Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Árpád-házi magyar szentek
  2016-11-02 16:10:18, szerda
 
   
  MINDENSZENTEK NAPJÁN ILLENE TUDNUNK, HOGY A MAGYAROK ADTÁK A LEGTÖBB SZENTET A VILÁGNAK, AZ ÁRPÁD-HÁZI URALKODÓHÁZBÓL
*
A magyarság ,,megnyerése" a római egyház számára a X-XII. században létkérdés volt.

Egy olyan erős európai nép, mint a magyar, mindenképpen térképformáló erőt jelentett a pápaságnak.Talán félreérthető, de igaz: Rómának nagyobb szüksége volt az Európát kelet felé lezáró magyarságra, mint nekünk Rómára, hiszen

- MI MÁR JÓVAL AZ ÚGYNEVEZETT HONFOGLALÁSI IDŐSZAK ELŐTT KERESZTÉNYEK VOLTUNK.
*
A római katolikus vallás felvétele nem annyira rajtunk, mint inkább az egyházon segített.
Ám, egyik európai egyház sem volt annyira független a pápától, mint éppen Magyarország!
ENNEK ELLENÉRE EGYIK URALKODÓHÁZ SEM ADOTT ANNYI SZENTET A RÓMAI EGYHÁZNAK, MINT ÉPPEN A MAGYAR!
*
*
*
1. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ISTVÁN
969-körül - 1038. augusztus 15.
*
996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, a későbbi II. Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát, akivel sok hittérítő és lovag jött Bajorországból.

Atyja életében a nyitrai dukátus ura volt, majd 997-ben, Géza fejedelem halála után követte őt a fejedelmi székben.
Az ezredfordulón, 1000 karácsonyán, (más értelmezések szerint 1001. január 1-jén vagy 1000. augusztus 24-én) koronázták királlyá Esztergomban a feltehetőleg II. Szilveszter pápától kapott koronával, amely azonban nem azonos a ma Szent Korona néven ismert uralkodói jelvénnyel.

Halála előtt Magyarországot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel. (Bizonyos kutatók szerint a korabeli szokás szerint tulajdonába adta.)
*
*
*
2. Árpád-házi Szent Imre (kb. 1007 - 1031)
*
Szent István király és Boldog Gizella királyné fia, a magyar trón örököse. 1031-ben vadászat közben halt meg. A legenda szerint halála után István felajánlotta a koronát Szűz Máriának.
*
Szent Imre legendáját az Érdy-kódexben olvashatjuk.
Jámborságával már gyermekkorában kitűnik. Királyi atyjával egyszer Szent Márton hegyére ment a bencés monostorba, ahol a szerzetesek illő tisztelettel fogadták őket.
,,Imre miért Szentlélekkel teljes, kinek mind megismervén érdemes voltát, mindent azonképpen meg apolgata (megcsókolta). Nekit csak egyször, nekit háromszor, nekit ötször és egyet végre hétszer. Annak kedég vala fráter Maurus neve. Mikoron az szent mise megáldatott volna, az szent királ titkon kérdé meg az ő fiát, miokáért tette volna. És megjelenté az ő atyjának, hogy mindeniknek annyi esztendei volna, Hogy tisztaságus életöt fogadtanak volna. Az utolsó kedég fráter Marus szeplőtelen szűz volna."

Szent Imre hercegünk sajnos, fiatalon egy vadászbaleset áldozata lett.
*
*
*
3. ÁRPÁD-HÁZI SZENT LÁSZLÓ (1046 - 1095)
*
Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.
,,Amikor a magyarok meghallották -- olvassuk a gesztaírónál --, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.''
*
Szent László legenda
*
Kép: A legenda a Magyar Anjou-legendáriumban.
*
A Szent László-legenda a magyarországi templomokban a középkorban megfestett jelenetsor a szent király harcáról és párviadaláról a kun vitézzel. A Magyar Anjou-legendáriumban is megörökítették.
*
A Szent László legenda számos helyen föllelhető a Kárpát-medence középkori templomaiban.
Néhányat itt most meglátogathatunk.
Székelyderzs, Tereske, Zsigra, Türje, Bántornya, Ócsa, Vizsoly, Bögöz, Kakaslomnic, Necpál, Gelence, Bibarcfalva, Rimabánya, Homoródkarácsonyfalva, Szentmihályfa.
*
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=404

