Belépés
eposz.blog.xfree.hu
Enneagram: 1-es 2-es 3-as 4-es 5-ös (Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) 6-os 7-es 8-as (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) 9-es Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Enneagram - Hatos Archetípus Szintjei /Átlagos/
  2018-12-03 22:53:08, hétfő
 
   
  5. szint: Az ambivalens pesszimista

Ha a Hatosok túl sok kötelezettséget vállalnak magukra, akkor elkezdenek attól félni, hogy képtelenek lesznek eleget tenni a velük szemben támasztott elvárásoknak és követelményeknek. Ugyanakkor attól is félnek, hogy elidegenítik szövetségeseiket és támogató hátterüket, és ezzel elveszítik az általuk nyújtott biztonságot. Ez a helyzet komoly problémát jelent számukra: Hogyan enyhíthetik a rájuk nehezedő nyomást és stresszt anélkül, hogy csalódást vagy haragot okoznának azoknak az embereknek, akik mellett elkötelezték magukat? Az átlagos Hatosoknak innentől kezdve szűkre szabott határok között kell egyensúlyban tartaniuk egyfelől a szövetségeseik és a tekintély elvárásait, másfelől azt a szükségletüket, hogy ellenálljanak a velük szemben támasztott újabb követeléseknek.

Végül aztán kénytelenek rájönni, hogy nem tudnak egyformán a rendelkezésére állni mindenkinek, aki mellett elkötelezték magukat. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan emberek és helyzetek, akik és amelyek a saját szükségleteik szempontjából fontosabbak a többinél, de a Hatosok döntési nehézségei még fájdalmasabbá válnak, amikor arról kénytelenek dönteni, hogy kit "hagyjanak cserben". Ezért ki akarják deríteni, hogy ki áll igazán mellettük, ki az, akinek a támogatására igazán számíthatnak. Ebben a fázisban a Hatosok próbára teszik az embereket (a szövetségeseiket és a tekintély megtestesítőit is), hogy megtudják, mit is éreznek azok irántuk. Szoronganak önmagukkal kapcsolatban és szoronganak mások miatt is. Egyszer védekező állást vesznek fel másokkal szemben, máskor engedelmesek, néha pedig úgy tűnik, hogy egyszerre reagálnak így is és úgy is.

Tovább ront ezen a kiúttalan helyzeten, hogy az átlagos Hatosok egyre erőteljesebben reagálnak a saját gondolataikra, érzéseikre és tetteikre. Lényegében az az önellenőrzés ölt komolyabb méreteket, ami a 4. szinten válik a Hatosok szokásává, csakhogy itt jóval erősebb és változékonyabb érzelmi töltést kap. Az átlagos Hatosok szeretnék megőrizni a hidegvérüket, és amíg a dolgok rendben mennek, ez általában sikerül is nekik, ám ha nehézségek merülnek fel, belső rendjük gyorsan nagyfokú idegességgé és zavarodottsággá változik, ami néha megfontolatlan cselekedeteket eredményez. Úgy tűnik, hogy ebben az állapotban képtelenek megfelelő módon válaszolni azokra a problémákra, amelyekkel szembekerülnek. Például úgy ítélhetik meg, hogy túlságosan engedelmesek, és töprengeni kezdhetnek azon, hogy csoportjuk többi tagja vajon mit gondol róluk. Végül arra a következtetésre juthatnak, hogy önbecsülésük fenntartása érdekében legalább időnként az emberek (köztük a tekintélyszemélyek) ellen kell reagálniuk. Az átlagos Hatosok gyanakodni kezdenek, hogy kihasználják őket, vagy elkezdenek azon töprengeni, hogy a többi ember tiszteli-e őket. Emiatt még óvatosabbá és gyanakvóbbá válnak. Míg az egészséges Hatosok szavahihetőek és állhatatosak, az átlagos Hatosok egyre köntörfalazóbbá és kiszámíthatatlanabbá válnak, ami néha csak kis dolgokban mutatkozik meg, de néha semmiért sem vállalnak felelősséget és egyértelműen védekező állást vesznek fel.

