Belépés
hidaszl.blog.xfree.hu
Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Hidász Lajos
1961.11.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
De Veuster Damján József
  2014-04-15 04:30:38, kedd
 
   
  DE VEUSTER DAMJÁN JÓZSEF szerzetes, pap
Április 15.
*Tremeloo, 1840. január 3. +Molokai szigete, 1889. április 15.

A Csendes-óceán mérhetetlen térsége évszázadokon át távol esett a fehér ember útjától. Csak amikor James Cook (1728--1779) nyilvánosságra hozta a Déli-tenger csodavilágáról szóló fantasztikus tudósításait, ébredt fel az érdeklődés a Földnek ez iránt az eddig ismeretlen része iránt. A ,,paradicsomi állapotok'' keltette elragadtatásból az józanította ki Európát, amikor Cookot megölték ,,a természet ártatlan gyermekei''. Ennek ellenére a pálmák alatti álomszép élet illúziója egyre újabb kalandkeresőket vonzott.

Teljesen más erők indították a keresztény hithirdetőket a távoli szigetekre. Tudták, hogy a Déli-tenger paradicsoma nem problémátlan. Az uralkodó fehér emberek viszályai tették többek között nehézzé az itteni életet. Az Evangélium hírnökei sem voltak mindig egyben a béke hírnökei: a különböző felekezetek misszionáriusai nemcsak a lelkeket, hanem gyakran a földet is elvitatták egymástól; a lelkeket Istennek akarták megnyerni, a területet saját nemzetüknek. A hit első katolikus hírnökei franciák voltak. Olyan vallási közösséghez tartoztak, amely ki akarta küszöbölni a viszálykodás áldatlan következményeit. A nép Picpus- misszionáriusoknak nevezte őket. Róma 1825-ben rájuk bízta a Hawaii- szigetek, néhány évvel később pedig egész Polinézia misszionálását.

A feladat csaknem meghaladta a fiatal közösség erejét. Amellett még a protestáns hithirdetők is nehézségeket támasztottak. A Picpus-atyákat elűzték Hawaiiról, és más munkaterületet kellett keresniök maguknak. Amikor Franciaország végül kikényszerítette fiai számára a szigeteken való tartózkodás jogát és az első apostoli vikárius hozzá akart fogni a munkához, hajótörést szenvedett és társaival együtt a vízbe fulladt. Utódának, Louis Maigret-nek (1804--1882) teljesen újból kellett kezdenie mindent; de legjobban a hit hírnökeinek állandó hiánya kínozta. A missziós hivatások gondja arra indította a Picpus-társaság vezetőségét, hogy Franciaország szomszédos országaiban toborozzanak segítőket.

Felhívásuk különösen Belgiumban talált élénk visszhangra. A vallásos falusi családokban nem volt ritkaság, hogy több gyermek is megértette és követte a szerzetesi hivatást. Így volt ez a De Veuster családban is, amely Tremeloóban, egy kis flamand faluban lévő birtokán gazdálkodott, s az megfelelő megélhetést biztosított a sokgyermekes család számára. Egy fiú és két leány választotta már a szerzetesi életet, amikor József is engedélyt kért apjától, hogy kolostorba léphessen. Ágost testvéréhez hasonlóan ő is pap akart lenni a Picpus- misszionáriusoknál. József a gyors elhatározás embere volt. Amikor egy napon apjával együtt meglátogatta testvérét a kolostorban, azt kérte, hogy ott maradhasson. Ám csalódás érte: Mivel már idősebb volt, és nem rendelkezett elegendő képzettséggel, a rend elöljárója csak laikus testvérnek vette fel. József a szerzetesruhával együtt a Damján nevet kapta.

