Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Drunvalo Melchizedek: Az Élet Virágának ősi titka /Részlet/
  2019-01-29 11:17:28, kedd
 
   
  * Enlil megérkezése

A történet azon részlete, mely szerint a sziriuszbéliek az emberi faj atyjai, nem igazán hozható összefüggésbe a sumér feljegyzésekkel, legalábbis ami Zacharia Sitchin által leírt történetet illeti, egészen addig, míg meg nem vizsgálunk egy bizonyos eseménysorozatot, amelyet Sitchin látszik, nem látott tisztán. Enlil, aki elsőként érkezett a Földre, és aki vezető volt Dél-Afrikában - nem a szárazföldön landolt. Utazása végén a vizekben kötött ki. Hogy miért kellett a vizekbe merülnie? Mert ez volt az a hely, ahol delfinek és a bálnák éltek. A delfinek és a bálnák rendelkeztek a legmagasabb tudatszinttel a Földön (a Föld bolygón végbemenő fejlődésnek egy bizonyos szakaszában), s rendelkeznek még ma is. Galaktikus kifejezéssel élve, Enlilnek engedélyt kellett kérnie a Földön való letelepedésre és aranykitermelésre. Miért? Mert a Földet akkoriban a delfinek és a bálnák uralták, s galaktikus törvény, hogy egy bolygón kívüli faj tagjai csak az engedély megszerzése után léphetnek be egy eltérő tudat-rendszerbe. A sumér táblák azt mesélik, Enlil meglehetősen hosszú időt töltött az óceánban, s amikor végül elhatározta, hogy a szárazföldre lép, azt már félig ember, félig hal alakjában tette! Enlil végül újra visszanyerte teljes emberi alakját. Ez a történet szerepel a sumér táblákon.

A Szíriusz B-től a harmadik bolygó, melyet néhányan Óceánának hívnak, a delfinek és bálnák ősi otthona. Peter Shenstone, az ausztráliai delfin mozgalom vezetője Az Arany Delfin legendája címmel egy rendkívüli könyvet írt, amelynek tartalmát a delfinek közölték vele, és amelyben részletesen beszámol arról, hogyan érkeztek meg egy másik galaxisból, hogyan lettek a Szíriusz B-hez közeli kis csillag lakói, s hogyan utaztak végül a Földre. Előző hazájukat úgyszólván teljes mértékben víz borítja; csupán két sziget található rajta, az egyikük körülbelül akkora mint Ausztrália, a másikuk pedig mint Kalifornia, s ez minden. A két szárazföldi részt emberszerű lények lakják, ám számuk elenyésző. A bolygó többi részét borító víztömegben cetfélék élnek. A cetfélék és az emberszerű lények között közvetlen kapcsolat van, tehát amikor Enlil (egy Nefilim) Földünkre megérkezett, először a delfinekkel (szíriuszbeliekkel) lépett kapcsolatba, hogy megszerezze jóváhagyásukat tervei megvalósításához. Azután letelepedtek a szárazföldön, és megindították azt a folyamatot, amely a földi ember megteremtéséhez vezetett.

* A Nefilim anyák

Hogy röviden összefoglaljam és tisztázzam: a lázadás után, amikor új faj teremtését határozták el, a Nefilimek testesítették meg az anyai jelleget. A sumér iratok szerint hét Nefilim nőt választottak ki erre a feladatra. Azután agyagot vettek a földből, vért egy emlősből, spermát egy fiatal Nefilim férfiból, az alkotókat összekeverték és a kiválasztott fiatal Nefilim nők méhébe helyezték, s azok később emberi lényeknek adtak életet. Az eredeti történet szerint hét emberi csecsemő született meg egyszerre, nem csupán Ádám és Éva - ezen kívül sterilek voltak. Nem voltak képesek a szaporodásra. A Nefilimek folytatták a kicsiny emberek nemzését, egy egész sereget hoztak létre a kicsinyekből, s mindannyiukat Gondwana szigetére helyezték. Ha hiszünk a történet állításainak, amely félig sumér eredetű, félében pedig Thoth-tól ered (az egyik atlantiszi szellemcsalád tagja), az új fajnak a szülőanyja Nefilim-, apja pedig a szíriuszbeli fajtából származik. Nos, ha nem maradtak volna fenn bizonyságul a sumér ékiratos táblák, mindez ugyancsak hihetetlennek tűnne - sőt még így is az. Ám rengeteg tudományos bizonyíték támasztja alá a történet hiteles voltát, melyekről magunk is meggyőződhetünk, ha elolvassuk a régészeti feljegyzéseket - nem a szíriuszbeli apára, hanem a Nefilim anyára vonatkozóan.

