Belépés
eva6.blog.xfree.hu
Hogy boldog lehess három kincset keress Hit,Remény,Szeretet vezéreljen Tégedet Doros Ferencné
1957.08.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A vértanúk emlékezete
  2019-10-06 09:50:58, vasárnap
 
   
  Világosnál, Világosnál
Huszárok könnyeznek,
Sirva sirnak veszedelmén
A magyar nemzetnek."
(Gyulai Pál: Világosnál)

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki, a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ra. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni.fegyverletétel

A magyar honvédsereg a Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt: a nemzet, szabadságvágya ellenére két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben már nem tudott tovább harcolni. Az osztrákok sértett büszkesége miatt - hogy a megadás nem előttük történt - a tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a magyar parancsnokok részére, miután az oroszok - noha ígéretet tettek az ellenkezőjére - foglyaikat kiadták. Az utóbbi büntetésnek - amelyet korábban inkább csak köztörvényesekre alkalmaztak - megbecstelenítő jellege is volt.

Vádak és ítéletek

A 30 magyar tábornok közül 15 került a szövetségesek kezére. Közülük Görgei és a Pétervárad feladásáért amnesztiában részesített Kiss Pál kerülte el a hadbírósági eljárást. Két tábornok, Gaál Miklós és Pikéty Gusztáv csak hetekkel később jutott a császári és királyi hatóságok kezére.

A szabadságharcban résztvevők elleni megtorlás gondolata már 1848 novembere óta foglalkoztatta az osztrák hatóságokat. Az uralkodó és Alfred zu Windisch-Grätz tábornagy, a császári és királyi (cs. kir.) hadsereg fővezére által kiadott kiáltványok és rendeletek azonban főleg a magyar politikai vezetést, az Országos Honvédelmi Bizottmány és az országgyűlés tagjait fenyegették súlyos retorziókkal. Windisch-Grätz a magyar hadseregben szolgáló volt cs. kir. tiszteket rendre felszólította a közös zászlóhoz való visszatérésre, utoljára 1849 januárjában. A kortársak azonban meglepve tapasztalhatták, hogy a cs. kir. fővezér a képviselőket viszonylag rövid igazoló eljárás után szabadon bocsátotta, a katonákra viszont súlyos büntetéseket rótt ki a pesti Központi Katonai Vizsgálóbizottmány.

A vádlottaknál két határnapot vettek figyelembe. Egyrészt 1848. október 3-át, tehát annak a királyi manifesztumnak a kibocsátását, amely feloszlatta a magyar országgyűlést, törvénytelennek minősítette Kossuth és társai ténykedését, az országot a haditörvények alá helyezte és Jellasicsot nevezte ki teljhatalmú királyi biztossá. A haditörvényszék ,,rugalmasan" kezelte ezt a határnapot: a Délvidéken szolgáló tiszteknél 1848. október 10-étől számították azt az időpontot, amikortól fegyveres lázadásban való részvétellel vádolták őket. (A temesvári várőrség és főhadparancsnokság ugyanis ezen a napon hirdette ki az október 3-i manifesztumot.) A feldunai hadseregben szolgálóknál Windisch-Grätz október 17-ei felszólítását, illetve az október 30-i schwechati csatát tekintették kiindulási időpontnak.

A második dátum 1849. április 14., a magyar függetlenség kimondásának és a Habsburg-Lotharingiai uralkodóház trónfosztásának napja volt. Azok a tisztek, akik ezt követően szolgáltak, felségsértés bűntettében voltak elmarasztalhatók. A bíróság itt is engedett némi "türelmi időt". Gáspár Andrást, aki 1849. április 24-én köszönt le a hadtestparancsnokságról és kért betegszabadságot, csupán fegyveres lázadás bűntettében marasztalták el. Mindazonáltal az ítéletek már a tárgyalás előtt elkészültek.

