Regisztráció  Belépés
gizellalapu.blog.xfree.hu
Ha megjelenik a szeretet, eltűnnek a határok. lapu gizella
1944.12.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Karácsonyi áldás
  2010-12-25 17:41:12, szombat
 
   
 
2007. dec. 25.
Karácsonyi áldás


Az Úr áldjon meg és tartson meg téged
Az Ő orcája ragyogjon terád, és adjon békességet tenéked.
Ahogy a Betlehemben született gyermekre emlékszel,
Hajolj meg a tulajdon szívedben élő gyermek előtt,
És kövesd álmaid csillagának fényét,
S tudd, Isten veled van, Bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa,
Az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltani a világot.
Kívánom, hogy a karácsony szelleme
Egész évben melengesse lelkünk!
Béke és kegyelem kísérjen utunkon
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében,
A világ végezetéig.
Ámen.
Ismeretlen szerző
2007. dec. 25. 23:25 - még nincsenek kommentek - bemutatkozom
Kategóriák: Advent és karácsony

2007. dec. 25.
És a betlehemi fény szüntelenül bevilágít az emberi szívekbe. Még századok romjain, kiábrándultságain és tagadásain keresztül is az angyalok szózata az el nem múló reményt hirdeti. Az az éjszaka újra és újra megpecsételi az emberiséget, és a szózat által újra kezdhetünk ama Gyermek kegyelmében és ama Édesanya mosolyával."
Igino Giordani
* * *
A szél belefújt az éjszakába, körbenézett, valakit keresett. A barlang felett egy csillag nevetett: megszületett.
-Áldott békés karácsonyt ...és BUÉK!
---------
A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a pásztorok egyszerűsége ragyogja be Karácsonyodat, és adjon erőt az új esztendőhöz!
-----------
Csillagszóró szórja fényét, áraszt szeretetet s békét. Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet:Boldog karácsonyt!

------------------------------

Kegyelem Nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!
* * *
Leszáll az angyalka, s azt súgja nékem, gondolj ma azokra, kik a szívembe férnek. Eszembe jutottál Te és családod, ezúton kívánok BOLDOG KARÁCSONYT!

-----------------------------------------------


A békesség Ura adjon nektek örök békességet mindenhol! Az Úr legyen mindnyájatokkal! A békesség Istene pedig szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon feddhetetlen Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. Aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja.
* * *
Karácsonykor az angyalok a Mennyből a Földre szállnak.Térjenek be otthonodba s maradjanak nálad!
* * *
Hópihécske száll az égen, kis csengettyű szólal szépen. Az angyalok ma táncra kelnek, gyertyafénynél énekelnek, mosolyogva mondják néked: BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET!
* * *
A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás, a mai nap töltse el szívedet a jóság és a szeretet tartson ki ameddig csak lehet! Áldott békés karácsonyt Nektek!
---
Jégvirág költözött mindegyik ablakba, gőzölgő kalácsból jusson az asztalra! Legyen sok ajándék, szívemből kívánom, gazdagon, örömben teljen a karácsony!
---
Leszállt egy angyalka és azt súgta nékem, gondolj ma azokra akik szívedbe férnek. Eszembe jutottál Te és a családod, ezután kívánok békés boldog karácsonyt!

* * *
Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig egy kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen, és hogy szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon,
Hanem a szívekben legyen karácsony.

(Arany Viktor)
Áldott karácsonyt mindenkinek!
* * *
Pálfalvi Nándor: Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.

Kegyelemteljes Karácsonyt kívánok Mindenkinek!:)

* * *
"Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt,
Megszületett Jézus, a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja,
Isten irgalmának."

Mindenkinek Áldott Szent Karácsonyt Kivánok
* * *
Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,
csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan,
mert Isten híján hontalan!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
* * *
"...legalább ti jó emberek,
fogadjátok a kisdedet,
házatokra boldogság száll,
ha betér az Égi Király..."

* * *
Mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog újévet!
"Anya lesz a szűz és fiút szül.
Emmánuel lesza neve.
Ez azt jelenti: Velünk az Isten." (Mt.1,23.)
"Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!"
* * *
De jó lenne, de jó lenne,
ha az öröm útra kelne,
és eljutna mindenhova,
ahol eddig nem járt soha.

De jó volna, de jó volna,
ha a jónak szárnya volna,
ide szállna, oda szállna,
mindenkivel cimborálna.

* * *
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16)
Áldott Szent Karácsonyt kívánok mindenkinek.

* * *

"Mint gyenge gyermek, Ő e bűnös földre jő.
Várva várlak Téged, Te mennyből érkező.
Hozz vígaszt, békességet!"

* * *

" Népek megváltó Istene szűztől születve megjelent,
Csodálják minden századok , Istenhez illő születés."

* * *

"Az Ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott fel nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa."
/karácsonyi prefáció/

* * *

"Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában."

(Lk 2.10-11)

---

"Krisztus születik, dicsőítsétek, Krisztus jő a mennyből, fogadjátok, Krisztus a földön van, emelkedjetek. Énekelj az Úrhoz egész földkerekség, és örömmel magasztaljátok Őt népek, mert megdicsőíttetett."

"Különös és csodálatos titkot látok: mennyboltnak a barlangot, kerubi trónnak a Szüzet, és a jászolt hajléknak, melyben pihen az elférhetetlen Krisztus Isten, kit is énekelve magasztalnunk"

(Irmoszok az ünnep kánonjából).

---

Limbacher Gábor : "Alig-alig várjuk, s már-már születik a Szeretet, aki a következő évre megnemesít bennünket. A kegyelmek gazdagságát, áldást és a Lélek kiáradását Minadannyiótoknak."

---
Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el!
Kérjük oltalmazzon meg és adjon néked erőt!
Utadon vezessen, formáljon szeressen, legyen a te őríződ!

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el!
Kérjük ragyogja lénye lábad elébe a fényt.
Lásd meg, hogy utadon isteni oltalom vigyáz rád, szeretve félt!

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Legyen vígasztalásod, ha majd szenvedni kell!
Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell!
Szívesen szolgálni, hálával áldozni, Jézusra mutatni fel!

Legyen áldás az Úrtól, amit ma kezdesz el!
Kérjük kísérjen végig, amíg úton leszel:
boldog lehess és érezd, hogy a te élted Övé!
Érezd, hogy szeretünk, szívünkkel kísérünk életünk célja felé!

ifjúsági énekeskönyvből
---
Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.
Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.
Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.

/Móz4,6,24-27/
---
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni. A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra. .


* * *

"Békességet, boldogságot,
Csengőszót és gyertyalángot,
Ajándékot, szeretetet,
Áldott, boldog ünnepeket!"
Kívánok minden kedves ismerősömnek!

* * *

...... .....,és mi meghatódva, meglepetten nézünk a semmibe. Szemeink a könnytől csillognak, s mi azzal birkózunk, hogyan kendőzzük el azokat. De a könnyek megtalálják szabadulásuk útját, mert a bennünk lévő lélek ontja őket. A könnycsepp jelkép csupán, amely lehet a bánat, az öröm.

