Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Drunvalo Melchizedek - Az Élet Virágának ősi titka
  2019-02-26 23:15:21, kedd
 
   
  Az Anyaföldnek felajánlott, 1985 és 1994 között elhangzott Élet Virága előadások szerkesztett átirata

Negyedik Fejezet

Az elvetélt tudatfejlődés és a Krisztus-háló megalkotása

A lemuriaiak tudatformáló tevékenysége

Lemuria halhatatlan lényei szülőföldjükről egy, az újonnan kiemelkedett Atlantisz kontinens északi részén elhelyezkedő apró szigetre "repültek". Hosszú ideig várakoztak a szigeten, melyet ők maguk Udalnak neveztek, majd nekiláttak szellemi tudományuk újjáteremtésének. Ha láttuk volna őket, bizonyára nem értettük volna, hogy mit csinálnak; alighanem azt gondoltuk volna, hogy elment az eszük. Hogy beszámolhassak tetteikről, először valami mást kell bemutatnom.

* Az emberi agy szerkezete

Képzeljünk el egy kör alakot ami az emberi koponyát szimbolizálja és mutatja be felülnézetből. Az emberi agy két összetevőre, a jobb és a bal agyféltekére tagolódik.

A bal oldal a férfi, a jobb pedig a női jellegű oldal, s kettejüket a corpus callosum (kéregtest) választja el egymástól. Thoth tanításai alapján a két agyfélteke természete a következő: a bal oldali, férfias összetevő mindent abszolút logikusan lát - úgy, ahogy van, mondhatnánk. A jobb oldali, női alkotó sokkal inkább tapasztalja, mint érti a dolgokat. A női és férfi természetű észlelés voltaképpen tükörképei egymásnak - mintha tükör lenne ékelve kettejük közé. Ha a LOVE (SZERETET) szót beírnánk a férfi alkotórészbe, azt a feliratot úgy fogná fel, ahogyan az írás "fordítva" tükröződne benne. A női alkotó azonban pontosan ennek a tükörképét látja. Amikor a férfias rész a női látásmódját szemügyre veszi, azt mondja: "Ebben nincs semmi logika." A nő ránéz és így szól: "Hol vannak az érzések?"

Az agy további négy, vékony réteggel elválasztott lebenyre oszlik. Az agy férfias oldalának hátsó része tükrözi az elülső oldalt. A női oldal hátsó része is ugyanígy tükrözi az előtte lévő részt. A férfias, logikai összetevő hátsó részén egy merőben tapasztalati alkotórész helyezkedik el, a női összetevő hátsó részén pedig egy teljes egészében logikai összetevő található. Olyan ez, mintha négy tükör reflektálna egymásra ezen a négyféle módon. Később a geometria tárgyalásakor meglátjuk majd, hogy a férfias jellegű agyfélteke elülső része, vagyis a logikai komponens a háromszögön és a négyszögön (két dimenzióban) vagy a tetraéderen és a kockán (három dimenzióban) alapszik. A női agyfélteke elülső oldala, azaz a tapasztalati alkotóelem pedig a háromszögre és az ötszögre épül (két dimenzióban) vagy a tetraéderre és az ikozaéderre (három dimenzióban). A bal elülső és a jobb hátulsó logikus részt valamint az elülső és hátulsó tapasztalati részt egy átlós vonal köti össze egymással. Thoth szerint agyunk fentiek alapján épül fel.

* Atlantisz lakóinak kísérlete egy újfajta tudatosság megteremtésére

A megfelelő idő elérkeztével a Nakaal iskola tagjai Atlantisz felszínén spirituálisan megjelenítették az emberi agy sajátos szerkezetét. Céljuk egy újfajta tudatosság megteremtése volt, mindazon ismeretek alapján, amit a Lemurián eltöltött idők során sajátítottak el. Úgy gondolták, hogy az agy képzetét kell elsőnek megalkotni, s csak azután tud Atlantisz új tudatának teste kifejlődni. Thoth emberi agyról alkotott elképzeléseinek ismeretében cselekedeteik értelme számunkra is világossá válik. Először a sziget középvonalán körülbelül 12 méter magas és 6 méter vastagságú, a sziget két felét egymástól elválasztó falat húztak fel. A szó szoros értelemben a vízbe kellett gázolniuk, ha át akartak jutni az egyik oldalról a másikra. Majd erre a falra merőlegesen egy másik, kisebb falat emeltek, amely a szigetet négy térfélre osztotta.

