Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ügynöklista
  2019-07-09 00:35:01, kedd
 
   
  ÜGYNÖKLISTA !


A III/III. központi állománya: nevek, beosztások, rangfokozatok
2005. március 04. 10:50
Utolsó módosítás: 2005. március 04. 11:58

Kik szervezték be a hálózati személyeket? Kik működtették az állambiztonság rendszerét? A www.hvg.hu most azoknak az állambiztonsági tiszteknek és főtiszteknek a nevét sorolja fel, akik 1989-ben a BM III/III. Csoportfőnökség központi állományának tagjai voltak és a megyei osztályokat vezették.
Az állambiztonság szervezetét hivatalos (hivatásos) rendőri állományú, államilag fizetett munkatársak működtették. Ők szervezték a hálózatot, gyűjtötték és értékelték a hálózaton kívüli információkat, összehangolták az állambiztonsági rendszer különféle szereplőit, "operációkat" hajtottak végre, mindezzel teljesítették a rendszer politikai vezetőinek megrendeléseit.
Hányan lehettek? A Kenedi János történész által közölt kimutatás szerint 1971. január 1-én a Belügyminisztérium (BM) III. Főcsoport-főnökség központi szerveinél 3975-en voltak állományban, közülük 242-en szolgáltak a III/III. Csoportfőnökség központjában. Nagyjából hasonló létszámmal működtek közvetlenül a rendszerváltást megelőzően is: az alábbiakban közreadott 1989-ből származó listán 206 tiszt és főtiszt szerepel, valamint 32 tisztes és polgári alkalmazott (sofőrök, gépírók, objektumőrök), akiknek a nevét nem közöljük.
Publikáljuk viszont a III/III. - a belső reakció elleni - Csoportfőnökség központi állománya tiszti és főtiszti lajstromát, valamint a megyei rendőr-főkapitányságok mellett működő III/III. Osztályok vezetőinek nevét.
A közléssel szembeni aggályokra praktikus és jogi válaszaink vannak. A gyakorlatiasak: az egykori állambiztonsággal kapcsolatos múltról szóló tudományos közlésekben mára bevett gyakorlat lett az egykori tartók, hivatásos állományú tisztek, állambiztonsági vezetők névvel, beosztással és rendfokozattal való szerepeltetése. Az itt közölt nevek több, nagy példányszámban megjelenő újságban, könyvben, sőt tankönyvben is megjelentek már. Nem beszélve arról, hogy a központi állománylista Kiszely Gábor Állambiztonság (1956-1990) c., több kiadást megélt sikerkönyvében - az általunk ismerettel lényegében megegyezően - már évekkel ezelőtt megjelent.
A gyakorlati érveknél azonban talán fontosabbak a jogiak. Az "ügynöklistát" publikálni szándékozó Poltical Capital (PC) március 2-i közleményében az adatvédelmi törvény előírásaira hivatkozik. Az törvény 32. § (3) bekezdése szerint a tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha az érintett abba beleegyezett, vagy az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges. Érvelésük szerint mivel a PC korábban publikált, de széles körben eddig nem ismert, tudományos munkák alapján állította össze listáját, ezzel eleget tesz annak a követelménynek, hogy az adatok a kutatási eredmények bemutatását szolgálják.
Meglehet, a PC-nek igaza van. De álláspontunk szerint az egykor az állambiztonság III/III. Csoport-főnökségéhez tartozó hivatásosok neve és beosztása - feladatukkal összefüggő személyes adata - még akkor is közölhető, ha a hálózati személyeké, a hálózaton kívüli kapcsolatoké, a titkos és a szigorúan titkos tiszteké nem.
— 2 —

