Regisztráció  Belépés
denebolo.blog.xfree.hu
... Argus Apocraphex
1901.12.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Maszkok és rítusok
  2012-04-01 17:20:15, vasárnap
 
 
Amikor a maszkokról beszélünk, meg kell jegyeznünk, hogy legtöbbjüket csak múlt időben említhetjük. Egy felől a maszkok nagy részének készítése, használata, igazi jelentősége a múlthoz kapcsolható, másrészt a hozzájuk kötődő rítusok, szokások, hagyományok a modern korban igen ritkán lelhetőek fel, vagy mesterségesen gerjesztik. Ehhez utánzott maszkokat készítenek, az eredeti anyagokat ahhoz hasonlatosakkal helyettesítik, öregbítik, patinásabbá teszik. A civilizálódással elhagytuk a pogány rituálékat, visszamaradt hagyományaink csak halvány emlékei az emberi átlényegülés korának. Eredeti céljuk, a közösséget összekovácsoló és összetartó erő helyett a látványosság. Bár léteznek még elszigetelődött kultúrák, ahol élnek ezek a rituális szokások, kevés, manapság is élő maszkot hozhatunk fel példaként. Óceánia maszkjai például nem az örökkévalóságnak készülnek, hanem a használat után legtöbbször megsemmisítik, elégetik, mert veszélyesnek tartják őket.

A maszk, mint emberi kellék, világszerte ismert, a legtöbb kultúrában a használatuk is általános dolog. Míg Délkelet-Ázsia, Kelet-Ázsia és Arktika népeinek fejlett a maszkkultúrája, addig a finnugoroknál, altaji népeknél az álarcoknak alárendelt szerepük volt, vagy egyáltalán nem létezett. Az obi-ugoroknál az alakoskodás volt a szokás. A honfoglaló magyaroknál alig találunk maszkokra, álarcokra utaló forrásokat, használatuk az indogermán népektől ered. Sámánjaink fejdíszt hordtak: szarvval, madártollal, hogy a szellemeket távol tartsák.
Az ember már az ősidőkben is hordott álarcot, amikor elejtett zsákmánya bőrét, testrészeit magára öltötte. Így azonosult a természet erőivel, s így gyakorolta a hatalmat felettük. Amikor felvették a maszkot, mentálisan és/vagy fizikailag is átalakultak, hiszen az álarcot, maszkot hordozó eltakarhatta azzal az arca egy részét, az arca egészét, vagy akár egész testét. Viselésükkel szimbolikusan elrejtik fizikai valójukat és egy idegen lény képét öltik.
A maszk szavunkra olyan szinonimák ismeretesek, mint ,,álarc", ,,csúf ruha", ,,maskara", ,,alak", ,,larva". Utóbbi a latin kísértet szóból származik. A héberek is készítettek 'maskeh' nevezetű kellékeket. Az egyiptomiak a ,,második bőrt", azaz a kikészített bőrt illették e három mássalhangzóval: 'msk'. Az araboknál szintén hasonló szóval jelölték a hamisítani, állattá átváltozni igét: maskara. A személy (person) szó a görög maszk szóból származik, amely egyben a szerepet is jelentette, amit a drámában játszott a színész. Az olaszoknál a 'maschera' boszorkányt, ördögi kísértetet jelölt. A franciák majd a XVI. században vették át a 'masque' szót az álarcra, mint ünnepi kellékre és maszkaronnak keresztelték azokat a figurákat, démoni arcokat, melyek épületek ablakkereteiről, sarkairól, záró- vagy gyámköveiről néznek le ránk.

Maszkok és rítusok

A maszkok igazi jelentésüket csak a cselekvés környezetében érik el; elválaszthatatlanok a rítusoktól és a közösségtől: teljes öltözet, más maszkok, tárgyi kellékek, a tagok által érthető gesztusok, hangok (titkos nyelv), zene, ritmus kísérik, melyek együttesen egy történetet mesélnek el. Ezért gyakori, hogy a múltból, vagy idegen kultúrából kiragadott maszkok önmagukban keveset árulnak el magukról, a rítusról, az adott kultúráról annak, aki tanulmányozza őket.
Maga a rítus két létforma közötti határ átlépését tette lehetővé, például, amikor a serdülőből felnőtt lett, vagy az élő a halálba lépett át. A megújhodások; téli és nyári napfordulók alkalma is valamilyen közösségi hagyománynak adott gyökeret, melyet tánccal, színjátékkal tettek élővé. A lárvák felöltése, a rítusok, szertartások átélése során különböző szerepeket vettek fel a résztvevők, ezáltal egy közösség összetartó hagyományt örökítettek tovább. A rituálé alatt a maszkokat nem csak mint színpadi kelléket használták, de az átlényegülésük keretét adták. A maszk fizikális megjelenése leképezte a megjelenítendő szellemlényt, ami a maszk készítőjének, viselőjének képzete, ill. aki mindenkiben létezik és mindenki erejét képviseli.


Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen maszkok léteznek, meg kell nézni közelebbről a maszkok jellegzetes vonásait.

Maszkok típusai:

A maszkok, álarcok különféle céllal készülhetnek.
Azok, melyek inkább elrejtenek a külvilág elől, többnyire egyszerű arcvonásokat tartalmaznak, minél többet eltakaró felszínt, vagy félrevezető külsőt kapnak. A viselőjük elfelejtheti a gátlásait, elrejtheti kilétét, identitását, felismerhetetlenné, személytelenné válik. A primitív népeknél is előfordul, hogy a közösségi szabályokat áthágókat maszkban büntették meg. Anonimitást adott az álarc a középkori hóhéroknak, a Klu-Klux-klán tagjainak, és a rabló-pandúr játék szereplőinek is. A velencei maszkok karneváli ízét a gyönyörködtetés mellett a titokzatosságuk adja meg; ki tudja, ki van az álarc mögött. Az emberi személyiség rejtélyessége a filmesek és képregényírók fantáziáját is megmozgatta; Batman, Zorro, Vasálarcos...
Az ijesztő, groteszk, gunyoros jellegű álarcok főképp érzelmeket próbálnak kiváltani. Ide tartoznak a színházi előadásokon használt maszkok, melyek a Dionüszosz-ünnepekből származnak; komédia, tragédia, szatíra; mindhez más és más álarc tartozott. Némelyikbe szócsövet is építettek. Színészi szerepekhez használatos Pierrot, a lisztesképű és Harlequin, a nagyhangú is. Nagyon érzelemgazdag maszkok származnak az afrikai kontinensről; arcukon nincs mosoly, csak szimbolikus túlfűtöttség, agresszivitás. Gonosz arckifejezésű álarcot öltenek a kínaiak, akik sárkánnyal búcsúztatják az óévet, és a busók, akik elűzik a telet. Máshol a gonosz szellemet, a betegséget ijesztik el a groteszk álarcokkal, mint a burját sámán. A srí lankai hiedelemvilágban a kolam maszkok szintén ijesztőek; démonaikat tánccal idézik meg. A legismertebb kolam maszk a mitikus Kobra király (Naga Raksa), aki a veszélyt idézi meg; hatalmas fogakkal, dülledt szemmel, fején-fülén kobrakígyókkal. Ellentéte a madár alakú Gurulu Raksa, akinek fehér maszkja megvédi a kígyóktól az embert.
A közösségi identitás megőrzése minden maszknál nagyon fontos. Leginkább azokon a hierarchikus maszk-családokon érhető tetten, ahol egyszerre több generáció álarca vesz részt a helyi játékokban. A sokacok (katolikus horvát népcsoport) ünnepén a fából faragott maszkot viselő alak bocskorral, fehér vászongatyában, kifordított birkabőrben, kötéllel vagy lánccal a derekukon, kolomppal, tarisznyával, kereplővel vonulnak fel. A maszkfaragók és a saját maszkok készítői több álarcot is készítenek és azokat ünnepségről ünnepségre cserélgetik, hogy megőrizhessék inkognitójukat. A busócsoportok maszkjainak stílusát mindig a csoport vezetőjének vagy faragójának stílusa határozza meg, és a jellemző jegyeket használja fel. A busó álarcokat eredetileg csak felnőtt férfiak viselhették, s a legényeknek másfajta álarc dukált.

A szellemlény megjelenése a maszkokon:

