Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Héberek 8-13-ig terjedő fejezetei
  2016-10-05 14:06:19, szerda
 
   
  11. fejezet

1Ami pedig a fejtegetett dolgokat illeti, a fő pont ez:ilyen főpapunk van nekünk, és ő leült a Fenség trónjának jobbjához az egekben,2nyilvános szolgája a szent helynek és az igazi sátornak, amelyet Jehova állított fel, nem ember.3Mert minden főpapot arra neveznek ki, hogy ajándékokat is, és áldozatokat is felajánljon;ennélfogva szükséges volt, hogy ennek is legyen valamije, amit felajánl.4Ha pedig a földön volna, nem lenne pap, mivelhogy vannak, akik felajánlják a Törvény szerint az ajándékokat,5de ezek az emberek az égi dolgoknak egy mintaképi ábrázolatában és árnyékában végeznek szent szolgálatot;mint ahogy Mózes, amikor a sátor elkészítése előtt állt, megkapta az isteni parancsot. Mert így szól:,,Vigyázz, hogy mindent a szerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen mutattak neked."6Most azonban Jézus kitűnőbb nyilvános szolgálatot nyert, úgyhogy egy ennek megfelelően jobb szövetségnek a közvetítője is, amely jobb ígéretek alapján erősíttetett meg törvényesen.7Mert ha az az első szövetség hibátlan lett volna, nem kerestek volna helyet egy másodiknak;8mert bizony kifogást emel a nép ellen, amikor így szól:,,Íme!Jönnek napok - ezt mondja Jehova -,és új szövetséget fogok kötni Izrael házával és Júda házával;9nem a szerint a szövetség szerint, amelyet ősatyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, mert nem maradtak meg szövetségemben, úgyhogy nem törődtem tovább velük - ezt mondja Jehova."10,,Mert ez az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök ama napok múltán - ezt mondja Jehova. - Törvényeimet elméjükbe fogom helyezni, és szívükbe írom be azokat. Én Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.11És semmiképpen nem tanítja majd ki-ki a polgártársát, és ki-ki a testvérét, így szólva:Ismerd meg Jehovát!Mert mindannyian ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig.12Mert irgalmas leszek igazságtalan tetteik iránt, és bűneikről semmiképpen nem emlékezem meg többé."13Azzal, hogy,,új szövetségről"szól, elavulttá tette a korábbit. Ami pedig elavul és elöregszik, közel van az elmúláshoz.

9. fejezet
1Ami tehát a korábbi szövetséget illeti, voltak szent szolgálatra vonatkozó szabályrendeletei, és megvolt a maga földi szent helye.2Mert készítettek egy első sátorrészt;ebben volt a lámpatartó, meg az asztal is, és itt rakták ki a kenyereket;s ezt hívják,,a szenthelynek".3A második függöny mögött pedig az a sátorrész volt, amelyet,,a szentek szentjének"hívnak.4Ebben volt egy aranyfüstölő, a szövetségláda, köröskörül arannyal borítva, benne az aranykorsó a mannával, meg Áron kihajtott vesszője és a szövetség táblái;5fölötte pedig a dicsőséges kerubok voltak, beárnyékolva az engesztelési fedelet. De most nem annak van itt az ideje, hogy részletesen szóljunk ezekről.6Miután ezek így elkészültek, az első sátorrészbe mindenkor bejárásuk volt a papoknak, hogy elvégezzék a szent szolgálat teendőit;7a második sátorrészbe viszont évente egyszer a főpap lép be egyedül, s nem úgy, hogy ne lenne nála vér, amelyet felajánl önmagáért és a nép tudatlanságból fakadó bűneiért.8A szent szellem így világossá