Regisztráció  Belépés
eposz.blog.xfree.hu
Enneagram: 5-ös (Merkúr: Szűz: Föld) 6-os 8-as (Nap: Oroszlán: Tűz) 9-es Képes vagyok rá, ura vagyok a helyzetnek. Nem vitatkozok. Lauter Szabolcs
1987.09.04
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Luciferi Lázadás - III.
  2017-07-15 21:14:37, szombat
 
   
  "Eközben Lucifer és csapata, misztérium iskolája, hűvös távolságtartással és nyugalommal szemlélte a két erő küzdelmének alakulását (Mihály és Rigeliek küzdelmét). Majd annyira lenyűgözte ez a dráma, a dualitás drámája, hogy elkezdte felépíteni erőit, mindkét oldalon! A fény és a sötétség harcaiban, mert az volt az érdeklődés középpontjában, hogy ki fogja megnyerni a küzdelmet, látni akarta a győzteseket, de mindazt amit látott a harcokban, az a könyörület hiánya volt."

"Lucifer arra tanította katonáit (fizikai síkon is), hogy a harcmezőn nyomják el érzéseiket, és legyenek kemények, és okozzanak szenvedést és nyomorúságot másoknak. Mihály viszont arra tanította katonáit, hogy szenvedélyesen harcoljanak, és így kerekedjenek fölül a sötét erőkön. Amikor Lucifer látta, hogy Mihály hogyan küldi csatába katonáit, minden figyelmét az orioniakra irányította, és hatalmas háború tört ki közöttük az éteri és asztrális síkokon a Föld felett, amely úgy is közismert, mint a Mennyek (Csillagok) Háborúja. Mihály szenvedéllyel teli csapatai sorra győzelmet arattak a sötét erők felett. A luciferi erők, akik eddig hidegvérrel, intellektualitásukat használva és nyugalommal harcoltak, stratégiát váltottak. A harmadik erő a negatívan polarizált orioni és drakonida csoportok is elszaporodtak és már ők is (orioni-drako) harcban álltak egymással.

A Csillagok Háborúja mintegy ezer évig tartott nagyjából i.e. 500.000 körül.

I.e. 1 millió és i.e. 500.000 között a Föld lakossága 200 millióról egymilliárdra növekedett. Mivel a háborúk, nem a Földön, hanem annak égi szférájában zajlottak, így ez nem befolyásolta jelentősen a lakosság számának alakulását a Földön valamint a Föld alatti civilizációk kultúrák száma sem csökkent a luciferi lázadások alatt. A legtöbb felszíni harc regionális volt és hagyományos fegyverekkel vívták (nem használtak atomfegyvereket és lézer technológiájú fegyvereket).

Az ezeréves égi háború befejezéseképpen, fegyverszünet jött létre.

Lucifer és csapata megállapodott abban, hogy ne támogassanak semmi olyan tervet, amely a Föld rendszerének nyílt agresszióját teszi lehetővé. Mihály rájött, hogy a háború a sötétséggel szembeni harc hiábavaló, mert nem tudják leküzdeni a sötétséget csupán az érzelmi energia erejével, így visszavonult az égi-mennyei birodalmakba, hogy összegezze a dualitás csatájának tanulságait."

"54. A Lucifer-féle lázadás okozta gondok

1. Igaz és hamis szabadság

,,54:1.3 Az igaz szabadság egyre szorosabban kötődik a valósághoz és mindig tekintettel van a társadalmi igazságosságra, a mindenségrendi méltányosságra, a világegyetemi testvériességre és az isteni kötelezettségekre."

2. A szabadság elrablása

A) ,,54:2.2 Minden fejlődő világegyetem minden teremtménye, aki az Atya akaratának megcselekedésére vállalkozik, arra rendeltetett, hogy a téridő Teremtőinek társává váljon a tökéletesség tapasztalás útján való elérésének csodálatos kalandjában. Ha ez nem így volna, akkor az Atya aligha ruházta volna fel e teremtményeket teremtői szabad akarattal, és nem is lakozna bennük, nem lépne velük tényleges közösségre az ő saját szelleme révén."

B) ,,54:2.5 Az egész világegyetemben egyetlen lénynek sincs jogos szabadsága arra, hogy bármely más lényt az igaz szabadságtól, a szeretni és a szeretve lenni jogától, az Isten imádatának és a társak szolgálatának előjogától megfosszon."

3. Az igazság eljövetelének késlekedése

,,54:3.1 Az evolúciós világok saját akarattal bíró, erkölcsi teremtményeit mindig foglalkoztatja az az át nem gondolt kérdés, hogy vajon a végtelenül bölcs Teremtők miért engedik meg a rossz és a bűn létét. Nem értik meg, hogy mindkettő szükségszerű, ha a teremtmény valódi szabadságot kap. A fejlődő ember vagy a csodás angyal szabad akarata nem pusztán bölcseleti fogalom, jelképes eszménykép. A jó és a rossz közötti választásra való emberi képesség világegyetemi valóság. A szabadság, hogy önmaga választhasson, a Legfőbb Urak adománya, és ők nem engedik meg bármely lénynek vagy lények csoportjának, hogy a tágas világegyetemben akár egyetlen személyiséget is megfosszanak ettől az istenadta szabadságtól - még azt sem engedik meg, hogy az ilyen félrevezetett és tudatlan lények e rosszul értelmezett személyes szabadságot élvezzék.

