Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jobbik kivülről-belülről 3. r.: A vidéki idős nagymamákért
  2015-07-09 10:35:11, csütörtök
 
   
  ... és nagypapákért... (7.20 percnél)

Ezen a videón lefolytatott beszélgetés arra késztetett, hogy feltegyem magamnak azt a kérdést: - mi lenne, ha engem kérdezett volna Horkovits Kovács János?
http://huntv.info/tv/jobbik-belulrol/

Azután, meghallgattam újra és újra ezt az önmagáért való diskurzust és elkezdtem a kérdésekre megadni a valós TÉNYEKEN alapuló válaszokat.

3.)

Harmadik kérdés a vidéken élők és az idős emberekért való aggódásról, lokálpatriótizmusról szól. Főleg a védtelen vidéki idős emberek: nagymamák, nagypapák legyilkolása- agyonverése miatt és mindannak az értéknek megmentéséért, amit ők hordoznak. (7.20 percnél kezdődik és a válasz 8.56 percnél indul a Gárdával és a pártoskodással.)


VÁLASZ KIVÜLRŐL:

A mai nagymamák és nagypapák (nyugdíjas korúak) két nemzedéke él még egymás mellett - nyomokban. Azért írom, hogy nyomokban, mert az egyik nemzedék az un. ,,fényes szelek" nemzedéke, a másik, pedig az ő gyermekeik, az 1945 után születettek ,,a nagy generáció" nemzedéke.

A ,,fényes szelek" nemzedéke gyermek- és ifjúkorát a Horthy-korszak nagy Mária-Országa (hazaszeretet- és anyakultuszában élete meg). Őket érte a II. világháború hadrafoghatósági korban... Majd, a háború véget-értével ők voltak azok, akik... de inkább ide másolom azt, amit Vona Gábornak és általában MINDEN jobbikos politikusnak is megküldtem már 2005-ben...,,"Gondolatok egy társadalmi krízishelyzetről
(részlet)

Mit? Miért?
Meg kell szerezni azokat az eszközöket és meg kell teremteni azokat a körülményeket, melyekkel lehetséges a magyar nemzet érdekeit szolgáló kultúr- és oktatáspolitika megvalósulása.

Hogyan?
1./ Tanulmányozni kell több szempontból is, hogy mely népcsoport az, amelyik még képes egyfajta "magyar érdek" belátására, képviseletére, akiket még senki "nem szólított meg", senkinek nem jutott eszébe még az erkölcsi rehabilitációjuk sem!
Lehetséges szempontok egyike:
- Tanulmányozni kell a trianoni döntés után megmaradt csonka ország,
- gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter - kultuszpolitikáját!
Miért éppen ezen időszakot? Azért, mert akkor is társadalmi krízist élt át nemzetünk, amit megpróbált kezelni és az akkori "kedvezményezett" néprétegek gyermekei még itt élnek közöttünk... Kik is ők valójában?
Ők azok, akiket a kisbirtokos szülők a városba küldtek tanulni.
Ők azok a mesteremberek, akik némi ingatlannal is rendelkeztek az államosításkor. (Például egy kis kertes házat, műhelyt tudtak venni a két világháború között - az Alföldhöz legközelebbi dél-pesti kertvárosban.)
Ők azok, akiket elsőként "betereltek" a gyárakba.
Ők azok, akik 1945 után nagyon gyanúsak lettek a "magántulajdon" miatt. (Köztudottak a módszerek, melyekkel "megdolgozták" az ilyen "gyanús, osztályidegen elemeket".)
Ők azok, akik kénytelenek voltak megtagadni mindent; egész ifjúságukat, kuláknak kikiáltott anyjukat-apjukat, az egész családjukat, hogy ne racizzák őket a gyárban, hogy ne hurcolják el őket különböző büntető- átnevelő táborokba.
Ők azok, akik inkább lúgkövet ittak, minthogy - az akkori "kultúrpolitikai koncepciónak" megfelelően - "prolit csináljanak belőlük"! (Akit megmentettek, most már testben is megtörve, megnyomorodva, még azt is megígérte a "P"ártnak, az egyetlennek, hogy gyermekeiből is "rendes munkásembert" nevel majd... Így lett utódaiknak is osztályrészük a "T"űröm és "T"iltom.)
Ők azok, akik a mai napig rettegnek mindenféle hatalomtól!
Ők azok, akik érdekeit nem képviselheti baloldali párt!
Ők azok, akik soha nem meséltek gyerekkorukról, szüleikről, családi múltjukról.
Ők azok, akik nem örökíthették tovább organikus (ősi tudás iránti készség) műveltségüket.
(A leghatékonyabb módszer a nemzeti hagyományok- és kultúra gyökeres kiirtására ez az elhallgattatás. Az elhallgatás, pedig a hazugság legalattomosabb fajtája, mert még védekezni sem lehet ellene!)