teszi, hogy a szent helyre vezető út még nem vált nyilvánvalóvá, míg állt az első sátor.9Ugyanez a sátor szemléltetés a meghatározott időre, amely most itt van, és ennek megfelelően ajándékokat is, és áldozatokat is felajánlanak. Mindazonáltal ezek nem képesek tökéletessé tenni a szent szolgálatot végzőt a lelkiismeretére nézve,10hanem csak eledelekkel, italokkal és különféle bemerítésekkel kapcsolatosak. Ezek törvényes követelmények voltak a testre vonatkozóan, és a dolgok kiigazításának meghatározott idejéig rendeltettek.11Amikor azonban Krisztus eljött mint azon jó dolgok főpapja, amelyek most már meglettek, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel készített, azaz nem ebből a teremtésből való sátoron keresztül,12nem, nem kecskék és fiatal bikák vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szent helyre, és örök szabadítást szerzett nekünk.13Mert ha a kecskék és bikák vére, meg az üsző hamva a beszennyezettekre hintve megszentel annyira, hogy a test tiszta legyen,14akkor a Krisztus vére, aki örök szellem által önmagát ajánlotta fel szeplő nélkül az Istennek, mennyivel inkább meg fogja tisztítani lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szent szolgálatot végezhessünk az élő Istennek!15Ezért van hát, hogy ő egy új szövetség közvetítője, hogy az elhívottak - mivel ő meghalt, hogy váltság által megszabaduljanak a korábbi szövetség alatti törvényszegésektől -megkaphassák az örökkévaló örökség ígéretét.16Mert ahol szövetség van, ott be kell következnie az emberi szövetségkötő halálának.17Egy szövetség ugyanis halott áldozatok alapján érvényes, mivel addig soha nincs hatályban, míg él az emberi szövetségkötő.18Következésképpen a korábbi szövetséget sem avatták fel vér nélkül.19Mert amikor Mózes a Törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vette a fiatal bikák és a kecskék vérét vízzel, skarlátpiros gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette magát a könyvet és az egész népet,20így szólva:,,Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten kötelezettségként rótt rátok.És a sátrat és a nyilvános szolgálat valamennyi edényét hasonlóképpen meghintette a vérrel.22Igen, csaknem mindent vérrel tisztítanak meg a Törvény szerint, és vér kiontása nélkül nincsen megbocsátás.23Szükséges volt tehát, hogy az egekben levő dolgok mintaképi ábrázolatait ezek által tisztítsák meg, de magukat az égi dolgokat az ilyen áldozatoknál jobbakkal.24Mert Krisztus nem kézzel készített szent helyre lépett be, amely másolata a valóságnak, hanem magába az égbe, hogy most megjelenjen az Isten személye előtt értünk.25Nem is azért van ez, hogy gyakran ajánlja fel magát, mint ahogy a főpap bizony évről évre belép a szent helyre olyan vérrel, amely nem a sajátja.26Különben gyakran kellett volna szenvednie a világ megalapítása óta. De most egyszer s mindenkorra nyilvánvalóvá tette magát a világrendszerek befejezésekor, hogy önmaga feláldozásával eltávolítsa a bűnt.27És ahogy az embereknek fenn van tartva, hogy egyszer s mindenkorra meghaljanak, azután pedig ítélet,28úgy a Krisztus is egyszer s mindenkorra fel lett ajánlva, hogy sokak bűnét hordozza;s másodszor a bűntől külön fog megjelenni, éspedig azoknak, akik várva várják őt a megmentésükre.