Ebben a pillanatban emeljük fel szívünket! Gondoljunk eltávozott, s a mellettünk álló szeretteinkre! Így fogadjuk Isten át, amiből mindenki egyformán részesülhet. Ez az nem más, mint a szeretet. Hisz a szeretet senkit és semmit nem zár ki, hanem mindent és mindenkit összefog. A valódi szeretet ad, s nem elvesz, Isteni terv alapján születik és harmóniához vezet!

* * *

Karácsonyra készülődve fogadják szeretettel ezt a moldvai köszöntőt. Régi szokás szerint szenteste a gyerekek körbejárják a falut, a házak ablaka alatt kántálnak, így köszöntik a ház lakóit:

Ma karácsony napja,
Holnap másodnapja,
Nem kell nekem hagyma,
Egye meg a gazda,
Dirib-darab hurka
Esik tarisnyámba,
Ne vágd el te Gyurka,
Mert most es igen kurta!
Szállásikra adja az Isten!

* * *


Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik

Mögötte elmaradt a nagyhavas,
Mögötte elmaradt a rengeteg,
A piacon most megállnak vele
A nagy utat járt, csendes szekerek.

Vizsgálgatják növését, termetét,
Az emberek közt kézről-kézre jár.
Az óriás lemetszett, csonka karja,
A kis fenyőfa: karácsonyfa már.

Csodálkozva tekintget szerteszét
És fájón leheli ki illatát.
Egyben ünnepre felszenteltnek is,
Halálraszántnak is érzi magát.

* * *

Karácsony meleg hangulata és öröme ragyogja be a mai napot, mintegy elővételezve az ünnep fényét. A beteljesedés biztos tudatával kell hálát adnunk a mérhetetlen kegyelemért. Az igazi, őszinte hála tettekre ösztönöz, és arra késztet, hogy Isten irgalmának hirnökei legyünk. Karácsony meleg hangulata és öröme ragyogja be a mai napot, mintegy elővételezve az ünnep fényét. A beteljesedés biztos tudatával kall hálát adnunk a mérhetetlen kegyelemért. Az igazi, őszinte hála tettekre ösztönöz és arra késztet, hogy Isten irgalmának hírnökei legyünk. Dávid ígéretet kap Istentől, hogy királysága örökre fenn fog maradni. Ezt az isteni ígéretet akkor értelmezzük helyesen, ha a Jézus által megvalósított uralomra és az általa elhozott Országra vonatkoztatjuk. Ha ugyanis a földi királyságra gondolnánk, félreértelmeznénk mind a prófétai jövendölést, mind Jézus küldetését. Jézus korában sokan hitték azt, hogy a Messiás helyreállítja majd a királyság intézményét és magához ragadja a politikai hatalmat és az ország vezetését. Jézus egyértelműen visszautasítja ezeket az elképzeléseket. Nem evilági uralomra törekedett, hanem Isten Országát hirdette meg, amely Ország megvalósulása az ő eljövetelével kezdődött meg. Születésével új rend kezdődik.

* * *

Mennyi izgalommal van tele a mai nap. Mennyi titokzatosság lengi körül. csendes készülődés, reményteli várakozás, egyre több fényes ablak. Békés készületünk örömteli éjszakát és ünnepet tartogat számunkra. Dávidnak volt miért köszönetet mondania Istennek. Legyőzte Góliátot, diadalmaskodott a filiszteusokon, királyságát megalapozta Jeruzsálemben, amikor pedig vétkezett, az Úr megbocsátott neki. Háláját úgy is ki szeretné fejezni, hogy hajlékot, templomot épít az Úrnak. Istent azonban nagylelkűségben és szeretetben nem lehet felülmúlni. Dávid ígéretet kap, melyet Isten maga teljesít. Dávidhoz hasonlóan nekünk is van miért hálát adni Istennek. Gondviselő szeretetével irányítja életünket. Ha vétkezünk és bűnbánatot tartunk, megbocsát, Krisztusban pedig mindnyájunknak megadta, hogy háza népe legyünk. Így lettünk Isten gyermekei, Dávidnak.

* * *

Szent-Gály Kata: KARÁCSONY ELŐTT

Már hó szitál a fenyvesek között és
korán beálló esték fénye ég,
oly mély a csend és én úgy készülődöm
ujjongó szívvel, Istenem, feléd.

Most én megyek. Te voltál már a földön.
Ó, hány karácsonyt játszottam neked!
Amim csak volt, a két kezedbe tettem
egymásután: egy hosszú életet.

Mondd, vársz reám? Olyan remegve kérdem
s oly boldogan, mint szentestén kölyök.
Most rajtad áll, hogy szívemet betöltsed.
Csitt! angyal jár a zárt ajtók mögött.

* * *

Ha létezik fontos mondanivalót hordozó álom, akkor József álma bizony ilyen. Nem csak útmutatást ad a bizonytalankodó Józsefnek, hanem isteni kinyilatkoztatást is tartalmaz. Három üzenete van az álomnak: Először: József megtudja és az evangélista leírásából mi is megtudjuk, hogy Máriának a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fog gyermeke születni. Isten tehát e különleges álom révén beavatja Józsefet Mária anyaságának titkába, az üdvtörténet titkába. Másodszor: József feladata lesz, hogy a gyermeknek a Jézus nevet adja. A névadás az apa joga volt. József ezáltal tehát azt a megbízatást kapja Istentől, hogy vállalja a földi édesapa szerepét, nevelje fel a születendő gyermeket és gondoskodjon édesanyjáról. Ezért tiszteljük őt Jézus nevelőapjaként. Harmadszor: A születendő gyermek lesz a Megváltó. Ez az üzenet már nem csupán Józsefnek szól, hanem az egész emberiségnek. Szólt egykor mindazoknak, akik várták a Megváltó érkezését és szól most nekünk, akik a Megváltó születését várjuk. Nagy álmunk, hogy találkozzunk Istennel, holnap, Karácsony napján valóra válik. A betlehemi Gyermekben megláthatjuk a Megváltót.

* * *

"Íme, a szűz fogant méhében, fiút szül,
akit Immanuelnek neveznek - ami azt jelenti:
Velünk az Isten" (Mt 1,23)


* * *

József, az igaz ember. Aki tudja, hogy nehézségében kihez forduljon. Aki nem kapkod, hanem töpreng, fontolgatja a megoldást, Istentől várja csendességben rá figyelve a megoldást, a választ kérdésére, kételyeire. Karácsonyra készülve egyre jobban szeretnénk figyelni Istenre, figyelni arra, hogy mivel ozhatom meg Krisztust. Jézus születésekor József háromszor lát álmot. Angyal jelenik meg neki, aki megismerteti vele Isten szándékát. Így tudja meg, hogy kitől származik a Mária méhében megfogant gyermek (Mt 1,20-21), így értesül a megszületett Jézust fenyegető veszélyről (Mt 2,13), majd pedig ismét egy álomnak köszönhetően tér vissza családjával Egyiptomból Názáretbe (Mt 2,19-23). A mai evangéliumban József első álmáról, egy Jézus születését megelőző álomról hallottunk, amelyben bátorítást kap, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, akivel jegyességben áll. Milyen egyszerűen hangzanak e szavak: ,,Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki" Mt 1,24), pedig bizonyára nem volt könnyű számára, hogy álomban látott jelenésnek engedelmeskedjen.