54:3.2 Bár a rosszal (bűnnel) való tudatos és teljes azonosulás egyenlő a nemléttel (a megszűnéssel), a bűnnel való ilyesféle személyes azonosulás időpontja és a büntetés végrehajtásának - a rossz szándékos befogadására önmagától adott válasznak - az időpontja között mindig lennie kell egy elegendően hosszú időtartamnak, mely lehetővé teszi az ilyen egyedi világegyetemi helyzet olyan megítélését, mely az összes érintett világegyetemi személyiségnek teljes mértékben megfelel és amely oly méltányos és oly igazságos, hogy azt még maga a bűnös is elfogadja.

54:3.3 Ha azonban e világegyetemi lázadó az igazság és a jóság valósága ellenére elutasítja az ítélet elfogadását, vagyis a szívében meglátja az ítélet igazságosságát, de mégis elutasítja annak beismerését, akkor a Nappalok Elődeinek mérlegelése szerint a büntetés kiszabását el kell halasztani. És a Nappalok Elődei elutasítják bármely lény megsemmisítését mindaddig, amíg minden erkölcsi érték és az összes szellemi valóság kihuny mind a gonosztevőben, mind pedig az ő támogatóiban és a vele esetleg rokonszenvezőkben."

4. A könyörület miatti időbeli késedelem

A) ,,54:4.4 Lucifer rendelkezett azoknak a szabadságoknak a többségével, melyeket keresett; a többit a jövőben kapta volna meg. Mindeme becses képességek elvesztek azáltal, hogy teret engedett a türelmetlenségnek és engedett azon vágyának, hogy azt birtokolja, amire éppen törekszik és hogy úgy birtokolja azt, hogy közben a világegyetemek mindenségét alkotó minden más lény jogai és szabadságai tiszteletben tartásával járó minden kötelezettséggel dacol. Az erkölcstani kötelezettségek velünk születettek, isteniek és egyetemesek.

54:4.5 Számos okát ismerjük annak, hogy a Legfőbb Urak miért nem pusztították vagy fogták el azonnal a luciferi lázadás vezetőit. Bizonyára vannak egyéb és talán jobb okai is, melyeket mi sem ismerünk. Az igazságnak való érvényszerzésben megmutatkozó eme késedelem könyörületes oldalát a nebadoni Mihály személyesen alakította ki. E Teremtő-atyának a tévelygő Fiai iránt mutatott ragaszkodásának hiányában teljes egészében a felsőbb-világegyetemi legfelsőbb igazságosság érvényesült volna. Ha azalatt történt volna a luciferi lázadáshoz hasonló esemény a Nebadonban, amíg Mihály megtestesült alakban az Urantián tartózkodott, akkor a rossz e pártolóit azonnal és véglegesen megsemmisítették volna.

54:4.6 A legfelsőbb igazság akkor érvényesülhet azonnal, ha isteni irgalom nem késlelteti. Azonban az idő és a tér gyermekeinek ajánlott könyörületes segédkezés mindig gondoskodik erről az időbeli késedelemről, arról a kegyelmi időközről, mely a vetés és az aratás között eltelik. Ha jó a vetés, akkor ez az időtartam gondoskodik a jellem kipróbálásáról és épüléséről; ha a vetés rossz, akkor e kegyelmi késedelem időt ad a megbánásra és a jó útra térésre. A gonosztevők elítélésében és megszűntetésében megmutatkozó időbeli késedelem a hét felsőbb-világegyetembeli irgalmas segédkezés eredendő sajátja. Az igazságosságnak a könyörületesség révén való eme korlátozása azt bizonyítja, hogy az Isten szeretet, és hogy e szerető Isten érvényesül a világegyetemekben és irgalommal alakítja az ő összes teremtményének végső rendeltetését és végzi megítélésüket.

54:4.7 Az időbeli kegyelmi késlekedés a Teremtők szabad akarata szerint való. A világegyetemben jó származik e türelmes eljárásból a bűnös lázadók ügyének elbírálása során. Míg teljesen igaz, hogy jó nem származhat rosszból arra, aki rosszat tervez és művel, azonban az is éppen úgy igaz, hogy minden dolog (beleértve a rosszat, mégpedig a magvábanvalót és a megnyilvánultat egyaránt) együtt munkálkodik az összes olyan lény javára, aki ismeri Istent, szereti megcselekedni az ő akaratát, és az ő örökkévaló tervének és isteni céljának megfelelően emelkedik felfelé, a Paradicsomra."

B) 54:4.8 ,,Az irgalom jellemezte világegyetemben az igazságosság érvényesülése lehet ugyan lassú, ám annál bizonyosabb."

A ,,hazugság", avagy a megtévesztés kora

1. Azzal, hogy Kaligasztia - egykori Bolygófejedelmünk - csatlakozott a Lucifer-féle lázadáshoz, az Urantián elkezdődött a ,,hazugság" kora. Lucifer a 53:2.2 ,,saját jogok és a szabadság" védelme érdekében lépett fel. A saját elmét felmagasztalta (53:2.3), ugyanakkor tagadta a gondolkodó személyek létének forrását, az Egyetemes Atyát. Azon személyeket pedig, akik kitartottak az Atya mellett, hazugoknak és árulóknak bélyegezte.

Az Urantia általános helyzete ma is az Isten ellen lázadó bolygó képét mutatja. Az emberek számára ma is a szabadságjogok fontosságát hangoztatják, az Istent pedig - mint szerető Atyát - nem hirdetik. Éppen ezért, az Urantiára nem a testvéri erkölcs alkalmazása a jellemező.

Az Isten iránti közömbösség fő oka a megismerhetőségének nehézségében van. Bár Jézus itt volt kétezer éve, és a szellemi világot érintő minden kérdésre volt hiteles válasza, de ez a felkészültség nem jellemezte az ő követőit. Az Urantia kinyilatkoztatás egyik nagy értéke az, hogy az Istent hitelesen ismerteti meg az emberekkel. Tudás alapot ad a hitnek.

