Belépés
eposz.blog.xfree.hu
Enneagram: 1-es 2-es 3-as 4-es 5-ös (Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) 6-os 7-es 8-as (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) 9-es Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Heraldika
  2018-07-10 18:18:07, kedd
 
   
  A heraldika vagy címertan (korábban czímerintézmény (Bárczay, előszó), címerészet (Vajay)) a címerekkel foglalkozó történeti segédtudomány. Elnevezését a heroldokról kapta, akik a címerek első középkori szakértői voltak.

Két részre oszlik: címerelméletre és címerművészetre.

A címerelmélet, elméleti heraldika vagy a szorosabb értelemben vett címertudomány a címerjogot, a címerek történetét érinti, a szabályos és szabályellenes címerekkel, a címerismerettel (régiesen: címerisme) foglalkozik.

A címerművészet, a címerábrázolás tana vagy címergyakorlat a címerek szabályos megszerkesztésével, megrajzolásával (kiállításával), leírásával, gyakorlati alkalmazásával, historizálásával és a címerkritikával foglalkozik.

A címer olyan, általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jelvény, melyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga azonosítására örökletes, állandó jelleggel használ.

A címerhatározás számára ezen jellemzők teszik lehetővé egy adott címer rendszerezését (szabályos szerkesztési mód, a pajzsok színezése, a címerábrák csoportosíthatósága), valamint meghatározását (örökletes használat).

A címer összetevői

A címer legfontosabb része a pajzs, mivel az első ilyen megkülönböztető jeleket is a pajzsokon viselték. Ezért a tulajdonképpeni címernek a pajzsot mint alakot tekintjük. A címer többi részei az úgynevezett címerrészek és címertartozékok.

A pajzsból, sisakból, sisakkoronából, sisaktakaróból és sisakdíszből álló címert teljes címernek is nevezik. A címer akkor is címer marad, ha csak a pajzsból áll. A többi címerrész el is maradhat, de a pajzs sohasem hiányozhat.

A címerpajzsnak a címerábrák elhelyezésére szolgáló felülete a mező. A pajzsot a címerviselő szemszögéből kell szemlélni, mintha az a mellvértjén lenne, vagyis ami szemből nézve vagy papírra vetve a jobb oldalon van, az a viselő szemszögéből és így a heraldikai nevezéktan szerint is bal oldali.

A mezőt különféle színekkel lehet bevonni. Ezek lehetnek fémek (arany és ezüst), színek (vörös, kék, zöld, fekete, bíbor) és prémek vagy bundabőrök (hermelin, evet, mál). Ezek összefoglaló neve borítás, míg a fémek és a színek összefoglaló neve mázak.

A mezőben különféle címerábrákat lehet elhelyezni. Ezek lehetnek címerképek vagy mesteralakok. Ezért a színezett, borított mezőt heraldikai alapnak vagy egyszerűen alapnak is nevezzük. Így például beszélhetünk kék alapon három aranykoronáról vagy vörös alapon ezüst görög keresztről.

A címer három fő alkotórésze tehát: 1. a pajzs, 2. a szín (borítás), 3. a címerábrák.

A címerábrák lehetnek címerképek vagy mesteralakok.

A címerhatározó klasszifikációs rendszere a címerképeket hat csoportba osztja: 1. emberek, 2. tárgyak, 3. állatok, 4. természeti tárgyak és jelenségek, 5. növények, 6. egyéb címerképek.

Az adott képen ábrázolt lény rendszertani besorolását a fej határozza meg, a kentaur ezért került pl. az ember csoportba. Az állatokra is érvényes, hogy azon lények besorolásánál, melyeknek nincs külön neve és két eltérő állat testrészeiből állnak (például medvefejű és oroszlántestű lény), a fej (és annak máza) a releváns, az állatot a fej szerint soroljuk be a rendszerbe (adott példában a medvék közé).

A magyar címereken gyakran szerepel a páncélos kar és a láb. Ezek lehetnek levágottak, ha a vágóvonal egyenes és letépettek, ha a vágóvonal cafatos. A címerkép lehet növekvő, ha csak 1/3-a látható, előtűnő ha félig, és előtörő ha a kétharmada látszik. Ha csak a körvonalai figyelhetők meg, árnyéknak nevezzük.

A heraldikában rendkívül gyakori az oroszlán és a sas. Sokszor további megkülönböztető jegyekkel is rendelkeznek, mint például lépő, ülő, ugró, ágaskodó, visszanéző stb. oroszlán és más négylábú állatok. Az állatok eltérően színezett csőrét, karmait, patáját, agyarait, fogait, esetleg uszonyait, sörényét, farokvégét stb. a címerleírásban fegyverzetnek nevezzük. Így például beszélhetünk arannyal fegyverzett vörös oroszlánról.

