Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jeremiás 11–15-ig terjedő fejezetei
  2016-09-25 20:56:28, vasárnap
 
   
  Jeremiás 11. fejezete

1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:2,,Halljátok meg e szövetség szavait! Te pedig mondd el azokat Júda embereinek és Jeruzsálem lakosainak.3Mondd meg nekik: Így szól Jehova, Izrael Istene:Átkozott az az ember, aki nem hallgat e szövetség szavaira, 4 amelyeket ősatyáitoknak parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, a vaskemencéből, ezt mondva:,,Hallgassatok szavamra, és mindenben aszerint cselekedjetek, amit parancsolok nektek. Akkor népem lesztek, én pedig Istenetek leszek,5hogy beteljesítsem az esküt, amelyet ősatyáitoknak tettem, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, amint a mai napon is van.""Erre én így válaszoltam:,,Ámen, ó, Jehova!"6Jehova még ezt is mondta nekem:,,Hirdesd ki mindezeket a szavakat Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, és mondd:Halljátok meg e szövetség szavait, és cselekedjétek is azokat!7Mert én nyomatékosan intettem ősatyáitokat azon a napon, amikor felhoztam őket Egyiptom földjéről, és egészen a mai napig. Korán fölkeltem, és így intettem őket:Hallgassatok szavamra.8Ők azonban nem figyeltek, és a fülüket sem mozdították, hanem ki-ki az ő gonosz szívének makacssága szerint járt. Ezért végrehajtottam rajtuk e szövetség minden szavát, amelyekről megparancsoltam, hogy cselekedjék azokat, de amelyeket nem cselekedtek."9Jehova még ezt is mondta nekem:,,Összeesküvés van Júda emberei között és Jeruzsálem lakosai között.10Visszatértek ősatyáik vétkeihez, az elsőkéhez, akik nem akartak hallgatni szavaimra, hanem maguk is más istenek után jártak, hogy azoknak szolgáljanak. Izrael háza és Júda háza megszegte szövetségemet, amelyet ősatyáikkal kötöttem.11Azért ezt mondja Jehova:Íme, veszedelmet hozok rájuk, amelyből nem tudnak kimenekülni. Segítségért fognak kiáltani hozzám, de én nem hallgatom meg őket.12Júda városai és Jeruzsálem lakosai menjenek csak, és kiáltsanak segítségért azokhoz az istenekhez, akiknek áldozati füstöt füstölögtetnek, de akik úgysem mentik meg őket nyomorúságuk idején.13Mert annyi istened van már, ó, Júda, ahány városod;és annyi oltárt állítottatok a szégyenletességnek, ahány utca van Jeruzsálemben;oltárokat, hogy áldozati füstöt füstölögtessetek Baálnak.14Te pedig ne imádkozz ezért a népért. Ne emeld föl értük esdeklő szavadat, és ne mondj imát, mert nem hallgatom meg őket, amikor hozzám kiáltanak nyomorúságuk miatt.15Mi dolga az én kedvesemnek az én házamban, ha sokan közülük ilyen galádságot követnek el?Tán a szent hússal majd eltávolítják azt tőled, amikor eljön nyomorúságod?Ujjongsz-e majd akkor?16Dús lombú, szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett téged Jehova. Nagy dübörgés hangja mellett tüzet gyújtott ellene, és letörték ágait.17A seregek Jehovája, aki elültetett téged, veszedelmet mondott ki ellened Izrael házának és Júda házának gonoszsága miatt, amelyet azért követtek el, hogy bosszantsanak, áldozati füstöt füstölögtetve Baálnak."18És Jehova tudatta velem, hogy tudjam. Akkor megláttattad velem, mit művelnek.19Én olyan voltam, mint egy dédelgetett kosbárány, amelyet vágásra visznek, és nem tudtam, hogy ellenem szőnek ilyen terveket:,,Pusztítsuk el a fát gyümölcsével együtt, és vágjuk ki az élők földjéről, hogy nevére se emlékezzenek többé!"20De a seregek Jehovája igazságosan ítél. A veséket és a szívet vizsgálja ő. Ó, bárcsak láthatnám, hogy bosszút állsz rajtuk, hiszen neked tártam fel peres ügyemet.21Azért ezt mondja Jehova az anatóti emberek ellen, akik lelkedre vadásznak, és így beszélnek:,,Ne prófétálj Jehova nevében, hogy meg ne halj a kezünk által",22nos, ezt mondja a seregek Jehovája:,,Íme, megszemlélem őket. Az ifjak kard által halnak meg, fiaik és leányaik pedig az éhínség miatt vesznek oda.23Még maradékuk sem lesz, mert veszedelmet hozok az anatóti emberekre, megszemlélésük évét."

