Belépés
eva6.blog.xfree.hu
Hogy boldog lehess három kincset keress Hit,Remény,Szeretet vezéreljen Tégedet Doros Ferencné
1957.08.22
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
H C. Andersen
  2011-12-22 21:43:19, csütörtök
 
   
  H.C.Andersen :A fenyőfaÁllt az erdőben egy szép, sudár kis fenyőfa. Simogatta a levegő, sütötte a nap, öreg lucfenyők, magas jegenyefenyők zúgtak körötte. De a kis fenyő nem örült igazából sem a napnak, sem a szélnek, sem a körötte epret szedő gyerekeknek, akik gyakran megpihentek mellette. Szíve egyetlen vágya az volt, hogy ő is nagyra nőjön, mint társai.

Eltelt egy esztendő , s a kis fenyő egy hajtással magasabb lett, aztán a következő évben még eggyel. A fenyőfák korát a hajtásaikból lehet megmondani.

- Meddig leszek még ilyen kicsi? Ó, ha akkora lehetnék, mint a többiek! - sóhajtotta vágyakozva.

Eljött az ősz, s a favágók is megjelentek. A legmagasabb fák közül kivágtak néhányat, lecsapkodták az ágaikat, szekérre tették és elvitték őket. Vajon hová?

Tavasszal a kis fenyő megkérdezte a fecskéktől és a gólyáktól:

- Ti annyit utaztok! Nem láttátok valahol a társaimat?

Egy öreg gólya bólintott:

- Amikor Egyiptomból útrakeltem, új hajókat láttam a tengeren. Pompás árbócaik voltak, finom fenyőillatot árasztottak. Alighanem a te társaid lehettek. De a köszönésem nem fogadták, magasan hordták a fejüket.

- Bárcsak nagyobb lennék, én is a tengert járhatnám! - sóvárgott a kis fenyő. - Vajon milyen lehet a tenger! Milyen lehet az utazás? Az idő haladt, s újra eljött a tél is. Karácsony táján favágók jelentek meg az erdőben, s a nagyra nőttek mellett fiatal fenyőket is kivágtak. Ágaikat nem csapkodták le, úgy szállították el őket. A mi kis fenyőnk kiváncsian töprengett:

- Hová viszik őket? Az egyikük kisebb volt nálam, mégis kiválasztották...Mi lesz velük? Hová vitte őket a szekér?

A verebek , akik szívesen pletykáltak bárkivel, rátelepedtek a kis fenyő ágaira, s egymás szavába vágva csiripelték:

- Mi tudjuk! A városban láttuk őket!

- Bekukucskáltunk az ablakon!

- Olyat te még csak nem is álmodtál! Gyönyörűek!

- Teliaggatták őket aranydíszekkel, mézeskaláccsal, s az ágaik hegyén gyertyák fénylenek!

- Aztán? Aztán mi történt velük? - kérdezte reszkető ágakkal a kis fenyőfa.

- Azt már nem tudjuk. Többet nem láttunk! - csiripelték a verebek.

A kis fenyő továbbszőtte magában a történetet a fényességes, feldíszített fenyők életéről. S egyre türelmetlenebbül vágyakozott, hogy egyszer őrá is sor kerüljön, hogy favágók jöjjenek érte, hogy földíszítve egy szoba közepén állhasson...

- Örülj nekünk, hiszen veled vagyunk, szeretünk téged! - kérte a napsugár meg a levegő. - Örülj, hogy itt élsz Isten szabadege alatt. De a kis fenyő nem tudott örülni nekik. Nem is figyelt a körülötte lévőkre, csak vágyakozott, sóvárgott. Minden erejével nőni akart, hogy elkerülhessen az erdőből az emberek világába: árbócnak egy hajóra a tengeren, vagy földíszítve egy lakásba.

Aztán eljött a karácsony, amikor őrá is sor került. Favágók álltak meg mellette, szakértő szemmel nézegették, aztán munkához láttak. Fölemelték a fejszéjüket. - Kínzó fájdalmat érzett a fenyő, s aléltan zuhant le a földre. Ó, most nem tudott a fényes díszekre gondolni, csak arra, hogy el kell válnia a helytől, ahol felnőtt, s el kell hagynia társait, a madárkákat meg a virágokat, akik kicsi korától körötte voltak.

Az utazás sem volt kellemes. Jóformán csak akkor tért magához, amikor két libériás inas egy tágas terembe vitte. A falakon arcképek függtek, a cserépkályha mellett hintaszékek, selyem huzatú heverők álldogáltak, s hatalmas asztalok, hátukon sok-sok játékkal. A terem közepére állították, izgalmában remegve várta, hogy mi történik vele.

