Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Vu Cseng-En: Nyugati utazás, avagy a majomkirály története
  2019-02-09 11:31:45, szombat
 
   
  A hetedik fejezet, amelyben
menny szörnyű kemencéjéből a Nagy Szent megmenekül,
ám utána örökre a Vuhszing-hegy alá kerül
Gazdagságod, rangod, neved
Előző élted szabja meg,
Meg ne csalódjék hát szíved másokért.
Igaz fény tölti lelkedet,
Jó gyümölcse lakja benső rejtekét.
Minden gaz merényletért megfizet a magas ég,
S ha nem e pillanatban, hát csak várd ki idejét.
Istent kérdezel a végső okért?
A baj, nagy csapás már rád támadt, elért,
Mivel szíved nagyra néz, végtelenbe tör, merész,
Nem ismer törvényt, rendet, ezért ér csak el, ezért.Elfogta hát a Nagy Szentet a mennyei katonaság; hurcolták is megkötözve a démonnyakazó teraszra. Ott aztán kikötötték a démonokat hódoltató oszlophoz s nekiestek: karddal kaszabolták, bárddal hasogatták, lándzsával döfölték, pallossal vagdalták - de még egy karcolást se tudtak ejteni rajta. Elészólította ekkor a Déli Serpenyő Csillag* a tűzi hivatal istenkéit; nagy tüzet raktak azok, tűzzel égették, de meg nem égethették. Eléparancsolta akkor a mennydörgési hivatal istenkéit; mennykővel verették, szikrájával szegelték - de egy szőre szálát meg nem görbíthették. Szaladt is a Nagyerejű Démonfejedelem a Jáde Császárhoz a többivel együtt, s jelentette nagy alázatossággal:
- Tízezer évig élj, ó, felség! Eme Nagy Szent nem tudni honnan, de kitanulta maga teste teljességes megvédése módját. Karddal kaszaboltuk, bárddal hasogattuk, mennykővel verettük, tűzzel is égettük, hogy lehet, hogy mégis egy szőre szálát is meg se sérthettük?
- Nohát, micsoda egy gézengúz! - álmélkodott a Jáde Császár. - Micsoda gézengúz! Hogy bánjunk el vele?
Előlépett a Felséges Vén, Lao-ce, s így szólott:
- Eme majom felfalta a drágalátos csodabarackokat, felkortyolta az isteni boritalt, el is lopta a halhatatlanság elixírjét, az én elixíremet, mind az öt tökflaskával! Tele van hát most a hasa a frissivel, az érettjével! Égethetitek már őt mindenféle tűzzel, csak egy darabban marad! Olyan lett ettől egész teste, akár a gyémánt, semmi kárt benne nem tehettek! Hanem inkább elviszem én őt magammal, aztán beledugom az én mennyei kemencémbe, az elixírolvasztóba, abban lassú tűzön, dühös lángon megolvasztom, felforralom, amíg ki nem olvad belőle az elixír, ő maga akkor hamuvá esik szét. Meg is parancsolta a Jáde Császár rögtön, oldoznák fel a majomkirályt, adnák át a Felséges Vénnek. Azt már el sem beszélem, micsoda jutalmakat kapott aztán a Jáde Császártól a Kis Szent: száz szál aranyvirágot, száz flaska mennyei bort, száz szem elixírt, ritka drágaságokat; fényes gyöngyöket, szőttes-aranyos selymeket magának s testvéreinek, s hogyan köszönte mindezt s hogyan tért haza hazájába - hanem csak arról beszélek, hogy a Felséges Vén, hazatérvén a Tusita Palotába, ottan a majomkirályt feloldozta, kulcscsontjából az általverő kést is kihúzta, s belenyomta egyenest mennyei kemencéjébe. A fűtőknek, szenelőknek pedig meghagyta, hogy szítsák ám a tüzet, rakják keményen.
Tüzeltek is a kemence alá a legények szakadatlan, megállás nélkül hétszer hét, azaz éppen negyvenkilenc napig. Akkorra aztán lelohadt. Gondolta már a Felséges Vén, itt az ideje kinyitni a kemencét, visszanyerni az elixírt. A majomkirály a kemence fenekében épp már a szemét dörgölte, könnyét törölgette a rettentő melegben, amikor egyszer csak hallja ám, hogy nyílik a kemence ajtaja! Odanézett, s látta is már a világost maga felett. Nem bírta megállni, egyszeribe egy nagy kurjantással kiugrott a kemencéből, azt felrúgta, maga meg világgá szaladt.