Azután a Nakaal Misztériumiskola 1000 tagjának egyik fele - a természetüktől függően - a sziget jobb oldalán, míg a másik 500 ember a bal oldalán telepedett le. Ez akár azt is jelenthetné, hogy az összes nő a sziget egyik oldalát, a férfiak pedig a másikat foglalták el, ám az én értelmezésem szerint az, hogy egy adott személy melyik térfelet választotta, semmiképpen sem nemi jellegétől, hanem tudatának természetétől függött. Eképpen az iskola tagjainak egyik fele az agyfélteke férfias jellegű összetevőjét, míg a másik a nőies részt jelenítette meg. Évezredeket töltöttek ebben a fizikai állapotban, mígnem úgy érezték, hogy készen állnak a következő lépés megtételére. Kiválasztottak 3 embert maguk közül, a corpus callosum, a két agyféltekét összekötő híd képviseletére. Thoth apja, Thom is a kiválasztottak közé tartozott. Kizárólag ő és a másik 2 kapott engedélyt arra, hogy a sziget minden részét bejárhassák. A sziget két felének pedig továbbra is teljesen külön választottnak kellett maradnia. Ezek hárman azután lassanként minden energiájukat, gondolatukat, érzelmüket, és az emberi lét minden egyes megjelenési formáját egységes földi emberi elmévé hangolták össze, mely nem sejtekből, hanem sokkal inkább emberi testekből épült fel.

A következő lépésben az Életfa körvonalait Atlantisz felszínére vetítették, az alakzatban amit használtak, melyben 10 helyett 12 kör szerepel, a 11. és 12. körív azonban a kontinensen kívülre került, az egyik Udal szigetén helyezkedett el, a másik pedig Atlantisz déli vizeiben fürdött. A szárazföldön tehát 10 alkotóelem, vagyis a számunkra ismerős forma kapott helyet. noha a föld felszínén 100 mérföldekre nyúlott, Thoth szerint az Életfa képét rendkívüli pontossággal vetítették ki. Vannak arra utaló jelek, hogy az Életfa gömbjeit az atlantiszi városok méretének és alakjának meghatározásához használták. Platón Kritiász című művében megemlíti, hogy Atlantisz fővárosa 3, egymástól vízzel elválasztott földgyűrűből állt. Arról is ír, hogy a várost vörös, fekete és fehér kövekből építették fel. Az előbbi kijelentésemet megvilágítja majd a Nagy Piramisokról szóló fejezet.

* Lemuria szülötteinek elhívása

Atlantisz elméje, a Nakaal Misztériumiskola hirtelen, egyetlen nap leforgása alatt életet lehelt az Atlantisz színén elhelyezkedő Életfába. Ez a mozzanat az Életfa minden egyes körében energiaörvényt keltett. Miután az örvények mozgásba lendültek, Atlantisz elméje pszichikus kommunikáció útján magához szólította Lemuria szülötteit. Az Észak- és Dél-Amerika nyugati partjánál és más helyeken letelepedett lemuriaiak milliói a vonzásnak engedelmeskedve megindultak Atlantisz irányába. Nagyméretű vándorlás vette kezdetét, s az elsüllyedt Lemuria eredeti lakói Atlantisz felé vonultak. Emlékezzünk, a lemuriaiak női természetű, jobb agyfélteke dominanciájú lények voltak, s a belső kommunikáció számukra nem jelentett nehézséget. Mindamellett a lemur tudat planetáris szinten, napjainkhoz viszonyítva, ekkor még csupán egy 12 éves gyermek fejlettségi fokát érte el. Még mindig gyermekcipőben járt, s centrumainak némelyike még nem lendült működésbe; az Életfa 10 köre közül mindössze
8-at uraltak. Tehát minden lemur bevándorló személyiségétől függően a 8 központ valamelyikébe tartott. Letelepedtek és nekiláttak, hogy városaikat felépítsék.

A maradék 2 energiaörvényt senki sem hajtotta uralma alá, egyetlen ember sem telepedett meg bennük. Ám ez a 2 örvény életet vonzott maga felé, mivelhogy az élet folyamában egyszerűen nem léteznek kihasználatlan helyek. Az élet maga gondoskodik arról, hogy betöltse az üres területet. Ha például az autópályán egy autó mögött túl messzire lemaradunk, egy másik autó betölti a szabadon hagyott helyet, igaz? Az élet mindig megtalálja a módját annak, hogy betöltse az űrt. Pontosan ez történt Atlantiszon is.