A tudomány nem érti, hogyan kerültek ide. Mi azonban már tisztában vagyunk vele, hogy van egy "hiányzó kapocs" közöttük és az utolsó emlős között. Úgy tűnik, mintha a semmiből jöttek volna elő. Azt tudják, hogy eredetük megközelítőleg a 150 - 200.000 ezelőtti időkre nyúlik vissza, arról azonban nincs elképzelésünk, honnan jöttek vagy hogyan fejlődtek. Egyszerűen átlépték valamiféle titokzatos ajtó küszöbét és ezzel megérkeztek.

* Ádám és Éva

A sumérek feljegyzéseinek egy másik érdekes részlete arról számol be, hogy mialatt az emberi faj arany után ásott Afrikában, a mai Irak közelében elterülő északi városok rendkívül magas színvonalúvá és hallatlanul széppé fejlődtek. Az őserdőkben (abban az időszakban őserdők borították a Föld bolygón a szárazföldeket) emelt városokat hatalmas kertek vették körül. A sumérek állítása szerint a Nefilimek végül úgy döntöttek, hogy a déli bányákban dolgozó rabszolgák közül néhányat az északi kertekbe hoznak, hogy műveljék azokat. Szemlátomást nagyszerű rabszolgák váltak belőlük.

Egy napon Enlil fiatalabb fivére, Enki (akinek a nevének jelentése Kígyó), elment Évához - az iratok ezt a nevet használták, Éva - és elmondta neki, hogy a fivére azért nem akarja, hogy az emberek egyenek a kert közepén álló fáról, mert az a Nefilimekhez hasonlóvá tenné őket. Enki ezzel elégtételt vett fivérén egy közöttük kirobbant összeütközésért. (Egyébként az egész történet még ennél is sokkal szövevényesebb; aki akar, utána nézhet a feljegyzésekben.) Enki tehát meggyőzte Évát, hogy egyen az almafáról, a jó és rossz tudásának fájáról, amely, a sumérek szerint többet jelentett, mint pusztán egy dualisztikus szemléletmódot. Megadta Éva számára a szaporodás lehetőségét is, a képességet utódok világra hozatalára.

Éva rálelt Ádámra, mindketten ettek a fáról majd gyermekeket nemzettek, akiknek a neveit a sumér táblák felsorolják. Nézzük most meg az Ádám-Éva történet mindkét változatban: vessük össze az ősi sumér iratokban és a Bibliában szereplő verziót. Amint az Úr (aki gyakorlatilag egy rabszolgatartó, nem összekeverendő Istennel, tán Sátánhoz közelebb áll) keresztülsétál a kerten - sétál, fizikális testben van, legalábbis ezt sugallják a Genezis sorai. Sétál a kertben, Ádámot és Évát hívja. Nem tudja merre vannak. Az Úr ("Isten") mégsem tudja hol lehetnek. Szólítja őket, és ők jönnek. Nem tudja, hogy ettek a fáról, míg meg nem látja, hogy szégyenükben megpróbálnak elrejtőzni. Azután ráébred arra, hogy mit cselekedtek.