Az adatvédelem alaptétele, hogy személyes adat csak az érintett hozzájárulásával vagy akkor közölhető, ha arról törvény rendelkezik. Márpedig az adatvédelmi törvény 19. § (2) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv hatáskörében eljáró személyek neve, beosztása vagy besorolása és munkaköre - ha törvény másként nem rendelkezik - bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat. Márpedig a III/III. ilyen szerv volt.
A törvény természetesen bizonyos megszorításokra ad lehetőséget. Így például ha az adatokat állami vagy szolgálati titokká nyilvánítják, nem szabad kiadni és publikálni őket. Csakhogy a Dunagate-botrány nyomán 15 éve, "jogutód nélkül" felszámolt III/III. iratai 1995 óta nem titkosak többé. Emellett az Alkotmánybíróság 60/1994. (XII. 24.) határozata leszögezte, hogy a nemzetbiztonsági érdekre a III/III. Csoportfőnökséggel kapcsolatban nem lehet hivatkozni. (Egy öt évvel későbbi határozata szerint csak a többi egykori szolgálat esetében jöhet szóba a nemzetbiztonság érdeke a nyilvánosság korlátozása indokaként.)
Az általunk közölt központi állománylista 1989-ből származik, valószínűleg az év második feléből. Csak a tisztek és főtisztek nevét közöljük, az alacsonyabb beosztásúakét és a polgári alkalmazottakét nem. Az osztály- és alosztályvezetők neve mindegyik felsorolásban az első helyen van.
A megyei rendőr-főkapitányságok mellett működő III/III. osztályok vezetői listája 1989. január 30-i állapotot tükrözi.

Egyik sem volt jogállami
,,A rendszerváltás előtt Magyarországon nem volt jogállam, ezért a titkosszolgálatok működése nem lehetett jogállami" - fogalmazott a Sólyom László vezette szakértői bizottság, amelyet 2002-ben Medgyessy Péter kormányfő bízott meg azzal, hogy véleményezzék az ügynökmúlt feltárásával kapcsolatos helyzetet és törvényalkotói teendőket. A Sólyom-bizottság tehát az összes pártállami titkosszolgálat - nem csak a III/III. - esetében mondta ki, attól, hogy részben jogszabályok alapján is működött és "esetleg technikailag" ugyanazt végezte, mint a jogállami nemzetbiztonsági szervek (kémelhárított és hírszerzett), még nem vált jogállami módon működővé. Az Alkotmánybíróság volt elnöke vezette grémiumban helyet kapott Bence György filozófus, Boross Péter volt miniszterelnök, Gálszécsy András volt titokminiszter, Gecsényi Lajos, az országos levéltár főigazgatója, Györgyi Kálmán egykori legfőbb ügyész, Hack Péter, az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának egykori elnöke és Majtényi lászló volt adatvédelmi biztos.

1. A III/III. központi állománya: nevek, beosztások, rangfokozatok
2. Hivatásos lista 1.
3. Hivatásos lista 2.
4. Hivatásos lista 3.
5. Hivatásos lista 4.
6. Megyei osztályvezetők

BM III/III. [belső reakció elhárító] Csoportfőnökség
Dr. Horváth József vezérőrnagy, csoportfőnök
Kovács János százados
Eshvégh Miklós alezredes
Dr. Földvári László alezredes
Berecz Károly pártbizottsági titkár

BM III/III. Csoportfőnökség Titkárság
Dr. Szabó Éva főhadnagy
Bodnár Béla százados
— 3 —

Nákic Gyuláné hadnagy
Molnár Andrásné hadnagy
Zima Péter nyug. alezredes
Dr. Békési András nyug. alezredes
Dr. Balázs Tibor nyug. alezredes
Lunczer Ferenc nyug. alezredes

BM III/III-A Önálló Alosztály [a párt és a kormány vezetőinek operatív biztosítása]
Solti László alezredes
Tóth Kálmán százados
Kocsis András százados
Varga István százados
Bodnár Géza főhadnagy
Kovács Lajos főhadnagy
Pár Antal főhadnagy
Nagy Lajos hadnagy
Unatényi József százados
Lázár Rezső hadnagy
Zsömle Vince főhadnagy
Fehér László hadnagy
Pék József százados
Zámbó Árpád százados
Endre Dezső hadnagy
Szemenyei Pál főhadnagy
Bódi Sándor hadnagy

BM III/III-1. Egyházi Reakciót Elhárító Osztály [korábban: Az egyházak vonalán tevékenykedő ellenséges elemek elhárításáért felelős osztály]
Tóth Ferenc alezredes
Siklói Györgyné őrnagy
Kovács Endréné főhadnagy

BM III/III-1-a. Alosztály [a római katolikus egyházzal szembeni elhárítás]
Erős Lajos őrnagy
Kuburczik István őrnagy
Budai Miklós százados
Császár László százados
Bálint Balázs főhadnagy
Péter-Bartha Gábor hadnagy
Salamon Tibor őrnagy
Sipos Zoltán hadnagy
Évinger István őrnagy
Dr. Varga István százados
Szabó János főhadnagy
Keresztes Mihály százados
Krám István százados

