Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Első lépcsőfok a Szent Korona Tanhoz II.
  2014-10-03 23:43:09, péntek
 
   
  Kedves barátom, honfitársam, Szent Korona népe!


Talán szokatlan ez a megszólítás, de ugyanígy köszöntöm a nemrég megjelent könyvemben is az olvasót, ugyanis nekem mindenki a barátom, aki velem szemben nem ellenséges, mindenki a honfitársam, aki a Kárpát medencében született, és függetlenül attól, hogy tud-e róla, mindenki a Szent Korona tagja.
*
Ma az emberek többségének negatív véleménye van a királyság, és a Szent Korona fogalmáról. Ez nem véletlen, hiszen eddig csak ilyen információkat kapott erről a témáról. Jómagam sem tudtam erről sokáig, míg egyszer a kezembe akadt egy könyv, ami erről szólt. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet, elkezdtem keresni ezt a témát. Minél többet értettem meg belőle, annál inkább nőtt az elkeseredésem, hogy a kezünkben van egy olyan alkotmány, mely az ország összes problémájára megoldást kínál, és azért mert nem tudunk róla, az orrunknál fogva vezetnek bennünket.
*
2012-ben megjelent a könyvem, "Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz" címmel, melyben egyszerűen, a józan paraszti ész szerint leírtam, mi az az alkotmány, amit az őseink a lelkükben hordtak.
*
Nem vagyok tudományos szakember, egyszerű szakmunkás vagyok, neves szakemberek írásai után fordítottam le egyszerű nyelvezetre. A célom az volt, hogy a kíváncsiságát felkeltsem, és első lépcsőfokra segítsem azokat, kik még nem hallottak róla.
*
Az alábbi három mellékletben nagyon röviden összetömörítettem a könyvem mondanivalóját, szeretném ezzel nagyon sok ember kíváncsiságát, és a nemzettudatát felkelteni, hogy induljunk el egy olyan úton, mely mindannyiunk közös múltját, jelenét, és jövőjét biztosítja.
*
Ha úgy érzed, hogy a mellékletekben leírt gondolatok másnak is fontosak lehetnek, kérlek küld el barátaidnak, ismerőseidnek, hogy közösen, együtt tehessünk azért, hogy mihamarabb helyreállíthassuk a saját alkotmányunkat, és utódainknak, és természetesen önmagunknak élhető jövőt biztosíthassunk!
*
Ha valakit mindez bővebben is érdekel, szívesen megyek könyvbemutatót tartani.
*
Erősítsük Magyarságtudatunkat, sosem mások ellen, mindig nemzetünkért, és egymásért!
*

Tisztelettel a Szent Korona egy tagja:

Vesztergám Miklós tárogatós

vesztergam@ gmail.com

06 70 534 9469ELSŐ LÉPCSŐFOK A SZENT KORONA TANHOZ II

*
Mielőtt a Szent Korona alaptörvényeihez fognánk, először pár fogalmat határozzunk meg a könnyebb megérthetés miatt.
*
Nemzet: Szervezett közösség, akiknek a közérdek fontosabb, mint a magánérdek. Akik képesek lemondani a magánérdek rövid távú hasznáról, azért
hogy a közösség, (a jövő nemzedék) hosszú távú céljait, és fennmaradását segítsék. Ezt csak közös értékrend mellett lehetséges.
*
Ez a közös értékrend a Szent Korona tana! Ez a tan arról szól, hogy a jelenkor jólétét, az ország függetlenségét, és a következő nemzedék életfeltételeit nem adom ki a kezemből. Ezeket biztosító törvényeket a Szent Koronához kötötték, ezekhez ember nem nyúlhat! Senki nem hozhat, vagy fogadhat el olyan törvényeket, amik a túlélési programunkat, - a Szent Korona alkotmányát - felülírják!
*
Ha Őseink nem tudtak volna nemzetben gondolkodni, már rég kipusztultunk volna.
A nemzetben gondolkodó embernek egyszerre tudnia kell az Ősei valós történelmét, cselekedeteik mozgatórugóját ahhoz, hogy a jelenben ugyanezt folytassa, és átadja a gyermekeinek.
A jelen sem a miénk, őseinktől kaptuk kölcsön, nem herdálhatjuk el, mert nem lesz mit az utódainknak tovább adni.
A nemzeti gondolkodás alapja az erkölcs, becsület, és tisztesség. Ez magával hozza a szeretetet, és a bizalmat.
Egy közösség, (akár kicsi, akár nagy) csak ezen értékek mellett tud fennmaradni. Nem véletlenül éppen ezeket rombolták le bennünk az elmúlt kb 70 évben.
Ha megértjük a Szent Korona örök érvényű törvényeit, akkor ezek az értékek újra felragyognak nekünk, és megosztottság nélkül, a közös célért együtt tehetünk.