Van itt még egy érdekes dolog: az eredeti Bibliában - és voltaképpen az összes többi verzióban - az Isten szó például héber nyelvre fordítva, az elohim nem egyes, hanem többes számban szerepelt (istenek). Lehet, hogy az emberiséget teremtő isten egy faj volt? Enlil haragra lobbant, amikor rájött arra, hogy Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből. Azt végképp nem akarta, hogy a másik fáról, az Életfáról is szakítsanak gyümölcsöt, mert általa nemcsak szaporodni volnának képesek, hanem halhatatlanná is lettek volna. (Nem tudjuk, hogy valóban fákról volt-e szó. Lehet, hogy valami tudattal kapcsolatos dolgot szimbolizáltak.) Hogy ezt megelőzze, Enlil eltávolította Ádámot és Évát a kertjéből. Elvitte őket valahová máshová, és figyelemmel kísérte az egész család életét. Ezt a történetet a Biblia megszületése előtt 2000 évvel foglalták írásba.

Ádám és Éva idejétől az adott faj (europid rassz egyik vagy több alrasszáról van szó, több alrassza is volt), két törzsben fejlődött tovább: az egyik képes volt a gyermeknemzésre és (bár figyelő szemek kereszttüzében) szabadon élt, a másik nem hozott világra utódokat és rabszolgaként létezett. A modern tudósok felfedezései szerint ez utóbbi ág egészen a 20.000 évvel ezelőtti időkig folytatta az aranykitermelést. E második törzs csontjai, melyeket a bányák területén találtak, hasonlóak voltak miénkhez; az egyetlen különbség mindössze az, hogy ők nem voltak képesek az utódnemzésre. Ez a törzs 12.500 évvel ezelőtt, a Vízözön idején teljes egészében megsemmisült. (Van még hozzátenni valónk ehhez a témához, s a megfelelő időben szólunk majd róla.)

Négy pólusváltásról ejtünk majd szót - amikor Gondwanaföld amikor Lemuria és amikor Atlantisz elsüllyedt (ez egybeesik a Vízözönnel), és arról amelyik mostanában fog bekövetkezni. Fontos tisztában lennünk a következőkkel: Thoth szerint a földtengely elhajlásának a szöge és a pólusváltozás - ami a tudomány felfedezéseinek értelmében igen gyakran megesik - szöge kapcsolatban áll a bolygón lezajló tudatváltozással. Például, a legutóbbi pólusváltozás a Vízözön idejében ment végbe, az Északi Sark akkoriban Hawaii-ban helyezkedett el (tudom, ez vitatható) - legalábbis ott volt a mágneses pólus - napjainkban azonban gyakorlatilag attól 90 fokra található. Ez meglehetősen nagy átalakulást jelentett, ám nem pozitív, hanem negatív fordulatról volt szó - tudatuk lefokozódott.

* Lemuria felemelkedése

Thoth elmondása szerint Ádám és Éva ideje után nagy jelentős tengelyváltozás következett be, melynek eredményeképpen Gondwanaföld elsüllyedt. Amikor Gondwana szigetét elnyelték a hullámok, egy másik földtömeg emelkedett ki a Csendes-óceán vizéből, melyet ma Lemuriának nevezünk. Ádám és Éva leszármazottait szülőföldjükről Lemurába vitték.

A földdarab Hawaii-szigetektől egészen a Húsvét-szigetekig nyúlt. Nem összefüggő szárazföld tömegről van szó, sokkal inkább egymással szoros kapcsolatban lévő szigetek sora alkotta. E szigetek némelyike nagy volt, némelyikük kisebb. Olyan földrész volt, amely éppen hogy kiemelkedett a vízből - voltaképpen vízi kontinensnek mondhatnánk.

Amennyire én tudom, Ádám utódait ezen a földrészen telepítették le, és szabadon, a Nefilimek beavatkozása nélkül fejlődhetek. 65 - 70.000 évig időztek Lemurián, s boldog időket töltöttek ott. Úgyszólván alig akadtak gondjaik. Gyorsan lépkedtek előre evolúciós ösvényükön. Számos kísérletet hajtottak végre önmagukon, és igen sok fizikai változást foganatosítottak fizikális testükben. Megváltoztatták csontszerkezetük felépítését, rendkívül sokat dolgoztak hátgerincük tartásának kialakításán, éppúgy, mint koponyájuk alakjának és nagyságának átformálásán. Javarészt jobb agyféltekés, női természetű lények voltak. Egy evolúciós ciklusban minden esetben dönteni kell arról, hogy a férfi vagy női jelleg lesz-e a domináns, ahogyan nekik is határozniuk kellett efelől, amikor a Földre érkeztek. Mindenképpen meg kell hozniuk ezt a döntést. Egyszóval női jelleget vettek fel. Mire Lemuria is a víz színe alá merült, mint faj, fejlettségük, úgyszolván egy 12 éves leánygyermek érettségi fokával volt egyenlő.