Halálra rémültek a tűzi legények, de aztán egykettőre föleszmélkedtek s nekiestek, hogy megfogják. No hiszen! Egykettőre földhöz döntötte valamennyit, akár egy dühös tigris, akár egy bősz sárkány. Utánaeredt a Felséges Vén is már, hogy rátegye a kezét, de alig ért hozzá, elvágódott ő is, mint a vágott hagyma, a majomkirály meg csak szaladt tovább. Aztán előrántotta a füléből bűvös fütykösét, meglengette, növesztette, s akkor, akárcsak hajdanán, a kezébe ragadta. Nem nézett bizony se istent, se embert, akkora kavarodást támasztott a mennyek palotájában, hogy a kilenc csillagisten szaladt haza s csukta be a kaput nagy ijedtében, de a négy mennyei hercegnek se lehetett nyomát se lelni sehol! Nem akadt isten, aki meg tudta volna állítani.
A Nagy Szent bősz haragjában már az Áradó Fény Csarnokánál járt, közel a Bűvös Esthajnalpír Drága Csarnokához. De ott már elébe ugrott a Jáde Császár testőrsége, karddal, korbáccsal, lándzsával, alabárddal felvették vele a harcot. Körülfogták, szorongatták, de már hozzá nem férhettek. Nem ám, mert a Nagy Szent csak megrázta magát, s egyszeribe hatkarú, háromfejű óriás szörnnyé változott; három bűvös fütyköse úgy járt hat kezében, mint a malom vitorlája, akár a motolla, mint a cséphadaró. Felhatott a harci lárma egészen a Jáde Császár palotájába.
Ki is adta a Jáde Császár rémültében a parancsot két szolgájának, belső emberének, mennének el a nyugati mennyekbe magához az Öreg Buddhához, jőne az el segítségül, megfékezni a gonoszlelket.
Vette a parancsot a két szolgálattévő szent, elindultak s meg is érkeztek Grdhrakuta hegyének, a Keselyűhegynek dicső vidékére, a Mennydörgő Hang szent helye elébe, s ott tisztelkedve illendően a négy gyémántvillámisten* s a nyolc bodhiszattva előtt, előadták, mi járatban vannak. Besiettek nyomban az istenek a drágalátos lótusztrón elé, s hangzott is már Buddha parancsa, hogy lépjenek be a követek.
- Mi ügyben fárasztott ide benneteket a Jáde Császár, ó, szentek? - kérdezte a Tathágata.*
Elbeszélte a két szent követ a majomkirály gonoszságait, bűneinek lajstromát, elfogattatását, s hogy nem bírnak ám vele a mennyei seregek.
- Kér a Jáde Császár, ó, Tathágata, jönnél el hozzá hamar, s mentsd meg őfelségét a gonosztól! - fejezték be kérésüket. - Maradjatok csak itt a Törvény Csarnokában - fordult Buddha a bodhiszattvákhoz -, az elmélkedés helyét meg ne háborítsátok, én elmegyek a gonoszt elpusztítani, őfelségét megvédelmezni - azzal maga mellé vette két kedves tanítványát, Ánandát és Kásjapát, s elindult velük a Bűvös Esthajnalpír Drága Csarnokához.
Már messziről megütötte fülüket a nagy csatazaj: a harminchat mennykőisten fogta körbe a majomkirályt, ott birkóztak, tülekedtek vele.
- Rakjátok le fegyvereteket, mennykőistenek - szólalt meg Buddha -, oszoljatok széjjel! Te meg, Nagy Szent, gyere csak elibém, hadd kérdezzelek meg, micsoda erő lakozik benned?
Vissza is vonultak menten a mennyei hadak; visszaváltozott a majomkirály is igaz alakjába, s nagy dühösen előlépve, éles hangon megkérdezte:
- Hát te ki vagy, te jótét lélek, hogy csak így nyugovást parancsolsz a fegyvereknek, engem meg kérdőre mersz vonni?
- Én vagyok a tisztelt Sakjamuni* a nyugati égtáj paradicsomából - mosolygott Buddha -, namo Amitábha.* Hallám vadságodat, sok gonoszságodat, mennyek palotáját hogy felháborgattad. Hogy szereztél te örök életet? A Tao titkát honnét ismered? S honnét kélt benned pusztító dühöd?