Jóllehet a lemuriaiak csupán 8 örvény területén telepedtek meg, a maja feljegyzések világosan utalnak arra, hogy bukásakor Atlantisz 10 várossal rendelkezett. E feljegyzések egyébként a British Museum-ban őrzött Troano dokumentumban szerepelnek. A becslések szerint legalább 3500 éves dokumentum nagy részletességgel számol be Atlantisz elsüllyedéséről. A maja irat fordítója, a francia történész, Le Plongeon szerint a kataklizma egyedülálló összefoglalóját tartalmazza. A következőket olvashatjuk a szövegben:

A 6. Kan évében a 11. Muluk napján a Zak hónapban borzalmas rengések rázták meg a Földet, melyek megszakítás nélkül követték egymást egészen a 13. Chin-ig. Mud hegységeinek országa, Mu földje feláldoztatott amint kétszer kiemelkedett a vízből. Egyetlen éjszaka alatt hirtelen eltűnt, miközben a völgyteknőt folyamatos vulkáni kitörések rengették. A vulkánikus erők szorításának engedve a kontinens több ízben elsüllyedt, majd különböző helyeken újra felbukkant. Végül, amikor már képtelen volt ellenállni az őt rengető erőknek, a föld felszíne betöredezett, s 10 ország szakadt darabokra és szóródott szét, majd elnyelték őket a hullámok 64 millió lakosukkal együtt.

Az említett 10 ország az Életfa 10 pontjára utal. A dokumentum egy építészetileg rendkívül bonyolult és kifinomult várost mutat be, amint belsejében és a város körül elhelyezkedő vulkánok kitörései a piramisaikat és minden mást elpusztítanak, az emberek hajóra szállnak és megpróbálnak elmenekülni. A dokumentum maja nyelven íródott, amely képeket használ mondanivalója kifejezéséhez.

Az elvetélt evolúció

* A használaton kívül maradt örvények földönkívüli fajokat vonzanak magukhoz

Thoth elmondása alapján azt a bizonyos 2 üresen maradt örvényt 2 földönkívüli
faj - méghozzá 2 teljesen különböző származású csoport vette használatába. Az elsőként érkezett telepesek a héberek voltak. Thoth állítása szerint a bolygónkon kívülről származnak, azt azonban nem tudom, hogy pontosan honnan jöttek. A héberek olyan helyzetben voltak, mint az a gyermek, aki bizonyos tárgyakból megbukott, s újra kell járnia az ötödik osztályt. Nem léphettek tovább az evolúció következő szintjére, tehát osztályt kellett ismételniük. Más szóval, olyan gyermeknek számítottak, aki már túl van például a matekvizsgán, míg másokon még nem. Sok olyan dolgot ismertek, amiről még az őket megelőző csoportoknak nem volt tudomásuk. Törvényes engedélyt kaptak a Galaktikus Tanácstól, hogy abban az időben a Föld bolygón evolúciós pályára léphessenek. Számos olyan fogalmat és ismeretet hoztak magukkal, amelyekről az őket megelőző földi embereknek fogalmuk sem volt, minthogy még nem érték el a tudatosságnak azt a fokát. Úgy gondolom, e kölcsönhatás voltaképpen jótékony hatást gyakorolt a földi emberek evolúciós fejlődésére. Letelepedésük nem okozott semmilyen problémát.

Ellenben a másik, az idő tájt a Földre lépett faj hatalmas bajok okozójává vált. Ez a csoport a közeli Mars bolygóról települt át. (Tudom, hogy ez furcsán hangozhat, s még ennél furcsábban hangzott mindez 1985-ig, mielőtt Richard Haagland és mások elméleteikkel nyilvánosság elé nem léptek.) A Földön kialakult helyzet mára már nyilvánvalóvá vált, hogy ugyanez a faj még manapság is jelentős gondokat okoz. A titkos kormányzat és a világ milliárdosai marsi eredetűek, legalábbis marsikus géneket hordoznak sejtjeikben, s egyáltalán nem rendelkeznek emocionális/érzelemtesttel.

* A Mars a Lucifer-lázadás után

Thoth azt mesélte, hogy a Mars közel egymillió évvel ezelőtt sokban hasonlított a Földhöz. Azokban az időkben még bámulatosan szép bolygó volt. Felszínét óceánok, édesvizek mosták; fák, erdők borították; egészében véve csodálatos látványt nyújtott. Azután egy
múlt-béli "Lucifer-lázadás" következtében történt velük valami.