* * *
Krisztus születésének előünnepe (dec. 20-23)

Tropárion:

"Készülj fel Betlehem, megnyílt mindeneknek az Éden; készülődj Efrata, mert a barlangban kivirágzott a Szűzből az Életnek Fája. Eszmei Paradicsomnak bizonyult a méhe, melyben az Isteni Palánta van, amelyből ha eszünk, élni fogunk, és nem halunk meg mint Ádám. Krisztus születik, hogy fölemelje a hajdan elesett képmását."


Kondákion

"Örvendezz Betlehem, Efrata készülődj, mert íme a Bárány Anyja, a nagy Pásztort hordozva méhében, eljő hogy világra hozza, kit is látva az istenhordozó atyák örvendeznek, pásztorokkal együtt magasztalva a Gyermeket tápláló Szüzet."


* * *
Ady Endre
BÉKESSÉG ÜNNEPÉN

Békesség most tinéktek, emberek.
Övendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!...
Szép dolog ez!... Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán...
Hejh, szép az istenes legenda,
A csillag, a jászol, az élet,
Ki lehetne még vele húzni
Talán még néhány ezer évet...
Békesség hát néktek, emberek,
Örvendezzék a vak, a béna:
A jászol benne van a legendában
S a jászolban benne a széna...
Különben is az élet csupa vígság,
Útvesztőkből csillag vezet ki,
A pásztorok és bölcs királyok
Szinte futnak - egymást szeretni
S a betlehemi félhivatalosban
Miként egykor meg vala írva:
Mindenkit jászolánál várja
Az arany, a tömjén, a mirrha...
Örvendezzél, derék világ,
Harsogjatok, jó, égi villik,
Örvendezzél, derék világ,
Te meg vagy váltva tudniillik.
Lobogj, kis gyertya! Meg nem árthat
Ennyi kis fény tán a világnak.
Odakint szörnyű nagy a kétség,
Odakint szörnyű a sötétség.
Odakint szörnyű vaksötétben
Sirály sikoltoz, vércse vijjog,
Bagoly huhog, kóbor eb szűköl...
Odakint valami nagy titkot
Rejteget a sötét világ,
Jó lesz mormolni szaporábban
A szent zsolozsmát, bibliát.
A föld könnyektől terhesült meg
S a terhesült föld ing, remeg,
A vajudó kínnak gyümölcse
Nem lehet más, csak szörnyeteg...
Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt
És rettentett a földgolyón,
Vad orkánban kitörni készül,
Világot törve, rombolón,
Évezredes tragédiának
Bosszuló vége fenyeget,
Vad-éhesen, vad harcra készen
Állnak iszonyú seregek...
A Messiást nem várják immár,
Nem kell többé a Messiás,
Hazug a megváltás meséje,
Szentségtelen a szentirás,
Hazug minden, amit az ember
Évezredekkel istenné tett,
Csak egy igazság - közös jussú
S egyenlő végű - ez az: élet...
Ám ne nézz ki az éjszakába,
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák,
Ne halljátok a föld-dübörgést,
Menjen tovább a szürke élet,
Közelg a földi végitélet...
Addig lobogj csak, kicsi gyertya,
Harsogjatok csak, égi villik,
Örvendezzél, derék világ,
Te meg vagy váltva tudniillik.

* * *
Juhász Gyula
BETLEHEMI ÜZENET A VAKOKNAK

Testvéreim, egy látó küldi néktek
Üdvözletül ma könnyes szavait,
Ki mindig fájón és szédülve nézett
Egy szép pokolt, mely földnek hivatik.
Ô onnan jött, hol a magas mennyeknek
Szférája zeng és csillaga ragyog,
Szemében még e fény árnyéka reszket,
Az édené, mit sírón elhagyott.
Mint nagy elődje, Milton, aki vak volt,
Ô is szeretne látni víg eget,
Túl minden földi harcon és kudarcon
Felé örök világok intenek.

Testvéreim, itt mind vak, aki balgán
Tűnő örömben üdvöket kutat,
Ki istent vár a múló gyönyör arcán:
Mind vak szegény, ki nem talál utat.
És nem vak az és ő meg fogja látni
Istent magát mind, kinek lelke fény,
Minden világi pompák csillogási
Kialszanak, ha Isten fénye kél.
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
S ennél különbet nem mond senkise.
A betlehemi békés csillagokból
Üzeni ezt ma a Szivek Szive!

* * *
Mennyből az angyal

Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,
Ô leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére azonnal, azonnal
Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképen imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.
***
CSORDA-PÁSZTOROK

Csordapásztorok midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben,
Csordát őriznek éjjel a mezőben.

Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.

,,Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.

Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba',
Ott találjátok Jézust a jászolba'.''

Elindulának és el is jutának,
Szűz Máriának jónapot mondának,
Szűz Máriának jónapot mondának.

,,Isten titeket hozott Uratokhoz.
De nem szólhatok mostan szent Fiamhoz,
De nem szólhatok mostan szent Fiamhoz.

Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban.

Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
Hanem jászolban, romlott istállóban,
Hanem jászolban, romlott istállóban.''

,,Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,
Mert mi angyalok igéjére jöttünk,
Mert mi angyalok igéjére jöttünk.

Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,
Bűnös emberek megváltó szent Ura,
Bűnös emberek megváltó szent Ura.

Kérünk Tégedet, mi Üdvözítőnket,
Sok bűneinkért meg ne utálj minket,
Sok bűneinkért meg ne utálj minket.

Mária, Te is könyörögj érettünk,
Hogy halálunkkor boldogok lehessünk,
Hogy halálunkkor boldogok lehessünk.

Dicsőség Néked, örök Atyaisten,
Te kisded Jézus és Szentlélekisten,
Te kisded Jézus és Szentlélekisten.''
* * *
Bernáth William: Karácsony


Hó nem szitál. Az ég derűs.
Csupán az este hűs.

A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.

Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.

Az arcokra kíváncsiság
mély áhítata szállt.

Idézve látom múltamat...
a gyémántos havat.

S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.
* * *

Karácsonyi csengő
Móra László

Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!


---

Amikor a Betlehemben született gyermekre emlékszel, hajolj
meg a tulajdon szívedben élő gyermek előtt, és kövesd álmaid
csillagának fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa neked,
hogy az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltani a
világot. Karácsony szelleme egész évben melengesse lelkedet!
Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya, a Fiú és a
Szentlélek Isten nevében!

Karácsonynak ez az üzenete: szemléld Jézust és engedd, hogy
az Ő jelenléte átjárjon; engedd, hogy az Ő élete beléd
áramoljon; engedd, hogy magával megajándékozzon! Mert csak
így tudsz te is ajándékot adni: Jézusból és Jézusban. Az
ajándék elsősorban nem dologi, hanem lelki természetű.
Amikor ajándékozol, a lelked egy kis darabját adod annak,
akit szeretsz. Ha ez a kis darabka át van itatva Jézussal,
akkor boldoggá teszi a másikat; sőt gazdagabbá és
teljesebbé. (Katona István)

---
Az Úr angyala köszönté a Szűz Máriát
-És Szűz méhébe fogadá az Isten Fiát.-
Üdvözlégy,szép Szűz Mária,malaszttal teljes,
-Áldott vagy az asszonyok közt,az Úr van veled
-Ki leszállott menyből hozzánk,a kegyes Krisztus,
-Áldott legyen szűz méhednek gyümölcse:Jézus.
---
Sállást keses a Szent család,
De senki sincs,aki helyet ád.
Nincsen aki fogaja,
Őt, ki égnek s főldnek Ura.