Én - felelte büszkén a Nagy Szent -
Ég s föld szülöttje volnék, szent, halhatatlan sarja,
A Virág-gyümölcs Hegynek atyjaként tisztel sok majma.
Vízfüggöny Barlang mélyén laktam én csendben, békén,
De mesterem kerestem, a lét titkát kutatva.
Örök életet nyertem, és sok tudásra leltem,
Tanultam átváltozni végtelen sok alakba.
Ezért már földi létem egyszer csak szűk lett nékem,
Jáde Császárt elűzném, hogy a mennyben leljek lakra.
Hajnalpír Csarnokának ura már nem maradhat,
Királyról királyra száll lent is a föld hatalma!
Jobb is már, ha hatalmát most nékem általadja,
Azt tőle elragadni keltem vitézi harcra!

- Te fickó - hangzott Buddha gúnykacaja -, de hisz te csak egy majomfajzat vagy! Hogy ámíthattak el ennyire vágyaid, hogy a Jáde Császár trónjára törjél? Hiszen ő zsenge ifjúsága óta erre törekedett, erre nevelkedett ezerhétszázötven kalpán* által! Egy kalpa pedig tizenkétezer-kilencszázhatvan esztendőt teszen! Számoljad csak, mekkora időnek kellett beletelnie, hogy erre a határtalan isteni erőre szert tehetett? Te meg csak épp hogy a minap világra pottyant jószág vagy, hogy mondhatsz ilyen nagyokat? Hisz még emberszámba se veszlek! Oda az életed! Hamar, térj meg ízibe a jóra, ne locsogj ilyen dőreségeket, mert elérhet a végzet gyilkos keze, egyszeribe vége az éltednek, úgyhogy azt is sajnálod majd, minek jöttél a világra!
- Ha már zsenge ifjúsága óta erre nevelkedett is - tartott ki a magáé mellett a majomkirály -, akkor se maradhat a trónján örökké! Azt tartja a szólásmondás, hogy a császárság sorba jár, jövőre én jövök már! Csak mondd meg neki, hurcolkodjék innen, adja át nekem a mennyek palotáját, oszt jól van! De ha nem adja, hanem még huzakodni akar, akkor nem lesz itt soha békesség!
- Hát te - szólott megint Buddha -, annak felette, hogy örök, életed van és mindenféle formába át tudsz változni, micsodákat tudsz még, hogy el mernéd foglalni a mennyek trónját?
- Sok mindent tudok ám én! - hencegett a majomkirály. - Hetvenkétféle formába tudok én változni, s meg nem halok, újra sem születek tízezer világkorszakon át sem! Aztán felhőbukfencet is vetek, egy bukfenccel tizennyolcezer mérföldet megteszek! Hát hogyne foglalhatnám el a mennyek trónját?
- Csapjunk hát akkor kezet - mondta Buddha -, ha már olyan ügyes vagy! Ha ki tudsz ugrani innét a jobb tenyeremből, akkor tiéd a győzelem; nem kell tovább fegyverrel hadakozzál, hanem megkérjük akkor a Jáde Császárt, hurcolkodjék el hozzám lakni, a Nyugati Földre,* az ég trónját pedig neked adja. De ha kiugrani nem tudnál, akkor bizony leszállasz az alsó világba, a démonok sorába, hogy nevelkedjél még egynéhány világkorszakon keresztül, akkor aztán hadakozhatsz tovább! "Derék egy bikfic ez a Tathágata! - somolygott magában Szun Vu-kung titkos örömmel. - Hiszen én, vén Szun, egy bukfenccel megteszek tizennyolcezer mérföldet! Az ő tenyere meg egy lábnyi sincsen, hogy ne tudnék én abból kiugrani?"
- Úgy lesz, ahogy mondtad? - fordult aztán sebesen Buddhához. - Állod a szavad?
- Úgy lesz, úgy - nyugtatta meg Buddha, azzal kinyújtotta a jobb kezét. Akkorka volt csak a tenyere, akár egy lótusz levele. A Nagy Szent is eltette kézrejáró bűvös fütykösét, összeszedve minden isteni méltóságát, helyet foglalt Buddha tenyere közepében, s elrikkantotta magát:
- Akkor hát indulok! - s lám, eltűnt egyszeriben, árnyéka se látszott, nyoma se maradt, akár a felhőkből villanó fény sugarának. Buddha atya bölcs szeme meg nézte, nézte, hát pörgött, forgott a majomkirály a levegőégben, akár a szélkerék, megállás nélkül, minden erővel előre.