2. Az ember nem önmagát találja ki. Az embert az Isten találta ki azért, hogy az ember felfedezhesse és megtalálhassa a maga számára az Istent. Az önigazoló liberális eszmék sohasem lesznek képesek megmagyarázni az embert az Isten nélkül. Nem is teszik. Ezért sugallják azt, hogy az ember örök élet nélküli biológiai lény, társadalomban élő gazdasági szereplő.

Az értelem és a szabad akarat az Istenek ajándéka a világegyetem többi személyisége számára. Bár az értelem és a szabad akarat egyéni, de mégsem lehet öncélú. Azonban Lucifer azzá tette. A teremtmény számára az értelem és a szabad akarat az Isten megtalálásának eszközei. Éppen ezért a teremtmény számára a szabad akarata, az értelme és az Istene elválaszthatatlanul összetartozó kellene, hogy legyen.

Végzetes az ember számára az, ha csak a szabad akaratra és az értelemre épít, de az Istent kizárja az életéből. Ezzel ugyanis az értelme nyitottságát, vagyis a saját, szabadságra való képességét csökkenti. Pedig az emberi szabad akarat beteljesülése csak az Isten választásán keresztül történhet meg. Az emberi értelem beteljesülése pedig csak az Isten felismerése által valósul meg.

Ideje lenne belátni: 196:3.10 ,,Az emberi elme nem teremt valódi értékeket; az emberi tapasztalás nem eredményez világegyetemi látásmódot. A rálátást, az erkölcsi értékek felismerését és a szellemi jelentéstartalmak megkülönböztetését illetően minden, amit az emberi elme tehet az, hogy felfedez, felismer, értelmez és választ."

3. Feltettem magamnak a kérdést, hogy mi segítené elő az emberi értelem fejlődését. - Nyilvánvalóan az, ha rendelkezne világegyetemi látásmóddal. De mi is a világegyetemi látásmód? Ez csak olyasmi lehet, ahogy egy Isten, ahogy az Isten képes látni a világot. Az Isten Atyaként nagyon vágyik arra, hogy a gyermekei is képesek legyenek úgy tekinteni a mindenségre, ahogy ő.

Annak idején Lucifer nem volt látható az emberek számára. Az alárendelt beosztottjai révén tévesztette meg őket. A helyzet ma is hasonló. Az igazi megtévesztők a háttérben vannak. Lucifer talán még hitt abban, amit hazudott, vagy legalábbis hinni akart benne. Akik viszont ma hazudnak az embereknek, ezt tudva és akarva, gonosz módon teszik. Mégpedig a vagyonuk és a hatalmuk növelése érdekében, másoknak hátrányt okozva.

Lucifer 53:3.6 ,,Azt képviselte, hogy a felemelkedők az egyéni önmeghatározás szabadságát élvezhessék." E téren ma talán még durvább a helyzet. Vannak, akik már a felnövekvő gyermekek helyett is meg akarják határozni, hogy milyen neműként gondoljanak magukra. Nem más ez, mint a társadalom alapját képező családok tudatos rombolása.

Azt, hogy egy önző háttérhatalom befolyásoló erővel bír az Urantián, az is mutatja, hogy képes a szellemi-erkölcsi és a tudományos-gazdasági haladást gátolni és befolyásolni a saját érdekei védelme érdekében. Ha nem így lenne, akkor vagy a vallások jó szándékú, vagy pedig a tudományok érdeklődő képviselői már nyíltan hirdetnék az Urantia kinyilatkoztatás értékeit.

Mivel az Urantián általánosan ismert cél jelenleg nem az Egyetemes Atya, hanem az önfelmagasztalás, az általánosan elfogadott érték pedig nem a szeretet, hanem az anyagi vagyon és az abból nyerhető hatalom, ezért szükségszerű, hogy a vagyonnövelés érdekében komoly megtévesztés folyik azok irányában, akiknek munkája és élete e vagyonokat növelheti. Kettő ilyen terület önmagát kínálja. Az egyik az egészségügy, vagyis a betegségipar, a másik pedig az energiaipar területe. Ez persze nem azt jelenti, hogy e területeken nincs kutatás és fejlődés, hanem azt jelenti, hogy az olcsó és hatékony módszerekről és technikákról szó szerint nem kifizetődő tájékoztatni az embereket.

4. Az egyén fejlődésének útja előre felé vezet. Az előre pedig arra van, amerre az Isten. Vagyis az út a szellemi felemelkedés. Jézus azt kérte, hogy a társadalmi igazságtalanságok ellen az Isten hiteles képviselésével küzdjünk, ne erőszakkal. Hitelesen - azaz okosan és vonzó módon.

Az igazság és a béke megtalálásához az út nem a fegyvereken keresztül vezet. Csak az igazság meglátása adhatja meg azt a szabadságot, amely megelégedést kelt.

A belső békéért tehát nem érdemes erőszakkal küzdeni. Az embereknek a lelkükben kell felszabadulniuk. Ha az ember nem szabad a lelkében, a belső rossz érzéséért egy másik embert vagy embercsoportot fog hibáztatni, és előbb-utóbb harcolni fog ellenük azért, hogy - várakozása szerint - szabad lehessen. Az igazi szabadság az igazság látásán alapul. Azon igazság megismerésén, melyet Jézus hozott e lázadástól sújtott bolygóra - az Isten Atyaságát és az emberek testvériségét. Ez az egyszerű, de nagyszerű tanítás a felismerések sorrendjét is elénk tárja. Először az Isten Atyaságát kell komolyan felismerni ahhoz, hogy aztán - szinte már magától értetődő módon - következhessen belőle számunkra az Isten gyermekeinek testvérisége. Aki ugyanis elfogadja az Isten atyaságát, el fogja fogadni az emberek testvériségét is.