10. fejezet
1Mivel ugyanis a Törvényben az eljövendő jó dolgok árnyéka, nem pedig maga a dolgok lényege van, az emberek soha nem tudják ugyanazokkal az évről évre folytonosan felajánlott áldozatokkal tökéletessé tenni az odajárulókat.2Máskülönben nemde megszűnt volna az áldozatok felajánlása, minthogy a szent szolgálatot végzőknek, akiket egyszer s mindenkorra megtisztítottak, nem lenne többé bűntudatuk?3Ellenkezőleg, ezek az áldozatok évről évre emlékeztetnek a bűnökre,4mert nem lehetséges, hogy a bikák és kecskék vére elvegye a bűnöket.5Ezért a világba való bejövetelekor ezt mondja:,,Áldozatot és felajánlást nem akartál, de testet készítettél nekem.6Egészen elégő felajánlásokat és bűnért való felajánlást nem helyeseltél.7Akkor ezt mondtam:Íme!Eljöttem (a könyvtekercsben meg van írva rólam), hogy cselekedjem az akaratodat, ó, Isten."8Előbb így szólt:,,Áldozatokat, felajánlásokat, egészen elégő felajánlásokat és bűnért való felajánlást - áldozatokat, melyeket a Törvény szerint ajánlanak fel - nem akartál, és nem is helyeseltél",9s akkor megmondja:,,Íme!Eljöttem, hogy cselekedjem az akaratodat."Eltávolítja az elsőt, hogy megerősítse a másodikat.10A nevezett,,akarat"által megszenteltek minket Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra történő felajánlása révén.11Ezenkívül minden pap naponta elfoglalja a helyét, hogy nyilvános szolgálatot végezzen, és hogy gyakran ajánlja fel ugyanazokat az áldozatokat, mivel ezek soha nem képesek teljesen elvenni a bűnöket.12Ez az ember viszont egy áldozatot ajánlott fel a bűnökért mindenkorra, és leült az Isten jobbjához,13és attól fogva vár, míg oda nem helyezik ellenségeit zsámolyul a lábának.14Mert egy áldozati felajánlás által tette tökéletessé mindenkorra azokat, akik megszenteltetnek.15Ezenfelül a szent szellem is tanúskodik nekünk, mert miután így szólt:16,,Ez az a szövetség, amelyet rájuk nézve kötök ama napok múltán - ezt mondja Jehova. - Törvényeimet szívükbe fogom helyezni, és elméjükbe írom be azokat",17azután ezt mondja:,,És bűneikről és törvénytelen tetteikről semmiképpen nem emlékezem meg többé."18Ahol pedig ezeknek megbocsátása van, ott nincs már felajánlás a bűnért.19Ezért, testvérek, mivel Jézus vére által bátran beléphetünk a szent helyre az úton,20amelyet mint új és élő utat felavatott számunkra a függönyön, azaz a testén keresztül,21s mivel nagy papunk van az Isten háza felett,22járuljunk oda igaz szívvel, a hit teljes bizonyosságában, minthogy szívünket meghintés által megtisztították a gonosz lelkiismerettől, és testünket megmosták tiszta vízzel.23Ragaszkodjunk erősen, ingadozás nélkül reménységünk nyilvános kijelentéséhez, mert hű az, aki ígéretet tett.24És figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés végett,25nem hagyva fel egybegyűlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot.26Mert ha készakarva gyakorolunk bűnt, miután megkaptuk az igazság pontos ismeretét, akkor nincs többé áldozat a bűnökért,27hanem valami félelmetes ítéletvárás és tüzes féltékenység, amely meg fogja emészteni az ellenszegülőket.28Aki semmibe vette Mózes törvényét, két vagy három személy bizonyságtételére könyörület nélkül meghal.29Mit gondoltok, mennyivel szigorúbb büntetésre fogják méltónak tartani azt, aki lábbal tiporta az Isten Fiát, és aki közönséges értékűnek tartotta a szövetség vérét, mely által megszenteltetett, és aki megvetéssel bántalmazta a ki nem érdemelt kedvesség szellemét?30Mert ismerjük azt, aki így szólt:,,Enyém a bosszú;én megfizetek";és ismét:,,Jehova meg fogja ítélni népét."31Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.32Mindamellett továbbra is emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben, miután megvilágosítottak benneteket, nagy küzdelmet tűrtetek kitartással, szenvedések közepette,33olykor úgy, hogy közben gyalázásoknak is, nyomorúságoknak is ki voltatok téve, akárcsak egy színházban, olykor pedig úgy, hogy közben részestársak lettetek azokkal, akik ilyesmit éltek át.34Mert a börtönben levők iránt is együttérzést fejeztetek ki, és javaitok elrablását is örömmel vettétek, tudva azt, hogy tinektek jobb és maradandó tulajdonotok van.35Ne dobjátok el tehát beszédbeli nyíltságotokat, amely nagy jutalommal jár.36Mert kitartásra van szükségetek, hogy miután megcselekedtétek az Isten akaratát, megkapjátok az ígéret beteljesedését.37Mert még ,,egy nagyon rövid idő",és,,aki jön, meg fog érkezni, és nem késik".38,,De az én igazságosom a hite miatt fog élni",és,,ha meghátrál, nem telik benne kedve a lelkemnek".39Mi pedig nem olyanok vagyunk, akik meghátrálnak a pusztulásra, hanem olyanok, akiknek van hitük a lélek életben tartására.