A kísérlet legkorábbi kezdeteitől, melynek mi is részesei vagyunk - és Isten minden teremtése voltaképpen kísérlet - négyszer kíséreltek meg a luciferi lázadáshoz (ha lázadásnak akarjuk nevezni) hasonló próbálkozást, s a vállalkozások minden esetben teljes káoszhoz vezettek az univerzum teljes széltében.

Több mint egymillió évvel ezelőtt a marsbeliek csatlakoztak a harmadik zendüléshez, amelyben az élet törvényeinek átalakítását határozták el. A kísérlet drámai kudarcba fulladt. A bolygók mindenütt elpusztultak, s ez alól a Mars sem volt kivétel. Megpróbáltak egy Istentől független valóságot teremteni, ami megegyezik ugyanazzal a folyamattal, amelynek manapság lehetünk tanúi. Más szóval, az élet egy részlete megkísérli önmagát minden más életformától elválasztani, és saját külön valóságát megteremteni. Minthogy mindenki egyszersmind Istenhez tartozik és annak részei, ez rendben volna - megtehetjük. Az egyetlen gond azonban az, hogy eddig még sohasem működött a teljes leválasztódás az Egészről. Mindazonáltal ők megpróbálták megvalósítani a lehetetlent.

Aki kísérletet tesz arra, hogy magát Istentől függetlenítse, egyúttal elszakítja szeretetkötelékét a Valósággal. Amikor tehát a marsbeliek (és sokan mások) egy különálló valóságot teremtettek, elvágták a szeretet kötelékét - leválasztották magukról az érzelemtestet - és ezzel egyáltalán nem, vagy csak csekély női jelleggel rendelkező puszta férfias jellegű emberekké váltak. Érzelemmentes, pusztán a logika útját járó lényekké formálódtak. Olyanok voltak, mint Mr. Spock a Star Trek-ben, aki logikus gondolkodáson kívül semmiféle más megközelítést nem ismert. A Marson és más helyek ezrein folytonos háború dúlt, mert lakóikban nem volt részvét, nem volt szeretet. A Mars puszta csatatérré vált, ahol egymást érték az ütközetek, mígnem végül nyilvánvalóvá vált, hogy a bolygó nem fog életben maradni. Az utolsó időkben planétájuk atmoszféráját szétoszlatták, felszínét tönkretették.

Még a Mars pusztulása előtt hatalmas tetraéder piramisokat építettek. Majd három-, négy- és ötoldalú piramisokat is emeltek, végezetül pedig egy olyan komplexumot létesítettek, amely képes volt mesterséges Mer-Ka-Ba létrehozására. Lehetséges olyan időutazó járműveket alkotni, amelyek úgy festenek, mint egy űrhajó, vagy különböző másfajta szerkezeteket, amelyek hozzá hasonlóan működnek. A Mars lakói egy olyan gépezetet hoztak létre, amely segítségével hatalmas távolságokat tudtak megtenni előre és visszafelé az időben és térben.

A marsbeliek kis csoportja megpróbált elmenekülni a bolygóról még mielőtt az teljesen elpusztult volna. Előre küldték magukat az időben, és sikerült egy, a letelepedésre tökéletesen alkalmas helyre kerülniük. Ez a bizonyos hely a Föld bolygó volt, a 65.000 évvel ezelőtti időkben. Megpillantották az Atlantisz felszínén kavargó kicsiny, lakatlan örvényt. Nem kértek senkitől engedélyt a letelepedésre. A lázadás részeseként nem járták végig a szokásos folyamatot, mindössze ennyit gondoltak mintegy maguknak, ami lényegét tekintve ilyesmi lehetett: "Rendben, tegyük meg!" Beléptek az apró örvénybe, s ezzel csatlakoztak a Föld bolygó karmikus evolúciós pályájához.