Az egyes larvak különböző ábrázolási módokkal születtek; amit meg kívántak jeleníteni és amilyen eszközökkel meg akarták jeleníteni, az az adott kultúrára jellemzővé és egyedivé tette a maszkokat. A maszkok kifejezésmódja absztrahált, stilizált.
Az emberi arcot utánzó maszkok, vagy arcmaszkok az afrikai törzseknél leginkább faragottak, laposak, alig kivésettek, és színfoltokkal, vonalakkal díszítették. A kisebb méretűeket övön, oltárokon tartották; aranyból, bronzból, elefántcsontból, vasból, agyagból művelték ki. Az állati megjelenésűek bozótszellemeket, vadállatokat, kultúrhősöket, vagy ősöket testesítettek meg. Afrikában olyan állatokat formáztak meg, amelyek képesek voltak vízben és földön vagy levegőben és földön egyaránt létezni. Mexikóban a jaguármaszkokat táncos rítus kíséri; belopóznak a faluba és megpróbálják elragadni az ott élőket és állataikat, de a falusiak elkergetik őket. Eurázsiai népeknél megszokott volt a lovas alakoskodás, például amikor két legény bebújt egy lepel alá, s egyikük a ló fejét, másikuk a farkát tartotta. Egyes néprajzi kutatások a ,,kutyafejű tatár" képzet megszületését is valamilyen álarcnak tulajdonítják.
Vannak ábrázolási jellegzetességek, melyek - ha tudjuk, honnan származik az álarc, - fel tudjuk deríteni szimbolikus jelentésüket. Az afrikai maszkokon a lesütött szem jelentése a befelé nézés, a titkos erő, a kidüllesztett szem a mindentudás, a mindenlátás jele, az uralkodás, a varázserő maszkja. Ha a maszk több arcú; 2, 3, 4, az azt jelenti, hogy a viselője térben és időben több irányba képes tekinteni. A színek utalhatnak a nemi jellegre, a jó, segítő és a gonosz, ártó szellemekre. Az aztékoknál a türkiz szín a vízre és a nappali kék ég istenére, Huitzilopochtlira utal. A piros arc általában az agresszív, haragos, erőszakos természetre utalnak, így a jávai Kelana maszk a durva, kapzsi királyé, vele ellentétben a kifinomult, jóságos hercegé fehér. A tibeti cam maszk a buddhizmus fő tanvédőjét, őrzőistenségét jeleníti meg; Mahákálát. Ő egy haragvó isten; lángokkal a szemöldökén és a szája sarkában, harmadik szemmel, mely a mindentudás jelképe. A maszk felső részén öt kis koponya ül, ez az öt érzelmi bizonytalanságon való felülemelkedés szimbóluma. A hozzá kapcsolódó cam szertartás a következő: óév-újév átmeneténél lámaista szerzetesek mongol, nepáli, buddhista és bhutáni kolostorok udvarain táncolnak. A cam tánc egy isteni ajándék, egy szelleműző mozdulatsor és meditáció, melynek során a maszkot viselő istenné lényegül át. A termékenységi álarcokat Mongóliában és Tibetben is a bőség jelképeként viselték, ahogyan a dorilaioni (Törökország) álarcokat is a szüreti ünnepségeken. A bőséget a fehér arc, vörös-fekete haj, és a szarvak jelképezték.

Nem nehéz észrevenni, mennyire különlegessé tesz egy-egy maszkot a különböző, adott helyre, kultúrára jellemző alap- és díszítőanyagok felhasználása.
Az ókori egyiptomiak festett faálarcokat, arany halotti maszkokat készítettek, a görögök már nemesfémeket, aranyat, ezüstöt is használtak. Az aztékok vörösréz lárvákat helyeztek elhunyt szeretteik arcára. Álarckészítésre Szibéria egyes népei már igen korán elkezdték használni a gipszet is. Obi-ugorok nyírkéregből készítették maszkjaikat, melyek a medvekultuszt idézték. A medveölés után ünnepségen engesztelték ki az állat lelkét, előadták az állat isteni származásának történetét, a maszkokra pedig azért volt szükség, hogy ne ismerje fel őket az állat szelleme. Léteztek olyan lakodalmas maszkok a Mura-Dráva menti, és Somogy falvakban, amelyek a lopótök száraz kéreghéjból készültek. Mivel ez a halál megszemélyesítője volt, fehér festékként meszet, vörös festékként egészen bátran állatvért használtak. A lakodalmas maszk teljes felszereltségéhez hozzátartozott még a fehér lepel és a kasza is, valamint a fenőkő. A székelyek bőrből készült maszkokat használtak, melyeknek orra fából volt, s azt befestették. De emellett alkalmi maszkok is előfordultak a népi játékokon, így a régi falusi farsangon, lakodalmon, vagy tréfás halottas játékokon, temetési paródiákon könnyen szembetalálhattuk magunkat harisnyából, papírból, rongyból öltött maszkokkal. Somogy megyében szokás volt a maszkázás a farsang idején; a gyerekek harisnyával a fejükön és bottal a kezükben járták a falvakat fánkokért, melyeket a bot végére húztak. A velencei maszkok anyagai nemesebbek: gipsz, porcelán, viasz, amit katalán selyemmel, púderrel, aranylemezzel egészítették ki. Kamerunban fonott, illetve lombból készített maszkok voltak: fű, falevél, gyékényszálak, nád, pálmarost és kagylóval, fakéreggel, festéssel díszítették. A balum maszkok, melyek a halott ősök szellemét jelenítették meg; anyaguk fa, faháncs, fapálcika, ág, festett rotangnád. A hozzá kapcsolódó hagyományban a szellem közeledtét búgófák és kagylókürtök hangja kíséri
Természetesen ezeken kívül számos más anyagot is felhasználtak a föld más tájain; papírmasé, agyag, növényi rost, tollak, textil, fém, agyar, csont, kő, teknőspáncél, tökhéj, kagyló, gyöngy, emberi vagy állati koponya. Felületdíszítéshez: festés, gyöngy, magvak, növényi bőrrátétek, amulettek, állati testrészek, le-felcsapható álkapocs, fémlapok. Az Andokban féldrágakövekkel és obszidiánnal tűzdelték a maszkokat; jáde, türkiz, szerpentin, ónixot is felhasználtak.

