Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
2017. szeptember 16., szombati Napiszöveg
  2017-09-16 00:38:32, szombat
 
   
  ,,Jónás ekkor imádkozott Jehovához,
az ő Istenéhez a hal belsejéből"
(Jónás 2:1NW).

Jehova odafigyel a kéréseinkre,
és akkor is megért, amikor senki más nem.
Az imáinkra adott válaszával kifejezi,
hogy nagyon szeret minket. A Bibliában
feljegyzett imákból sokat tanulhatunk.
Nagyon hasznos lehet, ha a családi
tanulmányozáson időnként megvizsgálunk
néhány ilyen imát. Ha elmélkedünk azon,
hogyan mondták el Istennek a legbensőbb
érzéseiket az ókorban élt szolgái,
a mi imáink is tartalmasabbá válhatnak.
Nézzük meg például Jónás bűnbánó
imáját, melyet a hatalmas hal
gyomrában mondott (Jónás 1:17--2:10NW Jehova pedig
odarendelt egy nagy halat, hogy az elnyelje Jónást.
És Jónás a hal belsejében volt három nap
és három éjjel.2Jónás ekkor imádkozott Jehovához,
az ő Istenéhez a hal belsejéből,
2és ezt mondta:,,Jehovához kiáltottam
nyomorúságomból, és ő válaszolt nekem.
A seol gyomrából kiáltottam segítségért,
És meghallottad hangomat.3Amikor a mélységbe
vetettél, a nyílt tenger szívébe, Körülvett engem az ár.
Habjaid és hullámaid mind átcsaptak fölöttem.
4Én pedig így szóltam:Elűzettem szemed elől!
Hogyan láthatom újra szent templomodat?
5Víz vett körül engem egészen a lelkemig;
magukba zártak a mély vizek, Hínár fonódott
fejem köré.6A hegyek alapjáig szálltam alá,
Felettem a föld reteszei időtlen időkig.
De felhoztad a veremből életemet, ó,
Jehova, én Istenem!7Amikor lelkem
elalélt bennem, Jehova volt az, akiről
megemlékeztem. Akkor imám eljutott
hozzád, szent templomodba.8Akik a
hamisság bálványaira figyelnek, elfordulnak
a szerető-kedvesség forrásától.9Én viszont
hálaadó szavakkal áldozom neked. Teljesítem,
amit fogadtam. A megmentés Jehováé!"
10Majd Jehova parancsot adott a halnak,
és az kiokádta Jónást a szárazföldre.).
Érdemes elidőzni Salamon szívből jövő
imáján is, mely a templom felavatásakor
hangzott el (1Királyok 8:22--53NW És Salamon odaállt
Jehova oltára elé, Izrael egész gyülekezete előtt,
és kitárta kezeit az egek felé.23Azután így szólt:
,,Ó", Jehova, Izrael Istene! Nincs hozzád fogható
Isten sem fenn az egekben, sem lenn a földön,
aki megtartod a szövetséget és a szerető-kedvességet
szolgáid iránt, akik teljes szívükkel színed előtt járnak;
24aki beváltottad szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak,
amit ígértél neki:saját száddal ígérted meg,
és saját kezeddel teljesítetted, amint a mai napon is van.
25Most pedig, ó, Jehova, Izrael Istene, váltsd be szolgádnak,
Dávidnak, az én apámnak, amit megígértél neki, ezt mondva:
Nem vész ki tőled a férfi színem elől, aki Izrael trónján
üljön, feltéve, hogy fiaid ügyelni fognak útjukra azzal,
hogy színem előtt járnak, mint ahogy te is
színem előtt jártál.26Most tehát, ó, Izrael Istene,
kérlek, legyen megbízható az ígéreted,
amelyet szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél.
27De vajon csakugyan a földön lakozik Isten?