Az átlagos Hatosok a személyiségükben és a kapcsolataikban jelen lévő ellentétes irányú feszültségek miatt mélyen ambivalensek. Attól függően, hogy pszichéjük ellentétes oldalai közül éppen melyik kerül a felszínre, az átlagos Hatosok az engedelmesség és az agresszivitás késztetései közt ingadoznak; egyszer úgy érzik, hogy mások szeretik őket, másszor úgy, hogy nem. Vagy az egyik pillanatban úgy érzik, hogy szeretik a többi embert, a következőben pedig úgy, hogy nem. Tudatában vannak ennek a mások iránti kettősségüknek, és akaratlanul is azt hiszik, hogy mások hasonlóan ambivalens módon viszonyulnak hozzájuk. Önmagukat ismerve tudják, milyen gyorsan szembefordulhatnak másokkal, ezért azt gondolják, hogy mások is szembefordulhatnak velük. Úgyhogy óvatossá válnak és kibúvókat keresnek.

Az egészséges Hatosok meglehetősen széles látókörű és kíváncsi emberek, akik kifejezetten keresik a másokkal való kapcsolatteremtés lehetőségét, ezzel szemben az 5. szinten álló Hatosok már úgy érzik, túlterhelték őket a kötelességeik, és semmi kedvük új gondolatokkal vagy új ismerősökkel foglalkozni. Az új nézeteket és gondolatokat szkeptikusan fogadják, mert úgy érzik, már rengeteg energiát fordítottak azoknak a véleményeknek és megközelítéseknek a megértésére, amelyeket már ismernek. Tehát elkezdenek félni a változásoktól és ellenállni nekik, mert úgy érzik, hogy a változás egyrészt potenciális fenyegetést jelent a biztonságukra nézve, másrészt azt követeli tőlük, hogy még jobban megterheljék amúgy is túlzsúfoltnak érzett elméjüket. Gondolkozásuk és nézeteik ezért egyre maradibbá, vaskalaposabbá válnak. Kezdik elveszíteni a világos érvelés képességét, s helyette inkább csak úgy ontják a magabiztos kijelentéseket, hangzatos állításokat.

Mivel az átlagos Hatosok mindinkább elveszítik kapcsolatukat a belső tekintéllyel, egyre komolyabb gondot jelent számukra, hogy egyedül megcsináljanak valamit, önállóan döntsenek vagy vezessenek másokat, ha ez lenne a feladatuk. Mindig ugyanoda lyukadnak ki, képtelenek határozni, bizonytalanok magukban és abban, hogy voltaképpen mit is akarnak tenni, egyre csak tétováznak és halogatnak. Ha muszáj cselekedniük, akkor rendkívül óvatosak, a döntéseket félve hozzák meg, minden oldalról a törvényekre és precedensekre való hivatkozásokkal bástyázzák körül magukat, amelyek útmutatásul és egyben védekezésül is szolgálnak a számukra. Ha valamit mindenképpen el kell végezni, azt az utolsó pillanatig halogatják, aztán rendkívül feszített tempóban dolgoznak, hogy teljesítsék a kötelezettségeiket.

Az ambivalenciát a pszichológusok jól ismerik, valószínűleg azért, mert a döntésképtelenség és a szorongás miatt sok ember szorul kezelésre.

"A passzív-agresszív emberek ambivalenciája szüntelenül betolakodik mindennapi életükbe, aminek az az eredménye, hogy nem tudnak dönteni, állandóan változik az attitűdjük, egymással ellentétes viselkedéseket és érzelmeket mutatnak, és általános összevisszaság, kiszámíthatatlanság jellemzi őket. Nem tudják, hogy a megnyugvást és a biztonságérzetet úgy szerezzék-e meg, hogy hűségesen teljesítik mások vágyait, vagy csakis önmagukban keressék mindezt; hogy engedelmesen függő magatartást tanúsítsanak-e másokkal szemben, vagy dacosan és ellenállóan függetlent; hogy ők tegyék-e meg az első lépéseket világuk birtokba vételéhez, vagy várjanak tétlenül mások irányítására; csak vacillálnak, aztán a közmondásos szamárhoz hasonlóan hol az egyik, hol a másik irányba mozdulnak, de soha nem tudják elhatározni, hogy melyik szénaköteget válasszák. [Theodore Millon, Disorders of Personality (A személyiség zavarai), 244.]"