* Lemuriával kapcsolatos kutatások - 1910
* Ay, Teje és a Tantra kezdetei
* Lemuria alámerül, Atlantisz felszínre bukkan

Az elvetélt tudatfejlődés és a Krisztus-háló megalkotása - A lemuriaiak tudatformáló tevékenysége

* Az emberi agy szerkezete
* Atlantisz lakóinak kísérlete egy újfajta tudatosság megteremtésére
* Lemuria szülötteinek elhívása

Az elvetélt evolúció

* A használaton kívül maradt örvények földönkívüli fajokat vonzanak magukhoz
* A Mars a Lucifer-lázadás után
* A marsbeliek magukhoz ragadják a hatalmat
* A marsbeliek végzetes döntése
* A marsbeliek kudarcba fulladt Mer-Ka-Ba kísérlete
* Bomlasztó örökségünk: A Bermuda-háromszög

A megoldás egy Krisztus-tudatháló

* A halhatatlan mesterek a Föld segítésére sietnek
* A planetáris háló
* A századik majom elmélet
* A századik ember
* A kormány felfedezi a háló létezését és versenybe száll birtoklásáért
* A háló megalkotásának módja és helye
* Szakrális helyek

* A Nefilim lázadás és fajunk eredete

Valamikor a 300.000 - 200.000 éve eltelt időszakban a Nefilim munkások fellázadtak. A sumér táblák nagy részletességgel számolnak be erről az eseményről. A munkások fellázadtak vezetőik ellen; nem akarták tovább folytatni a kitermelést. Elképzelhetjük, amint a munkások így szólnak: "Nem csináljuk tovább".

A lázadás gondot jelentett a vezetőknek, összeültek hát, hogy eldöntsék, mitévők legyenek. Úgy határoztak, hogy kiválasztanak egyet a Földön létező életformák közül, amely - az én értelmezésem szerint - az emlősök egyike volt. Azután ennek az emlősnek a vérét összekeverték agyaggal, majd egy fiatal Nefilim férfi spermáját a másik két alkotóval elegyítették. A tábla kémcsőszerű tárggyal a kezükben ábrázolja őket, amint egy lombikból valamit egy másikba öntenek, hogy egy új életformát hozzanak létre. Terveik szerint az emlősök egyikének DNS-ét valamint saját DNS-üket használták fel egy új, a Földön akkortájt létezőknél sokkal fejlettebb életforma megteremtéséhez, amelyet a Nefilimek ellenőrzésük alatt tarthattak, s melynek egyetlen feladata az aranykitermelés volt.

A sumér írások értelmében azért teremttettünk, hogy rabszolgák legyünk. Szándékaik szerint - miután megszerezték az összes aranyat, amelyre bolygójuk megmentéséhez szükségük volt - távozásukat megelőzte volna fajunk megsemmisítése. Nem akartak életben hagyni minket. E történet hallatán a legtöbb ember azt gondolja: "Biztosan nem rólunk van szó, efféle dolgokhoz mi túl nemes lények vagyunk." Ám a Föld legősibb feljegyzései azt állítják, hogy ez az igazság. Emlékezzünk, a sumér a legrégebbi ismert nyelv a világon, sokkal ősibb, mint a Szent Biblia vagy a Korán. Úgy tűnik, mintha a Biblia a sumér kultúra hamvaiból született volna meg.