Az idő már későre jár,
A madár is fészkére száll.
Cak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába.

Legább tin jóemberek,
Fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll,
Ha betér az égi király.

Ne sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
Kis Jézuskát befogadjuk.

Ámen.
---

Pásztorok, pásztorok,
Nagy öröm vár rátok,
Megszületett Jézuska,
Akit régen vártok.

Nem messze istálló,
Ragyog régi fényben,
Ott fekszik a kisded,
Mária ölében.

Egyszerű szívetek,
Nyissátok meg neki,
A szegények baját,
Ő mindig átérzi.

---

Jer, mindnyájan örüljünk,
és szívünkben vígadjunk,
Mert megszületett Úr Jézus nekünk.

Kit az Atya Úr Isten,
könyörülvén emberen,
Elbocsájtja teljes időben.

Ó életnek adója,
Szívek vígasztalója,
Lelkünk megvilágosítója,
Azért jöve hogy éljünk,
Isten kedvébe essünk.
Érdeméből kegyelmet nyerjünk.

---

Adassék meg néked
karácsony öröme,
a remény;
karácsony szelleme,
a béke;
és karácsony szíve,
a szeretet.

---

Jörgen Moltmann:
Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled,
várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban
és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket
és az embereket!
Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket.
Ámen

---
Túrmezei Erzsébet: Ne menjünk egyedül!

Halk hóesésben karácsony előtt
megyek az úton egyedül.
Mind halványak, ködbeveszők
az Ipolyon túli hegyek.
Most Betlehem felé megyek.
Bent a szívemben az öröm
boldog glóriát hegedül.

Fehér utamra hirtelen
árnyék vetődik, vádló kérdés:
A pásztorok is együtt mentek,
a bölcsek is hárman hódoltak...
Mit mond a betlehemi Gyermek,
hogyha senki nem lesz velem,
ha egymagamban érkezem?!
Hát az én szívem nem dobolja
karácsony örök riadóját:
"Menjünk el m i n d Betlehemig!"?

Kinyújtom kereső kezem:
ráncos, öreg kezek,
kicsiny gyermekkezek
simuljanak belé!

Induljunk együtt Betlehem felé!
Együtt a gyászolókkal,
az egyedülvalókkal!
Hiszen a nagy örömből
mindnyájunknak telik! A jászol mellett
ma mindnyájunkra üdvösség derül!

Halk hóesésben Betlehem felé
ne menjünk egyedül!

---
ADVENTRA
Adventi kérdés

Azt mondtam egy angyalnak,
aki az év kapujánál fogadott:
adj nekem agy lámpást,
hogy biztos léptekkel
mehessek szembe a bizonytalansággal.
Ő így válaszolt:
-Indulj csak a sötétbe,
és tedd a kezed Isten kezébe.
ez jobb, mint egy lámpás,
és biztosabb, mint egy ismert út.
Ismeretlen szerzőtől
---
Egy gyermekdal, amit mi minden adventkor énekeltünk:
Jók legyünk hát gyerekek, gyerekek
Szent Karácsony közeleg, közeleg
Angyaloknak kara zendül
Kis Jézuska száll menybül
Száll száll száll égből leszáll.

Jézuska, Jézuska mi jók leszünk
Karácsonyfát hoz nekünk, nekünk
Karácsonyfát nagyot szépet
Mindnyájunknak békességet
Szállj, szállj szállj, égből leszállj.
Mentes Mihály: Advent

Már a forró nyár télre fordult,
Hidegen fújnak a szelek.
Fázósan most összébb húzódunk,
A lelkünk sírva didereg.
Lesz-e tavasz a tél után majd,
Süt-e még forrón ránk a nap ?
Reményünk apró, zöld levéli
A fagy után kihajtanak ?...
Rorate, coeli !

A világosság fogy-fogy egyre,
Megnyúlnak a vak éjszakák.
A sötétben a kísértő árnyak
Bús rémei rohannak át.
Gyúl-e csillag sötét egünkön,
Míg egyszer hajnal nem hasad ?
Vagy az olaj kis mécsesünkből
Kiég, kiszárad, kiapad ?
Rorate, coeli !

Kevés volt a nyár aratása;
Az éhség már ránk vigyorog
S szomjat oltani: poharunkba
A fájdalmunk könnye csorog.
Eltengetni rongy életünket
Elég lesz-e a kenyerünk ?
Vagy elveszünk, s éltünk reménye,
A Gyermek is pusztul velünk ?
Rorate, coeli !

Babiloni sötét vizeknél
Halk hárfán zokog bánatunk.
Megtépett, szétszórt, szomorú nép ,
A népek árvái vagyunk.
Fölkelünk-e bús rongyainkból,
Leszünk-e még egyszer nagyok ?
Vagy eltemetnek tán egészen
Az irigy, gyilkos századok ?
Rorate, coeli !

Hamut szórunk fürtös fejünkre,
S mert illatos, szép köntösünk
Úgyis leszakadt rólunk régen,
Mostan darócba öltözünk.
És úgy sírunk, hívunk és várunk.
Szállnak szent tönjénillatok.
Megváltó Isten, szánj meg minket.
Egek, ó harmatozzatok !
Rorate, coeli !

Jöjj el! Szegényes nálunk minden;
Nincs itt gazdagság, kincs, vagyon.
De lelkünket, meleg szívünket
fölékesítjük gazdagon.
Nem fázol meg köztünk, ígérjük;
Adunk neked meleg ruhát:
A jászolban reád terítjük
Forró könnyünknek fátyolát.
Rorate, coeli !

Ha eljössz, nem leszünk szegények,
Hisz miénk léssz te magad.
Homlokunkra feledést csókolsz,
Enyhíted a fájdalmakat.
Csillagot gyújtasz éjszakánkban
- Ragyogó csillag a remény. -
És biztosan vezetsz át minket
Szomorú átkunk éjjelén !
Rorate, coeli !
* * *
Juhász Gyula:
Rorate
A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.
***
IX. századi ismeretlen szerző:

Adventi himnusz
Vecsernyére

Csillagok teremtő Ura,
hltünk örök fénysugara,
világmegváltó Krisztusunk,
hallgasd meg esdeklő szavunk.

Mert irgalomra inditott
a halálthozó pusztulás,
megváltást hoztál: a beteg,
bűnös világnak gyógyulást.

A világ fáradt estelén,
mint nászteremból vőlegény,
elhagytad áldott Szűzanyád
méhének tiszta templomát.

Erőd és hatalmad előtt
térdre borulnak mindenek,
az égiek s a földiek
készséggel hódolnak neked.

Szent Urunk, hittel kér imánk,
ki egykor ítélőnk leszel,
ne érhessen minket soha
az álnok ellenség nyila.

