Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az 1968-as Új Gazdasági Mechanizmus gebinben
  2019-06-06 14:33:52, csütörtök
 
   
  Mostanában teljesen feledésbe merült az 1968-as év, amikor ifjú közgazdászok egy csoportja kidolgozta az új gazdasági mechanizmus nevezetű programot, melynek a lényege egy sajátlagos piacgazdaság kiépítése lett volna. Tehát, 1968-ban, az új gazdasági mechanizmussal kezdődött

Erről a korszakról azért kell részletesen írni, mert az akkori ifjú munkavállalók 2009-10-től kezdődően fognak tömegesen nyugdíjba menni... Csakhogy, pont mostanra ismét kimerítette a hatalom az államkasszát és nem fog tudni nyugdíjat fizetni ennek a generációnak, amelyik valójában az (magán)élete, egészsége árán dolgozott éjjel és nappal, miközben éjjel és nappal hazudtak nekik a mindenkor hatalmon lévők!

Az 1990-es hatalomváltás gazdasági előkészítése Magyarországon, valójában az 1968-as, az un. ,,Új gazdasági mechanizmus"-sal kezdődött.
Ugyanis, már akkor, az 1960-as években kiderült - itt Magyarországon legalább is - hogy a bolsevik mintára kiépített un. szocialista gazdaság nem működőképes.

Kiderült - a magukat kommunistának nevezők számára is, hogy az egypárti (MSZMP) diktatúrával nem lehet piacgazdaságot kiépíteni. Merthogy az ,,Új gazdasági mechanizmus"-nak az lett volna a lényege, hogy lazítson a mindenre és mindenkire rátelepedő pártirányítás kontraszelekcióján.

Csakhogy, Kádár ,,atyuskának" ki kellett utaznia a ,,Nagytestvérhez" a Szovjetunióba, hogy ,,áldását" kérje erre az új gazdasági módira.
Természetesen, a nagytestvér hallani sem akart erről az egészről, ezért Kádár János és küldöttsége vert seregként kullogott haza Magyarországra.
*
Kádár, viszont nagyon jól tudta, hogy mekkora csődben van az ország, hiszen már hamarosan a DOLGOZÓ NÉP BÉRÉT is attól a ,,rothadó"-nak hazudott kapitalista nyugattól fölvett KÖLCSÖNÖKBŐL kell fizetni.

Ezért, kacsintott egyet, amúgy kádárosan és azt mondta, hogy akkor csináljátok meg ,,elvtársak", fiúk és lányok ,,gebinben".
,,Én behunyom az egyik szememet, ti meg dolgozhattok" inatok szakadtáig, meg az első infarktusig teljes biztonsággal...

Nosza, a TSZ-ek kiosztottak a TSZ-tagok között némi háztáji földet, pontosabban, a sajátjából visszakapott valamennyit (használatba) meg állatállományt, hogy mindenki gazdálkodjon rajta úgy, ahogy tud!
Merthogy az egybeszántott óriási TSZ-földeken termelt Micsurin-,,nemesítésű" gabona egy-az egyben ment, - mint valami provinciáról - a Szovjetúnióba.
A magyar földművesek, vagyis, az akkori személyi besorolás szerint: PARASZTok, megművelték azt a kicsi földet a legjobb tudásuk szerint.
Belefogtak a fóliázásba is, és olyan sikerrel termesztették a primőr paprikát, paradicsomot, meg minden mást, hogy ellátták vele nemcsak hazánkat, hanem Nyugat-Európát is.
Az akkor telepített (és azóta elöregedett) szabolcsi almások ontották a finom, zamatos magyar almát - az őszibarackosok és szilvások úgyszintén - a közben létrehozott tartósító üzemekbe és a piacokra. Világhíressé vált az ekkor beindított szeszfőzdék cseresznye- barack és szilva pálinkája. Szőlészetek sikerrel gyártották a magyar találmányú, alkoholmentes szőlőlét... STB.


A szerződéses háztájiban dolgozók szépen gyarapodtak anyagilag és ők voltak azok a vidéki parasztok, akik látástól-vakulásig dolgozva elsőként vehettek maguknak Trabant- és Wartburg gépkocsit, majd Zsigulit...


Miért kellett napi 16-20 órát dolgozniuk?