Száguldott a majomkirály a légben, s egyszer csak meglátott öt hatalmas, húsveres színű oszlopot, köztük a kék eget. "No, itt már vége lehet az útnak - gondolta a majomkirály. - Fordulok is vissza, s Buddha szava szerint én ülök az Esthajnalpír Csarnoka trónszékébe! De megálljunk csak! - ötlött közben az eszébe. - Hadd hagyjak csak itt valami jelet, hogy megértsük egymást a Tathágatával!" - azzal kirántotta egy szál szőrét, elvarázsolta vastagon bemártott íróecsetté, s a középső veres oszlopra felírta nagy betűkkel: "Itt járt az Éggel Egyenlő Nagy Szent." Mikor ezzel is végzett, visszarakta magára szőre szálát, s nem bírta megállni, hogy nagy illetlenségében jól meg ne öntözze az első oszlop tövét majomhúggyal. Aztán meg hányta-vetette megint a felhőbukfenceket, míg csak vissza nem ért Buddha tenyerébe, ahonnét elindult.
- Elmentem, megjöttem! - húzta ki magát büszkén. - Szólj csak a Jáde Császárnak, hogy adja nekem az ég palotáját!
- Te húgyos majomfajzat! - mosolygott gúnyosan Buddha. - Hiszen ki se léptél a tenyeremből!
- Nem tudsz te még semmit! - legyintett megvetően a majomkirály. - Elmentem a világ végéig, ott találtam öt húsveres oszlopot, az egyikre a nevem is ráírtam, jelem is ott hagytam! Eljönnél-e velem, hogy te is megszemléld?
- Nem kell hogy elmenjek - mosolygott Buddha. - Hajtsad csak le a fejed, s nézzél körül szépen! Kimeresztette ám a majomkirály aranyfényű tüzes szemét, meghajtotta fejét s nézett, nézett: hát ott látta Buddha jobb kezének középső ujján, hogy “Itt járt az Éggel Egyenlő Nagy Szent", a mutatóujja tövéből meg csak úgy áradt a jóféle majomhúgy illata.
- Hát ez meg hogy lehet? - kiáltozta a majomkirály kétségbeesetten. - Hát ez meg hogy lehet? Hiszen ezt az írást én az eget tartó oszlopra írtam volt, hogy került a te ujjadra? Biztosan gonosz bűvölet van a dologban, amit nem sejtettem! Nem hiszek én neked, nem és nem! Engedj, hadd menjek még egyszer!
Derék Nagy Szent! Neki is rugaszkodott volna, már ki is ugrott volna, de Buddha csak fordított egyet a tenyerén, s azzal a majomkirályt kivetette az ég nyugati kapuján. Az öt ujjából pedig lett öt hegy egy sorban, a Vuhszing-hegy, azaz az Öt Elem Hegye,* azok szépen a majomkirályt a földhöz nyomták, ott is marasztották.
Összetette ekkor kezét Ánanda, Kásjapa meg a harminchat mennykőisten, s fennszóval dicsérték Buddhát. S jött is már a Jáde Császár követe, hogy tette jutalmául lakomára hívja a császárhoz a nagy Tathágatát. Ott volt a lakomán a négy mennyei herceg, ott No-csa királyfi, a Királyi Anya nagyasszony, a Felséges Vén, a Mezítlábas Nagy Halhatatlan is, s a Menny Megbékélésének nagy ünnepén, ahogy ezt Buddha elnevezte, megajándékozták a mennyek megmentőjét csodabarackokkal, csodagombával is, csodakörtével és csodadatolyával. Ahogy ott javában ettek, ittak, vigadoztak, győzelmüknek örvendeztek, jött nagy sebesen egy Földön Cirkáló Hivatalnokisten s jelentette:
- Kidugta ám a fejét a Nagy Szent a hegy alól!
- Nem baj ám az, nem baj! - legyintett rá Buddha, azzal előhúzott köntöse ujjából egy táblát, ráírta nagy betűkkel: "Om mani padme hum",* s odaadta Ánandának, vinné le a földre, tűzné a hegy tetejébe. A hegy erre a földbe gyökeret eresztett, sok résén, nyílásán összenövekedett, lélegzett, sóhajtott, megingott, reszketett - meg is lelkesedett.
