Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyarország továbbképzési atlaszáról SZAKDOLGOZAT
  2012-07-01 05:34:43, vasárnap
 
   
  3. Vizsgálatok a továbbképzési atlasz számára a megyeszékhelyen ill. a kerületbenA rendszerváltás utáni években - az általános társadalompolitikai fordulat és átalakulás miatt - a felnőttoktatás nagy változásokon ment keresztül. Megváltoztak célkitűzései, feladatai, fenntartó szervei és intézményei. A 80-as évek vége óta megváltoztak a törvényi lehetőségek, pénzügyi rendelkezések és e megváltozott körülmények között a felnőttképzés, a permanens tanulás teljesen új orientációja alakult ki Magyarországon.
A magyar és a német felnőttoktatásban a kölcsönös információ- és személyi csere iránti érdeklődés volt jellemző. A már meglévő jó intézményi- és személyes-, valamint partnerkapcsolatokra építve nyílt meg 1991-ben az IIZ/DVV Projektirodája Budapesten. 1992-ben szerződést írtak alá a felnőttoktatás területén folyó együttműködésről.
Napjainkban egyre kevésbé van szó kész modellek és máshol kifejlesztett kész koncepciók átvételéről. Sokkal inkább fontosabbak, meghatározóak a pedagógiai, szervezeti és finanszírozási kérdések helyi szinten kialakított megoldásai. Ilyen helyi megoldások felkutatása volt a célom e vizsgálattal, melyet a főváros XXIII. (Soroksár) kerületében végeztem a továbbképzési atlasz számára.
3.1. A vizsgálat szerkezete
- Ez a vizsgálat Budapest XXIII. kerületének felnőttképzési intézményeinek teljeskörű felmérésére irányult.
- Leírtam a felnőttképzési környezetet, miközben bemutattam a városrészben működő egyes intézmények profiljait. Sajnálatos módon egyetlen képző intézményt sem találtam, amelyik a XXIII. kerületben a felnőttek képzésére, oktatására átképzésére jött volna létre és működne.
(Még a Táncsics Művelődési Házban sem, pedig az SZMSZ-ében megfogalmazták, mint célkitűzést, a felnőttképzést.)
- Célom volt összeállítani azon intézmények listáját, amelyek Budapest XXIII. kerületében a felnőttképzés területén tevékenykednek.

3.1.1. Központi előírások: célok, kutatási kérdések, hipotézisek, módszerek, kérdőívek
A magyarországi felnőttképzés helyzetéről kevés információs bázis áll rendelkezésre. Ezek az adatok a kultúrházak, regionális továbbképző központok, TIT-szervezetek, népfőiskolák, az MNT és más civilszerveződések-ről (-nek) szólnak. Hiányzik azonban a teljes áttekintés arról, hogy milyen a felnőttképzés szerkezete, vagyis a továbbképzési piac. A felnőttképzés továbbfejlődése szempontjából ezt a hiányt, mint akadályozó tényezőt meg kell szüntetni, ezért egy országos méretű kutatási projekt keretében vállaltuk (a pécsi JPTE FEEFI, a debreceni KLTE, a szegedi JGYTF és a jászberényi JTIF végzős hallgatói a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete Budapesti Projektirodájával közösen), hogy elkészítjük az ország 19 megyeszékhelyén és a főváros 23 kerületének "Felnőttképzési Atlasz"-át.
A tanulmány célja, hogy javítsa ezt a képet azzal, hogy az intézményekre vonatkozóan részletes információkat tartalmazzon:
- szerkezet, - jogi forma, - finanszírozás, - kínálat, - személyzet és
- résztvevők tekintetében.

A kutatási hipotézisek között szerepelt, hogy:
- Az intézmény(ek) 1990 előtt, vagy után jöttek-e létre?
- Az állandóan változó programok miatt szabadfoglalkozásúak-e a munkatársak, vagy csökkent-e az alkalmazásban állók száma?
- Milyen a munkatársak kvalifikációja?
- Milyenek az oktatási programok minőség szempontjából? (Külső- vagy belső munkatársakkal tudják a minőséget biztosítani?)
- Milyen arányban támogatja a szakmai továbbképzést a Munkaügyi Hivatal?
- Milyen arányban folyik továbbképzés bérelt termekben?
- Az intézmények technikai felszereltsége milyen módon biztosítja azt, hogy a résztvevők lehető legjobb feltételek között tanuljanak?
- A szakmai továbbképzés területén tevékenykedő intézményekben tanulnak-e többen, vagy az általános és politikai felnőtt- ill. továbbképzésben?
- Rendeznek-e egész napos ("nappali tagozatos") kurzusokat, vagy inkább részidős, rövid ideig tartóakat?
- A nagy létszámú munkanélküliek nagy célcsoportot képeznek-e?
- Az egyes intézmények végeznek-e rendszeresen igényfelmérést és -elemzést?
- A szakmai képzés területén dolgozó képzők együttműködnek-e a munkaügyi központokkal?
- A regionális továbbképző tanács kommunális szinten koordinálja-e Bp XXIII. kerületének továbbképző intézményei közötti együttműködést?
- Az intézmények értékelik-e tanfolyamaikat, hogy rendezvényeik minőségét felülvizsgálják?
- Az intézmények folyamatosan új projekteket terveznek, hogy megfelelhessenek az igényeknek?
A tanulmány elkészítésének módszere szempontjából első lépés volt: - az intézmények meghatározása.
A következő lépésben: - az intézmények felkeresése (telefonon, levélben, személyesen) volt a feladat. Az intézmények címei a következő forrásokból származnak: Pesterzsébet-Soroksár XX.-XXIII. "Kerületi Kalauz" címen, 1996-ban a MARK KFT - MÉDIA-MIX KIADÓ BT kiadásában megjelent, közérdekű információkat tartalmazó katalógusa. Érdeklődtem továbbá a Munkaügyi Hivatalban; a Cégbíróságon; az Angol utcai Felnőttképzési Intézetnél; a XXIII. kerületi Önkormányzat oktatási- és kulturális ügyekkel foglalkozó bizottság vezetőjénél, valamint főtanácsosánál; a XX-XXIII. kerületi Ipartestületnél; a XX. kerületi Önkormányzat kulturális ügyekért felelős alpolgármesterénél...
Ezt követte: - az intézmények kikérdezése (ehhez fel lehetett volna használni az IIZ/DVV által összeállított standartizált interjú kérdéseit, ha találtam volna felnőttképzőket).
Végezetül a diplomamunkámban "csak" a leírás módszerét alkalmaztam, mert a "kiértékelés"-hez felhasználható, az IIZ/DVV Budapesti Projektiroda által megszerkesztett "ábrák a kutatási projekthez" című táblázatokat - adat hiányában - nem tudtam használni.
A szakdolgozatomban leírt különböző kamarák és szakiskolák tevékenységéről sem készítettem standartizált interjút, mert helyileg a XX. kerületben működnek. Ezért, értelemszerűen a XX. kerületet kutató Sinkó Krisztina (JPTE Tanorg) szakdolgozatában, felnőttképzési térképén fognak megjelenni.