A hadbíróságot Karl Ernst törzshadbíró vezette, az ítéleteket Julius Jacob von Haynau (akit katonái csak Einhau-nak (bökő) hívtak) mint Magyarország teljhatalmú kormányzója erősítette meg. Valamennyi tábornokot kötél általi halálra ítélték, annak ellenére, hogy például Dessewffynek szabad elvonulást ígértek a fegyverletétele előtt. Haynau a hadbíróság felterjesztése alapján négy halálra ítélt büntetését különleges kegyelemből a tisztekhez méltó golyó- és lőpor általi halálra változtatta. Kiss Ernő altábornagy azért részesült e ,,kegyelemben", mert a szabadságharc alatt ténylegesen soha nem harcolt a császári haderő ellen. Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, Schweidel József pedig csak a Schwechati csatában harcolt a császári haderő ellen, a továbbiakban adminisztratív beosztásokban szolgált, illetve Pest városparancsnokaként alkalma volt jó kapcsolatot kiépíteni a hadifogoly osztrák tisztekkel.

A kivégzés

Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt elgondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau személyes bosszúja ezt is felülírta: Gróf Vécsey Károlyt végezték ki utoljára.

Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor):

Lázár Vilmos főtiszt
Gróf Dessewffy Arisztid tábornok
Kiss Ernő tábornok
Schweidel József tábornok

12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után):

Lovag Poeltenberg Ernő tábornok
Török Ignác tábornok
Lahner György tábornok
Knezić Károly tábornok
Nagysándor József tábornok
Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok
Aulich Lajos tábornok
Damjanich János tábornok
Gróf Vécsey Károly tábornok

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, mert őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich holttestéhez lépett és megcsókolta Damjanich kezét.

A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait.

I. Miklós orosz cár a kegyelem irányában próbálta befolyásolni rokonát, Ferenc Józsefet, és diplomáciai úton neheztelését fejezte ki a kivégzések miatt. Az aradi várban aznap keletkezett és a vértanúk nevének kezdőbetűit összefoglaló onomasztikon: "PANNÓNIA! VERGISS DEINE TODTEN NICHT, ALS KLAGER LEBEN SIE!" (Magyarország! Ne feledd Halottaidat, mint Vádlók élnek Ők!)

További aradi vértanúk

1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát - őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni -, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, és 1850 február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

Az aradi vértanúk mellett ugyanilyen fontos kötelességünk megemlékezni gróf Batthyány Lajosról, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökéről is, akit ugyanezen a napon végeztek ki Pesten az egykori Neugebäude épületének udvarán, a mai Szabadság téren.
ez a sors jutott még további 20 magas rangú honvédtisztnek is. Több száz honvédtisztet ítéltek még halálra, az ítéletek nagyobb részét azonban kegyelemből húsz esztendei várfogságra változtatták. Így a birodalom börtönei - a pesti Újépület, Olmütz, Josefstadt, Kufstein, Theresienstadt, Munkács, Arad - megteltek magyar politikai rabokkal.

A külföldre menekültek közül sokat távollétükben ítéltek el és nevüket akasztófára kiszögezve tették közszemlére. 1851 szeptemberében így akasztották fel jelképesen többek közt Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Perczel Mórt és Miklóst, Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát és Táncsics Mihályt. Végül pedig több tízezer honvédtisztet közlegényként évekre besoroztak a császári hadseregbe.

A szabadságharc azonban nem volt hiábavaló küzdelem: a forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani és a bukás ellenére a nemzetben nemcsak tovább élt, de tovább is erősödött a szabadság és a függetlenség eszméje. Az ország pedig, bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezéstől megfosztva, de elindult a polgári fejlődés útján.

Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. 1890. október 6-ától a pesti közönség a vigadó első emeleti termében felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth Lajos megemlékező szónoklatát az aradi hősökről:

,,A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!"