12. fejezet
1Ó, Jehova, te igazságos vagy, amikor eléd tárom panaszomat, igen, amikor peres dolgokról beszélek neked. Miért sikeres a gonoszok útja?Miért gondtalanok mind a csalárdul cselekvők?2Elültetted őket, meg is gyökereztek; előrehaladnak, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy szájukhoz, de távol a veséjüktől.3Ó, Jehova, te jól ismersz. Látsz engem, megvizsgáltad szívemet, és látod, hogy egységben van veled. Válogasd ki őket, mint a levágásra szánt juhokat, és különítsd el őket az öldöklés napjára.4Meddig sorvadozzon még a föld, és fonnyadjon a növényzet mindenütt a mezőn?Lakóinak gonoszsága miatt eltűntek az állatok és a repdeső teremtmények. Mert azt mondták:,,Nem látja ő a jövőnket."5Ha már gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan tudsz majd lovakkal versenyt futni?Bizakodó vagy-e a béke földjén?Akkor mit teszel majd a Jordán büszke sűrűjében?6Hiszen még testvéreid és apád háznépe is csalárdul bánt veled. Ők maguk is hangosan kiabálnak a hátad mögött. Ne higgy nekik, csak mert jót mondanak neked.7,,Elhagytam házamat, otthagytam örökségemet. Lelkem szeretettjét immár ellenségei kezébe adtam.8Olyan lett előttem örökségem, mint az oroszlán az erdőben. Rám eresztette ki a hangját, azért meggyűlöltem őt.9Tarka ragadozó madár nekem az én örökségem. Körülfogják a ragadozó madarak. Jöjjetek, gyűljetek egybe mind, ti mezei vadak! Hozzátok őket, hadd egyenek!10Sok pásztor pusztította szőlőmet. Eltaposták osztályrészemet. Elhagyatott pusztaság kietlenévé tették kívánatos osztályrészemet.11Elhagyatott pusztaság lett, kiszáradt;pusztán hever előttem. Az egész ország pusztává lett, mert nincs ember, aki megszívlelte volna.12A pusztaság minden kitaposott ösvényén eljöttek a pusztítók. Mert Jehova kardja emészt az ország egyik végétől az ország másik végéig. Nincs békéje egyetlen testnek sem.13Búzát vetettek, de tövist arattak. Betegre dolgozták magukat, de nem lesz hasznuk. Bizony szégyent vallanak termésetekkel Jehova lángoló haragja miatt."14Így szól Jehova minden gonosz szomszédom ellen, akik hozzányúlnak ahhoz az örökrészhez, amelyet birtokba adtam népemnek, igen, Izraelnek:,,Íme, kiszakítom őket földjükből, és Júda házát kiszakítom közülük.15És úgy lesz, hogy miután kiszakítottam őket, újból irgalmazni fogok nekik, és visszahozom őket, mindenkit a maga örökrészébe, és mindenkit a maga földjére."16,,És úgy lesz, hogy ha majd megtanulják népem útjait, és az én nevemre esküsznek:Él Jehova!, mint ahogy megtanították népemet Baálra esküdni, akkor felépülnek majd népem között.17Ha azonban nem engedelmeskednek, akkor kiszaggatom azt a nemzetet, kiszaggatom és elpusztítom"— ez Jehova kijelentése.