Az ambivalencia ugyan lehetővé teszi a Hatosok számára, hogy elkerüljék a viselkedésük miatti nyomást és felelősséget, viszont óriási érzelmi stresszt is okoz, amitől ezek az emberek feszültté és kimerültté válnak. Kicsit olyan ez, mintha egyik lábukkal a gázpedált, a másikkal pedig a féket taposnák. Ha bármilyen feszültség hatása alákerülnek, sokat panaszkodnak, mogorvák és kedvetlenek lesznek. Az átlagos Hatosok családja és barátai jól tudják, hogy a vacsora közbeni beszélgetések általában panaszáradattá változnak a Hatos napjáról és a neki problémákat okozó emberekről. Komornak és bosszúsnak látszanak, mintha az életük csupa gond és kellemetlenség lenne. A bolhából is elefántot csinálnak, mindenben sikerül nehézségekre bukkanniuk, minden elképzelésben találnak buktatókat. Feszültségeiket gyógyszerekkel és alkohollal enyhíthetik. Ha azonban a szorongások oldása érdekében túlzásba viszik ezek fogyasztását, könnyen függővé válhatnak - a sors iróniája: a tekintélytől és a gondolati rendszerektől való függésüket egy másik, valószínűleg sokkal rosszabb függőségre cserélik.

Ezen a szinten rendkívül frusztráló tud lenni a Hatosokkal való érintkezés, mivel másokra kényszerítik a döntés felelősségét, miközben saját szándékaikról felemás jelzéseket adnak. Ennek többek között az az eredménye, hogy egyszerűen lehetetlen egyenes válasz kapni tőlük: az igen nemet jelent és vice versa. Azt mondhatják például, hogy nagyon szívesen vacsoráznának együtt valakivel, de az időpontot valahogy sohasem sikerül egyeztetni. Barátságosnak látszanak, mégis elutasítóak, az egyik kezükkel belekapaszkodnak az emberekbe, a másikkal eltaszítják őket. Addig kerülgetik és halogatják a dolgokat, amíg a másik kénytelen mindenben átvenni a vezetést, ők pedig a maguk kiszámíthatatlan módján vagy elfogadják, vagy elutasítják a döntéseit. Ha valami nem sikerül, hangosan panaszkodnak, de a rossz döntésért semmiféle felelősséget nem vállalnak.

A Hatosok közvetett agresszióban juttatják kifejezésre passzív-agresszív természetük agresszív oldalát. Ha például egy Hatos dühös valakire, akkor esetleg telefonálás közben arra kéri, tartsa a vonalat, aztán "elfelejt" visszajönni. A passzív-agresszív beosztott azzal frusztrálhatja a főnökét, hogy "megfeledkezik" egy határidőről vagy elveszít egy fontos anyagot. Kerülő útjaik miatt a passzív-agresszív támadások soha nem nyíltak, így a Hatosokat nem lehet értük felelősségre vonni.

A passzív-agresszív fordulatok mindenfajta társas érintkezésükben megjelennek, sőt, a humorukban is, amelynek most már éle van, szarkasztikussá válik. A passzív-agresszív humorral a Hatosok közvetett módon beleszúrhatnak a másikba úgy, hogy pontosan az ellenkezőjét mondják annak, amit gondolnak ("Hát persze hogy tisztelem Önt - annyi tiszteletet tanúsítok Ön iránt, amennyit csak megérdemel.") Az emberek gyakran nem is veszik észre, mennyire epések a Hatosok tréfái, csak akkor, amikor valamivel később megértik a szavak mögött húzódó agresszív jelentést.