3.1.2. Kiegészítések és változtatások a központi előírásokhoz
A központi előírásokhoz nincs javaslatom. A "Felnőttképzési Atlasz" elkészítésének projektjét nagyszerű munkának tartom, hogy mégis nagy gondot okozott a kutatás során az a tény, hogy Budapest XXIII. kerületében még csírái sincsenek a felnőttképzésnek, valószínű Soroksár egyedi helyzetéből adódott. Így csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kérdőívek kérdései között kellett volna olyannak lennie, hogy: "Van-e felnőttképzéssel foglalkozó intézmény?" Ha van, akkor az összes kérdésfelvetés indokolt, de ha nincs, akkor "Miért nincs?" kérdéssel is alkalmat kellett volna adni a válaszadásra. Túl azon, hogy Soroksár helyzete teljesen speciális, a valóság teljes feltárásához hozzátartozik az a tény is, hogy vannak még a fővárosban, sőt Magyarországon olyan térségek, ahol a felnőttképzés piacosított változatát elutasítják és a permanens tanulást csakis önképzés formájában tudják elképzelni. Ilyen mentalitással találkoztam Bp XX-XXIII. kerületében - a "közművelődésben" tíz évvel ezelőtt és napjainkban is.

3.1.3. A vizsgálatok lefolyása: kezdete, időtartama, problémái...
A Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési Tanszéke és a Német Népfőiskolai Szövetség Budapesti Projektirodája - német minta alapján - országos kutatási projektet indított Magyarország felnőttoktatási térképének és a nagyvárosok továbbképzési atlaszának elkészítésére. Az első bevezető szemináriumot 1997. november 3-án rendezték a Német Népfőiskolai Szövetség Bp-i Bródy Sándor utcai székházában. A művelődési és szociológiai szempontból egyaránt érdekes és egyedülálló kutatás vezetői Dr. Koltai Dénes és Dr. Heribert Hinzen ismertették a kutatás részleteit, majd Doreen Zocher a Lipcsei Egyetem Felnőttképzési Tanszékének egyik hallgatója ismertette diplomamunkáját. A tanulmány Cottbus város továbbképzési atlaszának elkészítése során felmerült érdekes kutatási kérdéseket, hipotéziseket és az interjú olyan vezérelveit tartalmazta, melyeket Szokoli Beatrix - a Német Népfőiskolai Szövetség budapesti irodájának munkatársa - magyarra fordítva tolmácsolt.
Az 1997. november 21-i, a Felnőttképzési Atlasz elkészítéséről szóló megbeszélésen Heribert Hinzen professzor kiosztotta a kutatási projektben résztvevők számára a komplett kutatási anyagot. Ezen komplett anyag tartalmazta a projekt részletes leírását, a szakdolgozat és a kutatási rész megírásának szempontjait, az interjúknál használatos kérdőíveket, Dr. Koltai Dénes docensnek, a pécsi JPTE FEEFI igazgatójának ajánlólevelét, valamint a kutatásban résztvevő egyetemi, főiskolai kollégák és hallgatók telefon- és címjegyzékét.
1997. december 1-én a JPTE Belvárosi Felnőttképzési Intézetében tartott konzultáción Kraiciné dr. Szokoly Mária a Konzultációs és Vizsgaközpont vezetője, valamint Bauer Béla konzulens tanár meghallgatta a kutatásban résztvevő hallgatók beszámolóit kutatásuk alakulásáról. Az instrukciók elhangzása után újabb határidőben (címjegyzék elkészítése) állapodtunk meg.