5. A Lucifer-féle tanok elég régóta vizsgáznak az Urantián, de sorra megbuktak. Ugyanis 134:4.9. ,,Az egyenlőség elve sohasem hozhat békét, kivéve, ha mindenki kölcsönösen elismeri egy mindenek fölött álló főhatalom felügyelő befolyását."

Az Atya azt támogatja, hogy minden ember maga ismerje fel azt, amit Jézusra mutatva az Isten gyermekei képviselnek előttük. Az Igazság jézusi Szelleme az V. korszakos kinyilatkoztatás előtt jár és ösztönzi, érzékenyíti az egyetemes válaszokra szomjazó emberi lelkeket, akik ma már maguk is találhatnak, ha keresnek, hiszen az Urantia kinyilatkoztatás elérhető a neten, vagy megvásárolható könyv formájában. Jézus korában az igazságra éhes lelkeknek várniuk kellett arra, hogy egy hiteles tanítvánnyal találkozzanak, aki beszél nekik a Jézustól hallott örök igazságról - az Isten atyaságáról és az emberek testvériségéről. Az Urantia kinyilatkoztatás jelentőségét az is mutatja, hogy az előbbi tanítást már a világegyetemi látásmód szerint is közli, amely így, az Isten atyasága mellett, a mindenségben élő összes gyermekének a testvériségét is hirdeti.

* * *

A világegyetemi rendhez hű emberfeletti igazgatás felállítása valamely halandói szférán nem változtatja meg azonnal vagy önkényesen az emberek gondolkodásmódját, beállítottságát. Ez nagyon fontos! A felsőbb világegyetemi hatóságok sohasem csorbítják vagy nyomják el az ember szabad akaratát. Az emberek szabadon, mindenféle korlátozás nélkül csatlakozhatnak a Lucifer-féle lázadáshoz, még a világegyetemi igazgatási rendhez hű emberfeletti irányítás mellett is.

Az Ember Fiaként Jézus kivívta és megmutatta az ember győzelmét a világegyetemi lázadás felett. A lázadás végleges felszámolására a világunkon abban a jövőbeli korban fog sor kerülni, amikor MINDEN halandó hasonlóképpen tesz majd, azonban ennek bekövetkezésére csak a távoli jövőben számíthatunk.

Azzal, hogy a lázadók megkísérelték ellehetetleníteni Mihály alászállási küldetését, elveszítették az ügyük minden támogatóját a csillagrendszeri világokon, s ezzel csillagrendszeri szinten vége is lett a lázadásnak. A lázadásnak csillagrendszeri szinten nem pusztán egy igazgatási döntés vetett véget. A lázadásnak azért szakadt vége, mert a lázadók elveszítettek minden rokonszenvet és támogatást. A lázadás vezetői melletti EMBERI rokonszenv azonban még NEM veszett ki, s ez az oka annak, hogy halandói szinten még mindig tart a lázadás.

,,A dolgok állása kétségkívül nem fog megváltozni a mostanihoz képest mindaddig, amíg az egész Lucifer-féle lázadást végleg meg nem ítélik és az abban résztvevő összes személy sorsáról nem határoznak." [67:4.5]

A főlázadók (a korábbi Bolygóherceg és társa) tudják, hogy a halandói szinten zajló lázadás fenntartása az utolsó esély az életben maradásukra, ezért érdekükben áll a lázadás éltetése olyan sokáig, ameddig csak lehetséges. A világegyetem vezetői mindeközben nem szándékosan késleltetik a megítéltetés lezárását:

,,A rövidlátó és idő-korlátolta halandói elméknek nem illik bírálniuk a világegyetemi ügyek előrelátó és végtelenül bölcs intézőinek időbeli késlekedését." [54:6.8]

,,Nyilvánvaló, hogy Immanuel tanácsolta Mihálynak, hogy ne kerüljön közvetlen összeütközésbe a lázadókkal és engedje a lázadást az önpusztítás természetes útján végighaladni. És a Nappalok Szövetségének bölcsessége a paradicsomi Háromság egyesült bölcsességének időbeli tükröződése." [54:5.8]

A megítéltetés folyamatát egy megváltoztathatatlan világegyetemi elv határozza meg, s ez előírja, hogy a lázadók és megtévesztő álokoskodásaik iránt MINDEN rokonszenvnek el kell halnia:

,,A Nappalok Hűséges Követője az Edentián az tanácsolta a Csillagvilági Atyáknak, hogy engedjék a lázadókat szabadon cselekedni egészen a végsőkig annak érdekében, hogy mindez gyökerestül kiirtsa az e gonosztevők iránti együttérzést a Norlatiadek minden jelenlegi és jövőbeli létpolgárának szívéből - legyenek ők halandók, morontiák vagy szellemteremtmények." [54:5.9]

Vegyük észre, hogy ez MINDEN - ma élő és majdan élő - halandóra vonatkozik s nem is csak a földiekre, hanem minden halandóra a csillagrendszerünk összes lázadó bolygóján.

,,A Jerusemen az orvontoni Legfőbb Végrehajtó személyes képviselője azt tanácsolta Gábrielnek, hogy teljesen adja meg a lehetőséget minden élő teremtménynek arra, hogy a Lucifer-féle Szabadság-nyilatkozattal kapcsolatos dolgokban ki-ki kialakíthassa a saját, végső álláspontját. (...) Ahhoz, hogy a Norlatiadek lényei előtt nyitva maradhasson a felemelkedés paradicsomi kapui, szükséges volt megengedni a lázadás teljes kibontakozását és biztosítani kellett, hogy az összes teremtmény egyértelmű magatartást tanúsíthasson, bárhogyan is érintett a fejleményekben." [54:5.10]

Az ,,egyértelmű magatartást tanúsíthasson" kitétel teljesen világos, és a ,,bárhogyan is érintett a fejleményekben" kitétel szintén az összes - ma élő és a jövőben megszülető - halandóra értendő.