* A marsbeliek magukhoz ragadják a hatalmat

Mindössze néhány ezer marsbéli használta ténylegesen az idő-térdimenzió tudatszerkezetet, a gyermek tudatosságú emberek fölött, vagy építményt. Földre érkezésük után rögvest megpróbálták uralmuk alá hajtani Atlantiszt. Hadat akartak üzenni, és magukhoz akarták ragadni a hatalmat. Azonban csekély létszámukból és talán más okokból kifolyólag meglehetősen sebezhetőek voltak, következésképpen terveiket nem sikerült megvalósítaniuk. Végül az atlantidák/lemuriaiak leigázták őket. Azt ugyan meg tudták akadályozni, akik már korábban itt voltak őelőttük, hogy a marsbéliek legyőzzék őket, ám vissza nem tudták őket küldeni ahonnét jöttek. Ezekben az időkben a földi emberiség evolúciós fejlettségi foka egy tizennégy éves leánygyermek érettségének (tisztaságának) felelt meg. Tehát ami történt, napjainkhoz viszonyítva és hasonlítva nagyjából 60-70 éves férfi cselekedetéhez hasonlítható, aki magát egyszerűen ráerőszakolva irányítása alá von egy 14 éves lányt. Más szóval, erőszakot követ el rajta. Erőszaknak estünk áldozatul, hiszen nem volt választásunk. A marsbeliek egyszerűen elénk álltak és így szóltak: "Tetszik vagy nem, itt vagyunk." Azzal egyáltalán nem törődtek hogy mit gondolunk vagy érzünk ezzel kapcsolatban. Ez semmiben sem különbözött attól, amit az Európából származó hódítók és azok leszármazottjai az indiánokkal tettek.

Amikor a kezdeti konfliktus rendeződött, megállapodtak abban, hogy a marsbeliek megpróbálják megérteni a belőlük olyannyira hiányzó női jelleget; az érzelmeket, melynek ők ugyancsak híján voltak. A dolgok többé-kevésbé lecsendesedtek egy időre. A marsbeliek azonban lassanként kivitelezni kezdték bal agyféltekés technológiájukat, amelyről a lemuriaiak jobbára semmit sem tudtak. A lemuriaiak minden ismerete a jobb agyféltekés technikára korlátozódott, amelyről manapság csak kevés ismerettel rendelkezünk. A pszichotronikus gépek, varázsvesszők és effélék mind-mind a jobb agyféltekés technológiák közé tartoznak. Sokuk alighanem ámulatba ejtene bennünket, ha látnánk azokat működés közben. A jobb agyféltekés technológia segítségével szinte minden elképzelhetőt meg lehet valósítani, éppúgy, mint a bal agyféltekés technikával, ha teljes egészében kihasználjuk a bennünk rejlő lehetőségeket. Ám valójában egyikükre sincs igazán szükségünk - ez az a nagy titok, amiről mindannyian megfeledkeztünk!

A marsbeliek sorozatban állították elő a bal agyféltekés találmányokat, egyiket a másik után, míg végül megváltoztatták evolúciós pályánk polaritását, mivel bal agyféltekénken keresztül kezdtük érzékelni a környezetet, s nőiből férfi jellegűvé változtunk. Megváltoztattuk lényegünket. A marsbeliek lépésről lépésre, harc nélkül szerezték meg az irányítást, mígnem végül minden területet ők uraltak. Minden pénz és hatalom az ő kezükben összpontosult. A marsbeliek és a lemuriaiak közti gyűlölködés - a hébereket is a lemuriaiak közé sorolom - egy pillanatra sem csillapult, még Atlantisz legvégső időszakában sem. Gyűlölték egymást. A lemuriaiakat, a női aspektust, úgyszólván letaszították, és alacsonyabb rendű lényekként kezelték őket. Nem valami szeretetteljes szituáció. Olyan házasságban éltek, ami a női félnek nem felelt meg, bár úgy vélem, a marsbeli férfias rész nem sokat törődött azzal, hogy neki tetszik-e vagy sem. A helyzet nem változott egészen a 26.000 évvel ezelőtti időkig, amikor is a következő periódus kezdetét vette.

* Egy kisebb pólusváltozás és az azt követő összeütközések

26.000 évvel ezelőtt egy másik, kisebb pólusváltozás, s ennek következményeképpen újabb enyhe tudatváltozás zajlott le a Föld bolygón. A pólusváltozás a napéjegyenlőség precessziójának nevezett pólusingadozás azon pontján következett be, amelyhez napjainkban érkeztünk újra vissza. Jóllehet a tudomány regisztrálta, nem jelentett túlságosan nagy átalakulást.

E kisebb pólusváltozás idején Atlantisz egy darabkáját, mely körülbelül Rhode Island területének a felét tette ki, elnyelték az óceán hullámai. Az esemény óriási riadalmat váltott ki Atlantiszban, mert lakói úgy hitték, újra elsüllyedhet az egész kontinens, ahogyan az Lemuria esetében is történt. Abban az időszakban többnyire már elveszítették a jövőbelátás képességét. Hosszú ideig rettegésben éltek, mivel egyszerűen nem tudták biztosan, hogy mi fog történni. Még 100 év múltán is tartottak egy újabb katasztrófa bekövetkeztétől, majd félelmük lassanként lecsillapodott. Több mint 200 évnek kellett eltelnie, mire újra biztonságban érezhették magukat.