Kik viselhették?

A lárvákat olyan személyek ölthették magukra, akik ezt kiérdemelték valamilyen módon; szellemi, anyagi vagy varázshatalommal bírtak, vagy valamilyen, az egész közösségre kiterjedő tettet készültek végrehajtani, vagy már megtették, így: törzsfők, sámánok, varázslók, kuruzslók, papok, szamurájok, katonák, vadászok, beavatáson résztvevők, alakoskodók, népi színjátékosok, színészek, hősi halottak.
Az álarcot több módon is hordhatták; arcon, homlokon, tarkón, vállon, nyakba akasztva, és ami furcsának tűnhet; végtagokon és a törzsön is. Jellegzetes törzsön hordandó rituális kellék a hasmaszk. Két nép, a jorubák (Nigéria) és a makondék (Tanzánia) rendelkeznek vele, s ezzel a nők szellemi hatalma előtt tisztelegnek. Azt vallják, ,,Anyáink" szellemi ereje felér az istenek, az ősök hatalmával, s pusztulást is előidézhet.

Milyen rituálékat szolgáltak a maszkok?

Az álarcok egyik legáltalánosabb csoportját képezik a halotti maszkok, melyeket Tutanhamontól Ady Endréig egy sor jelentős személyiségről elkészítettek (a 19. század nagy divatjává lett a halotti maszk készítése: Deák Ferenc, Liszt Ferenc, Beethoven, Nietzche). A régi civilizációk maszkjai kettős céllal készültek: megőrizték a meghalt személy arcát, másrészt megidézték a szellemét. A dél-amerikai inkák és az ázsiai népek arany maszkokat formáztak meg. A római kori sírokon azért szerepeltek, hogy a másvilág őrét félrevezessék; ettől úgy nézett ki, mintha a sírban nyugvó még az élők sorát gazdagította volna. A Kárpát-medence is rendelkezik ilyesféle leletekkel. Az újvári maszk pelyvával kevert agyagból készült, egy másik, honfoglalás kori sírban egy koponyán bőrmaszk nyomait, a szem és a száj helyén négyszögletes ezüstlemezeket fedeztek fel. Minden földtájról más és másféle szokások léteztek a halotti maszkokkal kapcsolatban, Chilében fából, aranyból készítettek álarcot 7000 évvel ezelőtt, a majáknál az elhunyt arca a jaguáristenség vonásait hordozta, az írországi Tatanua maszkok a törzsfőnököket búcsúztatták el illő módon, hogy szellemét megbékítsék, átsegítsék a túlvilágra, elnyerjék jóindulatát, támogatását, és emellé tánccal és lakomával kísért ünnepeket rendeztek.
Gyakoriak voltak a harci maszkok, ide vehető a keresztes hadjáratok lovagjainak sisakjai, de leginkább a Japán szamuráj maszkok juthatnak eszünkbe. Az ún. mempo-k célja kettős volt; a fizikai védelem és a megrémítés. Egyetlen vaslemezből, esetleg bőrből alakították ki, hogy csak az álkapcsot és az orrot mintázták meg, s csak a szem vonaláig értek. Bajszot állatszőrméből ragasztottak, fekete vagy piros festése fokozta az ijesztő jellegét, szorosan kapcsolódott a torkot védő lemezekhez és a sisakhoz. A különböző sisakálarcoknak Európában görög-római előzményei vannak; gondolhatunk akár Nagy Sándor lófarkas, oroszlánszörényes sisakjára. A XV-XVI. században kiemelkedők a harci tremendumok; a sisakforgókra helyezett beszélő díszek. Sisakmaszkok az afrikai törzseknél is igen beszédesek: az egész fejet beborítják, állatot, embert, vagy mitikus lényt ábrázolnak, pl. Sierra Leone - mende törzs, Gabon - pangve törzs.
A vadászathoz használt larva a legősibb ,,színházi kelléke" az emberiség történetének. Az állatok félrevezetésére, kiengesztelésére készültek. Állati maszkot öltött a történelem előtti idők törzsi sámánja is, amikor sikeres vadászatért folyamodott az égi hatalmakhoz. Erről tanúskodnak a prehisztorikus barlangrajzok is.
A titkos társaságok maszkjai és a beavatási maszkok készítésének motívuma a részvétel elnyerése valamilyen zárt közösségi csoportba, így a beavatás a felnőttkorba vagy egy férfitársaságba, vagy akár a házasságba, egy magasabb társadalmi rang elnyeréséhez, illetve a temetéshez. Rituális felfogásban a beavatott személyek korábbi identitása megszűnik és jelképesen egy teljesen újjal helyettesítődik. A beavatási maszkokat az avatatlanok meg sem pillanthatják, így a nők, gyerekek, kultúrán kívüliek elől egyaránt el vannak zárva. A maszkok készítői is csak a beavatottak lehetnek. Maga a rítus hármas szerkezetű: szimbolikus halál a szent helyen, fizikai és lelki erőpróbák kiállása és közösségi szabályok, hagyományok elsajátítása, csonkítással, végül az újjászületés. Pende beavatáson ijesztő jellegű raffia maszkot alkalmaztak, amivel ijesztgetni jártak a falu körül környékére. A mbuja maszkokban a körülmetélés aktusa után vonulnak fel, és többféle karaktert jelenítenek meg vele: főnök, boszorkány, ifjú, vén, rosszlány, falu szépe, stb. A szalampaszuk harcosainak társaságában kiemelkedő tettek révén juthattak fentebb a ranglétrán, s ez bizonyos fajta maszkok birtoklásával járt. A tago maszkok Pápua Új-Guineában a szellemet képviselte. Az ifjak belépése a férfiházakba az egész közösségnek fontos esemény volt, melynek megünnepléséhez 10-20 év szükséges (állatnevelés, növénytermesztés, maszk elkészítése), és maga az ünnepségsorozat egy évig is eltarthatott, melyre a szomszédos csoportokat akkor is meghívták, ha háborúban álltak velük. A titkos társaságok abban különböznek, hogy érdem szerint vagy ellenszolgáltatás, fizetség fejében lehetett belépni. Titkos férfitársaságok és beavatási szertartások is a matriarchális társadalmakban jöttek létre.