A tudomány felfedezése majdnem ilyen érdekes. Pontosan azon a helyen, ahol a sumér iratok szerint az aranykitermelés folyt, a régészek aranybányákra leltek. Megítélésük szerint az aranybányák mintegy 100.000 évesek. Igazán érdekes, hogy a Homo sapiens (azaz mi) aranyat bányászott ezen a területen. Csontjainkat megtalálták a helyszínen. Ezekben az ősi bányákban már legalább 200.000 éve folyt kitermelés, és a régészek szerint is már 200.000 évvel ezelőtt megjelent itt az ember. Vajon milyen okból bányásztunk aranyat 100.000 évvel ezelőtt? Miért volt rá szükségünk? Az arany a lágy fémek közé tartozik, nem olyasmi, amit más fémekhez hasonlóan lehet felhasználni. Nem bukkantak túl gyakran aranyra az ősi leletek között. Akkor meg miért végeztük a kitermelést, és hová lett a bányászott arany?

* Éva az aranybányákból jött?

Azontúl ott van az úgynevezett Éva-elmélet, amelyet hosszú időn át megpróbáltak háttérbe szorítani.

A tudósok kiválasztották a DNS egy bizonyos alkotóelemét és analizálták, hogy kiderüljön melyik elem keletkezett előbb, s kiszámították, hogy az emberiség első tagja körülbelül
150 - 200.000 évvel ezelőtt élhetett. Ez az első személy, akit a kutatók Évának neveztek el, történetesen éppen arról a helyről származott, ahol a sumérek állítása szerint az aranykitermelést folytattuk! Azóta már elvetették ezt a teóriát, mert léteznek más módjai is a DNS eredetvizsgálatának. Én mégis meglepőnek tartom, hogy ez az elmélet éppen azt a völgyet jelölte meg, ahol a sumér feljegyzések értelmében történetünk kezdetét vette.

* Thoth verziója fajunk eredetéről

Most pedig vessük össze Thoth változatát az előbbiekkel. Ő, a Melkizedek hagyománnyal egyetértésben azon a véleményen van, hogy fajunk nem 350.000 évvel ezelőtt keletkezett, mint Sitchin mondja, hanem pontosan 200.207 éve (1993-tól számítva), azaz Kr. e.
198.214-ben született meg. Thoth szerint fajunk legelső képviselői egy Dél-Afrika nyugati partjai mentén elhelyezkedő, Gondwanaföld nevű szigeten éltek. Nem tudom, hogy milyen volt e Gondwanaföld alakja: de nem is érdekes, a lényeg az, hogy azon a részen terült el. Az emberi fajt már eleve erre a szigetre helyezték, mert így biztosítottnak látták, hogy nem hagyják el a területet. Amikor már elérték azt a fejlettségi fokot, hogy a Nefilimek hasznukat vehették, Afrika és más területek aranylelőhelyeire telepítették az általuk teremtett lényeket, ahol aranykitermelésre és más szolgálatok teljesítésére alkalmazták őket. Tehát az emberi faj őstípusa Gondwanaföld szigetén fejlődött és formálódott mintegy 50 - 70.000 éven keresztül.

E földtömeget több részre szakadása előtti állapotában Gondwanaföldnek nevezik. A nevet Nyugat-Afrika törzseinek teremtés-mítoszaiból vették, melyek mindegyike másképpen vélekedik a teremtés mikéntjéről, ám az összes történeten egy közös szál fut hajszálnyira ugyanolyan módon. Mindannyian azt állítják, hogy nyugatról jöttek, egy Afrika nyugati partjánál elterülő szigetről, Gondwanaról. Ebben az egyben mindannyian egyetértenek, a zuluk kivételével, akik elmondásuk szerint az űrből érkeztek.

A sumér iratok ábrázolása alapján az emberi lények magassága a Nefilimekének körülbelül az egyharmada. Hozzánk képest valóságos óriásnak számítanak. 3-4,8 méter magasak voltak, ha hihetünk a feljegyzéseknek. Én magam ugyan nem látok semmi okot, hogy miért hazudnának. Thoth elmondása szerint is léteztek a Földön óriások, azt azonban nem említette, kifélék voltak, s mást sem közölt róluk. A biblia soraiban ugyanerről olvashatunk. Egy részletet idézünk a genezis 6. fejezetéből:
"Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenének a föld színén, és leányaik születének" - a sokasodásra vonatkozó kijelentés nagy jelentőséggel bír (rögtön elmagyarázom miért) - "És láták az Istennek fiai (gondolkozzunk csak el róla, a szöveg többes számot használ "az Istennek fiai") "az emberek leányait, hogy szépek azok és vevének magoknak feleségeket mindazok közül, kiket megkedveltek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test;" (ez azt sejteti, hogy az "Isten" is test) "legyen életének ideje százhúsz esztendő. Az óriások valának a Földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak."