Inasok és fehérkötényes szobalányok léptek a szobába, s díszíteni kezdték. Cukorkákat, aranyozott almákat, diókat függesztettek fel ágaira. Piros, kék, fehér gyertyákat erősítettek gallyai hegyére. Zöld tűi között babák ringatóztak, fönn a csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szépségesen szép volt! Gyönyörködve, büszkén tartotta a gallyait.

- Ma este meggyújtjuk a gyertyákat! - mondták körülötte.

A fenyőfának belefájdult a kérge a nagy vágyakozásba, úgy várta az estét. Mi történik még este? Hogyan fokozódik a csoda, ez a szépség? Vajon meglátják-e társai, észreveszik-e a madarak őt majd fölséges pompájában? S a gyertyagyújtás után mi történik vele? Vajon gyökeret eresztve itt áll feldíszítve örökké, vagy még gyönyörűségesebb dolgok következnek?

Eljött az este. Meggyújtották a gyertyákat. Micsoda ragyogás! Csupa csillag tündökölt a tűlevelek között! A fenyőnek beleremegett minden ága a gyönyörűséges izgalomba. Az egyik gyertya le is perzselte a zöld tűit. A szobalányok meg ijedten oltották el a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy elfogja ismét a remegés. Pedig félt, szorongott, hogy el ne veszítse valamelyik gyönyörű ékességét: az aranyozott diókat, a fényes papírláncokat, az édességeket!

A szárnyasajtó hirtelen kitárult, s egy sereg gyerek rontott be, a fenyő már azt hitte, földöntik, olyan hevesek voltak. Mosolygó felnőttek követték őket nyugodt léptekkel. A kicsik némán gyönyörködtek egy darabig a fenyőben, aztán ujjongani és táncolni kezdtek. Boldogok voltak. Aztán fölágaskodtak, s apró kezecskéikkel leszedegették a fa kincseit: az ajándékokat, az ezüst- és aranypapírba burkolt finomságokat, az almákat, diókat. A fenyőre ügyet sem vetettek már. Majdnem feldöntötték a nagy ugrálásban.

- Mi lesz velem? Mit akarnak? - töprengett a fa.

Aztán a gyertyák csonkig égtek, s eloltották őket. Egy alacsony kövér embert a fenyőfa alá ültettek, s mesélni kezdett a gyerekeknek. Együgyű Jankóról szólt a meséje, aki lebucskázott a grádicson, aztán becsületet nyert, s elvette feleségül a királykisasszonyt. A kicsik kérték, hogy Mákszem Matyiról is meséljen még a kövér ember, de már késő volt, aludni küldték őket, nem teljesült a kívánságuk.

A fenyőfa nem tudott aludni. Egész éjjel virrasztott. A mesén töprengett, s az embereken, mindazon, ami vele történt. Úgy gondolta, ha egyszer ő is lebucskázik a grádicson, ő is királykisasszonyt kap feleségül. A nagy töprengésben észre sem vette, hogy újra reggel lett. Újra inasok és szolgák léptek melléje. Azt hitte, újra feldíszítik, de nem ez történt. Megfogták, s fölvonszolták a lépcsőn a padlásra, s ott egy elhagyott pókhálós sarokba állították.

- Mit csináljak ebbben a sötét zugban? - suttogta elkeseredve.

Napok teltek, napok múltak, s őrá ügyet sem vetett senki.

- Kinn tél van, fagyos föld. Biztosan a tavaszt várják, és akkor újra elültetnek - reménykedett. - Csak ne lennék olyan nagyon egyedül! - sóhajtotta.

- Cin-cin!- merészkedett elő egy kisegér, aztán a többiek is előbújtak. A fenyő ágai közé surrantak, s körülszimatolták. Kíváncsiak voltak, faggatták, kiféle-miféle szerzet ő, honnan jött.

A fenyő mesélt nekik az erdőről, a napsugárról, a madarakról. Elmesélte az addigi életét.

- De boldog lehettél! - cincogták áhitatosan az egerek. - Majdnem olyan jó lehetett ott az erdőben, mint az éléskamrában!

A fenyő már egészen másképp gondolt eddigi életére: megsajdult a szíve. Most kezdte sejteni, mennyire szép volt szabadon élni a társai között, a madarak, bokrok, virágok kedves társaságában. Aztán mesélt az egereknek a karácsonyestéről, mikor őt a terem közepére állították, s gyönyörűen földíszítették. Mesélt Együgyű Jankóról is, akiről a kövér embertől hallott. Az egerek szájtátva , áhítatosan hallgatták a történeteit.

A padlás zugaiból két patkány is előmerészkedett, s beültek az egerek közé, a fenyő meséit hallgatni. Újabb meg újabb történeteket követeltek tőle, de ő nem tudott mást mondani, hiszen csak ennyit ismert a világból.