A sámánmaszkokat több rituális szertartáshoz használták: gyógyításhoz, boszorkányság és átok elűzésére, harci tánchoz csata előtt. A sámánok, varázslók, kuruzslók, papok feladata mindig az volt egy közösségben, hogy a természetfeletti erőkkel felvegyék a kapcsolatot; álarcot öltve, szertartás keretében utaztak a szellemvilágba. A maszk jelképezte a sámánvezető szellemét, aki megvédi őt az utazás során és segíti a baj okának felderítésében, és így azt gyógyíthatóvá teszi. A srí lankai szanni maszkok a betegség elűzésére szolgálnak; 18 betegséghez 18 maszkos táncost rendeltek, mindegyiken a megfelelő maszkkal. Létezik egy óriási, triptichonszerű is, amely mind a 18 betegségdémont egyszerre jeleníti meg, ő a démonok vezetője; Maha-kola.
A szentélymaszkok az ősök, elhunytak megjelenítésére szolgált, Afrikában oltárként funkcionáltak, Óceániában férfiközösségek házainak oszlopain szerepeltek. Ide tartoznak a lemezmaszkok is, melyeket az afrikai törzsek, a dogonok, a moszik és a bobók 4-5 méter magas falapra erősítenek, és ékvonallal, négyzetesen díszítik.
A színházi maszkok görög-római hagyományokra nyúlnak vissza és a személytelenséget tükrözték velük. Jellegzetes álarcos színi játékok voltak a Stuart kori Anglia maszkajátékai, az ázsiai kabuki színház (Japán, Kína). A japán nó színház a 14. században alakult ki. A színi csoportok eredetileg papokból álltak, csak később gyakorolhatta a köznép. A játék alatt többször cserélték a maszkokat, ahogyan a többrétegű ruhából is levettek egyet-egyet, ha úgy hozta a szerep. A maszkot egyetlen kellék egészítette ki, a legyező. A jávai maszkok is összefüggenek a tánccal, a szórakoztatással; puhafából készült maszkjaikat festéssel látták el: ezzel mutattak be udvari legendákat és mitikus történeteket.
Európára jellemzőek az egymással szembeállított szimbolikus karakterek, az átmeneti időszakokat, a változásokat megjelenítő maszkok, álarcok; évszakok, neves ünnepek, fordulópontok; aratás, vetés, lakodalom, disznóölés, mindszent, karácsony, vízkereszt, farsang.
Nevezetes fordulópontokon különféle ünnepek honosodtak meg, melyek többsége bír valamilyen funkciójú álarccal. Ide tartoznak a farsangi álarcok és karneválok, felvonulások maszkjai, (Korea - Jangdzsui álarcos tánc, Baden-Württemberg, Belgium - a Gille-ek felvonulása, Narrenfest, azaz a Bolondok keddje) a szentek napjain felöltött kellékek (Szt Miklós és Szt Lúcia napja, Szt Genesius és Szt Pelágia). Mexikóban az ún. Öregek táncát járják el; ez az Öreg isten számára felajánlott rítus, amit fehér fölműves ruhában, öregember maszkkal táncolják, s közben időseket tettető mozdulatokkal botladoznak a közönség szórakoztatására.
A népi színjátékok maszkjai: betlehemes bőrmaszkok, a hétfalusi csángók boricatáncának faálarcai, a bukovinai székelyek alakoskodása, szőréből kifordított juhbőrből készült csuklyás maszkkal, a fogakat babbal jelezték, a piros rongydarabok az ártó szellemektől védtek. Egyéb kellékek: betlehemi menet a betlehemi történet szereplőivel és a pásztorokból a betlehemet hordozták, és járták a falut. A színjátékszerű előadás központjában Mária és József szálláskeresése állt. A Turkát a kecskealakoskodók használták. A Turka egy kecskét utánzó faálarc, melyet rongyokkal bugyoláltak be, egy botra tűztek rá, így az alábújt személyt tökéletesen elrejtette. Alsó, szöggel kivert álkapcsa zsinóron volt mozgatható, a tetején somfaszarvak voltak. Nyúlszőrrel és egyéb anyagokkal díszítették: csengettyűk, román nemzetiségű szalagok, a szarvak között kifeszített zsinegen rézgyűrűk és gyöngyök voltak felfűzve, és tánc közben a díszek zörögtek rajta. A turkajárás során énekeket adtak elő, s megtáncoltatták a turkát, aki aztán szokás szerint újévkor meghalt. Fő ideje a farsang volt, de megjelent disznótorokon, lakodalmakon is. Szomszédos országokban, például a lengyeleknél gyakoriak az állatmaszkok: ló, medve, gólya, kecske; farsangon, fonójátékon, húsvétkor, Luca napon, disznóöléskor, lakodalmon.