Azért, mert a TSZ-tagságukkal együtt járt, hogy ledolgozzák a TSZ-ben a napi kötelező nyolc órát és csak az azon túli munkával tudták megművelni (a család leszázalékolt- rokkant- idős-nyugdíjas, valamint sokszor kiskorú gyermekei segítségével) a háztáji gazdaságot.
Az állattartásra szerződött háztáji tehenészetek sertés- és baromfi tenyésztésre, pedig szintén az egész hazai húsipar számíthatott.


A HÁZTÁJI TERMESZTÉS- ÉS TENYÉSZTÉS témaköreiben még számos, más tudományosnak tartott munkák találhatók az interneten.


Azonban, azért nem tartom ezek behatóbb tanulmányozását szükségesnek, mert egyik sem szól arról a nagyon fontos EMBERI TÉNYEZŐRŐL (sem jogi értelemben, sem emberi erőforrás tekintetében, sem az EMBERI ÖN- és TÁRSADALMI KIZSÁKMÁNYOLTSÁGÁNAK módjairól és következményeiről) amellyel egy egész nemzedék az életével, az elkótyavetyélt egészségével fizetett.
A társadalombiztosítás ezekben az évtizedekben (1970-1980-as években)

A társadalombiztosítás, vagyis: egészségügyi biztosítás, meg nyugdíjjárulék fizetése csak jogviszony után járt a munkát végzőknek. Azért volt oly fontos, hogy legyen ÁLLAMI CÉGNÉL (termelőszövetkezetnél, illetve vállalatnál) munkaviszonya minden aktív korú munkavállalónak, mert a betegbiztosítást és a nyugdíjjárulékot az a cég fizette utánuk.
Ebből következik az a NAGYON FONTOS TÉNYÁLLÁS, hogy ez a korosztály, melynek tagjai az 1960-as években vált munkavállalóvá és arra kényszerült, hogy a 2. illetve a 3. gazdaságban dolgozva keresse meg a MAEGÉLHETÉSRE VALÓT, ez után a munkája után nem fizethetett sem egészségügyi biztosítást, sem nyugdíjjárulékot.
Következésképpen, ez a korosztály - 2008-tól kezdődően nyugdíjba vonulva - ha ilyen (ön)kizsákmányoló életvitel után még megélte ezt a kort, minimál-nyugdíjra lesz ítélve.
Vagy még arra sem, mert teljességgel kiürítette a Gyurcsány-kormány a nyugdíjalap kasszáját is. Azért is olyan sürgős nekik az egészségügy gyors átalakítása, hátha a tömegesen ellátatlanul maradók meghalnak közben és ,,megoldódik" a fizetésképtelenség problémája...


Miért volt szükség a PARASZTSÁG ilyen mértékű kizsákmányolásával megtermelt terményekre???
Ugyanazért, amiért az IPARI MUNKÁSSÁGéra!

A nagy- iparvállalatoknál és egyéb intézményeknél, cégeknél megtermelt és előállított anyagi javak bevételi forrásaiból tartották fenn a minden iparvállalat és intézmény élére telepített, FÜGGETLENÍTETT KISZ- (MSZMP)ÁRT, SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOK tisztségviselőinek bérét, munkahelyi infrastrukturális hátterét!!!
Minél nagyobb létszámú dolgozóval dolgoztatott egy cég, annál nagyobb létszámú FÜGGETLENÍTETT kisz- párt- és szakszervezeti apparátust tarthatott fenn.
Ezen apparátusok titkárai aztán tagjai voltak a vállalat vagy intézmény igazgatói tanácsának és mindenbe beleszólhattak, ha mégoly kontár módon is - a szavuk döntő módon érvényesült. Pedig, sokszor, egy-egy párttitkár (a fényes szelek nemzedékére jellemző módon) pár hónapos tanfolyamon juthatott ,,diplomához"!

A valóságban ez volt a GAZDASÁGI ALAPJA az EGYPÁRTI DIKTATÚRÁNAK.

Vagyis, amikor ez a rettenetes méreteket öltő pártapparátus felélte, amit a DOLGOZÓ MUNKÁSSÁG és PARASZTSÁG megtermelt a napi- kötelező nyolc órai munkájával, kénytelen volt ezen dolgozókkal másodállási szerződést kötni, hogy a közben - az állami vállalatoknál létrehozott GMK-kban (Gazdasági Munka Közösség), illetve VGM-ben (Vállalati Gazdasági Munkaközösség) kereshették meg a megélhetésre valót. Vagy, ami még ennél is fontosabb: az úgynevezett FUSIBAN.