Krisztus, legkegyesebb Király,
dicsérünk téged és Atyád,
s a Lelket, a Vigasztalót
most és örök időkön át. Ámen.
***
Adventi ének a XVII. századból


Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj,
Kél halk énekünk.
Sötétben járunk, hajnalra várunk:
Jöjj el Istenünk!

Választott néped így sírt föl érted,
Nyögve bús igét.
Ősszülők lelke, várta, epedte
Isten egy Fiát.

A bűn úr most is: gyötör is, foszt is,
Sír a jó feléd;
Mikor jössz végre, kitűzni égre
Győzelmed jelét?

Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk Téged,
Jézusunk, Istenünk!
Isteni gyermek, ó, hozz kegyelmet,
Hozz békét nekünk!
***

Dsida Jenő

Közeleg
az emberfia

Tudom, hogy közeleg már a jó emberfia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog
az örök építők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az utat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sírunk,
Mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem, hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.
(1929)

***
Mentes Mihály: Várunk valakit...

Várunk valamit, kicsinyek, nagyok:
Fekete égre fényes csillagot,
Ködös éjjelre hajnal bíborát...
Aranyserlegbe az öröm borát.

Várunk valakit: gyermeket a gyermek,
Gyermeket a nagyok, kik gyermekké lesznek,
Valakit, aki az éjjelre hajnal,
Aki az égen Nap tűz-sugarakkal,
Aki serlegünkben az öröm bora,
Akit nem ún meg a lelkünk soha.

Várunk valakit, várunk néma vággyal,
Amint még nem várt senkit soha senki,
Akiről tudjuk (írva vagyon róla),
Bölcsője jászol, szegény rajt' a pólya.
És lelkünk-szívünk érte eped...

Várunk egy gyermeket.
***
Szent Ambrus:
Ádventi himnusz
Figyelmezz, Izrael Ura,
Ki ülsz a Kerubok felett,
Jelenj meg Efraim előtt,
Jöjj, támaszd fel hatalmadat!

Nemzetek Megváltója, jöjj,
Szűznek szülötte, jöjj közénk,
Ámuljanak a századok:
Istenhez illő születés!

Nem férfiú magva hozott,
Titkos lehellet ád nekünk:
Isten Igéje testbe vált,
S a szűzi méh virága vagy.

Kelyhe gyümölcsöt bontogat,
Szemérme bár bontatlan áll,
Erénye tisztán tündököl:
Isten járja e templomot.

Szemérme mint királyi ház:
E nászteremből lép elő,
Mint kettős lényű óriás,
S vígan repes az út elé.

Kijössz Atyádnak mélyiről,
Bemégy Atyádnak mélyire.
Leszállasz mind a poklokig,
Felszállasz Isten székeig.

Ki az Atyának mása vagy,
Ölts testet, győzelmed jelét.
Testünket, a gyámoltalant,
Tegye acélossá erőd.

Már fénylik Jézus jászola,
Új fényt lehel az éjszaka.
Ezt immár meg ne rontsa éj,
Nem-szűnő láng legyen a hit.


Fordította: Sík Sándor
***
"Legyetek hát türelemmel, testvérek, az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik.
Legyetek türelemmel ti is, erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetelének ideje közel van!"
(Jak 5.7-8)
***
Mentes Mihály: Advent

Már a forró nyár télre fordult,
Hidegen fújnak a szelek.
Fázósan most összébb húzódunk,
A lelkünk sírva didereg.
Lesz-e tavasz a tél után majd,
Süt-e még forrón ránk a nap ?
Reményünk apró, zöld levéli
A fagy után kihajtanak ?...
Rorate, coeli !

A világosság fogy-fogy egyre,
Megnyúlnak a vak éjszakák.
A sötétben a kísértő árnyak
Bús rémei rohannak át.
Gyúl-e csillag sötét egünkön,
Míg egyszer hajnal nem hasad ?
Vagy az olaj kis mécsesünkből
Kiég, kiszárad, kiapad ?
Rorate, coeli !

Kevés volt a nyár aratása;
Az éhség már ránk vigyorog
S szomjat oltani: poharunkba
A fájdalmunk könnye csorog.
Eltengetni rongy életünket
Elég lesz-e a kenyerünk ?
Vagy elveszünk, s éltünk reménye,
A Gyermek is pusztul velünk ?
Rorate, coeli !

Babiloni sötét vizeknél
Halk hárfán zokog bánatunk.
Megtépett, szétszórt, szomorú nép ,
A népek árvái vagyunk.
Fölkelünk-e bús rongyainkból,
Leszünk-e még egyszer nagyok ?
Vagy eltemetnek tán egészen
Az irigy, gyilkos századok ?
Rorate, coeli !

Hamut szórunk fürtös fejünkre,
S mert illatos, szép köntösünk
Úgyis leszakadt rólunk régen,
Mostan darócba öltözünk.
És úgy sírunk, hívunk és várunk.
Szállnak szent tönjénillatok.
Megváltó Isten, szánj meg minket.
Egek, ó harmatozzatok !
Rorate, coeli !

Jöjj el! Szegényes nálunk minden;
Nincs itt gazdagság, kincs, vagyon.
De lelkünket, meleg szívünket
fölékesítjük gazdagon.
Nem fázol meg köztünk, ígérjük;
Adunk neked meleg ruhát:
A jászolban reád terítjük
Forró könnyünknek fátyolát.
Rorate, coeli !

Ha eljössz, nem leszünk szegények,
Hisz miénk léssz te magad.
Homlokunkra feledést csókolsz,
Enyhíted a fájdalmakat.
Csillagot gyújtasz éjszakánkban
- Ragyogó csillag a remény. -
És biztosan vezetsz át minket
Szomorú átkunk éjjelén !
Rorate, coeli !
***
Ürögdi Ferenc: Minden ádvent

Minden ádvent kegyelem:
Vétkem jóvá tehetem.

Minden ádvent vigalom:
Isten Úr a viharon!

Minden ádvent érkezés:
Átölel egy drága kéz!

Minden ádvent alkalom:
Győzhetsz saját magadon!

Minden ádvent ítélet:
Így kellene s így élek!

Minden ádvent remegés:
Isten felé epedés!

Minden ádvent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Minden ádvent szeretet:
Betlehembe vezetett,
Köszönd meg hát a csodát:
A világ karácsonyát!
***
Ma éjjel végetér az advent.
Véget ér a kisböjt.
Véget ér a várakozás.
Ünnepelhetjük születésnapját a földre szállt Istennek,
az emberként közénk lépett második isteni személynek,
evilágra jövetelét az Igének,
Krisztusnak,
Jézusnak,
a Világ Megváltójának születésnapját!

Várjuk a ma éjszakát!
Érkezik a csoda!
***
Joseph Tolliet: Közeleg az ÚR

Az éjszaka végén nem éjszaka van,
hanem hajnal.
A tél végén nem tél van,
hanem tavasz.
A halál után nem halál van,
hanem élet.
A bizonytalanság végén nem kétségbeesés van,
hanem reménység.
Az emberi lét végén nem az ember van,
hanem az Istenember.
Az ádvent végén nem a várakozás van,
hanem a karácsony.
***
Túrmezei Erzsébet: Ádventi éjszaka

Fehér hótakaró,
ezüst fénytakaró,
valót eltakaró.

