Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Rudolf Steiner: Szellemi hierarchiák
  2019-01-17 14:32:32, csütörtök
 
   
  Rudolf Steiner: Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban (2. részlet)

(Elhangzott 1909. április 12-én, Düsseldorfban)

,,Nézzünk egy egyszerű leckét az ősi emberi bölcsességből. A múlt tanítója így szólt: Figyelj meg egy égő tárgyat, amint a tűz elemészti. Két dolgot látsz ezen az égő tárgyon. Az egyiket a régi időkben ,,füst"-nek nevezték, és még ma is így hívhatjuk, a másikat ,,fény"-nek. Mert ez a két természeti jelenség lép fel, ha egy tárgyat megemészt a tűz: egyrészt fény, másrészt füst. A szellemi látó a tüzet a füst és a fény között állónak látta, és azt mondta, hogy mindkettő a lángból születik.

Tisztában kell lennünk egy igen egyszerű, de nagyon fontos ténnyel a tűzből született fénnyel kapcsolatban. A legtöbb ember, ha megkérdezzük, látja-e a fényt, azt feleli, természetesen látja. Pedig ez a válasz abszolút téves, mert a fizikai szem valójában nem látja a fényt. A fény révén látjuk a szilárd, cseppfolyós, gáznemű tárgyakat, de a fényt magát nem látjuk. Képzeljék el, hogy az egész világtért bevilágítja egy fény, amelynek forrása Önök mögött van, úgyhogy nem láthatják, és Önök a világűrbe tekintenek, amelyet teljesen átvilágít ez a fény. Látnák a fényt? Egyáltalán semmit sem látnának. Csak akkor látnának valamit, ha egy tárgy kerülne a megvilágított térbe. A fény nem látható, csak a fény által megvilágított szilárd, cseppfolyós és gáznemű tárgyak. A fizikai fényt tehát egyáltalán nem látja a fizikai szem. Különösen világosan mutatkozik ez meg a tisztánlátó számára. A szellemtudomány ezért azt mondja, hogy a fény mindent láthatóvá tesz, de a fény maga nem látható. Fontos megállapítás, hogy a fény észlelhetetlen. Nem érzékelhető külső érzékszerveinkkel. Észlelhetjük azt, ami szilárd, cseppfolyós és gáznemű, és mint utolsó elemet észlelhetjük még külsőleg a hőt vagy tűzet, de itt már elkezdődik a belső észlelés. Maga a fény már nem észlelhető külsőleg. Ha azt hiszik, hogy fényt látnak, amikor a Napba néznek, tévednek. Egy égő testet, égő anyagot látnak, amelyből a fény kiárad. Ha megvizsgálnák, látnák, hogy gáznemű, folyékony és földelemű anyagokkal van dolguk. Nem a fényt látják, hanem azt, ami ég.

Így a szellemtudomány szerint, ha felfelé haladunk a földtől a vízen és a levegőn át a tűzhöz, majd a fényhez, akkor a láthatótól, a külsőleg észlelhetőtől eljutunk a láthatatlanhoz, az éterikus szellemi birodalomhoz. Azt is mondhatnánk, hogy a tűz a külsőleg észlelhető anyagi világ, és a külsőleg már nem észlelhető éterikus szellemi világ határán áll.

Mi történik tehát egy tűz által megemésztett testtel? Mi történik akkor, ha valami ég? Ha valami ég, látjuk, hogy egyrészt fény keletkezik. A hő, ha olyan erős, hogy fényforrássá válik, létrehozza az első olyan szubsztanciát, amely külsőleg már nem látható, amelynek hatása van a szellemi világra, amelyről azt mondhatjuk, hogy már nem csupán külső, anyagi jellegű. A hő felküld valamit a láthatatlan, külsőleg nem érzékelhető világnak, de füst formájában kell, hogy fizessen érte. Az eredetileg átlátszó és átvilágított tűznek engednie kell, hogy átlátszatlan, ,,füstös" rész képződjön benne. Láthatjuk tehát, hogy a tűz vagy hő kettéoszlik. Egyrészt fényre, s ezzel utat nyit az érzékfeletti világ felé. De cserében azért, hogy fény formájában felküld valamit az érzékfeletti világba, le kell küldenie valamit az anyagi világba is, az átlátszatlan, de látható dolgok világába. A világon semmi sem keletkezik egyoldalúan. Mindennek, ami keletkezik, két oldala van: ha a hőből fény keletkezik, akkor megjelenik a homályos, sötét anyag is. Ez ősrégi szellemtudományos tan.

