Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz I.
  2014-09-23 04:33:32, kedd
 
   
  Kedves barátom, honfitársam, Szent Korona népe!


Talán szokatlan ez a megszólítás, de ugyanígy köszöntöm a nemrég megjelent könyvemben is az olvasót, ugyanis nekem mindenki a barátom, aki velem szemben nem ellenséges, mindenki a honfitársam, aki a Kárpát medencében született, és függetlenül attól, hogy tud-e róla, mindenki a Szent Korona tagja.

*

Ma az emberek többségének negatív véleménye van a királyság, és a Szent Korona fogalmáról. Ez nem véletlen, hiszen eddig csak ilyen információkat kapott erről a témáról. Én sem vagyok tudományos kutató, nagyon sok könyvet olvastam, és előadásokat hallgattam erről a témáról. Minél többet értettem meg a Szent Korona alkotmányából, kialakulásáról, és a Magyar történelemből, annál inkább nőtt bennem a kétségbe esés, hogy itt van a kezünkben az az alkotmány, ami minden alkalommal kivezette az országot, bármekkora bajban volt is, és ma nem ezt használjuk!

*

A Szent Korona alkotmánya hatálytalaníthatatlan, mert az egyik alapszabálya kimondja: sem a király, sem a nemzet nem határozhatja meg a Szent koronához való viszonyát! A történelmi alkotmányunkat törvényes hatalom meg sem próbálta soha hatálytalanítani, ma is érvényben van, csak nem azt használjuk. Birtokosai vagyunk, de nem a használói!

*
Mohács óta minden háborúnkat elveszítettünk, de az utána következő jog-helyreállításokban a Szent Korona-tan következtében mindig győztünk, ennek köszönhető, hogy a Magyar nemzet mindig fennmaradt, és minden sorscsapás után, (amiből pedig nagyon sok volt) nagyon gyorsan helyreállt az ország erkölcsileg, anyagilag, morálisan, és megőrizte függetlenségét.
*


Háromféle korona létezik ma a világon:

- köznapi,

- országló, és

- beavató.

*

A köznapit bármikor viselheti a király, akár papucsban is.

*

Az országlót akkor, ha az országát kell képviselnie, ez lehet saját magának készített, vagy őseitől örökölt.

*
Beavató korona viszont csak egyetlen létezik a földön, és ez a Magyar Szent Korona! Csak egyszer érintheti a király fejét, koronázáskor, (szent időben, szent helyen, szigorú előírásokat betartva). Csak a Szent Koronával megkoronázott király törvényes Magyarországon.
*

Miért szent a korona?


Szentként tisztelünk minden olyan fogalmat, tárgyat, személyt, amely mindenek felett áll, ami megtámadhatatlan, és a legnagyobb tiszteletnek örvend.

Kölcsei azt írta a Szent Koronáról:

,,Szentnek nevezék a koronát, mert a legszentebbek gondolatát köték hozzája: gondolatát a szabad nemzet egy testbe foglalásának, gondolatát az egyesült néperőnek, mely ne csak idegen bitorló, de egyes honfiak féktelensége, és hatalomvágya ellen is bonthatatlan gátat emeljen!"

*

Azért is szent, mert az első királyunkat, Szent Istvánt ezzel koronázták meg, aki halála előtt a koronát, és az országot örök időkre felajánlotta Boldogasszonynak, azóta Magyarország örökös patrónusa, védőszentje, és királynéja Szűz Mária!

*

Magyarország örökös királyság, mindegy, hogy van-e éppen földi királya, mert örökös, égi királynője van, ezt az égi szerződést földi ember nem bonthatja fel! (Regnum Marianum)!

A Szűzanya fején, az egész világon egyetlen tényleges földi koronát szabad ábrázolni:

a Magyar Szent Koronát!

Latinul a szent kifejezést úgy írják le: sancta. Ez azt jelenti, az egyház szentté avatta.

*

Ám a Magyar Szent Koronát sosem így írták le, hanem úgy: ,,sacra korona".
Ez egy magasabb minőség, nem feltételezi az egyházi szentté avatást, ez mindenek felett áll.
*
A Szent Korona tan lényege:

Magyarországon, (és társult országaiban), a hatalom csúcsán a Szent Korona áll, mint élő jogi személy, önálló akarattal bíró misztérium, mely kapocs Isten, és ember között, Ő az államiság alanya, Ö a hatalom, tulajdon, és jog forrása.

Alapja az Isteni erkölcs!

Olyan világítótorony, mely mindig megmutatja a helyes utat.

Amíg ezt használjuk, az ország fellendülőben van, ha megszakad a jogfolytonossága, (mint ma is), minden összeomlik.