1997. december első hetében kigyűjtöttem a "Kerületi Kalauz"-ból a XXIII. kerületi oktatási és művelődési intézmények címeit és telefonszámát, majd telefonon érdeklődtem a felnőttképzés témafelelőseiről. Miután több nevet és címet sikerült így megtudnom, megfogalmaztam a névre szóló leveleket.
Az 1997. december 10-én kelt leveleket postára adtam a 8 oldalas kérdőívekkel és a pécsi JPTE ajánlólevelével együtt.
Miközben vártam a visszajelzéseket, bejelentkeztem adatgyűjtésre a Cégbíróságra, a Munkaügyi Központba, a XXIII. kerületi Önkormányzati Hivatalba, az Ipartestületbe. Mindenhol azt tanácsolták, hogy ne fáradjak a személyes megkeresésükkel, mert a XXIII. kerületben egyenlőre még semmilyen felnőttképzés nincs.
1997. december 12-én újabb tájékoztatót tartott prof. Dr. Heribert Hinzen a IIZ/DVV Budapesti Projektirodájának igazgatója. Téma: a számítógépes kutatási program használata, a kutatásban részt vevő hallgatók problémái, témafelvetéseik megbeszélése és az "Ösztöndíjszerződés" aláírása, valamint megbeszélés a konzulens tanárral, Kraiciné dr. Szokoly Mária okt. és vizsgaközpont vezetővel.
/Az 1997. decemberi és 1998. januári sikeres félévi vizsgák után már-már azt hittem, hogy magánéleti tragédiák miatt a kutatást és tanulmányaimat abba kell hagynom. (83 éves apám - aki agyvérzés miatt bénultan ágyhoz kötött anyámat ápolta - kórházba került combnyaktöréssel. Mivel hirtelen senki nem tudta vállalni a napi 24 órás ápolást igénylő anyámat, oda költöztem hozzá. Miután apám a sikeres műtét után - idős kora ellenére - gyorsan lábra állt, hazajöhetett a kórházból. Ettől kezdve két ágyhoz kötött embert ápoltam.)/
1998. február 2-án újabb szakdolgozati konzultáción vettem részt, amelyen kénytelen voltam kifejteni, hogy két okból is félbehagytam a kutatást...
(Sokat gondoltam azóta is Szakdolgozatom 17-18. oldalán, a "Gondozó Szolgálat" címszó alatt megfogalmazottakra!)
(Anyám állapota olyan rohamosan romlott, hogy 1998. március 9-én kórházba kellett szállíttatni.)
1998. március 11-től újra felkerestem azon soroksári intézményeket, amelyeket értesítettem a felnőttképzést kutató szándékomról. Miután telefonon ismét visszautasítottak, személyesen, rajtaütésszerűen meglátogattam őket. Szívélyes fogadtatásban volt részem a Táncsics Művelődési Házban, a Helytörténeti Múzeumban, az Egészségügyi Szolgálat Tüdőgondozójában, de felnőttképzésről ők sem tudtak tájékoztatni. Ettől kezdve gyermekkori emlékeimben kutatva, a napközis nevelői tapasztalataimat - amit Soroksár-Újtelep egyik általános iskolájában, valamint a Molnárszigeti Napközis Táborban szereztem - felelevenítve; a Pesterzsébeti Múzeumot felkeresve; a "Pestszenterzsébet"-Soroksár című helyi sajtóban tallózva próbáltam Bp XXIII. kerületének - az elmúlt tíz év - oktatási, művelődési fejlődéstörténetét megfogalmazni.

3.1.4. Az intézmények száma: megtalálták, megkérdezték, visszautasították...
Huszonegy intézményt hívtam telefonon több alkalommal, de levéllel csak nyolcat, személyesen pedig hatot kerestem fel. Ezek közül egyetlen-egy volt, amelyik SzMSz-ében is megfogalmazta, mint kitűzött célt, a felnőttképzést. Itt szerettem volna a kérdőív segítségével az interjút elkészíteni, de közben kiderült, hogy éppenséggel még csak tanfolyami szinten sincs felnőttképzés a Táncsics Művelődési Házban.
Jelenik Magdolna, a Soroksári Önkormányzat Oktatási- Kulturális és Közművelődési Bizottságának elnöke közölte velem márciusban, hogy az előző év decemberében, az önkormányzathoz, névre szólóan megküldött levelemet meg sem kapta. Amikor telefonon tájékoztattam kutatási szándékomról a soroksári felnőttképzésről, elmondta, hogy a március 3-i testületi ülésen két magániskola alapítási kérelmét "leszavazta" a képviselő testület többsége.
Amikor kértem a személyes találkozás lehetőségét, megadta lakásának címét. Erre a címre azután személyesen tehettem postaládájába a 8 oldalas kérdőívet, Dr. Koltai Dénes ajánló levelét és az egész projektből az általam vállalt feladat ismertetését. Az Intézményirányítási csoportnál találtam rá Bach Ferenc tanácsos úrra, a XXIII. kerület oktatási ügyeinek "mindentudójára". Érdeklődésemre elmondta, hogy: "... az alapképzés fenntartására sincs elegendő pénz, nemhogy a felnőttek okítására! Különben a soroksári iskolákban csakis diplomás tanárokat, pedagógusokat alkalmaznak, akik elég tanultak ahhoz, hogy önműveléssel fejlesszék meglévő tudásukat!"
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (KEK) Oktatási- és Továbbképzési Osztályán érdeklődtem, hogy a XXIII. kerületi Kísérleti üzemükben és Botanikus kertjükben, a Zöldségtermesztési tanszéken, valamint a Dísznövény- és Dendrológiai tanszék Péterimajori intézményeiben folyik-e a felnőttképzés valamilyen formája? Válaszul megkaptam, hogy érdeklődjek a Kísérleti üzem igazgatójánál (Tel.: 286-0303). Az igazgató úr érdeklődésemre elmondta, hogy: "Vidéki városokba kihelyezett tanfolyamaik működnek évek óta és szakmai át- meg továbbképző oktatással is foglalkoznak. Itt helyben, Soroksáron semmilyen felnőttképzés nincs a KEK szervezésében."
Az egészségügyi ellátás intézményének "ORIOR 96 Kft." (a Soroksári SZTK és tüdőgondozó) igazgató főorvosa levelemre nem válaszolt, telefonon elérhetetlen volt. Egy alkalommal váratlan látogatóként kerestem fel munkahelyén. A 30-40 év közötti pulmonológus főorvos meglepetten kérdezte, hogy: "Mi a csuda az az andragógia?" Amikor ezt is megbeszéltük, szerényen érdeklődtem az intézmény felnőttképzéséről. Érdeklődésemre elmondta, hogy: "Soroksáron nagyon egészséges lelkületű, vállalkozó szellemű emberek élnek és nincs szükségük semmilyen felnőttképzési hókusz-pókuszra!"