A FUSI-ban végzett (fuserálással) munka lényege az volt, hogy az ipari MUNKÁS az iparvállaltnál ledolgozva a napi nyolc órás, KÖTELEZŐ MUNKAIDŐT, az úgynevezett ,,szabadidejében", szóbeli megállapodás alapján végezhetett szolgáltató- szakmai tevékenységet. Ez főleg az építőipari szakmák szakmunkásaira volt jellemző, de a textilipari tevékenységet folytató szabó-varró szakmunkások is tömegesen dolgoztak fusiban.


Főleg a gyermekgondozási segélyen lévő kismamák körében terjedt el a ,,bedolgozás"-nak ez az illegális formája.
Ugyanis, nagy ,,vívmány" volt akkoriban, hogy bevezették Magyarországon a ,,GYES"-t, vagyis a gyermekgondozási segélyt


Ennek a lényege az volt, hogy a húsz hét szülési segély, ami a munkabér 70-%-a volt, lejárta után, havi 800,- azaz Nyolcszáz forintot kaptak a kismamák az aktuális kisgyermekük 3 éves koráig. Közben, annál a munkahelynél voltak állományban, munkaviszonyban, ahol éppen dolgoztak már legalább egy évet- folyamatosan a szülés előtt.

Az 1963-ban legalizált és ettől fogva, szinte ,,futószalagon" végzett terhesség-megszakítások miatt olyan mértékben visszaesett az élveszületések száma, hogy félő volt, már az 1945 után születettek nyugdíját nem lesz, aki majd megtermelje!!!
És még sok egyéb problémát kezdett okozni a szülési kedv kihalása Magyarországon.
Akkoriban parlamenti képviselő volt: Fekete Gyula író. Aki ennek az ügynek élharcosaként elérte, hogy törvénybe iktassák és bevezessék a gyes intézményét.
Fekete Gyula, idős kora ellenére - még ma is hazánk demográfiai mélypontja miatt, a magyarság kihalása miatt - aggódó közéleti (100-ak Tanácsa) személyiség.

Igen ám, csakhogy a gyermeknek szüksége van egy OTTHON nevezetű helyre, ahol felnevelhető!
Ekkorra, viszont elfogytak az 1945 előtti polgárságtól államosítás címén, ellenszolgáltatás nélkül ELRABLOTT LAKÁSOK. Vagyis, már nem volt mit kiosztania a közben, ,,tanácsi bérlakás" nevezetű lakásokból, mert azok már mind-mind ki voltak osztva a pártapparátus funkcionáriusai és rokonai között.
Amiért nem épülhettek a szocializmusban bérlakások, mert nem volt az államnak rá pénze, a Szovjetúnióban már alkalmazott HÁZGYÁRI ELEMEKBŐL épített lakótelepek lakásait pénzért, állami ,,BANK"-tól, 30 évre fölvett KÖLCSÖNBŐL lehetett megvásárolni.
Csakhogy a ,,bank" (az egyetlen OTP: Országos Takarék Pénztár) nem adott kölcsönt csakis az igénylő cégénél működő pártszervezet ajánlására!!!
Vagyis, akinek nem volt elég jó a KÁDERLAPJA kommunistáék számára, az nem is reménykedhetett semmilyen otthonhoz-jutásban!!! Kivéve: ha a család nem fogott össze és kalákában nem épített kis szoba-konyhás lakást az új család számára. De ezt is meg lehetett nehezíteni a helyi tanács építési engedélyének megtagadásával (politikai negatív diszkriminációval).
*
Az EGYPÁRTI DIKTATÚRA lényege ugyanis, a hármas T-re (Tilt-Tűr-Támogat) épülő KONTRASZELEKCIÓ volt.
A PÁRT(MSZMP)- a KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség)- és az (iparági - vasas, textilipari- vegyipari- építőipari...) SZAKSZERVEZETEK függetlenített helyi apparátusának TITKÁRAI DÖNTHETTÉK el, hogy ki tanulhat tovább; ki vásárolhat meg egy lakást, ki kaphat hozzá és bármilyen vásárláshoz állami- banki támogatást, vagyis, kamatos kamattal kölcsönt.