Ők azok akik "kettős tudattal" élték le az életüket, "neveltek" gyerekeket, unokákat; ők a "látens közvélemény", akik szép csendben a rendszerváltozásra szavaztak. Azután kiderült, hogy már egy kicsit megkésett ez a rendszerváltozás, mert bizony addigra mindenki elhitte róluk, hogy a "kedvezményezett munkásosztályhoz" tartoztak! Pedig, erről szó nem volt soha!

Az új "rendszer" is csak a vállalkozni tudó, induló tőkével rendelkező szakmunkásokat viselte el. A mindenéből kiforgatott, egzisztenciálisan 100 évet visszavetett, "újproletárok" számára nem jött el a változás, a rehabilitáció. Csalódottságukban nem mentek el szavazni 1994-ben.
Igaz, már nagyon öregek, betegek; sokan már eltemették gyerekeiket is, vagy elnyelte őket egy fogyasztói társadalom Nyugaton... (Gyerekeik a "nagy generációnak" nevezett nemzedék tagjai.)

A rendszerváltoztatás is adós maradt annyival, hogy megkapják a lehetőséget arra, hogy végre - legalább lélekben - kiegyenesíthessék "összeroppantott gerincüket"! ""

*.*.*


Gyermekeik, a mai nagymamák- nagypapák már a szocializmus nevezetűben felnőtt munkás-paraszttá ,,nevelt", vagy ,,kiemelt", alulról felhozott ,,jó kommunista káder-gyerekek..." akik az Új Gazdasági Mechanizmus idején váltak munkavállalóvá...
Példaként felhoznám Csoóri Sándor életútját, aki a Magyarok Világszövetségének volt az elnöke 1992-2000 között és akinek köszönhető a Duna TV alapítása, létrehozása.

Részlet életrajzából a Wikipediából:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cso%C3%B3ri_S%C3%A1ndor

,,Budapesten élt, ahol a Belvárosi kávéházban jöttek össze barátaival, többek között Jancsó Miklóssal, Orbán Ottóval, Konrád Györggyel, Kósa Ferenccel. Költészete az 1960-as évekre forrott ki igazán. A Kádár-kor ellenzékének egyik legmarkánsabb képviselőjévé vált."
,,Első versei 1953-ban jelentek meg, nagy feltűnést keltve a Rákosi-korszakot bíráló hangvételükkel. Ezekben valamint első kötetében (Felröppen a madár, 1954) még leginkább Petőfi realista közéletiségét követte.""
Előzmények:
Ellentmondásos Csoóri életútja is, hiszen a ,,született" plebejusból (aki eleinte még köszöntő versikét is írt Rákosinak) a 60-as évekre urbánussá vált - amolyan ,,fényes-szelek"- nemzedéke - életúttal.
A fényes szelek plebejus-népi nemzedékéhez tartozóknak alanyi jogon ,,járt" az új 1945 utáni hatalomtól minden, ami a későbbi nemzedékhez tartozóknak már NEM járt, hanem csak ADHATÓ volt!
Igen, az is igaz, ami Csoóri Sándor életrajzában szerepel, hogy ,,akkor diktatúra
volt"... Csakhogy, az ellen nem lázadhatott ám akárki! A NEHÉZ-SORSÚVÁ válók kiváltképpen NEM!

Nehéz-sorsúság keresztje a múltban és a jelenben

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128978&n=furaila&blog

Negatív megkülönböztetések (diszkriminációk) sora érte az 1945 utáni, illetve közvetlen az 50-es évek elején születetteket.
http://furaila.xfree.hu/259949


Ezen NEHÉZ-SORSÚAKNAK és utódaiknak még a rendszerváltozás nevezetű felfordulásban is el kellett szenvedni az élet minden területén a szocializmus nevezetűből átörökölt negatív megkülönböztetést (diszkriminációt); ami miatt nem tanulhattak tovább sem nappali tagozatú középiskolában, sem fölsőfokún, sem a dolgozók esti iskoláiban...

Csoóri Sándort, mint irodalmárt, meg kellett volna, hogy érintse egy egész nemzedéknek a lepusztításos kipusztulása! Hiszen, ez a korosztály elveszítette minden kötődését még az anyanyelvéhez is!