Íme, az egek, igen, az egeknek egei sem tudnak
befogadni téged;hát mennyivel kevésbé ez a ház,
amelyet én építettem!28Fordulj hát szolgád
imája felé, és kegyedért való könyörgése felé,
ó, Jehova Istenem, hogy meghallgasd az
esdeklő kiáltást, és az imát, amellyel színed
előtt imádkozik ma a te szolgád;29hogy
éjjel-nappal nyitva tartsd a szemed e
ház fölött, a hely fölött, amelyről azt mondtad:
Ott lesz az én nevem, hogy meghallgasd az imát,
amellyel e felé a hely felé fordulva imádkozik
a te szolgád.30Hallgasd meg szolgádnak
és népednek, Izraelnek a kegyedért való
könyörgését, amellyel e felé a hely felé
fordulva imádkozik. Halld meg lakhelyeden,
az egekben. Halld meg, és bocsáss meg!
31Ha vétkezik valamelyik ember az embertársa ellen,
az pedig átok terhével járó esküre kötelezi,
hogy kitegye őt az átoknak, és ő az átok terhe
alatt eljön oltárod elé ebben a házban,
32akkor te halld meg az egekből, és cselekedj.
Ítéld meg szolgáidat azzal, hogy gonosznak
jelented ki a gonoszt, saját fejére hárítva útját,
és igazságosnak jelented ki az igazságost,
megjutalmazva őt igazságossága szerint.
33Ha néped, Izrael vereséget szenved az
ellenségtől, mert folyton vétkezett ellened,
de hozzád tér, és magasztalja nevedet, imádkozik
és kegyedért könyörög hozzád ebben a házban,
34akkor te halld meg az egekből, és bocsásd meg
néped, Izrael bűnét, és hozd vissza őket a földre,
amelyet ősatyáiknak adtál.35Ha bezárul az ég,
és nincs eső, mert folyton vétkeztek ellened,
de imádkoznak e felé a hely felé fordulva,
magasztalják a nevedet, és megtérnek bűnükből,
mert sanyargattad őket,36akkor te halld meg
az egekből, és bocsásd meg szolgáidnak, igen,
népednek, Izraelnek a bűnét, mert te megtanítod
őket a jó útra, amelyen járniuk kell;adj esőt
földedre, amelyet örökségül adtál népednek.
37Ha éhínség tör ki az országban, ha járványos
betegség lesz, ha perzselő hőség, üszög,
sáskák, csótányok támadnak, ha ellenségük
ostrom alá veszi őket kapuik földjén - bármi csapás,
bármi betegség legyen is-,38bármilyen imát
mondjon is, bármilyen kéréssel könyörögjön is
kegyedért egy ember vagy a te egész néped,
Izrael, mert mindegyikük ismeri a szívét ért
csapást, és bizony kitárják kezeiket e ház felé,
39akkor te halld meg az egekből,
szilárd lakhelyedről, és bocsáss meg!
Cselekedj, és fizess meg kinek-kinek minden
útja szerint, mert ismered a szívét (mert egyedül te
ismered jól az emberek minden fiának szívét);
40hogy féljenek téged minden napon,
amíg csak élnek annak a földnek a színén,
amelyet ősatyáinknak adtál.41Az idegent is,
aki nem tartozik népedhez, Izraelhez, és aki
eljön messze földről a neved miatt42(mert hallani
fognak nagy nevedről, erős kezedről és
kinyújtott karodról), és eljön, és imádkozik
e ház felé fordulva,43őt is hallgasd meg az egekből,
szilárd lakhelyedről, és tedd meg mindazt,
amiért hozzád kiált az idegen;hogy a föld
összes népe megismerje nevedet, hogy
ugyanúgy féljenek téged, ahogy néped, Izrael,
és megtudják, hogy a te nevedet viseli ez a ház,
amelyet építettem.44Ha néped hadba vonul
ellensége ellen az úton, amelyen elküldöd,
és imádkozik Jehovához a város felé fordulva,
amelyet választottál, és a ház felé fordulva,
amelyet nevednek építettem,
45akkor halld meg az egekből imáját és
kegyedért való könyörgését, és szolgáltass
neki igazságot.46Ha vétkeznek ellened
(mert nincs ember, aki ne vétkezne), és
bizony haragra gerjedsz miattuk, és kiszolgáltatod
őket az ellenségnek, és foglyul ejtőik fogságba
viszik őket az ellenség földjére, messzire vagy közelre,
47de észhez térnek azon a földön, ahova
fogságba vitték őket, és megtérnek,
és kegyedért könyörögnek hozzád foglyul
ejtőik földjén, ezt mondva:Vétkeztünk, hibáztunk
és gonoszul cselekedtünk,48és valóban
visszatérnek hozzád teljes szívükkel,
teljes lelkükkel ellenségeik földjén, akik fogságba
vitték őket, és imádkoznak hozzád földjük felé
fordulva, amelyet ősatyáiknak adtál, a város felé fordulva,
amelyet kiválasztottál, és a ház felé fordulva,
amelyet nevednek építettem,49akkor halld meg
az egekből, szilárd lakhelyedről imájukat és
kegyedért való könyörgésüket, és szolgáltass nekik
igazságot.50Bocsáss meg népednek, amely
vétkezett ellened, és bocsásd meg minden
törvényszegését, amelyet elkövetett ellened.