Az Atya létének tudatos tagadása és a szándékos, tudatos rossz még mindig komoly szerepet játszik ezen a bolygón. Mindkettő a luciferi kiáltványból levezetett hamis szabadság kifejeződése. A főlázadó (a korábbi Bolygóherceg) mindkettőt támogatja.

A szándékosan, eltökélten vállalt rossz NEM vehető egy kalap alá a közönséges evolúciós rosszal, mint amilyen a kapzsiság, az önzés, a bosszúvágy, a minősített erőszakos cselekedetek, a következményekkel számolni képtelen élvhajhászás, stb. A rosszat szándékosan választó személy előtt nincsenek erkölcsi gátlások. Az Urantia könyv szóhasználatával élve: az ilyen személy átlépi a bűn és a gonoszság határát. Jézus így magyarázza ezt:

,,A rossz eredendően megvan e világ természetes rendjében, a bűn azonban a tudatos lázadás olyan magatartása, melyet azok hoztak el e világra, akik a szellemi fényből a sűrű sötétségbe zuhantak." [148:4.6]

S ez az isteni válasz:

,,A szalvingtoni Isteni Segédkező harmadik önálló nyilatkozatában elrendelte, hogy semmi olyat ne tegyenek, amely csak félig hozza el a gyógyulást, ami gyáván elnyomja, illetőleg egyéb módon elrejti a lázadók vagy a lázadás gyalázatos képét. Az angyali seregeket utasította, hogy a bűn kifejeződésének teljes kifejlésével és korlátlan lehetőségével, mint a leghamarabb célravezető módszerrel éljenek, mely elhozza a rossz és a bűn jelentette szörnyűségből való tökéletes és végleges felgyógyulást." [54:5.11]

Nyilvánvalóan NEM volna összhangban ezzel az irányelvvel, ha főlázadót (a korábbi Bolygóherceget) és összeesküvőtársait eltávolítanák még az előtt, hogy a ,,tökéletes és végleges felgyógyulásra" sor kerülhetne (azaz mialatt még képesek maguk vagy az ügyük iránt emberi rokonszenvet ébreszteni és támogatást szerezni hozzá).

A luciferi bukás egyik figyelemreméltó következménye e világon egy olyan civilizáció kialakulása lesz, mely képes ellenállni bármilyen világegyetemi lázadásnak. Az Urantia végül el fog jutni a fény és élet korszakába a korábbi lázadó Bolygóherceg minden mesterkedése ellenében is.

A lázadás jelenlétében élni nyilvánvalóan azt jelenti számunkra, hogy ritka és értékes tapasztalást szerezhetünk a dolgok teljes rendjét illetően. Ez hatékony védőoltás minden lehetséges jövőbeli lázadás ellen. Számtalan urantiai tesz majd szert egyénileg erre a megerősítő bölcsességre minden eljövendő korban és az örökkévalóságban."

"Lucifer - Lázadás a mennyekben

Lucifer először Satanael-el közölte a terveit, de több hónapra volt szüksége ahhoz, hogy a rátermett és ragyogó társának elméjét mindezzel megfertőzze. Mihelyt azonban a lázadó elveket elfogadta, a "saját jogok és a szabadság" feltétlen és őszinte híve lett. Az ötlet Lucifer elméjében bukkant fel és ott öltött alakot, és hogy bárhol lett volna is, akkor is ilyen lázadást szított volna. Lucifer ezzel a Szabadság-nyilatkozattal indította el a lázadást. Nyíltan szembeszállt Mihállyal és Rafaellel továbbá a Nappalok Elődeivel, és pimasz, kihívó magatartást tanúsított velük szemben, majd pedig rámutatott arra tényre, hogy a válasz hiánya fényes bizonyítéka az "Atya" tehetetlenségének.

Az "Atya", az angyalok és a lázadó angyalok tanácskozása Lucifer és a "Teremtő Atya" valamint Gabriel és Uriel között