Buddha pedig búcsút vett a jáde Császártól, s hazafelé indult. Útjában azonban varázslatot tett még nagy kegyességében: a Vuhszing-san hegyéhez egy földistenkét rendelt, öt őrzőistennel, hogy azt jól őrizzék, örökkön-örökké. A Nagy Szentnek pedig, mikor megéheznék, vasgombócot adjanak; mikor megszomjazik, szájába olvasztott bronzot csorgassanak. És ekképp szenvedjen, ezzel gyötrettessék, míg a szenvedésnek ideje kitelnék, és el nem jön érte, aki majd megmentse.Hankuan-hágón elhagyta Kínát nyugat felé, egy fekete bivaly hátán. Az i.sz. V-VI. században azt a Lao-ce megtéríti a barbárokat című taoista mű megtoldotta azzal, hogy eljutott Indiába, annak népét megtérítette, és ő lett Buddha apja.* Déli Serpenyő Csillag - az Északi Serpenyő Csillag, azaz a Göncölszekér déli megfelelője.
* Gyémántvillámisten - az elnevezés (csin kang, szanszkritul vadzsra) gyémántot is, villámot is jelent.
* Tathágata - "(A buddhák útján) eljövendő", Buddha egyik legmagasabb címe.
* Sakjamuni - a mostani világ buddhája, történeti alak, más néven Gautama Sziddhárta (i.e. V-VI. század?)
* Namo Amitábha - Amitábha a megistenült Buddha, namo annyi, mint üdvözlégy; mintha Szűz Máriát Ave Máriának neveznénk.
* Kalpa - indiai elképzelés szerint eredetileg egy anyagi világegyetemélettartama, négyszázharminckétmillió év. A regény sokkal szerényebb.
* Nyugati Föld - a buddhizmus Amithába szektája szerint nyugaton van Buddha mennyországa. A regény ezt indiával azonosítja.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: csodabarackokkal, ezerhétszázötven, elixírolvasztóba, kilencszázhatvan, felhőbukfenceket, bodhiszattvákhoz, visszaváltozott, összenövekedett, hivatalnokisten, megajándékozták, föleszmélkedtek, illetlenségében, kulcscsontjából, csodabarackokat, kétségbeesetten, csodadatolyával, mennykőistenek, világkorszakon, megbékélésének, felhőbukfencet, halhatatlanság, elfogattatását, alázatossággal, démonfejedelem, tizennyolcezer, felháborgattad, paradicsomából, keselyűhegynek, eléparancsolta, gyötrettessék, kimeresztette, csodagombával, szolgálattévő, megvédelmezni, csodakörtével, negyvenkilenc, hetedik fejezet, végső okért, mennyei katonaság, démonnyakazó teraszra, démonokat hódoltató, tűzi hivatal, mennydörgési hivatal, szőre szálát, többivel együtt, drágalátos csodabarackokat, isteni boritalt, halhatatlanság elixírjét, darabban marad, majomkirályt feloldozta, általverő kést, legények szakadatlan, Nagy Szent, Nagy Szentet, Déli Serpenyő Csillag*, Nagyerejű Démonfejedelem, Jáde Császárhoz, Jáde Császár, Felséges Vén, Felséges Vénnek, Jáde Császártól, Tusita Palotába, Áradó Fény Csarnokánál, Bűvös Esthajnalpír Drága Csarnokához, Öreg Buddhához, Mennydörgő Hang, Törvény Csarnokában, Virág-gyümölcs Hegynek, Vízfüggöny Barlang, Jáde Császárt, Hajnalpír Csarnokának, Nyugati Földre, Szun Vu-kung, Esthajnalpír Csarnoka, Éggel Egyenlő Nagy Szent, Jáde Császárnak, Éggel Egyenlő Nagy Szent”, Derék Nagy Szent, Elem Hegye, Királyi Anya, Mezítlábas Nagy Halhatatlan, Menny Megbékélésének, Földön Cirkáló Hivatalnokisten, Nagy Szentnek, Déli Serpenyő Csillag, Északi Serpenyő Csillag, Gautama Sziddhárta, Namo Amitábha, Szűz Máriát Ave Máriának, Nyugati Föld,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Mai harmónia kártyám  Gyógyulj meg  Jézus szeretete  Az emberiség legősibb gyógymód...  Remélem megértésre talál szava...  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam  Egy mondat  Jó éjszakát !......  Teremtő  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Szép tavaszi napot!  Png nő  Konikalcit  A sikeres és a sikertelen  Az ember erősebb, mint a sors  Tulipànok  A sikeres és a sikertelen  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Facebookon kaptam  Rózsa üvegben  Facebookon kaptam  Teremtő  Jézus szeretete  Jó éjszakát!  