A Szent Korona megosztja a saját, korlátlan hatalmát a király (fő), és a nemzet (tagok) között, egyik fél sem törhet abba a magasságba, és csak együtt hozhatnak törvényeket, mindig a már bevált, kipróbált eddigiek szellemében.
Ezt nevezik szokásjogokon alapuló alkotmánynak.
*A Szent Korona tan kialakulásának főbb pontjai:

- a vérszerződés öt pontja,

- Szent István intelmei Imre herceghez,

- 1222-ben az aranybulla,

- Werbőczi tripartituma (hármas könyve),

- a Pozsonyi országgyűlés törvényei 1848,

- a kiegyezés törvényei 1867,

- és az 1920-as törvények.


*

Mindenek alapja a vérszerződés, mely nyugodtan állíthatjuk, hogy nem akkor és ott találták ki, azok már bevett szokásjogok voltak akkor is, tehát sok ezer éves alapja a történelmünknek.

I. ,,Azon fejedelmi személyek, akik tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem Ők maguk, sem a fiaik soha, semmi esetre ne essenek ki a vezér tanácsából, és az ország tisztességeiből.

II. Ameddig az Ő életük, sőt az utódaiké tart, mindig Álmos vezér ivadékaiból legyen a vezérük.

III. Ami jószágot, (vagyont) csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban.

IV. Hogyha valaki Álmos vezér, és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa.
V. Ha valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér, és a rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, amint az Ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek.
*


A Szent Korona tan hármas alapelvre épül.

- A királyi elv,

- demokratikus elv, és

- a keresztényi elvre.

E három összefonódó alapelv mutatja meg, hogy alakult ki, és mennyire tökéletes a történelmi alkotmányunk.

*

A királyi elv lényege, hogy a királyság, az ország rendje, virágzása a korona körül forog.

Ma úgy vernek ékeket közénk, hogy elhitetik velünk, hogy milyen nagy törés volt a Szent Istváni ,,fordulat".

Atillát minden krónikás királynak írta, sőt a világ első, és legnagyobb királya az ősapánk (Nimród) volt.

Tehát a királyság bevezetése nem volt új a számunkra.

Álmos apánk megszületését már égi jelek kísérték, és őseink tudták, hogy Ő vissza fogja vezetni a népét az őshazába.

A vérszerződés II. és V. pontja megmutatja mekkora tekintély övezte a Turul dinasztia kialakulását.

Szent István a Turul dinasztia szakralitását adta át a Szent Koronának, a későbbi királyok rá hivatkozva emelték a tekintélyüket.

A Szent Korona így túllépett a mindenkori király személyén, és önálló életre kelt.

A teljhatalom (szuverenitás) nem a királyé volt, mint a nyugati királyságokban, hanem a koronáé. Mivel nem a királyé volt az ország teljes földbirtoka, így nem alakult ki az igazi feudalizmus sem, nem alá-fölé rendeltségi viszony alakult ki, hanem mellérendelő viszony.

*

A demokratikus elv lényege: A közösség átadja a hatalom nagy részét a vezérnek, később a királynak, de nincs teljhatalma, a tanáccsal (a nemzet képviselői) közösen hozhat csak törvényeket. Egyik fél sem törhet a Szent Korona hatalmi magasságába.

Szent István az intelmek VII. pontjában írja: A tanács állít királyokat, dönti el az ország sorsát, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket Ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat Ő rakat, Ő ront le ellenséges várakat.

Tehát nem királyi tanácsról van szó, (nem a király nevezi ki a saját embereit), hanem független, demokratikus intézmény! Ebben ott kellett lenniük a történelmi családok utódjainak is. Az Árpád-ház választás útján került hatalomra, később is sokszor a tanács döntött a király személyéről. Így került hatalomra I Endre, I. Béla, I. Géza, Szent László, II. Endre. A XI. sz.-tól oklevelek bizonyítják, a tanács szerepe mindenben jelen volt, külügy, belügy, birtokadományozás.

1222.-ben az aranybullában a köznemesség hatására leírták:

"Ha vendégek, azaz jó emberek jönnek az országba, az ország tanácsának beleegyezése nélkül ne nyerjenek semmiféle méltóságot! "

Ebben a tanácsban benne voltak a csatlakozott országok vezetői is egyenlő jogokkal. A társországok a Szent Korona oltalma, és védelme alá tartozóknak kérték magukat, és szabadon gyakorolták nyelvüket, vallásukat, kultúrájukat.

Mikor a Turul dinasztia fiú ágon kihalt (1301), a Szentkorona tan teljesen kialakította már a hatalommegosztó demokratikus elveit, ennek köszönhető, hogy a következő kilenc évig, míg Károly Róbertet törvényesen megkoronázták, az ország nem omlott össze, sőt a társországok is végig kitartottak, hiszen az országot a Szent Korona tana, és a tanács vezette tovább.