Atlantiszban az emlék azonban még mindig élénken élt. Egy ideig a dolgok rendben haladtak a maguk útján, majd megközelítőleg 16.000 és 13.000 között hirtelen, mint derült égből a villámcsapás, egy üstökös tűnt fel az égen, mely egyenesen a Föld bolygó felé tartott. Az atlantidák már akkor tudtak róla, amikor az még a távoli űrben rótta útját, mivel technológiájuk sokkal fejlettebb volt annál, amellyel mi rendelkezünk ma. Egyszóval, szemtanúi lehettek az üstökös közeledtének.

Hatalmas konfliktus bontakozott ki Atlantiszban. A kisebbségben lévő, ám az irányítást kezükben tartó marsbeliek lézer technológiájuk segítségével fel akarták robbantani az üstököst. A lemur népesség körében azonban nagyméretű mozgalom alakult ki a marsikus bal agyféltekés technológia bevetése ellen. A női aspektus így szólt: "Ez az üstökös isteni rendelésre közeledik felénk, s nekünk engedni kellene, hogy minden természetes módon menjen végbe. Hagyjuk, hogy a Földbe ütközzön, ha egyszer ennek kell megtörténnie." A marsbeliek természetesen azt felelték: "Nem, robbantsuk inkább szét az égen. Már csak kevés időnk maradt, cselekedjünk, különben mindannyian elpusztulunk." A lemuriaiak hosszas érvelését követően a marsbeliek végül, ha kelletlenül is, beleegyeztek abba, hogy hagyják az üstököst a Földbe ütközni. Az visítva száguldott végig az atmoszférán, hogy a Föld felszínét elérve az Atlanti-óceánba csapódjon Atlantisz nyugati partjánál, pontosan ott, ahol ma az akkor még az óceán fenekén fekvő dél-karolinai Charleston terül el. Az égitest maradványai ma négy állam területén található szétszóródva. A tudomány állásfoglalása szerint 13.000-16.000 ezelőtt ütközhetett a Földnek. Még napjainkban is kerülnek elő újabb darabok. Noha a töredékek többsége Charleston közelében található, a két legnagyobb rész egyike Atlantisz délnyugati területére zuhant. Ez a két jókora darab hatalmas lyukat vágott az Atlanti-óceán medrében, s ezek lehettek Atlantisz elsüllyedésének valódi okozói. A kontinens tulajdonképpeni elmerülése azonban nem abban az időszakban, hanem több száz évvel később következett be.

* A marsbeliek végzetes döntése

Az üstökös Atlantisz délnyugarti részére becsapódó darabjai éppen a marsbeliek által benépesített területet sújtották leginkább, elpusztítva lakosságának jelentős hányadát. Annak következményeképpen, hogy engedtek a lemuriaiak kérésének, a marsbeliek szenvedték a legsúlyosabb károkat. Az igazat megvallva, az elszenvedett csapás túlságosan megalázó és fájdalmas volt számukra. Ez az esemény egy nagyméretű tudatlefokozódás kezdetét jelentette. Egy olyan folyamat vette kezdetét, mely egy keserű gyümölcsöt hozó fa magját vetette el, azét a fáét, melynek termése még manapság is keserű táplálékul szolgál a földi emberiségnek. A mersbeliek lényegét tekintve és nem szó szerint azt mondták: "Mindennek vége. Elválunk tőletek. Ettől a pillanattól kezdve azt tesszük, amit jónak látunk. Csinálhattok, amit akartok, mi azonban saját kezünkbe vesszük életünk vezetését és megpróbáljuk irányítani saját sorsunkat. Soha többé nem hallgatunk rátok." Ismerős gondolatok és szavak ezek. Számtalan alkalommal lehettünk hasonló helyzetek tanúi elvált családok esetében szerte a világon. A gyermekek? Vessünk egy pillantást világunkra! Mi vagyunk a gyermekek!