Ábrázolása a Képes Krónikában:Ű
*
*
*
4. Árpád-házi Szent Piroska
- bizánci császárnő (1080 - 1143)
*
Árpád-házi magyar királylány, bizánci nevén Priszka, Magyarországi Szent Irén(Eiréne) néven bizánci császárné.
*
Szentlelkű nagy Császárnője lett Bizáncnak, építője dómnak, monostor-kórháznak. Négy daliás fia - s négy ékes szép lánya Árpádok hírnevét növelte Bizáncban.
Majd unokáinak későbbi frigyére visszatér Hazánkba az Árpádház vére.
Végül is letéve csillogó koronát s fénylő ragyogását az elmúlt időnek... Apácamezbe-öltözötten ajánlja fel lelkét Újraalkotó Teremtőjének.
*
Az ortodox egyházakban szentként tisztelik. Az ortodox liturgia szerint augusztus 13-ántartják emléknapját.[1] Kultuszát a római és görög katolikus egyház is átvette; ugyancsak szentjei közé sorolja.
*
*
*
5. Árpád-házi Szent Erzsébet (1207 - 1231)
*
2007-ben Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját ünnepeltük.
Az évforduló tiszteletére több kiállítást szerveztek világszerte, és természetesen Marburgban is.
E kiállítás két gyöngyszemét tekinthettem meg 2008-ban még utoljára Marburgban.
Az egyik kiállítás azokat az elrabolt drágaköveket tartalmazta, amelyek Szent Erzsébet ereklyetartóját díszítették egykor.
A világ különböző pontjairól, múzeumokból, gyűjtőktől állították össze e kiállítást a Marburgi Ásványtani Múzeumban.

Sikerült néhány szép, értékes kámeát, drágakövet lefényképeznem.
Amikor hazatértem és a számítógépemre feltettem a képeket legnagyobb meglepetésemre az egyik kámeán rovásírás felíratott találtam. Ez azért volt megdöbbentő számomra, mert akkor pontosan egy rovásírás képsorozaton dolgoztam, és tejesen a rovás jelek bűvöletében éltem és ez a szerelem még most is tart.
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=404_
*
Erzsébet leprás beteget fürdet; a kassai Szent Erzsébet-dóm szárnyasoltárának szárnyain 12 képen Árpád-házi Szent Erzsébet életének eseményei láthatók.
(Tudjátok, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem kriptájában nyugosznak hamvai.)
*
Számomra is kedves büszkeség, hogy lakóhelyemen látható az egyik legkecsesebb Szent Erzsébet templom. Eme templom falát Nagy Sándor - Európa utolsó szecessziós festője - festette Szt. Erzsébet életéből csodás képeket. (BM)
Erzsébet leprás beteget fürdet; a kassai Szent Erzsébet-dóm szárnyasoltárának szárnyain 12 képen Árpád-házi Szent Erzsébet életének eseményei láthatók.
*
*
*
6. Árpád-házi Szent Kinga (vagy Kunigunda)
Esztergom, 1224. március 5. - Ószandec, 1292. július 24.
*
Árpád-házi királylány, magyar szent. IV. Béla király lánya, Szent Margit és Boldog Jolán nővére, Lengyelország és Litvánia védőszentje.