A heraldika mai álláspontja szerint az oroszlán csak rendesen növő alakban ábrázolható, hátsó lábain állva, jobb első lábát felemelve. Heraldikai színei vörös vagy arany, ritkábban fekete s csak elvétve egyéb színű. Karmai a testétől eltérő színűek, így ha az oroszlán ércszínű, karmai vörösek vagy kékek, ha pedig a test színes: akkor arany vagy ezüst színűek, de a pajzs, illetve mező színétől mindig eltérő. A fogak és a szemek általában ezüstösek, de ha a mező ezüst, akkor színesek. Az oroszlánt rendszerint koronával a fején ábrázolják. Heraldikai tekintetben a korona mindig nyílt, karikán egy egész és két fél háromleveles dísszel. Teljesen hibásak a zárt koronák. Elhelyezés tekintetében a korona függőleges tengelyirányban legyen, de lehetőleg a pajzs hosszvonalának megfelelően. A koronaábrázolással egybekötve minden előző feltételnek megfelelő címerállat tekinthető oroszlánnak, míg minden más nagymacskához hasonló ábrát (még ha sörényes is, ám például nem ágaskodik) leopárdnak nevezünk.

A növények között gyakori a heraldikai liliom és a heraldikai rózsa. A természeti tárgyak közül a magyar heraldikában nagyon gyakori a (hatágú) csillag és a félhold, valamint viszonylag gyakori a Nap is.

A mesteralakok az osztóvonalak által létrejövő geometriai alakzatok, melyeket eltérő módon színeznek ki, mint a pajzsmező többi részét. Az osztóvonalak által a pajzson létrejövő alakzatok lehetnek mezők vagy mesteralakok, attól függően hogy a színek és más címerábrák milyen szerkezeti alakzatokat eredményeznek. (Lásd szín-alakzat viszony). Ennek ismerete a címerhatározás szempontjából is fontos.

A fekete-fehér ábrákon a színeket általában vonalkázással jelölik.

A pajzsmező ornamentális vagy geometriai vonalakkal történő díszítése a damaszkolás. Ritka színezési mód az árnyék, amikor a csak a címerábra körvonalai látszanak, s ezen az alap színei áttetszenek.

A pajzs tagolása

A főbb tagolások: a hasítás, vágás, harántolás, balharántolás, négyelés és harántnégyelés.

A főbb mesteralakok a főbb tagolások diminutíváinak tekinthetők: a cölöp, a pólya, a harántpólya, a balharántpólya a kereszt és a harántkereszt.

A szín-alakzat viszony dönti el, hogy a tagolások a címerhatározás szempontjából mezőnek vagy mesteralaknak számítanak-e.

Az angol heraldikában ezen kívül fő mesteralaknak (ordinary) számít a szarufa, az ágas és a villa is.

Az egyéb mesteralakok csoportjába olyan címerábrák képezik, melyek részben a fentiek változatai, részben külön típusok. A fontosabbak a következők: a pajzsfő, a pajzstalp, a telek, a sakkozott, a harántsakkozott, a rutázott, a rácsozott, harántrácsozott stb. pajzs, az ék, a süvegezett, a saruzott pajzs, a ráma, a bizánci, a lepényes stb.

A címerpajzs függőleges, vízszintes és harántos vonalakkal történő tagolása általában osztott pajzsot hoz létre. Az osztóvonal lehet egyenes, hullámos, homorú, domború, ormos, fűrészes, fodros, mankós, fecskefarkas, golyós, felhős, vaskalapszerű, keresztalakos, villás, meanderes, lángnyelves, ívelt stb.

A pajzs lehet kétszer, háromszor, négyszer stb. osztott.

A kétszer osztott vagy felezett pajzsoknál több variáció fordul elő. A függőleges vonallal történő osztás hasított, a vízszintes vágott pajzsot eredményez. Az átlós vonalak szelt pajzsot adnak: a (heraldikai) jobb felső sarokból kiinduló osztóvonal harántolt, a bal felső sarokból átlósan a jobb alsó sarokba tartó vonal balharántolt pajzsot eredményez.

A háromszor osztott vagy harmadolt pajzsok az előzőek változatai, de itt csak akkor beszélhetünk harmadolt pajzsról, ha az egyes mezők borítása eltérő. Ha ugyanis a két szélső mező máza megegyezik, mesteralakkal (pólyával, cölöppel, harántpólyával, vagy balharántpólyával) van dolgunk, nem harmadolt pajzzsal. A harmadolt pajzsoknak ezenkívül további változataik is vannak. Ha az osztóvonalak egyenesek, ék-, illetve villásosztásról beszélünk, ha pedig a ferde osztóvonalak íveltek, sátorral van dolgunk.