Ez a szint fordulópontot jelent a Hatosok leromlásának folyamatában. Most először ébrednek rá, hogy mennyire zavaros az önmagukhoz és a többi emberhez való hozzáállásuk. Nemcsak másokra, hanem önmagukra is gyanakodni kezdenek. Már nem biztosak a saját hűségükben, mint ahogy abban sem, hogy mások hogyan éreznek velük kapcsolatosan. Nem ismerik sem a gondolataikat, sem az érzéseiket, nem biztosak abban, hogy mit kell tenniük és mit nem. Röviden tehát a legkülönbözőbb kételyek és szorongások ütik fel a fejüket a gondolkodásukban, amelyeket, ha már egyszer megjelentek, nagyon nehéz félretenni.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: szövetségeseiket, követelményeknek, gondolkodásukban, biztonságérzetet, személyiségükben, belekapaszkodnak, kiszámíthatatlan, köntörfalazóbbá, feszültségeiket, kötelezettséget, érintkezésükben, következtetésre, zavarodottsággá, szarkasztikussá, hivatkozásokkal, kapcsolataikban, kijelentéseket, követeléseknek, ambivalenciája, szükségletüket, panaszáradattá, vaskalaposabbá, rendelkezésére, pszichológusok, erőteljesebben, beleszúrhatnak, megcsináljanak, cselekedeteket, megtestesítőit, gyógyszerekkel, kellemetlenség, szövetségeseik, összevisszaság, megfontolatlan, viselkedéseket, kettősségüknek, ambivalens pesszimista, velük szemben, általuk nyújtott, helyzet komoly, rájuk nehezedő, átlagos Hatosoknak, tekintély elvárásait, rendelkezésére állni, saját szükségleteik, támogatására igazán, tekintély megtestesítőit, kiúttalan helyzeten, átlagos Hatosok, saját gondolataikra, dolgok rendben, állapotban képtelenek, Hatos Archetípus Szintjei, Theodore Millon,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.11. 10:21 Ferenczi György: családi zenekarokat gyűjtöttünk be
12.11. 10:11 KSH: 3,1 százalékkal nőttek az árak novemberben
12.11. 10:01 Női kézilabda BL - Megbüntették a Ferencvárost
12.11. 10:01 Polgármestert választanak vasárnap Zalagyömörőn
12.11. 09:51 Nyolc gyanúsított ellen indítottak vizsgálatot az olasz diszkóban okozott t...
12.11. 09:41 Krónika 1. rész (napirend előtt: munkaidő-beosztás)
12.11. 09:41 Illegális bevándorlás - Szerb embercsempészek ellen emeltek vádat Szegeden
12.11. 09:11 Tőzsde - Pluszban nyitott Nyugat-Európa
12.11. 09:11 Bajnokok Ligája - A szerdai program
12.11. 09:11 BUX: 39 240,88 pont, +0,01 százalék a nyitáskor
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Villámok játékában  Karácsonyi áldás  Facebookon kaptam  Sorelválasztók karácsonyra PNG  Szent Miklós ünnepén  Jó reggelt , szép napot  Diófélék és az egészség  Tél  Köszöntő  Kalapács alá kerül az 5101/1....  Szép írások  Gyertya láng  Ősz világában  Szent Miklós ünnepén  JaDe csodálatos Mikulása  Jó reggelt  Donászi Magda: Télapó ünnepén  Köszvény ellen - természetesen  Mi van a csomagban?  Kutya az ablakban  Facebookon kaptam  Jókai Mór : Mit hozott a Mikul...  Lángot gyújtasz a szélviharban  Kapuvári Lídia: Levél a Télapó...  Süti télapóra  Harmonia.......  Villámok játékában  Ablakban hagyta az ajándékot a...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Egy békés, ünnepi este - így l...  Horváth M. Zsuzsanna: Télapó v...  Boldog Mikulás-napot kívánok M...  Gazdag Erzsi: Megjött a télapó  Jó reggelt , szép napot  Mikulás lány  Kellemes hétvégét  Kellemes hétvégét  Télapócska  Már azt sem tudom....  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  Első hét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Aranyosi Ervin: Én leszek a Mi...  