Damján testvér titokban azt remélte, hogy pap lehet majd. Mindenben megtette kötelességét, és minden szabad idejét arra használta, hogy latinul tanuljon. Csakhamar olyan alapos tudást szerzett, hogy segíteni tudott a fiatalabb tanulóknak feladataik megoldásában. Ez az elöljáró fülébe jutott, s Damján elérte, amit remélt: teológiát tanulhatott. Az a kívánsága is, hogy a misszióba küldjék, gyorsabban teljesült, mint ahogy remélni merte. Maigret püspök ismételten segítséget kért. A kiválasztottak közt volt Damján testvére, Ágost is (szerzetesi nevén: Pamphilius), de tífuszban megbetegedett, nem tudott elutazni. Damján ekkor ismét bebizonyította gyors elhatározó képességét. Kérte, hogy testvére helyett elmehessen a misszióba. Bár nem volt még pap, felettesei hozzájárultak, és 1863-ban mindenszentek ünnepén Brémából elindult hosszú útjára.

Dél-Amerikát körülhajózva a Horn-foknál érte el a Csendes-óceánt, s végül négy és fél hónapi utazás után Honoluluba érkezett. Nyolc nappal később szubdiákonus lett, további két hónap múlva pedig pappá szentelték. A püspöknek szüksége volt rá, hogy egy megbetegedett misszionáriust pótolhasson a fő szigeten. Damjánban minden adottság megvolt arra, hogy hithirdető legyen: mint életerős parasztfiú hozzászokott, hogy megfogja a munka végét, rendíthetetlen és határozott, vidám, derűs lélek lakott benne. Emellett jámbor volt, állhatatos, telve az önátadás készségével. Amit Damján mulandó javakból birtokolt, elfért lova két nyeregtáskájában: némi fehérnemű, egy miseruha, alba, egy kis misekönyv és kehely -- ez volt mindene. Ezzel kezdte meg munkáját missziós területének népes falvaiban; fel kellett fedeznie a vidéket, meg kellett tanulnia a bennszülöttek nyelvét, és vándor misszionáriusként állandóan úton volt.

Így múlt el az első év. A kevés keresztény vallási élete felvirágzott, számuk lassanként megnőtt. Damján atyát szerették, és nem is csak a hívők. Boldog volt, mint amilyen boldogan élt egykor flandriai hazájában. Jó és bőséges aratás elé nézett. De -- a betakarítás nem rá várt. Egy napon eljutott hozzá egy testvérének segélykiáltása, azé, aki Hawaii szigetének szemközti tengerpartján misszionált. Munkája túlságosan nehéz volt számára: a sikertelenségbe belebetegedett. A püspök úton járt valahol messze, de még ha ott lett volna, akkor sem tudott volna segíteni: nem volt senki, akit az elcsüggedt hithirdető mellé állíthatott volna. A beteg testvér azonban mégis segítségre szorult. Damján gyorsan döntött: helyet cserélt testvérével, és kezdte elölről.

Új területén először találkozott azzal a nagy csapással, amely a Déli- tenger paradicsomát valóságos pokollá tette: a leprával. Mivel a betegség gyorsan terjedt, a kormányzat arra kényszerült, hogy olyan intézkedést tegyen, amely a legbiztosabban leküzdi a fertőzés veszélyét: a leprásokat elkülönítették, és Molokai sziklaszigetére szállították. Szegények teljesen önmagukra voltak utalva, és a halál gazdagon aratott közöttük. A túlélők kétségbeesésükben ivásban és erkölcstelen kicsapongásokban kerestek bódulást. Azok a papok, akiket a püspök alkalomszerűen Molokaira küldött, hajmeresztő dolgokat beszéltek el. Nem csoda, ha azok a misszionáriusok, akik 1873 tavaszán egy templomszentelés alkalmával teljes számban összegyűltek püspökük körül, csakhamar ezekről a viszonyokról kezdtek beszélgetni. A püspök nem titkolta, hogy mekkora a gondja a száműzöttek üdvössége miatt.