Később Zsigmondot a Magyar főurak börtönbe zárták az ellenállási jogra hivatkozva, mert a király nem az ország érdekeit nézte, hat hónapig az ország tanácsa irányított. Később a Habsburg királyok alatt a tanács tartatta be a királlyal a koronázási esküjét, így őrizve meg az ország függetlenségét.

*

A keresztényi elv: Az Őseink soha nem voltak Istentelen nép! Elődeinket sokféleképpen nevezték: Szkíta, Szittya, Szaka, Sumér, Pártus, Hun, Türk, Avar. Azonos kultúrájú, nyelvű, íjfeszítő népek voltak különböző időkben, és helyeken. Zarathusztra, a Szkíta hitélet megújítója Jézus előtt 1000 -ben leírta a szeretetvallás alapjait, és pontosan megjövendölte Jézus születésének idejét, és helyét. A ,,napkeleti" bölcsek ezt pontosan tudták. Jézus apostolai közül többen térítettek Szkíta területeken, tehát Őseink ismerték a kereszténységet! Méghozzá első kézből. Ezt bizonyítják az Árpád kori mellkeresztek is. Abban az időben a kereszténységnek több ága is volt, (mint ma is a kopt kereszténység), csak így képzelhető el a ,,Szent Istváni" térítés, hogy egyik keresztényi ágból (Szkíta kereszténység), egy másik, a Római kereszténységbe vezettek át bennünket.

*

Bocsássák meg Nekem, de Én nem segítek haragudni senkinek egy másik Magyar emberre! Ezt a luxust senki nem teheti ma meg. Ma attól függ, milyen információkat kapott először valaki, az alapján keres magának ellenséget, (ősi vallás, zsidó-kereszténység). Vegyük észre, itt tudnak legjobban megosztani bennünket! Ne ellenséget keressünk egymásban (ez kinek az érdeke?), hanem azt találjuk meg, ami összeköt bennünket!

*

A vérszerződés átvezetett a Szent Istváni koron, és a mai napig erre épül a történelmi alkotmányunk!

*

Szent István három helyről kérhetett koronát.

- A Bizánci császártól,

- a Német-Római császártól, vagy

- a pápától.

Ha valamelyik császártól elfogadja, ez azt jelenti, a hűbéresük lesz, tehát elveszítjük a függetlenségünket.

A pápától kapott koronát mindenki elismeri, és függetlenséget szavatol. A pápa a koronával olyan jogosítványokat is adott a Magyar királynak, amit sem előtte, sem azóta nem kapott senki. Nemcsak a világi, de az egyházszervezési jogot is megadta. Szent László avatta szentté Istvánt, és Imrét, valamint Ő hívta össze a Szabolcsi zsinatot.

A pápa úgy küldte vissza a koronát, "Én apostoli vagyok, Ő igazi apostol".

*

Az Árpád-ház több szentet adott Európának, mint az összes királyi ház együtt. A Magyar királynak vétójoga van pápaválasztáskor, ezzel élt is Ferenc József 1903.-ban.

*

Nálunk vezették be először a vallásszabadságot, és mint a kereszténység védőbástyája háromszor a saját testünkkel védtük meg Európát! (Tatár, Török, Szovjet). Ezt még soha nem köszönte meg senki, sőt! (Trianon).

*

Szent István azzal zárta az intelmeit:

"Mindaz, amit itt összeszedegettem, jelentik a Koronát, amely nélkül sem a Földön, sem az Égben nem uralkodhatsz!"

Ő már pontosan tudta, mit jelent az Istent képviselő Korona a számunkra!

A Szent Koronában gyökerező jogrendszer, a Szent Korona tana, mindig az ország túlélési programja volt, és ma is az!

(Folytatjuk)