Kossuth Lajos, Torino, 1890. szeptember 20.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: elmarasztalhatók, meggyilkolásának, betegszabadságot, köztörvényesekre, szabadságharcban, önrendelkezéstől, hadügyminiszter, tapasztalhatták, trónfosztásának, megbecstelenítő, vérbefojtásának, fegyverletétele, haditörvényszék, törvénytelennek, gyásznapjaként, theresienstadt, fegyverletétel, manifesztumnak, szeptemberében, szabadságvágya, súlyosbították, felterjesztése, megtébolyodott, foglalkoztatta, visszaállítani, honvédtisztnek, adminisztratív, felakasztottak, honvédtisztek, vadászezredek, elrettentésül, szabadságharc, manifesztumot, beosztásokban, császáriaknak, honvédtisztet, magyar nemzetnek, aradi vértanúkat, szabadságharc bukása, bécsi forradalom, nemzeti emlékezet, napon kivégzett, aradi vértanúk, szabadságharc kezdetén, szabadságharc végén, honvéd hadseregben, ezredesi rangot, 1848-49-es szabadságharcban, osztrákok példát, magyar honvédsereg, orosz csapatok, osztrákok sértett, Gyulai Pál, Theodor Baillet, Közülük Görgei, Kiss Pál, Gaál Miklós, Pikéty Gusztáv, Országos Honvédelmi Bizottmány, Központi Katonai Vizsgálóbizottmány, Gáspár Andrást, Karl Ernst, Julius Jacob, Kiss Ernő, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos, Schweidel József, Gróf Vécsey Károlyt, Gróf Dessewffy Arisztid, Kiss Ernőt, Lovag Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Gróf Vécsey Károly, Vécsey Károly, Ferenc Józsefet, VERGISS DEINE TODTEN NICHT, KLAGER LEBEN SIE, Ormai Norbert, Kazinczy Lajos, Kazinczy Ferenc, Ludwig Hauk, Lenkey János, Batthyány Lajosról, Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Perczel Mórt, Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát, Táncsics Mihályt, Kossuth Lajos,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.15. 13:42 Elkészült az M70-es autóút mentén az új árvízvédelmi rendszer
11.15. 13:41 Az MSZP kezdeményezi a rabszolgatörvény eltörlését
11.15. 13:41 BKK: lezárják a Kós Károly sétányt közműépítés miatt
11.15. 13:41 Jónak lenni jó! - Idén a koraszülöttek mentését támogatja a műsor
11.15. 13:31 Hétfőnként is látogatható a Szépművészeti Múzeum Rubens- és Van Dyck-kiállí...
11.15. 13:31 A realizmus változásait járja körül a Nemzeti Galéria megújult állandó kiál...
11.15. 13:22 Megszólalnak a csehországi telefonfülkék és a harangok a bársonyos forradal...
11.15. 13:22 KKM: a hazai vízipar az export egyik húzóágazatává válhat
11.15. 13:21 Több mint 300 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás az első havazá...
11.15. 13:21 Európai Bizottság: az EU fellép a fagyasztott hasábburgonyára Kolumbiában b...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Őszi levelek  Megváltás  Őszi kép  Dáliák  Posertube  Miért együnk céklát ?  Ami a legnagyobb, azt nem éred...  Átlátszó cserépben - szobanövé...  Inkább Isten barátsága mint az...  Harmónia......  Őszi kép  Őszi levelek  Őszi kép  Az evangelizáció iskolája 2019...  Mária út Vörs, - adventi zarán...  Nem tudjuk, honnan és miért tö...  Természetes agyserkentők  Kőrték  Vízbe ugrás  Őszi kép  Jó reggelt!  Őszi kép  Nők őszi öltözékben  Ellenség  Kellemes délutánt kívánok!  Aranyosi Ervin: Felhők mögé bú...  Dáliák  Szentlélek  Emlékezés  Harmónia......  Csinos, fiatal pár  Rózsaszín rózsa vázában  Szobanövény - tisztogatása  Vörös rózsák  Png nő  Gyümölcslé délutánra  Aranyosi Ervin: Hogy mit dolg...  Fantázia kép  Miért együnk céklát ?  Szèp estét kedves látogat...  