*
V. Béla és Laszkarisz Mária első gyermekeként született
Korán eljegyezték a Piast-házbeli V. Boleszláv lengyel fejedelemmel, akihez tizenöt évesen, 1239-ben feleségül is ment.
A házasság jó hatással volt a lengyel-magyar kapcsolatokra.
Szüzességi fogadalma hatására Boleszláv is örök tisztaságot fogadott (ún. Szent József-házasságban éltek.
*
Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, ennek ellenére 1241-ben végigdúlták Lengyelországot is; a fejedelmi pár előbb a szepességi Podolinba, majd a Dunajec bal partján álló Csorsztin várába menekült.
A tatárjárás után, 1249-ben hazalátogatott Magyarországra, és az apjától kapott bányászokkal 1251-ben megnyittatta a wieliczkai sóbányákat.
Férje 1257-ben neki adományozta a Szandec nevű területet.
Kinga 1280-ban (más források szerint 1273-ban klarissza kolostort alapított Ószandecben, de emellett másutt is kórházakat, templomokat, kolostorokat építtetett.
Kinga és Boleszláv buzgósága elősegítette Szent Szaniszló boldoggá avatását, melyre 1253-ban került sor.
Férje 1279-ben elhunyt. Kinga ekkor klarissza apácaként az általa alapított ószandeci kolostorba vonult vissza húgával, a fél évvel korábban megözvegyült Jolánnal együtt.
1284-ben a kolostor főnöknőjévé választották.
Az első templom 1285-ben épült.
1287-ben egy tatár betörés során az apácáknak Csorsztin várába kellett menekülniük; az ostromlókat Baksa Simonfia György magyar csapata futamította meg.
A kolostort a tatárok feldúlták, az újjáépítést Kinga irányította. Itt hunyt el 1292-ben, 10 hónapnyi betegség után.
*
*
*
7. Árpád-házi Szent Margit 1242 - 1270
*
Klissza, 1242. január 27. - Margit-sziget, 1270. január 18.
IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő leánya, Szent Erzsébet unokahúga.
*
A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laszkarisz Mária bizánci hercegnővel együtt Dalmáciába menekült.
Ott, Klissza várában született Margit leányuk 1242. január 27-én. Szülei - a tatároktól elszenvedett vereség miatti kétségbeesésükben - felajánlották őt Magyarország megmentéséért.
*
Margit ennek megfelelően hároméves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült.
Nevelőnője Olympiades nővér volt. Később a Nyulak szigetén (mai Margit sziget) lévő zárdába került át, amelyet apja építtetett.
Itt került sor Margit fogadalomtételére 1254-ben.
Később két alkalommal is lehetősége lett volna fogadalma visszavonására, hiszen minden bizonnyal megkapta volna a felmentést apja kérésére.
Ő azonban visszautasította II. Ottokár cseh király, valamint a lengyel király házassági ajánlatát is.
*
A keresztények az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképének tekintik.
A legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. Gyakran kínozta magát korbácsolással is. A róla szóló, 1510-ből fennmaradt legenda szerint jövendőmondó képességekkel is rendelkezett, amellyel olykor apjának is segítségére volt diplomáciai gondjai megoldására.
*
1270. január 18-án halt meg a Margit-szigeti kolostorban. Ravatalát 1271 körül Albert és Péter lombardiai szobrászok faragták meg vörös márványból, egyes részeit pedig fehér márványból.
Legendája szerint holtteste halála után három hétig nem indult oszlásnak, ráadásul rózsaillatot árasztott.
Boldoggá avatása már 1276-ban megtörtént, szentté avatására azonban évszázadokat kellett várni.
Tiszteletét 1789-ben hivatalosan is engedélyezték, végül XII. Piusz pápa 1943-ban avatta szentté, mégpedig atyjának húga Szent Erzsébet ünnepnapján, november 19-én.
*
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Margit