BM III/III-1-b. Alosztály [a római katolikus egyházi vezetéssel és intézményekkel szembeni elhárítás]
Ács Péter alezredes
Horváth Attila alezredes
Bana Géza őrnagy
Haibach Ádám százados
Takács Gábor százados
Bagó Ottó hadnagy
— 4 —

BM III/III-1-c. Alosztály [a protestáns és más egyházakkal szembeni elhárítás]
Reményi Géza őrnagy
Varga Lajos őrnagy
Móricz János alezredes
Horváth István hadnagy
Sugár Sándor őrnagy
Szolnoki József százados
Bándi Ferenc alezredes
Szekeres Ferenc főhadnagy
Király István százados
Sebestyén Gábor hadnagy
Bácskai Mihály százados
Horváth Gyula százados
Nagy István százados
Vágó János főhadnagy
Boros László főhadnagy

BM III/III -2-a. Alosztály [a felsőfokú oktatási intézményekkel szembeni elhárítás]
Ksenicz Tibor őrnagy
Körmendi Ernő őrnagy
Kazinczy Gusztáv százados
Mátrai György százados
Nagy László alhadnagy II.
Horváth György százados
Terényi György százados
Bálint Ferenc százados
Dr. Kaizinger Zoltán hadnagy
Tóth Mihály hadnagy
Molnár Ferenc hadnagy
Tóth Sándor százados
Branstetter Gyula százados
Samu Mihály hadnagy
Karmos Gábor hadnagy

BM III/III -2-b. Alosztály [az ifjúságellenes reakciós erők elhárítása]
Herbán Tibor őrnagy
Bodorics István főhadnagy
Szíjártó György főhadnagy
Szabó Károly főhadnagy
Göncz Ernő őrnagy
Horváth Tibor főhadnagy II.
Kovács László hadnagy I.
Dominek Ferenc őrnagy
Makai Ferenc alezredes
Blaskó Imre főhadnagy
Tatai József főhadnagy
Törzsök István százados

BM III/III - 3. Ellenséges személyeket elhárító, rendkívüli eseményeket felderítő Osztály [korábban: A társadalomra veszélyes, ellenséges, azaz "F"-dossziés személyek ellenőrzésének szervezéséért; a jelenleg is aktív, volt politikai elítéltek, valamint az írásbeli izgatást elkövetők elhárításáért felelős osztály]
Hanusz Gyula ezredes
Csizmadia Antalné hadnagy
— 5 —

BM III/III-3-a. Alosztály [az "F" (azaz figyelő)-dossziés személyekkel és politikai elítéltekkel szembeni elhárítás]
Dr. Kovács János őrnagy
Kérdő István alezredes
Pálinkás Pál főhadnagy
Farkas Antal százados
Gertner András százados
Kovács Ferenc alezredes
Plézer Viktor főhadnagy
Domján Lajos százados
Bencs László főhadnagy
Kalauz Lajos hadnagy

BM III/III-3-b. Alosztály [írásos elkövetők felderítése]
Sóty Tibor őrnagy
Papp Gábor őrnagy
Ács Tibor hadnagy
Tokaji Lajos százados
Bíró György őrnagy
Csapó Károly százados
Holló Aladár főhadnagy
Kovács Lajos hadnagy
Gadányi Iván őrnagy
Zsikó Imre főhadnagy

BM III/III - 4. Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály [korábban: a kulturális területeken tevékenykedő ellenséges személyek elhárításáért felelős osztály]
Forgács Lajos őrnagy
Nagy János százados
Oláh Éva hadnagy

BM III/III-4-a. Alosztály [radikális ellenzék elhárítása]
Nagy István alezredes
Szenes Gézáné százados
Varsányi István főhadnagy
Tamás Zoltán hadnagy
Tóth Endre százados
Kertész László százados
Fazekas István százados
Boros Pál főhadnagy
Kredits László főhadnagy
Béndek János főhadnagy
Troll György hadnagy

BM III/III - 4-b. Alosztály ["szektásnak" minősített, egykori és aktív párttagok, trockisták, álbaloldaliak elhárítása]
Peredi György százados
Vellai Tibor őrnagy
Pénzes Pál őrnagy
Nagy László hadnagy I.
Markotán Gyula főhadnagy
Horváth József alhadnagy
Kovács István hadnagy
Nagy István százados
Urbán Tibor főhadnagy
— 6 —