Damján területéről sok beteg tartózkodott a sziklaszigeten. Úgy érezte, hogy hívják -- és Isten is hívja. Ezért felajánlotta a püspöknek, hogy küldje őt Molokaiba. Már másnap reggel elkísérte a püspök annak a hajónak a fedélzetére, amely a szigetlakók élelmiszerellátásáról gondoskodott. Estére Damján atya volt az egyedüli egészséges több mint nyolcszáz beteg között. Önként temette el magát közéjük elevenen; mert még csak kilátás sem volt arra, hogy Molokairól egyszer visszatérhessen az egészségesek közé. Harminchárom éves volt, egészséges és erős, így hát határozottan nekivágott. A betegeknek mindenük akart lenni: atyjuk és testvérük, orvosuk, tanítójuk és papjuk. Hozzájuk tartozott. Milyen gyakran megtörtént, hogy beszédeiben ezt a fordulatot használta: ,,Mi, leprások!'' Nemcsak szavak voltak ezek, Damján át is élte ezt. Úgy tűnt, hogy nem aggasztja a fertőzés; úgy bánt a betegekkel, mintha egészségesek volnának. Félelemnélkülisége megnyerte számára a kitaszítottak vonzódását és szeretetét. Ezen a módon sikerült Damjánnak a lepratelep arculatát teljesen átalakítania, az emberek érzületét és magatartását megváltoztatnia, méghozzá tartósan. Amikor egy tájfun elpusztította a nyomorúságos kunyhókat, azon fáradozott, hogy a betegekkel együtt új, tiszta faházakat emeljen számukra. Kórházat is épített azoknak, akik nem tudtak már egyedül segíteni magukon, továbbá két árvaházat azoknak a gyermekeknek, akiknek családjuk nélkül kellett a szigeten lakniok. Még a halálfélelmet is enyhíteni próbálta Damján azzal, hogy gondoskodott az elhunytak méltó temetéséről.

Damján fáradhatatlan szeretetszolgálata csakhamar megérlelte lelkipásztori és misszionáriusi fáradozásainak gyümölcseit is. Közössége megnőtt. A telep temploma kicsi lett, bővíteni kellett. Amikor Maigret püspök 1875-ben bérmakörútján Molokaira érkezett, csak ámulni tudott mindazon, amit Damján atya végzett. Ám nemcsak a püspök látta csodálkozva tetteit. A nyilvánosság is tudomást szerzett minderről, bár a rosszakarat sem hiányzott. Tette végül is tanúsággá érlelődött és világméretű visszhangot keltett. Amerikából és Európából érkező adományok könnyítették meg munkálkodását. Egy napon a hawaii kormányzat is felfigyelt rá, sőt 1881-ben maga az uralkodónő is meglátogatta kis szigetén, és átnyújtotta ,,a leprások apostolának'' az ország legnagyobb kitüntetését. Damján azonban nem sokat törődött a világi dicsőséggel. Többet jelentett számára betegeinek hálás mosolya. Tudta, hogy másfajta ,,kitüntetés'' lesz az osztályrésze. Már 1877-ben észlelt a karján kis fehér foltokat; időnként eltűntek, majd ismét előbukkantak. Damján tudta, hogy ezek a lepra első jelei. Félelem környékezte, bár kezdettől fogva számolt azzal, hogy nem kerüli el a betegséget. Aggodalmában Istenhez fohászkodott.

1884 decemberében megbizonyosodott arról, hogy ő is leprás lett. A szigeten tett körútja után erős rosszullét fogta el. Forró lábfürdőben akart enyhülést találni. Anélkül, hogy odafigyelt volna rá, dagadt lábát belemártotta a forró vízbe. Csak amikor a kezét leforrázta, vette észre, hogy lába érzéketlen maradt, ami a lepra egyik legbiztosabb jele. A bizonyosság olyannyira hatott rá, hogy reszketett, mintha heves láz emésztené. Újra és újra rátört a rettegés. Jó időbe telt, amíg legyőzte magát, és testvérének, Pamphiliusnak meg tudta írni ezt a levelet: ,,Tudod, hogy a Megváltó kiválasztott engem, amikor megengedte, hogy elérjen a lepra. Örökké hálás leszek Istennek ezért a kegyért. A betegség az életutamat... gyorsabban a mennyei hazába irányítja. Ebben a reményben veszem magamra keresztemet. Kérlek, segíts imádságoddal, hogy legyen erőm kitartani és felérkezzem a Kálvária-hegy csúcsára.''