Mintha nem volna más,
csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.

Nincsen se hang, se zaj,
nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj...

Se bűn, se szenny, se sár,
se kín, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.

Hiszen így volna jó.
De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.

Alatta szenvedés,
szenny, sár... elfödni és
elrejteni kevés

a hó és holdsugár.
De Valakire vár
A holdfényes határ.

S ez az ádventi, mély,
havas és holdas éj,
titkot tud: Jön!... Ne félj!
***
"Már fénylik Jézus jászola,
Új fényt lehel az éjszaka.
Ezt immár meg ne rontsa éj,
Nem-szűnő láng legyen a hit."
Szent Amrus: Ádventi himnuszának ezekkel a szép soraival kívánok minden kedves vp-s levelezőtársamnak kegyelmekben gazdag karácsonyt, Istentől áldott új esztendőt: Fodorné Hámori Ágnes
***

Bán Aladár: Advent

A napsugár még alszik tenger-ágyán,
A csillagok virrasztanak várva-várván,
Közelgő Hajnal, megjöttödet!
De halld! Harangszó csendül lágy szavával,
S kis mécsesek világa pislog által
A mély ködön a szürke táj felett.

Hívő anyókák egyszerű szívekkel,
Még föl se kelt a rózsa-ujjú reggel,
Templomba mennek, mécsesük lobog.
Föl-fölsóhajt az egyikük, s a másik
Mosollyal ajkán mégyen ajtajáig
A szent háznak s megtelnek a padok.

E jó anyókák drága templom,
Amelyben ének árad tiszta hangon
S az édes múltról zengedez csodát.
Anyák ők is., mint Hebron szűz leánya,
Ki egykor áldott, szent méhébe zárta
Az örök Isten értünk halt fiát.

Mint Máriának rózsával, tövissel
Volt szegve útja: búval és örömmel,
Az anya-szív most is fáj és örül.
Kik itt az Isten megjöttére várnak,
Egykor búsan, de megnyugodva állnak
A vérben ázó szent kereszt körül.

Szelíd harangszó csendül lágy szavával
A ködben úszó téli égen által
És méla hangja lelkemen remeg.
Oh boldog az, ki búban, fájdalomban,
Csalódva itt a földön s elhagyottan
Hitét, reményét nem tagadja meg!...

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET

Te sem vagy az Úrhoz közelebb;
mi mind távol vagyunk.
De csodákkal áldott kezed
előtt meghódolunk.
Ily éretten nem ragyogott
más asszonyi kéz soha:
hajnal vagyok, harmat vagyok,
ámde te vagy a Fa.

Nagy volt az út, most sápadok,
elfeledtem, amit
ő - ki aranypáncélban ott
mint napfény, úgy vakít -
üzent neked, te révedő
(zavart a tér zaja).
Lásd: én kezdet vagyok, s a tő,
ámde te vagy a Fa.

Kiterjesztettem szárnyamat,
kitágultam nagyon;
elárasztja kis házadat
roppant ruházatom.
Alig tekint rám két szemed,
s magad vagy mint soha;
vagyok szellő liget felett,
ámde te vagy a Fa.

És minden angyal így borong,
s szétválnak; sohasem
volt még a vágy ilyen nagyon
s tétován végtelen.
Megtörténhet már - úgylehet -,
álmodból ismerős.
Légy üdvöz, lelkem van veled:
érett vagy és erős.
Hatalmas kapu életed,
s megnyílsz hamar, tudom.
Dalomnak fül, legkedvesebb,
érzem: hangom beléd veszett,
beléd, te dús vadon.

Így jöttem s beteljesedett
álmaid jóslata.
Az Úr rám nézett: égetett...

Ámde te vagy a Fa.

Rilke /Garai Gábor fordítása/

***Giovanni Papini: JÖVEL!

KRISZTUS! Kitaszítunk Téged
magunk közül, mert számunkra
túlságosan tiszta voltál.
Elfordulunk Tőled, mert Te szent
voltál! Elitélünk és megfeszítünk
Téged, mert jelenléted a mi
bűneinket ítélte meg.

ÉS MOST?
Most, amikor így szemétdombra
kerkültünk, most látjuk, érezzük,
mint fojtogat a vágy utánad, csak
Teutánad.

KRISZTUS,
Nincs nekünk semmi bajunk,
csak az, hogy TE hiányzol nekünk.

AKI ÉHES, azt hiszi, hogy kenyér
Után vágyódik. - Nem, Te hiányzol neki.

AKI SZOMJAS, azt hiszi, hogy italra
szomjazik. - Teutánad szomjazik.

AKI BETEG, azt hiszi, hogy egészsége
hiányzik. - Te hiányzol neki.

AKI A SZÉPET keresi a világban,
Nem is tudja, hogy Téged keres,
az örök szépséget.

AKI IGAZSÁGRA vágyik, Utánad
vágyik: örök Igazság után.

AKI BÉKÉT szomjazik, Utánad
szomjazik, akiben egyedül
nyugszik meg a nyugtalan szív.

ÉG és FÖLD, jólét és balsors,
öröm és szenvedés, síró és
mosolygó ember, mind Utánad
kiált, édes Krisztusunk.

NÉZD, milyen Betlehem a lelkünk!
Hogy vár, hogy vár Téged!

JÖVEL URAM JÉZUS!

***
Urunk, köszönjük, hogy Szentlelked által megnyitottad szívünket és lelkünket! Köszönjük, hogy az imádságban és az elmélkedésben közelebb kerülhetünk Hozzád! Add, kérünk, hogy evvel a nyitott szívvel és lélekkel őszinte gyermeki bizalommal készüljünk Szent Fiad születését, a Karácsonyt megünnepelni. Add, hogy ezen az ünnepen észrevegyük és befogadjuk az igazi ajándékot, a Te csodálatos ajándékodat, Szent Fiadat, Jézus Krisztust. Hiszen Ő a híd Teközted és miközöttünk. Csak Jézuson keresztül juthatunk el Hozzád. Minden adományt - amiben részesítettél minket -Jézusnak köszönhetjük. Engedd, kérünk, hogy megélhessük egy életen át ennek az ünnepnek a lényegét és szépségét! Ámen.

***
Balássy László: Ádventi harangszó

Selymes harangszó öleli a tájat,
sok-évezredet keltő, lágy zene,
a lelkeken át ringatózva árad,
s dallama már az Öröm éneke.

Fent: homályból kibomló, tiszta tenger.
Dércsipkés fák alatt térdel a csend.
A halk szélben fenyők illata lebben,
s Pusztában Kiáltó hangja zeng.

A Szeretet jön! Mérhetetlen évek
messzeségéből a világba lép.
Redőtlen úton közeleg az Élet,
s zengő sugárral meghasad az ég.

***
Kondor Ilona: Ádvent

A csönd pórusaimba szivárog

Elhagy az erő.
A dalban elhagyott éjek,
nappalok arca nő.
Hogy beterítse a világot.
Hogy kéz-közön elveszítse azt,
mit kiváltott.
S mégis közös kincs,
közös átok.
Nincs hang,
csak ciripelő csönd.
Minden szava áldott.
A csönd pórusaimba szivárog.