*

HAZA:
Élhető kulturális tér, ahol mindenki az ősei földjén él, senkinek sem jut eszébe elhagyni, hiszen nyelve, hagyományai, kultúrája, tudata odaköti, amit ha kell, élete árán is megvédi, mert ha ez elveszik, nem teljesítette a küldetését, nincs mit továbbadnia. A haza a nemzet tulajdona, ezt személyesíti meg a Szent Korona, ahol az igazságosság, és a jogegyenlőség uralja a gondolkodást, nem gyarló emberi személy! Ahol a nemzeti érdekekkel szembefordulni a legnagyobb bűn, ahol a földek, és minden természeti kincsek nem eladhatók, mert tulajdonjoga csak a Szent Koronának van, birtokjog pedig csak az arra érdemes Magyar emberé, aki ezzel a közjót, és a közérdeket szolgálja.

*

IGAZSÁG:
Kétféle igazságot különböztetek meg. Az egyik az Én, az EGO igazsága, amivel mindig meg tudom magyarázni, miért csapok be másokat, miért használom ki embertársaimat.
Jogom van hozzá, hisz be kell fizetnem a csekkjeimet, semmit sem adnak ingyen, stb, stb, stb. Ez a gondolkodás az általam mélységesen megvetett liberalizmus alapgondolata.
Ez az az eszme, ahol a magánérdekeket a közérdek elé helyezik. Ma ezt sugallják minden felől, iskola, munkahely, média. Ezt úgy hívják: versenyszellem. Küzdjél mindenkivel, és mindenki ellen, csak önmagadért. Ha nem taposod el a többit, Ők taposnak el téged!Ezt úgy hívják: egymásból való megélés! Ha megkeressük ennek a gondolkodásmódnak az alapjait, ott két testvérpárt találunk, Romulusz-Rémuszt, és Káin-Ábelt.
Ma a műsorvezetők, és a humoristák válogatott gúnnyal figurázna ki minden jóérzést, és erkölcsöt, mert tudják -aki nevet, nem haragszik-. Ezt nevezik ,,totális agymosásnak". Mindezt azért nem vesszük észre, mert pszihológusok adagolják, mindig tudják, mennyit lehet, és kell. Akik ma a világot irányítják a pénzen, a létbizonytalanság fenntartásával, és a félelemmel, tudják, mit akarnak. Ez csak addig működik, amíg elhitetik velünk.
De az Ő kezükben csak a kisbetűs igazság van. Az Én, az önző EGO igazsága!

A nagybetűs IGAZSÁG a Jó Isten fegyvere!

Ha megnézzük az őstörténetünket, azt látjuk, Mi nem Káin-Ábel gyermekei vagyunk, hanem Hunor-Magor az Ősapánk. Mi nem öljük meg a gyengébbiket, hanem segítjük, a versenynek az a tétje, hogy a másikat felerősítjük, és ha Ő is erős, akkor visszasegít nekünk.
Ehhez nélkülözhetetlen a becsület, és a bizalom.
Mi nem egymásból, hanem egymásért élünk!
*
Nézzünk egy történelmi példát! Ma a világ felvilágosulását (?) a Francia forradalom óta számítják. Hogy is írták? Testvériség, szabadság, egyenlőség! Hogy hozták létre? Úgy, hogy az ország vezető rétegét lefejezték. Aki gazdagabb, tanultabb, tehetősebb volt, az ment a guillotine alá. Máris létrejött az egyenlőség, a nép legszegényebb, és öntudatlan szintjén.
*
Aztán a liberalizmust kellett elhinteni, és mindenki rohant egy olyan világ felé, ahol a cél, megszüntetni minden trónt, és oltárt.
*
A valódi értékek helyébe a pénzt, mint Istent helyezni.
*
Ezzel szemben mi történt a Szent Korona országában? 1848-ban a Pozsonyi országgyűlésen a Magyar nemesség lemondott a nemesi kiváltságairól, és mindenkit, aki tagja volt, (nemzetiségre, vallására való tekintet nélkül) beemelte ugyanazokba a jogokba, és kötelezettségekbe.
Ezt nevezik jogkiterjesztésnek!
Tehát nem a nemességet irtották ki, hanem mindenki nemes lett!
*
A Magyar soha nem gyarmatosított, nem foglalt el senkit, miközben a saját testünkkel védtük nyugatot a Törökkel szemben, Ők lerohanták, és kifosztották az egész világot, és ma is a rabolt gyarmatkincsekből erősek, és Mi húzzuk össze magunkat?
*
Történelmünkre méltán büszke lehet minden Magyar! (Természetesen a valósra!)
*
Nagyon fontos megkülönböztetni ezt a kétféle gondolkodást, mert enélkül a Szent Korona tant sem értjük meg!
*
Igazság = tényekkel való egyezés. Ismerjük meg a tényeket, és az igazság felragyog előttünk!