11. fejezet
1A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása.2Mert ezáltal nyertek tanúságot a régi idők emberei.3Hit által fogjuk fel, hogy a világrendszerek Isten szavára szerveződtek rendbe, úgyhogy amit látunk, az azokból lett, amik nem válnak láthatóvá.4Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot az Istennek, mint Káin, és e hit által tanúságot nyert arról, hogy igazságos, ugyanis az Isten tanúskodott az ajándékairól;és ezáltal, bár meghalt, mégis beszél.5Hit által vitetett át Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg sehol, mivel az Isten átvitte őt;átvitetése előtt ugyanis megvolt a tanúsága arról, hogy kedvére van az Istennek.6Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt.7Hit által mutatott Noé istenfélelmet, és készített bárkát a háznépe megmentésére, miután isteni figyelmeztetést kapott a még nem látott dolgokról; és e hit által elítélte a világot, és örököse lett a hit szerinti igazságosságnak.8Hit által engedelmeskedett Ábrahám az elhívásakor, amikor is kiment egy olyan helyre, amelyet örökségül kellett kapnia;s kiment, bár nem tudta, hová megy.9Hit által lakozott jövevényként az ígéret földjén, mint valami idegen földön, és lakott sátrakban Izsákkal és Jákobbal, akik vele együtt ugyanannak az ígéretnek voltak örökösei.10Mert várta a valódi alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten.11Hit által kapott maga Sára is erőt, hogy magot foganjon, méghozzá akkor, amikor túl volt már a koron, mivel hűnek tartotta azt, aki ígéretet tett.12Ezért is van, hogy egytől, és mondhatni egy halottól, gyermekek születtek, oly sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerparti homokszemek, melyek megszámlálhatatlanok.13Hitben haltak meg mindezek, bár nem kapták meg az ígéretek beteljesedését, de távolról látták és üdvözölték azokat, és nyilvánosan kijelentették, hogy ők idegenek és ideiglenes lakosok azon a földön.14Mert akik ilyeneket mondanak, tanúbizonyságát adják, hogy komoly igyekezettel keresnek egy olyan helyet, amely a sajátjuk.15Mindamellett, ha valóban folyton arra a helyre emlékeztek volna, ahonnan elmentek, lett volna alkalmuk visszatérni.16Most azonban jobb helyre törekszenek, azaz olyanra, amely az éghez tartozik. Ennélfogva nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenükként hívják őt segítségül, mert elkészített számukra egy várost.17Hit által volt, hogy Ábrahám, amikor próbára tették, mondhatni felajánlotta Izsákot, és az, aki örvendve fogadta az ígéreteket, megkísérelte felajánlani egyszülött fiát,18noha megmondták neki:,,Amit a magodnak fognak hívni, az Izsák által lesz."19De ő úgy vélekedett, hogy az Isten még a halottak közül is képes őt feltámasztani;és vissza is kapta onnan szemléltetésképpen.20Hit által áldotta meg Izsák is Jákobot és Ézsaut az eljövendő dolgokra nézve.21Hit által áldotta meg a haldokló Jákob József mindegyik fiát, és mutatott be imádatot a botja végére támaszkodva.22Hit által tett említést József az Izrael fiainak kivonulásáról, mikor élete végéhez közeledett; és parancsot adott a csontjait illetően.23Hit által rejtegették Mózest a szülei a születése után három hónapig, mert látták, hogy szép a kisgyermek, és nem féltek a király rendeletétől.24Hit által utasította vissza Mózes, amikor már felnőtt volt, hogy a fáraó leánya fiának hívják,25inkább választva, hogy az Isten népével együtt durva bánásmódban részesüljön, semmint hogy ideig-óráig élvezze a bűnt,26mivel nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát Egyiptom kincseinél;mert a megjutalmazásra szegezte tekintetét.27Hit által hagyta el Egyiptomot, nem pedig