Vesztergám Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: egyházszervezési, hatálytalanítani, összeszedegettem, pápaválasztáskor, megállapodásokat, jogfolytonossága, megtámadhatatlan, kereszténységnek, boldogasszonynak, kereszténységet, tisztességeiből, jogosítványokat, egyenetlenséget, kereszténységbe, hatalommegosztó, történelmünknek, királyságokban, magyarországon, függetlenséget, függetlenségét, kialakulásáról, alkotmányunkat, mindegyiküknek, szeretetvallás, világítótorony, elveszítettünk, kialakulásának, alkotmányából, információkat, szakralitását, megkoronázták, megszületését, következtében, szokásjogokon, mellkeresztek, megjövendölte, nemrég megjelent, emberek többségének, kétségbe esés, egyik alapszabálya, történelmi alkotmányunkat, utána következő, ország erkölcsileg, köznapit bármikor, országlót akkor, országát kell, király fejét, legnagyobb tiszteletnek, legszentebbek gondolatát, szabad nemzet, testbe foglalásának, egyesült néperőnek, Szent Korona, Szent Korona-tan, Magyar Szent Korona, Szent Koronával, Szent Koronáról, Szent Istvánt, Szűz Mária, Regnum Marianum, Magyar Szent Koronát, Szent István, Szent Istváni, Szent Koronának, Szent László, Károly Róbertet, Később Zsigmondot, Szent Istváni”, Ferenc József, Szent Koronában, Vesztergám Miklós,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Ne gyűjtsél javakat ! . . .  Akit nem szeretnek  Péntek 13 !  Áldásaid  Nyári gumik  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Akik reménykednek  Szép estét  Aki másnak örömöt szerez  Mókus köszöntés  Facebookon kaptam  Aki másnak örömöt szerez  Facebookon kaptam  Áldottak legyetek magyarok, At...  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  Élt egyszer egy idős ember, ak...  Szép kristály  Szép hely  Mókus a virágzó ágon  A sikerhez vezető lift nem műk...  Járj emelt fővel  Facebookon kaptam  Jó éjszakát - szép álmokat kív...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kisangyalok gif  3 a mókus  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Havat nem látok  Olvasó cica  Nem történt meg  Nagyon igaz  Facebookon kaptam  Mókuskák az etetőnél  Őrangyal gif  Facebookon kaptam  Szerencsés napot  Facebookon kaptam  Refluxra - természetesen  Ragtapasz  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy pszichológia professzor az...  Mókus és a kiscica  A hála és a lehetőség  Holnap CH-Bécs  Őrangyal gif  A fagyosszentek: Pongrác, Szer...  Bárhol jársz, bárhol élsz  Mert tudom, tudod, szeretlek  Brooks-hegység, Alaszka  Balfi víz előnyeiről  képre írva  Bécs- szavalóverseny  Az ígéret  Olvasó cica  KÁRÁSZ IZABELLA: Hitért könyör...  péntek 13 babonák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ma álmomban fiatal voltam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Angyal csillogó szárnyakkal  Egy pszichológia professzor az...  József Attila: Kertész leszek....  Ha erőd fogytán van Ha összetö...  Szép hely  Facebookon kaptam  Aki másnak örömöt szerez  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Egy pszichológia professzor az...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A sikerhez vezető lift nem műk...  Egy pszichológia professzor az...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szecessziós világörökségünk  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Talptérkép  KÁRÁSZ IZABELLA: Hitért könyör...  Balfi víz előnyeiről  Facebookon kaptam  Mikor az árnyak egyre nőnek, N...  KÁRÁSZ IZABELLA: Hitért könyör...  Bárhol jársz, bárhol élsz  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Mókus a virágzó ágon  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
nemrég megjelent, emberek többségének, kétségbe esés, egyik alapszabálya, történelmi alkotmányunkat, utána következő, ország erkölcsileg, köznapit bármikor, országlót akkor, országát kell, király fejét, legnagyobb tiszteletnek, legszentebbek gondolatát, szabad nemzet, testbe foglalásának, egyesült néperőnek, első királyunkat, országot örök, egész világon, szent kifejezést, egyház szentté, magasabb minőség, egyházi szentté, hatalom csúcsán, államiság alanya, helyes utat, ország fellendülőben, kiegyezés törvényei, 1920-as törvények, fiaik soha, vezér tanácsából, ország tisztességeiből, utódaiké tart, többi fejedelmi, esküvel kötött, vezér személyéhez, rokonai között, bűnösnek vére, keresztényi elvre, történelmi alkotmányunk, ország rendje, korona körül, világ első, királyság bevezetése, későbbi királyok, mindenkori király, királyé volt, nyugati királyságokban, ország teljes, igazi feudalizmus, közösség átadja, hatalom nagy, nemzet képviselői, tanács állít, ország sorsát, király nevezi, saját embereit, történelmi családok, tanács döntött, király személyéről, tanács szerepe, köznemesség hatására, ország tanácsának, tanácsban benne, csatlakozott országok, hatalommegosztó demokratikus, következő kilenc, tanács vezette, ellenállási jogra, ország érdekeit, ország tanácsa, tanács tartatta, koronázási esküjét, ország függetlenségét, szeretetvallás alapjait, kereszténységnek több, kopt kereszténység, másik Magyar, luxust senki, alapján keres, vérszerződés átvezetett, hűbéresük lesz, pápától kapott, koronával olyan, egyházszervezési jogot, összes királyi, kereszténység védőbástyája, saját testünkkel, ország túlélési, egyházszervezési, hatálytalanítani, összeszedegettem, pápaválasztáskor, megállapodásokat, jogfolytonossága, megtámadhatatlan, kereszténységnek, boldogasszonynak, kereszténységet, tisztességeiből, jogosítványokat, , ,
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1169
  • e Hét: 1169
  • e Hónap: 20248
  • e Év: 113834
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.