Csöndben, halkan

Nem tudtuk, mihez mérjük
szívünk erejét.
Éreztük, nagy erők
munkálnak benned.
Sejtés emelt
föl-le, szerteszét.
Fenyőfák derekán
lenge fény.
Gyertyák a havon,
szívekben.
Rávilágít bajban, lesben.
Kétoldalt égőn
mennybe menten.
Csöndben, halkan
várjuk jöveteledet.

***

Sötét fönn az ég,
fény sehol sem ég,
az arcomra
álmos köd szitál.

Süket sűrű csönd
és némaság köszönt,
és senki nincs, aki fénylő
jelet gyújtson az éjszakán.

Jöjj el hát, Istenem,
lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat
terjesszd ki fölénk!

Jöjj el hát, Istenem,
nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el, gyermek-arcú
Isten, szállj közénk!

Földünk puszta rom,
jöjj el, irgalom,
jöttöd reményt,
megváltást igér.

Minden elveszett,
ne hagyd népedet,
hiányod a szívekben
már a földtől az égig ér.

Jöjj el hát, Istenem,
lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat
terjesszd ki fölénk!

Jöjj el hát, Istenem,
nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el, gyermek-arcú
Isten, szállj közénk![Borka Zsolt: Advent]

***
Jöjj el hát, Istenem,
lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat
terjesszd ki fölénk!

Jöjj el hát, Istenem,
nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el, gyermek-arcú
Isten, szállj közénk!

[Borka Zsolt: Advent]

***
Nemes Nagy Ágnes:
Karácsony

Fehér föld, szürke ég, a láthatáron
narancsszín fények égtek hűvösen.
Pár varjú szállt fejem felett kerengve
s el nem repültek volna űzve sem.

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.
- S egyszerre, mint gyors, villanó varázs
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,
mint koldus kézbe illatos kalács.

Csodáltam. És a számon hála buggyant,
nem láttam többet kósza varjakat:
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.


Áldott ünnepeket kívánok!!

* * *

Radványi Kálmán: Én Jézust várom, a kis Gyermeket

Ti nagy, hatalmas Messiásra vártok,
Ki fölkavarja az avult világot,
Kinek hatalma tisztító vihar,
Ki poklot ostromol villámival:
Én Jézust várom, a kis gyermeket,
Ki bölcsőjében játszik és nevet.

Vajúdást vártok, eszmék harcait,
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a hit,
Viharzó harcot vív az öntudat
A szent szabadság zászlaja alatt.
Én Jézust várom, a kis csecsemőt;
Letérdelek kis lábai előtt.

Titeket súlyos problémák gyötörnek:
Én átadom magam a szent gyönyörnek.
Filozofáltok, írtok könyveket,
Az én problémám: lélek s szeretet.
Én Jézust várom, aki mosolyog,
És mosolyától én boldog vagyok.

Gyertek fiúk, ti kicsinyek, körém
A hópelyhes karácsony estéjén,
Gyertyás és cukros kedves fa alatt
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat!
Mi Jézust várjuk, a kis gyermeket,
Ki báj, szelídség s égi szeretet.

***
Testvéreim, csak a szentségi és misztikus kereszténységnek van jövője! ... túlságosan történeti és erkölcsi kereszténységet hirdettünk, nem pedig szentségit és misztikust! Túlságosan csak történelmi tény volt az első Úrjövet, és valami homályos apokrif a második. És közöttük a hétköznapok! Pedig éppen ezeket a hétköznapokat a szentáldozások csendes úrjövetelei járják át! "Én vagyok az élet kenyere, aki engem eszik, örökké él." Az Úr Jézus valóságos feltámadott Testét adja nekünk ...
"Áldott, aki jön az Úr nevében." Ez Krisztus, aki mindig jön, Ő a kereszténység dobogó szíve, Krisztus, aki itt van velem, aki olyan közel van hozzám, közelebb, mint saját magam. Hiszen nem ismerem magamat sem. Ő viszont tudja, mi lakik az emberben. Ismer engem, és mégis szeret.

(Barsi Balázs: Adventtől Pünkösdig)

***

Karácsonyi áldás


Az Úr áldjon meg és tartson meg téged
Az Ő orcája ragyogjon terád, és adjon békességet tenéked.
Ahogy a Betlehemben született gyermekre emlékszel,
Hajolj meg a tulajdon szívedben élő gyermek előtt,
És kövesd álmaid csillagának fényét,
S tudd, Isten veled van, Bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa,
Az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltani a világot.
Kívánom, hogy a karácsony szelleme
Egész évben melengesse lelkünk!
Béke és kegyelem kísérjen utunkon
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében,
A világ végezetéig.
Ámen.
Ismeretlen
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Címkék: engedelmeskedjen, megdicsőíttetett, közreműködésének, kereszténységnek, nagylelkűségben, mindnyájatokkal, petróleumbányák, szentlélekisten, igazságtalanság, félhivatalosban, kiterjesztettem, csordapásztorok, halálraszántnak, kereszténységet, megvilágosítója, megajándékozzon, diadalmaskodott, egyedülvalókkal, bizonytalankodó, születésnapját, bizonytalanság, filiszteusokon, kegyelemteljes, elképzeléseket, visszautasítja, reménységünket, mindnyájunknak, vonatkoztatjuk, szabadításomul, gyertyafénynél, aranypáncélban, magasztaljátok, megparancsolta, felszenteltnek, szentáldozások, nevelőapjaként, tulajdon szívedben, istállóban született, karácsony szelleme, világ végezetéig, betlehemi fény, emberi szívekbe, angyalok szózata, szózat által, szél belefújt, barlang felett, csillag nevetett, angyalok tisztasága, pásztorok egyszerűsége, szívembe férnek, békesség Istene, testetek maradjon, Szentlélek Isten, Igino Giordani, Kegyelem Nektek, Jézus Krisztustól, BOLDOG KARÁCSONYT, Jézus Krisztus, BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET, Arany Viktor, Pálfalvi Nándor, Kegyelemteljes Karácsonyt, Megszületett Jézus, Mindenkinek Áldott Szent Karácsonyt Kivánok, Áldott Szent Karácsonyt, Krisztus Isten, Limbacher Gábor, Reményik Sándor, Isten Országát, Legyőzte Góliátot, Szent-Gály Kata, KARÁCSONY ELŐTT, Józsefet Mária, Egyiptomból Názáretbe, Amikor József, Életnek Fája, Eszmei Paradicsomnak, Isteni Palánta, Örvendezz Betlehem, Bárány Anyja, BÉKESSÉG ÜNNEPÉN, Juhász Gyula, BETLEHEMI ÜZENET VAKOKNAK, Szivek Szive, Hogy Betlehembe, Istennek Fia, Szűz Máriának, Üdvözlégy Jézus, Kérünk Tégedet, Dicsőség Néked, Bernáth William, Móra László, Kérünk Jézus, BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK, Katona István, Szűz Máriát, Isten Fiát, Szűz Mária, Szent Szűz, Megszületett Jézuska, Atya Úr Isten, Jörgen Moltmann, Túrmezei Erzsébet, Most Betlehem, Szent Karácsony, Mentes Mihály, Megváltó Isten, Szent Urunk, Dsida Jenő, Mert, Eljön, Szent Ambrus, Izrael Ura, Nemzetek Megváltója, Isten Igéje, Kijössz Atyádnak, Bemégy Atyádnak, Felszállasz Isten, Ürögdi Ferenc, Isten Úr, Világ Megváltójának, Joseph Tolliet, Szent Amrus, Fodorné Hámori Ágnes, Közelgő Hajnal, Mint Máriának, ANGYALI ÜDVÖZLET, Garai Gábor, Kitaszítunk Téged, Elfordulunk Tőled, JÖVEL URAM JÉZUS, Szent Fiad, Szent Fiadat, Jézus Krisztust, Hiszen, Csak Jézuson, Balássy László, Pusztában Kiáltó, Kondor Ilona, Borka Zsolt, Nemes Nagy Ágnes, Radványi Kálmán, Barsi Balázs, Adventtől Pünkösdig,
Tamás Lydia (#1)   2010-12-26 07:16:34
Jézus születésének
ünnepén békét,
megelégedést,
és az új esztendőben
a tiszta sziv örömét kivánom Néked))