Miért nem jöhetett létre egyfajta CSALÁDKULTUSZ - a GYES bevezetése ellenére sem - ezekben az években?
Talán azért, mert az 1945 után születetteket olymértékben gyökértelenítette el a szocialistának hazudott hatalom és oly mértékben telepedett rá rendeletileg és minden más módon erre a nemzedékre, hogy képtelen volt a MAGÁNÉLETRE, a munkaerejének megújítására, a rekreációra, valamint önmaga minőségi reprodukálására.
*
(Részlet a Magyarok Szövetsége Népjólléti tagozata számára 2009-ben készített helyzetelemzésemből.)
*
Bóna Mária Ilona
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: gyermekgondozási, nyugdíjjárulékot, betegbiztosítást, következésképpen, munkavállalónak, reménykedhetett, reprodukálására, munkaviszonyban, kontraszelekció, tanulmányozását, funkcionáriusai, szakszervezetek, szocializmusban, nagytestvérhez, piacgazdaságot, szocialistának, magyarországon, függetlenített, megtagadásával, beleszólhattak, őszibarackosok, állatállományt, intézményeknél, szovjetúnióban, munkavállalóvá, elkótyavetyélt, szakszervezeti, szabadidejében, iparvállaltnál, élveszületések, mechanizmussal, nyugdíjjárulék, szakmunkásaira, magyarországra, hatalomváltás, kizsákmányoló, csoportja kidolgozta, sajátlagos piacgazdaság, korszakról azért, akkori ifjú, mindenkor hatalmon, 1990-es hatalomváltás, 1960-as években, bolsevik mintára, magukat kommunistának, lett volna, nagytestvér hallani, egyik szememet, első infarktusig, sajátjából visszakapott, egybeszántott óriási, magyar földművesek, Gazdasági Mechanizmus, Kádár János, DOLGOZÓ NÉP BÉRÉT, HÁZTÁJI TERMESZTÉS- ÉS TENYÉSZTÉS, EMBERI TÉNYEZŐRŐL, EMBERI ÖN-, TÁRSADALMI KIZSÁKMÁNYOLTSÁGÁNAK, ÁLLAMI CÉGNÉL, NAGYON FONTOS TÉNYÁLLÁS, MAEGÉLHETÉSRE VALÓT, IPARI MUNKÁSSÁGéra, FÜGGETLENÍTETT KISZ-, SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOK, GAZDASÁGI ALAPJA, EGYPÁRTI DIKTATÚRÁNAK, DOLGOZÓ MUNKÁSSÁG, Gazdasági Munka Közösség, Vállalati Gazdasági Munkaközösség, KÖTELEZŐ MUNKAIDŐT, Fekete Gyula, ELRABLOTT LAKÁSOK, HÁZGYÁRI ELEMEKBŐL, Országos Takarék Pénztár, EGYPÁRTI DIKTATÚRA, Kommunista Ifjúsági Szövetség, TITKÁRAI DÖNTHETTÉK, Magyarok Szövetsége Népjólléti, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
06.21. 11:53 EU-csúcs - Luxembourgi miniszterelnök: az EU kizárja a Brexit-megállapodás ...
06.21. 11:51 Nébih: szigorodnak az állatszállítás feltételei a rendkívüli hőség miatt
06.21. 11:51 Potápi: nemzetpolitikai cél, hogy a Kárpát-medence maradjon az európai fejl...
06.21. 11:41 Enyhén gyorsult az euróövezeti magánszektor növekedése júniusban
06.21. 11:21 Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt
06.21. 11:21 Sajtóinformációk szerint előrelépés történt a szerb-koszovói párbeszédben
06.21. 11:21 Saját halottjának tekinti Horváth Ádámot a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit ...
06.21. 11:12 Krónika 2. rész (költségvetés)
06.21. 11:11 Európa Játékok - Banda Árpád 26. lett az íjászok rangsoroló versenyében
06.21. 11:01 MNB: szerény többlettel zárt a fizetési mérleg az első negyedévben
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Ti vagytok a föld sója.  Facebookon kaptam Krisztinától  Esti Budapest  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Meghalt Horváth Ádám, a Szomsz...  Boldog nyarat!  Facebookon kaptam  Kihűl a föld, elvész a remény  Rendben  Telefon  Szép napot  Boldog nyarat!  BALATON, Balaton, de csodás!  Dicső Szent Antal  Dalai Láma mondta  Diplomás csapat  Robognak vonatok  Facebookon kaptam  Cápák között  Jézus Krisztus életem alapja  Kicsiny falum Kicsiny falumba...  Egy mosoly  A birkanyírók és az állatok pa...  Boldog nyarat!  Mindannyian a sebmentes életre...  Facebookon kaptam  Junius 19 - A független Magyar...  Óriás  Facebookon kaptam  Egy fiatal pár a tengerparton  Istenem  A tarka-cica család  Ölelj magadhoz Kedvesem !  