BM III/III-4-c. Alosztály [a nemzeti/népi ellenzék elhárítása - ide tartoztak a nemzetiségek is]
Kékesdi L. Gyula százados
Jámbor Imre százados
Veres László százados
Pásztor Béla hadnagy
Gábor László őrnagy
Augusztini Tamás főhadnagy
Szabó Pál hadnagy
Csüllög Sándor százados
Kristál Ervin hadnagy
Rácz László alhadnagy

BM III/III-5. Kulturális terület védelmével foglalkozó osztály
Szelőczei István őrnagy
Szelezsán Olga hadnagy

BM III/III-5-a. Alosztály [kiemelt objektumok védelme]
Kazai Zoltán őrnagy
Majda Péter százados
Lád Károly főhadnagy
Barna János őrnagy
Böszörményi György százados
Harmados György főhadnagy
Varga György őrnagy
Gáspár Gellért százados
Szekulesz István főhadnagy
Schukkert András alhadnagy
Kovács László hadnagy II.

BM III/III-5-b. Alosztály [a kulturális vonalak védelme]
Dr. Izsó Attila százados
Kassai József alezredes
Végvári József őrnagy
Érsek József százados
Nagy Csaba főhadnagy
Borsos Gábor százados
György János hadnagy
Kovács Károly hadnagy
Czéh Károly alezredes
Bíró Sándor alezredes
Magyar Péter százados
Török Zoltán hadnagy

BM III/III-6. Ellenséges propagandaanyag készítését és terjesztését elhárító osztály
Jávor Miklós alezredes
Szabó Zoltán főhadnagy

BM III/III-6-a. Alosztály [akciók végrehajtása]
Udvardi Ernő őrnagy
Bocsor István főhadnagy
Molnár József hadnagy
Bogdán László hadnagy
— 7 —

Hajnal Zoltán őrnagy
Falvi István főhadnagy
Csillag József hadnagy
Bajnai Gyula hadnagy
Solymosi István hadnagy
Rovó József hadnagy

BM III/III-6-b. Alosztály [akciók végrehajtása]
Szabó Balázs őrnagy
Horváth Tibor őrnagy
Lőrincz Árpád hadnagy
Lakatos István alhadnagy
Hajós Sándor százados
Lantos László százados
Szabó József hadnagy
Berényi Mátyás százados
Kummer György hadnagy
Korpás Lajos hadnagy

BM III/III-7. Jelentő szolgálatért, belső elhárítási adattárért felelős osztály
Mészáros Béláné alezredes
Földi Géza alezredes
Csallóközi Csaba százados
Pálfalvi György főhadnagy
László Gábor őrnagy
Koltai László százados

Megyei rendőr-főkapitányságok III/III. osztályainak vezetői
Baranya: Dolmány László alezredes
Bács-Kiskun: Balogh Bertalan őrnagy
Békés: Szloszjár György őrnagy
Borsod: Butykai János alezredes
Csongrád: Balogh Viktor százados
Fejér: Gellér József őrnagy
Győr-Sopron: Lakatos Imre alezredes
Hajdú-Bihar: Jenei Sándor alezredes
Heves: Bányai Gábor őrnagy
Komárom: Nagy Lajos százados
Nógrád: Karczagi Tamás őrnagy
Pest: Molnár László dr. alezredes
Somogy: Balogh György dr. százados
Szabolcs-Szatmár: Kerecsény László százados
Szolnok: Jankovics Pál őrnagy
Tolna: Gál István őrnagy
Vas: Baráth Ernő százados
Veszprém: Molnár István alezredes
Zala: Varga János százados

Források:
Cseh Gergő Bendegúz:
A magyarországi állambiztonsági szervezetek intézménytörténeti vázlata. Trezor, 1. (1999) 73-90.
Kenedi János: K. belügyi iratfelmérő jelentése a kastélyból. Magvető, Bp., 2000.
Kiszely Gábor: Állambiztonság (1956-1990). Korona, Bp., 2001.
politicalcapital.hu/lista/vazlat.htm
— 8 —