*

HŰSÉG:
A hűség volt a legnagyobb erény, és a hűtlenség a legnagyobb bűn az országban. Ámde ez a hűség nem a királynak járt, mint mindenütt a nyugati királyságokban, hanem a Szent Koronának, mint a hatalom csúcsán levő személynek. A királynak csak addig, amíg Ő hűséges volt a Szent koronához! Ha szembefordult a korona (és az ország) érdekeivel elveszítette a nemesség hűségét, és támogatását! (Zsigmond!) Viszont, ha Ő híven szolgálta az ország érdekeit, biztos lehetett benne, hogy mindenki egy emberként ott áll mögötte. Nemességet csak a király adhatott bárkinek, aki valamilyen tettével bebizonyította a Szent Koronához való hűségét, és ezt a tanács is jóváhagyta. A nemességgel birtokadományozás is járt, ami attól kezdve mindig az övé, és utódaié maradt. Ezt a birtokjogot csak a magszakadás (nem volt utóda), vagy a Szent Koronához történő hűtlenség bebizonyításával veszítette el.
A Szent Korona mindig az egész ország érdekeit képviselte, ezzel sem a nemzet, sem a király nem fordulhatott szembe.
*
A szakrális királyaink azon igyekeztek, hogy minden olyan törvényt, ami az ország jólétét, és jövőjét biztosította, a Szent Koronához kössék, így örök időkre fennmaradjanak.

Az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt.
*
Az utána következő királyok, (Habsburgok) már a saját hatalmukat akarták, és Magyarország megsemmisítését.
Ám a Szent Korona akkor mutatta meg az erejét. A királynak hitlevelet kellett írnia, és esküt tennie koronázás előtt, hogy a Szent Korona tant mindig betartja, és ellen nem tehet semmit.
Ehhez állhatatosan ragaszkodott a Magyar nemesség, így tudták biztosítani a viszonylagos függetlenséget.
*
A nemesség, és a király is tudta a vérszerződés IV. pontját:
Hogyha valaki Álmos vezér, és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa.
*
A hűség (a ,,szakrális király" hiányában) a Szent Koronához így tudta átmenteni a nemzetet, bármekkora bajban is volt az ország!
*
Ehhez a hűséghez kellene ma is visszatérnünk, és példát tudnánk mutatni az egész világnak, mi az egyetlen élhető út, hogy megmentődjenek a globalizmus mindent elpusztító rémétől.

*

GLOBALIZMUS:

Célja, az egész világot egy kézben tartani, a pénz hatalmával.
A nemzeti öntudat - és minden, ami jellemző az adott nemzetre (kultúra, művészetek, hagyományok) - teljes megsemmisítése, összeolvasztása, felhígítása.
*
A valódi értékek helyett felszínes csillogás. A trón, és az oltár eltüntetése, a nemzet, a haza fogalmának kitörlése, öntudatlan fogyasztói társadalom kiépítése. A gazdasági, és politikai élet irányítása a pénzen, politikai pártokon keresztül.
*
Ellenőrzés alatt tartani az iskolákat, kórházakat, és a médiát. Fegyverei a folyamatos félelemkeltés, a rettegés, és létbizonytalanság fenntartása, és a gyűlöletkeltés.
*
Ha ezeket az érzéseket nem engedjük elhatalmasodni, a globalizáció elveszti a hatalmát felettünk, és öntudatos szabad emberként élhetünk!
Jelmondatuk: oszd meg és uralkodj.
*
Védekezés ez ellen: egy olyan alkotmány, amely ezeket NEM teszi lehetővé.