13. fejezet
1Ezt mondta nekem Jehova:,,Menj, és szerezz magadnak lenövet, illeszd a csípődre, de vízbe ne vidd."2Be is szereztem az övet Jehova szava szerint, és csípőmre illesztettem.3Jehova szava pedig így szólt hozzám másodszor:4,,Vedd az övet, amelyet szereztél, és a csípődön van, aztán kerekedj föl, menj el az Eufráteszhez, és rejtsd el ott egy sziklahasadékban."5Elmentem hát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogy Jehova megparancsolta nekem.6Sok-sok nap elteltével pedig történt, hogy Jehova így szólt hozzám:,,Kerekedj föl, menj el az Eufráteszhez, és vedd el onnan az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott."7Így hát elmentem az Eufráteszhez, kiástam és elvettem az övet arról a helyről, ahova rejtettem, és íme, az öv tönkrement, semmire sem volt már jó.8Jehova szava akkor így szólt hozzám:9,,Ezt mondja Jehova:Ugyanígy teszem tönkre Júda büszkeségét és Jeruzsálem fölöttébb nagy büszkeségét.10Ez a gonosz nép, amely nem akar hallgatni szavaimra, amely szívének makacsságát követi, és folyton más istenek után jár, hogy szolgálja őket, és meghajoljon előttük, éppen olyan lesz, mint ez az öv, amely semmire sem jó már.11Mert ahogy az öv az ember csípőjéhez illeszkedik, úgy illesztettem Izrael egész házát és Júda egész házát magamra - ez Jehova kijelentése -, hogy néppé és névvé, dicséretté és gyönyörűséggé legyen nekem. Ők azonban nem engedelmeskedtek.12Mondd el nekik ezt a beszédet:Ezt mondja Jehova, Izrael Istene:Minden nagy korsót borral töltenek meg.Ők persze majd így szólnak hozzád:Vajon mi nem tudjuk, hogy minden nagy korsót borral töltenek meg?13Te pedig mondd meg nekik:Ezt mondja Jehova:Íme, részegséggel töltöm meg e föld minden lakóját, a Dávid trónján ülő királyokat, a papokat, a prófétákat és Jeruzsálem összes lakosát.14Összeütöm őket, egyiket a másikhoz, apákat és fiúkat egyaránt - ez Jehova kijelentése. - Nem könyörülök, szánakozni sem fogok, és nem tart vissza irgalom, hogy el ne pusztítsam őket.15Halljátok meg, és fordítsátok ide fületeket! Ne legyetek gőgösek, mert maga Jehova szólt.16Adjatok dicsőséget Isteneteknek, Jehovának, mielőtt sötétséget támasztana, és mielőtt egymáshoz verődnének lábaitok a hegyeken a homályban. Világosságot reméltek majd, de ő sötét árnyékra változtatja, sűrű homályra fordítja.17Ha pedig nem halljátok meg, rejtekhelyeken sír majd a lelkem a büszkeség miatt, és könnyeit hullatja. Patakzani fog a könny szememből, mert fogságba került Jehova nyája.18Mondd meg a királynak és az úrnőnek: »Alacsonyabbra üljetek, mert bizony lehull fejetekről gyönyörűségetek koronája.19A déli városokat bezárták;nincs, aki megnyissa őket. Egész Júdát száműzetésbe hurcolták, mindenestül száműzetésbe hurcolták.20Emeld fel szemeidet, és lásd meg az észak felől közeledőket! Hol a neked adott nyáj, hol van gyönyörű nyájad?21Mit mondasz majd, amikor megszemlélnek?Hiszen kezdetben te tanítottad őket magad mellett mint meghitt barátaidat. Vajon nem törnek rád a szülési fájdalmak, mint amilyenek a szülő feleség fájásai?22És ha majd így szólsz a szívedben:Miért értek engem ezek?«, nos, vétkeid sokasága miatt takarták fel ruhád szárnyát, és bántalmazták sarkadat.23Megváltoztathatja-e bőrét a kusita, vagy foltjait a leopárd?Akkor ti is, akiket rosszra tanítottak, tudnátok jót tenni.24Szétszórom őket, mint a gabonaszárat, amely tovaszáll a puszta szelében.25Ez a te sorsod, kimért részed éntőlem - ez Jehova kijelentése -, mert elfelejtettél, és a hazugságban bízol.26Én is arcodra borítom ruhád szárnyát, és látni fogják gyalázatodat,27házasságtöréseidet, nyihogásodat, gátlástalan szajhálkodásodat. Láttam undorító dolgaidat a dombokon is, a mezőn is. Jaj neked, ó, Jeruzsálem! Nem tudsz megtisztulni - még meddig nem?"