3.1.5. Az interjúk lefolytatása a kérdőívek segítségével, különleges események
Az interjúk lefolytatásához nem tudtam felhasználni a kérdőíveket, mert
nem találtam felnőttképzéssel foglalkozó intézményt Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron.

3.2. Statisztikai kiértékelés
Nincs adat.
3.2.1. Az intézmények története
Nincs adat.
3.2.2. Az intézmények szervezeti felépítése
Nincs adat.
3.2.2.1. Jogi forma
Nincs adat.
3.2.2.2. Központ
Nincs adat.
3.2.2.3. Munkatársak
Nincs adat.
3.2.2.4. Finanszírozás
Nincs adat.
3.2.2.5. Keretfeltételek
Nincs adat.
3.2.2.6. Tartalmi súlypontok
Nincs adat.
3.2.2.7. Végzettségek
Nincs adat.
3.2.2.8. Résztvevők
Nincs adat,

3.2.3. Igény, kínálat és a résztvevők toborzása
Nincs adat.
3.2.4. Együttműködés más intézményekkel
Nincs adat.
3.2.5. Kiértékelés és minőségellenőrzés
Nincs adat.
3.2.6. Perspektívák
Nincs adat.
3.2.7. Információs anyagok
Nincs adat.
3.2.8. Egyebek
Nincs adat.
4. Összefoglalás és értékelés
Vizsgálódásom célpontja Soroksár, Bp XXIII. kerületének általános és kulturális, a politikai és a szakmai felnőttképzés vagy továbbképzés területei, működésének feltérképezése. E munka eredménye ez a szakdolgozat. Készítése során újra és újra Soroksárra indultam és mindig Pesterzsébeten, a XX. kerületben "kötöttem ki". Hogy miért? A válasz remélem megtalálható az eddig leírtakban.
4.1. A felnőttképzés helyzete
Soroksár 1997-ben még egyenlőre igazi "fehér lap" (tabula rasa) - nagyon sok ígéretes lehetőséggel - a felnőttképzés és továbbképzés szempontjából. A jövő művelődésszervezőjének, kulturális animátorának, andragógusának: kiaknázásra váró valódi kincsesbánya!

4.2. A felnőttképzés jövőjére vonatkozó perspektívák
- A Botanikuskert teljesen kihasználatlan, a soroksáriak számára ismeretlen, zárt világ. Ezen úgy változtatnék, hogy a soroksári pedagógusokat tanfolyamon felkészíteném arra, hogy a környezetismeret órák, majd a biológia órák egy részét a botanikuskertben tartanák meg. A XXI. század emberének vissza kell találnia a természethez, mert eredetileg annak része. A ma embere már csak a tv-ből, vagy könyvekből ismeri azt a természetet, amely őt körülveszi. Nem ismeri és ezért nem tudja óvni, védeni, élvezni.
- A Dísznövény- és Dendrológiai Tanszékkel a Táncsics Művelődési Háznak kellene fölvennie a kapcsolatot. Soroksárnak kertvárosi jellegét erősíthetné, ha a centrumokból kiköltöző panellakók letelepedve, megtanulhatnának - legalább hobbi szinten - kertészkedni, kertet építeni, szépíteni.
- A Zöldségtermesztési Tanszék munkatársai is indíthatnának tanfolyamokat a Táncsics Művelődési Házban: gyakorlati oktatással egybekötve a Péterimajorban.
Ismeretterjesztő előadássorozatot indítanék szintén a Táncsics Művelődési Házban a Keresztény Európa címmel. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy egy keresztény kultúrkörhöz tartozó Európához szeretnénk integrálódni. Minden hittérítő szándék nélkül megismertetném a bibliai történetekkel a részvevőket. Miért? Talán csak azért, ha eljutnak honfitársaink a világhírű párizsi, londoni, drezdai, bécsi, itáliai, esztergomi képtárakba: megértsék a bibliaábrázolások művészi üzenetét. Arról sem kellene megfeledkezni, hogy nem árt, ha tudja egy magyar vállakozó- üzletember, hogy mikor milyen ünnepre készülnek az adott országban, városban, ahova üzleti tárgyalásra indul...
"Egészséges lelkű, vállalkozó szellemű emberek élnek Soroksáron..." Mondta a pulmonológus főorvos. Csak arról feledkezik meg, hogy a németországi, ausztriai "sógor" számítógépen követi üzleti, és ipari vállalkozásának minden változását. Hol vagyunk mi még ettől? Nem felelőtlenség a rendszerváltoztatás nyolcadik évében elvárni az emberektől, hogy még mindig minden eszköz (tudás, termelőeszköz, induló tőke, valódi kárpótlás) nélkül meg tudjon felelni az új viszonyoknak, követelményeknek?
Mennyi időt, pénzt, energiát takaríthatnának meg a soroksári emberek, ha nem kellene órákat tölteniük utazással ahhoz, hogy megtanulják a számítógép használatát, hogy megtanuljanak egy idegen nyelvet, megtanuljanak gépjáművet vezetni, hogy korszerűsítsék meglévő szakmai ismereteiket, hogy egy keresettebb, jól fizető szakmát tanuljanak a meglévő mellé, hogy felvételi előkészítő-korrepetáló tanfolyamon megszerezhessék a biztonságos tudást, hogy középiskolába, főiskolára járhassanak, vagy a nappalival egyenértékű diplomát szerezhessen távoktatás keretében az átmenetileg otthon lévő, állás nélküli kismama (mint ahogy azt teszik, tehetik évtizedek óta az oly lebecsült, "halszagú" finn "rokonaink")!