Felelős cselekvés  Látogatóimnak szeretettel........  Mai harmónia kártyám  Madárvilág......  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Tulipànok  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  A túlvilág is  Kalkofyllit  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Piromorfit kristály  Facebookon kaptam  Tulipánok  Png nő  Szeretettel kedves Látogatóimn...  Png csokor  Látogatóimnak szeretettel........  Tavaszi kép  Rózsa üvegben  Jó éjszakát!  Kislány virágkosárral  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten  Facebookon kaptam  Jézus Krisztus  Harmónia......  Tavaszi kép  Jézus Krisztus  Szerbiában tízezer beoltott  Festés  Egy mondat  Facebookon kaptam  Szép tavaszi napot!  Van egy óriási dolog az életbe...  Aranyosi Ervin: Márton, a főmu...  Facebookon kaptam  Gondolat........  Azur andara kristály  Javulnak a járványügyi adatok  Jó éjszakát !......  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Facebookon kaptam  Az ember erősebb, mint a sors  Facebookon kaptam  Javulnak a járványügyi adatok  Az egyensúly a kulcsa  Kijárási tilalomkor  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Tulipàn fa  Jézus szeretete  Gondolat........  Facebookon kaptam  Gondolat........  Facebookon kaptam  Kapkodjuk a fejünket!  Kislány virágkosárral  Facebookon kaptam  Felelős cselekvés  Az ember erősebb, mint a sors  Tulipànok  Javulnak a járványügyi adatok  Jézus szeretete  Madárvilág......  Png cicák  Imunex Alga komplex gyógyhatás...  3706 az új fertőzött, elhunyt ...  Madárvilág......  Azur andara kristály 
Bejegyzés Címkék
hetedik fejezet, végső okért, mennyei katonaság, démonnyakazó teraszra, démonokat hódoltató, tűzi hivatal, mennydörgési hivatal, szőre szálát, többivel együtt, drágalátos csodabarackokat, isteni boritalt, halhatatlanság elixírjét, darabban marad, majomkirályt feloldozta, általverő kést, legények szakadatlan, ideje kinyitni, kemence fenekében, szemét dörgölte, rettentő melegben, kemence ajtaja, világost maga, nagy kurjantással, tűzi legények, dühös tigris, bősz sárkány, vágott hagyma, füléből bűvös, kezébe ragadta, mennyek palotájában, kilenc csillagisten, kaput nagy, négy mennyei, malom vitorlája, harci lárma, nyugati mennyekbe, nyolc bodhiszattva, drágalátos lótusztrón, majomkirály gonoszságait, mennyei seregek, elmélkedés helyét, gonoszt elpusztítani, nagy csatazaj, harminchat mennykőisten, mennyei hadak, tisztelt Sakjamuni*, nyugati égtáj, mennyben leljek, föld hatalma, majomfajzat vagy, kalpa pedig, határtalan isteni, minap világra, végzet gyilkos, magáé mellett, trónján örökké, császárság sorba, mennyek palotáját, mennyek trónját, bukfenccel tizennyolcezer, jobb tenyeremből, alsó világba, démonok sorába, bukfenccel megteszek, lábnyi sincsen, jobb kezét, lótusz levele, felhőkből villanó, útnak &#8211, szál szőrét, középső veres, első oszlop, világ végéig, majomkirály aranyfényű, mutatóujja tövéből, jóféle majomhúgy, majomkirály kétségbeesetten, eget tartó, majomkirályt kivetette, földhöz nyomták, nagy Tathágatát, mennyek megmentőjét, hegy alól, hegy tetejébe, hegy erre, földbe gyökeret, jáde Császártól, földistenkét rendelt, szenvedésnek ideje, fekete bivaly, barbárokat című, buddhák útján, mostani világ, megistenült Buddha, regény sokkal, buddhizmus Amithába, csodabarackokkal, ezerhétszázötven, elixírolvasztóba, kilencszázhatvan, felhőbukfenceket, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 82
  • e Hét: 422
  • e Hónap: 1832
  • e Év: 13090
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.