14. fejezet
1Jehova ilyen szózatot intézett Jeremiáshoz a szárazság időszakairól:2Gyászolni tért Júda, még kapui is elhervadtak. A földre roskadtak, és Jeruzsálem kiáltása felszáll.3Hatalmasaik vízért küldték közembereiket. Azok elmentek a vizesárkokhoz, de nem találtak vizet, és üres edényekkel tértek vissza. Megszégyenültek, csalódtak, és befedték fejüket.4Szégyent vallottak a földművesek, és befedték fejüket a termőföld miatt, amely megrepedezett, mert nem hullott zápor a földre.5Hiszen még a szarvasünő is otthagyta a mezőn, amit ellett, mert nem volt zsenge fű.6A zebrák megálltak a kopár dombokon, levegő után kapkodtak, mint a sakálok. Szemük elgyengült, mert nincsen növényzet.7Még ha ellenünk tanúskodnak is vétkeink, cselekedj, ó, Jehova, a nevedért! Mert megsokasodtak hűtlen tetteink, és teellened vétkeztünk.8Ó, Izrael reménysége, Megmentője a nyomorúság idején! Miért válsz olyanná, mint valami jövevény a földön, és mint az utazó, aki éjszakára tér be?9Miért válsz olyanná, mint a riadt ember, mint az olyan vitéz, aki képtelen megmenteni? Hiszen te közöttünk vagy, ó, Jehova, és mi viseljük a te nevedet. Ne hagyj cserben minket!10Ezt mondja Jehova erről a népről:,,Úgy szeretnek kóborolni. Nem tudnak parancsolni a lábuknak. Jehova ezért nem leli örömét bennük. Most megemlékezik vétkükről, és bűneikre fordítja figyelmét."11Jehova még ezt is mondta nekem:,,Ne imádkozz e nép érdekében semmi jóért.12Amikor böjtölnek, nem hallgatom meg esdeklő kiáltásukat, és amikor egészen elégő felajánlást és gabonafelajánlást mutatnak be, nem találok örömet bennük;mert bizony karddal, éhínséggel és járványos betegséggel végzek velük."13Akkor így szóltam:,,Ó, jaj, legfőbb Úr, Jehova!Íme, a próféták azt mondogatják nekik:Nem láttok kardot, éhínség sem tör rátok, hanem igazi békét adok nektek ezen a helyen."14Jehova erre ezt mondta nekem:,,Hazugságot prófétálnak nevemben a próféták. Nem küldtem őket, parancsot sem adtam nekik, nem is beszéltem hozzájuk. Hamis látomást és jóslatot, hiábavalóságot és szívük csalárdságát szólják nektek prófétálás gyanánt.15Azért ezt mondja Jehova a prófétákról, akik a nevemben prófétálnak, de akiket én nem küldtem, és akik azt mondják, hogy nem jön kard, sem éhínség e földre:Kard és éhínség fog végezni azokkal a prófétákkal!16A nép pedig, amelynek prófétálnak, kivetve fog heverni Jeruzsálem utcáin az éhínség és a kard miatt. Nem lesz, aki eltemesse őket; sem őket, sem feleségüket, sem fiaikat, sem leányaikat. Rájuk zúdítom nyomorúságukat.17Mondd el nekik ezt a beszédet:Éjjel-nappal hulljanak a könnyek szememből, és ne apadjanak el, mert nagy csapással törték össze népem szűz leányát, nagyon fájdalmas ütéssel.18Ha kimegyek a mezőre, íme, karddal megöltek vannak ott! Ha bemegyek a városba, íme, betegségek az éhínség miatt! Mert a próféta