4.3. Javaslatok a további kutatás számára
Meg kellene tudni, hogy: 1./ Milyen arányban gátolja a restriktív politika a továbbképzés, felnőttképzés kiépülését Soroksáron?
2./ Vagyis, milyen arányban van jelen az a befolyásoló tényező, hogy évtizedes lemaradást kell az embereknek behozniuk azzal, hogy még csak negyedik éve (sem) dönthetnek önállóan sorsukról? Milyen arányban függ a felnőttoktatás hiánya attól a ténytől, hogy Bp XXIII. kerületében az emberek még csak most kezdik megteremteni az anyagi, gazdasági feltételeit a szellemi "építkezésnek"? De: előbb nem tanulni kell ahhoz, hogy tanultan, képzetten hatékonyabban, eredményesebben dolgozhasson a polgár?
3./ Annál is inkább a tanulással (képzéssel, átképzéssel, továbbképzéssel) kellett volna kezdeni a rendszert változtató oktatáspolitikát ebben a kerületben, mert - a 2.2-es fejezetben említett - a II. világháborút követő "diszkriminációs" politika része volt az erőszakos proletarizálás is. Az 1950-es évek tervgazdálkodását a tervek 150 %-os teljesítése és "túlteljesítése" jellemezte. (Az 1986-os csernobili katasztrófa is elsősorban ilyen "túlteljesítés" miatt következett be.) Ehhez olyan munkásokra volt szükség, akik kötél idegekkel bírták a teljesítménybérben való napi 10-14 órás robotot, minden kommunikációs igény és egyéni megnyilvánulás nélkül! Ez némi magyarázatot ad arra is, hogy: a kerület 50 %-a miért él a létminimum alatt (2.1-es fejezet, 9. oldal)!
4./ Ki kellene sürgősen találni a 40 éven felüliek, a most 50-es éveikben járók számára is valamilyen intézményes, tömeges képzést, mert - az új nyugdíjtörvény alapján: 62 éves nyugdíjkorhatárig kötelezik őket a társadalmi munkamegosztásban való részvételre, miközben képzettebb, 20 év körüli gyermekeik un. "holtvágányon" várnak arra, hogy a helyükbe lépjenek. Ez a réteg a rendszerváltozás potenciális vesztese, jelképes likvidituma, mert őket minden eszköz (tudás, termelőeszköz, induló tőke, valódi kárpótlás) nélkül érte a rendszerváltozás. Lsd: 4.2-es fejezet, 42. oldal!
5./ A "funkcionális analfabétizmus" újratermelődése ebben a kerületben is reális veszélyt jelent. Ugyanis, az ország különböző vidékeiről, de leginkább Pest megyéből bevándorló munkanélküli réteg itt igyekszik (évtizedek óta) letelepedve álláshoz, továbbtanulási lehetőséghez jutni, - hiába. Ennek orvoslására is szükség lenne a felnőttképzésre, mint a közoktatás részére! Ezt követően lesz létjogosultsága Az Európai Bizottság Fehér Könyvében megfogalmazottaknak: "A közös cselekvés ... többletértékeket is eredményezhet ...például: a tanulók és a dolgozók mobilitásának biztosítását, az európai kvalifikációk általános szintjének nélkülözhetetlen emelését, valamint az iskola és a termelőüzem egymáshoz való közelítését, egy, a szakmunkástanulók mobilitását biztosító programnak és egy európai jogszabálynak köszönhetően; a nyelvi és kulturális sokféleség tiszteletben tartásával egy igazi európai oktatószoftver- és multimédia-iparág kifejlesztését, amelyek a holnap pedagógiai eszközei lesznek. Segíteni kíván ugyanakkor minden olyan nemzeti vagy helyi kezdeményezést amely azt tűzi ki célul, hogy azon fiatalok számára, akik a klasszikus iskolarendszerben már előzetesen kudarcot vallottak, felkínáljon egy, az új információs technológiákra támaszkodó oktatáshoz folyamodó "második" lehetőséget is." (Édith Cresson - Pádraig Flynn: Az Európai Bizottság Fehér könyve Tanítani és tanulni - A kognitív társadalom felé. 1996.)


5. Jellemzések (abc sorrendben)
Nincs adat.
6. A táblázatok (ábrák) jegyzéke
Nincs adat.
7. A rövidítések jegyzéke
FEEFI - Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet,
JGYTF - Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,
JTIF - Jászberényi Tanítóképző Főiskola,
JPTE - Janus Pannonius Tudományegyetem,
MNT - Magyar Népfőiskolai Társaság,
Kft. - Korlátolt felelősségű társaság,
Bt. - Betéti társaság, Kkt. - Közkereseti társaság,
GAMESZ - Gazdasági Munkát Ellátó Szervezet,
Bp - Budapest, ker.-nek - kerületnek, társ. pol. - társadalompolitikai,
szolg. - szolgáltató, sz. - szám, kb - körülbelül, SZJA - személyi jövedelemadó, un. - úgynevezett, össz. - összes, Ft - forint,
MSZP - Magyar Szicialista Párt, KDNP - Kereszténydemokrata Néppárt, MDF - Magyar Demokrata Fórum, FKgP - Független Kisgazdapárt, SZDSZ - Szabad Demokraták Szövetsége,
Fidesz - (akkor még: Fiatal Demokraták Szövetsége) ma: Fidesz Magyar Polgári Párt,
ÉGV - Építőipari Gépesítő Vállalat, OGV - Országos Gumiipari Vállalat, ORSZAK - Országos Szakipari Vállalat,
KÖZGÉP - Középület Gépesítő Vállalat,
KMP - Kommunisták Magyarországi Pártja,
MKM - Művelődési és Közoktatási Minisztérium,
HGV - Heti Világgazdaság, FM - Földművelési Minisztérium,
NB - Nemzeti Bajnokság, BLSZ - Budapesti Labdarúgó Szakosztály,
VOSE - Vasasok Országos Sport Egyesülete,
TB - társadalombiztosítás, IPOSZ - Iparosok Országos Szövetsége,
ENSZ - Egyesült Nemzetek Szervezete,
APEH - Adó és Pénzügyi Ellenőrző Hatóság.
8. Az intézmények jegyzéke
l./ Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Oktatási- Kulturális és Közművelődési Bizottság
1239, Budapest, Grassalkovich út 162,
Tel.: 287-3155.
Intézményirányítási Csoport:
1239, Budapest, Hősök tere 13.,
Tel.: 287-3155,
2./ Táncsics Művelődési Ház:
1239, Budapest, Grassalkovich út 122-124,
Tel.:286-0262.
3./ Soroksári Helytörténeti- és Mezőgazdasági Múzeum
1238, Budapest, Szitás u. 105.,
Tel.: 287-0083.
4./ Könyvtár 1238, Bp, Grassalkovich út 128.
Tel.: 286-0008.