*

Alkotmány, vagy alaptörvény?

Az alkotmány szót, ha szétbontjuk, az ,,alkot" szótőt találjuk. Tehát alkotások, (törvények) összessége.
*
Magyarországon kétféle alkotmány létezik: az írott, (chartális), és a szokásjogokon alapuló.
- Ez utóbbi a Szent Korona tana.
*
Európában két nemzetnek van ilyen alkotmánya, Nekünk, és Angliának.
*
A történelmi alkotmányunk alapjai: a vérszerződés, Szent István intelmei, az aranybulla, Werbőczi hármas könyve, 1848-as pozsonyi országgyűlés törvényei, a kiegyezés, 1920-as joghelyreállítás.
*
Több ezer éve folyamatosan fejlődő közjog, ami sajátosan Magyar, hiszen a lejhatalmat, (szuverenitás) nem egy gyarló ember, (király), és nem egy pillanatnyilag erős csoportosulás, (párt, a nép nevében), gyakorolja, hanem a mindenek felett álló Szent Koronára, mint személyre ruházzák át.

*

A Szent Korona a Magyar állameszme megszemélyesítője, mint élő jogi személy képviseli a mindenkori Magyar államot.
Akarata mindig megegyezik a mindenkori közjó, a függetlenség, és a nemzet túlélési programjával.
Alapja az Isteni erkölcs.
A nevéhez kapcsolódó törvények az Őseink bölcsességét, előrelátását, és tudását hordozzák.
Ezeket a szokásjogokat nem kellett leírni, mindenki ismerte, és a lelkében hordta, magától értetődő volt.
Az erkölcs önmagában hordozza a tisztesség, és a becsület fogalmát is!

*

A Szent Korona tanra épülő alkotmány hatálytalaníthatatlan, több okból is:
I. Nem dobhatjuk félre, hisz Őseink tudása van benne, mely képes bármikor kivezetni az országot a kátyúból, ha újra helyreállítjuk.

II. Nincs jogunk félredobni, mert a ,,sem a király, sem a nemzet nem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát" alaptörvény ezt nem engedi meg.

III. Ha Külső (katonai agresszió) vagy belső (pillanatnyilag erős hatalom) mégis megszakítja, törvénytelen, (illegitim) állapot következik be. Amint ez az állapot véget ér, azonnal helyre kell állítani a jogfolytonosságot, úgy hogy vissza kell menni az utolsó törvényes időpontig, és az illegitim időben hozott törvényeket érvénytelenítik, a ,,törvényszegés jogot nem alapoz" alaptörvény szerint.

IV. Nem dobhatjuk félre, mert az Isteni igazságot, és a közjót adja mindenki számára, valamint a jövő nemzedék számára a Szent Korona tulajdonjoga mindörökre biztosítja túlélésüket, jogaikat, és a független, szabad Magyarországot.

V. Magyarország Regnum Marianum, (mindegy, hogy van-e földi királyunk) örökös égi királynőnk van, ez az égi szerződés hatálytalaníthatatlan!

A Szent Korona tana ma is érvényben van, csak nem használjuk! Ha a politikusaink az ország érdekében dolgoznak, miért nem ezt állítják helyre? Ez nem egy lehetséges alternatíva, ez az egy, ami kötelező!
*
A jogfolytonosság utoljára 1944 márc. 19.-én szakadt meg a Német megszálláskor. Ezt rögtön követte a Szovjet megszállás, mely 1946.-ban kikiáltotta a népköztársaságot, mellyel a 19.-es tanácsköztársasággal vállalt jogfolytonosságot. Az 1949/XX alaptörvény (Sztálini parancsra) rögzíti az államformát, majd ez az alaptörvény önmagát Magyarország alkotmányának kiáltja ki.
*
Ez alkotmányjogi képtelenség!
*
Az alkotmány az egész, az alaptörvények az alkotmány egy-egy töredékei.
*
Az un. rendszerváltáskor politikai értelemben szakítottunk a korábbi rendszerrel, (kommunizmusból kapitalizmusba mentünk át), de alkotmányjogilag nem! A katonai megszállás alatt hozott alkotmányt ,,feljavították", de ugyanaz maradt!
A mai napig (többszöri javítgatásokkal) még mindig ugyanaz!
*
A Szent Korona tan jogfolytonosságát még senki nem állította helyre!
*
A történelmi alkotmányunk a hatalom, és az erkölcs egymás mellé rendelését veszi alapul. A hatalom korlátairól rendelkezik, olyan erkölcsi gátakat fogalmaz meg, amit senki, senki nevében nem léphet túl.
Ha az erkölcsöt leválasztjuk az alkotmányról, a ,,közjót" a ,,zsebjó" váltja fel.
*
Az írott, (chartális) alkotmány lényege: mindent szabad, amit nem tiltanak! Amire nincs tiltás, azt gátlások nélkül megteheted! (Jogod van hozzá!) Ez a liberalizmus alapja. Ha van egy jó ügyvéded, mindenből ki tud mosni. A bíróságok nem igazságot, hanem jogokat szolgáltatnak.
Törvényileg soha nem lehet olyan szabályozást beállítani, mint amilyet a becsület diktál.