A marsbeliek természetesen elhatározták, hogy uralmuk alá hajtják az egész Föld bolygót. Vágyuk a hatalom birtoklására - ami a marsbeliek elsődleges érintkezési felülete a Valósággal - haragjukkal egyenes arányban növekedett. Nekiláttak egy olyan komplexum megalkotásának, melyhez hasonlót a Marson építettek a régmúlt időkben, hogy újra létrehozzanak egy mesterséges Mer-Ka-Bát. Az egyetlen bökkenő csupán az volt, hogy már 50.000 földi év telt el azóta, s nem emlékeztek pontosan a szerkezet megépítésének mikéntjére - ők azonban úgy hitték, hogy még emlékeznek rá. Tehát megalkották az építményeket, és elindították a kísérletet. A kísérlet közvetlenül egy Mer-Ka-Ba láncolathoz kötődik, mely közel 1 millió évvel ezelőtt a marsi lázadással vette kezdetét. Később 1913-ban itt a Föld bolygón is létrehoztak egyet, azután 1943-ban egy következőt (a Philadelphia Kísérlet néven), s úgy hiszem, 1993-ban is megpróbáltak létesíteni egyet Bimini szigetének közelében. Ezek a dátumok voltaképpen a helyzet harmonikus frekvenciáihoz kapcsolódó, feltáruló időkapuk. A siker érdekében szükséges a kísérleteket ezekhez a kapukhoz időzíteni.

Ha a marsbeliek sikerrel jártak volna, a mesterséges Mer-Ka-Ba megalkotásában, abszolút uralmat szerezhettek volna a bolygó felett, ha ugyan ez volt a szándékuk. Ez esetben képesek lettek volna bárkit akaratukhoz hajlítani, jóllehet ez végül saját halálukat jelentette volna. Magasabb rendű lény soha nem gyakorol efféle hatalmat egy másik felett, ha ténylegesen érti a Valóság működését.

* A marsbeliek kudarcba fulladt Mer-Ka-Ba kísérlete

A marsbeliek megalkották építményeiket Atlantiszban, megkezdték a kísérletet, majd üzembe helyezték a szerkezetet, hogy beindítsák az energiaáradatot. Szinte már az első percekben kicsúszott a kezükből az irányítás, ami a téren és időn keresztüli zuhanásban nyilvánult meg. A rombolás mértéke sokkal borzalmasabb és bűnterhesebb volt annál, mintsem arról beszámolhatnék. Ebben a valóságban aligha lehetne nagyobb hibát elkövetni, mint létrehozni egy iránythatatlan mesterséges Mer-Ka-Bát. A kísérlet következtében a Föld alacsonyabb dimenziószintjeit elválasztó szövedék felhasadt - nem a magasabb, hanem az alacsonyabb szintek számára vált szabaddá az átjárás. Hogy egy analógiával éljek, az emberi test különböző részeit membránok választják el egymástól, sejthártyákat találhatunk a szívben, a gyomorban, a májban, a szemekben, stb. Gyomrunk felmetszése épp olyan lenne, mint a Föld dimenziószintjeit elválasztó szövedék felhasítása. A szellem különböző megjelenési formáit e dimenzionális membránok választják el egymástól, és semmiképpen sem szabad összekeveredniük. A vérnek nem a gyomrunkban, hanem az ereinkben van a helye. Egy vérsejt rendeltetése természetesen más, mint egy gyomorsejté.