A leírt folyamat azonban csak a külső oldala a dolognak, csak anyagi, fizikai folyamat, amelynek alapját valami egészen más képezi. Ha csak puszta hővel van dolgunk valami olyan tárggyal kapcsolatban, ami még nem világít, akkor abban bizonyos vonatkozásban maga a hő van jelen, amit érzékelünk. Ez külső fizikaiság, de szellemi elemet is tartalmaz. Ha a hő olyan intenzívvé válik, hogy fény és füst keletkezik, a hőben levő szellemi tartalom egy része átmegy a füstbe. A hőnek az a szellemi része, amely a légnemű füstbe kerül át, tehát valami olyasmibe, ami alacsonyabb rendű, mint a hő, most belevarázsolódik a homályos füstbe. A tűzzel kapcsolatban álló szellemi lényeknek úgyszólván bele kell egyezniük, hogy belevarázsolják őket abba, ami sűrűvé, ami füstté válik. Így tehát minden homályosodás, minden materializálódás, ami a hőből származik, szellemi lények elvarázsolódásával kapcsolatos.

Ezt még feltűnőbben is bemutathatjuk. Képzeljük el, hogy a levegőt cseppfolyósítjuk, ami ma már lehetséges. A levegő viszont nem más, mint megsűrűsödött hő; a hőből keletkezett, úgy, hogy füst képződött belőle. Az a szellemi rész, amely tulajdonképpen a tűzben szeretne lenni, belevarázsolódott a füstbe. Szellemi lények - elemi lényeknek is nevezik őket - vannak mindenütt belevarázsolva a levegőbe, és még mélyebbre, a lét alacsonyabb fokára varázsolódnak, ha a levegőt cseppfolyósítjuk. Ezért lát a szellemtudomány minden külsőleg érzékelhető dologban valami olyasmit, ami a tűz vagy a hő ősállapotából keletkezett, úgy, hogy először levegővé vagy füstté vagy gázzá vált, vagyis a hő gázzá sűrűsödött, a gáz folyadékká, és a folyadék szilárd állapotúvá.

Tekints bármely szilárd anyagra, mondja a szellemtudós, s tekints vissza: egykor folyékony volt, csak a fejlődés során vált szilárddá. A folyadék egykor légnemű volt, a légnemű pedig mint füst, a tűzből keletkezett. De ehhez a sűrűsödéshez, ehhez a légneművé és szilárddá váláshoz, mindig szellemi lények elvarázsolása fűződik.

Nézzük a bennünket körülvevő világot. A szilárd kövek, a folyók, a párolgó víz, a felszálló köd, a levegő - minden, ami szilárd, cseppfolyós, gáznemű vagy tűz - valójában mind csak tűz. Minden tűz körülöttünk, csak éppen megsűrűsödött tűz. Egykor minden tűz volt, minden a tűzből született. S a sűrűsödés minden formájában elvarázsolt szellemi lények vannak!

Mivel érik tehát el a bennünket körülvevő isteni szellemi lények, hogy olyan szilárd, cseppfolyós és légnemű anyag jöjjön létre, amilyen planétánkon van? Leküldik azokat az elemi lényeket, akik a tűzben élnek és bezárják őket a levegőbe, vízbe és földbe. A szellemi teremtő, formáló lények követei ők, elemi követei. Az elemi lények először a tűzben élnek. Ha képszerűen akarjuk ezt kifejezni, azt mondhatjuk, hogy ott még jól érzik magukat, de most arra vannak ítélve, hogy elvarázsolt életet éljenek. Ha körülnézünk, ezt mondhatjuk: Azoknak a lényeknek, akiknek mindazt köszönhetjük, ami körülvesz bennünket, le kellett szállniuk a tűzelemből, és bele vannak varázsolva a dolgokba.