*

A kétféle alkotmány közti különbség:

A szokásjogokon alapuló alkotmány lényege, hogy az őseink egyszer összegyűjtötték az addig kipróbált, és bevált szokásokat, amik az ország érdekeit szolgálják, ezeket rögzítették, (ez volt a vérszerződés), majd ezek a törvényeket mindig bővítették az adott kor fejlődésével, korszerűsítésével, de ami a lényeg, mindig a már meglevők szellemiségének megfelelően! Ez azt jelenti, hogy olyan törvény nem jöhet létre, ami szembefordul az eddigi kipróbált, és bevált törvényekkel.
Ez rendkívül rugalmas, és bővíthető, korszerűsíthető alkotmány, mely mindig az ország érdekeit védi, ez magától értetődő volt, mindenki lelkébe volt írva.
*
Ezzel szemben az írott, ,,chartális" alkotmány lényege, hogy egy adott hatalom szakít az addigi szokásjogokkal, és olyan alkotmányt ,,ír" amely a saját hatalmát védi, és attól kezdve ezt tartatja be mindenkivel.
- Ezt először Károlyi Mihály merte megtenni,
- majd 1920-ban helyreállították a királyság intézményét, és alkotmányát,
- majd a Szovjet megszállás után újra a kommunista írott alkotmányt állították vissza 49/XX alaptörvény címen,
- és azóta sem állították helyre a jogfolytonosságot, ami kötelező!

Ráadásul az írott alkotmány lényege: az újabb törvények felülírják a régebbit! Tehát aki hatalmon van, kénye-kedve szerint változtathatja, ahogy neki tetszik, és ezt mindenkinek el kell fogadnia!

*

Ha összehasonlítjuk a kétféle alkotmányt, nem nehéz eldönteni, melyik az értékesebb.

*
(folyt. köv.)