A Biblia e kis részletét már többféleképpen értelmezték. Ám a sumér feljegyzések teljesen más megvilágításba helyezik e sorokat, különösen, ha a régebbi Bibliákat tanulmányozzuk, melyek tartalmazzák az óriások neveit is. A keresztény Biblia "Nephilimnek" nevezi őket; a szó hangzása pontosan olyan, mint azé az elnevezésé, amelyet a sumér iratok adnak meg. A Bibliának mintegy 900 változata létezik a világon, és csaknem mindegyikük beszámol az óriások létezéséről, és nagy részük Nefilimnek nevezi őket.

* Az emberi faj fogantatása: a sziriuszbeliek szerepe

Thoth azt mondja, hogy léteztek a Földön óriások, de ez minden. Nem számol be arról, hogyan kerültek ide, vagy honnan jöttek. Annyit mondott el, hogy a fajunk megteremtésekor ezek az óriások váltak az emberiség szülőanyjává. Azt mesélte, hogy közülük heten összegyűltek, levetették fizikai testüket, tudatosan átlépték a halál kapuját, és hét egymásba kapcsolódó tudat-gömb mintát formáltak, épp olyat, mint a Genezis-mintázat (melyről az 5. fejezetben lesz szó). Ebből az összeolvadásból egy fehéres-kékes fényű láng keletkezett, amelyet az ősiek az Élet Virágának hívtak, és amelyet a Föld méhébe helyeztek.

Az egyiptomiak a Föld méhét az Amenti Csarnokának nevezték. A név egy negyedik dimenzióbeli helyet takar, amely harmadik-dimenzionálisan mintegy ezer mérföldes mélységben rejtőzik a Föld felszíne alatt, és egy negyedik dimenzióbeli folyosón keresztül a Nagy Piramishoz kapcsolódik. Az Amenti Csarnoka használatának egyik elsődleges célja új fajok teremtése volt. Fibonacci arányai szerint. Belsejében egy kőszerű anyagból készült terem található. A terem közepén egy kocka alakú kőtömb helyezkedik el, s annak tetején fénylik a Nefilimek által életre hívott láng. A 1,2 - 1,5 méter magas, és körülbelül 0.9 méter átmérőjű lángnyelv kékesfehér fényben ragyog. Ez a tiszta prána, tiszta tudatosság voltaképpen a planetáris "petesejt", melyet számunkra alkottak meg, hogy megtegyük kezdő lépéseinket az emberinek nevezett új evolúciós fejlődésnek.

Thoth azt mondja, hogy ha van anya, valahol lennie kell egy apának is. Az apának, illetve az apa spermájának pedig a rendszeren vagy testen kívülről kell származnia. Amikor tehát a Nefilimek előkészületeket tettek egy új faj megteremtésére, egy messzi csillagról - a Szíriusz B-től harmadik bolygó kifelé - származó másik faj már készülődött földi utazására. E faj 32 tagja érkezett a földre, 16 férfi és 16 nő, egyetlen házassági közösséget alkotva. Szintén óriások voltak, magasságuk akkora lehetett, mint a Nefilimeké. A Nefilimek elsősorban harmadik dimenzióbéli lények voltak, a szíriuszbeliek azonban a negyedik dimenzió síkját lakták.

A harminckét ugyanazon házasságban élő ember ideája alighanem furcsán hangozhat. Minthogy mi a Nap fényét tükrözzük, a földi szokások szerint egy nő és egy férfi köt egymással házasságot. Napunk egy protonnal és egy elektronnal rendelkező hidrogén csillag. A hidrogén atom mintáját másoljuk, ezért házasodunk ilyen módon, egy férfi egy nővel. Ha olyan bolygókra látogatnánk, melyek két protonnal, két elektronnal és két neutronnal rendelkező hélium csillag körül keringenek, úgy találnák, hogy két férfi köt házasságot két nővel a gyermeknemzés céljából. Az olyan öreg csillagok, mint a Szíriusz B, amely nem más, mint egy magasan fejlett fehér törpe, 32 elemi részecskéből felépülő rendszert alkotnak.