a király haragjától félve, mert rendíthetetlen maradt, mintha látná a Láthatatlant.28Hit által ünnepelte a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket.29Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, de amikor az egyiptomiak merészkedtek oda, ők elnyelettek.30Hit által omlottak le Jerikó falai, miután hét napon át körüljárták azokat.31Hit által nem veszett el Ráháb, a szajha, az engedetlenkedőkkel együtt, mivel békésen fogadta a kémeket.32És mit mondjak még?Hiszen kifogyok az időből, ha beszélek még Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, csakúgy, mint Sámuelről és a többi prófétáról,33akik hit által királyságokat vertek meg hadakozásban, igazságosságot juttattak érvényre, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be,34feltartóztatták a tűz erejét, megmenekültek a kard élétől, erőssé tétettek a gyengeségből, hősiessé váltak a háborúban, szétszalasztották az idegenek seregeit.35Asszonyok feltámadás útján visszakapták halottaikat;mások pedig megkínoztattak, mert nem fogadtak el szabadítást valamilyen váltság által, hogy jobb feltámadásban részesülhessenek.36Igen, másoknak a csúfolódások és a korbácsolások voltak a próbáik, sőt mi több, a bilincsek és a börtönök.37Megkövezték, próbára tették, szétfűrészelték őket, kard által levágva haltak meg, juhbőrben, kecskebőrben jártak, nélkülözés, nyomorúság, durva bánásmód közepette;38és a világ nem volt méltó rájuk. Pusztaságokban, hegyekben, barlangokban és a föld üregeiben bolyongtak.39És mindezek, noha hitük által tanúságot nyertek, mégsem kapták meg az ígéret beteljesedését,40mivel az Isten valami jobbról gondoskodott számunkra, hogy tőlünk függetlenül ne jussanak tökéletességre.

12. fejezet
1Így hát, mivel a tanúknak ily nagy fellege vesz körül bennünket, vessünk le mi is minden terhet és a minket könnyen behálózó bűnt, és kitartással fussuk az elénk helyezett versenyt,2miközben hitünk Főközvetítőjére és Tökéletessé tevőjére, Jézusra szegezzük tekintetünket. Ő az eléje helyezett örömért kínoszlopot tűrt kitartással, megvetve a szégyent, és leült az Isten trónjának jobbjához.3Igen, tekintsetek figyelmesen arra, aki ilyen ellentmondást tűrt kitartással a bűnösöktől, akik ellene voltak saját érdekeiknek, hogy meg ne fáradjatok, és el ne lankadjatok lelketekben.4Folytatva küzdelmeteket e bűn ellen, soha nem álltatok még ellen egészen a vérig,5de teljesen elfelejtettétek a buzdítást, amely mint fiakhoz szól hozzátok:,,Fiam, ne kicsinyeld le a Jehovától jövő fegyelmezést, se el ne lankadj, ha rendreutasít;6mert akit szeret Jehova, azt megfegyelmezi;bizony megostoroz mindenkit, akit fiaként befogad."7Fegyelmezés végett tűrtök kitartással. Mint fiakkal, úgy bánik veletek az Isten. Mert melyik fiú az, akit nem fegyelmez az apja?8Ha pedig nélkülözitek a fegyelmezést, amelynek mindenki részese lett, akkor bizony törvénytelen gyermekek vagytok, és nem fiak.9Továbbá nekünk testi apáink voltak a fegyelmezőink, és megbecsüléssel voltunk irántuk. Vajon ne rendeljük alá magunkat sokkal inkább szellemi életünk Atyjának, és élni fogunk?10Mert azok néhány napig fegyelmeztek minket, aszerint, ami jónak látszott előttük, ő pedig a hasznunkra tesz így, hogy részesedhessünk szentségéből.11Igaz, egyetlen fegyelmezés sem látszik pillanatnyilag örvendetesnek, hanem elszomorítónak;ámde utólag békés gyümölcsöt, azaz igazságosságot terem azoknak, akik általa megedződtek.12Egyenesítsétek ki azért a lelankadt kezeket és az elerőtlenedett térdeket,13és továbbra is készítsetek egyenes ösvényeket lábatoknak, hogy ami sánta, ki ne ficamodjon, hanem inkább meggyógyuljon.14Törekedjetek