5./ Egészségügyi Ellátás
1239, Budapest, Táncsics Mihály u. 104.
Tel.: 286-0113.

6./ Soroksári Vállalkozók Szövetsége,
Soroksári Közösségház
1238, Budapest, Grassalkovich út 154.
Tel.: 286-0005.

7./ KEK Dísznövény- és Dendrológiai Tanszék
1238, Budapest, Péterimajor.
Tel.: 287-0472.
KEK Zöoldségtermesztési Tanszék
1238, Budapest, Péterimajor,
Tel.: 287-1319.
KEK Kísérleti Üzem, Botanikus kert,
1238, Budapest, Péterimajor
Tel.: 286-0303.

8./ Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
XX-XXIII. kerületi Szolgáltató Irodája
1201, Budapest, Igló u. 6.

9./ Kézműves Kamara XX-XXIII. kerületi szervezete
Budapest, XX. ker. Mártírok útja 103.

10./ IPOSZ Budapest, XX. ker. Mártírok útja 103.
9. Irodalomjegyzék
o Heribert Hinzen: Felnőttoktatás Magyarországon és az együttműködési tervek 2000-ig, Az IIZ/DVV beszámolói, tervei és ajánlásai (IIZ/DVV,Bp,1997.);
o E. Cresson-P. Flynn- Európai Bizottság "Tanítani és tanulni - A kognitív társadalom felé" c. Fehér könyve, Munkaügyi M./Bp/1996.;
o Munkanélküli fiatalok és pályakezdők képzése Szerk: Bánfalvy Csaba-Podrány Sarolta, (IIZ/DVV,Bp,1997.);
o Ifjúsági- és felnőttoktatás, Szerk: H. Bohn-C. Schumann-R. Stang (IIZ/DVV,Bp,1997.);
o Nyelvek, Szerk: H. Bohn-C. Schumann-R. Stan(IIZ/DVV,Bp,1996.);
o Fejlődésorientált felnőttoktatás, szerk: H. Hinzen, IIZ/DVV,Bp,'96.;
o Jörg Knoll: Tanfolyam- és Szeminárium-módszertan, (IIZ/DVV,Bp,1996,);
o Andragógiai olvasókönyv, szerk: Koltai Dénes, Pécs, 1993;
o Koltai D.: A felnőttképzés funkcióváltása történetéhez Pécs/1994;
o Maróti Andor:Módszertan a felnőttek képzéséhez és tájékoztatásához, Bp,1980.;
o Vekerdi László: A tudománynak háza vagyon, IIZ/DVV, Bp,1996.;
o Diósi Pál: Szabad csapatok? IIZ/DVV,Bp,1996.,
o Falvay Károly: "Lélektől-lélekig" (IIZ/DVV, 1997.);
o Új Pedagógiai Szemle felnőttoktatási száma, tanulmányok: Csoma Gy., Maróti A., Magyar E., Lada L. Mayer J., Várnagy M., Szigeti J., valamint az Orsz. Felnőttoktatási Konferencia állásfoglalása/1995/2.;
o Korzenszky Richárd: Ezeréves a magyar iskola - de kié a jövő?;
o Bucskó Marianna: A magyar UNESCO-iskolák EDEN-programjáról: Új Pedagógiai Szemle/1996/12.;
o A felnőttképzés tudománya: Csoma Gyula kritikája/Új Pedagógiai Szemle/1996/11.;
o Csoma Gyula: Az iskola "mint olyan" - Vázlat egy kísérlethez/Új Pedagógiai Szemle/1996/6.;
o Szegő Gábor (berlini tudósító): Mi legyek, ha nagy leszek? XXI. századi pályaválasztási prognózisok - tudományos alapon/Népszabadság/97.11.27..;
o XXIII. ker. Önkormányzatának "Táncsics Mihály" művelődési Háza: Szervezeti és Működési Szabályzat/Bp/1997.;
o XX-XXIII. Kerületi Kalauz/MARK KFT-MÉDIA-MIX BT/19996.;
o Budapest főváros PESTERZSÉBET-SOROKSÁR társadalompolitikai és szolgáltató lapjának kiadványai 1991-1997.


