Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Munkaügy
  2013-09-30 12:19:08, hétfő
 
   
  06- A magyarok újrahonosítási programja

V. fejezet: MUNKAÜGY


A MUNKA megfogalmazása:

A SZAKMAI MUNKÁT a társadalomba szerveződő emberek, az élet két alapvető helyszínén, CSALÁDI- és TÁRSADALMI MUNKAMEGOSZTÁSBAN végzik.


A CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS a családi élet működőképességének fenntartását szolgáló funkciók, feladatok családtagonkénti szétosztása és elvégzése.
Például: a háztartás- és a gyermeknevelés, az idős- beteg szülők otthoni gondozásának feladatai, melyek elvégzéséhez ma már egyre több szakértelemre van szükség.
A magyar családok többségében a "családfenntartó" még nem tudhat a társadalmi munkamegosztásban végzett munkájával annyi jövedelmet magáénak, melyből ezen szakemberek (házvezető, gyermeknevelő, betegápoló) munkáját meg tudná vásárolni.
Ezért, ezek a családok egy újfajta - az ősi mintára emlékeztető - ÖNELLÁTÓ HÁZTARTÁSRA kénytelenek berendezkedni. Ez a nagy családokra, - ahol egy háztartásban több nemzedék él együtt, vagy több gyermek felnevelésére, iskoláztatására vállalkoznak - fokozottan érvényes.

Ott, a család működőképességéért a családtagoknak meg kell tanulni a szakszerű ellátáshoz szükséges szakmai ismereteket!
Attól függetlenül, hogy a teljes foglalkoztatás feltételeinek megteremtése a végső cél, szükség lenne olyan helyekre, intézményekre, ahol ezeknek az ismereteknek elsajátítására lehetőség nyílna - közpénzekből - természetesen.


A TÁRSADALAMI MUNKAMEGOSZTÁS a termelő- és egyéb emberi tevékenységek, munkák különböző foglakozási ágakká való szétválása, elkülönülése.

A társadalmi munkamegosztásban szakmai munkát végző EGYÉN-nek gondot okozhat
- a munkahely elvesztése,
- a szakértelem elavulása,
- a teljesítménnyel járó feszültség oldásának, a PIHENÉS természetes igénye, vagyis a rekreációra (megújulásra) való lehetőség.

A jövőben olyan felnőttképzési- és művelődési intézményekre lesz szükség, ahol az EGYÉN - úgy is, mint MAGÁNEMBER és úgy is, mint TÁRSADALMI EMBER - megismerheti saját, egyéni értékeit, ami alapja lehet minden további elsajátításnak és amellyel megvalósítható lehet az élethosszig tartó, folyamatos tanulás- és művelődés igényével megtervezett életprogram.Életbevágóan SZÜKSÉGES egy olyan TÁRSADALOMPOLITIKAI ERŐ létrejötte, amelyik programjában meghirdeti és képviselő jelöltjei TÁRSADALMI SZERZŐDÉSSEL elkötelezi magát arra, hogy TÁMOGATJA a MAGYAR CSALÁDOK MAGÁNÉLETI HÁTORSZÁGÁNAK KIÉPÍTÉSÉT. Azokét kiváltképpen, akiket rabszolga sorban ért az 1990-es hatalomváltás.

A MUNKÁSOK és PARASZTOK, a kétkezi dolgozók többsége egy elhúzódó krízishelyzetben éli át a rendszerváltozást. Pedig, (a mai öregségi nyugellátásban részesülő "eltartottakat") már polgárosodó állapotban érte a második világháború. Ennek bizonyságául, példaértékűek az egyletek, egyesületek és polgári körök (!) tömeges működése 1920 és 1945 között.
Ezekben az egyletekben pl. a közösséghez tartozás ereje olyan erős volt, hogy - a gazdasági világválság idején - volt anyagi és erkölcsi ambíciójuk az ÉPÍTKEZÉSRE!
Ők nemcsak TEMPLOMOK, MUNKÁSOTTHONOK (mint pl. a pesterzsébeti vasasok által épített Csilinek becézett) építésébe kezdtek, hanem - ami mindig is sokkal nehezebb volt, - KÖZÖSSÉGET is építettek!
Az Alföldről "feltelepült" protestáns, polgárosodó emberek hozták magukkal a ,,hogyan?" tudását! Tudták, hogy hogyan fogjanak hozzá ö n e r ő b ő l az építkezéshez!
Ezt a fajta identitást, ön- és közösségfejlesztő kreativitást irtotta ki a szocialistának hazudott diktatúra belőlük és utódaikból.