"Anyanyelv az a nyelv, amelyet az ember gyermekkorában, elsőként tanult meg, s amelyen rendszerint legjobban és legszívesebben beszél."
Azonban él Magyarországon egy nemzedék, akinek az jutott osztályrészül, hogy elveszítse ezen tudását. Hogyan történhetett ez meg?

Eme bevezető szöveg után nézzük meg hogyan érintette az 1970-es évek munkás-ifjúságát a faluról, a nagyvárosba kerülés!

Mennyire befolyásolta őket kulturális- anyanyelvi műveltségükben és egyáltalán mindenben?

A falvakban, kistelepüléseken toborzott, és egy-egy nagyobb városban, vagy a fővárosban működő gyárak munkásszállóin elhelyezett - lányoknak, fiatalasszonyoknak még rosszabb volt a helyzetük.
A fokozás szándéka nélkül beszélni kell arról is, hogy csak a fővárosi munkásszállókon elhelyezett 1200-1500 építőipari- főleg fiú- szakmunkástanuló helyzete egyenesen tragikus volt, mert ők a három tanulóévük alatt csak a szálló-munkahely-képző-kocsma-szálló útvonalat ismerhették meg a fővárosból, a világ egyik legszebb városából!

Miért volt ez annyira tragikus?
Azért, mert a tizennégy éves gyerekek, a fővárosba kerülve úgy jártak, mint amikor egy növényt gyökér nélkül kitépünk "őshonos" helyéről és úgy akarjuk az idegen talajba átültetni.
Ráadásul a fiúk a szakmunkásvizsga után több-mint két évre bevonultak katonának, így teljesítve sorköteles katonai szolgálatukat. Mire leszereltek, minden családi- otthoni kötődésüket elveszítették. Nem is ez az igazán elkeserítő, hanem az, hogy szinte semmit nem kaptak helyette!
Az ifjúvá serdülés éveit ezeknek a fiataloknak is a túlélés jelentette - a töltekezés, a szellemi- testi- lelki "építkezés" helyett, a saját jövőjükre való felkészülés helyett!

Mi köze ennek az anyanyelvhez?
Talán, csak annyi, hogy köztudottan a textilipari munkagépek és más gépi munkaeszközök rettenetes zajjal működnek. Aki ilyen körülmények között dolgozza le a napi 8-10 órát - teljesítménybérben, számukra lehetetlenség a nyelvi kommunikáció.
A fiúknál meg még ráadásként ott volt a két év sorköteles katonai szolgálat és az is köztudott, hogy a katona parancsosztó és parancs végrehajtó személy, akinek ritkán van lehetősége a választékos anyanyelvi önkifejezésre!
Mire házasulandó korba kerültek ezek a fiatalok, már elveszítették természetes-ősi (organikus) műveltségüket, minden kötődésüket a szülőföldjükhöz és az anyanyelvükhöz! Fölmerül a kérdés, mennyire voltak képesek önmaguk minőségi reprodukciójára (családalapításra, utódokról való gondoskodásra) akkor amikor már nem tellett tőlük több, mint szolgai lélekkel szolgálva - túlélni a mindennapokat!?
Elveszítették azt a kistelepülési összetartó erőt, amelyik segítségével kalákában kis házat építette az új párnak... stb.
A munkásszállóra nem lehetett családot tervezni, sem az ingázásra!

Az akkori huszonéves ifjaknak nem jutott már lakás sem és bizony, ha nem volt jó a káderlapja, akkor még arra a panelra sem fizethetett be, mert akkorra már elfogytak a kiutalható tanácsi bérlakások és ennek a nemzedéknek már meg kellett vásárolnia 30 éves törlesztő részletre, OTP hitelre, ha aláírt legalább 2 gyermek megszületésének vállalását. A havi törlesztő részlet egy 47-50 négyzetméteres panel lakásnak 2.600,- Ft volt ugyan, ami bagatellnek tűnik, csakhogy, ennyi volt a havi fizetése egy szakmunkásnak. A feleség, aki otthon volt az akkori nagy vívmány szerinti GYES-en (ami 800 Ft volt) ebből kellett volna kifizetni a havi közüzemi díjat és fedezni a megélhetés költségeit. És akkor még az otthoni munkavégzést törvény tiltotta... Meg egyébként sem voltak ezek a penel lakások alkalmasak az otthoni munkavégzésre!
Nem maradt más ennek a nemzedéknek a relaxációra és a rekreációra, mint a gyárkapuba telepített italkimérőknél való lerészegedés! Nem véletlen, hogy ennek a korosztálynak a halandósági rátája a legmagasabb! Bizony, 80-as, sőt! 90-es nénikék és bácsikák temetik 50-es-60-as fiaikat, lányaikat!