Szerkesztette: Bóna Mária Ilona


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: visszautasította, életszentségével, meglátogathatunk, lengyelországot, ereklyetartóját, meglepetésemre, hazalátogatott, vilagbiztonsag, gyermekkorában, magyarországot, bajorországból, legendáriumban, magyarországra, megörökítették, lefényképeznem, számítógépemre, legalacsonyabb, korbácsolással, uralkodóházból, visszavonására, szentmihályfa, magyarországi, mindenszentek, természetesen, párviadaláról, képességekkel, engedélyezték, ezredfordulón, szerkesztette, jámborságával, szentlélekkel, kormányzására, vadászbaleset, önfegyelmezés, felajánlották, térképformáló, magyarság „, római egyház, olyan erős, római katolikus, egyházon segített, nyitrai dukátus, fejedelmi székben, korabeli szokás, magyar trón, legenda szerint, koronát Szűz, bencés monostorba, szerzetesek illő, szent mise, szent királ, utolsó kedég, MINDENSZENTEK NAPJÁN ILLENE TUDNUNK, HOGY MAGYAROK ADTÁK LEGTÖBB SZENTET VILÁGNAK, ÁRPÁD-HÁZI URALKODÓHÁZBÓL, JÓVAL AZ ÚGYNEVEZETT HONFOGLALÁSI IDŐSZAK ELŐTT KERESZTÉNYEK VOLTUNK, ENNEK ELLENÉRE EGYIK URALKODÓHÁZ SEM ADOTT ANNYI SZENTET RÓMAI EGYHÁZNAK, MINT ÉPPEN MAGYAR, ÁRPÁD-HÁZI SZENT ISTVÁN, Szent Henrik, Szent Korona, Boldogságos Szűzanyának, Árpád-házi Szent Imre, Szent István, Boldog Gizella, Szűz Máriának, Szent Imre, Szent Márton, SZENT LÁSZLÓ, Szent László, Magyar Anjou-legendáriumban, Szent László-legenda, Képes Krónikában, Árpád-házi Szent Piroska, Magyarországi Szent Irén, Újraalkotó Teremtőjének, Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Erzsébet, Marburgi Ásványtani Múzeumban, Szent Erzsébet-dóm, Rákóczi Ferenc, Nagy Sándor, Árpád-házi Szent Kinga, Szent Margit, Boldog Jolán, Laszkarisz Mária, Piast-házbeli, Szent József-házasságban, Szent Szaniszló, Baksa Simonfia György, Árpád-házi Szent Margit, Nevelőnője Olympiades, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.01. 23:34 Koronavírus - Bernie Sanders a wisconsini előválasztás elhalasztására szólí...
04.01. 23:14 Befejezték a felüljáró alá szorult kamion mentését a Hungária körúton
04.01. 22:33 Koronavírus - Az amerikai haditengerészeti tárca nem menekíti ki a Guamnál ...
04.01. 22:04 Koronavírus - Olasz kormányfő: "nem enyhíthetünk a szigorú óvintézkedéseken...
04.01. 22:04 Liget Budapest - Megszűnhet a főváros által elrendelt "zöldstop" a Városlig...
04.01. 22:03 Koronavírus - Pozitív lett Győr polgármesterének második koronavírustesztje...
04.01. 21:53 Koronavírus - Több uniós ország aggodalmát fejezte ki a koronavírus elleni ...
04.01. 21:43 Koronavírus - Franciaországban négyezer fölött a halottak száma
04.01. 21:24 Koronavírus - Pelosi: a képviselőháznak minél előbb napirendre kell vennie ...
04.01. 21:23 MNB: a befektetési alapok is hozzáférhetnek a hosszabb lejáratú hiteleszköz...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Clematis  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Néhány kép - Április elsején -...  Nők kendőben  Erdős Anna - Köszöntelek Ápri...  Szentmisék a Hegyvidéki TV csa...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Kibomlott a cipőfűződ, meg ne ...  Mai nap képe - gyönyörű virág  Székely János: Gyöngyöspatai i...  Mi számít?  Csigi Péter: Meghallom-e, amit...  Tibeti tanítások  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünn...  Április ... Ó Április!  Clematis  Facebookon kaptam  Isten mindig gondot visel az ö...  Március vége  Mirjam nővér - könyv bemutató  Megbocsátás  Kellemes délutánt kívánok  Kellemes kávézást!  Tulipánok  Facebookon kaptam  Ferenc pápa a hétfő reggeli sz...  Tanmese a kitartásról...  Egy Fülöp-szigeteki nővér is a...  