Gábriel hozzálátott volna ahhoz, hogy szembeszálljon az elszakadás jogával vagy hogy ellenlépéseket tegyen a lázadó hírveréssel szemben. Könyörgött az "Úrhoz" ne engedtessék a harcot. A tanács arra az eredményre jutott:
Lucifernek megengedték, hogy teljes egészében felépítse és alaposan megszervezze lázadó kormányzását, ezáltal kihirdették a harcot!
Lucifer és Satanael, Azazel, Beelzebub, Asmodeus, Abaddon, Beliál, Leviathan, Samyaza, és a tiszt posztot betöltő lázadók, további angyalokat toboroztak a lázadásra/háborúra. Lucifer jelvénye egy fehér alapon vörös kört ábrázoló lobogó volt, mely vörös kör a belsejében egy fekete Sigilt "Lucifer pecsétet" tartalmazott azon belül egy kört, (fizikai síkon) amin először szerepelt a fordított csillag! Mihály a döntése szerint tartózkodott a luciferi lázadás elleni tényleges harctól, ezért Gábriel összehívta az irányítása alá tartozó törzskart mivel Lucifer volt a szeráfok vezetője "mennyei rangban".
A luciferi lázadás az egész mennyre és Földre "világra" kiterjedt. A veszteség az angyali sorokban volt a legnagyobb (fizikai síkon, anyagtestekben, egyébként nem anyagi síkokon nem tudják elpusztítani egymást), az angyalok 70%-a Lucifer oldalára állt, Leviathan és Samyaza törekedtek arra hogy Mihályt -t is a lázadók közé toborozzák, Mihály "aki Lucifer után" a szeráfok új vezetője lett, visszautasította az "Úr" ellen való lázadást.
Lucifer a következőt üzente:
"Ahogyan az Atya, úgy te is odavészel majd a csatában nagyon hamarosan." Második alkalommal a toborzást követően azzal a céllal küldött 2 lázadót hogy pusztítsák el Mihályt melyet miután Lucifer közreadott, amikor is felhívást visszautasította."Nem az Atya ad jogot és akaratot! Mindenkinek joga van szabad akaratra és ezt ti adjátok magatoknak."
Lucifer, a legelszántabb támadást a Nappalok Elődeinek - az "idegen hatalmasságoknak" - azon joga ellen indította, hogy beleavatkozhatnak a jogokba. Az első Csatát Lucifer és lázadó angyalai nyerték.
A második csatában a lázadó angyalok második szakasza harcolt de elbuktak, így váratlanul érte őket támadás, körbe vették a bázisukat "Mihály és Gabriel és az Úr angyalai által." A második csatában vesztettek, Lucifert hívatták az "Úr elé" abban az eszmében, 2 követ vagyunk, a vezetőtöket hívatja az Úr a 2 vezető kommunikációjára kerül sor. Ekkor azt hitték a lázadók "Teremtő" kihirdette a győzelmüket és az Úr valamint a fény angyalai feladták a háborút. Nem minden angyal állhatott közvetlenül az Úr elé "Lucifer alapjában az Úr mellett állt" mennyei pozíciójában, valamint Mihály és Gabriel is. "Tőrbe csalták Lucifert " és elűzették a mennyekből és a lázadó angyalait is, "ezáltal időt nyertek" mert távolabbra került Lucifer az Úrtól és a tróntól. Kidobták a mennyekből, azok után a lázadó angyalokat is elűzették és a Föld bolygóra száműzték őket!

Lucifer - Lázadás a mennyek ellen

Lucifer "Lux-Fero" /Fényhozó/ Hajnal Fia (valamiféle frakció) volt a legmagasabb rangú angyal, ő volt az angyalok vezetője, képzeljük el mint egy katonai rendfokozatot ahol vannak tisztek, tábornokok, közlegények... Amikor megteremtették az (földi) embert (atlantiszi szellemcsaládok), annak kijárt a szabad akarat és mindaz ami az angyaloknak nem volt szabad!
"Az ember alatta való faj" mégis több minden megadatik nekik mint az angyaloknak. Továbbá az volt az elképzelés "az ember az angyalok fölött helyezkedjen el a mennyekben, mert a (földi) teremtő fiak/teremtő képére teremtetett." Tehát eleve megkapta a hibás programokat is.
Lucifer és első helyettese, Satanael amikor szívükben kezdtek szembefordulni az "Atyával" ők az angyalok népéért álltak ki mert többé nem az angyalok volt az "Atya" kedvenc teremtése. Ebből ered a mondás:
"Inkább úr leszek ott ahol a halál megveti lábát, mintsem hogy szolga legyek." Tehát arról van szó hogy Lucifer igazságot akart (Mégis kinek vagy minek az "igazságát"?), hogy az ember "ne legyen kivétel" amikor kisebb rendű az ő népétől.

Lucifer és Satanael kommunikációja

Noha korábban két lázadás is volt, de nem olyan mértékben hogy az száműzetéshez vezessen, Lucifer szerint e felkelések azért voltak sikertelenek, mert az értelmek többsége nem követte a vezetőit. A luciferi lázadás csatakiáltása a saját jogok elméletének alapjára épült. Egyik fő érvük az volt, hogy ha az "önkormányzatiság" nem adja meg nekik a szabad akaratot, akkor kiharcolják maguknak. Legfőbb megbízottként irányíthatják, Lucifer az angyalok vezetője, Azazel a kerubok vezetője és így tovább. Lucifer egész igazgatási testülete "Lucifer angyalai a bukottak" egységesen átálltak és nyilvánosan esküt tettek, mint a "felszabadított világok és rendszerek" új vezetője kormányának tagjai.

Az igazság eljövetelének irgalmas késlekedésében Lucifer annak bizonyítékát látta, hogy a Paradicsomi Fiak kormánya képtelen a lázadás megfékezésére.

Néhol átszerkesztette: Eposz

Eposz komment:
Azért azt nem árt észben tartani hogy, azt a fajta energiát amiből én is felépülök, valójában kitől kaptam, attól akit Istennek szoktunk nevezni! Én ezt nem felejtettem el. Innentől kezdve neki a legnagyobb a tudása, Ő a legnagyobb tanár és tanító is egyben. Az egy dolog hogy vannak olyan entitások, istenségek, akik tudják irányítani akár manipulálni az energiákat, tehát teremteni tudnak vele, mert van annyi tudásuk hozzá. De ez még nem jelenti azt hogy vissza is kellene vele élni. Tehát rajtam múlik hogy bizonyos energiákat hogyan tudok használni és manifesztálni, akár még a sötét erők erejét és energiáikat is fénnyé lehet alakítani tudatosan, másfajta energiává, mondjuk pozitív energiákká. Az ember, főleg a földi ember, mindent képes befogadni, de az már őrajta múlik és az ő döntése hogy mit is kezd a befogadott dolgokkal! A felelősségelhárítás és vádaskodás, gyerekes dolog...

A szabadság, illúzió! Mindig szolgálunk valakit vagy valamit... Akár tettel, gondolatokkal, érzelmeinkkel, vágyakozásainkkal. Nevetséges és abszurd maga a gondolat is, a "szabadság" gondolata. A létezés magával hozza a szolgálatot is, anélkül élet sem lehetne. Nem létezik "igazi" szabadság. Aki ezt megérti, tudom nehéz, akkor másképpen fogja már látni az egész világot. Elnyomás az létezik, az tény.