Facebookon kaptam  Süti télapóra  Ezért van az ünnep  Mikulás  Gazdag Erzsi: Megjött a télapó  Ezért van az ünnep  Villámok játékában  Ima a csodáért Karácsony köze...  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Jókai Mór : Mit hozott a Mikul...  Mikulás virág  Bogyóhatározó  Téli fák  Irány Szabadka - Tizenhetedik ...  Mai harmónia kártyám  Télapóra  Csányi György: Télapó kincsei  Molnár Gyula: Télapó  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Szép napot csütörkön  Facebookon kaptam  Harmonia.......  2018. December 6., csütörtöki ...  Télapóra  Aranyosi Ervin: Álom-őrző Tél...  Osváth Erzsébet: Búcsúzik Téla...  Szép estét  Facebookon kaptam  Mikulás és a kis barátai  Egy békés, ünnepi este - így l...  Horváth M. Zsuzsanna: Télapó v...  Ablakban hagyta az ajándékot a...  Balázs Éva: A Jégtündér ajándé...  Ősz világában  Raggamby András: Télapó  Téli fák  Börtönben  Mikulás lány  ***Csodálatos kép***  Angyal világában  Első hét  Miklós  Tél  Első hét  Kislány és a rózsa  Facebookon kaptam  A hóember és a kutyák  Egy békés, ünnepi este - így l...  Gazdag Erzsi: Megjött a télapó  Vidám szép estét  Harmonia.......  Fel nem foghatom!  Balázs Éva: A Jégtündér ajándé...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
ambivalens pesszimista, velük szemben, általuk nyújtott, helyzet komoly, rájuk nehezedő, átlagos Hatosoknak, tekintély elvárásait, rendelkezésére állni, saját szükségleteik, támogatására igazán, tekintély megtestesítőit, kiúttalan helyzeten, átlagos Hatosok, saját gondolataikra, dolgok rendben, állapotban képtelenek, következtetésre juthatnak, többi ember, egészséges Hatosok, kapcsolataikban jelen, agresszivitás késztetései, egyik pillanatban, többi embert, következőben pedig, mások iránti, másokkal való, változás egyrészt, biztonságukra nézve, világos érvelés, magabiztos kijelentéseket, belső tekintéllyel, döntéseket félve, utolsó pillanatig, szorongás miatt, passzív-agresszív emberek, első lépéseket, közmondásos szamárhoz, másik irányba, személyiség zavarai, ambivalencia ugyan, viselkedésük miatti, emberek feszültté, másikkal pedig, féket taposnák, vacsora közbeni, neki problémákat, életük csupa, szorongások oldása, sors iróniája, gondolati rendszerektől, szinten rendkívül, döntés felelősségét, igen nemet, időpontot valahogy, egyik kezükkel, másikkal eltaszítják, másik kénytelen, maguk kiszámíthatatlan, rossz döntésért, passzív-agresszív beosztott, határidőről vagy, fontos anyagot, passzív-agresszív támadások, passzív-agresszív fordulatok, passzív-agresszív humorral, ellenkezőjét mondják, emberek gyakran, szavak mögött, szint fordulópontot, többi emberhez, saját hűségükben, legkülönbözőbb kételyek, szövetségeseiket, követelményeknek, gondolkodásukban, biztonságérzetet, személyiségükben, belekapaszkodnak, kiszámíthatatlan, köntörfalazóbbá, feszültségeiket, kötelezettséget, érintkezésükben, következtetésre, zavarodottsággá, szarkasztikussá, hivatkozásokkal, kapcsolataikban, kijelentéseket, követeléseknek, ambivalenciája, szükségletüket, panaszáradattá, vaskalaposabbá, rendelkezésére, pszichológusok, erőteljesebben, beleszúrhatnak, megcsináljanak, cselekedeteket, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 273 db bejegyzés
Összes: 273 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 79
  • e Hét: 526
  • e Hónap: 2183
  • e Év: 70274
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.