A szíriuszbeliek tehát eljöttek a Földre és pontosan tudták mi a dolguk. Egyenesen az Amenti Csarnokának méhébe siettek, pontosan a piramis alá és a csarnokban fénylő lángnyelv elé. Ezek a lények minden dolgot fénynek fogtak fel. Értették a gondolat és az érzelem közötti kapcsolatot. Egyszerűen létrehoztak 32, egyenként 76 centiméter magas, körülbelül 1 méter széles és durván 5,4 - 6 méter hosszúságú rózsakvarc alapot. A "semmiből" teremtették (nagyon magas szintű mágia) őket a láng köré. Arccal lefelé lefeküdtek erre a lapokra, férfi és nő felváltva, úgy, hogy fejük a középpont, a lángok felé nézett. A szíriuszbeliek megtermékenyítették a lángot, azaz a Nefilimek petesejtjét vagy összeolvadtak vele. A harmadik dimenzió síkján a Nefilim tudósok a laboratóriumi körülmények között létrehozott emberi tojásokat hét Nefilim nő méhébe helyezték, amelyekből végül világra jöttek az "első" módosított emberi lények (különféle rasszok - vagy csak az egyik ?). Az emberi petesejt mindössze 24 óra leforgása alatt megtermékenyül - legalábbis az első nyolc sejt kialakulásán keresztül lezajlik az alapvető folyamat. A fogantatás planetáris szinten azonban teljesen másképpen megy végbe. Thoth elmondása alapján a sziriuszbeliek megközelítőleg 2000 évig feküdtek a láng körül mozdulatlanul, hogy megtermékenyítsék a Földet az új fajjal. Végül 2000 év múltán az "első" emberi lények meglátták a napvilágot Gondwana szigetén, Dél-Afrika nyugati partjánál.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: eseménysorozatot, foganatosítottak, csontszerkezetük, aranykitermelést, megvalósításához, tudatváltozással, előkészületeket, meggyőződhetünk, részletességgel, megteremtéséhez, megváltoztatták, eredményeképpen, tengelyváltozás, felfedezéseinek, összeütközésért, leszármazottait, feljegyzésekben, szülőföldjükről, feljegyzéseinek, gyermeknemzésre, gondwanaföldnek, dimenzionálisan, feljegyzésekkel, feljegyzéseknek, aranykitermelés, összeolvadásból, megteremtésekor, sziriuszbeliek, jóváhagyásukat, többféleképpen, szövevényesebb, megvilágításba, tanulmányozzuk, szíriuszbeliek, megteremtésére, aranybányákból, történet azon, sumér feljegyzésekkel, bizonyos eseménysorozatot, szárazföldön landolt, vizekben kötött, vizekbe merülnie, bálnák éltek, bálnák rendelkeztek, legmagasabb tudatszinttel, bizonyos szakaszában, bálnák uralták, bolygón kívüli, engedély megszerzése, eltérő tudat-rendszerbe, sumér táblák, történet szerepel, Drunvalo Melchizedek, Élet Virágának, Zacharia Sitchin, Szíriusz B-től, Peter Shenstone, Arany Delfin, Szíriusz B-hez, Megadta Éva, Északi Sark, Amikor Gondwana, Mire Lemuria, Szent Biblia, Amenti Csarnokának, Nagy Piramishoz, Amenti Csarnoka, Szíriusz,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Rózsa csokor  Krisztus  Jó kívánságom !  Boldog születésnapot a ma ünne...  Gondolat........  Algernon Charles Swinburne : B...  Vidám napot  Opálkristály  Jézus  Cseresznyés szép napot!  Png virág  Facebookon kaptam  Tánc közben varázslat vesz kör...  Gondolat........  Facebookon kaptam  Szép mai napot.........  Szemünk védelmében  726 az új fertőzött, elhunyt 1...  Png nő  Jézus  Harmónia......  Rózsaszin rózsa  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Király  Szeresd  Szamárkenyér virág  Janikovszky Éva mondta  Kék és fehér orgona  Mi mindig szárnyalunk  Szép délutánt ! ........  Vérvétel  Csok nélküli lakás :) ........  Vízcseppes virág  Marton Paul - Tavaszi este  Cseresznye és meggy a köszvény...  