Tedd őket szánalmat érdemlővé foglyul ejtőik előtt,
és szánják meg őket51(hiszen a te néped és a te
örökséged ők, akiket kihoztál Egyiptomból,
a vaskemence belsejéből),52hogy szemeid
nyitva legyenek, figyelve a te szolgád kérésére
és néped, Izrael kérésére, amellyel kegyedért
könyörögnek, meghallgatva őket mindenben,
amiért hozzád kiáltanak.53Mert te különítetted
el őket örökségedül a föld minden népe közül,
amint megmondtad szolgád, Mózes által, amikor
kihoztad ősatyáinkat Egyiptomból, ó, legfőbb Úr, Jehova!").
Gondolkodjunk el Jézus mintaimáján is
(Máté 6:9--13NW Ti tehát így imádkozzatok:Égi Atyánk,
szenteltessék meg a neved.10Jöjjön el a királyságod.
Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is.
11Add meg nekünk ma a mai napra való kenyerünket;
12és bocsásd meg bűneinket, miként mi is
megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.
13És ne vigyél minket kísértésbe, hanem
szabadíts meg a gonosztól.).
Különösen fontos, hogy a kéréseinket
rendszeresen tárjuk Isten elé. Így
,,az Isten békéje, amely felette áll
minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni
[szívünket és gondolkodóképességünket]",
és egyre jobban fogjuk értékelni,
hogy Jehova szeret minket (Filippi 4:6, 7NW Semmi miatt
ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és
a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok
kéréseiteket az Isten elé;7és az Isten békéje,
amely felette áll minden gondolkodásnak,
meg fogja őrizni szíveteket és
gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által.).
w15 8/15 1:11--12

 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Címkék: megbocsátottunk, tanulmányozáson, nyomorúságomból, törvényszegését, kiválasztottál, kiszolgáltatod, gondolkodásnak, igazságossága, gondolkodjunk, teljesítetted, tartalmasabbá, megvizsgálunk, megemlékeztem, szenteltessék, megjutalmazva, felavatásakor, könyörgésüket, cselekedtünk, sanyargattad, lakhelyedről, magasztalják, szárazföldre, választottál, imádkozzatok, rendszeresen, különítetted, kéréseiteket, igazságosnak, ősatyáinknak, meghallgatva, meghallottad, visszatérnek, kedvességet, magasztalja, templomodba, vétkezőknek, imáinkra adott, nagy halat, elnyelje Jónást, seol gyomrából, nyílt tenger, mély vizek, föld reteszei, veremből életemet, szerető-kedvesség forrásától, megmentés Jehováé, kiokádta Jónást, templom felavatásakor, egek felé, férfi színem, földön lakozik, egeknek egei, Izrael Istene, Jehova Istenem, Krisztus Jézus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Emlékszel - e rá . . . ?  Trojka  Barátság  Vízcseppes rózsa  Csodát láttam  Két gyertya ég  Domonkos Jolán versei  Karácsonyi gömbök  Szép hétvégét kívánok ! ......  Barátság  Téli kép  Viccek  ...akiket az igazságért üldözn...  Téli png  Kesztyű  Png nő  Emlékkép  Esős ablak  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Téli kép  Szép hétvégét kívánok ! ......  Ülj le egy percre.....  Kávé szünet  Karácsonyi díszek  Png nő  Római emlékek 2000. augusztus  Advent 2  Mikulás virágok  Facebookon kaptam  Ajándék......  