A maszk felöltésének számtalan oka lehet. Az afrikai ember, aki felöltötte a maszkot, nem elrejtőzött, mint az alakoskodók, nem megszépült, mint a velencei karneválozók, és nem megnyilatkozott, mint a színész, hanem istenének képmásává vált. A rituális szerepek az istent, a szellemet, az elzárt én-t hordozták, melyek a rituálék alkalmával szabadon távozhattak rejtekükből a maszkon keresztül. A modern kori szemlélet a maszkot az illúzió elemi jelképének tartja és ennél többet aligha foghat fel belőle, amikor olyan maszkabálok kerítik hatalmukba, mint a XXI. századi népi színjátszás vagy a riói karnevál.

denebolo

Felhasznált irodalom:

André Chastel - Fabulák, formák, figurák, Gondolat kiadó, Budapest, 1984
Busójárás Mohácson, L'Harmattan, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Budapest, 2010
Démonok világa - kultúrák arcai, kultúrák maszkjai, Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen, 2010
Dömötör Tekla - Naptári ünnepek, népi színjátszás, Akadémia kiadó, Budapest, 1983
Dömötör Tekla - Magyar népszokások, Corvina kiadó, Gyomaendrőd, 1983
Frank R. Ankersmit - A valószínűtlen valószerűsége, IPM magazin, Mű/vész, 2005. április
Jean Laude - Fekete Afrika művészete, Gondola kiadó, Budapest, 1972
Kovács Ida - Halotti maszkok, IPM magazin, Pilvax, 2007. június
Ónody Gyula - Karnevál kavalkád, IPM magazin, Vad/dolgok, 2004. február
Rosta Erzsébet, Rábai Attila - Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról
Világtörténeti enciklopédia - Az antik görög civilizáció, Kossuth kiadó, Budapest, 2007
 
 
0 komment , kategória:  Poroszlánok  
Címkék: szórakoztatással, hiedelemvilágban, örökkévalóságnak, bizonytalanságon, növénytermesztés, varázshatalommal, kiengesztelésére, természetfeletti, bozótszellemeket, féldrágakövekkel, szórakoztatására, jellegzetességek, civilizálódással, félrevezetésére, elefántcsontból, gyönyörködtetés, szálláskeresése, helyettesítődik, elszigetelődött, hasonlatosakkal, ablakkereteiről, férfitársaságba, megtáncoltatták, titokzatosságuk, legáltalánosabb, mássalhangzóval, sisakálarcoknak, férfiközösségek, megnyilatkozott, álarckészítésre, fordulópontokon, férfitársaságok, triptichonszerű, megünnepléséhez, megjelenítésére, szentélymaszkok, maszkokról beszélünk, maszkok nagy, múlthoz kapcsolható, hozzájuk kötődő, modern korban, eredeti anyagokat, civilizálódással elhagytuk, pogány rituálékat, emberi átlényegülés, közösséget összekovácsoló, rituális szokások, örökkévalóságnak készülnek, használat után, legtöbb kultúrában, álarcoknak alárendelt, alakoskodás volt, Naga Raksa, Gurulu Raksa, Álarckészítésre Szibéria, Tutanhamontól Ady Endréig, Deák Ferenc, Liszt Ferenc, Nagy Sándor, Sierra Leone, Pápua Új-Guineában, André Chastel, Busójárás Mohácson, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumok Igazgatósága, Dömötör Tekla, Frank, Jean Laude, Fekete Afrika, Kovács Ida, Ónody Gyula, Rosta Erzsébet, Rábai Attila,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
JövőPláza
Pálca 40 cm
599 Ft
 