- Nyomorúságos mese ez! - legyintettek a patkányok, s otthagyták. Lassan elmaradoztak a kisegerek is. Nem volt már senki, aki meghallgassa, akivel beszélgessen.

- Mikor leszek újra boldog?- sóhajtotta a fa.

Egy reggel emberek jöttek a padlásra, félretolták a ládákat, s egy szolga levonszolta az udvarra. Nem mondhatni, hogy szelíden bánt vele, durva és nemtörődöm volt minden mozdulata. Mégis ujjongott a fenyőfa lelke, mert amikor levonszolták a lépcsőről, megérezte az üde levegőt, a simogató napsugarat, látta a kertben viruló rózsákat, a cikázó fecskéket.

- De jó élni! - örvendezett, s nyújtózkodott egyet, de jaj, megsárgult és elszáradt minden tűlevele, minden mozdulatára fáradtan peregtek le a földre.

Csalán és gaz között hevert az udvar sarkában. Hajdani pompájából, szépséges büszke tűleveleiből nem maradt már semmi. Csak a csúcsán tündöklött a karácsonyesti aranycsillag. Az udvaron gyerekek játszottak. A legkisebb arrafelé szaladt, ahol a fenyő hevert, és fölkiáltott:

- Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya, vén karácsonyfán! - azzal leszakította a fáról a csillagot. A száraz ágak reccsenve jajdultak, amikor a kisfiú vigyázatlanul rájuk lépett, a csontjukat törte.

A fenyőfa elnézte a virágzó kertet, s szégyenkezve nézett végig magán. Szeretett volna visszabújni a sötét padlás zugába, hogy ne is lássa senki csúfságát, hervadását. Aztán az erdőre gondolt, az ifjúságára, a karácsonyestére, a kisegerekre, akik gyönyörűséggel hallgatták meséit.

- Elmúlt minden! - szorította össze szívét a fájdalom. - Miért is nem örültem mindennek akkor, amikor még volt? Most már késő! Késő, késő!

Jött egy fejszés ember, s tűzifává aprította a fenyőt. Jókora nyaláb lett belőle. Tűzre vetették, recsegve-ropogva égtek a gallyak. Minden kis ága újra emlékezett, mielőtt elemésztették volna a lángok. Még egy utolsót jajdult minden kis darabja, aztán csönd lett. Egy marék hamu maradt belőle.

A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A kisfiú mellére tűzte az aranycsillagot, a fenyőfa legszebb ékességét. Hol volt már a karácsony este? Vége volt már régen annak, s vége a fának, vége a mesének is. Vége, vége - minden mesének ez a vége.