Nő hegedűvel  Csodálatos szép napot , hetet  Először boldog akartam lenni.....  A hit és a remény  Facebookon kaptam  Vidám új hetet  Advent 2  Bárány számlálás  Advent 2. Vasárnap Piros angya...  A győztes csapatban  Karácsonyi giffek  Ülj le egy percre.....  Vidám, szép napot kívánok ! .....  Hóember  Bárány számlálás  Nő hegedűvel  Virágok pillangóval  Téli kép  Karácsonyi keret  11 érem, 4. hely az éremtáblán...  Girland  Karácsonyi gömbök  Barátság  Karácsonyi gömbök  Karácsonyi dísz  Először boldog akartam lenni.....  EMLÉKKÖNYV Mi volt elmúlt, De...  Holdfényes szép estét  Szép hétvégét kívánok ! ......  Nő hegedűvel  Szűz Mária, a Szeplőtelen Foga...  Karácsonyi díszek  Karácsonyi gömbök  Barátság  Barátság  Facebookon kaptam Krisztina...  FELLNER ISTVÁN PÁR SZÓ AZ ÜNNE...  Advent 2  Havas a táj, és kislány táncol...  Emlékkép  Png nő  Boldog hetet  Karácsonyi dísz  Kellemes napot  Szèp napot kívánok  Betty Boop táncol  Boldogságos Szűz Mária szeplőt...  Szèp estét kedves látogat...  Szent Péter Bazilika  Ajándék......  Csodálatos szép napot , hetet  Ragaszkodás a tanokhoz  Mérték  Ajándék  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kávézó nő  Alvó cica  Csikszerda koncert templomunkb...  Facebookon kaptam  Advent 2. Vasárnap Piros angya...  Méz és fahéj... Ugye mindenkin...  Gyerekek anno télen  Png nő  Csikszerda koncert templomunkb...  Vidám, szép napot kívánok ! .....  Csodálatos szép napot , hetet  Png kutya  Téli kép  Erzsébet királynő brosokkal 
Bejegyzés Címkék
imáinkra adott, nagy halat, elnyelje Jónást, seol gyomrából, nyílt tenger, mély vizek, föld reteszei, veremből életemet, szerető-kedvesség forrásától, megmentés Jehováé, kiokádta Jónást, templom felavatásakor, egek felé, férfi színem, földön lakozik, egeknek egei, hely fölött, hely felé, kegyedért való, embertársa ellen, pedig átok, átok terhe, ember vagy, emberek minden, neved miatt42, város felé, egekből imáját, ellenség földjére, vaskemence belsejéből, föld minden, ellenünk vétkezőknek, könyörgés által, megbocsátottunk, tanulmányozáson, nyomorúságomból, törvényszegését, kiválasztottál, kiszolgáltatod, gondolkodásnak, igazságossága, gondolkodjunk, teljesítetted, tartalmasabbá, megvizsgálunk, megemlékeztem, szenteltessék, megjutalmazva, felavatásakor, könyörgésüket, cselekedtünk, sanyargattad, lakhelyedről, magasztalják, szárazföldre, választottál, imádkozzatok, rendszeresen, különítetted, kéréseiteket, igazságosnak, ősatyáinknak, meghallgatva, meghallottad, visszatérnek, kedvességet, magasztalja, templomodba, vétkezőknek, ellenségtől, ősatyáiknak, kenyerünket, beváltottad, segítségért, szolgáltass, könyörögnek, egyiptomból, templomodat, könyörögjön, mindegyikük, szolgáidnak, meghallgasd, királyságod, mintaimáján, örökségedül, ősatyáinkat, ellenségeik, szövetséget, könyörgését, feljegyzett, tanulhatunk, hálaadással, lakhelyeden, ellenségnek, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 71 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 504
  • e Hónap: 2924
  • e Év: 122627
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.