arra, hogy békében legyetek mindenkivel, és a megszenteltségre is, amely nélkül senki sem fogja látni az Urat,15gondosan ügyelve arra, hogy senki ne legyen megfosztva az Isten ki nem érdemelt kedvességétől;hogy semmilyen mérges gyökér fel ne sarjadjon és nyugtalanságot ne keltsen, s nehogy sokan beszennyeződjenek általa;16hogy egy parázna se legyen, és olyan se, aki nem értékeli a szent dolgokat, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért cserébe odaadta elsőszülöttségi jogait.17Mert tudjátok, hogy utóbb is, mikor örökölni akarta az áldást, elvetették őt, mert bár komoly igyekezettel, könnyek között próbálta megváltoztatni a döntést, nem talált helyet ennek.18Mert ti nem a megtapinthatóhoz, a tűzzel lángra lobbantotthoz, sötét felhőhöz, sűrű sötétséghez és fergeteghez járultatok,19és nem a trombitaharsogáshoz, a szavak hangjához, amelynek hallatán a nép azért esedezett, hogy ne intézzenek hozzájuk több szót20- mert kibírhatatlan volt számukra a parancs:,,És ha egy állat megérinti a hegyet, meg kell kövezni",21és a látvány is olyan félelmetes volt, hogy Mózes ezt mondta:,,Félelem tölt el, és remegek"-,22hanem egy Sion-hegyhez járultatok, és az élő Istennek egy városához, az égi Jeruzsálemhez, és angyalok sokaságához,23általános gyűlésen, és az egekbe írt elsőszülöttek gyülekezetéhez és Istenhez, mindenek Bírájához, és a tökéletessé tett igazságosak szellemi életéhez24és Jézushoz, egy új szövetség közvetítőjéhez, és a meghintés véréhez, amely jobban beszél, mint Ábel vére.25Vigyázzatok, nehogy felmentést kérjetek attól, aki szól. Mert ha nem menekültek meg azok, akik attól kértek felmentést, aki a földön adott isteni figyelmeztetést, sokkal kevésbé fogunk mi, ha elfordulunk attól, aki az egekből szól.26Hangja akkor megrázkódtatta a földet, most azonban ígéretet tett, ezt mondva:,,Még egyszer megmozgatom nemcsak a földet, hanem az eget is."27A ,,még egyszer"kifejezés pedig azoknak a dolgoknak az eltávolítását jelzi, amelyek - mint alkotott dolgok - rázkódnak, hogy amik nem rázkódnak, megmaradjanak.28Tekintve hát, hogy olyan királyságot fogunk kapni, amelyet nem lehet megingatni, továbbra is legyen miénk a ki nem érdemelt kedvesség, mely által elfogadható módon végezhetünk szent szolgálatot az Istennek, istenfélelemmel és tiszteletteljes félelemmel.29Mert emésztő tűz a mi Istenünk.

13. fejezet
1Testvéri szeretetetek maradjon meg.2A vendégszeretetről ne feledkezzetek meg, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül.3Tartsátok elmétekben a rabbilincsekben levőket, mintha velük együtt meg lennétek kötözve, és azokat, akikkel durván bánnak, mivel ti magatok is testben vagytok még.4A házasság tiszteletre méltó legyen mindenkinél, és a házaságy beszennyezetlen, mert az Isten meg fogja ítélni a paráznákat és a házasságtörőket.5Életmódotok mentes legyen a pénz szeretetétől, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert ő megmondta:,,Semmi esetre sem hagylak cserben, és el sem hagylak semmiképpen."6Úgyhogy igen bátrak lehetünk, és elmondhatjuk:,,Jehova az én segítőm; nem fogok félni. Mit árthat nekem ember?"7Emlékezzetek meg azokról, akik vállalják köztetek a vezetést, akik az Isten szavát szólták nektek, és miközben szemlélitek, milyennek bizonyul viselkedésük, utánozzátok hitüket.8Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.9Ne ragadjanak el benneteket különféle és idegen tanítások;mert jó, ha a szív ki nem érdemelt kedvesség által nyer szilárdságot, nem pedig ennivalók által, amelyek nem váltak az azokkal foglalkozók javára.10Olyan oltárunk van, amelyről nincs hatalmuk enni azoknak, akik a sátornál látnak