Ha a pajzs egyidejűleg hasított és vágott, négyelt pajzsot kapunk, ha egyidejűleg harántolt és balharántolt, harántnégyelt pajzs jön létre. Különbséget kell tennünk a négyelés és a negyedlés között (de. Quadrierung, Wiederquadrierung, en. Marshalling). Ez utóbbi ugyanis a rokoni heraldika eljárása, amikor a pajzson bizonyos szabályok szerint több önálló címert egyesítenek. Ezek tovább öröklődnek és néhány generáció alatt négynél jóval több címermezőt is eredményezhetnek. A címerhatározás szempontjából azonban csak a címermezők száma a releváns.

Az ötnél több mezőre osztott pajzsok osztóvonalai általában függőleges és vízszintes vonalak. Ezért ezeket egységesen ötödölt, hatodolt, hetedelt stb. pajzsoknak nevezzük.

Ezen címerosztási típusokon kívül a címerhatározó klasszifikációs rendszere más alapváltozatokat nem fogad el. Így például nem foglalkozik az olyan átmeneti típusokkal, amikor a hasított pajzs jobb mezője vágott vagy a vágott pajzs felső mezője hasított. A címerhatározói rendszer mindig a szimmetriát keresi, ezért ezen pajzsok nem háromszor osztottak, hanem csak kétszer.

A boglárpajzsokat és az egyéb kispajzsokat nem számítjuk a címermezők közé, csak az általuk kitakart mezőket. A boglárpajzs és más kispajzsok előfordulása egy címeren a címerhatározó klasszifikációja szerint összetett, vagyis osztott címert jelent, hiszen a boglárpajzzsal ellátott címer legalább két különálló címer összetételéből jött létre.

Több címer nemcsak egy pajzson belül egyesíthető, ugyanez több pajzzsal is megtehető. Ilyen esetben egyesített címert kapunk. Főképp házasságkötéskor, címeregyesítés (fr. alliance) alkalmával jöttek létre és gyakran láthatók például egy-egy főúri kastély homlokzatán, de egyes intézmények, testületek, joghatóságok, települések is egyesített címereket használtak.

A heraldika forrásai

A címertan forrásait két fő részre oszthatjuk: írott és képzőművészeti forrásokra.

Az írott források közé tartoznak a címerek szóbeli leírásai, mint egyes trubadúrok és címerköltők művei (Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Ulrich von Lichtenstein, Konrad von Würzburg, Peter Suchenwirt stb.), más írott források, a címermondák stb.