És, ami a legaljasabb- sunyi számítása az 1990 utáni mindenkori hatalmat gyakorló pártokratáknak, hogy direkte utaznak arra, hogy ennek a korosztálynak már nyugdíjat se kelljen fizetni!!!


Sőt, ha valaki túlélte ezt a kizsákmányoló életmódot, de belebetegedve még eléldegélhetne, mint nagypapa, vagy nagymama már gyógyíttatni se legyen nekik miből és hol!

Nem is értem, hogy miért keseregnek a videó beszélgetői az idős korú nagyapák és nagymamák halálra-verésén, amikor ez is a modern likvidálási módszerek jól-bevált része? Pl.: A LUGANOI TANULMÁNY SZERINT MŰKÖDŐ EU http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=121622&n=furaila&blog


Nem tisztességes ezen keseregni, akkor, amikor intézményesen direkt erre a magyar-verésre képeztek ki bizonyos népcsoporthoz tartozókat a fegyveres testületeknél 2000 utáni években! És, ha valaki politizálásra vállalkozik, annak ismernie kell a valós TÉNYEKEN alapuló újkori történelmet is!

NEM TISZTESSÉGES ÚGY TENNI, MINTHA MINDEN ROSSZÉRT az a bizonyos kisebbség tehetne! A Gárda létrehozása is a valódi bűnösökről való figyelemelterelést szolgálta... Ezért volt oly sok viszály a létrehozói és a Gárda-tagok vezetői között.