el szent szolgálatot.11Mert azon állatok testét, melyeknek vérét a főpap beviszi a szent helyre a bűnért, a táboron kívül elégetik.12Ezért Jézus is, hogy megszentelje saját vérével a népet, a kapun kívül szenvedett.13Menjünk hát ki hozzá a táboron kívülre, hordozva a gyalázatot, melyet hordozott,14mert nincsen itt maradandó városunk, hanem komoly igyekezettel keressük az eljövendőt.15Őáltala ajánljunk fel mindenkor az Istennek dicséretáldozatot, vagyis az ajkak gyümölcsét, amelyek nyilvános kijelentést tesznek az Ő neve mellett.16Ezenfelül ne feledkezzetek meg a jónak cselekvéséről és a javak másokkal való megosztásáról, mert az ilyen áldozatok igen kedvére vannak az Istennek.17Engedelmeskedjetek azoknak, akik vállalják köztetek a vezetést, és vessétek alá magatokat nekik, mert ők a ti lelketek felett őrködnek, mint akik számot fognak adni; hogy ezt örömmel tegyék, és ne sóhajtozva, mert az károtokra lenne.18Kitartóan imádkozzatok értünk, mert bízunk benne, hogy tiszta lelkiismeretünk van, mivel tisztességesen akarunk viselkedni mindenben.19Különösképpen buzdítalak pedig titeket ennek megtételére, hogy így minél hamarabb visszaadassam nektek.20A béke Istene pedig, aki egy örök szövetség vérével felhozta a halottak közül a juhok nagy pásztorát, Jézust, a mi Urunkat,21szereljen fel titeket minden jóval akaratának cselekvésére, véghezvivén bennünk Jézus Krisztus által azt, ami igen kedves a szemében;övé legyen a dicsőség örökkön-örökké! Ámen.22Buzdítalak pedig titeket, testvérek, hogy viseljétek el a bátorításnak e szavát, hisz valójában kevés szóban fogalmaztam nektek levelet.23Vegyétek figyelembe, hogy testvérünket, Timóteuszt szabadon bocsátották, akivel, ha elég hamar megjön, látni foglak titeket.24Adjátok át üdvözletemet mindazoknak, akik vállalják köztetek a vezetést, és az összes szentnek. Az Itáliában levők üdvözletüket küldik nektek.25A ki nem érdemelt kedvesség legyen mindnyájatokkal!


 
 
0 komment , kategória:  Héberek/Újszövetség  
Címkék: megszenteltségre, elsőszülötteiket, megszenteltetnek, megszabaduljanak, következésképpen, megcselekedtétek, engedelmeskedett, megtapinthatóhoz, megszenteltetett, részesülhessenek, lelkiismeretünk, nyomorúságoknak, házasságtörőket, részesedhessünk, bizonyosságában, megtisztítottak, tiszteletteljes, szétfűrészelték, istenfélelemmel, megtisztították, lelkiismerettől, főközvetítőjére, ellenszegülőket, világrendszerek, tanúbizonyságát, feltartóztatták, megjutalmazásra, figyelmeztetést, lelkiismeretére, könyvtekercsben, elfelejtettétek, rabbilincsekben, elsőszülöttségi, igazságosságnak, cselekedetektől, mindnyájatokkal, fejtegetett dolgokat, szent helynek, igazi sátornak, földön volna, mintaképi ábrázolatában, sátor elkészítése, isteni parancsot, minta szerint, hegyen mutattak, ennek megfelelően, szövetség szerint, korábbi szövetséget, maga földi, első sátorrészt, szentek szentjének”, szövetség táblái, Jézus Krisztus, Isten Fiát, Jákob József,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tulipànok  Aratás  A szerencse  Mai napi mosoly Nektek :) ...  A vashiányos vérszegénység ot...  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Szép estét  Szép kép  Helyettesítés  Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma  Facebookon kaptam  Virágot a virágnak  Aranyosi Ervintől idézet  Szép tavaszi napot.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes ébredést, derűs napot  Kereszt  A nyugalom padja  Jó éjt !  Alvó baby  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Jézus hív, bár zúg, morajlik ...  Facebookon kaptam Krisztinától  Jó reggelt mindenkinek  Verses képem  A vashiányos vérszegénység ot...  