A keresztút évekig tartott. Damján most már teljesen hasonló lett szeretett gyermekeihez: arca felfúvódott, füle megduzzadt és elformátlanodott, szeme piros lett, a hangja rekedt. Idővel aztán elhagyta az ereje. Lesoványodott és heves láz gyötörte.

Példája azonban utánzásra ösztönzött. Két laikus testvér és egy világi pap szegődött társául. 1888-ban megérkeztek az első irgalmas nővérek is Molokaira. Damján ujjongott: ,,Nyugodtan meghalhatok. Művem jó kezekben van.''

1889. április 15-én éjjel halt meg. A leprások egy magas fa alá temették, amely alatt Damján első éjszakáját töltötte Molokain. Sírkövén ez áll:

,,Áhítatos megemlékezésül a tiszteletre méltó Damján De Veuster atyának, aki a felebaráti szeretet vértanújaként halt meg.''

Damján emléke nem hunyt ki. 1936. május 3-án a ,,Mercator'' belga iskolahajó a nagy misszionárius földi maradványait hazavitte Belgiumba.
 
 
0 komment , kategória:  Nap szentje  
Címkék: kikényszerítette, templomszentelés, nyeregtáskájában, kicsapongásokban, elformátlanodott, megbizonyosodott, szerzetesruhával, sziklaszigetére, misszionáriusai, visszatérhessen, elragadtatásból, következményeit, sikertelenségbe, kalandkeresőket, misszionáriusok, megváltoztatnia, misszionáriust, munkaterületet, segélykiáltása, legbiztosabban, kiválasztottak, sziklaszigeten, rendíthetetlen, misszionálását, alkalomszerűen, csodavilágáról, bebizonyította, nyilvánosságra, misszionáriusi, elkülönítették, fáradozásainak, belebetegedett, megemlékezésül, franciaország, képzettséggel, misszionárius, fehér ember, eddig ismeretlen, természet ártatlan, pálmák alatti, keresztény hithirdetőket, távoli szigetekre, uralkodó fehér, itteni életet, béke hírnökei, különböző felekezetek, lelkeket Istennek, területet saját, viszálykodás áldatlan, feladat csaknem, fiatal közösség, protestáns hithirdetők, Veuster Damján József, VEUSTER DAMJÁN JÓZSEF, James Cook, Amikor Franciaország, Louis Maigret-nek, Amit Damján, Estére Damján, Amikor Maigret, Aggodalmában Istenhez, Damján De Veuster,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 22:02 Hangáék drámai csata után nyerték a Spanyol Kupát
02.17. 21:52 Hungarian Ladies Open - Arn Gréta a selejtező második fordulójában egyesben
02.17. 20:52 Trump tanácsadója: az elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határoza...
02.17. 20:52 Férfi kézilabda EHF Kupa - Tíz góllal győzött a Tatabánya
02.17. 20:52 Takács Krisztián lett Korlát új polgármestere
02.17. 20:32 Osztrák jégkorongliga - Kikapott a Fehérvár
02.17. 20:32 Schild Róbertet választották Mekényes polgármesterének
02.17. 20:14 Szlovák jégkorongliga - Nyert a MAC Újbuda
02.17. 20:02 Kerékpárost gázolt halálra egy autó Nyírmadánál
02.17. 20:02 Labdarúgó NB II - Hazai győzelmével újra élen a Gyirmót
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szeretet és szenvedés  Ani barátnőmtől facebookon  Facebookon kaptam  Légy boldog!  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Megtévesztés  Beszéd - Hetvenedik nap  Kellemes délutánt kívánok!  Szeretet  Facebookon kaptam  Dr. Kéri Katalin: Halk szonáta...  Az értelem tápláléka  Jácintok  Hatalom  Szép estét  Cica szívvel  Őzike  Ne szeressétek...  Kellemes délutánt kívánok!  Ha kérte volna, életemet adtam...  Enneagram: Nyolcas Archetípus ...  Valentin nap  Valentin nap  Gyakran érezzük úgy...  Egyenlősdi  Maci szívvel  A szenvedő Isten  Mely viszont nem szeretett  Isten  Szèp napot kívánok  Isten  Facebookon kaptam  Love  A szenvedő Isten  Hit és szeretet  Facebookon kaptam  Leopárd család  Facebookon kaptam  Immunrendszerünk működése és z...  