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kistelepüléseken, hadrafoghatósági, szakmunkástanuló, krízishelyzetről, rehabilitációjuk, családalapításra, munkásosztályhoz, rendszerváltozás, szakmunkásvizsga, diszkriminációk, legalattomosabb, kedvezményezett, anyakultuszában, munkásszállókon, kultúrpolitikai, oktatáspolitika, reprodukciójára, szülőföldjükhöz, megszületésének, diszkriminációt, összeroppantott, hangvételükkel, anyanyelvükhöz, gyerekkorukról, elhallgattatás, leghatékonyabb, munkavállalóvá, pártoskodással, pártokratáknak, műveltségükben, legszívesebben, gyermekkorában, középiskolában, közoktatásügyi, magyarországon, felfordulásban, videón lefolytatott, önmagáért való, kérdésekre megadni, valós TÉNYEKEN, vidéken élők, idős emberekért, védtelen vidéki, értéknek megmentéséért, egyik nemzedék, 1945 után, nagy generáció”, háború véget-értével, társadalmi krízishelyzetről, magyar nemzet, erkölcsi rehabilitációjuk, trianoni döntés, Horkovits Kovács János, VÁLASZ KIVÜLRŐL, Vona Gábornak, Klebelsberg Kunó, Gazdasági Mechanizmus, Csoóri Sándor, Magyarok Világszövetségének, Duna TV, Jancsó Miklóssal, Orbán Ottóval, Konrád Györggyel, Kósa Ferenccel, Ellentmondásos Csoóri, Ezen NEHÉZ-SORSÚAKNAK, Csoóri Sándort, LUGANOI TANULMÁNY SZERINT MŰKÖDŐ EU, TISZTESSÉGES ÚGY TENNI, MINTHA MINDEN ROSSZÉRT, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.26. 23:23 Elfogadták Eger 45 milliárdos főösszegű költségvetését
02.26. 23:12 Bajnokok Ligája - A Bernabeuban nyert a Manchester City, előnyben a Lyon
02.26. 22:33 Katalán válság - Havonta tanácskozik mostantól a spanyol és a katalán kormá...
02.26. 21:22 A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
02.26. 21:02 A rostszegény étrend magas vérnyomást okozhat
02.26. 20:53 Az idén 3,5 százalékos gazdasági növekedésre számít a Kopint-Tárki
02.26. 20:53 Koronavírus - Londoni elemzők: tartós járvány esetén 5 százalék alá lassulh...
02.26. 20:53 Férfi vízilabda ob I - Gólgazdag mérkőzést nyert a címvédő FTC
02.26. 20:52 Fővárosi Közgyűlés - Fidesz: a saját kampányígéreteit is leszavazta a balol...
02.26. 20:52 Koronavírus - Debreceni repülőtér: az előírásoknak megfelelő a vizsgálat
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Az igaz művész  Jó éjszakát  Orchidea  Orchidea  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Párizsban járt az Ősz  Kellemes délutánt  A szédülésről és a kézzsibbadá...  Kellemes délutáni pihenést  Szemlér Ferenc versei  Tulipánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tulipánok  Facebookon kaptam  Tulipánok  Facebookon kaptam  Gyárfás Endre: Ébresztő Ébres...  Kutya a vízparton  Fehér rózsa  Az igaz művész  Vízcseppes rózsa  Tulipán csokor  Szèp estét  Tulipán csokor  Benedek Elek: Koldus  A kereszt  Harmónia......  Esti fűrdés  Sárga rózsa  Kék rózsák  Kacsintó narancs  Biztos vagyok Isten szeretében  Nő kalapban  Facebookon kaptam  Álarc  Vízcseppes rózsa  A kereszt  Biztos vagyok Isten szeretében  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  A kereszt  Facebookon kaptam  Csoki csurgatás  Rózsás csokor  Fehér csokor  Rózsás csokor  Nő kalapban  XI. ker. Nőnapi ünnepség  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Duna csillag virág  Szèp estét  Nagyon csinos  Amikor idős leszek  Facebookon kaptam  Sárguló lapok  Kellemes délutánt kívánok!  Png nő  Ismerős  Zárt kapus lesz hat olasz bajn...  Fatimai engesztelés a toronyi ...  Nátha  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Álarc  Színes virágok  Jézus  Dolhai Lajos: Úgy várjuk az 52...  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Ha azt csinálod, amit szeretsz  Csukás István - Annyiszor játs...  Ne sürgesd  Hamvazószerda. - Csíksomlyó 2...  Köszöntő  Véget ért Mohácson az idei bus...  Png nő  Rózsa  Soha ne tegyél tönkre, egy jó ...  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Harmónia......  Zárt kapus lesz hat olasz bajn...  Hamvazószerda. - Csíksomlyó 2...  Benedek Elek: Koldus  De mit is jelent az aktív véde...  Jó éjszakát  Valóban feláldozta őt  Színes virágok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kutya a vízparton  Fehér csokor  Hóesés gif  Tulipán csokor  Png nő  A hited az amit sosem veszíthe...  Naplemente  Gerberák  Tulipánok  Esti kép  Fehér rózsa 
Bejegyzés Címkék
videón lefolytatott, önmagáért való, kérdésekre megadni, valós TÉNYEKEN, vidéken élők, idős emberekért, védtelen vidéki, értéknek megmentéséért, egyik nemzedék, 1945 után, nagy generáció&#8221, háború véget-értével, társadalmi krízishelyzetről, magyar nemzet, erkölcsi rehabilitációjuk, trianoni döntés, kisbirtokos szülők, városba küldtek, egész családjukat, leghatékonyabb módszer, nemzeti hagyományok-, hazugság legalattomosabb, kicsit megkésett, vállalkozni tudó, mindenéből kiforgatott, fogyasztói társadalom, lehetőséget arra, szocializmus nevezetűben, elnöke 1992-2000, 1960-as évekre, 60-as évekre, fényes szelek, későbbi nemzedékhez, 1945 utáni, 50-es évek, rendszerváltozás nevezetű, élet minden, szocializmus nevezetűből, dolgozók esti, egész nemzedéknek, lepusztításos kipusztulása, korosztály elveszítette, ember gyermekkorában, jutott osztályrészül, 1970-es évek, nagyvárosba kerülés, fővárosban működő, fokozás szándéka, fővárosi munkásszállókon, három tanulóévük, világ egyik, tizennégy éves, fővárosba kerülve, növényt gyökér, idegen talajba, szakmunkásvizsga után, igazán elkeserítő, ifjúvá serdülés, túlélés jelentette, szellemi- testi-, saját jövőjükre, textilipari munkagépek, napi 8-10, nyelvi kommunikáció, katona parancsosztó, választékos anyanyelvi, kistelepülési összetartó, akkori huszonéves, kiutalható tanácsi, havi törlesztő, 47-50 négyzetméteres, havi fizetése, akkori nagy, havi közüzemi, megélhetés költségeit, otthoni munkavégzést, penel lakások, otthoni munkavégzésre, gyárkapuba telepített, halandósági rátája, legaljasabb- sunyi, 1990 utáni, kizsákmányoló életmódot, videó beszélgetői, idős korú, modern likvidálási, magyar-verésre képeztek, fegyveres testületeknél, valódi bűnösökről, kistelepüléseken, hadrafoghatósági, szakmunkástanuló, krízishelyzetről, rehabilitációjuk, családalapításra, munkásosztályhoz, rendszerváltozás, szakmunkásvizsga, diszkriminációk, legalattomosabb, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 33 db bejegyzés
Összes: 7663 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 33
  • e Hét: 2945
  • e Hónap: 19146
  • e Év: 47646
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.