10. Tartalomjegyzék
1. Bevezetés (1)
1.1. A diplomamunka segítőinek bemutatása (2)
1.2. Információk a tanulmányról, ennek lefolyásáról, problm. (2)
2. Felnőttképzés (okt.), művelődés Bp XXIII. ker.-ben (3)
2.1. Keretfeltételek: népesség száma, statisztikai információk (8)
2.2. Pol., gazd., kult. helyzet: 10 évvel ezelőtt és napj. (10)
2.3. Kult. és okt. helyzetkép: isk., főisk., szính., könyvt. (15)
2.4. Az önkormányzatok felnőttképzési kezdeményezései, en-
nek szabályozása, tanácsadói irodák (28)
3. Vizsgálatok a továbbképzési atlasz számára a megyeszék-
helyen, illetve a kerületben (31)
3.1. A vizsgálat szerkezete (31)
3.1.1. Központi előírások: célok, kutatási kérdések, hipotézisek,
kérdőívek (32)
3.1.2. Kiegészítések és változtatások a kp-i előírásokhoz (34)
3.1.3. A vizsgálatok lefolyása: kezdete, időtart., probl. (35)
3.1.4. Az intézmények száma (37)
3.1.5. Az interjúk lefolytatása a kérdőívek segítségével (39)
4. Összefoglalás és értékelés (41)
4.1. A felnőttképzés helyzete (41)
4.2. A felnőttképzés jövőjére vonatkozó perspektívák (41)
4.3. Javaslatok a további kutatás számára (43)
5. Jellemzések (10-30 old.), 6. A táblázatok (nincs adat) (44)
7. A rövidítések jegyzéke (45)
8. Az intézmények jegyzéke (46)
9. Irodalomjegyzék (47)
10. Tartalomjegyzék (48)
Budapest, 1998. április 15.
Bóna Mária Ilona
JPTE FEEFI Belvárosi FKI
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: nélkülözhetetlen, visszajelzéseket, megfelelhessenek, felnőttképzésről, felnőttképzéssel, önkormányzatának, felnőttképzésnek, combnyaktöréssel, rendszerváltozás, környezetismeret, tájékoztatásához, diplomamunkámban, tapasztalataimat, botanikuskertben, megtanulhatnának, együttműködésről, előadássorozatot, ismeretterjesztő, követelményeknek, oktatáspolitikát, tüdőgondozójában, többletértékeket, szakdolgozatában, témafelelőseiről, rajtaütésszerűen, felnőttoktatási, diplomamunkáját, irodalomjegyzék, lefolytatásához, eredményesebben, felnőttképzőket, továbbképzéssel, diszkriminációs, ipartestületnél, továbbképzésben, felülvizsgálják, továbbképzési atlasz, rendszerváltás utáni, felnőttoktatás nagy, 80-as évek, törvényi lehetőségek, permanens tanulás, német felnőttoktatásban, kölcsönös információ-, felnőttoktatás területén, főváros XXIII, vizsgálat szerkezete, vizsgálat Budapest, felnőttképzési környezetet, városrészben működő, felnőttek képzésére, felnőttképzés területén, Projektirodája Budapesten, Budapest XXIII, Táncsics Művelődési Házban, JPTE FEEFI, Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete Budapesti Projektirodájával, Felnőttképzési Atlasz, Munkaügyi Hivatal, Pesterzsébet-Soroksár XX, Kerületi Kalauz, MARK KFT, MÉDIA-MIX KIADÓ BT, Munkaügyi Hivatalban, Felnőttképzési Intézetnél, Budapesti Projektiroda, Sinkó Krisztina, JPTE Tanorg, Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési Tanszéke, Német Népfőiskolai Szövetség Budapesti Projektirodája, Német Népfőiskolai Szövetség Bp-i Bródy Sándor, Koltai Dénes, Heribert Hinzen, Doreen Zocher, Lipcsei Egyetem Felnőttképzési Tanszékének, Szokoli Beatrix, Német Népfőiskolai Szövetség, JPTE Belvárosi Felnőttképzési Intézetében, Szokoly Mária, Bauer Béla, Munkaügyi Központba, Önkormányzati Hivatalba, Budapesti Projektirodájának, Gondozó Szolgálat, Helytörténeti Múzeumban, Egészségügyi Szolgálat Tüdőgondozójában, Molnárszigeti Napközis Táborban, Pesterzsébeti Múzeumot, Jelenik Magdolna, Soroksári Önkormányzat Oktatási- Kulturális, Közművelődési Bizottságának, Bach Ferenc, Élelmiszeripari Egyetem, Továbbképzési Osztályán, Soroksári SZTK, Dendrológiai Tanszékkel, Táncsics Művelődési Háznak, Zöldségtermesztési Tanszék, Keresztény Európa, Európai Bizottság Fehér Könyvében, Édith Cresson, Pádraig Flynn, Európai Bizottság Fehér, Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Janus Pannonius Tudományegyetem, Magyar Népfőiskolai Társaság, Gazdasági Munkát Ellátó Szervezet, Magyar Szicialista Párt, Kereszténydemokrata Néppárt, Magyar Demokrata Fórum, Független Kisgazdapárt, Szabad Demokraták Szövetsége, Fiatal Demokraták Szövetsége, Fidesz Magyar Polgári Párt, Építőipari Gépesítő Vállalat, Országos Gumiipari Vállalat, Országos Szakipari Vállalat, Középület Gépesítő Vállalat, Kommunisták Magyarországi Pártja, Közoktatási Minisztérium, Heti Világgazdaság, Földművelési Minisztérium, Nemzeti Bajnokság, Budapesti Labdarúgó Szakosztály, Vasasok Országos Sport Egyesülete, Iparosok Országos Szövetsége, Egyesült Nemzetek Szervezete, Pénzügyi Ellenőrző Hatóság, Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Oktatási- Kulturális, Közművelődési Bizottság, Intézményirányítási Csoport, Táncsics Művelődési Ház, Soroksári Helytörténeti-, Mezőgazdasági Múzeum, Egészségügyi Ellátás, Táncsics Mihály, Soroksári Vállalkozók Szövetsége, Soroksári Közösségház, Dendrológiai Tanszék, Zöoldségtermesztési Tanszék, Kísérleti Üzem, Budapesti Kereskedelmi, Szolgáltató Irodája, Kézműves Kamara XX-XXIII, IPOSZ Budapest, Felnőttoktatás Magyarországon, Flynn- Európai Bizottság, Munkaügyi, Bánfalvy Csaba-Podrány Sarolta, Pedagógiai Szemle, Csoma Gy, Maróti, Magyar, Lada, Mayer, Várnagy, Szigeti, Felnőttoktatási Konferencia, UNESCO-iskolák EDEN-programjáról, Csoma Gyula, Működési Szabályzat, MARK KFT-MÉDIA-MIX BT, Bóna Mária Ilona, JPTE FEEFI Belvárosi FKI,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.29. 18:11 Portugál válogatott középpályást igazolt a Manchester United