Aki tényleg "szabad" akar lenni, az szűnjön meg létezni is! Mert másképpen nem megy... Ugye a fizikális testen kívüli létezésre gondolok.

Én régebben hittem a szabadságban, mára már nem hiszek benne. Nekem így is nagyon jó, hogy tudatában vagyok annak hogy valójában nem vagyok "szabad" és jól érzem önmagam. Mert én megértettem a lényegét.

Döntéseket hozhatok szabadon, de attól még nem leszek "szabad". Ne keverjük a szezont, a fazonnal! Hát igen, ez egy ilyen körforgás, egyszer még hiszel valamiben, aztán már nem, aztán talán még egyszer hiszel benne...

Szerintem is és egyesek szerint is csak Egy "igazi" bűn létezik, de az még csak nem is a lázadás, a "hülye gyerekek" lázadása, hanem a tudással való visszaélés. Csak a "hülye gyerekek" szoktak lázadni egy olyan ellen aki ellen őmaguk is tisztában vannak hogy nem jobbak őnála. Ha ezt nem tudják fölfogni akkor ők valóban "szellemi fogyatékosok" is. Isten ugye mindenkit szeret, függetlenül attól milyen, valószínűleg a lázadókra is "hülye gyerekekként" tekintett és tekint mai napig is. Ő maga engedi nekik azt hogy lehetnek "hülyék" is, ez egyértelmű, mert joguk van hozzá. Aztán miután jól kijátszották magukat, úgyis vissza fognak térni hozzá. Mert akkor már a lázadás lesz unalmas. Tehát megvan engedve az hogy követhetünk el hibákat és követünk is el. Egy olyan ellen akiből vagy amiből minden tiszta energia származik, ami mindennek az alapja, akinek a legnagyobb a tudása, mindenben sokkal fejlettebb, olyan ellen csak egy bolond lázad. Nem lázadni kell, hanem tanulni...

Szerencsétlen hülyékkel mégis mit kezdjen? Semmit, hagyja hogy okosabbá váljanak. Egy szögekkel kivert baseball-ütő lendítése a fej irányába és utána becsapódás, nem segít rajtuk...

Vannak a rendek: a nagyon okosak, az okosak, a kevésbé okosak, a hülyék, a hülyébbek, a legnagyobb hülyék és a legnagyobb hülyéknél is hülyébbek.

De mi szeretünk sokszor hülyék lenni, szóval nincs mentség.

:'-))

