, zsíros hamu, egész teraszos, szózatot intézte, időben Babilon, káldeusok kezéből, káldeusok ellen, anatóti szántóföldemet, kiváltás joga, anatóti szántóföldet, adásvételi szerződést, rendelkezések szerint, nyitva hagyottat, szemük előtt, földet nagy, atyák vétkéért, igaz Isten, emberek fiainak, maga útjai, emberek között, ostromsáncokkal elérték, ellene harcoló, járványos betegség, földet pénzen, káldeusok kezébe, várost odaadom, város attól, naptól fogva, tűzön Moloknak, utálatosságot cselekedjék, utat adok, irántam való, földön hűségben, népre mindezt, nagy veszedelmet, hegyvidék városaiban, alföld városaiban, déli vidék, föld Alkotója, kard miatt, helyeket azoknak, föld minden, seregek Jehováját, föld foglyait, kietlen helyen, számláló keze, időben sarjadékot, napokban Júda, férfi előlem, nappallal kötött, éjszakával kötött, maga idejében, lévita papokkal, egek serege, tenger homokja, nekem szolgáló, föld törvényeit, keze alatt, kezébe adom, kezébe fogsz, korábbi királyoknak, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1235
  • e Hét: 5822
  • e Hónap: 16615
  • e Év: 16615
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.