A képzőművészeti források közé tartoznak a címeres levelek, pecsétek, pénzérmék, sírkövek, címerkönyvek, címertekercsek, halotti pajzsok, zászlók stb.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: eredményezhetnek, klasszifikációja, házasságkötéskor, alapváltozatokat, historizálásával, harántsakkozott, tulajdonképpeni, címertartozékok, címerismerettel, címerművészetre, boglárpajzsokat, megkülönböztető, harántrácsozott, klasszifikációs, czímerintézmény, tengelyirányban, megszerkesztett, címerkritikával, megrajzolásával, villásosztásról, szabályellenes, címerhatározói, címerhatározás, összetételéből, meghatározását, rendszerezését, alkalmazásával, címeregyesítés, címergyakorlat, sisakkoronából, boglárpajzzsal, címerábrázolás, sisaktakaróból, aranykoronáról, címerleírásban, harántnégyelés, heraldika vagy, címerekkel foglalkozó, heroldokról kapta, címerek első, szorosabb értelemben, címerek történetét, címerábrázolás tana, címerek szabályos, címerkritikával foglalkozik, címer olyan, saját maga, címerhatározás számára, adott címer, pajzsok színezése, címer összetevői, címer legfontosabb, Peter Suchenwirt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.10. 23:32 Brexit - EU-fővárosokba látogat a brit miniszterelnök
12.10. 23:02 Amnesztiáért éhségsztrájkolnak a legnagyobb macedón börtön lakói
12.10. 23:02 Női kézilabda Eb - Montenegró legyőzte Szerbiát
12.10. 22:52 Tel-Avivban lesik el a high tech gazdaság titkait fiatal magyar cégek
12.10. 22:32 Jégkorong Erste Liga - Győzött az UTE
12.10. 22:22 Francia zavargások - Macron: jogos az elégedetlenség, az erőszak elfogadhat...
12.10. 21:12 Kijev tájékoztató füzeteket készít az orosz titkosszolgálatok ukrajnai tevé...
12.10. 21:12 Az Európai Parlament üdvözölte az ENSZ globális migrációs csomagjának elfog...
12.10. 21:02 AM: rekordteljesítményt érhet el az agrárium idén
12.10. 20:52 Halálra gázolt egy embert a vonat Dunakeszin
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Egy ajándék  Harmonia.......  Mikulás  Szép - Mikulás napot  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Télapócska  Kiváló csütörtököt  Tehenes vicc  Kalapács alá kerül az 5101/1....  Legyünk türelmesek magunkkal é...  Gyurkovics Tibor: Vers a Miku...  Mi van a csomagban?  Facebookon kaptam  Móra László: Mikulás  Első hét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Veress Miklós: Mese a Mikulásr...  Veress Miklós: Mese a Mikulásr...  Börtönben  Ruha szárítón száradó mikuláso...  Szép napot!  Jó reggelt , szép napot  Donászi Magda: Télapó ünnepén  Mikulás virág  Sorelválasztók karácsonyra PNG  Mikulás - verssel  Zelk Zoltán: Télapó és a hóemb...  Mikulás lány  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jókai Mór : Mit hozott a Mikul...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Mikulás  Lovak a parton  Egy békés, ünnepi este - így l...  Egy ajándék  Szép írások  Galgóczi Dóra : A Karácsony ér...  Szép írások  Hóember  Facebookon kaptam  Advent  Kislány és a rózsa  Tövis koszorú  Lovak a parton  Molnár Gyula: Télapó  Ajándék kutya  Kellemes hétvégét  Távirat  Csányi György: Télapó kincsei  Mi van a csomagban?  Film Külvárosi kamaszok teljes...  Gyurkovics Tibor: Vers a Miku...  Czeglédy Gabriella: Télapó az...  Mikulás  Szép napot csütörkön  Kutya az ablakban  Télapócska  Skót lakodalom  Öreg télapó  Vidám szép estét  Irány Szabadka - Tizenhetedik ...  Menj oda, hol fázik a szeretet...  Mikulás lány  Mikulás lány  Szép napot!  Havasak a házak teteje  Ajándék kutya  Miklós  A Mikulás  Télapóra  Facebookon kaptam  Sorelválasztók karácsonyra PNG  Télapócska  Facebookon kaptam  Galgóczi Dóra : A Karácsony ér...  Szép napot!  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Télapó  Hűtőszekrény  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Skót lakodalom  Jiri Wolker - Mikulás napján  Szép írások  Az emberség okkultizmus?  Komolyzene  Ruha szárítón száradó mikuláso...  Molnár Gyula: Télapó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Ruha szárítón száradó mikuláso...  Szép estét  Zelk Zoltán: Télapó és a hóemb...  Zongorázó kislány  Legyünk türelmesek magunkkal é...  Kislány és a rózsa 
Bejegyzés Címkék
heraldika vagy, címerekkel foglalkozó, heroldokról kapta, címerek első, szorosabb értelemben, címerek történetét, címerábrázolás tana, címerek szabályos, címerkritikával foglalkozik, címer olyan, saját maga, címerhatározás számára, adott címer, pajzsok színezése, címer összetevői, címer legfontosabb, első ilyen, pajzsokon viselték, tulajdonképpeni címernek, pajzsot mint, címer többi, úgynevezett címerrészek, címer akkor, többi címerrész, pajzs sohasem, címerábrák elhelyezésére, címerviselő szemszögéből, jobb oldalon, heraldikai nevezéktan, mezőt különféle, színek összefoglaló, mezőben különféle, címer három, címerábrák lehetnek, címerhatározó klasszifikációs, adott képen, kentaur ezért, ember csoportba, medvék közé, magyar címereken, vágóvonal egyenes, vágóvonal cafatos, címerkép lehet, kétharmada látszik, körvonalai figyelhetők, heraldikában rendkívül, állatok eltérően, címerleírásban fegyverzetnek, oroszlán csak, testétől eltérő, oroszlán ércszínű, test színes, szemek általában, mező ezüst, oroszlánt rendszerint, fején ábrázolják, korona mindig, zárt koronák, korona függőleges, pajzs hosszvonalának, növények között, heraldikai liliom, heraldikai rózsa, természeti tárgyak, magyar heraldikában, osztóvonalak által, pajzsmező többi, pajzson létrejövő, címerhatározás szempontjából, fekete-fehér ábrákon, színeket általában, pajzsmező ornamentális, címerábra körvonalai, alap színei, pajzs tagolása, főbb tagolások, főbb mesteralakok, szín-alakzat viszony, angol heraldikában, egyéb mesteralakok, fentiek változatai, saruzott pajzs, címerpajzs függőleges, osztóvonal lehet, pajzs lehet, kétszer osztott, függőleges vonallal, vízszintes vágott, átlós vonalak, jobb alsó, háromszor osztott, előzőek változatai, egyes mezők, harmadolt pajzsoknak, osztóvonalak egyenesek, ferde osztóvonalak, pajzs egyidejűleg, negyedlés között, rokoni heraldika, pajzson bizonyos, címermezők száma, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 273 db bejegyzés
Összes: 273 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5
  • e Hét: 452
  • e Hónap: 2109
  • e Év: 70200
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.