Tudnunk kell tehát, hogy:

Ők NEM AZONOSAK AZOKKAL , AKIK MEGVALÓSÍTOTTÁK A PROLETÁRDIKTATÚRÁT, henem Ők AZOK AKIKEN MEGVALÓSULT az!


Meg kell tanítani ezt a népcsoportot régi-új identitására! Meg kell teremteni azokat a HELYEKET ismét, ahol az egyén megismerheti saját, egyéni értékeit, amellyel megteremtheti saját szocializáltságát, ami alapja lehet minden további elsajátításnak! Magyarul, a mindenkori környezethez való alkalmazkodásra képesebb emberek az életképesek.
Csakhogy, nem mindegy, mihez kell alkalmazkodnunk!
Ahhoz-e, hogyan és mit találjunk ki annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani az ÖNÁLLÓSÁG FELELŐSSÉGÉVEL kigondolt életprogramunkat, vagy ráhagyatkozunk a mindenkori hatalomra?

Sajnos, az ÖNÁLLÓSÁG FELELŐSSÉGÉRŐL sokan leszoktak az elmúlt évtizedekben. Vagyis, attól az életképességtől fosztotta meg és fosztja meg a mai napig a - magát baloldalinak hazudó- és velük PAKTUMOT kötő - politikai erő azzal, hogy hatalmát arra használja és arra biztatja polgárait: merjenek ,,kicsik lenni"!

Olyan ,,szociokulturális" környezetre van szükség, melyben MINDEN EMBER a saját KÜLSŐ- BELSŐ TULAJDONSÁGAI, vele született adottságai alapján ki tud bontakozni és nemcsak biológiailag válik felnőtté, hanem társadalmi értelemben is.

Ez azt jelenti, hogy mikorra eléri FELNŐTT KORÁT, képes szert-tenni annyi SZAKMAI ISMERETRE, TUDÁSRA, hogy azzal részt tud venni a TÁRSADALMI MUNKAMEGOSZTÁSBAN. Vagyis, egy szakmán belül el tudja fogadtatni személyét és szakmai tudását. Továbbá, a MUNKAVÉGZÉSÉRT ANNYI BÉRT KAP, hogy meg tudja venni más szakmák képviselői által előállított termékeket, szolgáltatásokat. Az előállított TERMÉKEK CSERÉJE is lehetséges és ezzel az ÖNFENNTARTÓ GAZDÁLKODÁS-ban való részvétellel otthont tud magának teremteni, családot tud alapítani... stb.


A HÁTORSZÁG kiépítésének helyszínei

Meg kell - a lehető legsürgősebben - indítani a helyi kultúrházakban, vagy közösségi házakban a minden érdeklődő által elérhető NÉPFŐISKOLAI KURZUSOKAT!
Ezeken a népfőiskolai kurzusokon olyan "művelődési programot" kell összeállítani, amely segíti, ösztönzi az egyént, illetve az adott közösséget fejlődésben, kreativitásban!

A program összeállításánál figyelembe kell venni, hogy - az élet minden követelményével és kényszerével behatárolt emberek - csaknem mindenfajta tevékenységét három alapvető tényező határozza meg:
1./ a CSALÁD- legyen az meglévő vagy távlati - a házaspár és a gyermeknevelés problémái; idős, beteg szülők otthoni gondozásának összes problémája; az élet négy krízisszakaszának problémái;
2./ a SZAKMAI MUNKA - amelyben gondot okozhat: - a munkahely elvesztése, - a szakértelem elavulása, - a teljesítménnyel járó feszültség oldásának természetes igénye, - a rekreációra való törekvés;
3./ a JÖVŐ - helyünk megkeresése a társadalmi-gazdasági valóságban, háttér biztosítása, stabilitás, lakás, megtakarítás, elérhető célok kitűzése, részvétel egy olyan típusú társadalom építésében, amely biztosítja a jövőt és megfelel az EGYÉN vonatkozási kereteinek; a jelen fenyegetéseinek (környezetszennyeződés ártalmai, sugárszennyeződés, az emberi agresszivitás-terrorizmus, a közbiztonság hiánya, modern betegségek) túlélése.


MUNKAÜGYI FELADAT: a TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS- a HÁTORSZÁG KIÉPÍTÉSÉVEL


A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSRŐL majdnem mindenkinek az infrastrukturális fejlesztés jut eszébe. Villamosítás, hírközlési- és a kommunikációt szolgáló berendezések, vezetékes vízellátás, szennyvízelvezető csatornák, aszfaltozott út- és vasúthálózat; minden szükségletet kielégítő szolgáltató intézmények...