Tehetünk-e vajon mi emberek valamit ezekért az elemi lényekért? Ezt a nagy kérdést tették fel a szent risik. Tehetünk-e valamit azért, hogy az elvarázsoltakat megváltsuk? Igen, tehetünk! Mert amit mi emberek itt a fizikai világban teszünk, nem egyéb, mint szellemi folyamatok külső kifejezése. Mindennek, amit teszünk, jelentősége van a szellemi világ számára is. Tegyük fel például a következőt: Egy ember előtt van egy hegyi kristály vagy aranyrög vagy valami hasonló. Az ember nézi. Mi történik akkor, ha valaki fizikai szemével egyszerűen rábámul egy tárgyra? Folyamatos kölcsönhatás keletkezik az ember és az elvarázsolt elemi lény között. Az anyagba varázsolt lénynek és az embernek valami dolga van egymással. Tegyük fel azonban, hogy az ember csak bámulja a tárgyat, úgyhogy csak az tűnik fel neki, amit szeme lát; közben állandóan átmegy valami ezekből az elemi lényekből az emberbe. Reggeltől estig állandóan elvarázsolt elemi lények mennek át az emberbe. Amikor észlelünk, a sűrűsödési folyamatokba már belevarázsolt, és továbbra is folyamatosan belevarázsolódó elemi lények tömege hatol belénk állandóan környezetünkből.

Tegyük fel, hogy egy ilyen ember, aki egy tárgyat bámul, a legkevésbé sem hajlamos arra, hogy gondolkozzék arról, amit lát, vagy hogy életre keltse lelkében a dolgok szellemét. A könnyű utat választja: járja a világot, de nem dolgozza fel tapasztalatait szellemileg magasabb rendű gondolatok és érzések segítségével. A fizikai, anyagi világ puszta szemlélője marad. Ez esetben az elemi lények beléhatolnak, és ott maradnak. Semmit sem nyertek a világ folyamatában, csak annyit, hogy áttették székhelyüket a külső világból az emberbe.

De vegyünk most egy olyan embert, aki szellemileg feldolgozza a külvilágról nyert benyomásait, aki eszméi, fogalmai segítségével képzeteket alkot a világ szellemi alapjairól. Vagyis egy olyan embert, aki nemcsak megbámul egy fémet, hanem elgondolkodik a természetén; egy olyan embert, aki érzi a dolgok szépségét, és benyomásait szellemi jellegűvé teszi. Mit tesz egy ilyen ember? Szellemi tevékenységével megváltja az elemi lényt, aki feléje áramlik a külvilágból, vagyis felemeli előző állapotába. Megszabadítja az elemi lényt a varázslattól. Így tehát szellemi tevékenységünkkel megszabadíthatjuk a levegőbe, vízbe, földbe varázsolt lényeket, és visszavezethetjük őket eredeti elemükbe - vagy bezárhatjuk őket belső lényünkbe anélkül, hogy bármi változás történne velük. Az emberbe egész földi életén át elemi lények áradnak bele. Amilyen mértékben megelégszik azzal, hogy pusztán csak bámulja a dolgokat, olyan mértékben hagyja, hogy ezek a szellemi lények egyszerűen csak beleköltözzenek, és nem változtatja meg őket; amilyen mértékben viszont arra törekszik, hogy eszmékkel, fogalmakkal, a szépség megérzésével a külvilág dolgait szellemileg feldolgozza, olyan mértékben váltja meg és szabadítja ki ezeket a szellemi elemi lényeket.