is, a pap is elvándorolt olyan földre, amelyet nem ismernek."19Hát teljesen elvetetted Júdát?Avagy megutálta Siont a lelked?Miért vertél meg bennünket úgy, hogy nincs számunkra gyógyulás?Békét reméltünk, de nem jött semmi jó. A gyógyulás idejét, és íme, rettegés!20Ó, Jehova, elismerjük gonoszságunkat, ősatyáink vétkét, mert vétkeztünk ellened.21Ne vess meg bennünket, a nevedért! Ne vesd meg dicső trónodat! Emlékezz, és ne bontsd fel a velünk kötött szövetségedet!22Van-e a nemzetek hiábavaló bálványai között olyan, aki esőt adhat?Vagy az egek adhatnak-e bő záport?Nemde te vagy az, ó, Jehova Istenünk?Benned reménykedünk, mert te cselekedted mindezeket.

15. fejezet
1És Jehova így szólt hozzám:,,Ha Mózes és Sámuel állna előttem, akkor sem hajolna lelkem e néphez. Elküldetnének színem elől, hogy menjenek el!2És ha netán azt kérdik tőled:Hová menjünk?, mondd csak meg nekik:Így szól Jehova:Aki halálos csapást érdemel, az halálos csapásra! Aki kardot, az kardra! Aki éhínséget, az éhínségre! Aki fogságot, az fogságra!3Négy nemzetséget rendelek föléjük - ez Jehova kijelentése. - A kardot, hogy öldököljön, a kutyákat, hogy elragadjanak, az egek repdeső teremtményeit és a föld állatait, hogy egyenek és pusztítsanak.4Iszonyattá teszem őket a föld minden királysága előtt Ezékiás fia, Manassé, Júda királya miatt, azért, amit Jeruzsálemben művelt.5Ugyan ki könyörül rajtad, ó, Jeruzsálem?Ki fog együtt érezni veled, és ki fordul oda, hogy megkérdezze, jól vagy-e?6Te hagytál el engem - ez Jehova kijelentése. - Visszafelé mész. Kinyújtom ellened kezemet, és romba döntelek. Belefáradtam már, hogy sajnálatot érezzek.7Szélnek szórom őket villával az ország kapuiban. Megfosztom őket gyermekeiktől. Elpusztítom népemet, mert nem tért meg útjairól.8Többek lettek előttem özvegyeik, mint a tenger homokszemei. Elhozom rájuk - anyára és ifjúra - a pusztítót délidőben. Szorongást és nyugtalanságot bocsátok rájuk hirtelen.9Elalélt az asszony, aki hét gyermeket szült, lelke levegő után kapkodott. Leáldozott napja, bár még nappal van;szégyent vallott, megszégyenült.A kardnak adom maradékukat ellenségeik színe előtt - ez Jehova kijelentése."10Jaj nekem, ó, anyám, hogy megszültél engem, aki a perlekedés embere és a viszály embere vagyok az egész földdel szemben. Nem adtam kölcsönt, és nekem sem kölcsönöztek. Mindnyájan csak átkoznak engem.11Jehova így szólt:,,Bizony a javadat szolgálom. Bizony közbenjárok érted a veszedelem idején és a nyomorúság idején, az ellenséggel szemben.12Szét lehet-e törni a vasat, az északi vasat, és a rezet?13Gazdagságodat és kincseidet prédára bocsátom, no nem vételárért, hanem minden bűnödért, éspedig minden területeden.14Olyan földre vitetem azokat ellenségeiddel, amelyet nem ismersz. Mert tűz lobbant fel haragomban. Ellenetek gyúlt lángra."15Te tudsz