A marsbeliek olyasmit tettek, ami kis híján elpusztította a Földet. A napjainkban fellépő környezeti katasztrófák ehhez képest eltörpülnek, noha a problémák, melyekkel napjainkban kell szembenéznünk, egyenes következményei múltbeli tetteinknek. [...]
* Bomlasztó örökségünk: a Bermuda-háromszög
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: misztériumiskola, technológiájukat, tudatlefokozódás, következésképpen, összekeveredniük, újjáteremtésének, tudatszerkezetet, meghatározásához, összefoglalóját, szülőföldjükről, leszármazottjai, pszichotronikus, részletességgel, megváltoztattuk, személyiségétől, elsüllyedéséről, elképzeléseinek, megjelenítették, megvalósítaniuk, bekövetkeztétől, megpillantották, napéjegyenlőség, energiaáradatot, tulajdonképpeni, elsüllyedésének, megváltoztatták, precessziójának, engedelmeskedve, megfeledkeztünk, kijelentésemet, leválasztották, érzelemtesttel, kihasználatlan, energiaörvényt, pólusingadozás, kiválasztottak, elvetélt tudatfejlődés, lemuriaiak tudatformáló, újonnan kiemelkedett, emberi koponyát, jobb pedig, corpus callosum, jobb oldali, férfi alkotórészbe, tükörképét látja, férfias rész, elülső oldalt, előtte lévő, merőben tapasztalati, teljes egészében, négyféle módon, geometria tárgyalásakor, Drunvalo Melchizedek, Élet Virágának, Élet Virága, Negyedik Fejezet, Nakaal Misztériumiskola, Platón Kritiász, Nagy Piramisokról, British Museum-ban, Galaktikus Tanácstól, Richard Haagland, Star Trek-ben, Rhode Island, Philadelphia Kísérlet,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Pipacsok vázában  Szép estét kívánok ! Szegedről...  Petőfiné szobra Koppenhágában  Kórus a Naphoz  Délutáni mosoly......  Talicska virágokkal  Itt a nyár  Facebookon kaptam  Frissítő délutánra  Elejtetted a napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Nyári kép  Riasztó.......  Weöres Sándor: Barangolók  Rajki Miklós: Látni  Vörös rózsa  Weöres Sándor: Barangolók  Facebookon kaptam  Délutáni nassolás.....  Az idők forgatagában . . .  Facebookon kaptam  Png nő  Lufik  Weöres Sándor: Barangolók  Facebookon kaptam  Arany  Png virág  Omnia mea mecum porto  Facebookon kaptam  Szent Antal olvasója  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nő virágokkal  Png nő  Isten Igéje - az egyház egység...  Facebookon kaptam  Édes álom  Délutáni nassolás.....  Facebookon kaptam  Rajki Miklós: Látni  Mai napi mosoly......  A fecskék visszatértek.......  Kellemes hetet  Én befejeztem  Már a cica is.......  Shigeaki Hinohara szavaival ...  A lelked hegedú  Facebookon kaptam  A boldogság különös dolog  Mai napi mosoly......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kislány  Csodás szépség és egészség gör...  Fotó: Farkas Attila, szöveg la...  Vashiány.......  Png rózsa  Kórus a Naphoz  Sárga rózsa  A szeretet, mint kályha.....  Facebookon kaptam  Áldott Vasárnapot kívánok Mind...  Ki érti?  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Délutáni mosoly......  Harmónia..........  Egy ebéddel kevesebb  Facebookon kaptam  Társkereső hirdetés  Facebookon kaptam  Rózsaszin rózsa  Ki érti?  Boldog születésnapot a ma ünne...  Petőfiné szobra Koppenhágában  Facebookon kaptam  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Boldogság sziget.......  Png virág  Nyári kép  A jó pásztor  Png nő  Facebookon kaptam  Nyári kép  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Nő virágokkal  Szép hétvégét !........  Facebookon kaptam  Szent Antal olvasója  Facebookon kaptam  Nő virágokkal  Elejtetted a napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
elvetélt tudatfejlődés, lemuriaiak tudatformáló, újonnan kiemelkedett, emberi koponyát, jobb pedig, corpus callosum, jobb oldali, férfi alkotórészbe, tükörképét látja, férfias rész, elülső oldalt, előtte lévő, merőben tapasztalati, teljes egészében, négyféle módon, geometria tárgyalásakor, férfias jellegű, logikai komponens, tapasztalati alkotóelem, ötszögre épül, jobb hátulsó, átlós vonal, újfajta tudatosság, sziget középvonalán, vízbe kellett, egyik oldalról, falra merőlegesen, szigetet négy, természetüktől függően, sziget jobb, sziget egyik, férfiak pedig, másikat foglalták, adott személy, iskola tagjainak, agyfélteke férfias, nőies részt, fizikai állapotban, következő lépés, kiválasztottak közé, sziget minden, következő lépésben, alakzatban amit, kontinensen kívülre, egyik Udal, másik pedig, szárazföldön tehát, számunkra ismerős, föld felszínén, atlantiszi városok, várost vörös, előbbi kijelentésemet, örvények mozgásba, vonzásnak engedelmeskedve, elsüllyedt Lemuria, belső kommunikáció, lemur tudat, élet folyamában, élet maga, üres területet, autó mögött, másik autó, szabadon hagyott, élet mindig, módját annak, lemuriaiak csupán, maja feljegyzések, becslések szerint, maja irat, francia történész, kataklizma egyedülálló, következőket olvashatjuk, völgyteknőt folyamatos, vulkánikus erők, kontinens több, föld felszíne, építészetileg rendkívül, város körül, emberek hajóra, dokumentum maja, elvetélt evolúció, használaton kívül, elsőként érkezett, héberek voltak, bolygónkon kívülről, héberek olyan, ötödik osztályt, evolúció következő, őket megelőző, földi emberek, közeli Mars, titkos kormányzat, világ milliárdosai, kísérlet legkorábbi, luciferi lázadáshoz, vállalkozások minden, univerzum teljes, marsbeliek csatlakoztak, harmadik zendüléshez, élet törvényeinek, kísérlet drámai, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 80
  • e Hét: 414
  • e Hónap: 2050
  • e Év: 19348
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.