Isten nem azért szeretett benn...  Nyíló virág egy cserépben  Éjjeli séta egy kivilágított h...  Constructicons: Scrapper  Csmó  Köszönöm  Szeretet  ooOoo  Ani barátnőmtől facebookon  Enneagram: Nyolcas Archetípus ...  Facebookon kaptam  Isten nem azért szeretett benn...  Harmonia.......  Valentin nap  Az engedelmesség...  Apróságok - Hetvenegyedik nap  A szenvedő Isten  Tekintély  Az emberi lélek értéke  Éjjeli séta egy kivilágított h...  Február 14  Szerelmesek napja  Az engedelmesség...  Megtévesztés  WoT: 60TP Lewandowskiego  Apróságok - Hetvenegyedik nap  Valentin nap  Keresztyén ember  A szenvedő Isten  Szép orchideák  Karjaidba hajt a vágy. Két ka...  idézet  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Harmonia.......  Szeretet  Ikerszülések  Szeretet  Nincs rá szó, nincs rá mozdula...  A szenvedő Isten  Beszéd - Hetvenedik nap  Vörös rózsa csokor  Február 14  Mely viszont nem szeretett  Valentin nap  Facebookon kaptam  Valentin nap  Magyar népmesék  Páncélszekrény  Az öröm szélesebb körben való ...  Gyakran érezzük úgy...  ccCcc  Mindig megveri  Beszéd - Hetvenedik nap  ooOoo  Örülj  Szeretet  Harmonia.......  Valentin nap  Isten nem azért szeretett benn... 
Bejegyzés Címkék
fehér ember, eddig ismeretlen, természet ártatlan, pálmák alatti, keresztény hithirdetőket, távoli szigetekre, uralkodó fehér, itteni életet, béke hírnökei, különböző felekezetek, lelkeket Istennek, területet saját, viszálykodás áldatlan, feladat csaknem, fiatal közösség, protestáns hithirdetők, szigeteken való, első apostoli, vízbe fulladt, missziós hivatások, vallásos falusi, szerzetesi hivatást, megfelelő megélhetést, sokgyermekes család, szerzetesi életet, gyors elhatározás, napon apjával, rend elöljárója, szerzetesruhával együtt, fiatalabb tanulóknak, elöljáró fülébe, misszióba küldjék, kiválasztottak közt, püspöknek szüksége, megbetegedett misszionáriust, munka végét, önátadás készségével, bennszülöttek nyelvét, kevés keresztény, napon eljutott, testvérének segélykiáltása, sikertelenségbe belebetegedett, püspök úton, elcsüggedt hithirdető, beteg testvér, nagy csapással, betegség gyorsan, kormányzat arra, legbiztosabban leküzdi, fertőzés veszélyét, leprásokat elkülönítették, halál gazdagon, túlélők kétségbeesésükben, püspök alkalomszerűen, templomszentelés alkalmával, viszonyokról kezdtek, száműzöttek üdvössége, püspök annak, egyedüli egészséges, egészségesek közé, betegeknek mindenük, fordulatot használta, kitaszítottak vonzódását, módon sikerült, lepratelep arculatát, emberek érzületét, tájfun elpusztította, nyomorúságos kunyhókat, betegekkel együtt, szigeten lakniok, elhunytak méltó, telep temploma, püspök látta, hawaii kormányzat, leprások apostolának, ország legnagyobb, világi dicsőséggel, lepra első, szigeten tett, forró vízbe, kezét leforrázta, lepra egyik, bizonyosság olyannyira, mennyei hazába, reményben veszem, keresztút évekig, hangja rekedt, első irgalmas, tiszteletre méltó, felebaráti szeretet, nagy misszionárius, kikényszerítette, templomszentelés, nyeregtáskájában, kicsapongásokban, elformátlanodott, megbizonyosodott, szerzetesruhával, sziklaszigetére, misszionáriusai, visszatérhessen, , ,
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 5706 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 243
  • e Hónap: 4159
  • e Év: 8834
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.