mindent. Ó, Jehova, emlékezz meg rólam, fordítsd rám figyelmedet, és állj bosszút értem üldözőimen! Te, aki lassú vagy a haragra, ne ragadj el engem. Lásd meg, hogy érted viselek gyalázatot.16Szavaid megtaláltattak, és én megettem azokat. Szavad nekem ujjongássá és szívem örömévé válik, mert a te nevedet viselem, ó, Jehova, seregek Istene!17Nem ültem le a tréfálkozók baráti társaságában, és nem kezdtem ujjongani. Kezed miatt egymagamban ültem, mert ítéletüzenettel töltöttél el.18Miért lett tartós a fájdalmam, és gyógyíthatatlan a rajtam ejtett seb? Nem akar meggyógyulni. Bizony csalókává válsz számomra, mint a megbízhatatlan vizek.19Azért ezt mondja Jehova:,,Ha visszatérsz, akkor visszahozlak, és színem előtt fogsz állni. Ha előhozod az értékeset az értéktelenből, akkor olyanná leszel, mint az én szám. Ők térnek vissza hozzád, nem pedig te térsz vissza hozzájuk."20,,Megerősített rézfallá tettelek e nép előtt. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le téged, mert én veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak - ez Jehova kijelentése. -21Kiszabadítalak a gonoszok kezéből, és megváltalak a zsarnokoskodók markából."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Címkék: megszabadítsalak, engedelmeskedtek, sziklahasadékban, engedelmeskednek, szajhálkodásodat, füstölögtessetek, gyönyörűségetek, megparancsoltam, megszégyenültek, gyógyíthatatlan, osztályrészemet, ítéletüzenettel, zsarnokoskodók, megtaláltattak, nyugtalanságot, hiábavalóságot, rejtekhelyeken, nyomorúságukat, végrehajtottam, megbízhatatlan, füstölögtetnek, megszemlélésük, ellenségeiddel, gonoszságunkat, kiszabadítalak, megparancsolta, alacsonyabbra, megrepedezett, előrehaladnak, cselekedjetek, kiszakítottam, füstölögtetve, elküldetnének, teremtményeit, bosszantsanak, vaskemencéből, szavakat Júda, szent hússal, dédelgetett kosbárány, élők földjéről, seregek Jehovája, szívet vizsgálja, anatóti emberek, kezünk által”, ifjak kard, éhínség miatt, anatóti emberekre, gonoszok útja, csalárdul cselekvők, levágásra szánt, öldöklés napjára, növényzet mindenütt, Izrael Istene, Mert Jehova, Egész Júdát, Jehova Istenünk,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.19. 10:51 A hejcei katasztrófa áldozataira emlékeztek
01.19. 10:31 Az apostolok cselekedeteire összpontosít az ökumenikus imahét
01.19. 10:21 Conor McGregor villámgyőzelemmel tért vissza az UFC-be
01.19. 10:11 Szakértő: sorsdöntő lehet az Emilia Romagna-i tartományi választás
01.19. 10:11 Férfi kézilabda Eb - Elődöntőbe jutásukat ünneplik a horvátok
01.19. 09:51 Szombaton ismét Forraltbor- és kocsonyapiknik lesz Vácrátóton
01.19. 09:11 Az ultranacionalista Önrendelkezés elnökét bízta meg kormányalakítással a k...
01.19. 09:01 Úszó Bajnokok Sorozata - Szilágyi legyőzte Hosszút, aki 200 méter vegyesen ...