Szójáték: i-gazság
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: csillagrendszeri, megcselekedésére, kinyilatkoztatás, érvényszerzésben, kötelezettséggel, visszautasította, önfelmagasztalás, hatalmasságoknak, kommunikációjára, megsemmisítették, megszűntetésében, örökkévalóságban, befejezéseképpen, szóhasználatával, világegyetembeli, önkormányzatiság, felszabadulniuk, csatlakozhatnak, bekövetkezésére, megnyilvánultat, világegyetemben, kötelezettségek, testvériességre, ragaszkodásának, figyelemreméltó, átszerkesztette, nyilatkozatában, szellemcsaládok, testvériségéről, kifejeződésének, igazságosságnak, végrehajtásának, megsemmisítését, könyörületesség, beállítottságát, atomfegyvereket, dualitás drámája, sötétség harcaiban, érdeklődés középpontjában, harcmezőn nyomják, sötét erőkön, orioniakra irányította, sötét erők, luciferi erők, negatívan polarizált, lakosság számának, luciferi lázadások, legtöbb felszíni, sötétséggel szembeni, sötétséget csupán, érzelmi energia, égi-mennyei birodalmakba, Luciferi Lázadás, Eközben Lucifer, Amikor Lucifer, Csillagok Háborúja, Legfőbb Urak, Nappalok Elődeinek, Nappalok Elődei, Egyetemes Atyát, Azonban Lucifer, Isten Atyaként, Egyetemes Atya, Isten Atyaságát, Ember Fiaként Jézus, Nappalok Szövetségének, Nappalok Hűséges Követője, Csillagvilági Atyáknak, Legfőbb Végrehajtó, Lucifer-féle Szabadság-nyilatkozattal, Isteni Segédkező, Nyilvánvalóan NEM, Nappalok Elődeivel, Teremtő Atya, Csatát Lucifer, Hajnal Fia, Paradicsomi Fiak,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.01. 08:41 Választás 2018 - Az NVB 187 megfigyelőt vett nyilvántartásba az országgyűlé...
04.01. 08:01 Választás 2018 - Egy hét múlva lesz az országgyűlési választás
04.01. 07:40 Választás 2018 - Kormányszóvivő: összehangolt megtörési kísérlet indult Mag...
04.01. 07:04 Tűz ütött ki egy szarvasi tollfeldolgozóban
04.01. 07:04 Heti makronaptár - Kevés adat jelenik meg április első hetében
04.01. 07:04 Csökkenő forgalomban gyengült a BUX a héten
03.31. 22:33 Férfi vízilabda Eurokupa - Egygólos előnyben a Ferencváros a döntőben
03.31. 22:03 Férfi vízilabda BL - A Szolnok és az OSC is kikapott Olaszországban
03.31. 21:53 Jégkorong Erste Liga - A MAC története első diadalát aratta
03.31. 21:43 Szakértő: tárgyalásokkal meg lehetett volna előzni a katalán válságot
Tudjátok ?
A Kúria kimondta, hogy törvénytelen volt a kettős állampolgárok szervezett szavaztatása!?
Akkor is ilyen népszerű lenne Soros a balosok körében, ha Orbán mellett lobbizna?
Ki az írója és mi a mű címe?
Aki épp érettségi, vagy valamilyen vizsga előtt áll esetleg tudna segíteni Ady verselemzésb...
Kell-e nekünk arab tavasz?
még több kérdés
Blog Címkék
Az öregedés jelei  Kópis Eta: Hagyaték  Isten  Png virág  Lányi Viktor: A fakir.  Szép új hetet kívánok  Dudás Sándor: A csönd hangjai  Png nő  Üdvözletem  Tallóztam  Kövek között  Ludi Delfino  Ragyogó szép napot!  H.Gábor Erzsébet Répasors  Ludi Delfino  A szeretet  Hagymaleves cipóban II.  A kegyelem nem örökség  2018. április 23., hétfői Napi...  Kosztolányi Dezső  Albert Samain – Takarodó  Szép napot,kellemes hetet!  Hagymaleves cipóban II.  Szėp francia kėp  Szép gondolatok...  Kormányos Sándor: Vers vagy be...  Albert Samain - Az infánsnő  Albert Samain – Tavaszi ...  Albert Samain – Takarodó  Ludi Delfino  Hagymaleves cipóban II.  Albert Samain – Takarodó  H.Gábor Erzsébet Répácska  Ragyogó szép napot!  Barcza Bernadett  Idézet  Léria Dipán gondolatai...  tavasz  Szóltak a csend léptei  Ludi Delfino  Keresztény vers-NÉMELY TAVASZI...  Áldott szép vasárnapot kívánok...  Keresztény vers-NÉMELY TAVASZI...  Albert Samain – Tavaszi ...  Fésűs Éva : Tulipán  Gyönyörű  Jó éjszakát!  Albert Samain - Az infánsnő  Hol vagy?  Virágözön Április  Isten szava  Modellezés - 2 - Részben Működ...  Kövek között  Neubauer Margit: Tábori lap.  Álom haláláig  Tallóztam  Befogadás  Png nő  Ludi Delfino  Péter Erika: Merülés  Szép estét  Szép új hetet kívánok  Amit szeretnék  Kövek között  Szép gondolatok...  Vidám, szép napot  Szép estét kívánok mindenkinek...  Hagymaleves cipóban II.  Albert Samain - A bacchánsnő  Medvehagymás lángos  Péter Erika: Merülés  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Albert Samain – Takarodó  Mert nagyon szeretem  Szép estét kívánok mindenkinek...  Jó éjszakát!  Nincs Cím  Julius Slowac: Százszorszépk  Váci Mihály  Ludi Delfino  Szėp estėt látogatói...  Záporok, zivatarok jönnek a ny...  Tisztelt Hajdu Miklós.  Az öregedés jelei  Hogy mit szeretek én?  Virágözön Április  Esti kép  Napi áhítat - Gondoskodó pászt...  Keresztény vers-ÉLŐ TÜKÖR  Teàs kanna  Balla Teréz  Bartalis János  Túrógombóc zsemlemorzsa nélkül  Albert Samain – Tavaszi ...  Isten szava  Szép gondolatok...  Bartalis János  Albert Samain - Az infánsnő  Mi az élet?  Szép új hetet kívánok 
Bejegyzés Címkék
dualitás drámája, sötétség harcaiban, érdeklődés középpontjában, harcmezőn nyomják, sötét erőkön, orioniakra irányította, sötét erők, luciferi erők, negatívan polarizált, lakosság számának, luciferi lázadások, legtöbb felszíni, sötétséggel szembeni, sötétséget csupán, érzelmi energia, égi-mennyei birodalmakba, dualitás csatájának, igaz szabadság, társadalmi igazságosságra, mindenségrendi méltányosságra, világegyetemi testvériességre, isteni kötelezettségekre, szabadság elrablása, téridő Teremtőinek, tökéletesség tapasztalás, egész világegyetemben, igaz szabadságtól, szeretve lenni, társak szolgálatának, igazság eljövetelének, evolúciós világok, végtelenül bölcs, teremtmény valódi, fejlődő ember, csodás angyal, rossz közötti, tágas világegyetemben, istenadta szabadságtól, ilyen félrevezetett, bűnnel való, büntetés végrehajtásának, rossz szándékos, időpontja között, elegendően hosszú, ilyen egyedi, összes érintett, jóság valósága, ítélet elfogadását, szívében meglátja, ítélet igazságosságát, büntetés kiszabását, összes szellemi, vele esetleg, könyörület miatti, jövőben kapta, világegyetemek mindenségét, erkölcstani kötelezettségek, luciferi lázadás, igazságnak való, nebadoni Mihály, tévelygő Fiai, luciferi lázadáshoz, legfelsőbb igazság, időbeli késedelemről, kegyelmi időközről, aratás között, időtartam gondoskodik, jellem kipróbálásáról, vetés rossz, gonosztevők elítélésében, könyörületesség révén, időbeli kegyelmi, bűnös lázadók, megnyilvánultat egyaránt, összes olyan, irgalom jellemezte, igazságosság érvényesülése, megtévesztés kora, saját elmét, gondolkodó személyek, emberek számára, szabadságjogok fontosságát, testvéri erkölcs, szellemi világot, ember felfedezhesse, maga számára, önigazoló liberális, ember örök, szabad akarat, világegyetem többi, teremtmény számára, szabad akarata, ember számára, szabad akaratra, értelemre épít, értelme nyitottságát, emberi szabad, emberi értelem, emberi elme, emberi tapasztalás, erkölcsi értékek, , ,
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 252 db bejegyzés
e év: 257 db bejegyzés
Összes: 498 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 224
  • e Hét: 859
  • e Hónap: 3796
  • e Év: 12184
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.