Pio atya Teljes film magyarul  Március vége  Facebookon kaptam  Április ... Ó Április!  Facebookon kaptam  A lélek nyugalmát . . .  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tanmese a kitartásról...  Áprilisi tréfálkozás  Kislány napernyővel  Vidám szép napot kívánok !  Kórházzá alakították az Euroví...  Édes képek - kiscicák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A szívünk mélyén keressük az U...  Imádság  Beoltott gyümölcsfa  Április bolondja az, akit álta...  Facebookon kaptam  Narancsbőrgyilkos táplálékok  Kislány virágot szed  Csendélet  Ne, menj el... Kulka János  Márk Miklós, Lelked gyönyörű s...  Tavaszi kép  Csendélet  Kislány csokorral  Facebookon kaptam  Április ... Ó Április!  Tanmese a kitartásról...  Viszlát március  Facebookon kaptam  Elveszett álmok /Dalszöveg  Kellemes délutáni pihenést  Április bolondja az, akit álta...  Áprilisi tréfálkozás  Imádkozzunk együtt napról napr...  Mi számít?  Facebookon kaptam  Clematis  Szép estét  Facebookon kaptam  Az áprilisi rügyekhez  Jézus megigértetése  Harmónia......  Az élet igéje – 2020. áp...  Eljött végre április! Április ...  Március vége  Kislány cicával  Facebookon kaptam  Isten fel akar minket emelni  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Székely János: Gyöngyöspatai i...  Április bolondja, május szamar...  Facebookon kaptam  Kórházzá alakították az Euroví...  Elmélkedés az önkéntes karanté...  Az áprilisi rügyekhez  Sexy nők  Mai nap képe - gyönyörű virág  Eljött végre április! Április ...  Facebookon kaptam  Április ... Ó Április!  Ezer titok közt  Kislány virágot szed  Viszlát március  Tulipánok  Szikora Róberttel imáról, otth...  San Giovanni Rotondo harangsz... 
Bejegyzés Címkék
magyarság &#8222, római egyház, olyan erős, római katolikus, egyházon segített, nyitrai dukátus, fejedelmi székben, korabeli szokás, magyar trón, legenda szerint, koronát Szűz, bencés monostorba, szerzetesek illő, szent mise, szent királ, utolsó kedég, vadászbaleset áldozata, belső veszedelmek, külső ellenségek, magyarok meghallották, ország kormányzására, tökéletes virtusokkal, hajnali csillag, telihold világol, maga napjaiban, magyarországi templomokban, középkorban megfestett, szent király, elmúlt időnek&#8230, ortodox egyházakban, ortodox liturgia, évforduló tiszteletére, egyik kiállítás, elrabolt drágaköveket, világ különböző, számítógépemre feltettem, képeket legnagyobb, egyik kámeán, rovásírás képsorozaton, rovás jelek, kassai Szent, egyik legkecsesebb, tatárok elleni, szepességi Podolinba, tatárjárás után, apjától kapott, wieliczkai sóbányákat, általa alapított, kolostor főnöknőjévé, első templom, tatár betörés, apácáknak Csorsztin, ostromlókat Baksa, tatárok feldúlták, újjáépítést Kinga, vesztett muhi, tatároktól elszenvedett, veszprémi domonkos, felmentést apja, lengyel király, legalacsonyabb rendű, legrosszabb ruhákban, róla szóló, visszautasította, életszentségével, meglátogathatunk, lengyelországot, ereklyetartóját, meglepetésemre, hazalátogatott, vilagbiztonsag, gyermekkorában, magyarországot, bajorországból, legendáriumban, magyarországra, megörökítették, lefényképeznem, számítógépemre, legalacsonyabb, korbácsolással, uralkodóházból, visszavonására, szentmihályfa, magyarországi, mindenszentek, természetesen, párviadaláról, képességekkel, engedélyezték, ezredfordulón, szerkesztette, jámborságával, szentlélekkel, kormányzására, vadászbaleset, önfegyelmezés, felajánlották, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 50 db bejegyzés
Összes: 7680 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 2166
  • e Hónap: 605
  • e Év: 72952
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.