Wilhelm Ottó - A bajnok hite  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Márai Sándor tollából  Csok nélküli lakás :) ........  Png nő  Facebookon kaptam  Hogy vártalak  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A tavasznak virága van, az ősz...  Cseresznyés szép napot!  Jól néz ki  Jó reggelt kedves látogatóimn...  1130 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Jegesmacibocsok  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Harmónia......  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Király  Strengit kristály  Facebookon kaptam  726 az új fertőzött, elhunyt 1...  Szeresd  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Lila orgona  A tavasznak virága van, az ősz...  Facebookon kaptam  Nehéz  Nyiló amariliszek  Táncolj velem!  Szemünk védelmében  Szép napot kívánok  Konsztantyin Szimonov : Szeret...  Papagoit kristály  Klíma  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Png virág  Algernon Charles Swinburne : B...  Facebookon kaptam  Vérvétel  Szép napot kedves barátaim ! ....  Facebookon kaptam  Nő virágokkal  Szép mai napot.........  Facebookon kaptam  Király  Magyal  Szamárkenyér virág  Isten szeretete  Facebookon kaptam  Marton Paul - Tavaszi este  Gyulladás csökkentése és a bél...  Harmónia......  Rózsa csokor  Wilhelm Ottó - A bajnok hite  Szép mai napot......... 
Bejegyzés Címkék
történet azon, sumér feljegyzésekkel, bizonyos eseménysorozatot, szárazföldön landolt, vizekben kötött, vizekbe merülnie, bálnák éltek, bálnák rendelkeztek, legmagasabb tudatszinttel, bizonyos szakaszában, bálnák uralták, bolygón kívüli, engedély megszerzése, eltérő tudat-rendszerbe, sumér táblák, történet szerepel, sumér táblákon, harmadik bolygó, ausztráliai delfin, rendkívüli könyvet, delfinek közölték, másik galaxisból, egyikük körülbelül, másikuk pedig, bolygó többi, emberszerű lények, földi ember, lázadás után, anyai jelleget, sumér iratok, fiatal Nefilim, alkotókat összekeverték, kiválasztott fiatal, eredeti történet, kicsiny emberek, egész sereget, történet állításainak, egyik atlantiszi, szülőanyja Nefilim-, szíriuszbeli fajtából, sumér ékiratos, történet hiteles, régészeti feljegyzéseket, szíriuszbeli apára, utolsó emlős, semmiből jöttek, sumérek feljegyzéseinek, másik érdekes, időszakban őserdők, sumérek állítása, déli bányákban, északi kertekbe, napon Enlil, nevének jelentése, nevet használták, fivére azért, emberek egyenek, kert közepén, közöttük kirobbant, egész történet, sumérek szerint, dualisztikus szemléletmódot, szaporodás lehetőségét, képességet utódok, fáról majd, érdekes dolog, eredeti Bibliában, összes többi, emberiséget teremtő, tiltott gyümölcsből, másik fáról, egész család, egyik képes, modern tudósok, bányák területén, egyetlen különbség, megfelelő időben, földtengely elhajlásának, tudomány felfedezéseinek, bolygón lezajló, legutóbbi pólusváltozás, mágneses pólus, másik földtömeg, földrészen telepítették, evolúciós ciklusban, férfi vagy, elvetélt tudatfejlődés, lemuriaiak tudatformáló, újfajta tudatosság, elvetélt evolúció, használaton kívül, marsbeliek magukhoz, marsbeliek végzetes, marsbeliek kudarcba, halhatatlan mesterek, planetáris háló, századik majom, századik ember, kormány felfedezi, háló létezését, háló megalkotásának, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 25
  • e Hét: 586
  • e Hónap: 648
  • e Év: 14937
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.