*

Vesztergám Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: helyreállították, megkülönböztetni, megállapodásokat, joghelyreállítás, alkotmányjogilag, összehasonlítjuk, bebizonyításával, alaptörvényeihez, felvilágosulását, népköztársaságot, nélkülözhetetlen, összegyűjtötték, jogfolytonosság, megsemmisítését, korszerűsíthető, szellemiségének, érvénytelenítik, összeolvasztása, életfeltételeit, biztosíthassunk, javítgatásokkal, őstörténetünket, megsemmisítése, könyvbemutatót, gyűlöletkeltés, történelmünkre, függetlenséget, kiváltságairól, kommunizmusból, mozgatórugóját, pillanatnyilag, szokásjogokkal, országgyűlésen, magánérdekeket, szembefordulni, változtathatja, nemrég megjelent, emberek többségének, kezembe akadt, olyan alkotmány, ország összes, orrunknál fogva, józan paraszti, lelkükben hordtak, kíváncsiságát felkeltsem, alábbi három, könyvem mondanivalóját, nemzettudatát felkelteni, olyan úton, mellékletekben leírt, saját alkotmányunkat, könnyebb megérthetés, Szent Korona Tanhoz II, Szent Korona, Erősítsük Magyarságtudatunkat, Vesztergám Miklós, ELSŐ LÉPCSŐFOK SZENT KORONA TANHOZ, Szent Koronához, Szent Koronának, Szent István, Szent Koronára, Magyarország Regnum Marianum, Károlyi Mihály,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Karácsonyi gömbök  Szép estét  Hóember kávés poharakból  Domonkos Jolán versei  Kellemes új hetet  Havas a táj, és kislány táncol...  Karácsonyi giffek  Adventi diszek  Barátság  Szűz Mária szeplőtelen foganta...  Karácsonyfa  Nő pillangós kendőben  Barátság  Barátság  Szent mise Csíksomlyó 12.09  Barátság  Barátság  Facebookon kaptam  Barátság  Adventi diszek  Az emberi minőség nem vásárolh...  Facebookon kaptam  Szent Péter Bazilika  Fenyőág díszekkel  Advent 2  Oktatás  Karácsonyi gömbök  Hó a házak tetején  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Hóemberek  Rózsa csokor dobozban  Szèp estét kedves látogat...  A WADA négy évre kizárta az or...  Szent mise Csíksomlyó 12.09  Karácsonyi gömbök  Kávé szünet  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Barátság  Verona  Az egoista ember legféltettebb...  Facebookon kaptam  Holdfényes szép estét  Ilyen hideg van  Barátság  Mikulás virágok  Esős ablak  Kávéillatos derűs reggelt  Egy bagoly  Png rózsa  Emlékszel - e rá . . . ?  Csikis  Nő és a liliom  Karácsonyi gömbök  A lelkembe beleégve kell horda...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az egoista ember legféltettebb...  Tavaszi áradás  Hóemberek  Gif karácsonyfák  Hóemberek  Hó a házak tetején  Miért lenne jó  Közösségi házban karácsony  Téli kép  Téli kép  Csodás napot  Facebookon kaptam  Barátság  Barátság  Szent Péter Bazilika  Havas ág  Gyerekek anno télen  Harangok  Romantika  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Hóemberek  Karácsonyi giffek  Barátság  Barátság  Csinos nő - festményen  Barátság  Esti kép  Kutya rózsával  Kellemes délutánt kívánok!  Emlékszel - e rá . . . ?  Téli kép  Egy bagoly  Barátság  Kellemes napot  Love  Karácsonyi gömbök  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Miért lenne jó  Újra-újra  Keddi üdvözlet  Sexy nő  Jó reggelt , szép napot 
Bejegyzés Címkék
nemrég megjelent, emberek többségének, kezembe akadt, olyan alkotmány, ország összes, orrunknál fogva, józan paraszti, lelkükben hordtak, kíváncsiságát felkeltsem, alábbi három, könyvem mondanivalóját, nemzettudatát felkelteni, olyan úton, mellékletekben leírt, saját alkotmányunkat, könnyebb megérthetés, közérdek fontosabb, magánérdek rövid, jövő nemzedék, közös értékrend, jelenkor jólétét, ország függetlenségét, következő nemzedék, túlélési programunkat, nemzetben gondolkodó, jelenben ugyanezt, utódainknak tovább, nemzeti gondolkodás, értékek újra, közös célért, ősei földjén, nemzet tulajdona, jogegyenlőség uralja, nemzeti érdekekkel, arra érdemes, közérdeket szolgálja, általam mélységesen, humoristák válogatott, világot irányítják, létbizonytalanság fenntartásával, kisbetűs igazság, nagybetűs IGAZSÁG, másikat felerősítjük, történelmi példát, világ felvilágosulását, ország vezető, liberalizmust kellett, olyan világ, valódi értékek, nemesi kiváltságairól, nemességet irtották, saját testünkkel, egész világot, rabolt gyarmatkincsekből, kétféle gondolkodást, igazság felragyog, hűség volt, legnagyobb erény, királynak járt, nyugati királyságokban, hatalom csúcsán, királynak csak, nemesség hűségét, ország érdekeit, király adhatott, nemességgel birtokadományozás, birtokjogot csak, egész ország, szakrális királyaink, ország jólétét, utolsó szakrális, utána következő, saját hatalmukat, királynak hitlevelet, viszonylagos függetlenséget, többi fejedelmi, esküvel kötött, hűséghez kellene, egész világnak, egyetlen élhető, globalizmus mindent, kézben tartani, pénz hatalmával, nemzeti öntudat, adott nemzetre, oltár eltüntetése, haza fogalmának, folyamatos félelemkeltés, globalizáció elveszti, hatalmát felettünk, alkotmány szót, szokásjogokon alapuló, történelmi alkotmányunk, gyarló ember, pillanatnyilag erős, mindenek felett, mindenkori Magyar, mindenkori közjó, nemzet túlélési, nevéhez kapcsolódó, lelkében hordta, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 192 db bejegyzés
Összes: 7620 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 773
  • e Hét: 1916
  • e Hónap: 5954
  • e Év: 139610
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.