Átdolgozta: Csorba Piroska
 
 
0 komment , kategória:  Télapó,karácsony  
Címkék: gyönyörűségesebb, karácsonyestéről, türelmetlenebbül, körülszimatolták, bekukucskáltunk, karácsonyestére, előmerészkedett, mézeskaláccsal, aranydíszekkel, gyertyagyújtás, gyönyörűséggel, földíszítették, kiválasztották, aranycsillagot, gyönyörködtek, kezecskéikkel, fölágaskodtak, leszedegették, függesztettek, meggyújtották, nyújtózkodott, gyönyörűséges, karácsonyesti, papírláncokat, fehérkötényes, vigyázatlanul, elkerülhessen, jegenyefenyők, elemésztették, fölvonszolták, teliaggatták, aranycsillag, gyönyörködve, lecsapkodták, fenyőillatot, rátelepedtek, körötte epret, hajtással magasabb, következő évben, fenyőfák korát, hajtásaikból lehet, öreg gólya, tengert járhatnám, nagyra nőttek, egyikük kisebb, városban láttuk, ágaik hegyén, szoba közepén, körülötte lévőkre, emberek világába, fényes díszekre, tágas terembe, Amikor Egyiptomból, Együgyű Jankóról, Mákszem Matyiról, Mesélt Együgyű Jankóról, Csorba Piroska,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.21. 09:50 Női tenisz-világranglista - Babos öt helyet rontva a 103.
10.21. 09:40 Illegális bevándorlás - A bihácsi polgármester megvonja a támogatást az ill...
10.21. 09:40 Férfi tenisz-világranglista - Fucsovics a 67., Murray 116 helyet javított
10.21. 09:30 Bajnokok Ligája - A keddi program
10.21. 09:20 Tőzsde - Párizs kivételével emelkedéssel nyitottak a főbb európai piacok
10.21. 09:20 A 4iG közreműködik az ingatlan-nyilvántartási rendszer digitális átállásába...
10.21. 09:09 BUX: 40 857,69 pont, +0,08 százalék a nyitáskor
10.21. 09:00 Csökkentek a német termelői árak szeptemberben
10.21. 08:59 Áprilisban előrehozott választásokat tartanak Észak-Macedóniában
10.21. 08:40 Vihar miatt a legmagasabb fokú időjárási riasztást vezették be az olaszorsz...
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Dáliák  Orchidea  A "B6" vitaminról  Dáliák  Szép kilátás  Őszi kép  Bordó rózsák  Szép őszi napot  őszi divat  Bordó rózsák  Png nő  Png csokor  Még napsütést !  Png csokor  A siker  Mókus esernyővel  Harmónia......  Zsuzsi 2018 nyara...  Rózsaszín rózsák  Zsuzsi 2018 nyara...  Füle Lajos : Magadra tudod-e v...  Napraforgók  A sor  Vidám, szép napot  Ha igazi hit van benned  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  Őszi levelek  Zsuzsi 2018 nyara...  Facebookon kaptam  Vágyakozó  Egy bolgár orvos véleménye  A siker  Kellemes kávézást!  Facebookon kaptam  Harmónia......  A "K" vitaminról  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Vidám, szép napot  Vanessza  A "B12" vitaminról  Facebookon kaptam  Esti kép  Harmónia......  Png rózsa csokor  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Egy bolgár orvos véleménye  Rakodás  Őszi kép  Kávé őszi levelekkel  Png csokor vázában  Vágyakozó  Brutális melegfront érkezik, e...  Facebookon kaptam  Png rózsa csokor  Újraélesztés - Czeizel Ilona b...  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  Naplemente  Rózsa csokor  Őszi kép  Őszi kép  Pihenőhely  Jó reggelt , szép napot  Őszi kép  Iga és teher  A. Túri Zsuzsa versei  Ábrándozó  Jó reggelt , szép napot  Kellemes délutánt kívánok!  Ábrándozó  Rózsa csokor  Szőlők  Jó reggelt , szép napot  Jó reggelt , szép napot  Harmónia......  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Ez a hét is véget ért  Búcsú  Egy bolgár orvos véleménye  Ábrándozó  Őszi kép  Hogyha magad maradsz...  Jó éjszakát  Vezetőnek lenni nem azt jelent...  Kihúzlak  Facebookon kaptam  Harmónia......  Ábrándozó  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  A "B1" vitaminról  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Csók  Orchidea 
Bejegyzés Címkék
körötte epret, hajtással magasabb, következő évben, fenyőfák korát, hajtásaikból lehet, öreg gólya, tengert járhatnám, nagyra nőttek, egyikük kisebb, városban láttuk, ágaik hegyén, szoba közepén, körülötte lévőkre, emberek világába, fényes díszekre, tágas terembe, falakon arcképek, cserépkályha mellett, terem közepére, csúcsán pedig, nagy aranycsillag, fenyőfának belefájdult, nagy vágyakozásba, gyertyagyújtás után, tűlevelek között, fenyőnek beleremegett, gyönyörűséges izgalomba, egyik gyertya, zöld tűit, aranyozott diókat, fényes papírláncokat, szárnyasajtó hirtelen, sereg gyerek, kicsik némán, fenyőre ügyet, nagy ugrálásban, gyertyák csonkig, alacsony kövér, kicsik kérték, kövér ember, mesén töprengett, nagy töprengésben, elhagyott pókhálós, sötét zugban, tavaszt várják, fenyő ágai, fenyő mesélt, addigi életét, társai között, kövér embertől, egerek szájtátva, padlás zugaiból, egerek közé, fenyő meséit, reggel emberek, szolga levonszolta, fenyőfa lelke, simogató napsugarat, kertben viruló, cikázó fecskéket, udvar sarkában, csúcsán tündöklött, karácsonyesti aranycsillag, udvaron gyerekek, legkisebb arrafelé, fenyő hevert, száraz ágak, kisfiú vigyázatlanul, csontjukat törte, fenyőfa elnézte, virágzó kertet, sötét padlás, erdőre gondolt, fejszés ember, utolsót jajdult, marék hamu, gyerekek tovább, kisfiú mellére, fenyőfa legszebb, karácsony este, gyönyörűségesebb, karácsonyestéről, türelmetlenebbül, körülszimatolták, bekukucskáltunk, karácsonyestére, előmerészkedett, mézeskaláccsal, aranydíszekkel, gyertyagyújtás, gyönyörűséggel, földíszítették, kiválasztották, aranycsillagot, gyönyörködtek, kezecskéikkel, fölágaskodtak, leszedegették, függesztettek, meggyújtották, nyújtózkodott, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 20 db bejegyzés
e hónap: 1766 db bejegyzés
e év: 18293 db bejegyzés
Összes: 65062 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 894
  • e Hét: 4920
  • e Hónap: 78304
  • e Év: 1000206
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.