01.19. 07:10 Izer Norbert: egyre többen veszik igénybe a személyi kedvezményt
01.19. 07:04 Teljesen lezárják ma az M1-es autópályát Nagyegyházánál
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Minyon  Az ekcéma, a pikkelysömör és a...  Kellemes teázást  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten győzelmi útja  Jó éjszakát kívánok, szép álmo...  Kb. nekem is ilyen volt  Orchidea  Ferenczi Csilla versei  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Izland........  Kaktusztorta  Szép estét  Jó éjszakát  Mikulástorta  Facebookon kaptam Krisztina...  Reményik Sándor  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Farkasboroszlán - a méhek kedv...  Szèp estét kedves látogat...  A karalábé gyógyhatásairól  Az sasok királya.......  Sárga rózsa csokor  Téli kép  Hallom...  Az Atlanti-óceáni út Norvégiáb...  Facebookon kaptam  Halál  Nők téli öltözékben  Farkasboroszlán - a méhek kedv...  Sárga rózsa csokor  Hallom...  Pöttyös  Akárhová  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. január ...  Ausztrália.....  Az élő Isten  Nők téli öltözékben  Pöttyös  Facebookon kaptam  A város utcája színarany  Facebookon kaptam  Bundástorta  Facebookon kaptam  Kislány  Halál  Harmónia......  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hóember  Fehér orrszarvú....  Kellemes délutáni pihenést  Png virág  Pöttyös  Szép téli napokat az erdőben  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Harmónia......  "Hányszor gondolsz bele mélyen...  Halál  Házszentelés a Szent Ferenc Al...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Egy zárkában Göncz Árpáddal  Korpacibere  Készüljünk együtt testben és l...  Jó ember leszek, saját magam s...  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  A történelmi tények elhallgatá...  Téli kép  Mancs őrjárat........  Női vízilabda E.B. mérkőzések...  Facebookon kaptam  Jó ember leszek, saját magam s...  Tündöklik  Készüljünk együtt testben és l...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A nők szeretik, ha meghallgatj...  Halál  A történelmi tények elhallgatá...  Rózsa csokor  Rózsa csokor  Kellemes teázást  Képes idézet !  Szívemben él!  Facebookon kaptam  Szép napot kedves barátaim ! ....  A szeretetre nem várni kell, h...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Téli kép  Bárcsak leszállnál! 
Bejegyzés Címkék
szavakat Júda, szent hússal, dédelgetett kosbárány, élők földjéről, seregek Jehovája, szívet vizsgálja, anatóti emberek, kezünk által&#8221, ifjak kard, éhínség miatt, anatóti emberekre, gonoszok útja, csalárdul cselekvők, levágásra szánt, öldöklés napjára, növényzet mindenütt, repdeső teremtmények, béke földjén, hátad mögött, ragadozó madarak, egész ország, ország egyik, ország másik, maga örökrészébe, maga földjére, övet Jehova, övet arról, ember csípőjéhez, büszkeség miatt, könny szememből, észak felől, neked adott, szülési fájdalmak, szülő feleség, puszta szelében, hazugságban bízol, szárazság időszakairól, földre roskadtak, termőföld miatt, kopár dombokon, nyomorúság idején, riadt ember, olyan vitéz, nevemben prófétálnak, kard miatt, könnyek szememből, gyógyulás idejét, velünk kötött, nemzetek hiábavaló, egek adhatnak-e, halálos csapásra, egek repdeső, föld állatait, föld minden, ország kapuiban, tenger homokszemei, pusztítót délidőben, kardnak adom, perlekedés embere, viszály embere, egész földdel, javadat szolgálom, veszedelem idején, ellenséggel szemben, északi vasat, tréfálkozók baráti, rajtam ejtett, megbízhatatlan vizek, gonoszok kezéből, zsarnokoskodók markából, megszabadítsalak, engedelmeskedtek, sziklahasadékban, engedelmeskednek, szajhálkodásodat, füstölögtessetek, gyönyörűségetek, megparancsoltam, megszégyenültek, gyógyíthatatlan, osztályrészemet, ítéletüzenettel, zsarnokoskodók, megtaláltattak, nyugtalanságot, hiábavalóságot, rejtekhelyeken, nyomorúságukat, végrehajtottam, megbízhatatlan, füstölögtetnek, megszemlélésük, ellenségeiddel, gonoszságunkat, kiszabadítalak, megparancsolta, alacsonyabbra, megrepedezett, előrehaladnak, cselekedjetek, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 235
  • e Hét: 235
  • e Hónap: 11028
  • e Év: 11028
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.