Loving Birds gumis dosszié A/5
400 Ft
 
Happy Birthday buborékos ajándéktáska nagy
599 Ft
 
Bandridge VL7303
Akciós ár: (–7%) 5.114 Ft
 
Marvel póló, Captain Americas Shield Distressed, XL-es méret
5.820 Ft
 
Dörr objektívvédő sapka zsinórral 72 mm
Akciós ár: (–9%) 1.842 Ft
 
Hello Kitty Kiss USB pendrive, Űrhajós, 8 GB
6.480 Ft
 
Bogyó és Babóca: Furfangos párosító kártyajáték
900 Ft
 
Nyereg és kantár - Schleich
1.071 Ft
 
Adventure Time sapka, szereplők
5.720 Ft
 
Szigetelőanyag P - profil 9 mm 6 méter, barna
724 Ft
 
64 Pontiac GTO színváltós kisautó - Hot Wheels
1.080 Ft
 
Aranygyűrű briliáns csiszolással
46.939 Ft
 
Háromszög színes ceruza szett hegyezovel 24db - Carioca
1.170 Ft
 
Kézi festésű egyedi üveg szett
11.024 Ft
 
Háromszög Jumbo színes rajzkréta szett 12db - Carioca
580 Ft
 
Micimackó barátokkal a kispataknál 30db-os puzzle - Trefl
751 Ft
 
Matricás foglalkoztató készlet - Crayola
4.500 Ft
 
AUDIO TECHNICA ATH-CKX7BL SonicFuel Hallójárati fülhallgató, Kék
Akciós ár: (–9%) 19.920 Ft
 