Drága Gizikém!!
Boldogságban,békességben
eltöltött,áldott
Karácsonyi ünnepeket kivánok...Lydus))Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
06.20. 23:33 A francia kormány az alkotmány első cikkelyébe szeretné foglalni a környeze...
06.20. 22:36 Donald Trump aláírta a migráns családok szétszakítását megakadályozó rendel...
06.20. 22:13 Brexit - Befejeződött a brit EU-tagságról szóló törvény visszavonásáról szó...
06.20. 22:12 Államtitkár: az adókulcsok csökkentésével még nőtt is a beszedett összeg
06.20. 22:12 Illegális bevándorlás - Dömötör: erősebb lett a magyar védelmi rendszer
06.20. 22:02 Vb-2018 - Nehezen nyertek a spanyolok Irán ellen
06.20. 22:02 Felmentették Pálinkás Józsefet az innovációs hivatal éléről
06.20. 21:32 Europol: tavaly kétszer annyi dzsihadista terrortámadás történt Európában, ...
06.20. 21:22 Férfi vízilabda világliga - Győzelem Japán ellen, a horvátok következnek
06.20. 20:52 Putyin fogadta az ENSZ és az ET főtitkárát
Tudjátok ?
Anyám miért csinálja ezt?
Mit jelenthet egy kilátón az, hogy MR.F?
Találd ki a hiányzó 3 szót?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Melyik város neve van elrejtve ezen a képen?
még több kérdés
Blog Címkék
Dáliák  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Nő kalapban  Lettem...  Kedd  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Visszfény  Az egyszerű, bölcs létet isme...  Gothama - Krisztus  Te vagy, ki nekem rendeltetett...  Ne hibázz  Tékozló fiak  Nő kalapban  Isten  És újra életnagyságban :-)  Bárhová is nézek...  Jó éjt  Elképesztő lelátó a jekatyerin...  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Tanúságtétel  Így történt...  Egészségben eltöltendő hetet!  Levél 6.19  Dutka Ákos - A Vörös táltos  Szép gondolatok...  Film Ébren álmodó 2000 HUN [72...  Tarts meg Magadnak...  Kalkuttai Teréz  A néma vád  A harmadik szem használata  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Isten  Horváth Ilon: Belső nyugalom  Elrejtem magam...  Mikor lesz boldog?  Egészségben eltöltendő hetet!  Tájkép  Ne hibázz  Mai képeslapom  Varga Árpád - Vagy-vagy...  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Az érzések..  Gyere megvigasztallak  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Ha majd  Az idő becses ajándék..  Szelíden...  Hallgasd a hegedűt...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  S ha már többé...  Horváth Ilon: Belső nyugalom  Jó néha a sötétben..  A nap idézete...  Egy esős nap  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Csöndes nap  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Kettesben a világgal  Tanúságtétel  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Piarista iskola a Határőr utcá...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Hallgasd a hegedűt...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Dutka Ákos - Higgyétek asszony...  Horváth Ilon: Belső nyugalom  Gothama - Krisztus  Fa képe a patak tükrében  Látogatóim  Epres gyümölcstorta  A szíveteket köszönöm  Piarista iskola a Határőr utcá...  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Bírd ki!  Isten Lelke  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Serényen elmerengve----Vilhele...  Csütörtökig rákapcsol a nyár  Tanúságtétel  Álom haláláig  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Dutka Ákos - A Vörös táltos  Dutka Ákos - Higgyétek asszony...  Tallóztam  Sajátszerkesztésű képem  Az ember a legértékésebb.....  Sajat szerkesztesu PNG- kepek....  Szolgálat  Sajátszerkesztésű képem  Levél a megnyországból  Bátorság  Dáliák  Legyél te is az  Látogatóim  Gothama - Krisztus  Szép gondolatok...  Legyél te is az 
Bejegyzés Címkék
tulajdon szívedben, istállóban született, karácsony szelleme, világ végezetéig, betlehemi fény, emberi szívekbe, angyalok szózata, szózat által, szél belefújt, barlang felett, csillag nevetett, angyalok tisztasága, pásztorok egyszerűsége, szívembe férnek, békesség Istene, testetek maradjon, szeretet tartson, szívekben legyen, emberek szívébe, beteg világnak, öröm útra, jónak szárnya, láthatatlan világ, lesz majd, egész népnek, jászolt hajléknak, elférhetetlen Krisztus, ünnep kánonjából, következő évre, kegyelmek gazdagságát, magasság Istenének, nagy Isten, nagy város, szép rege, gyarló ember, szomorú útra, földi élet, nagy mindenséget, könnytől csillognak, könnyek megtalálják, bennünk lévő, könnycsepp jelkép, pillanatban emeljük, mellettünk álló, szeretet senkit, valódi szeretet, moldvai köszöntőt, gyerekek körbejárják, házak ablaka, karácsonyfa megérkezik, piacon most, nagy utat, emberek közt, óriás lemetszett, ünnep fényét, beteljesedés biztos, mérhetetlen kegyelemért, isteni ígéretet, általa elhozott, földi királyságra, prófétai jövendölést, királyság intézményét, politikai hatalmat, ország vezetését, fenyvesek között, hosszú életet, zárt ajtók, bizonytalankodó Józsefnek, evangélista leírásából, üdvtörténet titkába, megbízatást kapja, földi édesapa, születendő gyermeket, születendő gyermek, egész emberiségnek, betlehemi Gyermekben, szűz fogant, igaz ember, választ kérdésére, megszületett Jézust, álomnak köszönhetően, barlangban kivirágzott, hajdan elesett, nagy Pásztort, istenhordozó atyák, istenes legenda, jászol benne, jászolban benne, élet csupa, betlehemi félhivatalosban, sötét világ, szent zsolozsmát, föld könnyektől, terhesült föld, vajudó kínnak, megváltás meséje, szürke élet, földi végitélet, látó küldi, szép pokolt, magas mennyeknek, , ,
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 71488 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 131
  • e Hét: 4001
  • e Hónap: 29813
  • e Év: 412006
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.