Csakhogy: ma már van a településfejlesztésnek emberi vonatkozása is.
A XXI. század igazi kihívása az, hogy az emberiség összességében képes lesz-e a kisebbségben lévő tudósok által kifejlesztett és megkonstruált technikai vívmányokat, műszaki berendezéseket - a saját hasznára - alkalmazni- felhasználni-TUDNI. Mert, egyre nagyobb a szakadék ezen a téren.
(A csernobili atomreaktor sem robbant volna föl, ha... Kevesen tudnak arról, hogy a ,,nagy októberi szocialista forradalom" évfordulójára tett többlettermelési felajánlás miatt iktattak ki egy hűtőláncot, mert így remélték a termelési folyamat felgyorsulását, a túlteljesítést elérni! Csakhogy olyan mértékben hevült föl a reaktor, hogy tűz ütött ki, majd felrobbant!!!)


A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MUNKA emberi vonatkozásai:

Az osztálytársadalmak megszűntével, a jelen embere elsősorban MAGÁNEMBER, aki a MAGÁNÉLETÉT általában CSALÁDBAN éli le.

A CSALÁD, viszont a társadalom legkisebb EGYSÉGE.
E legkisebb TÁRSADALMI EGYSÉG MINŐSÉGE meghatározója a TÁRSADALMI MINŐSÉG-nek.

Az alábbi hét témakör programja lehetővé tenné, hogy a kurzust elvégzők - helyes önértékeléssel képesek legyenek:
- a saját- jól felfogott érdeküket belátni, aszerint élni, cselekedni;
- arra, hogy igényeljék az olyan politikai képviseletet, amelyik nem a "jól bevált" bűnbakokra áthárító felelősséggel politizál, - mert az gátja lehet az önmagával szembeni igényes életfelfogás kialakításának - hanem reális igényt támaszt! Előtte azonban, a POLITIKAI KÉPVISELETRE JELÖLTnek meg kell győznie választópolgárát arról, hogy megérti elhúzódó krízishelyzetét.

Megérti és arra törekszik, hogy MINDEN, a váltáshoz szükséges ESZKÖZT (erkölcsi rehabilitáció, a váltáshoz szükséges ismeretek, induló tőke) KÉPES biztosítani számára.

Témakörök:

1./ A legfontosabb, hogy az egyén ismerje meg saját GENEALÓGIAI MÚLT-ját és e megismeréssel kialakuljon, általánossá váljon az a tény, hogy a magyar- és más nemzetiségi (kisebbséghez tartozó) családok MAGÁNTÖRTÉNELMÜK, családi- genealógiai múltjuk ISMERETÉVEL részesei a magyar nemzet történelmének! (Ezzel a nemzettudattal már egyenrangú tagjai lehetünk hazánknak, vagy bármilyen nemzetállamok uniójának!)

2./ A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA segítségével megismerheti az egyén saját lelki alkatát, saját lelkiéletét. Ezen kívül olyan kommunikációs- és szociálpszichológiai ismereteket sajátíthat el, amely a mindenkori emberi élet újra- és újjátermelését, fenntartását és gazdagítását segítheti!

3./ Az ANDRAGÓGIA, a felnőttképzés- és művelődés keretében elsajátíthatók lennének azok a tanulástechnikák, amelyekkel megvalósítható lehet az egyén számára az élethosszig tartó, folyamatos tanulás- és művelődés igényével megtervezett életprogram.

4./ A KULTÚRTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS keretében lehetőség nyílna a politikai demagógiától mentes nemzeti kultúra történelmi, történeti megismerésére.
megtanulására. Szükséges a településeken létrehozni olyan helyeket, ahol jó együtt lenni és a közösség összetartó erejéből erőt meríteni, az emberi életenergiák- munkaerejének megújulásához...

5./ A KÖRNYEZETISMERETI ÁTTEKINTÉS segítene a XXI. század emberének visszatalálni a természethez, mert eredetileg annak része. Ezért, meg kell ismernie azt a természeti környezetet, ami őt körülveszi. Meg kell ismernie, hogy harmonikusan együtt tudjon élni vele, óvni- védeni tudja azt, hogy utódaik is élvezhessék!
Felhívnám a figyelmet arra, hogy a KEK tanszékei, amelyek a Péteri majorban (Bp. XXIII. ker.) működnek: Dísznövénytermesztési- és Dendrológiai Tanszék, Zöldségtermesztési Tanszék, Kísérleti Üzem- és Botanikuskert, a civil lakosság számára ismeretlen, teljesen (elhanyagolt), zárt világ!