Révész Béla: Az állambiztonságtól a nemzetvédelemig.
(A belső biztonsági szolgálat átalakításának alternatívái a rendszerváltás idején).
Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága, Szeged, 2003.
Ügynökök és akták. Szerk. Halmai Gábor. Soros Alapítvány, Bp., 2003.
Kapcsolódó anyagok:
Az om budsman bezúzta a Political Capital ügynöklistáját
Tizenöt éve robbant ki a Dunagate
Nyilvánosságra hoznák az állambiztonsági iratokat
Folyt. köv.
Ügynökörvény
Németh Miklós cáfolja az Antallnak adott lista megrendelését
Kommunisták az ügynökhálózaton kívül és belül
Az ügynökbeszervezés még 1989-ben is gőzerővel f olyt
Állambiztonsági értelmező szótár
Gál Zoltán: nem láttam az Antall Józsefnek átadott listát
Egyházi ügynöklista a Magyar Narancsban
Dávid: hiányosak az állambiztonsági iratok
Újabb állambiztonsági iratokat adnak át a levéltárnak

2005. március 04. 10:50
Utolsó módosítás: 2005. március 04. 11:58
*
https://www.facebook.com/notes/b%C3%B3na-m%C3%A1ria-ilona/%C3%BCgyn%C3%B6klista/2 080387171997268/