Mi történik ezekkel az elemi lényekkel, akik úgyszólván a dolgokból költöznek át az emberbe? Eleinte benne élnek az emberben. A felszabadított lények is az emberben laknak, de csak az ember fizikai haláláig. Amikor az ember átmegy a halál kapuján, akkor mutatkozik meg a különbség azok között az elemi lények között, akik csupán beleköltöztek, de az ember nem vezette őket vissza a magasabb elembe, és azok között, akiket az ember saját szellemivé válásával visszavezetett korábbi elemükbe. Azok, akiket nem alakított át, semmit sem nyertek azáltal, hogy a dolgokból átvándoroltak az emberbe; a többiek azonban elnyerték azt, hogy az ember halála után visszatérhetnek eredeti világukba. Földi élete alatt az emberbe átmenetileg beköltöznek az elemi lények. Amikor az ember átélte életét a szellemi világokban, és a születés kapuján át belép következő inkarnációjába, az összes elemi lény, akiket nem váltott meg, vele együtt visszatér a fizikai világba. Akiket azonban megváltott, azokat már nem hozza magával többé, amikor leszáll; ezek visszatértek eredeti elemükbe.

Látjuk tehát, hogy az emberen múlik, hogy fejlődésével, azzal, hogy hogyan viselkedik a külső természettel szemben, megszabadítja-e a földi világunk létrejöttéhez szükségszerűen elvarázsolt elemi lényeket, vagy pedig még jobban a Földhöz láncolja őket, mint azelőtt voltak."

(Fordította: Balassa Árpád és Svéd Piroska)