Kislány őszi levéllel  Png óra  Ami a legnagyobb, azt nem éred...  Banyapúp  Hintázó kisfiú  Facebookon kaptam  Egy nagyon, nagyon fényes  Az ember...  Facebookon kaptam  Te tárd ki a két karod  Facebookon kaptam  Png nő  Gránátalma gyógyhatásairól  Őszi naplemente  Rózsaszín rózsa vázában  Szeretettel kedves Látogatóimn...  Őszi kép  Emberismeret  Png rózsák  Őszi kép  Derűs, szép jó reggelt!  Uram és Mesterem !  Szép szobanövények  Uram és Mesterem !  A sors  Almák  Facebookon kaptam  Cappuchino  Őszi png  Kőrték  A molekuláris biológus elmagya...  Őszi levelek  Őszi levelek  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Maci szívvel  Őszi kép  Szèp estét kedves látogat...  Természetes agyserkentők  Szünidő  Őszi kép  Egy nagyon, nagyon fényes  Vízcseppes rózsa  Dáliák  Kellemes délutáni pihenést  Facebookon kaptam  Királyok és uralkodók  Őszi csokor  Fantázia kép  Vízcseppes rózsa  ... de csak egy igazi férfi ké...  Megváltás  Őszi gyümölcsök  Rózsa csokor vázában  Őszi kép  Vízcseppes rózsa  Ami a legnagyobb, azt nem éred...  Harmónia......  Kellemes délutánt kívánok!  Szèp napot kívánok  Rózsaszín rózsa 
Bejegyzés Címkék
magyar nemzetnek, aradi vértanúkat, szabadságharc bukása, bécsi forradalom, nemzeti emlékezet, napon kivégzett, aradi vértanúk, szabadságharc kezdetén, szabadságharc végén, honvéd hadseregben, ezredesi rangot, 1848-49-es szabadságharcban, osztrákok példát, magyar honvédsereg, orosz csapatok, osztrákok sértett, tábornokokat megillető, magyar parancsnokok, oroszok &#8211, ellenkezőjére &#8211, utóbbi büntetésnek, szövetségesek kezére, hadbírósági eljárást, szabadságharcban résztvevők, osztrák hatóságokat, magyar politikai, országgyűlés tagjait, magyar hadseregben, közös zászlóhoz, kortársak azonban, képviselőket viszonylag, katonákra viszont, pesti Központi, királyi manifesztumnak, magyar országgyűlést, haditörvényszék &#8222, temesvári várőrség, napon hirdette, feldunai hadseregben, október 30-i, második dátum, magyar függetlenség, tárgyalás előtt, hadbíróságot Karl, ítéleteket Julius, fegyverletétele előtt, hadbíróság felterjesztése, tisztekhez méltó, szabadságharc alatt, császári haderő, császári csapatok, továbbiakban adminisztratív, hadifogoly osztrák, ítéletek kimondása, kivégzések mikéntje, legtöbb bosszúságot, utolsó hely, lövések eldördültek, vállán érte, vértanú tábornokok, kivégzést követően, elítéltek holttetemét, agyonlőtt tábornokokat, felakasztott vértanúkat, vesztőhelyen temették, kivégzettek ruhái, hóhért illették, felakasztottak testét, bitófa tövébe, bitófák oszlopait, kegyelem irányában, kivégzések miatt, aradi várban, vértanúk nevének, honvéd vadászezredek, első aradi, aradi várbörtönben, börtönben megtébolyodott, első független, napon végeztek, egykori Neugebäude, sors jutott, ítéletek nagyobb, birodalom börtönei, pesti Újépület, külföldre menekültek, császári hadseregbe, szabadságharc azonban, forradalom előtti, bukás ellenére, nemzetben nemcsak, függetlenség eszméje, ország pedig, nemzeti önrendelkezéstől, polgári fejlődés, aradi vértanúkra, kiegyezés után, pesti közönség, vigadó első, aradi hősökről, világ birája, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 40 db bejegyzés
e hónap: 1303 db bejegyzés
e év: 20367 db bejegyzés
Összes: 67136 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4606
  • e Hét: 35885
  • e Hónap: 69385
  • e Év: 1111045
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.