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: alkotmánybíróság, politicalcapital, nemzetbiztonsági, alosztályvezetők, hozzájárulásával, csoportfőnökség, állambiztonsági, rendszerváltást, főkapitányságok, nemzetvédelemig, ügynökhálózaton, alkalmazottakét, megszorításokra, propagandaanyag, titkosszolgálat, tudományegyetem, nemzetbiztonság, nyilvánosságra, példányszámban, állambiztonság, sikerkönyvében, osztályvezetők, követelménynek, átalakításának, intézményekkel, ügynöklistáját, gyakorlatiasak, megrendeléseit, ellenőrzésének, rendszerváltás, magyarországon, pártbizottsági, összehangolták, titokminiszter, ifjúságellenes, szerepeltetése, hálózati személyeket, állambiztonság rendszerét, állambiztonsági tiszteknek, nevét sorolja, megyei osztályokat, állambiztonság szervezetét, hálózaton kívüli, állambiztonsági rendszer, rendszer politikai, rendszerváltást megelőzően, alábbiakban közreadott, belső reakció, közléssel szembeni, egykori állambiztonsággal, egykori tartók, központi állománylista, Kenedi János, Kiszely Gábor Állambiztonság, Poltical Capital, Sólyom László, Medgyessy Péter, Bence György, Boross Péter, Gálszécsy András, Gecsényi Lajos, Györgyi Kálmán, Hack Péter, Horváth József, Kovács János, Eshvégh Miklós, Földvári László, Berecz Károly, Csoportfőnökség Titkárság, Szabó Éva, Bodnár Béla, Nákic Gyuláné, Molnár Andrásné, Zima Péter, Békési András, Balázs Tibor, Lunczer Ferenc, III-A Önálló Alosztály, Solti László, Tóth Kálmán, Kocsis András, Varga István, Bodnár Géza, Kovács Lajos, Nagy Lajos, Unatényi József, Lázár Rezső, Zsömle Vince, Fehér László, Zámbó Árpád, Endre Dezső, Szemenyei Pál, Bódi Sándor, Egyházi Reakciót Elhárító Osztály, Tóth Ferenc, Siklói Györgyné, Kovács Endréné, Erős Lajos, Kuburczik István, Budai Miklós, Császár László, Bálint Balázs, Péter-Bartha Gábor, Salamon Tibor, Sipos Zoltán, Évinger István, Szabó János, Keresztes Mihály, Krám István, Horváth Attila, Bana Géza, Haibach Ádám, Takács Gábor, Bagó Ottó, Reményi Géza, Varga Lajos, Móricz János, Horváth István, Sugár Sándor, Szolnoki József, Bándi Ferenc, Szekeres Ferenc, Király István, Sebestyén Gábor, Bácskai Mihály, Horváth Gyula, Nagy István, Vágó János, Boros László, Ksenicz Tibor, Körmendi Ernő, Kazinczy Gusztáv, Mátrai György, Nagy László, Horváth György, Terényi György, Bálint Ferenc, Kaizinger Zoltán, Tóth Mihály, Molnár Ferenc, Tóth Sándor, Branstetter Gyula, Samu Mihály, Karmos Gábor, Herbán Tibor, Bodorics István, Szíjártó György, Szabó Károly, Göncz Ernő, Horváth Tibor, Kovács László, Dominek Ferenc, Makai Ferenc, Blaskó Imre, Tatai József, Törzsök István, Hanusz Gyula, Csizmadia Antalné, Kérdő István, Pálinkás Pál, Farkas Antal, Gertner András, Kovács Ferenc, Plézer Viktor, Domján Lajos, Bencs László, Kalauz Lajos, Sóty Tibor, Papp Gábor, Tokaji Lajos, Bíró György, Csapó Károly, Holló Aladár, Gadányi Iván, Zsikó Imre, Forgács Lajos, Nagy János, Oláh Éva, Szenes Gézáné, Varsányi István, Tamás Zoltán, Tóth Endre, Kertész László, Fazekas István, Boros Pál, Kredits László, Béndek János, Troll György, Peredi György, Vellai Tibor, Pénzes Pál, Markotán Gyula, Kovács István, Urbán Tibor, Kékesdi, Jámbor Imre, Veres László, Pásztor Béla, Gábor László, Augusztini Tamás, Szabó Pál, Csüllög Sándor, Kristál Ervin, Rácz László, Szelőczei István, Szelezsán Olga, Kazai Zoltán, Majda Péter, Barna János, Böszörményi György, Harmados György, Varga György, Gáspár Gellért, Szekulesz István, Schukkert András, Izsó Attila, Kassai József, Végvári József, Érsek József, Nagy Csaba, Borsos Gábor, György János, Kovács Károly, Czéh Károly, Bíró Sándor, Magyar Péter, Török Zoltán, Jávor Miklós, Szabó Zoltán, Udvardi Ernő, Bocsor István, Molnár József, Bogdán László, Hajnal Zoltán, Falvi István, Csillag József, Bajnai Gyula, Solymosi István, Rovó József, Szabó Balázs, Lőrincz Árpád, Lakatos István, Hajós Sándor, Lantos László, Szabó József, Berényi Mátyás, Kummer György, Korpás Lajos, Mészáros Béláné, Földi Géza, Csallóközi Csaba, Pálfalvi György, László Gábor, Koltai László, Dolmány László, Balogh Bertalan, Szloszjár György, Butykai János, Balogh Viktor, Gellér József, Lakatos Imre, Jenei Sándor, Bányai Gábor, Karczagi Tamás, Molnár László, Balogh György, Kerecsény László, Jankovics Pál, Baráth Ernő, Molnár István, Varga János, Cseh Gergő Bendegúz, Kiszely Gábor, Révész Béla, Szegedi Tudományegyetem Állam, Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága, Halmai Gábor, Soros Alapítvány, Political Capital, Németh Miklós, Antall Józsefnek, Magyar Narancsban,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.23. 22:42 Több ezer futó és olimpikonok sora a Kolonics György Emlékfutáson
10.23. 21:51 Női kosárlabda EK - Vereségek Spanyolországban
10.23. 21:11 Oficial ungar: 1956 rămâne o referinţă atât pentru prezent, cât şi pentru v...