A népfőiskolai kurzustól függetlenül is MEG KELL SZERVEZNI a BOTANIKUS KERTEK látogatását, ugyanakkor, szükséges lenne a Magyarok Szövetsége BÁRKA-programjának széles körben való ismertetése és oktatása.


6./ Az ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK keretében megismerhetné az egyén azokat a törvényes, jogi kereteket, amelyben mindennapjait megéli, amelyek ismerete nélkül lehetetlenség a személyes (rendszer)változtatás.

7./ A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI technikák ismeretével könnyebben lehet barátságban élnie az egyénnek szomszédaival, szűkebb-tágabb környezetében élő embertársaival.
Lehetőség nyílna ezen ismeretekkel a társadalmi cselekvési módokra. Mint pl.
- párbeszédkörök-
- szomszédsági kapcsolatok létesítése- és ápolása, valamint
- társas körök létrehozásának
módjainak elsajátítására.

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: szolgáltatásokat, életprogramunkat, többlettermelési, magántörténelmük, családtagonkénti, választópolgárát, összeállításánál, tanulástechnikák, szociokulturális, krízishelyzetben, fenyegetéseinek, alkalmazkodnunk, alkalmazkodásra, életképességtől, megvalósították, teljesítménnyel, iskoláztatására, követelményével, krízishelyzetét, családfenntartó, kultúrtörténeti, kialakításának, kultúrházakban, elsajátítására, felgyorsulását, kreativitásban, nemzettudattal, túlteljesítést, elsajátításnak, munkavégzésért, önértékeléssel, felelősségéről, megvalósítható, újrahonosítási, felelősségével, foglalkoztatás, magyarok újrahonosítási, társadalomba szerveződő, családi élet, idős- beteg, magyar családok, társadalmi munkamegosztásban, nagy családokra, háztartásban több, szakszerű ellátáshoz, teljes foglalkoztatás, ismereteknek elsajátítására, munkahely elvesztése, szakértelem elavulása, teljesítménnyel járó, élethosszig tartó, 1990-es hatalomváltás, SZAKMAI MUNKÁT, TÁRSADALMI MUNKAMEGOSZTÁSBAN, CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS, ÖNELLÁTÓ HÁZTARTÁSRA, TÁRSADALAMI MUNKAMEGOSZTÁS, TÁRSADALMI EMBER, Életbevágóan SZÜKSÉGES, TÁRSADALOMPOLITIKAI ERŐ, TÁRSADALMI SZERZŐDÉSSEL, MAGYAR CSALÁDOK MAGÁNÉLETI HÁTORSZÁGÁNAK KIÉPÍTÉSÉT, AZONOSAK AZOKKAL, AKIK MEGVALÓSÍTOTTÁK PROLETÁRDIKTATÚRÁT, AZOK AKIKEN MEGVALÓSULT, ÖNÁLLÓSÁG FELELŐSSÉGÉVEL, ÖNÁLLÓSÁG FELELŐSSÉGÉRŐL, MINDEN EMBER, KÜLSŐ- BELSŐ TULAJDONSÁGAI, FELNŐTT KORÁT, SZAKMAI ISMERETRE, MUNKAVÉGZÉSÉRT ANNYI BÉRT KAP, TERMÉKEK CSERÉJE, ÖNFENNTARTÓ GAZDÁLKODÁS-ban, NÉPFŐISKOLAI KURZUSOKAT, SZAKMAI MUNKA, MUNKAÜGYI FELADAT, HÁTORSZÁG KIÉPÍTÉSÉVEL, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MUNKA, TÁRSADALMI EGYSÉG MINŐSÉGE, TÁRSADALMI MINŐSÉG-nek, POLITIKAI KÉPVISELETRE JELÖLTnek, GENEALÓGIAI MÚLT-ját, KULTÚRTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, KÖRNYEZETISMERETI ÁTTEKINTÉS, Dendrológiai Tanszék, Zöldségtermesztési Tanszék, Kísérleti Üzem-, KELL SZERVEZNI, BOTANIKUS KERTEK, Magyarok Szövetsége BÁRKA-programjának, ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Aki azt mondja megvagyok, az n...  Tavaszi kép  Naplemente  Menyecske ruha......  Szép estét kedves látogatóimna...  Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügy...  Szeszélyes időjárás  Facebookon kaptam  Esti kép  Párizs........  Rózsaszín rodokrozit kristály  Londoni szelet. Nagyon finom é...  Katicabogár.......  Lila tanzanit  Zúg a folyó........  Pitty  Facebookon kaptam  Ady Endre: A tavaszi szív Kali...  Harmónia......  Látogatóimnak szeretettel........  Ibolya illatos szép napot kívá...  Zúg a folyó........  Kettőnk csendje  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Harmónia......  Húsvét....!  