Jó éjt !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Keresztyéni magatartás  Az élet rövid, élj!  Tulipànok  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Fogadj örökbe egy igaz barátot...  Azt mondod, bántott az élet  Jó reggelt mindenkinek  Az áprilisi rügyekhez  Oxy Crystal Oxigén Csepp  Facebookon kaptam  Szenvedés  Pasi típusok  A víz még a fogyásban is segít  Kereszthordozás  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Április 16 Magyarországon 2001...  Azt mondod, bántott az élet  Az élet rövid......  Naplemente  Akvamarin kristály  Tasnádi Györgyi - Coronita Cla...  Szükségszerű  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Akvamarin kristály  Április 16 Magyarországon 2001...  Naplemente  Maurice Maeterlinck  Kereszthordozás  Sexy nő  Png nő  Sexy nő  Kereszt  Jézus tanácsa  Csitáry - Hock Tamás idézet  Olvass álhíreket!  Mai harmónia kártyám  A víz még a fogyásban is segít  Gramofon  Sexy nő  Akvamarin kristály  Olvass álhíreket!  Amíg az ember táncol  Kórusban  Egy csésze kávét?  Délutáni mosoly.......  Idézet Petőfi Sándortól  Szép kép  Az áprilisi rügyekhez  A hazugság nem titkolható jele...  Keresztyéni magatartás  Facebookon kaptam  Azt mondod, bántott az élet  Mai napi mosoly Nektek :) ...  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Az élethez bátorság kell.....  Az áprilisi rügyekhez  Facebookon kaptam  Harmóniát teremteni  Pécs tavasszal  A vashiányos vérszegénység ot...  Szép hétvégét ! .......  Szeretet nem lesz többé áru  Sexy nő  Kereszt  A siratófal  Helyettesítés  A nyugalom padja 
Bejegyzés Címkék
fejtegetett dolgokat, szent helynek, igazi sátornak, földön volna, mintaképi ábrázolatában, sátor elkészítése, isteni parancsot, minta szerint, hegyen mutattak, ennek megfelelően, szövetség szerint, korábbi szövetséget, maga földi, első sátorrészt, szentek szentjének&#8221, szövetség táblái, dicsőséges kerubok, engesztelési fedelet, első sátorrészbe, szent szolgálat, szent helyre, első sátor, sátor szemléltetés, meghatározott időre, szent szolgálatot, lelkiismeretére nézve, testre vonatkozóan, dolgok kiigazításának, teremtésből való, üsző hamva, beszennyezettekre hintve, test tiszta, holt cselekedetektől, korábbi szövetség, örökkévaló örökség, emberi szövetségkötő, egész népnek, fiatal bikák, kecskék vérét, egész népet, nyilvános szolgálat, egekben levő, ilyen áldozatoknál, főpap bizony, világ megalapítása, világrendszerek befejezésekor, embereknek fenn, bűntől külön, dolgok lényege, emberek soha, évről évre, áldozatok felajánlása, áldozatok évről, világba való, ember viszont, áldozatot ajánlott, bűnökért mindenkorra, áldozati felajánlás, szent szellem, testén keresztül, gonosz lelkiismerettől, igazság pontos, szövetség vérét, korábbi napokra, börtönben levők, ígéret beteljesedését, nagyon rövid, hite miatt, lélek életben, remélt dolgok, régi idők, világrendszerek Isten, azokból lett, tanúsága arról, háznépe megmentésére, olyan helyre, ígéret földjén, ígéretnek voltak, valódi alapokkal, tengerparti homokszemek, ígéretek beteljesedését, olyan helyet, helyre emlékeztek, éghez tartozik, magodnak fognak, halottak közül, eljövendő dolgokra, haldokló Jákob, botja végére, csontjait illetően, születése után, király rendeletétől, fáraó leánya, megjutalmazásra szegezte, király haragjától, vérrel való, egyiptomiak merészkedtek, többi prófétáról, kard élétől, idegenek seregeit, korbácsolások voltak, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1092
  • e Hét: 1092
  • e Hónap: 5219
  • e Év: 31826
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.