10.23. 21:01 Október 23. - Az 1956-os forradalomra emlékezett a magyarság
10.23. 20:52 Önkormányzat 2019 - Megalakult Szombathely közgyűlése
10.23. 20:51 Október 23. - Karácsony meghirdette a tiszta levegő, tiszta szív és tiszta ...
10.23. 20:42 Férfi kosárlabda EK - Körmendi győzelem, pécsi vereség a nyitányon
10.23. 20:42 Október 23. - Novák Katalin: 1956 mércéjének kell a jelenben és a jövőben i...
10.23. 20:41 Október 23. - Orbán: 1956-ban is szabad és független Magyarországot akartun...
10.23. 20:21 A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Alvó cica  Két egérről  Isten békessége  Jó reggelt kedves látogatóimna...  A hölgy egy szál rózsával  Kellemes délutánt kívánok!  Vidám, szép napot  Jó éjszakát  Holnap  Vízcseppes rózsa  Mitesszerek ellen  Lila rózsa  Első helyről a harmadikra  Vidám, szép napot  Facebookon kaptam  Őszirózsás szép napot!  2. 1956-tal kapcsolatban ideje...  8. Az én 1956-om, és titkosszo...  Szép estét  Facebookon kaptam  Vidám, szép napot  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Jó éjszakát  Szép őszi napot  A belül hordott haza - Kétszáz...  Nagyon haragos  Őszi csendélet  Első helyről a harmadikra  Szép estét  Facebookon kaptam  Az ’56-os forradalom és ...  Kellemes délutánt kívánok!  Szèp estét  Cél és ügy  Az Úr irgalma végtelen - Tégy ...  Jó éjszakát  Déli napsütés  Rossz és jó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Kellemes délutánt kívánok!  Mitesszerek ellen  Minden reggel úgy ébredek  Vidám, szép napot  Ősz a bizonyítéka  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi kép  Két ember kapcsolatában sosem ...  Jó éjszakát  1. 1956-tal kapcsolatban ideje...  Ősz a bizonyítéka  Sorsolás volt a Vízilabda 2020...  2. 1956-tal kapcsolatban ideje...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Magyarországon NICK VUJICIC -...  Facebookon kaptam  Rossz dolog  Örökkévalóság  Rossz és jó  Facebookon kaptam  Kislány póni lovon  Harmónia......  Holnap kitör a forradalom  Tetovált kar - japán  Szőlő  1. 1956-tal kapcsolatban ideje...  Sose feledd  Lelkünkben gyújts pici gyertyá...  Örök reménykedés  Megváltó Krisztus-szobor a fül...  2019 adventjétől 2020 szeptemb...  7. Az én 1956-om:A kölyökharco...  Rossz és jó  Csodálatos szép napot , hetet  Élek, dönthetek, cselekedhetek...  Seregély István rövid elmélked...  Szép új hetet  Arc  Párizs érseke a politikusoknak  Az Úr irgalma végtelen - Tégy ...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Esti kép  Váci Mihály Ha itt nem találsz...  Ráncok ellen : ánizs  Ady Endre : Misztérium  Pünkösdi ima  Szőlő  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Ne keseregj!  Facebookon kaptam  Vidám, szép napot  Romantikus szép estét  Facebookon kaptam  Esti kép  Bármilyen utat...  Örök reménykedés  Illyés Gyula: Egy mondat a zsa... 
Bejegyzés Címkék
hálózati személyeket, állambiztonság rendszerét, állambiztonsági tiszteknek, nevét sorolja, megyei osztályokat, állambiztonság szervezetét, hálózaton kívüli, állambiztonsági rendszer, rendszer politikai, rendszerváltást megelőzően, alábbiakban közreadott, belső reakció, közléssel szembeni, egykori állambiztonsággal, egykori tartók, központi állománylista, általunk ismerettel, gyakorlati érveknél, adatvédelmi törvény, tudományos kutatást, érintett abba, kutatási eredmények, hálózati személyeké, szigorúan titkos, adatvédelem alaptétele, érintett hozzájárulásával, állami vagy, törvény természetesen, adatokat állami, nemzetbiztonsági érdekre, többi egykori, nemzetbiztonság érdeke, nyilvánosság korlátozása, általunk közölt, alacsonyabb beosztásúakét, polgári alkalmazottakét, első helyen, rendszerváltás előtt, titkosszolgálatok működése, ügynökmúlt feltárásával, összes pártállami, jogállami nemzetbiztonsági, országos levéltár, kormány vezetőinek, egyházak vonalán, római katolikus, felsőfokú oktatási, ifjúságellenes reakciós, társadalomra veszélyes, írásbeli izgatást, kulturális területeken, kulturális vonalak, magyarországi állambiztonsági, belső biztonsági, rendszerváltás idején, állambiztonsági iratokat, ügynökhálózaton kívül, állambiztonsági iratok, alkotmánybíróság, politicalcapital, nemzetbiztonsági, alosztályvezetők, hozzájárulásával, csoportfőnökség, állambiztonsági, rendszerváltást, főkapitányságok, nemzetvédelemig, ügynökhálózaton, alkalmazottakét, megszorításokra, propagandaanyag, titkosszolgálat, tudományegyetem, nemzetbiztonság, nyilvánosságra, példányszámban, állambiztonság, sikerkönyvében, osztályvezetők, követelménynek, átalakításának, intézményekkel, ügynöklistáját, gyakorlatiasak, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 26 db bejegyzés
e év: 150 db bejegyzés
Összes: 7578 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 361
  • e Hét: 1444
  • e Hónap: 7959
  • e Év: 107907
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.