Logó barátok - béka, kacsa - Infantino
2.421 Ft
 
még több termék
Címkék: Loving Birds, Happy Birthday, Bandridge VL7303, Captain Americas Shield Distressed, Hello Kitty Kiss USB, Adventure Time, Szigetelőanyag, Pontiac GTO, Háromszög Jumbo, AUDIO TECHNICA ATH-CKX7BL SonicFuel Hallójárati, szigetelőanyag, foglalkoztató, ajándéktáska, objektívvédő, csiszolással, kártyajáték, hallójárati, fülhallgató, kispataknál, hegyezovel, distressed, barátokkal, aranygyűrű, színváltós, sonicfuel, infantino, furfangos, micimackó, rajzkréta, bandridge, buborékos, szereplők, háromszög, adventure, háromszög, zsinórral, párosító, schleich, briliáns, pendrive, technica, matricás, americas, birthday, dosszié, carioca, captain, barátok, festésű, crayola, készlet, űrhajós, kisautó, carioca, pontiac, egyedi, profil, wheels, marvel, shield, színes, loving, színes, puzzle, babóca, kantár, nyereg, ceruza, kacsa, szett, szett, trefl, jumbo, audio, szett, barna, kitty, sapka, gumis, bogyó, happy, birds, pálca, sapka, hello, méret, méter,
Véleményezd!
10.23. 22:31 Ebola - A humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos lesz az uniós koor...
10.23. 22:11 Szén-monoxid-mérgezést szenvedett két ember Szendehelyen
10.23. 22:11 Október 23 - Kövér: morális értelemben megrendült az euroatlanti világrend
10.23. 21:51 Október 23. - Tel-Avivban Izrael és Magyarország barátságát hangsúlyozták a...
10.23. 21:11 Október 23. - Berényi: 56 megmutatta, hogy van értelme küzdeni a felvidéki ...
10.23. 21:00 Október 23. - Kövér: az egész világnak bebizonyítottuk, hogy szembe lehet s...
10.23. 20:50 EU-csúcs - Schulz: még nincs vége a válságnak
10.23. 20:41 Iszlám Állam - Védekezésre képezik ki a szíriai ellenzék fegyvereseit
10.23. 20:40 Gázrobbanás történt egy német városban, egy ember meghalt
10.23. 20:30 Önkormányzat 2014 - November 9-én ismétlik meg a választást az egyik győri ...
Tudjátok ?
Sok új adó lesz. Szerintetek a Fideszre szavazók megbánták már?
Igaz hogy 50% adó a Szép-kártya a cafetériára és az Erzsébet kártyára 2015-ben?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Van már olyan deviza hiteles aki tudja hogy jól jár?
Minden újonnan bevezetett adónak örülni fog fityiszes banda?
még több kérdés
ReceptBázis
Csokoládé likőr
Sajtleves hagymával
Harcsapaprikás
Rakott karfiol
Fahéjas Gofri
Almás szelet
Bárányfilé gorgonzola mártással
Mazsolás rizs
Fonott kakaós kalács
Magozott meggybefőtt
még több recept
Blog Címkék
Aranyosi Ervin: Mondd ki!  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Szklerózis multiplex ellen  Esti ima...  Felfújható gumi kísérleti repü...  Kohut Katalin: Hiába kiáltás  Mélyreható szempár  Ludi Delfino  Búzafűlé  Aranyosi Ervin: Mondd ki!  Elhallgatott adóemelések a jöv...  Óda egy mai celebről  Óda egy mai celebről  Tallóztam  Evangélium 2014. október 22.  A szemlélő papagáj  Szép estét!  Ördöggé műttette magát a mexik...  Búzafűlé  Laboratóriumi megnevezések röv...  Szeretném, ha a lányom ezeket...  87 éves lenne Körmendi János ...  a képek , a képek ,.-  Fűszerek jó hatásai  Fűszerek jó hatásai  79 esztendős lenne ma Szuhay B...  Bolánói" rakottas  Laboratóriumi megnevezések röv...  Ludi Delfino  Bolánói" rakottas  Galagonya jó hatásai  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Ady idézet  Mákos nudli krumplis tésztából  Szexuális segédeszközre hasonl...  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Ludi Delfino  Fáradt könyörgés  Ludi Delfino  Hasi zsír ellen  Ludi Delfino  Bőrfiatalító koktél  Tizennégy sor  A Great Ocean Road (Nagy óceán...  képek,.-  A medvehagymáról  Szép estét és jó éjszakát kívá...  A nagylelkűség megbocsátást je...  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Kohut Katalin: Az álom-híd  Laboratóriumi megnevezések röv...  Jó éjszakát,szép álmokat!  Csak téged  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Legújabb FANTASZTIKUS kép  A légzés fázisai  136 éve született Krúdy Gyula ...  Jó èjszakát kìvánok ...  Ludi Delfino  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Sajátszerkesztésű képem  Különleges gyűrűk - 16. (15 ké...  A legjobb cinkforrások..  Medvehagyma jótékony hatásairó...  Édes sült sütőtök  szép estet jó éjt kívánok neke...  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Gyönyörű őszi napot!  Éjtündér világában  Tizennégy sor  Hangulatjelentés!  Csak tánc az élet  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Ludi Delfino  Búzafűlé  Nincs Cím  Ludi Delfino  Óda egy mai celebről  Elenor Hodgman Porter ...idéze...  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Másként  Ördöggé műttette magát a mexik...  Őszi képek  Ma 69 éves Nyikita Mihalkov f...  Kiváló ételkombinációk :  136 éve született Krúdy Gyula ...  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Ludi Delfino  Teljes összeköttetésben állunk...  kocsmában 991  Legújabb FANTASZTIKUS kép  Napi evangélium - 2014. októ...  Ludi Delfino  Éjtündér világában 
Bejegyzés Címkék
maszkokról beszélünk, maszkok nagy, múlthoz kapcsolható, hozzájuk kötődő, modern korban, eredeti anyagokat, civilizálódással elhagytuk, pogány rituálékat, emberi átlényegülés, közösséget összekovácsoló, rituális szokások, örökkévalóságnak készülnek, használat után, legtöbb kultúrában, álarcoknak alárendelt, alakoskodás volt, honfoglaló magyaroknál, indogermán népektől, szellemeket távol, természet erőivel, hatalmat felettük, arca egészét, idegen lény, maszk szavunkra, latin kísértet, kikészített bőrt, araboknál szintén, görög maszk, drámában játszott, franciák majd, maszkok igazi, cselekvés környezetében, tagok által, történetet mesélnek, adott kultúráról, serdülőből felnőtt, halálba lépett, lárvák felöltése, közösség összetartó, rituálé alatt, átlényegülésük keretét, maszk fizikális, megjelenítendő szellemlényt, maszk készítőjének, maszkok jellegzetes, külvilág elől, viselőjük elfelejtheti, primitív népeknél, közösségi szabályokat, középkori hóhéroknak, rabló-pandúr játék, velencei maszkok, gyönyörködtetés mellett, titokzatosságuk adja, álarc mögött, emberi személyiség, színházi előadásokon, afrikai kontinensről, gonosz szellemet, betegséget ijesztik, groteszk álarcokkal, burját sámán, kolam maszkok, legismertebb kolam, mitikus Kobra, veszélyt idézi, madár alakú, közösségi identitás, hierarchikus maszk-családokon, helyi játékokban, fából faragott, saját maszkok, busócsoportok maszkjainak, csoport vezetőjének, jellemző jegyeket, busó álarcokat, legényeknek másfajta, szellemlény megjelenése, egyes larvak, maszkok kifejezésmódja, emberi arcot, afrikai törzseknél, kisebb méretűeket, állati megjelenésűek, jaguármaszkokat táncos, falusiak elkergetik, lovas alakoskodás, farkát tartotta, afrikai maszkokon, lesütött szem, befelé nézés, kidüllesztett szem, mindenlátás jele, varázserő maszkja, maszk több, viselője térben, színek utalhatnak, nemi jellegre, türkiz szín, jávai Kelana, haragvó isten, , ,
2014.09 2014. Október 2014.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 97 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 216
  • e Hónap: 1244
  • e Év: 19751
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2010 TVN.HU Kft.