Regulus Art, Budapest, 2012
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: cseppfolyósítjuk, materializálódás, belevarázsolódik, beleköltözzenek, környezetünkből, belevarázsolódó, visszatérhetnek, szellemtudomány, elvarázsoltakat, belevarázsolják, tevékenységével, inkarnációjába, szükségszerűen, tapasztalatait, tulajdonképpen, láthatatlanhoz, visszavezetett, felszabadított, belevarázsolva, észlelhetetlen, belevarázsolt, létrejöttéhez, ősállapotából, varázsolódnak, megszabadítja, megsűrűsödött, vonatkozásban, elvarázsolása, bemutathatjuk, természetesen, megvilágított, átvándoroltak, szubsztanciát, bölcsességből, észlelhetőtől, düsseldorfban, fizikai világban, egyszerű leckét, múlt tanítója, régi időkben, másikat „, tárgyat megemészt, szellemi látó, fény között, lángból születik, igen egyszerű, tűzből született, legtöbb ember, válasz abszolút, fizikai szem, fény révén, fényt magát, Rudolf Steiner, Balassa Árpád, Svéd Piroska, Regulus Art,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.28. 10:21 Şaizeci de imigranţi au încercat să treacă cu forţa la punctul de trecere f...
01.28. 10:11 Tokió 2020 - Kvalifikációs ABC: egy fix csapat, további négy még versenyben
01.28. 10:11 Netanjahu visszavonta a parlamenthez benyújtott mentelmi jogi kérelmét
01.28. 10:11 Spanyolországban 13,78 százalékra csökkent a munkanélküliség 2019-ben
01.28. 09:51 Szabó István Zárójelentés című filmje hamarosan a mozikban
01.28. 09:31 Australian Open - Fajta nyolcaddöntős a junioroknál
01.28. 09:21 BUX: 43 944,85 pont, +0,04 százalék a nyitáskor
01.28. 09:11 Magyar Nemzet - Kedvezően alakulnak a foglalkoztatási feltételek a szakképz...
01.28. 09:01 Gémosz: kétszer annyi autót igényeltek a nagycsaládosok, mint várták
01.28. 09:01 Illegális bevándorlás - Elemző: a migránsok tudják, hogy egyedül nincs esél...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Betty Boop  Várakozzunk Istenre  Rózsa csokor vázában  Virágok pohárban  10. Parancsolat: Mások tulajdo...  Az emberek, akik a mulandóság ...  Etessük a madarakat!  Pethes Mária versei  Angyal hóesésben  Hasznosság  Megkeresztelkedés  Virágok pohárban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szépség.......  Hóesés  Miről szól az elegancia?  10. Parancsolat: Mások tulajdo...  Hasznosság  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Miről szól az elegancia?  Facebookon kaptam  Alázattal és imával építjük a ...  Facebookon kaptam  Alázattal és imával építjük a ...  Robert Burns - Shelah ONeil  Zsoltárok 118:29  Betty Boop  Piros gerbera vázában  Facebookon kaptam  Erőtlenül erős  Főhajtás a vészkorszak áldozat...  Az élet 7 szabálya.......  Rövid pályás gyors korcsolya 2...  3. évközi hét hétfő 01.27.  Szókratész bölcsessége - A hár...  Szegfűk  Grál kehely  Betty Boop  Betty Boop  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Betty Boop  Lehet...  Betty Boop  A gomba jótékony hatásairól  Hóesés  Ima, minden nap, Ferenc Pápa i...  Hasznosság  Elnémult harangok  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Restaurátorra van szükséged...  Facebookon kaptam  Szép délutánt!  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Hárs Ernő díj  Facebookon kaptam  Főhajtás a vészkorszak áldozat...  Hóvirág  Facebookon kaptam  Szèp estét  Téli kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ó jaj, az asszony döngöl  Ima, minden nap, Ferenc Pápa i...  Hihetetlen erő van az imádkozó...  Mózes  Betty Boop  Rózsa csokor vázában  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Facebookon kaptam  Az emberek, akik a mulandóság ...  Kölyök huski  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őrangyal  Lehet...  Grál kehely  Férfi kézilabda E.B. 2020  Jézus gif  Virágok pohárban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kölyök huski  Mögötted az évek száma  Az ördög elvitte a fináncot  Etessük a madarakat!  Férfi vízilabda E.B. 2020 - B...  Tojás szemek  Férfi kézilabda E.B. 2020  Téli kép  Az Úr áldása legyen rajtad éle...  Facebookon kaptam  Rövid pályás gyors korcsolya 2...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Holnap munka...... 
Bejegyzés Címkék
fizikai világban, egyszerű leckét, múlt tanítója, régi időkben, másikat &#8222, tárgyat megemészt, szellemi látó, fény között, lángból születik, igen egyszerű, tűzből született, legtöbb ember, válasz abszolút, fizikai szem, fény révén, fényt magát, egész világtért, világűrbe tekintenek, tárgy kerülne, megvilágított térbe, fény által, fizikai fényt, tisztánlátó számára, szellemtudomány ezért, fény mindent, fény maga, fény észlelhetetlen, belső észlelés, fény kiárad, fényt látják, szellemtudomány szerint, külsőleg észlelhetőtől, éterikus szellemi, külsőleg észlelhető, első olyan, szellemi világra, eredetileg átlátszó, érzékfeletti világ, érzékfeletti világba, anyagi világba, világon semmi, hőből fény, leírt folyamat, külső oldala, hőben levő, része átmegy, légnemű füstbe, homályos füstbe, tűzzel kapcsolatban, hőből származik, levegőt cseppfolyósítjuk, levegő viszont, hőből keletkezett, tűzben szeretne, szellemtudomány minden, folyadék szilárd, fejlődés során, folyadék egykor, légnemű pedig, tűzből keletkezett, bennünket körülvevő, szilárd kövek, levegő &#8211, sűrűsödés minden, elemi lényeket, tűzben élnek, szellemi teremtő, elemi lények, elemi lényekért, nagy kérdést, szent risik, elvarázsoltakat megváltsuk, szellemi világ, ember előtt, hegyi kristály, ember nézi, elvarázsolt elemi, anyagba varázsolt, embernek valami, ember csak, elemi lényekből, sűrűsödési folyamatokba, ilyen ember, tárgyat bámul, dolgok szellemét, könnyű utat, világ folyamatában, külső világból, olyan embert, külvilágról nyert, világ szellemi, dolgok szépségét, elemi lényt, emberbe egész, szellemi lények, szépség megérzésével, külvilág dolgait, szellemi elemi, elemi lényekkel, dolgokból költöznek, felszabadított lények, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 99
  • e Hét: 679
  • e Hónap: 10620
  • e Év: 10620
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.