Védőoltások - hasznos linkek  Az emberek néha azt hiszik  Tulipán csokor  Facebookon kaptam  Szép estét, jó éjt!  Szeret, nem szeret ? .........  Csak egyetlen leckét  Facebookon kaptam  Isten nem hangulat kérdése  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Tulipán csokor  Tavaszi kép  Lila tanzanit  Kriptonit  Pitty  Zúg a folyó........  Menyecske ruha......  Szép estét kedves látogatóimna...  Az Úr az én oltalmam  Jó kívánságom !  A Hold  Imádság  Harmónia......  Füstkvarc  Göngyölt, sült pörc  Facebookon kaptam  4814 az új fertőzött, elhunyt ...  Isten nem hangulat kérdése  Naplemente  Lila eritrit kristály  Szeret, nem szeret ? .........  Húsvét - Kellemes ünnepeket!  Ima  Álmos hold  Egyedül blues......  Rózsa  Facebookon kaptam  Az Úr az én oltalmam  Árvai Emil versei  Epidotó kristály  Tavaszi kép  Délutáni teázás.......  Akarsz-e fényt...  Több száz ember veszett oda a ...  Facebookon kaptam  Egyedül vagyunk az érzéseinkke...  Natur arany kvarckristályon  Rózsaszín kalcit kristály  Hintázzunk együtt......  Esti kép  Cinatotrihite kristály  Jó kívánságom !  Vércukorszint csökkentése gyóg...  Imádság  Facebookon kaptam  Akarsz-e fényt...  Facebookon kaptam  Ugró Éva Anna - Aranyeső  Szép mai napot.........  Ima  Szeszélyes Április  Aki azt mondja megvagyok, az n...  Szegfűk vödörben  Lila tanzanit  A szeretetnek és békességnek I...  Isten nem hangulat kérdése  Csak egyetlen leckét  Természetes vesetisztító étele...  Menyecske ruha......  Szegfűk vödörben  Png nő 
Bejegyzés Címkék
magyarok újrahonosítási, társadalomba szerveződő, családi élet, idős- beteg, magyar családok, társadalmi munkamegosztásban, nagy családokra, háztartásban több, szakszerű ellátáshoz, teljes foglalkoztatás, ismereteknek elsajátítására, munkahely elvesztése, szakértelem elavulása, teljesítménnyel járó, élethosszig tartó, 1990-es hatalomváltás, kétkezi dolgozók, elhúzódó krízishelyzetben, második világháború, közösséghez tartozás, gazdasági világválság, pesterzsébeti vasasok, fajta identitást, szocialistának hazudott, népcsoportot régi-új, egyén megismerheti, mindenkori környezethez, mindenkori hatalomra, elmúlt évtizedekben, életképességtől fosztotta, saját KÜLSŐ-, szakmán belül, előállított TERMÉKEK, lehető legsürgősebben, helyi kultúrházakban, minden érdeklődő, népfőiskolai kurzusokon, adott közösséget, program összeállításánál, élet minden, meglévő vagy, gyermeknevelés problémái, élet négy, rekreációra való, olyan típusú, jelen fenyegetéseinek, közbiztonság hiánya, infrastrukturális fejlesztés, kommunikációt szolgáló, emberiség összességében, kisebbségben lévő, saját hasznára, szakadék ezen, csernobili atomreaktor, termelési folyamat, túlteljesítést elérni, jelen embere, társadalom legkisebb, kurzust elvégzők, olyan politikai, gátja lehet, önmagával szembeni, váltáshoz szükséges, egyén ismerje, magyar nemzet, egyén saját, mindenkori emberi, egyén számára, politikai demagógiától, településeken létrehozni, közösség összetartó, emberi életenergiák-, természeti környezetet, figyelmet arra, civil lakosság, népfőiskolai kurzustól, egyén azokat, egyénnek szomszédaival, társadalmi cselekvési, szolgáltatásokat, életprogramunkat, többlettermelési, magántörténelmük, családtagonkénti, választópolgárát, összeállításánál, tanulástechnikák, szociokulturális, krízishelyzetben, fenyegetéseinek, alkalmazkodnunk, alkalmazkodásra, életképességtől, megvalósították, teljesítménnyel, iskoláztatására, követelményével, krízishelyzetét, családfenntartó, kultúrtörténeti, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 7
  • e Hét: 7
  • e Hónap: 894
  • e Év: 34581
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.