01.29. 17:51 Európa egyik legnagyobb akadályfutó-versenyét rendezik Veszprémben
01.29. 17:41 Farsangot szervez a fővárosi állatkert csütörtöktől
01.29. 17:32 Berlinale - Elkészült a 70. Berlinale programja
01.29. 17:32 Dunai hajóbaleset - Az ügyészség kezdeményezte a Viking Sigyn mögött haladó...
01.29. 17:31 Újraindult a vasúti közlekedés Barcsnál
01.29. 17:31 Súlyos bírságot kapott egy más nemzeteket gyalázó román polgármester
01.29. 17:22 Instanţa din Zagreb a anulat sentinţa anterioară de arestare a preşedintelu...
01.29. 17:21 Milliárdos veszteségbe lökte a Boeinget a 737 MAX-krízis
01.29. 17:02 Futsal Eb-selejtező - Sima győzelem a rajton
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Téli kép  Betty Boop  Betty Boop  Az ember veresége és győzelme.  Betty Boop  Kutyus sapkában  Retro konyha szekrény  Betty Boop  Te csináltad ezt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Göndör hajú kislány  Betty Boop  Betty Boop  Kun Magdolna: Földre szállt an...  Betty Boop  fejlesztés alatt  Az élet  Betty Boop  Betty Boop  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  Betty Boop  Retro konyha szekrény  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  A Szentatya látogatást tett az...  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Én nem tudom,  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Kun Magdolna: Most értettem me...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  30 éve tartó kettős mérce, mél...  fejlesztés alatt  yo LE canto - Comunicadoras Eu...  Betty Boop  Mantra (tanmese)  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  Fekete István: Hóvirág Illato...  Jesucristo me dijo  Betty Boop  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Gyermek szerelem  fejlesztés alatt  Vízcseppes rózsa  fejlesztés alatt  Pater Noster (John Paul II - 1...  fejlesztés alatt  Facebookon kaptam Krisztina...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Jesucristo me dijo  Kellemes délutánt kívánok  Betty Boop  Betty Boop  Kellemes kávézást!  Kellemes kávézást!  Kutyus sapkában  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  yo LE canto - Comunicadoras Eu...  fejlesztés alatt  Aquinói Szent Tamás áldozópap ... 
Bejegyzés Címkék
továbbképzési atlasz, rendszerváltás utáni, felnőttoktatás nagy, 80-as évek, törvényi lehetőségek, permanens tanulás, német felnőttoktatásban, kölcsönös információ-, felnőttoktatás területén, főváros XXIII, vizsgálat szerkezete, vizsgálat Budapest, felnőttképzési környezetet, városrészben működő, felnőttek képzésére, felnőttképzés területén, magyarországi felnőttképzés, teljes áttekintés, felnőttképzés szerkezete, továbbképzési piac, felnőttképzés továbbfejlődése, országos méretű, pécsi JPTE, debreceni KLTE, szegedi JGYTF, jászberényi JTIF, tanulmány célja, képet azzal, intézményekre vonatkozóan, kutatási hipotézisek, állandóan változó, alkalmazásban állók, munkatársak kvalifikációja, oktatási programok, minőséget biztosítani, szakmai továbbképzést, intézmények technikai, résztvevők lehető, szakmai továbbképzés, nagy létszámú, egyes intézmények, szakmai képzés, munkaügyi központokkal, regionális továbbképző, intézmények értékelik-e, intézmények folyamatosan, tanulmány elkészítésének, következő lépésben, intézmények felkeresése, intézmények címei, következő forrásokból, intézmények kikérdezése, leírás módszerét, kutatási projekthez, szakdolgozatomban leírt, központi előírásokhoz, kutatás során, kérdőívek kérdései, összes kérdésfelvetés, valóság teljes, felnőttképzés piacosított, permanens tanulást, vizsgálatok lefolyása, nagyvárosok továbbképzési, első bevezető, kutatás részleteit, tanulmány Cottbus, interjú olyan, kutatási projektben, komplett kutatási, projekt részletes, kutatási rész, interjúknál használatos, kutatásban résztvevő, instrukciók elhangzása, felnőttképzés témafelelőseiről, névre szóló, személyes megkeresésükkel, számítógépes kutatási, kutatásban részt, konzulens tanárral, sikeres műtét, felnőttképzést kutató, napközis nevelői, intézmények száma, kérdőív segítségével, interjút elkészíteni, soroksári felnőttképzésről, képviselő testület, személyes találkozás, címre azután, egész projektből, általam vállalt, alapképzés fenntartására, felnőttek okítására, soroksári iskolákban, felnőttképzés valamilyen, egészségügyi ellátás, alkalommal váratlan, intézmény felnőttképzéséről, interjúk lefolytatása, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 22 db bejegyzés
e év: 22 db bejegyzés
Összes: 7652 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 265
  • e Hét: 2005
  • e Hónap: 27521
  • e Év: 27521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.