Töltött karajszeletek  Először volt magyar szentmise ...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Tündérek  Jézus Krisztus életem alapja  Katica virágokkal  Munkahelyi baleset  Diplomás csapat  Misztikus hely  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Erzsikétől facebookon  Facebookon kaptam  Folyóvá váltak Komló utcái a f...  Varázs szőnyeg  Ölelj magadhoz Kedvesem !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Esti kép  Útravaló – 2019. június ...  Hűség és bátorság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Szép napot  Páduai Szent Antal és az öszvé...  Ti vagytok a föld sója.  Maga alatt a fát  Jó reggelt kedves làtogat...  Csodát akkor tapasztalsz, amik...  Egy kis finomság délutánra  Egy kis finomság délutánra  Sík Sándor: Nyári zsongás / So...  Egy fiatal pár a tengerparton  Facebookon kaptam  Páduai Szent Antal és az öszvé...  Romantika az esőben  Metró állomás  Egy mosoly  Igen, így van  Jól néz ki  Ima  Szép napot  Bódi Irén Az idő vonatán - ba...  Piros ruhás táncosnő  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Folyóvá váltak Komló utcái a f...  Vigyázz, hogy világosat gondol...  Taxi  Taxi  Szép napot  Romantika az esőben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kapcsoló  Szerda  Jó reggelt , szép napot  Fantázia kép  Azt üzenik Neked az angyalok  Telefon  Üdvözlet egy kávéval  Böröndi Lajos 65 éves  Jó reggelt kedves làtogat...  Mákos sütemény  A víz szélén tovább lépeget a ...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
csoportja kidolgozta, sajátlagos piacgazdaság, korszakról azért, akkori ifjú, mindenkor hatalmon, 1990-es hatalomváltás, 1960-as években, bolsevik mintára, magukat kommunistának, lett volna, nagytestvér hallani, egyik szememet, első infarktusig, sajátjából visszakapott, egybeszántott óriási, magyar földművesek, akkori személyi, kicsi földet, legjobb tudásuk, primőr paprikát, akkor telepített, közben létrehozott, ekkor beindított, magyar találmányú, szerződéses háztájiban, vidéki parasztok, napi kötelező, azon túli, család leszázalékolt-, háztáji gazdaságot, állattartásra szerződött, egész hazai, nagyon fontos, egész nemzedék, elkótyavetyélt egészségével, munkát végzőknek, munkája után, nyugdíjalap kasszáját, egészségügy gyors, tömegesen ellátatlanul, nagy- iparvállalatoknál, minden iparvállalat, vállalat vagy, szavuk döntő, fényes szelek, rettenetes méreteket, napi- kötelező, közben &#8211, állami vállalatoknál, megélhetésre valót, úgynevezett FUSIBAN, ipari MUNKÁS, iparvállaltnál ledolgozva, napi nyolc, úgynevezett &#8222, építőipari szakmák, textilipari tevékenységet, gyermekgondozási segélyen, illegális formája, gyermekgondozási segélyt, munkabér 70-%-a, aktuális kisgyermekük, munkahelynél voltak, évet- folyamatosan, szülés előtt, 1963-ban legalizált, élveszületések száma, 1945 után, szülési kedv, ügynek élharcosaként, gyes intézményét, magyarság kihalása, gyermeknek szüksége, 1945 előtti, pártapparátus funkcionáriusai, szocializmusban bérlakások, igénylő cégénél, helyi tanács, hármas T-re, szocialistának hazudott, munkaerejének megújítására, gyermekgondozási, nyugdíjjárulékot, betegbiztosítást, következésképpen, munkavállalónak, reménykedhetett, reprodukálására, munkaviszonyban, kontraszelekció, tanulmányozását, funkcionáriusai, szakszervezetek, szocializmusban, nagytestvérhez, piacgazdaságot, szocialistának, magyarországon, függetlenített, , ,
2019.05 2019. Június 2019.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 12 db bejegyzés
e év: 55 db bejegyzés
Összes: 7483 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 139
  • e Hét: 1261
  • e Hónap: 16424
  • e Év: 64517
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.